Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Hallituksen toimintakertomus... s. 6 Tuloslaskelma... s. 11 Konsernitase...s. 12 Emoyhtiön tase...s. 14 Rahoituslaskelma...s. 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot... s. 17 Tuloslaskelman liitetiedot...s. 18 Taseen liitetiedot...s. 19 Allekirjoitukset...s. 25 Tilintarkastuskertomus... s. 26 Sponsorointikohteet s. 27 Liiketoimintakatsaukset...s. 28 Lukkorengas Oy / BLC Turvaratkaisut...s. 30 Protie Oy...s. 32 BLC Wireless Oy...s. 34 Tapahtumakatsaus...s. 36 Yhteystiedot...s. 38 3

3 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2011 Vuosi 2011 oli BLC-konsernille jo kolmas voimakkaan kasvun vuosi. Konsernin liikevaihto kasvoi noin 22 % edellisvuoden 23,9 M :sta ja päätyi noin 29,1 M :oon. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Lisäksi kasvu on ollut kannattavaa. BLC-konserni on pystynyt kaksinkertaistamaan liikevaihtotasonsa vuoden 2007 noin 14,7 M :n tasosta, jonka jälkeen yhtiössä tehtiin uusi kasvuhakuinen strategia ja lähdettiin aktiivisesti etsimään uusia liiketoiminnallisia tukijalkoja sekä tavoittelemaan valtakunnallista toimintaa. Konsernilla on toimipiste tällä hetkellä yhdeksällä eri paikkakunnalla. Erityisen ilahduttavaa on ollut BLC-konsernin kannattavuuden kehittyminen haluttuun suuntaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Liikevoitto parani yli +0,7 M ja päätyi vuonna 2011 yli +0,2 M :n liikevoitoksi, siitäkin huolimatta, että liiketoimintaympäristö on ollut erittäin haastava. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tehdyt pitkäjänteiset investoinnit ja panostukset uusiin liiketoimintoihin sekä yrityksiin ovat onnistuneet hyvin ja nämä ovat alkaneet myös tuottamaan taloudellista lisäarvoa BLC-konsernille, siivittäen sen samalla vahvaan kasvuun. Vuonna 2011 liiketoimintaympäristön muutosvauhti jatkui nopeana, mutta BLC-konserni pystyi vastaamaan liiketoiminnallisiin haasteisiin hyvin. Lisäksi se pystyi yhtäaikaisesti lunastamaan aikaisemmat lupauksensa kasvun jatkumisesta ja tuloskunnon parantamisesta vuonna Tänä päivänä BLC-konsernin muodostavat neljä vahvaa tukipilaria: Blue Lake Communications Oy, BLC Wireless Oy, BLC Turvaratkaisut / Lukkorengas Oy ja Protie Oy. BLC Turvaratkaisujen ja Lukkorengas Oy:n muodostama konsortio eteni vahvasti markkinoilla ja asiakaspalaute konsernin tarjoamista turvapalveluista ja -tuotteista on ollut hyvin positiivista. Lukkorengas Oy:n liikevaihto kasvoi noin +32 % eli vuoden 2010 noin 8,8 M :sta noin 11,6 M :oon vuonna BLC-konserni on pystynyt entisestään vahvistamaan asemiaan Suomen turva- ja lukitusliiketoiminnoissa. BLC Wireless Oy:n mobiilietähallintapalveluiden liiketoiminta jatkoi erittäin voimakasta kasvuaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti +160 % eli vuoden 2010 noin 0,8 M :sta noin 2,0 M :oon vuonna Yhtiö on erinomaisella osaamisellaan ja palveluillaan pystynyt hankkimaan lukuisia uusia merkittäviä asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita ja on samalla vakiinnuttamassa asemansa Suomen markkinoilla. Blue Lake Communications Oy:n perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään ankaran kilpailun sekä markkinaja kustannuspaineiden alla. Yhtiö pystyi silti jopa hieman lisäämään liikevaihtoaan vuonna Yhtiö on kyennyt jatkuvasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, lisäksi se on myös jatkuvasti lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen kilpailijoiden tuomiin haasteisiin. Uusimpana tulokkaana BLC-perheeseen liittyi Protie Oy Protie Oy:n myötä BLC-konserni sai merkittävän valtakunnallisen asiakaskunnan ja maailmanluokan IT-palvelutuotteet ja -ratkaisut työasemiin, virtuaalityöasemiin sekä palvelimiin liittyen. Lisäksi Protie Oy tuottaa asiakkailleen lisäarvoa Architech-suunnittelupalvelujen kautta. Omassa kategoriassaan yhtiö voitti kansainvälisen palkinnon Hollannissa pidetyssä maailman edistyksellisimpien IT-palveluiden tuottajien tilaisuudessa. Protie Oy täytti 10 vuotta syksyllä 2011 ja muutti samalla logonsa ja ilmeensä BLC-konsernin ilmeeseen sopivaksi. Muutosvuodesta ja omistajavaihdoksesta huolimatta, kehittyi yhtiö haluttuun suuntaan jo vuonna Vuosi 2012 tulee vielä olemaan BLC-konsernille murrosvuosi, mutta meneillään olevan murrosvaiheen huippu ohitettiin vuonna BLC-konsernin toimialoilla joutuu kui- tenkin pysyvästi asennoitumaan muutoksiin, sillä teknologisen ja kilpailullisen tilanteen voi sanoa olevan pysyvästi murrostilassa. Mittavista panostuksista huolimatta konsernin omavaraisuusaste on pysynyt korkealla tasolla. BLC-konsernin omistava Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY tulee jatkossakin pitkäjänteisesti tuottamaan omistajajäsenilleen etuja ja palveluita. Omistajajäseniltä saadun palautteen perusteella, erilaisia jäsenetukampanjoita ja tapahtumia tullaan kehittämään ja hallitusti lisäämään vuonna Tämän lisäksi osuuskunta maksaa omistajajäsenilleen osuuspääoman korkoa aina, kun siihen on taloudelliset edellytykset. BLC-konserni jatkaa vahvana kasvuyhtiönä. Konserni kasvatti liikevaihtoaan jo kolmantena vuonna peräkkäin yli 20 % vuodessa. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan hallitusti myös lähitulevaisuudessa. Koska kasvava BLC-konserni pystyy tarjoamaan työntekijöilleen paljon uusia haasteita ja mahdollisuuksia, on BLCkonsernin palvelukseen onnistuttu jatkuvasti saamaan uusia huippuosaajia, mikä vuorostaan edesauttaa kasvun jatkumista myös tulevaisuudessa. Kokonaisuutenaan BLC-konsernin tulevaisuus näyttää valoisalta. Protie Oy:n myötä konsernin eri liiketoimintayhtiöiden keskinäisiä synergiaetuja pystytään hyödyntämään jatkossa entistäkin paremmin ja samalla tuottamaan asiakkaille uutta lisäarvoa. Kaikesta tästä suuret kiitokset kuuluvat asiakkaillemme ja koko BLC-konsernin henkilöstölle, jotka yhdessä ovat mahdollistamassa konsernin valoisan tulevaisuuden ja kasvun jatkumisen! Lisäksi haluan kiittää yhtiön hallitusta, jolla on ollut valmius tehdä rohkeita ja yhtiötä eteenpäin vieviä päätöksiä viimeisten vuosien aikana. BLC:ssä on ITUA: Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys. Vuosi 2011 oli BLC-konsernille jo kolmas voimakkaan kasvun vuosi. BLC-konsernin toimitusjohtaja Martti Volotinen 4 5

4 Konsernirakenne Hallituksen toimintakertomus BLC-konserniin kuuluvat neljä liiketoimintayhtiötä: Blue Lake Communications Oy, BLC Wireless Oy, Lukkorengas Oy ja Protie Oy. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi kiinteistöyhtiötä sekä kaksi pientä osakkeita omistavaa yhtiötä. Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY omistaa BLC-konsernin 100 %:sti. Blue Lake Communications Oy on alakonsernin emoyhtiö. Blue Lake Communications Oy on nykyaikaisia ICT-palveluita, -tuotteita ja verkkopalveluita tarjoava yhtiö, BLC Wireless Oy tuottaa mobiilietähallinta- ja elinkaaripalveluita, Lukkorengas Oy on erikoistunut sähköisiin turva- ja lukitusratkaisuihin sekä -palveluihin ja Protie Oy tuottaa nykyaikaisia IT-palveluita työasemille, virtuaalityöasemille ja palvelimille. Toiminnan kehittyminen BLC-konsernilla oli jo neljäs kasvun vuosi: viimeisten kolmen vuoden aikana liikevaihto on kasvanut yli 20 % vuodessa. Liikevaihto on kasvanut lähes 100 % neljässä vuodessa, päätyen 29,1 M :oon vuonna Liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa. BLC-konserni on panostanut uusiin, sen kokonaistoimintaa tukeviin liiketoimintoihin erittäin määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Samalla toimintaa on laajennettu systemaattisesti ja monien liiketoimintojen osalta valtakunnalliseksi, jotta liiketoiminnoille on pystytty varmistamaan riittävän suuri asiakaspohja ja kannattavuuden edellytykset. Konsernin kasvu on ollut kannattavaa ja konserni on saanut uusia liiketoiminnallisia tukijalkoja, jotka lisäksi tilivuodesta 2011 Liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa. tukevat toisiaan ja joiden välillä on runsaasti erilaisia positiivisia synergiaetuja. Erityisen positiivista on ollut BLC-konsernin kannattavuuden kehittyminen haluttuun suuntaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Edellisvuoden lähes -0,5 M :n liiketappio saatiin, erittäin haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta, käännettyä yli +0,2 M :n liikevoitoksi vuonna Protie Oy liittyi uutena yhtiönä BLC-konserniin Protie Oy:n myötä BLC-konserni sai merkittävän valtakunnallisen asiakaskunnan ja maailmanluokan IT-palvelutuotteet ja -ratkaisut työasemiin, virtuaalityöasemiin sekä palvelimiin liittyen. Muutosvuodesta ja omistajavaihdoksesta huolimatta yhtiö kehittyi haluttuun suuntaan jo vuonna Yhtiön liikevaihto kasvoi noin +5 % eli noin +0,2 M, päätyen 3,8 M :oon vuonna Protie Oy oli puuttuva strateginen palanen, jonka tuleminen osaksi BLC-konsernia varmisti strategian eteenpäin viemisen suunnitellun mukaisesti. BLC Turvaratkaisujen ja Lukkorengas Oy:n muodostama konsortio on edennyt vahvasti markkinoilla. Lukkorengas Oy:n liikevaihto kasvoi noin +32 % eli noin +2,8 M, päätyen noin 11,6 M :oon vuonna BLC-konserni on pystynyt entisestään vahvistamaan asemiaan Suomen turva- ja lukitusliiketoiminnoissa. BLC Wireless Oy:n mobiilietähallintapalveluiden liiketoiminta jatkoi erittäin voimakasta kasvuaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti +160 % eli noin +1,2 M, päätyen noin 2,0 M :oon vuonna Yhtiö on erinomaisella osaamisellaan ja palveluillaan pystynyt hankkimaan lukuisia uusia merkittäviä asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita ja on samalla vakiinnuttamassa asemansa Suomen markkinoilla. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut: Konserni Liikevaihto M 29,1 23,9 19,8 Liikevaihdon kasvu (%) 21,9 % 20,7 % 23,9 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä k Liikevoitto k Liikevoitto % liikevaihdosta 0,9 % -2,0 % -3,7 % Tilikauden tulos k Oman pääoman tuotto-% 0,7 % -3,2 % -2,3 % Omavaraisuusaste (%) 66 % 70 % 70 % Emoyhtiö Liikevaihto M 14,8 14,7 15,5 Liikevaihdon kasvu (%) 0,3 % -4,8 % -2,1 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto k Liikevoitto % liikevaihdosta -0,6 % 0,2 % -2,3 % Tilikauden tulos k Oman pääoman tuotto-% -0,8 % -0,3 % -0,2 % Omavaraisuusaste (%) 76 % 79 % 78 % ,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 Konsernin liikevaihdon kehitys (m ) Konsernin liikevoiton kehitys (m ) Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen BLC-konsernin ja Blue Lake Communications Oy:n historian suurin tietojärjestelmien uudistusprojekti eteni vuonna 2011 ja toimintoja saatiin otettua käyttöön suunnitellusti kolmessa eri vaiheessa. Projektin neljäs vaihe jatkuu vuonna Blue Lake Communications Oy eteni uusien BLC Viihde -palveluiden tarjonnassa ja toteutti historiansa ensimmäisen TV-mainoskampanjan vuonna Blue Lake Communications Oy eteni uusien BLC Valo -taloyhtiötuotteiden tarjonnassa vuonna BLC-konserniin liittyi uusi IT-palveluita ja -ratkaisuja tuottava liiketoimintayhtiö Protie Oy, josta tuli konsernin tytäryhtiö alkaen. Blue Lake Communications Oy:n turvaliiketoiminta siirtyi Lukkorengas Oy:öön liiketoimintasiirtona alkaen. BLC-konserniin liittyi Opri Oy ja Kanki Invest Oy, joilla ei ole varsinaista liiketoimintaa ja jotka ovat lähinnä pieniä osakkeita omistavia yhtiöitä. BLC Wireless Oy teki loppuvuodesta 2011 merkittävän yhteistyösopimuksen DNA Oy:n kanssa ja tuottaa jatkossa matka- ja älypuhelinten mobiilietähallintapalveluita DNA:n yritysasiakaskunnalle. Yhtiön liikevaihto kasvoi +160 % vuoden aikana. Lukkorengas Oy eteni vahvasti markkinoilla ja toimitti useita suuria turva- ja lukitusprojekteja lukuisille eri asiakkaille. Vuodenvaiheessa yhtiö sai mm. IKEAn projektin Kuopiossa. Blue Lake Communications Oy:n Operaattoriliiketoiminta pystyi tekemään pitkäaikaisia sopimuksia yhteistyökumppanien kanssa ja varmisti näin liiketoiminnan suotuisan kehittymisen edellytykset useaksi vuodeksi eteenpäin

5 Martti Volotinen Toimitusjohtaja BLC-Konserni Veli-Pekka Vähälummukka Toimitusjohtaja BLC Wireless Oy Jukka Nevalainen Toimitusjohtaja BLC Turvaratkaisut / Lukkorengas Oy Hannu Väänänen Kehitysjohtaja BLC-Konserni Mikael Nuotio Toimitusjohtaja Protie Oy Blue Lake Communications Oy:n toiminta on ollut jo pitkään ankaran kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiön perinteisellä toiminta-alueella kilpailutilanne on kiristynyt entisestään. Tilanne on hyvin yleinen toimialalla palkka- ja yleiskustannusten (kiinteistöverot, kiinteistön huolto, kaukolämpö, sähkö, jne.) noustessa vuosi vuodelta. Tätä kustannusten nousua ei ole perinteisissä liiketoiminnoissa ollut mahdollista siirtää palveluiden hintoihin kilpailutilanteesta johtuen. Blue Lake Communications Oy onnistui silti hyvin pitäessään liikevaihtotasonsa edellisvuoden tasolla tai jopa nostamaan sitä hieman eli noin 14,8 M :oon, mutta kilpailutilanne, hintaeroosio sekä kustannusten jatkuva nousu johtivat siihen, että yhtiö joutui sopeuttamaan kustannustasoaan alaspäin vuoden 2012 alussa. Tulevaisuuden näkymät ja niihin liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Vuodet 2010 ja 2011 ovat olleet suurten muutosten aikaa, mutta silti BLC-konserni ja sen eri liiketoimintayhtiöt ovat pystyneet vastaamaan kiristyvään kilpailuun ja teknologisiin vaatimuksiin hyvin. Vuosi 2011 oli selvästi vuotta 2010 parempi ja vuodesta 2012 odotetaan vähintään yhtä hyvää, ellei jotain odottamatonta tapahdu Euroopan ja Suomen markkinoilla tai rahoitusmarkkinoilla. Etelä-Euroopan ja euroalueen ongelmat saattavat heijastua myös BLC-konsernin liiketoimintaympäristöön. Useista haasteista huolimatta, kokonaisuutena BLC-konsernin tulevaisuus näyttää valoisalta. Konsernin tekemät investoinnit ja panostukset sekä tehostamistoimenpiteet alkavat selvästi tuottaa tulosta. Uudet tietojärjestelmät sekä BLC-konsernin tuote/palvelukehitystoiminta mahdollistavat jatkuvan uusiutumisen ja asiakkaiden palvelukyvyn säilyttämisen myös tulevaisuudessa. Blue Lake Communications Oy on pystynyt sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan markkinatilanteeseen. Yhtiön uudistumis- ja sopeutumiskyky tulee jatkossa paranemaan entisestään, mm. uusista tietojärjestelmistä johtuen: lisäksi yhtiö tulee tuotteistamaan uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vuoden 2012 kuluessa. BLC Wireless Oy:n tuottamien mobiilietähallintapalveluiden liiketoiminta jatkaa lähitulevaisuudessa vahvaa kasvuaan. DNA Oy:n kanssa tehty yhteistyösopimus tukee liiketoimintapohjan laajentumista. Myös BLC Turvaratkaisujen ja Lukkorengas Oy:n muodostama konsortio on edennyt vahvasti markkinoilla ja asia Konsernin liikevaihdon kasvu (%) Muut palvelut n. 15 % ICT-palvelut n. 40 % Turvaratkaisut n. 45 % Konsernin liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (hlö)

6 kaspalaute konsernin tarjoamista turvapalveluista ja -tuotteista on ollut hyvin positiivista alkaen BLC-konsernin turva- ja lukitusliiketoiminta keskitettiin yhteen yhtiöön eli Lukkorengas Oy:öön. Tämä tulee entisestään helpottamaan toimintaa asiakkaiden suuntaan ja mahdollistaa toiminnan yhden luukun periaatteella. Protie Oy oli puuttuva strateginen palanen, jonka tuleminen osaksi BLC-konsernia varmistaa BLC-konsernin strategian eteenpäin viemisen suunnitellun mukaisesti. Positiivisia synergiaetuja on kaikkien muiden liiketoimintayhtiöiden kesken. Positiivisista tulevaisuudennäkymistä huolimatta on BLCkonsernilla ja sen henkilöstöllä myös useita vaativia haasteita edessään. Itä-Suomen väestökehitys on ollut jo vuosia vähenevä ja se asettaa erityisiä vaatimuksia liiketoiminnan kehittämisen suhteen, erityisesti Itä-Suomen alueella. Tähän on vastattu mm. sillä, että konserni on edelleen laajentanut toimintaansa tietyillä liiketoimintasegmenteillä koko Suomen alueelle. Tällä hetkellä BLC-konsernin liikevaihdosta jo noin 60 % tulee Savonlinnan seutukunnan ulkopuolelta, joten yhtiö on selvästi onnistunut laajentamaan asiakaskuntaansa sekä merkittävästi pienentämään niitä riskejä, joita sillä aikaisemmin on ollut väestö- sekä yritysrakenteen kehittymiseen liittyen Itä-Suomessa. Monilla liiketoiminta-alueilla, kuten esimerkiksi laajakaistaliiketoiminnassa, kilpailu on yhä kiristynyt. Tämä tulee asettamaan tehostamisvaatimuksia liiketoiminnoille jatkossakin. Kokonaisuudessaan BLC-konsernin eri liiketoiminnalliset tukijalat tukevat hyvin toisiaan. Liiketoimintasyklit eri liiketoimintayhtiöillä ovat erilaiset, jonka lisäksi eri liiketoimintayhtiöiden välillä on runsaasti positiivista synergiaa. BLC-konserni tulee jatkossakin tarpeen mukaan käyttämään vahvaa tasettaan liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminta BLC-konserni on panostanut tuote- ja palvelukehitykseen hieman aikaisempia vuosia enemmän, mutta kokonaisuuden kannalta panostukset ovat olleet kuitenkin melko vähäisiä. Panostuksia pyritään kuitenkin hallitusti lisäämään tulevina vuosina. Lisäksi konserni on ollut mukana useissa yliopistojen ja muiden yhteishankkeiden tuotekehityshankkeissa. Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Konserni Henkilöstömäärän ka. tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (M ) 6,6 6,1 5,3 Emoyhtiö Henkilöstömäärän ka. tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (M ) 3,3 3,7 4,2 Henkilöstö Konsernin henkilöstön lukumäärä on kasvanut orgaanisesti sekä Protie Oy:n hankkimisen myötä. Vuonna 2011 Protie Oy:n henkilöstö oli mukana konsernissa puoli vuotta. Hallinto Yhtiökokous pidettiin Tilivuoden lopussa hallituksen kokoonpano oli seuraava: puheenjohtaja, Sahakuutio Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomalainen; varapuheenjohtaja Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talouspäällikkö Pekka Martikainen asti; jäsenet, Benemen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Purontaus, Savonlinnan Seudun Kuntayhtymän seutujohtaja Marjukka Aarnio ja Savonlinnan Oopperajuhlien toimitusjohtaja Jan Hultin. Hallituksen sihteerinä on tilikauden aikana toiminut hallintojohtaja Päivi Poutanen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Pekka Loikkanen KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Martti Volotinen. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma koostuu A-osakkeista, joilla on yksi ääni osaketta kohti. Tilivuonna 2011 osakkeita oli kappaletta ja vuonna 2010 sama määrä kappaletta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tilivuonna 2011 jaettiin osinkoa 0,10 euroa/osake eli yhteensä euroa. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,28 euroa ja tilikauden tulos on ,95 euroa. Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,1025 euroa/osake eli yhteensä euroa. Tuloslaskelma (1000 ) 2011 Konserni Emo LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tulot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Välittömät verot Vähemmistöosuus -3 TILIKAUDEN VOITTO

7 Konsernitase (1000 ) Konsernitase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuotekehitys Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 1 Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet SAAMISET PITKÄAIKAISET Myyntisaamiset 1 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 808 Lainasaamiset Muut saamiset LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 830 Lainasaamiset 23 Laskennalliset verosaamiset 38 Muut saamiset Siirtosaamiset RAHOITUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Laskennalliset verovelat Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat 22 Muut velat LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat 34 Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

8 Emoyhtiön tase (1000 ) Emoyhtiön tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuotekehitys Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet SAAMISET PITKÄAIKAISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset 23 Muut saamiset Laskennalliset verosaamiset 38 6 Siirtosaamiset VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat 34 Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille 6 1 Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ RAHOITUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

9 Rahoituslaskelma (1000 ) Konserni Emo Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hank.hetken rahavaroilla Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa tulleet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa Konsernitilinpäätöksen liitetiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1. Konsernia koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Blue Lake Communications Oy, jonka kotipaikka on Savonlinna ja kaikki sen tytäryritykset. Blue Lake Communications Oy alakonsernin emoyhtiö on Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY, jonka kotipaikka on Savonlinna. Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY konsernin konserni- ja alakonsernitilinpäätökset ovat saatavissa konsernin pääkonttorista, joka sijaitsee osoitteessa Nojanmaantie 20, Savonlinna. 2. Konsernitilinpäätöksen laajuus Tilinpäätös käsittää emoyhtiö Blue Lake Communications Oy:n yhdennentoista tilikauden tilinpäätöksen ja Blue Lake Communications Oy -alakonsernin seitsemännen tilikauden tilinpäätöksen. Tilikauden aikana hankitut tytäryritykset on sisällytetty konsernitilinpäätökseen siten, että Opri Oy alkaen, Kanki Invest Oy alkaen ja Protie Oy alkaen. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on osittain kohdistettu pysyviin vastaaviin ja osittain esitetty konserniliikearvona. Kohdistettuja eriä oli sijoituksissa ,41. Konserniliikearvo poistetaan 5 vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset katteet, keskinäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. 3. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu huoneistojen ja kiinteistöjen vuokratuotot sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot. 4. Satunnaiset erät Emoyhtiön satunnaisiin eriin on tilikaudella kirjattu tytäryhtiöltä saatu konserniavustus. 5. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen jälleenhankintahintaan. 6. Pysyvien vastaavien arvostus ja poistot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Itse valmistettu ja rakennettu käyttöomaisuus on arvostettu muuttuviin välittömiin menoihin. Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat: Aineettomat oikeudet 5 vuotta Liikearvo 5 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5-30 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Siirtoverkosto 5-18 vuotta Päätelaitteet 3-5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta Kopit ja mastot 15 vuotta Tilikaudella on muutettu poistosuunnitelmaa siten, että AX toiminnanohjausjärjestelmä poistetaan 8 vuoden tasapoistoin, kun ne aiemmin poistettiin 5 vuoden tasapoistoin. 7. Rahoitusarvopapereiden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän todennäköiseen alempaan luovustushintaan

10 Konserni Tuloslaskelman liitetiedot (1000 ) Taseen liitetiedot (1000 ) Emo Konserni Emo Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoitu tilikauden investointeihin Henkilöstökulut yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus Yhtiön palveluksessa oli henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin Poistot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Siirtoverkosto Päätelaitteet Koneet ja kalusto Poistot yhteensä Poistoeron muutos Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Poistoero yhteensä Kokonaispoisto Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Tuloverot yhteensä Pysyvät vastaavat Tuotekehitys Hankintameno Lisäys Siirrot erien välillä 3 3 Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäys Vähennys Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Siirrot erien välillä 157 Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno Lisäys Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

11 Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäys Siirrot erien välilliä -157 Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Maa-alueet Hankintameno Lisäys Vähennys Siirrot erien välillä Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Vähennys Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Siirtoverkosto Hankintameno Lisäys Vähennys Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot -5-5 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Päätelaitteet Hankintameno Lisäys Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäys Vähennys Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto yhteensä Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäys Siirrot erien välillä Hankintameno Kirjanpitoarvo Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno Lisäys Vähennys Hankintameno Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäys Vähennys Hankintameno Kirjanpitoarvo

12 Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo Muut saamiset Hankintameno Lisäys Hankintameno Kirjanpitoarvo Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Pitkäaikaiset Lainasaamiset Muut saamiset Kirjanpitoarvo Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset 370 Siirtosaamiset 1 10 Kirjanpitoarvo Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo Kirjanpitoarvo ennen arvonalennusta Arvonalennus Kirjanpitoarvo Laskennallinen verosaaminen Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Muut rahastot Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Edellisten tilikausien täsmäytyserot 1 Osuudet saman konsernin yrityksissä -206 Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Poistoerosta omaan pääomaan merkitty määrä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto Muut rahastot Tilikauden voitto Voitonjakokelpoiset varat Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Rahalaitoslainat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat 5 1 Siirtovelat 2 Kirjanpitoarvo Konserniyritykset Konsernin Konsernin Emoyhtiön Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus omistusosuus omistusosuus Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7, Savonlinna 100 % 100 % 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41, Kerimäki 100 % 100 % 100 % 100 % BLC Wireless Oy, Seinäjoki 100 % 99,42 % 100 % 99,42 % Lukkorengas Oy, Joensuu 100 % 100 % 100 % 100 % Opri Oy, Savonlinna (hank ) 100 % 100 % Kanki Invest Oy, Savonlinna (hank ) 100 % 100 % Protie Oy, Kirkkonummi (hank ) 73,09 % 73,09 % 22 23

13 Muut liitetiedot (1000 ) Konserni Emo Taseen liitetiedot (1000 ) Konserni Emo Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Omasta velasta Luottolimiitti Rahoituslaitoslainat Eläkelainat Annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset yhteensä Yhtiön omassa hallussa olevat kiinteistökiinnitykset Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastus Muut palvelut Veroneuvonta 2 2 Yhteensä Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys Omasta velasta Rahoituslaitoslainat Annetut vakuudet Yrityskiinnitykset yhteensä Muut annetut vakuudet Vuokra- ja takuuvakuudet Pantatut pankkisaamiset Yhteensä päivä- ja pääkirja sähköisinä tallenteina ostoreskontratositteet paperilla myyntireskontratositteet paperilla varastokirjanpidon erittelyt paperilla käyttöomaisuuskirjanpidon erittelyt paperilla kustannuslaskelmat paperilla kassatositteet paperilla pankkitositteet sähköisinä tallenteina ostolaskut sähköisinä tallenteina myyntilaskut sähköisinä tallenteina muistiotositteet paperilla jaksotustositteet sähköisinä tallenteina palkkakirjanpito tositteineen paperilla Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet ja takaukset Annetut takaukset Leasingvuokravastuut Muiden puolesta annetut vakuudet yhteensä Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Maksettavat määrät sisältävät arvonlisäveron Ei-purettavissa olevat vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Maksettavat määrät sisältävät arvonlisäveron Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 24 25

14 Tilintarkastuskertomus Blue Lake Communications Oy:n yhtiökokoukselle Sponsorointikohteet 2011 Yhteistyötä ja tukea. Olemme tilintarkastaneet Blue Lake Communications Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Savonlinnassa 29.päivänä maaliskuuta 2012 Lusto Savonlinnasali Riihisaari Savonlinnan kansainväliset luontoelokuvafestivaalit Tänä vuonna luontoelokuvafestarit menevät metsään muita sponsoroitavia kohteita vuonna 2011 olivat mm. Etelä-Savon Urheiluakatemia, Kolmen Linnan Loppiainen/Museovirasto, Santeri Varis, Savonlinnan Seudun Seudun Liikunta ry, Savonlinna StreetBeat, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Teemana metsä seminaari dokumentteja elokuvia ZZ Top Team ry juniorit, Edustus Sapko, Juniori Sapko ry Seminaari Lustossa (25.8.) on maksuton. Koko päivän elokuvaliput, Savonlinnasali (26.8.): 10 / 5 e. Varaukset: lunastus paikan päällä Savonlinnasalissa. Tapahtumat Syystulien yhteydessä (27.8.) ovat maksuttomia

15 Blue Lake Communications Oy liiketoiminta-alueiden liiketoimintakatsaukset 2011 Blue Lake Communications Oy:n perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään ankaran kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiö pystyi silti hieman lisäämään liikevaihtoaan vuonna Se on myös jatkuvasti sopeutunut muuttuneeseen tilanteeseen sekä lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen haasteisiin. Yhtiön organisaatiota, markkinointistrategiaa ja toimintaa on muutettu ja kehitetty voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä kohti. Yhtiön liiketoiminnat jakaantuvat nykyisin Kuluttajapalveluihin, Yrityspalveluihin sekä Operaattoripalveluihin: KULUTTAJAPALVELUT Vuoden 2011 aikana kuluttajapalveluita fokusoitiin nykyaikaisten palveluiden suuntaan, joita pyritään toteuttamaan yhtiön omalla verkolla. Asiakastarpeeseen vastattiin toteuttamalla laajakaistapalvelu-uudistus, jossa kiinteiden palveluiden nopeuksia nostettiin samalla kun lanseerattiin BLC Etuasiakaskonsepti. Se sai asiakkailta erittäin hyvän vastaanoton, joten sen kehittämistä jatketaan. Valokuituliittymien suosion vahva kasvu jatkui mm. BLC Valo -palveluiden toimituksina vuonna Vuoden lopussa jo yli tuhannessa toimialueemme kodissa oli huippunykyaikaiset valokuituverkon palvelut. Myös BLC Valo -palveluiden toimitukset pientaloihin käynnistettiin. Kuluttaja-asiakkaille lanseerattiin BLC Viihde-palvelu keväällä Lumotv-yhteistyöllä vastasimme asiakkaidemme maksu-tv-tarpeisiin tuomalla uusia kanavapaketteja kaapeli-tv-tilaajillemme. Omaa palveluntuotantoa täydennettiin luotettavien päämiehien ratkaisuilla, kuten DNA:n matkapuhelinliittymillä ja palveluilla sekä Hewlett Packardja ASUS-tietokoneiden jälleenmyynnillä. YRITYSPALVELUT Tiikerinloikka kohti asiakaslähtöisyyttä. BLC:n yrityspalvelujen merkittävin muutos alkoi kesällä 2011 tapahtuneen yrityskaupan myötä. Tällöin uusi tulokas Protie Oy tuli vahvistamaan BLC-konsernin pk-yrityksille suunnattua tuoteportfoliota IT:n ulkoistus-, ylläpito-, konesali-, sekä asiantuntijapalveluilla. BLC pystyy nyt tarjoamaan yritysasiakkailleen erittäin kattavat palvelut, ratkaisut sekä tuotteet. BLC:n, Protie Oy:n sekä BLC Wireless Oy:n yhteinen palvelu- ja tuoteportfolio on yksi Suomen kattavimmista. Asiakastyytyväisyyttä tutkittaessa satojen vaativien yritysasiakkaiden vastausten perusteella voi todeta, että BLC pystyy tarjoamaan paremmat, laadukkaammat ja kattavammat palvelut ja tuotteet yritysasiakkailleen kuin koskaan aikaisemmin. OPERAATTORIPALVELUT BLC on määrätietoisesti kehittänyt operaattoreille tarjottavia operaattoripalveluita ja -liiketoimintaa jo vuosia. Yhtiö rakensi uusia mastoja ja tukiasemapaikkoja eri puolille Itä-Suomea. Operaattoriasiakkaamme rakensivat myös merkittävän määrän uusia 3G-tukiasemia jo käytössä oleviin tukiasemapaikkoihimme, parantaen niiden käyttöastetta. Vuoden 2011 aikana siirtoyhteyspalveluissa toimitettiin yhä suurempia yhteysnopeuksia. Uusiin tai saneerattuihin tukiasemakohteisiin asiakkaille toimitettiin tyypillisesti 50 Mbit/s ethernet-yhteys. Loppuvuodesta saatiin ensimmäiset tilaukset 100 Mbit/s -yhteyksistä. Samalla perinteisiä 2 Mbit/s PDH- yhteyksiä poistui tukiasemakäytöstä. Tukiasemarakentamista ja ylläpitoa jatkettiin entisessä laajuudessaan. Lisäksi yhtiön palveluihin kuuluu mm. siirrettävien tukiasemien operointi koko Suomen alueella

16 Lukkorengas Oy / BLC Turvaratkaisut turvatekniikan kokonaisratkaisujen vahvaa osaamista vuodesta toiseen Lukkorengas Oy / BLC Turvaratkaisut on yksi Suomen johtavista turva- ja lukitustekniikkaan keskittyvistä yrityksistä. Yritys toimii Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Sen toimipisteitä on tällä hetkellä Helsingissä, Imatralla, Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lukkorengas Oy on ollut osa BLC-konsernia vuodesta 2009 alkaen. Yritys on valtuutettu Abloy jälleenmyyjä ja toimii vahvana lukituksen sekä turvatekniikan kokonaisratkaisujen asiantuntijana. Se palvelee rakennusalan yrityksiä, kiinteistöjen omistajia, taloyhtiöitä, yksityisiä kuluttajia ja rakentajia sekä kuntia ja julkisyhteisöjä. Yritykselle on myönnetty ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti sekä ISO Yksi Suomen johtavista sähköisiin turvaja lukitusratkaisuihin sekä -palveluihin erikoistuneista yhtiöistä ympäristösertifikaatti. Lukkorengas Oy on suuri suomalainen toimija turvallisuusalalla ja tarjoaa asiakkailleen paikallista palvelua. Vuosi 2011 oli Lukkorengas Oy:ssä vahvaa kasvun aikaa. Yhtenä merkittävänä menestyksen tekijänä oli yrityksen tarjonnan lisääminen: Lukkorengas pystyy nyt tarjoamaan asiakkailleen aikaisempaa suurempia tuotekokonaisuuksia. Numeroilla mitattuna toiminta kasvoi todella vauhdikkaasti: vuonna 2011 liikevaihto kasvoi yli 30 %, joka on huomattavasti enemmän kuin alalla keskimäärin. Yrityksen liiketoiminta kasvoi ja tulos parantui. Liiketoiminnan mittarit kertovat, että vuonna 2011 yrityksessä tehtiin oikeita asioita. Kasvussa on merkittävää myös se, että Lukkorenkaan kasvu oli pelkästään orgaanista: tilikaudella ei tehty yrityskauppoja. Onnistumisista kertoivat myös vuoden 2011 asiakastyytyväisyysmittaukset. Positiiviset palautteet ja hyvä arvosanat vahvistivat, että Lukkorengas oli tehnyt asiakasrajapinnassa hyvää jälkeä. Merkittävänä menestystekijänä esiin nousikin jälleen Lukkorengas Oy:n erittäin ammattitaitoinen ja luotettava henkilökunta. Vuonna 2011 tehtiin strategian mukaisia isoja investointeja. Ne toivat mukanaan liikevaihtoa ja kannattavuutta tulevaan tilikauteen. Investointeja tehtiin mm. henkilöstön rekrytointeihin ja kehittämiseen, toiminnanohjausjärjestelmien modernisointiin, kalustoon sekä toimitilojen toimivuuteen. Vuonna 2012 Lukkorengas Oy:ssä kiinnitetään erityistä huomiota kasvun lisäksi toiminnan tehokkuuteen, kannattavuuteen, myyntiin ja markkinointiin alkaen kaikki BLC-konsernin turva- ja lukitusliiketoiminta keskitettiin yhteen yhtiöön eli Lukkorengas Oy:öön. Tämä tulee entisestään helpottamaan toimintaa asiakkaiden suuntaan ja mahdollistaa toiminnan yhden luukun periaatteella. BLC:n turva- ja hälytystekniikka sekä valvontajärjestelmien osaaminen yhdistettynä Lukkorengas Oy:n vaativiin lukitusratkaisuihin ja kulunvalvontajärjestelmiin muodostavat yhden suurimmista turvatekniikkaan ja -palveluihin sekä lukitusjärjestelmiin erikoistuneista yrityksistä Suomessa. Asiakkaille voidaan nyt toimittaa kaikki turvatekniikkaan, hoivaturvaan, hälytys- ja valvontajärjestelmiin sekä lukitusja kulunvalvontajärjestelmin liittyvät tuotteet ja palvelut. Haasteita tulevaisuuteen luo kilpailun kiristyminen lukitusja turvaliikealalla sekä mahdollinen rakennusalan taantuminen. Lukkorengas kuitenkin luottaa kilpailukykyynsä markkinoilla, pitkiin asiakassuhteisiinsa sekä ammattitaitoiseen henkilöstöönsä ja jatkaa vuonna 2012 samalla kehittyvällä radalla

17 Protie Oy liiketoiminnan tuotekehityksen ja palvelutarjonnan laajentumisen vuosi Vuosi 2011 toi Protie Oy:lle mukanaan suuria muutoksia liiketoiminnan jokaisella osa-alueella. Muutoksista huolimatta yhtiö kasvoi hallitusti kuluneena vuonna. Yhtiö panosti tuote- ja palvelukehitykseen sekä palvelutarjonnan laajentamiseen, joka paransi samalla myös yhtiön kannattavuutta. Kuluneena vuonna IT-palveluiden murros on korostunut entisestään alan markkinoilla. Vastatakseen heräävään kysyntään, Protie Oy on panostanut omassa liiketoiminnassaan vahvasti MSP (Managed Service Provider)-sanomaan, jossa asiakas maksaa vain toimivasta IT-ympäristöstä, ei vikojen korjaamisesta. Alkuvuodesta 2011 yrityksessä aloitettiin muutostyö, jonka tavoitteena oli saada organisaatio vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan rakennetta. Organisaatiomuutoksista huolimatta henkilöstömäärä yhtiössä säilyi entisellään. Yritykseen perustettiin Preventive-tiimi, joka tekee MSP-mallin mukaista ennaltaehkäisevää työtä asiakkaan IT-ympäristössä. Lisäksi Protie lanseerasi oman ProDeskin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Nämä kaksi edellä mainittua asiaa yhdessä nostivat Protien asiakkaiden käyttäjätyytyväisyyden huipputasolle. Myös asiakkuuksista huolehtimiseen ja markkinointiin panostettiin merkittävästi kuluneena vuonna, mm. perustamalla Account Manager -tiimi sekä rekrytoimalla yhtiöön oma markkinointipäällikkö. Kuluneena vuonna yhtiö lanseerasi nykyaikaisen konesalin, jonka hyödyntäminen yhteistyössä Blue Lake Communicatons Oy:n kanssa mahdollistaa asiakkaiden haluamien A la Carte -tyyppisten palvelinpalveluiden tarjoamisen Kansainvälisesti palkittu Protie Oy tuottaa nykyaikaisia IT-palveluita varmasti ja vaivatta. entistä tehokkaammin ja laadukkaammin. Protie Oy liittyi osaksi BLC-konsernia heinäkuussa Protie Oy:n ja BLC-konsernin muiden liiketoimintayhtiöiden välillä on runsaasti positiivista synergiaa, joka tulee laajentamaan Protie Oy:n palvelutarjontaa entisestään. Erityisesti BLC Wireless Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö liittyen mobiilielinkaarenhallintapalveluihin laajentaa asiakasyritysten IT-ulkoistuksen koskemaan päätteiden ja palvelinten lisäksi myös mobiili- ja tablet-laitteita, taaten erittäin kilpailukykyisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden yritysja yhteisöasiakkaille. Marraskuussa 2011 Protie sai yhteistyökumppaniltaan N-ablelta kansainvälisen palkinnon MSP-palveluiden tuottajana, voittaen satojen muiden yritysten joukosta oman kategoriansa MSP-kasvuyrityksenä. Elokuusta 2011 lähtien myös Protien visuaalinen ilme alkoi muuttua porrastetusti vastaamaan muun konsernin ilmettä. Yrityksen uusi visuaalinen ilme on kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2012 aikana. Muutosvuoden kannustamana ja omistajavaihdoksen tukemana yhtiö kehittyi positiiviseen suuntaan vuonna Positiivinen kehityssuunta tulee jatkumaan vahvana myös tulevana vuonna

18 BLC Wireless Oy kasvua ja strategisia kumppanuuksia Vuoden 2011 aikana BLC Wireless Oy:n panostukset tuotekehitykseen, markkinointiin ja kumppaniverkoston rakentamiseen alkoivat kantaa hedelmää. Yhtiö solmi useita strategisia kumppanuuksia, houkutteli uusia asiakkaita sekä kasvatti merkittävästi liikevaihtoaan. BLC Wireless Oy:n liikevaihto kasvoi vuoden aikana peräti +160 %, kasvun painottuessa loppuvuoteen. Liikevaihdon kasvu syntyi yhtiön ydinliiketoiminnasta eli älypuhelinten elinkaaripalveluista. Yhtiön päätuote MobileServant on operaattori- ja alustariippumaton kokonaisulkoistuspalvelu matkapuhelimille ja niiden sovelluksille. Kasvun myötä myös yhtiön tuloskunto parani merkittävästi. Vuoden 2010 lopulla solmittu strateginen kumppanuus Enfo Oyj:n kanssa käynnistyi kunnolla vuoden 2011 aikana ja ensimmäiset yhteisten asiakkaiden palvelut saatiin tuotantoon. Myös muiden kumppaneiden kanssa tehty työ alkoi kantaa hedelmää yhteisten asiakkuuksien muodossa. Vuoden lopulla saatiin DNA Oy:n kanssa pitkäaikaiset neuvottelut strategisesta kumppanuudesta valmiiksi ja yhteistyö pääsee käynnistymään vuoden 2012 aikana. Erittäin voimakkaasta kasvusta huolimatta taloon ei tullut uusia työntekijöitä, vaan henkilöstömäärä BLC Wireless Oy:ssä pysyi entisellään. Tämän on mahdollistanut liiketoiminnan skaalautuvuus sekä positiiviset synergiaedut muun muassa muiden BLC-konserniyhtiöiden kanssa. Protie Oy:n kautta saatiin merkittävää vahvistusta muun muassa loppukäyttäjien tukipalveluihin. Protien Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa palveluiden tarjoamisen merkittävästi aikaisempaa suuremmassa mittakaavassa ja laajuudessa. Tämä luo tuntuvaa lisäarvoa myös asiakkaillemme. Korkealla asiakastyytyväisyydellä peräti %:n liikevaihdon kasvu. Myynnin osalta panostuksia myyntikanavaan ja strategisiin kumppanuuksiin jatkettiin edelleen yhtiön strategian mukaisesti. Huhtikuussa 2011 BLC Wireless muutti Seinäjoella sijaitsevan pääkonttorinsa Teknologiakeskus Framin nykyaikaisiin tiloihin. Framin toimistolla on kiinnitetty erityistä huomiota kestävään kehitykseen. Panostus on kannattanut ja toimitiloille onkin myönnetty WWF Green Office status. Myös pääkaupunkiseudun toimisto muutti uusiin tiloihin Espoon Niittykumpuun, samoihin toimitiloihin Protie Oy:n kanssa. Fyysinen läheisyys lisää osaltaan synergiaetuja. Vuosi 2012 on alkanut yhtiöllä vauhdikkaasti ja positiivisissa merkeissä. Yhtiö on saanut alkuvuodesta lisää useita uusia ja merkittäviä asiakkaita. Tämä viestii yhtiön palveluiden erinomaisesta laadusta sekä asiakkaiden korkeasta asiakastyytyväisyydestä, joka kantautuu potentiaalistenkin asiakkaiden korviin

19 Protie Oy 10 vuotta toimivia it-ratkaisuja Marraskuussa 2011 vietettiin BLC-konsernin uuden tulokkaan, Protie Oy:n 10-vuotisjuhlia Espoossa. Juhlien musiikista vastasi Poets of the Fall ja samassa tilaisuudessa esiteltiin myös yhtiön uusi BLC Protie -logo. Kuvat: Niko Hänninen 36 37

20 SEINÄJOKI KUOPIO MIKKELI JOENSUU SAVONLINNA IMATRA LAPPEENRANTA ESPOO HELSINKI Blue Lake Communications Oy PL 17, Savonlinna p Nojanmaantie 20, Savonlinna Olavinkatu 44, Savonlinna Nojanmaantie 15, Savonlinna Porrassalmenkatu 50, Mikkeli BLC Wireless Oy Tiedekatu 2, Seinäjoki Niittymäentie 7, Espoo Protie Oy Niittymäentie 7, Espoo Lukkorengas Oy Voimatie 12, Joensuu Soittajantie 1, Helsinki Porrassalmenkatu 50, Mikkeli Kanava-aukio 4, Imatra Tullitie 8, Lappeenranta Leväsentie 7, Kuopio Kirkkokatu 9, Savonlinna Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY PL 17, Savonlinna 38

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot