KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteen laitos KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2010 Ohjaaja: Antti Kanto Tiina-Liisa Nikander

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteen laitos, vakuutustiede Tekijä: NIKANDER, TIINA-LIISA Tutkielman nimi: Korvauksen takaisinperintä yksityishenkilöltä ajoneuvovahingoissa Pro gradu -tutkielma: 96 sivua 13 liitesivua Aika: Helmikuu 2010 Avainsanat: autovakuutus, ajoneuvovahinko, tuottamus, korvausvastuu, takautumisoikeus, regressio-oikeus, takaisinperintä Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus korvaa vakuutetulle ajoneuvolle sattuneita vahinkoja. Vakuutuksen sisältö vaihtelee vakuutuksenottajan valitseman vakuutusturvan laajuuden mukaisesti. Tavallisesti vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus pitää sisällään ainakin hirvi-, palo-, varkaus-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Usein vakuutukseen valitaan myös ilkivalta-, keskeytys- ja kolarointiturva sekä hinausvakuutus. Vahingon sattuessa vapaaehtoinen vakuutus korvaa ajoneuvon lunastuksen tai korjauskustannuksia, hinauksen ja mahdollisesti vielä ylimääräisiä matkakuluja tai päivärahaa ajoneuvon korjausajalta. Edellytyksenä korvauksen täysimääräiselle maksamiselle on, että vahinkotapahtuma kuuluu ajoneuvon voimassaolevan vakuutuksen piiriin ja vahinko on sattunut sillä tavoin ja niissä olosuhteissa, missä vakuutusyhtiöllä ei ole lain ja vakuutusehtojen mukaista oikeutta alentaa, evätä tai periä korvausta takaisin. Tämä tutkimus käsittelee ajoneuvovahinkojen korvausten takaisinperintää yksityishenkilöltä. Tutkitaan korvaustoiminnan myöhempää vaihetta, jossa vakuutusyhtiö on suorittanut vakuutuksen kautta korvauksen, muttei jää vahingon lopulliseksi maksuvelvolliseksi. Tutkimuksen perustan ja teoreettisen viitekehyksen luo vakuutusyhtiön oikeus periä korvattu summa takaisin vahingonaiheuttajalta vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen osoittamissa vahinkotapauksissa. Tärkeä osa perintää ohjaavaa normistoa on myös vahingonkorvausoikeuden käsitteistö, josta tutkimuksen teoreettinen osa alkaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on korvausten takaisinperinnän oikeusperusta, millaisia ajoneuvovahinkoja peritään takaisin ja miksi korvausten takaisinperintä on tärkeää. Lisäksi esitetään korvauksen takaisinperintä prosessina ja selvitetään prosessin vaiheisiin liittyvät kriittiset toiminnot perinnän onnistumiseksi. Vakuutusyhtiö on tutkimuksen näkökulma. Aineisto koostuu 119 korvausten takaisinperintään vuonna 2008 siirtyneestä vahinkotapauksesta. Niiden takaisinperintää seurattiin syksyyn 2009 asti, jolloin aineistoon tehtiin viimeinen tilannekatsaus ja päivitys. Aineiston avulla seurattiin, miten korvausten takaisinperintä toteutuu ja millaisia työvaiheita se perintäkäsittelijältä vaatii. Takaisinperintäprosessi todettiin linkittyvän hyvin vahvasti vakuutusyhtiöstä riippumattomaan viranomaisprosessiin, joten prosessiin liittyvistä työvaiheista pystyttiin kiteyttämään viisi yleistettävää toimintoa. Tämän lisäksi aineistosta nostettiin toimintaa edustavia tapauksia, joiden tarkempi tapauskohtainen tutkiminen havainnollisti takaisinperintään siirtyviä vahinkoja. Takaisinperinnän merkitystä tärkeimmin tukivat korvaustoiminnan oikeudenmukaisuuskäsitys ja vakuutuksenottajakollektiivin tasavertaisuuden säilyttäminen.

3 Sisällys 1 JOHDANTO Tutkimuksen aihealue Tutkimuksen merkitys ja tavoitteet Tutkimusongelmat ja tutkimuksen kulku Tutkimusote ja metodi Rajaukset ja tutkimuksen viitekehys Aineisto ja kirjallisuus KORVAUSVASTUU JA TAKAUTUMISOIKEUS Korvausoikeudellinen lähtökohta Sopimuksenulkoinen korvausvastuu vahingonkorvausoikeudessa Korvauskelpoinen vahinko ja korvaus Tahallisuus ja tuottamus Huojennukset vahingonkorvauslaissa Tuottamuksen poistuminen Syy-yhteys vahingonkorvausoikeudessa Vahingonkorvausoikeus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus SITOUMUKSEEN PERUSTUVA KORVAUSVASTUU Vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen keskeinen sisältö Vakuutuksenottajan sivuvelvoitteet vakuutussopimuslaissa Sivuvelvoitteet riskin määrittämiseksi Sivuvelvoite vakuutustapahtumasta Samastaminen Vakuutuksenantajan takautumisoikeus vakuutussopimuslaissa AJONEUVOVAHINKOJEN TAKAISINPERINNÄN OMINAISPIIRTEITÄ Ajoneuvorikokset Ajoneuvo, ajokunto ja tienkäyttäjän kelpoisuus Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Korvauksen takaisinperintään johtaneita vahinkotapauksia TAKAISINPERINNÄN KULKU JA TYÖVAIHEET Perintäprosessin lähtötilanne Valmistelu ja esityöt Tuomioistuinkäsittely Perintäkelpoinen saaminen ja käsittelyn rinnakkaistehtävät Tutkimusaineiston taulukointi JOHTOPÄÄTÖKSET...89 LÄHTEET...97

4 LIITTEET LIITE 1 Vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen tiivistelmä LIITE 2 Vuonna 2007 kirjattujen vahinkotapausten 1. koontitaulukko LIITE 3 Vuonna 2007 kirjattujen vahinkotapausten 2. koontitaulukko LIITE 4 Vuonna 2007 kirjattujen vahinkotapausten 1. lisätietotaulukko LIITE 5 Vuonna 2007 kirjattujen vahinkotapausten 2. lisätietotaulukko LIITE 6 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 1. koontitaulukko LIITE 7 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 2. koontitaulukko LIITE 8 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 3. koontitaulukko LIITE 9 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 4. koontitaulukko LIITE 10 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 5. koontitaulukko LIITE 11 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 1. lisätietotaulukko LIITE 12 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 2. lisätietotaulukko LIITE 13 Vuonna 2008 kirjattujen vahinkotapausten 2. lisätietotaulukko TUTKIMUKSEN KUVIOT JA TAULUKOT Kuvio 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys...12 Kuvio 2 Tuottamusjana...22 Kuvio 3 perintäprosessin kriittiset toiminnot...73 Kuvio 4 Vahingonkorvauksen takaisinperintäprosessi yksinkertaisimmillaan...91 Kuvio 5 Vahingonkorvauksen takaisinperintäprosessi...92 Taulukko 1 Autovakuutuksesta korvatut varkausvahingot...3 Kuvaaja 1 Autovakuutuksesta korvatut varkausvahingot...3

5 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen aihealue Vahinkoa voidaan tarkastella prosessina 1. Prosessi alkaa tapahtumista, jotka edeltävät varsinaista vahinkotapahtumaa. Ajatellaan, että tapahtuu jotain, joka edelleen johtaa tapahtumiin vahinkohetkellä. Näistä syistä vahinko tapahtuu jollain tietyllä hetkellä ja tietyllä tavalla. Vahinko on negatiivissävytteinen ilmaisu ja siihen liittyy lähestulkoon aina jonkinlainen taloudellinen menetys. Tästä menetyksestään vahingonkärsinyt odottaa saavansa korvauksen. Korvauksen saamiseksi prosessi etenee erilaisiin toimiin vahingon jälkeen. Niiden tarkoituksena voi olla palauttaa tilanne mahdollisimman normaaliksi tai hyvittää ei toivottu muutos kärsineelle osapuolelle. Joskus korvausprosessi on lyhyt ja yksinkertainen. Vakuutusyhtiö osallistuu kustannuksiin ja asia jää siihen. Toisinaan prosessi voi olla pitkä ja monimutkainen ja siihen voi liittyä useita toimijoita kuten: vahingonkärsinyt, vahingonaiheuttaja, vakuutusyhtiö, todistajat, viranomaiset tai vaikka pelastuslaitos. Vahingonkärsinyt saattaa vakuutuksesta huolimatta joutua itse kattamaan hänelle aiheutuneita kustannuksia tai mahdollisesti vakuutusyhtiö korvaa vain osan. Korvausprosessin alussa palataan tapahtumiin ennen vahinkotapahtumaa ja tapahtumiin vahinkohetkellä. Tutkitaan kuka ja missä määrin on vahinkotapahtumasta vastuussa ja onko vakuutusyhtiöllä oikeus vaatia aiheuttajalta rahallista hyvitystä. Tämä tutkimus käsittelee, millainen on vakuutusyhtiön korvausprosessi ajoneuvovahingoissa ja erityisesti, millainen on prosessin kulku vakuutusyhtiöstä maksetun korvauksen jälkeen. Täsmällisemmin tarkoituksena on tutkia maksetun korvauksen takaisinperintää eli tehtävää, jossa haetaan korvausvastuuseen sattuneen vahingon lopullinen maksuvelvollinen. 1 Virtanen 1995,

6 1.2 Tutkimuksen merkitys ja tavoitteet Vuoden 2008 loppupuolella heikentynyt talouden tilanne luo ajankohtaiset puitteet tutkia vakuutusyhtiön korvaustoimintaa eli vakuutusyhtiön suurinta kuluerää. Tässä tutkimuksessa keskitytään vakuutusyhtiön kuluihin, jotka periaatteessa eivät edes kuuluisi vakuutusyhtiön kannettavaksi. Puhutaan siis vahingonkorvausten takaisinperinnästä eli kuluista, jotka muuttuvat käsittelyprosessin edetessä vakuutusyhtiön saataviksi. Taantumassa vakuutusyhtiöt kohtaavat ongelmia, jotka vaikuttavat suoraan korvausten takaisinperintään. Ongelmat ovat yhteiskunnallisia kuten lisääntyvä rikollisuus tai vakuutuspetokset. Ajoneuvovahinkojen näkökulmasta katsottuna vakuutusyhtiöille kustannuksia aiheuttavat myös ajoneuvoihin kohdistuvat ilkivallanteot, murtautumiset ja varkaudet. Näissä tapauksissa korvausten takaisinperintää voidaan suorittaa, mikäli vahingontekijä tunnetaan. Vakuutuspetoksiin liittyen muun muassa Helsingin Sanomat julkaisi marraskuussa 2008 aiheesta artikkelin, jossa kerrottiin vakuutusyhtiöiden pelkäävän, että lavastetut kolarit ovat lisääntymässä Suomessa. Lavastetulla kolarilla tarkoitetaan oman ajoneuvon tahallista tuhoamista ja vahingonkorvauksen hakemista kyseisestä tapahtumasta. Syitä kolareiden järjestämiseen on useita, mutta pääsääntöisesti auton omistajalla tai haltijalla on tarkoituksena päästä autosta nopeasti eroon. Taustalta tavallisesti löytyy selitys, että velallinen ei selviä enää taloudellisesti ajoneuvon aiheuttamista kuluista. Vakuutusyhtiö on vahinkotapahtumien kulusta kiinnostunut, jottei yhtiön maksettavaksi tule tahallaan tuhottujen ajoneuvojen rahoitusyhtiövelkoja. 2 Korvausten takaisinperinnän kautta voidaan vahingon tahallaan aiheuttaneelta periä muun muassa vakuutusyhtiöstä rahoitusyhtiölle maksettua auton velkaosuuden korvausta takasin. Taantuma lisää riskiä edellä kuvatuista vahinkotapahtumista ja syy on yksityishenkilöiden velkaantuminen. Tällä hetkellä useat yksityishenkilöt ovat velkaantuneet muun muassa ostettuaan ajoneuvoja, jotka vielä pitkään ovat rahoitusyhtiöiden omistuksessa. Taantuman ja lisääntyneen työttömyyden seurauksena 2 Helsingin Sanomat , Kotimaa, A9. 2

7 yksityishenkilöiden on vaikea selviytyä ajoneuvon maksuista. Tällöin velallinen voi harkita jopa petosta velkaloukusta selviämiseen. Vakuutusyhtiön maksettujen korvausten takaisinperinnästä en ole vastaavaa tutkimusta löytänyt. Toisaalta vakuutusyhtiöistä löytyy vuosittain runsaasti erilaisia vahinkotapauksia, joissa korvauksen takaisinperintä voisi tulla kyseeseen. Ajoneuvoon kohdistuvia vahingontekoja on vuosittain kymmeniä tuhansia, mutta tosin vain osaan voidaan vahingonaiheuttaja selvittää. Taulukosta 1 nähdään esimerkkinä autovakuutuksesta korvattujen varkausvahinkojen määrä 2000-luvulla. Vahinkotapausten määrä on ollut vuoden 1999 jälkeen laskussa, mutta edelleen vuonna 2007 tapauksia oli yli Vuoden 2007 korvausmeno samoista vahingoista oli euroa. Kuvaaja 1 havainnollistaa tarkemmin kehitystä. Taulukko 1 Autovakuutuksesta korvatut varkausvahingot Lukumäärä Korvaus 1000 euroa Lähde: (www.liikennevakuutuskeskus.fi a). Lukumäärä Vuodet Korvaus 1000 euroa Korvaus 1000 euroa Lukumäärä Kuvaaja 1 Autovakuutuksesta korvatut varkausvahingot Vuodelle 2008 liikennevakuutuskeskus ilmoitti varkausvahinkoja olleen kappaletta, joista 5041 kappaletta oli luvattomia käyttöönottoja. Ajoneuvoihin 3

8 kohdistuvia ilkivaltatapauksia vuonna 2008 oli kappaletta 3. Varkaus- ja ilkivaltatapaukset ovat tässä kaksi esimerkkiä, joiden kautta vakuutusyhtiö perii maksettuja korvauksia takaisin, jos tekijä tunnetaan. Tässä vaiheessa todettakoon, että perintää suoritetaan myös useissa muissa vahinkotapauksissa. Tämä tutkimus on tehty vakuutusyhtiön näkökulmasta. Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää takaisinperinnän taustatekijät eli takaisinperintään johtavat syyt ja perustellaan, miksi, millä perusteilla ja mitä korvauksia peritään takaisin. Toiseksi määritetään perintäprosessi ja erotetaan työ yksittäisiin vaiheisiin. Tavoitteena on ymmärtää korvauksen takaisinperintää prosessina ja ilmiönä. 1.3 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen kulku Tutkimusongelma liittyy tutkimuksen tavoitteeseen. Tutkimusongelmaa määritettäessä ei pelkkä aihealueen älyllinen ihmettely riitä vaan ongelma on tiivistettävä tutkimuskysymyksen muotoon. 4 Tutkimusongelmiin ja niistä johdettuihin tutkimuskysymyksiin vastaamalla tutkimuksen tavoite on määrä saavuttaa. Tutkimusongelmat tässä työssä voidaan ilmaista seuraavin lausein: Tutkitaan ensinnäkin, mitkä ovat vahingonkorvauksen takaisinperintään vaikuttavat taustatekijät ja syyt ajoneuvovahingoissa. Toisaalta tutkitaan, millainen on ajoneuvovahinkojen korvausten takaisinperinnänprosessi vakuutusyhtiön näkökulmasta katsottuna ja millaisia vahinkoja ylipäätään peritään takaisin. Kolmanneksi etsitään perusteluja, miksi vahingonkorvausten takaisinperintä on tärkeää. 3 ( b). 4 Eskola & Suoranta 1998, 36. 4

9 Tutkimusongelmat täsmennettyinä tutkimuskysymyksinä alaongelmineen ovat: Mitkä ovat vahingonkorvauksen takaisinperinnän oikeudelliset perusteet? Mitkä oikeudelliset taustatekijät vaikuttavat vahingonkorvauksen takaisinperintään ajoneuvovahingoissa? Mikä on vahingonkorvauksen takaisinperinnän tarkoitus vahinkovakuutusyhtiön toiminnassa? Miksi vahingonkorvausten takaisinperintä on tärkeää? Millaisia ovat vahinkotapaukset ajoneuvovahingoissa, jotka johtavat korvauksen takaisinperintään? Millainen on vahingonkorvauksen takaisinperinnän prosessi ajoneuvovahingoissa? Tutkimuksen kulku etenee perinteisesti aihepiirin teoriaosuuden jälkeen empiiriseen tutkimuksen vaiheeseen. Johdanto kappaleen tehtävänä on aivan aluksi pohjustaa aihepiirin syvempään tutkimiseen ja esitellä tutkimuksen merkitys ja tarkoitus. Alussa määritetään myös tutkimusongelmat ja esitetään tutkimusmenetelmä, jonka avulla esitettyihin ongelmiin etsitään vastaus. Johdannosta löytyy myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen aineiston esittely. Varsinainen tutkimuksen teoreettinen osuus alkaa tutkimuksen luvusta kaksi. Siinä käsitellään korvausten takaisinperinnän oikeusperustaa ja etsitään vastausta kysymykseen vahingonkorvauksen takaisinperintään vaikuttavista taustatekijöistä ajoneuvovahingoissa. Tutkimuksen luku kolme täydentää luvun kaksi oikeudellista teoriapohjaa. Tutkimuksen teoreettisesta osuudesta saadaan samalla perusteluja sille, miksi takaisinperintä on tärkeää ja millainen tarkoitus sillä on vakuutusyhtiön toiminnassa. Neljännessä luvussa siirrytään osittain tutkimuksen empiiriseen osuuteen. Luvun tehtävä on vastata tutkimusongelmaan, millaisia vahinkotapauksia ajoneuvovahingoissa peritään takaisin. Luku viisi keskittyy takaisinperinnän prosessiin. Johtopäätöksiin on koottu yhteenveto tutkimuksen sisällöstä ja pohdittu tutkimuksen tuomaa näkökulmaa tutkimusongelmiin nähden. 5

10 1.4 Tutkimusote ja metodi Tutkimusotteeltaan kyseessä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus poikkeaa kvantitatiivisesta tutkimuksesta sekä aineiston että sen analyysin perusteella. Alasuutari (1994) toteaa, että laadullinen analyysi tutkii aineistoa kokonaisuutena ja pyrkii löytämään absoluuttista tulkintaa niin, etteivät tutkittavat seikat ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa 5. Hänen mukaansa laadullisen analyysin ajatellaan valottavan jonkin singulaarisesti ymmärretyn sisäisesti loogisen kokonaisuuden rakennetta 6. Tällä hän tarkoittaa, että monimuotoisenkin kokonaisuuden tulkinta tulee olla perusteltu, yhtenevä ja looginen. Tästä johtuen tulkinnan tulee joustaa, jotta kokonaisuus voidaan nähdä yhtenäisenä. Kvantitatiivinen analyysi etsii vastaavasti tilastollisia säännönmukaisuuksia, jolla eri muuttujien arvot liittyvät toisiinsa. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään useita yksittäisiä vakuutusyhtiössä vahingonkorvaukseen ja edelleen korvauksen takaisinperintään johtaneita vahinkotapauksia. Näiden yksittäisten vahinkotapausten kautta pyritään ymmärtämään tarkemmin olemassa olevaa ilmiötä ja toimintaa eli vahingonkorvausten takaisinperintää. Tutkimuksessa on hyödynnetty varsin suurta joukkoa (119 kpl) vahinkotapauksia, joiden avulla on etsitty lainalaisuuksia tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi. Alasuutari (1994) erottaa ideografisen tutkimuksen nomoteettisesta tutkimuksesta. Ideografisessa tutkimuksessa pyritään selittämään yksittäistä tapahtumaketjua tai ilmiötä, eikä ajatellakaan että selitys edustaisi jotain yleistä lainalaisuutta. 7 Tällä jaolla hänen mukaansa voitaisiin erottaa otosajattelun avulla empiiriseen yleistettävyyteen tähtäävä tutkimus sellaisesta tutkimuksesta, joka tähtää selittämään yksittäistapausta tai sitä valottavaa aineistoa 8. Jaon perusteella todettakoon, että kyseessä oleva tutkimus painottuu pääsääntöisesti ideografiseen tutkimukseen, sillä vahinkotapauksista valitun otoksen kautta tutkimus tähtää ilmiön yleistettävyyteen. Tutkimuksessa on myös 5 Alasuutari 1994, Alasuutari 1994, Alasuutari 1994, Alasuutari 1994, 30. 6

11 nomoteettisia piirteitä. Tutkimuksen nomoteettisuus näkyy yksittäisten vahinkotapausten takaisinperintäprosessin kuvauksessa, koska siinä keskitytään vain kyseessä olevaan vahinkotapahtumaan ja siihen, miten prosessi juuri sen vahinkotapauksen kohdalla on edennyt. Tosin siinäkin vahinkotapausta pidetään tyypillisenä otokselle, jolloin se on voitu nostaa edustamaan koko joukkoa. Aineiston koostuminen todellisista vahinkotapauksista, joista olemassa olevaa toimintaa tutkitaan, ohjaa tutkimusotteen tai paremminkin lähestymistavan valintaa. Tutkimuksen pääasialliseksi näkökulmaksi voidaan katsoa tapaustutkimuksen näkökulma. Toisaalta tutkimus sopii osittain myös toimintatutkimusten joukkoon. Toimintatutkimuksella on kaksoistehtävä, siinä tutkitaan olemassa olevaa sosiaalista toimintaa, mutta samalla etsitään keinoja tämän toiminnan kehittämiseen 9. Tämän tutkimuksen päätavoite on ymmärtää olemassa olevaa toimintaa, mutta siitä nouseville mahdollisille kehityskohteille jätetään samalla tilaa. Toimintatutkimus soveltuu kyseessä olevaan tutkimukseen, koska halutaan tutkia sosiaalista prosessia ja siihen liittyviä vaiheita. Tarkoituksena on tuottaa tietoa käytännön toiminnan kehittämiseksi ja tutkia nimenomaan ihmisten toimintaa 10. Heikkinen (2007) toteaa artikkelissaan, että toimintatutkimuksessa teoriaa ja käytäntöä ei nähdä toisistaan erillisinä, vaan ne nivoutuvat toisiinsa ja ovat pikemminkin saman asian kaksi eri puolta 11. Samoin voidaan todeta, että korvausten takaisinperintä on hyvin tiiviisti yhteydessä kirjoitettuun teoriaan. Koko toiminta perustuu hyvin vahvasti kirjoitettuun lainsäädäntöön, jonka ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös korvausten takaisinperinnän prosessia. Tapaustutkimuksessa 12 samoin kuin toimintatutkimuksessa 13 voidaan hyödyntää useampia aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tuotetaan yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia 14. Yleisesti tapaustutkimus kääntää katseensa tietyssä tilanteessa olevaan yksilöön, ryhmään tai yhteisöön ja heidän toimintaan. Tapaustutkimuksella on kyky tuottaa tietoa inhimillisen elämän tapahtumista ja antaa 9 Heikkinen 2007a, Heikkinen 2007b, Heikkinen 2007a, Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, Aaltola & Valli 2007, Saarela-Kinnunen & Eskola 2007,

12 merkitys näille suoritetuille toiminnoille. 15 Olennaista tapaustutkimuksessa on, että käsiteltävä aineisto muodostaa tavalla tai toisella kyseisestä ilmiöstä kokonaisuuden. 16 Tapaustutkimusta koskenut kritiikki on kohdistunut aineiston keruun ja analysoinnin edustavuuteen ja kurinalaisuuteen. Tämä johtuu tutkimukselle tyypilliseen tutkijan ja tiedonlähteen subjektiiviseen näkemykseen ilmiöstä ja näiden vaikutuksesta tutkimustuloksiin. Viimeaikoina laadullisessa tutkimuksessa on puhuttu yhä enemmän aineistolähtöisestä analyysistä vastakohtana teorialähtöiselle analyysille. Tähän ajatteluun tapaustutkimus sopii. 17 Tapaustutkimuksessa kerätystä aineistosta kootaan jotain yleisemminkin kiinnostavaa. Tutkijalla on vapaus ja vastuu. Tutkija toteuttaa työssään omaa metodista pohdintaa, mutta vastuu näkyy velvollisuutena perustella valittu polku ja siitä vedetyt johtopäätökset lukijalle. 18 Tapaustutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin: miten ja miksi? Tapauksella eli tutkimuksen kohteella tarkoitetaan esimerkiksi yksilön elämänkaarta, organisaatiota, ympäristön muutosta, tapahtumaa tai tapahtumasarjaa, prosessia, tai tilannetta. Kriteerinä tapaukselle on, että se on jokin sosiaalinen tapahtuma. 19 Merkitystä ei ole niinkään sillä, millaisena tapaus käsitetään, kunhan kyseisen tapauksen valinnalle löytyy perusteet. Erityisesti tutkittaessa toimintaprosessia tapauksena, tulee tarkoin osoittaa prosessin alku- ja loppukohdat ja tilanneyhteyksiä koskevat määrittelyt. Määrittely on erityisen tärkeää yleistettävyyden ja sovellettavuuden vuoksi. 20 Tapaustutkimuksen määritelmästä on helppo tunnistaa tämän tutkimuksen piirteitä. Tutkitaan sosiaalista toimintaprosessia, jolla on selkeät alku- ja loppuvaiheet. Toimintaan liittyy henkilöiden välisiä suhteita ja yhteydenpitoa. Toimintaa ohjaa sille asetetut kriteerit, jotka ovat hyvin tiiviissä suhteessa itse toimintaan. Edellä kuvattu tapaustutkimukselle esitetty kritiikki pätee myös kyseessä olevaan toimintatutkimukseen. Tästä syystä tutkimusraportissa kiinnitetään erityistä huomiota tehtyjen valintojen perusteluun. Myös jokaiselle esimerkiksi nostetulle 15 Mäntylä 2007, Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, Yin 1991, Saarela-Kinnunen & Eskola 2007,

13 vahinkotapaukselle löytyy syy, miksi kyseinen tapaus on valittu ja mitä sen esittämisellä tutkimusraportissa halutaan osoittaa. Tutkimusmetodia tarvitaan Alasuutarin (1994) mukaan ennen kaikkea siihen, että tutkimuksen aineistosta nousevat havainnot voidaan erottaa tutkimustuloksista. Metodiin kuuluu ne käytännöt ja operaatiot, joiden avulla tutkija tuottaa aineistosta havaintoja ja työstää niistä edelleen varsinaisia tutkimustulokseen tähtääviä johtolankoja. Alasuutari (1994) pitää hyvän metodin kriteerinä sitä, että se antaa aineistolle mahdollisuuden esittää myös vastaväitteitä tutkijan omia ennakkoluuloja vastaan. 21 Metodin tulee olla myös sopusoinnussa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. Tärkeimpänä kriteerinä on aineiston laatu ja laajuus. Alasuutari (1994) huomauttaa, että tutkijan on oltava tietoinen siitä, missä määrin oma aineisto antaa varaa ilmiön yleistämiselle. Näin ollen metodin tulee palvella täsmällisesti sitä tavoitetta, mitä tutkimuksella halutaan saavuttaa. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että metodin tulee olla sellainen, että sen avulla on mahdollista vastata asetettuihin tutkimusongelmiin. 22 Alasuutari (1994) toteaa, että laadullisen analyysin perusperiaate on havaintojen absoluuttisuus. Hän täsmentää sen tarkoittavan, että yksittäisten havaintojen pohjalta voidaan muotoilla sääntöjä, jotka pätevät koko aineistoon. Tutkimusaineiston esitystavassa voidaan tällöin hyödyntää tyypiteltyä taulukointia. Menetelmä soveltuu Alasuutarin (1994) mukaan tutkimuksiin, joissa aineiston esitystapa käy muutoin raskaaksi. 23 Taulukoinnilla voidaan esittää kaikki tapaukset eri tyyppeihin ryhmiteltyinä ja osoittaa selkeämmin se joukko, johon laadullinen analyysi perustuu. Joukosta nostetaan tyypillisiä esimerkkejä, jotka voidaan tekstissä täsmällisemmin esittää. Alasuutarin (1994) mukaan taulukoinnin tehtävä on tällöin osoittaa, että aineistoa käytetään systemaattisesti; ei vain niin että siitä etsitään intuitiivista tulkintaa tukevia tekstinäytteitä. 24 Tutkimuksen perustuessa hyvin samankaltaisiin vakuutusehtojen mukaisiin korvaustapauksiin, on järkevää poimia tyypillisiä esimerkkejä selventämään täsmällisesti, millaisista vahinkotapauksista on kyse. Toisaalta koko aineiston 21 Alasuutari 1994, Alasuutari 1994, Alasuutari 1994, Alasuutari 1994,

14 esittäminen täsmällisesti varsinaisessa tekstissä käy raskaaksi, itseään toistavaksi, eikä näin ollen enää palvele tutkimuksen tavoitetta. Koko aineiston esitystavaksi on valittu taulukointi, jossa tiivistetysti näkyy vahinkotapaus ja sen pääpiirteittäinen takaisinperinnän prosessi. Kokonaisuutta edustaviksi esimerkeiksi on valittu vahinkotapauksia, joissa vakuutusyhtiön rooli näkyy selkeimmin takaisinperinnän prosessissa. Valinta perustuu tutkimukseen valittuun näkökulmaan vakuutusyhtiön roolista korvausten takaisinperinnässä. 1.5 Rajaukset ja tutkimuksen viitekehys Tutkimus koskee vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen perusteella maksettujen korvausten takaisinperintää yksityishenkilöiltä. Valittu otsikko kertoo tutkimuksen keskeisen suunnan ja oleellisimmat rajaukset. Siitä voidaan myös lukea, mitä asioita tässä tutkimuksessa ei käsitellä. Avainkäsitteiksi nousee vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus, korvauksen takaisinperintä ja yksityishenkilö. Ensiksi huomio voidaan kohdistaa vapaaehtoiseen ajoneuvovakuutukseen. Tutkimuksen läpi kulkeva teema on autovakuutus. Tutkimus on kokonaisuudessaan kirjoitettu nimenomaan vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen näkökulmasta. Teoriaosuudessa on toki osia, jotka pätevät moneen muuhunkin korvaustoimintaan. Esimerkiksi lukua kaksi kirjoitettaessa on kuitenkin haluttu koota oikeusperusta, joka kiinnostaa ajoneuvovahinkoja käsiteltäessä. Tutkimuksessa ei käsitellä moottoriajoneuvovahinkotapauksia, joissa korvausta on suoritettu lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella. Näin ollen tarkastelun ulkopuolelle jäävät kaikki liikenteen henkilövahingot. Rajauksella haluttiin karsia tapaustutkimuksen otantaa, jonka perusteella perintäprosesseja määritetään. Vahinkotapauksia rajattiin myös tekijöiden perusteella. Käsittelyyn otettiin vahinkotapaukset, joissa takaisinperintä kohdistuu yhteen yksityishenkilöön. Liikennevakuutuksen rajaaminen tutkimuksen ulkopuolelle oli välttämätöntä myös teoriaosuuden hallitsemiseksi. Lakisääteisen liikennevakuutuksen täsmällinen läpikäyminen ei ole mahdollista valitun tutkimusnäkökulman rinnalla ja tutkimuksen resurssit ja pituus huomioon ottaen. 10

15 Tutkimuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi vahinkotapahtumia ja syitä, jotka oikeuttavat vakuutusyhtiön perimään maksettuja korvauksia takaisin. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi ajoneuvovahingot, joihin liittyy vahingonteko tai rikos. Tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja voidaan selvittää tai se on poliisin tiedossa, korvausta voidaan myöhemmin periä syylliseltä henkilöltä takaisin. Toinen otsikosta nouseva teema on korvausten takaisinperintä. Tutkimuksessa keskitytään vaiheeseen, jossa vakuutusyhtiö on suorittanut vahinkoon liittyvän korvauksen kolmannelle osapuolelle ja edelleen perii korvatun summan takaisin vahingon aiheuttajalta. Takaisinperinnän rajausta on syytä täsmentää tässä vaiheessa. Huomion arvoista on, että tutkimuksessa ollaan pääsääntöisesti kiinnostuneita siitä, miten vakuutusyhtiö toimii. Takaisinperinnän käsittely rajautuu alueeseen, joka kuuluu vakuutusyhtiön tehtäviin. Kolmantena rajaavana tekijänä tähän takaisinperinnän tutkimukseen on syytä nostaa yksityishenkilön käsite. Tutkimuksen kohteena on takaisinperintä yksityishenkilöltä eli niin sanotut yksityisregressiot. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä vastaan ajetut vahingonkorvausvaateet. Samalla tutkimuksen ulkopuolelle jäävät vakuutusyhtiöiden välinen takautumisoikeus ja takaisinperintä. Edellä mainittu rajautuu pääosin jo liikennevakuutuksen rajaamisella tutkimuksesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu vakuutusyhtiön takautumisoikeutta sääteleviin oikeudellisiin elementteihin. Tärkeimpinä ovat vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen vakuutusehdot ja vakuutussopimuslaki. Taustalla tärkeänä takautumisoikeutta säätelevänä osana toimii myös vahingonkorvausoikeus. 11

16 Kuvio 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 1.6 Aineisto ja kirjallisuus Tutkimuksen teoreettinen lähdeaineisto koostuu kirjallisuudesta ja voimassaolevasta lainsäädännöstä. Kirjallisuuden käsittelyssä on pyritty esittämään aineistoa epäsuorin lainauksin lähinnä tiivistävällä referoinnilla. Lisäksi aineistosta saatua tietoa on esitetty uudella tavalla. Epäsuorien lainaustapojen lisäksi tutkimuksessa on käytetty suoraa lainausta eli sitaatteja. Pääasiassa sitaatit ovat lakitekstiä, joiden esittäminen toimii varmemmin suorana sitaattina. Tämä on perusteltua, sillä suoraa sitaattia on nimenomaan syytä käyttää, jos alkuperäistä tekstiä ei voida täsmällisesti käyttää muuten lähteenä. Riskinä lakitekstien muuttamisessa on asian vääristyminen tai tarkkuuden menettäminen. 25 Lakien osalta niiden asiasisällön tulkitseminen on katsottu enemmän oikeus- kuin vakuutustieteen alaksi, joten tässä yhteydessä asian havainnollistamiseksi 25 Husa, Mutanen & Pohjolainen 2005,

17 päädyttiin sitaatteihin. Sitaatit laeista on asetettu tekstin luettavuuden helpottamiseksi tutkimuksen alaviitteisiin. Teoreettinen aineisto käsitellään pääasiassa tutkimuksen pääluvuissa kaksi ja kolme. Luku neljä jakautuu sekä teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Luvun kaksi tärkeimpänä lähteenä voidaan katsoa olevan vahingonkorvauslaki vuodelta Lain säädökset antavat perustan myös vakuutuksista maksetun korvauksen takaisinperinnälle. Kirjallisuutta kyseisen lain tulkinnasta löytyy runsaasti. Luvun yhdeksi keskeiseksi lähdeteokseksi valittiin Hemmon (2006) Vahingonkorvausoikeus, jossa käsitellään laajasti vahingonkorvauslain sisältöä. Lähteenä lukuun kaksi valittiin myös vahingonkorvausoikeutta ja vielä keskittyneemmin tuottamuskysymystä käsittelevä Hahdon (2008) teos. Teos toimii lähteenä etenkin korvauksen takaisinperintään liittyvän tuottamuksen käsitteen selvittämisessä. Tuottamuksen käsitteen tärkeänä lähteenä on myös rikoslaki. Teos Suomen vahingonkorvausoikeus kirjoittajinaan Routamo, Ståhlberg ja Karhu (2006) valittiin myös keskeiseksi lähteeksi. Lisäksi rinnalla käytettiin teoksen aikaisempaa versiota kirjoittajinaan tuolloin Routamo ja Ståhlberg (2000). Edellisten lisäksi aihetta tutkittiin Saarnilehdon (2007) teoksen Vahingonkorvauslaki Käytännön kommentaari avulla. Luku kolme pohjautuu vakuutusyhtiön takautumisoikeutta säätelevään vakuutussopimuslakiin. Sen pohjalta luvun tärkeänä lähdeteoksena ovat Norio-Timosen (2003) vakuutuksenantajan vastuuta vakuutustapahtumasta käsittelevä teos, vakuutuslainsäädännön teos vuodelta 2004 kirjoittajinaan Lehtipuro, Luukkonen ja Mäntyniemi sekä Hopun (1997) Suomen vakuutusoikeus. Oleellista kirjallisuutta ovat myös muut vakuutusoikeuden teokset kuten Hopun ja Hemmon (2006) Vakuutusoikeus ja Häyhän (1996) Sopimus, laki ja vakuutustoiminta. Lisäksi rinnalla käytetään Eskurin (2003) teosta Autovakuutus, jossa lainsäädäntöä on käyty läpi nimenomaan vapaaehtoisen autovakuutuksen näkökulmasta. Neljännessä luvussa käsitellään ajoneuvovahinkojen takaisinperinnän ominaispiirteitä osittain myös kirjallisuuden avulla. Tärkeitä teoksia siinä ovat Tolvasen teos: Tieliikennerikokset (1999), Beilinson ja muut (1996) teos: Autoihin kohdistuvat rikokset ja Laitinen ja muut (1999) teos: Autovarkaat. Kuten aikaisemmin todettiin ajoneuvovahinkojen korvauksen takaisinperintää yksinomaan käsittelevää tutkimusta en ole löytänyt. Aihetta käsittelevää kirjallisuutta 13

18 löytyy jonkin verran. Vakuutusopissa Rantala & Pentikäinen (2003, 259) käsittelee lyhyesti takautumis- eli regressio-oikeutta. Laajemmin takautumisoikeutta läpikäy esimerkiksi Hoppu (1997) teoksessaan Suomen vakuutusoikeus. Oikeustieteen kirjallisuudessa aihetta käsitelläänkin muutoinkin enemmän. Norio-Timonen (2003) kirjoittaessaan vakuutuksenantajan vastuusta vakuutustapahtumasta läpikäy luonnollisesti myös takautumisoikeuden oikeusperustaa. Lapin yliopiston Oikeuskirjassa, Virtanen (1995, 347) kysyy: Vahinko ja vakuutus - kuka korvaa? Hän pureutuu aiheeseen vahingonkorvausoikeuden kautta ja käsittelee tuottamusta ja tahallisuutta vahingoissa. Tutkimuksen empiirisenä aineistona hyödynnettiin ajoneuvovahinkotapauksia, joiden perusteella korvausten takaisinperintää on suoritettu vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiön maksaman korvauksen takaisinperintäprosessin eteneminen tutkittiin esimerkiksi valitun suomalaisen vahinkovakuutusyhtiön perusteella. Tutkimusaineisto perustuu Pohjola Vakuutus Oy:n käsittelyssä olleisiin vahinkotapauksiin. Vakuutusyhtiön valintaa ohjasi tutkimusaineiston saatavuus ja tutkijan kontaktit. Toisaalta halutun otoksen saaminen vaati kohtalaisen suurta vahinkotapausten volyymia, joka suuresta vakuutusyhtiöstä oli mielekkäämmin saatavissa. Vakuutusyhtiön valinnalla voidaan kuitenkin olettaa olevan varsin vähän merkitystä tutkitun prosessin kulkuun. Syynä on, että varsinaiset vahinkotapaukset ovat hyvin samanlaisia vakuutusyhtiöstä riippumatta. Tämä johtuu oletuksesta, että esimerkiksi ajoneuvon luvaton käyttöönotto ja siitä johtuva vakuutusyhtiön korvaustoiminta ei sinällään muutu, vaikka korvaava vakuutusyhtiö muuttuisi. Kuten tutkimusraportissa tullaan myöhemmin toteamaan, on takaisinperinnän prosessi aina hyvin tiiviisti linkittynyt viranomaiseen ja tuomioistuimeen. Tästä johtuen tutkimuskohteena olevan prosessin yleistettävyys yhtä vakuutusyhtiötä laajemmalle on katsottu mahdolliseksi ainakin jossain määrin. 14

19 2 KORVAUSVASTUU JA TAKAUTUMISOIKEUS Vakuutuksenantajan takautumisoikeudesta määrätään vakuutusehdoissa, ja lisäksi sitä säätelee vakuutussopimuslain (543/1994) kymmenennen luvun 75. Vakuutetulta ei näin ollen tarvita mitään erillistä oikeudensiirtoasiakirjaa. Ajoneuvovakuutuksen osalta vakuutussopimuslain 75 :n kolmannessa momentissa lisätään, että sovellettavaksi tulee myös, mitä liikennevakuutuslain (279/1959) 20 :ssä säädetään. Liikennevakuutuksen 20 :n ensimmäisessä momentissa todetaan edelleen, että takautumisoikeuden taustalla vaikuttava korvausvelvollisuus perustuu vahingonkorvauslain (412/1974) toiseen ja neljänteen lukuun. Ajoneuvovahingoissa takautumisoikeuden pääsääntöisen oikeusperustan muodostavat vakuutussopimuslaki, liikennevakuutuslaki ja vahingonkorvauslaki 26. Tämä luku aloittaa ajoneuvovahinkojen korvausten takaisinperinnän kannalta oleellisen oikeusperustan tarkastelun. Esitys on edelliseen lakien ketjuun nähden käänteinen, koska loogisempana lähtökohtana voidaan pitää taustalla vaikuttavaa vahingonkorvauslakia. Tästä johtuen kyseessä olevan luvun pääaihe on vahingonkorvauslaki ja sen laajempana yläkäsitteenä korvausoikeus. Vahingonkorvauslakia tarkastellaan korvauksen takaisinperinnän näkökulmasta. Laista käsitellään tarkemmin sen toisessa luvussa mainittuja korvausvastuun syntyperusteita, tahallisuutta ja tuottamuksen käsitettä, koska ne ovat korvausten takaisinperinnän lähtökohtia. Lain neljännessä luvussa säädetty työntekijän ja virkamiehen korvausvastuu jää tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska tässä tutkimuksessa toinen lakien tarkastelua rajaava tekijä on takaisinperintä yksityishenkilöiltä. Näin ollen säännökset, jotka kuuluvat korvausten takaisinperintään yrityksiltä, Tielaitokselta, valtiolta, kunnilta tai toisilta vakuutusyhtiöiltä jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Seuraavassa luvussa ei vakuutussopimuslakia myöskään tulla käsittelemään tyhjentävästi vaan myös siinä keskitytään takaisinperintää tukevaan normistoon. Liikennevakuutuslain käsittely jää kokonaisuudessaan suppeaksi, sillä siitä poimitaan 26 Ks. esimerkiksi Saarnilehto 2007,

20 ainoastaan osat, jotka pätevät myös vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen kautta maksettuihin korvauksiin. Tämän luvun päätavoitteena on esittää ajoneuvovahingon korvauksen takaisinperinnän oikeusperusta vahingonkorvauslain osalta. Asiakokonaisuuden käsittely vaatii kuitenkin siirtymistä toisinaan vakuutusoikeuden ja rikosoikeuden puolelle. 2.1 Korvausoikeudellinen lähtökohta Jo roomalaisessa oikeudessa katsottiin, että vahingonaiheuttajalla on korvausvelvollisuus aiheuttamastaan vahingosta. Tämä ajatus on säilynyt oikeuskäsityksessämme, vaikka vakuutukset ovat aikanaan tulleet mukaan vahingonkorvaustoimintaan. 27 Vahingonaiheuttajan korvausvastuun muodostumisen hahmottaminen vaatii perehtymistä korvausoikeuteen yleisellä tasolla. Korvausoikeus on laajempi käsite verrattuna vahingonkorvausoikeuteen. Saarnilehto (1996) ja (2007) jakaa korvausoikeuden neljään osa-alueeseen. Hänen mukaansa korvausta voidaan maksaa avustamissäännön, oikeuden käyttämisen, sitoumuksen ja vahingonkorvausoikeuden perusteella. Avustamissäännön perusteella maksetun korvauksen tarkoitus on ohjata avustuksensaajaa toimimaan määrätyllä tavalla tai korvata hänelle toimeentuloa. Esimerkiksi lapsilisät ja äitiyspäivärahat katsotaan kuuluvan avustamissäännön piiriin. Avustamissäännön perusteella voidaan maksaa korvausta myös, jos korvausvastuuta ei voida tehokkaasti toteuttaa korvausvelvollista vastaan. Valtio esimerkiksi korvaa näitä vahinkoja rikosten uhreille. 28 Oikeuden käyttöön liittyvä korvausvelvollisuus aiheutuu yhteiskunnallisesti sallitusta toimenpiteestä. Toimenpide voi esimerkiksi olla pakkolunastus, jonka perusteella lunastuksen suorittanut tulee korvausvastuuseen. Vakuutus on omalta osaltaan erityinen vahingoilta suojautumisen keino. Se kuuluu sitoumukseen perustuvaan vahingonkorvausvastuuseen. Siinä vakuutuksenantaja sitoutuu korvaamaan vakuutussopimuksen mukaisen vahingon. 29 Sopimusoikeudessa ja tarkemmin 27 Rantala & Pentikäinen 2003, Saarnilehto 1996, 1. Ks. myös. Saarnilehto 2007, Saarnilehto 1996, 2. Ks. myös. Saarnilehto 2007,

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennevakuutuslain myötävaikutusta koskevia säännöksiä.

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Säädösluettelo xv Lyhenteet xviii I Johdanto 1 1. Tuottamuskäsite tutkimuskohteena............................ 1 2. Historiallinen kytkös rikosoikeuteen...........................

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa

Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa Mäki, Salla 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa Salla Mäki

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 12.5.2015 1. Liikennevakuutuslain mukainen vastuu on yleensä ns. ankaraa

Lisätiedot

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä.

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä. Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Liikennevakuutus-,

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 119 Sopimus raitioliikenteen vastuuvakuutuksesta HEL 2012-008940 T 02 08 02 00 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen päätti, että liikennelaitoksen raitioliikenteen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS VA 12 KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT (TAPAHTUMISEHDOT) Voimassa 1.1.2006 alkaen. 1 103 928 1 10.05 400 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut(*)... 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA Vakuutustiede Pro Gradu-tutkielma 10.11.2014 Katariina Kujala Ohjaaja:

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso Taloudellinen rikollisuus Erikoistumisjakso 16.4.2015 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio 2. Prejudikaatin KKO 2007:1 mukaan huumausaineen myymisen

Lisätiedot

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja lastenpsykiatrian poliklinikan yhteistyö. Eeva Vermas 2010

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja lastenpsykiatrian poliklinikan yhteistyö. Eeva Vermas 2010 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja lastenpsykiatrian poliklinikan yhteistyö Eeva Vermas 2010 Itäinen perhekeskus Sörnäisten lastenpsykiatrian poliklinikka Lastensuojelu on sosiaaliviraston lapsiperheiden

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA

FINANSSIVALVONTA 1 Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 1.1 Seuraamusmaksun mitoittaminen Finanssivalvonnasta annetun lain (FivaL) 41 :n 2 momentti 1 kuuluu: Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin.

Lisätiedot

Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab

Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab Oy Risk Consult Ab Suomen ensimmäinen vakuutusmeklariyhtiö,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 81 Esinevahinko 13.7.2014 HEL 2014-012480 T 03 01 00 Viite: Sairaankuljetuksen ja ensihoitotoimenpiteiden yhteydessä aiheutunut vahinko Päätös Päätöksen perustelut päätti

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Liikennevakuutuslain uudistaminen

Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikenneoikeuspäivä 27.10.2015 Hannu Ijäs Sosiaali- ja terveysministeriö Liikennevakuutus Suomessa Nykyinen laki tuli voimaan 1960. Liikennevakuutus perustuu monilta osin

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

Vahingonkärsijän myötävaikutus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa

Vahingonkärsijän myötävaikutus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa Vahingonkärsijän myötävaikutus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Teemu Nikula (0231808) Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 5.9.2013 1. Ovatko seuraavat liikennevakuutuksen perusteella maksettavia

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot