OLLTL*DN. .TYBrsEvhtLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLLTL*DN. .TYBrsEvhtLE"

Transkriptio

1 OLLTL*DN.TYBrsEvhtLE

2 TERIIOKI sisaryhdyskrrntineen T crij oki ilmav alo kuva. KUOKKAI.A OLLILf, KELLOMfr,KI TYNISEVf, ovat jo yleisesti maassamme tunnetut, vielipi rajojemme ulkopuolellakin. Ne sijaitz sevat Viipurin-Rajajoen piiradan varrella samannimisine asemineen. Matka niihin rautateitse on vaivaton ja mukava. SIJAITEN Kannaksen kaakkoiskulmassa on Terijoen asema pohjatuulilta. suo, Neitseellisen kaunis, lumoava luonto esiintyy kesiiseen 7 aikaan kaikessa viisyydessiin. Ainutlaatuiset hiekkarannaf tarjoavat mitii parhaimmat u, det auringonpalvojille. ILtvIASTO ollen maamme limpimimpii seutuja. on tunnetusti niannermaisen /

3 Terijoen keskuslaa. Miktin ihme niin ollen ei ollut jos miljoona, kaupungin Pietarin sivistyneistci ja ylimystci kesin, vie ttopaikakseen aikanaan valitsi Terijoen paratiiz silliset olosuhteet ia nautti tdilli kaikesta sen tarjoaz masta ihanu udesta rakentamissaan loistoh uviloissa. Maailmansodan jilkeen ia maamme tultua itse, niiseksi, Terijoki joutui yksinomaan meidin omis, tukseemme. Koko isinnyys on nyt suomalaisiss kisissi. Rahanvoirnalla emme tosin voi siini miirin Terijokea rakentaa kuin aikai, semmin venil5iset ruplaruhtinaat. Mutta minki me voimme iokainen tehdl, on etti valitsemme Terijoen kesinviettopaikaksemme, missi voimme nauttia tiysin siemauksin auringosta, hiekasta ja merikylvyisti, Ja kaikkea titl verrattain huokealla, tarvitsez matta olla mitiin upporikkaita. Vaatimattomillakin pijomilla voi hyvin tulla Teri, joelle, seki nauttia kaikesta siiti, miti on tariolla.

4 Auri ngonpalvojia Mcrikylpylin hiekalla. Merlkylpyiii voi kylli ottaa myiiskin millt kaikkialla on matalaa ja hiekkapohjaista. Aur{nkoc voijokainen vapaasti, rahatta ja hinnatta, saada itsellensi milli kohdalla hyvinsii lihes 30 km. pituisella Suomenlahden rantavyiihykkeellii. HiekLqc, tuota sametinpehmeiti,terijoen keltaista kultaa, sit?i on rajattomasti mainitulla vyiihykkeelli miltei joka kohdassa.mutta ennenkaikkea on siti Meri, kylpylln ja Kuokkalan Kesikylpylin suurenmoi, sissa rhiekkakylpyl,iiissiir oivallisine uimarantoineen. muulla kohdalla hyviinsi, koska ranta melkein Molhcl tdnncrlle auringon, hiekan ja veden pariin, eivit rasita, silli majoituspaikoista, teysihoitoloista ja lepokodeista. Lislksi rannalle iohtavat ne yleensl ovat lyhyet Tiel monin paikoin kulkevat melkeinp?i puistomaisia, rehevdn kasvullisuuden varjostamia polkuja pitkin, tehden timlkin osaltaan matkat miellyttiviksi ia virkistiviksi. Luonto Terijoella on ihastuttavan kaunista, silli monin paikoin on tuuheita, viihdyttivii, rehevil puistoja, jollaisten siimeksessi m.m. useimmat t;ysihoitolat sijaitsevat. Luonnon,./tlcren,7'a frie&an lumoiss:.

5 metsiktit rehevine kasvullisuuksineen ja rauhallisine metsi' polkuineen tarjoavat oivallisia retkeilykohteita. Ja niin >meren' hengessir kuin Terijoki eliiikin, ei puutu mytiskiin sisimaan runollisen kauniita jirviiikiin, sillii niitikin on vieraan varaksi. Mcalqiseliirniiiin, iohon varsinkin kaupunkilaisnuo' risolla on halua tutustua, on myiiskin tilaisuutta, retkeilemilli Linne^ ia idin raja. seudun maanviljelystiloilla, joiden ioukossa on useita hyvi6kin viljelmii, tahi painumalla >sisimaahan> Terijoen rajojen ulko' puolelle lihinaapureihin, joko Kivennavallc tahi Uudellekirkolle. Kauniin luontonsa ja oivallistenhiekkarantojensa lisiksi tarjoaa Terijoki myiiskin kiinnostavia RETKEILYKOHTEITg' joihin tutustuminen maksaa vaivan. Niihin vaivaitomasti ia mukavasti pldstiin joko rautateitse tahi hyvii maan' teit:i pitkin linja, ja henkiliiautoilla, hevosilla - pika, ajureita on Terijoella saatavissa - ja polkupytirilli. Huomatuimpia retkeily, eli >pyhiinvaelluspaikkoja> ovat; NAJAJOKI asemineen, hyvin hoidettuine istutuksineen ja rajasiltoi" neen. Tinne tarvitaan henkiliitodistus. Matkaa Ieri' ioen keskuksesta l8 km. Rajzjoen zsema.

6 "Ra*[aud:nf,aula". LINTULf, N NAISLUOSTIIRI Perustettu 1E94. Tarvitaan henkiliitodistus. Terijoen keskuksesta lj km. JOUTSELtrN Tf, ISTELUPAIKKA v:lta 1555 muistomerkkeineen. Pystyttinyt PPPI (nyk. JPI). Henkil6, todistus. Teriioen keskuksesta l5 km. 'NAKKf,UDENHAUTA' naispatsaineen ja kauniine kappelikirkkoineen Vammelsuussa Terijoen, Uudenkirkon valtatien varrella.,kuoleiif,nkuilu" samassa paikassa. Terijoen keskuksesta l0 km. LEHT.IKUUSIMETSA Raivolassa. 200 vuotias. P.a. 18,5 ha. 42 m. pituisia puita. INON LINNOITUKSEN mahtavat rauniot. Terijoen keskuksesta 24 km. KIVENIf AYf, N LI NNANMIKI linnanraunioineen. Kustaa Vaasan perustama. Hiivitetty v Terijoen keskukseste 2J km. trvntrprtrn LtNTUJIRYt Terijoen keskuksest.r 40 km. Lintuhn luostarin kirkko.

7 /oulsrlin faislclun rnuisfomcrlti. Prol. HERIZENSTEININ MUISfOKIYI murhapaikalla Terijoen Ollinpiln rannassa, Hautakivi Teri, iocn kreikk, kat. hautausmaalla. Teriioen keskuksesta J km. HAUrI'INYI Terijoen pohjoispuolella. 36 m. merenpinnan yllpuolella. KAUKtlnYr Kivennavalle johtavan tien ylemplni. l8 n. syvi. Terijocn keskuksesta 4 km. varrella. 5l,l m. merenpintaa Terijoen keskuksesta 7 km. UHNIKIRKKO pyhllle Birgitalle omistettu, Uudenkirkon Kaukjlrvclll Talpolan kylissi. Tcrijoen keskuksesta 45 km. MIKAEL f,grucoi.an TUOLINPAIKAN muistokivi Kuolemajirven Kytiinniemcssi, Inon,Koivis, ton linja,autotien vrrrella. Terijoen keskukscsta 50 km. TEBIJOEN BANNOILTII voimme, jos ilma on kirkas, saada niktipiiriimmc Kron, stadtin linnoituksen keinotekoisine prtterisaarineen ja nlihdi Venljln puoleisella rannalla m.m. Siestarjoen kyl. pylipaikan valkcan kasinorakcnnuksen ja omalla puolel, lamme Inon niemen. lnon patl.r.ir..

8 H a rpp Ii nna KcllomielH, LOISTOHUYILf,T joita sielli tii?illi tapaamme, eivit myiiskiin saata olla herittimitti mie lenkiintoamme, varsinkin niiden arkki, tchtuutin vuoksi. Sellaisia ovat m.m. Kellomielll, 6 km. pi5ssi Tedjoelta, hatvinaisen kaunistyylinen rharppu, linnar, Terijoella huvila rainolar keinotekoisine lam, rnikkoineen je pitsikoristeellinen rrajalinnar, jonka Teri' jocn kunta on lahjoittanut suoieluskunnallc ja lotille. JP I upea upscerikasino on myiiskin ent. loistohuviloita. AtANYTETTOf, JA HUVrA YAnTEN Oil KtrYTETrtrYISS[: Urhelluledlld lennlrledllii Eellcrqtq Terijoella ja Kuokkalassa. Tcrijoen kunnan puistossa ja criniisten tiysihoitoloitten yhteydcssi. Merikylpyllssi. Huila r{lnoht Tcijoclla.

9 TERI]OEN SEURAHUONE MERIKYLPYLAN KASINO I lk. hotelli. Perinpohjin uudistettu. Hotellilla on nyt kokonaan oma eristetty osansa. Mclkuslcichuoneitlen lukumiirii huomattavasti lis!tty. Kaikki ensiluok, kaisesti, nykyajan vaatimuksia vastaavasti sisus, tettu. Keskuslimmitys, sihkiivalo ja puhelimet. Bcvinlolcrhuonool viihtyisit. Ti lqv q iuhlcsnli niyttimiiineen uudistettu ja tiysin kunnostettu. On nyt paikkakunnan hauskin ja suurin j uhlahuone. I lk. ravintola. Kesikauden suosiiuin kiyntipaikka Terijoella. Iso, laajennettu Rcsinlolascli 400 hengelle. Oma orkesteri. Tanssi, ja ohjelmallisia iltoja, joissa tunnetut taiteilijat esiintyvlt. KUOKKALAN KASINO Kuokkalan kesikylpylin rannassa. I lk. ravintola, jonka ikkunoista ihastuttava nlkti, ala uimarantaan ja aavalle merelle. Salissa tilaa n. 300 hengelle. Tanssi, ja ohjelmallisia iltoja. Soit, toa. Kasinon tuuhean puiston itlisessi piissi on kalustettu huvila matkailijain y6pymisti varten. Kuot&rlan &rsino. lllcrcn ja hiekat lumoissa.

10 Terijo"r, Merikylpylc t Merikylpylin kasino. Lciokoril: Piiriliiikiiri N. Leppiili. Kunnanl;;k;ri M. Rydman. Hieromalaitoksen johto : Tri M. Kjiillerfeldt. KASINOLLA I lk. ravintola ja vierashuoneita. Ohjelmallisia illanviettoja. - Oma orkesteri. Liherupii tietoja antaa ja prospekteja lihettii MERrKyLpyLnN JoHroKuNTtt Puhelimet N:o 3 ja 151. SUOSITELLAAN erikoisesti toipuvia potilaita ja vir, kistystd tarvitsevia lrenkilijiti varten. Sen aurinkoinen ranta on verraton terveyden lihde heikoille lapsille. Ileriky lpy lin [asinon juhlar.r rrvinlol:s:li.

11 navrntof, If, MATOITUSTA saadaan monilukuisista tliysihoitoloista, kes5, ja lepokodeista, hotelleista ja ravintoloista. TERIJOELLA: Hotolll Bnuer lihclli esemaa, Puhclin 72.Mclc', 17 Vcllolnen lcll kcskustrsse r J6 'f,aqrlonllnnc. lo2 'Pdlvdlt' 26 Ncblllton hadikoll kcskustasse ' 126 Horolll Prlslola 15 turkllhorolll Ssoml r7o 'Ellle. 55 'Vllhtyld. 'Anncls' kcskustsse.suornelcr. ' Puhclin l8 'Lonhela' 'Vllpolc' Mcrikylpylin rannesse ' 175 rbcnlcncrtc. 'Ilolc' Kuokkalan ticn verclle D 169.Mandkkqnriihl' Kuolkalen ticn verrclla 'Mcrlhcrln' Kuoklahn ticn varrclla. Puh. 4l 'Tnornelao Ollinpiissi -LoPor.tnl.t' KELLO MAELLA: 'ffrhiinne' Puh.lin 20 KUOKKALAS SA: Kuohkqtcn lotllen he;6koll Puhclin 2l Korllcken lail'slholtola ' l7 rtrldq. lihelli.s.her. 'Mcnslkhcolc' Viputin liinin kitiliiidcn lcpokoti. OTLILASSA:.VaInlola',Merllt. fiof.iii SuomiRivi.t.

12 Hotclli Suomi-Rivirra n avara ravintolaszli. VIIPURIN RMERALLA, Nf,TSIAS TUS OPISTO l. 6. alkaen. Teriioellc Rclscsluropeluslc sekl aloitteleville etti edistyneimmille ratsastajille tunnnetun ratsasluksen opettajan T. Elfvingin johdolla. Sopivc hevonen niin seura,, ret' keily, kuin urheiluratsastukseen. Terijoen - L/"1 luonnonkauniiseen ymplristiitin ja ihanteel, \ / '/ tisiin kivelyteihin iutustutte miellvttivim' Hotelli duoiv1i-/<iviera mllli ravalla ratsain. Tiysihoitola ja ravintola. Luonnonihanalla paikalla Suomenlahden rannalla. Noin 60 vierassijaa. Tenniskentti. Sijaiten kuivalla ja rauhallisella paikalla terveellisen minty, metsln keskelll on RIVI ER/ miti suositeltavin mytis niille, jotka tulevat Terijoelle ruumiillisia la ficnkisii voimia takaisin hankkimaan. Ralrsslus on le.veellinen ia.eipas urheilu, iol<a sovelfuu niin vaaioille kuin nuorillekin Tilaisuus ratsastukseen ja rafsasfusopeluksen saantiin. Tiedustelut os. RIVIERA, Terijoki, puh. 15. Ratsastar'a.

13 TERIJOELLE rnalkuslgrvion tulee muistaa, ettl rnikili he haluavat nihdi Suomen ja Neuvostoliiton rajaa, joko Rajajoen sillalla tai muualla, Lintulan luostaria y.m. rajan vilittiimlssi liiheisyydessi olevia paikkoja, tulee olla matkassa hglllliilodl3tus. Sen antaa oman kotipaikka, kunnan poliisiviranomainen nahlulltt kun hakijalla on valokuva mukana. Sen sijaan EI TARVITA 'lo-"lro vllisenii aikana matkustettaessa Terijoelle tahi Kuokkalaan henkiliitodistusta, silli kesi,aikana n.s. henkiltitodistusraja siirtyy Viipurin- Rajajoki radan ia Suomenlahden rannan vililli 5 km:n etiisyydelle rajasta, eli Olli, laan. Ulkomaalaisille ei asetus kuitenkaan myiinni kesiajaksi helpotusta' U LKOMAALAI SI LL E muuten antaa luvan rajaseudulle matkustamista varten sen liinin maa' herra, minki liiinin rajaseudulle asianomainen aikoo matkustaa,

14 iuunn lttajn in,,k/, llttnl' nv t: OOOOO. pv I *'.*bri i- I r,n,,*,-,,;'q,. ii-1 '* i'r.r\o t (tv6frna'+^lle \r{.'lt t telx-/\,( ;;,'u*,i\, 2/Y;i..'.E-{1-nnunl\t -vnln r\e Lt.t u u,.,'.t ilrarvqunnx 'v i--r\-.,!-/' s\d.1:?',':li TERTJoEN -itvrer r<ylpvl'^ tl, lvrera ( Lt v.

TERIJOEN JUHLAMATKA 25. - 29.7.2007 ja 68. TERIJOKI-JUHLA 28.7.2007. Järjestäjinä: Teri-Säätiö ja Terijoki-Seura ry

TERIJOEN JUHLAMATKA 25. - 29.7.2007 ja 68. TERIJOKI-JUHLA 28.7.2007. Järjestäjinä: Teri-Säätiö ja Terijoki-Seura ry TERIJOEN JUHLAMATKA 25. - 29.7.2007 ja 68. TERIJOKI-JUHLA 28.7.2007 Järjestäjinä: Teri-Säätiö ja Terijoki-Seura ry Tervetuloa ystävät Terijoelle! Ensimmäiset Terijoki-juhlat pidettiin Järvenpäässä elokuussa

Lisätiedot

HUOMAUTUS MATKAILIJALLE.

HUOMAUTUS MATKAILIJALLE. _±_-_- RIIKAAN! HUOMAUTUS MATKAILIJALLE. Oheellinen kirjanen poistaa puutteen, jonka monet saksaa ja muita suuria kieliä vaikeasti lukevat suomalaiset matkailijat ovat tunteneet. El ole ollut riittävän

Lisätiedot

TERI]OEN HUVILAELAMAN VAIHEET

TERI]OEN HUVILAELAMAN VAIHEET TERI]OEN HUVILAELAMAN VAIHEET TERI]OEN MERIKVLPVLA 5 VUOTIAS r0i6-26i 8 1928 Kannaksen Osuusliik r.l. Kannaksen suurin kaufjljaliike 5 Konttori ia Keskusvaraslo Terijoen Keskikvlässä MvVmälöitä muunmuassa:

Lisätiedot

Åland. Ahvenanmaa LUE LISÄÄ JA VARAA. vikingline.fi/ ahvenanmaa

Åland. Ahvenanmaa LUE LISÄÄ JA VARAA. vikingline.fi/ ahvenanmaa Åland Ahvenanmaa 2014 Aktiviteetit Elämykset MATKAPAKETIT LUE LISÄÄ JA VARAA vikingline.fi/ ahvenanmaa 26 Kohtauspaikkana Ahvenanmaa 30 Luonnon näytelmää ympäri vuoden 12 Pyöräilyn iloa 7Perhepaketti Ahvenanmaalle

Lisätiedot

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Julkaistu Terjokkoisessa 1/2010 Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Eero Rautanen 1000-luvun alussa, jolloin Suomi oli vielä heimoasteella, sen sivuilla olevat valtakunnat Ruotsi ja Novgorod pyrkivät

Lisätiedot

Tervetuloa Mustanmeren lomakeskuksiin.

Tervetuloa Mustanmeren lomakeskuksiin. Tervetuloa Mustanmeren lomakeskuksiin. Kutahietikko, Albena ja Sveti Konstantin HYVÄ TIETÄÄ BULGARIASTA Valtiomuoto: tasavalta. Pääkaupunki: Sofia (n. 1,2 milj. asukasta). Virallinen kieli: bulgaria. Bulgariassa

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2004:1

Lisätiedot

Tervetuloa turkkiin!*

Tervetuloa turkkiin!* Tervetuloa turkkiin!* KAIKKI TARVITTAVAT TIEDOT LOMAASI VARTEN OPPAASI / ELÄMYKSIÄ / RETKIÄ / KÄYTÄNNÖN TIETOA / KOTIMATKA TERVETULOA TURKKIIN! Arvoisa vieras Nazarin oppaina ja aktiviteettioppaina toivotamme

Lisätiedot

Hei, Tervetuloa lukemaan Scandjetin 2015 esitettä

Hei, Tervetuloa lukemaan Scandjetin 2015 esitettä scandjet esite 3 Sisällysluettelo Scandjet Scandjet 4 Haastattelussa Pavel 30 Haastattelussa kohdeoppaamme Karin 78 Hei, Tervetuloa lukemaan Scandjetin 2015 esitettä Tässä esitteessä saatte tutustua meidän

Lisätiedot

ÅLAND 2012. sen parempi. maalla ja merellä. visitaland.com

ÅLAND 2012. sen parempi. maalla ja merellä. visitaland.com ÅLAND 2012 visitaland.com Mitä lähempänä merta, sen parempi Ahvenanmaa RANSKATTAREN silmin Tapahtumien saaret Nautintoja maalla ja merellä Enemmän kuin meriteiden risteys Ahvenanmaa ei tarvinne laajempaa

Lisätiedot

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R NEXT STOP PRAHA

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R NEXT STOP PRAHA BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R AD 10 2 GR ER NEXT STOP PRAHA ESITTELY KILROYn ryhmämatkat on erikoistunut opinto- ja ryhmämatkoihin ja tärkeimmät kohderyhmämme

Lisätiedot

Tervetuloa matkalle Karjalaan!

Tervetuloa matkalle Karjalaan! N:o 2 1 Tervetuloa matkalle Karjalaan! HUHTIKUU NRO 2/2009 2 N:o 2 nro 2/2009: * Turkkisen turinat, Maaliskuun kolmastoista, s. 4 * Karjalanmatkailua Sakkolassa, Metsäpirtissä ja Vuokselassa, s. 6-17 *

Lisätiedot

RI Harri Miettinen ja DI Ilkka Tasanen Fil.tri Eva-Christina Mäkeläinen

RI Harri Miettinen ja DI Ilkka Tasanen Fil.tri Eva-Christina Mäkeläinen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö VILLA GERNANDT ELI KÄPYLINNA Työn valvojat Työn tilaaja Tampere 2003 RI Harri Miettinen ja DI Ilkka Tasanen Fil.tri Eva-Christina

Lisätiedot

www.lapinkavij at.net

www.lapinkavij at.net www.lapinkavij at.net HSL N:o 124 312011 TAPINIfiUlJÄ HELSINGIN SEUDUN LAPINKAVIJAT RY:N JÄSENLEHTI. nfo \24 3111 L9.20II ILMESTYY NELJASTI VUODESSA: helmikuun puolivälissä, toukokuun puolivälissä, sgrskuun

Lisätiedot

Luonnollisesti kaunista Lempäälää

Luonnollisesti kaunista Lempäälää Luonnollisesti kaunista Lempäälää Retkikartta Tavalliselle Tallaajalle Esitteitä Lempäälän Kehitys Oy, matkailu Ideapark, Ideaparkinkatu 4 37570 Lempäälä matkailu@lempaala.fi p. 050 383 9068 Lempäälän

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU

SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU palvelee TEITA auliisti ja edullisesti tarjoten runsaasta tavaravalikoimastaan erikoisesti ASO- ja TIKLAS-tuotteita. BAARISSAMME voitte nauttia maukkaan ruoka-annoksen seka

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 5 6/2013

Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Inkeriläisten kesäjuhlat Ikiaikaisia luostareita matkakertomus Inkeriläiset Kuka kukin on Viron inkeriläisten kesäjuhlat Haapsalussa kokouskutsu ja

Lisätiedot

Terjokkoine - syksy 201 2

Terjokkoine - syksy 201 2 TERJOKKOINE SYKSY 2012 1 TERJOKKOINE Terijoki-Seura ry:n yhteystiedot Terijoki-Seura ry:n jäsenlehti Puheenjohtaja Terjokkoine ISSN-L 2243-391 0 ISSN 2243-391 0 (Painettu) ISSN 2243-3929 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kivennapalainen. Kivennapaseura ry:n tiedotuslehti 16. vsk Kesäkuu 2012

Kivennapalainen. Kivennapaseura ry:n tiedotuslehti 16. vsk Kesäkuu 2012 Economy PP Finlande 120356 Itella Oyj Kivennapalainen Kivennapaseura ry:n tiedotuslehti 16. vsk Kesäkuu 2012 Pervomaiskojen maalaiskunnan (kartta yllä) pinta-ala on 579 km 2, josta taajamien pinta-ala

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

ONDRUSKA Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukuviesti 25 helmikuu 2015

ONDRUSKA Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukuviesti 25 helmikuu 2015 ONDRUSKA Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukuviesti 25 helmikuu 2015 1 Sukuseuramme tunnus on rauhoitettu riihipetäjä, joka kasvaa Siilinjärven Kuuslahdessa Rannan Asikkalan pellolla. Lehtemme on saanut nimensä

Lisätiedot

Sapattivuosi. Go west old man, go west!

Sapattivuosi. Go west old man, go west! net PDF -kopio Go west old man, go west! Sapattivuosi Jos olisimme vaimoni Ansun kanssa purjehtijoita, olisimme ehkä valinneet sapattivuoden kohteeksi Karibian saaret. Koska emme ole, valitsimme toisenlaisen

Lisätiedot

MARMARİS ARMUTALAN İÇMELER BELDİBİ AKYAKA GÖKOVA TURUNÇ BOZBURUN MARMARİKSEN MATKAILU YHDISTYS

MARMARİS ARMUTALAN İÇMELER BELDİBİ AKYAKA GÖKOVA TURUNÇ BOZBURUN MARMARİKSEN MATKAILU YHDISTYS MARMARİS ARMUTALAN İÇMELER BELDİBİ AKYAKA GÖKOVA TURUNÇ BOZBURUN M A R T A B MARMARİKSEN MATKAILU YHDISTYS F Egean ja Välimeren kohtauspaikka: Mamaris Välimeren Turkin ja Kreikan välissä oleva osa on Egeanmeri.

Lisätiedot

Tampereen Opas. SKesåkuussa. Junain kulut. Sisältö: Cntinen Jampere Nykyinen Tampere yleiset laitokset taksat. Näyttelyt JCaupungin kartta

Tampereen Opas. SKesåkuussa. Junain kulut. Sisältö: Cntinen Jampere Nykyinen Tampere yleiset laitokset taksat. Näyttelyt JCaupungin kartta Tampereen Opas SKesåkuussa 1922 Sisältö: Cntinen Jampere Nykyinen Tampere yleiset laitokset taksat Junain kulut Näyttelyt JCaupungin kartta Kustantaa Suomen Käsityönopettajaln Uitto lepokotinsa hyväksi.

Lisätiedot

Toimintaa ja tapahtumia! Asiaa lehdest

Toimintaa ja tapahtumia! Asiaa lehdest SATHY Uutiset SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2002 numero 3/2002 6,50 Toimintaa ja tapahtumia! Asiaa lehdest K dess si on t -

Lisätiedot

Hangon kylpylä ja kylpyläpuiston huvilat

Hangon kylpylä ja kylpyläpuiston huvilat Hangon kylpylä ja kylpyläpuiston huvilat Hangon kaupunki perustettiin 1874 vasta kun uusi talvisatama ja rautatie sinne olivat valmistuneet. Hangosta piti tulla suurkaupunki etelärannikolle Helsingin ja

Lisätiedot

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Tuure Liski Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Pohja 1982 1 Oi ranta elämää ihanampi, oi meri! minä onnekas pian kotitienoilla astelen taas! Oi päivän kirkkautta! näillä main minä ennen aina

Lisätiedot

Tec De Monterrey, Campus Estado de Me xico, Keva t 2012

Tec De Monterrey, Campus Estado de Me xico, Keva t 2012 Tec De Monterrey, Campus Estado de Me xico, Keva t 2012 Vaihtoraportti k93689 k93558 1. Johdanto Vietimme keva a n 2012 Meksikon la mmo ssa vaihto-opintojen merkeissa. Kokemus oli monipuolinen ja eritta

Lisätiedot

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest SATHY Uutiset SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2002 numero 2/2002 6,50 Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest T ss

Lisätiedot