Anders Odell Box ESKILSTUNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anders Odell Box 310 631 04 ESKILSTUNA"

Transkriptio

1 RAPORTTI akkreditoidun testilaboratorion laatima Käsittelijä, osasto Stefan Thyberg Energy Technology , Päiväys Viite Sivu PX /7 Anders Odell Box ESKILSTUNA Kapasiteettirajoitetun ilmalämpöpumpun testaaminen, testitulokset (6 liitettä) Tilattu työ Ruotsin energiaviraston tilausvahvistus numero : Sisätilan lämmitykseen käytetyn lämpöpumpun suoritustason määrittäminen, järjestelmän vuotuisen suoritus- ja energiansäästökertoimen laskeminen, sisä- ja ulkoyksiköiden äänitason mittaaminen, lämpöpumpun oikean toiminnan tarkastaminen sekä lämpöpumpun ja sen käyttöohjeen tarkastaminen. Testattava kohde Lämpöpumpun tyyppi Ilma/ilma Valmistaja Ultimate 13 Pro FP Plus Basic Sisäyksikön mallinro, sarjanro MSR1-12HRN1-QC2, sarjanro: C Ulkoyksikön mallinro, sarjanro MOA-12HN1-OC2, sarjanro: C Lämmönlähde Ilma Jäähdytysaine, paino R410A, 840 g Asiakas valitsi ilmalämpöpumpun. Kaksi yksikköä saapui SP:n testilaboratorioon vahingoittumattomina Yksiköissä oli arvokilvet, joista kävi ilmi mallin nimi/numero, sarjanumerot, nimellistehot sekä CE-merkintä. Testausaika ja -paikka Lämpöpumpun asensi Innoros Oy:n edustaja Ruotsin energiaviraston alaisen SP Technical Research Instituten tiloihin Testaus suoritettiin helmi- ja maaliskuun aikana. Sisätilojen lämmityksen testimenetelmät Lämpöpumpun lämmitysteho testattiin kalibroidussa kalorimetrisessä tilassa EN 14511:2007- ja CEN/TS 14825:2003 -standardien mukaisesti. Laitteen lämmitystehon testaamiseen kuului seuraavien määrien ja toimintojen mittaaminen ja laskeminen: lämpöpumpun sähkönotto PE lämpöpumpun kokonaislämmitysteho PH hyötysuhde (COP). Käytetyillä testimenetelmillä määritettiin lämpöpumpun asennustapa, mittausjaksojen kesto, mittauksen epävarmuustekijät, prosessin vakaus, toimintavaatimukset jne. Ensimmäisessä testimenetelmässä (EN 14511:2007) määritetyt lämmitystehotestit ovat 100 prosentin (täyden kuormituksen) testejä, ja ne tehtiin käyttäen taulukossa 1 esitettyjä ulkoilman lämpötiloja. SP Technical Research Institute of Sweden Postiosoite SP Box 857 SE BORÅS Ruotsi Toimisto Västeråsen Brinellgatan 4 Borås Puh./faksi/sähköposti Laboratorion on Ruotsin lainsäädännön mukaisesti akkreditoinut Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEOAC). Tätä raporttia ei saa monistaa kuin kokonaisuudessaan, ellei siihen ole raportin antaneen laboratorion kirjallista etukäteislupaa.

2 PX /7 Taulukko 1. Lämmitystehon testaaminen täydellä kuormituksella EN 14511:2007 -standardin mukaisesti Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Täyskuormitus (%) 1 +7 (6) (1) (-8) (-) Sulkeissa olevat lämpötilat ovat märkälämpötiloja (ta1, märkälämpötila, ulkotila). Lämmitystehon testaaminen alle 100 prosentin teholla eli osakuormitustestit suoritettiin EN ja CEN/TS standardien mukaisesti taulukossa 2 esitetyllä tavalla. Tilapäistestien ilman lämpötiloille määritettyjä vakausvaatimuksia sovellettiin kaikissa osakuormitustesteissä. Taulukko 2. Lämmitystehon testaaminen osakuormituksella EN 14511:2007- ja CEN/TS 14825:2003 -standardien mukaisesti Mittauspiste Ulkolämpötila C Sisälämpötila C Osakuormitus (ta1, ulkotila) (ta1, sisätila) 5 +7 (6) (6) (1) Sulkeissa olevat lämpötilat ovat märkälämpötiloja (ta1, märkälämpötila, ulkotila). Lämpöpumppua testattiin täydellä ja osakuormituksella pidempiä aikoja kuin EN standardissa määritetään, sillä ohjausjärjestelmä tai sulatustoiminto voi vaikuttaa pumpun tehoon ja toimintaan, mikä ei aina tule esiin testimenetelmän määrittämissä lyhyemmissä testausjaksoissa. Testin kesto pidennettiin 24 tuntiin. Vuotuinen suoritus- ja energiansäästökerroin laskettiin SP:n testimenetelmän A3 528 mukaisesti. Testilaitteet Testissä käytettiin seuraavia testilaitteita: Kuvaus, määrällinen mittaus Merkintä Kalorimetrinen tila LL1 Ulkoilman mittaustila LV1 Boilerilaitteisto nro 1 Inv.nro Kastepistehydrometri Inv.nro Sähkövirta Inv.nro , Nestemittari, jäähdytysvesi Inv.nro Dataloki Inv.nro , , , Ilman lämpötilat Pt 100 Veden lämpötilat Pt 100

3 PX /7 Lämpöpumpun asennustiedot sisätilan lämmitystehotestissä Kokoaminen ja asennus Innoros Oy:n edustaja Lauhdutin Maksimiteholla Ilman vaakavirtauksen suunta, sisäyksikkö Suoraan ulospäin maksimivirtauksen saavuttamiseksi Ilman pystyvirtauksen suunta, sisäyksikkö Valmistajan ohjeen mukaan maksimivirtauksen saavuttamiseksi Asennettu ilmansuodatin Karkeasuodatin Jäähdytinputken pituus 7 m Suurin korkeusero järjestelmän sisällä Alle 1 m Toimintatila Lämmitys Testattaessa täydellä kuormituksella lämpötila on asetettava kaukosäätimeen korkeimmalle arvolle, joka on tässä tapauksessa 30 C. Osakuormitustestissä CEN/TS standardin vaatimukset, jotka on tarkoitettu On/Off-tilassa toimiville ilmalämpöpumpuille, jätettiin huomiotta, joten akkreditointimme ei koske osakuormitustestien tuloksia. Sen sijaan kaukosäätimeen lämpötilaksi määriteltiin 20 C tai lämpötila, joka tuotti sisäyksikköön sisään tulevan ilman lämpötilaksi 20 C, ta1, sisätila. Osakuormitustestissä ilmenneet eroavuudet kaukosäätimen lämpötila-asetusten ja sisään tulevan ilman lämpötilan, ta1, sisätila, välillä saattavat johtua useista eri tekijöistä, kuten testilaitteiden ja niiden osien fyysisestä sijainnista testitilanteessa, laitteen ohjausjärjestelmästä, termistorin asennosta jne. Sisäyksikköön asennettiin ainoastaan karkeasuodatin (levysuodatin), ja lisäksi eräät toiminnot, kuten ionisaatio ja elektrostaattinen suodatus, eivät olleet toiminnassa testin aikana. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset Tämän raportin sisältämät tulokset koskevat ainoastaan kyseistä laitetta kuvatuissa olosuhteissa, nimeltä mainittuja laitteita ilmoitetuilla asetuksilla. Kokonaislämmitysteho, PH, ja sähkön kokonaisottoteho, PE, mitattiin sekä täydellä että osakuormituksella, ja ne esitetään taulukoissa 3 ja 4. Yksityiskohtaisempi kuvaus testistä sekä sen mittaus- ja laskentatulokset esitetään taulukko- ja diagrammimuodossa liitteessä 1. Taulukko 3. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset, täysi kuormitus Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Lämmitysteho, W (PH) Sähkön ottoteho, W (PE) Hyötysuhde (PH/PE) 1 +7(6) ,9 2 +2(1) ,2 3-7(-8) ,0 4-15(-) ,2 Sulkeissa olevat arvot ovat märkälämpötiloja (tal, märkälämpötila, ulkotila). Taulukko 4. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset, osakuormitus Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Lämmitysteho, W (PH) Sähkön ottoteho, W (PE) Hyötysuhde (PH/PE) Osakuorm. % 5 +7(6) , (6) , (1) ,0 50 Sulkeissa olevat arvot ovat märkälämpötiloja (tal, märkälämpötila, ulkotila).

4 PX /7 Testitulokset ulkoilman kuivalämpötilan ollessa alle -15 C. SP:n akkreditointi ei kata tätä testiosiota. Lämpöpumppua testattiin ulkolämpötilan ollessa alle -15 C. Tämä testiosio ei vastaa EN standardin vaatimuksia, jotka koskevat tilapäistestien suurinta sallittua, ± 0,6 C:n, poikkeamaa ulkoilman kuivalämpötilan keskiarvosta. Tämä testi suoritettiin ulkoilman kuivalämpötilan ollessa -18 C (± 1,0 C) 250 minuutin aikana. Kokonaislämmitysteho PH oli 970 W, ja sähkön kokonaisottoteho PE oli 890 W. Pumpun kierrosaika, joka sisältää yhden sulatusjakson ja yhden lämmitysjakson, oli noin 96 minuuttia. Lämpöpumppu toimi tauotta ilman sen sisäisen turvajärjestelmän aiheuttamia keskeytyksiä, ja sen kokonaislämmitysteho oli suurempi kuin sähkön kokonaisottoteho. Kommentteja testituloksista Lämpimän ilman kierto testauksen aikana oli ihanteellinen, minkä on ajateltava poikkeavan todellisista asennusolosuhteista, joissa lämmönkiertoon vaikuttavat mm. kalustus ja asunnon seinät. Tämän vuoksi tyypillisen kuluttajan asuntoon asennetun laitteen kokonaislämmitysteho saattaa olla alhaisempi kuin testiolosuhteiden kalorimetrisessä tilassa. Asennuksen jälkeen, kun sisälaitteen puhallin oli toiminnassa, ilmavirtaus laitteeseen tarkistettiin sisääntuloilman savutestillä. Sen mukaan suurin osa ilmasta kulki suodattimen kautta, mutta pieniä määriä ilmaa kulki jäähdytinputkien aukkojen ja muiden kotelossa olevien aukkojen kautta. Tämä saattaa johtua siitä, että sisäyksikön puhallin tuottaa laitteen takana negatiivista painetta.

5 PX /7 Tulokset, järjestelmän vuotuinen hyötysuhde (COP) ja energiansäästö SP:n akkreditointi ei koske tätä testiosiota. SP:n testimenetelmän A3 528 mukaiset järjestelmän hyötysuhdetta (COP) ja energiansäästöä koskevien laskelmien tulokset esitetään taulukoissa 5 ja 6. Laskelmat perustuvat laboratoriotestien tuloksiin. Laskelmia tehtäessä lämpöpumpun alimmaksi toimintalämpötilaksi oletettiin -15 C, eikä lämmitystä oletettu tarpeelliseksi, kun ulkoilman lämpötilan oli yli +17 C. Taulukoissa 5 ja 6 esitetään säästö talossa, jonka lämmönhävikki on 109 W/K, ja toisessa talossa, jonka lämmönhävikki on 199 W/K; niin että molempien sisälämpötila on 20 C. Näiden kahden talon bruttoenergiantarve Boråsissa on kwh/vuosi ja kwh/vuosi, missä ei ole otettu huomioon kodinkoneiden kuluttamaa energiaa eikä kuuman veden tarvetta. Energiantarve taloissa, joiden hävikki on sama mutta jotka sijaitsevat Malmössä ja Luulajassa, on erilainen taulukossa esitetyllä tavalla. Taulukko 5. Talo, jonka lämmönhävikki on 109 W/K Sijainti Malmö Borås Luulaja Alueen keskilämpötila ( C)¹ 8,2 6,1 1,3 Energiantarve (kwh/vuosi) Käyttöenergia (kwh/vuosi) Lisälämmitys (kwh/vuosi) Säästö (kwh/vuosi) Järjestelmän hyötysuhde (COP) (-)² vuodessa 2,0 1,8 1,5 Taulukko 6. Talo, jonka lämmönhävikki on 199 W/K Sijainti Malmö Borås Luulaja Alueen keskilämpötila ( C)¹ 8,2 6,1 1,3 Energiantarve (kwh/vuosi) Käyttöenergia (kwh/vuosi) Lisälämmitys (kwh/vuosi) Säästö (kwh/vuosi) Järjestelmän hyötysuhde (COP) (-)² 1,7 1,6 1,3 vuodessa ¹) Lähde: SMHI (ISSN ) ja Achieving the desired indoor climate (ISBN ) ²) Järjestelmän vuotuinen hyötysuhde COP on laskettu SP:n testimenetelmän A3 528 mukaisesti, ja siinä on otettu huomioon lämpöpumpun teho ja talon energiantarve. (Järjestelmän vuotuinen COP = talon energiantarve / (käyttöenergia + lisälämmitys)

6 PX /7 Tulokset, järjestelmän ulko- ja sisäyksiköiden äänitason mittaus Taulukossa 7 esitetään äänitasomittauksen tulokset. Täydelliset tulokset ovat nähtävänä SP:n raportissa PX00371-A, jossa on yksityiskohtaisempi selostus mittauksen epävarmuustekijöistä ynnä muista tekijöistä. A-painotettu äänitaso, LWA, mitattiin jatkuvan toiminnan aikana, ja se esitetään taulukossa 7. Arvo on pyöristetty lähimpään puoleen desibeliin. On huomattava, että nämä tulokset pätevät vain nimenomaiseen testattuun yksikköön. Taulukko 7. A-painotettu äänitaso ISO standardin mukaisesti Mitattu yksikkö Äänitaso, LWA (db) Sisäyksikkö, puhaltimen maksimiteholla 53,5 Sisäyksikkö, puhaltimen minimiteholla 45,5 Ulkoyksikkö 63,5 Kun äänitasoja mitattiin, lämpöpumpun sähkönottoteho (PE) oli noin W mittauspisteessä 1, jolloin ulkoilman lämpötila oli siis 7(6) C ja sisälämpötila 20 C. Lämpöpumppu oli säädetty mittauspisteen 1 arvoille niin, että sisäyksikön puhallin ja ilman kierrättäjä olivat suurimman virtauksen arvoissa. Sisäyksikön äänitaso testattiin myös kaukosäätimen alimman puhallinnopeusasetuksen mukaisesti. Äänitaso on sen äänen määrä, jota lämpöpumppu tuottaa ympäristöön riippumatta tilatyypistä. Äänen korkeuteen vaikuttaa vuorostaan huoneen koko, muoto ja paikalliset olosuhteet (kaiut). Äänen ärsyttävyys puolestaan ei riipu ainoastaan sen tasosta vaan myös äänen tyypistä.

7 PX /7 Tulokset, lämpöpumpun toimintojen testaaminen Lämpöpumpun turvatoiminnot testattiin ulkoilman kuivalämpötilan ollessa +2 C mittauspisteessä 2 taulukon 1 mukaisesti. >Ilman virtaus ulkoyksikköön keskeytyi, kun lämpöpumpun sulatustoiminto käynnistyi. Ilman virtaus käynnistyi uudelleen tunnin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumpun toimintaa eivät keskeyttäneet mitkään sellaiset turvatoiminnot, joiden takia se olisi pitänyt nollata manuaalisesti. Lämpöpumpussa ei havaittu minkäänlaista vahinkoa. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. >Ilman virtaus sisäyksikköön keskeytyi, kun lämpöpumpun sulatustoiminto käynnistyi. Ilman virtaus käynnistyi uudelleen tunnin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumpun toimintaa eivät keskeyttäneet mitkään sellaiset turvatoiminnot, joiden takia se olisi pitänyt nollata manuaalisesti. Lämpöpumpussa ei havaittu minkäänlaista vahinkoa. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. >250 minuutin toimintajakson jälkeen virranjakelu lämpöpumppuun keskeytettiin (jäljittelemällä sähkökatkosta). Virta kytkettiin takaisin noin minuutin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumppu käynnistyi automaattisesti uudelleen alle 20 minuutin kuluttua. Yksikkö tarkastettiin jälleen silmämääräisesti, eikä vahinkoa havaittu. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. Lämpöpumpun sulatustoiminto tarkastettiin mittauspisteissä, joissa sulatusjaksoja esiintyi. Silmämääräisesti tarkistettiin, onko ulkoyksikön pohjalevyyn tai sen läheisyyteen muodostunut jäätä eli pääseekö vesi valumaan pois laitteesta. Tilanne tarkastettiin uudelleen tarkoituksena selvittää, heikkeneekö lämpöpumpun toiminta ja tehokkuus useiden lämmitys- ja sulatusjaksojen yhteydessä. Tulos: Ulkoyksikön silmämääräisessä tarkistuksessa havaittiin, että vesi valui pois lämmönvaihtimesta ja pohjalevyltä. Toiminta ja tehokkuus pysyivät muuttumattomina lämmitys- ja sulatusjaksojen jälkeen testien suoritusaikana. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. SP Technical Research Institute of Sweden Energy Technology - Building Services Engineering Stefan Thyberg Technical Officer Pia Tiljander Technical Manager Liitteet 1. Tulokset, sisätilojen lämmitystehon testaaminen 2. Tarkastaminen 3. Komponenttiluettelo 4. Valokuvat 5. Mittauksen epävarmuustekijät 6. Suureet

8 PX /2 Liite 1 Tulokset, sisätilojen lämmitysteho, täysi kuormitus ja osakuormitus Mittauspisteet Nro t a1, sisätila C t a1, ulkotila C C t a1, märkälämpötila, ulkotila Kuormitus % Mitatut arvot Lämpötila t a1, sisätila C 20,0 20,1 19,9 20,0 20,2 19,9 20,6 t a2, sisätila C 38,2 32,2 30,0 28,6 34,9 30,1 26,5 t a1, ulkotila C 7,1 2,3-6,9-14,7 7,4 7,1 2,5 t a2, ulkotila C 4,4 0,7-7,0-14,8 4,2 4,6 2,4 C 4,9-0,8-10,8-19,7 5,0 5,3-0,6 t a1, kastepiste, ulkotila Sähkövirta P E W Jännite U AC V Lasketut arvot Lämpötila t a1, märkälämpötila, ulkotila C 6,0 1,1-7,8-6,2 6,2 1,3 Kokonaislämmitysteho P H W Hyötysuhde COP - 2,93 2,23 1,99 1,23 2,75 2,39 1,95 Kommentteja Kierrosaika¹ Minuuttia Sulatusjakso² Minuuttia Säätimen lämpötila-asetus C ¹ Yksi kierros tarkoittaa yhtä lämmitysjaksoa ja yhtä sulatusjaksoa, yhden sulatusjakson päättymisestä seuraavan sulatusjakson päättymiseen. ² Sulatusjakso määritellään siksi ajaksi kierroksen sisällä, jolloin lämpöpumpun toimintatila muuttuu ulkoyksikön sulattamista varten. Jakso kestää lämmitystoiminnan päättymisestä seuraavan lämmitysjakson alkamiseen. Kommentteja: Juuri ennen sulatusjakson alkamista mittauspisteissä 3 ja 4 ulkoyksikön lämmönvaihtimessa ei havaittu jäänmuodostusta.

9 PX /2 Liite 1 Kuormitus, 100 % Osakuormitus Ulkoilman kuivalämpötila ( C ) Kaavio 1.1. Kokonaishyötysuhde, COP, ulkoilman kuivalämpötilan funktiona. Sähkön kokonaisottoteho, kuormitus 100 % Kokonaislämmitysteho, kuormitus 100 % Sähkön kokonaisottoteho, osakuormitus Kokonaislämmitysteho, osakuormitus Sähkövirta (W) Ulkoilman kuivalämpötila ( C ) Kaavio 1.2. Kokonaislämmitysteho, PH, ja sähkön kokonaisottoteho, PE, ulkoilman kuivalämpötilan funktiona.

10 PX /4 Liite 2 Tarkastustulokset, lämpöpumppu ja sen käyttöohje, SP:n akkreditointi ei kata raportin tässä osassa kuvattuja tuloksia. Pumppuyksikkö ja sen käyttöohje on tarkastettu tietyillä tuotteelle relevanttien parametrien arviointiperusteilla ja kommenteilla. Tulokset ovat jossakin määrin subjektiivisia, ja niitä on luettava ja sovellettava sen mukaisesti. Tarkastus kattaa lämpöpumpun ja sen käyttöohjeen eli kuluttajalle tarkoitetut päivittäiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Muita laitteen mukana toimitettuja dokumentteja, kuten huolto- ja asennusohjeita, ei ole tarkastettu. Yleistä Ilmastointi (jäähdytys ja lämmitys) [x] Kyllä [ ] Ei Sulatus [x] Kyllä [ ] Ei Tekniset tiedot (laitteen arvokilven ym. mukaan) Valmistaja Malli (sisäyksikkö) MSR1-12HRN1-QC2 Malli (ulkoyksikkö) MOA-12HN1-OC2 Sarjanro, sisäyksikkö C Sarjanro, ulkoyksikkö C Varoke Ei mainittu Jännite, taajuus V, 50 Hz IP-luokitus IP24 Jäähdytysaine, massa 0,84 kg Valmistuspäivä Ei mainittu Tuotteen CE-merkintä [x] Kyllä [ ] Ei Nimellistehot*, kw Jäähdytyskapasiteetti 3,22 Lämmityskapasiteetti 3,66 Sähköteho Jäähdytys: 1,00 Lämmitys 1,02 Muut tiedot Lämpönielun tyyppi R410A Ulkoilman T min -7 C Suositeltu putken pituus Mitat, sisäyksikkö, L x K x S (m) 78 x 26 x 20 Mitat, ulkoyksikkö, L x K x S (m) 76 x 54 x 22 Kommentteja Ainakin kolme metriä tärinän ehkäisemiseksi. Lisää R410A:ta 20g/m, jos putki on pidempi kuin 5 m.

11 PX /2 Liite 2 Käyttöohjeet Toiminta- ja huolto-ohjeet, kieli [ ] Ruotsi [ ]Norja [x] Englanti Päiväys/versio: Ei mainittu Suodatin/tyyppi, mikä? Ilmansuodatin Suositeltu huolto-organisaatio Ei mainittu Mainittu käyttöohjeessa: - Tekniset/sähkötiedot [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio [ ] Kyllä [x] Ei - Lyhyt kuvaus järjestelmästä, laitteista ja toiminnoista [x] Kyllä [ ] Ei - Yleisohjeita parhaan toiminnan varmistamiseksi [x] Kyllä [ ] Ei Jos annettu, anna lisätietoja: - Kuvaus ohjauslaitteista, signaaleista ym. [x] Kyllä [ ] Ei - Vianetsintä [x] Kyllä [ ] Ei Puhdistusohjeet: - ulkoyksikkö [ ] Kyllä [x] Ei - sisäyksikkö [x] Kyllä [ ] Ei - karkeasuodatin [x] Kyllä [ ] Ei Karkeasuodattimen puhdistusväli Joka toinen viikko Turvaohjeet/varoitukset [x] Kyllä [ ] Ei Mainittu käyttöohjeessa: - Alin ulkoilman lämpötila [x] Kyllä [ ] Ei - Kaukosäätimen käyttö [x] Kyllä [ ] Ei - Ilmanvirtauksen säätäminen [x] Kyllä [ ] Ei - Kuvaus eri toimintatiloista [x] Kyllä [ ] Ei Kommentteja Sisäyksikön puhdistusohjeet ovat epäselvät. Kemikaalien ja puhdistusaineiden kuvien päällä ei ole rastia, ja jos kuvan vieressä olevaa tekstiä ei lue, saattaa käsitykseksi jäädä, että näitä aineita saa käyttää.

12 PX /4 Liite 2 Ulkoyksikön silmämääräinen tarkastaminen Merkinnät ja tekniset tiedot: - Tekniset/sähkötiedot (arvokilpi ym.) [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio (esim. kotelon sisällä) [ ] Kyllä [x] Ei - Yksikön asentaminen (tilantarve) [ ] Kyllä [x] Ei Pohjalevy; pääseekö vesi valumaan pois Pohjalevy on muotoiltu niin, että vesi valuu lämmönvaihtimen pitkällä sivulla olevasta poistoaukosta. Yksi poistoreikä. Pohjalevyn materiaali Maalattu metallilevy Kuumennuskierukka (pohjalevy) [x] Kyllä [ ] Ei Kampikammion lämmitin [ ] Kyllä [x] Ei [ ] Ei tiedossa Turvaohjeet/varoitukset [x] Kyllä [ ] Ei Äänieristys Kommentteja Kotelon materiaali Sijoittaminen Lämmönvaihtimen siivekkeiden etäisyys Kommentteja Kompressorin ympärillä on akustinen eristyslevy, mutta se ei ulotu aivan kokonaan kompressorin ympäri. Kompressorin yläpuolella ei ole akustista eristysmateriaalia. Kotelon ja sähkölaiterungon välissä on myös akustinen levy. Maalattu metallilevy ja ilmanpoistoaukon päällä metalliristikko. Mainitaan asennusohjeissa 1,5 mm Lämmönvaihdin ja lämmityskaapeli on osittain kiinnitetty nippusiteillä. Sisäyksikön silmämääräinen tarkastaminen Merkinnät ja tekniset tiedot: - Tekniset/sähkötiedot (arvokilpi ym.) [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio (esim. kotelon sisällä) [x] Kyllä [ ] Ei tiedossa - Yksikön asentaminen (tilantarve) [ ] Kyllä [x] Ei Kondenssiveden poisto [x] Kyllä [ ] Ei Turvaohjeet/varoitukset [ ] Kyllä [x] Ei Kotelon materiaali Muovi Sijoittaminen Mainitaan asennusohjeissa Pääsy vaihtamaan suodatinta Hyvä Suodattimen ja kotelon muotoilu Karkeasuodatin ei sovi täysin tiiviisti lämmönvaihtimen suojauksen kannalta yksikköön, mikä saattaa aiheuttaa lian kerääntymistä lämmönvaihtimeen. Pystysuoran ilmanohjaimen asentojen määrä Vaiheittainen säätö tai pyöräytys Vaakasuoran ilmanohjaimen asentojen määrä Kommentteja Manuaalinen säätö Ilmanohjaimia on hankala poistaa puhaltimen juoksupyörän puhdistusta varten.

13 PX /4 Liite 2 Kaukosäädin Mallinumero RG51M1/E Painikkeet heti käytettävissä (ei tarvetta avata kantta) ON/OFF [x] Kyllä [ ] Ei Lämpötilan säätö [x] Kyllä [ ] Ei - Lämpötilan säätö [ ] Kyllä [x] Ei Kaksi erillistä painiketta Puhaltimen nopeus [ ] Kyllä [x] Ei Toimintatila (lämmitys tai jäähdytys) [x] Kyllä [ ] Ei Kommentteja ON/OFF-painike on punainen. Painikkeissa ei ole kohomerkintöjä heikkonäköisiä käyttäjiä varten.

14 PX /1 Liite 3 Komponenttiluettelo, kysymyksiä Lämpöpumpun valmistajan tai toimittajan tulee toimittaa seuraavat tiedot. Lämpöpumpun tyyppinumero/nimi (myyntinimi): Ultimate 13 pro FB plus basic Osa Tiedot Kompressori. Valmistaja, malli, kompressorityyppi, esim. kierukka. Rechi 44A263AJ-FJKC Pyörivä Laajennuslaite. Valmistaja, malli, tyyppi, esim. kapillaari tai elektroninen Kapillaari Ohjauslaitteet: ohjelmaversio, tunnistusmerkinnät EPROM-piirikortissa jne. N1Y-R1.D.01.NP1-1 [V 1.4] Testattuun lämpöpumppuun liittyviä kysymyksiä: 1. Ilmoita energiatehokkuusluokka lämmitystilassa, A, Btu lämmitysteho, äänitaso. 2. Ilmoita alhaisin ulkoilman lämpötila, jossa -20 C lämpöpumppu voi toimia. 3. Onko yksikössä kampikammion lämmitin? - a. Tarkat tiedot sähkönkulutuksesta. - b. Onko yksikössä ohjauslaite? Määrittele sen - toiminta esim. on- ja off-lämpötilat. 4. Onko pohjalevylle tai lämmönvaihtimelle Kyllä sähköinen lämmityskaapeli? a. Ilmoita sen sähkönkulutus. 85 W b. Onko sitä varten ohjausjärjestelmää? Ilmoita tarkat tiedot, esim. käynnistymis- ja Käynnistymislämpöt. +5 C, pysähtymislämpöt. +15 C pysähtymislämpötilat. c. Kerro muista menetelmistä, joilla varmistetaan, Pohjalevyn muotoilu että ulkoyksikkö sulatetaan tarpeen mukaan, esim. pohjalevyn muotoilu. 5. Onko lämpöpumpun minimiteholla jokin raja pumpun ollessa jatkuvassa käytössä toimintaolosuhteissa 7(6)/20 ja 2(1)/120 C? 6. Kerro tarkemmin sulatusmenetelmistä; esim. kuumakaasusulatus tai lämminkaasusulatus. Kerro lyhyesti sulatuksen käynnistymisestä ja päättymisestä. 7. Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lämpöpumpun äänitason rajoittamiseksi? On-off-mallissa vain täysi teho. Kylmän tuulen Anti-Cold Wind - toiminto voi vaikuttaa lämmitystehoon. Kuumakaasusulatus. -

15 SP Raportti Päiväys Kuva 4.1. Kaukosäädin Kuva 4.2. Sisäyksikkö Viite PX00371 Liite 4 Sivu 1/2

16 SP Raportti Päiväys Viite PX00371 Sivu 2/2 Liite 4 Kuva 4.3. Ulkoyksikkö, lämpöpumpusta ulosvirtaava ilma. Runko on poistettu. Kuva 4.4. Ulkoyksikkö, lämpöpumpusta ulosvirtaava ilma. Kuvassa näkyy pohjalevyn alapinta, jossa on sulanutta jäätä varten poistoaukko.

17 PX /1 Liite 5 Mittauksen epävarmuustekijät Testin tulokset perustuvat osittain mittauksiin ja osittain laskelmiin. Raportin sisältämien mittausten kokonaisepävarmuustekijät on laskettu seuraavien mittaamiseen ja laskentaan liittyvien epävarmuustekijöiden arvioiden mukaisesti. Arviot koskevat kokonaisepävarmuustekijöitä, joita ovat sekä systemaattiset että satunnaiset epävarmuustekijät. Liite 6 sisältää suureiden selitykset. Lämpötilat, mittauspisteet t a1, sisätila ± 0,2 K t a2, sisätila ± 1,0 K t a1, ulkotila ± 0,2 K t a2, ulkotila ± 1,0K t kastepiste, ulkotila ± 0,5K t märkälämpötila, ulkotila ± 0,3K Muut suureet P E ± 0,5 % P H ± 4 % COP ± 4 % U AC ± 0,5 % Kierros- ja sulatusaikojen kesto 1 minuutti

18 PX /1 Suureet Liite 6 Aina kun se on mahdollista, suureet on määritelty noudattaen EN ja CEN/TS standardeja. Ruotsalaisessa standardissa SS 1897 määritellään suureet, joita ei ole alla olevassa luettelossa. Kunkin yksittäisen suureen kohdalla esitetyt tiedot/arvot ovat kunkin mittausjakson keskiarvoja. COP P P E P H T t a1, ulkotila t a1, kastepiste, ulkotila t a1, märkälämpötila, ulkotila t a2, ulkotila t a1, sisätila t a2, sisätila U U AC Kokonaishyötysuhde Teho Sähkön kokonaisottoteho Kokonaislämmitysteho Lämpötila Lämpötila, kuiva, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kastepiste, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, märkä, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumpusta, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumppuun, lauhdutin (sisäilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumpusta, lauhdutin (sisäilman lämpötila) Jännite Virransyöttö, vaihejännite

Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-9668-9 16.12.29 Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA8DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin laitteen lämmityskäyrän

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE

Lisätiedot

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpöp Kylmilläkin alueilla talvella maaperän lämpö on melko tasaisesti noin 10 º C yli 15 metrin syvyydellä. Tämä lämpö on

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-854-9 3.11.29 Ilmalämpöpumpun Fujitsu AWYZ14LBC + AOYZ14LBC toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen lämpötilan asetusarvo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu 2011 High Wall Lämpöpumppu Lämpöä ympäri vuoden NEW Huippu laatua jokainen yksityiskohta Korkea energian tehokkuus Hiljainen toiminto 275mm 790mm 205mm Elegantti

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014 TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-5847-14 18.12.214 Ilmalämpöpumpun Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5.1 ErP määritelmä Termi "ErP" sisältää kaksi direktiiviä, jotka ovat osa kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevaa eurooppalaista ohjelmaa: - ekologisen suunnittelun

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - + SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. C 50-32 C - + LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa www.onninen.fi ENERGIA TEHOKKU UTTA Järjestelmä

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION FI UCS/HM-F7 UCS/HM-F7 HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION Olemme aina investoineet ilmanlaatuun ja huomasimme, että pelkkä hyvä ilmasuodatus ei aina riitä. Sairaalat, klinikat, hoitohuoneet,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 242-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.B Split-rakenteinen kompaktilämpöpumppu,

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Tehokkain ilmalämpöpumppumme. Uutuus! Hiljaisempi ääni, parempi säästö ja markkinoiden paras takuu. IVT Nordic Inverter KHR-N edustaa uutta, entistä kehittyneempää ilmalämpöpumpputekniikkaa.

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput KAUKO-kiinteistölämpöpumput täydentävät Kaukomarkkinoiden talotekniikan tarjontaa. Euroopassa valmistetuissa KAUKO-kiinteistölämpöpumpuissa

Lisätiedot

MUOTO. TOIMINTA. UUDELLEEN MUOTOILU. emura

MUOTO. TOIMINTA. UUDELLEEN MUOTOILU. emura MUOTO. TOIMINTA. UUDELLEEN MUOTOILU. emura SUUNNITELTU SINUA VARTEN MUOTOILU ON KAIKKI KAIKESSA. SE ON ENNEN KAIKKEA VALINTOJA JOTTA SAADAAN LUOTUA HOIKKIA, TYYLIKKÄITÄ JA HYVÄNNÄKÖISIÄ ILMASTOINTI- JÄRJESTELMIÄ.

Lisätiedot

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA TUOTETIEDOT NORDIC INVERTER 12 FR-N ILMA/ILMA Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus Ilmalämpöpumppujen uusi sukupolvi. Huipputulos Konsumentverketin testissä. Tehokkaampi, hiljaisempi ja tyylikkäästi muotoiltu.

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

ILMAVERHOT DIGITAL JA SUPER DIGITAL INVERTER

ILMAVERHOT DIGITAL JA SUPER DIGITAL INVERTER ILMAVERHOT DIGITAL JA SUPER DIGITAL INVERTER Ilmaverho Ilmaverhon avainominaisuudet Ilmaverhoa käytetään erottamaan kaksi ympäristöä toisistaan ovien ollessa auki tai kun ovia avataan ja suljetaan toistuvasti.

Lisätiedot

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-176-14 1.4.214 Ilmalämpöpumpun Toshiba Daiseikai 8 (RAS-25G2KVP-ND + RAS-25G2AVP-ND) toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen

Lisätiedot

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput KAUKO-kiinteistölämpöpumput täydentävät Kaukomarkkinoiden talotekniikan tarjontaa. Euroopassa valmistetuissa KAUKO-kiinteistölämpöpumpuissa

Lisätiedot

KANNATTAA AINA. Ilma on ilmaista SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS

KANNATTAA AINA. Ilma on ilmaista SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS KANNATTAA AINA SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS Ilma on ilmaista Ilmalämpöpumppu Innova. Markkinoija Ahlsell Oy. Myynti valtuutetut jälleenmyyjäliikkeet kautta maan. Ilma on ilmaista INNOVAN

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Kokemuksia ilmalämpöpumpusta lämmityskaudella 2006-2007

Kokemuksia ilmalämpöpumpusta lämmityskaudella 2006-2007 Teksti julkaistu Suomela-lehdessä 25.5.2007 Kokemuksia ilmalämpöpumpusta lämmityskaudella 2006-2007 Suomelan lukija lähetti oman kokemuksensa ilmalämpöpumpusta lämmityskustannusten alentajana. Teksti Hannu

Lisätiedot

Tämä ilmalämpöpumppu testi on tehty Norjassa ja on vapaasi käännetty Henrik V. Ebnen tekstistä. Testin teknisenä vastaavana toimi Bengt Nordling

Tämä ilmalämpöpumppu testi on tehty Norjassa ja on vapaasi käännetty Henrik V. Ebnen tekstistä. Testin teknisenä vastaavana toimi Bengt Nordling Tämä ilmalämpöpumppu testi on tehty Norjassa ja on vapaasi käännetty Henrik V. Ebnen tekstistä. Testin teknisenä vastaavana toimi Bengt Nordling LÖYDÄ OIKEA ILMALÄMPÖPUMPPU Tässä on ensimmäinen testi,

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01176-14 28.2.2014. Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01176-14 28.2.2014. Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-1176-14 28.2.214 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-1176-14 1(3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S /FI KÄÄNNÖS

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S /FI KÄÄNNÖS TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-5273-17/FI 28.9.217 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-25PKVPG-ND + RAS-25PAVPG-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter paremman ympäristön puolesta -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A MITT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL55 Mitat 77 45 2790 30 620 70 CTS5000 PNEELI 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Luonnollinen. valinta DAIKIN ALTHERMA ILMA-VESI LÄMPÖPUMPPU LÄMMITYKSEEN, JÄÄHDYTYKSEEN JA KUUMAN KÄYTTÖVEDEN TUOTTAMISEEN ESITE

Luonnollinen. valinta DAIKIN ALTHERMA ILMA-VESI LÄMPÖPUMPPU LÄMMITYKSEEN, JÄÄHDYTYKSEEN JA KUUMAN KÄYTTÖVEDEN TUOTTAMISEEN ESITE Luonnollinen valinta DAIKIN ALTHERMA ILMA-VESI LÄMPÖPUMPPU LÄMMITYKSEEN, JÄÄHDYTYKSEEN JA KUUMAN KÄYTTÖVEDEN TUOTTAMISEEN ESITE 2 Luonnollinen valinta Kolme yhdessä: lämmitys, jäähdytys ja kuuma käyttövesi

Lisätiedot

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa)

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW 2 Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Nauti luonnonenergiasta ja tehokkuudesta Compress 6000 AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SUMMIT Performance. Viihtyisä energiaa säästävä koti ympäri vuoden

Ilmalämpöpumppu SUMMIT Performance. Viihtyisä energiaa säästävä koti ympäri vuoden Ilmalämpöpumppu SUMMIT Performance Viihtyisä energiaa säästävä koti ympäri vuoden SISÄLTÖ Energiatehokas lämpöpumppuratkaisu Kodista elämä alkaa. Siksi tarjoamme laajan valikoiman parhaita lämpöpumppumalleja

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Timo Nissinen www.pihla.fi Vanhat ikkunat ovat kiinteistön ulkovaipan heikoin lenkki

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Tehokkain ilmalämpöpumppumme. Uutuus! Matalampi ääni, parempi säästö ja markkinoiden paras turva. IVT Nordic Inverter KHR-N edustaa uutta entistä kehittyneempää ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Greenline HE E C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Greenline HE E C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A B C D E F G 51 15 15 15 15 13 14 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A B C D E F G 2015 811/2013 Tuoteseloste energiankulutuksesta Seuraavat tuotetiedot täyttävät EU-asetusten 811/2013, 812/2013,

Lisätiedot

FDYMP-L / RYEP-L. Kanavoitava yksikkö LÄMPÖPUMPPU ILMAN TAAJUUSMUUTTAJAA. 56 www.daikineurope.com

FDYMP-L / RYEP-L. Kanavoitava yksikkö LÄMPÖPUMPPU ILMAN TAAJUUSMUUTTAJAA. 56 www.daikineurope.com FDYMP-L / RYP-L FDYMP-L / RYEP-L Kanavoitava yksikkö FDYMP71,100L RYP100L/RYEP100L Kevyt ja kompakti: yksikön korkeus on vain 279 mm kaikissa teholuokissa! Sekä imu- että ulospuhalluskanavat voidaan helposti

Lisätiedot

Multi Split -ilmastointilaitteet

Multi Split -ilmastointilaitteet Multi Split -ilmastointilaitteet Multi Split -ilmastointilaitteet Jopa 70 prosentin energiansäästö MPS-invertteriohjauksen ansiosta Luokkansa huippua oleva energiataso Nopea viilennys ja lämmitys Miellyttävä

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

emura DAIKIN EMURA. MUOTO. TOIMINTA. UUDISTETTU. DAIKININ UUSI ILMASTOINNIN SISÄYKSIKKÖ.

emura DAIKIN EMURA. MUOTO. TOIMINTA. UUDISTETTU. DAIKININ UUSI ILMASTOINNIN SISÄYKSIKKÖ. emura DAIKIN EMURA. MUOTO. TOIMINTA. UUDISTETTU. DAIKININ UUSI ILMASTOINNIN SISÄYKSIKKÖ. 01 KOKONAISRATKAISU TAKAA MUKAVUUDEN KAIKKINA VUODENAIKOINA Uusi seinälle asennettava Daikin Emura -ilmastointilaite

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

VPL31 Mitat. MITAT VPL 31 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A

VPL31 Mitat. MITAT VPL 31 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A MITT VPL 3 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL3 Mitat 77 5 60 30 70 70 STS5000 paneeli 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 00 Jäte IV-KOJE Poisto PÄÄTY

Lisätiedot

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. Mökissä on yksi kerros jonka yläpuolella on avoin tila katteen alla. Kuvan vasemmalla puolella näkyy avoin terassi, sen yläpuolella olevaa kattoa

Lisätiedot

MULTI. Multisplit tuotteet

MULTI. Multisplit tuotteet MULTI Multisplit tuotteet 2 3 Teknologiaa multijärjestelmänä. multijärjestelmänä. Kun pitää ilmastoida useita huoneita, Toshiban multijärjestelmävalikoima on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin. Yksi

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu Premium Performance. Tehokas tapa hallita sisäilmaa kodissasi

Ilmalämpöpumppu Premium Performance. Tehokas tapa hallita sisäilmaa kodissasi Ilmalämpöpumppu Premium Performance Tehokas tapa hallita sisäilmaa kodissasi SISÄLTÖ Energiatehokas lämpöpumppuratkaisu Kodista elämä alkaa. Siksi tarjoamme laajan valikoiman parhaita lämpöpumppumalleja

Lisätiedot

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys 1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL

Lisätiedot

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Tuotenumerot 105071 & 105076 Sunwind Gylling Oy Niemeläntie 4 20780 Kaarina Hyvä asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä

Lisätiedot