Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä"

Transkriptio

1 Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

2

3 Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

4 Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Esipuhe... 5 Ajokortin hankkiminen... 7 Ajokorttilupa... 7 Poikkeuslupa ikä- ja/tai terveysvaatimuksista... 8 Erityisvarusteiden valinta... 9 Kuljettajaopetus... 9 Kuljettajantutkinto... 9 Ajo-oikeus Ajo-oikeuden muutos henkilön vammauduttua Yleisimmät vamman vaatimat laitteet ja apuvälineet Ajo-oikeuteen liitettävät erityisehdot Ajokyvyn seuranta Ikäkausitarkastukset Mahdollisuus tukeen Ajoneuvo Autoveron palautus Kuka voi saada autoveronpalautusta Palautuksen hakeminen Hakemuksen asiakirjat Ennakkopäätös ja autoveronpalautus Ennakkopäätöshakemuksen asiakirjat Veronhuojennus Luovutusvoitto Auton käyttö Kolarin sattuessa Kuolemantapauksen yhteydessä Pakettiauto Ajoneuvovero Auton katsastaminen Ajoneuvon vaatimukset Pysäköintilupa Pysäköintiluvan hakeminen Pysäköintiluvan käyttö Liikennemerkit Muita ajoneuvoja Pyörätuoli tai vastaava apuväline L-luokan ajoneuvot ja muut ajoneuvot Mönkijä Liitteet EU-direktiivin mukaiset ajokorttiluokat Ajokortin yhdenmukaistetut yhteisön koodit ja kansalliset koodit Lääkärintodistus ajokorttia varten Ajokortin saamisen terveydelliset edellytykset Yhteystietoja... 55

5 Esipuhe Liikenne- ja viestintäministeriö korosti vuonna 2003 julkaistussa esteettömyysstrategiassaan Kohti esteetöntä liikkumista, itsenäisen liikkumisen merkitystä elämänlaatua parantavana asiana. Paitsi henkilökohtaisen fyysisen ja henkisen. hyvinvoinnin kannalta myös yhteiskunnan kannalta itsenäinen liikkuminen on. useintaloudellisin vaihtoehto. Aktiivisesti liikkuvat ihmiset käyttävät ja voivat. tuottaa palveluja, samoin kuin he voivat itse huolehtia omista sosiaalisista riennoistaan. Jo yksin väestön ikääntymisvauhdin perusteella tämän asian. merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. itsenäinen ja aktiivinen liikkuminen on erityisen haastavaa henkilöille, jotka ovat syystä tai toisesta liikkumis- tai toimimisesteisiä. Liikenneympäristöt ja järjestelmät on usein suunniteltu esteettömästi liikkuvien henkilöiden tarpeisiin muut joutuvat sopeuttamaan liikkumistarpeensa tai keksimään muita keinoja perille pääsemiseksi. Hyvin yksinkertaisilla parannuksilla, kuten matalalattiabusseilla voidaan helpottaa liikkumista huomattavasti. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa itsenäinen liikkuminen voi olla mahdotonta ilman moottoriajoneuvoa. Ajoneuvon kuljettaminen edellyttää asianmukaista ajoneuvoa ja -lupaa. Vammaisen henkilön ajoneuvon ja ajokortin hyväksymisprosessit ovat monimutkaisia ja hankalia. Monta kertaa tarvittava tieto joudutaan keräämään eri lähteistä, jolloin kokonaisuutta voi olla vaikea hahmottaa. Oman lukunsa muodostavat vuosien saatossa vakiintuneet käytännöt, jotka voivat olla usein toimiviakin, mutta vahingon sattuessa vastuukysymykset jäävät epäselviksi. Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategian mukaisesti AKE ja Invalidi-. liitto ry. päättivät yhdessä Invalidiliitto ry:n Vammainen ja auto -oppaan päivittämi-. sestä. Asioiden jäsentämisellä pyrittiin saamaan oppaasta entistäkin helppolukuisempi:. esimerkiksi ajo-oikeusprosessit ovat erilaisia, kun vammainen henkilö suorittaa ensim-. mäistä ajokorttiaan tai kun henkilö hakee muutosta ajokorttiinsa vammautumisen. jälkeen. Oppaaseen kerättiin aikaisempaa kattavammin hyödyllistä tietoa myös muille toimijoille, kuten lääkäreille, tutkinnon vastaanottajille ja ajoneuvon katsastajille. Toivottavasti opas osaltaan kannustaa kaikkia ihmisiä aktiiviseen, omaehtoiseen ja turvalliseen liikkumiseen. Helsingissä Jyrki Ritvala, ylijohtaja Ajoneuvohallintokeskus AKE Autoilun erityisvaatimukset -opas sai hyvän vastaanoton ilmestyessään alkuvuodesta Tähän toiseen painokseen on korjattu tai selkeytetty joitakin kohtia, mutta. perusrakenteeltaan se on edellisen kaltainen. Oppaasta pidetään mahdollisimman ajantasaista versiota AKEn internet-sivuilla osoitteessa Opas löytyy samasta osoitteesta myös ruotsiksi. Joulukuussa 2006 Elina Uotila, viestintäpäällikkö Ajoneuvohallintokeskus AKE

6

7 Ajokortin hankkiminen Vammaisen henkilön ajokortin hankintaan liittyy turvallisuutta koskevia erityiskysymyksiä. Osa huomioon otettavista asioista koskee ajoneuvon kuljettajaa, osa taas itse ajoneuvoa. Usein ajoneuvoa on muokattava niin, että se kompensoi mahdollisimman hyvin kuljettajan liikkumisrajoitteita. ja mahdollistaa turvallisen ajamisen asetettujen vaatimusten mukaan.. Ajokortin myöntämisperusteet ja turvallisen ajamisen lähtökohdat ovat kaikille kuljettajille samat. Ajo-oikeuden hankkiminen käynnistetään yhteistyössä lääkärin tai. sosiaaliviranomaisen kanssa. Ensimmäistä ajokorttia hakevan on hankit-. tava lääkärintodistus, jonka autokoulu toimittaa ajokorttihakemuksen. ja muiden liitteiden kanssa poliisille. Moottoriajoneuvon kuljettamiseen. tarvittavien terveydellisten edellytysten arviointi ei aina ole helppoa ja. ongelmatapauksissa voikin kääntyä liikennelääketieteellistä asiantuntemusta omaavien lääkärien puoleen. Liikennelääketieteeseen erikoistuneelta lääkäriltä voidaan pyytää lausuntoa etenkin ongelmallisissa. ajokykyarvioinneissa. Ajokorttilupa Tieliikennelain 63 :n mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa henkilö, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi puuttuu siihen tarvittavat edellytykset. Poliisi myöntää hakemuksesta luvan ajokortin saamiseen sellaiselle henkilölle, joka mm. täyttää säädetyt terveysvaatimukset. Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö voi hakea ajokorttilupaa, mutta tällöin poliisi voi liittää ajo-oikeuteen asetuksella tarkemmin säädettyjä ehtoja tai rajoituksia. Ajokortti luovutetaan, kun henkilö on saanut ajokorttiluvan, täyttää säädetyn ikävaatimuksen ja on suorittanut hyväksyttävästi kuljettajantutkinnon. Hakeminen Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on säädetyn ikävaatimuksen täyttäminen ja poliisin myöntämä ajokorttilupa. Jos ajokortin saaminen edellyttää kuljettajaopetusta, ajokorttilupahakemus ja liitelomake täytetään autokoulussa. Autokoulu toimittaa hakemuksen liitteineen poliisille. Kun ajokortin saaminen ei edellytä kuljettajaopetusta, ajokorttilupaa haetaan täyttämällä hakemus ja liitelomake poliisissa. Ajokorttilupaa varten tarvitaan 2 valokuvaa (jos aiemmin ajokorttiin käytettyjen valokuvien. toimittamisesta on yli 3 vuotta tai hakijan nimi on muuttunut), nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta vanha) tai lääkärin-. todistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta vanha), huoltajien kirjallinen suostumus haettaessa lupaa mopo-, moottoripyörä- ja traktorikorttia varten, mikäli hakija on alle 18-vuotias. Poliisi voi tarvittaessa vaatia luvan hakijalta erikoislääkärintodistuksen, jossa on lausunto hakijan edellytyksistä toimia ajoneuvon kuljettajana. Poliisi voi myös pyytää autokoulun ja/tai kuljettajantutkinnon vastaanottajan lausuntoa ajoneuvoon tarvittavista erityisvarusteista.

8 Myöntäminen Ajokorttilupa myönnetään hakijalle, joka täyttää asetuksella säädetyt terveysvaatimukset, asuu vakinaisesti Suomessa tai opiskelee täällä ja opiskelu on jatkunut vähintään kuusi kuukautta, ei ole alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi, ei ole ajokiellossa Suomessa eikä EU- tai ETA-valtiossa, ei ole syyllistynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana kulkuneuvon. kuljettamiseen oikeudetta. Terveysvaatimukset A1-, A-, B-, M- ja T-luokan ajoneuvon sekä BE-luokan (ks. ajokorttiluokat, sivu 41) ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat: 1) että näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on. molempien silmien yhteisnäkönä 0.5 taikka, jos hakija on menettänyt näön toisesta silmästä tai hän käyttää ainoastaan toista silmää näköhavaintoja tehdessään, että näön tarkkuus on vähintään 0.6 ja silmien tila on jatkunut niin kauan, että hän on sopeutunut ainoastaan toisen silmän käyttämiseen; 2) että vaakasuora näkökenttä on vähintään 1200, jollei erikoislääkäri poikkeustapauksessa pidä siitä poikkeamista mahdollisena tai, jos. hakija käyttää vain toista silmää näköhavaintojen tekemiseen, että. tämän silmän näkökenttä on normaali; sekä 3) ettei hänellä ole sellaista direktiivin 91/439/ETY liitteessä III. (ks. sivu 46), mainittua vikaa, sairautta vai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vamma, ettei se heikennä olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai erityisin ajolaittein varustetun ajoneuvon. kuljettajana. ( /1 168) Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua myöntämispäivästä siltä osin. kuin lupaan merkittyä luokkaa vastaava ajo-oikeus ei ole alkanut.. Ajokorttiin liittyvistä lupamaksuista saa tietoa esim. poliisin internet-. sivuilta, tai poliisista. Poikkeuslupa ikä- ja/tai terveysvaatimuksista Ajoneuvohallintokeskus voi tieliikennelain 82 d :n mukaan erityisistä. syistä myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista. ikä- ja terveysvaatimuksista. Poikkeuslupaa voi hakea Ajoneuvohallintokeskukselta vapaamuotoi-. sella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus hakijan terveydentilasta ja selvitykset ajokortin tarpeesta.. Sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä peritään maksu. Ajokorttiluvan saaminen poliisilta edellyttää mm. terveysvaatimusten täyttämistä. Näistä vaatimuksista säädetään EU:n ajokorttidirektiivin. liitteessä nro III, eikä kaikista terveysvaatimuksista ole mahdollista. poiketa.

9 Poikkeuslupia B-luokan (ks. ajokorttiluokat) ajokortin ikävaatimuksesta on annettu vain erittäin painavista syistä ja ainoastaan 17 vuotta täyttäneille. Jos poikkeuslupa myönnetään, hakija voidaan hyväksyä normaalia aiemmin suorittamaan kuljettajantutkintoa. Erityisvarusteiden valinta Ajamisen apuvälineet eli kuljettajalle tarkoituksenmukaiset erityisvarusteet on selvitettävä ennen kuin ajokorttilupaa haetaan, jotta poliisi pystyy tekemään lupapäätöksen. Ajoneuvoon tarvittavien erityisvarusteiden selvittäminen ja sovittaminen kannattaa yleensä tehdä yhteistyössä lääkärin, kuntoutuslaitoksen, vammaisiin henkilöihin erikoistuneen autokoulun ja tutkinnon vastaanottajan kesken. Lisäksi erityisvarusteita myyvien yritysten henkilökunta auttaa sopivien apuvälineiden valinnassa. Joissain erikoistuneissa tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, työterveyslaitoksella ja eräissä muissakin yrityksissä on erityisiä ajosimulaattoreita, joihin on sovitettavissa erityislaitteita kunkin ajajan yksilöllisten tarpeiden selvittämistä varten. Kuljettajaopetus Ensimmäinen vaihe Autokoulun voi aloittaa kuusi kuukautta ennen ko. ajokorttiluokkaan. vaadittavan iän täyttymistä. Esimerkiksi B- ja BC-kurssin (ks. ajokortti-. luokat s. 41) voi aloittaa kuusi kuukautta ennen 18-vuotissyntymäpäivää. Autokoulukurssi sisältää teoriaopetuksen lisäksi itseopiskelua ja. käytännön ajoharjoittelua. Liukkaan kelin ajamisen harjoittelu on osa. B- ja BC-kurssia (ks. ajokorttiluokat). Ajoharjoitteluradoilla voi harjoitella. turvallisesti ympäri vuoden. Toinen vaihe Kaksivaiheinen kuljettajakoulutus on ollut Suomessa vuodesta Ensimmäinen eli ns. lyhytaikainen ajokortti on voimassa kaksi vuotta. sen myöntämispäivästä eli kuljettajantutkinnon ajokokeen hyväksytystä suorittamisesta. Toisen vaiheen jatkokoulutus on suoritettava ennen. ensimmäisen ajokortin voimassa olon päättymistä, kuitenkin aikaisintaan kuusi kuukautta sen myöntämisestä. Jatkovaihe sisältää analyysiosan, harjoituksia ajoharjoitteluradalla ja ryhmäopetusta luokassa. Kuljettajantutkinto Kuljettajantutkinnon avulla varmistetaan, että kuljettaja on saavuttanut hyväksytyssä opetussuunnitelmassa määritellyt kuljettajaopetuksen. tavoitteet: turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden, sekä osaa. soveltaa ajamisen perustaitoja monipuolisesti erilaisissa liikennetilanteissa. Tutkinnon osa-alueita ovat teoriakoe ja ajokoe. Teoriakoe suoritetaan itsenäisesti tietokoneen ääressä. Ohjelma. opastaa, ilmoittaa lopputuloksen, näyttää mahdolliset virheet ja antaa. palautteen. Aiempaa tietokoneen käyttökokemusta ei tarvita. Kokeen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ajokokeeseen sisältyy aina myös ajoneuvon käsittelytaitoa mittaavia tehtäviä. Kokeen päätteeksi tutkinnon vastaanottaja keskustelee. kuljettajakokelaan kanssa ja antaa ajosuorituksesta palautetta.

10 Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö suorittaa kuljettajantutkinnon. samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin. Mikäli lisähallintalaitteita tai muita apuvälineitä tarvitaan, antaa tutkinnon vastaanottaja niistä. lausunnon ajokokeen jälkeen. Ajokortin hankkiminen ensimmäistä kertaa 1. Lääkärinlausunto ajokyvystä ja mahdollinen selvitys tarvittavista lisälaitteista. 2. Ajokorttiluvan hakeminen ja autokoulun aloittaminen - Poliisi myöntää ajokorttiluvan. Poliisi voi myös asettaa... erityisehtoja lääkärinlausunnon perusteella. - pakollisen kuljettajaopetuksen suorittaminen autokoulussa - mahdollisesti täydentävää opetusta hallintalaitteiden käyttämiseen - erityistapauksissa oma auto voidaan varustaa ja katsastaa... opetusajoneuvoksi 3. Kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe) - ajokoe voidaan suorittaa myös omalla autolla - tarvittaessa ajonäytteen vastaanottaminen, josta annetaan... lausunto 4...Tutkinnon vastaanottaja antaa 1 kk ajamiseen oikeuttavan tutkinto-. todistuksen, joka korvataan myöhemmin ajokortilla. Ajo-oikeus Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan tai kun kuljettajantutkinto on hyväksytysti suoritettu ja todistus tutkinnon suorittamisesta luovutetaan. Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan liittää ehtoja ja rajoituksia (ks. Ajokortin koodit s. 44). Esimerkki Ajokortin merkintä koodilla 78 eli vain automaattivaihteinen. ajoneuvo. Jos kuljettajantutkinnon ajokoe suoritettiin automaattivaihteisella. ajoneuvolla, siitä tehdään merkintä ajokorttiin (ajo-oikeus vain. automaattivaihteisella ajoneuvolla). Erityisehdon voi poistaa ajokortista suorittamalla luokkaa vastaava. ajokoe käsivalintaisella vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla. 10 Ajo-oikeuden voimassaolo Auton ajo-oikeus saadaan ensin vain kahdeksi vuodeksi (lyhytaikainen ajokortti), jos sen saajalla ei ole aikaisemmin ollut vähintään kuuden kuukauden ajan Suomessa saatua muuta kuin lyhytaikaista auton ajo-oikeutta taikka vastaavan ajan voimassa ollutta ulkomailla annettua ajokorttia, joka on oikeuttanut kuljettamaan autoa Suomessa. Sen saa tutkinnon. vastaanottajalta noin 2 3 viikon kuluttua tutkinnon suorittamisesta.. Aikaisempi ajokortti tai todistus hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. ( kuukauden ajo-oikeus ) on luovutettava tutkinnon vastaanottajalle. samalla, kun uusi ajokortti luovutetaan. Ajo-oikeus on voimassa, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 70 vuotta (pysyvä ajo-oikeus). Tämän jälkeen ajo-oikeus on voimassa poliisin mää-

11 räämän ajan, enintään viisi vuotta kerrallaan. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus päättyy kuitenkin aina ajo-oikeuden haltijan täyttäessä 70 vuotta. Ajo-oikeuden antaminen Ajo-oikeus voidaan antaa tarvittaessa tietyin rajoituksin fyysisesti. vammaiselle hakijalle tai kuljettajalle lääkärinlausunnon perusteella.. Mikäli hoitava lääkäri ei kykene ratkaisemaan asiaa ja antamaan. lausuntoa hakijan terveydentilasta ja kyvystä ajaa ajoneuvoa erityisten apuvälineiden avulla, hänen on ohjattava hakija erikoislääkärin tai. -lääkäreiden tutkimuksiin. Lääkärinlausunnon tulee pitää sisällään seuraavat asiat: lääketieteellinen yleisarvio, tarvittaessa suositus ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta, minkälaisia muutoksia ajoneuvoon tarvitaan ja tarvitseeko kuljettaja apuvälineitä/erityislisälaitteita. Ajokortin saa antaa ja uudistaa sellaisellekin hakijalle, jolla on etenevä sairaus, jos hänen kykynsä kuljettaa ajoneuvoa täysin turvallisesti. tutkitaan säännöllisin väliajoin. Poliisi valvoo, että kuljettaja toimittaa. vaaditut lausunnot terveydentilastaan. Jos vamma on pysyvä, ajokortin saa antaa ja uusia ilman säännöllisiä lääkärintarkastuksia. Ajo-oikeuden muutos henkilön vammauduttua Kun ajokortin jo omaavalle henkilölle syntyy sellainen liikkumisrajoite. tapaturman tai vamman seurauksena, ettei hän enää täytä niitä terveysvaatimuksia, joiden perusteella ajokorttilupa alun perin myönnettiin,. poliisi voi määrätä hänet toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärin-. lausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä tai todistuksen uudesta ajokokeesta tai ajonäytteen perusteella tutkinnon vastaanottajan antaman lausunnon sairauden, vian tai vamman vaikutuksista ajoneuvon. kuljettamiseen ja sen hallintalaitteiden käyttöön. Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä hänellä olevan ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä, hänen ajo-oikeutensa voidaan ajokieltoon määräämisen sijasta muuttaa kokonaan tai määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän täyttää. Määräajaksi muutettu ajo-oikeus voidaan palauttaa ennalleen, kun ajo-oikeuden haltija määräajan kuluessa esittää täyttävänsä jälleen ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. (Ajokorttiasetus /845) Hoitavan lääkärin on ilmoitettava poliisille sellaisista kuljettajan terveydentilan muutoksista, jotka estävät ajo-oikeuden saamisen. Ennen ilmoituksen tekemistä lääkärin on kerrottava potilaalle ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydentilan vaikutuksesta ajokykyyn. Lääkäri ilmoittaa poliisille. vain sen, että kyseinen henkilö ei enää täytä ajokorttiluvan saamisen. terveydellisiä edellytyksiä. 11

12 Ajokortin/ajo-oikeuden muuttaminen, kun henkilö vammautuu Lääkäri antaa lausunnon ajokyvystä. Poliisi määrää tarvittaessa ajonäytteeseen ja muuttaa tarvittaessa ajo-oikeutta tai jos ajonäytettä ei suorita määräajassa, poliisi määrää henkilön ajokieltoon. Kuljettajantutkinnon vastaanottaja antaa ajonäytteen perusteella poliisille lausunnon. Ajoneuvo varustellaan ja muutoskatsastetaan. Ajonäyte Poliisin määräämässä ajonäytteessä selvitetään tapauskohtaisesti, mitkä laitteet ja apuvälineet ovat tarpeen ajoneuvon turvalliseen kuljettamiseen. Tavoitteena on, että kuljettaja pystyy turvallisesti kuljettamaan sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on. Tutkinnon vastaanottaja kirjoittaa ajonäytteestä lausunnon jota poliisi käyttää apunaan harkitessaan ajo-oikeuspäätöstä. Ajonäytteen suorittamiseen kuluu aikaa. tapauksesta riippuen noin 45 minuuttia. Ajonäytteestä kirjoitettavan lausunnon yksi osa annetaan kuljettajalle. Ajon jälkeen tutkinnon vastaanottaja käy kuljettajan kanssa loppukeskustelun, jonka aikana kerrotaan lausuntoon kirjatut laitteet ja apuvälineet sekä tutkinnon vastaanottajan arvio kuljettajan kyvystä kuljettaa ajo-. neuvoa turvallisesti liikenteessä. 12

13 Yleisimmät vamman vaatimat laitteet ja apuvälineet Lisävarusteet ja apuvälineet räätälöidään aina kuljettajakohtaisesti ottaen huomioon hänen toimintakykynsä ja rajoitteensa, esimerkiksi alla olevan taulukon mukaisesti: Vamma Lyhytkasvuinen, terveet raajat. Raajassa tai raajoissa lihas-. heikkoutta. Molemmat jalat. toimintakyvyttömät. Oikea jalka amputoitu polven. yläpuolelta tai toimintakyvytön. Vasen jalka amputoitu polven. alapuolelta tai toimintakyvytön. Vasen jalka amputoitu polven. alapuolelta, proteesi. Oikea käsi toimintakyvytön,. puuttuu tai proteesi. Oikean käden proteesi alkaa. kyynärvarresta. Hallintalaitteet Polkimia jatketaan (samoin muita hallintalaitteita, jos ne sijaitsevat lattialla). Istuinta korotetaan. Tehostettu ohjaus ja käyttöjarru. Käsihallintalaitteinen käyttöjarru mahdollinen. Hallintalaitteet käytettävissä sekä jaloilla että käsillä. Ajettaessa käytettävä 3-pisteen turvavyötä. Käyttöjarru ja kaasu käsihallin-. taiset, vaihtoehtoisesti kytkin. käsihallintainen. Kytkin ja seisontajarru. käsihallintaiset. Normaalit. Automaattivaihteisto. Oikealla kädellä käytettävät hallintalaitteet sijoitettava niin, että niitä voidaan käyttää vasemmalla kädellä tai jaloilla. Seisontajarru ja muut hallinta-. laitteet sijoitettava niin, että. niitä voidaan käyttää vasemmalla. kädellä tai jaloilla. Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 29/2004 Ajo-oikeuteen liitettävät erityisehdot Sekä ajokorttiin että ajokorttirekisteriin kirjataan henkilön ajo-oikeuteen liittyvät erityisehdot (ks. Ajokortin yhdenmukaistetut koodit s. 44). Vastaavasti ajoneuvon rekisteröintitodistukseen ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään ajoneuvon erikoisvarustetiedot. Ajo-oikeuteen voidaan liittää ehto, jonka mukaan 1) ajo-oikeuden haltijan on käytettävä ajaessaan silmälaseja tai muita korjaavia linssejä, kuulolaitetta taikka proteesia tai muuta ortopedista apuvälinettä, jos hän vain niitä käyttäen täyttää säädetyt terveys-. vaatimukset tai kykenee kuljettamaan ajoneuvoa; 2) hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on oltava automaattivaihteisto. tai tutkinnon vastaanottajan Ajoneuvohallintokeskuksen antamien. ohjeiden mukaisesti hyväksymät erityiset ajolaitteet. Ajo-oikeuteen voidaan erityisistä syistä liittää ehto, jonka mukaan ajo-. oikeuden haltijan on toimitettava määräajan kuluessa asuinpaikkansa. poliisille lääkärin- tai erikoislääkärintodistus. 13

14 Ajo-oikeuteen liittyviä ehtoja voidaan muuttaa, kun siihen ilmenee. syytä. Muutoksista on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle. Ajo-oikeuteen liitetyistä ehdoista tehdään merkintä ajokorttiin. Ajokyvyn seuranta Ajokyvyn terveydellisen arvioinnin suorittaa lääkäri. Poliisi toteaa lääkärinlausunnon perusteella, täyttääkö henkilö ajokorttiluvan saamisen edellytykset terveydentilansa puolesta. Lääkärinlausunto voidaan toimittaa. poliisille joko suoraan lääkärin toimesta tai se voidaan luovuttaa asiakkaalle, jolloin hänen on itse toimitettava lausunto poliisille. Poliisi voi poistaa ajo-oikeuden, jos kuljettaja ei esitä ajo-oikeuden voimassaolon edellytyksenä olevaa tai säännöksiin tai poliisin antamaan määräykseen perustuvaa lääkärintodistusta. Saadakseen itselleen uuden ajokortin, jossa on erityismerkinnät tarvittavista lisä- tai hallintalaitteista, voi kuljettaja myös itse oma-aloitteisesti informoida poliisia muuttuneesta terveydentilastaan. Lääkäreiden on, salassapitovelvollisuuden estämättä, toimitettava poliisille kuljettajan ajokelpoisuutta koskeva lausunto, kun henkilön ajokyky on heikentynyt muuten kuin tilapäisesti ja näin ollen ajokorttiluvan terveysvaatimukset eivät täyty. Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä hänellä olevan ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä, hänen ajo-oikeutensa voidaan ajokieltoon määräämisen sijasta muuttaa kokonaan tai määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän täyttää. Määräajaksi muutettu ajo-oikeus voidaan palauttaa ennalleen, kun ajo-oikeuden. haltija määräajan kuluessa esittää täyttävänsä jälleen ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Poliisin tieliikennelain 73 :n nojalla määräämä ajokoe tai -näyte. suoritetaan tutkinnon vastaanottajalle. Poliisin on ilmoitettava. muutoksista Ajoneuvohallintokeskukselle. Ikäkausitarkastukset Ajo-oikeuden haltijoiden terveydentilaa valvotaan ikäkausitarkastuksilla. Suomessa vakinaisesti asuvan ajo-oikeuden haltijan on toimitettava. asuinpaikkansa poliisille lääkärin tai optikon antama lausunto näkökykyä koskevien vaatimusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeuden haltijan tai henkilöauton ammattiajoluvan haltijan on toimitettava asuinpaikkansa poliisille lääkärinlausunto terveysvaatimusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyttää 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Edellä mainittua velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos määräajan. alkaessa on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta siitä, kun ajo-oikeuden haltijaa koskevien terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettu poliisille toimitetulla lääkärinlausunnolla muun syyn kuin määräaikaistarkastuksen johdosta, esimerkiksi ajokorttiluokan korottamisen yhteydessä. Ajoneuvohallintokeskus lähettää lääkärin/optikon lausunnon esittämis-. velvollisuudesta muistutuksen noin kolme kuukautta ennen ajokortin haltijan syntymäpäivää. Myös lääkäri tai optikko voi lähettää lausunnon poliisille. 14

15 Mahdollisuus tukeen Kunta Kotikunnan sosiaalitoimistosta voi vammaispalvelulain nojalla hakea. tukea ajo-opetukseen yksilöllisenä sopeutumisvalmennuksena (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. (vammaispalvelulaki 380/1987) sekä asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalveluasetus 759/1987). Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on, että vammaisen henkilön sosiaalinen toimintakyky säilyisi ja lisääntyisi. Palvelutarve, kuten esim. ajokortin tarve, arvioidaan lääkärintodistuksen sekä muiden asian-. tuntijoiden lausuntojen perusteella. Kunnat ovat myöntäneet varoja autokoulun suorittamiseen lähinnä vaikeasti liikuntavammaisille henkilöille, joiden toimintamahdollisuuksia ajokortin on katsottu merkittävästi edistävän. Palvelua haetaan oman asuinalueen sosiaalipalvelutoimistosta, vammaispalvelulain sosiaali-. työntekijältä. Tukimuoto ei kuulu vammaispalvelulain erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, joten kunnat myöntävät tukea talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Liikenne- ja tapaturmavakuutukset Liikenne- ja tapaturmavakuutusten kuntoutuslakien perusteella on. mahdollista saada taloudellista tukea ajokortin suorittamiseen (laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 626/1991, laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 625/1991). Autoa tarvitsevalle vaikeasti liikuntavammaiselle. korvataan ajokortin suorittamisesta aiheutuvat kulut tai mikäli kuljetta-. jalla on jo ennestään ajokortti, tarvittaessa korvataan uudesta ajo-. näytteestä ja ajokortin uusimisesta aiheutuvat kulut. Kuntoutuslakien mukaan korvattavia apuvälineitä ovat myös sellaiset apuvälineet, joilla voidaan parantaa liikkumismahdollisuuksia, kuten. auton käsihallintalaitteet ja ohjaustehostin. Lähtökohtana auton apu-. välineiden korvaamisessa on, että edullisin tarkoitukseen sopiva väline korvataan. Vakuutuskuntoutuksen ohjeiden mukaan korvattavia välineitä. vammasta riippuen ovat ajoneuvoissa olleet mm. ohjauslaitteet, automaattivaihteisto, ohjaustehostin, vakionopeudensäädin, autonlämmitin, ilmastointilaite ja sähköiset ikkunanostimet. Myös lämmitettävät sivupeilit ja erityisistuimet voidaan tarvittaessa korvata. Lisäksi auton muuttamiseksi pyörätuolin käyttäjälle sopivaksi voidaan korvata paitsi itse laitteita, myös muutostöistä aiheutuvia kuluja. Kuntoutuslain 6 :n mukaan vaikeasti vammaiselle henkilölle voidaan myöntää auton hankkimista varten avustusta tai korotonta lainaa, kun kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista olennaisista rajoituk-. sista käyttää julkisia kulkuneuvoja työmatkan tekoon. Tukea auton. hankintaan voi saada vain työssä käyvä henkilö. Vakuutuskuntoutus. VKK ry:n käytännön mukaan uuden auton hankintakuluista puolet on myönnetty avustuksena, puolet lainana. Jos auton hankintaan ei ole. 15

16 aiemmin myönnetty tukea, korvauksesta ei vähennetä vaihdossa. annettavan vanhan auton hyvityshintaa. VKK:n tuet ovat osittain toimintakykyyn liittyvään kuntoutukseen. perustuvia, osittain työ- ja ansiokykyyn liittyvään kuntoutukseen.. Tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoa VKK:n tukimuodoista löytyy. internetistä, KELA on joissain tapauksissa myöntänyt nuorille vaikeavammaisille. henkilöille tukea autokoulun suorittamiseen. Tuen saajilla on tällöin. ollut KELAn kuntoutuspäätös ammatilliseen koulutukseen ja ajokortin suorittaminen on tukenut koulutuksesta suoriutumista. KELAn myöntämä tuki tähän tarkoitukseen on kuitenkin hyvin harvinaista. Ajoneuvo Liikuntavammaiselle henkilölle auto tai muu ajoneuvo on usein paitsi. kulkuväline myös välttämätön liikkumisen apuväline, jonka tarve korostuu etenkin haja-asutusalueilla, sillä matkat ovat usein pitkiä ja kuntien. tarjoamat kuljetuspalvelut määrällisesti rajoitettuja. Kaikkialla ei ole myöskään tarjolla soveltuvia joukkoliikennepalveluita. Henkilöauto tai muu käyttöön soveltuva ajoneuvo tarjoaa mahdolli-. suuden aktiiviseen liikkumiseen ja toimintaan. Valtion pitkän tähtäimen tavoitteena on, että tulevaisuudessa vammaisten henkilöiden auton tai muun ajoneuvon käyttöä tarpeettomasti vaikeuttavia hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja taloudellisia esteitä puretaan. Vammaisen henkilön käyttöön tuleva ajoneuvo joudutaan usein räätälöimään käyttäjälleen sopivaksi. Sen on kompensoitava käyttäjän liikkumisrajoitteita ja samalla täytettävä turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lähtökohtana on aina sama turvallisuustaso kuin muilla kansalaisilla. Erityistoimenpiteistä johtuvien kustannusten vuoksi ajoneuvon hankkiminen tulee vammaiselle henkilölle usein kalliimmaksi kuin muille ihmisille. Tästä syystä kaikissa Pohjoismaissa ja useimmissa EU-maissa yhteiskunta pyrkii tukemaan vammaisten henkilöiden ajoneuvon hankintaa. Taloudellinen tuki auton hankintaan tulee tällä hetkellä useammalta hallinnon alalta. Selkeimmin tukea saa verottajalta autoveron palautuksena ja vuosittaisen ajoneuvoveron vapautuksena. Lisäksi tukea voi hakea omalta kunnalta ja harvemmin Kansaneläkelaitokselta. 16 Kunta Kotikunnan sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea. auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan vammaispalvelulain nojalla (vammaispalvelulaki 9 1 mom. ja vammaispalveluasetus 17 ). Auton hankinnan tuki on kunnan talousarvioon varattujen määrä-. rahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jota ei koske vammaispalvelulain erityinen järjestämisvelvollisuus. Lähtökohta tuen myöntämiselle on, että vamma vaikeuttaa henkilön liikkumista. Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi vammaispalvelulain nojalla on vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve siten, että vammainen henkilö pystyy osoittamaan tarpeen olevan jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva. Hakemuksessa on selvitettävä, että autoa tarvitsee nimenomaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Korvauksen määrä on puolet niistä todellisista kustannuksista, jotka vammaiselle henkilölle aiheutuvat auton hankinnasta.

17 Kustannuksia arvioitaessa otetaan vähennyksinä huomioon autoveron. palautus ja mahdollisesta vanhasta autosta saatava hyvitys sekä muu. mahdollinen autoon saatava julkinen tuki. Autoveronpalautuksen saaminen ei ole vammaispalvelulain mukaan. esteenä tai edellytyksenä tuen tai korvauksen myöntämiselle. Kotikunnan sosiaalitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä. ajoin ennen auton ostoon ryhtymistä ja neuvotella mahdollisesta tuen saamisesta. Tukea on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Liikenne- ja tapaturmavakuutus Vakuutuslaitokset järjestävät kuntoutusta liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien perusteella. Kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään sellaiseen uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Liikenne- ja tapaturmavakuutusten kuntoutuslakien perusteella on myös mahdollista saada taloudellista tukea ajokortin suorittamiseen. Avustusta tai lainaa myönnetään vaikeasti vammaiselle asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla tarvittavaa kulkuneuvoa varten. Edellytyksenä on, että kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista rajoituksista käyttää julkisia kulkuneuvoja työmatkojen tekoon. Vakuutuslaitokselta tukea auton hankintaan voi siis saada vain työssä käyvä vaikeavammainen henkilö. Ensimmäistä autoa hankittaessa tuki voi kattaa kohtuuhintaisen auton koko hankintahinnan vähennettynä mahdollisella autoveronpalautuksella. Tukea myönnetään myös auton vaihtoon, jolloin uuden auton hinnasta vähennetään vanhan auton hyvityshinta. Käytännössä ensimmäisellä. kerralla vammautumisen jälkeen puolet uuden auton hankintakuluista on myönnetty avustuksena ja puolet lainana. Tukea voi saada kolmen vuoden. välein. Myöhemmin auton vaihdossa tarvittava väliraha myönnetään yleensä vain lainana. Vahingosta vastuussa oleva vakuutuslaitos tekee päätöksen auton. korvaamisesta. Vammautuneen on otettava yhteyttä suoraan omaan. vakuutuslaitokseensa. Auton korvaamiseen ja apuvälineisiin liittyvistä. vakuutusasioista saa tarkempia tietoja liikenne- ja tapaturmavakuutus-. laitoksista sekä Vakuutuskuntoutuksesta. KELA Kansaneläkelaitoksen myöntämät tuet autoiluun liittyen ovat erittäin marginaalisia ja harvinaisia. KELA myöntää kuitenkin toisinaan vaikeavammaiselle henkilölle tukea auton hankintaan, jos auto on välttämätön apuväline hänen yritystoiminnassaan. Tällöin tuki kuuluu KELAn elin-. keinotuen piiriin. Sotilasvammalaki Valtiokonttorin sotilasvamma- ja veteraaniasiat -tulosyksikkö voi myöntää sotavammaiselle henkilölle korvausta auton hankintakuluihin. Lisäksi. tukea voidaan myöntää auton käyttöä helpottavien laitteiden hankintaan, kuten automaattivaihteistoon tai ohjaustehostimeen. Toisinaan vaikeavammaiselle voidaan korvata invalidimopo ja sen tai auton käyttö- ja huoltokustannuksia. Tarkempia tietoja myönnettävistä korvauksista saa Valtiokonttorista. 17

18 Sotilasvammalain (404/1948) mukaan korvausta suoritetaan. palveluksesta aiheutuneen ruumiinvamman tai sairauden johdosta, joka on kohdannut 1) asevelvollista, 2) puolustuslaitoksen työssä olevaa työvelvollista tai 3) muuta sellaista puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa taikka sen tehtävään otettua henkilöä, jonka oikeudesta saada ruuminvamman johdosta korvausta ei säädetä valtion viran- ja toimenhaltijan. tapaturmakorvauksesta annetussa laissa eikä työntekijäin. tapaturmavakuutuslaissa. Vakuutus Invaliditeetin perusteella autoveronpalautusta saaneen henkilön uusi. vakuutus sijoitetaan yleensä tiettyyn lähtöbonusluokkaan. Koska bonustaulukot ovat yhtiökohtaisia, täytyy invaliditeetin perusteella myönnettävän alennuksen eli lähtöbonusluokan suuruus tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Alennus on henkilökohtainen ja se myönnetään vain yhden kerran. Alennusta ei myönnetä, jos hakijalla on jo entuudestaan suurempi bonus kuin mikä on yhtiön käyttämä lähtöbonusluokka. Tämän lisäksi hakija voi saada normaalit yhtiön myöntämät maksu-. alennukset. Invalidialennuksen saamiseksi hakijan on toimitettava vakuutusyhtiöönsä hakemus, josta käy ilmi liikennevakuutuksen numero ja jäljennös autoveron palautuspäätöksestä. Jäljennös päätöksestä on. syytä ottaa ennen kuin nostaa veronpalautuksen. Myöhemmin jäljennöksen saaminen voi olla hankalaa. Kun vaaditut asiakirjat on toimitettu vakuutusyhtiölle, invalidialennus myönnetään samasta ajankohdasta alkaen kuin autoveronpalautus. Tuki autoilun apuvälineiden hankintaan Auton ostaminen on usein suuri hankinta, jota on hyvä suunnitella etukäteen, sillä huomioon otettavia seikkoja on useita. Auton valintaan vaikuttavat mm. käyttötarve, ajamisen määrä ja tilan tarve. Liikuntarajoitteisella henkilöllä valintaan vaikuttavat myös tarvittavat lisävarusteet ja autoilun mahdollistavat apuvälineet. Neuvoa ja opastusta auton ja apuvälineiden valintaan saa paitsi joistakin autoliikkeistä myös apuvälineisiin erikoistuneista yrityksistä, joita on Suomessa parisenkymmentä (ks. Yhteystiedot Stakes/apudata). Varusteliikkeiden henkilökunnan ammattitaito on Suomessa hyvä ja he osaavat kohdistaa apuvälineet juuri oikein eli kulloinkin kyseessä olevaan vammaan pystytään tarjoamaan parhain mahdollinen vaihtoehto. Rakenteellisia muutoksia autoihin tekevät yritykset yleensä myös katsastuttavat ajo-. neuvon asiakkaan puolesta. 18

19 Auton hankinnassa huomioitavia seikkoja ovat mm. lisävarusteiden ja apuvälineiden tarpeen arviointi, välineiden ja varusteiden hankinta, tekniset erityisratkaisut ja niiden asennus sekä rahoitus-, vakuutus- ja hakemusasiat. Muutostyöt autoon tehdään aina asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen. mukaan niin, että lopputuloksena olisi mahdollisimman itsenäinen ja. turvallinen liikkuminen. Julkisin varoin apuvälineitä myönnetään yleisimmin lääkinnällisenä kuntoutuksena (kunnan terveystoimi) ja sen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa vammaispalvelulain perusteella (sosiaalitoimi). Vammaispalvelulain perusteella korvataan vakiomalliseen autoon sellaisia apuvälineitä, jotka mahdollistavat auton käytön toimintarajoitteista huolimatta. Korvattavat apuvälineet ovat toimintarajoitteista riippuvia eli ratkaisua tehtäessä otetaan huomioon vammaisen henkilön olosuhteet ja se, minkälaisia laitteita hänen vammansa tai sairautensa edellyttää. Muutostöitä voivat olla mm. ajohallintalaitteet, ohjaustehostin, kääntyvä istuin ja pyörätuolin nostolaite. Nämä muutostyöt korvataan kokonaan määrärahojen puitteissa. Vammaispalvelulain mukainen korvaus välttämättömiin lisälaitteisiin tai auton muutostöihin järjestetään kunnan siihen tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Apuvälineet määritellään asetuksessa lääkinnällisestä kuntoutuksesta, jonka mukaan apuvälineitä ovat lääkinnällisin perustein todetun. toimintavajavuuden kompensoimiseen tarkoitetut välineet, laitteet tai vastaavat, joita vajaakuntoinen tarvitsee selviytyäkseen päivittäisissä toiminnoissaan. Hyvä apuväline on aina sopiva käyttäjälleen, avuksi siihen tarkoitetussa tehtävässä, helppo käyttää, käytössä turvallinen, kestävä. Hyvän apuvälineen tulisi, jos vain mahdollista, ehkäistä ennalta toimintakyvyn ongelmia eikä sen tulisi estää muiden tehtävien suorittamista. Hyvä ja asianmukainen apuväline tukee käyttäjänsä toimintaa,. jolloin omatoimisuus lisääntyy. Hyvä apuväline vähentää palveluiden tarvetta ja tukee itsenäistä. toimintaa. Vakiomalliseen autoon tehdyt muutostyöt voivat tulla vammaispalvelulain mukaan korvattaviksi välttämättöminä muutostöinä. Vammaispalvelulain nojalla voidaan korvata myös puolet kustannuksista, jotka aiheutuvat. auton käyttöä helpottavista laitteista kuten lisälämmittimestä. Muutos-. töiden sekä autoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kustannusten kor-. vausta haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta. Sosiaalitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen auton ja lisälaitteiden hankintaa. 19

20 20 Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen perusteella korvausvelvollinen vakuutusyhtiö voi korvata autossa tarvittavia apuvälineitä vakuutusasiakkaalle, kun tällaisen välineen tarve johtuu korvattavasta vammasta tai sairaudesta. Tukea näihin apuvälineisiin voi saada silloinkin, kun auton hankintaa ei tueta, jos tarve johtuu korvattavasta vahingosta ja siitä. aiheutuneista toimintakyvyn rajoitteista. Päätöksen auton tai sen apuvälineiden korvaamisesta tekee vahingosta vastuussa oleva vakuutuslaitos. Valtiokonttorin tai vakuutuslaitosten. asiakkaiden tulee olla auton muutostöitä ja autoon kuuluvia välineitä. koskevissa asioissa yhteydessä suoraan omaan vakuutuslaitokseensa.

Ajonäytteen suorittaminen

Ajonäytteen suorittaminen Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 26.11.2009 AKE 52/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 30.9.2004, 17 Ajooikeuden muutos Kohderyhmät

Lisätiedot

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS 321 kentät laite, mikä Silmälasien tai piilolasien käyttö ajettaessa kojeen käyttö ajettaessa Käytettävä ole käytettävä Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 322

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS yhteisnäkö kentät laite Värinäkö Tarkka Heikko Värisokea ituus, mikä kojeen käyttö ajettaessa ole käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 RINTEL OY uh. (09) 829 4600

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Pirjo Ilanne-Parikka sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri Tiimiklubi 12.10.2012 Diabeteskeskus Ajokorttilaki annettu 29.4.2011 Laki voimaan 19.1.2013 Nykyiset ajokortit

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

NUORISON TERVEYSTODISTUS

NUORISON TERVEYSTODISTUS t löydökset Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 1 (4) POTILASASIAKIRJOIHIN t löydökset Käytettävä ole käytettävä 2 (4) TUTKITULLE t löydökset Käytettävä ole käytettävä 3 (4) TUTKITULLE

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Keskeiset ajankohtaiset asiat Ajokorttidirektiivit 2006/126/EY ja sen

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen...

Lisätiedot

Lausunto La ki. ajokorttilain muuttamisesta. Ajokortteihin, ajokorttilupiin ja eräisiin muihin lupiin liittyvä toimivalta

Lausunto La ki. ajokorttilain muuttamisesta. Ajokortteihin, ajokorttilupiin ja eräisiin muihin lupiin liittyvä toimivalta Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi Viitaten 13.5.2014 päivättyyn lausuntopyyntöönne, LVM054:00/2013, koskien ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä (toimivaltasiirto)

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa:

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen M. Peräaho, S. Laapotti, A. Katila & K. Hernetkoski Liikennepsykologia, Turun yliopisto Tausta ja menetelmä Jatkoa

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä AJOTERVEYDEN VALVONTA Poliisin näkökulma 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 1 29.10.2015 Poliisilaitoksesta pääpoliisiasema Tampereella yhteensä 18 toimipistettä 1004 vakituista työntekijää,

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA OHJE 1.1.2012 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA OHJE 1.1.2012 ALKAEN 14.12.2011 169 Liite 3 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA 1.1.2012 ALKAEN Voimassa: 1.1.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä määrärahasidonnaisista tukitoimista

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Sisältö Opetuslupa...3 Hakeminen...3 Myöntäminen...3 Voimassaolo...4 Peruuttaminen...4

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Ammatti (myös ennen eläkettä)

Postinumero ja -toimipaikka. Ammatti (myös ennen eläkettä) N:o 849 2373 Lomake täytetään etukäteen ennen lääkärin tarkastusta ja epäselväksi jääneet kohdat täytetään tarkastuksessa. Lomake on tuotava tarkastukseen mukaan. Lomake jää potilasasiakirjoihin eikä sitä

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011 386/2011 Ajokorttilaki Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 849. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ajokorttiterveystodistuslomakkeista. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 849. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ajokorttiterveystodistuslomakkeista. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2004 N:o 849 850 SISÄLLYS N:o Sivu 849 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajokorttiterveystodistuslomakkeista... 2371 850 Verohallituksen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv vaikeavammainen hakija VpL 2, VpA 5 Kuljetuspalveluun (VpA 5 ) oikeutetulla on mahdollisuus saada välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 70/2015 Laki ajokorttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorttilain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017 1. Kaupungin toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Kaupunginvaltuusto - Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat:..... 1 1.2 Myöntäminen... 1 1.3

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1. Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1996 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 :n muuttamisesta... 1 2 Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2014 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

1/6. 2 Tässä raitioliikennesäännössä raitioliikenteellä tarkoitetaan Helsingin kaupungin hallinnoimalla raitiotiellä tapahtuvaa liikennöintiä.

1/6. 2 Tässä raitioliikennesäännössä raitioliikenteellä tarkoitetaan Helsingin kaupungin hallinnoimalla raitiotiellä tapahtuvaa liikennöintiä. 1/6 HELSINGIN KAUPUNGIN RAITIOLIIKENNESÄÄNTÖ 1 Raitioliikenteessä Helsingin kaupungin alueella on sen lisäksi, mitä muussa lainsäädännössä on säädetty, noudatettava tämän raitioliikennesäännön määräyksiä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA OHJE STM/4354/2008 9.3.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA 1. Lainsäädäntö Ajokorttilupa edellyttää, ettei hakijalla ole ajokorttidirektiivin

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään.

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite:

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot