Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Liikelaitoskuntayhtymä Puhti 11.3.2011 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous"

Transkriptio

1 Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

2 Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus Laki arvonlisäverolain muuttamisesta 686/2010 Hyväksytty Voimaantulo Uusi AVL 8 c Verohallinnon ohjeistus >> Vero-ohjeet >>Verotustietoa yritysasiakkaille >> Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus alkaen Kuntaliiton ohje : Annika Suorto

3 Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus Tavoitteena on pienentää aliurakoitsijoiden epärehellisyydestä johtuvaa arvonlisäveromenetystä. Tarkoituksena on ehkäistä sellaista veronkiertoa aliurakointiketjussa, jossa ostaja vähentää arvonlisäveron, jonka myyjä jättää maksamatta valtiolle. Menettely on käytössä Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa, Unkarissa ja Irlannissa. Annika Suorto

4 Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus Rakentamispalveluihin sovelletaan uutena pääsääntönä käännettyä verovelvollisuutta, jolloin arvonlisäveron suorittaa myyjän puolesta ostaja. Pitkissä aliurakointiketjuissa vasta pääurakoitsija (kunta) suorittaa arvonlisäveron, mutta suoritus tapahtuu koko rakennustyön arvosta (myös aliurakoitsijoiden arvonlisästä). Pääurakoitsija (kunta) voi samalla ilmoituksella vähentää aliurakoitsijoiden puolesta ilmoittamat arvonlisäverot, jos rakentamispalvelu on ostettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Aliurakoitsija hakee verottajalta vähennettävät arvonlisäverot palautuksena. Annika Suorto

5 Pääsäännön mukainen menettely Aliurakoitsija / kunta Lasku + Alv 23 % Pääurakoitsija / kunta Alv 23 % Maksu + Alv 23 % Verohallinto Annika Suorto

6 Käännetty verovelvollisuus Aliurakoitsija / kunta Lasku alv 0 % Pääurakoitsija / kunta Maksu (Alv 0 %) Alv 23 % Verohallinto Annika Suorto

7 Soveltamisedellytykset Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti: 1. Palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten 2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja, kunta tai kuntayhtymä, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai suorittaa kiinteistön luovutuksia, tai hän on elinkeinonharjoittaja, kunta tai kuntayhtymä, joka myy edelleen kyseisen palvelun edellä mainitulle elinkeinonharjoittajalle Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan lisäksi, kun ostaja suorittaa AVL 31 :n 1 momentin 1 kohdassa tai 33 :ssä tarkoitettuja kiinteistön luovutuksia. Mainitut lainkohdat koskevat omaan lukuun rakentamista ja kiinteistön luovutuksia ennen käyttöönottoa. Annika Suorto

8 Soveltamisedellytykset Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltaminen on pakollista aina kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, jos toiminta on verotonta vähäisen toiminnan perusteella eli myyjän on liikevaihto on enintään 8500 euroa tilikaudessa. Jos myyjä on silti vapaaehtoisesti hakeutunut rekisteriin, käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan (jos muut edellytyksen täyttyvät). Annika Suorto

9 Ostoihin ei käännettyä verovelvollisuutta, jos ei myydä muutoin kuin satunnaisesti alv 23 % alv 0 % / 23 % KUNTA Yritys Kuntalainen Annika Suorto

10 Rakentamispalveluiden myynti vaikuttaa ostojen verotukseen alv 0 % alv 0 % / 23 % KUNTA Yritys Kuntalainen Annika Suorto

11 Myynnin ja oston välillä ei tarvitse olla yhteyttä alv 0 % Vesihuoltolaitos alv 0 % / 23 % KUNTA Koulu Yritys Kuntalainen Annika Suorto

12 Kiinteistö Rakentamispalvelut kohdistuvat kiinteistöön. Arvonlisäverotuksessa kiinteistöjä ovat maa-alueet, rakennukset ja pysyvät rakennelmat sekä niiden osat (esimerkiksi huoneisto). Pysyviä rakennelmia ovat mm. sillat, laiturit, kanavat, sähkö-, vesi- ja kaukolämpöverkostot sekä televerkot. Asuinrakennuksen- tai huoneiston normaali asuinirtaimisto katsotaan kiinteistöksi. Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet ja laitteet eivät kuulut kiinteistöön. Annika Suorto

13 Rakentamispalvelut AVL 31 3 mom. Rakentamispalvelu, johon sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta: Kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen; Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun työhön liittyvään suunnitteluun, valvontaan ja muuhun niihin verrattavaan palveluun EI SOVELLETA käännettyä verovelvollisuutta. mm. arkkitehtipalvelut, rakennuskonsultointi, projektinjohto Annika Suorto

14 Rakentamispalvelut (AVL 31 3 mom.) Rakentaminen jakaantuu talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen ja erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakentaminen voi luonteeltaan olla uudisrakentamista, perusparannusta, korjausrakentamista sekä muutos-, laajennus- tai kunnostustyötä. Tähän kuuluvat myös tehdasvalmisteisten rakennusten ja rakennelmien pystyttäminen rakennuspaikalla. Maa- ja vesirakentamiseen kuuluu kulkuyhteyksien (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät ja lentokentät), verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot) sekä muiden ympäristö- ja maarakenteiden rakentaminen. Annika Suorto

15 Rakentamispalvelut (AVL 31 3 mom.) Erikoistuneeseen rakennustoimintaan kuuluu rakennusasennus (LVI-, sähkö- ja kattotyöt), rakentamisen viimeistelytyöt (rappaus, maalaus ja lasitus) sekä rakennuspaikan valmistelutyöt ja rakennusten purku. Rakennuksiin kiinteästi kuuluvien varusteiden ja laitteiden kuten hissien asentaminen sekä valvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luetaan myös rakentamiseen. Myös hissien huolto luetaan aina rakentamiseen. Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän säätöä pidetään rakentamispalveluna. Annika Suorto

16 RT & Verohallinto (1) Rakentamispalvelujen määritelmä on käytännön toiminnan kannalta varsin tulkinnanvarainen, joten Rakennusteollisuus RT ry:n toimesta on koottu rakentamispalveluja kuvaava kattava esimerkki luettelo. Luettelo löytyy kokonaisuudessaan mm. Verohallinnon tai Rakennusteollisuuden verkkosivuilta. Luettelo on esimerkinomainen eikä tyhjentävä esitys käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalaan kuuluvista palveluista. Lisäksi ostajan toimintaa koskevan ehdon tulee täyttyä, jotta käännettyä menettelyä sovelletaan. Annika Suorto

17 Talonrakentaminen RT & Verohallinto (2) Kaikentyyppisten asuinrakennusten ja muiden rakennusten rakentaminen ml. perustajaurakointi eli ns. grynderitoiminta kuten: omakoti-, rivi- ja kerrostalot ym. kesämökit, rantasaunat teollisuustuotannon rakennukset, esim. tehtaat, työpajat, kokoamistehtaat jne. sairaalat, koulut, toimistorakennukset, varastot hotellit, kaupat, kauppakeskukset, ravintolat pysäköintihallit, myös maanalaiset tehdasvalmisteisten talopakettien tai niiden osien kokoaminen ja pystytys rakennuspaikalla muiden kuin tilapäisiksi tarkoitettujen leikkimökkien, vajojen ja autokatosten rakentaminen korjausrakentaminen, perusparannus- ja entisöintityöt. Annika Suorto

18 RT & Verohallinto (3) Maa- ja vesirakentaminen moottoriteiden, katujen, siltojen, tunnelien, rautateiden, lentokenttien, satamien ja muiden vesirakennusten kuten kanavien, patojen, tekoaltaiden, kala-teiden ja lohiportaiden rakentaminen. kastelujärjestelmien, viemärijärjestelmien, sähkölinjojen ja - verkostojen, tietoliikenneverkkojen ja ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen. teiden asfaltointi, urapaikkaus ajoratamerkintöjen tekeminen maalaten tai muilla keinoin liikennemerkkien, tienviittojen, katukilpien, suojakaiteiden ja muiden liikenne-varusteiden paikalleen asennus, pysäköintialueiden rakentaminen. Annika Suorto

19 RT & Verohallinto (4) Maa- ja vesirakentaminen vesiväylien, kanavien, satamien, huvivenesatamien, sulkujen yms. rakentaminen, peruskorjaus ja kunnostus, patojen, pengerrysten, tulvavallien ja aallonmurtajien rakentaminen, peruskorjaus ja kunnostus, satamalaiturien, kiinteiden telakoiden ja muiden satamarakenteiden rakentaminen tai kokoaminen rakennuspaikalla sekä näiden peruskorjaus ja kunnostus, järvien, vesiväylien, jokien ja satamien ruoppaus, vesiväylien ohjaus- ja turvalaitteiden asennus,. Annika Suorto

20 RT & Verohallinto (5) Maa- ja vesirakentaminen Rakentamispalveluja eivät ole: kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus, maisema-arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, teiden hoito, kuten auraus, hiekoitus, suolaus, lanaus, pensaiden raivaus ja liikennemerkkien vaihto, tuotantolaitoksiin kuuluvien koneiden ja laitteiden asennus, urheilukenttien, leikkikenttien ja muiden virkistysalueiden viheralueiden istutus ja hoito ja kunnossapito. Annika Suorto

21 RT & Verohallinto (6) Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen kaukolämpölaitosten ja -verkostojen rakentaminen, veden siirto- ja jakeluverkkojen rakentaminen, kastelujärjestelmien rakentaminen (esim. kastelukanavat), viemäriverkkojen rakentaminen, korjaaminen ja kunnostaminen, veden puhdistamoiden rakentaminen (vesilaitokset), sähkönjakelun siirto- ja jakeluverkkojen ja niihin liittyvien muuntoasemien ja jakeluasemien rakentaminen, sähkövoimalaitosten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, energialaitoksiin liittyvien rakennelmien ja järjestelmien rakentaminen, tietoliikenteen kanta- ja paikallisverkkojen sekä niihin liittyvien mastojen ja linkki-asemien rakentaminen, tutka-asemien ja valvontatornien rakentaminen, Annika Suorto

22 RT & Verohallinto (7) Erikoistunut rakennustoiminta rakennusten ja rakennelmien purku, rakennuspaikan raivaus ja muut rakentamista edeltävät valmistelutyöt, talonrakennuksen ja maa- ja vesirakennuksen asennusja viimeistelytyöt, muut erikoisalojen työt. Rakentamispalvelua ei ole: rakennusjätteen poiskuljetus. Annika Suorto

23 RT & Verohallinto (8) Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus sähköistys, putkijärjestelmien (vesi- kaasu- ja viemärijärjestelmien) asennus, lämpö- ja ilmastointijärjestelmien asennus, tele- ja turvajärjestelmien asennus, hissi- ja nostolaitteiden asennus, muiden varusteiden, laitteiden ja järjestelmien asennus. Annika Suorto

24 RT & Verohallinto (9) Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus Rakentamispalvelua ei ole: tuotantotoiminnan koneistojen asentamiseen liittyvät sähköasennustyöt tuotanto-laitoksessa. teollisuuden ilmastointi- ja jäähdytyslaitteistojen sekä paineilmalaitteistojen asentaminen ja korjaus, kotitalouden LVI-laitteiden ja kylmäkalusteiden korjaus ja huolto. Annika Suorto

25 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoito ei ole rakentamispalvelua. Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan tavanomaisesti jatkuvaluonteista palvelukokonaisuutta, johon kuuluvut mm. siivous, auraus, hiekoitus, lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon tai ilmastoinnin hoito ja pienet korjaukset, jos niitä ei veloiteta erikseen. Jos kiinteistönhoitoa harjoittava yritys veloittaa korjauspalvelut erikseen, niitä pidetään rakentamispalveluna. Annika Suorto

26 Ohjelmointi yms. Jos palvelu on pelkästään kiinteistön lukitus- ja hälytysjärjestelmän ohjelmointia (esim. uusien henkilökorttien, tunnuslukujen tai aikojen ohjelmointia), käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta. Kiinteistön lukitus- ja hälytysjärjestelmän ohjelmointia pidetään kuitenkin rakentamispalveluna silloin kun se myydään osana järjestelmän asentamis- ja kokoamispalvelua. Annika Suorto

27 Tien kunnossapito ja hoito Tien hoito ja ylläpito käsittää usein sekä rakentamispalveluja että muita tien hoitoon liittyviä palveluja. Jos palvelu sisältää pelkästään tien hoitoon sisältyviä palveluja kuten aurausta, hiekoitusta, suolausta, liikennemerkkien vaihtoa ja pensaiden raivausta, ei palvelua pidetä rakentamispalveluna. Rakentamispalvelua sitä vastoin on esimerkiksi tien asfaltointi tai muu peruskorjaus. Tien kunnossapito ja hoito voidaan toteuttaa myös ns. elinkaarimallin avulla AVL 29 :n 2 momentissa tarkoitettuna kokonaishoitopalveluna. Kokonaishoitopalvelulla tarkoitetaan yleisen tien tai rautatien rakentamis- ja kunnossapitopalvelua, josta saatava vastike määräytyy liikennemäärän tai muun vastaavan tien tai rautatien käyttöä kuvaavan suoritemäärän perusteella. Kokonaishoitopalvelun myyntiä ei pidetä rakentamispalveluna. Annika Suorto

28 Palvelu vai tavara? Käännetty verovelvollisuus koskee vain palvelun myyntiä, ei tavaran myyntiä. Jos rakentamispalveluun sisältyy myös materiaalia, pidetään sitä kuitenkin yhtenä kokonaisuutena ja rakentamispalvelun myyntinä. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan silloin sekä itse työn että materiaalin ja työssä käytettävien tavaroiden myyntiin. Esimerkiksi: keittiöliike voi myydä pelkästään keittiön kalusteet (tavara) tai keittiökalusteet asennettuna (rakentamispalvelu). ovien ja ikkunoiden myynti asennettuna on rakentamispalvelun myyntiä. jääkaapin myynti asennettuna on tavaran myyntiä (vähäinen asennustyö), mutta uunin myynti asennettuna on rakentamispalvelua (kiinnitetään kiinteäksi). Annika Suorto

29 Ostajan ja myyjän status Ostajan status määrittelee milloin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan. Onko ostaja elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy säännösten tarkoittamia palveluja? Myyjän täytyy tietää ostajan status, jotta myyjä voi laskuttaa oikein. Myyjän tulee tarpeen vaatiessa pyytää ostajalta selvitys tämän toiminnasta. Myyjän omalla statuksella ei ole väliä, vaan ratkaisevaa on ostajan status ja palvelun luonne! Annika Suorto

30 Myyjän asema Arvonlisäverolaissa ei ole vaatimuksia sille, että myyjän tulisi harjoittaa tietyntyyppistä toimintaa, jotta käännetty verovelvollisuus soveltuisi. Ratkaisevaa on sen sijaan palvelun laji ja ostajan edellytysten täyttyminen. Käännetty verovelvollisuus soveltuu myös silloin, kun yritys / kunta, joka ei normaalisti toimi rakennusalalla, myy kyseisiä palveluja edellytykset täyttävälle ostajalle. 30 Annika Suorto

31 Kuntien asema Kuntia tarkastellaan kuntakohtaisesti. Kuntayhtymät ja kunnan osakeyhtiöt ovat erillisiä verovelvollisia ja niiden asemaa tarkastellaan itsenäisesti. Kunnan aseman selvittäminen käännetyn verovelvollisuuden soveltamisessa on tärkeää, koska se vaikuttaa kaikkiin kunnan ostamiin rakentamispalveluihin. Jos yksittäinen kunta tai kuntayhtymä myy rakentamispalvelua ulkopuolisille muutoin kuin satunnaisesti, käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan kaikkiin kyseisen kunnan tai kuntayhtymän ostamiin rakentamispalveluihin. Annika Suorto

32 Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen, kunta tai kuntayhtymä myyjänä Onko kyse AVL 31 :n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta rakennuspalvelusta? Kyllä Ei Kyllä Onko ostaja elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai suorittaa kiinteistön luovutuksia? Ei Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta Tulee soveltaa käännettyä verovelvollisuutta Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta Kunta antaa verottoman laskun ja vähentää kustannusten sisältämän arvonlisäveron Annika Suorto

33 Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen, kunta tai kuntayhtymä ostajana Onko kyse AVL 31 :n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta rakennuspalvelusta? Kyllä Ei Kyllä Onko kunta elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai suorittaa kiinteistön luovutuksia? Ei Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta Tulee soveltaa käännettyä verovelvollisuutta Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta Kunta saa verottoman laskun, kirjaa laskun perusteella suoritettavaa sekä mahdollisesti vähennettävää veroa Annika Suorto

34 Rakentamispalvelun myynti Sähköasennusliike A Oy myy rakennusliike B Oy:lle perusparannettavan kiinteistön sähköasennustyöt A Oy Rakennusliike B Oy Sähköasennukset Rakentamispalvelu Tilaaja (kunta) Ei myy rakentamispalveluja A Oy:n myynti veroton (alv 0%), myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta B Oy:n myynti verollinen (alv 23 %) Annika Suorto

35 Rakentamispalvelu A Oy Lautaparketti ALV 23 % Rakennusliike C Oy Rakennusliike D Oy Tilaaja (kunta) B Oy Parketin asennus, ALV 0 % Käännetty verovelvollisuus Parketin myynti asennettuna eli rakentamispalvelun myynti ALV 0 % Käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelu ALV 0 % Myy rakentamispalveluja Annika Suorto

36 Rakentamispalveluiden myynti muutoin kuin satunnaisesti Rakennusyritysten välisiin myynteihin soveltuu laajasti käännetty verovelvollisuus. Myös sivutoiminen rakentamispalveluiden myynti laukaisee selkeästi käännetyn verovelvollisuuden. Jos ostajan status edellyttää käännettyä verovelvollisuutta, tulee sitä soveltaa kaikkiin ostajan ostamiin edellytykset täyttäviin rakentamispalveluihin (ei siis suunnittelupalvelut yms.). Annika Suorto

37 Rakentamispalveluiden myynti muutoin kuin satunnaisesti Arvioinnissa otetaan huomioon ostajan pääsääntöinen toimiala ja toiminta, palvelujen tarjoaminen ja myynnin säännöllisyys sekä palvelusuoritusten määrä ja laajuus. Satunnainen rakentaminen tarkoittaa pääasiassa kertaluontoista, tilapäistä, ei toistuvaa ja vähäistä rakentamista, jota ei ole tarkoitettu jatkuvaksi toiminnaksi. Valtion katsotaan myyvän rakentamispalvelua satunnaisesti. Käännettyä verovelvollisuutta ei siten sovelleta valtion ostamiin rakentamispalveluihin. Annika Suorto

38 Välimies Jotta käännettyä verovelvollisuutta ei voitaisi kiertää, käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan myös, kun ei-rakennusalalla toimiva yritys tilapäisesti myy välimiehenä ostamansa rakentamispalvelun edelleen toiselle rakentamispalvelujen myyjälle. Jos esimerkiksi yritys (kunta), joka ei harjoita rakennustoimintaa, ostaa ja edelleen myy asennustyön rakennusalan yritykselle tai muulle rakentamispalvelujen myyjälle, sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta molempiin myynteihin. Annika Suorto

39 Työvoiman vuokraus Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan myös työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluja varten. jos työtehtävät esim. rakennussuunnittelua tai teknistä suunnittelua, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta Vuokralleottaja määrittelee työtehtävät. Myyjä selonottovelvollinen. Jos monenlaisia työtehtäviä, pääsuorite ratkaisee. Sopimuksen merkitys ratkaiseva Annika Suorto

40 Esimerkkejä 1. Yhdyskuntatekniikan rakentaminen tekee omien työmaiden yhteydessä ulos laskutettavia töitä esim. erinäisille kaapeliyhtiöille. Kyseisiä töitä on tehty vuonna 2010 n :n arvosta. Töitä tehdään ympäri vuoden ja ne laskutetaan kerran vuodessa. Kunnan katsotaan myyvän rakentamispalvelujen muutoin kuin satunnaisesti ja kaikkiin kunnan ostamiin rakentamispalveluihin toimialasta riippumatta sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta (esimerkiksi kunnantalon peruskorjaus, koulun laajennus, uuden päiväkodin rakentaminen). Annika Suorto

41 Esimerkkejä 2. Toisen asteen koulutusta järjestävän koulutuskuntayhtymän sähkölinjan oppilaat myyvät sähköasennuksia oppilastöinä. Myynnin katsotaan olevan säännöllistä ja jatkuvaa. Jos kuntayhtymä ostaa rakentamispalveluja esimerkiksi koulukiinteistöön, tulee ostoihin soveltaa käännettyä arvonlisäveroa. 3. Kunnan vesihuoltolaitos myy tonttijohtojen rakentamista omakotiasukkaille. Vesihuoltolaitos myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluja ja kunnan kaikkiin rakentamispalveluiden ostoihin tulee soveltaa käännettyä verovelvollisuutta. Annika Suorto

42 Yhteenveto Kunta myy rakentamispalveluja yksityiselle: kunta lähettää normaalin verollisen laskun. Kunta myy rakentamispalveluja yritykselle: jos yritys myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluja edelleen, kunta lähettää verottoman laskun. Muutoin verollinen lasku. Kunta ostaa rakentamispalveluja: Jos kunta ei myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluja, verollinen lasku. Jos kunta myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalvelua, kunnan tulee saada kaikista rakentamispalvelujen ostoista veroton lasku! Annika Suorto

43 Siirtymävaihe Rakentamispalvelun käännettyä verovelvollisuutta tulee soveltaa silloin, kun veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt tai sen jälkeen. Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen on tosiasiallisesti ryhdytty ennen Käännetyn verovelvollisuuden soveltamista tarkastellaan sekä urakka- että urakoitsijakohtaisesti. Esimerkki: Jos rakennuksen perustusten rakentaminen on aloitettu ennen , perustusten myyjä ei voi soveltaa myyntiinsä käännettyä verovelvollisuutta. Jos samassa kohteessa toinen urakoitsija aloittaa LVI työt jälkeen, tulee hänen soveltaa myyntiinsä käännettyä verovelvollisuutta. Annika Suorto

44 Siirtymävaihe A Oy LVI asennukset, aloitetaan Alv 23 %, ei sovelleta käännetty verovelvollisuutta Rakennusliike D Oy Maalausurakka alkaa Alv 0 %, sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta B Oy Rakennusliike C Oy Sähköasennukset, aloitetaan Alv 0 %, sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta Kunta Rakentamispalvelu, katsotaan aloitetuksi silloin, kun ensimmäinen aliurakka alkaa eli ALV 23 %, ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta Annika Suorto

45 Nykyinen menetelmä Rakennusliikkeen tulot 100 Rakennusliike Oy Lasku alv 23 Rakennusliike tilittää verohallinnolle 23 Kunnan tililtä maksu 123 euroa Kunta Maksu alv 23 Kunta saa arvonlisäveron palautusta 23 euroa Kunnan menot 100 Arvonlisäverovähennys tai palautus 23 Annika Suorto

46 Uusi menetelmä Rakennusliikkeen tulot 100 Rakennusliike Oy Lasku alv 23 Rakennusliike tilittää verohallinnolle 23 Kunnan tililtä maksu 100 euroa Kunnan menot 100 Kunta Maksu alv 23 Kunnan tililtä / tilille ei siirry rahaa Kunta tilittää verohallinnolle 23 Arvonlisäverovähennys tai palautus 23 Annika Suorto

47 Laskut Myyjä on velvollinen antamaan laskumerkintävaatimukset täyttävän laskun, vaikka myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Laskuun ei kuitenkaan merkitä verokantaa eikä veron määrää. Laskussa tulee olla lisäksi ostajan arvonlisäverotunniste eli Y-tunnus ja tieto siitä, että ostaja on veronmaksuvelvollinen. Laskuun merkitään esimerkiksi ostajan verovelvollisuuden peruste taikka viittaus AVL 8 c :ään. Annika Suorto

48 Miten valmistautua? Kuntien tulee mennessä pyrkiä määrittelemään oma statuksensa (myykö kunta rakentamispalveluita muutoin kuin satunnaisesti?). Kunnan tulee myös varmistaa, että tarvittavat muutokset tehdään osto- ja myyntilaskutusjärjestelmiin sekä kirjanpitoon. Kunnan tulee myös mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa rakentamispalvelujen myyjille, sovelletaanko kunnan ostoihin käännettyä verovelvollisuutta esimerkiksi internet-sivuillaan. Uudet säännökset on syytä ottaa huomioon jo nyt sopimuksia laadittaessa! Annika Suorto

49 Kiitos mielenkiinnosta! Lisätiedot: Annika Suorto Puh. (09) Gsm: Annika Suorto

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1 Uudistuksen taustaa Talousrikollisuuden ja harmaan talouden aiheuttamat vahingot Suomessa vuositasolla huomattavat. Rakennustoimialan harmaan talouden

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen Suomessa aletaan soveltaa käännettyä alv-velvollisuutta rakennusalalla 1.4.2011 alkaen. Lyhyesti tämä tarkoittaa sitä, että palvelun myynnistä

Lisätiedot

Rakentamispalveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta

Rakentamispalveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta Rakennusteollisuus RT ry 1 (11) 21.2.2011 Rakentamispalveluita, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta 1.4.2011 alkaen Sisällysluettelo Johdanto... 2 Yleistä rakentamisesta... 2 A Talonrakentaminen...

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus 6.6.2011. Veroasiantuntija Mika Jokinen

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus 6.6.2011. Veroasiantuntija Mika Jokinen Rakennusalan käännetty verovelvollisuus 6.6.2011 Veroasiantuntija Mika Jokinen Taustaa Käännetty verovelvollisuus otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 L 686/2010, 16.7.2010 (HE 41/2010) Tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakentamispalvelujen arvonlisäverotukseen on sovellettu käännettyä menettelyä 1.4.2011 lähtien. Milloin sitä sovelletaan ja milloin

Lisätiedot

RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO

RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2012 Jaakko Mäkiranta RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto 8.11.2012 42

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 1 2011 A S I A K A S & S I D O S R Y H M Ä L E H T I Turvallisuus on SPEKin vahvuus! Lue lisää sivulta 4 Tässä

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011 TUUSULAN PROSTEEL OY -KONESAUMAKATTOJEN YKKÖNEN- Teemme vuosien kokemuksella erilaiset peltikatto ja kattomuutostyöt sekä erilaiset sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa RAKENNUSYRITYSTEN KORJAUSRAKENTAMINEN Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2014 31.12.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖK- SISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu BRÄYSY

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

2. tarkastaja: KTM Pasi Syrjä

2. tarkastaja: KTM Pasi Syrjä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu Onni Kulla KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVEROTUS RAKENNUSTOIMIALAN NÄKÖKULMASTA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Jaana

Lisätiedot