KARJALOHJAN KUNTA LUONNOS. Työ: E Kaarina,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARJALOHJAN KUNTA LUONNOS. Työ: E22774. Kaarina, 21.08.2008"

Transkriptio

1 KARJALOHJAN KUNTA SÄRKIJÄRVEN JA PUUJÄRVEN VESIHUOLTO YLEISSUUNNITELMA LUONNOS Työ: E22774 Kaarina, AIRIX Ympäristö Oy PL KAARINA Puhelin Telefax Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SUUNNITTELUALUE MITOITUSPERUSTEET NYKYTILANNE JÄTEVEDET TALOUSVESI VESIHUOLTOSUUNNITELMA JÄTEVESI Keskitetyn viemäröinnin alueet Kiinteistökohtaisen käsittelyn alueet TALOUSVESI Keskitetyn vedenjakelun alueet Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan alueet KUSTANNUSARVIO LASKENTAPERUSTEET VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTO KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT SUUNNITELMARATKAISU TOTEUTUS TUKIMAHDOLLISUUDET KARTAT: Kartta 102 Yleissuunnitelmakartta / ARY / ARY / SAS LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 52 (Kiesikatu 8), KAARINA puh , fax , sähköposti:

3 KARJALOHJAN KUNTA SÄRKIJÄRVEN JA PUUJÄRVEN VESIHUOLTO YLEISSUUNNITELMA TYÖ E JOHDANTO Työn tarkoituksena on laatia yleissuunnitelma Karjalohjan kunnan Puujärven ja Särkijärven alueiden vesihuollon järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Työn tuloksena esitetään vesihuoltolinjojen linjaukset sekä vesihuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Puujärven ja Särkijärven alueilla on paikoin tiheätä vakituista ja vapaa-ajan asutusta ilman kunnollista vesihuoltoa. Asutuksen jätevedet kuormittavat Puujärveä, joka kuuluu Natura suojelualueisiin. Olemassa olevan asutuksen jätevesien käsittelyn lisäksi Teilinummen asemakaavoitetun teollisuusalueen vesihuolto tulee ratkaista. Vesihuollon järjestämistä ohjaa Vesihuoltolaki, jonka tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (Vesihuoltolaki 1 ). Lisäksi asutusjätevesien käsittelyä ohjaa Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003), joka edellyttää, että jokaisella kiinteistöllä tulee vuonna 2014 olla asetuksen mukainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Uusilla ja peruskorjattavilla kiinteistöillä asetuksen vaatimukset astuvat voimaan heti. Työn tilaajana on Karjalohjan kunta, jonka edustajina ovat toimineet kunnanjohtaja Henri Partanen ja rakennustarkastaja Stig Lindström. Työ on tehty AIRIX Ympäristö Oy:n Kaarinan toimistossa, jossa työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen ja suunnitteluinsinööri, tekn.yo, ins. AMK Sampo Saarinen. Yhteistyötahona on toiminut Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry. 2. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueina ovat Puujärven ja Särkijärven ympäristössä sijaitsevat kylät ja haja-asutusalueet. Alueeseen kuuluvat mm. Särkiän ja Puujärven kylät, Kontolan, Pipolan ja Immulan alueet, Puujärven luoteinen ranta-alue sekä Tesvärin rantaalue. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Teilinummen teollisuusalueeseen ja pohjoisessa Pipolan alueen reunalle. Suunnittelualueilla sijaitsee yhteensä noin 280 kiinteistöä. Suurin osa suunnittelualueella sijaitsevista kiinteistöistä on vapaa-ajan asuntoja. Alueella sijaitsee myös muutamia vesihuollon erikoiskohteita, joista merkittävimmät ovat Teilinummen teollisuualue, Pipolan alueella sijaitsevat loma- ja hoitokodit sekä Puujärven kylän pohjoispuolella Tesniemessä sijaitseva asuntovaunualue.

4 Yleissuunnitelma 2/11 Teilinummen teollisuusalueella ja Kontolan alueella on voimassa olevat asemakaavat. Puujärvi on Natura verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue. Suunnittelualueella sijaitsee osittain yksi I-luokan pohjavesialue sekä yksi III-luokan pohjavesialue. Suunnittelualueen rajaus on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 102). 3. MITOITUSPERUSTEET Vesihuollon mitoituksessa on käytetty seuraavia mitoitusarvoja: asuntokunnan koko 2,5 hlö/asuntokunta ominaisvedenkulutus vakituiset asunnot 150 l/as d vapaa-ajan asunnot 150 l/as d asuntovaunualue 470 l/vaunu d jätevesimäärä mitoitusvirtaama q mit = k mit x (Q a /T a +Q v /T v ) K mit = 1,3 Q a = asutuksen keskimääräinen jätevesivirtaama = as. määrä * ominaisvedenkulutus T a = asutusjätevesien muodostumisaika 16 h Q v = vuotovedet, paineviemärijärjestelmä ->10 %*Q T v = vuotovesien muodostumisaika 24 h vedenkulutus huipputuntikulutus q dh = k dh x k dm x Q / 24 k dm = 1,9 (huippuvuorokausikerroin) k dh = 1,8 (huipputuntikulutuskerroin) 4. NYKYTILANNE 4.1 JÄTEVEDET Suunnitelmassa ei ole tarkasteltu kunnallisen jätevedenpuhdistamon kapasiteettia. Oletuksena on, että jätevedet johdetaan Lohjalle puhdistettavaksi hankkeen toteutusajankohtana. Vesijohtoverkoston mitoituksessa ei ole tehty painetarkastelua, mutta oletettavaa on, että paine on riittävä kaikissa verkoston osissa ja paineenkorottamoita ei tarvita. Rakentamissuunnitelman yhteydessä on syytä tarkastaa mitoitus ja tehdä painetarkastelu. Suunnittelualueen vesihuollon mitoituksessa on huomioitu nykyiset kiinteistöt ja rakentamattomat kiinteistöt. Vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen määrät on arvioitu karkeasti karttatarkastelun perusteella. Vesihuollon mitoituksessa vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen jätevesimäärä on yhtä suuri.

5 Yleissuunnitelma 3/ TALOUSVESI Mitoitusarvojen perusteella jätevesiä muodostuu suunnittelualueella seuraavasti: Taulukko 4.1. Suunnittelualueella muodostuvat jätevesimäärät osa-alueittain. SÄRKIÄ PUU- MUUT KONTOLA PIPOLA JÄRVI ALUEET YHT. Vakituiset asunnot Kiinteistöt Asukkaat * Q [m 3 /d] q mit [m 3 /h] 1,4 0,5 0,2 1,3 0,2 3,6 Vapaa-ajan asunnot Kiinteistöt Asukkaat ** Q [m 3 /d] q mit [m 3 /h] 1,8 1,1 1,8 0,7 1,5 6,9 Yhteensä Kiinteistöt Asukkaat Q [m 3 /d] *** q mit [m 3 /h] 3,2 2,4 *** 2,0 2,0 1,7 10,5 * Sisältää alueella sijaitsevien hoitokotien (2 kpl) asukasmäärät. ** Sisältää alueella sijaitsevan lomakodin asukasmäärän. *** Sisältää alueella sijaitsevan asuntovaunualueen (arvio 20 vaunua). Mitoitusarvojen perusteella vedentarve suunnittelualueella on seuraava: Taulukko 4.2. Suunnittelualueen vedentarve osa-alueittain. PUU- SÄRKIÄ KONTOLA JÄRVI PIPOLA MUUT ALUEET YHT. Vakituiset asunnot Kiinteistöt Asukkaat * Q [m 3 /d] q dh [m 3 /h] 2,3 0,8 0,3 2,1 0,4 5,9 Vapaa-ajan asunnot Kiinteistöt Asukkaat ** Q [m 3 /d] q dh [m 3 /h] 2,9 1,8 2,9 1,1 2,3 11,0 Yhteensä Kiinteistöt Asukkaat Q [m 3 /d] *** q dh [m 3 /h] 5,2 3,9 *** 3,2 3,2 2,7 16,9 * Sisältää alueella sijaitsevien hoitokotien (2 kpl) arvioidut asukasmäärät. ** Sisältää alueella sijaitsevan lomakodin asukasmäärän. *** Sisältää alueella sijaitsevan asuntovaunualueen (arvio 20 vaunua).

6 Yleissuunnitelma 4/11 5. VESIHUOLTOSUUNNITELMA 5.1 JÄTEVESI Keskitettyä vesihuoltoa rakennetaan tiheimmin asutuille alueille, jotka on esitetty seuraavissa kappaleissa. Muilla alueilla, lähinnä Puujärven pohjoisrannalla, kiinteistöjen vesihuolto toteutetaan kiinteistökohtaisin järjestelmin Keskitetyn viemäröinnin alueet Keskitettyä viemäröintiä rakennetaan seuraaville osa-alueille: Särkiä Puujärvi Kontola Pipola Kontolan alueen osalta tarkasteltavana oli kaksi eri linjausvaihtoehtoa. Muiden alueiden osalta on tarkasteltu vain yksi vaihtoehto. Kontolan tutkitut vaihtoehdot ovat seuraavat: Vaihtoehto 1: vesihuoltolinjat kulkevat tiellä Vaihtoehto 2: vesihuoltolinjat kulkevat vesistössä Yleissuunnitelma sisältää suunnitelman viemäriverkoston runkolinjoista ja aluepumppaamoista sekä tonttilinjoista ja kiinteistökohtaisista pumppaamoista. Verkoston sijoittamista ohjaa olemassa oleva tieverkko, maastomuodot ja maaperä. Suunnittelualueen viemäröinti toteutetaan paineviemäröinnillä. Alueella sijaitsevat kiinteistöt johtavat jätevetensä kiinteistökohtaisiin pumppaamoihin, joista jätevedet johdetaan paineviemäriverkoston avulla aluepumppaamoille. Jätevedet johdetaan Karjalohjan kunnan viemäriverkostoon. Suunnitelman mukaan runkolinjojen yhteispituus on noin 14 km. Tonttilinjojen yhteispituus on vaihtoehdosta riippuen km. Paineviemäreiden halkaisija on runkolinjoissa mm ja tonttilinjoissa 63 mm. Viettoviemäreiden halkaisija tonttilinjoissa on 160 mm. Karjalohjantiellä kulkevan runkolinjan mitoituksessa on huomioitu Teilinummen asemakaavoitetun teollisuusalueen viemäröinti. Pipolan alueen runkolinjan mitoituksessa on huomioitu verkoston laajenemismahdollisuus Nummijärvelle päin. Aluepumppaamoja on 7 8 kpl ja kiinteistökohtaisia pumppaamoja kpl vaihtoehdosta riippuen. Taulukossa 5.1 on esitetty suunnittelualueelle rakennettavan viemäriverkoston pituudet ja pumppaamoiden lukumäärät osa-alueittain.

7 Yleissuunnitelma 5/11 Taulukko 5.1. Suunnittelualueiden viemäriverkoston linjapituudet ja pumppaamot. SÄRKIÄ PUU- JÄRVI KONTOLA PIPOLA YHTEENSÄ VE 1 VE 2 VE 1 VE 2 Viemäriverkosto viemärilinja [m] - runkolinja tonttilinja aluepumppaamo [kpl] kiinteistökohtainen pumppaamo [kpl] Suunniteltu viemäriverkosto liittyy olemassa olevaan viemäriverkostoon kolmesta kohtaa. Liittymispisteissä olemassa olevan verkoston putkikoot ovat seuraavat: 200 mm (Särkiä ja Puujärvi) 225 mm (Kontola) 90 mm paineviemäri, liittyminen pumppaamoon (Pipola) Osa-aluerajaukset, suunniteltu viemäriverkosto ja liittymispisteet olemassa olevaan viemäriverkostoon on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 102) Kiinteistökohtaisen käsittelyn alueet Keskitetyn viemäröinnin alueiden ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisin järjestelmin. Suurin osa kiinteistöistä sijaitsee Puujärven luoteisrannalla ja Tesvärin rannalla. Lisäksi suunnittelualueen muissa osissa sijaitsee joitakin yksittäisiä kiinteistöjä, joiden liittäminen keskitettyyn vesihuoltoon ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn piiriin kuuluu suunnittelualueella 52 kiinteistöä, joista 7 kpl on toistaiseksi rakentamattomia. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn piirissä olevat kiinteistöt on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa 102. Kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelyn järjestämisen vaihtoehtoja ovat maasuodattamo, pienpuhdistamot, umpisäiliö sekä kuivakäymälä. Pienpuhdistamoita lukuun ottamatta menetelmät soveltuvat vain yksittäisille talouksille. Pienpuhdistamossa voidaan puhdistaa useamman kiinteistön jätevedet. Maasuodattamo Maasuodattamossa jätevesi johdetaan hiekasta rakennettuun suodatinpatjaan. Puhdistuminen perustuu hiekkakerroksen fyysiseen pidätyskykyyn sekä suodattimessa tapahtuvaan mikrobiologiseen toimintaan. Hiekkakerroksen läpi suotautunut vesi kerätään kokoomaputkistoon ja johdetaan purkuojaan. Maasuodattamossa käytetään yleensä paikalle tuotuja materiaaleja, ei tontin luontaista maaperää. Maasuodattamo on rakennettava suunnitelman mukaan sopivista materiaaleista. Perinteinen maasuodattamo vaatii suuren pinta-alan ja syvän kaivualueen, mutta muuten sen voi rakentaa monenlaiseen maastoon. Maasuodattamoon tarvitaan noin neliömetrin pinta-ala. Hiekan tilalla voidaan myös käyttää suodatinmoduuleja, mikä vähentää pinta-alan tarvetta. Perinteisen vertikaalisen suodattamon sijaan suodattamo voidaan rakentaa myös horisontaaliseksi.

8 Yleissuunnitelma 6/11 Maasuodattamon suodatinkerros tukkeutuu ajan myötä, jonka jälkeen se täytyy kaivaa ylös ja suodatin rakentaa uudestaan. Lika-aineita sisältävä maa luokitellaan pilaantuneeksi maaksi ja se tulee käsitellä sen mukaisesti. Käyttöikä on yleensä vuotta. Käyttöikä riippuu käytetystä suodatinmateriaalista ja saostussäiliön tyhjennystiheydestä. Maasuodattamon fosforinpoistokyky heikentyy merkittävästi muutaman käyttövuoden jälkeen. Siksi maasuodattamon perään voidaan joutua asentamaan fosforinpoistokaivo. Pienpuhdistamo Pienpuhdistamoiksi kutsutaan tehdasvalmisteisia laitepaketteja, jotka puhdistavat jätevettä biologisesti, kemiallisesti tai biologiskemiallisesti. Markkinoilla on monenlaisia ja monenkokoisia pienpuhdistamoita, joista jotkin mallit on suunniteltu yhden talouden tarpeisiin ja toiset sopivat kyläpuhdistamoiksi. Pienpuhdistamot vievät maapuhdistamoon verrattuna vähän tontin pinta-alaa, ja ne sopivat erilaisiin maastoihin. Niitä on huollettava ja tarkkailtava säännöllisesti, koska puhdistamon toiminta voi häiriintyä esimerkiksi jos jäteveden määrä vaihtelee paljon. Kun valitsee järjestelmän, on otettava huomioon jäteveden laatu, määrä kuormitusvaihtelut puhdistustavoite asiantuntemuksen ja hoidon tarve hoitomahdollisuudet kustannukset Pienille jäteveden käsittelylaitteille on käytössä oma CE-merkintä. CE-merkintä kertoo valmistajan tekemän laadunvalvonnan lisäksi pienpuhdistamon puhdistustehokkuudesta, vesitiiviydestä ja rakenteellisista ominaisuuksista. Suomessa testauksesta vastaa Suomen ympäristökeskus yhdessä VTT:n kanssa. Umpisäiliö Umpisäiliö ei ole jätevedenkäsittelyjärjestelmä vaan varastointisäiliö. Umpisäiliöstä jätevesi kuljetetaan tankkiautolla kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Umpisäiliön käyttö on suositeltavaa vain tilapäiseksi ratkaisuksi tai vapaa-ajan asunnolle. Normaalin viisi henkisen talouden ainoana jätevesiratkaisuna sen käyttökustannukset ovat suuret. Kuljetustarpeen ja kustannusten minimoimiseksi umpisäiliöön tulisi johtaa vain vesikäymälän jätevedet, jolloin pesuvedet käsitellään erikseen maa- tai laitepuhdistamossa. Kuivakäymälä Kuivakäymälä on ympäristöystävällisempi ja edullisempi ratkaisu kuin vesivessa. Se sopii haja-asutusalueille ja erityisesti vapaa-ajan kiinteistöille. Kuivakäymälän myötä jätevesien käsittely helpottuu, koska käsiteltäviksi jäävät ainoastaan pesuvedet. Pesuvedet käsitellään maa- tai laitepuhdistamossa. Käymälää valitessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin siihen, että valittu malli vastaa käyttäjän tarpeita ja että se on helppo tyhjentää ja pitää puhtaana. Kuivakäymälän moitteeton

9 Yleissuunnitelma 7/ TALOUSVESI toiminta vaatii hoitoa ja perehtymistä. Jos kuivakäymälän sijoittaa sisälle, tähän tulee valmistautua jo talon suunnitteluvaiheessa. Kuivakäymäläjätteen voi kompostoida tontilla Keskitetyn vedenjakelun alueet Keskitetty vedenjakelu toteutetaan keskitetyn viemäröinnin alueella. Vesijohtoverkosto rakennetaan viemäriverkoston rinnalle samaan kaivantoon. Vesijohtojen yhteispituus on yhtenevä viemäreiden pituuden kanssa. Johtoverkoston mitoituksessa on huomioitu Teilinummen kaavoitus sekä verkoston mahdollinen laajeneminen Nummijärvellle päin. Runkovesijohtojen halkaisija on mm ja tonttivesijohtojen 50 mm. Jokaiseen tonttiliittymään asennetaan kiinteistökohtainen sulkuventtiili. Verkostoon mahdollisesti rakennettavien paineenkorottamoiden tarve huomioidaan rakennussuunnitelman yhteydessä. Suunnitellun vesijohtoverkoston liittymispisteet olemassa olevaan vesijohtoverkostoon ovat lähes samat kuin viemäriverkoston osalta. Pipolassa liittymispisteen sijainti eroaa hieman. Olemassa olevan verkoston putkikoko kaikissa liittymispisteissä on 110 mm. Suunniteltu vesijohtoverkosto ja liittymispisteet olemassa olevaan vesijohtoverkostoon on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 102) Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan alueet Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piiriin kuuluvat ne kiinteistöt, joilla toteutetaan kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely. Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piirissä on suunnittelualueella 52 kiinteistöä. Kiinteistökohtainen vedenhankinta toteutetaan kiinteistökohtaisilla kaivoilla. Vaihtoehtoina ovat rengaskaivo tai kallioporakaivo. Valtaosa kiinteistökohtaisista kaivoista saa veden moreenikerrostumista. Alueella sijaitsee kuitenkin useita kallioperällä olevia kiinteistöjä. Rengaskaivoissa yleisesti esiintyvä ongelma on korkea rauta- tai mangaanipitoisuus. Kaivoon valuva pintavesi voi saastuttaa vanhoja rengaskaivoja, jolloin veteen joutuu pieneliöitä, eloperäistä ainesta, hienojakoista maa-ainesta ja typpiyhdisteitä kuten nitraattia ja nitriittiä. Kalliopohjavedessä saattaa paikoin olla luontaisesti korkeita arseeni-, fluoridi- ja radonpitoisuuksia. Radonin ja fluoridin poistamiseen talousvedestä on olemassa teknisiä, mutta kalliita ratkaisuja. Myös rauta ja mangaani voidaan suodattaa pois. Lisäksi joillakin alueilla on veden riittävyyden kanssa ongelmia etenkin kuivina vuosina. Vuosina koko Suomea koetteli poikkeuksellinen kuivuus, joka aiheutti ongelmia erityisesti haja-asutuksen vedenhankinnalle.

10 Yleissuunnitelma 8/11 6. KUSTANNUSARVIO 6.1 LASKENTAPERUSTEET Keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiskustannusten arvioimiseksi on käytetty seuraavia laskentaperusteita: Viemärilinjat + rakentaminen (arvioitu kalliolouhinnan osuus 10 %) 63 mm 38 /m 90 mm 42 /m 110 mm 45 /m 160 mm 56 /m Vesijohtolinjat (samaan kaivantoon) 50 mm 3,5 /m 63 mm 3 /m 90 mm 7 /m 110 mm 10 /m Tonttiliittymän sulkuventtiili (kiinteistökohtainen) 120 /kpl Tienalitus /kpl Vesistön alitusten painotus 40 /m Aluepumppaamot /kpl Kiinteistökohtaiset pumppaamot /kpl Yleiskulut (osuus kokonaiskustannuksista) 10 % Kustannuksiin tulee lisätä ALV 22 %. Kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien rakentamis- ja käyttökustannusten arvioimiseksi on käytetty taulukon 6.1 mukaisia laskentaperusteita. Taulukko 6.1. Arvio kiinteistökohtaisten vesihuoltomenetelmien investointi- ja käyttökustannuksista (sis. ALV 22 %) Menetelmä Investointikustannus ( ) vuodessa ( /a) Käyttökustannus Vedenhankinta rengaskaivo* kallioporakaivo* Jätevedenkäsittely Maasuodatin + fosforin poisto Kaksoisvesijärjestelmä (WC-vedet umpikaivoon ja harmaat vedet maaperäkäsittelyyn) Kaikki jätevedet umpikaivoon (5 henkinen perhe) Erilaiset pienpuhdistamot Usean kiinteistön panospuhdistamo (AVL 50) ** * Mahdollisen vedenkäsittelylaitteen (esim. suodattimen) hankinta nostaa investointi-kustannuksia n ja käyttökustannuksia n. 150 /vuosi. ** Sisältää 300 m viemäriverkostoa, jonka osuus kustannuksista on

11 Yleissuunnitelma 9/ VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTO Suunnitelman mukaisen vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 2 milj.. Runkolinjojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat noin 0,9 1,0 milj. vaihtoehdosta riippuen ja tonttilinjoista aiheutuvat kustannukset noin 1,0 milj.. Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta aiheutuvat kustannukset osa-alueittain on esitetty taulukossa 6.2. Taulukko 6.2. Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset osa-alueittain (ALV 0 %). SÄRKIÄ PUUJÄRVI KONTOLA PIPOLA YHTEENSÄ VE 1 VE 2 Runkolinjat * ,96 M - /m /kiinteistö Tonttilinjat ** ,0 M - /m /kiinteistö Yhteensä ,0 M * Sisältää runkolinjat ja aluepumppaamot. ** Sisältää tonttilinjat ja kiinteistökohtaiset pumppaamot. 6.3 KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT Kiinteistökohtaisten järjestelmien rakentamiskustannukset riippuvat valittavista järjestelmistä. Kiinteistökohtaisen vedenhankintajärjestelmän kustannukset ovat järjestelmästä riippuen. Jätevedenkäsittelyjärjestelmän rakentamiskustannukset ovat järjestelmästä riippuen. Suunnitelman mukaan kiinteistökohtainen vesihuoltoratkaisu toteutetaan 52 kiinteistöllä. Vesihuoltojärjestelmien rakentamisen kokonaiskustannukset ovat enimmillään SUUNNITELMARATKAISU Suunnittelualueella toteutetaan keskitetty vesihuolto esitetyn vesihuoltosuunnitelma (Kappale 5) mukaisesti Särkiän, Puujärven ja Pipolan alueilla. Kontolan alueella suunnitelmaratkaisu on vaihtoehdon 1 mukainen. Vaihtoehdon 1 on toteutettavuudeltaan varmempi ja ratkaisuna kestävämpi. Lisäksi vaihtoehdossa 1 vältetään vesistörakentaminen Natura-alueena olevaan Puujärveen, jota vaihtoehto 2 vaatisi. Kustannuksiltaan vaihtoehdoissa ei ole eroa. Puujärven osa-alueen verkoston mitoitus mahdollistaa Tesvärin kannaksen ja koilliseen suuntautuvan alueen viemäröinnin, jos se nähdään toteutusvaiheessa tarpeelliseksi.

12 Yleissuunnitelma 10/11 8. TOTEUTUS Keskitetyn vesihuollon osa-alueet voidaan toteuttaa erillisinä hankkeina. Kunnan vesihuoltolaitos vastaa Teilinummen asemakaavoitetulle Teollisuusalueelle 104- tietä pitkin johdettavan runkolinjan rakentamisesta. Muiden alueiden rakentamisesta vastaa kiinteistönomistajat (esim. vesiyhtymien kautta). Haja-asutuksen viemäröintiin soveltuu vesiyhtymä -malli, jossa alueen kiinteistönomistajat perustavat vesiyhtymän (esim. osuuskunta) tuottamaan yleishyödyllisiä palveluita omakustannehintaan jäsenilleen. Suunnittelualueelle on suositeltavaa perustaa vesiyhtymä erikseen jokaiselle osaalueelle (yhteensä neljä vesiyhtymää). Kuitenkin vesiyhtymien on syytä olla tiiviissä yhteistyössä keskenään, käyttää yhtenäisiä sääntöjä ja hankkia synergiaetuja yhteistyöllä esim. hankinnoissa. Rakentamis- ja investointivaiheen jälkeen tulee harkita vesiyhtymien sulauttamista yhdeksi yhtymäksi. Suositeltavaa on myös lakkauttaa yhtymät ja liittää verkosto ja asiakkaat kunnan vesihuoltolaitokseen. Vesiyhtymän runkoverkoston rakentamisen rahoitus tapahtuu liittymismaksuilla (osuuskunnissa lisäksi osuusmaksut). Liittymismaksu voidaan sopia eri suuruiseksi liitettävän kiinteistön/alueen mukaan, mutta suositeltavaa on jakaa osa-alueittain verkoston rakentamisen kustannus tasan liittyvien kiinteistöjen määrällä. Vesiyhtymä vastaa verkoston rakentamisesta kiinteistökohtaiselle pumppaamolle asti. Kiinteistönomistaja vastaa pumppaamon ja pumppaamolta kiinteistölle menevän johdon rakentamisesta ja ylläpidosta. Osuuskunnassa korkein päättävä elin on vuosikokous, jossa osuuskunnan kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Vuosikokous valitsee hallituksen, joka vastaa osuuskunnan toiminnasta. Vesiyhtymä on vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos, jos se palvelee yli 50 asukasta. Lain mukaan sille tulee tällöin määritellä toiminta-alue. Kunta vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitokseen tai hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

13 Yleissuunnitelma 11/ TUKIMAHDOLLISUUDET Valtion vesihuoltoavustusta voidaan myöntää haja-asutusalueen olemassa olevalle vakituiselle asutukselle. Yhden kiinteistön hankkeita ei tueta, vaan hankkeissa tulee olla useampi kiinteistö mukana. Tukea ei myönnetä loma-asutukselle tai uudisrakennuksille, mutta niiden mukanaolo hankkeessa ei estä hankkeen tukikelpoisuutta. Ympäristönsuojelun edistäminen (esim. rantavyöhykkeeltä tulevan kuormituksen vähentäminen) edes auttaa tuen saamista. Tukea voidaan myöntää kunnalle, vesihuoltolaitokselle, vesiyhtymälle tai yksityisille henkilöille. Tukea haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta. Tuen myöntämistä ohjaa Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004). Tuen suuruus on noin 20 % toteutuneista rakentamis- ja suunnittelukustannuksista. Kaarinassa, 21. elokuuta 2008 AIRIX Ympäristö Oy Antti Ryynänen DI Sampo Saarinen Ins. AMK, tekn. yo

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623 Tampere 31.8.2011 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA Lappeenrannan kaupunki KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 27.11.2012 Rakennussuunnittelu Merja Vertanen Tulilammenkaari 13 56610 Rautjärvi puh. 050 547 7457 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Jätevedet järjestykseen Seinäjoen seudulla -kehittämishanke

Jätevedet järjestykseen Seinäjoen seudulla -kehittämishanke 525 Jätevedet järjestykseen Seinäjoen seudulla -kehittämishanke Ämmälänkylän viemäröinnin yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA 040 546 3502 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Aika: 10.9.2014 klo 10.00 11.45 Paikka: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 Kokoushuone Kuutti, 2 krs Läsnä:

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen Vesihuollon jako alueittain: - Porvoon veden toimintaalueet - Porvoon veden palvelualueet - Osuuskuntien toimintaalueet - Osuuskuntien palvelualueet

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1234/00.01.02/2013 35 Ympäristölautakunnan lausunto tekniselle keskukselle Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA. Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä JÄMIJÄRVEN KUNTA. Työnro:

YLEISSUUNNITELMA. Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä JÄMIJÄRVEN KUNTA. Työnro: JÄMIJÄRVEN KUNNAN JÄTEVESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä JÄMIJÄRVEN KUNTA Työnro: 446-00 29.4.2010 OY BJÖRN BACKSTRÖM AB Vesterbackantie 10 Ruukinkatu 2-4 etunimi.sukunimi@oybbab.fi

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Maiju Hannuksela / ARY 02.11.2012

Maiju Hannuksela / ARY 02.11.2012 LAUSUNNOT JA JATKOTOIMET 1 (13) Maiju Hannuksela / ARY 02.11.2012 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI E25168 YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOISTA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin Kyläillat 2.5.2016 ja 3.5.2016 Suomen Vesi-isännöinti Vesi-isännöitsijä Laura Laine ja vedenkäsittelyn asiantuntija ins. Viivi Virta

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS INSINÖÖRITOIISTO Severi nttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi äntytie 4, 27 Helsinki p. (9) 24 tai 4 465861, fax (9) 2412311 217 TLN OSYLEISKV-LUE SIPOO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELSELOSTUS 22.4.213

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Valitus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta

Valitus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (9) Antopäivä Päätösnumero 20.1.2017 17/0013/3 Diaarinumero

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot