MÖNKIJÄN / MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTOPÖYTÄ ATV / MOTORCYCLE REPAIRING TABLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÖNKIJÄN / MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTOPÖYTÄ ATV / MOTORCYCLE REPAIRING TABLE"

Transkriptio

1 XTOP028 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. MÖNKIJÄN / MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTOPÖYTÄ ATV / MOTORCYCLE REPAIRING TABLE Käyttöohje Instruction manual

2 TÄRKEÄÄ FI LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. 1. TURVAOHJEET JA VAROITUKSET 1.1 Huollata laite valtuutetulla ammattihenkilöllä ylläpitääksesi laitteen hyvän suorituskyvyn. Pidä laite puhtaana parhaan ja turvallisen työtehon takaamiseksi. 1.2 Max. kuormitus on 680 kg. ÄLÄ ylitä tätä nimelliskapasiteettia. 1.3 Laitetta saa käyttää ainoastaan nostamiseen. ÄLÄ käytä sitä sellaisiin töihin joihin sitä ei ole suunniteltu. 1.4 Pidä lapset ja valtuuttamattomat henkilöt etäällä työalueelta. 1.5 Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä solmiota, kelloa, sormuksia tai muita irtonaisia koruja, ja sido pitkät hiukset taakse. 1.6 Seiso aina tasapainossa ja varmista hyvä ja tukeva jalansija, älä kurkottele ja käytä luistamattomia jalkineita. 1.7 Käytä laitetta ainoastaan vakaalla, tasaisella ja kuivalla alustalla joka ei ole liukas ja joka pystyy kannattamaan kuorman painon. Pidä alusta puhtaana ja siistinä ja poista kaikki asiaankuulumattomat materiaalit. Huolehdi riittävästä valaistuksesta. 1.8 Varmista ennen nostoa, että moottoripyörä on kiinnitetty pöytään huolellisesti asianmukaisilla sidontahihnoilla ja se pysyy tukevasti tasapainossa. 1.9 Älä nojaa moottoripyörää vasten Noudata erityistä varovaisuutta koko työskentelyn ajan, etenkin noston ja laskun aikana estääksesi moottoripyörää kaatumasta Nosta laitetta ensin vain hieman varmistaaksesi että moottoripyörä pysyy pystyasennossa ja nosta kuorma vasta tämän jälkeen kokonaan ylös haluamallesi työskentelykorkeudelle Kun pöytä on nostettu työskentelykorkeudelle, varmista että lukitsinkahva on lukittu estääksesi pöytää laskeutumasta vahingossa Kun pöytä on nostettu korkeimpaan asentoonsa, älä yritä nostaa pöytää enää tätä korkeammalle, sillä tämä saattaa vaurioittaa laitteen nostomekanismia Älä koskaan mene ylösnostetun pöydän alle tai työskentele sen alla Varmista ennen pöydän laskemista, ettei sen alapuolella ole mitään esteitä ja että kaikki ihmiset seisovat etäällä laitteesta. Turvaetäisyys laitteesta on noin 1m noston ja laskun aikana Suorita pöydän alaslasku laskunopeutta hallitusti säädellen Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista ÄLÄ käytä laitetta kuorman kuljettamiseen. Laitetta saa käyttää ainoastaan liikkumattomana kuorman nostamiseen ja laskemiseen. Varmista, että kuorma pysyy aina vakaana ÄLÄ käytä laitetta mikäli se on vaurioitunut tai mikäli havaitset siinä epäilyttäviä osia tai se on altistunut iskukuormitukselle ÄLÄ käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena ÄLÄ anna harjaantumattomien henkilöiden käyttää laitetta ÄLÄ tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia ÄLÄ altista laitetta sateelle tai muille ankarille sääolosuhteille Mikäli laite tarvitsee korjausta ja/tai osien vaihtoa, korjauta se valtuutetussa huoltoliikkeessä. Käytä ainoastaan laitteen valmistajan toimittamia alkuperäisosia. VAROITUS: Tässä käyttöohjeessa annetut varoitukset ja ohjeet eivät pysty kattamaan kaikkia mahdollisia vaarallisia olosuhteita ja vaaratilanteita, joita voi esiintyä. Terve järki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita ei voi sisäänrakentaa mihinkään laitteeseen. Siksi käyttäjän on itse tarjottava nämä tekijät. 2

3 2. TEKNISET TIEDOT Kapasiteetti 680 kg Min. korkeus 180 mm Pöydän koko 195x122 cm Max. korkeus 830 mm 3. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA 3.1 Jätä pumppu noin tunniksi ennen järjestelmän ilmaamista, jotta öljy tasaantuisi. HUOM: Mikäli pumpulle ei anneta riittävästi aikaa öljyn tasaantumiseen, saattaa öljyyn jäädä ilmaa. Tällöin ilmaus ei onnistu täydellisesti ensimmäisellä kerralla, vaan se on ilmattava kahdesti. 3.2 Kytke uros-pikaliitin ilmaletkun naaras-pikaliittimeen ja vapauta jalkapedaali kokonaan. Avaa sitten ilmapumppu ja anna sen pumpata 20 sekunnin ajan poistaaksesi ilman hydraulijärjestelmästä. 3.3 Testaa laitetta kuormittamattomana nostamalla se maksimikorkeuteensa ja laskemalla sen sitten alas. Paina jalkapedaalia hitaasti kontrolloidaksesi laskunopeutta. 4. KÄYTTÖOHJEET VAROITUS! Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ja varoitukset ennen käyttöä ja noudata niitä aina. Älä ylikuormita nostinta. 4.1 Aseta laite sopivaan paikkaan ja varmista että alusta on tukeva ja tasainen. 4.2 Työnnä moottoripyörä ajoramppia pitkin ylös pöytätasolle. 4.3 Kiinnitä etupyörä puristimeen estääksesi moottoripyörää liikkumasta. 4.4 Kiinnitä moottoripyörä pöytään huolellisesti sidontahihnoilla tai vastaavilla. 4.5 Kytke uros-pikaliitin ilmaletkun naaras-pikaliittimeen ja avaa ilmaventtiili nostaaksesi laitetta. Mikäli ilmalähdettä ei ole käytettävissä, nosta laitetta pumppaamalla kahvaa. 4.6 Kun pöytä on nostettu työskentelykorkeudelle, sulje ilmaventtiili (tai lopeta pumppaaminen) ja käännä lukitsinkahvaa lukitaksesi pöydän tälle korkeudelle. Nyt voit aloittaa moottoripyörän huollon. 4.7 Kun työ on suoritettu, varmista ettei laitteen alapuolella ole mitään esteitä (ihmisiä tai esineitä) ja pöytä voidaan laskea turvallisesti alas. Vapauta lukitsinkahva ja paina sitten jalkapedaalia HITAASTI ja VA- ROVASTI laskeaksesi pöydän hallitusti alas. HUOMIO: Laskunopeutta säädetään jalkapedaalilla. Mitä enemmän pedaalia painetaan, sitä nopeammin pöytä laskeutuu. Varmista että lasku on hidas ja hallittu. 4.8 Kun pöytä on laskettu aivan alas, irrota moottoripyörän sidontahihnat, avaa puristimen leuat ja siirrä moottoripyörä pois pöydältä. 5. HUOLTO 5.1 Kun laite ei ole käytössä, on se varastoitava alhaisimmassa asennossa kuivaan paikkaan sylinterin ja männän ruostumisen estämiseksi. 5.2 Pidä laite puhtaana ja pyyhi kaikki lika, öljy tai rasva pois. Voitele kaikki liikkuvat osat. 5.3 Tarkista sylinteri ja mäntä määräajoin ruosteen varalta ja puhdista alttiit alueet puhtaalla öljytyllä kankaalla. 5.4 Tarkista kaikkien osien kunto ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli jokin osa on vaurioitunut tai epäilyttävä, ota laite pois käytöstä ja korjauta se valtuutetussa huoltoliikkeessä. 5.5 Tarkista hydrauliöljyn taso. Mikäli öljyä ei ole riittävästi, irrota pumpussa oleva täyttötulppa ja lisää hydrauliöljyä tarpeen mukaan. ÄLÄ käytä jarrunestettä tai muita sopimattomia nesteitä. Käytä ainoastaan hyvälaatuista hydrauliöljyä. 5.6 Mikäli laitteen teho laskee, ilmaa hydraulijärjestelmä kohdan 3.2 ohjeiden mukaisesti. 3

4 IMPORTANT GB READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND NOTE THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS. USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO PROPERTY AND/OR SERIOUS PERSONAL INJURY. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL SAFE FOR FUTURE USE. 1. SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS 1.1 Use a qualified person to maintain the lift in good condition. Keep it clean for best and safest performance. 1.2 The maximum load is 680 kg. DO NOT exceed this rated capacity. 1.3 Use this lift for lifting purpose only. DO NOT use it for any other purpose it is not designed to perform. 1.4 Keep children and unauthorized persons away from the work area. 1.5 Remove ill fitting clothing. Remove ties, watches, rings and other loose jewelry, and contain long hair. 1.6 Keep proper balance and footing, do not overreach and wear non-skid footwear. 1.7 Only use this lift on a surface that is stable, level, dry and not slippery, and capable of sustaining the load. Keep the surface clean, tidy and free from unrelated materials and ensure there is adequate lighting. 1.8 Before operating, ensure the motorcycle is adequately secured to the table with appropriate straps and stays securely in balance. 1.9 Do not lean on the motorcycle Exercise special caution during working, especially during lifting and lowering in order to prevent the motorcycle from falling At first, lift the load only slightly to make sure that the motorcycle stays securely in upright position and only after that all the way up to desired working height When the table has been raised to the working height, ensure the locking handle is locked to prevent accidental lowering When the table is at its highest elevated position, do not attempt to pump the table higher as this can damage the lifting mechanism Never go or work under a raised table Before lowering the lift ensure that there are no obstructions underneath and that all persons are standing clear. Safety distance is about 1m during lifting and lowering When lowering the table, take care to carefully control the descending speed Always keep your hands and feet away from moving parts DO NOT attempt to transport a load on the lift. The lift must only be used in a static position for lifting and lowering loads. Ensure that the load remains stable at all times DO NOT use the lift if damaged, any suspect parts are noted or it has been subjected to a shock load DO NOT operate the lift when you are tired or under the influence of alcohol, drugs or any intoxicating medication DO NOT allow untrained persons to operate the lift DO NOT make any modifications to the lift DO NOT expose the lift to rain or any other kind of bad weather If the lift needs repairing and/or there is any part that needs to be replaced, have it repaired by an authorized technician and only use the replacement parts supplied by the manufacturer. WARNING: The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into any product, but must be supplied by the operator. 2. SPECIFICATIONS Capacity 680 kg Min. height 180 mm Table size 195x122 cm Max. height 830 mm 4

5 3. BEFORE FIRST USE 3.1 Leave the pump for one hour to allow the oil to settle before purging the system. NOTE: Failure to allow sufficient time for the oil to settle could result in air remaining in the oil. In this event, the pump will not purge completely the first time and a second purge will be required. 3.2 Connect the male quick coupling into the air supply hose female quick coupling and fully release foot pedal. Then turn on the air pump letting the pump work for 20 seconds to eliminate any air in the hydraulic system. 3.3 Test the lift, unladen, by raising it to full height and then lowering it. Depress the release foot pedal slowly to control the rate of descent. 4. OPERATING INSTRUCTIONS WARNING! Ensure that you read, understand and apply the safety instructions and warnings before use. Do not overload the lift. 4.1 Position the lift in a suitable area, checking that the surface on which the lift will stand is solid and flat. 4.2 Wheel the motorcycle up the ramp and onto the table. 4.3 Clamp the front wheel in the vice to prevent any movement of the motorcycle. 4.4 Strap the motorcycle securely to the table. 4.5 Connect the male quick coupling into the air supply hose female quick coupling, then turn on the air valve to raise the lift. If air source is not available, pump the lift handle rod to raise the lift. 4.6 When the table has been raised to the working height, turn off the air valve (or stop pumping) and turn the locking handle in order to lock the table on that height. Now you can start repairing the motorcycle. 4.7 When the work is done, check under the lift to ensure that there are no obstructions (people or objects) and that it is safe to lower the unit. Release the locking handle and then press the release foot pedal SLOWLY and GENTLY to lower the table in a controlled fashion. NOTE: The speed of lowering is controlled by the foot pedal. The more the pedal is pressed, the more rapidly the lift descends. Ensure the descent is slow and controlled. 4.8 When the lift is fully lowered, unstrap the motorcycle, open the vice jaws and remove the motorcycle from the lift. 5. MAINTENANCE 5.1 When not in use, the lift must be stored in the lowest position in a dry location to minimize ram and piston corrosion. 5.2 Keep the lift clean and wipe off any dirt, oil or grease. Lubricate all moving parts. 5.3 Periodically check the ram and piston for signs of corrosion. Clean exposed areas with a clean oiled cloth. 5.4 Before each use check all parts. If any part of the lift is damaged or suspect, remove the lift from service and have it repaired by an authorized technician. 5.5 Check the hydraulic oil level. If it is not adequate, remove the filler plug on the pump and add hydraulic oil as necessary. DO NOT use brake fluid or any other improper fluid. Only a good quality hydraulic oil can be used. 5.6 When the lift efficiency drops, purge away air from the hydraulic system as described in point

6 Osa no. Määrä Osa no. Määrä Kuvaus Description Kuvaus Description Part no. Qty Part no. Qty 1 Turvakytkin Safety switch 1 20 Tukilevy Support plate 1 2 Pultti Bolt 1 21 Aluslevy Washer 22 3 Pultti Bolt 2 22 Pultti Bolt 4 4 Aluslevy Washer 2 23 Hihnapyörä Pulley 4 5 Turvakytkimen kahva Safety switch handle 1 24 Ramppi Ramp 1 6 Teräsvaijeri Steel wire 1 25 Pultti Bolt 2 7 Tukivarsi Support arm 1 26 Ramppi Ramp 2 8 Sylinteri Cylinder 1 27 Pultti Bolt 2 9 Pultti Bolt 1 28 Mutteri Nut 2 10 Säätöjalan nuppi Adjusting foot knob 2 29 Sivulevy Side plate 2 11 Säätöjalka Adjusting foot 2 30 Irrotettava levy Removable plate 1 12 Aluslevy Washer 3 31 Pöytä Table 1 13 Mutteri Nut 3 32 Kiinnitinlevy Clamp baffle 1 14 Akselitappi Pin shaft 4 33 Pultti Bolt 2 15 Pumppu Pump 2 34 Siipimutteri Butterfly nut 2 16 Tappi Pin 5 35 Lukitsinkahva Locking handle 1 17 Akselitappi Pin shaft 1 36 Kiinnitin Clamp 1 18 Aluslevy Washer 8 37 Pultti Bolt 2 19 Pohjaosan runko Bottom frame 1 6

RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY

RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY MEG23 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE 1.8M TOWED DRUM-TYPE AERATOR 1,8 M HINATTAVA RUMPUTYYPPINEN ILMASTAJA MAN 4164028-FI Rev. B 01-2010 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MALLI: 744317A RENOVAIRE OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE RENOVAIRE IMPORTANT

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ENGLISH SUOMI ENGLISH "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" "When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following." "Read all instructions before using

Lisätiedot

Owner s Guide Omistajan Opas

Owner s Guide Omistajan Opas Owner s Guide Omistajan Opas 622021-FI ISSUED JULY 2011 REVISED NOVEMBER 2011 JULKAISTU HEINÄKUU 2011 MUUTETTU MARRASKUU 2011 WELCOME Thank you for purchasing this vehicle. Before driving the vehicle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 28806-G01-FI OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GASOLINE POWERED UTILITY VEHICLES BENSIINIKÄYTTÖISET MONITOIMIAJONEUVOT STARTING MODEL YEAR: 2004 ALKAEN VUODEN 2004 MALLEISTA SAFETY

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

C B. min 4mm (0,16 ) 2 English 1153988-26 Rev.4 2014-04-15

C B. min 4mm (0,16 ) 2 English 1153988-26 Rev.4 2014-04-15 GB Operator s manual 6-26 SE Bruksanvisning 27-47 DK Brugsanvisning 48-69 FI Käyttöohje 70-91 NO Bruksanvisning 92-112 FR Manuel d utilisation 113-135 NL Gebruiksaanwijzing 136-158 IT Istruzioni per l

Lisätiedot

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1 3 Under-Cabinet Radio Under-Cabinet Radio Operating instructions Uppoasennettava radio Käyttöohje Radio Bruksanvisning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: -09/10-V3

Lisätiedot

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH Tärkeätä tietoa: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. SUOMI Kombinationssåg Kombinasjonssag

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. 74101 Kierreniittityökalu

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. 74101 Kierreniittityökalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös 740 Kierreniittityökalu Sisällys SISÄLLYS Ohjeita 4 Työkalua koskevia teknisiä tietoja 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Työkalun valinta 6 ja 7 Käyttöönotto Paineilmanlähde

Lisätiedot

KEY TO SYMBOLS. Symbols. 2 English. Choke: Set the choke control in the choke position. Set the choke control in the RUN position.

KEY TO SYMBOLS. Symbols. 2 English. Choke: Set the choke control in the choke position. Set the choke control in the RUN position. GB Operator s manual 2-27 SE Bruksanvisning 28-54 DK Brugsanvisning 55-79 FI Käyttöohje 80-105 NO Bruksanvisning 106-131 FR Manuel d utilisation 132-157 NL Gebruiksaanwijzing 158-184 IT Istruzioni per

Lisätiedot

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 FI Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Toiminta ja turvallisuusmerkinnät GB Wifi Socket SWS-A1 Operation and Safety Notes IAN 103043 FI FI Ennen ohjeen lukemista taivuta kuvasivu auki ja tutustu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Oy KÄYTTÖOHJEET MANUAL Classic Touch Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Sähkökiukaat 3,3 kw, 5 kw, 6 kw, 6,6 kw, 7,5 kw, 10 kw ja 12 kw 3,3 kw, 5 kw, 6 kw,

Lisätiedot

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max Taajuus Maksimi päälläoloajat (asetukset) Erillinen käyttöpaneli S-malleissa Valon ohjaus: Jännite Maksimi teho Voltage/max. Power Rated Power 3 Phases Frequency

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje 0558007007 10 / 2007 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

ILMASTOINTI/LÄMMITYSLAITE LUFTKONDITIONERING/ UPPVÄRMNING AIR CONDITIONER/HEATER

ILMASTOINTI/LÄMMITYSLAITE LUFTKONDITIONERING/ UPPVÄRMNING AIR CONDITIONER/HEATER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC GB Operator s manual 2-22 SE Bruksanvisning 23-43 DK Brugsanvisning 44-64 FI Käyttöohje 65-85 NO Bruksanvisning 86-106 FR Manuel d utilisation 107-127 NL Gebruiksaanwijzing 138-148 IT Istruzioni per l

Lisätiedot

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier Modell / Malli / Model: MFD20-5220R2 99 870 12 SE BRUKSANVISNING Avfuktare FI KÄYTTÖOHJEET Kosteudenpoistaja EN INSTRUCTION MANUAL Dehumidifier 2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 4-16 FI...sivu

Lisätiedot

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI Z 77-20S800T00001 SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI KÄYTTÖOHJE MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING

Lisätiedot