Reliability Systems Uutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reliability Systems Uutiset"

Transkriptio

1 2012 Reliability Systems Uutiset Tiivisteet valukoneissa Case Rautaruukki s. 3 Kunnonvalvontaa vesivoimalaitoksilla Case Pato s. 13

2 Reliability Systems Uutisten julkaisija: Oy SKF Ab Linnoitustie 11, Espoo Puh: Faksi Toimitus: Petri Saarinen Petri Sulo Minna Vilppola Hyvä Lukija SKF:n tiivisteet valukoneissa Painopaikka: Edita Prima, Helsinki SKF 2012 Syyskuu 2012 Määrä 2000 kpl SISÄLTÖ SKF:n tiivisteet valukoneissa / 3 Mitä kunnonvalvojan on hyödyllistä tietää laakereista? / 5 Voitelutoiminnan perusta kuntoon / 10 Voiteluhuoltohenkilön pätevyyteen johtava koulutus / 12 Kunnonvalvontaa vesivoimalaitoksilla / 13 Automaattinen analysointi mittaavassa kunnossapidossa / 14 Kriittisyysluokittelun ja SRCM-menetelmän hyödyntäminen ehkäisevän kunnossapidon suunnittelussa / 17 SKF on SKF-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. SKF-yhtymä Tämän julkaisun sisältö on julkaisijan omaisuutta eikä sitä saa kopioida (ei myöskään julkaista otteita siitä) ilman julkaisijan ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa. Tiettyihin julkaisussa käytettyihin kuviin on Shutterstock.com myöntänyt luvan. Julkaisun tietojen oikeellisuus on huolellisesti tarkistettu, mutta julkaisija ei vastaa vahingoista tai taloudellisista menetyksistä, suorista tai epäsuorista eikä myöskään seurauksista, jotka mahdollisesti ovat syntyneet käyttämällä tämän julkaisun tietoja. Aurinkoisen loppukesän jälkeen syksy saapuu Euroopan talouden ollessa kelluvassa tilanteessa. Suhdanteen epävarmuus lisää omalta osaltaan tarvetta kehittää kilpailukykyämme Suomessa. Tässä pyrimme auttamaan teitä kaikkia ja kerromme lehdessä erilaisista toiminnan kehitysmahdollisuuksista. Ylläpitoon vaikuttavat perusasiat on tärkeää pitää kunnossa. Näihin liittyvät kirjoitukset voitelijoiden pätevöitymisen todentamisesta ja kunnonvalvojien laakeritietämyksestä. Perusasiat muodostavat pohjan, jolle rakennamme syvemmän kunnossapidon ammattitaidon. Positiivisen polun esimerkkejä kerrotaan jutuissa voitelutoiminnan kehittämisestä, kriittisyysanalyysin hyödyntämisestä sekä SKF:n Asset Management Support Tool AMST ohjelmistosta. Värähtelymittausten analysointia voidaan tehostaa päätöksentekoa helpottavalla DS Decision Support -ohjelmistolla. Meidän on huolehdittava eri kunnossapidon toimintojemme kehittymisestä ja panostettava sinne, missä potentiaalia on eniten. Eri yrityksistä olevista case esimerkeistä kannattaa ottaa oppia onko omassa työpaikassa vastaavia kohteita, mihin hyviä kokemuksia voidaan soveltaa? Esimerkkejä tässä lehdessä saamme Ruukin valukoneen tiivisteratkaisusta ja Pato Oy;n vesivoimaloiden online -kunnonvalvonnasta. Ottamalla henkilöstö mukaan yhteiseen kehittämiseen meillä on merkittävä kehityspotentiaali, mikä kannustaa kaikkia yhteisten tavoitteiden aikaansaamiseen. Urheilun asiantuntijoiden mukaan henkilöstön motivaatiotekijät ja ilmapiiri muodostavat jopa 70% tuloksen aikaansaamisesta ja kaiken mahdollistavat osaamisen taidot 30%. Valmentavalla ja omalla esimerkillä johtaminen vievät yhdessä tekemistä oikeaan suuntaan ottakaamme siis kaikki mukaan yhteisiin ponnisteluihin. Hyvää alkanutta syksyä ja oivaltavia lukuhetkiä lehtemme parissa. Teräksen valmistuksessa käytettävä jatkuvavalukone on voitelun ja tiivistyksen kannalta haasteellinen kohde. Vuonna 2004 Rautaruukki ja SKF havaitsivat, että valukonerullien tiivistykselle voi tehdä parantavia toimenpiteitä johtuen tiivisteissä käytetystä Viton-kumista. Viton on palaessaan tai liian kuumiin olosuhteisiin joutuessaan työturvallisuuden näkökulmasta haasteellinen materiaali. Tiivisteiden tekninen toimivuus käyttökohteessa ja lyhyehkö elinikä edellyttivät uutta parempaa ratkaisua. Käytettävät tiivisteet ovat normaaleita akselitiivisteitä, jotka vaihdetaan aina rullahuollon yhteydessä. Olosuhteet tiivistykselle valukoneissa ovat vaativat johtuen ympäris- Kuva 2. Ongelma, kun valukoneen tiivisteet eivät toimi. Kuva 1. Jatkuvavalukoneen kuva. töolosuhteista, lämpötilasta ja voitelusta. Lämpötila voi nousta hyvinkin korkeaksi, vaikka normaaleissa käyttöolosuhteissa laakereiden ja tiivisteiden käyntilämpötilan ei pitäisi nousta yli 100 C:een. Lisäksi tiivisteille aiheuttavat rasitusta epäpuhtaudet ja vesi. Epäpuhtautena valukoneissa esiintyy metallihilsettä ja valupulveria sekä vettä, jota on myös höyrynä runsaasti koneen ympäristössä. Kuten kuvasta 2 nähdään epäpuhtaudet yhdistettynä voitelurasvaan rullarakenteessa aiheuttavat ongelmia myös tiivisteen mekaanisena kulumisena. Nykyaikaiset voitelurasvat ovat kehittyneet voimakkaasti ja niiden lisäaineistukset vaikuttavat myös tiivistemateriaalien sopivuuteen. Lisäaineet reagoivat joskus hyvinkin voimakkaasti tiivistemateriaalin kanssa, jolloin tiivisteen tiivistysominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Tällöin on seurauksena epäpuhtauksien ja veden pääsy laakeritilaan. Tämä aiheutti Ruukilla ennenaikaisia laakerivaurioita, rullien vaihtoja ja kunnostuksia. Tällaisten haasteiden edessä oltiin 2004, jolloin aloitettiin tutkimukset 2 3

3 Kuva 3. Valukoneen käyttöolosuhde. parantavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. SKF teki runsaasti kokeita löytääkseen hyvän kombinaation laakerin, tiivistyksen sekä voiteluaineen yhteisen toimivuuden varmistamiseksi. Testien perusteella löydettiin toimiva yhdistelmä: voiteluaine ja tiivistemateriaali, jotka ovat sekä teknisesti että taloudellisesti paras kokonaisuus. Tiivistemateriaaliksi SKF suositteli nitriilikumipohjaista HNBR:ää (Hydrogenated Nitrile) ja voiteluaineeksi LGHB2:ta, joka on korkean viskositeetin omaava, mineraaliöljypohjainen kalsiumsulfonaattia saentimena käyttävä rasva korkealle lämpötila-alueelle, alhaisiin ja keskialueen pyörimisnopeuksiin sekä kovaan kuormitukseen. Rautaruukki käyttää rasvana mineraaliöljypohjaista kalsiumsulfonaattia, joka on vastaava rasva kuin SKF:n testien perusteella suosittelema rasva. Hinnaltaan SKF:n käyttämä tiiviste on yli puolet halvempi ja toimivampi ratkaisu. Vuodesta 2004 lähtien kokemukset uudesta SKF tiivistemateriaalista ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi ja tiivisteiden käyttökohteita on tullut lisää oikaisukoneissa, rullaradoilla ja kohteissa, joissa tiivistyksen toimivuudella on suuri merkitys myös ympäristösyistä. Tarkan voitelun toteuttaminen on helpompaa, hallitumpaa ja voiteluaineen ylipumppausta ei tarvita enää. Nyt SKF:n tiivisteen sekä Ruukin käyttämän voiteluaineen yhdistelmä kestää hyvin valukoneiden rullastojen huoltovälin. Voiteluaineiden kulutusta on myös tämän takia voitu vähentää merkittävästi, mikä on erinomainen asia ympäristön kannalta. JORMA LAINE Mitä kunnonvalvojan on hyödyllistä tietää laakereista? Mitä kunnonvalvojan tässä tarkoitetaan lähinnä värähtelymittaajaa ja mittausten analysoijaa tai oikeammin diagnosoijaa tarvitsee milloinkin tietää laakereista? Kuva 4. Vesipitoisuudet valukoneen laakeroinneissa. Pystyykö nykyaikaisilla mittalaitteilla ja tietokoneohjelmilla valvomaan laakerin kuntoa ilman syvällistä tietoa laakereista ja niiden ominaisuuksista? Tieto lisää tuskaa, sanotaan. Kunnonvalvonnassa tämä tuskin pitää paikkaansa. Mitä enemmän tiedät asiasta, sitä varmemmalla pohjalla diagnoosi on ja väärän toimenpiteen mahdollisuus vähenee. Mutta kaikki tieto laakereista ei tietysti ole tarpeellista kunnonvalvonnan kannalta. Tietokannan luontivaiheessa ensimmäisenä on oleellista tietää, onko koneessa liuku- vai vierintälaa- 4 5

4 kerit. Tämä vaikuttaa mittausanturoinnin, mittaussuureiden ja analyysiparametrien valintaan. Tässä esityksessä keskitytään vierintälaakereihin ja ennen kaikkea siihen, mitä tietoa tarvitaan, kun yritetään selvittää laakerin kunto värähtelymittausten avulla. Mittaus Jo värähtelyn mittaustilanteessa on hyvä tietää, että perusrakenteeltaan erilaiset laakerit ovat myös värähtelyominaisuuksiltaan erilaiset. Reittimittauksessa mittaaja tavallisesti myös kuuntelee laakereita joko elektronisella stetoskoopilla tai värähtelymittalaitteen kautta mittasignaalia. Useimmat tietävät, että toiset laakerit ovat meluisampia kuin toiset. Kuulalaakeri on hiljaisempi kuin rullalaakeri. Kaarirullalaakeri (CARB) on yleensä meluisampi kuin pallomainen rullalaakeri. Myös itse kone, prosessitilanne ja pyörimisnopeus vaikuttavat tietysti siihen, miltä mittaussignaali kuulostaa ja näyttää. Esimerkiksi puhaltimien laakerien kiihtyvyysja verhokäyräarvot ovat usein korkeat ja normaaleja hälytysrajoja soveltaen laakerit näyttäisivät kärsivän vakavasta voitelun puutteesta. Jos tiedonkerääjän näytöltä katsoo mittaustilanteessa värähtelyspektriä, oppii pian havaitsemaan jo kentällä SKF Atlas Analyst Analyst Ulkokehän vikataajuus Outer ring defect frequency Ball pass frequency outer race Sisäkehän vikataajuus Inner ring defect frequency Ball pass frequency inner race tyypillisiä spektrimuotoja, jotka syntyvät epätasapainosta, laakerivioista, voitelutilanteesta, rynnöistä tai jopa resonanssista. Nämä havainnot auttavat kiinnittämään huomion oleellisiin kohteisiin, kun mittauksia sitten analysoidaan toimistolla. Diagnoosi Vierintäelimen vikataajuus Rolling element defect frequency Ball spin frequency BPFO BPFI BSP FTF f ep f ip f rp f c Taulukko 1. Terminologiaa ja lyhennysmerkintöjä. Pitimen vikataajuus tai Pitimen kiertonopeus Cage defect frequency Fundamental train frequency Kuva 1. Rullan vika. Vikataajuutena rullan pyörimisnopeus BSF. Huomaa myös ehjän pitimen vikataajuus FTF. Kuva 2. Laakerin 6309 ulkokehän vikataajuus ja harmonisia monikertoja kosketuskulmalla 0º ja 20º. Vierintälaakerien värähtelyjen diagnosoinnin yhteydessä mainitaan aina ns. vikataajuudet. Niistä käytetään myös nimitystä ohitustaajuudet tai sysäystaajuudet. Vikataajuuksien käytön periaate on yksinkertainen: Laskennallisia laakerin vikataajuuksia verrataan mitatussa värähtelysignaalissa esiintyviin taajuuksiin. Jos nämä täsmäävät keskenään, on todennäköistä, että värähtely on lähtöisin laakerista. Jokaisella laakerilla, joka poikkeaa toisesta laakerista mitoiltaan tai malliltaan on omat vikataajuutensa. Myös laakereilla, joilla on sama perusmerkintä, eli laakerien asennusmitat ovat samat ja laakerit ovat samantyyppiset, voi olla erilaiset vikataajuudet. Tämä johtuu laakerien erilaisesta sisäisestä geometriasta. Eri valmistajien laakerit ovat erilaisia sisäisiltä mitoiltaan ja vierintäelimien lukumääräkin vaihtelee. Jopa saman valmistajan ulkoisesti samanlaisilla laakereilla voi olla erilaiset vikataajuudet. Yleensä tällöin laakerin jälkimerkintä kuitenkin kertoo, että laakerit saattavat poiketa sisäisiltä mitoiltaan toisistaan. Kun puhutaan laakerin vikataajuuksista, tarkoitetaan yleensä laakerin eri osien vikojen aiheuttamien sysäysten toistotaajuutta. Kyseessä on tasaisin aikavälein toistuva iskuheräte, mistä johtuen mitattu vaste sisältää vastaavin väliajoin toistuvia värähtelypurskeita ja sen seurauksena värähtelyssä esiintyy iskujen perustaajuuden harmonisia monikertoja hyvinkin korkeisiin taajuuksiin asti. Tämän vuoksi analysointiohjelmissa näytetään myös vikataajuuden monikertoja. Vierintälaakerilla on neljä eri perusvikataajuutta. Vikataajuuksista käytetään eri nimityksiä ja lyhenteitä. Taulukossa 1 on esimerkkejä terminologiasta ja lyhennysmerkinnöistä. Pitimen vikataajuudesta käytetään joskus nimitystä pitimen kiertonopeus tai pitimen pyörimisnopeus. Pitimen vikataajuus näkyy usein vierintäelimen vian yhteydessä. Ks. Kuva 1. Vierintäelin käy kuormitusalueella pitimen pyörimistaajuudella, jolloin sysäysten amplitudi vaihtelee eli moduloituu vastaavalla taajuudella. Varsinainen pitimen vika voi olla pitimen hankaus kehiin, mistä aiheutuu värähtelyä pitimen pyörimistaajuudella. Vierintäelimen vika antaa herätteen kaksi kertaa vierintäelimen pyörähdyksellä, toisin sanoen kaksi kertaa rullan tai kuulan pyörimistaajuudella. Vierintäelimen vikataajuus on laakeripankissa usein annettu vierintäelimen pyörimistaajuutena, ei vikataajuutena. Tämän vuoksi rullan tai kuulan vika näkyy tällöin värähtelyspektrissä voimakkaampana joka toisen vikataajuuskursorin kohdalla. Ks. Kuva 2. Vikataajuuksien määrittämiseksi on olemassa laskentakaavat, joihin lähtötietoina sijoitetaan laakerin sisäisen geometrian mitat: vierintäelimien halkaisija, vierintäelimien jakohalkaisija, vierintäelimien lukumäärä ja kosketuskulma. Kunnonvalvojan ei tarvitse itse käyttää tai osata ulkoa näitä kaavoja, sillä valmiiksi laskettuja vikataajuuskertoimia löytyy laakeripankeista värähtelymittausten analysointiohjelmista ja laakerivalmistajien internet -sivuilta. Jos valmiita vikataajuuskertoimia ei ole, voi kertoimet laskea laakerin geometriasta. Laakeripankeissa olevat kertoimet on myös laskettu laakerin mitoista. Vikataajuudet ilmoitetaan analysointiohjelmissa yleensä vastaten akselin pyörimisnopeutta 60 rpm eli 1 Hz. Jos vikataajuudet joudutaan syöttämään ohjelmaan, täytyy sinne syöttää pyörimisnopeutta 60 rpm vastaavat vikataajuudet. Analysointiohjelma laskee sitten vikataajuusmerkkaimien paikat vastaamaan mittauksen aikana vallinnutta pyörimisnopeutta. 6 7

5 Miten tarkkoja vikataajuudet ovat? Laakerin vikataajuudet, kuten edellä mainittiin, lasketaan laakerin sisäisestä geometriasta. Pieniä poikkeamia laskettuihin vikataajuuksiin syntyy mm. kosketuskulman muuttuessa. Kosketuskulma muuttuu urakuulalaakerilla ja pallomaisella rullalaakerilla, kun laakerin radiaali- ja aksiaalikuorman suhde muuttuu. Urakuulalaakerilla vikataajuudet on laskettu kosketuskulmalla 0º, mutta se voi olla jopa 20º. Muutos ulkokehän vikataajuudessa on tällöin n. 1%. Ero ei ole kovin suuri, mutta voi jossakin tapauksessa johtaa väärään tulkintaan. Ks. Kuva 2. Usein kysytään, vaikuttaako laakerivälys vikataajuuksiin? Välyserot eivät käytännössä vaikuta vikataajuuksiin, koska välysmitat ovat suhteessa hyvin pienet verrattuna laakerin dimensioihin. Suuri tai pieni välys voi kyllä vaikuttaa laakerin värähtelyihin muuta kautta. Entä, jos vikataajuuksia ei tiedetä? Jos laakeritietoja ei löydy, yleensä tiedetään, minkä tyyppinen laakeri pesässä on. Tavallisten urakuulalaakerien ulkokehän vikataajuudet ovat luokkaa 3-5 ja sisäkehän vikataajuudet luokkaa 4-6. Vastaavasti pallomaisilla rullalaakereilla 8-10 ja Mitä enemmän rullia tai kuulia laakerissa on sitä korkeammat ulko- ja sisäkehän vikataajuudet ovat. Pitimen kiertotaajuus on aina hieman alle puolet akselin pyörimisnopeudesta, tai jos napa pyörii, hieman yli puolet navan pyörimisnopeudesta. Muut laakerin vikataajuudet pysyvät samoina riippumatta siitä pyöriikö akseli vai napa. Kunnonvalvojan perustaitoihin kuuluu pystyä erottamaan laakerin eri komponenttien viat spektrimuodon perusteella, vaikka täsmällisiä Kuva 3. Ulkokehän vika. Tyypillinen spektrimuoto. vikataajuuksia ei olisi tiedossa. Edellä mainittiin jo, miten vierintäelimen vian yhteydessä esiintyy pitimen pyörimisnopeus sekä perustaajuutena että sivunauhoina vierintäelimen vikataajuuden ympärillä. Ulkokehän vika näkyy yleensä yksittäisenä vikataajuutena ja sen harmonisina monikertoina, kun akseli pyörii ja laakerikuorma vaikuttaa koko ajan samaan radiaalisuuntaan. Kuva 3. Vastaavassa kuormitustapauksessa sisäkehän vian aiheuttama värähtely on moduloitunut akselin pyörimistaajuudella, mistä johtuen vikataajuuden ja sen monikertojen ympärillä on sivunauhoja akselin pyörimisnopeuden etäisyydellä. Kuva 4. Värähtelyn voimakkuuden vaihtelu näkyy usein selkeästi myös värähtelysignaalin aikahistoriassa eli aikatasossa. Poikkeamia värähtelyspektrissä Vikataajuudet eivät ole ainoita spektripiikkejä värähtelyspektrissä, vaikka mitattaisiin läheltä laakeria. Yleinen teollisuudessa käytössä oleva pyörivä laite on nelinapainen oikosulkumoottori. Sen sähköinen heräte synnyttää mekaanista värähtelyä, jonka taajuus on kaksi kertaa verkon syöttötaajuus eli hieman yli 4 kertaa pyörimistaajuus. Moottoreissa käytetään yleisesti urakuulalaakereita, joiden jokin vikataajuus usein osuu hyvin lähelle em. taajuutta. Näissä tapauksissa hätäisen diagnoosin tekeminen johtaa turhaan laakerivaihtoon. Jos mahdollista, kannattaa odottaa, voimistuuko värähtely ajan myötä, jolloin kysymys on todennäköisesti etenevästä laakeriviasta. Myös vaihteistoissa esiintyy hammaspyörien rynnöstä johtuvia värähtelytaajuuksia, jotka voivat olla lähellä laakerin vikataajuuksia. Laakeri voi aiheuttaa sysäyksiä ja värähtelyä vikataajuuksilla, vaikka laakerissa ei vikaa olisikaan. Varsinkin suurilla laakereilla rullat liukuvat kuormittamattomalla alueella. Kun rulla tulee kuormitusalueelle, kiihtyy sen pyörimisnopeus äkkiä, mistä aiheutuu sysäyksiä ulkokehän vikataajuudella. Vastaavia sysäyksiä syntyy, jos rulla ei tule oikeassa asennossa tai oikealla vierintäradalla kuormitusalueelle, vaan se joutuu nopeasti kääntymään oikeaan asentoonsa. Edelleen ulkokehän vikataajuuden värähtelyä syntyy, jos laakerin ulkokehä ei ole pyöreä. Muodon voi vääristää epäsopiva, väärin asennettu tai liian joustava pesä. Kuva 4. Sisäkehän vika. Tyypillinen spektrimuoto. Laakerivika voi aiheuttaa värähtelyä myös muilla kuin vikataajuuksilla. Laakerivian ollessa hyvin pitkälle kehittynyt, laakerin välys on kasvanut reilusti, mistä johtuen laakeri ei enää ohjaa akselia kunnolla. Tämä väljyys näkyy tyypillisesti värähtelynä akselin pyörimistaajuudella ja sen monikerroilla tai aliharmonisilla taajuuksilla. Laakerin puutteellinen voitelu kohottaa kohinatasoa korkeilla taajuuksilla ja havaitaan hyvin kiihtyvyysmittauksella. Kohinassa on usein vaihtelua ulkokehän vikataajuudella, mikä näkyy verhokäyrämittauksessa matalilla taajuuksilla samalla tavalla kuin ulkokehän vika. Voitelun puute todennetaan yleensä antamalla laakerille annos voiteluainetta ja tehdään loogisia päätelmiä. Jos kohinataso alenee pysyvästi, oli kyseessä voitelun puute. Muussa tapauksessa voidaan epäillä laakerivikaa. Entä jos käytössä on mittalaite, joka mittaa vain yhtä tai kahta laakerin kuntoa kuvaavaa parametriä? Silloinkin on hyvä tietää ainakin osa edellä kerrotuista asioista ja varsinkin se, että kuntoa kuvaava parametri voi muuttua myös muusta syystä kuin laakerin vikaantumisesta. Kokenut mittaaja pystyy kuuntelemalla varmistamaan tutusta koneesta, onko kyseessä laakerivika. Havaittu laakerikunnon heikkeneminen, kannattaa varmistaa laitteella, jolla pystytään tekemään taajuusanalyysi. Mitä muuta laakerista kannattaa tietää? Tärkeä tieto siinä vaiheessa, kun poikkeavia mittaustuloksia on saatu, on myös koneen ja laakerin kunnossapitohistoria. JUHANI HOIKKANEN 8 9

6 Voitelutoiminnan perusta kuntoon SKF Lubrication Management -prosessilla onnistuneesta voitelusta puhuttaessa se voidaan yksinkertaisesti tiivistää yhteen lauseeseen: oikea määrä oikeaa voiteluainetta oikeaan aikaan oikeaan voitelukohtaan oikealla voitelutavalla tai järjestelmällä. SKF Lubrication Management - voiteluhallinnan polku on vaiheittain etenevä kehitystie, missä nykytilan selvittämisestä edetään voitelun kehitysprojektin kautta jatkuvaan parantavaan toimintaan. Asennusvirhe Likaantuminen Puutteellinen voitelu Väsyminen Laitteiden ja koneiden oikea voitelu on kunnossapidon tärkeimpiä tehtäviä. Pääosin kunnossapidon henkilöt ymmärtävät voitelun merkityksen laitteen luotettavalle toiminnalle, mutta käytännössä voiteluhuolto ei ole riittävän tärkeässä roolissa teollisuuslaitoksissa. Tutkimukset osoittavat, että koneiden ja laitteiden ennenaikaisista vikaantumisista jopa puolet johtuu puutteellisesta voitelusta (kuva 1 puutteellinen voitelu ja likaantuminen yhteensä). Voiteluhuoltoon panostaminen on kannattavaa ja vaikka voiteluhuollon osa kunnossapitobudjetista on pieni, voidaan voitelulla vaikuttaa suureen osaan kunnossapitobudjettia. SKF Lubrication Management (LM) voitelun hallinnan ohjelmalla selvitetään yrityksen voiteluhuollon tila ja sen kehitysmahdollisuudet. Monissa teollisuuslaitoksissa voiteluhuoltoon ei ole panostettu tarpeeksi, vaikka oikein tehty voitelu vaikuttaa merkittävästi kunnossapidettävien laitteiden elinikään. Voitelu on perusasioita, kun tavoitteena on yrityksen käyttövarmuuden parantaminen. Mikä SKF Lubrication Management -prosessi on? SKF Lubrication Management -prosessi on kehitetty tunnistamaan tarvittavat parannuskohteet asiakkaan voiteluohjelmassa ja sen tavoitteena on pyrkiä kohti laadukasta voiteluosaamista. Oikeanlaisesta ja Customer Need Analysis CNA- LM voitelutoiminnan yleisanalyysi Yksityiskohtainen auditointi Kehityssuunnitelma Käyttöönotto kentällä Jatkuva parantaminen CNA-LM on lyhyt asiakaskysely sisältäen 40 peruskysymystä, jotka käydään läpi yhdessä asiakkaan luona. Tuloksena on arvio asiakkaan voiteluohjelman tasosta ja samalla tunnistetaan voiteluohjelman vahvuuksia ja kehitysmahdollisuuksia. Voitelutoiminnan auditointi on CNA-LM asiakaskyselyä huomattavasti laajempi ja sisältää paljon kysymyksiä ja usean päivän työn asiakkaan luona. Auditoinnin tuloksena on kattava raportti nykyisestä voiteluohjelmasta ja sen tehokkuudesta sekä suosituksia voiteluohjelman parantamiseksi. Kehityssuunnitelmassa puolestaan annetaan ehdotuksia parannusmahdollisuuksien Kuva 1. Voitelu ja laakerit kun jokin menee vikaan. Oikea voiteluaine oikea määrä Kuva 2. Oikea voiteluaine oikeaan pisteeseen. toteuttamisesta. Käyttöönotto kentällä tarkoittaa mahdollisia toteutettavia toimenpiteitä voiteluhuollon parantamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi voitelumäärien ja voiteluvälien laske- oikealla järjestelmällä oikeaan aikaan oikeaan voitelupisteeseen. minen tai koulutuksien järjestäminen. Jatkuvan parantamisen avulla seurataan voitelusuunnitelman kehitystä ja tuloksia ja reagoidaan tuleviin muutoksiin

7 Voiteluhuoltohenkilön pätevyyteen johtavakoulutus SKF Oy Ab, Inspecta Sertifiointi Oy, Ammattienedistämislaitos AEL ja teollisuuden edustajat alkoivat miettiä voiteluhuoltohenkilöstön pätevyyteen tähtäävää sertifioitua koulutusta vuoden 2011 aikana. Teollisuuden näkemyksen mukaan tällaiselle koulutukselle on tarvetta ja kysyntää. Yleisesti voitelu on jäänyt teollisuudessa liian vähälle huomiolle ja tehtyihin voitelukartoituksiin ja koulutuksiin osallistuneiden palautteen perusteella voiteluhuoltohenkilöstö ei koe työtään arvostettavan tar- peeksi. Viime aikoina teollisuudessa on kuitenkin herätty voiteluasioihin liittyen ja todettu voitelun olevan tärkeä osa laitteiden käyttövarmuutta. Nyt voiteluun halutaan panostaa. Voiteluhuoltohenkilökunta onkin avainasemassa, kun yrityksen käyttövarmuutta pyritään parantamaan. Tulevalla koulutuksella pyritään siihen, että teollisuudessa toimii osaavia ja motivoituneita voiteluhuoltohenkilöitä. Ensimmäinen koulutus on tarkoitus järjestää keväällä Koulutuksen järjestävät yhdessä SKF ja AEL, Inspecta Sertifioinnin vastatessa ser- Aihe Taso 1 1. Kunnossapitostrategiat 2,5 2. Voitelun teoria ja perusteet 4 3. Voiteluaineen valinta 2,5 4. Voideltavien sovellusten perusteet 4 5. Voiteluaineiden varastointi ja hallinta 2,5 6. Voiteluaineen epäpuhtauksien mittaaminen ja estäminen 2,5 7. Öljyanalyysi 2,5 8. Voiteluaineen kunnonvalvonta, diagnosointi, ennustava kunnonvalvonta ja yleiset kunnossapitosuositukset 2,5 9. Kulumispartikkeleiden monitorointi ja analysointi 1 Koulutustunnit yhteensä 24 Taulukko 1. Koulutuksen sisältö ja koulutustunnit. tifioinnista. Koulutusta laatimassa on ollut lisäksi edustajia paperi-, sellu- ja terästeollisuudesta. Lisätietoja koulutuksesta antavat Matti Pihtola (SKF) puh , s-posti ja Timo Virolainen (AEL) puh , s-posti Koulutuksen sisältö Koulutuksen sisältö pohjautuu ISO :2008 standardiin ja tentin hyväksytysti suorittamalla saa tason 1 voiteluhuoltohenkilön pätevyyden. Myöhemmin tarpeen vaatiessa myös ylempien tasojen kurssien tarjoaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi. Taso 1 sisältää perusteet rasva- ja öljyvoitelusta, voiteluaineiden kunnonvalvonnasta sekä näytteiden otosta. Tason 1 koulutus suoritetaan kolmen päivän teoriakoulutuksena, jonka viimeisenä päivänä on tentti. Koulutus soveltuu voitelun kanssa tekemisissä oleville voiteluhenkilöille ja esimiehille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneet lisäämään voiteluosaamistaan. Koulutukseen osallistujilta ei vaadita aiemmin suoritettuja voiteluaiheisia koulutuksia. Kunnonvalvontaa vesivoimalaitoksilla Myllykoskella ja Vuolenkoskella sähköä kymijoesta tuottava Pato Osakeyhtiö päätti vuonna 2010 investoida kiinteään kunnonvalvontajärjestelmään. Tällä investoinnilla haluttiin varmistaa häiriötön tuotanto ja minimoida suunnittelemattomat seisokit. Padon omistamista vesikoneista 4 on pystymallisia kaplan turbiineja ja 2 vaakamallisia bit-tyyppisiä kaplan turbiineja. Näiden kuuden koneen sähkön vuosituotanto pyörii n. 200GWh nurkilla. Pato Osakeyhtiön miehittämättömillä voimalaitoksilla on tehty mittaavaa kunnonvalvontaa useiden vuosien ajan. Tämän ansiosta yhden koneen planeettavaihteesta löydettiin korkeita tärinätasoja vuonna Vaihdelaatikko päätettiin avata korkean tärinätason selvittämiseksi. Tarkastuksessa löydettiin pari lohjennutta hammasta, jonka seurauksena vaihde lähetettiin valmistajalle korjattavaksi. Yli 11 kuukauden toimitusaika tiesi suuria tuotannollisia sekä korjaustyöstä aiheutuvia tappioita. Vesivoimalaitoksien kunnossapidosta vastaava henkilökunta pyysi SKF:ltä apua, että vastaavanlaiset pitkät seisokit voitaisiin välttää. Erinäisten neuvottelujen ja kartoitusten perusteella SKF tarjosi Pato Osakeyhtiölle kiinteää kunnonvalvontajärjestelmää SKF:n ylläpitämällä ohjelmisto- sekä etävalvontapalvelulla. Pato Osakeyhtiö hyväksyi SKF:n ehdotuksen, jonka jälkeen voimalaitoksille asennettiin kiinteät kunnonvalvontajärjestelmät mittaamaan turbiinien, vaihdelaatikoiden sekä generaattoreiden värähtelyjä. Kiihtyvyysanturoinnin lisäksi valvotaan myös akselivärähtelyjä useiden pyörrevirta-anturien voimin. Värähtelytiedot kerätään IMx-S kenttälaitteilta SKF:n ylläpitämälle palvelimelle, josta tiedot analysoidaan ja raportoidaan sovituin aikavälein Pato Osakeyhtiölle SKF:n asiantuntijoiden toimesta. Myös Pato Osakeyhtiölle haluttiin tarjota mahdollisuus nähdä mittaustuloksia. Tämän takia järjestelmään rakennettiin graafinen käyttöliittymä, josta koneiden kuntoa on helpompi tarkastella tärinään asetettujen hälytysrajojen perusteella. SKF:n Analyst ohjelman pilvipalvelu etävalvonnalla tarjosi Pato Osakeyhtiölle edullisen ja nopean tavan aloittaa kiinteä kunnonvalvonta. Asennetulla kunnonvalvontajärjestelmällä pystyttiin monipuolistamaan ja tihentämään mittaussykliä kuukaudesta parhaimmillaan sekunnin välein tapahtuviin mittauksiin. JONI KIRTOLA 12 13

8 Automaattinen analysointi mittaavassa kunnossapidossa Decision Support Perinteisestä kunnonvalvonnasta automaattiseen analysointiin Perinteisesti kunnonvalvonnan mittaustulosten tulkinta on suoritettu asiantuntijatyönä. Jos mitattavat koneet ovat toiminnaltaan samankaltaisia, ovat myös esiintyvät vikatyypit samankaltaisia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Mittausten määrän lisääntyessä lisääntyy myös rutiininomainen työ. Automaattisen analyysin avulla asiantuntijoiden resurssit voidaan keskittää paremmin erityisasiantuntijuutta vaativien ongelmien ratkaisuun. Täysin tarkkaa automaattista analyysimenetelmää tuskin koskaan saadaan kehitettyä, mutta riittää, että päävikatyypeistä ja epäselvistä tapauksista saadaan hälytys. Pyrkimyksenä on, että rutiininomainen mittaustulosten analysointi jätettäisiin tekniikan huoleksi ja epäselvien hälytysten selvittämiseen käytettäisiin asiantuntijan ammattitaitoa. Järjestelmän avulla saadaan nopeasti tietoon seuraavat asiat: missä ongelma on? kuinka vakava ongelma on? mitä ongelmalle pitäisi tehdä? mitkä ovat mahdolliset riskit tuotannon, turvallisuuden ja ympäristön kannalta? Kuva 1. AKS-hierarkia ylhäältä alas. Kuva 2. DS:n kytkeytyminen muihin järjestelmiin Decision Support järjestelmän toiminta perustuu SKF:n kehittämään AKS-menetelmään (Asset Knowledge Science) ja jos-niin tyyppisten sääntöjen avulla tapahtuvaan päättelyyn: luotujen sääntöjen, asetettujen komponenttien, syötettyjen mittaustulosten, asetettujen hälytysrajojen ja kriittisyysluokittelun perusteella järjestelmä tulkitsee laitteiden kunnon ja antaa korjaussuosituksen hälytysrajan ylittäville koneille. AKS-menetelmä on laajennus vika- ja vaikutusanalyysistä (FMEA). Järjestelmästä saa tarvittaessa hälytystiedot sähköpostiin ja siinä on Analystiin, Inspectoriin sekä kunnossapidon tietojärjestelmiin (ks. Kuva 2). Kriittisyysluokittelua voidaan käyttää järjestelmässä itsessään, eli voidaan painottaa vikojen vakavuutta tuotannon, turvallisuuden ja ympäristön kannalta. Näin voidaan parantaa kunnossapitotoiminnan tuottavuutta, kun kohteet kunnostetaan kriittisyysjärjestyksessä. Järjestelmään soveltuvat koneet Decision Support (DS) soveltuu hyvin sellaisiin käyttökohteisiin, joissa on paljon samankaltaisia komponentteja, esimerkiksi pumppujen, puhaltimien ja vaihteiden sekä paperikoneen telan laakereiden valvontaan. Sillä voidaan valvoa laakereiden kuntoa, epätasapainoa, linjausvirhettä, hammasvikoja ja puutteellista voitelua eli samoja vikatyyppejä, joita valvotaan perinteisillä kunnonvalvonnan menetelmillä (ks. kuvat 3 ja 4). Jotta DS:n analyysi olisi luotettava, tulee olla tiedossa kaikkien siihen liitettyjen koneiden pyörimistaajuudet ja komponentit: Moottorit laakerit roottorisauvojen lukumäärä napojen lukumäärä puhaltimen siipiluku Pumput laakerit juoksupyörän siipiluku Puhaltimet laakerit puhaltimen siipiluku Vaihteet laakerit hammasluvut hihnavälitysten välityssuhteet hihnanpituus hihnapyörien halkaisijat Sylinterit laakerit 14 15

9 On myös mahdollista valvoa kokonaisen tuotantolaitteen sijasta vain yhtä kriittistä kohdetta, esim. laakeria. Malleja voidaan soveltaa muihinkin kuin edellä mainittuihin koneisiin, esimerkiksi kompressoreihin, generaattoreihin, turbiineihin, jauhimiin ja murskaimiin. Järjestelmä osaa hyödyntää värähtelymittausten lisäksi myös prosessitietoa (paine, lämpötila, nopeus) ja aisteihin perustuvia havaintoja (koneen likaisuus, vuodot, korroosio). Käytännön kokemukset DS-järjestelmää on onnistuneesti sovellettu Online-mittauksiin perustuviin kohteisiin. Syntyneet säästöt ovat olleet huomattavia. SKF:n tutkimuksen mukaan eräässä metallinjalostusalan teollisuusyrityksessä tuotantotehokkuus kasvoi 3%, seisokkiaika vähentyi 1% ja samalla kunnonvalvonnan mittaustulosten tulkintaan käytetty aika vähentyi jopa 75%. Järjestelmän soveltuvuutta offline-, eli reittimittauksiin perustuviin kohteisiin tutkitaan parhaillaan valmistumassa olevassa opinnäytetyössä. Hyödyt loppuasiakkaalle Järjestelmän käyttöönoton myötä voidaan vähentää tavanomaisen, suorittavan analyysin tekoa, jolloin voidaan keskittyä paremmin vaikeampien vikatapausten käsittelyyn ja muuhun ennakoivaan työhön. Välillä voi tulla eteen myös tilanne, jolloin ei kiireen takia ehditä analysoida mittauksia. Tietokoneen suorittaman analyysin ansiosta kaikki mittaustulokset saadaan Kuva 3. DS:n vikanäkymä, havainto pumpun ja puhaltimen laakeriviasta Kuva 4. DS:n hierarkianäkymä, havainto pumpun laakerin sisä-, ulkokehä- ja vierintäelinviasta luotettavasti analysoitua. Kunnonvalvontatietämys sijaitsee järjestelmässä itsessään, minkä vuoksi DS voidaan ottaa käyttöön myös yrityksissä, joissa ei ole aikaisempaa kokemusta kunnonvalvonnasta. Kaiken kaikkiaan pyrkimyksenä on yrityksen kannattavuuden lisääminen kunnossapidon tuottavuuden parantamisen avulla. PAULI HÄNNINEN Kriittisyysluokittelun ja SRCM-menetelmän hyödyntäminen ehkäisevän kunnossapidon suunnittelussa Maailma muuttuu, mutta joiltakin osin melko hitaasti. Vuodesta toiseen teollisuuslaitosten yhteydessä keskustellaan siitä, miten pienimmällä mahdollisella taloudellisella panostuksella voidaan saavuttaa mahdollisimman korkea laitoksen käyntiaste ja sitä kautta paras mahdollinen tulos. Säästö- ja tehostuskohdevalikoimissa usein keskeisimmällä paikalla on kunnossapito, jossa kuitenkin suorat säästökeinot on monessa paikassa jo loppuun käytetty. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää toiminnan tehostaminen ja järkevöittäminen. Usein kuitenkin ongelmana hyvissäkin suunnitelmissa ja aikeissa on nopean tuloksenteon vaatimuksen sekä henkilöstön nopeutuneen työkierron aiheuttama lyhytjänteisyys. Menestyminen vaatii selkeän kunnossapitostrategian ja siinä pitäytymisen vuodenajoista ja henkilöstön vaihdoksista riippumatta. Vain pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla on mahdollista saavuttaa pysyviä parannuksia niin kunnossapidon tulokseen kuin henkilöstön tuottavuuteenkin, jotka molemmat yhdessä antavat yritykselle edellytykset pärjätä markkinoilla. Artikkelissa esiteltävät kriittisyysluokittelu sekä RCM (Reliability Centered Maintenance) menetelmän pohjalle rakentuva SRCM (SKF Reliability Centered Maintenance) -analyysi Käyttö ja kunnossapito on merkittävin yksittäinen tekijä laitteen elinkaarikustannuksista, joten harkitulla ja toimivalla kunnossapitostrategialla on mahdollisuus suuriin säästöihin 16 17

10 ovat monille käsitteinä tuttuja, ja oikein hyödynnettyinä ne ovat keskeisiä osia tuotantolaitoksen onnistuneen kunnossapitostrategian toteutuksessa. Kriittisyysluokittelun perusajatus on jakaa valitun alueen laitteet eri luokkiin (esimerkiksi A, B, C) sen perusteella, minkälaisia vaikutuksia kukin laite vikaantuessaan aiheuttaa. Mitä tahansa luokittelumenetelmää käytetäänkin, vaikutuksia arvioidaan ainakin turvallisuuden, ympäristön, tuotannonmenetyksen ja mahdollisten muiden kustannusten (laatu, korjaus jne.) osalta. Suurimmalta osin kriittisyysluokittelun käytännön työ on keskustelua eri osapuolten välillä. Onnistuneen luokittelun edellytyksenä on riittävän suuri ja monipuolinen osallistujajoukko, jotta eri näkökulmat ja tieto-taito tulevat luokittelussa huomioitua. Tuotanto ja kunnossapito näkevät usein laitteen tärkeyden keskenään eri tavalla, kuten myös kentällä olevat työntekijät ja konttorissa istuvat päälliköt. Luokittelussa on hyvä olla vetäjä, joka varmistaa tehokkaan ja laadukkaan etenemisen sekä huolehtii, että eri osastojen luokittelut ovat linjassa keskenään. Yksinkertaistettuna kriittisyysluokittelu auttaa tunnistamaan ne laitteet, jotka suuren tuotannonmenetysriskin takia tarvitsevat varalaitteen tai joiden vikaantuminen pitää tavalla tai toisella pystyä estämään sen seurannaisvaikutusten takia. Usein kuitenkin käytännön kokemus on osoittanut nämä laitteet kriittisiksi ilman luokitteluakin. Monissa yleisesti käytetyissä kriittisyysluokittelupohjissa (Esim. PSK:n standardi 6800) on lisäksi laitteen vikaantumisväliä (vikaantumisen todennäkköisyyttä) kuvaava sarake, joka täytetään laitteen historiatietojen ja käytännön kokemusten pohjalta. Eksponentiaalisesti kasvava arvo on sitä suurempi mitä lyhyempi vikaantumisväli on. Käytettäessä tätä arvoa AMST (Asset Management Support Tool) on SKF:n ohjelmisto SRCM analyysin työkaluksi. Vikamuotojen ja niiden vaikutusten arviointi on keskeinen osa SRCM-prosessia kriittisyyden riskitekijöiden kertoimena, kriittisiksi laitteiksi nousee useita sellaisia laitteita, jotka eivät esim. laitoksen suunnitteluvaiheessa sitä olisi. Kriittisyysluokittelu itsessään ei siis juurikaan tuo säästöä tai tehokkuutta kunnossapitoon. Luokittelun tekeminen pöytälaatikkoon on usein resurssien tuhlaamista, joskin SKF:n vetämissä luokitteluissa mukana olleiden palautteet hyvästä keskustelusta sekä käytön ja kunnossapidon välisen ymmärryksen kasvamisesta ovatkin jotain sellaista, mitä rahalla ei voi mitata. Maailman on mahdollista muuttua vasta, kun kriittisyysluokittelusta saatuja tietoja hyödynnetään ja niistä jalostetaan pysyviä toimintatapoja sekä kunnossapitodon että tuotannon puolelle. Parhaimmillaan kriittisyysluokittelu on oleellinen osa kunnossapitostrategiaa. Kriittisyysluokittelun avulla rajalliset resurssit ja toimenpiteet saadaan kohdennettua oikeille laitteille, joita ovat siis toiminnan kannalta kriittisimmät laitteet, mutta myös ne, jotka nykyisellään korkean vikaantumistiheyden kautta nousevat kriittisiksi vieden runsaasti kunnossapidon resursseja. Kriittisyysluokittelun tulee siis myös ohjata kohti toistuvasti vikaantuvien laitteiden ongelmanratkaisua. Mitä siis kriittisille laitteille tulisi tehdä? SRCM analyysi on SKF:n RCM-analyysiin pohjautuva menetelmä laitteiden kunnossapito-ohjelman määrittämiseksi. SRCM prosessi määrittää laitteelle ne tehtävät, joiden avulla laite täyttää sille asetetut vaatimukset vallitsevissa prosessiolosuhteissa. Optimoitu analyysi säästää aikaa ja resursseja perinteiseen RCM-analyysiin verrattuna, mutta tulokset ovat molemmilla menetelmillä lähes vastaavat SRCM-analyysi aloitetaan rajaamalla prosessista toiminnallinen järjestelmä ja määrittämällä sen päätoiminnot. Tämän jälkeen tunnistetaan järjestelmän keskeisimmät toiminnalliset viat sekä niihin vaikuttavat laitteet. Seuraava vaihe on selvittää laitteeseen liittyvien komponenttien toiminnot ja dominoivat vikamuodot sekä niiden vaikutukset ja seuraukset. Merkittäviä seurauksia aiheuttavien vikojen osalta tunnistetaan vikojen syyt ja määritetään sellaiset kunnossapitotehtävät, joilla vian aiheuttajat voidaan eliminoida, vaurion syntyminen ennaltaehkäistä tai vähintäänkin havaita syntynyt vaurio ajoissa. Tehtäville määritetään aikataulut ja suorittava osasto. Tiedot syötetään laitoksen toiminnanohjausjärjestelmään, josta ne erääntyvät suoritettaviksi oikea-aikaisesti. Tehtävät jakaantuvat pääsääntöisesti määräaikaistarkastuksiin ja huoltoihin, kunnonvalvontamittauksiin sekä operaattoreiden tekemiin tarkastuksiin. SRCM-prosessin avulla saadaan usein nostettua esille sellaisia piileviä vikoja sekä käyttövarmuuteen liittyviä ongelmia, joita tyypillisesti päivittäisen tekemisen keskellä ei huomata. Analyysin avulla myös mm. operaattoreiden kenttäkierrostoimintaa voidaan kehittää mielekkäämmäksi ja tehokkaammaksi, koska kaikille operaattorikierrokselle tuleville tarkastuksille on selkeä peruste ja turhat asiat voidaan jättää tekemättä. SKF:n ODR (Operator Driven Reliability) toimintaan liittyvät työkalut Analyst ohjelmisto ja Microlog Inspector tiedonkeruulaite) osaltaan tehostavat ja helpottavat operaattorikierrosten tekemistä ja kerätyn tiedon hyödyntämistä sekä parantavat käytön ja kunnossapidon yhteistyötä. Yhteenveto Artikkelissa käsitellyt kriittisyysluokittelu ja SRCM analyysi ovat keskeiset osat menestyvän tuotantolaitoksen kunnossapitostrategiaa. Laadukkaan luokittelun sekä analyysin avulla jokaiselle laitteelle kohdistuu perustelluista syistä oikeanlaiset kunnossapito- / tarkastustehtävät oikeiden henkilöiden toteuttamana oikea-aikaisesti. Vaikea sitä on paremminkaan tehdä. Tuukka Salonen 18 19

11 Koulutus Kevät 2013 Värähtelyanalysoijien pätevöintiin valmentava koulutus - Taso I Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: koulutus e; sertifiointikoe 550 e Uusi koulutus Pyörivien koneiden tasapainotus ja dynaaminen käyttäytyminen Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 890 e Suunnitelmallisuus teollisuuden kunnossapidossa Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 890 e Liukulaakerien kunnonvalvonta ja suojausjärjestelmät Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 510 e Teollisuuden voitelujärjestelmät ja niiden huolto Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 890 e Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa Koulutuspaikka: Oy SKF Ab, Teollisuustie 6, Muurame SKF Värähtelyanalyysi Taso Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: e Koulutuspaikka Oy SKF Ab, Linnoitustie 11, Espoo Microlog järjestelmän perusteet Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 720 e SKF Laakerien asennus ja huolto Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: e Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa Koulutuspaikka: AEL, Kaarnatie 4, Helsinki Voitelijan pätevöintiin valmentava koulutus - Taso I Viimeinen ilmoittautumispäivä Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa Sertifiointikoulutuksen hinta pätevöitymiskokeen kanssa e Koulutuspaikka: Oy SKF Ab, Teollisuustie 6, Muurame Uusi koulutus Työstökoneiden laakeroinnit Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 890 e Uusi koulutus Teollisuuspuhaltimien kunnossapito Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 510 e Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa Koulutuspaikka: AEL, Kaarnatie 4, Helsinki Vierintälaakerien rasvavoitelu Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 510 e Laakerivauriot Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 510 e Laakeripäivät Seminaari Viimeinen ilmoittautumispäivä Hinta: 950 e Koulutus järjestetään yhteistyössä AEL:n kanssa Koulutuspaikka: AEL, Kaarnatie 4, Helsinki 20

KONE- JA METALLIALAN OPETUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI KOME 2015 Laakeriasennuksien opetuksen mahdollisuudet

KONE- JA METALLIALAN OPETUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI KOME 2015 Laakeriasennuksien opetuksen mahdollisuudet Schaeffler Group KONE- JA METALLIALAN OPETUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI KOME 2015 Laakeriasennuksien opetuksen mahdollisuudet Johdanto Mitkä asiat ovat keskeisiä opetuksessa? Etäopiskelu sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli 31.5.2012 KTAMK; Käynnissäpitoseminaari www.outokumpu.com Sisällys 1. Kunnossapito PSK-standardin mukaan 2. Käynnissäpidon organisoituminen Tornio Worksissa 3.

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

SKF Koulutusohjelma SKF training solutions

SKF Koulutusohjelma SKF training solutions SKF Koulutusohjelma 2017 SKF training solutions KOULUTUKSET KEVÄÄLLÄ 2017 Ajankohta Koulutusaihe Koulutuspaikka 30.1. 2.2. Värähtelyanalysoijien pätevöintiin valmentava koulutus taso II Espoo 15. 16.2.

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C Tekniset tuotetiedot Sisällysluettelo Ominaisuudet 2 FAG-urakuulalaakerin (Generation C) edut 2 Tiivistys ja voitelu 2 Käyttölämpötila 3 Pitimet 3 Jälkimerkinnät

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi PlusTrac Meidän ohjelmamme Sinun turvasi Mitä AED Program Management on? Sydänpysähdyksen uhrin elvyttämiseen tarvitaan AED-laite, joka on valmis antamaan hengenpelastavan iskun. Mutta pelkkä AED-laite

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

KUINKA PALJON NOSTURILLASI ON ELINKAARTA JÄLJELLÄ?

KUINKA PALJON NOSTURILLASI ON ELINKAARTA JÄLJELLÄ? KUINKA PALJON NOSTURILLASI ON ELINKAARTA JÄLJELLÄ? . NOSTUREITA JA NIIDEN KOMPONENTTEJA EI OLE SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN IKUISESTI. Teräsrakenteet ja koneistot kokevat väsyttävää kuormitusta jokaisen työjakson

Lisätiedot

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEISIMPIEN MEKAANISTEN VIKOJEN DIAGNOSOINTI VÄRÄHTELYMITTAUSTEN AVULLA. Miikka Torvikoski KANDIDAATINTYÖ 2016

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEISIMPIEN MEKAANISTEN VIKOJEN DIAGNOSOINTI VÄRÄHTELYMITTAUSTEN AVULLA. Miikka Torvikoski KANDIDAATINTYÖ 2016 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEISIMPIEN MEKAANISTEN VIKOJEN DIAGNOSOINTI VÄRÄHTELYMITTAUSTEN AVULLA Miikka Torvikoski KANDIDAATINTYÖ 2016 Ohjaajat: Yrjö Louhisalmi, Konsta Karioja TIIVISTELMÄ Yleisimpien

Lisätiedot

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Omistautuu työllesi pysyminen pääsy paluu 1.12.2015 Mihin GAS tavoitteet perustuvat? Tilanneanalyysi tärkeä, riittävä,

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

GG INDUSTRY PYÖRIVÄT LAITTEET KAIKENTYYPPISTEN PYÖRIVIEN LAITTEIDEN KOKONAISVALTAISET HUOLTOPALVELUT

GG INDUSTRY PYÖRIVÄT LAITTEET KAIKENTYYPPISTEN PYÖRIVIEN LAITTEIDEN KOKONAISVALTAISET HUOLTOPALVELUT KAIKENTYYPPISTEN PYÖRIVIEN LAITTEIDEN KOKONAISVALTAISET HUOLTOPALVELUT PALVELUKIRJO: Öljynjalostusteollisuus Elintarviketeollisuus Lämpöenergian tuotanto ja lämpöhuolto Laivanrakennus / Laivankorjaus Sähköenergian

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen. Kauppiastapaaminen

Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen. Kauppiastapaaminen Lähteiden vaihdot ja pyyhintäkokeen tekeminen Kauppiastapaaminen 9.11.2016 Jorma Kuusisto RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilylähteen suojuksen korjaaminen Toiminnan harjoittaja voi itse tehdä

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI johtava asiantuntija Petri Mero 1 AJANKOHTAISTA FK:STA Tulityöt suojeluohje 2014 Tuhopolttojen torjunta 2013 Pelastustoimen

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA

ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA Sisäilma vaikuttaa tuottavuuteen ja siihen että tehdään oikeita asioita. PROFESSORI RAGHILD WIIK Norwegian Business School SUOJAAMME TILASI Tiedämme mitä

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Eri tietolähteiden käyttö kunnossapidon tukena

Eri tietolähteiden käyttö kunnossapidon tukena Prognos, Vuosiseminaari 2005 Eri tietolähteiden käyttö kunnossapidon tukena Toni Ahonen VTT Tuotteet ja tuotanto Esityksen rakenne 1. Katsaus taustaan ja tavoitteisiin 2. Lähestymistapoja vika- ja kunnossapitodatan

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

INA/FAG Tuoteohjelma

INA/FAG Tuoteohjelma INA/FAG Tuoteohjelma Schaeffler Group - vahva yhteenliittymä Schaeffler Group on maailman johtavia vierintälaakereiden ja lineaarituotteiden valmistajia sekä merkittävä autoteollisuuden toimittaja. Konsernin

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 18.10.2016 hppt://www.phoenixcontact.fi

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava.

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. MAGNASYSTEM Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. Löydät toimivan ratkaisun riippumatta pakoputken sijoituksesta,

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET 7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET Toimitettavan vaakapumppukärryn ulkonäkö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Työkuorma kg 2000 Virtalähde 6 x D-paristot 1,5V taikka 12V akku. Latausjännite

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

RASVAT JA VOITELUAINEET

RASVAT JA VOITELUAINEET PRO Lithiumkomplex PRO Lithium PRO Lithium 180 Lithiumkomplex pohjainen ep lisäaineistettu, hyvin kiinnitarttuva ja pitkävaikutteinen punainen korkeapainerasva. Käyttökohteita: rasva soveltuu raskaasti

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä UUSI TEKNOLOGIA VAHINKOJEN TORJUNTA ERITTÄIN TARKKA TURVALLISUUS Uusi 3M Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä HELPPOA KUIN PUHELIMEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

4. Olosuhteet Riittävä valaistus hyväksymismerkintöjen näkemiseen

4. Olosuhteet Riittävä valaistus hyväksymismerkintöjen näkemiseen TURVALLISUUSVARUSTEIDEN HYVÄKSYMISMERKINNÄT 1. Tarkastuksen käyttö Tässä ohjeessa selvitetään, mitä katsastajan on tiedettävä erilaisista turvallisuusvarusteiden hyväksymisistä ja kuinka niitä osoittavat

Lisätiedot

JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT. MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich

JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT. MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich Jatkuvatoimiset paluuheijastuvuusmittaukset Kolme mittalaitetta, kaksi mittausten toimittajaa Kaksi

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven kuvankäsittelyohjelmiston Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Amsterdam, Alankomaat, 3. kesäkuuta 2008 Nikon Europe julkistaa uuden Capture NX2

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot