Anders Odell Box ESKILSTUNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anders Odell Box 310 631 04 ESKILSTUNA"

Transkriptio

1 RAPORTTI akkreditoidun testilaboratorion laatima Käsittelijä, osasto Stefan Thyberg Energy Technology , Päiväys Viite Sivu PX /7 Anders Odell Box ESKILSTUNA Kapasiteettirajoitetun ilmalämpöpumpun testaaminen, testitulokset (6 liitettä) Tilattu työ Ruotsin energiaviraston tilausvahvistus numero : Sisätilan lämmitykseen käytetyn lämpöpumpun suoritustason määrittäminen, järjestelmän vuotuisen suoritus- ja energiansäästökertoimen laskeminen, sisä- ja ulkoyksiköiden äänitason mittaaminen, lämpöpumpun oikean toiminnan tarkastaminen sekä lämpöpumpun ja sen käyttöohjeen tarkastaminen. Testattava kohde Lämpöpumpun tyyppi Ilma/ilma Valmistaja Ultimate 13 Pro FP Plus Basic Sisäyksikön mallinro, sarjanro MSR1-12HRN1-QC2, sarjanro: C Ulkoyksikön mallinro, sarjanro MOA-12HN1-OC2, sarjanro: C Lämmönlähde Ilma Jäähdytysaine, paino R410A, 840 g Asiakas valitsi ilmalämpöpumpun. Kaksi yksikköä saapui SP:n testilaboratorioon vahingoittumattomina Yksiköissä oli arvokilvet, joista kävi ilmi mallin nimi/numero, sarjanumerot, nimellistehot sekä CE-merkintä. Testausaika ja -paikka Lämpöpumpun asensi Innoros Oy:n edustaja Ruotsin energiaviraston alaisen SP Technical Research Instituten tiloihin Testaus suoritettiin helmi- ja maaliskuun aikana. Sisätilojen lämmityksen testimenetelmät Lämpöpumpun lämmitysteho testattiin kalibroidussa kalorimetrisessä tilassa EN 14511:2007- ja CEN/TS 14825:2003 -standardien mukaisesti. Laitteen lämmitystehon testaamiseen kuului seuraavien määrien ja toimintojen mittaaminen ja laskeminen: lämpöpumpun sähkönotto PE lämpöpumpun kokonaislämmitysteho PH hyötysuhde (COP). Käytetyillä testimenetelmillä määritettiin lämpöpumpun asennustapa, mittausjaksojen kesto, mittauksen epävarmuustekijät, prosessin vakaus, toimintavaatimukset jne. Ensimmäisessä testimenetelmässä (EN 14511:2007) määritetyt lämmitystehotestit ovat 100 prosentin (täyden kuormituksen) testejä, ja ne tehtiin käyttäen taulukossa 1 esitettyjä ulkoilman lämpötiloja. SP Technical Research Institute of Sweden Postiosoite SP Box 857 SE BORÅS Ruotsi Toimisto Västeråsen Brinellgatan 4 Borås Puh./faksi/sähköposti Laboratorion on Ruotsin lainsäädännön mukaisesti akkreditoinut Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEOAC). Tätä raporttia ei saa monistaa kuin kokonaisuudessaan, ellei siihen ole raportin antaneen laboratorion kirjallista etukäteislupaa.

2 PX /7 Taulukko 1. Lämmitystehon testaaminen täydellä kuormituksella EN 14511:2007 -standardin mukaisesti Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Täyskuormitus (%) 1 +7 (6) (1) (-8) (-) Sulkeissa olevat lämpötilat ovat märkälämpötiloja (ta1, märkälämpötila, ulkotila). Lämmitystehon testaaminen alle 100 prosentin teholla eli osakuormitustestit suoritettiin EN ja CEN/TS standardien mukaisesti taulukossa 2 esitetyllä tavalla. Tilapäistestien ilman lämpötiloille määritettyjä vakausvaatimuksia sovellettiin kaikissa osakuormitustesteissä. Taulukko 2. Lämmitystehon testaaminen osakuormituksella EN 14511:2007- ja CEN/TS 14825:2003 -standardien mukaisesti Mittauspiste Ulkolämpötila C Sisälämpötila C Osakuormitus (ta1, ulkotila) (ta1, sisätila) 5 +7 (6) (6) (1) Sulkeissa olevat lämpötilat ovat märkälämpötiloja (ta1, märkälämpötila, ulkotila). Lämpöpumppua testattiin täydellä ja osakuormituksella pidempiä aikoja kuin EN standardissa määritetään, sillä ohjausjärjestelmä tai sulatustoiminto voi vaikuttaa pumpun tehoon ja toimintaan, mikä ei aina tule esiin testimenetelmän määrittämissä lyhyemmissä testausjaksoissa. Testin kesto pidennettiin 24 tuntiin. Vuotuinen suoritus- ja energiansäästökerroin laskettiin SP:n testimenetelmän A3 528 mukaisesti. Testilaitteet Testissä käytettiin seuraavia testilaitteita: Kuvaus, määrällinen mittaus Merkintä Kalorimetrinen tila LL1 Ulkoilman mittaustila LV1 Boilerilaitteisto nro 1 Inv.nro Kastepistehydrometri Inv.nro Sähkövirta Inv.nro , Nestemittari, jäähdytysvesi Inv.nro Dataloki Inv.nro , , , Ilman lämpötilat Pt 100 Veden lämpötilat Pt 100

3 PX /7 Lämpöpumpun asennustiedot sisätilan lämmitystehotestissä Kokoaminen ja asennus Innoros Oy:n edustaja Lauhdutin Maksimiteholla Ilman vaakavirtauksen suunta, sisäyksikkö Suoraan ulospäin maksimivirtauksen saavuttamiseksi Ilman pystyvirtauksen suunta, sisäyksikkö Valmistajan ohjeen mukaan maksimivirtauksen saavuttamiseksi Asennettu ilmansuodatin Karkeasuodatin Jäähdytinputken pituus 7 m Suurin korkeusero järjestelmän sisällä Alle 1 m Toimintatila Lämmitys Testattaessa täydellä kuormituksella lämpötila on asetettava kaukosäätimeen korkeimmalle arvolle, joka on tässä tapauksessa 30 C. Osakuormitustestissä CEN/TS standardin vaatimukset, jotka on tarkoitettu On/Off-tilassa toimiville ilmalämpöpumpuille, jätettiin huomiotta, joten akkreditointimme ei koske osakuormitustestien tuloksia. Sen sijaan kaukosäätimeen lämpötilaksi määriteltiin 20 C tai lämpötila, joka tuotti sisäyksikköön sisään tulevan ilman lämpötilaksi 20 C, ta1, sisätila. Osakuormitustestissä ilmenneet eroavuudet kaukosäätimen lämpötila-asetusten ja sisään tulevan ilman lämpötilan, ta1, sisätila, välillä saattavat johtua useista eri tekijöistä, kuten testilaitteiden ja niiden osien fyysisestä sijainnista testitilanteessa, laitteen ohjausjärjestelmästä, termistorin asennosta jne. Sisäyksikköön asennettiin ainoastaan karkeasuodatin (levysuodatin), ja lisäksi eräät toiminnot, kuten ionisaatio ja elektrostaattinen suodatus, eivät olleet toiminnassa testin aikana. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset Tämän raportin sisältämät tulokset koskevat ainoastaan kyseistä laitetta kuvatuissa olosuhteissa, nimeltä mainittuja laitteita ilmoitetuilla asetuksilla. Kokonaislämmitysteho, PH, ja sähkön kokonaisottoteho, PE, mitattiin sekä täydellä että osakuormituksella, ja ne esitetään taulukoissa 3 ja 4. Yksityiskohtaisempi kuvaus testistä sekä sen mittaus- ja laskentatulokset esitetään taulukko- ja diagrammimuodossa liitteessä 1. Taulukko 3. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset, täysi kuormitus Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Lämmitysteho, W (PH) Sähkön ottoteho, W (PE) Hyötysuhde (PH/PE) 1 +7(6) ,9 2 +2(1) ,2 3-7(-8) ,0 4-15(-) ,2 Sulkeissa olevat arvot ovat märkälämpötiloja (tal, märkälämpötila, ulkotila). Taulukko 4. Sisätilojen lämmitystehotestin tulokset, osakuormitus Mittauspiste Ulkolämpötila C (ta1, ulkotila) Sisälämpötila C (ta1, sisätila) Lämmitysteho, W (PH) Sähkön ottoteho, W (PE) Hyötysuhde (PH/PE) Osakuorm. % 5 +7(6) , (6) , (1) ,0 50 Sulkeissa olevat arvot ovat märkälämpötiloja (tal, märkälämpötila, ulkotila).

4 PX /7 Testitulokset ulkoilman kuivalämpötilan ollessa alle -15 C. SP:n akkreditointi ei kata tätä testiosiota. Lämpöpumppua testattiin ulkolämpötilan ollessa alle -15 C. Tämä testiosio ei vastaa EN standardin vaatimuksia, jotka koskevat tilapäistestien suurinta sallittua, ± 0,6 C:n, poikkeamaa ulkoilman kuivalämpötilan keskiarvosta. Tämä testi suoritettiin ulkoilman kuivalämpötilan ollessa -18 C (± 1,0 C) 250 minuutin aikana. Kokonaislämmitysteho PH oli 970 W, ja sähkön kokonaisottoteho PE oli 890 W. Pumpun kierrosaika, joka sisältää yhden sulatusjakson ja yhden lämmitysjakson, oli noin 96 minuuttia. Lämpöpumppu toimi tauotta ilman sen sisäisen turvajärjestelmän aiheuttamia keskeytyksiä, ja sen kokonaislämmitysteho oli suurempi kuin sähkön kokonaisottoteho. Kommentteja testituloksista Lämpimän ilman kierto testauksen aikana oli ihanteellinen, minkä on ajateltava poikkeavan todellisista asennusolosuhteista, joissa lämmönkiertoon vaikuttavat mm. kalustus ja asunnon seinät. Tämän vuoksi tyypillisen kuluttajan asuntoon asennetun laitteen kokonaislämmitysteho saattaa olla alhaisempi kuin testiolosuhteiden kalorimetrisessä tilassa. Asennuksen jälkeen, kun sisälaitteen puhallin oli toiminnassa, ilmavirtaus laitteeseen tarkistettiin sisääntuloilman savutestillä. Sen mukaan suurin osa ilmasta kulki suodattimen kautta, mutta pieniä määriä ilmaa kulki jäähdytinputkien aukkojen ja muiden kotelossa olevien aukkojen kautta. Tämä saattaa johtua siitä, että sisäyksikön puhallin tuottaa laitteen takana negatiivista painetta.

5 PX /7 Tulokset, järjestelmän vuotuinen hyötysuhde (COP) ja energiansäästö SP:n akkreditointi ei koske tätä testiosiota. SP:n testimenetelmän A3 528 mukaiset järjestelmän hyötysuhdetta (COP) ja energiansäästöä koskevien laskelmien tulokset esitetään taulukoissa 5 ja 6. Laskelmat perustuvat laboratoriotestien tuloksiin. Laskelmia tehtäessä lämpöpumpun alimmaksi toimintalämpötilaksi oletettiin -15 C, eikä lämmitystä oletettu tarpeelliseksi, kun ulkoilman lämpötilan oli yli +17 C. Taulukoissa 5 ja 6 esitetään säästö talossa, jonka lämmönhävikki on 109 W/K, ja toisessa talossa, jonka lämmönhävikki on 199 W/K; niin että molempien sisälämpötila on 20 C. Näiden kahden talon bruttoenergiantarve Boråsissa on kwh/vuosi ja kwh/vuosi, missä ei ole otettu huomioon kodinkoneiden kuluttamaa energiaa eikä kuuman veden tarvetta. Energiantarve taloissa, joiden hävikki on sama mutta jotka sijaitsevat Malmössä ja Luulajassa, on erilainen taulukossa esitetyllä tavalla. Taulukko 5. Talo, jonka lämmönhävikki on 109 W/K Sijainti Malmö Borås Luulaja Alueen keskilämpötila ( C)¹ 8,2 6,1 1,3 Energiantarve (kwh/vuosi) Käyttöenergia (kwh/vuosi) Lisälämmitys (kwh/vuosi) Säästö (kwh/vuosi) Järjestelmän hyötysuhde (COP) (-)² vuodessa 2,0 1,8 1,5 Taulukko 6. Talo, jonka lämmönhävikki on 199 W/K Sijainti Malmö Borås Luulaja Alueen keskilämpötila ( C)¹ 8,2 6,1 1,3 Energiantarve (kwh/vuosi) Käyttöenergia (kwh/vuosi) Lisälämmitys (kwh/vuosi) Säästö (kwh/vuosi) Järjestelmän hyötysuhde (COP) (-)² 1,7 1,6 1,3 vuodessa ¹) Lähde: SMHI (ISSN ) ja Achieving the desired indoor climate (ISBN ) ²) Järjestelmän vuotuinen hyötysuhde COP on laskettu SP:n testimenetelmän A3 528 mukaisesti, ja siinä on otettu huomioon lämpöpumpun teho ja talon energiantarve. (Järjestelmän vuotuinen COP = talon energiantarve / (käyttöenergia + lisälämmitys)

6 PX /7 Tulokset, järjestelmän ulko- ja sisäyksiköiden äänitason mittaus Taulukossa 7 esitetään äänitasomittauksen tulokset. Täydelliset tulokset ovat nähtävänä SP:n raportissa PX00371-A, jossa on yksityiskohtaisempi selostus mittauksen epävarmuustekijöistä ynnä muista tekijöistä. A-painotettu äänitaso, LWA, mitattiin jatkuvan toiminnan aikana, ja se esitetään taulukossa 7. Arvo on pyöristetty lähimpään puoleen desibeliin. On huomattava, että nämä tulokset pätevät vain nimenomaiseen testattuun yksikköön. Taulukko 7. A-painotettu äänitaso ISO standardin mukaisesti Mitattu yksikkö Äänitaso, LWA (db) Sisäyksikkö, puhaltimen maksimiteholla 53,5 Sisäyksikkö, puhaltimen minimiteholla 45,5 Ulkoyksikkö 63,5 Kun äänitasoja mitattiin, lämpöpumpun sähkönottoteho (PE) oli noin W mittauspisteessä 1, jolloin ulkoilman lämpötila oli siis 7(6) C ja sisälämpötila 20 C. Lämpöpumppu oli säädetty mittauspisteen 1 arvoille niin, että sisäyksikön puhallin ja ilman kierrättäjä olivat suurimman virtauksen arvoissa. Sisäyksikön äänitaso testattiin myös kaukosäätimen alimman puhallinnopeusasetuksen mukaisesti. Äänitaso on sen äänen määrä, jota lämpöpumppu tuottaa ympäristöön riippumatta tilatyypistä. Äänen korkeuteen vaikuttaa vuorostaan huoneen koko, muoto ja paikalliset olosuhteet (kaiut). Äänen ärsyttävyys puolestaan ei riipu ainoastaan sen tasosta vaan myös äänen tyypistä.

7 PX /7 Tulokset, lämpöpumpun toimintojen testaaminen Lämpöpumpun turvatoiminnot testattiin ulkoilman kuivalämpötilan ollessa +2 C mittauspisteessä 2 taulukon 1 mukaisesti. >Ilman virtaus ulkoyksikköön keskeytyi, kun lämpöpumpun sulatustoiminto käynnistyi. Ilman virtaus käynnistyi uudelleen tunnin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumpun toimintaa eivät keskeyttäneet mitkään sellaiset turvatoiminnot, joiden takia se olisi pitänyt nollata manuaalisesti. Lämpöpumpussa ei havaittu minkäänlaista vahinkoa. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. >Ilman virtaus sisäyksikköön keskeytyi, kun lämpöpumpun sulatustoiminto käynnistyi. Ilman virtaus käynnistyi uudelleen tunnin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumpun toimintaa eivät keskeyttäneet mitkään sellaiset turvatoiminnot, joiden takia se olisi pitänyt nollata manuaalisesti. Lämpöpumpussa ei havaittu minkäänlaista vahinkoa. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. >250 minuutin toimintajakson jälkeen virranjakelu lämpöpumppuun keskeytettiin (jäljittelemällä sähkökatkosta). Virta kytkettiin takaisin noin minuutin kuluttua, ja yksikkö tarkastettiin silmämääräisesti. Tulos: Lämpöpumppu käynnistyi automaattisesti uudelleen alle 20 minuutin kuluttua. Yksikkö tarkastettiin jälleen silmämääräisesti, eikä vahinkoa havaittu. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. Lämpöpumpun sulatustoiminto tarkastettiin mittauspisteissä, joissa sulatusjaksoja esiintyi. Silmämääräisesti tarkistettiin, onko ulkoyksikön pohjalevyyn tai sen läheisyyteen muodostunut jäätä eli pääseekö vesi valumaan pois laitteesta. Tilanne tarkastettiin uudelleen tarkoituksena selvittää, heikkeneekö lämpöpumpun toiminta ja tehokkuus useiden lämmitys- ja sulatusjaksojen yhteydessä. Tulos: Ulkoyksikön silmämääräisessä tarkistuksessa havaittiin, että vesi valui pois lämmönvaihtimesta ja pohjalevyltä. Toiminta ja tehokkuus pysyivät muuttumattomina lämmitys- ja sulatusjaksojen jälkeen testien suoritusaikana. Tässä suhteessa lämpöpumppu täytti EN standardin vaatimukset. SP Technical Research Institute of Sweden Energy Technology - Building Services Engineering Stefan Thyberg Technical Officer Pia Tiljander Technical Manager Liitteet 1. Tulokset, sisätilojen lämmitystehon testaaminen 2. Tarkastaminen 3. Komponenttiluettelo 4. Valokuvat 5. Mittauksen epävarmuustekijät 6. Suureet

8 PX /2 Liite 1 Tulokset, sisätilojen lämmitysteho, täysi kuormitus ja osakuormitus Mittauspisteet Nro t a1, sisätila C t a1, ulkotila C C t a1, märkälämpötila, ulkotila Kuormitus % Mitatut arvot Lämpötila t a1, sisätila C 20,0 20,1 19,9 20,0 20,2 19,9 20,6 t a2, sisätila C 38,2 32,2 30,0 28,6 34,9 30,1 26,5 t a1, ulkotila C 7,1 2,3-6,9-14,7 7,4 7,1 2,5 t a2, ulkotila C 4,4 0,7-7,0-14,8 4,2 4,6 2,4 C 4,9-0,8-10,8-19,7 5,0 5,3-0,6 t a1, kastepiste, ulkotila Sähkövirta P E W Jännite U AC V Lasketut arvot Lämpötila t a1, märkälämpötila, ulkotila C 6,0 1,1-7,8-6,2 6,2 1,3 Kokonaislämmitysteho P H W Hyötysuhde COP - 2,93 2,23 1,99 1,23 2,75 2,39 1,95 Kommentteja Kierrosaika¹ Minuuttia Sulatusjakso² Minuuttia Säätimen lämpötila-asetus C ¹ Yksi kierros tarkoittaa yhtä lämmitysjaksoa ja yhtä sulatusjaksoa, yhden sulatusjakson päättymisestä seuraavan sulatusjakson päättymiseen. ² Sulatusjakso määritellään siksi ajaksi kierroksen sisällä, jolloin lämpöpumpun toimintatila muuttuu ulkoyksikön sulattamista varten. Jakso kestää lämmitystoiminnan päättymisestä seuraavan lämmitysjakson alkamiseen. Kommentteja: Juuri ennen sulatusjakson alkamista mittauspisteissä 3 ja 4 ulkoyksikön lämmönvaihtimessa ei havaittu jäänmuodostusta.

9 PX /2 Liite 1 Kuormitus, 100 % Osakuormitus Ulkoilman kuivalämpötila ( C ) Kaavio 1.1. Kokonaishyötysuhde, COP, ulkoilman kuivalämpötilan funktiona. Sähkön kokonaisottoteho, kuormitus 100 % Kokonaislämmitysteho, kuormitus 100 % Sähkön kokonaisottoteho, osakuormitus Kokonaislämmitysteho, osakuormitus Sähkövirta (W) Ulkoilman kuivalämpötila ( C ) Kaavio 1.2. Kokonaislämmitysteho, PH, ja sähkön kokonaisottoteho, PE, ulkoilman kuivalämpötilan funktiona.

10 PX /4 Liite 2 Tarkastustulokset, lämpöpumppu ja sen käyttöohje, SP:n akkreditointi ei kata raportin tässä osassa kuvattuja tuloksia. Pumppuyksikkö ja sen käyttöohje on tarkastettu tietyillä tuotteelle relevanttien parametrien arviointiperusteilla ja kommenteilla. Tulokset ovat jossakin määrin subjektiivisia, ja niitä on luettava ja sovellettava sen mukaisesti. Tarkastus kattaa lämpöpumpun ja sen käyttöohjeen eli kuluttajalle tarkoitetut päivittäiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Muita laitteen mukana toimitettuja dokumentteja, kuten huolto- ja asennusohjeita, ei ole tarkastettu. Yleistä Ilmastointi (jäähdytys ja lämmitys) [x] Kyllä [ ] Ei Sulatus [x] Kyllä [ ] Ei Tekniset tiedot (laitteen arvokilven ym. mukaan) Valmistaja Malli (sisäyksikkö) MSR1-12HRN1-QC2 Malli (ulkoyksikkö) MOA-12HN1-OC2 Sarjanro, sisäyksikkö C Sarjanro, ulkoyksikkö C Varoke Ei mainittu Jännite, taajuus V, 50 Hz IP-luokitus IP24 Jäähdytysaine, massa 0,84 kg Valmistuspäivä Ei mainittu Tuotteen CE-merkintä [x] Kyllä [ ] Ei Nimellistehot*, kw Jäähdytyskapasiteetti 3,22 Lämmityskapasiteetti 3,66 Sähköteho Jäähdytys: 1,00 Lämmitys 1,02 Muut tiedot Lämpönielun tyyppi R410A Ulkoilman T min -7 C Suositeltu putken pituus Mitat, sisäyksikkö, L x K x S (m) 78 x 26 x 20 Mitat, ulkoyksikkö, L x K x S (m) 76 x 54 x 22 Kommentteja Ainakin kolme metriä tärinän ehkäisemiseksi. Lisää R410A:ta 20g/m, jos putki on pidempi kuin 5 m.

11 PX /2 Liite 2 Käyttöohjeet Toiminta- ja huolto-ohjeet, kieli [ ] Ruotsi [ ]Norja [x] Englanti Päiväys/versio: Ei mainittu Suodatin/tyyppi, mikä? Ilmansuodatin Suositeltu huolto-organisaatio Ei mainittu Mainittu käyttöohjeessa: - Tekniset/sähkötiedot [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio [ ] Kyllä [x] Ei - Lyhyt kuvaus järjestelmästä, laitteista ja toiminnoista [x] Kyllä [ ] Ei - Yleisohjeita parhaan toiminnan varmistamiseksi [x] Kyllä [ ] Ei Jos annettu, anna lisätietoja: - Kuvaus ohjauslaitteista, signaaleista ym. [x] Kyllä [ ] Ei - Vianetsintä [x] Kyllä [ ] Ei Puhdistusohjeet: - ulkoyksikkö [ ] Kyllä [x] Ei - sisäyksikkö [x] Kyllä [ ] Ei - karkeasuodatin [x] Kyllä [ ] Ei Karkeasuodattimen puhdistusväli Joka toinen viikko Turvaohjeet/varoitukset [x] Kyllä [ ] Ei Mainittu käyttöohjeessa: - Alin ulkoilman lämpötila [x] Kyllä [ ] Ei - Kaukosäätimen käyttö [x] Kyllä [ ] Ei - Ilmanvirtauksen säätäminen [x] Kyllä [ ] Ei - Kuvaus eri toimintatiloista [x] Kyllä [ ] Ei Kommentteja Sisäyksikön puhdistusohjeet ovat epäselvät. Kemikaalien ja puhdistusaineiden kuvien päällä ei ole rastia, ja jos kuvan vieressä olevaa tekstiä ei lue, saattaa käsitykseksi jäädä, että näitä aineita saa käyttää.

12 PX /4 Liite 2 Ulkoyksikön silmämääräinen tarkastaminen Merkinnät ja tekniset tiedot: - Tekniset/sähkötiedot (arvokilpi ym.) [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio (esim. kotelon sisällä) [ ] Kyllä [x] Ei - Yksikön asentaminen (tilantarve) [ ] Kyllä [x] Ei Pohjalevy; pääseekö vesi valumaan pois Pohjalevy on muotoiltu niin, että vesi valuu lämmönvaihtimen pitkällä sivulla olevasta poistoaukosta. Yksi poistoreikä. Pohjalevyn materiaali Maalattu metallilevy Kuumennuskierukka (pohjalevy) [x] Kyllä [ ] Ei Kampikammion lämmitin [ ] Kyllä [x] Ei [ ] Ei tiedossa Turvaohjeet/varoitukset [x] Kyllä [ ] Ei Äänieristys Kommentteja Kotelon materiaali Sijoittaminen Lämmönvaihtimen siivekkeiden etäisyys Kommentteja Kompressorin ympärillä on akustinen eristyslevy, mutta se ei ulotu aivan kokonaan kompressorin ympäri. Kompressorin yläpuolella ei ole akustista eristysmateriaalia. Kotelon ja sähkölaiterungon välissä on myös akustinen levy. Maalattu metallilevy ja ilmanpoistoaukon päällä metalliristikko. Mainitaan asennusohjeissa 1,5 mm Lämmönvaihdin ja lämmityskaapeli on osittain kiinnitetty nippusiteillä. Sisäyksikön silmämääräinen tarkastaminen Merkinnät ja tekniset tiedot: - Tekniset/sähkötiedot (arvokilpi ym.) [x] Kyllä [ ] Ei - Virtapiirikaavio (esim. kotelon sisällä) [x] Kyllä [ ] Ei tiedossa - Yksikön asentaminen (tilantarve) [ ] Kyllä [x] Ei Kondenssiveden poisto [x] Kyllä [ ] Ei Turvaohjeet/varoitukset [ ] Kyllä [x] Ei Kotelon materiaali Muovi Sijoittaminen Mainitaan asennusohjeissa Pääsy vaihtamaan suodatinta Hyvä Suodattimen ja kotelon muotoilu Karkeasuodatin ei sovi täysin tiiviisti lämmönvaihtimen suojauksen kannalta yksikköön, mikä saattaa aiheuttaa lian kerääntymistä lämmönvaihtimeen. Pystysuoran ilmanohjaimen asentojen määrä Vaiheittainen säätö tai pyöräytys Vaakasuoran ilmanohjaimen asentojen määrä Kommentteja Manuaalinen säätö Ilmanohjaimia on hankala poistaa puhaltimen juoksupyörän puhdistusta varten.

13 PX /4 Liite 2 Kaukosäädin Mallinumero RG51M1/E Painikkeet heti käytettävissä (ei tarvetta avata kantta) ON/OFF [x] Kyllä [ ] Ei Lämpötilan säätö [x] Kyllä [ ] Ei - Lämpötilan säätö [ ] Kyllä [x] Ei Kaksi erillistä painiketta Puhaltimen nopeus [ ] Kyllä [x] Ei Toimintatila (lämmitys tai jäähdytys) [x] Kyllä [ ] Ei Kommentteja ON/OFF-painike on punainen. Painikkeissa ei ole kohomerkintöjä heikkonäköisiä käyttäjiä varten.

14 PX /1 Liite 3 Komponenttiluettelo, kysymyksiä Lämpöpumpun valmistajan tai toimittajan tulee toimittaa seuraavat tiedot. Lämpöpumpun tyyppinumero/nimi (myyntinimi): Ultimate 13 pro FB plus basic Osa Tiedot Kompressori. Valmistaja, malli, kompressorityyppi, esim. kierukka. Rechi 44A263AJ-FJKC Pyörivä Laajennuslaite. Valmistaja, malli, tyyppi, esim. kapillaari tai elektroninen Kapillaari Ohjauslaitteet: ohjelmaversio, tunnistusmerkinnät EPROM-piirikortissa jne. N1Y-R1.D.01.NP1-1 [V 1.4] Testattuun lämpöpumppuun liittyviä kysymyksiä: 1. Ilmoita energiatehokkuusluokka lämmitystilassa, A, Btu lämmitysteho, äänitaso. 2. Ilmoita alhaisin ulkoilman lämpötila, jossa -20 C lämpöpumppu voi toimia. 3. Onko yksikössä kampikammion lämmitin? - a. Tarkat tiedot sähkönkulutuksesta. - b. Onko yksikössä ohjauslaite? Määrittele sen - toiminta esim. on- ja off-lämpötilat. 4. Onko pohjalevylle tai lämmönvaihtimelle Kyllä sähköinen lämmityskaapeli? a. Ilmoita sen sähkönkulutus. 85 W b. Onko sitä varten ohjausjärjestelmää? Ilmoita tarkat tiedot, esim. käynnistymis- ja Käynnistymislämpöt. +5 C, pysähtymislämpöt. +15 C pysähtymislämpötilat. c. Kerro muista menetelmistä, joilla varmistetaan, Pohjalevyn muotoilu että ulkoyksikkö sulatetaan tarpeen mukaan, esim. pohjalevyn muotoilu. 5. Onko lämpöpumpun minimiteholla jokin raja pumpun ollessa jatkuvassa käytössä toimintaolosuhteissa 7(6)/20 ja 2(1)/120 C? 6. Kerro tarkemmin sulatusmenetelmistä; esim. kuumakaasusulatus tai lämminkaasusulatus. Kerro lyhyesti sulatuksen käynnistymisestä ja päättymisestä. 7. Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lämpöpumpun äänitason rajoittamiseksi? On-off-mallissa vain täysi teho. Kylmän tuulen Anti-Cold Wind - toiminto voi vaikuttaa lämmitystehoon. Kuumakaasusulatus. -

15 SP Raportti Päiväys Kuva 4.1. Kaukosäädin Kuva 4.2. Sisäyksikkö Viite PX00371 Liite 4 Sivu 1/2

16 SP Raportti Päiväys Viite PX00371 Sivu 2/2 Liite 4 Kuva 4.3. Ulkoyksikkö, lämpöpumpusta ulosvirtaava ilma. Runko on poistettu. Kuva 4.4. Ulkoyksikkö, lämpöpumpusta ulosvirtaava ilma. Kuvassa näkyy pohjalevyn alapinta, jossa on sulanutta jäätä varten poistoaukko.

17 PX /1 Liite 5 Mittauksen epävarmuustekijät Testin tulokset perustuvat osittain mittauksiin ja osittain laskelmiin. Raportin sisältämien mittausten kokonaisepävarmuustekijät on laskettu seuraavien mittaamiseen ja laskentaan liittyvien epävarmuustekijöiden arvioiden mukaisesti. Arviot koskevat kokonaisepävarmuustekijöitä, joita ovat sekä systemaattiset että satunnaiset epävarmuustekijät. Liite 6 sisältää suureiden selitykset. Lämpötilat, mittauspisteet t a1, sisätila ± 0,2 K t a2, sisätila ± 1,0 K t a1, ulkotila ± 0,2 K t a2, ulkotila ± 1,0K t kastepiste, ulkotila ± 0,5K t märkälämpötila, ulkotila ± 0,3K Muut suureet P E ± 0,5 % P H ± 4 % COP ± 4 % U AC ± 0,5 % Kierros- ja sulatusaikojen kesto 1 minuutti

18 PX /1 Suureet Liite 6 Aina kun se on mahdollista, suureet on määritelty noudattaen EN ja CEN/TS standardeja. Ruotsalaisessa standardissa SS 1897 määritellään suureet, joita ei ole alla olevassa luettelossa. Kunkin yksittäisen suureen kohdalla esitetyt tiedot/arvot ovat kunkin mittausjakson keskiarvoja. COP P P E P H T t a1, ulkotila t a1, kastepiste, ulkotila t a1, märkälämpötila, ulkotila t a2, ulkotila t a1, sisätila t a2, sisätila U U AC Kokonaishyötysuhde Teho Sähkön kokonaisottoteho Kokonaislämmitysteho Lämpötila Lämpötila, kuiva, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kastepiste, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, märkä, lämpöpumppuun, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumpusta, haihdutin (ulkoilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumppuun, lauhdutin (sisäilman lämpötila) Lämpötila, kuiva, lämpöpumpusta, lauhdutin (sisäilman lämpötila) Jännite Virransyöttö, vaihejännite

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Lämpöä puhkuvat pumput

Lämpöä puhkuvat pumput 9-sarjan ilmalämpöpumput Lämpöä puhkuvat pumput Vertailu 48 Rakennusmaailma 5E/2010 AOYS09LDC Nordic Inverter 9FR-N N09SQ/S09SQU Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS SISÄLLYS 1. Tekniset tiedot 2. Mitat 3. Asentaminen 4. Lisävarusteet 5. Sähkökytkennät 6. Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta 7. Ohjauspaneelin käyttäminen

Lisätiedot

ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN TOIMINNAN JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN SÄÄDÖN TUTKIMINEN

ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN TOIMINNAN JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN SÄÄDÖN TUTKIMINEN ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN TOIMINNAN JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN SÄÄDÖN TUTKIMINEN Jyrki Laurila Opinnäytetyö 29.4.2009 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus

Lisätiedot

1 ver. 11.11.2012. Alkukielinen versio ja siihen tehdyt muutokset on saatavissa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

1 ver. 11.11.2012. Alkukielinen versio ja siihen tehdyt muutokset on saatavissa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. 1 ver. 11.11.2012 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (ATP) Liitteet 1, 2 & 3 ver. 11.11.2012

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 4 u 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62

Lisätiedot

Lämpöpumppujen energialaskentaopas

Lämpöpumppujen energialaskentaopas Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ESIPUHE Lisätään myöhemmin (oppaan laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Lari Eskola, erikoistutkija Juha Jokisalo sekä professori Kai Sirén Aalto-yliopistosta.)

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot