Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY)"

Transkriptio

1 Koulutustarpeiden analyysi -kysely Grant agreement nr / Koulutustarpeiden analyysi -kysely () THESEIS I TERVEYS- JA TURVALLISUUSKOULUTUS YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖILLE Toimitusnumero 3.1 Jakelutaso 4 (Julkinen) Toimituspäivä 19/03/2012 Status Luonnosversio 2 Tekijä(t) Delaki Metaxenia (SIGMA) "Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Julkaisu [tiedote] perustuu vain tekijän omiin näkökulmiin, ja komissio ei ole vastuussa mistään julkaisussa olevan informaation perusteella tehdyistä toimenpiteistä." Grant agreemeng

2 A. Terveys- ja turvallisuusasioihin liittyvät tiedot ja taidot A.1 Arvioi seuraavia työturvallisuusasioita koskevat tietosi: a) Oletko perehtynyt: yrityksesi turvallisuusjärjestelmään työvälineisiin ja turvallisiin työskentelytapoihin työpaikalla käytettäviin työskentelytapoihin hätätilanteisiin liittyviin toimintatapoihin työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviin suunnitelmiin turvallisuusvälineiden sijaintiin ja käyttöön? b) Oletko osallistunut mahdollisiin työpaikan terveyttä, turvallisuutta ja hätätilanteita koskevien suunnitelmien laatimiseen? c) Osallistutko säännöllisesti terveys- ja turvallisuusasioita käsitteleviin kokouksiin? d) Saatko riittävää turvallisuuskoulutusta esim. seuraaviin asioihin: ensiaputarvikkeiden käyttö kemikaaliturvallisuus, esim. työpaikalla käytettävät vaaralliset kemikaalit, käyttöturvallisuustiedotteet työvälineiden käyttö vaarallisten tarvikkeiden kuljetus työpaikan turvallisuus, esim. paloturvallisuus? A.2 Henkilökohtaisten turvallisuusohjeiden noudattaminen a) Ilmoitatko esimiehellesi/työtovereillesi päivittäisen aikataulusi? b) Käytätkö kunnollisia henkilönsuojaimia, esim. suojalaseja, suojajalkineita ja kuulonsuojaimia? c) Käytätkö säähän/työympäristöön/työmenetelmiin soveltuvaa vaatetusta? d) Tunnetko työympäristösi, esim. oletko tietoinen erilaisista vaaratekijöistä? e) Ilmoitatko esimiehellesi ja työtovereillesi työpaikan terveysvaaroista ja mahdollisista terveysongelmistasi (esim. allergisista reaktioista)? f) Ovatko yhteydenpitolaitteet (esim. puhelin) koko ajan käytettävissä työssäsi? A.3 Työhön liittyvät vaaratekijät A.3.1 Oletko tietoinen seuraavista tapaturman vaaroista: a) liukastumiset ja kaatumiset lattioilla b) painavista, putoavista kappaleista johtuvat iskut ja ruhjeet c) kiertoliikkeistä ja siirtelystä johtuvat vammat d) putoamiset lammikoihin, monttuihin, altaisiin tai säiliöihin, tai hukkuminen e) putoamiset tikapuilta, portailta ja nostolavoilta f) syövyttävistä nesteistä, liuotinaineiden roiskumisesta ja muista vaarallisista nesteistä johtuvat ihoaltistumiset

3 g) kuumista höyryistä ja huuruista sekä helposti syttyvistä kaasuista syntyneistä tulipaloista tai räjähdyksistä aiheutuneet palovammat h) viallisista sähkölaitteista ja -kaapeleista aiheutuneet sähköiskut i) terävistä työkaluista ja esineiden terävistä reunoista aiheutuneet viillot ja pistokset j) työvälineistä, etenkin pyörivistä osista (esim. harjapesu, hiominen, jauhaminen) lentävistä aineista aiheutuneet vahingot (erityisesti silmävauriot) k) työprosessien yhteydessä syntyvien ja vapautuvien helposti syttyvien kaasujen (esim. metaani, vety) aiheuttamat tulipalot ja räjähdykset l) jäteveden käsittelyä varten valmistettavissa reagensseissa käytettävien kemikaalien huolimattomasta käsittelystä johtuvat voimakkaat kemikaalireaktiot m) erilaisista kemikaaleista aiheutuneet akuutit myrkytykset jätteistä, reagensseista (esim. kaasumainen kloori) ja jäteveden käsittelystä (esim. rikkivety) n) syövyttävien nesteiden roiskumisesta aiheutuneet silmävauriot? A.3.2 Oletko tietoinen seuraavista fysikaalisista vaaratekijöistä: a) altistuminen voimakkaille työkoneiden melutasoille b) altistuminen työkaluista tai -koneista tai erilaisista pinnoista peräisin olevalle käsitai kehotärinälle c) altistuminen UV-säteilylle d) altistuminen mahdollisille terveydelle haitallisille ilmastotekijöille? A.3.3 Oletko tietoinen seuraavista kemiallisista vaaratekijöistä: a) jäteveden käsittelyssä käytettävien kemikaalien hengittämisestä tai nielemisestä aiheutunut krooninen myrkytys b) jätevesistä, puhdistusaineista sekä emäksisistä liuoksista johtuvasta ihoaltistumisesta aiheutuneet ihotaudit c) hapoista, höyryistä, aerosoleista, rikkivedystä tai muista aineista aiheutunut limakalvojen (erityisesti hengityselinten) ärsytys d) altistuminen pölylle e) lateksikäsineiden käytöstä aiheutunut lateksiallergia? A.3.4 Oletko tietoinen seuraavista biologisista vaaratekijöistä: a) kotitalouksien jätevesistä ja maatalouksien jätteistä peräisin olevista infektioita aiheuttavista aineista johtuvat sairaudet b) infektioita aiheuttavista aineista vapautuneiden myrkyllisten yhdisteiden aiheuttamat sairaudet c) lietelavoilla elävien hyönteisten ja jyrsijöiden aiheuttamat sairaudet? A.3.5 Oletko tietoinen seuraavista ergonomisista, psykososiaalisista ja organisaatioon liittyvistä tekijöistä: a) painavien kuormien käsittelystä tai huonoista työasennoista (esim. jatkuvasta kumartumisesta) johtuvasta liikarasituksesta aiheutuneet lihas- ja luustosairaudet b) puutteellisesta valaistuksesta johtuvat näköhaitat ja silmäongelmat

4 c) seuraavista asioista johtuvat psykologiset ongelmat: suojavaatetuksen käyttö, jätteiden hajut, tuntemukset "likaisesta" työstä ja väheksynnästä ammattia kohtaan? A.4 Suljettujen tilojen turvallisuusmääräysten noudattaminen A.4.1 Suljettujen tilojen osatekijät a) Oletko perehtynyt seuraaviin suljettuun tilaan liittyviin osatekijöihin: tilan sijainti, tilassa tehtävä työ, vaaratekijät ja niiden hallintakeinot, kunkin työntekijän oleskeluaika tilassa, mahdollisten sisäilmamittausten tulokset? A.4.2 Suljettuihin tiloihin liittyvien määräysten noudattaminen a) Ovatko seuraavat toimenpiteet tehty ennen suljetun tilan käyttöönottoa: ilman laadun mittaukset, riskien arviointi ja suunnitelma riskien hallintatoimenpiteistä, tilan varustaminen lukoilla ja varoitusmerkeillä? b) Oletko tarkistanut, että seuraavat suljettuun tilaan liittyvät asiat ovat kunnossa: tarvittavat henkilönsuojaimet ja ensiapuvälineet, ilman laadun seuranta, lista luvallisista henkilöistä, ohjeet tilan käytöstä, käyttöturvallisuustiedotteet käytössä oleville kemikaaleille? c) Tiedätkö, miten työskentelyolosuhteiden muuttuessa tulee toimia ja kuinka asiasta on ilmoitettava? A.5 Vaarallisten kemikaalien käyttöön liittyvät ohjeet a) Oletko tutustunut käyttöturvallisuustiedotteisiin? b) Tunnistatko vaarallisten kemikaalien symbolit? c) Tiedätkö, miten tulee toimia, kun vaarallisia kemikaaleja läikkyy, vuotaa ja vapautuu ilmaan? A.6 Paloturvallisuusohjeiden noudattaminen a) Tiedätkö tulipalojen yleiset syttymissyyt? b) Tunnistatko tulipalojen luokitukset? c) Tiedätkö, miten erilaiset tulipalot tulee sammuttaa? d) Tiedätkö, miten palonsammuttimia käytetään? e) Noudatatko paloturvallisuusohjeita? B. Kerro mielipiteesi a) Mistä muista terveys- ja turvallisuusasioista tarvitsisit koulutusta tässä kyselyssä mainittujen asioiden lisäksi?

5 b) Mitä mieltä olet tästä kyselystä?

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Tämä ohje kuvaa toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta työ suljetussa tilassa voidaan tehdä turvallisesti. Suljetun tilan työksi luetaan kaikki työt, joissa työskentely

Lisätiedot

Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen

Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen (9 11-vuotiaat) * Tämä oppitunti on suunniteltu pidettäväksi vaarojen ja riskien tunnistamista koskevan oppitunnin 1 jälkeen Opettajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Winter Tornado

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Winter Tornado KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET ÄÄNEKOSKI TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET...

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot