D Dräger Alcotest 3000 Hengityksen alkoholipitoisuuden mittauslaite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D Dräger Alcotest 3000 Hengityksen alkoholipitoisuuden mittauslaite"

Transkriptio

1 D Dräger Alcotest 3000 Hengityksen alkoholipitoisuuden mittauslaite Käyttöohje ST _sw.eps

2 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita Käyttötarkoitus Laitteen osat Valmistelu Paristojen asennus Rannehihnan asennus Laitteen tunnukset ja ilmoitukset Suukappaleen asennus Päälle- ja poiskytkentä Päällekytkentä Poiskytkentä Automaattinen poiskytkentä Mittauksen suoritus Edellytykset Testihenkilölle asetettavat vaatimukset Automaattinen mittaus Puhallettaessa tapahtuvia virheitä Suukappaleen irrotus Vika Kunnossapito Huoltovälit Säilytys Puhdistaminen Paristojen vaihto Laitteen hävittäminen Häiriö, syy, korjaus Tekniset tiedot Tilausluettelo

3 Turvallisuusohjeita Noudata käyttöohjetta Laitteen käyttö edellyttää käyttöohjeiden tarkkaa tuntemusta ja noudattamista. Laite on tarkoitettu vain ohjeissa kuvattuun käyttöön. Kunnossapito Laitteen huoltotöitä saavat suorittaa vain ammattilaiset. Suosittelemme huoltotapauksissa kääntymään Dräger-huoltopalvelun puoleen. Kunnossapitoon tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä Drägerin osia. Noudata osassa "Huoltovälit" annettuja ohjeita. Lisätarvikkeet Käytä vain tilausluettelossa mainittuja tarvikkeita. Tämän käyttöohjeen sisältämät turvallisuussymbolit Tässä käyttöohjeessa annetaan lukuisia varoituksia, jotka koskevat laitteen käytön yhteydessä esiintyviä riskejä ja vaaratekijöitä. Varoitukset sisältävät "signaalisanoja", joiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota odotettavissa olevan vaaran vakavuuteen. Signaalisanat ja niiden tarkoittamat vaarat ovat: HUOMIO Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai aineellisen vahingon, mikäli ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei noudateta. Voidaan käyttää myös varoittamaan huolimattomasta menettelytavasta. Ohje Lisätietoja tuotteen käyttöä varten. Alcotest on Drägerin rekisteröimä tuotemerkki. 3

4 Alcotest 3000 Käyttötarkoitus Käytetään humalatilan voimakkuuden nopeaan määrittämiseen mittaamalla hengityksen alkoholipitoisuus. Sopii mobiiliin käyttöön, ei vaadi sähköverkkoa. Valmistelu Dräger Alcotest 3000 toimitetaan tehtaalta kalibroituna. Jos kalibrointipäivästä on kulunut yli 12 kuukautta: anna valtuutetun henkilön suorittaa kalibrointi. Suosittelemme tähän Dräger-huoltopalvelua. Kalibrointiajankohdan voi katsoa aloitusnäytöstä tai laitteen taustapuolella olevasta tarrasta. Laitteen osat 1 Näyttö 2 "Päälle/Pois"-näppäin 3 Kosketin (vain Dräger-huoltopalvelulle!) 4 Punainen/vihreä valo 5 Suukappaleen kiinnityspaikka _01.eps Valmistelu Paristojen asennus Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä tai kun alkaliparistoilla käytettäessä näyttöön tulee "tyhjän" pariston tunnus. Paina paristokannen lukitusta kevyesti sisäänpäin ja ota paristokansi pois. Huomaa paristojen asennuksen yhteydessä oikea napaisuus! Sulje paristokansi. Vaadittavat paristot: 2 kpl 1,5 V Tyyppi Alkaline (Mignon, LR6, AA) _01.eps 4

5 Rannehihnan asennus Ohjaa rannehihnan kiinnityslenkki laitteen reiän läpi ja tee silmukka. Vedä hihnan alaosa hihnan yläosan silmukan läpi. Laitteen tunnukset ja ilmoitukset Hengityksen alkoholipitoisuus ilmoitetaan laitteen perusasetusmuodossa asiaankuuluvassa yksikössä. Paristotunnus Ilmoittaa paristojen varaustilan: Paristo täynnä Paristo 2/3-täynnä Paristo 1/3-täynnä Paristo tyhjä Alcotest _01.eps HUOMIO Paristokannen lukituksen alapuolella olevat tunnukset tarkoittavat: Huomio, lue käyttöohjeet! Lue ehdottomasti käyttöohjeet ennen paristojen vaihtoa. Huoltokosketin ei ole latauskosketin. Älä missään tapauksessa kytke sähköverkkoon! Näppäimet "Päälle/Pois"-näppäin Näppäin laitteen päälle- ja poiskytkentään ja mittauksen jatkamiseen. 5

6 Suukappaleen asennus Ota suukappale pakkauksestaan. Anna hygieniasyistä pakkauksen suojata suuhun laitettavaa aluetta suukappaleessa siihen asti, kunnes suukappale on asennettu pitävästi laitteeseen. Paina suukappale uurrettu merkintä (=puristuspinta) ylöspäin suukappaleen kiinnityskohtaan. Suukappale napsahtaa kuuluvasti paikalleen. Vedä sitten pakkaus kokonaan pois. Ohje Suukappaletta voidaan käyttää sekä oikealta että vasemmalta _1.eps _1.eps Päälle- ja poiskytkentä Päällekytkentä Paina -näppäintä n.1 sekunnin ajan, kunnes aloitusikkuna tulee näyttöön. Poiskytkentä Pidä -näppäintä painettuna. Laite sammuu 2 sekunnin kuluttua. Automaattinen poiskytkentä Laite sammuu automaattisesti, kun viimeisestä käyttötoimenpiteestä on kulunut 4 minuuttia. Alcotest 3000 Alcotest 3000 Poiskytk. 2 sek kul. Alcotest 3000 Autom. poiskytk _01.eps _01_fi.eps _01_fi.eps Ohje Jos paristot ovat tyhjentyneet, laite sammuu automaattisesti. 6

7 Mittauksen suoritus Edellytykset Asenna aina uusi suukappale jokaiselle testihenkilölle. Älä altista anturia suurelle alkoholipitoisuudelle, esim. huuhtelemalla suuta väkevällä alkoholilla vähän ennen mittausta. Muuten anturin elinikä alenee. Pidä riittävän suuri etäisyys matkapuhelimiin ja lähettimiin. Testihenkilölle asetettavat vaatimukset Odotusaika vähintään 15 minuuttia viimeksi suun kautta nautitusta alkoholiannoksesta! Suuhun jäänyt alkoholi voi väärentää mittaustulosta. Virheitä voi ilmetä myös aromaattisten juomien (esim. hedelmämehu), alkoholia sisältävien suusuihkeiden, lääkenesteiden ja -tippojen yhteydessä sekä röyhtäisyn ja oksentamisen jälkeen. Suun huuhteleminen vedellä tai alkoholittomalla juomalla ei korvaa odotusaikaa! Testihenkilön tulee hengittää normaalisti ja rauhallisesti ennen kokeen tekemistä. Nopeaa läähättämistä suun kautta tulee välttää. Testihenkilön tulee pystyä puhaltamaan vähintään vaadittava 1,2 litran hengitysilmamäärä. Ilmaa täytyy puhaltaa tällöin tietty vähimmäispuhallusaika. Automaattinen mittaus Testi aloitetaan automaattisesti vähimmäisilmamäärän ja vähimmäispuhallusajan täyttyessä. Valmistelu Laita uusi suukappale suukappaleen kiinnityskohtaan (ks. sivulla 6). Kytke laite päälle (ks. sivulla 6). Alcotest _01.eps 7

8 _01_de.eps 2 sekunnin kuluttua näyttöön tulee: "ODOTA". Noin 6 sekunnin kuluttua näyttöön tulee: "VALMIS" ja laite antaa lyhyen merkkiäänen. Samalla ilmoitetaan nykyinen testinumero. Valo vilkkuu vihreänä. Laite on valmis mittaukseen. ODOTA VALMIS Testi n:o _01_fi.eps _01_fi.eps Suoritus Testihenkilön täytyy puhaltaa tasaisesti ja katkoksitta suukappaleeseen. Riittävästä ilmavirrasta ilmoitetaan jatkuvalla merkkiäänellä ja vihreällä valolla. Hengitysilmanäytteen antamisen aikana näyttöön tulee: "Puhalla". Kun hengitysilmaa on puhallettu tarpeeksi, vihreä valo sammuu ja jatkuva merkkiääni mykistyy. Puhalla _01_fi.eps Näyttöön tulee:"odota Analysointi" Testitulos 5-25 sekunnin kuluttua (riippuu laitteen lämpötilasta ja mitatusta pitoisuudesta) näyttöön tulee mittaustulos. Puhallettaessa tapahtuvia virheitä Jos puhallettu ilmamäärä on liian pieni, näyttöön tulee ilmoitus: "Riittämätön volyymi". Laite antaa lyhyen merkkiäänen ja valo vilkkuu punaisena. ODOTA Analysointi 0.00 Riittämätön volyymi OK _01_fi.eps _01_fi.eps 8

9 Testin toistamiseksi paina -näppäintä. Laite on taas mittausvalmis n. 4 sekunnin kuluttua. Epätasaisesti puhallettaessa, esim. lopetettaessa puhaltaminen äkillisesti tai vedettäessä kokeen lopussa ilmaa, näyttöön tulee ilmoitus: "Puhalluksen keskeytys" Laite antaa lyhyen merkkiäänen ja valo vilkkuu punaisena. Puhalluksen keskeytys OK _01_fi.eps Testin toistamiseksi paina -näppäintä. Odotusaika mittauksen toistamiseen on 4-30 sekuntia. Seuraava mittaus Paina -näppäintä, kun haluat tehdä uuden mittauksen. Anturin lepoajan aikana (ks. "Tekniset tiedot" sivulla 13) näyttöön tulee ilmoitus: "ODOTA" ODOTA _01_fi.eps Ohje Laitteen sammuttaminen väliajaksi ei lyhennä odotusaikaa! Suukappaleen irrotus Paina suukappale yläkautta irti suukappaleen kiinnityskohdasta. Hävitä suukappale paikallisten jätemääräysten mukaan. Vika Laitteen mahdollisten toimintahäiriöiden yhteydessä näyttöön tulee virheilmoitus. Ilmoituksen alla oleva numero on huoltokorjaajaa varten. Jos vika ei häviä laitteen useamman kerran tehdyn päälle- ja poiskytkennän jälkeen, ota yhteyttä Dräger-edustajaan. Sis. järjestelmä VIKA _01_fi.eps 9

10 Kunnossapito Huoltovälit Tarvittaessa: Vaihda paristot, ks. sivulla 11. Joka vuosi: Anna kalibroida laite vähintään kerran vuodessa, koska mittaustarkkuuden luotettavuus vähenee ajan myötä. Anna kalibrointi vain valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Suosittelemme tähän Dräger-huoltopalvelua. Säilytys Laite kuluttaa myös sammutettuna jonkin verran virtaa. Ota sen vuoksi paristot pois, jos et käytä laitetta pitkään aikaan. Ohje Pitkäaikaisessa varastoinnissa: Ota paristot pois laitteesta, jos laitetta ei käytetä yli 6 kuukauteen. Tämä estää laitetta vaurioitumasta vuotavan paristohapon takia. Puhdistaminen Älä upota nesteeseen, älä altista liitäntöjä nesteille! Puhdistusta varten: Pyyhi puhtaaksi kertakäyttöliinalla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät alkoholia tai liuottimia. 10

11 Paristojen vaihto Kun käyttäessäsi laitetta alkaliparistoilla näyttöön tulee "tyhjän" pariston tunnus, vaihda paristot uusiin: Paina paristokannen lukitusta kevyesti sisäänpäin ja ota paristokansi pois. Ota tyhjät paristot pois ja asenna uudet paristot huomaa oikea napaisuus! Sulje paristokansi. Vaadittavat paristot: 2 kpl 1,5 V Tyyppi Alkaline (Mignon, LR6, AA). HUOMIO Räjähdysvaara! Älä heitä tyhjiä alkaliparistoja tuleen, älä lataa uudelleen äläkä avaa paristoja. Vie paristot ongelmajätteiden keräyspisteeseen paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Lisätietoja saat paikallisilta ympäristö- ja jätehuoltoviranomaisilta sekä asiankuuluvilta jätehuoltolaitoksilta. Jotta voisit käyttää laitetta edelleen paristojen tyhjennyttyä, suosittelemme pitämään varalla vaihtoparistoja. Laitteen hävittäminen Laitteen hävittämisessä on noudatettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua EU-direktiiviä 2002/96/EY sekä kansallisia lakeja. Yksityistalouksille on järjestetty erityisiä keräys- ja kierrätyspisteitä. 11

12 Häiriö, syy, korjaus Häiriö Syy Korjaus Laite sammuu itsestään. Laite ei suostu kytkeytymään päälle. Ilmamäärä liian pieni/epäonnistunut testi. Paristot tyhjentyneet. Laite on ollut yli 4 minuuttia mittausvalmiina. Paristot tyhjentyneet. Testihenkilö puhaltaa liian heikosti tai katkonaisesti. Vaihda paristot, sivulla 11. Kytke laite uudelleen päälle. Vaihda paristot uusiin. Puhalla voimakkaammin ja katkoksitta suukappaleeseen. Näytön virheilmoitus "Sis. järjestelmä VIKA" virhenumeron kanssa. Syy Mittausalue ylitetty. Suuhun jäänyt alkoholi voi väärentää mittaustulosta. Laitevika Korjaus Odotusaika vähintään 15 minuuttia viimeksi suun kautta nautitusta alkoholiannoksesta (ks. sivulla 7). Testin toistamiseksi paina -näppäintä. Poista paristot (2 sekuntia) ja laita ne uudelleen paikalleen, tarvittaessa ota yhteyttä Dräger-huoltopalveluun. 12

13 Tekniset tiedot Mittausperiaate Sähkökemiallinen anturi Mittausalue Hengityksen alkoholipitoisuus 0, ,5 mg/l µg/l 0, ,500 g/210l µg/100ml µg% Veren alkoholipitoisuus 0, ,00 0, ,500 % 0, ,00 g/l mg/100 ml mg% 0, ,00 mg/ml (Näiden tietojen laskennassa käytetään muuntamiskerrointa 2100 hengityksen ja veren alkoholipitoisuusarvojen välillä.) Näyttöalue Näyttö on identtinen mittausalueen kanssa. Jos mittaustulos on mittausalueen ulkopuolella, näyttöön tulee kolme nuolta " " = mittausalue ylitetty. Ympäristöolosuhteet Käytön aikana C % suht. kost hpa Varastoinnin aikana C 13

14 Hengitysnäytteenotto Puhallusaika vähintään Puhalletun ilman määrä vähintään 2s 1,2 L Mittaustarkkuus Toistettavuuden maksimivirhe etanolistandardin kanssa , ,100 % ,50 mg/l µg/100 ml ,00 g/l >1,00 >0,100 % >0,50 mg/l >50 µg/100 ml >1,00 g/l Mitat Paino Virransyöttö Paristot CE-merkintä ±0,05 ±0,005 % ±0,03 mg/l ±3 µg/100 ml ±0,05 g/l ±5 % mittausarvosta 140 mm x 80 mm x 35 mm (L x K x S) Noin 195 g 2 x 1,5 V Tyyppi Alkaline (Mignon, LR6, AA), n mittausta Sähkömagneettinen mukautuvuus (direktiivi 89/336/ETY), asuintiloille, liiketiloille, kaupoille ja pienyrityksille. 14

15 Tilausluettelo Nimike ja kuvaus Dräger Alcotest 3000 (mittauslaite, 3 suukappaletta, 2 paristoa, rannehihna ja laukku) Lisätarvikkeet Tuotenumero Suukappaleet, testattu hygieenisesti 10 kpl 100 kpl 250 kpl 1000 kpl Alkaliparisto (1 kpl)

16 Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstrasse 1 D Lübeck Saksassa Puh Faksi GA fi Dräger Safety AG & Co. KGaA versio 02-09/2008 (versio 01-07/2008) Oikeus muutoksiin pidätetään

DIGNITA Alkolukko AL-5

DIGNITA Alkolukko AL-5 DIGNITA Alkolukko AL-5 AL-5 Alkolukko on tarkoitettu mittaamaan ihmisen uloshengityksen alkoholipitoisuutta. Veren alkoholipitoisuuden ollessa yli 0,20 (0.10 mg/l) ajoneuvo lukitaan eikä ajoneuvon moottoria

Lisätiedot

Digitaalinen henkilövaaka

Digitaalinen henkilövaaka HN-283 Digitaalinen henkilövaaka Käyttöohje Kiitämme OMRONin digitaalisen henkilövaa'an hankkimisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen vaa'an käyttöä, jotta osaat käyttää vaakaa turvallisesti ja

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä Paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet FI www.lucas-cpr.com Valmistaja: JOLIFE LUCAS TM- paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100666-00 E, Voimassa alkaen CO J2397, 2009 JOLIFE AB 2 Kiitos, että valitsit

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1 suomi TONOMETRI Icare TA01i KÄYTTÖOHJEET TA01i-001 FI-3.0 Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Mahdollisessa

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 1

Käyttöohje ENA Micro 1 de en fr sv no da Käyttöohje ENA Micro 1 fi ru Sisällysluettelo ENA micro 1 Ohjauslaitteet 70 Tärkeitä ohjeita 72 Määräysten mukainen käyttö...72 Turvallisuutesi takia...72 1 Valmistelut ja käyttöönotto

Lisätiedot

On-Call EZ Veren Glukoosimittari. Käyttöohje. Sisällysluettelo

On-Call EZ Veren Glukoosimittari. Käyttöohje. Sisällysluettelo Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto... 2 Valmistelu... 3 On-Call EZ verensokerimittari ja verensokerimittauksessa tarvittavien tarvikkeiden kuvaus... 3 On-Call EZ verensokerimittari... 4 On-Call EZ verensokerimittarin

Lisätiedot

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJEET FI LUCAS TM -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100901-08 Versio A, voimassa alkaen julkaisusta CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi Icare PRO (malli: TA03) KÄYTTÖOHJE v1.11 06/13 FI 0044 Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen: Lääkinnällisiä laitteita

Lisätiedot

Käyttöohje... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone

Käyttöohje... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone Käyttöohje.... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS metsästystutka Omistajan käsikirja

Ultrapoint DoGPS metsästystutka Omistajan käsikirja 1 Ultrapoint DoGPS metsästystutka Omistajan käsikirja Sisällysluettelo 1. Johdanto Hyvä asiakas Kiitos kun hankit kotimaisen Ultrapoint Koira-GPS metsästystutkan. Toivomme että olet tyytyväinen laitteiston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. SAFERA Airis -liesivahti 20798 V4.5.1 FIN AIRIS

KÄYTTÖOHJEET. SAFERA Airis -liesivahti 20798 V4.5.1 FIN AIRIS KÄYTTÖOHJEET SAFERA Airis -liesivahti 20798 V4.5.1 FIN AIRIS 1 SAFERA AIRIS -LIESIVAHTI Käyttöohje Onnittelut SAFERA Airis -liesivahdin hankinnasta. Tässä ohjeessa kuvataan tuotteen käyttö ja kunnossapito.

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI USB-RANNEVERENPAINEMITTARI PIKAKÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOHJE VERSIO 1.3 LUE TÄMÄ ENNEN KÄYTTÖÄ VAROITUKSET JA VAROTOIMET ÄLÄ käytä tätä laitetta verenpaineen mittaukseen pikkulapsilta tai henkilöiltä, jotka

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone.

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Lady-Comp Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comphedelmällisyystietokoneen valinnasta. Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla on yli 25 vuoden

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

ProfiScale MULTI Monitoimimittari

ProfiScale MULTI Monitoimimittari MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Monitoimimittari fi Käyttöohje BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Johdanto Varmista luotettavasti, ovatko sähkölaitteet

Lisätiedot