RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY"

Transkriptio

1 MEG23 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY Käyttöohje Instruction manual

2 TÄRKEÄÄ FI LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. JOHDANTO Tämä laite on suunniteltu isojen renkaiden kuten kuorma-autojen, linja-autojen, traktoreiden yms. koneiden renkaiden helppoon, nopeaan ja turvalliseen irrottamiseen, käsittelyyn ja paikoilleen asentamiseen. Nostotoiminto aikaansaadaan rungon sisään asennetun kaksivaiheisen hydraulipumpun avulla. Käsiteltävä rengas nostetaan kahdelle rullista muodostuvalle pöydälle, jotka sijaitsevat laitteen kummassakin jalassa. Hydraulipumppu vetää jalat yhteen renkaan alla siten että rengas nousee rullille ja varmistin lukitaan päälle. Ennen laitteen siirtämistä rengas tasapainotetaan huolellisesti renkaan kannatinvarren avulla. Ominaisuudet - 2-nopeuksinen hydraulisylinteri nopeaan ja tarkkaan säätöön - Tukikahva liikuteltavuuden helpottamiseksi - Säädettävä tukivarsi - 4 järeää kääntyvää pyörää helpottamaan liikkumista kun rengas on nostettu rullapöydille - 2 rullapöytää, joissa on 4 rullaa mikä mahdollistaa renkaan pyörittämisen pyöränpulttien kohdalle TEKNISET TIEDOT Max. kapasiteetti Renkaan min. halkaisija Renkaan max. halkaisija Renkaan max. leveys Mitat (L x S x K) Paino 1200 kg 1000 mm 2200 mm 800 mm 1300 x 1015 x 1500 mm 118 kg TURVAOHJEET JA VAROITUKSET Turvasymbolit Käyttäjän on ymmärrettävä täysin laitteessa olevat varoitussymbolit. Symboleja on käytetty tähdentämään tärkeitä tietoja: VAARA Kiinnittää käyttäjän huomion tilanteisiin jotka voivat vaarantaa hänen tai muiden turvallisuuden. VAROITUS Kiinnittää käyttäjän huomion tilanteisiin jotka voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn mutta ei hänen tai muiden turvallisuuteen. TÄRKEÄÄ Kiinnittää käyttäjän huomion tilanteisiin jotka eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn tai hänen tai muiden turvallisuuteen. Turvatarroissa olevien ohjeiden noudattaminen on tärkeää. Tarrojen on oltava aina laitteessa. Mikäli tarvitset uusia tarroja, ota yhteys jälleenmyyjään. Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa mistään sellaisista seuraamuksista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 2

3 Ennen laitteen käyttöä on jokaisen käyttäjän ymmärrettävä seuraavat selitykset. ENNEN KÄYTTÖÄ 1. Laitteen jokaisen käyttäjän on luettava käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä, säätämistä tai huoltamista. KÄYTÖN AIKANA 2. Kiinnittämättömän kuorman aiheuttama vaara. Käyttäjän on varmistettava että laitteella siirrettävät renkaat on asianmukaisesti lastattu ja käyttöohjeiden mukaisesti kiinnitetty. 3. Ennen kuin liikutat lastattua laitetta, käytä aina lukitusmekanismia joka lukitsee nostorullat paikoilleen. 4. Mahdollinen lipsahduksen/putoamisen vaara. Älä koskaan seiso laitteen päällä tai aja sillä työskentelyn aikana Yleisturvaohjeet - Käyttäjän tulee olla harjaantunut ja hyväkuntoinen, muuten hän saattaa asettaa itsensä ja muut vaaraan. - Älä koskaan käytä laitetta sellaisiin renkaisiin jotka ovat halkaisijaltaan suurempia, leveämpiä tai raskaampia kuin teknisissä tiedoissa on ilmoitettu. - Renkaan kannatinvarsi (D) ja puristinvarsi (E) on tarkoitettu ainoastaan renkaan tasapainottamiseen, ei kuorman kannattamiseen. - Laitetta saa käyttää ainoastaan vaakasuoralla työpajan lattialla, joka on lakaistu puhtaaksi kaikista roskista. Laitteen käyttö kaltevilla pinnoilla on ehdottomasti kielletty. - Älä koskaan kuljeta lastattua laitetta reunojen yli, karkeilla pinnoilla, nurkissa tms., sillä koko laite voi kaatua kumoon. - Turvallisuussyistä on äärimmäisen tärkeää että kuorma lukitaan lukitusmekanismilla (F) lähimpään reikään ennen laitteen kuljettamista. Mikäli tätä lukkoa ei ole lukittu, saattaa laite avautua kuormaa kuljetettaessa ja rengas voi pudota. - Seiso ja käytä laitetta aina renkaan kannatinvarren (D) takapuolelta. - Älä käytä tai kuljeta rengasta puristinvarren (E) etupuolelta. - Öljysäiliötä täytettäessä on laite pumpattava aivan erilleen ennen täyttöruuvin (G) irrottamista, muuten säiliöön saattaa kerääntyä ylipainetta mikä voi aiheuttaa öljyn roiskumista kun täyttöruuvi avataan. - Kaikki mahdolliset nesteroiskeet yms. on poistettava välittömästi etteivät liukkaat pinnat pääse aiheuttamaan vaaratilanteita. - Öljyn käsittely- ja hävittämisasioissa ota yhteys lähimpään ympäristöviranomaiseen. Vaatimukset käyttäjälle - Käyttäjän on oltava terve ja hänellä on oltava hyvä näkö ja kuulo sekä riittävät fyysiset ominaisuudet suorittamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet. - Käyttäjän on ymmärrettävä kuinka laite toimii, ja hänen on oltava vastuullinen laitetta käyttäessään sekä tietoinen mahdollisista vaaratilanteista. 3

4 - Käyttäjän on luettava käyttöohje ja ymmärrettävä täysin laitteessa olevien varoitussymbolien merkitykset ennen laitteen käyttöä. OSAT Leveydensäädön lukitin Puristinvarsi Puristinvartta (E) käytetään renkaan tasapainottamiseksi pystysuoraan asentoon rullapöydälle. Pumpun vipu Korkeudensäädön lukitin Kahva Renkaan kannatinvarsi Lukitusmekanismi Rullapöytä Öljysäiliön täyttö Kanta Tappi Varmistin Laskupedaali Renkaan kannatinvarren kulmaa voidaan säätää erikokoisille renkaille sopivaksi irrottamalla tappi (H). 4

5 KÄYTTÖ Renkaan irrottaminen Tuo ajoneuvo asianmukaiselle vaakasuoralle lattialle ja kytke jarru päälle. Nosta vaihdettavan renkaan akseli sopivalla tunkilla siten ettei rengas enää ota maahan. Tue alustapukeilla. 1. Irrota laskupedaali (A) varmistimesta (B) ja paina sitten laskupedaali alas. Pumppaa laite erilleen pumpun vivulla (C). 2. Säädä renkaan kannatinvartta (D) siten että puristinvarsi (E) ulottuu käsiteltävän renkaan yli. 3. Työnnä laite renkaan alle siten että rullapöydät ovat renkaan molemmilla sivuilla ja rengas lepää pystysuoraa renkaankannatinta (D) vasten. 4. Tarkista että laskupedaali (A) on ylimmässä asennossa ja varmistimella (B) lukittu. Pumppaa sitten laitetta yhteen kunnes rengas ja laite eivät enää pääse liukumaan erilleen. 5. Laske puristinvartta (E) renkaan takapuolella ja säädä kunnes rengas on pystysuorassa ja sitä voidaan liikuttaa noin 5 cm sivusuunnassa. Tämä mahdollistaa renkaan pyörittämisen laitteessa kun rengasta asetetaan uudestaan paikoilleen pyöränpultteihin. Lukitse puristinvarsi paikoilleen säädön lukittimia (I ja J) kiristämällä. HUOMIO: Renkaan kannatinvarren kulmaa voidaan säätää erikokoisille renkaille sopivaksi irrottamalla tappi (H). VAROITUS! Renkaan kannatinvarsi (D) ja puristinvarsi (E) on tarkoitettu ainoastaan renkaan tasapainottamiseen, ei kuorman kannattamiseen. 6. Nosta rengas pumppaamalla vipua (C). Kun rengas on paikoillaan laitteessa, on laite lukittava nostoasentoon lukitusmekanismin (F) avulla. TÄRKEÄÄ: Varmista että lukitusmekanismi (F) on lukittu sisäkannattimessa sijaitsevan lähimmän reiän läpi. Tämä estää rengasta laskeutumasta tahattomasti käsittelyn aikana. 7. Kun renkaan mutterit on poistettu, voidaan rengasta tämän jälkeen kuljettaa laitteessa turvallisesti. 8. Sovita vipu (C) kantaan (K) ja käytä kahvan (L) kanssa, näin voit helpommin työntää koko kuormaa. Kuorman poistaminen laitteesta Kun rengas on asetettu pyöränpulteille ja kiristetty muttereilla, tai kun rengas on siirretty varastointipaikkaansa, voidaan rengas vapauttaa irti laitteesta. 1. Löysää puristinvartta (E) vapauttamalla säädön lukittimet (I ja J). 2. Nosta ja vapauta lukitusmekanismi (F). 3. Irrota laskupedaali (A) varmistimesta (B) ja paina sitten laskupedaali alas. Pumppaa laite erilleen pumpun vivulla (C). 4. Ennen kuin siirrät laitteen etäälle renkaasta, säädä puristinvartta (E) siten ettei se tartu kiinni renkaan yläosaan. HUOLTO Hydrauliöljyn lisääminen (tarvittaessa) - Lisätäksesi hydrauliöljyä öljysäiliöön, pumppaa laitetta erilleen kunnes nostorullat ovat leveimmässä mahdollisessa asennossa. Kun laite on leveimmässä mahdollisessa asennossa, irrota täyttöruuvi (G) ja lisää öljyä (ISO VG15 hydrauliöljyä tai vastaavaa). Öljyn lisääminen on helpointa suorittaa mittakannulla jossa on taipuisa kaatonokka tai öljykannulla. 5

6 IMPORTANT GB READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND NOTE THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS. USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO PROPERTY AND/OR SERIOUS PERSONAL INJURY. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL SAFE FOR FUTURE USE. INTRODUCTION This device is designed for effortless, fast and safe removal, handling and fitting of large wheels such as truck, bus, tractor wheels etc. The lifting action is achieved using a two-stage hydraulic pump, mounted inside the frame. The wheel to be handled is lifted on two tables of rollers, one mounted on each leg. The hydraulic pump draws the legs together under the wheel so that the wheel is lifted by the rollers and a safety lock applied. The wheel is balanced securely using the integral wheel support before manoeuvring. Features - 2-speed hydraulic ram for quick and accurate adjustment - Support handle to assist with ease of manoeuvrability - Adjustable retaining arm - 4 heavy duty caster wheels to enable ease of movement once the wheel is on the roller tables - 2 roller tables, each with 4 rollers to enable rotation of the wheel for alignment to studs SPECIFICATIONS Max. capacity Min. wheel diameter Max. wheel diameter Max. wheel width Dimensions (W x D x H) Weight 1200 kg 1000 mm 2200 mm 800 mm 1300 x 1015 x 1500 mm 118 kg SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS Safety symbols The operator must fully understand the warning symbols on the machine. The symbols are used to highlight important information: DANGER To draw the operator s attention to situations which could endanger his or other people s safety. CAUTION To draw the operator s attention to situations which could affect the machine performance but not his or other people s safety. IMPORTANT To draw the operator s attention to situations which do not affect the machine performance and his or other people s safety. It is important to comply with the instructions given by the safety stickers, which must always be on the machine. If new stickers are required, contact your supplier. The manufacturer or importer is not responsible for any consequence due to the inobservance of these instructions. 6

7 Before operating the machine, it is important that each operator understands the following explanations. BEFORE OPERATION 1. Before operating, adjusting or servicing the machine, it is important that each operator carefully reads the instruction manual. DURING OPERATION 2. Danger from unsecured load. The operator must ensure that wheels to be carried by the machine are correctly loaded and supported in accordance with the instruction manual. 3. Always use the locking mechanism which locks the lifting rollers in position before manoeuvring the loaded wheel dolly. 4. Potential slip/fall hazard. Never stand or ride on the wheel dolly when working with the machine General safety instructions - The operator should be experienced and in good health to avoid danger to himself and others. - Never use the wheel dolly for wheels of larger diameter, wider or heavier than those stipulated in the specifications. - The wheel support (D) and clamp support arm (E) are only to be used to balance the wheel, not to carry a load. - The wheel dolly must only be used on horizontal workshop floors, swept clean of any debris. The use of the unit on a sloping surface is absolutely forbidden. - Never drive the unit over edges, rough surfaces, corners etc. when there is a load on it as the whole unit can overturn. - It is of the greatest importance for safety that the unit is secured by the locking mechanism (F) on the nearest hole before manoeuvring the unit. If this lock is not used, the wheel dolly could come apart while carrying the load and the wheel could tip out. - Always stand and operate the unit from behind the wheel support (D). - Do not operate or manoeuvre the wheel from in front of the wheel support arm (E). - When refilling the oil reservoir, the unit must be pumped fully apart before the refill screw (G) is removed, otherwise there is a risk of excess pressure in the reservoir which can cause oil to squirt out when the refill screw is loosened. - Any possible spills of liquid etc. must be immediately taken care of to avoid risk of slippery surfaces. - For the handling and disposal of oil, contact the nearest environmental authority. Operator requirements - The operator must be in good health with good sight and hearing and the physical ability to carry out all operations required. - The operator must understand how the machine works, be responsible when operating the machine and aware of potential danger. 7

8 - The operator must have read this instruction manual and fully understand the warning symbols on the machine. PARTS Width adjustment clamp Clamp support arm The clamp support arm (E) is used to balance the wheel vertically on the roller table. Pump lever Height adjustment clamp Handle Wheel support handle Locking mechanism Roller table Oil reservoir access Socket Pin Safety device Lowering pedal The angle of each wheel support can be adjusted by the removal of pin (H) to accommodate different wheel configurations. 8

9 OPERATION To remove a wheel Position the vehicle on a suitable horizontal floor, applying the break. Jack up the axle of the wheel to be changed with a suitable trolley jack so that it is clear of the floor. Secure with axle stands. 1. Using the wheel dolly, release the lowering pedal (A) from the safety device (B) and then press down the lowering pedal. Pump apart the wheel dolly with the pump lever (C). 2. Adjust the wheel support (D) so that the clamp support arm (E) is positioned over the wheel to be handled. 3. Push the wheel dolly under the wheel so that the roller tables are positioned either side of the wheel and that the wheel sits up against the vertical wheel support (D). 4. Check that the lowering pedal (A) is in its uppermost position and locked by safety device (B). Then pump the unit together until the wheel and unit cannot glide apart. 5. Lower the clamp support arm (E) behind the wheel and adjust until the wheel is vertical and can be moved approximately 5 cm sideways, this will allow the wheel to be rotated in the wheel dolly when re-locating wheel studs. Lock the clamp support arm in position by tightening adjustment clamps (I and J). NOTE: The angle of the wheel support can be adjusted by the removal of pin (H) to accommodate different wheel configurations. WARNING! Wheel support (D) and clamp support arm (E) are only used to balance the wheel, not to carry a load. 6. Lift the wheel by pumping the lever (C). When the wheel is positioned on the unit, the wheel dolly must be secured in the lifting position with the locking mechanism (F). IMPORTANT: Ensure that the locking mechanism (F) is secured through the nearest location hole on the inner member. This prevents unintentional lowering of the wheel while it is being handled. 7. With the wheel nuts removed, the wheel can now be safely carried away on the wheel dolly. 8. Put lever (C) into the socket (K) and use with handle (L), thus the whole machine can be pushed to move. Unloading the wheel dolly When the wheel is located on the wheel studs and secured with the wheel nuts or the wheel has been moved to a place for storage, the wheel can be released. 1. Loosen the clamp support (E) by releasing the adjustment clamps (I and J). 2. Lift and release the locking mechanism (F). 3. Release the lowering pedal (A) from the safety device (B) and then press down the lowering pedal. Pump apart the wheel dolly with the pump lever (C). 4. Adjust the clamp support arm (E) so that it does not catch on the top of the wheel before manoeuvring the wheel dolly clear of the wheel. MAINTENANCE Refilling the hydraulic oil (when needed) - When re-filling the hydraulic oil reservoir, pump the wheel dolly apart until the lifting rollers are to their widest possible position. With the unit at its widest possible reach, remove the refill screw (G) and top-up with oil (ISO VG15 hydraulic oil or equivalent). Re-filling is best carried out using a measuring jug with a flexible spout or an oil can. 9

10 EC DECLARATION OF CONFORMITY WE, CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD. ADDRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU, JIANGSU, CHINA DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE: WHEEL DOLLY Model No. TX12002 REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE: MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC. WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION: OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS TECHNICAL DRAWINGS HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE FOR DESIGN AND PRODUCTION NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER S CONSENT. (PLACE AND DATE ISSUED) Dec 15 th, 2009 New Long Teng Industry Area, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, China (NAME, SIGNATURE AND POSITION) The President of Tongrun Group 10

11 KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ME, CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD. OSOITE: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU, JIANGSU, CHINA VAKUUTAMME OMALLA VASTUULLAMME, ETTÄ SEURAAVA LAITE: RENKAAN SIIRTOVAUNU Malli Nro. TX12002 (IKH-Nro. MEG23) JOHON TÄSSÄ VAKUUTUKSESSA VIITATAAN, ON SEURAAVAN DIREKTIIVIN VAATIMUSTEN MUKAINEN: KONEDIREKTIIVI 2006/42/EY. ME SÄILYTÄMME ARKISTOISSAMME TARKASTUSTA VARTEN SEURAAVAT TEKNISET ASIAKIRJAT: KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET TEKNISET PIIRUSTUKSET RISKIANALYYSI JA RATKAISUT MUUT TEKNISET ASIAKIRJAT KUTEN SUUNNITTELUN JA TUOTANNON LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET HUOMIO: TÄMÄ VAKUUTUS MITÄTÖITYY, MIKÄLI LAITTEESEEN TEHDÄÄN TEKNISIÄ TAI TOIMINNALLISIA MUUTOKSIA ILMAN VALMISTAJAN LUPAA. (PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ) Joulukuun 15., 2009 New Long Teng Industry Area, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, China (NIMI, ALLEKIRJOITUS JA ASEMA) Toimitusjohtaja, Tongrun Group 11

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE 1.8M TOWED DRUM-TYPE AERATOR 1,8 M HINATTAVA RUMPUTYYPPINEN ILMASTAJA MAN 4164028-FI Rev. B 01-2010 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MALLI: 744317A RENOVAIRE OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE RENOVAIRE IMPORTANT

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 FI Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Toiminta ja turvallisuusmerkinnät GB Wifi Socket SWS-A1 Operation and Safety Notes IAN 103043 FI FI Ennen ohjeen lukemista taivuta kuvasivu auki ja tutustu

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1 3 Under-Cabinet Radio Under-Cabinet Radio Operating instructions Uppoasennettava radio Käyttöohje Radio Bruksanvisning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: -09/10-V3

Lisätiedot

"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ENGLISH SUOMI ENGLISH "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" "When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following." "Read all instructions before using

Lisätiedot

Owner s Guide Omistajan Opas

Owner s Guide Omistajan Opas Owner s Guide Omistajan Opas 622021-FI ISSUED JULY 2011 REVISED NOVEMBER 2011 JULKAISTU HEINÄKUU 2011 MUUTETTU MARRASKUU 2011 WELCOME Thank you for purchasing this vehicle. Before driving the vehicle,

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI Z 77-20S800T00001 SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI KÄYTTÖOHJE MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH Tärkeätä tietoa: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. SUOMI Kombinationssåg Kombinasjonssag

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje 0558007007 10 / 2007 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

OHJEKIRJA Omistajan käsikirja

OHJEKIRJA Omistajan käsikirja OHJEKIRJA Omistajan käsikirja Asennus Turvamääräykset Käyttöohjeet Ylläpito VAROITUS! Noudata aina Omistajan käsikirjan turvamääräyksiä laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja! 1 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION RAK16 24.10.2005 TEVAL KATTOLÄMMITYSELEMENTIT TEVAL CEILING HEATING ELEMENTS

KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION RAK16 24.10.2005 TEVAL KATTOLÄMMITYSELEMENTIT TEVAL CEILING HEATING ELEMENTS SYSTEM CERTIFICATION 14001 9001 KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION RAK16 24.10.2005 TEVAL KATTOLÄMMITYSELEMENTIT TEVAL CEILING HEATING ELEMENTS SYSTEM CERTIFICATION ISO ISO TEVAL RAK16 24102005.indd Sec11

Lisätiedot

Kidde Safety Europe Limited. Battery Operated COMBINATION SMOKE & MONOXIDE ALARM. With 2-LED Display and Peak Level Memory.

Kidde Safety Europe Limited. Battery Operated COMBINATION SMOKE & MONOXIDE ALARM. With 2-LED Display and Peak Level Memory. TWIST Kidde Safety Europe Limited Battery Operated COMBINATION SMOKE & CARBON MONOXIDE ALARM With 2-LED Display and Peak Level Memory User s Guide For questions concerning your Smoke and Carbon Monoxide

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25.

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25. English 2-4 Nederlands 5-7 Français 8-10 Deutsch 11-13 Italiano 14-16 Português 17-19 Español 20-22 Dansk 23-25 Svenska 26-28 Norsk 29-31 Suomi 32-34 Türkçe 35-37 Ïesky 38-40 Magyar 41-43 Polski 44-46

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ JATKOJOHDOT Jatkojohtojen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa puunhalkaisukoneen ukoneen toiminnassa tehottomuutta ja siten koneen ylikuumenemisen. Varmista, että jatkojohdon pituus ei ylitä 10 m ja

Lisätiedot

Versio 1.0 Tammikuu 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Aloitusopas

Versio 1.0 Tammikuu 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Aloitusopas Versio 1.0 Tammikuu 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM-3040. Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM- 3040 30 cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se.

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se. Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81 SE Bruksanvisning Mikrovågsugn Var vänlig läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och behåll den för framtida bruk. FI KäytTöohje Mikroaaltouuni

Lisätiedot