MAOL & LUMA - Kemian LOPS2016 tilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAOL & LUMA - Kemian LOPS2016 tilaisuus 20.1.2014"

Transkriptio

1 MAOL & LUMA Kemian LOPS2016 tilaisuus Alustukset 1.1 Maija Aksela Professori Akselan mukaan nuorten innostus tärkeintä, sillä motivoituminen luonnontieteisiin tällä hetkellä matala ja asenteilla suuri yhteys osaamiseen. Kokeellisuudella suora yhteys positiiviseen asennoitumiseen luonnontieteitä kohtaan. Suomen kemian profiloituminen tulevaisuuden näkymissä ovat: Materiaalikemia, energiaan liittyvä kemia, kestävä kemia sekä ihmisen ja hyvinvoinnin kemia. Merkityksellisyys on kemian opiskelussa tärkeää. Aihealueina (i) arkielämään ja terveyteen liittyvät päätökset, (ii) ympäristökysymykset, (iii) yleissivistys sekä (iv) jatkoopiskelu ja työelämä. Lukiolaisten näkemyksissä kemian opiskelun syistä painottuivat eniten instrumentaaliset jatkoopiskeluihin ja työelämään liittyvät perustelut. Yleisen mielenkiinnon lisäksi kemian opiskelun koettu hyödyllisyys ylioppilaskirjoitusten ja jatkoopintojen kannalta olivat merkittävimpiä syitä lisäkurssin valintaan. Pojat painottavat myös valintojensa perusteluissa merkittävästi tyttöjä enemmän opiskelun helppoutta. Lisäksi peruskoulun päättöarvioinnissa menestyneet korostivat muita enemmän opiskelun helppoutta. Tärkeimpiä perusteluita olla valitsematta kemian lisäkursseja ovat, että vastaaja ei aio kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa kemiaa sekä muiden aineiden opiskelu kiinnosti vastaajaa kemiaa enemmän. Esimerkiksi tarvetta kemian tiedoille jokapäiväisessä elämässä tai vanhempien, kavereiden tai opettajan vaikutusta lukiolaiset eivät arvioineet tärkeiksi perusteiksi lisäkurssien valinnalle. 1.2 Mikko Oivanen Mitä valmiuksia yliopistossa kemian opiskelu odottaa? Professori Oivasen mielestä tärkein asia lukion aikana on herättää intoa ja kiinnostusta luonnontieteen opintoihin. Lisäksi itsenäinen työskentely, vastuunotto omasta tekemisestä ja kyky ryhmätyöskentelyyn ovat olennaisia taitoja. Vaikeuksia opetuksen aloituksessa yliopistolle tuottaa osaamisen tason vaihtelu: monasti osataan tietyt asiat ja menetelmät vain mekaanisesti (pinta vs. syväoppiminen). Vaikka lukion kemian oppimäärä antaa sisältönsä puolesta erinomaisen pohjan jatkoopintoihin, kaikki eivät kuitenkaan hallitse koko aluetta.

2 Jos yotutkintoa käytetään opiskelijavalinnoissa, vaatimusten on oltava riittävällä tasolla (tiedot, laskutaidot, soveltaminen ja ongelmanratkaisu). Lukion oppimäärä on oletettu peruskurssien pohjatiedoksi (sivuaineopiskelijoille on tarjolla myös alkeista aloittava peruskurssi) Lukioopetuksella on muitakin tavoitteita kuin tieteenalan opintoihin valmennus, eli innostavuus luonnontieteisiin on tärkeää. Onko mahdollista, että karkottaako opetuksen liika tieteellisyys opiskelijoita lukiossa? Lääketieteellinen vie paljon opiskelijoita yliopistolta, sillä he ovat jo lukiossa valinneet tulevaisuuden ammattinsa. Lukiokurssien vahvoja alueita ovat: alkuaineiden kemia ja jaksollinen järjestelmä. Laskennallisuus, eli tasapaino ja phlaskut ovat vaativan tasoisia tällä hetkellä lukiossa. Tätä on runsaasti ja kysymys herää: onko jopa ylikorostunut? Orgaaninen kemiassa kemiassa soveltaviin tehtäviin on melko vähän valmiuksia yliopistoon tultaessa. Olisiko elektronien siirrot reaktioissa, olisiko mahdoton aihe? Tämä liittyy yleiseen happoemästeoriaan (Lewisin hapot ja emäkset, nukleofiilit ja elektrofiilit). Teemat löytyvät jo oppikirjoista Mitä puuttuu tai jää vähälle lukiossa ovat: dynamiikka reaktioiden nopeus, analyysi ja rakennetutkimusmenetelmät (kromatografia ja spektrometria). 1.3 Olga Sipilä ja Tuula Sorjonen Nykyinen OPS suurilta osin Sipilän ja Sorjosen mukaan toimiva ei lisää sisältöjä, mieluummin karsintaa. Yleisesti KE1kurssi erityislaatuiseen asemaan ja kurssista pitäisi olla hyötyä arkielämässä ja jatkoopinnoissa niille, jotka eivät opiskele muita kemian kursseja. Luonnontieteellistä yleissivistystä ja kemiallista maailmankuvaa on korostettava. KE1kurssin pitäisi motivoida valitsemaan syventäviä kursseja (kemian merkitys, kiinnostuksen herättäminen, syys- seuraussuhteiden pohdinta, tiedonhankintataidot, kriittisyys, tiedon muokkautuminen). KE1kurssin teemaksi olisi ruoka? Jos liuosten pitoisuus mukaan, voisiko tyytyä %pitoisuuteen ja g/l, mg/l- yksiköihin? Ehdotukset sisällöiksi KE1 kurssi atomin rakenne vahvat sidokset: metallisidos (metallit, ominaisuudet, käyttökohteet, merkitys) kovalenttinen sidos (molekyylit, poolisuus, poolittomuus) ionisidos (suolat) molekyylien väliset sidokset olomuodot vesi (ominaisuudet mm. pintajännitys, osmoosi, diffuusio)

3 liukenemisen periaatteet ruoasta: hiilihydraatit proteiinit (rakennetasot, denaturoituminen, koaguloituminen, entsyymit) rasvat, rasvahapot vitamiinit lisäaineet hapot ja emäkset, ph (ruokien ja pesuaineiden) KE2 kemian mikromaailma kvanttimekaaninen atomimalli jaksollinen järjestelmä työkaluna Elektronirakenteen vaikutus Kaavioiden tutkiminen ja säännönmukaisuuksien selittäminen suolojen kaavat ja ominaisuudet, nimet ainemäärä ja konsentraatio (liuoksen pitoisuus) liuoksen valmistaminen orgaaniset yhdisteryhmät ja yhdisteiden ominaisuudet, nimeäminen suhdekaavalaskut palamisen perusreaktioyhtälö hybridisaatio isomeria ei hapetuslukuja, ne vasta hapetuspelkistysreaktioiden yhteydessä eli kun niiden määrittämiselle tulee tarve (merkitys) ionisaatioenergian ja elektroniaffiniteetin käsitteet kaukana käytännöstä voisiko ne jättää pois KE3 reaktiot ja energia ei ainakaan mitään lisää sidosenergia energiamuutokset reaktioissa orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden reaktiot kaasut ja kaasujen tilanyhtälö erilaisia laskutyyppejä (Peruslaskut käyty) reaktionopeus àke5 kurssiin ei mekanismeja KE4 metallit ja materiaalit - Hapetuslukujen määrittäminen - Hapetuspelkistysreaktiot, reaktioyhtälön tasapainottaminen hapetusluvuilla - Jännitesarja, normaalipotentiaalit, sähkökemiallinen pari ja elektrolyysi

4 - Yleisimmät metallurgian ja kemianteollisuuden tuotteet, niiden valmistus käyttö ja ympäristövaikutukset - Polymeerit - Muita materiaaleja (nanomateriaalit?) - Aiheet mahdollistavat tutkivan oppimisen (oppimisprosessi) KE5 reaktiot ja tasapaino - Reaktionopeus àke3 kurssista - Muuten hyvä kokonaisuus nykyisellään - Laskennallisesti vaativa siksi viimeinen syventävä 2. Poimintoja yleisestä keskustelusta Uudessa OPS:ssa on painotettava kontekstuaalisuutta, sekä merkityksellisiä aiheita. Toivottiin myös, ettei ainoastaan keskitytä keittiö ja kotikemiaan, vaan käydään monipuolisesti yhteiskunnallisia, ympäristöllisiä ja työelämään liittyviä asioita. Kontekstien monipuolisuus ei tarkoita suhteessa sisältöjen määrän kasvua. Tarkat kemian aihealueet vs. vapaa valintaiset kontekstit jakoivat ryhmän puoliksi. Toiset halusivat selkeitä aihealueita ja konteksteja sekä toiset olivat valinnan vapauden puolella. Ryhmässä nousi esille ajatus, että tällä hetkellä lukioopinnoissa ei tule riittävästi esille tietoa mihin kemiaa tarvitaan. Ryhmä mietti, että voisiko tässä olla syy lääketieteellisen suureen suosioon, sillä lääkäri on tuttu ammatti? Kaikista oppilaista ei tarvitse tulla kemistejä, vaan kemiaa tarvitaan hyvin monessa eri ammatissa. Ilmiöpohjaisuus sai kannatusta. Myös toivottiin OPS:n antavan tilaa eheyttäviin kokonaisuuksiin muiden oppiaineiden kanssa. Kemian sisältöjen rakentamisessa tulisi ottaa selvää mitä muissa aineissa esim. biologiassa, fysiikassa, historiassa jne. on sisältöinä. Yhteisesti ääneen todettu toive: vähemmän sisältöjä, enemmän aikaa tekemiseen. Liika kiire vaivaa tällä hetkellä ja asioita käydään turhan nopeasti. Parempi on käydä enemmän ja syvemmin vähemmästä. Yliopistossa ehditään sitten käydä enemmän sisältöjä syvemmin ja laajemmin, kommentoi esimerkiksi professori Ari Koskinen Aaltoyliopistosta. Olga Sipilä muistutti, että mitään sisältöä ei voi laittaa OPStekstiin, jos sitä ei ole tarkoitettu käytävän syvällisesti ja kirjoituksia ajatellen. Tutkiminen OPS:iin sisällöksi! Tutkimuksen taidot, tutkimuksen tekeminen ja sen merkityksellisyys on otettava konkreettisesti keskeiseksi sisällöksi. Tämä ohjaa myös oppikirjailijoita työskentelyssä tutkimuksen tuomista painoalueeksi. Korkeamman ajattelutaitojen käyttäminen kaikilla kursseilla tärkeää.

5 Keskusteltiin Viikin työryhmän mallin pohjalta yleisesti sisältöjä. Alla kerättyjä kommentteja. Ensimmäisen kurssin todettiin olevan tarkoitettu erityisesti innostukseen. Toiseen kurssiin toivottiin spektroskopiaa ja kromatografiaa. Aineen rakenne ja atomin rakenne ovat terminä yleisesti käytössä, mutta kemiallinen yhdiste joka kuvaa kemiaa paremin uupuu, huomautti Professori Koskinen. Kolmoskurssilla on liikaa asiaa tällä hetkellä. Reaktionopeutta toivottiin kurssille jossa on tasapainolaskut (5. Kurssi). Tilaisuudessa aika alkoi loppumaan neljännen ja viidennen kurssin läpikäymisessä. Viikin ryhmän viimeisten kurssien paikan vaihtoa ei hirveästi ehditty kommentoimaan. Osa oli ollut aiemmin sitä mieltä, että viimeiseen kurssiin on parempi sisällyttää laskut matemaattisten taitojen kasvun myötä lukion aikana. Muistion kokosi VeliMatti Ikävalko.

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin?

Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin? Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin? Osallistujia kannustettiin ideoimaan omin sanoin, millaisia tietoja ja taitoja he tarvitsevat toisaalta nyt, toisaalta kymmenen vuoden kuluttua. Analyysivaiheessa

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Raportin laatijana Niina Laaksomaa Kommentit Antti Vanne Sisällys

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

DimensioMatemaattis- 3/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta

DimensioMatemaattis- 3/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta luonnontieteellinen aikakauslehti 73. vuosikerta DimensioMatemaattis- 3/09 Irtonumero 10 1/1 ilmo casio Casio-DIMENSIO_310309.pdf.zip Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Riksförbundet för

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen ÄIDINKIELI

ÄI3v - Tekstit ja vaikuttaminen ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1ns - Tekstien rakenteita ja merkityksiä Opiskelija harjaantuu erittelemään asiatekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin.

Lisätiedot

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa:

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Lähtökohtana nuorten ravitsemuskasvatus Pro gradu-tutkielma Erikoistyö Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 30.3.2012

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

BIOMOLEKYYLIEN VISUALISOINTI KEMIAN OPETUKSESSA

BIOMOLEKYYLIEN VISUALISOINTI KEMIAN OPETUKSESSA BIOMOLEKYYLIEN VISUALISOINTI KEMIAN OPETUKSESSA Hanna Uusikartano Pro gradu -tutkielma 18.9.2006 Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

KNOPPITIETOJA VAI YLEISSIVISTYSTÄ? Lukionsa päättävien opiskelijoiden käsityksiä maantieteestä ja sen opiskelusta

KNOPPITIETOJA VAI YLEISSIVISTYSTÄ? Lukionsa päättävien opiskelijoiden käsityksiä maantieteestä ja sen opiskelusta KNOPPITIETOJA VAI YLEISSIVISTYSTÄ? Lukionsa päättävien opiskelijoiden käsityksiä maantieteestä ja sen opiskelusta Selma Räty 185425 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Maantieteen pro

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Etelä-Suomi 1 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

PAMFLETTI 3/2015. Björn Sundell. Pakollinen ruotsi PUOLESTA JA VASTAAN

PAMFLETTI 3/2015. Björn Sundell. Pakollinen ruotsi PUOLESTA JA VASTAAN PAMFLETTI 3/2015 Björn Sundell Pakollinen ruotsi PUOLESTA JA VASTAAN PAKOLLINEN RUOTSI PUOLESTA JA VASTAAN Pakollisesta ruotsinopetuksesta on väitelty toistuvasti aina vuodesta 1968 saakka, josta lähtien

Lisätiedot