KARJALOHJAN KUNTA LUONNOS. Työ: E Kaarina,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARJALOHJAN KUNTA LUONNOS. Työ: E22774. Kaarina, 21.08.2008"

Transkriptio

1 KARJALOHJAN KUNTA SÄRKIJÄRVEN JA PUUJÄRVEN VESIHUOLTO YLEISSUUNNITELMA LUONNOS Työ: E22774 Kaarina, AIRIX Ympäristö Oy PL KAARINA Puhelin Telefax Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SUUNNITTELUALUE MITOITUSPERUSTEET NYKYTILANNE JÄTEVEDET TALOUSVESI VESIHUOLTOSUUNNITELMA JÄTEVESI Keskitetyn viemäröinnin alueet Kiinteistökohtaisen käsittelyn alueet TALOUSVESI Keskitetyn vedenjakelun alueet Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan alueet KUSTANNUSARVIO LASKENTAPERUSTEET VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTO KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT SUUNNITELMARATKAISU TOTEUTUS TUKIMAHDOLLISUUDET KARTAT: Kartta 102 Yleissuunnitelmakartta / ARY / ARY / SAS LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 52 (Kiesikatu 8), KAARINA puh , fax , sähköposti:

3 KARJALOHJAN KUNTA SÄRKIJÄRVEN JA PUUJÄRVEN VESIHUOLTO YLEISSUUNNITELMA TYÖ E JOHDANTO Työn tarkoituksena on laatia yleissuunnitelma Karjalohjan kunnan Puujärven ja Särkijärven alueiden vesihuollon järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Työn tuloksena esitetään vesihuoltolinjojen linjaukset sekä vesihuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Puujärven ja Särkijärven alueilla on paikoin tiheätä vakituista ja vapaa-ajan asutusta ilman kunnollista vesihuoltoa. Asutuksen jätevedet kuormittavat Puujärveä, joka kuuluu Natura suojelualueisiin. Olemassa olevan asutuksen jätevesien käsittelyn lisäksi Teilinummen asemakaavoitetun teollisuusalueen vesihuolto tulee ratkaista. Vesihuollon järjestämistä ohjaa Vesihuoltolaki, jonka tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (Vesihuoltolaki 1 ). Lisäksi asutusjätevesien käsittelyä ohjaa Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003), joka edellyttää, että jokaisella kiinteistöllä tulee vuonna 2014 olla asetuksen mukainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Uusilla ja peruskorjattavilla kiinteistöillä asetuksen vaatimukset astuvat voimaan heti. Työn tilaajana on Karjalohjan kunta, jonka edustajina ovat toimineet kunnanjohtaja Henri Partanen ja rakennustarkastaja Stig Lindström. Työ on tehty AIRIX Ympäristö Oy:n Kaarinan toimistossa, jossa työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen ja suunnitteluinsinööri, tekn.yo, ins. AMK Sampo Saarinen. Yhteistyötahona on toiminut Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry. 2. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueina ovat Puujärven ja Särkijärven ympäristössä sijaitsevat kylät ja haja-asutusalueet. Alueeseen kuuluvat mm. Särkiän ja Puujärven kylät, Kontolan, Pipolan ja Immulan alueet, Puujärven luoteinen ranta-alue sekä Tesvärin rantaalue. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Teilinummen teollisuusalueeseen ja pohjoisessa Pipolan alueen reunalle. Suunnittelualueilla sijaitsee yhteensä noin 280 kiinteistöä. Suurin osa suunnittelualueella sijaitsevista kiinteistöistä on vapaa-ajan asuntoja. Alueella sijaitsee myös muutamia vesihuollon erikoiskohteita, joista merkittävimmät ovat Teilinummen teollisuualue, Pipolan alueella sijaitsevat loma- ja hoitokodit sekä Puujärven kylän pohjoispuolella Tesniemessä sijaitseva asuntovaunualue.

4 Yleissuunnitelma 2/11 Teilinummen teollisuusalueella ja Kontolan alueella on voimassa olevat asemakaavat. Puujärvi on Natura verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue. Suunnittelualueella sijaitsee osittain yksi I-luokan pohjavesialue sekä yksi III-luokan pohjavesialue. Suunnittelualueen rajaus on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 102). 3. MITOITUSPERUSTEET Vesihuollon mitoituksessa on käytetty seuraavia mitoitusarvoja: asuntokunnan koko 2,5 hlö/asuntokunta ominaisvedenkulutus vakituiset asunnot 150 l/as d vapaa-ajan asunnot 150 l/as d asuntovaunualue 470 l/vaunu d jätevesimäärä mitoitusvirtaama q mit = k mit x (Q a /T a +Q v /T v ) K mit = 1,3 Q a = asutuksen keskimääräinen jätevesivirtaama = as. määrä * ominaisvedenkulutus T a = asutusjätevesien muodostumisaika 16 h Q v = vuotovedet, paineviemärijärjestelmä ->10 %*Q T v = vuotovesien muodostumisaika 24 h vedenkulutus huipputuntikulutus q dh = k dh x k dm x Q / 24 k dm = 1,9 (huippuvuorokausikerroin) k dh = 1,8 (huipputuntikulutuskerroin) 4. NYKYTILANNE 4.1 JÄTEVEDET Suunnitelmassa ei ole tarkasteltu kunnallisen jätevedenpuhdistamon kapasiteettia. Oletuksena on, että jätevedet johdetaan Lohjalle puhdistettavaksi hankkeen toteutusajankohtana. Vesijohtoverkoston mitoituksessa ei ole tehty painetarkastelua, mutta oletettavaa on, että paine on riittävä kaikissa verkoston osissa ja paineenkorottamoita ei tarvita. Rakentamissuunnitelman yhteydessä on syytä tarkastaa mitoitus ja tehdä painetarkastelu. Suunnittelualueen vesihuollon mitoituksessa on huomioitu nykyiset kiinteistöt ja rakentamattomat kiinteistöt. Vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen määrät on arvioitu karkeasti karttatarkastelun perusteella. Vesihuollon mitoituksessa vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen jätevesimäärä on yhtä suuri.

5 Yleissuunnitelma 3/ TALOUSVESI Mitoitusarvojen perusteella jätevesiä muodostuu suunnittelualueella seuraavasti: Taulukko 4.1. Suunnittelualueella muodostuvat jätevesimäärät osa-alueittain. SÄRKIÄ PUU- MUUT KONTOLA PIPOLA JÄRVI ALUEET YHT. Vakituiset asunnot Kiinteistöt Asukkaat * Q [m 3 /d] q mit [m 3 /h] 1,4 0,5 0,2 1,3 0,2 3,6 Vapaa-ajan asunnot Kiinteistöt Asukkaat ** Q [m 3 /d] q mit [m 3 /h] 1,8 1,1 1,8 0,7 1,5 6,9 Yhteensä Kiinteistöt Asukkaat Q [m 3 /d] *** q mit [m 3 /h] 3,2 2,4 *** 2,0 2,0 1,7 10,5 * Sisältää alueella sijaitsevien hoitokotien (2 kpl) asukasmäärät. ** Sisältää alueella sijaitsevan lomakodin asukasmäärän. *** Sisältää alueella sijaitsevan asuntovaunualueen (arvio 20 vaunua). Mitoitusarvojen perusteella vedentarve suunnittelualueella on seuraava: Taulukko 4.2. Suunnittelualueen vedentarve osa-alueittain. PUU- SÄRKIÄ KONTOLA JÄRVI PIPOLA MUUT ALUEET YHT. Vakituiset asunnot Kiinteistöt Asukkaat * Q [m 3 /d] q dh [m 3 /h] 2,3 0,8 0,3 2,1 0,4 5,9 Vapaa-ajan asunnot Kiinteistöt Asukkaat ** Q [m 3 /d] q dh [m 3 /h] 2,9 1,8 2,9 1,1 2,3 11,0 Yhteensä Kiinteistöt Asukkaat Q [m 3 /d] *** q dh [m 3 /h] 5,2 3,9 *** 3,2 3,2 2,7 16,9 * Sisältää alueella sijaitsevien hoitokotien (2 kpl) arvioidut asukasmäärät. ** Sisältää alueella sijaitsevan lomakodin asukasmäärän. *** Sisältää alueella sijaitsevan asuntovaunualueen (arvio 20 vaunua).

6 Yleissuunnitelma 4/11 5. VESIHUOLTOSUUNNITELMA 5.1 JÄTEVESI Keskitettyä vesihuoltoa rakennetaan tiheimmin asutuille alueille, jotka on esitetty seuraavissa kappaleissa. Muilla alueilla, lähinnä Puujärven pohjoisrannalla, kiinteistöjen vesihuolto toteutetaan kiinteistökohtaisin järjestelmin Keskitetyn viemäröinnin alueet Keskitettyä viemäröintiä rakennetaan seuraaville osa-alueille: Särkiä Puujärvi Kontola Pipola Kontolan alueen osalta tarkasteltavana oli kaksi eri linjausvaihtoehtoa. Muiden alueiden osalta on tarkasteltu vain yksi vaihtoehto. Kontolan tutkitut vaihtoehdot ovat seuraavat: Vaihtoehto 1: vesihuoltolinjat kulkevat tiellä Vaihtoehto 2: vesihuoltolinjat kulkevat vesistössä Yleissuunnitelma sisältää suunnitelman viemäriverkoston runkolinjoista ja aluepumppaamoista sekä tonttilinjoista ja kiinteistökohtaisista pumppaamoista. Verkoston sijoittamista ohjaa olemassa oleva tieverkko, maastomuodot ja maaperä. Suunnittelualueen viemäröinti toteutetaan paineviemäröinnillä. Alueella sijaitsevat kiinteistöt johtavat jätevetensä kiinteistökohtaisiin pumppaamoihin, joista jätevedet johdetaan paineviemäriverkoston avulla aluepumppaamoille. Jätevedet johdetaan Karjalohjan kunnan viemäriverkostoon. Suunnitelman mukaan runkolinjojen yhteispituus on noin 14 km. Tonttilinjojen yhteispituus on vaihtoehdosta riippuen km. Paineviemäreiden halkaisija on runkolinjoissa mm ja tonttilinjoissa 63 mm. Viettoviemäreiden halkaisija tonttilinjoissa on 160 mm. Karjalohjantiellä kulkevan runkolinjan mitoituksessa on huomioitu Teilinummen asemakaavoitetun teollisuusalueen viemäröinti. Pipolan alueen runkolinjan mitoituksessa on huomioitu verkoston laajenemismahdollisuus Nummijärvelle päin. Aluepumppaamoja on 7 8 kpl ja kiinteistökohtaisia pumppaamoja kpl vaihtoehdosta riippuen. Taulukossa 5.1 on esitetty suunnittelualueelle rakennettavan viemäriverkoston pituudet ja pumppaamoiden lukumäärät osa-alueittain.

7 Yleissuunnitelma 5/11 Taulukko 5.1. Suunnittelualueiden viemäriverkoston linjapituudet ja pumppaamot. SÄRKIÄ PUU- JÄRVI KONTOLA PIPOLA YHTEENSÄ VE 1 VE 2 VE 1 VE 2 Viemäriverkosto viemärilinja [m] - runkolinja tonttilinja aluepumppaamo [kpl] kiinteistökohtainen pumppaamo [kpl] Suunniteltu viemäriverkosto liittyy olemassa olevaan viemäriverkostoon kolmesta kohtaa. Liittymispisteissä olemassa olevan verkoston putkikoot ovat seuraavat: 200 mm (Särkiä ja Puujärvi) 225 mm (Kontola) 90 mm paineviemäri, liittyminen pumppaamoon (Pipola) Osa-aluerajaukset, suunniteltu viemäriverkosto ja liittymispisteet olemassa olevaan viemäriverkostoon on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 102) Kiinteistökohtaisen käsittelyn alueet Keskitetyn viemäröinnin alueiden ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisin järjestelmin. Suurin osa kiinteistöistä sijaitsee Puujärven luoteisrannalla ja Tesvärin rannalla. Lisäksi suunnittelualueen muissa osissa sijaitsee joitakin yksittäisiä kiinteistöjä, joiden liittäminen keskitettyyn vesihuoltoon ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn piiriin kuuluu suunnittelualueella 52 kiinteistöä, joista 7 kpl on toistaiseksi rakentamattomia. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn piirissä olevat kiinteistöt on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa 102. Kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelyn järjestämisen vaihtoehtoja ovat maasuodattamo, pienpuhdistamot, umpisäiliö sekä kuivakäymälä. Pienpuhdistamoita lukuun ottamatta menetelmät soveltuvat vain yksittäisille talouksille. Pienpuhdistamossa voidaan puhdistaa useamman kiinteistön jätevedet. Maasuodattamo Maasuodattamossa jätevesi johdetaan hiekasta rakennettuun suodatinpatjaan. Puhdistuminen perustuu hiekkakerroksen fyysiseen pidätyskykyyn sekä suodattimessa tapahtuvaan mikrobiologiseen toimintaan. Hiekkakerroksen läpi suotautunut vesi kerätään kokoomaputkistoon ja johdetaan purkuojaan. Maasuodattamossa käytetään yleensä paikalle tuotuja materiaaleja, ei tontin luontaista maaperää. Maasuodattamo on rakennettava suunnitelman mukaan sopivista materiaaleista. Perinteinen maasuodattamo vaatii suuren pinta-alan ja syvän kaivualueen, mutta muuten sen voi rakentaa monenlaiseen maastoon. Maasuodattamoon tarvitaan noin neliömetrin pinta-ala. Hiekan tilalla voidaan myös käyttää suodatinmoduuleja, mikä vähentää pinta-alan tarvetta. Perinteisen vertikaalisen suodattamon sijaan suodattamo voidaan rakentaa myös horisontaaliseksi.

8 Yleissuunnitelma 6/11 Maasuodattamon suodatinkerros tukkeutuu ajan myötä, jonka jälkeen se täytyy kaivaa ylös ja suodatin rakentaa uudestaan. Lika-aineita sisältävä maa luokitellaan pilaantuneeksi maaksi ja se tulee käsitellä sen mukaisesti. Käyttöikä on yleensä vuotta. Käyttöikä riippuu käytetystä suodatinmateriaalista ja saostussäiliön tyhjennystiheydestä. Maasuodattamon fosforinpoistokyky heikentyy merkittävästi muutaman käyttövuoden jälkeen. Siksi maasuodattamon perään voidaan joutua asentamaan fosforinpoistokaivo. Pienpuhdistamo Pienpuhdistamoiksi kutsutaan tehdasvalmisteisia laitepaketteja, jotka puhdistavat jätevettä biologisesti, kemiallisesti tai biologiskemiallisesti. Markkinoilla on monenlaisia ja monenkokoisia pienpuhdistamoita, joista jotkin mallit on suunniteltu yhden talouden tarpeisiin ja toiset sopivat kyläpuhdistamoiksi. Pienpuhdistamot vievät maapuhdistamoon verrattuna vähän tontin pinta-alaa, ja ne sopivat erilaisiin maastoihin. Niitä on huollettava ja tarkkailtava säännöllisesti, koska puhdistamon toiminta voi häiriintyä esimerkiksi jos jäteveden määrä vaihtelee paljon. Kun valitsee järjestelmän, on otettava huomioon jäteveden laatu, määrä kuormitusvaihtelut puhdistustavoite asiantuntemuksen ja hoidon tarve hoitomahdollisuudet kustannukset Pienille jäteveden käsittelylaitteille on käytössä oma CE-merkintä. CE-merkintä kertoo valmistajan tekemän laadunvalvonnan lisäksi pienpuhdistamon puhdistustehokkuudesta, vesitiiviydestä ja rakenteellisista ominaisuuksista. Suomessa testauksesta vastaa Suomen ympäristökeskus yhdessä VTT:n kanssa. Umpisäiliö Umpisäiliö ei ole jätevedenkäsittelyjärjestelmä vaan varastointisäiliö. Umpisäiliöstä jätevesi kuljetetaan tankkiautolla kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Umpisäiliön käyttö on suositeltavaa vain tilapäiseksi ratkaisuksi tai vapaa-ajan asunnolle. Normaalin viisi henkisen talouden ainoana jätevesiratkaisuna sen käyttökustannukset ovat suuret. Kuljetustarpeen ja kustannusten minimoimiseksi umpisäiliöön tulisi johtaa vain vesikäymälän jätevedet, jolloin pesuvedet käsitellään erikseen maa- tai laitepuhdistamossa. Kuivakäymälä Kuivakäymälä on ympäristöystävällisempi ja edullisempi ratkaisu kuin vesivessa. Se sopii haja-asutusalueille ja erityisesti vapaa-ajan kiinteistöille. Kuivakäymälän myötä jätevesien käsittely helpottuu, koska käsiteltäviksi jäävät ainoastaan pesuvedet. Pesuvedet käsitellään maa- tai laitepuhdistamossa. Käymälää valitessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin siihen, että valittu malli vastaa käyttäjän tarpeita ja että se on helppo tyhjentää ja pitää puhtaana. Kuivakäymälän moitteeton

9 Yleissuunnitelma 7/ TALOUSVESI toiminta vaatii hoitoa ja perehtymistä. Jos kuivakäymälän sijoittaa sisälle, tähän tulee valmistautua jo talon suunnitteluvaiheessa. Kuivakäymäläjätteen voi kompostoida tontilla Keskitetyn vedenjakelun alueet Keskitetty vedenjakelu toteutetaan keskitetyn viemäröinnin alueella. Vesijohtoverkosto rakennetaan viemäriverkoston rinnalle samaan kaivantoon. Vesijohtojen yhteispituus on yhtenevä viemäreiden pituuden kanssa. Johtoverkoston mitoituksessa on huomioitu Teilinummen kaavoitus sekä verkoston mahdollinen laajeneminen Nummijärvellle päin. Runkovesijohtojen halkaisija on mm ja tonttivesijohtojen 50 mm. Jokaiseen tonttiliittymään asennetaan kiinteistökohtainen sulkuventtiili. Verkostoon mahdollisesti rakennettavien paineenkorottamoiden tarve huomioidaan rakennussuunnitelman yhteydessä. Suunnitellun vesijohtoverkoston liittymispisteet olemassa olevaan vesijohtoverkostoon ovat lähes samat kuin viemäriverkoston osalta. Pipolassa liittymispisteen sijainti eroaa hieman. Olemassa olevan verkoston putkikoko kaikissa liittymispisteissä on 110 mm. Suunniteltu vesijohtoverkosto ja liittymispisteet olemassa olevaan vesijohtoverkostoon on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 102) Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan alueet Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piiriin kuuluvat ne kiinteistöt, joilla toteutetaan kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely. Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piirissä on suunnittelualueella 52 kiinteistöä. Kiinteistökohtainen vedenhankinta toteutetaan kiinteistökohtaisilla kaivoilla. Vaihtoehtoina ovat rengaskaivo tai kallioporakaivo. Valtaosa kiinteistökohtaisista kaivoista saa veden moreenikerrostumista. Alueella sijaitsee kuitenkin useita kallioperällä olevia kiinteistöjä. Rengaskaivoissa yleisesti esiintyvä ongelma on korkea rauta- tai mangaanipitoisuus. Kaivoon valuva pintavesi voi saastuttaa vanhoja rengaskaivoja, jolloin veteen joutuu pieneliöitä, eloperäistä ainesta, hienojakoista maa-ainesta ja typpiyhdisteitä kuten nitraattia ja nitriittiä. Kalliopohjavedessä saattaa paikoin olla luontaisesti korkeita arseeni-, fluoridi- ja radonpitoisuuksia. Radonin ja fluoridin poistamiseen talousvedestä on olemassa teknisiä, mutta kalliita ratkaisuja. Myös rauta ja mangaani voidaan suodattaa pois. Lisäksi joillakin alueilla on veden riittävyyden kanssa ongelmia etenkin kuivina vuosina. Vuosina koko Suomea koetteli poikkeuksellinen kuivuus, joka aiheutti ongelmia erityisesti haja-asutuksen vedenhankinnalle.

10 Yleissuunnitelma 8/11 6. KUSTANNUSARVIO 6.1 LASKENTAPERUSTEET Keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiskustannusten arvioimiseksi on käytetty seuraavia laskentaperusteita: Viemärilinjat + rakentaminen (arvioitu kalliolouhinnan osuus 10 %) 63 mm 38 /m 90 mm 42 /m 110 mm 45 /m 160 mm 56 /m Vesijohtolinjat (samaan kaivantoon) 50 mm 3,5 /m 63 mm 3 /m 90 mm 7 /m 110 mm 10 /m Tonttiliittymän sulkuventtiili (kiinteistökohtainen) 120 /kpl Tienalitus /kpl Vesistön alitusten painotus 40 /m Aluepumppaamot /kpl Kiinteistökohtaiset pumppaamot /kpl Yleiskulut (osuus kokonaiskustannuksista) 10 % Kustannuksiin tulee lisätä ALV 22 %. Kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien rakentamis- ja käyttökustannusten arvioimiseksi on käytetty taulukon 6.1 mukaisia laskentaperusteita. Taulukko 6.1. Arvio kiinteistökohtaisten vesihuoltomenetelmien investointi- ja käyttökustannuksista (sis. ALV 22 %) Menetelmä Investointikustannus ( ) vuodessa ( /a) Käyttökustannus Vedenhankinta rengaskaivo* kallioporakaivo* Jätevedenkäsittely Maasuodatin + fosforin poisto Kaksoisvesijärjestelmä (WC-vedet umpikaivoon ja harmaat vedet maaperäkäsittelyyn) Kaikki jätevedet umpikaivoon (5 henkinen perhe) Erilaiset pienpuhdistamot Usean kiinteistön panospuhdistamo (AVL 50) ** * Mahdollisen vedenkäsittelylaitteen (esim. suodattimen) hankinta nostaa investointi-kustannuksia n ja käyttökustannuksia n. 150 /vuosi. ** Sisältää 300 m viemäriverkostoa, jonka osuus kustannuksista on

11 Yleissuunnitelma 9/ VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTO Suunnitelman mukaisen vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 2 milj.. Runkolinjojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat noin 0,9 1,0 milj. vaihtoehdosta riippuen ja tonttilinjoista aiheutuvat kustannukset noin 1,0 milj.. Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta aiheutuvat kustannukset osa-alueittain on esitetty taulukossa 6.2. Taulukko 6.2. Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset osa-alueittain (ALV 0 %). SÄRKIÄ PUUJÄRVI KONTOLA PIPOLA YHTEENSÄ VE 1 VE 2 Runkolinjat * ,96 M - /m /kiinteistö Tonttilinjat ** ,0 M - /m /kiinteistö Yhteensä ,0 M * Sisältää runkolinjat ja aluepumppaamot. ** Sisältää tonttilinjat ja kiinteistökohtaiset pumppaamot. 6.3 KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT Kiinteistökohtaisten järjestelmien rakentamiskustannukset riippuvat valittavista järjestelmistä. Kiinteistökohtaisen vedenhankintajärjestelmän kustannukset ovat järjestelmästä riippuen. Jätevedenkäsittelyjärjestelmän rakentamiskustannukset ovat järjestelmästä riippuen. Suunnitelman mukaan kiinteistökohtainen vesihuoltoratkaisu toteutetaan 52 kiinteistöllä. Vesihuoltojärjestelmien rakentamisen kokonaiskustannukset ovat enimmillään SUUNNITELMARATKAISU Suunnittelualueella toteutetaan keskitetty vesihuolto esitetyn vesihuoltosuunnitelma (Kappale 5) mukaisesti Särkiän, Puujärven ja Pipolan alueilla. Kontolan alueella suunnitelmaratkaisu on vaihtoehdon 1 mukainen. Vaihtoehdon 1 on toteutettavuudeltaan varmempi ja ratkaisuna kestävämpi. Lisäksi vaihtoehdossa 1 vältetään vesistörakentaminen Natura-alueena olevaan Puujärveen, jota vaihtoehto 2 vaatisi. Kustannuksiltaan vaihtoehdoissa ei ole eroa. Puujärven osa-alueen verkoston mitoitus mahdollistaa Tesvärin kannaksen ja koilliseen suuntautuvan alueen viemäröinnin, jos se nähdään toteutusvaiheessa tarpeelliseksi.

12 Yleissuunnitelma 10/11 8. TOTEUTUS Keskitetyn vesihuollon osa-alueet voidaan toteuttaa erillisinä hankkeina. Kunnan vesihuoltolaitos vastaa Teilinummen asemakaavoitetulle Teollisuusalueelle 104- tietä pitkin johdettavan runkolinjan rakentamisesta. Muiden alueiden rakentamisesta vastaa kiinteistönomistajat (esim. vesiyhtymien kautta). Haja-asutuksen viemäröintiin soveltuu vesiyhtymä -malli, jossa alueen kiinteistönomistajat perustavat vesiyhtymän (esim. osuuskunta) tuottamaan yleishyödyllisiä palveluita omakustannehintaan jäsenilleen. Suunnittelualueelle on suositeltavaa perustaa vesiyhtymä erikseen jokaiselle osaalueelle (yhteensä neljä vesiyhtymää). Kuitenkin vesiyhtymien on syytä olla tiiviissä yhteistyössä keskenään, käyttää yhtenäisiä sääntöjä ja hankkia synergiaetuja yhteistyöllä esim. hankinnoissa. Rakentamis- ja investointivaiheen jälkeen tulee harkita vesiyhtymien sulauttamista yhdeksi yhtymäksi. Suositeltavaa on myös lakkauttaa yhtymät ja liittää verkosto ja asiakkaat kunnan vesihuoltolaitokseen. Vesiyhtymän runkoverkoston rakentamisen rahoitus tapahtuu liittymismaksuilla (osuuskunnissa lisäksi osuusmaksut). Liittymismaksu voidaan sopia eri suuruiseksi liitettävän kiinteistön/alueen mukaan, mutta suositeltavaa on jakaa osa-alueittain verkoston rakentamisen kustannus tasan liittyvien kiinteistöjen määrällä. Vesiyhtymä vastaa verkoston rakentamisesta kiinteistökohtaiselle pumppaamolle asti. Kiinteistönomistaja vastaa pumppaamon ja pumppaamolta kiinteistölle menevän johdon rakentamisesta ja ylläpidosta. Osuuskunnassa korkein päättävä elin on vuosikokous, jossa osuuskunnan kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Vuosikokous valitsee hallituksen, joka vastaa osuuskunnan toiminnasta. Vesiyhtymä on vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos, jos se palvelee yli 50 asukasta. Lain mukaan sille tulee tällöin määritellä toiminta-alue. Kunta vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitokseen tai hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

13 Yleissuunnitelma 11/ TUKIMAHDOLLISUUDET Valtion vesihuoltoavustusta voidaan myöntää haja-asutusalueen olemassa olevalle vakituiselle asutukselle. Yhden kiinteistön hankkeita ei tueta, vaan hankkeissa tulee olla useampi kiinteistö mukana. Tukea ei myönnetä loma-asutukselle tai uudisrakennuksille, mutta niiden mukanaolo hankkeessa ei estä hankkeen tukikelpoisuutta. Ympäristönsuojelun edistäminen (esim. rantavyöhykkeeltä tulevan kuormituksen vähentäminen) edes auttaa tuen saamista. Tukea voidaan myöntää kunnalle, vesihuoltolaitokselle, vesiyhtymälle tai yksityisille henkilöille. Tukea haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta. Tuen myöntämistä ohjaa Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004). Tuen suuruus on noin 20 % toteutuneista rakentamis- ja suunnittelukustannuksista. Kaarinassa, 21. elokuuta 2008 AIRIX Ympäristö Oy Antti Ryynänen DI Sampo Saarinen Ins. AMK, tekn. yo

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623 Tampere 31.8.2011 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Sisältö Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten viemäröintialueiden luokittelu

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA KYLIEN VIEMÄRÖINNIN JA YHDYSVESIJOHDON YLEISSUUNNITELMA. Työ: 21703YV00. Kaarina 27.2.2009. AIRIX Ympäristö Oy.

TAMMELAN KUNTA KYLIEN VIEMÄRÖINNIN JA YHDYSVESIJOHDON YLEISSUUNNITELMA. Työ: 21703YV00. Kaarina 27.2.2009. AIRIX Ympäristö Oy. TAMMELAN KUNTA KYLIEN VIEMÄRÖINNIN JA YHDYSVESIJOHDON YLEISSUUNNITELMA Työ: 21703YV00 Kaarina 27.2.2009 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 52 TAMPERE 20781 KAARINA ESPOO Puh. (02) 5159 500 OULU Fax

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa 2 1 YLEISTÄ Allekirjoittanut suunnittelutoimisto on yhteistyössä Oy Nordwest Engineering

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

Tornionjoen vesiparlamentti

Tornionjoen vesiparlamentti Tornionjoen vesiparlamentti Pello 22.5.2008 Vesihuoltopäällikkö Arto Seppälä 1 ! Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 2004 Orgaaninen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Someron kaupunki Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Päivitys 2017 Someron kaupunki 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Määritelmiä Vesihuolto. Vesihuolto on talousveden toimittamista sekä jäte-, hule-

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE OHJELMA Vesiosuuskuntaa valmistelevan työryhmän työn tulokset (Pekka Huomo) Osuuskunnan perustaminen Yhteydet kuntaan, etpähään ja Hämeen

Lisätiedot

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELU MENETELMÄN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMAN LAATIMINEN Kai Saralehto 9/2004 SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET SUUNNITTELUN ALUSTUS ESISELVITYS

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

VUOLAHDEN JA LINNANRAUNIONTIEN ALUEIDEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN YLEISSUUNNITELMA

VUOLAHDEN JA LINNANRAUNIONTIEN ALUEIDEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOLAHDEN JA LINNANRAUNIONTIEN ALUEIDEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN YLEISSUUNNITELMA Kaarinan kaupunki / Ympäristöpalvelut KAARINA Työnro: 504-00 ja 505-00 08.04.2014 SKT Suomi Oy Business Center Old Mill puh.

Lisätiedot

MIKSI JÄTEVESIÄ PUHDISTETAAN?... 3 MIKÄ LAKI MÄÄRÄÄ?... 4 KETÄ LAKI KOSKEE?... 5 MITEN TOIMIN KIINTEISTÖNOMISTAJANA?... 6

MIKSI JÄTEVESIÄ PUHDISTETAAN?... 3 MIKÄ LAKI MÄÄRÄÄ?... 4 KETÄ LAKI KOSKEE?... 5 MITEN TOIMIN KIINTEISTÖNOMISTAJANA?... 6 1 MIKSI JÄTEVESIÄ PUHDISTETAAN?... 3 MIKÄ LAKI MÄÄRÄÄ?... 4 KETÄ LAKI KOSKEE?... 5 MITEN TOIMIN KIINTEISTÖNOMISTAJANA?... 6 MITEN ETENEN JÄRJESTELMÄN UUSIMISESSA?... 7 MINKÄLAISIA OVAT PUHDISTUSJÄRJESTELMÄT?.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

MUUKON ALUEEN JÄTEVESIHUOLLON YLEISSUUNNI- TELMA

MUUKON ALUEEN JÄTEVESIHUOLLON YLEISSUUNNI- TELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Lappeenrannan kaupunki MUUKON ALUEEN JÄTEVESIHUOLLON YLEISSUUNNI- TELMA Raportti 19873-P15671 12.03.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Jätevesihuollon yleissuunnitelma

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA Lappeenrannan kaupunki KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 27.11.2012 Rakennussuunnittelu Merja Vertanen Tulilammenkaari 13 56610 Rautjärvi puh. 050 547 7457 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA. opas: Kristiinankaupunki Närpiö Korsnäs Maalahti Mustasaari LÄNSIRANNIKKO PUHDISTAA JÄTEVESIÄ

JÄTEVEDENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA. opas: Kristiinankaupunki Närpiö Korsnäs Maalahti Mustasaari LÄNSIRANNIKKO PUHDISTAA JÄTEVESIÄ LÄNSIRANNIKKO PUHDISTAA JÄTEVESIÄ VÄSTKUSTEN RENAR AVLOPPSVATTEN Kristiinankaupunki Närpiö Korsnäs Maalahti Mustasaari opas: JÄTEVEDENKÄSITTELY 1 HAJA-ASUTUSALUEELLA Miksi jätevesiä puhdistetaan?... 3

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti. Laajentamisalueet ja priorisointiselvitys

Lounais-Suomen viemäröinti. Laajentamisalueet ja priorisointiselvitys Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointiselvitys KAAVOITUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 5.6.2014 Tarkoituksena Satakunnan ja Varsinais-Suomen potentiaaliset viemäröintialueet -selvityksen päivittäminen

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko Vesihuollon kehittämistarpeet Koverhar, Hanko Timo Nikulainen mitoituksen osalta päivitetty 26.2.2017 Vesihuollon kehittämistarpeet 26.2.2017 1 (9) SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ALUEEN KUVAUS...

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

HARVALUODON JA TOIVONLINNAN VESIHUOLTOLINJOJEN YLEISSUUNNITELMA

HARVALUODON JA TOIVONLINNAN VESIHUOLTOLINJOJEN YLEISSUUNNITELMA HARVALUODON JA TOIVONLINNAN VESIHUOLTOLINJOJEN YLEISSUUNNITELMA Kaarinan kaupunki / Ympäristöpalvelut KAARINA Työnro: 486-2.6.213 SKT Suomi Oy Business Center Old Mill puh. 2 735 343 Ruukinkatu 2-4 etunimi.sukunimi@sktsuomi.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot