Sivistyslautakunta TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 17.9.2014 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA

2 Koulun perustiedot Koulu Tarvasjoen koulu Rehtori Janne Ahlqvist Kansilian tiedot Koulu- ja hallintosihteeri Jasmin Broman Toimipisteet Tarvasjoen koulu Hämeen Härkätie Tarvasjoki Tuulensuojan yksikkö Kyröntie Tarvasjoki Opetushenkilöstö Opettajaluettelo Ahti Camilla EN, RU Grönroos Marja MA, ATK Huhtanen Päivi virkavap sij. Vilén Eveliina OPO Kaivonen Irmeli ESI Kaunisto Jaana AI Koivula Hanna LO Kuokkanen Annika EO Kuokkanen Merja LO Laaksonen Juuso TN, LI Luoto Hanna-Mari LO Luukkonen Satu MU, KU Lähteenmäki Tiina LO virkavap Muhonen Kirsi LO Nieminen Outi ap.rehtori, LO Nurmi Terhi KO,TS, TT Rajamäki Esa LO Ratia-Buoro Elina RU,SA, RA Rissanen Elina HI, YH, UE, ET, KAU Routamaa Teija ESI

3 Ruohonen Jussi LO Rytsä Mikko ELO Savila Katja BI, GE, FY, KE Sirro Marja LO Tikka Viivi LO, EO Vaajala Sanna LO Muu henkilökunta Koulunkäynninohjaajat Lindqvist Hely Nyman Maiju Peippo Tuula Sisso Eeva Aamu- ja iltapäivätoiminta Mäkelä Merja Nyman Maiju Oppilashuollon henkilöstö Terveydenhoitaja Kankare Tuija Koulupsykologi Nuutero-Koski Anna-Kaisa Kuraattori Lampinen Janina Koulun tiimit/kehittämisryhmät Tarvasjoen koulu on mukana Osaava-hankkeessa, jonka tavoitteena on kaikkien osallisuuden lisääminen Tarvasjoen koulun sisälle sekä eri yhteistyötahojen kesken sekä pedagoginen uudistuminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme sekä opetushenkilöstön toimintatapojen uudistamiseksi olemme perustaneet seuraavat tiimit/kehittämisryhmät: Tiiminvetäjät pedagogiset tiimit o 0-2lk, 3-4lk, 5-6lk, 7-9lk Teematiimiit o Aktivistit, lomakistit, hengettäret, futuristit ja sillanrakentajat Työparit Turvallisuussuunnitelma Tarvasjoen koululle on laadittu turvallisuussuunnitelma sekä kriisisuunnitelma. Suunnitelmat on päivitetty keväällä Pelastautumisharjoitukset järjestetään kerran lukuvuodessa. Koulun henkilöstö kertaavat turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat lukuvuosittain ja merkitsevät ne luetuiksi. Koulun turvallisuusvastaavana toimii Juuso Laaksonen.

4 Oppilaskunta Tarvasjoen koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan. Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Tarvasjoen kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön ja pyrkiä kehittämään oppilaiden osallistumismahdollisuuksia koulutyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi oppilaskuntatoiminta tukee oppilaiden vastuunottoa yhteisten asioiden hoitamisessa. Oppilaskuntatoiminnan suunnittelusta, päätöksenteosta ja yhteistoiminnasta vastaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallituksen tekemien päätösten toimeenpano edellyttää niiden hyväksymistä myös opettajakokouksessa tai koulun tiiminvetäjien palaverissa. Hallituksen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta vastaavat hallituksen jäsenet yhdessä sekä oppilaskunnan ohjaajat ja rehtori. Oppilaskunnan hallitus Oppilaskunnan hallituksen muodostavat ns. ylähuone (6.-9.-luokkalaiset) ja alahuone ( luokkalaiset). Ylähuoneen ja alahuoneen edustajat valitaan luokan sisäisillä vaaleilla marrasjoulukuun vaihteessa. Hallituksen kausi kestää aina yhden kalenterivuoden tammikuusta joulukuuhun (9.-luokkalaisilla 1,5 vuotta). Hallituksen tehtävänä on kehittää luokkien yhteistoimintaa ja tukea oppilaiden mahdollisuutta osallistua yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Hallituksen tehtävänä on toimia yhteydenpitäjänä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia yhteishengen kohottajana koulussa. Lisäksi hallituksen jäsenten tehtävänä on toimia luokkansa asioiden järjestäjinä, viestinviejinä ja oppilaskunnan hallituksen suunnittelemien tehtävien toteuttajina. Jokainen oppilaskunnan hallituksen jäsen on esimerkki muille oppilaille. Kieliohjelma Tarvasjoen koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 2. luokalla 1 vvt, 3.-7.luokilla 2 vvt ja luokilla 3 vvt. A2-kielenä ruotsia luokilla 2 vvt. Valinnaisina kielinä Tarvasjoen koulussa on mahdollista opiskella saksaa ja ranskaa (2 vvt) 8. ja 9. luokalla. Koulun painopistealueet Tarvasjoen koulun teemana lukuvuonna on yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi koulun henkilökunnasta on perustettu luokkakohtaisia ja pedagogisia tiimejä sekä muodostettu työpareja. Teeman tavoitteena on lisätä yhteistyötä opettajien välillä, lisätä oppiaineiden välistä integraatiota sekä luoda uusia toimintamalleja opetukseen. Vanhempainyhdistys Tarvasjoen koululla on vanhempainyhdistys, mutta sen toiminta on ollut viime vuosina varsin vähäistä. Koulun tavoitteena on tukea koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan aktivoitumista lukuvuonna

5 Aamu- ja iltapäivätoiminta Tarvasjoen koululla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Samoissa tiloissa järjestetään myös esiopetus sekä esiopetuksen päivähoito. Aamupäivätoiminnan tavoitteena on järjestää lapselle turvallinen paikka ennen koulun alkua. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on puolestaan järjestää lapselle turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä, jossa on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen. Aamupäivätoimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä klo Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä klo Toimintasuunnitelman käsittely Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu ja käsitelty koulun henkilökunnan kanssa sekä Tavoitteet Kehittämis- ja arviointikohteet Koulun tiimirakenteen vakiinnuttaminen Opettajien yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen Opetushenkilöstön TVT-taitojen kehittäminen Mahdolliset hankkeet Tarvasjoen koulu on mukana kahdessa osaava-hankkeessa. Uudet oppimisympäristöt ja pedagoginen uudistuminen-hanke toteutetaan yhdessä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kanssa sekä Osuma!-tvt-täydennyskoulutushankkeessa joka toteutetaan yhdessä Salon, Someron ja Auranmaan kuntien kanssa. Toiminta Koulun toiminta-ajatus Tarvasjoen koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskellaan esiopetuksesta perusopetuksen yhdeksänteen luokkaan saakka. Tarvasjoen koulun lisäksi opetusta annetaan myös erillisessä Tuulensuojan yksikössä. Oppilaita koulussa on hieman alle 300 ja opettajia ja muuta henkilökuntaa yhteensä 41. Tarvasjoen koulu tarjoaa oppilaille turvallisen oppimisympäristön, jossa oppilaat voidaan huomioida yksilöinä ja heidän terveen itsetunnon kehitystä on mahdollista tukea. Turvallinen oppimisympäristö antaa oppilaille myös mahdollisuuden myönteisen opiskeluasenteen omaksumiseen ja työn ilon kokemiseen. Tämä antaa hyvät edellytykset sille, että oppilaasta kehittyy ahkera, vastuuntuntoinen ja toiset huomioon ottava nuori. Koulun arvoperustaan kuuluu, että oppilas tunnistaa oman kotiseutunsa historiallisuuden ja omaleimaisuuden. Oppilas omaksuu suomalaiset perusarvot ja oppii kunnioittamaan myös muita kulttuureita. Koulussa päämääränä on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät tiedot, taidot ja opiskeluasenteet, jotta heistä voi tulevaisuudessa kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

6 Tarvasjoen koulussa painotetaan erityisesti hyvää käytöstä ja oppilaan henkistä hyvinvointia. Opetus ja sen tuki Lukuvuoden teemat ja painotukset Tarvasjoen koulun teemana lukuvuonna on yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen tuki Yleistä tukea tarjotaan kaikille oppilaille. Tuen antaminen yleisen tuen piirissä on tilapäistä. Yleisten tuen antamisesta vastaa ryhmän opettaja. Oppilaan tuen muotoja ovat mm. Oppilastuntemukseen perustuva opetuksen eriyttäminen, erilaiset opetusjärjestelyt luokassa, monipuoliset opetusmenetelmät, -välineet ja -materiaalit (äänikirjat, lisämateriaalit yms.), joustavat opetusjärjestelyt/ryhmät, yhteisopettajuus, työjärjestyksen palkitukset, tukiopetus, läksykerho, osa-aikainen erityisopetus ja tilapäinen avustajan tuki. Tehostettu tuki Tehostetun tuen piiriin oppilas siirtyy, jos oppilas tarvitsee useampia tukimuotoja säännöllisesti ja samanaikaisesti. Tehostetun tuen toteutumisesta vastaa opettajat pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman mukaisesti. Erityinen tuki Jos tehostettu tuki ei riitä siirtyy oppilas erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen oppilaiden opinnoista/opetusjärjestelyistä vastaa erityisopettaja. Tuen antamisessa, asiakirjoissa toteutuksessa ja niiden päivityksissä noudatetaan perusopetuslain määräyksiä. Valinnaisaineiden toteuttaminen Valinnaisaineryhmien muodostamisessa on Tarvasjoen koulussa pidetty kuuden oppilaan alarajaa. Useita valinnaisaineita opiskellaan yhdysluokkana, jossa on sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan oppilaita. Yhdysluokan avulla mahdollistetaan laajempi valinnaisainepaletti oppilaille. Oppilaiden valinnaisainevalinnat lukuvuodeksi : 4.lk Ruotsi A-kielenä 19 oppilasta 5.lk Tekninen työ 20 oppilasta Tekstiilityö 13 oppilasta 7. lk Musiikki 3 oppilasta

7 Liikunta Tietotekniikka 11 oppilasta 10 oppilasta 8. lk Yhdysluokka 8/9 lk 8.lk englanti 6 oppilasta 10 oppilasta ilmaisutaito 2 oppilasta 12 oppilasta kaupalliset aineet 8 oppilasta 12 oppilasta kotitalous 13 oppilasta 13 oppilasta (8.lk) kuvataide 3 oppilasta 7 oppilasta liikunta 17 oppilasta 23 oppilasta luonnontieto 7 oppilasta 16 oppilasta matematiikka 7 oppilasta 15 oppilasta musiikki 4 oppilasta 11 oppilasta ranska 2 oppilas 11 oppilasta saksa 9 oppilasta 10 oppilasta tekninen työ (valinnainen) 10 oppilasta 10 oppilasta (8.lk) tekninen työ (syventävä) 4 oppilasta 9 oppilasta (8TNS/9TNV) tekstiilityö 0 oppilasta 0 oppilasta tietotekniikka 7 oppilasta 7 oppilasta (8.lk) 9.lk kotitalous 12 oppilasta --> yksi ryhmä Katsomusaineiden opetus Koulun 288 oppilaasta 281 osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Elämänkatsomustietoa opiskelee 7 oppilasta. Oppilaan ohjaus Oppilaanohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja tasapainoiseen persoonallisuuteen sekä kehittämään itsetuntemustaan. Oppilaanohjauksessa korostetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Oppilaanohjauksessa oppilas oppii kehittämän opiskelutaitojaan ja tuntemaan erilaisia tapoja oppia. Lisäksi oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea ja ohjata oppilasta pohtimaan ja arvioimaan opiskelujaan, tulevaisuuttaan sekä ammatillista suuntautumistaan. Myös oppilaan kasvamista kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen tuetaan. Oppilaanohjaus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta. Henkilökohtaisen ohjauksen aikana oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintaan sekä muihin elämäntilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Työelämään tutustumisen (TET) jaksoja järjestetään oppilaan koulutus- ja ammatinvalinnan tukemiseksi sekä työn arvostuksen lisäämiseksi. Näiden aikana oppilaalla on mahdollisuus hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään tutustuminen. Poissaolojen seuranta

8 Luokanopettaja/-valvoja seuraa oppilaiden poissaoloja. Poissaolot merkitään Wilmaan. Luokanopettaja/luokanvalvoja voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan olla poissa koulusta enintään kolme päivää. Koulun rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan enintään kahden viikon poissaoloon koulusta. Sivistyslautakunta myöntää kahta viikkoa pidemmät luvat huoltajan anomuksesta. Kouluvapaat haetaan kirjallisesti. Hakemus on toimitettava luokanopettajalle/luokanvalvojalle hyvissä ajoin. Huoltaja on vastuussa oppilaan oppimisesta kouluvapaan aikana. Koulussa tekemättä jääneet tehtävät on suoritettava vapaasta huolimatta joko etukäteen, loman aikana tai välittömästi vapaan päätyttyä. Koulun toimesta annettava tukiopetus ei ole tarkoitettu lomamatkailusta aiheutuvien opiskeluvaikeuksien tai opinnoissa jälkeen jäämisen paikkaamiseksi. Monikulttuurinen opetus Koulussamme on aloittanut syksyllä 2014 yksi S2-opetukseen oikeutettu oppilas. Hänelle järjestetään S2-opetusta. Työ- ja loma-ajat Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi ma la Syysloma ma (vko 42) Lauantaikoulupäivä Kevätlukukausi ma la Talviloma (vko 8) Jaksot Oppilasarvioinnin ajankohdat Vanhempainkeskustelut järjestetään vähintään kerran lukuvuoden aikana. Ajankohta määräytyy luokanopettajien-/valvojien harkinnan mukaan. Todistus väliarvioinnista annetaan Lukuvuositodistus annetaan Päivittäinen työaika Oppitunnit 1.tunti tunti tunti lk ruokailu 1.-3.lk lk ruokailu lk lk tunti lk

9 4.-6. lk lk ruokailu lk 5.tunti tunti tunti Välitunnit ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) lk lk ruokailuvälitunti lk (ruokailu + välitunti) Tapahtumakalenteri Uskonnolliset tilaisuudet Seurakunnan aamunavaukset ovat joka toinen viikko luokkien oppilaille torstaisin ja luokkien oppilaille perjantaisin sekä koululaisjumalanpalvelukset , ensimmäisen adventin aikaan, pääsiäisenä sekä keväällä Päivänavauskäytänteet Seurakunnan aamunavaukset ovat joka toinen viikko luokkien oppilaille torstaisin ja luokkien oppilaille perjantaisin. Sanataidetta Tarvasjoella projektin aamunavaukset. Muina aamuina aamunavauksia pidetään ensimmäisen tunnin opettajan harkinnan mukaan. Koulun juhlat joulujuhla esi-2.lk, lk itsenäisyyspäivätanssit lk sanataiteen juhlat kevätjuhla Tet-harjoittelijat 7.luokan oppilaat toimivat yhden päivän lukuvuoden aikana keittiön ja siivouksen apuna. 8.luokan työelämään tutustumisjaksot viikoilla 7 ja 9 9. luokan työelämään tutustumisjaksot viikoilla 41 ja 43 Teemapäivät Sanataidetta Tarvasjoella -projektiin ottavat osaa Tarvasjoen koulun luokan oppilaat. Projektin tavoitteena on syventää oppilaiden kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen osaamista. Projekti sisältää seitsemän työpajaa, joita edeltää kirjastonhoitajan kirjavinkkaus työpajan aiheesta jokaiselle ryhmälle. Työpajat

10 16.9. harrastukset runo/kirjailija Kari Levola historia fantasia ja jännitys huumori eläimet, myös eskarit osallistuvat lapsen ja nuoren maailma/kirjailija Markku Karpio sanataiteen juhlat Lisäksi oppilaskunta järjestää lukuvuoden aikana teemapäiviä Koulun ulkopuolinen toiminta Leirikoulut A:n leirikoulu Ahvenanmaalla RUA8-ryhmän opintoretki Tukholmaan B Sauvon Karuna A:n leirikoulu Pöytyän Koivuniemessä lk Lohja Kisakallio Kerhot Täydennetään Yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö Syksyllä pidetään neljä erillistä vanhempainiltaa, esiopetus järjestää oman vanhempainillan ja luokat 0-2, 3-5 sekä 6-9 omansa. Näiden lisäksi opettaja järjestävät oppilaittensa vanhemmille keskustelutilaisuuksia sekä yhteisinä vanhempainiltoina että yksittäisinä henkilökohtaisina vanhempainvartteina. Koteihin tiedotetaan koulun toiminnasta luokkakohtaisesti tai yhteistiedotteina. Vanhempien toivotaan ottavan aktiivisesti osaa koulun järjestämiin tilaisuuksiin. Koulu toimii yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Koulun vuosikalenteri Elokuu Koulun alun VESO päivä perjantaina 8.8. klo Koulu alkaa maanantaina ma klo 9.15 Yhteissuunnittelu ke klo Koulun alun jumalanpalvelus pe klo Olen ykkönen liikenneturvallisuusteema 1.luokilla Kummiluokka toiminta eskarin ja 5. luokan välillä alkaa Kummiluokkatoiminta 1. ja 6. luokan välillä alkaa Yhteissuunnittelu pedagoginen tiimi ke klo OHR suunnittelupalaveri ke klo Leirikoulu 9A Ahvenanmaalle

11 Vanhempainilta 3.-5.lk maanantaina Yhteissuunnittelu teematiimi ke klo RUA8 opintoretki Tukholmaan B Sauvon Karuna Vanhempainilta 0-2.lk torstai luokan Kumu-ryhmä kotiseutumuseossa klo Listat opettajille tehostetun- ja erityisen tuen oppilaista EO: oppimistaitojen alkukartoitukset eskari ja 1.lk Syyskuu Yhteissuunnittelu työparit ke 3.9. klo A leirikoulu Auran Koivuniemessä Opettajien koulutus perjantaina 5.9. klo Luennoitsijana Jari Sinkkonen. Oppilaiden koulupäivä päättyy klo Lauantaikoulupäivä 6.9. klo Jälki-istunto 5.9. Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Koulujen välinen yleisurheilukilpailu yhteistyössä Liedon kunnan koulujen kanssa (3.-6.lk) Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: harrastukset Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Vanhempainilta 6.-9.lk Koulujen välinen jalkapalloturnaus yhteistyössä Liedon kunnan koulujen kanssa (5.-6.lk) Jälki-istunto Pihasiivous 2., 4., 6. ja 8. luokat Nälkäpäiväkeräys syyskuussa KiVa Koulu tunnit 1-2, luokille 1,4,7 Eskari syysretki Liesan majalle Eskarin varpaat vauhtiin -liikuntakampanja alkaa Palo- ja pelastautumisharjoitus Eo: Sanaketjutestit 3.-9.lk Eo:Armi2 2.lk Lokakuu Yhteissuunnittelu työparit ke klo Koulukuvaus Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: runo/kirjailija Kari Levola Eskarin Varpaat vauhtiin tapahtuman loppuhuipennus urheilukentällä lk TET alkaen viikko 41 9A lk TET vk 41 ja 9 B lk TET vk 43 Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Syysloma viikko 42 Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokous Yhteishakuinfo Jälki-istunto Kansainvälinen nallepäivä (eskari) Eskarin jännitysjuhla viikolla 44 Pihasiivous 1,3,5,7,9

12 KiVa tunti 3 Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Eo: mennessä tehostetun ja erityisen tuen asiakirjat päivitetään yhteistyössä huoltajien ja erityisopettajien kanssa. Marraskuu TAI-tutustumiset marraskuussa, ajat varmistuvat myöhemmin Yhteissuunnittelu työparit ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: historia Yhteissuunnittelu opekokokus ke klo Ice skating Tour Jälki-istunto Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Puolikas veso koululla klo lk konserttimatka Turkuun Adventtikirkko perjantaina klo Eskarin pikkujoulujuhlat KiVa tunti 4 Oppilaskunnan vaalit vko 48 Joulukuu (päivämäärät: arvioinnit valmiina, joulujuhla, Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: fantasia ja jännitys Yhteissuunnittelu työparit ke klo Itsenäisyysjuhlatanssit luokkien Itsenäisyyspäivälounas Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Musiikkiryhmän konsertti Tarvasjoen kirkossa klo 18 Arvioinnit valmiina klo 8.00 Jälki-istunto Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Joulujuhla 3-6lk Joulujuhla esi Soihtukulkue lauantaina klo 8.10 ja todistusten jako/syyslukukauden päätös Pienten lasten joulukirkko esiopetus/päivähoito Eskari lasten ja vanhempien yhteinen joulutapahtuma Joulujuhla KiVa tunti 5 Eo: Onko syksyn aikana ilmennyt uusia tuen tarpeita ja uusia tuettavia oppilaita? Joululoma Kevätlukukausi Tammikuu Yhteissuunnittelu teematiimit ke 7.1. klo Opettajien Veso-iltapäivä tammikuussa. Päivä varmistuu myöhemmin. Osuma!? kokopäivä? KiVa tunti 6 Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: huumori Yhteissuunnittelu työparit ke klo Yhteissuunnittelu opekokous ke klo

13 Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit klo Valinnaisaineinfo 7.lk Uusien oppilaiden kouluun ilmoittautuminen Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokous Jälki-istunto Eskarilaisten 100-juhla Eo: Armi väliarviointi 2.lk tammikuun aikana Eo:1. lk väliarvioinnit tammikuun aikana Helmikuu (yhteishakuinfo) Yhteissuunnittelu teematiimit ke 3.2. klo Yhteissuunnittelu työparit ke klo Ystävänpäivärieha eskarissa Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: lapsen ja nuoren maailma / kirjailija Markku Karpio Jälki-istunto Perinnepäivä eskarissa A TET vko 7, 8B TET vko 9 Tietoturvapäivä Futuristit 112 päivä vastuuhenkilönä: Juuso Talviloma vko 8 Maaliskuu Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke 3.3. klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Yhteissuunnittelu työparit ke klo Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Sanataidetta Tarvasjoella projekti työpaja: eläimet Koulujenväliset salibändykilpailut yhteistyössä Liedon kunnan kanssa. 7. lk. TET vko 10 KiVa tunti 8 Eo: Allut 3.-6.lk Huhtikuu Yhteissuunnittelu teematiimit ke 1.4. klo Yhteissuunnittelu työparit ke 8.4. klo Jälki-istunto Yhteissuunnittelu opekokous ke klo Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Eskarin retki Turun sirkuskouluun Sanataidetta Tarvasjoella projekti: Sanataiteen juhla Yhteishaun pääsykoepäivät huhti-toukokuussa, oppilaitoskohtaiset ajat varmistuvat myöhemmin (Hakuaika vuonna ) Pihasiivous 2,4,6,8 KiVa tunti 9 Pääsiäiskirkko 2.4. klo Eo: 9.4. mennessä 2.lk:n ja 6.lk:n HOJKS:ien tarkistus ja erityisen tuen arviointi yhdessä huoltajien kanssa. EO: mennessä Armi 2 kevätarviointi 2.lk:t

14 Toukokuu (päivämäärät: arvioinnit valmiina, stipendit, retket, ) Yhteissuunnittelu työparit ke 6.5. klo Jälki-istunto 8.5. Yhteissuunnittelu opekokous ke klo lk leirikoulu Lohjalla Kevätretki 1.-3.lk Yhteissuunnittelu pedagogiset tiimit/opekokous ke klo Yhteissuunnittelu teematiimit ke klo Arvioinnit valmiina viikolla 21. Tarkempi aika päätetään keväällä. Pihasiivous 1,3,5,7,9 Koulun pesäpallo-ottelut pe Uusien eskarilaisten ja 1. luokkalaisten tutustumispäivä Opettajien työsuunnitelmakokous Päivä varmistuu myöhemmin Jälki-istunto pe KiVa tunti 10 Eskarin kevätretki Turkuun Eskarin kirjainseikkailun päätösjuhla Esikoulun kevätjuhla Esikouluun ja 1. luokalle tulevien lasten vanhempienilta kevätjuhla Tuulensuojassa (Tuulensuoja) Koululaisjumalanpalvelus Tarvasjoen kirkossa ja todistusten jako koululla Lisäksi koulu osallistuu lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan urheilukilpailuihin (yleisurheilu-, hiihto- ja maastojuoksukilpailuihin ym.), lasketteluretkille, uintiretkille, polkupyöräretkille sekä marjastus- ja sieniretkille. Lukuvuoden aikana pyritään tekemään paikallisia kotiseuturetkiä ja opintomatkoja omalla paikkakunnalla, lähikunnissa sekä Turussa varojen ja mahdollisuuksien mukaan. Tuulensuojan osalta on huomioitava seuraava käytänne - Kun Tuulensuojan oppilaat omalla leirillään ja opettaja ei ole mukana, oppilaat anovat poissaololuvan koulusta ja ovat huoltajan eli laitoksen vastuulla - Käytäntönä on, että opettaja osallistuu vain yhteen pitkään leirikouluun vuodessa. - Mikäli laitos järjestää useita leirejä ja opettaja ei osallistu leirille hän toimii Tarvasjoen koulussa resurssiopettajana

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Yhteistyön tavoite Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma. Toteuttamistapa Aikataulu Resurssitarve

Yhteistyön tavoite Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma. Toteuttamistapa Aikataulu Resurssitarve ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖSUUNNITELMAT 2016-2017 Päiväkodit: Näsin päiväkoti & Hornhattula Koulu: Albert Edelfeltin koulu: yleisopetus 1-2lk Kummitoiminta jatkuu 2016-2017 siten, että 5. luokkalaiset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Paraisten lukion lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Paraisten lukion lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Paraisten lukion lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Paraisten lukio Pajbakantie 1 21600 Parainen Puhelinnumerot rehtori 040-5480541 kanslia 040-4885766 opettajat 040-4885765

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat MAA-TULLI Elokuu Syyslukukausi 11.8. 22.12.16 vko 32 vko 33 vko 34 TOIMINTAKALENTE -RI Tapahtuma Koulu alkaa 11.8. klo 9.00 koulun pihalta Koulurauhan julistus Teema: Lajittelu kuntoon Taideretki Kiasmalle

Lisätiedot

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2016 17 Päivitetty 13.9.16. Koulumme tavoitteet tänä lukuvuotena: TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2012 Leena Mäntylä Päiväkodin johtaja Tiina Heino Johtokunnan puheenjohtaja Kettukallion päiväkoti Esiopetusryhmän

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

2. TOSUKE-määritykset multiprimuksessa. 3. Suunnitelmapohjan tekemisen ohjeet pääkäyttäjälle. 4. Pikaohje rehtorille suunnitelman tekemiseksi

2. TOSUKE-määritykset multiprimuksessa. 3. Suunnitelmapohjan tekemisen ohjeet pääkäyttäjälle. 4. Pikaohje rehtorille suunnitelman tekemiseksi SISÄLLYS: 1. Perusta TOSUKE:lle 2. TOSUKE-määritykset multiprimuksessa 3. Suunnitelmapohjan tekemisen ohjeet pääkäyttäjälle 4. Pikaohje rehtorille suunnitelman tekemiseksi 5. Pikaohje rehtorille kertomuksen

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Pruukin yhtenäiskoulu

Pruukin yhtenäiskoulu Pruukin yhtenäiskoulu RENTOA MEININKIÄ JA UUSIA KAVEREITA VAPAAMPAA JA MONIPUOLISEMPAA OPISKELUA Lukuvuoden 2016-2017 aloitus 6.4.2016 OPPILAAKSIOTTOALUE - pohjoisessa Vuoritie/Björkenheimintie - idässä

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot