1531/ (paitsi , ) ja Ilmaliikenteen henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1531/2011 75211300-1. (paitsi 60160000-7, 60161000-4) ja 64120000-3-64121200-2 6 Ilmaliikenteen henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut,"

Transkriptio

1 /2011 Liite A Ensisijaiset palvelut Ryhmä Asia CPV-viitenumero nro 1 Huolto- ja korjauspalvelut , (paitsi ja , , , ) ja Kansainväliseen sotilaalliseen apuun liittyvät palvelut Puolustuspalvelut, sotilaspuolustuspalvelut ja siviilipuolustuspalvelut , , Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut Maakuljetuspalvelut , (paitsi , ) ja Ilmaliikenteen henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut, paitsi postinkuljetus 7 Maaliikenteen ja il maliikenteen postikuljetus , (paitsi , ), ja , , , Rautatiekuljetuspalvelut Vesikuljetupalvelut ja Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut , , , ja Teleliikenteen palvelut , ja Rahoituspalvelut: vakuutus palvelut 13 Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut , (paitsi ja ), ,

2 1531/ Tutkimus- ja kehittämispalvelutpaitsi 8 :n 2 m omentin 5 kohdassa tarkoitetut tutkimusja kehittämispalvelut ja a rviointikokeet 15 Laskentatoimen palvelut, tilintarkastus ja kirjanpitopalvelut 16 Liikkeenjohdon konsulttipalvelutpaitsi välimies- ja so vittelupalvelut ja niihin liittyvät palvelut 17 Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin l iittyvät tieteelliset ja tekni set konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 18 Rakennusten puhtaanapitopalvelut ja isännöinti- ja k iinteistöpalvelut 19 Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut: puhtaanapito ja vastaavat palvelut 20 Puolustus- ja turvallisuusalan koulutus ja simulointipalvelut , ja , , , , , , , (paitsi ) ja ja to (paitsi ), ja , , , , , , , , ,

3 /2011 Liite B Toissijaiset palvelut Ryhmä Asia CPV-viitenumero nro 21 Hotelli- ja ravintolapalvelut ja Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut (paitsi , , ), ja Oikeudelliset palvelut Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelutpaitsi työsopimukset 25 Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 26 Muut palvelut (paitsi , , ), ja ja (paitsi ja )

4 1531/ Liite C NACE 1 Pääluokka F RAKENTAMINEN CPVkoodi Kuvaus Huomautukset numerotaso numerotaso numerotaso 45 Rakentaminen Tälle kaksinumerotasolle kuluu:uudis, entisöinti ja tavanomainen korjaaminen 45.1 Rakennusalueen pohjarakentami nen Rakennusten purku ja raivaus; maansiirto - rakennusten ja muiden rakenteiden purku - rakennusalueen raivausmaansiirto: rakennusalueen maankaivuu, täyttö- ja tasaustyöt, ojankaivuu, louhintatyöt, räjäytystyöt jne. - maaperän kaivostoimintaa varten: - irtomaan poisto ja muut kaivosten ja kaivosalueiden perustyöt ja ensi kuuluu myös: - rakennusalueen salaojitustyöt - maa- tai metsätalousmaan ojitus I I 1 Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta 9 päivänä lokakuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90 (EYVL L 293, , s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 761/93 (EYVL L 83, , s.1). Jos CPV:n ja NACE:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan NACE-nimikkeistöä.

5 Koeporaus -koeporaus, koekairaus ja näytteenotto rakennus-, geofysikaalisiin, geologisiin tai vastaaviin tarkoituksiin. ei - öljy- tai kaasulähteiden poraus, vrt vesikaivon poraus, vrt kuilun syvennys, vrt öljy- ja kaasukenttien tutkimus, geofysikaalinen, geologinen ja seisminen tutkimus, vrt Rakennusten tai niiden osien Rakennustyöt - kaikenlaisten rakennusten - maa- ja vesirakennustyöt: - siltojen, myös eritasoteiden, tunneleiden, metrotunneleiden - putkijohtojen, tietoliikennekaapelien ja voimalinjojen kaukoverkostojen - putkijohtojen, tietoliikennekaapelien ja voimalinjojen kunnallisverkostojen ; siihen liittyvät asennustyöt - tehdasvalmisteisten rakennusten kokoaminen ja pystyttäminen rakennuspaikalla Paitsi:

6 1531/ Kattorakenteiden pystyttäminen ja kattaminen Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilulaitteiden ei - öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, vrt itsevalmistetuista, muista kuin betonisista osista koostuvien kokonaisten valmiiden rakenteiden pystyttäminen, vrt. 20, 26, 28 - urheilukenttien, uimaaltaiden, urheilusalien, tenniskenttien, golfratojen ja muiden urheilualueiden lukuun ottamatta rakennusten pystyttämistä, vrt rakennusasennus, vrt rakennusten viimeistely, vrt arkkitehti- ja insinööripalvelut, vrt rakentamisen projektihallinta, vrt kattorakenteiden asennustyöt - katteiden asennustyöt - vesitiivistystyöt - teiden, katujen, muiden ajoneuvoille ja jalankulkijoille tarkoitettujen liikenneväylien - rautateiden - kiitoratojen - urheilukenttien, uimaaltaiden, urheilusalien, tenniskenttien, golfratojen, ja DA Paitsi:

7 /2011 ja muiden urheilualueiden lukuun ottamatta rakennusten pystyttämistä - ajoratamerkintöjen maalaustyöt teillä ja paikoitusalueilla Vesi Muu ei - alustavat maansiirtotyöt, vrt Tälle nelinumeroiselle kuuluvat seuraavat rakennustyöt: - vesiväylien, satamien ja jokien, huvivenesatamien, sulkujen jne. - patojen ja aallonmurtajien - ruoppaustyöt - vedenalaiset rakennustyöt - erilaisille rakenteille yhteiseen piirteeseen erikoistunut, joka edellyttää erityistaitoja tai -laitteita: - perustuksien, mukaanlukien paalutustyöt - kaivojen poraus ja, kuilun syvennys -muiden kuin itse valmistettujen teräsrunkorakenteiden pystyttäminen - teräksen taivuttaminen - muuraustyöt ja katukiveyksen laskeminen - rakennustelineiden ja työtasojen asentaminen ja purku, mukaan lukien te

8 1531/ lineiden ja tasojen vuokraus- savupiippujen ja teollisuusuunien pystytys 45.3 Rakennusasennus Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus ei - rakennustelineiden vuokraus ilman asennusta ja purkamista vrt kuuluu seuraavien laitteistojen rakennusasennus tai niiden muu : - sähköjohdot ja -laitteet - tietoliikennejärjestelmät - sähkölämmitysjärjestelmät - taloantennit - palohälyttimet - varashälyttimet - hissit ja liukuportaat - ukkosenjohdattimet jne Eristystyöt - lämpö-, ääni- tai tärinäeristeiden rakennusasennus tai niiden muu ei - vesitiivistystyöt, vrt Putkityöt kuuluu seuraavien laitteistojen rakennusasennus tai niiden muu : - vesi- ja viemärilaitteet ja -kalusteet - kaasulaitteet - lämmitys-, tuuletus-, jäähdytys- tai ilmastointi Paitsi:

9 /2011 laitteet ja putket - palosammutusjärjestelmät Muu asentaminen ei - sähkölämmitysjärjestelmien asennus, vrt valaistus- ja merkinantolaitteistojen asennus teille, rautateille, lentokentille ja satamiin - muualla luokittelemattomien laitteiden ja laitteistojen rakennusasennus tai niiden muu 45.4 Rakennusten viimeistely Rappaus - rakennusten tai muiden rakenteiden sisä- tai ulkopintojen rappaustyötlaastilla tai stukilla sekä vastaavilla rappausaineilla Rakennuspuusepän asen- nustyöt - muiden kuin itsevalmistettujen, puusta tai muista aineista valmistettujen ovien, ikkunoiden, ovenja ikkunankarmien, sovitettujen keittiöiden, portaikkojen, myymäläkalusteiden asennus - sisätilojen viimeistelytyöt, kuten sisäkattojen päällystys, seinien panelointi, siirrettävien väliseinien asennus jne ei

10 1531/ Lattianpäällystys ja seinien verhoilu Maalaus ja l asitus - parketin ja muiden puisten lattiapäällysteiden asennus, vrt rakennusten tai muiden rakenteiden päällystäminen tai laatoittaminen: - keraamisilla, betonisilla tai kivisillä seinä- tai lattiatiilillä tai kivillä - parketilla tai muulla puisella lattiapäällysteellä -kokolattiamatoilla tai linoleumilla, myös kumisella tai muovisella lattiapäällysteellä - mosaiikkisilla, marmorisilla, graniittisilla tai liuskekivisillä seinä- tai lattiapäällysteillä - tapetilla - rakennusten sisä- ja ulkomaalaus - muiden rakenteiden ulkomaalaus - lasien, peilien jne. asennus ei - ikkunoiden asennus, vrt Muu rakennusten viimeistely - yksityisten uimaaltaiden - rakennusten ulkopintojen puhdistaminen höy ja DA

11 / Rakennus- tai purkulaitteiden vuoraus käyttäjineen Rakennus- tai purkulaitteiden vuoraus käyttäjineen ryllä, hiekkapuhaltamalla ja vastaavalla tavalla - muut muualla luokittelemattomat rakennusten viimeistelytyöt ei - rakennusten ja muiden rakenteiden siivous, vrt ei - rakennus- tai purkukoneiden ja -laitteiden vuokraus ilman käyttäjää, vrt JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN / (painettu)

712 (paitsi 71235), 7512, 87304

712 (paitsi 71235), 7512, 87304 N:o 797 2457 Liite A Ryhmät ENSISIJAISET PALVELUT 1 Palvelujen kuvaus CPC- viitenumero 2 CPV- viitenumero 1 Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633, 886 50100000-6 50884000-5 (paitsi 50310000-1 50324200-4

Lisätiedot

Rakentamispalveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta

Rakentamispalveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta Rakennusteollisuus RT ry 1 (11) 21.2.2011 Rakentamispalveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta 1.4.2011 alkaen Sisällysluettelo Johdanto... 2 Yleistä rakentamisesta... 2 A Talonrakentaminen...

Lisätiedot

Ensisijaiset palvelut

Ensisijaiset palvelut 1224 Liite A Ensisijaiset palvelut Pääluokka Kuvaus CPC-viitenumero 1. Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633, 886 2. Maaliikenteen palvelut, myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut 712 (paitsi

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, 30.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 393/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006 annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1 Uudistuksen taustaa Talousrikollisuuden ja harmaan talouden aiheuttamat vahingot Suomessa vuositasolla huomattavat. Rakennustoimialan harmaan talouden

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakentamispalvelujen arvonlisäverotukseen on sovellettu käännettyä menettelyä 1.4.2011 lähtien. Milloin sitä sovelletaan ja milloin

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen Suomessa aletaan soveltaa käännettyä alv-velvollisuutta rakennusalalla 1.4.2011 alkaen. Lyhyesti tämä tarkoittaa sitä, että palvelun myynnistä

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa RAKENNUSYRITYSTEN KORJAUSRAKENTAMINEN Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2014 31.12.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA Sisällys Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu... 3 Tiedustelun palauttaminen... 3 Yleistä tiedustelun täyttämisestä... 3 Palveluerien kuvaus... 4 GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA... 4 VÄLITYSKAUPPA (vrt.

Lisätiedot

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008)

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS 01 KASVINVILJELY JA KOTIELÄINTALOUS, RIISTATALOUS JA NIIHIN LIITTYVÄT 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien

Lisätiedot

TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7

TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7 TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7 1.1.1.1 Raivaus... 7 1.1.1.2 Rakennusten ja rakennelmien purku... 7 1.1.2 Rakennuksen

Lisätiedot

01230 Sikojen hoito. 01240 Siipikarjan hoito. 0201 Metsätalous 02010 Metsän kasvatus Puunkorjuu Muu metsätalous 02020 Metsätaloutta palveleva toiminta

01230 Sikojen hoito. 01240 Siipikarjan hoito. 0201 Metsätalous 02010 Metsän kasvatus Puunkorjuu Muu metsätalous 02020 Metsätaloutta palveleva toiminta B00 Konglomeraatit 00000 Konglomeraatit B01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Kasvinviljely puutarhatalous 0111 Viljakasvien

Lisätiedot

Toimialaluokitus TOI 2002

Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus K äsikirjoja 4 Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Statistikcentralen Handböcker Statistics Finland Handbooks Toimialaluokitus TOL 2002 Helsinki 2002 Tiedustelut: R iitta

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa 1 (4) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa

Palvelujen ulkomaankauppa Aineistokuvaus Palvelujen ulkomaankauppa Sisältökuvaus Palvelujen ulkomaankaupan tiedonkeruiden aineisto vuosilta 2002-2012 kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain. Tilasto

Lisätiedot

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Liite 3 A Toimialaluokitus 2008 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 012 Monivuotisten

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2008 N:o 553 SISÄLLYS N:o Sivu 553 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta... 1741 N:o

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Täyttöohje 1(22) Tiedonhankinta Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu on lakisääteinen

Lisätiedot

koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten

koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 0111 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien

Lisätiedot

Toim ialaluokitus 1995

Toim ialaluokitus 1995 '////' Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Toim ialaluokitus 1995 Toinen tarkistettu painos Tilastokeskus S tatis tikcen tralen S tatistics Finland Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus 1995 Toinen

Lisätiedot

Rakennustöihin kuuluvat osatekijät

Rakennustöihin kuuluvat osatekijät Rakentaminen Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP), tuotekohtaiset ohjeet 1. Soveltamisala Näissä tuotekohtaisissa ohjeissa on suosituksia, jotka koskevat rakennustöiden hankintoja sekä niihin

Lisätiedot

Rakennusurakat N-Y-T 16.9.2014. Keskiviikko 10.9.2014 klo 11.30-11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola

Rakennusurakat N-Y-T 16.9.2014. Keskiviikko 10.9.2014 klo 11.30-11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola Rakennusurakat N-Y-T Keskiviikko 10.9.2014 klo 11.30-11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a 11 00130 Helsinki Palvelemme

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot