RENKAAN SIIRTOVAUNU Käyttöohje. HJULMONTERINGSVAGN Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RENKAAN SIIRTOVAUNU Käyttöohje. HJULMONTERINGSVAGN Bruksanvisning"

Transkriptio

1 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. RENKAAN SIIRTOVAUNU Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös HJULMONTERINGSVAGN Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning WHEEL DOLLY Instruction manual Original manual MEG23 Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, FI Kauhajoki As Tel , Fax

2 TÄRKEÄÄ FI LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. JOHDANTO Tämä laite on suunniteltu isojen renkaiden kuten kuorma-autojen, linja-autojen, traktoreiden yms. koneiden renkaiden helppoon, nopeaan ja turvalliseen irrottamiseen, käsittelyyn ja paikoilleen asentamiseen. Nostotoiminto aikaansaadaan rungon sisään asennetun kaksivaiheisen hydraulipumpun avulla. Käsiteltävä rengas nostetaan kahdelle rullista muodostuvalle pöydälle, jotka sijaitsevat laitteen kummassakin jalassa. Hydraulipumppu vetää jalat yhteen renkaan alla siten että rengas nousee rullille ja varmistin lukitaan päälle. Ennen laitteen siirtämistä rengas tasapainotetaan huolellisesti renkaan kannatinvarren avulla. Ominaisuudet - 2-nopeuksinen hydraulisylinteri nopeaan ja tarkkaan säätöön - Tukikahva liikuteltavuuden helpottamiseksi - Säädettävä tukivarsi - 4 järeää kääntyvää pyörää helpottamaan liikkumista kun rengas on nostettu rullapöydille - 2 rullapöytää, joissa on 4 rullaa mikä mahdollistaa renkaan pyörittämisen pyöränpulttien kohdalle TEKNISET TIEDOT Max. kapasiteetti Renkaan min. halkaisija Renkaan max. halkaisija Renkaan max. leveys Mitat (L x S x K) Paino 1200 kg 1000 mm 2200 mm 800 mm 1300 x 1015 x 1500 mm 118 kg TURVAOHJEET JA VAROITUKSET Turvasymbolit Käyttäjän on ymmärrettävä täysin laitteessa olevat varoitussymbolit. Symboleja on käytetty tähdentämään tärkeitä tietoja: VAARA Kiinnittää käyttäjän huomion tilanteisiin jotka voivat vaarantaa hänen tai muiden turvallisuuden. VAROITUS Kiinnittää käyttäjän huomion tilanteisiin jotka voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn mutta ei hänen tai muiden turvallisuuteen. TÄRKEÄÄ Kiinnittää käyttäjän huomion tilanteisiin jotka eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn tai hänen tai muiden turvallisuuteen. Turvatarroissa olevien ohjeiden noudattaminen on tärkeää. Tarrojen on oltava aina laitteessa. Mikäli tarvitset uusia tarroja, ota yhteys jälleenmyyjään. Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa mistään sellaisista seuraamuksista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 2

3 Ennen laitteen käyttöä on jokaisen käyttäjän ymmärrettävä seuraavat selitykset. ENNEN KÄYTTÖÄ 1. Laitteen jokaisen käyttäjän on luettava käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä, säätämistä tai huoltamista. KÄYTÖN AIKANA 2. Kiinnittämättömän kuorman aiheuttama vaara. Käyttäjän on varmistettava että laitteella siirrettävät renkaat on asianmukaisesti lastattu ja käyttöohjeiden mukaisesti kiinnitetty. 3. Ennen kuin liikutat lastattua laitetta, käytä aina lukitusmekanismia joka lukitsee nostorullat paikoilleen. 4. Mahdollinen lipsahduksen/putoamisen vaara. Älä koskaan seiso laitteen päällä tai aja sillä työskentelyn aikana Yleisturvaohjeet - Käyttäjän tulee olla harjaantunut ja hyväkuntoinen, muuten hän saattaa asettaa itsensä ja muut vaaraan. - Älä koskaan käytä laitetta sellaisiin renkaisiin jotka ovat halkaisijaltaan suurempia, leveämpiä tai raskaampia kuin teknisissä tiedoissa on ilmoitettu. - Renkaan kannatinvarsi (D) ja puristinvarsi (E) on tarkoitettu ainoastaan renkaan tasapainottamiseen, ei kuorman kannattamiseen. - Laitetta saa käyttää ainoastaan vaakasuoralla työpajan lattialla, joka on lakaistu puhtaaksi kaikista roskista. Laitteen käyttö kaltevilla pinnoilla on ehdottomasti kielletty. - Älä koskaan kuljeta lastattua laitetta reunojen yli, karkeilla pinnoilla, nurkissa tms., sillä koko laite voi kaatua kumoon. - Turvallisuussyistä on äärimmäisen tärkeää että kuorma lukitaan lukitusmekanismilla (F) lähimpään reikään ennen laitteen kuljettamista. Mikäli tätä lukkoa ei ole lukittu, saattaa laite avautua kuormaa kuljetettaessa ja rengas voi pudota. - Seiso ja käytä laitetta aina renkaan kannatinvarren (D) takapuolelta. - Älä käytä tai kuljeta rengasta puristinvarren (E) etupuolelta. - Öljysäiliötä täytettäessä on laite pumpattava aivan erilleen ennen täyttöruuvin (G) irrottamista, muuten säiliöön saattaa kerääntyä ylipainetta mikä voi aiheuttaa öljyn roiskumista kun täyttöruuvi avataan. - Kaikki mahdolliset nesteroiskeet yms. on poistettava välittömästi, etteivät liukkaat pinnat pääse aiheuttamaan vaaratilanteita. - Öljyn käsittely- ja hävittämisasioissa ota yhteys lähimpään ympäristöviranomaiseen. Vaatimukset käyttäjälle - Käyttäjän on oltava terve ja hänellä on oltava hyvä näkö ja kuulo sekä riittävät fyysiset ominaisuudet suorittamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet. - Käyttäjän on ymmärrettävä kuinka laite toimii, ja hänen on oltava vastuullinen laitetta käyttäessään sekä tietoinen mahdollisista vaaratilanteista. 3

4 - Käyttäjän on luettava käyttöohje ja ymmärrettävä täysin laitteessa olevien varoitussymbolien merkitykset ennen laitteen käyttöä. OSAT Leveydensäädön lukitin Puristinvarsi Puristinvartta (E) käytetään renkaan tasapainottamiseksi pystysuoraan asentoon rullapöydälle. Pumpun vipu Korkeudensäädön lukitin Kahva Renkaan kannatinvarsi Lukitusmekanismi Rullapöytä Öljysäiliön täyttö Kanta Tappi Varmistin Laskupedaali Renkaan kannatinvarren kulmaa voidaan säätää erikokoisille renkaille sopivaksi irrottamalla tappi (H). 4

5 KÄYTTÖ Renkaan irrottaminen Tuo ajoneuvo asianmukaiselle vaakasuoralle lattialle ja kytke jarru päälle. Nosta vaihdettavan renkaan akseli sopivalla tunkilla siten ettei rengas enää ota maahan. Tue alustapukeilla. 1. Irrota laskupedaali (A) varmistimesta (B) ja paina sitten laskupedaali alas. Pumppaa laite erilleen pumpun vivulla (C). 2. Säädä renkaan kannatinvartta (D) siten että puristinvarsi (E) ulottuu käsiteltävän renkaan yli. 3. Työnnä laite renkaan alle siten että rullapöydät ovat renkaan molemmilla sivuilla ja rengas lepää pystysuoraa renkaankannatinta (D) vasten. 4. Tarkista että laskupedaali (A) on ylimmässä asennossa ja varmistimella (B) lukittu. Pumppaa sitten laitetta yhteen kunnes rengas ja laite eivät enää pääse liukumaan erilleen. 5. Laske puristinvartta (E) renkaan takapuolella ja säädä kunnes rengas on pystysuorassa ja sitä voidaan liikuttaa noin 5 cm sivusuunnassa. Tämä mahdollistaa renkaan pyörittämisen laitteessa kun rengasta asetetaan uudestaan paikoilleen pyöränpultteihin. Lukitse puristinvarsi paikoilleen säädön lukittimia (I ja J) kiristämällä. HUOMIO: Renkaan kannatinvarren kulmaa voidaan säätää erikokoisille renkaille sopivaksi irrottamalla tappi (H). VAROITUS! Renkaan kannatinvarsi (D) ja puristinvarsi (E) on tarkoitettu ainoastaan renkaan tasapainottamiseen, ei kuorman kannattamiseen. 6. Nosta rengas pumppaamalla vipua (C). Kun rengas on paikoillaan laitteessa, on laite lukittava nostoasentoon lukitusmekanismin (F) avulla. TÄRKEÄÄ: Varmista että lukitusmekanismi (F) on lukittu sisäkannattimessa sijaitsevan lähimmän reiän läpi. Tämä estää rengasta laskeutumasta tahattomasti käsittelyn aikana. 7. Kun renkaan mutterit on poistettu, voidaan rengasta tämän jälkeen kuljettaa laitteessa turvallisesti. 8. Sovita vipu (C) kantaan (K) ja käytä kahvan (L) kanssa, näin voit helpommin työntää koko kuormaa. Kuorman poistaminen laitteesta Kun rengas on asetettu pyöränpulteille ja kiristetty muttereilla, tai kun rengas on siirretty varastointipaikkaansa, voidaan rengas vapauttaa irti laitteesta. 1. Löysää puristinvartta (E) vapauttamalla säädön lukittimet (I ja J). 2. Nosta ja vapauta lukitusmekanismi (F). 3. Irrota laskupedaali (A) varmistimesta (B) ja paina sitten laskupedaali alas. Pumppaa laite erilleen pumpun vivulla (C). 4. Ennen kuin siirrät laitteen etäälle renkaasta, säädä puristinvartta (E) siten ettei se tartu kiinni renkaan yläosaan. HUOLTO Hydrauliöljyn lisääminen (tarvittaessa) - Lisätäksesi hydrauliöljyä öljysäiliöön, pumppaa laitetta erilleen kunnes nostorullat ovat leveimmässä mahdollisessa asennossa. Kun laite on leveimmässä mahdollisessa asennossa, irrota täyttöruuvi (G) ja lisää öljyä (ISO VG15 hydrauliöljyä tai vastaavaa). Öljyn lisääminen on helpointa suorittaa mittakannulla jossa on taipuisa kaatonokka tai öljykannulla. 5

6 VIKTIGT SE LÄS NOGA IGENOM DENNA MANUAL OCH UPPMÄRKSAMMA SÄKERHETSANVISNINGARNA OCH VARNINGARNA. ANVÄND PRODUKTEN PÅ RÄTT SÄTT OCH MED STÖRSTA FÖRSIKTIGHET FÖR ENDAST DET ÄNDAMÅL DEN ÄR AVSEDD. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTAGA DETTA KAN LEDA TILL SKADA PÅ EGENDOM OCH/ELLER ALLVARLIG PERSONSKADA. SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA BRUK. INTRODUKTION Denna anordning är avsedd för lätt, snabb och säker av-/påmontering och hantering av stora hjul/däck till lastbilar, bussar, traktorer mm. En tvåfasig hydraulpump lyfter vagnen. Däcket lyfts på två rullbord som ligger på anordningens ben. Hydraulpumpen drar samman rullborden under däcket. Däcket lyfts på rullarna och säkerhetsspärren låsas upp. Innan anordningen flyttas balanseras däcket noga med hjälp av stödarmen. Egenskaper - Hydraulcylinder med två hastigheter för snabb och noggrann reglering - Stödhandtaget underlättar flyttning - Justerbar stödarm - 4 robusta svängbara hjul underlättar flyttning när däcket vilar på rullborden - 2 rullbord med 4 rullar, vilket möjliggör att däcket kan justeras enligt hjulbultar TEKNISKA DATA Max. kapacitet Min. däckdiameter Max. däckdiameter Max. däckbredd Mått (B x D x H) Vikt kg mm mm 800 mm 1300 x 1015 x mm 118 kg SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR Säkerhetssymboler Operatören måste helt förstå varningssymboler som finns i anordningen. Symbolerna framhäver viktig information: FARA Fäster operatörens uppmärksamhet vid situationer som kan utsätta operatören själv eller andra för fara. VARNING Fäster operatörens uppmärksamhet vid situationer som kan påverka anordningens kapacitet men som inte påverkar operatörens eller andras säkerhet. VIKTIGT Fäster operatörens uppmärksamhet vid situationer som inte påverkar anordningens kapacitet eller operatörens och andra människors säkerhet. Det är viktigt att följa anvisningarna i säkerhetsetiketterna. Etiketterna måste alltid sitta fast i anordningen. Om du behöver nya etiketter, kontakta återförsäljaren. Tillverkaren eller importören är inte ansvarig för sådana påföljder som har orsakats av underlåtenhet att iakttaga dessa anvisningar. 6

7 Innan anordningen används måste varje operatör förstå följande upplysningar. FÖRE ANVÄNDNING 1. Varje operatör måste läsa bruksanvisningen noga innan verktyget används, justeras eller underhålls. UNDER ANVÄNDNINGEN 2. Fara orsakad av osäkrad last. Operatören måste säkerställa att däck som flyttas med hjälp av anordningen är korrekt lastade och säkrade enligt anvisningarna. 3. Innan du flyttar den belastade anordningen, använd alltid låsmekanismen för att låsa lyftrullarna. 4. Fara orsakad av misstag eller fall. Stå aldrig på anordningen eller kör den under användning Allmänna säkerhetsanvisningar - Operatören måste vara rutinerad och ha bra kondition, annars kan han/hon utsätta sig själv och andra för fara. - Hantera aldrig däck som är större, bredare eller tyngre än det som anges i tekniska data. - Stödarmen (D) och klämarmen (E) är avsedda endast för att balansera däcket inte för att bära lasten. - Anordningen får endast användas på ett vågrätt verkstadsgolv som är skräpfritt. Det är absolut förbjudet att använda anordningen på lutande underlag. - För aldrig den belastade anordningen över kanter, på grova underlag, i hörn mm. för hela anordningen kan välta. - Av säkerhetsskäl är det ytterst viktigt att lasten låsas med låsmekanismen (F) innan anordningen flyttas. Om låsmekanismen inte används, anordningen kan öppnas när lasten flyttas on däcket kan falla ner. - Stå och använd anordningen alltid bakom stödarmen (D). - Använd inte anordningen eller flytta däck från framsidan av klämarmen (E). - När oljebehållaren fylls på, måste armarna pumpas helt isär innan påfyllningsskruven (G) lossas annars kan övertryck bildas i behållaren vilket kan orsaka oljesprut när påfyllningsskruven öppnas. - Alla möjliga vätskestänk mm. måste torkas av omedelbart för att hala ytor inte orsakar olyckor. - Kontakta din närmaste miljömyndighet för att få ytterligare information om oljehantering och -bortskaffning. Krav på operatören - Operatören måste vara frisk, ha god syn och hörsel samt tillräckliga fysiska egenskaper för att kunna utföra alla nödvändiga åtgärder. - Operatören måste förstå hur anordningen fungerar och han/hon måste vara ansvarsfull under användningen och medveten om möjliga risksituationer. - Operatören måste läsa igenom bruksanvisningen och förstå varningssymbolernas innehåll före användning. 7

8 DELAR Låsanordning för breddreglering Klämarm Klämarmen (E) används för att justera däcket vertikalt på rullbordet. Pumpspak Låsanordning för höjdreglering Handtag Däckstödsarm Låsmekanism Rullbord Påfyllning av oljebehållare Hållare Tapp Säkerhetsspärr Sänkpedal Beroende på däckstorleken kan vinkel på stödarmen ställas in genom att tappen (H) lossas. 8

9 ANVÄNDNING Demontering av däck Placera fordonet på vågrätt golv och applicera bromsen. Lyft axeln med en lämplig domkraft tills däcket inte längre vidrör golvet. Stöd på pallbockar. 1. Lossa sänkpedalen (A) från säkerhetsspärren (B) och tryck sedan sänkpedalen ner. Pumpa rullborden isär med hjälp av pumpspaken (C). 2. Justera däckstödsarm (D) så att klämarmen (E) sträcker sig över däcket. 3. Skjut anordningen under däcket så att rullborden ligger på båda sidorna av däcket som vilar mot den vertikala däckstödarmen (D). 4. Kontrollera att sänkpedalen (A) är i översta position och låst med säkerhetsspärren (B). Pumpa sedan samman rullborden tills däcket och anordningen inte längre kan glida isär. 5. Sänk klämarmen (E) bakom däcket och justera tills däcket ligger vertikalt och kan flyttas ca. 5 cm i sidoriktning. Således kan däcket rullas när det placeras på nytt på hjulbultar. Lås klämarmen på plats genom att dra åt låsanordningarna (I och J). OBS! Beroende på däckstorleken kan vinkel på stödarmen ställas in genom att tappen (H) lossas. VARNING! Stödarmen (D) och klämarmen (E) är endast avsedda för att balansera däcket inte för att bära lasten. 6. Lyft däcket genom att pumpa spaken (C). När däcket är på sin plats i vagnen, måste det låsas i lyftposition med hjälp av låsmekanismen (F). VIKTIGT Kontrollera att låsmekanismen (F) är låst genom det närmaste hålet i inre stödet. Detta hindrar däcket från att sjunka oavsiktligt under hanteringen. 7. När däckmuttrarna har tagits bort, kan däcket flyttas säkert med hjälp av anordningen. 8. Passa in spaken (C) i hållaren (K) och använd den tillsammans med handtaget (L) för att skjuta lasten lättare. Avlastning Efter att däcket har ställts på hjulbultarna och dragits åt med muttrarna eller förvarats, kan däcket lossas från anordningen. 1. Lossa klämarmen (E) genom att lösgöra låsanordningarna (I och J). 2. Lyft och frigör låsmekanismen (F). 3. Lossa sänkpedalen (A) från säkerhetsspärren (B) och tryck sedan sänkpedalen ner. Pumpa rullborden isär med hjälp av pumpspaken (C). 4. Innan du flyttar anordningen bort från däcket, justera klämarmen (E) så att den inte fastnar i däckets övre del. UNDERHÅLL Påfyllning av hydraulolja (vid behov) - För att fylla på hydraulolja pumpa isär rullarna tills de ligger i bredaste möjliga position. När anordningen är i bredaste möjliga position, lossa påfyllningsskruv (G) och fyll på olja (ISO VG15-hydraulolja eller motsvarande). Det är lättast att fylla på med hjälp av en mätkanna med hällpip eller med en oljekanna. 9

10 IMPORTANT GB READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND NOTE THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS. USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO PROPERTY AND/OR SERIOUS PERSONAL INJURY. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL SAFE FOR FUTURE USE. INTRODUCTION This device is designed for effortless, fast and safe removal, handling and fitting of large wheels such as truck, bus, tractor wheels etc. The lifting action is achieved using a two-stage hydraulic pump, mounted inside the frame. The wheel to be handled is lifted on two tables of rollers, one mounted on each leg. The hydraulic pump draws the legs together under the wheel so that the wheel is lifted by the rollers and a safety lock applied. The wheel is balanced securely using the integral wheel support before manoeuvring. Features - 2-speed hydraulic ram for quick and accurate adjustment - Support handle to assist with ease of manoeuvrability - Adjustable retaining arm - 4 heavy duty caster wheels to enable ease of movement once the wheel is on the roller tables - 2 roller tables, each with 4 rollers to enable rotation of the wheel for alignment to studs SPECIFICATIONS Max. capacity Min. wheel diameter Max. wheel diameter Max. wheel width Dimensions (W x D x H) Weight 1200 kg 1000 mm 2200 mm 800 mm 1300 x 1015 x 1500 mm 118 kg SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS Safety symbols The operator must fully understand the warning symbols on the machine. The symbols are used to highlight important information: DANGER To draw the operator s attention to situations which could endanger his or other people s safety. CAUTION To draw the operator s attention to situations which could affect the machine performance but not his or other people s safety. IMPORTANT To draw the operator s attention to situations which do not affect the machine performance and his or other people s safety. It is important to comply with the instructions given by the safety stickers, which must always be on the machine. If new stickers are required, contact your supplier. The manufacturer or importer is not responsible for any consequence due to the inobservance of these instructions. 10

11 Before operating the machine, it is important that each operator understands the following explanations. BEFORE OPERATION 1. Before operating, adjusting or servicing the machine, it is important that each operator carefully reads the instruction manual. DURING OPERATION 2. Danger from unsecured load. The operator must ensure that wheels to be carried by the machine are correctly loaded and supported in accordance with the instruction manual. 3. Always use the locking mechanism which locks the lifting rollers in position before manoeuvring the loaded wheel dolly. 4. Potential slip/fall hazard. Never stand or ride on the wheel dolly when working with the machine General safety instructions - The operator should be experienced and in good health to avoid danger to himself and others. - Never use the wheel dolly for wheels of larger diameter, wider or heavier than those stipulated in the specifications. - The wheel support (D) and clamp support arm (E) are only to be used to balance the wheel, not to carry a load. - The wheel dolly must only be used on horizontal workshop floors, swept clean of any debris. The use of the unit on a sloping surface is absolutely forbidden. - Never drive the unit over edges, rough surfaces, corners etc. when there is a load on it as the whole unit can overturn. - It is of the greatest importance for safety that the unit is secured by the locking mechanism (F) on the nearest hole before manoeuvring the unit. If this lock is not used, the wheel dolly could come apart while carrying the load and the wheel could tip out. - Always stand and operate the unit from behind the wheel support (D). - Do not operate or manoeuvre the wheel from in front of the wheel support arm (E). - When refilling the oil reservoir, the unit must be pumped fully apart before the refill screw (G) is removed, otherwise there is a risk of excess pressure in the reservoir which can cause oil to squirt out when the refill screw is loosened. - Any possible spills of liquid etc. must be immediately taken care of to avoid risk of slippery surfaces. - For the handling and disposal of oil, contact the nearest environmental authority. Operator requirements - The operator must be in good health with good sight and hearing and the physical ability to carry out all operations required. - The operator must understand how the machine works, be responsible when operating the machine and aware of potential danger. 11

12 - The operator must have read this instruction manual and fully understand the warning symbols on the machine. PARTS Width adjustment clamp Clamp support arm The clamp support arm (E) is used to balance the wheel vertically on the roller table. Pump lever Height adjustment clamp Handle Wheel support handle Locking mechanism Roller table Oil reservoir access Socket Pin Safety device Lowering pedal The angle of each wheel support can be adjusted by the removal of pin (H) to accommodate different wheel configurations. 12

13 OPERATION To remove a wheel Position the vehicle on a suitable horizontal floor, applying the break. Jack up the axle of the wheel to be changed with a suitable trolley jack so that it is clear of the floor. Secure with axle stands. 1. Using the wheel dolly, release the lowering pedal (A) from the safety device (B) and then press down the lowering pedal. Pump apart the wheel dolly with the pump lever (C). 2. Adjust the wheel support (D) so that the clamp support arm (E) is positioned over the wheel to be handled. 3. Push the wheel dolly under the wheel so that the roller tables are positioned either side of the wheel and that the wheel sits up against the vertical wheel support (D). 4. Check that the lowering pedal (A) is in its uppermost position and locked by safety device (B). Then pump the unit together until the wheel and unit cannot glide apart. 5. Lower the clamp support arm (E) behind the wheel and adjust until the wheel is vertical and can be moved approximately 5 cm sideways, this will allow the wheel to be rotated in the wheel dolly when re-locating wheel studs. Lock the clamp support arm in position by tightening adjustment clamps (I and J). NOTE: The angle of the wheel support can be adjusted by the removal of pin (H) to accommodate different wheel configurations. WARNING! Wheel support (D) and clamp support arm (E) are only used to balance the wheel, not to carry a load. 6. Lift the wheel by pumping the lever (C). When the wheel is positioned on the unit, the wheel dolly must be secured in the lifting position with the locking mechanism (F). IMPORTANT: Ensure that the locking mechanism (F) is secured through the nearest location hole on the inner member. This prevents unintentional lowering of the wheel while it is being handled. 7. With the wheel nuts removed, the wheel can now be safely carried away on the wheel dolly. 8. Put lever (C) into the socket (K) and use with handle (L), thus the whole machine can be pushed to move. Unloading the wheel dolly When the wheel is located on the wheel studs and secured with the wheel nuts or the wheel has been moved to a place for storage, the wheel can be released. 1. Loosen the clamp support (E) by releasing the adjustment clamps (I and J). 2. Lift and release the locking mechanism (F). 3. Release the lowering pedal (A) from the safety device (B) and then press down the lowering pedal. Pump apart the wheel dolly with the pump lever (C). 4. Adjust the clamp support arm (E) so that it does not catch on the top of the wheel before manoeuvring the wheel dolly clear of the wheel. MAINTENANCE Refilling the hydraulic oil (when needed) - When re-filling the hydraulic oil reservoir, pump the wheel dolly apart until the lifting rollers are to their widest possible position. With the unit at its widest possible reach, remove the refill screw (G) and top-up with oil (ISO VG15 hydraulic oil or equivalent). Re-filling is best carried out using a measuring jug with a flexible spout or an oil can. 13

14 EC DECLARATION OF CONFORMITY WE, CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD. ADDRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU, JIANGSU, CHINA DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE: WHEEL DOLLY Model No. TX12002 REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE: MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC. WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION: OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS, TECHNICAL DRAWINGS, HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS AND OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE FOR DESIGN AND PRODUCTION. NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER S CONSENT. (PLACE AND DATE ISSUED) Dec 15 th, 2009 New Long Teng Industry Area, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, China (NAME, SIGNATURE AND POSITION) The President of Tongrun Group ME, CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD. OSOITE: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU, JIANGSU, CHINA VAKUUTAMME OMALLA VASTUULLAMME, ETTÄ SEURAAVA LAITE: KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RENKAAN SIIRTOVAUNU Malli Nro. TX12002 (IKH-Nro. MEG23) JOHON TÄSSÄ VAKUUTUKSESSA VIITATAAN, ON SEURAAVAN DIREKTIIVIN VAATIMUSTEN MUKAINEN: KONEDIREKTIIVI 2006/42/EY. ME SÄILYTÄMME ARKISTOISSAMME TARKASTUSTA VARTEN SEURAAVAT TEKNISET ASIAKIRJAT: KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET, TEKNISET PIIRUSTUKSET, RISKIANALYYSI JA RATKAISUT SEKÄ MUUT TEKNISET ASIAKIRJAT KUTEN SUUNNITTELUN JA TUOTANNON LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET HUOMIO: TÄMÄ VAKUUTUS MITÄTÖITYY, MIKÄLI LAITTEESEEN TEHDÄÄN TEKNISIÄ TAI TOIMINNALLISIA MUUTOKSIA ILMAN VALMISTAJAN LUPAA. (PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ) Joulukuun 15., 2009 New Long Teng Industry Area, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, China (NIMI, ALLEKIRJOITUS JA ASEMA) Toimitusjohtaja, Tongrun Group VI, CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD. ADRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU, JIANGSU, CHINA FÖRSÄKRAR UNDER EGET ANSVAR ATT PRODUKTEN ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALET EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE HJULMONTERINGSVAGN Modell Nr TX12002 (IKH-Nr MEG23) VILKEN DETTA INTYG AVSER, UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT FÖLJANDE DIREKTIV: MASKINDIREKTIV 2006/42/EG. VI ARKIVERAR FÖLJANDE TEKNISKA UNDERLAG FÖR GRANSKNINGEN: BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR, TEKNISKA RITNINGAR, RISKANALYS OCH LÖSNINGAR SAMT ÖVRIGA TEKNISKA DOKUMENT SOM KVALITETSSÄKRINGSÅTGÄRDER FÖR PLANERING OCH PRODUKTION. OBS! OM PRODUKTEN MODIFIERAS TEKNISKT ELLER FUNKTIONELLT UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKAREN ÄR DENNA FÖRSÄKRAN INTE LÄNGRE GILTIG. (PLATS OCH DATUM) Den 15 december 2009 New Long Teng Industry Area, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, China (NAMN, UNDERTECKNING OCH TITEL) Verkställande direktör, Tongrun Group 14

RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY

RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY MEG23 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT MEG30 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

KAATOTUNKKI BILLYFTARE LIFTING JACK

KAATOTUNKKI BILLYFTARE LIFTING JACK Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

AUTOPUKKIPARI PALLBOCKPAR JACK STAND PAIR

AUTOPUKKIPARI PALLBOCKPAR JACK STAND PAIR Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT XW016-3 XW017-3 KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

HUOLTOPÖYTÄ MOOTTORIPYÖRÄLLE LYFTBORD FÖR MOTORCYKEL REPAIRING TABLE FOR MOTORCYCLE

HUOLTOPÖYTÄ MOOTTORIPYÖRÄLLE LYFTBORD FÖR MOTORCYKEL REPAIRING TABLE FOR MOTORCYCLE Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

MOOTTORINOSTIN ENGINE HOIST

MOOTTORINOSTIN ENGINE HOIST MEG58 MEG59 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYKELLYFT MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYKELLYFT MOTORCYCLE LIFT Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

ATV TUKKIKÄRRY ATV LOG TRAILER

ATV TUKKIKÄRRY ATV LOG TRAILER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the appliance and

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

HALLITUNKKI FLOOR JACK

HALLITUNKKI FLOOR JACK MEG13 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pitkä hallitunkki 2 ton ST T

Pitkä hallitunkki 2 ton ST T Pitkä hallitunkki 2 ton ST- 0801-2T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄN SAKSINOSTIN MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄN SAKSINOSTIN MOTORCYCLE LIFT XTOP026 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

HALLITUNKKI FLOOR JACK

HALLITUNKKI FLOOR JACK MEG27 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

HALLITUNKKI FLOOR JACK

HALLITUNKKI FLOOR JACK MEG14 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

RULLARADAT RULLADAT ROLLER TABLES

RULLARADAT RULLADAT ROLLER TABLES ROLLER TABLES Roller tables are an important element in an assembly line, where ergonomics and good workflow must be ensured. The roller tables guarantee that the wheels can be fed forward effortlessly

Lisätiedot

HYDRAULIPRÄSSI HYDRAULIC PRESS

HYDRAULIPRÄSSI HYDRAULIC PRESS MEG20 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

ATV COMBIKÄRRY ATV COMBI TRAILER

ATV COMBIKÄRRY ATV COMBI TRAILER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the appliance and

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

HALLITUNKKI FLOOR JACK

HALLITUNKKI FLOOR JACK MEG12 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

HYDRAULIPRÄSSI HYDRAULIC PRESS

HYDRAULIPRÄSSI HYDRAULIC PRESS MEG19 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Vannekiristin metallivanteelle. Sealless steel strapping tool

Vannekiristin metallivanteelle. Sealless steel strapping tool XK6071 Vannekiristin metallivanteelle Sealless steel strapping tool Käyttöohje Manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Dataluettelo. Pyöränruuvien/-mutterien asennusohjeita

Dataluettelo. Pyöränruuvien/-mutterien asennusohjeita Dataluettelo ruuvien/-mutterien asennusohjeita Copyright Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim am Main, Germany Tässä painotuotteessa mainitut tiedot pätevät alkaen alla mainitusta päivämäärästä. Opel Automobile

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Kokoontaitettava MOOTTORITELINE Hopfällbart MOTORSTATIV Foldable ENGINE STAND

Kokoontaitettava MOOTTORITELINE Hopfällbart MOTORSTATIV Foldable ENGINE STAND Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

SAKSINOSTOPÖYTÄ LIFTING TABLE

SAKSINOSTOPÖYTÄ LIFTING TABLE Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and follow

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

T 145mm 490mm 345mm 346mm 120mm 685mm 1000mm 41kg

T 145mm 490mm 345mm 346mm 120mm 685mm 1000mm 41kg 3 10004-0203 3T 145mm 490mm 345mm 346mm 120mm 685mm 1000mm 41kg HOW TO OPERATE THE FOOT PLATE 1 Close the release valve clockwise. 2 Move the jack under the load. 3 Please push the foot plate with hand

Lisätiedot

JÄTEÖLJYVAUNU WASTE OIL TANK

JÄTEÖLJYVAUNU WASTE OIL TANK MEG38 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

TÄYTTÖASEMAT TÄYTTÖASEMAT INFLATION STATIONS

TÄYTTÖASEMAT TÄYTTÖASEMAT INFLATION STATIONS T S AHCON s inflation stations are used for safe inflation of passenger car and C-van tyres where the fitter is protected in the event of a tyre burst. The inflation stations are simply an indispensable

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

GB Instruction for use FI Käyttöohje! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use FI Käyttöohje! PRSJ/PRSE-11-2014. POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use FI Käyttöohje! PRSJ/PRSE-11-2014 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through these user

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

MÖNKIJÄN / MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTOPÖYTÄ ATV / MOTORCYCLE REPAIRING TABLE

MÖNKIJÄN / MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTOPÖYTÄ ATV / MOTORCYCLE REPAIRING TABLE XTOP028 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks Nosturin kasausohjeet Crane assembly instructions 17.1.2014 10.2.2014 1 Nosturin osat Crane sub-assemblies Vetopuomi 6,1t Pulling boom 6,1t Tukisauva Support beam 0,9t / kpl 0,9t / pcs Liikkuva vastapaino

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot