Sivistyslautakunta TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 17.9.2014 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA

2 Koulun perustiedot Koulu Tarvasjoen koulu Rehtori Janne Ahlqvist Kansilian tiedot Koulu- ja hallintosihteeri Jasmin Broman Toimipisteet Tarvasjoen koulu Hämeen Härkätie Tarvasjoki Tuulensuojan yksikkö Kyröntie Tarvasjoki Opetushenkilöstö Opettajaluettelo Ahti Camilla EN, RU Grönroos Marja MA, ATK Huhtanen Päivi virkavap sij. Vilén Eveliina OPO Kaivonen Irmeli ESI Kaunisto Jaana AI Koivula Hanna LO Kuokkanen Annika EO Kuokkanen Merja LO Laaksonen Juuso TN, LI Luoto Hanna-Mari LO Luukkonen Satu MU, KU Lähteenmäki Tiina LO virkavap Muhonen Kirsi LO Nieminen Outi ap.rehtori, LO Nurmi Terhi KO,TS, TT Rajamäki Esa LO Ratia-Buoro Elina RU,SA, RA Rissanen Elina HI, YH, UE, ET, KAU Routamaa Teija ESI

3 Ruohonen Jussi LO Rytsä Mikko ELO Savila Katja BI, GE, FY, KE Sirro Marja LO Tikka Viivi LO, EO Vaajala Sanna LO Muu henkilökunta Koulunkäynninohjaajat Lindqvist Hely Nyman Maiju Peippo Tuula Sisso Eeva Aamu- ja iltapäivätoiminta Mäkelä Merja Nyman Maiju Oppilashuollon henkilöstö Terveydenhoitaja Kankare Tuija Koulupsykologi Nuutero-Koski Anna-Kaisa Kuraattori Lampinen Janina Koulun tiimit/kehittämisryhmät Tarvasjoen koulu on mukana Osaava-hankkeessa, jonka tavoitteena on kaikkien osallisuuden lisääminen Tarvasjoen koulun sisälle sekä eri yhteistyötahojen kesken sekä pedagoginen uudistuminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme sekä opetushenkilöstön toimintatapojen uudistamiseksi olemme perustaneet seuraavat tiimit/kehittämisryhmät: Tiiminvetäjät pedagogiset tiimit o 0-2lk, 3-4lk, 5-6lk, 7-9lk Teematiimiit o Aktivistit, lomakistit, hengettäret, futuristit ja sillanrakentajat Työparit Turvallisuussuunnitelma Tarvasjoen koululle on laadittu turvallisuussuunnitelma sekä kriisisuunnitelma. Suunnitelmat on päivitetty keväällä Pelastautumisharjoitukset järjestetään kerran lukuvuodessa. Koulun henkilöstö kertaavat turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat lukuvuosittain ja merkitsevät ne luetuiksi. Koulun turvallisuusvastaavana toimii Juuso Laaksonen.

4 Oppilaskunta Tarvasjoen koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan. Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Tarvasjoen kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön ja pyrkiä kehittämään oppilaiden osallistumismahdollisuuksia koulutyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi oppilaskuntatoiminta tukee oppilaiden vastuunottoa yhteisten asioiden hoitamisessa. Oppilaskuntatoiminnan suunnittelusta, päätöksenteosta ja yhteistoiminnasta vastaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallituksen tekemien päätösten toimeenpano edellyttää niiden hyväksymistä myös opettajakokouksessa tai koulun tiiminvetäjien palaverissa. Hallituksen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta vastaavat hallituksen jäsenet yhdessä sekä oppilaskunnan ohjaajat ja rehtori. Oppilaskunnan hallitus Oppilaskunnan hallituksen muodostavat ns. ylähuone (6.-9.-luokkalaiset) ja alahuone ( luokkalaiset). Ylähuoneen ja alahuoneen edustajat valitaan luokan sisäisillä vaaleilla marrasjoulukuun vaihteessa. Hallituksen kausi kestää aina yhden kalenterivuoden tammikuusta joulukuuhun (9.-luokkalaisilla 1,5 vuotta). Hallituksen tehtävänä on kehittää luokkien yhteistoimintaa ja tukea oppilaiden mahdollisuutta osallistua yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Hallituksen tehtävänä on toimia yhteydenpitäjänä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia yhteishengen kohottajana koulussa. Lisäksi hallituksen jäsenten tehtävänä on toimia luokkansa asioiden järjestäjinä, viestinviejinä ja oppilaskunnan hallituksen suunnittelemien tehtävien toteuttajina. Jokainen oppilaskunnan hallituksen jäsen on esimerkki muille oppilaille. Kieliohjelma Tarvasjoen koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 2. luokalla 1 vvt, 3.-7.luokilla 2 vvt ja luokilla 3 vvt. A2-kielenä ruotsia luokilla 2 vvt. Valinnaisina kielinä Tarvasjoen koulussa on mahdollista opiskella saksaa ja ranskaa (2 vvt) 8. ja 9. luokalla. Koulun painopistealueet Tarvasjoen koulun teemana lukuvuonna on yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi koulun henkilökunnasta on perustettu luokkakohtaisia ja pedagogisia tiimejä sekä muodostettu työpareja. Teeman tavoitteena on lisätä yhteistyötä opettajien välillä, lisätä oppiaineiden välistä integraatiota sekä luoda uusia toimintamalleja opetukseen. Vanhempainyhdistys Tarvasjoen koululla on vanhempainyhdistys, mutta sen toiminta on ollut viime vuosina varsin vähäistä. Koulun tavoitteena on tukea koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan aktivoitumista lukuvuonna

5 Aamu- ja iltapäivätoiminta Tarvasjoen koululla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Samoissa tiloissa järjestetään myös esiopetus sekä esiopetuksen päivähoito. Aamupäivätoiminnan tavoitteena on järjestää lapselle turvallinen paikka ennen koulun alkua. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on puolestaan järjestää lapselle turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä, jossa on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen. Aamupäivätoimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä klo Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä klo Toimintasuunnitelman käsittely Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu ja käsitelty koulun henkilökunnan kanssa sekä Tavoitteet Kehittämis- ja arviointikohteet Koulun tiimirakenteen vakiinnuttaminen Opettajien yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen Opetushenkilöstön TVT-taitojen kehittäminen Mahdolliset hankkeet Tarvasjoen koulu on mukana kahdessa osaava-hankkeessa. Uudet oppimisympäristöt ja pedagoginen uudistuminen-hanke toteutetaan yhdessä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kanssa sekä Osuma!-tvt-täydennyskoulutushankkeessa joka toteutetaan yhdessä Salon, Someron ja Auranmaan kuntien kanssa. Toiminta Koulun toiminta-ajatus Tarvasjoen koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskellaan esiopetuksesta perusopetuksen yhdeksänteen luokkaan saakka. Tarvasjoen koulun lisäksi opetusta annetaan myös erillisessä Tuulensuojan yksikössä. Oppilaita koulussa on hieman alle 300 ja opettajia ja muuta henkilökuntaa yhteensä 41. Tarvasjoen koulu tarjoaa oppilaille turvallisen oppimisympäristön, jossa oppilaat voidaan huomioida yksilöinä ja heidän terveen itsetunnon kehitystä on mahdollista tukea. Turvallinen oppimisympäristö antaa oppilaille myös mahdollisuuden myönteisen opiskeluasenteen omaksumiseen ja työn ilon kokemiseen. Tämä antaa hyvät edellytykset sille, että oppilaasta kehittyy ahkera, vastuuntuntoinen ja toiset huomioon ottava nuori. Koulun arvoperustaan kuuluu, että oppilas tunnistaa oman kotiseutunsa historiallisuuden ja omaleimaisuuden. Oppilas omaksuu suomalaiset perusarvot ja oppii kunnioittamaan myös muita kulttuureita. Koulussa päämääränä on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät tiedot, taidot ja opiskeluasenteet, jotta heistä voi tulevaisuudessa kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

6 Tarvasjoen koulussa painotetaan erityisesti hyvää käytöstä ja oppilaan henkistä hyvinvointia. Opetus ja sen tuki Lukuvuoden teemat ja painotukset Tarvasjoen koulun teemana lukuvuonna on yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen tuki Yleistä tukea tarjotaan kaikille oppilaille. Tuen antaminen yleisen tuen piirissä on tilapäistä. Yleisten tuen antamisesta vastaa ryhmän opettaja. Oppilaan tuen muotoja ovat mm. Oppilastuntemukseen perustuva opetuksen eriyttäminen, erilaiset opetusjärjestelyt luokassa, monipuoliset opetusmenetelmät, -välineet ja -materiaalit (äänikirjat, lisämateriaalit yms.), joustavat opetusjärjestelyt/ryhmät, yhteisopettajuus, työjärjestyksen palkitukset, tukiopetus, läksykerho, osa-aikainen erityisopetus ja tilapäinen avustajan tuki. Tehostettu tuki Tehostetun tuen piiriin oppilas siirtyy, jos oppilas tarvitsee useampia tukimuotoja säännöllisesti ja samanaikaisesti. Tehostetun tuen toteutumisesta vastaa opettajat pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman mukaisesti. Erityinen tuki Jos tehostettu tuki ei riitä siirtyy oppilas erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen oppilaiden opinnoista/opetusjärjestelyistä vastaa erityisopettaja. Tuen antamisessa, asiakirjoissa toteutuksessa ja niiden päivityksissä noudatetaan perusopetuslain määräyksiä. Valinnaisaineiden toteuttaminen Valinnaisaineryhmien muodostamisessa on Tarvasjoen koulussa pidetty kuuden oppilaan alarajaa. Useita valinnaisaineita opiskellaan yhdysluokkana, jossa on sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan oppilaita. Yhdysluokan avulla mahdollistetaan laajempi valinnaisainepaletti oppilaille. Oppilaiden valinnaisainevalinnat lukuvuodeksi : 4.lk Ruotsi A-kielenä 19 oppilasta 5.lk Tekninen työ 20 oppilasta Tekstiilityö 13 oppilasta 7. lk Musiikki 3 oppilasta

7 Liikunta Tietotekniikka 11 oppilasta 10 oppilasta 8. lk Yhdysluokka 8/9 lk 8.lk englanti 6 oppilasta 10 oppilasta ilmaisutaito 2 oppilasta 12 oppilasta kaupalliset aineet 8 oppilasta 12 oppilasta kotitalous 13 oppilasta 13 oppilasta (8.lk) kuvataide 3 oppilasta 7 oppilasta liikunta 17 oppilasta 23 oppilasta luonnontieto 7 oppilasta 16 oppilasta matematiikka 7 oppilasta 15 oppilasta musiikki 4 oppilasta 11 oppilasta ranska 2 oppilas 11 oppilasta saksa 9 oppilasta 10 oppilasta tekninen työ (valinnainen) 10 oppilasta 10 oppilasta (8.lk) tekninen työ (syventävä) 4 oppilasta 9 oppilasta (8TNS/9TNV) tekstiilityö 0 oppilasta 0 oppilasta tietotekniikka 7 oppilasta 7 oppilasta (8.lk) 9.lk kotitalous 12 oppilasta --> yksi ryhmä Katsomusaineiden opetus Koulun 288 oppilaasta 281 osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Elämänkatsomustietoa opiskelee 7 oppilasta. Oppilaan ohjaus Oppilaanohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja tasapainoiseen persoonallisuuteen sekä kehittämään itsetuntemustaan. Oppilaanohjauksessa korostetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Oppilaanohjauksessa oppilas oppii kehittämän opiskelutaitojaan ja tuntemaan erilaisia tapoja oppia. Lisäksi oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea ja ohjata oppilasta pohtimaan ja arvioimaan opiskelujaan, tulevaisuuttaan sekä ammatillista suuntautumistaan. Myös oppilaan kasvamista kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen tuetaan. Oppilaanohjaus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta. Henkilökohtaisen ohjauksen aikana oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintaan sekä muihin elämäntilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Työelämään tutustumisen (TET) jaksoja järjestetään oppilaan koulutus- ja ammatinvalinnan tukemiseksi sekä työn arvostuksen lisäämiseksi. Näiden aikana oppilaalla on mahdollisuus hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään tutustuminen. Poissaolojen seuranta

8 Luokanopettaja/-valvoja seuraa oppilaiden poissaoloja. Poissaolot merkitään Wilmaan. Luokanopettaja/luokanvalvoja voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan olla poissa koulusta enintään kolme päivää. Koulun rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan enintään kahden viikon poissaoloon koulusta. Sivistyslautakunta myöntää kahta viikkoa pidemmät luvat huoltajan anomuksesta. Kouluvapaat haetaan kirjallisesti. Hakemus on toimitettava luokanopettajalle/luokanvalvojalle hyvissä ajoin. Huoltaja on vastuussa oppilaan oppimisesta kouluvapaan aikana. Koulussa tekemättä jääneet tehtävät on suoritettava vapaasta huolimatta joko etukäteen, loman aikana tai välittömästi vapaan päätyttyä. Koulun toimesta annettava tukiopetus ei ole tarkoitettu lomamatkailusta aiheutuvien opiskeluvaikeuksien tai opinnoissa jälkeen jäämisen paikkaamiseksi. Monikulttuurinen opetus Koulussamme on aloittanut syksyllä 2014 yksi S2-opetukseen oikeutettu oppilas. Hänelle järjestetään S2-opetusta. Työ- ja loma-ajat Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi ma la Syysloma ma (vko 42) Lauantaikoulupäivä Kevätlukukausi ma la Talviloma (vko 8) Jaksot Oppilasarvioinnin ajankohdat Vanhempainkeskustelut järjestetään vähintään kerran lukuvuoden aikana. Ajankohta määräytyy luokanopettajien-/valvojien harkinnan mukaan. Todistus väliarvioinnista annetaan Lukuvuositodistus annetaan Päivittäinen työaika Oppitunnit 1.tunti tunti tunti lk ruokailu 1.-3.lk lk ruokailu lk lk tunti lk

9 4.-6. lk lk ruokailu lk 5.tunti tunti tunti Välitunnit ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) lk lk ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) Tapahtumakalenteri Uskonnolliset tilaisuudet Seurakunnan aamunavaukset ovat joka toinen viikko luokkien oppilaille torstaisin ja luokkien oppilaille perjantaisin sekä koululaisjumalanpalvelukset , ensimmäisen adventin aikaan, pääsiäisenä sekä keväällä Päivänavauskäytänteet Seurakunnan aamunavaukset ovat joka toinen viikko luokkien oppilaille torstaisin ja luokkien oppilaille perjantaisin. Sanataidetta Tarvasjoella projektin aamunavaukset. Muina aamuina aamunavauksia pidetään ensimmäisen tunnin opettajan harkinnan mukaan. Koulun juhlat joulujuhla esi-2.lk, lk itsenäisyyspäivätanssit lk sanataiteen juhlat kevätjuhla Tet-harjoittelijat 7.luokan oppilaat toimivat yhden päivän lukuvuoden aikana keittiön ja siivouksen apuna. 8.luokan työelämään tutustumisjaksot viikoilla 7 ja 9 9. luokan työelämään tutustumisjaksot viikoilla 41 ja 43 Teemapäivät Sanataidetta Tarvasjoella -projektiin ottavat osaa Tarvasjoen koulun luokan oppilaat. Projektin tavoitteena on syventää oppilaiden kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen osaamista. Projekti sisältää seitsemän työpajaa, joita edeltää kirjastonhoitajan kirjavinkkaus työpajan aiheesta jokaiselle ryhmälle. Työpajat

10 16.9. harrastukset runo/kirjailija Kari Levola historia fantasia ja jännitys huumori eläimet, myös eskarit osallistuvat lapsen ja nuoren maailma/kirjailija Markku Karpio sanataiteen juhlat Lisäksi oppilaskunta järjestää lukuvuoden aikana teemapäiviä Koulun ulkopuolinen toiminta Leirikoulut A:n leirikoulu Ahvenanmaalla RUA8-ryhmän opintoretki Tukholmaan B Sauvon Karuna A:n leirikoulu Pöytyän Koivuniemessä lk Lohja Kisakallio Kerhot Täydennetään Yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö Syksyllä pidetään neljä erillistä vanhempainiltaa, esiopetus järjestää oman vanhempainillan ja luokat 0-2, 3-5 sekä 6-9 omansa. Näiden lisäksi opettaja järjestävät oppilaittensa vanhemmille keskustelutilaisuuksia sekä yhteisinä vanhempainiltoina että yksittäisinä henkilökohtaisina vanhempainvartteina. Koteihin tiedotetaan koulun toiminnasta luokkakohtaisesti tai yhteistiedotteina. Vanhempien toivotaan ottavan aktiivisesti osaa koulun järjestämiin tilaisuuksiin. Koulu toimii yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Koulun vuosikalenteri Elokuu Koulun alun VESO päivä perjantaina 8.8. klo Koulu alkaa maanantaina ma klo 9.15 Yhteissuunnittelu ke klo Koulun alun jumalanpalvelus pe klo Olen ykkönen liikenneturvallisuusteema 1.luokilla Kummiluokka toiminta eskarin ja 5. luokan välillä alkaa Kummiluokkatoiminta 1. ja 6. luokan välillä alkaa Yhteissuunnittelu pedagoginen tiimi ke klo OHR suunnittelupalaveri ke klo Leirikoulu 9A Ahvenanmaalle

11 Vanhempainilta 3.-5.lk maanantaina Yhteissuunnittelu teematiimi ke klo RUA8 opintoretki Tukholmaan B Sauvon Karuna Vanhempainilta 0-2.lk torstai luokan Kumu-ryhmä kotiseutumuseossa klo Listat opettajille tehostetun- ja erityisen tuen oppilaista EO: oppimistaitojen alkukartoitukset eskari ja 1.lk Syyskuu Yhteissuunnittelu työparit ke 3.9. klo A leirikoulu Auran Koivuniemessä Opettajien koulutus perjantaina 5.9. klo Luennoitsijana Jari Sinkkonen. Oppilaiden koulupäivä päättyy klo Lauantaikoulupäivä 6.9. klo Jälki-istunto 5.9. Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Koulujen välinen yleisurheilukilpailu yhteistyössä Liedon kunnan koulujen kanssa (3.-6.lk) Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: harrastukset Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Vanhempainilta 6.-9.lk Koulujen välinen jalkapalloturnaus yhteistyössä Liedon kunnan koulujen kanssa (5.-6.lk) Jälki-istunto Pihasiivous 2., 4., 6. ja 8. luokat Nälkäpäiväkeräys syyskuussa KiVa Koulu tunnit 1-2, luokille 1,4,7 Eskari syysretki Liesan majalle Eskarin varpaat vauhtiin -liikuntakampanja alkaa Palo- ja pelastautumisharjoitus Eo: Sanaketjutestit 3.-9.lk Eo:Armi2 2.lk Lokakuu Yhteissuunnittelu työparit ke klo Koulukuvaus Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: runo/kirjailija Kari Levola Eskarin Varpaat vauhtiin tapahtuman loppuhuipennus urheilukentällä lk TET alkaen viikko 41 9A lk TET vk 41 ja 9 B lk TET vk 43 Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Syysloma viikko 42 Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokous Yhteishakuinfo Jälki-istunto Kansainvälinen nallepäivä (eskari) Eskarin jännitysjuhla viikolla 44 Pihasiivous 1,3,5,7,9

12 KiVa tunti 3 Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Eo: mennessä tehostetun ja erityisen tuen asiakirjat päivitetään yhteistyössä huoltajien ja erityisopettajien kanssa. Marraskuu TAI-tutustumiset marraskuussa, ajat varmistuvat myöhemmin Yhteissuunnittelu työparit ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: historia Yhteissuunnittelu opekokokus ke klo Ice skating Tour Jälki-istunto Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Puolikas veso koululla klo lk konserttimatka Turkuun Adventtikirkko perjantaina klo Eskarin pikkujoulujuhlat KiVa tunti 4 Oppilaskunnan vaalit vko 48 Joulukuu (päivämäärät: arvioinnit valmiina, joulujuhla, Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: fantasia ja jännitys Yhteissuunnittelu työparit ke klo Itsenäisyysjuhlatanssit luokkien Itsenäisyyspäivälounas Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Musiikkiryhmän konsertti Tarvasjoen kirkossa klo 18 Arvioinnit valmiina klo 8.00 Jälki-istunto Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Joulujuhla 3-6lk Joulujuhla esi Soihtukulkue lauantaina klo 8.10 ja todistusten jako/syyslukukauden päätös Pienten lasten joulukirkko esiopetus/päivähoito Eskari lasten ja vanhempien yhteinen joulutapahtuma Joulujuhla KiVa tunti 5 Eo: Onko syksyn aikana ilmennyt uusia tuen tarpeita ja uusia tuettavia oppilaita? Joululoma Kevätlukukausi Tammikuu Yhteissuunnittelu teematiimit ke 7.1. klo Opettajien Veso-iltapäivä tammikuussa. Päivä varmistuu myöhemmin. Osuma!? kokopäivä? KiVa tunti 6 Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: huumori Yhteissuunnittelu työparit ke klo Yhteissuunnittelu opekokous ke klo

13 Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit klo Valinnaisaineinfo 7.lk Uusien oppilaiden kouluun ilmoittautuminen Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokous Jälki-istunto Eskarilaisten 100-juhla Eo: Armi väliarviointi 2.lk tammikuun aikana Eo:1. lk väliarvioinnit tammikuun aikana Helmikuu (yhteishakuinfo) Yhteissuunnittelu teematiimit ke 3.2. klo Yhteissuunnittelu työparit ke klo Ystävänpäivärieha eskarissa Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: lapsen ja nuoren maailma / kirjailija Markku Karpio Jälki-istunto Perinnepäivä eskarissa A TET vko 7, 8B TET vko 9 Tietoturvapäivä Futuristit 112 päivä vastuuhenkilönä: Juuso Talviloma vko 8 Maaliskuu Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke 3.3. klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Yhteissuunnittelu työparit ke klo Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: eläimet Koulujenväliset salibändykilpailut yhteistyössä Liedon kunnan kanssa. 7. lk. TET vko 10 KiVa tunti 8 Eo: Allut 3.-6.lk Huhtikuu Yhteissuunnittelu teematiimit ke 1.4. klo Yhteissuunnittelu työparit ke 8.4. klo Jälki-istunto Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Eskarin retki Turun sirkuskouluun Sanataidetta Tarvasjoella projekti: Sanataiteen juhla Yhteishaun pääsykoepäivät huhti-toukokuussa, oppilaitoskohtaiset ajat varmistuvat myöhemmin (Hakuaika vuonna ) Pihasiivous 2,4,6,8 KiVa tunti 9 Pääsiäiskirkko 2.4. klo Eo: 9.4. mennessä 2.lk:n ja 6.lk:n HOJKS:ien tarkistus ja erityisen tuen arviointi yhdessä huoltajien kanssa. EO: mennessä Armi 2 kevätarviointi 2.lk:t

14 Toukokuu (päivämäärät: arvioinnit valmiina, stipendit, retket, ) Yhteissuunnittelu työparit ke 6.5. klo Jälki-istunto 8.5. Yhteissuunnittelu opekokous ke klo lk leirikoulu Lohjalla Kevätretki 1.-3.lk Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit/opekokous ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Arvioinnit valmiina viikolla 21. Tarkempi aika päätetään keväällä. Pihasiivous 1,3,5,7,9 Koulun pesäpallo-ottelut pe Uusien eskarilaisten ja 1. luokkalaisten tutustumispäivä Opettajien työsuunnitelmakokous Päivä varmistuu myöhemmin Jälki-istunto pe KiVa tunti 10 Eskarin kevätretki Turkuun Eskarin kirjainseikkailun päätösjuhla Esikoulun kevätjuhla Esikouluun ja 1. luokalle tulevien lasten vanhempienilta kevätjuhla Tuulensuojassa (Tuulensuoja) Koululaisjumalanpalvelus Tarvasjoen kirkossa ja todistusten jako koululla Lisäksi koulu osallistuu lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan urheilukilpailuihin (yleisurheilu-, hiihto- ja maastojuoksukilpailuihin ym.), lasketteluretkille, uintiretkille, polkupyöräretkille sekä marjastus- ja sieniretkille. Lukuvuoden aikana pyritään tekemään paikallisia kotiseuturetkiä ja opintomatkoja omalla paikkakunnalla, lähikunnissa sekä Turussa varojen ja mahdollisuuksien mukaan. Tuulensuojan osalta on huomioitava seuraava käytänne - Kun Tuulensuojan oppilaat omalla leirillään ja opettaja ei ole mukana, oppilaat anovat poissaololuvan koulusta ja ovat huoltajan eli laitoksen vastuulla - Käytäntönä on, että opettaja osallistuu vain yhteen pitkään leirikouluun vuodessa. - Mikäli laitos järjestää useita leirejä ja opettaja ei osallistu leirille hän toimii Tarvasjoen koulussa resurssiopettajana

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU KORTESJÄRVEN YLÄKOULU Lukuvuosi 2014 2015 Rehtorin työhuoneesta 8.9.2014 Koulumme on jälleen avannut ovensa arkiseen koulutyöhön ja ensimmäinen koeviikkokin on jo vauhdissa. Aloitimme koulun valitettavasti

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot