MAAKAAPELEILLA SÄÄVARMUUTTA VERKKOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKAAPELEILLA SÄÄVARMUUTTA VERKKOON"

Transkriptio

1 ARTIKKELI 1 (8) Joulun pyhinä moniulotteinen pohjoismainen sää kuritti niin taajama- kuin haja-asutusalueiden asukkaita. Sähkö on ehdottomasti noussut yhteiskunnassamme äärimmäisen tärkeäksi energiamuodoksi. Sen luotettavasta jakelusta olemme tiukasti riippuvaisia. Verkkoyhtiöille asia ei tietenkään ole yksinkertainen, mutta silti se vain on niin, että kauan kuin jakeluverkot toteutetaan perinteisinä ja huokeina, ts. avojohtoverkkoina tai osin päällystetyin ilmajohdoinkin (pienjännitteellä AMKA ja keskijännitteellä PAS tai BLX), ne ovat ja pysyvät suoraan sään vaikutuksille alttiina. Äskettäin joulu- ja Tapaninpäivänä laajalti Suomen yli pyyhkinyt myrskyisä tuuli aiheutti jakeluverkoille laajoja tuhoja ja kansalaisille päiviä kestäneitä sähkökatkoksia. Myräkän jälkipyykkinä yhteiskunnan päättäjien vaatimukset maakaapeloinnin välttämättömyydelle ovat entistä kovemmat: yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta jakeluverkon rakenteet on saatava säältä suojaan. Aikaisempien vuosien saatossa kasvaneet toiveet ovat muuttumassa vaatimuksiksi. Vaan eipä hätä ole ihan tämän näköinen, onhan olemassa luotettavat ja laajalti käytetyt kotimaiset maakaapelit suomalaiseen jakeluverkkoon mitoitetut ja rakenneratkaisuiltaan maaperässämme luotettavasti toimivat ilmastoolosuhteissamme käsittely- ja asennuskelpoiset myös kylmänä vuodenaikana. Kaapeliverkon perusvarmuus sääilmiöitä vastaan ei perusteluja kaipaa. Maakaapeloidut kaupunki- ja taajamaverkot tiedetään hyvin tunnottomiksi sään vaikutuksille. Kaapeliteollisuutemme kärkipäässä kotimainen on sähköverkon luotettavuuden parantamisen haasteissa voimakkaasti mukana. Viiden vuosikymmenen kokemus pohjoisesta ulottuvuudesta Suomen, ja muiden pohjoismaiden, nykyään myös Baltian sekä Venäjän voimakaapelitarpeista on tuonut hyvät perusteet vastata huutoon tukea sähköverkkojen varmentamista. Maakaapeleiden perusvalikoimasta voidaan nostaa esille pienjännitejakeluverkkoon 0,6/1 kv alumiinivoimakaapelit kuten AXMK, auraustekniikan luotettavasti kestävät AXMK-PE ja AMCMK-PE sekä vesistökohteita ajatellen mainio vesitiivis AXCMK-W. Keskijänniteverkon kaapelointiin on Rekan mainio DRYREX AHXAMK-W luotettava ja koeteltu, SFS 5636 mukainen ja täysin vesitiivis maakaapeli ehdottoman luotettava kaapeliratkaisu. Aikaisemmin on ehkä tarpeettomankin vähälle huomiolle jäänyt tämän kotimaisen kaapelityypin kevyempi WP -versio, DRYREX AHXAMK-WP 20 kv. Se on SFS 5636 mukainen kolmejohdinkaapeli, missä vaipatut vaihejohtimet on kerrattu yhteen sellaisenaan, ilman raskaamman tyypin kupariköyttä. Muilta osin kaapelin perusominaisuudet ovat yhtenevät. Kaapelityyppi AHXAMK-WP 20 kv mahdollistaa myös pitempien, kolmella yksijohdinkaapelilla AHXAMK-WP tehtyjen kaapelivetojen toteuttamisen. Monitoimikaapeliksi soveltuu SFS 5636 mukainen DRYREX AHXAMK-WM 20 kv kohteisiin, jossa on välttämätöntä mennä tietty osuus ilmassa esimerkiksi tienylityksessä tai kaivamisen/auraamisen kannalta vaikeassa kalliomaastossa. Lujana kaapeliratkaisuna sen eräs huomionarvoinen ominaisuus on rakenteen täysi käyttöeristys toisin kuin avo- tai pelkästään peruseristetyissä ilmajohdoissa. Tällä on varmuutta tukeva merkitys erityisesti poikkeustilanteissa. Edellä on tiivistetysti tuotu esille se, että tukevasti kotimaisen Reka Kaapelin tavoitteena on tarjota jakeluverkkomme varmentamiseen soveltuvat lujat kaapelit. Kokemusta kaapelinvalmistuksesta on puoli vuosisataa, mikä on huomionarvoinen seikka. Suomessa valmistettava tuotevalikoima kattaa hyvin laajalti tarpeet 75 V instrumentointikaapeleista aina 170 kv suurjännitekaapeleihin. Maamme jakeluverkon varmentamiseen tarvittavat 0,6/1 kv ja 20 kv voimakaapelit ovat erityisen merkittävä osa Reka Kaapelin toiminnassa. Maakaapelointien toteuttaminen laajassa mittakaavassa on asia, missä ei luonnollisesti voida puhua vain yksittäisistä kaapelituotteista. On otettava huomioon tehonsiirtotarpeet, verkon sijoittaminen, suojaustekniikka ja kompensointi ja tietysti myös asennustekniikka. Maakaapeloinnin perinteinen asennustapa on varmaa tekniikkaa Tavanomainen maakaapelointitapa perustuu koneelliseen kaapeliojan kaivamiseen ja kaapelinvetoon tai -laskemiseen. Perussuositus asennussyvyydestä on ainakin 70 cm ja kaapelin yläpuolelle tulisi asettaa varoitusnauha. Kotimaisten asennusvaatimusten SFS mukaisesti suoraan maahan 0,7 metrin (70 cm) syvyyteen tai tätä lähemmäs pintaa asennettavassa maakaapelissa on oltava metallinen kosketussuoja (metal screen), joka on maadoitettava. 0,6/1 kv maakaapeleissa kosketussuojana toimii tyypillisesti pääjohtimet ympäröivä kuparilankakerros, ns. konsentrinen johdin. Kosketussuojalla on osaltaan turvallisuuteen liittyvä tehtävä siltä varalta, että ulkopuolinen kaivaja osuu kaapeliin. Tällaisessa vikatilanteessa tarkoitus on, että maasulkupiiri

2 ARTIKKELI 2 (8) muodostuu jännitteisestä johtimesta kaivuterän kautta suoraan kosketussuojaan ja kaapelia suojaava sulake tai katkaisija laukeaa. Tyypillisiä kosketussuojalla varustettuja 0,6/1 kv maakaapelityyppejämme ovat kuparivoimakaapeli MCMK ja alumiinivoimakaapeli AMCMK. Tyyppimerkinnän C-kirjain ilmaisee konsentrisen kuparijohtimen olemassaolon. Jos maahan asennettavasta kaapelista puuttuu kosketussuoja, kaapeli pitää suojata mekaanisesti SFS Taulukon 814A mukaisin suojin. Pelkkä varoitusnauha on riittävä vasta asennussyvyyden ylittäessä 70 cm. Yleisin esimerkki kosketussuojaamattomasta jakeluverkon maakaapelista on sähkölaitoskäyttöön 1980-luvulta lähtien käyttöön otettu AXMK. Tunnuskirjaimen X mukaisesti kaapelityypissä on PEX-eristeiset vaihejohtimet ja keltavihreällä eristyksellä varustettu suojajohdin. Eristetyt johtimet ympäröivää ja maadoitettua ns. kosketussuojaa ei ole lainkaan, minkä vuoksi tälle kaapelille sallitaan asennus ilman erityistä iskun kestävää lisäsuojausta yli 0,7 metrissä. AXMK onkin alun perin ollut kohdennettuna nimenomaan sähkölaitosten jakeluverkkoon, missä sen asennusreitti ja syvyys on voitu olettaa hyvin tunnetuksi ja niin sijoitetuksi, että riskiltä tahattomaan kaapeliin kaivamiseen on voitu välttyä. Keskijännitteellä yleisimmässä kotimaisessa AHXAMK-W 20 kv kaapelissa kosketussuojan tehtävän hoitaa vaihevaipan sisäpintaan tiukasti kiinnittynyt ja teknisesti riittävän paksu alumiinilaminaattinauha, joka kytketään päätteissä maadoitukseen ja jonka jatkuvuus varmistetaan jatkoksissa. Hyvän asennustavan mukainen perinteinen maakaapeliasennus toteutetaan kaivamalla ensin kaapelioja valmiiksi. Kaapeliojaan lasketaan pohjalle tyypillisesti noin 5 10 cm kerros hienoa hiekkaa, kaapelin alustaksi, joten kaapeliojan kaivussa on otettava huomioon mikä asennussyvyys kaapeloinnille toteutuu, koska se vaikuttaa kaapelin suojausvaatimuksiin. Tämän jälkeen kaapeli voidaan joko vetää ojan pohjalle, tai laskea ensin kelalta kaapeliojan viereen ja siirtää sitten siitä kaapeliojaan. Paikalleen asennetun kaapelin päälle sijoitetaan sen jälkeen ns. täytehiekka, vastaavaa kuin alustana käytetty hieno hiekka, jonka tehtävänä on ympäröidä kaapeli ja stabiloida kaapelia välittömästi ympäröivä maaperä. Tämä kerros osaltaan vaikuttaa kaapelin kuormitusvirran aiheuttaman lämmön riittävään siirtymiseen ympäröivään maaperään ja osaltaan suojaa kaapelia. Kuva 1. Kaapelioja ja täytehiekka Perinteisen kaapeliojan kaivun, täytehiekan ja kaapelin laskun teknisiä etuja ovat: maaperän kivien poistaminen kaapelin välittömästä läheisyydestä, kaapelia ympäröivän täytehiekan tasaisemmat ominaisuudet kaapelin lämmönluovutuksessa maaperään ja myös kaapelin parempi suojaus roudan jälkivaikutuksia kuten kivien liikkumista vastaan. Näillä perusteilla voidaan lähteä siitä, että kaapeliyhteyden asennus maassa on edellytyksiltään pitkäikäinen siinä missä luja kotimainen kaapelityyppikin. Lisäksi, kaapelin ja sen yläpuolelle täytehiekan päälle sijoitettavalle varoitusnauhalle tulee varmistettua välimatkaa niin, että myöhemmin alueella kaivettaessa varoitusnauha ilmaisee kaapelin läheisyyden ajoissa. Maakaapeleiden asentaminen maahan perinteisellä kaivutekniikalla on maaperämme monipuolisuuden vuoksi tyypillinen tekniikka Suomessa.

3 ARTIKKELI 3 (8) Kotimaiset maakaapelityypit Hyvinkin vaihtelevan maaperälaatumme, pohjoisten olosuhteiden ja asennuskulttuurimme vaatimusten tuntijana pitää soveltuvimpana maakaapeleina kotimaisia maakaapelityyppejä. Siitäkin huolimatta, että kokemusta Pohjois-Euroopan markkinoilla liikkuvista erilaisista kaapelirakenteista on tuntemusta myös koko joukko. Maassa maan tavalla, sillä maaperää, sähköverkkoja tai asennuskulttuurejakaan kun ei ole niin sanotusti harmonisoitu. Suoraan maahan asennettaviksi voidaan listata seuraavat peruskaapelit: MCMK 0,6/1 kv: kuparijohtiminen PVC-eristeinen, konsentrisella kosketussuojalla varustettu PVCmuovivaippainen voimakaapeli. Voidaan asentaa suoraan maahan sekä ulko- tai sisätiloihin. Johdinpoikkipinnat alkavat jo 1,5 mm² ylöspäin aina 300 mm² asti. AMCMK 0,6/1 kv: rakenteeltaan kuten MCMK, mutta pääjohtimet ovat kuparin sijasta alumiinia. Voidaan niinikään asentaa suoraan maahan sekä ulko- tai sisätiloihin. Johdinpoikkipinnat alkaen 16 mm²:stä aina 300 mm² asti. AXMK 0,6/1 kv: jakeluverkon nelijohtiminen peruskaapeli: alumiinijohtiminen PEX-muovieristeinen ja PVC-muovivaippainen maakaapeli. Tarkoitettu asennettavaksi maahan sähkölaitosverkossa. Johdinpoikkipinnat 16 mm² alkaen 300 mm² asti. AHXAMK-W 20 kv: keskijänniteverkon täysin vesitiivis keskusköydellä varustettu alumiinijohtiminen, PEXeristeinen, alumiinilaminaatilla ja lujalla polyeteenimuovivaipalla varustettu kosketussuojattu kaapeli suoraan maahan, myös erittäin märkiin olosuhteisiin. valmistaa kaapelia DRYREXtuotesarjassaan ja mukana ovat myös keskusköydetön standardikaapeli AHXAMK-WP 20 kv sekä maahan/ilmaan/veteen asennettava monitoimikaapeli AHXAMK-WM 20 kv. Koneellinen asentaminen kaapeliauraus Jakeluverkkojen kaapelointi on useiden viimevuosina tapahtuneiden myrskyjen kokemusten siivittämänä lisääntynyt, missä yhteydessä on luonnollisesti tarkasteltu myös kustannusvaikutuksia. Ehkä havaittavin uusi piirre on ollut selkeät pyrkimykset ensin kokeilla ja sen jälkeen myös käyttää voimakaapeleiden asentamista suoraan maahan auraustekniikalla. Menetelmässä työkoneeseen kiinnitetyllä ja valittuun syvyyteen kyntävällä auranterällä tehdään maakaapelille riittävä kapea vako samanaikaisesti, kun itse kaapeli syötetään auranterässä olevan kanavan kautta maahan. Kuva 2. Koneellisen asennuksen, kaapeliaurauksen periaate sivutien varrella. Soveltuuko kaapeliauraus Alueilla, missä maaperän laatu sallii asentamisen kaapeliaurauksella, menetelmä on sekä kustannustehokas että ympäristöystävällinenkin. Menetelmä on ollut laajassa käytössä jo pitemmän aikaa Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa. Suomessakin on osittain alueita jotka ovat suoraan samankaltaisia, esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Etelä- Pohjanmaalla, joten miksi se ei sopisi myös meille. Myös muualla Suomessa on soveltuvia kohteita, esimerkiksi

4 ARTIKKELI 4 (8) Järvi-Suomen hiekkaperäiset kangasmaastot. Aurausta harkittaessa maaperän laatua ei kuitenkaan ole syytä unohtaa, koska samantekevää se ei ole. Yleisesti maaston perustyypin on oltava helppo sekä maaperän laadun että kaapelireitin osalta. Molemmilla on merkitystä. Maanlaadun tulisi olla tasalaatuista, ei merkittävästi kivistä ja luonnollisesti vapaata kallioista. Hienojakoinen maanlaatu peltomaisemassa tai esimerkiksi hiekkaharju soveltuvat erityisen hyvin, jos kaapelireitti voidaan sijoittaa niin että työkoneen kululle ei ole varsinaisia esteitä maaston, eikä myöskään muun mahdollisen infrastruktuurin osalta. Jos aurauksen käyttäminen on yksi todellinen käytettävissä oleva vaihtoehto, sen soveltuvuus tuleekin tarkastella jo kaapeliyhteyden suunnittelun alkuvaiheessa reititystä ja maaperää selvitettäessä. Kuva 3. Aurauskelpoisen työkohteen esiaurausvaihe Valittaessa maakaapelin asennustekniikaksi auraus, on edellä mainittuja näkökohtia tarpeen tarkastella siitä näkökulmasta, mitä se merkitsee kaapelointityön lisäksi myös vuosien kuluessa pitemmällä jänteellä. Aurauksen käyttöön nimittäin liittyy muutama fakta: maakaapelin aivan välittömästi ympäröivä maanlaatu jää tuntemattomaksi, roudan syvyys eri talvina on vaihtelevaa ja mahdotonta ennustaa etukäteen; paljon on kiinni siitä miten pakkasten tulo ja lumipeitteen asettuminen ovat tai eivät ole sopivasti synkronissa, esiauraus, joka on aina suositeltavaa ja pitäisi ollakin jo opittu yleinen käytäntö, selvittää kyllä kaapelinmentävän uran, mutta minkälaisia kiviä kooltaan ja erityisesti muodoltaan jää välittömästi kaapelin viereen, jää tuntemattomaksi mutta roudan ehkä myöhemmin siirreltäväksi. Kaapeloitavan reitin maaperän laadun selvittäminen antaa tukea tehdä sopivin asennusmenetelmän valintapäätös. Tässä kohdassa vastuullinen tarkastelu ei fokusoidu vain asennushetkeen, vaan ottaa huomioon myös lopputuloksen kestävyyden niissä luonnollisissa olosuhteissa mitkä kaapelireitillä eli maaperässä vallitsee asennuksen jälkeenkin. Aurattavat kaapelityypit Valittaessa auraustekniikalle sopiva kaapelityyppi, sen ominaisuuksien tulee vastata edellä esitettyjä haasteita. Merkittävin niistä on kaapelin oma mekaanisen suojauksen taso. Auraamalla kaapeli nimittäin sijoittuu aina lopun perin tuntemattoman maan ympäröimäksi. Käytännössä kaapeliin mahdollisesti painavat kivet voivat olla melkein ulkovaipan pinnassa kiinni, valmiina liikkumaan roudan vaikutuksesta suuntaan taikka toiseen.

5 ARTIKKELI 5 (8) Kuva 4. Kaapelin ja auraustyön haasteina ovat kivet, joista osa paljastuu ja osa jää aina piiloon. :ssä auraustekniikan yleisempi käyttö ja luotettavien kaapeliverkkojen edistäminen on aina otettu vakavasti ja kaapelityyppejä kehitetty niin, että sen lisäksi aurattavat voimakaapelit soveltuvat auraukseen, ne myös rakenteeltaan ovat sitä uskottavasti myös pitkällä jänteellä. Hyvän vastaanoton seuraavat aurattaviksi soveltuvat kaapelityypit ovatkin saaneet: AXMK-PE ja AMCMK-PE 0,6/1 kv voimakaapeleista PEX-eristeinen AXMK-PE sekä PVC-eristeinen AMCMK-PE on molemmat kehitetty auraustekniikalla asennettaviksi nelijohtimisiksi peruskaapeleiksi. Kaapelin perustana ovat kotimaiset standardikaapelit, mutta mekaanisen suojauksen rakennetta on vahvennettu. Pelkkä asennushetki ei ole se ainoa olennainen, vaan myös kaapeloinnin pitkäikäisyys maaperän sisäisissä vaikutuksissa, roudan seassa. Kuva 5. Koneellisen asennuksen ja auratun asennuksen rasitukset luotettavasti kestävä AXMK-PE. Perustaltaan standardikaapeleiden AXMK-PE ja AMCMK-PE keskeinen ero on siinä, että jälkimmäisessä on konsentrinen kuparilankakerros kosketussuojana, vastaten johtavuudeltaan vaihejohdinta. Järvi-Suomen kaapelointiin AXCMK-W Suomessa on upeasti vesistöjä, jotka erityisesti näin kesäisin pääsevät oikeuksiinsa. Varusteltujen loma- ja vapaaajan asuntojen määrä rantamaisemissa ja luotettavaa sähkönjakelua tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvussa. Luotettavan sähkönjakelun vaatimus ei enää pitäydykään ainoastaan kesäajassa, vaan loma-asuntojen oletetaan pysyvän vähintään peruslämmityksen piirissä tai käyttövalmiina ympäri vuoden. Niinpä haja-asutusalueiden jakeluverkon kaapeloiminen vesistöalueilla toi Reka Kaapelille tarpeen luoda DRYREX- keski- ja suurjännitekaapeleista tutulla tekniikalla vesitiivis 0,6/1 kv alumiinivoimakaapeli AXCMK-W. Kokemusta kun on. Aurauskelpoinen ja vesitiivis AXCMK-W on muodostettu kotimaisen PEX-eristeisen standardityypin AXCMK pohjalle. PEX-eristeisten johtimien muodostama kokonaisuus on suojattu veden vaikutuksesta nerokkaasti paisuvalla ja veden etenemiselle esteen muodostavalla kerroksella. Eristettyjen johtimien muodostama kokonaisuus on ympäröity konsentrisella kuparilankakerroksella, joka on mitoitettu johtavuudeltaan vaihejohdinta

6 ARTIKKELI 6 (8) vastaavaksi. Näin sinänsä kolmejohtimisesta kaapelista on saatu teknisesti nelijohtiminen. Myös tämä kerros on rakennettu vesisulkusuojattuna, joten eristettyjen johtimien väleissä tai kosketussuojan alueella veden etenemiselle on kastumistapauksessa sulku. Poikittaisen vesisuojauksen ja auraustekniikan kannalta sisemmän mekaanisen suojan muodostaa hyvän poikittaisen vesitiiveyden antava polyeteenimuovinen sisävaippa. Se antaa samalla tasaisen alustan lujalle PE-ulkovaipalle ja tämän sisäpintaan tiukasti kiinnitetylle alumiinilaminaatille. Ei mene vesi lävitse, ei. Sisävaipan ja alumiinilaminaatin välissä on lisäksi vielä vesisulkunauha pituussuuntaisen veden etenemisen estämiseksi, jos ulkovaippaan olisi käyttöiän jossakin vaiheessa päässyt muodostumaan vaurio. On huomattava, että myös sisävaipparakenne on pelissä mukana ja siten kaapelin sisäosat suojattu. Kuva 6. Rekan vesitiivis ja aurattava 0,6/1 kv alumiinivoimakaapeli AXCMK-W. Vesistöönkin sopiva AXCMK-W on mekaanisesti luja kaapeli kosteisiin ja märkiin olosuhteisiin, sen vesitiiveysominaisuuksia kuvaankin lisämerkki W standardityyppimerkinnän perässä. Keskijännitekaapeli DRYREX AHXAMK-W 20 kv Auraustekniikkaan soveltuu keskijänniteverkkojen voimakaapeleista myös perinteinen, AHXAMK-W 20 kv, Rekan lujaa tuotemerkkiä DRYREX. Kaapeli muodostuu kolmesta täysin vesitiiviistä ja lujalla PE-vaipalla varustetusta vaihejohtimesta, jotka on kerrattu kupariköyden ympärille. Rakenteen osalta sen edelleenkin perusteltuja etuja ovat 80-luvulta asti koeteltu luotettavuus keskijännitemaakaapelina yleensä ja myös vaativissa olosuhteissa. Rakenteen soveltuvuutta auraukseen edistävät myös kerrattujen vaihejohtimien kyky joustaa jossakin määrin toisiinsa nähden, esimerkiksi juuri aurauksissa ja auratussa urassaan. Kunkin vaihejohtimen rakenne on nimittäin hyvin kompakti ja ulkovaipan paksuudet ovat SFS 5636 mukaan aina vähintäänkin nimellisarvon paksuisia, kyky vastustaa esimerkiksi ulkoista painetta mahdollisen kiven osalta on erittäin hyvä. Kaapelin rakenteen etuja on myös se, että kukin vaihejohdin on suojattu erikseen, eikä ulkoinen vaurio yhden vaihejohtimen vaipan kohdalla altista kahta muuta vaihetta esimerkiksi veden tunkeutumiselle ja korroosioille, kuten on aina yhdellä yhteisellä ulkovaipalla varustettujen keskijännitekaapeleiden kanssa varsin ilmeistä. AHXAMK-W 20 kv tyypin kokoonpanon toinen puoli on toisaalta sen vähän suurempi ulkohalkaisija isommilla mm² johdinpoikkipinnoilla, mikä vaikuttaa sopivan auratyökalun valintaan. Auraustyö ja kaapelin käsittely Kaapeliaurauksesta Suomessa on jo saatu lukuisasti hyviä kokemuksia ja samalla myös huomionarvoisia havaintoja, joilla merkittävämpiä hankaluuksia voidaan välttää: PVC-muovivaippainen kaapeli ei sovellu vaipan pehmeyden eikä sen nihkeän liukkauden vuoksi aurattavaksi, aurattava kaapeli saa täyttää auran kaapelikanavan sisähalkaisijasta korkeintaan 80 % jotta vältettäisiin kaapelin kiilautumisriski aurassa. Esimerkiksi DRYREX AHXAMK-W 20 kv 3x kaapelin ulkohalkaisija on n. 79 mm, jolloin auran nielun sisähalkaisijan tulisi olla vähintään 100 mm. auraustyökalun nieluun ei saa päästää kiviä tai muita esineitä, jotka voivat kiilautua kaapelin ja aurassa olevan kaapelikanavan väliin ja vedon jatkuessa vahingoittaa kaapelia, aurauksessa ei saa alittaa kaapelityypille annettuja alimpia asennustyön aikaisia taivutussäteitä. Kriittisiä kohtia ovat kaapelin syöttäminen auraan ja auran sisällä muodostuva taivutussäde, aurauksessa ei saa ylittää kaapelille määriteltyjä suurimpia sallittuja vetovoimia, esiauraaminen eli aurauslinjan esteettömyyden toteaminen auralla ilman kaapelia on suositeltavaa aina,

7 ARTIKKELI 7 (8) kaapeliaurauksen ollessa käynnissä auraustyökalua ei saa liikuttaa kuin kaapelilinjan etenemissuuntaan, koska auran peruuttaminen kaapelin ollessa sen sisällä voi olennaisesti vahingoittaa kaapelia auran alapäässä, kevyt kaapelityyppi, kuten AXMK-PE, voidaan 500 metrisenä kelana sijoittaa työkoneeseen sijoitettuun kelatelineeseen ja syöttää siitä suoraan työkoneen auraan; telineiden ja kaapeliohjurien sijoittelussa on huomioitava kaapelin taivutussäteiden rajat, raskaammat tai isommat kaapelityypit voidaan esiaurauksen ohessa vetää kaapelilinjan viereen ja syöttää aurausvaiheessa apuhenkilöstön voimin auraan työkoneen etenemisen rinnalla; menetelmässä on huolehdittava, ettei pienimpiä taivutussäteitä aliteta. Kuva 7. Keskijännitekaapelin AHXAMK-W 20 kv auraus syöttämällä uran sivusta riittävän loivalla taivutussäteellä auraan. Maakaapelin eheys asennuksen jälkeen Sähköverkon kaapelointi maahan tuo merkittävän osan säävarmuutta. Kuten kaikessa asennustyössä, kaapelin eheyden ja kaapeliasennuksen onnistumisen olennainen varmentaja on työssä alusta pitäen noudatettu hyvä asennustapa. Lopputuloksen toteamista voidaan täydentää rajatuin testein, mutta pitkällä aikavälillä sekä oikea asennusmenetelmä että hyvä asennustapa ovat se varsinainen tuloksen tekijä. Testien tekeminen ei myöskään lisää yhdenkään kaapelin mekaanisia ominaisuuksia vallitsevia olosuhteita vastaan sinänsä, mutta toki ne tukevat lopputuloksen arvioimista. Hyvään asennustapaan voidaan lukea kuuluvaksi oikein valittu asennusmenetelmä, asennuspaikan olosuhteisiin ja valittuun menetelmään luotettavasti sopiva kaapelirakenne ja ammattitaitoisesti läpi viety asennustyö.

8 ARTIKKELI 8 (8) Kuva 8. Ennakkosuunniteltu asennustyö oikein valitussa maastossa toimii kustannustehokkaasti. Kaapelin testaamisella asennuksen jälkeen voidaan pyrkiä varmentamaan sitä, onko kaapeli edelleenkin kunnossa vai töiden tiimellyksessä olennaisesti vikaantunut. Asteittaisen käyttökuntoisuuden osoittavaa mittausta ei käytännössä ole. Mahdollisen erillisen koestuksen tulos on ainoastaan tasoa ehjä/rikki ja se voidaan tällä erottelutasolla kohdentaa ulkovaippaan (vaipan jännitekoe ja vuotovirtamittaus) taikka eristystasoon (jännitekoe). Asennuksen jälkeisillä mittauksilla on siten osuutensa kokonaisuuden valmiuden toteamisessa, mutta mittauksilla ei voi korvata vaatimuksia hyvästä asennustavasta ja työn peruslaadusta. Kaapelin ulkovaipan eheyden toteamiseen sähköisellä menetelmällä käyttävissä on jännitekoestaminen ja vuotovirran mittaaminen. Eräissä kaapelirakenteissa, lähinnä suurjännitepuolella Reka Kaapeli on käyttänyt erityistä puolijohtavaa ulkopintaa, jolloin vaipan ja kosketussuojan välille saadaan luotettavasti kytkettyä jännite ja sen avulla voidaan testata vaipparakenteen eheys. Perinteisellä hyvällä asennustekniikalla maahan kaivamalla tämä ei yleensä ole ollut tarpeen. Lisäksi on syytä muistaa, että sen enempää puolijohtava pinta kuin vaipan jännitetestaaminen ei tee yhdestäkään asennuksesta eheämpää mihin kaapelirakenteen ominaisuudet sinänsä riittävät. Lisätiedot tuotekehityspäällikkö Mika Mutru (020)

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta Tuulivoimakaapelit Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta Puhtaasti uusiutuvaan tuulienergian tuotantoon soveltuvat erinomaisesti tuulivoimalakohteet, jotka ovat avarien alueiden äärellä. Näitä on runsaasti

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kapeli-järjestelmäkuvaus: Kevyt 20 kv maakaapelijärjestelmä on suunniteltu erityisesti haja-asutusalueiden säävarmojen sähkönjakeluverkkojen haarajohtojen

Lisätiedot

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeleita teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin.

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeleita teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. TUOTELUETTELO Reka Kaapeli on Suoen suuripia kaapelinvalistajia. Toiitae laadukkaita kaapeleita teollisuuden, rakentaisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. Kaapeli kohteen ukaan Valistae, yye ja arkkinoie turvallisia

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeliratkaisuja teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin.

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeliratkaisuja teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. Reka Kaapeli on Suoen suuripia kaapelinvalistajia. Toiitae laadukkaita kaapeliratkaisuja teollisuuden, rakentaisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. Kaapeli kohteen ukaan Valistae, yye ja arkkinoie turvallisia

Lisätiedot

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Projektin nimi: Suunnitelman nimi:201030003-16,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Vertek Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Tulostuspvm: 16.01.2017 Mittakaava: 1:200000 Vahermajärvi

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX Cables in motion tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX-TKD:n vallankumous kumikaapeleihin Erittäin taipuisa alumiinijohdin eristettynä laadukkaalla erikoiskumiseoksella sekä C8-liitostekniikka

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet Kuparijohtiminen kosketussuojattu voimakaapeli NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/, Um = 1,2 kv KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun. Häiriönalttiiseen

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT 1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI SBO LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W 2/16 PEM1092FIN 2015-11 YLEIST Ä - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08 PEM130FIN 02/08 1/8 Asennusohje PEM130FIN 02/08 1 kv JATKOSPAKKAUKSET 4-JOHDINKAAPELEILLE SEKÄ 4 VASTAAN 3+1 -JOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM130FIN 02/08 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Syksy 2013 29.10.2013 Kohteena ylikuormitustilanne Kuormitettavuus kytkeytyy kaapelin ylikuormitukseen, joka voi ajallisesti kestää pitkänkin aikaa (1 tunti) Ylikuormitussuojana

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19.1. Kaapelit ja avojohdot Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen 19.1.1. Yleistä Johto on valittava siten, että hankintahetkellä arvioituna kaikkien johdon toiminta-aikana

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI

AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI KYLMÄKUTISTE ALL-IN-ONE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA (AHXAMK-W) Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv / 70-240

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet A) asennus rautakangella B) asennus polttomoottorikäyttöisellä pyöritysmoottorilla C) asennus kaivinkoneeseen kiinnitettävällä hydraulisella pyöritysmoottorilla

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor Ultra Classic Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Classic Uuden sukupolven PP-maaviemäri Uponor Ultra Classic

Lisätiedot

PEM1268FIN 2012-02 SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI HJHP33.2402, HJHP33.2402C, HJHP33.2403, HJHP33.

PEM1268FIN 2012-02 SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI HJHP33.2402, HJHP33.2402C, HJHP33.2403, HJHP33. ASENNUSOHJE PEM1268FIN 2012-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI 2/12 PEM1268FIN 2012-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

20 kv 13. 1. Sähköverkostoasentajan matematiikkaa ja fysiikkaa. Määritä voimien F1 = 15N ja F2= 23 N resultantti, kun voimien välinen kulma

20 kv 13. 1. Sähköverkostoasentajan matematiikkaa ja fysiikkaa. Määritä voimien F1 = 15N ja F2= 23 N resultantti, kun voimien välinen kulma 1 Sisältö 1. Sähköverkostoasentajan matematiikkaa ja fysiikkaa 1 2. Ilmajohtotekniikka, 0,4- ja 20 kv ilmajohtotyöt 2 20 kv 13 3. Maakaapelitekniikka, 0,4- ja 20 kv maakaapelityöt 14 Yleistä kaapeleista.

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1186FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1186FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1186FIN 2013-05 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET LISÄTARVIKEPAKKAUKSET TSFL-TYYPPISILLE YKSIJOHDINKAAPELEILLE VAIPAN JOHTAVUUSPAKKAUKSET SJEF42, SJEF43 JA SJEF44 2/6 SJEF43 PEM1186FIN 2013-05 YLEISTÄ

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1267FIN 2010-06 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN 3-VAIHEINEN KUPARILANGALLISELLA KOSKETUSSUOJALLA VARUSTETTU PEX-ERISTEINEN KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI CPEEPL CPEEPL 2/16 PEM1267FIN

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv ASENNUSOHJE PEM1043FIN 2014-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE 12-24 kv HUOM! AHXAMK-W KAAPELIN OHJE MAADOITUSPAKKAUKSEN MUKANA. PEM1390FIN 2/8 PEM1043FIN 2014-03 YLEISTÄ

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Laatua verkkoonseminaari 28.5.2014 VALOKAAPELIHANKE USEAN TOIMIJAN KOKONAISUUS * KÄYNNISTYS /RAHOITUS/KILPAILUTUS - Suunnittelu - Maaurakointi - Teleurakointi

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2015 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Asennusohje PeM1318FIn LÄMPÖKuTIsTePÄÄTTeeT AhXAMK-W KAAPeLeILLe sisäpäätteet hithw1.24 ulkopäätteet hothw1.24 suomi

Asennusohje PeM1318FIn LÄMPÖKuTIsTePÄÄTTeeT AhXAMK-W KAAPeLeILLe sisäpäätteet hithw1.24 ulkopäätteet hothw1.24 suomi Asennusohje PEM1318FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET AHXAMK-W KAAPELEILLE SISÄPÄÄTTEET HITHW1.24 ULKOPÄÄTTEET HOTHW1.24 SUOMI 2/12 PEM1318FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin ilmaeristeiset päätteet ja kaapelijatkokset

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin ilmaeristeiset päätteet ja kaapelijatkokset Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin ilmaeristeiset päätteet ja kaapelijatkokset Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut!

Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut! Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut! Signaalinauhan tarkoitus Miksi signaalinauhaa tulisi käyttää? putki- ja kaapelirikkojen ennaltaehkäisemiseen vakavien

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

Tekninen esite Pienjännitekojeet

Tekninen esite Pienjännitekojeet Tekninen esite Pienjännitekojeet Al/Cu -yleisliittimet Esite OZX 1 FI -07/7-11 MDN42 ASEA BROWN BOVERI Al/Cu -yleisliittimillä liitos ei löysty Luotettava yleisliitin sekä alumiini- että kuparikaapeleille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2016-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/12 PEM1231FIN 2016-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

PUR-kaapelit Liitäntäjohdot. more than you expect

PUR-kaapelit Liitäntäjohdot. more than you expect PUR-kaapelit Liitäntäjohdot more than you expect PUR energiansiirtokaapelit PUR-574 Käyttö Ohjauskaapelina jatkuvasti liikkuviin asennuksiin robotti- ja tavarankäsittelysovelluksissa, joissa tarvitaan

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Asennusohje PEM1392FIN

Asennusohje PEM1392FIN Asennusohje PEM392FIN 204-05 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv ULKOPÄÄTE 2/0 PEM392FIN 204-05 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT

SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT 1 2 3 Johdanto Tässä teknisessä erittelyssä määritellään Tampereen Sähköverkko Oy:n (TSV) vaatimukset 20 kv -kojeistoille, jotka liitetään TSV:n

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot