Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus Mainiementie 25, LAMMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus 3.7.2014 1. Mainiementie 25, 16900 LAMMI"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo Mainiementie 25, LAMMI Asiat 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Hallitukselle siirrettävät asiat Suunnittelijan työsopimus Hallinnon sisäisen tarkastuksen päivitys Kuntayhtymän tulevaisuuden selvittely Aluelämmitysjärjestelmän rahoitus Muut asiat Tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet Kokoukset Liitteet... 17

2 Yhtymähallitus Kokoukseen osallistujat, yhtymähallitus Jäsen Henkilökohtainen varajäsen puheenjohtaja Kirsi Koski Petri Rajala varapuheenjohtaja Pekka Järvinen Kimmo Surkka jäsen Riikka Aronen Jari Hämäläinen jäsen Marjut Hakala Eija Sintonen jäsen Jukka Kuivaniemi Janne Isopahkala jäsen Kimmo Mustonen Sari Niinistö jäsen Tea Uusimäki Disa Laine Muut osallistujat yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Katja Jokela kuntayhtymän vs. johtaja, esittelijä, sihteeri Pia Piispanen Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Sirpa Pimiä Heli Soisalo Pöytäkirjan allekirjoitukset Kirsi Koski puheenjohtaja Pia Piispanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pekka Järvinen Riikka Aronen / 2014 / 2014 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitetaan. Pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti. Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Järvinen ja Aronen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Järvinen ja Riikka Aronen.

5 Yhtymähallitus Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 16 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän vs. johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. Päätökset henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä ajalla Päätösnumerot Pia Piispanen Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Puheenjohtaja on nähnyt ja hyväksynyt listan. Todetaan, että päätökset merkitään tiedoksi.

6 Yhtymähallitus Suunnittelijan työsopimus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Työsopimus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Kuntayhtymällä oli apulaisjohtajan virka, joka oli ollut täyttämättä vuodesta 1993 alkaen, ja on muutettu yhtymävaltuuston päätöksellä (9 ) erikoissuunnittelijan toimeksi. Valtuuston päätöksellä (19 ) kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamiseksi kuntayhtymässä täyttämättä oleva erikoissuunnittelijan toimi täytetään. Yhtymävaltuusto , jossa toiminta- ja taloussuunnitelmassa ilmaistaan, että talousarviossa varaudutaan kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamiseksi valtuuston päätöksen mukaisesti. Kehittämisyksikön osalta vakinaistaminen toteutetaan vuonna 2014 yhden henkilön osa-aikaisella (50 %) työpanoksella. Keskustelussa kuntayhtymän johtaja totesi kehittämisyksikkö hankkeen päättyneen , jonka jälkeen kuntayhtymässä avoinna ollut erikoissuunnittelijan vakanssi on täytetty alkaen valtuuston päätöksen ( ) mukaisesti. Päätöksestä poiketen vakanssi on täytetty toistaiseksi osa-aikaiseksi (50 %), kuntayhtymän taloustilanteen vuoksi Kimmo Mäkelän päivittämän Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän vakanssiluettelon mukaan kuntayhtymässä on erikoissuunnittelijan 50 % vakanssi. Yhtymähallitukselle on siirretty (54 ) päätökset ajalla , joissa on ollut päätös suunnittelijan toistaiseksi voimassaolevasta työsopimuksesta. Yhtymähallitus ( 28) Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen vs. johtaja esittää, että yhtymähallitus ottaa kantaa arviointilausunnossa esitettyihin asioiden valmisteluun, johtamiseen ja päätöksentekoon liittyviin hallinnon puutteisiin ja päättää asioista, joita ryhdytään selvittelemään. [...] Yhtymähallitus velvoittaa kuntayhtymän vs. johtajan tarkistamaan kaikki kuntayhtymän voimassa olevat sopimusten allekirjoitukset. Sopimukset tulee tarvittaessa päivittää. Kehittämisyksikön työntekijän työsopimuksen tarkistaminen valtuuston päätöksen mukaiseksi. Johtoryhmän on selvitettävä työntekijän työpanos ajalla Työajasta tehdään selvitys hallitukselle. Päätös viedään tiedoksi valtuustolle

7 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti kokouksessa että kehittämisyksikön työntekijän työsopimuksen tarkistetaan valtuuston päätöksen mukaiseksi. Johtoryhmän on selvitettävä työntekijän työpanos ajalla Työajasta tehdään selvitys hallitukselle. Päätös viedään tiedoksi valtuustolle Johtoryhmän selvityksen mukaan työntekijän työsopimus on suunnittelijan 100% työsopimus ja sitä on noudatettu Välittäjä 2009 hankeen päättymisestä alkaen Valtuuston tekemä päätös kehittämistoiminnan 50% työntekijällä ei ole toteutunut. Kuntayhtymän johtajan tekemän työsopimuksen mukaan suunnittelija toimii suunnittelijana Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikössä, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymässä osana Mainiemen kuntoutumiskeskusta. Kehittämisprosessien suunnittelu, toteutus ja arviointi osana hankekokonaisuutta sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Raportoi toiminnasta kuntayhtymän johtajalle. Työsopimus on tehty suullisena sellaiseksi, että siihen sisältyy vuonna 2014 opintovapaa. Työntekijän kanta on, että on toiminut ja aikoo toimia tekemänsä sopimuksen mukaan. Työsopimuksen purkaminen vastoin työntekijän tahtoa ei ole tässä tilanteessa kenenkään edun mukaista. Työntekijä on tällä hetkellä vuosilomalla ja on työssä suunnitelman mukaan 2 viikkoa ennen suunniteltua jäämistä palkattomalle opintovapaalle ajalla Mäkelä on suullisesti sopinut opintovapaan ja Piispanen sen myöntänyt. Käytännössä suunnittelijalla on hyvin monipuolinen tehtäväkenttä, jossa on ollut vertaisohjaajatoiminnan ja vertaisasiakastoiminnan sekä oppilaitosyhteistyön keskeisenä toimijana sekä ottanut näkyvästi osaa Mainiemen sisäisen toiminnan kehittämiseen. Mainiemessä on toteutunut useiden eri oppilaitosten kanssa toteutettuja kohtaamispäiviä ja vertaisasiakkaat ovat kehittäneet toimintaa omalta osaltaan. Työntekijän panos tässä hankkeen jälkeen yhteisön pysyväksi tarkoitetussa toiminnassa on ollut aivan keskeistä. Esitys: Suunnittelijalla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työsopimus on valtuuston päätöksen ( ) vastainen ja hallitus edellyttää asian selvittelyä. Esityksen mukaan. Hallitus edellyttää, että suunnittelijan työsopimukseen liittyvä päätöksentekoprosessi ja päätökset selvitetään. Kuntayhtymän vs. johtaja käy keskustelun suunnittelijan kanssa työsopimuksen sisällöstä. Yhtymävaltuusto Hyväksyttiin esityksen 2 mukaisesti tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Valtuusto edellyttää hallinnollisten epäselvyyksien selvittämistä hallituksen toimesta. Yhtymähallitus Esitys: Hallitus päättää toimista, joihin se ryhtyy asian (suunnittelijan työsopimus) loppuun saattamiseksi.

8 Yhtymähallitus Suunnittelijan kirjallinen työsopimus ja valtuuston päätös ovat ristiriidassa keskenään ja yhtymähallitus pyytää asiasta kirjallisen selvityksen kuntayhtymän johtajalta mennessä ja kutsuu asianomaisen kuultavaksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Asiasta saadun selvityksen perusteella yhtymähallitus päättää jatkotoimista. Yhtymähallitus Kimmo Mäkelältä on pyydetty kirjallinen selvitys ja pyydetty saapumaan kuultavaksi kokoukseen. Esitys: Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajalta saadun suunnittelijan työsopimukseen liittyvän selvityksen perusteella jatkotoimista. Työntekijällä on voimassa oleva työsopimus ja asia on siltä osin kunnossa. Menettelytavasta käydään keskustelu 63 kohdassa.

9 Yhtymähallitus Hallinnon sisäisen tarkastuksen päivitys Tarkastussääntö 1 Sisäisen valvonnan ohje Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Hämeen päihdehuollon ky:n tarkastussäännön 1 mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Yhtymähallitus päätti edellyttää työajan seurannan, vuosilomien sekä matkalaskujen laskutuksen noudattavan hyvää ja avointa hallinnon periaatetta, lisäksi tulee huomioida kuntayhtymän voimassa oleva ohjeistus em. asioihin liittyen. Lisäksi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohje (vahvistettu hallituksessa ) toteaa, että tavoitteena on valvonnan laajentaminen rahataloudesta toiminnan valvontaan. Sisäisen valvonnan ohjeen kohdassa 1.6. menojen ja tulojen valvonta todetaan yksiselitteisesti, että vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. KVTES liite 16 matkakustannusten korvaukset yleisesti, sekä 23 matkalasku ja kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohje ovat ristiriidassa siihen materiaaliin ja niihin laskutusperusteisiin, joiden mukaan matkalaskuja tehty ja laskutettu. Näiden mukaan matkalaskut tehdään matkalaskulomakkeelle, josta selviävät matkan tarkoitus, matkustustapa, matkareitti, saapumis- ja lähtemispäivämäärä kellonaikoineen. Se on pyrittävä esittämään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä sille, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. Työajan seurannasta ei sisäisessä ohjeistuksessa kuntayhtymän johtajan kohdalta ole mainintaa. KVTES:ssa 22-23, todetaan, että määräyksiä työajasta ei sovelleta, mikäli tämän katsotaan olevan johtavassa asemassa. KVTES ei tunne kokonaistyöaikaa, mutta sen mukaan on määritelty säännöllinen enimmäistyöaika ja tehtävät pitää pyrkiä järjestämään niin, että ne voidaan suorittaa normaalina työaikana. Vuosilomista KVTES 7 määrittelee vuosiloman pituutta 20 päivää ja kuitenkin vähintään 65% loman kokonaismäärästä ja vähintään 25 vuosilomapäivän pituisesta lomasta annetaan lomakauden ulkopuolella 5 vuosilomapäivää, elleivät viranhaltija ja työnantaja muuta sovi. Vuosiloman säästämisestä 12 mukaan sovittava 15 vuosilomapäivää ylittävältä ajalta. Kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä on hakenut virkavapaata. Hallintosäännön 26 mukaan sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu viranhaltijan tai työntekijän ottaminen vakinaiseen työ- tai virkasuhteeseen. Hallintosäännön 25 mukaisesti valtuusto päättää johtajan valinnasta. Laki kunnallisesta viranhaltijasta ( /304) 4 mainitaan, että virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Esitys: Kuntayhtymän johtaja on hakenut virkavapaata ajalle henkilökohtaisien syiden vuoksi. Lisäksi kuntayhtymän johtaja esittää kertyneiden lomakorvausten ja lomarahojen maksamista. Yhtymähallitus jätti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen ja pyytää samalla kuntayhtymän johtajalta sekä palkkahallinnosta lisäselvitystä harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisen tueksi ja lomakorvausten maksamisen kustannusvaikutuksista sekä kertymisperusteista. Yhtymähallitus Asian palauduttua uudelleen valmisteluun kuntayhtymän johtaja on hakenut yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen virkavapaata ajalle henkilökohtaisien syiden vuoksi. Kuntayhtymän johtaja on toimittanut yhtymähallituksen puheenjohtajalle päätöksen tueksi asiantuntijalausunnon. Yhtymähallitus myöntää kuntayhtymän johtajalle henkilökohtaisista syistä harkinnan varaista palkatonta virkavapaata väliselle ajalle. Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajalle on kertynyt pitämättömiä vuosilomia ja säästövapaita (lomakertymä 38 pv/vuosi) vuosina KuntaPro Oy:n palkanlaskennasta (joka hoitaa kuntayhtymän henkilöstöhallintoa ja palkanlaskentaa ostopalveluna) saadun laskelman perusteella 116 pv. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän johtaja pitää KuntaPro Oy:n laskelman mukaiset kertyneet vuosilomat ja säästövapaat Yhtymävaltuusto Hyväksyttiin esityksen 2 mukaisesti tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Valtuusto edellyttää hallinnollisten epäselvyyksien selvittämistä hallituksen toimesta. Yhtymähallitus Asiaan liittyvät asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Esitys: Kuntayhtymän vs. johtaja siirtää asian käsittelyn puheenjohtajalle ja hallitukselle. Selvitystyö on tehty ja asiat saatetaan hallitukselle käsittelyyn jatkotoimenpiteitä varten. Yhtymähallitus päättää pyytää kirjallisen selvityksen kuntayhtymän johtajalta mennessä ja kutsuu asianomaisen kuultavaksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Asia saatetaan tiedoksi kirjattuna kirjeenä.

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajalle on lähetetty kirjattu kirje , jonka mukaan Hämeen päihdehuollon yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää selvitystä mennessä kuntayhtymän johtajalta seuraaviin asioihin: Kuntayhtymän kehittämisyksikön työntekijän kanssa tehdyn työsopimuksen ja valtuuston päätöksen välillä on ristiriita. Hallitus pyytää kirjallisen selvityksen asiasta Kimmo Mäkelältä. Hallitus pyytää Kimmo Mäkelältä kirjallisen selvityksen mennessä liitteenä olevien matkalaskujen ja poissaolojen vuoksi, ja kutsuu Mäkelän sitä seuraavaan hallituksen kokoukseen kuultavaksi. Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. Esitys: Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajalta saadun selvityksen perusteella jatkotoimista. Kimmo Mäkelä on toimittanut vastineensa kuntayhtymän toimiston sähköpostiin, josta se on toimitettu hallituksen jäsenille. Hän ei saapunut kokoukseen kuultavaksi, vaan ilmoitti esteestä. Pia Piispanen, Sirpa Pimiä ja Heli Soisalo poistuivat 63 käsittelyn ajaksi. Kimmo Mäkelä kutsutaan kuulemistilaisuuteen, jossa paikalla ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kutsumisen hoitaa puheenjohtaja.

12 Yhtymähallitus Kuntayhtymän tulevaisuuden selvittely Yhtymähallitus järjesti jäsenkuntien päättävässä asemassa oleville virkamiehille kuntayhtymän osakaskokouksen, jossa pohdittiin kuntayhtymän tulevaisuutta ja jatkotoimenpiteitä perustuen kuntien tarpeisiin. Sen jälkeen kuntayhtymästä piti lähettää kysely jäsenkunnille halukkuudesta olla mukana kuntayhtymässä ja kehittämässä kuntayhtymän palveluita edelleen. Kuntayhtymän hallitus on (45 ) päättänyt, että yhtymähallituksen ja valtuuston puheenjohtajat valmistelevat yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa jäsenkokouksessa ehdotetun kyselyn lähetettäväksi jäsenkunnille. Näin ei tapahtunut, ja kolme suurinta jäsenkuntaa (Tampere, Lahti ja Hämeenlinna) otti ohjauksen itselleen ja helmikuussa 2014 saatiin koostetut vastaukset kuntien tahdosta. Yhtymähallitus päätti pyytää kokouksessaan (tiedoksi) Kuntaliitolta ja tilintarkastajalta lausuntoa kuntayhtymän purkamiseen tähtäävästä prosessista ja sen tähänastisesta etenemisestä sekä kannanottoa etenemistavasta asiassa. Yhtymähallitus (33 ) päättää aloittaa selvitystyön kuntayhtymän tulevaisuuden selvittämiseksi ja nimetä tukityöryhmän työn eteenpäin viemiseksi. Yhtymähallitus esittää, että Hämeenlinnan kaupunki vetää selvitystyötä ja tilintarkastusyhteisö nimeää selvitystyöhön edustajansa. Yhtymähallitus pyytää työryhmään edustajat Hämeenlinnan, Tampereen ja Lahden kaupungeista, ja lisäksi nimetään 1-2 edustajaa henkilöstöstä. Työryhmän muina jäseninä toimivat yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän vs. johtaja. Hämeen päihdehuollon ky:n tulevaisuutta selvittävä tukityöryhmä on kokoontunut ja Tukityöryhmän jäseninä ovat Merja Korhonen, Hämeenlinnan kaupunki, puheenjohtaja, Raija Hätinen, Hämeenlinnan kaupunki, Liisa Lepola, Hämeenlinnan kaupunki, Ulla Sepponen (varalla Päivi Parkkinen), Lahden kaupunki, Tiina Kyöttilä-Vettenranta, Tampereen kaupunki, Laura Welin, henkilöstön edustaja, Timo Hyytiä, henkilöstön edustaja, Minna Ainasvuori, tilintarkastusyhteisö BDO ja Pekka Järvinen, yhtymähallituksen edustajana ja Pia Piispanen, kuntayhtymän edustajana. Hallitus päätti (44 ) yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymässä osana kuntayhtymän tulevaisuuden selvittelyä. Yhtymähallitus YTR on kokoontunut ja prosessi jatkuu henkilöstön kokouksen yhteydessä välittömillä YT-neuvotteluilla. YT-neuvottelumenettely käynnistyy Kokoontumisien pöytäkirjat ja muistiot ovat nähtävillä kokouksessa.

13 Yhtymähallitus Tukityöryhmä suosittaa käytyjen keskustelujen perusteella, että hallitus päättää kuntayhtymän toiminnan alas ajamisen aikataulusta. Perussopimuksen 7 mukaan yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Esitys: Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän operatiiviseen toimintaan liittyvästä aikataulusta, tilaa kuntayhtymän purkusopimuksen luonnoksen tilintarkastusyhteisöltä sekä saattaa asiat tiedoksi yhtymävaltuustolle. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän vs. johtaja valmistelee kuntayhtymän seuraavaan kokoukseen esityksen, jossa otetaan kantaa palvelutuotannon alasajon aikatauluun. Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää tilata kuntayhtymän purkusopimuksen luonnoksen tilintarkastusyhteisöltä. Asiat saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle. Yhtymähallitus päättää, että YT-menettely saatetaan kuntayhtymän virassa olevan johtajan tietoon kirjattuna kirjeenä ja hallituksen puheenjohtaja käy YT-menettelyyn liittyvät neuvottelut hänen kanssaan. Jäsenkuntia on informoitu käynnistyneestä prosessista kirjeellä Kirje on esityslistan liitteenä. Asian tiedottamisesta Mainiemestä ulospäin vastaa hallituksen puheenjohtaja ja Mainiemessä kuntayhtymän vs. johtaja. Tukityöryhmän muistiot annetaan hallitukselle tiedoksi kokousasiakirjojen liitteenä. Palvelutuotannon alasajaminen on prosessi, jossa tulee huomioida asiakkaiden kuntoutumisjaksojen lopettaminen hallitusti ja samaan aikaan henkilöstön riittävä määrä. Tukityöryhmä on omana kantanaan esittänyt, että palvelutuotanto Mainiemessä loppuisi Yhteistoimintaryhmässä on päätetty henkilöstön kantana esittää, että palvelutuotannon lopettamisen tulee tapahtua , jos se on välttämätöntä. Henkilöstön on saatava tietoonsa päivämäärä, jolloin toiminta loppuu. Henkilöstön riittävyys on suuri huolenaihe, koska toistaiseksi voimassa olevien henkilöstön jäsenten työpanoksella ei saada kuntoutustoimintaa ylläpidettyä nykyisessä rakenteessa, jossa naisten, miesten ja perhekuntoutus on eriytetty. Määräaikaisia työsopimuksia loppuu (3) ja (1). Sairaanhoitajaresurssia on lisättävä heinä-elokuussa Ollaan tulossa tilanteeseen, jossa perheyhteisön ja naistenyhteisön on tiivistettävä

14 Yhtymähallitus yhteistyön tekemistä ja miestenyhteisön asiakaspaikkamäärää on vähennettävä. Jos henkilöstön irtisanomiset tapahtuvat , on 21 työsuhteisesta kuuden kuukauden irtisanomisaika 8 henkilöllä, 4 kuukauden irtisanomisaika 4 henkilöllä, 2 kuukauden irtisanomisaika 8 henkilöllä ja 1 kuukauden irtisanomisaika 1 henkilöllä. Jos kaikki pidemmän irtisanomisajan omaavat jatkavat työskentelyä irtisanomisajan loppuun saakka, vuoden 2015 alussa Mainiemeen jäisi 12 henkilöstön jäsentä. Voidaan olettaa, purkamiseen liittyvät tehtävät saadaan hoidettua tällä henkilöstömäärällä. Esitys: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä palvelutuotanto ajetaan alas Hämeen päihdehuollon ky:n palvelutuotanto loppuu Tukityöryhmä valmistelee esitystä kiinteistön jatkokäytöstä.

15 Yhtymähallitus Aluelämmitysjärjestelmän rahoitus Yhtymähallitus Aluelämmitysjärjestelmän korjaamista on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa ja valtuustossa vuosien aikana useaan otteeseen ja Tampereen kaupungin tekemän oikaisuvaatimuksen ( ) jälkeen asiaa ei ole edistetty ennen toukokuuta Yhtymähallitus pyysi ( 45) Hallitus päättää kysyä tukityöryhmän kautta suurimpien omistajakuntien kantaa rahoituksen selvittelyyn. Asia viedään tukityöryhmän kokoukseen. Tukityöryhmän jäsenet ovat saaneet aluelämmitysjärjestelmän korjaukseen liittyvät asiakirjat sähköisesti Kuntien näkemys saadaan kokoukseen mennessä. Sähköpostivastaukset alla: Hämeenlinnassa keskusteltiin asiasta ja oltiin sitä mieltä, että putkiston korjaus on tarpeellinen, mutta katsottiin, että ky:n tulisi rahoittaa se lainarahalla. Merja Korhonen sp Lahden keskustelut tukevat Hämeenlinnan kantaa, tilojen kunnosta tulee huolehtia, mutta ky:n tulisi se rahoittaa. Ulla Sepponen sp Tampere suhtautuu kielteisesti putkistojen uusimiseen tässä tilanteessa. Tiina Kyöttilä-Vettenranta sp Esitys: Yhtymähallitus Puheenjohtajan tekemän esityksen mukaan siirretään asiaa seuraavaan kokoukseen. Siirretään seuraavaan kokoukseen. Keskustellaan Hämeenlinnan kaupungin kanssa lainan vakuuksista. Kuntayhtymän perussopimuksen 15 :n mukaan kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointeihin valtionosuutena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta. Soittopyyntö on jätetty Hämeenlinnan kaupunginjohtajalle keskustelun avaamiseksi. Esitys: Jatketaan keskustelua aluelämmitysjärjestelmän rahoittamisesta ja asian eteenpäin viemisestä. Keskusteltu aluelämmitysjärjestelmän remontoinnista ja siitä mitä riittää tässä vaiheessa; suunnitelma tehty ennen päätöksiä lopettamisesta. Seuraavaan hallituksen kokoukseen tehdään esitys siitä, miten tilojen lämmitys on

16 Yhtymähallitus järjestetään. Timo Hyytiän ja asiantuntijan kanssa tehdään esitys siitä, mitä tiloja voidaan pitää peruslämmöillä ja mitä lämmitetään. 66 Muut asiat Suomen lähi- ja perushoitajaliitolta tullut selvityspyyntö määräaikaisten työsopimusten perusteista alkaen. Sopimuksia ajalla on yhteensä 8, joista ei ole Populuksessa nähtävissä sijaisuuden syytä. Vakanssiluettelossa syynä on alkuperäinen sijaistaminen. Ongelmana se, että ko. toimenhaltija ei ole ollut työssä jälkeen. Kimmo Mäkelä ei vastannut, kun kysyin, miten hän haluaa, että vastataan noiden työsopimusten osalta. Itse olen kirjoittanut ja työsopimuksen ja aion jatkaa sitä edelleen 1.8. alkaen. Olen ollut yhteydessä selvityspyynnön tehneeseen lakimieheen ja selvittänyt, miksi lähetämme vastineen vasta määräajan ( ) jälkeen. Päihdekuntoutuksen keskusliiton vuosikokous pidetään Tampereella klo Hotelli Scandic. Hämeen päihdehuollon ky:n hallituksen kokousedustajat ovat Riikka Aronen ja Kimmo Mustonen. Jos edustaja ei pääse paikalle, on siitä ilmoitettava joko Pia Piispaselle tai suoraan sihteeri Maili Suonperälle. Aiemmin ilmoitettu koulutus ja risteily on peruttu Kuntayhtymän johtajalle kuluu maksaa palkan yleiskorotus. 67 Tiedoksi Ei asioita.

17 Yhtymähallitus Oikaisuvaatimusohjeet Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 62, 63, 64, 65, 66. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallintooikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen Kokoukset Yhtymähallitus VIII klo Mainiemi Tukityöryhmä III klo Mainiemi Tarkastuslautakunta klo Mainiemi Yhtymävaltuusto klo Mainiemi Liitteet Tiedote kunnan- ja kaupunginhallituksille YT-menettelyn neuvotteluesitys Hämeen päihdehuollon ky

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 26.2.2014 klo 12.30 16.03 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 11 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 4 Pöytäkirjan tarkastus 13 5

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 19.1.2015 1 Kokoustiedot Aika Perjantai 16.1.2015 klo 9.00-10.30 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 Yhtymähallitus 17.6.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Viskaali

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 Yhtymähallitus 17.6.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Viskaali Yhtymähallitus 17.6.2015 1 Kokoustiedot Aika Tiistai 16.6.2015 klo 13.30-14.35 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Viskaali Asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2014 Yhtymähallitus 11.12.2014 1. Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2014 Yhtymähallitus 11.12.2014 1. Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus Yhtymähallitus 11.12.2014 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 10.12.2014 klo 13.00-14.25. Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus Mainiementie 25, 16900 LAMMI Asiat 107 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 4.5.2015 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 13.30-14.40 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 15.2.2011 1. YHTYMÄHALLITUS I/ 2011 PÖYTÄKIRJA Aika: perjantai 11.2.2011 klo 11.30 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 1 2 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Aika: Tiistai 21.10. 2008 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Aika: Tiistai 21.10. 2008 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 21.10.2008 1. YHTYMÄHALLITUS IV/ 2008 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Tiistai 21.10. 2008 klo 11.30 13.15 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Pykälä Sivu

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 28.3.2011 1. YHTYMÄHALLITUS II/ 2011 ESITYSLISTA Aika: keskiviikko 6.4.2011 klo 11.30 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 15 2 Saapuvilla

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo (lounas klo 11.30 alkaen)

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo (lounas klo 11.30 alkaen) 1. Kokoustiedot Aika: Perjantai 30.11.2012 klo 12.00 12.45 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo (lounas klo 11.30 alkaen) Pykälä Sivu 63 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 4 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot