Sivistyslautakunta TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 17.9.2014 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA

2 Koulun perustiedot Koulu Tarvasjoen koulu Rehtori Janne Ahlqvist Kansilian tiedot Koulu- ja hallintosihteeri Jasmin Broman Toimipisteet Tarvasjoen koulu Hämeen Härkätie Tarvasjoki Tuulensuojan yksikkö Kyröntie Tarvasjoki Opetushenkilöstö Opettajaluettelo Ahti Camilla EN, RU Grönroos Marja MA, ATK Huhtanen Päivi virkavap sij. Vilén Eveliina OPO Kaivonen Irmeli ESI Kaunisto Jaana AI Koivula Hanna LO Kuokkanen Annika EO Kuokkanen Merja LO Laaksonen Juuso TN, LI Luoto Hanna-Mari LO Luukkonen Satu MU, KU Lähteenmäki Tiina LO virkavap Muhonen Kirsi LO Nieminen Outi ap.rehtori, LO Nurmi Terhi KO,TS, TT Rajamäki Esa LO Ratia-Buoro Elina RU,SA, RA Rissanen Elina HI, YH, UE, ET, KAU Routamaa Teija ESI

3 Ruohonen Jussi LO Rytsä Mikko ELO Savila Katja BI, GE, FY, KE Sirro Marja LO Tikka Viivi LO, EO Vaajala Sanna LO Muu henkilökunta Koulunkäynninohjaajat Lindqvist Hely Nyman Maiju Peippo Tuula Sisso Eeva Aamu- ja iltapäivätoiminta Mäkelä Merja Nyman Maiju Oppilashuollon henkilöstö Terveydenhoitaja Kankare Tuija Koulupsykologi Nuutero-Koski Anna-Kaisa Kuraattori Lampinen Janina Koulun tiimit/kehittämisryhmät Tarvasjoen koulu on mukana Osaava-hankkeessa, jonka tavoitteena on kaikkien osallisuuden lisääminen Tarvasjoen koulun sisälle sekä eri yhteistyötahojen kesken sekä pedagoginen uudistuminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme sekä opetushenkilöstön toimintatapojen uudistamiseksi olemme perustaneet seuraavat tiimit/kehittämisryhmät: Tiiminvetäjät pedagogiset tiimit o 0-2lk, 3-4lk, 5-6lk, 7-9lk Teematiimiit o Aktivistit, lomakistit, hengettäret, futuristit ja sillanrakentajat Työparit Turvallisuussuunnitelma Tarvasjoen koululle on laadittu turvallisuussuunnitelma sekä kriisisuunnitelma. Suunnitelmat on päivitetty keväällä Pelastautumisharjoitukset järjestetään kerran lukuvuodessa. Koulun henkilöstö kertaavat turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat lukuvuosittain ja merkitsevät ne luetuiksi. Koulun turvallisuusvastaavana toimii Juuso Laaksonen.

4 Oppilaskunta Tarvasjoen koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan. Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Tarvasjoen kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön ja pyrkiä kehittämään oppilaiden osallistumismahdollisuuksia koulutyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi oppilaskuntatoiminta tukee oppilaiden vastuunottoa yhteisten asioiden hoitamisessa. Oppilaskuntatoiminnan suunnittelusta, päätöksenteosta ja yhteistoiminnasta vastaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallituksen tekemien päätösten toimeenpano edellyttää niiden hyväksymistä myös opettajakokouksessa tai koulun tiiminvetäjien palaverissa. Hallituksen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta vastaavat hallituksen jäsenet yhdessä sekä oppilaskunnan ohjaajat ja rehtori. Oppilaskunnan hallitus Oppilaskunnan hallituksen muodostavat ns. ylähuone (6.-9.-luokkalaiset) ja alahuone ( luokkalaiset). Ylähuoneen ja alahuoneen edustajat valitaan luokan sisäisillä vaaleilla marrasjoulukuun vaihteessa. Hallituksen kausi kestää aina yhden kalenterivuoden tammikuusta joulukuuhun (9.-luokkalaisilla 1,5 vuotta). Hallituksen tehtävänä on kehittää luokkien yhteistoimintaa ja tukea oppilaiden mahdollisuutta osallistua yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Hallituksen tehtävänä on toimia yhteydenpitäjänä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia yhteishengen kohottajana koulussa. Lisäksi hallituksen jäsenten tehtävänä on toimia luokkansa asioiden järjestäjinä, viestinviejinä ja oppilaskunnan hallituksen suunnittelemien tehtävien toteuttajina. Jokainen oppilaskunnan hallituksen jäsen on esimerkki muille oppilaille. Kieliohjelma Tarvasjoen koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 2. luokalla 1 vvt, 3.-7.luokilla 2 vvt ja luokilla 3 vvt. A2-kielenä ruotsia luokilla 2 vvt. Valinnaisina kielinä Tarvasjoen koulussa on mahdollista opiskella saksaa ja ranskaa (2 vvt) 8. ja 9. luokalla. Koulun painopistealueet Tarvasjoen koulun teemana lukuvuonna on yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi koulun henkilökunnasta on perustettu luokkakohtaisia ja pedagogisia tiimejä sekä muodostettu työpareja. Teeman tavoitteena on lisätä yhteistyötä opettajien välillä, lisätä oppiaineiden välistä integraatiota sekä luoda uusia toimintamalleja opetukseen. Vanhempainyhdistys Tarvasjoen koululla on vanhempainyhdistys, mutta sen toiminta on ollut viime vuosina varsin vähäistä. Koulun tavoitteena on tukea koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan aktivoitumista lukuvuonna

5 Aamu- ja iltapäivätoiminta Tarvasjoen koululla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Samoissa tiloissa järjestetään myös esiopetus sekä esiopetuksen päivähoito. Aamupäivätoiminnan tavoitteena on järjestää lapselle turvallinen paikka ennen koulun alkua. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on puolestaan järjestää lapselle turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä, jossa on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen. Aamupäivätoimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä klo Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä klo Toimintasuunnitelman käsittely Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu ja käsitelty koulun henkilökunnan kanssa sekä Tavoitteet Kehittämis- ja arviointikohteet Koulun tiimirakenteen vakiinnuttaminen Opettajien yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen Opetushenkilöstön TVT-taitojen kehittäminen Mahdolliset hankkeet Tarvasjoen koulu on mukana kahdessa osaava-hankkeessa. Uudet oppimisympäristöt ja pedagoginen uudistuminen-hanke toteutetaan yhdessä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kanssa sekä Osuma!-tvt-täydennyskoulutushankkeessa joka toteutetaan yhdessä Salon, Someron ja Auranmaan kuntien kanssa. Toiminta Koulun toiminta-ajatus Tarvasjoen koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskellaan esiopetuksesta perusopetuksen yhdeksänteen luokkaan saakka. Tarvasjoen koulun lisäksi opetusta annetaan myös erillisessä Tuulensuojan yksikössä. Oppilaita koulussa on hieman alle 300 ja opettajia ja muuta henkilökuntaa yhteensä 41. Tarvasjoen koulu tarjoaa oppilaille turvallisen oppimisympäristön, jossa oppilaat voidaan huomioida yksilöinä ja heidän terveen itsetunnon kehitystä on mahdollista tukea. Turvallinen oppimisympäristö antaa oppilaille myös mahdollisuuden myönteisen opiskeluasenteen omaksumiseen ja työn ilon kokemiseen. Tämä antaa hyvät edellytykset sille, että oppilaasta kehittyy ahkera, vastuuntuntoinen ja toiset huomioon ottava nuori. Koulun arvoperustaan kuuluu, että oppilas tunnistaa oman kotiseutunsa historiallisuuden ja omaleimaisuuden. Oppilas omaksuu suomalaiset perusarvot ja oppii kunnioittamaan myös muita kulttuureita. Koulussa päämääränä on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät tiedot, taidot ja opiskeluasenteet, jotta heistä voi tulevaisuudessa kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

6 Tarvasjoen koulussa painotetaan erityisesti hyvää käytöstä ja oppilaan henkistä hyvinvointia. Opetus ja sen tuki Lukuvuoden teemat ja painotukset Tarvasjoen koulun teemana lukuvuonna on yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen tuki Yleistä tukea tarjotaan kaikille oppilaille. Tuen antaminen yleisen tuen piirissä on tilapäistä. Yleisten tuen antamisesta vastaa ryhmän opettaja. Oppilaan tuen muotoja ovat mm. Oppilastuntemukseen perustuva opetuksen eriyttäminen, erilaiset opetusjärjestelyt luokassa, monipuoliset opetusmenetelmät, -välineet ja -materiaalit (äänikirjat, lisämateriaalit yms.), joustavat opetusjärjestelyt/ryhmät, yhteisopettajuus, työjärjestyksen palkitukset, tukiopetus, läksykerho, osa-aikainen erityisopetus ja tilapäinen avustajan tuki. Tehostettu tuki Tehostetun tuen piiriin oppilas siirtyy, jos oppilas tarvitsee useampia tukimuotoja säännöllisesti ja samanaikaisesti. Tehostetun tuen toteutumisesta vastaa opettajat pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman mukaisesti. Erityinen tuki Jos tehostettu tuki ei riitä siirtyy oppilas erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen oppilaiden opinnoista/opetusjärjestelyistä vastaa erityisopettaja. Tuen antamisessa, asiakirjoissa toteutuksessa ja niiden päivityksissä noudatetaan perusopetuslain määräyksiä. Valinnaisaineiden toteuttaminen Valinnaisaineryhmien muodostamisessa on Tarvasjoen koulussa pidetty kuuden oppilaan alarajaa. Useita valinnaisaineita opiskellaan yhdysluokkana, jossa on sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan oppilaita. Yhdysluokan avulla mahdollistetaan laajempi valinnaisainepaletti oppilaille. Oppilaiden valinnaisainevalinnat lukuvuodeksi : 4.lk Ruotsi A-kielenä 19 oppilasta 5.lk Tekninen työ 20 oppilasta Tekstiilityö 13 oppilasta 7. lk Musiikki 3 oppilasta

7 Liikunta Tietotekniikka 11 oppilasta 10 oppilasta 8. lk Yhdysluokka 8/9 lk 8.lk englanti 6 oppilasta 10 oppilasta ilmaisutaito 2 oppilasta 12 oppilasta kaupalliset aineet 8 oppilasta 12 oppilasta kotitalous 13 oppilasta 13 oppilasta (8.lk) kuvataide 3 oppilasta 7 oppilasta liikunta 17 oppilasta 23 oppilasta luonnontieto 7 oppilasta 16 oppilasta matematiikka 7 oppilasta 15 oppilasta musiikki 4 oppilasta 11 oppilasta ranska 2 oppilas 11 oppilasta saksa 9 oppilasta 10 oppilasta tekninen työ (valinnainen) 10 oppilasta 10 oppilasta (8.lk) tekninen työ (syventävä) 4 oppilasta 9 oppilasta (8TNS/9TNV) tekstiilityö 0 oppilasta 0 oppilasta tietotekniikka 7 oppilasta 7 oppilasta (8.lk) 9.lk kotitalous 12 oppilasta --> yksi ryhmä Katsomusaineiden opetus Koulun 288 oppilaasta 281 osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Elämänkatsomustietoa opiskelee 7 oppilasta. Oppilaan ohjaus Oppilaanohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja tasapainoiseen persoonallisuuteen sekä kehittämään itsetuntemustaan. Oppilaanohjauksessa korostetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Oppilaanohjauksessa oppilas oppii kehittämän opiskelutaitojaan ja tuntemaan erilaisia tapoja oppia. Lisäksi oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea ja ohjata oppilasta pohtimaan ja arvioimaan opiskelujaan, tulevaisuuttaan sekä ammatillista suuntautumistaan. Myös oppilaan kasvamista kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen tuetaan. Oppilaanohjaus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta. Henkilökohtaisen ohjauksen aikana oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintaan sekä muihin elämäntilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Työelämään tutustumisen (TET) jaksoja järjestetään oppilaan koulutus- ja ammatinvalinnan tukemiseksi sekä työn arvostuksen lisäämiseksi. Näiden aikana oppilaalla on mahdollisuus hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään tutustuminen. Poissaolojen seuranta

8 Luokanopettaja/-valvoja seuraa oppilaiden poissaoloja. Poissaolot merkitään Wilmaan. Luokanopettaja/luokanvalvoja voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan olla poissa koulusta enintään kolme päivää. Koulun rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan enintään kahden viikon poissaoloon koulusta. Sivistyslautakunta myöntää kahta viikkoa pidemmät luvat huoltajan anomuksesta. Kouluvapaat haetaan kirjallisesti. Hakemus on toimitettava luokanopettajalle/luokanvalvojalle hyvissä ajoin. Huoltaja on vastuussa oppilaan oppimisesta kouluvapaan aikana. Koulussa tekemättä jääneet tehtävät on suoritettava vapaasta huolimatta joko etukäteen, loman aikana tai välittömästi vapaan päätyttyä. Koulun toimesta annettava tukiopetus ei ole tarkoitettu lomamatkailusta aiheutuvien opiskeluvaikeuksien tai opinnoissa jälkeen jäämisen paikkaamiseksi. Monikulttuurinen opetus Koulussamme on aloittanut syksyllä 2014 yksi S2-opetukseen oikeutettu oppilas. Hänelle järjestetään S2-opetusta. Työ- ja loma-ajat Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi ma la Syysloma ma (vko 42) Lauantaikoulupäivä Kevätlukukausi ma la Talviloma (vko 8) Jaksot Oppilasarvioinnin ajankohdat Vanhempainkeskustelut järjestetään vähintään kerran lukuvuoden aikana. Ajankohta määräytyy luokanopettajien-/valvojien harkinnan mukaan. Todistus väliarvioinnista annetaan Lukuvuositodistus annetaan Päivittäinen työaika Oppitunnit 1.tunti tunti tunti lk ruokailu 1.-3.lk lk ruokailu lk lk tunti lk

9 4.-6. lk lk ruokailu lk 5.tunti tunti tunti Välitunnit ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) lk lk ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) Tapahtumakalenteri Uskonnolliset tilaisuudet Seurakunnan aamunavaukset ovat joka toinen viikko luokkien oppilaille torstaisin ja luokkien oppilaille perjantaisin sekä koululaisjumalanpalvelukset , ensimmäisen adventin aikaan, pääsiäisenä sekä keväällä Päivänavauskäytänteet Seurakunnan aamunavaukset ovat joka toinen viikko luokkien oppilaille torstaisin ja luokkien oppilaille perjantaisin. Sanataidetta Tarvasjoella projektin aamunavaukset. Muina aamuina aamunavauksia pidetään ensimmäisen tunnin opettajan harkinnan mukaan. Koulun juhlat joulujuhla esi-2.lk, lk itsenäisyyspäivätanssit lk sanataiteen juhlat kevätjuhla Tet-harjoittelijat 7.luokan oppilaat toimivat yhden päivän lukuvuoden aikana keittiön ja siivouksen apuna. 8.luokan työelämään tutustumisjaksot viikoilla 7 ja 9 9. luokan työelämään tutustumisjaksot viikoilla 41 ja 43 Teemapäivät Sanataidetta Tarvasjoella -projektiin ottavat osaa Tarvasjoen koulun luokan oppilaat. Projektin tavoitteena on syventää oppilaiden kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen osaamista. Projekti sisältää seitsemän työpajaa, joita edeltää kirjastonhoitajan kirjavinkkaus työpajan aiheesta jokaiselle ryhmälle. Työpajat

10 16.9. harrastukset runo/kirjailija Kari Levola historia fantasia ja jännitys huumori eläimet, myös eskarit osallistuvat lapsen ja nuoren maailma/kirjailija Markku Karpio sanataiteen juhlat Lisäksi oppilaskunta järjestää lukuvuoden aikana teemapäiviä Koulun ulkopuolinen toiminta Leirikoulut A:n leirikoulu Ahvenanmaalla RUA8-ryhmän opintoretki Tukholmaan B Sauvon Karuna A:n leirikoulu Pöytyän Koivuniemessä lk Lohja Kisakallio Kerhot Täydennetään Yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö Syksyllä pidetään neljä erillistä vanhempainiltaa, esiopetus järjestää oman vanhempainillan ja luokat 0-2, 3-5 sekä 6-9 omansa. Näiden lisäksi opettaja järjestävät oppilaittensa vanhemmille keskustelutilaisuuksia sekä yhteisinä vanhempainiltoina että yksittäisinä henkilökohtaisina vanhempainvartteina. Koteihin tiedotetaan koulun toiminnasta luokkakohtaisesti tai yhteistiedotteina. Vanhempien toivotaan ottavan aktiivisesti osaa koulun järjestämiin tilaisuuksiin. Koulu toimii yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Koulun vuosikalenteri Elokuu Koulun alun VESO päivä perjantaina 8.8. klo Koulu alkaa maanantaina ma klo 9.15 Yhteissuunnittelu ke klo Koulun alun jumalanpalvelus pe klo Olen ykkönen liikenneturvallisuusteema 1.luokilla Kummiluokka toiminta eskarin ja 5. luokan välillä alkaa Kummiluokkatoiminta 1. ja 6. luokan välillä alkaa Yhteissuunnittelu pedagoginen tiimi ke klo OHR suunnittelupalaveri ke klo Leirikoulu 9A Ahvenanmaalle

11 Vanhempainilta 3.-5.lk maanantaina Yhteissuunnittelu teematiimi ke klo RUA8 opintoretki Tukholmaan B Sauvon Karuna Vanhempainilta 0-2.lk torstai luokan Kumu-ryhmä kotiseutumuseossa klo Listat opettajille tehostetun- ja erityisen tuen oppilaista EO: oppimistaitojen alkukartoitukset eskari ja 1.lk Syyskuu Yhteissuunnittelu työparit ke 3.9. klo A leirikoulu Auran Koivuniemessä Opettajien koulutus perjantaina 5.9. klo Luennoitsijana Jari Sinkkonen. Oppilaiden koulupäivä päättyy klo Lauantaikoulupäivä 6.9. klo Jälki-istunto 5.9. Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Koulujen välinen yleisurheilukilpailu yhteistyössä Liedon kunnan koulujen kanssa (3.-6.lk) Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: harrastukset Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Vanhempainilta 6.-9.lk Koulujen välinen jalkapalloturnaus yhteistyössä Liedon kunnan koulujen kanssa (5.-6.lk) Jälki-istunto Pihasiivous 2., 4., 6. ja 8. luokat Nälkäpäiväkeräys syyskuussa KiVa Koulu tunnit 1-2, luokille 1,4,7 Eskari syysretki Liesan majalle Eskarin varpaat vauhtiin -liikuntakampanja alkaa Palo- ja pelastautumisharjoitus Eo: Sanaketjutestit 3.-9.lk Eo:Armi2 2.lk Lokakuu Yhteissuunnittelu työparit ke klo Koulukuvaus Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: runo/kirjailija Kari Levola Eskarin Varpaat vauhtiin tapahtuman loppuhuipennus urheilukentällä lk TET alkaen viikko 41 9A lk TET vk 41 ja 9 B lk TET vk 43 Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Syysloma viikko 42 Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokous Yhteishakuinfo Jälki-istunto Kansainvälinen nallepäivä (eskari) Eskarin jännitysjuhla viikolla 44 Pihasiivous 1,3,5,7,9

12 KiVa tunti 3 Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Eo: mennessä tehostetun ja erityisen tuen asiakirjat päivitetään yhteistyössä huoltajien ja erityisopettajien kanssa. Marraskuu TAI-tutustumiset marraskuussa, ajat varmistuvat myöhemmin Yhteissuunnittelu työparit ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: historia Yhteissuunnittelu opekokokus ke klo Ice skating Tour Jälki-istunto Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Puolikas veso koululla klo lk konserttimatka Turkuun Adventtikirkko perjantaina klo Eskarin pikkujoulujuhlat KiVa tunti 4 Oppilaskunnan vaalit vko 48 Joulukuu (päivämäärät: arvioinnit valmiina, joulujuhla, Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: fantasia ja jännitys Yhteissuunnittelu työparit ke klo Itsenäisyysjuhlatanssit luokkien Itsenäisyyspäivälounas Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Musiikkiryhmän konsertti Tarvasjoen kirkossa klo 18 Arvioinnit valmiina klo 8.00 Jälki-istunto Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Joulujuhla 3-6lk Joulujuhla esi Soihtukulkue lauantaina klo 8.10 ja todistusten jako/syyslukukauden päätös Pienten lasten joulukirkko esiopetus/päivähoito Eskari lasten ja vanhempien yhteinen joulutapahtuma Joulujuhla KiVa tunti 5 Eo: Onko syksyn aikana ilmennyt uusia tuen tarpeita ja uusia tuettavia oppilaita? Joululoma Kevätlukukausi Tammikuu Yhteissuunnittelu teematiimit ke 7.1. klo Opettajien Veso-iltapäivä tammikuussa. Päivä varmistuu myöhemmin. Osuma!? kokopäivä? KiVa tunti 6 Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: huumori Yhteissuunnittelu työparit ke klo Yhteissuunnittelu opekokous ke klo

13 Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit klo Valinnaisaineinfo 7.lk Uusien oppilaiden kouluun ilmoittautuminen Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokous Jälki-istunto Eskarilaisten 100-juhla Eo: Armi väliarviointi 2.lk tammikuun aikana Eo:1. lk väliarvioinnit tammikuun aikana Helmikuu (yhteishakuinfo) Yhteissuunnittelu teematiimit ke 3.2. klo Yhteissuunnittelu työparit ke klo Ystävänpäivärieha eskarissa Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: lapsen ja nuoren maailma / kirjailija Markku Karpio Jälki-istunto Perinnepäivä eskarissa A TET vko 7, 8B TET vko 9 Tietoturvapäivä Futuristit 112 päivä vastuuhenkilönä: Juuso Talviloma vko 8 Maaliskuu Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke 3.3. klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Yhteissuunnittelu työparit ke klo Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: eläimet Koulujenväliset salibändykilpailut yhteistyössä Liedon kunnan kanssa. 7. lk. TET vko 10 KiVa tunti 8 Eo: Allut 3.-6.lk Huhtikuu Yhteissuunnittelu teematiimit ke 1.4. klo Yhteissuunnittelu työparit ke 8.4. klo Jälki-istunto Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Eskarin retki Turun sirkuskouluun Sanataidetta Tarvasjoella projekti: Sanataiteen juhla Yhteishaun pääsykoepäivät huhti-toukokuussa, oppilaitoskohtaiset ajat varmistuvat myöhemmin (Hakuaika vuonna ) Pihasiivous 2,4,6,8 KiVa tunti 9 Pääsiäiskirkko 2.4. klo Eo: 9.4. mennessä 2.lk:n ja 6.lk:n HOJKS:ien tarkistus ja erityisen tuen arviointi yhdessä huoltajien kanssa. EO: mennessä Armi 2 kevätarviointi 2.lk:t

14 Toukokuu (päivämäärät: arvioinnit valmiina, stipendit, retket, ) Yhteissuunnittelu työparit ke 6.5. klo Jälki-istunto 8.5. Yhteissuunnittelu opekokous ke klo lk leirikoulu Lohjalla Kevätretki 1.-3.lk Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit/opekokous ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Arvioinnit valmiina viikolla 21. Tarkempi aika päätetään keväällä. Pihasiivous 1,3,5,7,9 Koulun pesäpallo-ottelut pe Uusien eskarilaisten ja 1. luokkalaisten tutustumispäivä Opettajien työsuunnitelmakokous Päivä varmistuu myöhemmin Jälki-istunto pe KiVa tunti 10 Eskarin kevätretki Turkuun Eskarin kirjainseikkailun päätösjuhla Esikoulun kevätjuhla Esikouluun ja 1. luokalle tulevien lasten vanhempienilta kevätjuhla Tuulensuojassa (Tuulensuoja) Koululaisjumalanpalvelus Tarvasjoen kirkossa ja todistusten jako koululla Lisäksi koulu osallistuu lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan urheilukilpailuihin (yleisurheilu-, hiihto- ja maastojuoksukilpailuihin ym.), lasketteluretkille, uintiretkille, polkupyöräretkille sekä marjastus- ja sieniretkille. Lukuvuoden aikana pyritään tekemään paikallisia kotiseuturetkiä ja opintomatkoja omalla paikkakunnalla, lähikunnissa sekä Turussa varojen ja mahdollisuuksien mukaan. Tuulensuojan osalta on huomioitava seuraava käytänne - Kun Tuulensuojan oppilaat omalla leirillään ja opettaja ei ole mukana, oppilaat anovat poissaololuvan koulusta ja ovat huoltajan eli laitoksen vastuulla - Käytäntönä on, että opettaja osallistuu vain yhteen pitkään leirikouluun vuodessa. - Mikäli laitos järjestää useita leirejä ja opettaja ei osallistu leirille hän toimii Tarvasjoen koulussa resurssiopettajana

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6.

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6. TYÖSUUNNITELMA, lukuvuosi 2017-2018 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204 Oppilaitostyyppi 123 Koulumuoto 11 Koulu Kaavin koulu Koulun nro 04713 Opettajien virkojen lkm 17 A. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

KANGASNIEMEN LUKIO TOIMINTASUUNNITELMA LV Opetussuunnitelmaa on käsitelty lukion opettajien kokouksessa

KANGASNIEMEN LUKIO TOIMINTASUUNNITELMA LV Opetussuunnitelmaa on käsitelty lukion opettajien kokouksessa KANGASNIEMEN LUKIO TOIMINTASUUNNITELMA LV. 2017 2018 Opetussuunnitelmaa on käsitelty lukion opettajien kokouksessa 13.9.2017 Toimintasuunnitelma on hyväksytty Kangasniemen sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA

KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA 2017-2018 Käsittely Koulun työyhteisö Kasvatuksen ja opetustoiminnan yleiset periaatteet ja tavoitteet. Lukuvuoden painopistealueet. Opetuksen jaksottaminen Noudatettavat

Lisätiedot

Sipoon kunnan suomenkieliset peruskoulut Lukuvuosisuunnitelma Osa A Lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Oppilasmäärät: Seuraavissa kouluissa on:

Sipoon kunnan suomenkieliset peruskoulut Lukuvuosisuunnitelma Osa A Lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Oppilasmäärät: Seuraavissa kouluissa on: Sipoon kunnan suomenkieliset peruskoulut Lukuvuosisuunnitelma Osa A 2017-2018 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Työ- ja loma-ajat 2017 Syyslukukausi alkaa 15.8.2017 Syyslukukausi päättyy 22.12.2017 Syysloma

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS

YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS 11.1.2018 - MONITOIMITALO YPSILON JA YLI-MAARIAN KOULU - YLI-MAARIAN KOULUSSA 7. - 9. LUOKALLA - OPETUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT UUDET TUULET OSALLISUUS, HYVINVOINTI

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain Kostian koulu Sivu 1/8 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kostian koulu Ylläpitäjä:K.aupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Luokka-aste Poikia Tyttöjä Yhteensä

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu LUKUVUOSISUUNNITELMA 2012 2013 Liite 2 Kirkonkylän koulu Kasvatus- ja opetustoiminta Toiminta-ajatus/tavoiteasettelu Koulumme antaa perusopetusta luokille 1-6 Loviisan kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Paraisten lukion lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Paraisten lukion lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Paraisten lukion lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Paraisten lukio Pajbakantie 1 21600 Parainen Puhelinnumerot rehtori 040-5480541 kanslia 040-4885766 opettajat 040-4885765

Lisätiedot