NIBE FIGHTER 410P LEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIBE FIGHTER 410P LEK"

Transkriptio

1 MOS FI 00- FIGHTER 0P 00 Asennus- ja hoito-ohjeet NIBE FIGHTER 0P

2

3 Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulun yläosa (näkyvä osa)... Näkyvät toiminnot... Käyttötaulun alaosa (peitetty osa)... Peitetyt toiminnot... Omakotitalon omistajalle Huonelämpötila Lämpöautomatiikka... Perussäädöt... Huonelämpötilan muutos... Lämpöautomatiikan lähtöarvot... 9 Huoltotoimenpiteet Ilmansuodattimen puhdistus... 0 Muuta... 0 Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus... 0 Varoventtiilien tarkastus... Painemittari... Poistoilman lämpötila... Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys... Käsittely... Asennuspaikka... Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus... Asennusten tarkastus... FIGHTER 0P:n lämpötilat... Putkiasennukset Yleistä... Putkiliitännät... Pumppu- ja painehäviökäyrä... Laiteliitännät... Käyttövesiliitännät... Tuloilmapatteri... Ilmanvaihtoasennukset Ilmavirtaus... Puhallinkäyrä... Kanavien asennus... Liesipuhallinkanava... Säätö... Sähköliitännät Kytkennät... Toimitettaessa kytketty teho... Lämpötilarajoittimen palautus... Suurin vaihevirta... Puhallintehon säädöt... Sähkövastuksen käynnin esto... Ulkolämpötila-anturin liitäntä... 9 Verkkokäskyohjaus ja valvontakytkin... 9 Käynnistys ja säädöt Valmistelut... 0 Vedenlämmittimen ja lämmitysjärjestelmän täyttö.0 Lämmitysjärjestelmän ilmaus... 0 Käynnistys... 0 Ilmanvaihdon säätö... Jälkisäätö... Lämmitysjärjestelmän tyhjennys... Tuloilmapatterin vesivirran säätö... Asentajalle Vedenlämmittimen tyhjennys... Lämpöautomatiikan säätö Lämpökäyrän muutos -... Lämpökäyrän muutos 0... Lämpökäyrän muutos +... Säädöt käyrän mukaan... Huolto Käyttötaulun alas kääntäminen... Kylmäainejärjestelmä... Kanavien kuvaus... Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Lämmin vesi liian kylmää tai ei lämmintä vettä... Lämmin vesi liian kuumaa.... Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu... Alhainen huonelämpötila... Korkea huonelämpötila... Kytkimen asento "... Automaattivarokkeen palautus... Numeronäytöt... Painevahtien palautus... Korkea jäteilman lämpötila... Puhaltimen puhdistus... Kiertopumpun apukäynnistys... Sähkökytkentäkaavio Tehon vaihtokytkentä... Mitat Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit... 0 Mitoitusperiaate... 0 Komponenttien sijainti Komponenttien sijainti... Lisävarusteet Lisävarusteet... Komponenttiluettelo Komponenttiluettelo... Tekniset tiedot Tekniset tiedot... FIGHTER 0P

4 Omakotitalon omistajalle Yleistä Lue näiden asennus- ja hoito-ohjeiden kohta "Omakotitalon omistajalle", jotta hyödyt parhaiten FIGHTER 0P -lämpöpumpusta. FIGHTER 0P on niin kutsuttu poistoilma lämpöpumppu, joka esilämmittää tuloilman. Se tarkoittaa, että pumppu ottaa talteen tuuletusilman energian ja käyttää sen käyttöveden ja talon lämmittämiseen. Mikroprosessori huolehtii siitä, että lämpöpumppu toimii aina tehokkaimmalla tavalla. FIGHTER 0P on ruotsalainen, pitkäikäinen ja luotettava laatutuote. Täytetään, kun lämpöpumppu on asennettu Valmistenumero (0) pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa NIBEen. 09 Asennuspäivä Asentajat Paisuntasäiliön esipaine (0, baaria toimitettaessa) Valittu teho, sähkövastus Kiertopumpun säätö Säätö, säätöventtiili Puhallinteho Katkaisin Valittu potentiometrin asento Potentiometri Supply air A Tuloilma Asento A (rajoitettu) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Potentiometri Supply air B Tuloilma Asento B (normaali) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Potentiometri Supply air C Tuloilma Asento C (tehostettu) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Säätö, läppä (jos sellainen on) Mitattu kokonais ilmavirtaus l/s m /h Säätö: "Valinta, lämpökäyrä" Säätö: "Muutos, lämpökäyrä" Päiväys Allekirjoitus FIGHTER 0P

5 Omakotitalon omistajalle Järjestelmän kuvaus Med blandningsventil Toimintaperiaate Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Raitisilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma FIGHTER 0P lämpöpumppuun kuuluu ruostumattomalla vedenlämmittimellä varustettu sähkökattila ja poistoilman Zuluft energian Abluft talteen ottava Fortluft lämpöpumppu. Se palauttaa energian takaisin kattilaan. Lämpöpumppu asennetaan ilmanvaihtojärjestelmään, jossa on mekaaninen poisto- ja tuloilman kuljetus. FIGHTER 0P:ssä käytetään tasavirtapuhaltimia. Sähkövastuksen vakioteho on 9,0 kw. Myös, kw on saatavissa. Toimitusteho on,0 kw ja valinnaisvaihtoehdossa 9,0 kw. Kun huoneenlämpöinen poistoilma menee höyrystimen läpi, kiehumispisteeltään matala kylmäaine höyrystyy. Huoneilma luovuttaa lämmön kylmäaineeseen. Kylmäaine puristetaan kompressorissa, ja sen lämpötila nousee voimakkaasti. Lämmin kylmäaine johdetaan sähkökattilaan sijoitettuun lauhduttimeen. Kylmäaine luovuttaa lämmön sähkökattilan veteen, jolloin kylmäaineen lämpötila laskee ja se tiivistyy kaasusta nesteeksi. Kylmäaine johdetaan sitten suodattimen läpi paisuntaventtiiliin, jossa paine ja lämpötila laskevat lisää. Kylmäaineen kierto on päättynyt ja se menee taas höyrystimen läpi. Tuloilmapuolen lämpöpatterin edellä on jäätymisenestoläppä, joka sulkeutuu automaattisesti, jos tuloilman lämpötila patterin jälkeen on alle +. Außenluft Outs a G Utan blandningsventil A Uteluft Tilluft Lämmitetty Frånluft Ilma siirtyy tuloilmalaitteella varustetusta huoneesta poistoilmalaitteella varustettuun huoneeseen. huoneilma siirtyy kanavajärjestelmään. Järjestelmäperiaate H Avluft Liesituulettimen ilma kulkeutuu erillisessä kanavassa suoraan ulos. E FIGHTER 0P ottaa ulkoilmaa ja lämmittää sen. Außenluft Zuluft C Kun huoneilma on ohittanut lämpöpumpun, se ohjataan ulos. Poistuvan Fortluft ilman lämpötila on laskenut lämpöpumpun otettua energian talteen. Abluft Ra F Lämmitetty tuloilma siirtyy huoneeseen. FIGHTER 0P D FIGHTER 0P tuottaa sekä käyttövettä että huonelämpöä. B Lämmin huoneilma siirtyy FIGHTER 0P lämpöpumppuun, joka kerää energian talteen.

6 Omakotitalon omistajalle 0,, Käyttötaulu 9, Käyttötaulun yläosa (näkyvä osa) 90. 9, Painemittari A Katkaisin B Merkkivalot C Numeronäyttö D bar 0 E F Lisäkäyttövesi Lämpökäyrän muutos Art.nr. bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

7 med häftämne. A B C 0, Painemittari Tästä näkyy lämpöpatteripiirien paine. Mittarin asteikko on 0 baaria. Normaalipaine on 0,, baaria. Katkaisin asentoa, Lämpöpumppu suljettu kokonaan. Normaaliasento. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. Vara-asento. Tätä asentoa käytetään käynnistyksessä ja mahdollisten käyttöhäiriöiden bar 0 yhteydessä. Merkkivalot, 9, Ylämerkkivalo Palaa Kompressori käynnissä, Vilkkuu Sammuksissa Kompressori ei käynnissä. Keskimmäinen merkkivalo Palaa Sulatus, käynnistyy automaattisesti. Vilkkuu Sammuksissa Normaaliasento. Alamerkkivalo Palaa Sähkövastus kytketty päälle. Vilkkuu Ulkoinen ohjain (esim. kuormitusvahti) on kytkenyt sähkövastuksen osia pois päältä. Sammuksissa Sähkövastus kytketty pois päältä. Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu Näkyvät toiminnot D 90. 9, E F Numeronäyttö Normaalikäytön aikana tässä näkyy kattilan lämpötila. Kaksi vasenta numeroa ilmoittavat "kanavanumeron", ja kaksi oikeaa kanavan arvon tai asetuksen. 9, Mahdollisen toimintahäiriön aikana näkyviin tulevat vuorotellen häiriöilmoitus ja kanavanumero sekä arvo, katso luvut "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Numeronäytöt". Huom! Siirryttäessä varatilasta normaalitilaan numeronäyttö voi pysyä h e t k e n sammuneena. Tämä saattaa tapahtua myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa. Lisäkäyttövesi Kun "Lisäkäyttövesi"-painiketta painetaan, kattilan lämpötila nousee noin 0 :een ja lisäkäyttövettä saadaan noin tunnin ajan. Tässä tilassa sisäänrakennettu merkkivalo palaa koko ajan. Kun painiketta painetaan toisen kerran, toiminto on jatkuvasti päällä ja käyttöveden lämpötilaa nostetaan tunnin ajan kerran vuorokaudessa. Tässä tilassa sisäänrakennettu merkkivalo vilkkuu. Kolmas painallus palauttaa alkuperäiset asetukset. Muutos, lämpökäyrä 90. 9, Art.nr. Säätimellä "Muutos, lämpökäyrä" avulla voidaan lämpökäyrää siirtämällä muuttaa huonelämpötilaa., 9,. r=,, bar 0 9 Transparent, blåfärgad film (ej hål). Ø bar Hål x 0 Hål x st Ø,, transparent, ofärgad film (ej hål). OBS! Endast halv cirkel (radie=) FIGHTER 0P

8 Art.nr. 0 Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu Käyttötaulun alaosa (peitetty osa) bar 0 Merkkivalot G Käyttöasento H Kanavavalinta I Valinta, lämpökäyrä J K Automaattivaroke M Puhallinnopeus L Lämpötilarajoitin bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

9 bar 0 ärgad film (ej hål). färgad film (ej hål). radie=) na (Ø) ämne. bar 0 Hål x Hål x G H I Käyttöasennon ilmaisimet Käyttöasentopainikkeen vieressä olevat kaksi merkkivaloa ilmoittavat valitun käyttöasennon. Niitä ei pidä sekoittaa numeronäytön merkkivaloihin. Ylempi merkkivalo "Sähkövastus" Palaa Sähkövastus voidaan kytkeä päälle tarvittaessa, ts. kun kompressori ei yksin pysty hoitamaan lämmitystä. Sammuksissa Sähkövastus pois päältä Alempi merkkivalo "Kiertopumppu" Palaa Kiertopumppu käynnissä. Sammuksissa Kiertopumppu 9, ei käynnissä. Tässä tilassa myös shunttiventtiili on suljettu. 90. Käyttöasento Ø, Ø,, 9, 9, Kun lämpöpumppu käynnistetään, kaikki toiminnot (sähkövastus, kiertopumppu ja lämpöautomatiikka) käynnistyvät. Kun painiketta "Käyttöasento" painetaan kerran, sähkövastus kytkeytyy pois päältä. Kun painiketta painetaan toisen kerran, myös kiertopumppu pysähtyy. Vain käyttöve situotanto toimii silloin. Jos painiketta painetaan vielä, sähkövastus ja kiertopumppu kytkeytyvät taas päälle. Kanavavalinta Painikkeen "Kanavavalinta" avulla selataan numeronäytön kanavia ja etsitään haluttu arvo tai asetus. Tästä voidaan lukea seuraavat arvot: Kattilan lämpötila Menolämpötila Ulkolämpötila Höyrystimen lämpötila Jäteilman lämpötila Valittu lämpökäyrä Muutos, lämpökäyrä Lämpötila, kompressorin anturi 9 Tuloilman lämpötila 0 Menovesi laskettu Art.nr. Menovesi poikkeama - Huoltokanavat Kanava on tavallisesti Art.nr. aina näkyvissä numeronäytössä. Kanavia selattaessa kanava palaa jonkin ajan kuluttua automaattisesti näyttöön. Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu, 9,,, Peitetyt toiminnot Art.nr. J K L M Valinta, lämpökäyrä Säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" valitaan lämpöautomatiikka, katso luku "Huonelämpötila". Automaattivaroke Automaattivarokkeen palautus. Lämpötilarajoitin Lämpötilarajoittimen palautus. Puhallinnopeus Tällä nupilla valitaan puhallinnopeus. Art.nr. Valittavana on kolme nopeutta: Asento A: Rajoitettu ilmanvaihto Asento B: Normaali ilmanvaihto Asento C: Tehostettu ilmanvaihto Normaalisti käytetään asentoa B. Asentoa A käytetään kun talossa voidaan tilapäisesti käyttää pienempää ilmanvaihtovirtausta, esimerkiksi silloin, kun talossa ei ole ketään. Tätä asentoa ei tulisi käyttää pidempiä aikoja. Muuten on olemassa huonon sisäilmaston ja kosteusvaurioiden vaara. Asentoa C käytetään kun taloon halutaan tilapäisesti suurempaa ilmanvaihtovirtausta, esimerkiksi silloin, kun talossa on paljon bar ihmisiä. Art.nr. Tätä asentoa ei tulisi käyttää pidempiä aikoja. Muuten 0 energiankulutus ja käyttökustannukset nousevat. bar 0 FIGHTER 0P

10 Omakotitalon omistajalle 9, Huonelämpötila Lämpöautomatiikka Sisälämpötila on riippuvainen monista eri seikoista. Lämpimänä vuodenaikana riittää useimmiten auringon säteilemä lämpö, ihmisten ja eri laitteiden antama lämpö talon pitämiseksi lämpimänä. Kun ilma kylmenee, lämmitysjärjestelmä on käynnistettävä. Mitä kylmempää ulkona on, sitä lämpimämpää vettä tarvitaan lämmitysjärjestelmän kiertoon. Tämä säätö tapahtuu automaattisesti, mutta sähkökattilan perusasetus on valittava ensin, katso luku "Huonelämpötila" "Perusasetus". Perussäädöt Perusasetus valitaan säätimillä "Valinta, lämpökäyrä" ja "Muutos, lämpökäyrä". Jos ei tiedetä, mitkä arvot on valittava, lähtöarvot voidaan hakea seuraavalla sivulla olevasta kartasta. Jos huonelämpötilaa ei saada halutuksi, jälkisäätö on ehkä tarpeen. Huom!Odota säätöjen välillä vuorokausi, niin että lämpötilat ehtivät asettua. Perusasetusten jälkisäätö Kylmä sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, kierrä säädintä "Valinta, lämpökäyrä" askel myötäpäivään. Jos huonelämpötila on liian korkea, kierrä säädintä "Valinta, lämpökäyrä" askel vastapäivään. Lämmin sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" askel myötäpäivään. Jos huonelämpötila on liian korkea, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" askel vastapäivään. Huonelämpötilan muutos Huonelämpötilan muutos Jos haluat laskea tai korottaa sisälämpötilaa joko tilapäisesti tai pysyvästi aikaisempaan lämpötilaan verrattuna, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" myötätai vastapäivään. Yksi viiva vastaa huonelämpötilan noin asteen muutosta. Huom! Lämpöpatterien tai lattialämmön termostaatit saattavat "jarruttaa" huonelämpötilan kohoamista, jolloin niitä on säädettävä ylöspäin. Art.nr. 0 FIGHTER 0P

11 Omakotitalon omistajalle Huonelämpötila 9 Lämpöautomatiikan lähtöarvot Kartan arvot koskevat "Valinta, lämpökäyrä". Ensimmäinen arvo on lämminpatterijärjestelmiä* varten. Lämpökäyrän muutos on. Suluissa oleva arvo on betonipalkkirakenteeseen asennettuja lattialämmitysjärjestelmiä** varten. Puupalkkirakenteeseen asennettujen järjestelmien lähtökohdaksi on otettava sulkuja edeltävä luku, josta on tällöin vähennettävä kaksi yksikköä. "Muutos, lämpökäyrä" asetetaan tässä tapauksessa arvoon -. Kartan arvot ovat useimmiten hyviä alkuvalintoja, joiden tarkoituksena on saada noin 0 :n huonelämpötila. Arvoja voidaan muuttaa tarvittaessa jälkikäteen. Alhaisemmat arvot maan pohjoisosassa johtuvat alemmista mitoituslämpötiloista. Esimerkkejä lähtöarvojen valinnasta:. Talo, jossa on lämminpatterijärjestelmä* Vaasa = alue 9 (). Valitse 9 säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". Ivalo Ivalo. Talo, jossa on betonipalkkirakenteeseen asennettu lattialämmitys** Rovaniemi () Vaasa = alue 9 (). Valitse säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". Rovaniemi (). Talo, jossa on puupalkkirakenteeseen asennettu lattialämmitys** "Valinta, Uleåborg lämpökäyrä" ja - säätimellä "Muutos, Kajaani () Vaasa = alue 9 (). Valitse (9-=) säätimellä lämpökäyrä". Oulu Kajaani () Vasa Kuopio Esimerkki: Vaasa Kuopio Jyväskylä 9 () Jyväskylä Björneborg Tammerfors Lahtis Pori Tampere Lahti Åbo * Lämminpatterijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jonka siirtämän lämpötilan on oltava kylmimpänä Helsingfors päivänä. ** Lattialämmitys voidaan mitoittaa monella eri tavalla. Yllä olevassa esimerkissä ja tarkoitetaan järjestelmää, jonka siirtämän lämpötilan on oltava kylmimpänä päivänä noin 0 tai 0. FIGHTER 0P Turku Helsinki

12 Omakotitalon omistajalle 0 Huoltotoimenpiteet Ilmansuodattimen puhdistus Lämpöpumpun ilmansuodattimet on puhdistettava säännöllisesti (noin kolme kertaa vuodessa). Puhdistuskertojen aikaväli vaihtelee ja on riippuvainen poistoilman sisältämästä pölymäärästä. Aseta katkaisin asentoon 0. Avaa ylempi etuluukku vetämällä alareunasta ja nosta se sitten ylös. Suodatinkotelo irrotetaan kääntämällä mustaa kahvaa neljänneskierros vastapäivään. Vedä kotelo ulos, irrota suodatin ja ravistele se puhtaaksi. Tarkasta, ettei suodatin ole rikki. Uusi alkuperäissuodatin on tilattavissa NIBE:ltä. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Muistutus suodattimen puhdistustarpeesta näkyy joka kolmas kuukausi numeronäytössä vikakoodina A-0. Huomaa, että tämä aika nollataan kytkemällä virtakatkaisin asentoon nolla. Muuta Jos poistoilmansuodatin () on hyvin likainen tai epäkunnossa, myös höyrystin on ehkä puhdistettava. Sen saa kuitenkin tehdä vain poikkeustapauksissa. Ennen puhdistusta lauhdevesiletku irrotetaan. Suorista letku, jotta kondenssivesi valuu pois. Höyrystin puhdistetaan vedellä ja tarvittaessa miedolla pesuaineliuoksella ja pesusienellä. Letku kiinnitetään takaisin paikalleen niin, että siihen muodostuu vesilukko. Tarkasta, ettei epänormaalia ääntä tai vuotoja esiinny. Talon ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava säännöllisin väliajoin pienellä harjalla tehokkaan ilmanvaihdon ylläpitämiseksi. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa. Huom! Älä sekoita venttiilejä, jos useampi irrotetaan yhtäaikaa puhdistusta varten. Tarkasta myös ulkoilmanottoritilät (talon ulkopuolella). Puhdista tarvittaessa. Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus FIGHTER 0P

13 gamma Omakotitalon omistajalle Huoltotoimenpiteet Varoventtiilien tarkastus Painemittari bar 0 v.v. k.v. v.v. FIGHTER 0P on varustettu kahdella varoventtiilillä, joista yksi on lämmitysjärjestelmää ja toinen vedenlämmitintä varten. k.v. Återledninledning varoventtiilin () on oltava täy- Fram- Lämmitysjärjestelmän v.v. k.v. radiatorer radiatorer Återledninledning Framsin tiivis, kun taas radiatorer vedenlämmittimen radiatorer varoventtiilistä () tulee joskus vettä käyttöveden kulutuksen jälkeen. Päästön aiheuttaa vedenlämmit-timeen otettu kylmä vesi joka laajenee lämmetessään, jolloin paine lisääntyy ja varoventtiili v.v. aukeaa. k.v. Återledninledning Fram- Varoventtiili () tulee tarkastaa kerran radiatorer vuodessa, radiatorer ja varoventtiili () tulee tarkastaa kertaa vuodessa. Tarkasta yksi venttiili kerrallaan alla olevien ohjeiden mukaan: Avaa venttiili. Tarkasta, että venttiilin läpi virtaa vettä. Sulje ventiili. v.v. k.v. v.v. k.v. v.v. v.v. k.v. k.v. v.v. k.v. v.v. k.v. Lämmitysjärjestelmän paine on tavallisesti 0,, baaria. Tarkasta paine painemittarista (). Poistoilman lämpötila Tarkasta että jäteilman (kanava ) lämpötila on selvästi huonelämpötilaa alempi kompressorin ollessa käynnissä, katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Korkea jäteilman lämpötila". Jäteilman lämpötilanvaihtelu on normaalia. bar 0 v.v. k.v. v.v. v.v. k.v. k.v. FIGHTER 0P

14 Asentajalle Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys Lämpöpumppu on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. Käsittely Lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta. Lämpöpumpun käsittelyssä, asennuksessa, huollossa, puhdistuksessa ja hävityksessä on siksi noudatettava erityistä varovaisuutta kylmäainejärjestelmän vaurioiden ja vuotovaaran välttämiseksi. Asennuspaikka Lämpöpumppu on sijoitettava tekniseen tilaan selkäpuoli noin 0 mm ulkoseinästä, jotta vältetään käyntiäänen mahdollisesti aiheuttamat haitat. Jos tämä ei ole mahdollista, makuuhuoneen tai muun äänille herkän huoneen vastaista seinää on vältettävä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Huom! Laitteen on aina oltava vähintään 0 mm etäisyydellä seinästä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Asennusten tarkastus Kattilajärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien sääntöjen mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, sen asennus on myös tarkastettava. FIGHTER 0P:n lämpötilat Kattilan ja vedenlämmittimen tavalliset lämpötilatasot. Temperatur Lämpötila Min.rajoitus begränsning Framledningstemperatur Menolämpötila Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus 0 Ulkolämpötila Utetemperatur 0 Sommar Kesä Vinter Talvi MUT DUT MUT: DUT: Dimensionerande Mitoittava ulkolämpötila utetemperatur Vedenlämmittimen Vattenvattentemperatur lämpötila "Extra Lisäkäyttövesi varmvatten" Vedenlämmittimen Vattenvattentemperatur lämpötila "Normalfall" Normaalitapaus Kattilalämpötila Panntemperatur H Käyttöveden lämpötila vedenlämmittimessä saattaa vaihdella välillä n Sekoitusventtiilin () avulla voidaan valita kulutuspisteiden halutut lämpötilarajat. Käyttöveden määrää voidaan lisätä käyttötaulun säätimen "Lisäkäyttövesi" () avulla. Temperatur Paisuntasäiliön () tilavuus on litraa ja sen vakiopaine on 0, baaria ( mvp). Se tarkoittaa, että suurin 0 sallittu korkeusero "H" säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on m, katso kuva. 0 Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä Unterer Grenzwert paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on säädettävä tarkastuksen yhteydessä. 0 Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin. 0 Suurin järjestelmätilavuus ilman kattilaa yllä mainitussa paineessa on litraa. Außentemperatur 0 FIGHTER 0P 0 Sommer Winter DUT Vorlauftemperatur DUT: Norm-Temperatur

15 KV Yleistä KV VV BACKVENTIL Asentajalle Putkiasennukset Laiteliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien normien mukaisesti. Järjestelmä edellyttää lämpöpatteripiirin kylmälämpötilamitoitusta. DOT-järjestelmän korkein suositeltu tulolämpötila on ja menolämpötila. Kun kiertopumppu on käynnissä, lämpöpatterivirtausta ei saa pysäyttää kokonaan. Tämä tarkoittaa, että järjestelmässä, jossa lämpöpatterivirtaus loppuu kokonaan termostaattiventtiilien ollessa suljettuina, on oltava niin sanottu "ohitusventtiili" kiertopumpun suojelemiseksi. Järjestelmän kokonaistilavuus on 0 litraa, joista vedenlämmittimen tilavuus on 0 litraa ja kaksoisvaippatilan 0 litraa. FIGHTER 0P:n paineastian hyväksytty paine on 0,0 baaria (,0 MPa) vedenlämmittimessä ja, baaria (0, MPa) kaksoisvaippatilassa. Varoventtiiliin on liitettävä viemäriin johdettu hukkavesiputki. Hukkavesiputken halkaisijan on oltava sama kuin varoventtiilin. Putken on laskettava koko matkalta vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Höyrystimen kokooja-altaan ja varoventtiilien jätevesi johdetaan hukkavesiastian kautta viemäriin, niin että KV kuumavesiroiskeet eivät pääse aiheuttamaan tapaturmia. Putkiliitännät Varoventtiiliin on liitettävä viemäriin johdettu jätevesiputki. Jätevesiputken halkaisijan on oltava sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putken on laskettava koko matkalta vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Jätevesiputken poistoaukko jätetään näkyviin. Noudata voimassa olevia normeja. Huom! Putkisto on huuhdeltava ennen lämpöpumpun asennusta epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi Pumppu- ja painehäviökäyrä kpa 0 Maks. Max virtaus: flöde: 00 l/h LK 0/0/ Lämpöpumppuun FIGHTER 0P voidaan liittää myös muita lämmönlähteitä. Kytkentään tarvitaan lisävarusteita. Ota yhteys NIBE AB:hen lisätietojen saamiseksi. Käyttövesiliitännät Lämmin ja kylmä vesi liitetään kohtiin () (lämmin käyttövesi) ja () (kylmä käyttövesi). Jos poreallas tai muu paljon käyttövettä kuluttava laite asennetaan, lämpöpumpun lisäksi järjestelmään tulisi asentaa sähkötoiminen VV-BEREDARE vedenlämmitin. MED "DELAT" Jos varaaja VENTILKOPPEL on varustettu Ø mm venttiiliryhmällä, se tulisi korvata vastaavalla Ø mm ryhmällä (jaettava). Sopivia varaajia ovat COMPACT lattia-asennukseen ja EMINENT INK KV-ANSL -00 seinäasennukseen.. Jaa VV venttiiliryhmä. PROPPNING. Asenna KV venttiiliryhmä varaajan kylmäveden tuloliitäntään. VV BACKVENTIL. Asenna sekoitusventtiili varaajan lämpimän veden menoliitäntään.. Tulppaa venttiiliryhmän liitännät. Vv Vv från lämpöpumpusta värmepump Kv Takaiskuventiili Backventil Ventilkoppel-del Venttiiliryhmä LK 0/Cu-rör/0// LK 0/ Blandningsventil-del Sekoitusventtiili Tulppaus Proppas Vv Käytettävissä Tillgängligt oleva tryck, paine, kpa kpa Tillgänglig pumpkapacitet (pannans interntryckfall fråndraget) Internt tryckfall i panna (inklusive armatur) 00 0, 00 0, , 00 LK /0/ MMA MM P Virtaus Flöde l/h 0, 0, l/s Ventilkoppel-del Kv Venttiiliryhmä ARMATUR Vv från värmepump Blandningsventil-del Sekoitusventtiili LK 0 Backventil LK /0/ LK Vv FIGHTER 0P utan Blandningsventil ARMATUR

16 Asentajalle Putkiasennukset Tuloilmapatteri Tuloilmapatteri on rinnakkaiskytketty lämpöpatteripiiriin ja lämmittää talon tuloilman. Tehon lisäys määräytyy käyrän mukaan. Tuloilmapatterin vesivirtaa säädellään säätöventtiilin () avulla. Jos tuloilmavirran arvoksi on säädetty 0 m /h ja MUT on -0, saadaan pumpun paineella (= lämpöpatteripiirin painehäviö), mvp ( kpa) säätöventtiilin arvoksi,. Se tarkoittaa, että säätöventtiiliä avataan, kierrosta. Samalla voidaan nähdä, että patterin tuloilman tehonlisäys on noin,0 kw lämpötilassa -0. Huom! Varmista patterin kierto ilmaamalla patteri useaan kertaan ilmausruuvin () avulla. Vattenflöde Veden virtaus Avgiven Saatu effekt teho / Täysin Fullt avoinna öppen Trimventilinställning Säätöventtiiliasetus (Avautumiskierroksia) (Antal öppnade varv) Mahdollisesti Risk för låg tilluftstemperatur liian kylmä tuloilma. l/h kw MUT DUT / 00 Paineenlasku Tryckfall patteri-/tuloilman radiator-/ lämmityspatteripiiri batterikrets mvp Tuloilman Tilluftsflöde virtaus Käyrän teho on laskettu lämmitysjärjestelmän mitoituksen ollessa /, ja / (lattialämmitys). m/h ganz geöffnet Trimmventileinstellung (Umdrehungsanzahl zum Öffnen) Risiko für niedrige Zulufttemperatur Wasserfluss l/h Abgegebene Heizleistung kw / NAT / Indstilling af indstillingsventil (antal åbnede omgange) Fuldt åben Ris indblæs 00 Trykfald radiator-/ batterikreds mvp Druckabfall Heiz-/ Batteriekreis mvp FIGHTER 0P Gewählter Zuluftstrom m/h

17 Asentajalle Ilmanvaihtoasennukset Ilmavirtaus FIGHTER 0P kytketään niin, että kaikki ilmanvaihtoilma liesipuhallinta lukuun ottamatta kulkee lämpöpumpun höyrystimen () läpi. Nykynormien mukaan ilmanvaihdon pienin virtaus on 0, l/s /m lattiatasossa. Lämpöpumpun tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ilmavirran on oltava vähintään 0 m /h. ( l/s). Lämpöpumpun asennushuoneen ilmavirran on oltava vähintään m /h (0 l/s). FIGHTER 0P:ssä on sisäänrakennettu ilmanvaihtoaukko (). Se huolehtii ilmavirran ottamisesta suoraan asennushuoneen lattiatasosta noin m /h (, l/s). Ilmanvaihtotehon muuttaminen selostetaan luvussa "Sähköliitännät" - "Puhallintehon säätö". Katso luku "Sähkökytkentäkaavio". Käyrien merkinnät viittaavat puhallinnopeuden piirikortin säätöpyörien asentoihin (). Liitäntä ja siten puhallinnopeus valitaan seuraavin perustein: Tuloilmavirtauksen tulee olla 0 % poistoilmavirtauksesta ylipaineen välttämiseksi. Asennossa B (normaali) saavutetaan ilmanvaihtosuunnitelmien mukainen poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Hienosäätö tehdään huoneventtiileillä. Tämä jälkeen venttiilien asentoa ei saa muuttaa. Asennossa A (rajoitettu) saavutetaan alhainen poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Virtaus määritetään tapauskohtaisesti. Huom! Poistoilmavirtauksen on aina oltava vähintään 0 m /h ( l/s). Muussa tapauksessa lämpöpumpun toiminta saattaa vaarantua. Ohje: Valitse asento niin, että poistoilmavirtaus on mahdollisimman lähellä 0 m /h ilman, että tämä arvo alittuu. Asennossa C (tehostettu) saavutetaan suuri poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Virtaus määritetään tapauskohtaisesti. Ohje: Valitse niin suuri asento kuin mahdollista ilman, että melutaso venttiileistä nousee häiritseväksi. Käytettävissä oleva Statiskt paine, tryck [Pa] Likströmsfläkt F0P (tilluft) Alla olevasta käyrästä ilmenee käytettävissä oleva 00 ilmanvaihtoteho. Käyrien merkinnät viittaavat puhallin- 0 nopeuden piirikortin säätöpyörien asentoihin (). Statiskt tryck [Pa] Likströmsfläkt F0P (tilluft) Tuloilmapuhallin E E J I G Luftflöde [m /h] H F G 0 E E F F F G Luftflöde [m /h] G H H H Puhallinkäyrä I I I J J J Effekt [W] Effekt Teho, [W] W Ilmavirta m /h Poistoilmapuhallin Likströmsfläkt F0P (frånluft) Statiskt Käytettävissä tryck [Pa] oleva Statiskt paine, tryck [Pa] 00 Likströmsfläkt F0P (frånluft) H G F G 0 0 J 00 0 I J 0 I J 0 H 0 I 0 E F 00 E 0 H 0 J G 00 0 I 00 0 H Luftflöde [m/h] F G 0 E F 0 E 0 Effekt Teho, [W] W Effekt [W] Ilmavirta m /h FIGHTER 0P 0

18 Asentajalle Ilmanvaihtoasennukset Kanavien asennus Kanaviin on asennettava äänenvaimentimet, jotta puhallinääni ei kuuluisi poisto ja tuloilmaventtiileistä. Ilmakanavajärjestelmä on maadoitettava, koska lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta (propaani R90). Se tehdään liittämällä asianmukaisella sähkökytkennällä mukana tulleet maattokaapelit ( kpl) neljään ilmanvaihtokanavaan. Kaapelit kiinnitetään sitten maadoitusliittimiin, jotka sijaitsevat yläluukun yläpuolella. Ilmakanavien liitännät tehdään joustavilla liittimillä, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Poisto- ja ulkoilmakanavat eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti. Kanavat on voitava tarkastaa. Huolehdi, ettei kanavistossa ole laskoksia, ahtaita taitoksia jne., koska pienentynyt pinta-ala vähentää ilmanvaihtotehoa. Kaikkien kanavajatkosten on oltava tiiviitä ilmavuotojen välttämiseksi. Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B ja nykynormien mukainen. Liesipuhallinkanava Liesipuhallinkanavaa ei saa kytkeä FIGHTER 0P -lämpöpumppuun. Säätö Tulo- ja menoilmaventtiili on sijoitettava ja säädettävä oikein riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi talon kaikissa huoneissa. Tuloilmavirta säädetään niin, että se vastaa noin 0 % poistoilmavirran määrästä. Virheellinen ilmanvaihtoasennus voi huonontaa lämpöpumpun käyntitehoa, mikä nostaa sen käyttökustannuksia, ja voi jopa vahingoittaa taloa. Huom! Muurattua savuhormikanavaa ei saa käyttää ilmanpoistoon. FIGHTER 0P

19 Kytkennät 9, Asentajalle Sähköliitännät Toimitettaessa kytketty teho Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi on valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. FIGHTER 0P ei sisällä katkaisinta, joka katkaisee tulevan sähkönsyötön kaikki navat. Laitteisto on sen vuoksi varustettava työkatkaisimella, jonka kosketinväli on vähintään mm voimassa olevien määräysten mukaisesti. Huom! Katkaisinta () ei saa kääntää pois asennosta "0" ennen kuin kattila on täytetty. Lämpötilarajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. Sähkövastuksen vakioteho on 9,0kW. Toimitusteho on,0 kw. Lisävarusteena on saatavana enintään, kw tehosarjoja. Eri tehojen vaihtokytkentää tehtäessä käyttötaulu on laskettava alas, katso luku "Huolto" - "Käyttötaulun alaslaskeminen", ja tietyt kaapelit on siirrettävä luvun "Sähkökytkentäkaavio" - "Tehon vaihtokytkentä" ohjeiden mukaan. Lämpötilarajoittimen palautus Lämpötilarajoittimeen pääsee käsiksi ylemmän etuluukun kautta. Se sijaitsee levyn oikealla puolella. Lämpötilarajoittimen palautus tapahtuu painamalla sen painiketta lujaa. Lämpötilarajoittimen saa palauttaa vain valtuutetun asentajan valvonnassa. Lämpöpumpun syöttö kytketään kytkentärimaan (9) vedonpoistajan kautta. Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, ja kytkentä on tehtävä valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Kaapeliläpivientiputki on mitoitettu enintään Ø 9 mm kaapelille. Tehoa ohjataan mikroprosessoriohjatulla kontaktorilla. Lämpötilarajoitin () katkaisee virransyötön sähkövastukseen, jos kattilan lämpötila nousee :een. Se voidaan palauttaa painamalla lämpötilarajoittimen painiketta. Huom! Palauta lämpötilarajoitin, se on voinut laueta kuljetuksen aikana. Automatiikkaa, kiertopumppua () ja sen kaapeleita suojaa sisäänrakennettu automaattivaroke (). Huom! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot on tehtävä pätevän sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtojen liitännät on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Suurin vaihevirta Art.nr. Sähkövastuksen Suurin vaihe- Ryhmäsulake teho (kw) kuormitus(a) (A),0,,0,9 9,0, 0 FIGHTER 0P

20 Asentajalle Sähköliitännät Puhallintehon säädöt Art.nr. Ilmanvaihtoteho valitaan asettamalla kyseisen poistoilmapuhaltimen ( Exhaust air ) ja tuloilmapuhaltimen ( Supply air ) nuppi haluttuun asentoon. Tämä tehdään ilmanvaihdon säädön yhteydessä. Katso kuva Ilmanvaihtoasennukset Puhallinkäyrä. Asennot ovat seuraavat: Tuloilma Nuppi A ( Supply air ) rajoitettu Nuppi B ( Supply air ) normaali Nuppi C ( Supply air ) tehostettu Poistoilma Nuppi A ( Exhaust air ) rajoitettu Nuppi B ( Exhaust air ) normaali Nuppi C ( Exhaust air ) tehostettu D C A B A D E F C B B A G H I 0 R J D E F C C B A G H I NIBE Supply air E R R F G H I J J Exhaust air D E F C B A G H I 0 C B A 0 D E F G R H I X. X. X. X X X J D E F C B A G H I 0 R R J J -0 Sähkövastuksen käynnin esto Tavallisesti sähkövastus jää päälle kompressorin sammuttua, koska sen pysähtymislämpötila on saavutettu (edellyttäen, että sähkövastus on kytketty käyttöasentokytkimellä). Menolämpötila saa lisäksi olla niinkin korkea kuin. Nämä toiminnot voidaan kytkeä pois siirtämällä siltaus liitinnastoista ja nastoihin ja kuvan mukaisesti. Käynnistettäessä numeronäytössä näkyy nyt vaakasuora viiva, joka muuten on pystysuora. Siltaus liitinnastoissa ja Kun siltaus on liitinnastoissa ja, sähkövastus on käynnissä vain kompressorin ollessa käynnissä (paitsi sulatustilassa). Samalla menolämpötilan ylärajaksi tulee 0. Sähkövastuksen käynti (kytkentä toimitettaessa) Siltaus liitinnastoissa ja Sähkövastuksen käynnin esto FIGHTER 0P

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi Maalämpöpumppu 4 D FI 94- NIE F NIE F 696 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Maalämpöpumppu tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi n Kylmäainetta

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1226

Käyttöohjekirja NIBE F1226 LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot