Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo"

Transkriptio

1 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko klo Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 11 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 4 Pöytäkirjan tarkastus 13 5 Hallitukselle siirrettävät asiat 14 6 Kuntayhtymän toiminta ja talous Vuoden 2013 tilinpäätös Toimintakertomus vuodelta Kuntayhtymän johtajan virkavapaa Kuntayhtymän johtajan vuosiloma Kuntayhtymän johtajan sijainen Oikaisuvaatimus 17 Muut asiat 17 Tiedoksi 18 Kokoukset

2 2. Kokouksen osallistujat, yhtymähallitus pj. vpj jäsen jäsen jäsen Jäsenet Mauri Poussa Pekka Järvinen Marjut Hakala Jukka Kuivaniemi Tea Uusimäki Muut osallistujat Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä poistui kokouksesta 17 ja 18 käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan allekirjoitukset Mauri Poussa puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2014 / 2014 / 2014 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 3. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat: 11 19

4 4. 12 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Samalla pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Kuivaniemi ja Marjut Hakala.

5 5. 13 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) : Mäkelä Kimmo 1 Pimiä Sirpa Muut päätökset (päätökset nähtävillä kokouksessa) : 2-3 Mäkelä Kimmo Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset mer - kitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

6 6. 14 Kuntayhtymän toiminta ja talous Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2014 yhteensä hoitopäivää. Kuukausittain tulisi tavoitteen toteutumiseksi tuottaa 958 hoitopäivää. Tammikuun aikana kuntoutumispalveluita tuotettiin 1024 vrk. Toteutuma on suurempi, kuin vastaavana aikana vuosina 2013 (790 vrk) tai vuonna 2012 (991 vrk). Talouden toteutumat jaetaan kokouksessa. Talouden toteutumista puuttuu vielä kirjauksena tammikuun tuloista :n lasku. Liitteet: Talousarvion toteutumavertailu 01/2014 Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 7. 15 Vuoden 2013 tilinpäätös Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatii KuntaPro Oy, jolta kuntayhtymä ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu Talousarviossa vuodelle 2013 odotettiin kuntoutusvuorokausia kertyvän kpl. Kuntoutusvuorokausia kertyi , eli n. 11 % alle tavoitellun määrän. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 9,5 %, jolloin toteutunut kuntoutusvuorokausien määrä jäi hiukan vuoden 2011 toteutumaa paremmaksi. Toimintavuonna käyttöaste oli 70,2 % (vuonna ,8 %). Kuntoutumiskeskuksen palveluita käytti 48 kuntaa (vuonna kuntaa) ja asiakkaina näistä kunnista toimintavuoden aikana oli 368 henkilöä (vuonna ja vuonna ). Toiminta lukuina Tavoite Vuorokaudet Jaksot Asiakkaita Käyttöaste 70,2 % 77,8 % Keskeytys % 27,5 25,8 Toteutuma jää tavoitteesta Toteutuma jää vuoden 2012 vastaavasta ajasta vrk vrk Vuorokaudet Jaksot Asiakkaita Käyttöaste 92,5 % 80,9 %

8 8. Kuntayhtymän tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös kuntayhtymän toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän olennaisista taloutta koskevista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Vuoden kuluessa talouden vakauttamisohjelman toimenpiteiden ja henkilöstövähennysten myötä käytettäviä asiakaspaikkoja on vähennetty alkaen kuntoutumiskeskuksen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kuntayhtymän talouden seurantaa/vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa edellisen vuoden suuret hankekustannukset. Talouden seuranta jaetaan kokouksessa erikseen. Tilinpäätös ei ole vielä valmistunut mutta alustava tilikauden tulos osoitti joidenkin kymmenien tuhansien alijäämää. Toteutuessaan alustavan tuloksen mukaisesti tulos tarkoittaisi talouden vakauttamisohjelmalle asetettujen odotusten täyttymistä ja edelleen merkittävää parannusta edellisiin vuosiin nähden. Talouden toteutumissa talouden vakauttamisohjelman vaikutukset korjasivat odotusten mukaisesti toiminnan tehokkuutta ja tulosta merkittävästi paremmaksi loppuvuoden aikana. Alijäämä on alustavan tuloksen mukaan pienentynyt puoleen heinäkuun lopun tilanteesta ( ). Talouden vakauttamisohjelman jatkuessa, kuluvalle vuodelle on perusteltua odottaa tasapainoista talouden toteutumaa. Näin vuosia jatkunut talouden alijäämäkierteen voidaan myös olettaa päättyvän. Liitteet: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013

9 9. Esitys: Tileistä ja menojen ylityksistä/alituksista annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja toimintakertomus sekä allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että suunnitelman toteuttamista talouden vakauttamiseksi ja alijäämän kattamiseksi seurataan ja jatketaan/ tehostetaan tarvittaessa. Päätös: Tileistä ja menojen ylityksistä/alituksista annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja toimintakertomus sekä allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi seuraavilla korjauksilla; Valtuuston nimilista korjataan Tarkistetaan ja korjataan toimintakertomuksessa olevat virheet palvelutuotannon määristä vuosilla 2012 ja Tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään hallituksen jäsenille postissa korjattuna Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että suunnitelman toteuttamista talouden vakauttamiseksi ja alijäämän kattamiseksi seurataan ja jatketaan/ tehostetaan tarvittaessa.

10 Toimintakertomus vuodelta 2013 Kuntayhtymän toimintakertomuksen antamisesta vastaavat Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Toimintakertomuksen kokoaa yhteen tilinpäätöksen kanssa KuntaPro Oy, jolta kuntayhtymä ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Ohjeen mukaan toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmentamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Toimintakertomukseen on ohjeen mukaisesti sisällytettävä selvitys kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ministeriön ja Kuntaliiton antaman yleisohjeen tarkoituksena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomusten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Ohjeen mukainen toimintakertomuksen sisältö: 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 4. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä jaa epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 7. Ympäristötekijät 8. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kuntayhtymän toimintakertomus laaditaan ko. yleisohjetta noudattaen.

11 11. Liitteet: 1. Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Esitys: Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2013 yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2013 yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavilla korjauksilla; Valtuuston nimilista korjataan Tarkistetaan ja korjataan toimintakertomuksessa olevat virheet palvelutuotannon määristä vuosilla 2012 ja Tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään hallituksen jäsenille postissa korjattuna

12 Kuntayhtymän johtajan virkavapaa Hall Kuntayhtymän johtaja on hakenut virkavapaata ajalle henkilökohtaisien syiden vuoksi. Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: Lisäksi kuntayhtymän johtaja esittää kertyneiden lomakorvausten ja lomarahojen maksamista. Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajan virkavapaudesta ja lomakorvausten sekä lomarahojen maksamisesta. Kuntayhtymän johtaja poistui salista asian käsittelyn ajaksi. keskustelu: Käytiin keskustelua Mainiemen henkilöstötilanteesta ja siitä miten henkilöstön jaksamista tuetaan ja kohennetaan. Johtoryhmä on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa mietitään, millaisia tukitoimia voidaan käyttää tämän hetkisessä tilanteessa henkilöstön jaksamista tukemaan. Muutokset, joita Mainiemessä on tapahtunut, ovat olleet laajakantoisia ja stressaavia. Uuden johtajan (Kimmo Mäkelä) aloittaessa työt Mainiemessä paineet taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi ovat olleet haastavia. Talouden kääntyminen hyvään suuntaan on ollut henkilöstön ja johdon yhteistyön ansiota. Tällä hetkellä kaikilla on epävarmuus tulevaisuudesta. Toimialan linjan muutokset avohoidon suuntaan luovat lopettamispaineita. Kaikki nämä tekijät yhdessä muodostavat elementit kriisiin jaksamisen suhteen. Kaikesta huolimatta motivaatio hyvän työn tekemiseen ja hyvään vuorovaikutukseen yhteisössä on säilynyt hyvänä ja työskentely on pystytty pitämään laadullisena ja tavoitteellisena. Vastaava sairaanhoitaja ja vastaava ohjaaja poistuivat salista asian jatkokäsittelyn ja päätöksen ajaksi. Päätös: Yhtymähallitus jätti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen ja pyytää samalla kuntayhtymän johtajalta sekä palkkahallinnosta lisäselvitystä harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisen tueksi ja lomakorvausten maksamisen kustannusvaikutuksista sekä kertymisperusteista.

13 13. Hall Asian palauduttua uudelleen valmisteluun kuntayhtymän johtaja on hakenut yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen virkavapaata ajalle henkilökohtaisien syiden vuoksi. Kuntayhtymän johtaja on toimittanut yhtymähallituksen puheenjohtajalle päätöksen tueksi asiantuntijalausunnon, jonka yhtymähallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtajalle henkilökohtaisista syistä harkinnan varaista palkatonta virkavapaata väliselle ajalle. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. Kuntayhtymän johtaja poistui kokouksesta 17 ja 18 käsittelyn ajaksi. Tämän ajan pöytäkirjan pitäjänä toimi vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä.

14 Kuntayhtymän johtajan vuosiloma Kuntayhtymän johtajalle on kertynyt pitämättömiä vuosilomia ja säästövapaita (lomakertymä 38 pv/vuosi) vuosina KuntaPro Oy:n palkanlaskennasta (joka hoitaa kuntayhtymän henkilöstöhallintoa ja palkanlaskentaa ostopalveluna) saadun laskelman perusteella 116 pv. Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän johtaja pitää KuntaPro Oy:n laskelman mukaiset kertyneet vuosilomat ja säästövapaat Keskustelu: Jatkossa kuntayhtymän johtaja tekee vuosilomista esityksen, miten lomansa pitää, yhtymähallituksen kokoukseen. Hallitus tekee päätöksen asiasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. Kuntayhtymän johtaja poistui kokouksesta 17 ja 18 käsittelyn ajaksi. Tämän ajan pöytäkirjan pitäjänä toimi vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä.

15 Kuntayhtymän johtajan sijainen Yhtymähallitus nimesi kokouksessaan työryhmän hoitamaan kuntayhtymän johtajan sijaisen valintaa hänen poissaolonsa (Hall , Hall ) ajaksi. Työryhmään nimettiin hallituksen puheenjohtaja Mauri Poussa, Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki ja henkilöstön edustajana vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä. Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus kuulee työryhmää asiassa ja keskustelee sijaisen valinnasta. Keskustelu: Yhtymähallituksen nimeämä työryhmä on haastatellut sijaisehdokkaana kasvatustieteiden maisteri Pia Piispasen Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä esittelivät haastattelun tulokset ja näkemyksen mahdollisesta sijaisvalinnasta. Keskustelussa muistutettiin hallituksen olevan vastuussa kuntayhtymän toiminnan ja hallinnon toimimisesta. Keskustelun kuluessa Jukka Kuivaniemi ehdotti Pia Piispasen valintaa kuntayhtymän johtajan sijaiseksi kuntayhtymän toiminnan ja hallinnon turvaamiseksi kuntayhtymän johtajan virkavapaan alusta 1.3. alkaen. Ehdotusta kannattivat Pekka Järvinen, Tea Uusimäki ja Marjut Hakala. Päätös: Yhtymähallitus päätti keskustelussa tehdyn esityksen mukaisesti: Pia Piispanen valitaan kuntayhtymän johtajan sijaiseksi alkaen. Yhtymähallitus vahvistaa Pia Piispasen palkan ja työedut sähköpostikokouksessa. Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Pia Piispasen valinnan kuntayhtymän johtajan sijaiseksi.

16 Oikaisuvaatimus Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ja 19. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallintooikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen

17 17. Muut asiat Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä kuuluu yhtenä jäsenyhteisönä Päihdekuntoutuksen keskusliittoon (ry), jonka muut jäsenyhteisöt ovat; Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä (Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus), Etelä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä (Ridasjärven päihdehoitokeskus) ja Ventuskartano Kokkolasta. Keskusliiton jäsenyhteisöjen johtajat ovat tapaamisessaan päätyneet ehdottamaan yhteisöilleen yhdistyksen lakkauttamista ja tapaamisten ja mm. koulutuksellisen yhteistyön jatkamista avoimessa verkostossa, johon voisi vapaammin osallistua muitakin yhteisöjä. Muut keskusliittoon kuuluvat jäsenyhteisöt ovat hallituksissaan käsitelleet asiaa ja päätyneet kannattamaan johtajien tapaamisessa laadittua ehdotusta. Yhtymähallitus on valmis puoltamaan Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n lakkauttamispäätöstä tulevassa vuosikokouksessa, mikäli muut jäsenyhteisöt päätyvät samanlaiseen ratkaisuun. Tiedoksi Tampereella käyty keskustelu kuntayhtymän purkamisen käynnistämiseksi Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Tampereella käydyn keskustelun jossa kolmen suurimman kunnan virkamiesjohto (Tampere; konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho, Hämeenlinna; kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, tilaajapäällikkö Liisa Lepola, Lahti; toimialajohtaja Mikko Komulainen) ehdottivat kuntayhtymän hallitukselle vastuun ottamista kuntayhtymän purkamisprosessin käynnistämisestä. Lisäksi merkittiin, että em. viranhaltijat ehdottivat yhtymähallitukselle, että se nimeää kuntayhtymän purkamista varten tukityöryhmän, johon osallistuisivat seuraavat edustajat; tilaajapäällikkö Liisa Lepola Hämeenlinnasta, apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta Tampereelta, henkilöstöjohtaja Raija Hätinen Hämeenlinnasta, hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen Lahdesta ja lisäksi kuntayhtymän henkilöstöedusta Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä. Edelleen kokouksessa ehdotettiin, että tarvittava osaaminen ja asiantuntemus kuntayhtymän purkamiseksi hankittaisiin tilintarkastusyhteisöltä. (Muistio liitteenä) Yhtymähallitus päätti pyytää Kuntaliitolta ja tilintarkastajalta lausuntoa kuntayhtymän purkamiseen tähtäävästä prosessista ja sen tähänastisesta etenemisestä sekä kannanottoa etenemistavasta asiassa.

18 18. Vuoden 2014 kokoukset Tarkastuslautakunta klo Mainiemi Yhtymähallitus III klo Mainiemi Yhtymähallitus IV klo Mainiemi Yhtymävaltuusto I klo Mainiemi

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 19.1.2015 1 Kokoustiedot Aika Perjantai 16.1.2015 klo 9.00-10.30 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2011 nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2011 nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 kello 9.00 10.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot