Anders Odell Box ESKILSTUNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anders Odell Box 310 631 04 ESKILSTUNA"

Transkriptio

1 RAPORTTI akkreditoidun testilaboratorion laatima Käsittelijä, osasto Stefan Thyberg Energy Technology , Päiväys Viite Sivu PX /7 Anders Odell Box ESKILSTUNA Kapasiteettirajoitetun ilmalämpöpumpun testaaminen, testitulokset (6 liitettä) Tilattu työ Ruotsin energiaviraston tilausvahvistus numero : Sisätilan lämmitykseen käytetyn lämpöpumpun suoritustason määrittäminen, järjestelmän vuotuisen suoritus- ja energiansäästökertoimen laskeminen, sisä- ja ulkoyksiköiden äänitason mittaaminen, lämpöpumpun oikean toiminnan tarkastaminen sekä lämpöpumpun ja sen käyttöohjeen tarkastaminen. Testattava kohde Lämpöpumpun tyyppi Ilma/ilma Valmistaja Ultimate 13 Pro FP Plus Basic Sisäyksikön mallinro, sarjanro MSR1-12HRN1-QC2, sarjanro: C Ulkoyksikön mallinro, sarjanro MOA-12HN1-OC2, sarjanro: C Lämmönlähde Ilma Jäähdytysaine, paino R410A, 840 g Asiakas valitsi ilmalämpöpumpun. Kaksi yksikköä saapui SP:n testilaboratorioon vahingoittumattomina Yksiköissä oli arvokilvet, joista kävi ilmi mallin nimi/numero, sarjanumerot, nimellistehot sekä CE-merkintä. Testausaika ja -paikka Lämpöpumpun asensi Innoros Oy:n edustaja Ruotsin energiaviraston alaisen SP Technical Research Instituten tiloihin Testaus suoritettiin helmi- ja maaliskuun aikana. Sisätilojen lämmityksen testimenetelmät Lämpöpumpun lämmitysteho testattiin kalibroidussa kalorimetrisessä tilassa EN 14511:2007- ja CEN/TS 14825:2003 -standardien mukaisesti. Laitteen lämmitystehon testaamiseen kuului seuraavien määrien ja toimintojen mittaaminen ja laskeminen: lämpöpumpun sähkönotto PE lämpöpumpun kokonaislämmitysteho PH hyötysuhde (COP). Käytetyillä testimenetelmillä määritettiin lämpöpumpun asennustapa, mittausjaksojen kesto, mittauksen epävarmuustekijät, prosessin vakaus, toimintavaatimukset jne. Ensimmäisessä testimenetelmässä (EN 14511:2007) määritetyt lämmitystehotestit ovat 100 prosentin (täyden kuormituksen) testejä, ja ne tehtiin käyttäen taulukossa 1 esitettyjä ulkoilman lämpötiloja. SP Technical Research Institute of Sweden Postiosoite SP Box 857 SE BORÅS Ruotsi Toimisto Västeråsen Brinellgatan 4 Borås Puh./faksi/sähköposti Laboratorion on Ruotsin lainsäädännön mukaisesti akkreditoinut Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEOAC). Tätä raporttia ei saa monistaa kuin kokonaisuudessaan, ellei siihen ole raportin antaneen laboratorion kirjallista etukäteislupaa.

2 PX /7 Taulukko 1. Lämmitystehon testaaminen täydellä kuormituksella EN 14511:2007 -standardin mukaisesti Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Täyskuormitus (%) 1 +7 (6) (1) (-8) (-) Sulkeissa olevat lämpötilat ovat märkälämpötiloja (ta1, märkälämpötila, ulkotila). Lämmitystehon testaaminen alle 100 prosentin teholla eli osakuormitustestit suoritettiin EN ja CEN/TS standardien mukaisesti taulukossa 2 esitetyllä tavalla. Tilapäistestien ilman lämpötiloille määritettyjä vakausvaatimuksia sovellettiin kaikissa osakuormitustesteissä. Taulukko 2. Lämmitystehon testaaminen osakuormituksella EN 14511:2007- ja CEN/TS 14825:2003 -standardien mukaisesti Mittauspiste Ulkolämpötila C Sisälämpötila C Osakuormitus (ta1, ulkotila) (ta1, sisätila) 5 +7 (6) (6) (1) Sulkeissa olevat lämpötilat ovat märkälämpötiloja (ta1, märkälämpötila, ulkotila). Lämpöpumppua testattiin täydellä ja osakuormituksella pidempiä aikoja kuin EN standardissa määritetään, sillä ohjausjärjestelmä tai sulatustoiminto voi vaikuttaa pumpun tehoon ja toimintaan, mikä ei aina tule esiin testimenetelmän määrittämissä lyhyemmissä testausjaksoissa. Testin kesto pidennettiin 24 tuntiin. Vuotuinen suoritus- ja energiansäästökerroin laskettiin SP:n testimenetelmän A3 528 mukaisesti. Testilaitteet Testissä käytettiin seuraavia testilaitteita: Kuvaus, määrällinen mittaus Merkintä Kalorimetrinen tila LL1 Ulkoilman mittaustila LV1 Boilerilaitteisto nro 1 Inv.nro Kastepistehydrometri Inv.nro Sähkövirta Inv.nro , Nestemittari, jäähdytysvesi Inv.nro Dataloki Inv.nro , , , Ilman lämpötilat Pt 100 Veden lämpötilat Pt 100

3 PX /7 Lämpöpumpun asennustiedot sisätilan lämmitystehotestissä Kokoaminen ja asennus Innoros Oy:n edustaja Lauhdutin Maksimiteholla Ilman vaakavirtauksen suunta, sisäyksikkö Suoraan ulospäin maksimivirtauksen saavuttamiseksi Ilman pystyvirtauksen suunta, sisäyksikkö Valmistajan ohjeen mukaan maksimivirtauksen saavuttamiseksi Asennettu ilmansuodatin Karkeasuodatin Jäähdytinputken pituus 7 m Suurin korkeusero järjestelmän sisällä Alle 1 m Toimintatila Lämmitys Testattaessa täydellä kuormituksella lämpötila on asetettava kaukosäätimeen korkeimmalle arvolle, joka on tässä tapauksessa 30 C. Osakuormitustestissä CEN/TS standardin vaatimukset, jotka on tarkoitettu On/Off-tilassa toimiville ilmalämpöpumpuille, jätettiin huomiotta, joten akkreditointimme ei koske osakuormitustestien tuloksia. Sen sijaan kaukosäätimeen lämpötilaksi määriteltiin 20 C tai lämpötila, joka tuotti sisäyksikköön sisään tulevan ilman lämpötilaksi 20 C, ta1, sisätila. Osakuormitustestissä ilmenneet eroavuudet kaukosäätimen lämpötila-asetusten ja sisään tulevan ilman lämpötilan, ta1, sisätila, välillä saattavat johtua useista eri tekijöistä, kuten testilaitteiden ja niiden osien fyysisestä sijainnista testitilanteessa, laitteen ohjausjärjestelmästä, termistorin asennosta jne. Sisäyksikköön asennettiin ainoastaan karkeasuodatin (levysuodatin), ja lisäksi eräät toiminnot, kuten ionisaatio ja elektrostaattinen suodatus, eivät olleet toiminnassa testin aikana. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset Tämän raportin sisältämät tulokset koskevat ainoastaan kyseistä laitetta kuvatuissa olosuhteissa, nimeltä mainittuja laitteita ilmoitetuilla asetuksilla. Kokonaislämmitysteho, PH, ja sähkön kokonaisottoteho, PE, mitattiin sekä täydellä että osakuormituksella, ja ne esitetään taulukoissa 3 ja 4. Yksityiskohtaisempi kuvaus testistä sekä sen mittaus- ja laskentatulokset esitetään taulukko- ja diagrammimuodossa liitteessä 1. Taulukko 3. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset, täysi kuormitus Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Lämmitysteho, W (PH) Sähkön ottoteho, W (PE) Hyötysuhde (PH/PE) 1 +7(6) ,9 2 +2(1) ,2 3-7(-8) ,0 4-15(-) ,2 Sulkeissa olevat arvot ovat märkälämpötiloja (tal, märkälämpötila, ulkotila). Taulukko 4. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset, osakuormitus Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Lämmitysteho, W (PH) Sähkön ottoteho, W (PE) Hyötysuhde (PH/PE) Osakuorm. % 5 +7(6) , (6) , (1) ,0 50 Sulkeissa olevat arvot ovat märkälämpötiloja (tal, märkälämpötila, ulkotila).

4 PX /7 Testitulokset ulkoilman kuivalämpötilan ollessa alle -15 C. SP:n akkreditointi ei kata tätä testiosiota. Lämpöpumppua testattiin ulkolämpötilan ollessa alle -15 C. Tämä testiosio ei vastaa EN standardin vaatimuksia, jotka koskevat tilapäistestien suurinta sallittua, ± 0,6 C:n, poikkeamaa ulkoilman kuivalämpötilan keskiarvosta. Tämä testi suoritettiin ulkoilman kuivalämpötilan ollessa -18 C (± 1,0 C) 250 minuutin aikana. Kokonaislämmitysteho PH oli 970 W, ja sähkön kokonaisottoteho PE oli 890 W. Pumpun kierrosaika, joka sisältää yhden sulatusjakson ja yhden lämmitysjakson, oli noin 96 minuuttia. Lämpöpumppu toimi tauotta ilman sen sisäisen turvajärjestelmän aiheuttamia keskeytyksiä, ja sen kokonaislämmitysteho oli suurempi kuin sähkön kokonaisottoteho. Kommentteja testituloksista Lämpimän ilman kierto testauksen aikana oli ihanteellinen, minkä on ajateltava poikkeavan todellisista asennusolosuhteista, joissa lämmönkiertoon vaikuttavat mm. kalustus ja asunnon seinät. Tämän vuoksi tyypillisen kuluttajan asuntoon asennetun laitteen kokonaislämmitysteho saattaa olla alhaisempi kuin testiolosuhteiden kalorimetrisessä tilassa. Asennuksen jälkeen, kun sisälaitteen puhallin oli toiminnassa, ilmavirtaus laitteeseen tarkistettiin sisääntuloilman savutestillä. Sen mukaan suurin osa ilmasta kulki suodattimen kautta, mutta pieniä määriä ilmaa kulki jäähdytinputkien aukkojen ja muiden kotelossa olevien aukkojen kautta. Tämä saattaa johtua siitä, että sisäyksikön puhallin tuottaa laitteen takana negatiivista painetta.

5 PX /7 Tulokset, järjestelmän vuotuinen hyötysuhde (COP) ja energiansäästö SP:n akkreditointi ei koske tätä testiosiota. SP:n testimenetelmän A3 528 mukaiset järjestelmän hyötysuhdetta (COP) ja energiansäästöä koskevien laskelmien tulokset esitetään taulukoissa 5 ja 6. Laskelmat perustuvat laboratoriotestien tuloksiin. Laskelmia tehtäessä lämpöpumpun alimmaksi toimintalämpötilaksi oletettiin -15 C, eikä lämmitystä oletettu tarpeelliseksi, kun ulkoilman lämpötilan oli yli +17 C. Taulukoissa 5 ja 6 esitetään säästö talossa, jonka lämmönhävikki on 109 W/K, ja toisessa talossa, jonka lämmönhävikki on 199 W/K; niin että molempien sisälämpötila on 20 C. Näiden kahden talon bruttoenergiantarve Boråsissa on kwh/vuosi ja kwh/vuosi, missä ei ole otettu huomioon kodinkoneiden kuluttamaa energiaa eikä kuuman veden tarvetta. Energiantarve taloissa, joiden hävikki on sama mutta jotka sijaitsevat Malmössä ja Luulajassa, on erilainen taulukossa esitetyllä tavalla. Taulukko 5. Talo, jonka lämmönhävikki on 109 W/K Sijainti Malmö Borås Luulaja Alueen keskilämpötila ( C)¹ 8,2 6,1 1,3 Energiantarve (kwh/vuosi) Käyttöenergia (kwh/vuosi) Lisälämmitys (kwh/vuosi) Säästö (kwh/vuosi) Järjestelmän hyötysuhde (COP) (-)² vuodessa 2,0 1,8 1,5 Taulukko 6. Talo, jonka lämmönhävikki on 199 W/K Sijainti Malmö Borås Luulaja Alueen keskilämpötila ( C)¹ 8,2 6,1 1,3 Energiantarve (kwh/vuosi) Käyttöenergia (kwh/vuosi) Lisälämmitys (kwh/vuosi) Säästö (kwh/vuosi) Järjestelmän hyötysuhde (COP) (-)² 1,7 1,6 1,3 vuodessa ¹) Lähde: SMHI (ISSN ) ja Achieving the desired indoor climate (ISBN ) ²) Järjestelmän vuotuinen hyötysuhde COP on laskettu SP:n testimenetelmän A3 528 mukaisesti, ja siinä on otettu huomioon lämpöpumpun teho ja talon energiantarve. (Järjestelmän vuotuinen COP = talon energiantarve / (käyttöenergia + lisälämmitys)

6 PX /7 Tulokset, järjestelmän ulko- ja sisäyksiköiden äänitason mittaus Taulukossa 7 esitetään äänitasomittauksen tulokset. Täydelliset tulokset ovat nähtävänä SP:n raportissa PX00371-A, jossa on yksityiskohtaisempi selostus mittauksen epävarmuustekijöistä ynnä muista tekijöistä. A-painotettu äänitaso, LWA, mitattiin jatkuvan toiminnan aikana, ja se esitetään taulukossa 7. Arvo on pyöristetty lähimpään puoleen desibeliin. On huomattava, että nämä tulokset pätevät vain nimenomaiseen testattuun yksikköön. Taulukko 7. A-painotettu äänitaso ISO standardin mukaisesti Mitattu yksikkö Äänitaso, LWA (db) Sisäyksikkö, puhaltimen maksimiteholla 53,5 Sisäyksikkö, puhaltimen minimiteholla 45,5 Ulkoyksikkö 63,5 Kun äänitasoja mitattiin, lämpöpumpun sähkönottoteho (PE) oli noin W mittauspisteessä 1, jolloin ulkoilman lämpötila oli siis 7(6) C ja sisälämpötila 20 C. Lämpöpumppu oli säädetty mittauspisteen 1 arvoille niin, että sisäyksikön puhallin ja ilman kierrättäjä olivat suurimman virtauksen arvoissa. Sisäyksikön äänitaso testattiin myös kaukosäätimen alimman puhallinnopeusasetuksen mukaisesti. Äänitaso on sen äänen määrä, jota lämpöpumppu tuottaa ympäristöön riippumatta tilatyypistä. Äänen korkeuteen vaikuttaa vuorostaan huoneen koko, muoto ja paikalliset olosuhteet (kaiut). Äänen ärsyttävyys puolestaan ei riipu ainoastaan sen tasosta vaan myös äänen tyypistä.

7 PX /7 Tulokset, lämpöpumpun toimintojen testaaminen Lämpöpumpun turvatoiminnot testattiin ulkoilman kuivalämpötilan ollessa +2 C mittauspisteessä 2 taulukon 1 mukaisesti. >Ilman virtaus ulkoyksikköön keskeytyi, kun lämpöpumpun sulatustoiminto käynnistyi. Ilman virtaus käynnistyi uudelleen tunnin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumpun toimintaa eivät keskeyttäneet mitkään sellaiset turvatoiminnot, joiden takia se olisi pitänyt nollata manuaalisesti. Lämpöpumpussa ei havaittu minkäänlaista vahinkoa. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. >Ilman virtaus sisäyksikköön keskeytyi, kun lämpöpumpun sulatustoiminto käynnistyi. Ilman virtaus käynnistyi uudelleen tunnin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumpun toimintaa eivät keskeyttäneet mitkään sellaiset turvatoiminnot, joiden takia se olisi pitänyt nollata manuaalisesti. Lämpöpumpussa ei havaittu minkäänlaista vahinkoa. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. >250 minuutin toimintajakson jälkeen virranjakelu lämpöpumppuun keskeytettiin (jäljittelemällä sähkökatkosta). Virta kytkettiin takaisin noin minuutin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumppu käynnistyi automaattisesti uudelleen alle 20 minuutin kuluttua. Yksikkö tarkastettiin jälleen silmämääräisesti, eikä vahinkoa havaittu. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. Lämpöpumpun sulatustoiminto tarkastettiin mittauspisteissä, joissa sulatusjaksoja esiintyi. Silmämääräisesti tarkistettiin, onko ulkoyksikön pohjalevyyn tai sen läheisyyteen muodostunut jäätä eli pääseekö vesi valumaan pois laitteesta. Tilanne tarkastettiin uudelleen tarkoituksena selvittää, heikkeneekö lämpöpumpun toiminta ja tehokkuus useiden lämmitys- ja sulatusjaksojen yhteydessä. Tulos: Ulkoyksikön silmämääräisessä tarkistuksessa havaittiin, että vesi valui pois lämmönvaihtimesta ja pohjalevyltä. Toiminta ja tehokkuus pysyivät muuttumattomina lämmitys- ja sulatusjaksojen jälkeen testien suoritusaikana. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. SP Technical Research Institute of Sweden Energy Technology - Building Services Engineering Stefan Thyberg Technical Officer Pia Tiljander Technical Manager Liitteet 1. Tulokset, sisätilojen lämmitystehon testaaminen 2. Tarkastaminen 3. Komponenttiluettelo 4. Valokuvat 5. Mittauksen epävarmuustekijät 6. Suureet

8 PX /2 Liite 1 Tulokset, sisätilojen lämmitysteho, täysi kuormitus ja osakuormitus Mittauspisteet Nro t a1, sisätila C t a1, ulkotila C C t a1, märkälämpötila, ulkotila Kuormitus % Mitatut arvot Lämpötila t a1, sisätila C 20,0 20,1 19,9 20,0 20,2 19,9 20,6 t a2, sisätila C 38,2 32,2 30,0 28,6 34,9 30,1 26,5 t a1, ulkotila C 7,1 2,3-6,9-14,7 7,4 7,1 2,5 t a2, ulkotila C 4,4 0,7-7,0-14,8 4,2 4,6 2,4 C 4,9-0,8-10,8-19,7 5,0 5,3-0,6 t a1, kastepiste, ulkotila Sähkövirta P E W Jännite U AC V Lasketut arvot Lämpötila t a1, märkälämpötila, ulkotila C 6,0 1,1-7,8-6,2 6,2 1,3 Kokonaislämmitysteho P H W Hyötysuhde COP - 2,93 2,23 1,99 1,23 2,75 2,39 1,95 Kommentteja Kierrosaika¹ Minuuttia Sulatusjakso² Minuuttia Säätimen lämpötila-asetus C ¹ Yksi kierros tarkoittaa yhtä lämmitysjaksoa ja yhtä sulatusjaksoa, yhden sulatusjakson päättymisestä seuraavan sulatusjakson päättymiseen. ² Sulatusjakso määritellään siksi ajaksi kierroksen sisällä, jolloin lämpöpumpun toimintatila muuttuu ulkoyksikön sulattamista varten. Jakso kestää lämmitystoiminnan päättymisestä seuraavan lämmitysjakson alkamiseen. Kommentteja: Juuri ennen sulatusjakson alkamista mittauspisteissä 3 ja 4 ulkoyksikön lämmönvaihtimessa ei havaittu jäänmuodostusta.

9 PX /2 Liite 1 Kuormitus, 100 % Osakuormitus Ulkoilman kuivalämpötila ( C ) Kaavio 1.1. Kokonaishyötysuhde, COP, ulkoilman kuivalämpötilan funktiona. Sähkön kokonaisottoteho, kuormitus 100 % Kokonaislämmitysteho, kuormitus 100 % Sähkön kokonaisottoteho, osakuormitus Kokonaislämmitysteho, osakuormitus Sähkövirta (W) Ulkoilman kuivalämpötila ( C ) Kaavio 1.2. Kokonaislämmitysteho, PH, ja sähkön kokonaisottoteho, PE, ulkoilman kuivalämpötilan funktiona.

10 PX /4 Liite 2 Tarkastustulokset, lämpöpumppu ja sen käyttöohje, SP:n akkreditointi ei kata raportin tässä osassa kuvattuja tuloksia. Pumppuyksikkö ja sen käyttöohje on tarkastettu tietyillä tuotteelle relevanttien parametrien arviointiperusteilla ja kommenteilla. Tulokset ovat jossakin määrin subjektiivisia, ja niitä on luettava ja sovellettava sen mukaisesti. Tarkastus kattaa lämpöpumpun ja sen käyttöohjeen eli kuluttajalle tarkoitetut päivittäiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Muita laitteen mukana toimitettuja dokumentteja, kuten huolto- ja asennusohjeita, ei ole tarkastettu. Yleistä Ilmastointi (jäähdytys ja lämmitys) [x] Kyllä [ ] Ei Sulatus [x] Kyllä [ ] Ei Tekniset tiedot (laitteen arvokilven ym. mukaan) Valmistaja Malli (sisäyksikkö) MSR1-12HRN1-QC2 Malli (ulkoyksikkö) MOA-12HN1-OC2 Sarjanro, sisäyksikkö C Sarjanro, ulkoyksikkö C Varoke Ei mainittu Jännite, taajuus V, 50 Hz IP-luokitus IP24 Jäähdytysaine, massa 0,84 kg Valmistuspäivä Ei mainittu Tuotteen CE-merkintä [x] Kyllä [ ] Ei Nimellistehot*, kw Jäähdytyskapasiteetti 3,22 Lämmityskapasiteetti 3,66 Sähköteho Jäähdytys: 1,00 Lämmitys 1,02 Muut tiedot Lämpönielun tyyppi R410A Ulkoilman T min -7 C Suositeltu putken pituus Mitat, sisäyksikkö, L x K x S (m) 78 x 26 x 20 Mitat, ulkoyksikkö, L x K x S (m) 76 x 54 x 22 Kommentteja Ainakin kolme metriä tärinän ehkäisemiseksi. Lisää R410A:ta 20g/m, jos putki on pidempi kuin 5 m.

11 PX /2 Liite 2 Käyttöohjeet Toiminta- ja huolto-ohjeet, kieli [ ] Ruotsi [ ]Norja [x] Englanti Päiväys/versio: Ei mainittu Suodatin/tyyppi, mikä? Ilmansuodatin Suositeltu huolto-organisaatio Ei mainittu Mainittu käyttöohjeessa: - Tekniset/sähkötiedot [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio [ ] Kyllä [x] Ei - Lyhyt kuvaus järjestelmästä, laitteista ja toiminnoista [x] Kyllä [ ] Ei - Yleisohjeita parhaan toiminnan varmistamiseksi [x] Kyllä [ ] Ei Jos annettu, anna lisätietoja: - Kuvaus ohjauslaitteista, signaaleista ym. [x] Kyllä [ ] Ei - Vianetsintä [x] Kyllä [ ] Ei Puhdistusohjeet: - ulkoyksikkö [ ] Kyllä [x] Ei - sisäyksikkö [x] Kyllä [ ] Ei - karkeasuodatin [x] Kyllä [ ] Ei Karkeasuodattimen puhdistusväli Joka toinen viikko Turvaohjeet/varoitukset [x] Kyllä [ ] Ei Mainittu käyttöohjeessa: - Alin ulkoilman lämpötila [x] Kyllä [ ] Ei - Kaukosäätimen käyttö [x] Kyllä [ ] Ei - Ilmanvirtauksen säätäminen [x] Kyllä [ ] Ei - Kuvaus eri toimintatiloista [x] Kyllä [ ] Ei Kommentteja Sisäyksikön puhdistusohjeet ovat epäselvät. Kemikaalien ja puhdistusaineiden kuvien päällä ei ole rastia, ja jos kuvan vieressä olevaa tekstiä ei lue, saattaa käsitykseksi jäädä, että näitä aineita saa käyttää.

12 PX /4 Liite 2 Ulkoyksikön silmämääräinen tarkastaminen Merkinnät ja tekniset tiedot: - Tekniset/sähkötiedot (arvokilpi ym.) [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio (esim. kotelon sisällä) [ ] Kyllä [x] Ei - Yksikön asentaminen (tilantarve) [ ] Kyllä [x] Ei Pohjalevy; pääseekö vesi valumaan pois Pohjalevy on muotoiltu niin, että vesi valuu lämmönvaihtimen pitkällä sivulla olevasta poistoaukosta. Yksi poistoreikä. Pohjalevyn materiaali Maalattu metallilevy Kuumennuskierukka (pohjalevy) [x] Kyllä [ ] Ei Kampikammion lämmitin [ ] Kyllä [x] Ei [ ] Ei tiedossa Turvaohjeet/varoitukset [x] Kyllä [ ] Ei Äänieristys Kommentteja Kotelon materiaali Sijoittaminen Lämmönvaihtimen siivekkeiden etäisyys Kommentteja Kompressorin ympärillä on akustinen eristyslevy, mutta se ei ulotu aivan kokonaan kompressorin ympäri. Kompressorin yläpuolella ei ole akustista eristysmateriaalia. Kotelon ja sähkölaiterungon välissä on myös akustinen levy. Maalattu metallilevy ja ilmanpoistoaukon päällä metalliristikko. Mainitaan asennusohjeissa 1,5 mm Lämmönvaihdin ja lämmityskaapeli on osittain kiinnitetty nippusiteillä. Sisäyksikön silmämääräinen tarkastaminen Merkinnät ja tekniset tiedot: - Tekniset/sähkötiedot (arvokilpi ym.) [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio (esim. kotelon sisällä) [x] Kyllä [ ] Ei tiedossa - Yksikön asentaminen (tilantarve) [ ] Kyllä [x] Ei Kondenssiveden poisto [x] Kyllä [ ] Ei Turvaohjeet/varoitukset [ ] Kyllä [x] Ei Kotelon materiaali Muovi Sijoittaminen Mainitaan asennusohjeissa Pääsy vaihtamaan suodatinta Hyvä Suodattimen ja kotelon muotoilu Karkeasuodatin ei sovi täysin tiiviisti lämmönvaihtimen suojauksen kannalta yksikköön, mikä saattaa aiheuttaa lian kerääntymistä lämmönvaihtimeen. Pystysuoran ilmanohjaimen asentojen määrä Vaiheittainen säätö tai pyöräytys Vaakasuoran ilmanohjaimen asentojen määrä Kommentteja Manuaalinen säätö Ilmanohjaimia on hankala poistaa puhaltimen juoksupyörän puhdistusta varten.

13 PX /4 Liite 2 Kaukosäädin Mallinumero RG51M1/E Painikkeet heti käytettävissä (ei tarvetta avata kantta) ON/OFF [x] Kyllä [ ] Ei Lämpötilan säätö [x] Kyllä [ ] Ei - Lämpötilan säätö [ ] Kyllä [x] Ei Kaksi erillistä painiketta Puhaltimen nopeus [ ] Kyllä [x] Ei Toimintatila (lämmitys tai jäähdytys) [x] Kyllä [ ] Ei Kommentteja ON/OFF-painike on punainen. Painikkeissa ei ole kohomerkintöjä heikkonäköisiä käyttäjiä varten.

14 PX /1 Liite 3 Komponenttiluettelo, kysymyksiä Lämpöpumpun valmistajan tai toimittajan tulee toimittaa seuraavat tiedot. Lämpöpumpun tyyppinumero/nimi (myyntinimi): Ultimate 13 pro FB plus basic Osa Tiedot Kompressori. Valmistaja, malli, kompressorityyppi, esim. kierukka. Rechi 44A263AJ-FJKC Pyörivä Laajennuslaite. Valmistaja, malli, tyyppi, esim. kapillaari tai elektroninen Kapillaari Ohjauslaitteet: ohjelmaversio, tunnistusmerkinnät EPROM-piirikortissa jne. N1Y-R1.D.01.NP1-1 [V 1.4] Testattuun lämpöpumppuun liittyviä kysymyksiä: 1. Ilmoita energiatehokkuusluokka lämmitystilassa, A, Btu lämmitysteho, äänitaso. 2. Ilmoita alhaisin ulkoilman lämpötila, jossa -20 C lämpöpumppu voi toimia. 3. Onko yksikössä kampikammion lämmitin? - a. Tarkat tiedot sähkönkulutuksesta. - b. Onko yksikössä ohjauslaite? Määrittele sen - toiminta esim. on- ja off-lämpötilat. 4. Onko pohjalevylle tai lämmönvaihtimelle Kyllä sähköinen lämmityskaapeli? a. Ilmoita sen sähkönkulutus. 85 W b. Onko sitä varten ohjausjärjestelmää? Ilmoita tarkat tiedot, esim. käynnistymis- ja Käynnistymislämpöt. +5 C, pysähtymislämpöt. +15 C pysähtymislämpötilat. c. Kerro muista menetelmistä, joilla varmistetaan, Pohjalevyn muotoilu että ulkoyksikkö sulatetaan tarpeen mukaan, esim. pohjalevyn muotoilu. 5. Onko lämpöpumpun minimiteholla jokin raja pumpun ollessa jatkuvassa käytössä toimintaolosuhteissa 7(6)/20 ja 2(1)/120 C? 6. Kerro tarkemmin sulatusmenetelmistä; esim. kuumakaasusulatus tai lämminkaasusulatus. Kerro lyhyesti sulatuksen käynnistymisestä ja päättymisestä. 7. Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lämpöpumpun äänitason rajoittamiseksi? On-off-mallissa vain täysi teho. Kylmän tuulen Anti-Cold Wind - toiminto voi vaikuttaa lämmitystehoon. Kuumakaasusulatus. -

15 SP Raportti Päiväys Kuva 4.1. Kaukosäädin Kuva 4.2. Sisäyksikkö Viite PX00371 Liite 4 Sivu 1/2

16 SP Raportti Päiväys Viite PX00371 Sivu 2/2 Liite 4 Kuva 4.3. Ulkoyksikkö, lämpöpumpusta ulosvirtaava ilma. Runko on poistettu. Kuva 4.4. Ulkoyksikkö, lämpöpumpusta ulosvirtaava ilma. Kuvassa näkyy pohjalevyn alapinta, jossa on sulanutta jäätä varten poistoaukko.

17 PX /1 Liite 5 Mittauksen epävarmuustekijät Testin tulokset perustuvat osittain mittauksiin ja osittain laskelmiin. Raportin sisältämien mittausten kokonaisepävarmuustekijät on laskettu seuraavien mittaamiseen ja laskentaan liittyvien epävarmuustekijöiden arvioiden mukaisesti. Arviot koskevat kokonaisepävarmuustekijöitä, joita ovat sekä systemaattiset että satunnaiset epävarmuustekijät. Liite 6 sisältää suureiden selitykset. Lämpötilat, mittauspisteet t a1, sisätila ± 0,2 K t a2, sisätila ± 1,0 K t a1, ulkotila ± 0,2 K t a2, ulkotila ± 1,0K t kastepiste, ulkotila ± 0,5K t märkälämpötila, ulkotila ± 0,3K Muut suureet P E ± 0,5 % P H ± 4 % COP ± 4 % U AC ± 0,5 % Kierros- ja sulatusaikojen kesto 1 minuutti

18 PX /1 Suureet Liite 6 Aina kun se on mahdollista, suureet on määritelty noudattaen EN ja CEN/TS standardeja. Ruotsalaisessa standardissa SS 1897 määritellään suureet, joita ei ole alla olevassa luettelossa. Kunkin yksittäisen suureen kohdalla esitetyt tiedot/arvot ovat kunkin mittausjakson keskiarvoja. COP P P E P H T t a1, ulkotila t a1, kastepiste, ulkotila t a1, märkälämpötila, ulkotila t a2, ulkotila t a1, sisätila t a2, sisätila U U AC Kokonaishyötysuhde Teho Sähkön kokonaisottoteho Kokonaislämmitysteho Lämpötila Lämpötila, kuiva, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kastepiste, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, märkä, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumpusta, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumppuun, lauhdutin (sisäilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumpusta, lauhdutin (sisäilman lämpötila) Jännite Virransyöttö, vaihejännite

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA TUOTETIEDOT NORDIC INVERTER 12 FR-N ILMA/ILMA Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus Ilmalämpöpumppujen uusi sukupolvi. Huipputulos Konsumentverketin testissä. Tehokkaampi, hiljaisempi ja tyylikkäästi muotoiltu.

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-176-14 1.4.214 Ilmalämpöpumpun Toshiba Daiseikai 8 (RAS-25G2KVP-ND + RAS-25G2AVP-ND) toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW BRUSHLESS IE4 40 mm äänieristys Suuri teho ja alhainen kulutus Mallit: CKD CKDR Moottorit IE2-IE3 Mallit: CKD/EW CKDR/EW Harjattomat IE4-teollisuusmoottorit suuritehoinen E.C. Helppo asentaa ja suunnata

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04123-13 10.6.2013 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Sejotek EPS-askeläänieriste 20 mm / Knauf Lattiamassa FE 80 Tilaaja: Sejotek Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03563-14 31.7.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste Tilaaja: TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03563-14

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02166-14 5.5.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta Tilaaja: Kampin Puu Oy / Suupohjan Elinkeinotoimen

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

ARIA. Ilmalämpöpumppu. Yleistä. Ilmalämpöpumppu NIBE TM PBD FI

ARIA. Ilmalämpöpumppu. Yleistä. Ilmalämpöpumppu NIBE TM PBD FI PBD FI 1620-3 Ilmalämpöpumppu NIBE TM ARIA TM M11809 NIBE ARIA 5 Ilmalämpöpumppu Yleistä NIBE ARIA -ilmalämpöpumppu on suunniteltu pohjolan markkinoiden kylmään ja kosteaan ilmastoon. Pumppu on todella

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin

Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin 3 30 kw Sähkölämmitys 9 mallit Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin Käyttökohteet Tiger on sarja kompakteja ja vahvoja lämpöpuhaltimia ammattilaisille. Tiger on

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet.

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet. Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet www.flowair.com Ilmaverho + lämmitysw Oviverho kiertoilmalämmityksellä DUO Duo on saatavilla 2 eri versiona: Vesipatterillar Sähköpatterilla Tekniset tiedot DUO Verho

Lisätiedot

Vivago Domi -hälytyskriteerit

Vivago Domi -hälytyskriteerit Vivago Domi -hälytyskriteerit 100: Turvahälytys Care-kellosta tai Vivago Domi Point -tukiasemasta on muodostettu hälytys. 150: Poikkeava vireystila Kuva 1. Vivago Care -kello Kuva 2. Vivago Domi Point

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne.

Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne. 800 2200 W Sähkölämmitys 8 mallia Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne. Käyttökohteet EZ200 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoiden aiheuttaman

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot