TUOTANTOTALOUS DI-VAIHEEN OPINTOSUUNNAN VALINTA INFO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTANTOTALOUS DI-VAIHEEN OPINTOSUUNNAN VALINTA INFO 5.2.2014"

Transkriptio

1 TUOTANTOTALOUS DI-VAIHEEN OPINTOSUUNNAN VALINTA INFO

2 MILLOIN? Opintosuunnalle haetaan opintojen kolmannen vuoden keväällä (2011 tai aiemmin aloittaneet) DI:ksi valmistuminen mahdollista vain jos opintosuunta on valittu Hakuajankohdan poikkeukset: Aikaistaminen Opintopistekertymä on vähintään 150 op Siirtäminen myöhemmäksi Läsnäolokuukaudet lasketaan opintoaikaan, jos opiskelija on ollut poissaolevana, voi hän ilmoittaa osallistuvansa hakuun myöhemmin. Esim. jos on ollut yhden vuoden armeijassa, voi osallistua hakuun vasta seuraavan vuosikurssin kanssa. Tällöin mahdollisessa karsinnassa opintosuunnalle noudatetaan hakuvuoden menettelyä (paitsi v aloittaneet). Huom! Hakulomake palautetaan myös siinä tapauksessa, että haet opintosuunnalle vasta myöhemmin!

3 MITEN? Aikataulu Suuntautumisinfo tammi-helmikuussa Haku mennessä Päätös opintosuunnille valituista koulutusohjelmakokouksessa ti Opintosuunnat ilmoitetaan Oodiin kirjattaviksi ke Täytetään sähköinen hakulomake Hakulomakkeen osoite ilmoitetaan sähköpostiin Hakulomakkeeseen merkitään toive opintosuunnasta ja muut tarvittavat tiedot Opiskelijoiden valinta opintosuunnille Oman toiveen mukaisesti Opintosuunnille ei tällä hetkellä ole kiintiöitä, mahdollista tulevaisuudessa

4 MIHIN VAIKUTTAA? DI-vaiheen syventäviin opintoihin (30 op) Opintosuunta näkyy tutkintotodistuksessa Diplomityö Diplomityössä perehdytään perusteellisesti yhteen tai useampaan tuotantotalouden osa-alueeseen Parhaimmat edellytykset on tehdä työ aiheesta, joka liittyy opintosuuntaan Opintosuunnan valinta ei kuitenkaan varsinaisesti rajaa diplomityöaiheita Diplomityön valvoja määräytyy diplomityön aiheen perusteella

5 KAIKILLE OPINTOSUUNNILLE PAKOLLINEN MODUULI: YHT. 30 OP 4. VUODEN SYKSY (17op KTHJ ja 12op muut) 4. VUODEN KEVÄT (10op KTHJ ja 15op muut) S *TYÖ- JA TUOTELUOVUUS 5 op S STRATEGINEN JOHTAMINEN 5 op S ORGANISAATIOT, HENKILÖSTÖ JA KEHITTÄMINEN 5 op S *OPERAATIO- TUTKIMUS 5 op S TEKNOLOGIA- JOHTAMINEN 4 op S RISKIEN HALLINTA 3 op S LAATU- JOHTAMINEN 5 op TUOTANTOTALOUDEN KANDIDAATTIOPINNOT

6 KAIKILLE OPINTOSUUNNILLE PAKOLLINEN MODUULI: YHTEENSÄ 30 OP Laajuus op Laajuus ov Periodi S Strateginen johtaminen 5 3, S Riskien hallinta 3 2, S Teknologiajohtaminen 4 2, S Organisaatiot, henkilöstö ja kehittäminen 5 3, S Operaatiotutkimus 6 5 2, S Työ- ja tuoteluovuus 6 5 3, S Laatujohtaminen 5 3, S Syventävä pakollinen harjoittelu 3 2, Vsk 6 Valitaan opintosuunnan mukaan: KTHJ-opintosuunnassa Työ- ja tuoteluovuus, muissa Operaatiotutkimus

7 OPINTOSUUNNAT Käytettävyyden ja työhyvinvoinnin hallinta ja johtaminen (KTHJ) Laatu- ja projektijohtaminen Tuotannollisen toiminnan johtaminen Tuotekehityksen johtaminen

8 KÄYTETTÄVYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA JA JOHTAMINEN (KTHJ) OSAAMISTA ONNISTUMISEEN TUOTANNON, PALVELUJEN JA TUOTTEIDEN IHMISKYSYMYKSISSÄ

9 KÄYTETTÄVYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA JA JOHTAMINEN (KTHJ) Opinto-suunnassa erikoistutaan inhimillisten resurssien hyödyntämismahdollisuuksiin ja huomioon ottamiseen sekä riskien hallintaan teollisessa ja muussa työympäristössä.

10 KÄYTETTÄVYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA JA JOHTAMINEN (KTHJ) Opintojen sisältöä Turvallisuusjohtamista ja vahinkoriskien hallintaa, riskianalyysejä, turvallisuuskulttuuria, turvallisuustekniikkaa, yhdistettyä johtamista Ergonomiaa, käytettävyyttä, käyttöliittymiä, käyttäjäkokemusta, työympäristöä, kognitiivista (tieto)teknologiaa, kommunikointia, työn muotoilua, teknologian roolia yhteiskunnassa Työpsykologiaa, työn kehittämistä, tuotannon ja suunnittelun organisointia, työhyvinvointia, työelämän laatua, työkykyjohtamista, työn ilmapiiriä ja iloa, kestävää työuran elinkaarta

11 KÄYTETTÄVYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA JA JOHTAMINEN (KTHJ)

12 KÄYTETTÄVYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA JA JOHTAMINEN (KTHJ) Diplomitöitä tutkimusaloittain Altisteriskien hallintaa koskevan verkkoportaalin tarkastelu ja ergonominen kehittäminen Maidonjalostuslaitoksen tuotanto-, kunnossapito- ja varastointityön videoavusteinen analyysi VIDAR-menetelmä sekä sen käytettävyys ja soveltaminen koulutukseen Cross-Cultural Usability Testing of Mobile Multimedia: A Case Study with Four Cultures (SIGCHI Finlandin opinnäytekilpailun voittaja 2010 (Special Interest Group for Computer-Human Interaction) Acceptance of Personalisable Automobile User Interface And How the Technology Fits In the Contemporary Design Movements: Emphasis on Emotions Työturvallisuuden edistäminen perehdyttämällä ja sen tietotekninen tuki (osaohjaus) Työturvallisuuden kehittäminen kattoalan yrityksessä

13 KÄYTETTÄVYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA JA JOHTAMINEN (KTHJ) Diplomitöitä tutkimusaloittain Mekaanisen puuteollisuuden työtapaturmat vuosina tilastot ja tarinat Working at height in construction site Katsaus turvallisuuskulttuuriin osana tyoẗurvallisuuskaÿntia Menetelma n kehitta minen yrityksien riskienhallintapalveluun Osallistuva työyhteisökeskeinen tarjoustoiminta Työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolojen hallinta terästehtaalla Työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla ja metsäteollisuudessa Työturvallisuuden kehittäminen terveydenhoitoalan yksikössä:kehittämiskohteiden kartoitus ja toimintamallien uudistaminen Osastofarmasia ja osastovälinehuolto keskussairaalan tukipalvelullisina ratkaisuina Hammaslääkärien työhyvinvointi muutosjohtamisen kontekstissa

14 KÄYTETTÄVYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA JA JOHTAMINEN (KTHJ) Käynnissä olevia tai juuri päättyneitä diplomitöitä prosessiturvallisuustarkastelu ja -suunnittelu kemianteollisuusyrityksessä pohjoisten satamien yritystoimijaverkoston HSEQ-johtaminen kemianteollisuuden yrityksen Q-poikkeamat yhdistetyssä HSEQja kestävä kehitys kokonaisuudessa teollisuuden palvelutoimittajien HSEQ-arvioinnin liiketoimintavaikutukset tilaaja- ja toimittajayrityksissä Alkamassa pian aihepiiristä : sairaanhoitopiirien tukipalvelujen toteutus uutta yhteistyötä organisaatioiden sisällä ja välillä

15 LAATU- JA PROJEKTIJOHTAMISEN OPINTOSUUNTA

16 LAATU- JA PROJEKTIJOHTAMINEN Laatu- ja projektijohtamisen opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka Osaavat valita ja soveltaa tilanteeseen sopivia johtamismenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä Tuntevat ja osaavat käyttää laadun hallintaan liittyviä työkaluja Pystyvät arvioimaan ja kehittämään yritysten johtamisjärjestelmiä Ymmärtävä projektimaisen toiminnan erityispiirteet ja niiden vaikutuksen johtamiseen sekä projekti että yritystasolla

17 LAATU- JA PROJEKTIJOHTAMINEN Laajuus op Periodi S Projektiliiketoiminta S Projektijohtajuus S Tuotannon johtaminen S Ostamisen hallinta S Tilaus-toimitusketjun johtaminen S Laatujohtamisen seminaari S Projektijohtamisen seminaari S Laatujohtamisen erikoistyö S Projektijohtamisen erikoistyö S Tuotekehityksen jatkokurssi Vsk

18 18 LAATU- JA PROJEKTIJOHTAMINEN Opetus- ja tutkimustoiminta Tiivis opetusyhteistyö muiden yliopistojen ja yritysten kanssa Viimeisimpien tutkimustulosten ottaminen mukaan opetukseen Tutkimuksen tekeminen osana opetusta/oppimista Tutkimushankkeita Project business and services (PBS) Large project governance (LPG) Tuotantoprosessien systemaattinen kehittäminen (TUPSKE) (Terveydenhuollon toiminnan kehittäminen) Opiskelijoiden roolin korostaminen opetuksessa ja tutkimuksessa (opinnäytetyöt, tuntiassistentit, )

19 LAATU- JA PROJEKTIJOHTAMINEN Projektinhallinnan kurssit ja opetus Projektitoiminta (2op): projektinhallinnan peruskäsitteet Projektinhallinta (4op): projektinhallinnan eri osa-alueiden syventäminen ja soveltaminen käytäntöön Painopiste yksittäisen projektin johtamisesta Esimerkit pääasiassa laajoista investointiprojekteista, mutta kurssilla opeteltavat asiat soveltuvat myös tuotekehitysprojektien johtamiseen Projektiliiketoiminta (5op) Painopiste projekteja toimittavan yrityksen johtamisessa liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla Alan tutkimukseen ja kirjallisuuteen tutustuminen, artikkelien käyttö oman tutkimuksen tukena, tieteellisen kirjoitelman laatiminen Projektinhallinnan kirjallisuusseminaari (5op) Eri projektiliiketoiminnan teemoihin tutustuminen keskeisten artikkelien kautta Tavoitteena kyky omaksua artikkeleista käytännön kannalta oleellinen sisältö ja pystyä akateemiseen keskusteluun, tiiviin tieteellisen kirjoitelman laatiminen Projektinhallinnan erikoistyö (5op) Erikseen sovittavasta teemasta laadittu kirjallisuuspohjainen tai empiiriseen tutkimukseen perustuva kirjoitelma.

20 LAATU- JA PROJEKTIJOHTAMINEN Tuotantoprosessien systemaattinen kehittäminen (TUPSKE) Perusopiskelijat Teollisuuden edustajat Kehitystarpeet yritysten tuotantoprosesseissa Systemaattisen ongelmanratkaisun koulutus ja käytännön sovellus Käytännön ratkaisut Tieteelliset julkaisut Ohjaajat Tutkijat ja jatko-opiskelijat

21 LAATU- JA PROJEKTIJOHTAMINEN Esimerkkejä diplomitöistä Kalle Ylinampa (2014): Sairaanhoidon kirjaamisprosessin systemaattinen kehittäminen tuotteistuksen tueksi, Vaasan keskussairaala Kalle Kaarlela (2013): Defining and implementing performance measures to measure project and project portfolio performance, Outotec Jouko Nuottila (2013): Flexible contracting is software project business, Tuotantotalouden osasto (PBS tutkimusprojekti) Tuukka Korolainen (2012): Risk management in project network of a large engineering project, Antritz Ari Harjula (2012): Kaivoshankkeiden investointikustannukset ja kustannusrakenteeseen vaikuttavat tekijät, Pöyry Elmeri Koski (2012):Toimintamallin luominen tuotannon laatupoikkeamatapausten käsittelyyn, ABB Johannes Kari (2012): Poikkeamakäytäntöprosessin kehittäminen Skanskassa, Skanska Jasin Bushnaief (2010): Palvelujen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan, Symbio Tommi Hietala (2010): Koesuunnittelun käyttö kalvopinnoitetun kalusteoven laadun kehittämisessä, Mellano

22 22 TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN JOHTAMINEN OPINTOSUUNTANA Pekka Kess Hanna Kropsu-Vehkaperä Jukka Majava Harri Haapasalo Osmo Kauppila

23 23 TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN JOHTAMINEN Tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, joilla on kyky analysoida tuotantojärjestelmiä riittävä osaaminen laatia tuotantojärjestelmien kehittämissuunnitelmia sekä perustaidot johtaa tuotannollista toimintaa. Tekniikan opinnot tukevat tuotannon teknisten kysymysten ymmärtämistä yhdessä organisatoristen näkökulmien kanssa. Opintosuunnan suoritettuaan diplomi-insinöörillä on valmiudet toimia erityisesti tuotannollisen toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä.

24

25 TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN JOHTAMINEN - OPINTOSUUNTA 25

26 Microsoft DIPLOMITYÖN TEETTÄJIÄ SSAB

27 27 ESIMERKKEJA TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN DIPLOMITÖISTÄ Aligning supply chain performance with strategy Toimittaja-arviointi projektitoiminnassa. Supply Chains for Living Products: The RegenMed Business Models Optimizing the supply chain processes for managing critical raw materials of the case company Tilaus-toimitus hallinta Suomen ja Kiinan välillä: Empiirinen tutkimus Vaasan alueelta Laivapolttoaineiden rikkipitoisuusmääräysten vaikutus terästehtaan logistiikkaan Improving cost estimating in offering phase in global crane business Production planning and control within an industrial service contract Developing production and logistic network key performance indicators Nokia Siemens Networks Oyj Neste Jacobs Oy Aalto University / Department of Biotechnology and Chemical Technology Danfoss Oy University of Oulu, DIEM / CHISU project Outokumpu Oyj Konecranes Oyj Maintpartner Oy Karelia-Upofloor Oy Suomen paras:vuoden logistiikkaopinnäytetyö 2011, Logistiikkafoorum

28 28 ESIMERKKEJA TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN DIPLOMITÖISTÄ Pakkausmateriaalivaraston varastomäärien pienentäminen maidonjalostuslaitoksessa Production lead Time Reduction with Adapting Lean Tools in NPI Environment Valutuotteen hankkiminen ja kustannuslaskenta Valio Oyj Nokia Siemens Networks Oyj VTT Asiakaskannattavuus Mecanova Oy Lääkelogistiikkan kehittäminen Kainuussa (Improvement of the Medicine Logistics in Kainuu) Kainuun keskussairaala Layoutin parantaminen kuparituotannossa Luvata Oy Biokaasuliiketoiminnan kehittäminen Ostotoiminnan menettelyjen kehittäminen projektiliiketoiminnassa ja vaatimukset tietojärjestelmälle VRJ Group Oy Mipro Oy

29 29 ESIMERKKEJA TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN DIPLOMITÖISTÄ Toimintolaskenta tilaus-toimitusprosessissa Konecranes Oyj Kunnossapidon materiaalivaraston optimointi Ruukki Metals Oy Riskienhallinta uuden Oulun vesihuoltolaitosten Oulun Vesi yhdistyessä Development of strategic sourcing of the global IT Tieto Oy company from the perspective of the e-sourcing tool Vakionimikkeiden imuohjaus elementtitehtaalla Hankintojen toimittajaluokittelu ja toimittajasuhteiden hallinta investointiprojekteissa Tuotannonohjaus Kemin kaivoksella ja mahdolliset kehitystarpeet tuotannon laajentuessa Factors affecting to the total electricity cost of an air separation unit LappWall Ruukki Metals Oy Outokumpu Chrome Oy Air Liquide Suomen paras: Vuoden hankintatoimen diplomityö 2013, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n Hankintafoorum Suomen paras: Vuoden logistiikkaopinnäytetyö 2013 Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys

30 KIITOS! KYSYTTÄVÄÄ? Pekka Kess

31 TUOTEKEHITYKSEN JOHTAMINEN 31

32 32 TUOTEKEHITYKSEN JOHTAMINEN Tuotekehityksen johtamisen opintosuunnan tarkoituksena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, joilla on kyky tuotteiden hallintaan, tuotteiden kehittämiseen sekä eri teknologioiden analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. valmiudet toimia erityisesti tuotekehityshankkeiden, mutta myös toiminnan kehityshankkeiden erilaisissa tehtävissä. Opintosuunnan erityisosaaminen muodostuu tuoteteknologian, tuotekehityksen ja innovaatioprosessin hallinnan, suorituskyvyn mittaamisen sekä johtamisen tietojärjestelmien opintojaksoilla. Tuotantotalouden koulutusohjelman muiden opintosuuntien sisällöt täydentävät hyvin tuotekehityksen johtamisen ydinsisältöjä.

33 33 TUOTEKEHITYKSEN JOHTAMINEN Syventävä moduuli Laajuus vähintään 30 op. Laajuus op Periodi S Tuottavuuden ja suorituskyvyn hallinta S Tuotetiedonhallinta S Johtamisen tietojärjestelmät S Tuotannon johtaminen S Projektijohtajuus S Tuotekehityksen jatkokurssi S Tuotehallinta S Tuotekehityksen johtamisen seminaari tai S Tuotekehityksen johtamisen erikoistyö Vsk

34 ESIMERKKEJÄ TUOTEKEHITYKSEN JOHTAMISEN D-TÖISTÄ Creation of Product Package Item Data Management Concept. Nokia Siemens Networks. Konfiguroituvan tuotteen kokoonpanon standardiaikajärjestelmän muodostaminen. Ponsse Oy. Subcontractor collaboration in NPI programs. NSN Oyj. Design for X product development focus on downstream activities. University of Oulu. Analysis of success factors of contracting in R&D. Wärtsilä. Identifying and Prioritizing The Critical Factors For Product Development - Perspective of End-user experience. NOKIA. Tuotteen elinkaarikustannusten arviointimallin kehittäminen. PKC Group Oyj. Product Lifecycle Management. Nokia Seimens Networks. Product data ownership network. Technia. Lean in Product Development Projects. Wärtsilä. Development of configurable product model and its management principles for global cabinet ac drive product families. Vacon. How to Assess and Improve Data Quality. KoneCranes. Requirements and challenges for product data integrations in case company. Wärtsilä. Product Data Management of a New Product Business Perspective. KoneCranes.

35 35 PRODUCT EXCELLENCE (PXM) TUOTEHALLINTA - TUTKIMUSALUE Professor Harri Haapasalo Dr Hanna Kropsu-Vehkaperä Dr Janne Harkonen Mr Kai Hänninen Mr Arto Tolonen Mr Jukka Majava Mr Tuomo Kinnunen Mrs Päivi Lohikoski Mr Harri Kaikkonen Mr Perttu Ristimella Ms Marzieh Shahmarichatghieh productization context. Ms Berta Serradell 20 International students: Master's Programme in Product management (ProM) is a two-year programme taught in English. Active Product Portfolio Management project analyses processes, tools, management models, and key performance indicators relevant to active management of product portfolios. Rapid Development project aims at clarifying the role of virtual collaboration competencies in global product development. Rapid Productization aimed to create new knowledge on product data challenges in rapid PLMD2 project aims to create new knowledge about the product data management and solutions for PLM (product lifecycle management) studying more deeply on product structure and requirements for digital realisation.

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT SISÄLLYSLUETTELO 1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT...1 1.1 Tietotekniikan osasto...1 1.1.1 Yleistä...1 1.1.2 Hallinto ja yhteystiedot...1 1.1.3 Laboratoriot...2 1.2 Automaatio-

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta n syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta Laajuus Perusopinnot OP Orientoivat opinnot XX00AB52 Orientoivat opinnot 3 Matematiikka TU00AB63

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Sami Pikkarainen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ

JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ Diplomityö Tarkastajat: Professori Kalle Kähkönen, Yliopisto-opettaja Pekka Huovinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta Tunnistetiedot tunnus: REG1RY001 laajuus: 5 op Lähtötaso ja sidonnaisuudet Ei vaadittuja edeltäviä opintoja. Opintojakso on orientointi YRE20 Vastuullinen johtajuus

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot TIETOTEKNIIKKA Perusopinnot Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään The Impact of Digitalization Koodi: TITE1150 Ajankohta: syyslukukausi 2015 Edellytykset: Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan

Lisätiedot

Markku Vesa Innovaatiotoiminnan johtaminen rakennustuoteteollisuudessa. Julkaisu 1251 Publication 1251

Markku Vesa Innovaatiotoiminnan johtaminen rakennustuoteteollisuudessa. Julkaisu 1251 Publication 1251 Markku Vesa Innovaatiotoiminnan johtaminen rakennustuoteteollisuudessa Julkaisu 1251 Publication 1251 Tampere 2014 Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1251 Tampere University of Technology. Publication

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Diplomityö. Tuotannonohjaus Kemin kaivoksella ja mahdolliset kehitystarpeet tuotannon laajentuessa

OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Diplomityö. Tuotannonohjaus Kemin kaivoksella ja mahdolliset kehitystarpeet tuotannon laajentuessa OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Diplomityö Tuotannonohjaus Kemin kaivoksella ja mahdolliset kehitystarpeet tuotannon laajentuessa Työn tekijä Toni Ankkuri Työn valvojat Pekka Kess ja Hanna Kropsu-

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008 Tuotantotalouden koulutusohjelma esite Lukuvuosi 2007 2008 Arvoisa vastaanottaja Tämän esitteen tarkoituksena on tarjota Teille mahdollisuus säästää yrityksenne tai yhteisönne voimavaroja ja resursseja.

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2008-2009 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot