NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE , VER.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1"

Transkriptio

1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE , VER.1

2 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2

3 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET Perustamistavan valinta Matala perusmuuri Matalaperustuksen korkeus Routasuojaus Perusmuurin lämmöneristys Perusmuurin raudoitus Kellarillinen perustus Mitoitus maanpaineelle Lämmöneristys Perusmuurin pinnoitus Radon ULKOSEINÄT Suunnitteluperusteet Moduulimitoitus Vähimmäisraudoitus Rengaspalkki Muuraussiteet eristeharkkoseinässä Lämmöneristävyys Kantavien ulkoseinien mitoitus pystykuormalle Ulkoseinien mitoitus tuulikuormalle Aukkojen vaikutus kantavaan seinään Aukkojen ylitykset Liikuntasaumat Ikkunoiden ja ovien liittyminen VÄLISEINÄT Palonkestävyys Ääneneristävyys Ei-kantavat väliseinät Kantavat väliseinät Jäykistävät seinät SEINIEN PINNOITUS Ulkoseinien pinnoitus Sisäseinien tasoitus DETALJIT 41 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 3

4 1. Luja-harkot Luja-harkot on valmistettu maakosteasta kevytsorabetonista, jonka pääasiallisena runkoaineena on kevytsora. Kevytsorabetoni sisältää lisäksi sementtiä ja vettä. Kevytsora valmistetaan paisuttamalla savea korkeassa lämpötilassa, jolloin siitä muodostuu pinnaltaan tiiviitä, mutta sisältä huokoisia rakeita. Huokoisuus tekee kevytsorasta kevyen ja lämpöä eristävän. Kevytsorabetonin tiheyttä säädellään lisäämällä betonimassaan mm. hiekkaa ja lentotuhkaa. Kevytsorarakeiden huokosten sisältämä ilma tekee niistä keveitä ja lämpöä eristäviä. Suljetun huokosrakenteen ansiosta kevytsoraharkkojen vedenimukyky on pieni ja ne kuivuvat nopeasti. Kosteus ei vahingoita harkkoja ja ne kestävät hyvin pakkasta. Harkkojärjestelmä muodostuu leveydeltään erilaisista eristämättömistä harkoista sekä eristetystä harkosta. Kaikkien harkkojen pituus on 500 mm (5M-moduulimitta) ja korkeus 195 mm (2M- moduulimitta), joten leveimpienkään harkkojen paino ei tule liian suureksi. Matalaperustusten perusmuurit tehdään yleensä mm leveistä eristämättömistä harkoista. kellarin maanpaineseinät tehdään yleensä mm leveistä harkoista. Kapeampia harkkoja käytetään väliseinissä ja (ääneneristyksen vaatimissa) kaksinkertaisissa rakenteissa. Eristeharkkoja käytetään lämpimien ja puolilämpimien tilojen ulkoseinissä sekä myös tiilitalojen, puurunkoisten talojen ja tiiliverhottujen rakennusten sokkeleissa. Lämmöneristeenä on polyuretaani. Harkot on suunniteltu muurattavaksi ilman pystysaumalaastia. Harkkojen päissä olevat pystysuuntaiset pontit ohjaavat harkot oikein paikoilleen. Harkon päällä olevaan uraan voidaan helposti asentaa pituussuuntainen raudoitus siten, että raudoitus on laastin ympäröimä ja siten suojattu korroosiolta antaen samalla riittävän tartunnan harkon ja teräksen yhteistoiminnan varmistamiseksi. Luja- harkko on helposti työstettävissä. Luja-harkoista syntyy kestävä ja luja seinärakenne. Laastia käytetään vain vaakasaumoissa. Pontatut harkon päät asettaan vastakkain ilman laastia. Harkkojen korkeus on 195 mm, joten 5 mm:n saumalla päästään pystysuunnassa 200 mm:n moduulijakoon. Tarvittaessa voidaan käyttää myös paksumpia saumoja aina 20 mm:n paksuuteen asti. LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 4

5 Lujabetonin kevytsorabetoniharkkojen tekniset ominaisuudet UH ja RUH-harkot EH-420 EH-420 kulma Eh-420 Kevytsorabetoni 3 / / 750 Kuivatiheys - Kevytsorabetoni kg/m 3 - Polyuretaani 37 kg/m 3 Ulkoseinät - Ulkoseinät 4 4 % - Lämmönjohtavuus; täydet saumat 0,25 0,25 W/(mK) - Lämmönjohtavuus; rakosaumat 0,21 0,21 W/(mK) Kellarin seinät - Vesipitoisuus 7 7 % - Lämmönjohtavuus; rakosaumat 0,22 0,22 W/(mK) Perusmuurit - Vesipitoisuus % - Lämmönjohtavuus; rakosaumat 0,24 0,24 W/(mK) Polyuretaani; lämmönjohtavuus 0,023 W/(mK) Nimellispuristuslujuus fqm 3 4 MPa Kevytsorabetonin ominaislujuudet - Puristus fck 2,1 2,8 MPa - Taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaisessa murtotasossa fxk1 - Taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa murtotasossa fxk2 0,26 0,26 MPa 0,3 0,4 MPa - Leikkauslujuus fvk 0,18 0,24 MPa Materiaalin osavarmuusluku 1,8 1,8 Kuivumiskutistuma < 0,6 < 0,6 mm/m Lämpölaajeneminen /K Taulukko 1. Kevytsorabetoniharkkojen tekniset ominaisuudet LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 5

6 Luja-harkkojen mitat ja painot HARKKO Pituus LEVEYS KORKEus kg/kpl kpl/m 2 Laastimenekki mm mm mm ltr/harkko VSH-88 puolikas ,5 11,1 0,2 VSH ,1 5,6 0,4 VSH-88 uraharkko ,4 5,6 0,4 UH ,6 10 0,5 UH ,3 10 0,6 UH ,0 10 0,6 RUH ,1 10 1,0 RUH-200 kulma ,0 5/m 1,1 RUH ,5 10 1,1 RUH-250 kulma ,0 5/m 1,1 RUH ,0 10 1,2 RUH-300 kulma ,9 5/m 1,7 RUH ,8 10 1,5 RUH-420 kulma ,1 5/m 2,0 EH ,9 10 0,9 EH-420 ulkokulma ,5 5/m 0,5 EH-420 sisäkulma ,9 5/m 0,6 EH-420 palkki ,2 1) 10 0,7 1) Ilman täyttövalua; täyttövalu 9,3 litraa/harkko Taulukko 1. Kevytsorabetoniharkkojen tekniset ominaisuudet LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 6

7 2. Harkkoperustukset 2.1 Perustamistavan valinta Perustamistavan valintaa vaikuttaa rakennuspohjan laatu, rakennuksen muoto, rakennuksen käyttötarkoitus, rakennuspaikan sijainti ja korkeussuhteet, kellari sekä käytettävät rakenteet. Suunnittelun lähtökohtana on aina perustuksen moitteeton ja luotettava toiminta sekä lujuuden ja muodonmuutosten että lämmön- ja kosteudeneristyksen suhteen. Kuva 1. Yleisimmät harkkoperustukset Perustuksen tehtävänä on siirtää rakennuksen aiheuttamat kuormitukset maapohjalle. Pientaloissa merkittävin tekijä on yleensä perustusten painuminen. Maapohjalle sallittu kuorma (sallittu pohjapaine) määräytyy yleensä painuman perusteella. Hiekkaperäiselle maapohjalle perustettaessa maapohjan murtuminen voi tulla kyseeseen, jos perustamissyvyys joko rakentamisen aikana tai pysyvästi on matala. Perustusrakenteiden on myös estettävä maaperän kosteuden ja maahan valuneiden pintavesien tunkeutuminen rakenteisiin ja sisätiloihin. Kosteuden haittavaikutukset voidaan estää huolehtimalla rakennuspaikan kuivatuksesta salaojituksen avulla sekä veden- ja kosteudeneristyksillä. Sade- ja sulamisvesien patoutuminen rakennuksen seinän viereen estetään muotoilemalla rakennuksen viereinen maanpinta poispäin viettäväksi n. 3 m:n matkalla vähintään 150 mm (kaltevuus 1:20). Kosteuden nousu maaperästä alapohjarakenteisiin estetään laittamalla alapohjan alle vähintään 200 mm:n veden kapillaarisen nousun katkaiseva kerros (salaojitussora tai kevytsora KS420 KAP). Perusmuuria, sokkelipalkkia ja kellarinseinää vasten laitetaan vähintään 200 mm hyvin läpäisevää soraa. LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 7

8 Puurakenteet ja tiilirakenteet eristetään aina kevytsoraperustuksista kosteuseristeellä. Aluspuun ja perustuksen välinen sauma tiivistetään myös ilmavuotoja vastaan. Eristeenä ja tiivisteenä käytetään esimerkiksi kumibitumikaistaa, umpisoluista muovinauhaa tai polyuretaanivaahtoa. Tiilimuurauksen alle asetettu eristekaista toimii liikuntasaumana ja samalla sitä kautta voidaan johtaa pois kuorimuurin taakse mahdollisesti päässyt vesi. 2.2 Matala perusmuuri Kellarittomien pientalojen yleisin perustamistapa on matala perusmuuri. Perusmuuriin kohdistuvat kuormitukset riippuvat siitä onko kyseessä maanvarainen vai kantava alapohja. Alapohja on edullisinta tehdä maanvaraisena silloin, kun perustukset ovat maanvaraisia ja maanpinnan korkeuserot ovat pieniä. Jos täyttökorkeus on yli 0,5 m on usein varmempaa ja edullisempaa käyttää tuulettuvaa ryömintätilaista kantavaa alapohjaa. Kantava ryömintätilainen alapohja tulee kyseeseen myös paaluperustusten yhteydessä. Maata vasten valettua kantavaa laattaa ei suositella, koska maan painuessa laatan alle jää tuulettumaton tila, josta kosteus ei pääse poistumaan. Turvallisempi ratkaisu on käyttää ryömintätilaista alapohjaa. Kuva 2. Maanpinnan kallistukset rakennuksen ympärillä pintavesien poisjohtamiseksi /Harkkokäsikirja/ Maanvaraista alapohjaa käytettäessä perusmuuria ja perustuksia rasittaa vain yläpuolisilta seinärakenteilta tuleva kuorma, mutta kantavaa alapohjaa käytettäessä perusmuuria ja perustuksia rasittaa lisäksi myös alapohjalta tuleva kuormitus Matalaperustuksen korkeus Lattiapinnan ja ulkopuolisen maanpinnan väliseksi korkeuseroksi suositellaan vähintään 0,5 m. Routivalla maapohjalla perustussyvyys maanpinnasta lukien tulisi olla vähintään 0,6 m. Tällöin routaeristeen päälle saadaan riittävä, vähintään 0,3 m paksuinen suojaava maakerros. Kohtuullinen perusmuurin korkeus antaa perusmuurille riittävän jäykkyyden painumia vastaan. Routimattomilla hyvin kantavilla maapohjilla perusmuuri voi olla matalampi. LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 8

9 Edellä esitetyn perustella tavanomaisen matalaperustuksen korkeus anturan yläpinnasta lukien on 1 m eli 5 harkkokerrosta. Ulkoseinien perusmuuri kaivetaan n. 0,3 m poistettavan humuskerroksen alapuolelle. Sisäseinien anturat voivat olla ulkoseinien anturoita ylempänä. Ryömintätilan vapaan korkeuden tulee olla vähintään 0,8 m. Anturan mitat riippuvat perustamistavasta (maanvarainen / paalutettu), maapohjasta eli sallitusta pohjapaineesta, perusmuurissa käytetystä harkon leveydestä. Lämpimien rakennusten perusmuurissa käytetään eristeharkkoa EH-420 ja maanpinnan alapuolella alimmissa harkkokerroksissa eristämätöntä harkkoa RUH-420. Tällöin sopiva anturan leveys on mm ja korkeus mm. Paalutettujen anturoiden leveys on yleensä 600 mm ja korkeus mm paalun koosta ja paaluvälistä riippuen. Väliseinien anturoiden leveys riippuu seinässä käytetyn harkon leveydestä ja sallitusta pohjapaineesta / paalusta. Maanvaraista alapohjaa käytettäessä sisäpuolinen täyttö on yleensä 0,6 m. Alapohjan alla tulee olla vähintään 200 mm paksu veden kapillaarisen nousun estävä kerros ja tämän alapuolella n. 200 mm paksu tiivistetty routimaton täyttökerros. Mahdolliset radonputket sijoitetaan kapillaarikerrokseen ja putkien ympärillä on olla vähintään 200 mm salaojasorakerros. Kuva 3. Matalaperustuksen korkeus Routasuojaus Routasyvyys eli roudattoman maan syvyys vaihtelee maalajista ja paikkakunnan pakkasmäärästä riippuen 1, m. Routasyvyyden yläpuolelle perustettaessa on perustuksen alla olevan routivan maapohjan jäätyminen estettävä riittävällä routasuojauksella. Routasuojauksen mitoitus riippuu monista tekijöistä, joista tärkeimpiä ovat alapohjan ja perusmuurin lämmöneristyskyky. Hyvän lämmöneristyksen omaava alapohja ei johda lämpimistä sisätiloista maaperään riittävästi lämpöä estämään perustusten alla olevan maapohjan jäätymistä ilman riittävää routasuojausta. Huonosti lämpöä eristävä perusmuuri (esim. betoni, betoniharkko) muodostaa kylmäsillan, jota pitkin kulkeva lämpövirta jäähdyttää anturan alla olevaa maata. Anturan alapuolisen routivan maan jäätymisen estämiseksi perustukset joudutaan ulottamaan syvemmälle kuin paremmin lämpöä eristävistä kevytsoraharkoista tehtyä perusmuuria käytettäessä. Kuvassa 4 on esitetty pakkasmäärät ja routasuojauksen ilmastovyöhykkeet. Suomi on jaettu pakkasmäärän perusteella kolmeen ilmastovyöhykkeeseen: ilmastovyöhyke I; pakkasmäärä alle Kh, ilmastovyöhyke II; pakkasmäärä KH Kh ja ilmastovyöhyke III; pakkasmäärä yli Kh. LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 9

10 Kuva 4. Pakkasmäärät F50 ja routasuojauksen ilmastovyöhykkeet Perustamissyvyys 0,75 m, Maanvaraisen alapohjan lämmönvastus ma = m 2 K/W, Ryömintätilaisen alapohjan lämmönvastus ma = 5,3... 6,25 m 2 K/W Routaeristeen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λdesign = 0,043 W/(Km) (vastaa EPS 120 Routa) Routaeristeen leveys anturan ulkoreunasta Kevytsoraharkkoperustuksen routaeristyksen paksuus eri ilmastovyöhykkeissä Maanvarainen alapohja Ilmastovyöhyke Ryömintätilainen alapohja Ilmastovyöhyke I II III I II III Eristeen leveys [m] 1,2 1,2 1,5 1,2 1,5 - Eristyspaksuus [mm] Eristyspaksuus [mm] Seinälinja UIkonurkka Taulukko 3. Kevytsoraharkkoperustuksen routaeristyksen paksuus eri ilmastovyöhykkeissä LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 10

11 2.2.3 Perusmuurin lämmöneristys Rakenteeltaan moitteettoman lämpöteknisen toiminnan kannalta perusmuurilla tulee olla riittävä lämmöneristyskyky. Perusmuurin lämmöneristyksen tulee olla riittävä, jotta alapohjan kautta maaperään johtuvan lämmön siirtyminen perusmuurin kautta ulkoilmaan olisi vähäistä. Erityisen tärkeää tämä on ryömintätilaisen alapohjan tapauksessa. Perusmuurin maanpäällisellä osalla käytetään eristeharkkoa. Perusmuurin eristeen tulee ulottua maanpinnan alapuolella routasuojauksen alapintaan asti. Perusmuurin sisäpuolinen lisäeristys parantaa perusmuurin lämmöneristävyyttä entisestään. Lattialaatan ollessa perusmuurin yläpintaa ylempänä, pysyy lattian reunan pintalämpötila yleensä riittävänä ilman eristeharkkoja. Kun lattialaatta on perusmuurin yläpinnan tasossa, kylmäsillan välttämiseksi ylimmissä harkkokerroksissa käytetään eristeharkkoa. Seinärakenteen edellyttämän tukipinnan mukaan ylimpänä harkkona voidaan käyttää eristeharkkoa, eristämätöntä harkkoa tai palkkiharkkoa. Tarvittaessa käytetään perusmuurin sisäpuolella lisäeristystä Perusmuurin raudoitus Perusmuuriin sijoitetaan vaakasuuntaiset harjateräkset T8 ylimpään vaakasaumaan ja sokkelihalkaisun alapuoliseen vaakasaumaan. Myös radonkatkon yläpuoliseen saumaan laitetaan harjateräkset T8. Raudoitus asennetaan harkon yläpinnassa olevaan laastilla täytettyyn uraan. Harkkojen muurauksen yhteydessä on huolehdittava siitä, että laasti muodostaa raudoitukselle on riittävän betonipeitteen. Harkoissa käytettyjen raudoitteiden betonipeitteet on määritetty SFS-EN mukaan, joten ympäristön rasitusluokassa MX4 (suolarasitetut kohteet meren rannalla tai suolattujen teiden varsilla) tulee käyttää ruostumatonta tai sinkittyä raudoitusta. Nurkissa teräkset limitetään 700 mm kuvan 6 mukaisesti.antura raudoitetaan rakennesuunnitelmien mukaan jatkuvalla raudoituksella, jonka tarkoituksena on vähentää kutistumasta aiheutuvaa halkeilua ja parantaa anturan kestävyyttä maapohjan painumaeroja vastaan. Kuva 5. Perusmuurin raudoitus T=A500HW harjateräs tai vast.; Bi= tikasraudoite Bi40 tai Bi37R (kuva 14) LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 11

12 Kuva 6. Nurkan raudoitus LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 12

13 2.3 Kellarillinen perustus Mitoitus maanpaineelle Kellarin seiniä rasittaa yleensä yläpuolisilta rakenteilta tuleva pystykuorma sekä ulkopuolinen maanpaine. Aukottoman Luja-harkkoseinän kestävyys pientaloissa pystykuormille on yleensä riittävä. Aukollisissa seinissä tarkistetaan aukon pielen puristuskestävyys. Maanpaineelle kellarin Luja-harkkoseinissä käytetään vaakasuuntaista raudoitusta. Tällöin seinä toimii vaakasuunnassa siirtäen maapaineen poikittaisille ulko- ja väliseinille. Kun betonirakenteinen välipohja kuormittaa seinää, niin myös seinän ylä- ja alareunaan syntyy tuki ja osa kuormasta siirtyy myös pystysuunnassa. Jos poikittaisia tukiseiniä ei ole riittävästi, niin seinän tuetaan voidaan käyttää myös teräs- tai betonipilareita tai harkoista muurattuja pilastereita. Seinän ulko- ja sisäpinnoissa suositellaan käytettäväksi samanlaista koko kellarin ympäri jatkuvaa raudoitusta. Raudoituksena käytetään yleensä kahta harjaterästä T8 joko joka toisessa tai jokaisessa vaakasaumassa. Teräkset sijoitetaan harkon päällä olevaan raudoitusuraan ja jatketaan limittämällä. Harjateräksen T8 jatkospituus on 700 mm. Sisäpinnan raudoitus suositellaan jatkettavaksi tukien kohdalla ja ulkopinnan raudoitus keskellä aukkoa. Kuvassa 6 on esitetty nurkan raudoitus. Täyttökorkeus [m] Taulukko 4 Maanpaineen laskenta-arvo ped [kn/m 2 ] 1,2 6,3 1,4 7,0 1,6 7,6 1,8 8,3 2,0 9,1 2,2 9,8 2,4 10,6 2,6 11,3 2,8 12,1 3,0 12,9 3,2 13,6 P1 = 5,6. H P = 0,31. q Kellarin seinän vierusta täytetään karkealla, routimattomalla ja hyvin vettä läpäisevällä soralla. Mitoituksessa voidaan tällöin käyttää kitkamaalle soveltuvia maanpaineen arvoja. Koska seinä on vaakaraudoitettu, voidaan maanpaine mitoituksessa olettaa tasaisesti jakautuneeksi seinän eristämättömän osan korkeudelle Kuvassa 7 on esitetty maapaineen arvoja murtorajatilassa eri täyttökorkeuksilla, kun pintakuorma on q = 2,5 kn/m 2, mikä vastaa kevyiden ajoneuvojen aiheuttamaa kuormaa. Sokkelihalkaisu ulottuu 0,4 m maanpinnan alapuolelle. Kuva 7. Vaakaraudoitetun kellarin seinän maanpaine, kitkamaa LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 13

14 Maanpaineseinän Maanpaineseinän RUH-420 RUH-420 enimmäistukivälit enimmäistukivälit 3,2 3,0 2,8 Kuva 8. Maanpaineseinän maksimitukivälit, raudoitus T=A500HW. Jatkuvassa useamman poikittaisen väliseinän ohi menevällä seinällä tukiväliä voidaan kasvattaa 10 %. 2,6 2,4 2,2 Täyttökorkeus HL [m] (m) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Tukiväli L (m) [m] LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 14

15 Maanpaineseinän RUH-250 Maanpaineseinän ja RUH-250 RUH-300 ja enimmäistukivälit RUH- 300 enimmäistukivälit 3,2 3,0 2,8 Kuva 8. Maanpaineseinän maksimitukivälit, raudoitus T=A500HW. Jatkuvassa useamman poikittaisen väliseinän ohi menevällä seinällä tukiväliä voidaan kasvattaa 10 %. 2,6 2,4 2,2 Täyttökorkeus H [m] (m) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 Tukiväli L [m] (m) LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 15

16 2.3.2 Lämmöneristys Kellarin seinältä vaadittava lämmöneristys määräytyy kellarin käyttötarkoituksen mukaan. Lämpimän kellaritilan lämmöneristysvaatimus on sama kuin asuinhuoneiden ulkoseinien. Kellarin seinän lämmöneristystä tarkasteltaessa voidaan maanpinnan alapuolella ottaa huomioon maan lämmönvastus. Maata vasten olevan lämpimän kellaritilan seinän U-arvo vaatimus on 0,16 W/(m 2 K). Ulkoilmaa vasten olevan seinän osalta vaatimustaso on 0,17 W/(m 2 K). Kellarin seinässä on yleensä lämpövastukseltaan useampia vyöhykkeitä (maanpäällinen osa, lähellä maanpintaa oleva eristetty osa sekä syvemmällä oleva eristämätön osa). Kellarin seinän lämmöneristävyyden vaatimusten täyttymistä voidaankin arvioida tarkastelemalla seinän keskimääräistä lämmöneristävyyttä. Riittävä lämmöneristävyys saavutetaan käyttämällä maanpinnan yläpuolisissa osissa eristettyjä harkkoja ja maanpinnan alapuolella eristämättömiä harkkoja ottamaan vastaan maanpaineen aiheuttamat rasitukset. Eristetyt harkot ulottuvat 400 mm maanpinnan alapuolelle. Tarvittaessa käytetään lisänä ulkopuolista lämmöneristystä. Täyttökorkeuden eli maanpinnan ja kellarin lattian välisen eron ollessa pieni (alle 0,7 m), seinän U-arvo 0,16 W/(m 2 K) saavutetaan usein ilman lisälämmöneristystäkin. Taulukossa 5 on esitetty Luja-harkkoseinien U-arvoja W/(m 2 K). Luja-harkkoseinien U-arvot harkkotyyppi harkon leveys (mm) maan päällä maanpinnan alapuolella m > 1 m RUH ,74 0,60 0,33 RUH ,63 0,53 0,30 RUH ,46 0,41 0,26 EH-420 Polyuretaanivaahto vaakasaumassa EH-420 Ilmaraollinen vaakasauma 420 0,12 0, ,13 0,13 Taulukko 5. Luja-harkkoseinien U-arvot LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 16

17 Seuraavassa taulukossa on esitetty seinän keskimääräinen U-arvo W/(m 2 K), kun lisälämmöneristeenä on EPS/XPS, jonka lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λdesign =0,035. Taulukon arvot pätevät, kun kellarin vapaa korkeus on 2,5 m ja seinän maanpäällinen osuus on 400 mm ja eristeharkko ulottuu 400 mm maanpinnan alapuolelle. Maanpäällisessä osuudessa on käytetty eristeharkkoa EH-420 ja maanalaisessa osassa harkkoa RUH-420. Lisälämmöneristys EPS/XPS U-arvo W/(m 2 K) 100 mm 0, mm 0, mm 0,12 Taulukko Perusmuurin pinnoitus Matalaperusteinen perusmuuri ja kellarin seinä on pinnoitettava laastilla (esim. sokkelilaasti tai ohutrappauslaasti) sekä maanpinnan yläpuolisilta että maanpinnan alapuolisilta osilta. Näkyviltä osiltaan perustus voidaan pinnoittaa rouhepinnoitteella. Karkean pinta kestää parhaiten maanpinnan läheiset ankarat säärasitukset. Värilliseen rappaukseen voidaan käyttää silikonihartsipohjaista laastia tai maalia. Kellarin seinään tulee tehdä ulkopuolinen kosteuseristys esim. kumibitumikermillä tai perusmuurilevyllä. Tarvittaessa kosteuseristys tehdään myös matalaperustuksen sokkeliin. Ennen kosteuseristyksen asentamista harkkoseinä on pinnoitettava. Kuva 9. Kellarin seinän lisälämmöneristys LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 17

18 2.5. Radon Perustukset on tiivistettävä siten, että radonkaasun pääsy sisätiloihin on estetty. Alapohjassa halkeilematon betonilaatta on yleensä riittävän tiivis radonkaasuille. Liitoskohdat ja läpiviennit on huolella tiivistettävä. Alapohjan ja harkkosokkelin välinen liitos tiivistetään kumibitumikermikaistalla. Tarkempia ohjeita on esitetty esim. RT-kortissa RT Radonin torjunta sekä RT-tarvikekortissa RT Perustusten kosteuden ja radonin eristys, Katepal Oy. Monihaarainen imukanavisto Tiivistämisen lisäksi tulee varautua radonin poistoon alustan tuuletusjärjestelmällä. Alapohjan alle kapillaarikerrokseen asennetaan salaojaputkista imukanavisto ja siitä poistoputki ja tarvittaessa poistopuhallin vesikatolle. Tuuletettua ryömintätilaa käytettäessä erillinen radontuuletusjärjestelmä ei ole tarpeen, vaan radonkaasun poistoon riittää yleensä ryömintätilan normaalit tuuletusaukot. Radonalueilla matala perusmuuri on pinnoitettava molemmin puolin riittävän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Radonalueilla kellarin seinän ulkopuolisena kosteuseristeenä tulee käyttää kumibitumikermiä. Kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi ulkopuolinen lämmöneriste sijoitetaan vesieristyksen ulkopuolelle. Rengasmallinen imukanavisto Kuva 10. Radon-imukanavisto LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18

19 3. ULKOSEINÄT 3.1 Suunnitteluperusteet Luja-harkkoseinät suunnitellaan Eurokoodin SFS-EN kansallisen liitteen mukaan. Suunnitteluohje perustuu tähän ohjeeseen ja on laadittu käyttäen osavarmuusmenetelmää. Tässä suunnitteluohjeessa esitetyt kestävyydet on laskettu em. eurokoodin mukaan ja vastaavat kestävyyksien murtorajatilan mukaisia laskenta-arvoja, joita verrataan osavarmuusluvuilla kerrottujen kuormien aiheuttamiin rasituksiin. Kuormat määritetään SFS-EN kansallisen liitteen sekä SFS-EN kansallisen liitteen mukaan. Kantavien rakenteiden mitoituksessa eristeharkkojen eristeen ja muuraussiteiden ei oleteta siirtävän voimia, joten eristeharkkojen molemmat kuoret toimivat pystykuormalle ja taivutukselle erillisinä. Tuulikuorman voidaan kuitenkin olettaa siirtyvän eristeen välityksellä myös toiselle kuorelle. Tuulikuormien voidaan olettaa jakautuvan molemmille kuorille niiden jäykkyyksien suhteessa. Eristeharkossa oletetaan toisen vähemmän kuormitetun kuoren jäykistävän rakennetta nurjahduksen suhteen. Eristeharkoissa sisäkuori toimii yleensä pystykuormia kantavana. 3.2 Moduulimitoitus Harkon liittymismitta pystysuunnassa sauman keskeltä keskelle on 200 mm (2 M) ja vaakasuunnassa 500 mm (5M). Harkkoseinien suunnittelussa tulee ottaa huomioon harkon pystymoduuli. Ikkunoiden ja ovien yläreunat on hyvä suunnitella samaan korkoon. Maanvaraisen lattian pinta sijoitetaan harkon korkeuden puoliväliin, jolloin ovien liittymismitta 2100 mm tai 2300 mm sopii harkkojakoon (oven yläreuna tulee harkon sauman kohdalle). Harkkoseinän päälle tuleva ontelolaatta asennetaan yleensä 20 mm korkuisten asennuspalojen päälle, joten laatan ja alapuolisen harkon välinen sauma on 20 mm. Laatan yläpinnan ja yläpuolisen harkon välinen sauma on yleensä 10 mm. Laatan kohdalla ulkokuoressa voidaan käyttää leikattua eristeharkkoa (sisäkuori ja osa eristeestä poistettu) tai kapeampaa umpiharkkoa ( UH-100 tai UH- 125). 175 mm korkeata ontelolaattaa käytettäessä laatan vaatima korkeus saumoineen on 205 mm ja 200 mm korkealla ontelolaatalla 235 mm. Pientaloissa vapaan huonekorkeuden tulee olla vähintään 2400 mm. Harkkorakennetta käytettäessä huonekorkeudeksi kuitenkin suositellaan 2500 mm, mikä sopii paremmin harkon 200 mm:n moduuliin, kun aukkojen asettamat vaatimukset otetaan huomioon. Luja-harkot ovat helposti työstettävissä ja katkaistavissa, joten rakennukset on mahdollista suunnitella ilman moduulimitoituksen rajoituksia. Materiaalimenekin optimoimiseksi voidaan käyttää 5 M moduulijakoa siten, että moduulilinjat ovat seinien sisäpinnoilla. Tällöin seinän ulkomitaksi tulee n*5m+2*harkon leveys. Nurkkaharkot muurataan kerroksittain joko rakennuksen pituus- tai poikkisuuntaan. Vaihtamalla nurkkaharkkojen suuntaa kerroksittain saadaan aikaan harkkokerrosten välinen limitys. Toisessa suunnassa joudutaan yleensä käyttämään täydestä harkosta leikattua sovituspalaa. Kahden päällekkäisen kerroksen sovituspalojen kokonaismitta on yhden harkon pituusmitta (sisämitta n*5m). Jos rakennuksen sisämitta on n*5m 130 mm, ei sovituspaloja tarvita. Pystysuuntaisessa mitoituksessa on otettava huomioon että ikkuna- ja ovikarmien standardikorkeudet ovat n*m - 10 mm. Kun saumapaksuus on 5 mm tulee aukon korkeudeksi n*2m+5 mm ja asennusvaraksi 15 mm, mikä tulee ottaa huomioon muuraustyön yhteydessä. Käyttämällä mm standardikorkeutta matalampaa karmia saadaan riittävästi asennusvaraa. Ikkunoiden joka sivulle suositellaan 15 mm:n asennus- ja tiivistysvaraa, joka on otettava huomioon ikkunoita hankittaessa. Harkkojärjestelmä ei ole sidottu vain puolen kiven limitykseen. Nurkkaharkon kerroksittainen suunnanvaihdos antaa määrätyn harkon leveydestä riippuvan limityksen. Käyttämällä nurkkaharkon vieressä lyhennettyjä harkkoja voidaan käyttää myös muita limitysmittoja. Rakenteellisesta syistä limityksen tulee olla vähintään 75 mm. Vaatimus koskee myös yksittäisiä päällekkäisissä harkkokerroksissa olevia harkkoja. LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 19

20 Kuva 11. Harkon käyttö 5 M-moduulijaossa LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 20

21 Kuva 12. Esimerkki kevytharkkoseinän pystysuuntaisesta mitoituksesta LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 21

22 3.3 Vähimmäisraudoitus Luja-harkkoseinien vähimmäisraudoitus on tarpeen kutistumasta aiheutuvan halkeilun rajoittamiseksi. Vähimmäisraudoitus riippuu harkon leveydestä. Luja-harkkoseinien vähimmäisraudoitus Harkkotyyppi UH-100, UH-125, UH-150 UH-100, UH-125, UH-150 RUH-300, RUH-420 Eristeharkko EH T 8 k 800 A500HW 2 T 8 k 800 A500 HW tai tikasraudoite 2 ø 4 Bi40 k600 2 T 8 k 800 A500 HW tai tikasraudoite 2 ø 4 Bi40 k400 Vähimmäisraudoitus 2 T 8 k 600 A500 HW tai sisäkuoressa tikasraudoite 2 ø 4 Bi40 k600 ja ulkokuoressa tikasraudoite 2 ø 4 Bi37R k600 (ruostumaton) Taulukko 7. Luja-harkkoseinien vähimmäisraudoitus Kuva 13. Seinän vähimmäisraudoitus T=A500HW tai vast. ; Bi=tikasraudoite Bi40 tai Bi37R Vähimmäisraudoituksen lisäksi raudoitus asennetaan myös aukkojen ylä- ja alapuolisiin saumoihin sekä seinän ylimpään ja alimpaan saumaan. Aukkojen ylä- ja alapuolisissa saumoissa olevat teräkset ulotetaan vähintään teräksen jatkospituuden verran aukkojen ulkopuolelle. Rakennuksen jäykistämiseksi ulkoseinien nurkissa raudoitus jatketaan poikittaisille seinille. Raudoitus (myös vähimmäisraudoitus) jatketaan limijatkoksella. Jatkospituus on harjateräksellä T8 700 mm ja tikasraudoitteella 400 mm. Kuva 14. Tikasraudoite Bi40 /Bi37R LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 22

23 Harkoissa käytettyjen raudoitteiden betonipeitteet on määritetty SFS-EN mukaan, joten ympäristön rasitusluokassa (MX4 (suolarasitetut kohteet meren rannalla tai suolattujen teiden varsilla) tulee käyttää ruostumatonta tai sinkittyä raudoitusta. 3.4 Rengaspalkki Seinässä on yhtenäinen rengaspalkki välipohjien ja yläpohjan alapuolella. Rengaspalkki sitoo rakenteet toisiinsa. Ala-, väli- ja yläpohjarakenteet tuetaan rengaspalkin päälle. Rengaspalkki toimii puurakenteiden kiinnitysalustana. Rengaspalkki tehdään palkkiharkosta, jonka valu-urat raudoitetaan ja valetaan betonilla. Palkkiharkkojen kumpaankin valu-uraan asennetaan 1 T 10 A500HW harjateräs ellei rakennesuunnitelmissa ole muuta mainittu. Betoniset ala-, väli- ja yläpohjarakenteet eivät vaadi rengaspalkkia, koska tarvittava rengasraudoitus voidaan sijoittaa laatan tasoon. On kuitenkin suositeltavaa tukea myös betoniset ala-, väli ja yläpohjarakenteet palkkiharkkojen päälle. Kuva 15. Palkkiharkosta tehty rengaspalkki 3.5 Muuraussiteet eristeharkkoseinissä Eristeharkkoseinissä muuraussiteet sitovat harkon kuoret tosiinsa. Muuraussiteet asennetaan aina ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen saumaan ja välipohjan ala- ja yläpuolisiin saumoihin. Siteitä asennetaan vaakasaumaan 500 mm:n välein joka kolmanteen saumaan. Lisäksi muuraussiteitä asennetaan kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 1 kpl joka saumaan eli pystysuunnassa 200 mm:n välein. Yli 3,5 m korkeissa seinissä muuraussiteitä suositellaan käytettäväksi 4 kpl/m 2 eli 500 mm:n välein joka toisessa saumassa. Muuraussiteen pituus on 320 mm. LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 23

24 3.6 Lämmöneristävyys Eristeharkkoseinät muurataan rakosaumoin ja pinnoitetaan molemmin puolin. Lämmöneristeen kohdalle ei laiteta laastia, joten siihen syntyy ilmarako. Lämmöneristävyyden parantamiseksi voidaan saumaan laittaa vähän paisuvaa polyuretaania. Polyuretaani asennetaan kahtena palkona laastin levittämisen jälkeen. Polyuretaanieriste saumassa varmistaa rakenteen toimivuuden myös työvirheiden sattuessa. EH-420 harkot soveltuvat myös passiivi- ja matalanenergia talojen ulkoseiniin, koska EH-420 harkoista tehdyn seinän U-arvo on 0,12 W/(m 2 K) käytettäessä polyuretaania saumassa. Matala-energiarakentamisessa suositellaan polyuretaanin käyttämistä ilmatiiveyden varmistamiseksi. Vaakasaumoissa aukkojen pielissä tulee käyttää polyuretaanivaahtoa, joka estää karmin takaa tulevien ilmavirtausten pääsyn seinärakenteeseen. Polyuretaanivaahtoa käytetään myös pystysaumoissa, jos eristeen väli tulee liian suureksi. Polyuretaanivaahdon tulee olla vähän paisuvaa (esim- Tytan low expansion PU-vaahto), jotta se ei nosta vastamuurattua harkkoa ja siten heikennä laastin ja harkon välistä tartuntaa. LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 24

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki

Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki PERUSTUSratkaisut Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki 3 10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 3-10/15.10.2009 www.e-weber.fi SISÄLTÖ PERUSTUSLAKI 3 MAANVARAINEN LECA PERUSTUS 4 1. Kaivutyöt 4 2. Tasaussorakerros

Lisätiedot

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174)

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Runkorakenteet 1 Elementtitunnukset... 4 2 Suositusjännevälit... 6 3 Perustukset ja väestönsuojat... 17 Paalut... 17 Sokkelielementit... 18 Väestönsuojaelementit...

Lisätiedot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Tekijät Julkaisija Kustantaja DI Tuomas Palolahti,, Mittaviiva Oy DI, KM Tarja Mäki, Mittaviiva Oy DI Timo Tikanoja Rakennusteollisuus RT ry, liite 1 rak.ins.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä C SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lämmöneristys Ohjeet 003 1 Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 00 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

8.1 1.6.2004. Terca-tiilikoti

8.1 1.6.2004. Terca-tiilikoti 8.1 1.6.2004 Terca-tiilikoti Terca-tiilikoti Ennen omakotitalon rakentamisen aloittamista rakentaja tekee lukuisan määrän päätöksiä, jotka ovat nähtävissä ja koettavissa vasta rakentamisen ja varsinkin

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Leca. -kevytsorakatot. Suunnitteluohjeet. www.e-weber.fi. 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010

Leca. -kevytsorakatot. Suunnitteluohjeet. www.e-weber.fi. 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010 Leca -kevytsorakatot Suunnitteluohjeet 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010 www.e-weber.fi Kerrostaloja Leppävaarassa Espoossa SISÄLTÖ Kannen kuva: Toimistotalo Espoossa 1 OHJEEN SISÄLTÖ 3 2

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

3.3 Gyproc Ulkoseinät

3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3 Gyproc Ulkoseinät Gyproc Ulkoseinät Sisältö 3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3.1 Gyproc teräs- ja puurunkoiset ulkoseinät... 241 Kevytrakenteisten ulkoseinien ominaisuudet...241 Ääneneristys... 244 Lasikattoisia

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 1 TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 SAVUPIIPPU TIILESTÄ 12 TIILI PIHARAKENTEISSA 14 Tiili on arvostettu

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9.

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9. akennusfysiikkaa rakennusinsinöörille Lämpö afnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright afnet-ryhmä LUONNOSVESIO 7.9.004 akennusteollisuuden koulutuskeskus ATEKO Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BETONIHARKOT BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BEHA JA HB-JUHA SISÄLTÖ: HB-BETONIHARKOT YLEISTÄ... Harkkojen ominaisuudet... Esimerkkejä käyttökohteista... Tekniset tiedot... Suunnittelun perusteet...

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain. ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

5 JULKISIVUJEN. Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan. Julkisivujen lisälämmöneristäminen UUDELLEENVERHOAMINEN. Jyri Nieminen

5 JULKISIVUJEN. Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan. Julkisivujen lisälämmöneristäminen UUDELLEENVERHOAMINEN. Jyri Nieminen 5 JULKISIVUJEN UUDELLEENVERHOAMINEN Jyri Nieminen Julkisivujen lisälämmöneristäminen 5. Julkisivujen uudelleenverhoaminen Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan perustella energiatalouden parantamisella,

Lisätiedot