KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA"

Transkriptio

1 KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

2 Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden ylijäämästä Jäsenmäärä 5 Henkilökunta 5 II Käyttötalousosa 7. Yleishallinto 0 Kirkolliset vaalit 7 0 Kirkkovaltuusto 7 0 Kirkkoneuvosto 8 Tarkastajat ja edustajat 0 05 Taloushallinto 06 ja 08 Kirkkoherranvirasto. Seurakunnallinen toiminta 00 Yleinen seurakuntatyö 00 Musiikkityö 0 Lapsi ja nuorisoyö 0 Päiväkerhotyö 0 Pyhäkoulutyö 5 0 Varhaisnuorisotyö 6 0 Iltapäiväkerho 7 05 Rippikoulutyö 8 06 Nuorisotyö 0 0 Diakoniatyö 060 Lähetystyö. Hautatoimi 5. Kiinteistötoimi 6. Henkilöstötilinpäätös seurakuntavaalien tulokset Tehtäväalueen edessä olevat arabialaiset numerot viittaavat kirjanpidon tilikarttaan

3 I YLEISTÄ Tässä toimintakertomuksessa vuoden 008 toimintaa peilataan Perustoimintokuvaus 007 asiakirjan kautta. Toimintaa ja sille asetettuja toiminnallisia tavoitteita arvioidaan lyhyesti perustoimintokuvauksen kautta ja strategiasta käsin. Asiakirja on antanut työvälineitä niin luottamushenkilöille kuin työntekijöille toiminnan ja talouden arvioimiseen sitä rakentavasti yhteistyössä kehittäen seurakuntalaisten parhaaksi. Edellisten suunnitelmavuosien keskeisimpiä prosesseja on ollut strategiatyöskentely yhdessä työntekijöiden kanssa. Kirkkovaltuusto hyväksyi talvella 008. SEURAKUNNAN OLEMUS JA TEHTÄVÄ Lähetyskäskyssään Kristus itse antaa seurakunnalleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 8:90) Lähetyskäsky on pohjimmiltaan muuttumaton, vaikka käskynannosta on jo kulunut miltei kaksi tuhatta vuotta. Maailma on paljon muuttunut tuon ajan kuluessa, siksi lähetyskäskyn toteuttaminen edellyttää jatkuvaa luovuutta ja uusien toimintamuotojen kehittämistä. Kristuksen antama käsky on seurakunnalle ensimmäinen ja ylin ohje ja seuraaviksi täsmentäviksi ohjeiksi tulevat niin tunnustuskirjojen määrittelemät linjaukset kuin kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräykset. Kirkkolaki määrittelee seurakunnan tehtävät ytimekkäästi: Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL : ja vielä yksityiskohtaisemmin KJ. luku) Seurakunnan tilaisuudet ja toiminta tavoittaa suuren ihmisjoukon yksittäisiä ihmisiä unohtamatta, näin tuleekin olla. Kuitenkin on tärkeää kehittää toimintaa siten, että yhä useampi tuntee kotiseurakunnan omakseen samalla kasvaen yhteiseen kristilliseen vastuuseen. Näistä lähtökohdista käsin määräytyvät seurakunnan toiminnan tavoitteet, joita pyritään kertomuksessa myös arvioimaan. TALOUDELLINEN TILANNE Seurakunnan talous on säilynyt velattomana. Talousarvion sitovuustasona on tehtäväaluetaso netto. Kertomusvuonna työttömyysaste pysyi alkuvuoden Karkkilan kaupungissa noin 6 %:n tasolla, mutta lähti jo vuoden lopussa laman seurauksena nousuun. Yksittäisten henkilöiden tuloverotus on pääasiallinen seurakunnan tulonlähde. Verotulot on kirjattu nettomääräisinä. Paikkakunnalla on työpaikkoja 78, joista maa ja metsätaloudessa %, teollisuudessa 8 %, palveluissa 7 % ja toimiala tuntematon %. Kaupungin ulkopuolella käy huomattava määrä seurakunnan jäseniä töissä. Verotulojen kehitystä ja samalla ennustetta vuositasolla voi tarkastella oheisesta taulukosta Verovuosi Verotulot toteutuneina Ennuste TA TA TA.0.90 TA TA.0.80 TA.9.88 Toteutuminen %,,5 97, 97, 00, 99,9

4 Arviovaiheen voimakkaasta talouskasvusta huolimatta seurakunnan tulojen kehitystä arvioitiin varovaisesti. Vuoden 008 tulot ovat yhteensä.6 euroa pienemmät kuin edellytettiin talousarviossa, yhteisöverojen osuus tuotosta oli 6.50 euroa. Yhteisöverojen osuuden ennustettavuus on ollut historiassa asiantuntijoillekin vaikea tehtävä. Nyt yhteisöverojen osuus oli hieman ennakoitua suurempi ja tuloverojen osuus puolestaan ennakoitua pienempi. Ohessa talouden ja taloudellisen kehityksen tunnuslukuja Yhteisöveron osuus verotuloista Verotulot/jäsen Vuosikate Vuosikate/jäsen 8,8,7,50 Vuosikate %/(toimintatulot + verotulot) 7,9 0,60 9,8 Poistot Poistot/jäsen,,95,5 Poistot %:ia verotuloista 6,9 7, 6,99 Toimintajäämä % verotuloista 8,50 9,55 8,0 Vaihto ja rahoitusomaisuus yhteensä Kassavarat Yli/alijäämä Talousarvion toimintamenojen (ulkoiset) arviointi onnistui seuraavasti: budjetin käyttötalouden ensimmäisen pääluokan kohdalla eli hallinnon osalta arvion toteutumisprosentti on 88,. Toisen pääluokan eli seurakunnallisen toiminnan osalta toteutumisprosentti oli 9,. Hautatoimen toteutumisprosentti oli 97 ja kiinteistötoimen osalta 0. Talousarvion ylityksiä on yhteensä yhdeksällä eri tehtäväalueella, joilla ei ole oleellista merkitystä. Varsinaisen toiminnan nettomenot pääluokissa 6 rahoitetaan pääsääntöisesti kirkollisveroilla. Pyrkimyksenä on ollut se, että vuosikatteen tulisi toiminnallisten tulojen ja menojen sekä vero ja korkotulojen jälkeen olla sellainen, että poistojen jälkeen tulos olisi positiivinen. Seurakunnan talletusvarat ovat turvallisella tasolla. Vaihto ja rahoitusomaisuus on yhteensä euroa, jotka ovat sijoitettuna paikkakunnan rahalaitoksiin, josta 7.7 Osuuspankkiin,.9 LänsiUudenmaan Säästöpankkiin,.795 Nordeaan ja Sampoon. Rahoitusomaisuusarvopapereita on yhteensä.5 arvosta: OP euro rahastoihin , OP:n jatkuva tuottotili 8.95 ja Nordean Pro Euro Korko kasvuun 0.8. Kantavana ajatuksena on soveltaa taloudessa sadan päivän sääntöä: tulojen vähentyessä voidaan vielä kyseinen aika käyttää esimerkiksi taloudelliseen lamaan valmistautumiseen, toki jo huomioiden laihat ajat. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄSTÄ Kertomusvuoden tilinpäätös on ylijäämäinen 6.95, vaikka se oli suunniteltu ohjeistuksen mukaisesti alijäämäiseksi. Suunnitelman mukainen alijäämä oli Kolmen edellisen vuoden tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä yhteensä 97.. Ylijäämä kirjataan ylijäämätilille. Ylijäämät tullaan kohdentamaan uuden seurakuntatalon remonttiin ja toiminnan turvaamiseen taloudellisessa lamassa huomioiden samalla vuoden 00 taloussuunnittelu

5 5 JÄSENMÄÄRÄ Seurakunnan väkiluku (=läsnä oleva väestö) oli kertomusvuoden lopussa henkilöä, koko kaupungin asukasmäärä oli Väestörekisterikeskuksen ennakkotiedon mukaan kertomusvuoden lopussa 9076 (007: 8.996) henkilöä eli kirkkoon kuului 76,6 %:ia kaupungin asukkaista. Poissaolevaan väestöön kuului henkilöä, ulkomaiden kansalaisia oli, ruotsinkielisiä 5. Seurakunnan jäsenmäärä yhteensä oli (007: 7.097) henkilöä. Seurakuntaan on muuttanut kertomusvuoden aikana läsnä olevaan väestöön 65 henkilöä ja seurakunnasta läsnä olevasta väestöstä muuttanut 7 henkilöä. Seurakuntaan kastettiin 80 lasta ja aikuiskasteita oli, ja kuolleita seurakunnan jäseniä oli 79. Seurakunnan jäsenyydestä erosi 69 henkilöä ja kirkon jäsenyyteen liittyi 5 henkilöä. Avioliiton solmi yhteensä paria ja näistä 0 paria sai kirkollisen vihkimisen, paria solmi avioliiton siviilivihkimisessä. Avioeroja oli. Jäsenyyskehityksessä tulevaisuuden kannalta huomioitavia seikkoja ovat: ensimmäisenä kirkosta eroamisen kasvu; toisena se, etteivät kaupunkiin muuttavat uudet asukkaat enää ole kirkon, seurakunnan jäseniä. Nämä seikat tuovat oman haasteensa tulevaisuudessa. Vuosi Seurakunnan väkiluku Muutos edelliseen vuoteen Seurakuntaan kuuluminen %:ia 77,9 77,5 76,6 HENKILÖKUNTA Viranhaltijat Seurakunnan palveluksessa Kirkkoherra Juhani Korte ( ) Kappalainen Matti Pirhonen Seurakuntapastori Hannu Bogdanoff Seurakuntapastori Selja Väistö Kanttori Hanna Lehtonen Diakoni Mervi Laamanen (vv ) Vs. Arja Kullanmäki Nuorisonohjaaja JariPekka Järvinen (vv ) vs SiniMarja Ahovalkamo Nuorisonohjaaja Terhi Manni (vv Talouspäällikkö Ulla Laitonen..976 Emäntä Tarja Seppänen (vv Vs. Rita Niinivirta Työsopimussuhteiset, sivutoimiset ja osaaikaiset Iltapäiväkerhonohjaaja Pia Heikkinen Iltapäiväkerhonohjaaja Sari Vahtera Lastenohjaaja Arja Koijärvi Toimistosihteeri Ritva Lamminluoto Toimistosihteeri Tuula Rantanen Toimistosihteeri Marjatta Syrjänen Työnjohtaja Janne Nummela Hautausmaakiinteistötyöntekijä Seppo Laitaoja Hautausmaakiinteistötyöntekijä Harri Mononen Hautausmaakiinteistötyöntekijä Arto Konttinen..008 Suntio Hanna Rajala.0.99 Nuoriso ja rippikoulutyön hengellisinä kesätyöntekijöinä toimivat Teija Liukko ja Tuomas Tulenheimo.

6 6 Hautausmaan kesätyöntekijät: Riitta Hela, Erja Ilmonius, Kirsti Kotiranta, Airi Sunabacka, Iina Lehtonen ja Matias Kalkkila ja Krista Kotiranta. Keittiöapulainen Leirirannassa: Henry Wollsten Henkilöstömenot yhteensä Henkilöstömenot %:ia toimintakuluista 6,9 55, 65,0 Henkilöstökulut / jäsen ,59 Kertomusvuoden lopussa seurakunnan palveluksessa oli 0 työntekijää, joista yksi oli äitiyslomalla. Työntekijöistä kokoaikaisia oli 5 (75 %) ja osaaikaisia 5 (5 %). Vakinaisia työntekijöitä oli 7 eli 85 % ja määräaikaisia eli 5 %. Seurakunnassa oli yhteensä 0 virkaa ja työsopimussuhteisia oli vuoden lopussa. Kesällä seurakunnassa oli kolme määräaikaista viranhaltijaa ja kahdeksan työsopimussuhteista työntekijää. Nuorisonohjaajan virka täytettiin..007 alkaen. Diakonian viranhaltija on virkavirkavapaalla ja hänen sijaisenaan oli diakonissa. Suunnitteluvuoden aikana oli varhaisnuorisotyössä palkkiotoimisia kerhonohjaajia ja varhaisnuorten, nuorten ja rippikululeirin isosia 6. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina vuonna 008 oli 0,86 htv. Ympärivuotisten työntekijöiden osuus oli 7, htv, sekä kausi ja kesätyöntekijöiden osuus oli,5 htv. Viranhaltijoista naisia oli 6 ja miehiä. Työsopimussuhteisista työntekijöistä naisia oli 7 ja miehiä. Koko henkilöstöstä 65 % oli naisia ja 5 % miehiä. Henkilöstön keskiikä oli,65 vuotta. Sairaspoissaolojen määrä oli yhteensä päivää ja työterveyshuollon kustannukset jaettuna henkilötyövuosilla oli 8,8 /htv ja virkistystoiminnan kustannukset 8,8 7htv. Seurantavuoden henkilöstökustannukset olivat 0.,9 euroa/htv, joka on 9, % enemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutuspäiviä henkilöstöllä oli yhteensä 58 ja henkilöstökoulutukseen käytettiin rahaa.86,6 euroa eli 85,6 euroa//henkilötyövuosi. Koulutukseen osallistui 6 työntekijää. Tämä kertoo osaltaan sen, että koulutussuunnitelman kehittäminen tasapuolisesti koko henkilöstölle on tulevaisuuden haaste niin seurakunnalle kuin koko kirkolle. Syksyn toimintaa nuoriso, ja varhaisnuorityössä vaikeutti ja muita työntekijöitä kuormitti huomattavasti se, ettei nuorisonohjaajien viransijaisuuksia saatu täytettyä.

7 7 II KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 0 KIRKKOVALTUUSTO Karkkilan seurakunnan valtuuston jäsenten lukumäärä on 9 kirkkolain mukaisesti. Seuraavat henkilöt on yleisillä vaaleilla valittu jäseniksi vuosiksi 00700: I Sos. Dem. Yhteisvastuu ääntä, 7 paikkaa Ahjoniemi, Markku; HopeavirtaHanhinen, Sirkku, Ekola, Irma; Keskinen, Tuure; Kuusela, Eeva Maija; Kuusela, Matti; Sintonen, Risto. Varalla: Ståhl, Matti; Loukusa, Sulo ja Ilonen, Jarkko. II Kotiseurakunta 0 ääntä, 6 paikkaa Brofeldt, Leena; Eronen, Essi; Kunttu, Pertti; Niemi, Mirja, Söderström, Minna; Suikka, Irja. Varalla: Kääriäinen, Anne ja Rantala, Klaus. III Kirkko keskellä ihmisen arkea ääntä, 6 paikkaa Kivilä, Jorma; Otava, Heidi; Peltonen, Tapani; Saarni, Pirkko; Syrjänen, Vesa; Örn, Leena. Varalla: Seppälä, Jarkko; Tauriainen MeriTuuli ja Sarva, Martti. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Leena Brofeldt ja varapuheenjohtajana Risto Sintonen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa ja käsitteli yhteensä asiaa. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden seminaari pidettiin Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset: Valitsi puheenjohtajaksi Leena Brofeldtin ja varapuheenjohtajaksi Risto Sintosen. Valitsi Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymän kehitysvammatyön johtokuntaan jäseneksi Heidi Otavan ja varalle Anne Kääräinen. Hyväksyi Jäsenensä arjessa ja juhlassa Karkkilan seurakunnan strategia vuoteen 05 Vahvisti toimituspalkkiosuositussopimuksen. Vahvisti kokouspalkkion suuruudeksi 8,7. Piti vaalikokouksen koskien kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaalia Hyväksyi vuoden 007 talousarvion ylitykset. Myönsi Vanhalle hautausmaalle investointiin lisämäärärahan Hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 007 Päätti, ettei ole mukana rovastikunnallisessa seurakuntien yhdistymishankkeessa. Varasi määrärahan seurakuntapastorin palkkaamiseksi vuodelle 009. Varasi määrärahan diakoniatyöntekijän palkkaamiseksi 60 % vuodelle

8 8 Hyväksyi kirkollisveroprosentiksi,5 % vuodelle Hyväksyi toiminta ja taloussuunnitelman 009 sekä ennakkosuunnitelmia vuoteen 0. Hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 009. Päätti perustaa osaaikaisen diakonianviran vuodelle 009. Päätti talousarvion sitovuustasoksi pääluokkatason ulkoiset tulot ja ulkoiset menot netto. 0 KIRKKONEUVOSTO Kirkkoneuvostossa on kuusi luottamushenkilöä. Sen tehtävä on johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden ylläpitoa ja huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto voi asettaa alaisuuteensa työryhmiä ja toimikuntia, jotka ovat työntekijöiden kanssa yhdessä mukana käytännön työssä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtajana ovat virkansa puolesta kirkkoherra ja sihteerinä seurakunnan talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden aikana 8 kokouksessa yhteensä asiaa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana kirkkovaltuuston valitsemana on vuosina Jorma Kivilä ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Vesa Syrjänen. Jäsenet ovat, varajäsenet suluissa, Matti Kuusela (Tuure Keskinen), Sirkku HopeavirtaHanhinen (EevaMaija Kuusela), Minna Söderström (Essi Eronen), Mirja Niemi (Irja Suikka) ja Kari Laine (Tapani Peltonen) Kirkkoneuvosto on tehnyt seuraavia keskeisiä ratkaisuja: Päätti esittää ylityspyynnön kirkkovaltuustolle koskien perheasianneuvottelukeskuksen laskua. Hyväksyi kellotapulin aluesähköistyksen ja valvonnan suunnitelmat Hyväksyi Vanhan hautausmaan sadevesiviemäröinti ja kasteluvesijohtojen uusimisen suunnitelmat Päätti siirtää iltapäiväkerhonohjaajat kuukausipalkkaisiksi Käsitteli henkilötilinpäätöksen vuodelta 007. Käsitteli vuoden 007 talousarvion ylitykset, hyväksyi tilikohtaiset ylitykset ja päätti viedä tehtäväaluekohtaiset ylitykset kirkkovaltuuston käteltäväksi. Valitsi emännän viransijaiseksi Rita Niinivirran. Valitsi kellotapulin sähköurakoitsijaksi SähköWiik Oy:n Valtisi Vanhan hautausmaan sadevesiviemäröinti ja kastelujohtojen uusimisen Karkkilan LVI Palvelu Oy:ltä ja maanrakennustyöt Ilkka ja Aki Vuoriselta. Valittiin Uuden seurakuntatalon remontin suunnittelijaksi Heikki Tallamäki Käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 007, hyväksyi ja allekirjoitti se ja lähetti sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahan Vanhan hautausmaan investointeihin. Lisämääräraha katetaan edellisten vuosien ylijäämillä Päätti hautausmaiden kesätyöntekijöiden tehtävä vaativuusryhmän ja peruspalkan Päätti jatkaa Vanhan seurakuntatalon katon uusimisen tarjousaikaa, koska määraikaan mennessä ei jätetty yhtään tarjousta.

9 9 Päätti työntekijöiden vuosilomat ja vahvisti hengellisten työntekijöiden vapaaaikasuunnitelaman. Merkitsi tiedoksi kaupungin Pappilankujan parannushankkeen. Samalla totesi, että tonttia (noin 70 m ) koskeva maanluovutus ei ole seurakunnan omassa päätäntävallassa. Samassa yhteydessä päätettiin lähettää hanke kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätti esittää kirkkovaltuustolle (äänin 5), ettei seurakunta ole mukana seurakuntien yhteistyöhankeprosessissa, eikä seurakunta anna myöskään asiasta lausuntoa. Päätti käynnistää Vanhan hautausmaan investointien käynnistämisestä. Urakkasopimukset solmittiin Maanrakennus I Vuorisen, SähköWiik Oy:n ja Karkkilan LVIpalvelut kanssa. Samassa yhteydessä nimettiin työn valvojaksi Toivo Ahonen. Päätti varata määrärahan toisen seurakuntapastorin palkkaamiseen vuodelle 009 ja esittää sitä kirkkovaltuustolle. Päätti varata vuoden 009 talousarvioon määrärahan toisen diakoniatyöntekijän palkkaamiseen 60 % ja esittää sitä kirkkovaltuustolle. Hyväksyi rippikoulun vuosisuunnitelman. Perusti toimikunnan flyygelin hankintaa varten Uudelle seurakuntatalolle. jäseniksi valittiin Matti Kuusela, Hanna Lehtonen ja Liisa TuohiniemiTikkanen. Päätti päiväkerhon ja iltapäiväkerhonohjaajien kesäajan työaikajärjestelyistä. Hyväksyi nuorisosohjaaja JariPekka järvisen virkavapaaanomuksen ajalle Samassa yhteydessä päätti julistaa viransijaisuuden avoimeksi Päätti vuokrata Taidemaalari Ilmari Huitin Säätiöltä taulut Ripillä, Kristus, Portti ja Kuoleman viikatemies, samalla päätti korvata säätiölle 500 kadonneesta taulusta Naisen muotokuva. Päätti hankkia kirkkoon vihreän sarjan tarpeelliset tekstiilit Sacrumista ja jättää muiden kirkkotekstiilien osalta suunnittelun ja hankinnan myöhäisempään ajankohtaan Päätti esittää Espoonn hiippakunnan tuomikapitullille, että seurakuntapastori Selja Väistön virkamääräystä jatketaan..009 saakka. Päätti solmia yhteistyösopimuksen kaupungin SOSKUhankkeen kanssa. Päätti solmia tarjousten perusteella Vanhan seurakuntatalon kattoremontin urakoitsijaksi T:mi Esko Nikanderin. Työn valvojaksi valittiin Toivo Ahonen. Valitsi vs. ainoahan hakijana nuorisonohjaajaksi SiniMarja Ahovalkamon ajalle Päätti työntekijöiden vaativuusryhmät ja peruspalkat Merkitsi tiedoksi Vanhan seurakuntatalon vesivahingon. Urakoitsijan vakuutus korvaa vahingon. Samalla merkittiin tiedoksi päiväkerhon ja iltapäiväkerhon järjestelyt johtuen kyseisestä vahingosta. Merkitsi tiedoksi kattoremontin tilanteen sekä hyväksyi urakoitsijan lisätyötarjouksen. Hyväksyi paikallisneuvottelujen tuloksen SVTL:n riitautuksia koskien vaativuusryhmiin asettamista. Riitautukset päätöksen seurauksena raukesivat. Päätti esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentiksi,5 vuodelle Päätti siirtää Messut kirkossa Uudella seurakuntatalolla.9. ja johtuen Vanhan hautausmaan LVISperusparannustyöstä ja varmistaakseen seurakuntalaisten turvallisuuden. Myönsi nuorisonohjaaja Terhi Mannille virkavapautta ajalle ja julisti viransijaisuuden avoimeksi. Hyväksyi Karkkilan seurakunnan hankintasäännön. Päätti seurakunnan perimät maksut vuodelle Hyväksyi työnjohtajan vuorotteluvapaaanomuksen ajalle Päätti, että Keskiviikkokerhon ruokailu toteutetaan joka keskiviikko.

10 Hyväksyi urakoitsija I Vuorisen lisätyötarjouksen koskien Vanhan hautausmaan asfaltin poistoa ja massanvaihtoa niiltä alueita, joissa ei tehdä kaivutöitä. Hyväksyi hengellisten työntekijöiden loma ja vapaaaikasuunnitelman Päätti hankkia Turvatiimi Oyj:ltä videovalvontajärjestelmän Vanhalle hautausmaalle Päätti hankkia toimikunnan esityksen mukaisesti Alestra Oy Henrik Alestalolta Bösendorfmerkkisen flyygelin Päätti esittää kirkkovaltuustolle osaaikaisen (60 %) diakonianviran vuodelle Päätti esittää kirkkovaltuustolle että talousarvion ja toimintakertomuksen sitovuustaso olisi pääluokka vuodesta 009 alkaen ulkoiset menot ja ulkoiset tulot netto kirkkovaltuustoon nähden. Kirkkoneuvoston sitovuustaso on tehtäväalue. Päätti julistaa nuorisonohjaajan viran uudelleen haettavaksi Päätti lähettää Toiminta ja taloussuunnitelman vuodelle 009 ja ennakkosuunnitelmia vuoteen 0 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätti lähettää hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 009 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätti vaihtaa sähköpianon kirkkoon Hyväksyi koulutussuunnitelman vuodelle 009. Hyväksyi kolehtisuunnitelman vuodelle 009. Päätti julistaa osaaikaisen määräaikaisen diakonianviran avoimeksi. Päätti perustaa diakonia ja lähetystyön toimikunnan. Jäseniksi valittiin esityksen mukaisesti luottamushenkilöistä Heidi Otava, EevaMaija Kuusela, Irja Suikka ja Mirja Niemi. Vapaaehtoisista valittiin Anneli Alapeuso, Viljo Juvonen, Ritva Kunttu ja Lea Akkanen. Merkitsi tiedoksi, että vs. nuorisonohjaaja SiniMarja Ahovalkamo irtisanoutui virastaan koeajalla Valitsi osaaikaiseksi diakonianvirkaan diakonissa Arja Kullanmäen vuodelle 009. Nuorisonohjaajien avoimien virkojen vuoksi päätti virkajärjestelyistä seuraavaa: diakoni Mervi Laamanen siirtyy tekemään varhaisnuorisotyötä 0 % vuoden 009 alusta ja diakoni Arja Kullanmäki siirtyy tekemään diakoniatyötä 00 % vuoden 009 alusta. Hyväksyi Uuden seurakuntatalon suunnitelmat ja lähetti ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyi tuomikapitulin edellyttämän ja kirkkoherran laatiman skenaarion. Hyväksyi tallentavan kamerajärjestelmän rekisteriselosteen Hyväksyi Messukellon vuodelle 009. TARKASTAJAT JA EDUSTAJAT Tilintarkastajiksi on valittu vuosiksi Håkan Palm (puheenjohtaja) ja Raimo VainioKaila (JHTT,HTM), varalla tilintarkastusyhtiö Oy Audiator Ab JHTTyhteisö ja Lauri Moisander. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina toimivat Esa Laaksonen ja Pentti Bäckström, varalla Markkku Ahjoniemi ja Tapani Peltonen. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntaliiton liittovaltuuston jäseneksi valittiin Irja Suikka, varalla Tarja Kalatie.

11 Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi Sirkku Hopeavirta Hanhinen, Minna Söderström ja Jorma Kivilä. Varalle: EevaMaija Kuusela, Essi Eronen ja Heidi Otava. Rovastikuntaedustajaksi Matti Kuusela ja Pertti Kunttu, varalle Risto Sintonen ja Pirkko Saarni. 05 TALOUSHALLINTO Kertomusvuonna toimittiin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Vuoden 008 painopistealueena oli järjestää arkisto arkistosäännön mukaisesti. Siinä ei onnistuttu, mutta työtä jatketaan. Toinen painopistealue oli kirkon palkkausjärjestelmän uudistamisen toteuttaminen paikallisella tasolla. Tehtävänkuvausten mukaiset vaativuusryhmiin sijoittelut ja peruspalkkojen määrittely on tehty. Työ jatkuu Kirkon työmarkkinalaitoksen antaman aikataulun mukaisesti. 06 JA 08 KIRKKOHERRANVIRASTO Kertomusvuonna toimittiin perustoimintokuvauksen mukaisesti.. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 00 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Seurakunnan toiminta on keskittynyt seurakunnan omiin toimitiloihin, vuonna 78 rakennettuun puukirkkoon, viereisen korttelin uuteen ja vanhaan seurakuntataloon. Suurimpana hankkeena oli kirkon maalaus. Ennakoimaton hanke oli Vanhan seurakuntatalon lämminvesijärjestelmän putkivaurio uudemman kerran, joka vaikeutti työskentelyä vielä syksyllä. Pappilan piharakennuksessa on askarteluverstas. Uudella hautausmaalla, noin km keskustasta on siunauskappeli ja konehalli. Noin 9 km kaupungin keskustasta sijaitsee seurakunnan kesätoiminnan keskus Leiriranta. Vakinaisissa viroissa on ollut kirkkoherra, kappalainen ja kanttori. Kappalaisena on toiminut Matti Pirhonen.. seurakuntapastorin virassa toimi Hannu Bogdanoff. Selja Väistö. seurakuntapastorin virassa kymmenen kuukautta. Yhteisestä työnjaosta on sovittu, että kirkkoherra Juhani Korte vastasi yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta, seurakuntapastori Hannu Bogdanoff vastasi kasvatustyöstä käsittäen varhaisnuoriso ja nuorisotyön. Selja Väistö vastasi puolestaan perhe, aikuis ja lapsityöstä. Kappalaisen työalueena olivat sekä lähetys että diakoniatyö. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkui sitten, että he pitivät liturgian erikseen sovittuina aikoina seurakuntatalon kerhohuoneessa isä Kalevi Kasalan johdolla. Viisikymmentä vuotta sitten rippikoulunsa käyneille seurakuntalaisille lähetettiin henkilökohtainen kutsukirje yhteiseen Messuun ja tapaamiseen seurakuntatalolle. Myös Pyhäinpäivän iltahartauteen kirkkoon kutsuttiin henkilökohtaisesti vuoden aikana lähiomaisensa menettäneitä. Miestenpiiri, lähinnä sotainvalideille ja veteraaneille, kokoontui kerran kuussa seurakuntatalossa ja sotainvalidien toimisto toimi tiistaisin seurakuntatalossa.

12 Naistenpäivä järjestettiin yhdessä muiden kristillisten järjestöjen ja kirkkokuntien kanssa lokakuussa seurakuntatalossa. Naisten toimintaan kaivataan selkeästi naispuolista vetäjää. Yksi myönteisimmistä toimintamuodoista oli perjantaiaamuisin kokoontuva sauvakävelyryhmä Sauvarit ja Perjantaikahvila. Molemmat ryhmät toimivat vapaaehtoisen maallikkovastuunkannon periaatteella ja toiminnasta kertyvä tuotto menee lähetyksen ja diakonian hyväksi. Aktiiviseurakuntalaisten pyynnöstä vuoden aikana toteutettiin seurakunnan papiston voimin Sisälle Raamattuun alustus ja keskustelusarja seurakuntatalossa sekä kevät että syyskaudella. Osallistujia oli 8 seurakuntalaista. Valmisteluun nähden tilaisuudet eivät tavoittaneet riittävää osallistujamäärää. Rukouspiiri kokoontui maanantaisin seurakuntatalossa. Lähetyspiiri kokoontui seurakuntatalossa joka toinen torstai ja osallistui palmusunnuntain ja ensimmäisen Adventin myyjäisiin. Tämän lisäksi lähetyspiiri piti lähetystoria kesäkauden jokaisena perjantaina. Lähetyksen ja diakonian merkeissä vapaaehtoiset talkoohenkiset seurakuntalaiset keittivät aamupuuroa perjantaisin kevät ja syyskaudella. Seurakunnan tiedotus on tapahtunut paikallislehtien välityksellä. Internetsivusto tuotettiin Finnish Net Solutionin kautta ( Seurakunnan internetsivustolla vierailtiin kertomusvuonna yhteensä kertaa. Päivittäinen vierailujen keskiarvo oli kertaa ja kuukauden keskiarvo vierailuille oli 7. vierailua. Eniten vierailuja oli helmikuussa yhteensä.8 kertaa. Suosituimmat aiheet olivat yllättäen henkilöstötilinpäätös, toimintakertomus, perustoimintokuvaus ja strategia. Strategian hyväksyminen helmikuussa näyttää nostaneen vierailujen määrää. Näiden aihepiirien jälkeen kiinnostivat selkeästi kuvat seurakuntamme toimitiloista ja kirkolliset toimitukset. TILAISUUDET KIRKOSSA, KAPPELISSA JA SEURAKUNTATALOSSA Tilaisuus Lukumäärä Osanottajia Keskimäärin Päiväjumalanpalvelus Muu kirkkotilaisuus Musiikkitilaisuus Hartaus kappelissa Tilaisuudet yhteensä Kaste Vihkiminen Hautaus kirkossa Hautaus kappelissa Toimitukset yhteensä Ehtoolliset kirkossa ja kappelissa Yhteensä

13 Verrattaessa alla olevaan perustoimintokuvauksen tavoitteisiin voidaan todeta, että päiväjumalanpalvelukseen osallistuneiden määrä on huomattavasti tavoitearvoa vähemmän. Osasyynä asiaan on se, että II rippikoululeirin konfirmaatio (0 henkeä) toteutettiin viikolla ja kirjautui muihin kirkkotilaisuuksiin. Selkeänä syyseuraussuhteena on se, että kirkolliset toimitukset tuovat myös muita osallistujia kirkkoon. Toinen trendi on se, että ihmiset osallistuvat mieluummin vaihtoehtoisiin jumalanpalveluksiin ja musiikkitapahtumiin. Kappelissa järjestettiin yksi Messu ja se on kirjattu kirkkopäiväkirjaan. Tilaisuus Lukumäärä / v Osallistujia Keskimäärin Päiväjumalanpalvelus Muu kirkkotilaisuus Musiikkitilaisuus Hartaus kappelissa 5 7 Ehtoolliset kirkossa YHTEENSÄ MUSIIKKITYÖ Musiikkityön tavoite vuodelle 008 oli siirtää painopistettä lasten ja nuorten musiikkitoimintaan. Tavoite toteutui ja musiikkityön uutena suosion saavuttaneena toimintamuotona syksyllä 008 aloitti lapsikuorotoiminta johtajanaan musiikinopettaja Elina Pikkuhookana. Lapsikuoron osallistujamäärä on ollut noin 0 lasta. Harjoitukset alkoivat yhdellä ryhmällä, mutta tarve jakaa lapset iän perusteella kahtia tuntui mielekkäämmältä. Syksyn edetessä syntyi kaksi ryhmää pienemmille ja isommille omansa. Yhteistyö lapsi ja perhetyön kanssa on ollut hedelmällistä ja lapsikuoro onkin osallistunut syksyn aikana kahteen perhemessuun; Mikkelinpäivänä ja.adventtina. Perustoimintokuvaukseen on syytä tehdä lisäys siitä, että seurakunnassa toimii lapsikuoro, joka osallistuu perhemessujen toteutukseen ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin yhteistyössä musiikkityön ja lapsi ja perhetyön kanssa. Nuorten bänditoiminta näkyi kesän rippikouluissa ja konfirmaatioissa. Lisäksi toukokuussa toteutimme yhdessä nuorten ja Cantandokuoron kanssa Pekka Simojoen & AnnaMari Kaskisen Afrikkalaisen gospelmessun. Suunniteltu yhteistyö syksylle 008 bänditoiminnan kehittämisen suhteen yhdessä nuorisotyön kanssa paloi pienellä liekillä nuorisonohjaajien kokonaan puuttuessa. Toivottavasti uudet mahdollisuudet tämän toimintamuodon kanssa jatkossa kuitenkin avautuvat. Seurakunnan kuorot; kirkkokuoro, Huruukot, Cantando ja Raili Pajun Sylviat ovat osallistuneet säännöllisesti messujen toteuttamiseen ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet saivat uudenlaisen kokeiluformaatin. Edelleenkin on kaksi kirkkotilaisuutta, joista nyt ensimmäinen, lapsiperheille suunnattu kauneimmat joululaulut oli jo kello 5 (mukana Cantandokuoro) ja jälkimmäinen, perinteisempi kauneimmat joululaulut(mukana kirkkokuoro) tutulla paikalla klo Tilaisuuksien välissä tarjoiltiin glögiä ja pidettiin joulumyyjäiset. Oli hyvä, että tilaisuudet olivat selkeästi eri kohderyhmille suunnattuja. Jouluaaton hartaus ja jouluyön messu ovat Kauneimpien joululaulujen lisäksi musiikkityön näkökulmasta joulunajan käyntikortit. Varsinkin jouluyön messulla on aivan oma paikkansa, luonteensa ja seurakuntansa. Vuoden 008 jouluyön messu toteutettiin tiimillä, jossa mukana olivat seurakunnan kanttorin Hanna Lehtosen lisäksi Mika Nikander, Elina Pikkuhookana ja Satu Tikkanen. Jouluyön messu onnistui; jotain uutta ja erilaista ja elämystä ihmiset kaipaavat jouluyönä.

14 Jotta ihmiset löytäisivät tiensä sankoin joukoin kirkkoon myös muina kirkkovuoden ajankohtina kuin jouluna tarvitaan näkyvyyttä. Moderni keino ihmisten saavuttamiseen on jatkossa nettinäkyvyyden kehittäminen. Koulutustarpeista jatkossa; jumalanpalveluselämän kehittämiseen liittyvät kurssit 0 LAPSI JA NUORISOTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Perustoimintokuvauksen mukaan Karkkilan seurakunnan lapsi ja perhetyön tarkoituksena on tarjota kasteeseen perustuvaa kristillistä kasvatusta. Toiminnan tarkoituksena on tukea perheitä elämänkaaren eri tilanteissa ja vahvistaa seurakuntayhteyttä. Perustehtävää toteutetaan käytännössä ylläpitämällä päiväkerhoa ja koululaisten iltapäiväkerhoa ja avoimia perhekerhoja sekä pyhäkoulua. LAPSI PERHE JA AIKUISTYÖN VUOSI 008 PÄÄPIIRTEITTÄIN Päiväkerhon ja koululaisten iltapäiväkerhon toiminta oli vakaata ja säännöllistä, samoin avointen perhekerhojen. Suurimpana muutoksena syyskauden 008 alussa toteutettiin päiväkerhojen ryhmien yhdistäminen. Ryhmät jaettiin uudelleen siten, että neljän päiväkerhoryhmän sijasta muodostettiin kaksi päiväkerhoryhmää Perhoset ja Ampiaiset, joissa molemmissa aloitti noin 0 lasta. Kerhonsa aloittaneet lapset olivat iältään 6 vuotiaita. Ampiaiset kokoontuivat syyskaudella 008 maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.0 ja Perhoset tiistaisin ja torstaisin klo Suuren ryhmäkoon takia ohjaajia tuli olla molemmissa päiväkerhoryhmissä paikalla aina kaksi. Tämä aiheutti muutoksia kerhonohjaajien työajoissa. Arja Koijärvi vastasi edelleen päiväkerhon käytännön työstä, mutta työparina hänellä oli iltapäiväkerhon käytännön työstä vastaava Sari Vahtera tai avointen kerhojen ja vauvapiirin käytännön työstä vastaava Pia Heikkinen. Syksyllä 008 toteutetuilla työaikamuutoksilla oli vaikutuksena myös iltapäiväkerhon toimintaan. Arja Koijärvi, Sari Vahtera ja Pia Heikkinen työskentelivät kukin myös iltapäiväkerhossa syksyllä 008. Pyhäkoulutyötä käynnistettiin kevään ja syksyn aikana päiväkotipyhäkouluna. Syksyllä 008 Karkkilan kaupungin päiväkodeista pyhäkoulutyöhön osallistuivat Haapalan ja Toivikkeen päiväkodit. Avoimet kerhot kokoontuivat kaksi kertaa viikossa aamupäiväisin seurakuntatalon rippikoulusalissa ja seurakuntatalon kahviossa. Vauvapiiri kokoontui puolestaan kerran viikossa. Pia Heikkinen vastasi avoimista kerhoista. Kesäkuussa pidettiin monen vuoden tauon jälkeen myös pihakerhoa, jonka vetäjinä toimivat Arja Koijärvi ja Pia Heikkinen. Pihakerhoon oli tarkoitettu 6 vuotiaille ja se oli maksuton. Mukaan mahtui 0 lasta, jotka ilmoittautuivat kerhoon toukokuun aikana. Pihakerhon suosio yllätti positiivisesti, minkä tähden pihakerhon toimintaa lienee syytä jatkaa myös kesällä PÄIVÄKERHOTYÖ PÄIVÄKERHO Alle kouluikäisille lapsille (6v.) tarkoitetut päiväkerhot ovat tärkeä osa karkkilalaisille lapsiperheille suunnattua seurakunnan viikoittaista toimintaa. Päiväkerho toimi syksyn 008 remonttia lukuun ottamatta vanhalla seurakuntatalolla omissa tiloissa kahden päiväkerhonohjaajan johdolla. Päiväkerhon käytännön työstä vastaavana toimi Arja Koijärvi. Päiväkerhon lukuvuosi noudatti

15 5 koulun lukuvuotta. Päiväkerholaisten koteihin seurakunta pitää yhteyttä tiedottamalla heille erilaisista seurakunnan tilaisuuksista päiväkerholaisten mukana lähetetyillä tiedotteilla sekä järjestämällä seurakunnan kerhojen yhteisen vanhempainillan syksyllä. Kehtoluokkakortteja seurakunta lähetti vuotiaille. Päiväkerhossa pidettiin lukuvuoden loppuessa keväällä päättäjäiset ja jouluna joulujuhla, joihin päiväkerholaisten perheet kutsuttiin mukaan. Päiväkerholaiset kutsuttiin seuraamaan Peili ja Jouluyö nukketeatteriesityksiä seurakuntatalolle ( Peili toukokuussa 008, Jouluyö joulukuussa 008). Päiväkerhot osallistuivat myös seurakunnan puurojuhlaan. Päiväkerholaisia perheineen kutsuttiin myös perhemessuihin, joita pidettiin laskiaisena, perheen sunnuntaina, mikkelinpäivänä ja ensimmäisenä adventtina. Syksyllä myös päiväkerhoissa aloitettiin pappien tai muiden hengellisten työntekijöiden pitämät hartaushetket kerran kuussa. Hartauksissa käydään läpi pelastushistoriaa, Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa. Teema jatkuu keväällä 009 ja se on yhteinen kaikille seurakunnan varhaiskasvatuksen kerhoille. TOIMINNAN ARVIOINTIA Vuoden 008 toimintasuunnitelmassa päiväkerhotyölle ei asetettu painopistealueita tai erityisiä tavoitteita. Toiminta täytti perustoimintokuvaksen sisällöt. Päiväkerhon voimavarat ja toiminta muuttuivat kuitenkin jonkin verran vuonna 008. Päiväkerhoryhmiä muodostui syksyllä neljän sijasta kaksi ja samalla myös kerhoajat muuttuivat. Edelleen seurakunnan päiväkerhon suosio on laskussa ja pidemmällä aikavälillä on tarkasteltava, miten ryhmäkoon muuttaminen vaikuttaa kerhon suosioon. Tulevaisuudessa on myös syytä painottaa kerhonohjaajien jatkokouluttautumisen tärkeyttä, jotta varhaiskasvatuksen perustehtävä voisi toteutua. Vuoden 00 kelpoisuusasetuksen vaatimukset täyttää / seurakunnan kerhojen työntekijöistä. Kirkkotyönantaja edellyttää seurakunnan aamutai iltapäiväkerhonohjaajalta vähintään lapsi ja perhetyön perustutkinnon suorittamista (Petäjä 008). TUNNUSLUKUJA 007 kevät / syksy 008 kevät / syksy Päiväkerhoryhmiä kpl / kpl kpl / kpl Lapsia yhteensä 8 kpl / kpl kpl/ 8 kpl 0 PYHÄKOULUTYÖ Pyhäkoulu on osa lapsille suunnattua kasteopetusta, jota Karkkilan seurakunta järjestää mahdollisuuksien mukaan. Kevään 007 pyhäkoulu toimi sakastipyhäkouluna, joka järjestettiin joka toinen sunnuntai jumalanpalveluksen yhteydessä. Pyhäkoulunopettajina toimivat Kati Levola ja Emilia Oja. Pyhäkoulun ongelma on vuosia ollut houkuttelevan muodon ja ajankohdan löytäminen. Syksyllä suunniteltiin pyhäkoulun muuttamista sunnuntaiiltapäivänä järjestettäväksi erilliseksi pyhäkouluksi. Halukkaita lapsia ilmaantui vain kaksi, joten pyhäkoulua ei kannattanut aloittaa, etenkin kun halukkaista pyhäkoululaisista toinen oli liian nuori toimimaan pyhäkouluryhmässä. Aloitus ikärajaksi oli sovittu vuotta. Vuoden lopussa pyhäkoulu lopetti toistaiseksi toimintansa. TOIMINNAN ARVIOINTIA Seurakunnan pyhäkoulu on toiminut neljän viimeisen vuoden aikana iltapäivänä toimivana kerhopyhäkouluna seurakuntatalolla, lauantaina iltapäivänä toteutettuna kotipyhäkouluna ja viime vuonna sakastipyhäkouluna jumalanpalveluksen yhteydessä. Mikään toimintamuodoista ei ole saavuttanut lasten varauksetonta suosiota. Syytä huonoon vetovoimaan on vaikea käsittää. Pyhäkoulu pidetään tavoitteissa mukana.

16 6 0 VARHAISNUORISOTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Varhaisnuorisotyön perustehtävä on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta tukemalla lasten hengellistä kasvua sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tehtävää toteutetaan pitämällä päivänavauksia alakouluissa, järjestämällä Karkkilan varhaisnuorille ja koululaisille toimintaa kerhojen, leirien ja retkien muodossa. Varhaisnuorisotyön toiminnan kautta lapsilla on mahdollisuus tutustua Karkkilan Ev. lut. seurakunnan työntekijöihin ja seurakunnan toimintaan sekä elää mukana seurakuntayhteydessä. Vuonna 008 piti seurakunnassa pyrkiä vakiinnuttamaan viikoittain pidettävien varhaisnuorten kerhojen määrä vuoden 007 tasolle. Päämäärään piti pyrkiä rekrytoimalla seurakuntaan lisää kerhonohjaajia. Kerhojen määrä kuitenkin supistui syksyllä kevään kahdeksasta kerhoryhmästä viiteen kerhoryhmään. Yhteistyö alakoulujen kanssa toimi entisten vuosien malliin. Seurakunta järjesti Nyhkälän koululla päivänavauksen kerran viikossa ja Ahmoon, Tuorilan ja Haukkamäen kouluilla kerran kuukaudessa. Joulukirkko järjestettiin kirkossa yhdessä Nyhkälän ja Haukkamäen koulujen kanssa. Perinteinen meidän messu toteutettiin taas yhdessä Haukkamäen ja Tuorilan koulujen kanssa kiirastorstaina. Kesän varhaisnuorten leirit ja kevään retki toteutuivat edellisten vuosien malliin. TOIMINNAN ARVIOINTIA Vuoden 008 toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet seurakunnan varhaisnuorisotyössä eivät toteutuneet. Ensiksikin viikoittaisten varhaisnuorten kerhojen määrä supistui. Syynä vähennykseen oli työntekijäpula, jonka aiheutti molempien nuorisonohjaajien jääminen virkavapaalle. Nuorisonohjaajien puuttumista oli mahdotonta korvata täysimääräisesti muiden työntekijöiden työpanoksella. Tämä puolestaan johti kerhonohjaajien valvonnan ja ohjauksen vähenemiseen. Myös vastuu kerhojen toiminnasta kasautui liikaa nuorten kerhonohjaajien harteille. Tiivis yhteys kerhonohjaajien ja seurakunnan viranhaltijoiden välillä on välttämätöntä, jotta kerhot toimisivat. Liikuntakerhojen tilavaraukset oli lisäksi keväällä jätetty tekemättä, mikä vaikeutti liikuntakerhojen toiminnan aloittamista Kerhoja 9 kpl 8 kpl 7 kpl Jäseniä kerhoissa 60 kpl 07 kpl 70 kpl Toinen painopistealue oli koulujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. Tämänkin tavoitteen saavuttaminen epäonnistui työvoimapulan takia. Yhteistyö toimi edellisten vuosien tapaan, mutta sen laajentamiseen ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia Kouluvierailuja 8 kpl 86 kpl 8 kpl Vuoden 009 haasteena on varhaisnuorisotyöstä vastaavan työntekijän saaminen seurakuntaan. Tavoitteena on, että toinen nuorisotyönohjaajista vastaa varhaisnuorisotyöstä ja hänen vuosittainen koulutuksensa suuntautuu myös tätä tarvetta vastaavaksi. KOULUTUKSELLISET TARPEET Tulevien vuosien koulutustarpeiksi havaittiin ainakin erityislapset eli ne kerholaiset ja leiriläiset, joilla on oireita / diagnoosi oppimiseen, käyttäytymiseen tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvästä sairaudesta tai vaikeudesta. Näiden kohtaaminen on arkipäivää myös seurakunnan varhaisnuorisotyössä.

17 7 Lisäksi todettiin, että kaivataan lisää koulutusta ja konkreettisia välineitä koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. 0 ILTAPÄIVÄKERHO Koululaisten iltapäiväkerho kokoontui vuonna 008 maanantaista perjantaihin klo Kerhotilana oli vanha seurakuntatalo, ja kerhoohjaajina toimivat Sari Vahtera, Pia Heikkinen ja Arja Koijärvi. Koululaisten iltapäiväkerhon käytännön työstä vastasi Sari Vahtera. Kerhovuosi noudatti koulun lukuvuotta. Kerhon aloittaneiden määrä oli edellisvuoden tapaan syksyllä. Seurakunta järjesti koululaisten iltapäiväkerhon vuonna 008 itsenäisesti, yhteistyösopimusta kaupungin kanssa ei uusittu. Iltapäiväkerhon vastuuhenkilönä toimi Sari Vahtera. Koululaisten iltapäiväkerhossa oli edellisen vuoden tapaan runsaasti.luokkalaisia, lähes %.. luokkalaisia iltapäiväkerhon aloittaneista oli noin 65 % ja.luokkalaisia noin %. Iltapäiväkerhossa järjestettiin kerran kuussa oma hartaushetki, jonka pitämisestä vastasi pappi tai diakoni. Iltapäiväkerholaisten ja päiväkerholaisten vanhemmille pidettiin yhteinen vanhempainilta syksyllä. TOIMINNAN ARVIOINTIA Vuoden 008 toimintasuunnitelmassa koululaisten iltapäiväkerhotyölle ei asetettu painopistealueita tai erityisiä tavoitteita. Toiminta täytti perustoimintokuvaksen sisällöt. Kerholaisten perheitä sekä iltapäiväkerholaisia kutsuttiin vuoden aikana erilaisiin seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin, kuten nukketeatteriesityksiin (ks. päiväkerhon toimintakertomus) sekä perhemessuihin. Ensimmäisen adventin perhemessua valmisteltiin yhdessä iltapäiväkerholaisten kanssa. Moni iltapäiväkerholainen osallistui myös syksyllä toimintansa aloittaneeseen lapsikuoroon. Lapsikuoro esiintyi mikkelinpäivän ja ensimmäisen adventin perhemessuissa (lapsikuoron toiminnasta ks. musiikkityön toimintakertomus). Osallistujamäärät olivat perhemessuissa suuret ja messuissa oli myös paljon eriikäisiä lapsia vanhempineen. Vuodelle 007 asetettu tavoite toteutui näin vuonna 008. TUNNUSLUKUJA Perhemessut Vuosi Kirkkovuosi Läsnä 006 Kouluun lähtevien siunaaminen adventti Kouluun lähtevien siunaaminen adventti Kouluun lähtevien siunaaminen adventti 50 Kun verrataan perhejumalanpalveluksia, joissa on toimitettu kouluun lähtevien siunaaminen, voidaan todeta että osallistujamäärät ovat vähäisempiä kuin muissa perhejumalanpalveluksissa. Vuonna 008 läsnäolijoiden määrä kasvoi kuitenkin noin % verrattuna edellisiin vuosiin. Vuonna 008 ensimmäisen adventin perhemessun osallistujamäärä kasvoi 50 % verrattuna vuoteen PERHETYÖ Avoimet perhekerhot ovat seurakunnan säännöllinen perhetyön muoto. Perhekerhot jakautuvat avoimiin kerhoihin sekä vauvapiiriin. Perhetyön avoimet kerhot toimivat säännöllisesti kokoontuen edellisten vuosien tapaan kolmena arkiaamuna viikossa. Syksyllä 008 kerhot kokoontuivat maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Muutoksen kokoontumisajankohdissa aiheutti helluntaiseurakunnan vastaava kerhotoiminta. Helluntaiseurakunnassa perhekerho kokoontuu

18 8 keskiviikkoisin. Kokoontumispaikka oli edelleen seurakuntatalo ja kokoontumisaika aamupäivällä kello Piirien ohjelma oli vaihteleva: Joskus piirissä oli vierailija (esim. Karkkilan perhetyöntekijät), toisinaan ohjelmasta (esim. askartelu) vastasi kerhon vetäjä ja joskus ohjelma koostui pääasiassa yhdessä olemisesta ja vertaisryhmässä keskustelemisesta. Kerhokerrat päättyivät yhteiseen kahvi ja mehutilaisuuteen. Keväällä (8.5) tehtiin perhekerhojen yhteinen retki Rehndahliin. Muskaritoimintaakin kokeiltiin Elina Pikkuhookanan johdolla syyskaudella. Perhekerhot osallistuivat myös puurojuhlaan Avoimissa kerhoissa järjestettiin niin ikään kerran kuukaudessa hartaus, jonka piti pappi tai diakoni. Hartauselämässä noudatettiin yhteistä ohjelmaa päiväkerhon ja koululaisten iltapäiväkerhon kanssa. Avointen kerhojen ja vauvapiirin vastuuhenkilönä toimi Pia Heikkinen. TOIMINAN ARVIOINTIA Vuoden 008 toimintasuunnitelmassa perhetyölle ei asetettu painopistealueita tai erityisiä tavoitteita. Toiminta täytti perustoimintokuvaksen sisällöt. On huomattava, että avoimissa kerhoissa on käynyt vuoden aikana muutamia perhepäivähoitajia, mikä on muuttanut toimintakauden aikana lasten ja aikuisten suhdelukua aiempiin vuosiin verrattuna Kokoontumiskertoja Kerhoryhmiä kpl kpl kpl Käyntikertoja lapsia aikuisia AIKUISTYÖ Naistyötä käynnistettiin uudelleen syksyllä, kun Anne Pohtamo vieraili Karkkilassa. Tilaisuuden järjesti Karkkilan seurakunta yhdessä Karkkilan helluntaiseurakunnan kanssa. Osallistujia Pohjanpirtillä järjestetyssä tilaisuudessa oli runsaasti, lähes 50. Miestenpiiri jatkoi säännöllisiä kokoontumisiaan seurakuntatalolla. Miesten osallistuminen piiriin on ollut vilkasta, ja vierailevat alustajat ja luennoitsijat ovat saaneet laajan kuuntelijakunnan. Syksyllä käynnistetty Miessakit ry:n toimintaan pohjautuva miestyö ei kuitenkaan kohdannut seurakuntalaisten tarpeita, joten työmuoto lopetettiin kolmen kerran jälkeen. Toukokuussa järjestettiin afrikkalainen gospelmessu, joka oli suunnattu nuorille ja aikuisille. TOIMINNAN ARVIOINTIA Yhteistyötä helluntaiseurakunnan kanssa on hyvä jatkaa aikuistyön saralla, näin voidaan palvella mahdollisimman monia Karkkilan kristittyjä. Vapaan lähetysseurakunnan kanssa yhteistyö on muodostunut vaikeaksi, sillä he eivät hyväksy luterilaisen kirkon virkakäsitystä. Erilaiset teemalliset iltamessut voivat olla keino, jolla seurakunta tavoittaa eriikäisiä aikuisia ihmisiä. 05 RIPPIKOULUTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulu on viimeinen osa seurakunnan antamaa kasteopetusta. Rippikoulutyön tehtävänä on syventää rippikoululaisten kristinopin tuntemusta, ohjata heitä henkilökohtaiseen uskonelämään rohkaisemalla jäsentämään usko osaksi omaa elämää sekä kannustaa seurakuntayhteyteen.

19 9 VUODEN 008 TOIMINTAKERTOMUS Karkkilan seurakunnassa pidettiin vuonna 008 neljä leiririppikoulua ja päivärippikoulu. Kaikki oli suunnattu vuonna 99 syntyneelle ikäluokalle. Leiririppikoulut koostuivat kolmesta osasta: seurakuntaan tutustumisjaksosta, päivän kestäneestä alkujaksopäivästä seurakuntatalolla ja kahdeksan vuorokautta kestäneestä varsinaisesta leirijaksosta seurakunnan leirikeskuksessa. Päiväkoulu taas toteutettiin viiden arkipäivän mittaisena päiväkouluna seurakuntatalolla. Seurakuntaan tutustumisjaksolla rippikoululaiset osallistuivat kymmeneen seurakunnan tilaisuuteen. Leirijaksoa seurasi seuraavana sunnuntaina toteutettu konfirmaatio. Rippikoulun sisältö noudatti rippikoulun runkosuunnitelmaa. Oppikirjana käytettiin kirjapajan kustantamaa Elämän puu kirjaa. Rippileirikoulun opettajina toimivat kirkkoherra Juhani Korte, kappalainen Matti Pirhonen,. srkpastori Hannu Bogdanoff,. srkpastori Selja Väistö, nuorisonohjaajat JariPekka Järvinen ja Terhi Manni, kanttori Hanna Lehtonen, diakoni Mervi Laamanen sekä määräaikaiset viranhaltijat Teija Liukko ja Tuomas Tulenheimo. Jokaisella leirillä oli mukana teologi, nuorisonohjaaja ja määräaikainen viranhaltija sekä vähintään viisi isosta. (tarkemmin vuoden 008 rippikoulupäiväkirjat). Päiväkoulusta päävastuun kantoivat kirkkoherra Juhani Korte, kappalainen Matti Pirhonen ja nuorisonohjaaja Terhi Manni. Vuoden 009 rippikouluun ilmoittautuminen oli syksyllä 008. Vuoden 009 rippikouluikäluokka vanhempineen kutsuttiin henkilökohtaisella kirjeellä..08 pidettyyn rippikoulumessuun, jonka jälkeen srktalolla pidettiin rippikouluinfo rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen. Tilaisuudessa otettiin vastaan vuoden 009 rippikouluilmoittautumiset. TUNNUSLUKUJA Rippikouluja kpl kpl 5 kpl 5 kpl Rippikoulun käyneitä yhteensä oman seurakunnan jäseniä 96 kpl 8 kpl 0 kpl 85 kpl 85 kpl 78 kpl 0 kpl (ilmoittautuneita) muita 6 kpl 6 kpl kpl muualla käyneitä kpl 9 kpl kpl yksityisrippikoululaisia kpl kpl kpl TOIMINNAN ARVIOINTIA Seurakunta järjesti vuonna 008 viisi rippikouluryhmää. Jatkossa kannattaa edelleen tarjota erilaisia rippikouluvaihtoehtoja, jotta kaikki halukkaat pystyvät käymään rippikoulun. Viime kesän leirit onnistuivat hyvin. Haasteena tulee olemaan rippikoulun sisällöllinen kehittäminen, jotta mahdollisimman moni Karkkilan seurakunnassa rippikoulun käynyt nuori kokisi käymänsä rippikoulun elämyksenä, jota voi muistella tyytyväisenä. Leirimme olivat savuttomia ja päihteettömiä. Ongelmatilanteissa noudatamme toimintaohjetta, jota päivitettiin 008. Molempien nuorisonohjaajien virkavapaiden alkaminen syksyllä 008 hankaloitti seuraavan vuoden rippikoulun suunnittelua ja seurakuntaan tutustumisjakson ohjelman toteuttamista. Rippikoulutyössä, kuten muussakin nuoriin kohdistuvassa toiminnassa, jatkuvuus ja tuttuus edistävät toiminnan onnistumista. Henkilöstövaihdokset ja etenkin vajaus henkilöstössä puolestaan näkyvät pienellä viiveellä toiminnan notkahtamisena.

20 0 06 NUORISOTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Nuorisotyön tehtävänä on kertoa Jumalasta taivaallisena Isänä ja Jeesuksesta Vapahtajana, sekä opettaa kantamaan vastuuta paitsi itsestä myös kaikista lähimmäisistä henkilöön katsomatta. Erityisenä haasteena on tavoittaa erityisesti ne nuoret, jotka jäävät kaiken muun harrastustoiminnan ulkopuolelle. VUODEN 008 TOIMINTA Seurakunnan nuorisotyö on toiminut perustoimintokuvauksen ja vuoden 008 toimintasuunnitelman mukaisesti. Painopisteenä oli alun perin tarkoituksena olla isoskoulutus ja sen kehittäminen, mutta työvoimapulan takia toiminnan kehittämiseen ei ole ollut mahdollisuuksia. Nuorisotyön toiminta koostui edellisvuosien tapaan erilaisten nuorteniltojen säännöllisestä järjestämisestä, isoskoulutuksesta, päivänavauksista yhteiskoululla, erilaisten kerhojen, retkien ja leirien järjestämisestä sekä osallistumisesta jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja suunnitteluun Karkkilan seurakunnassa. TOIMINNAN ARVIOINTIA Vuoden 008 keväällä isoskoulutus toimi hyvin, minkä takia kesän leireillä oli runsaasti isosia. Myös syksyn 008 isoskoulutukseen ilmoittautui yli 0 nuorta. Työvoimapulan takia syksyllä alkanut isoskoulutus oli suunniteltava kevyemmäksi kuin mitä toimintasuunnitelmassa oli kaavailtu: laajentuneena sitä ei käytettävissä olleilla työvoimaresursseilla olisi kyetty viemään läpi. Koulutukseen osallistuneita Isosina toimineita kpl kpl 50 kpl 5 kpl 6 kpl 8 kpl Nuorten illat ja suunnitellut retket toteutuivat lähes suunnitelmien mukaisesti: ainoastaan joulukuussa jouduttiin muutamia lauantaiillan jobbiksia peruuttamaan työvoiman riittämättömyyden takia. Nuorten sählykerhon vetämiseen ei syksyllä ollut enää mahdollisuuksia. Osa syyskauden nuortenilloista toteutettiin keikkatyöläisten voimin. Nuorten määrä toiminnassa pysyi hyvällä tasolla, ja tilaisuuksien määrä jopa kasvoi edellisistä vuosista. Jos työvoimapula jatkuu loppuvuoden kaltaisena, vähentää vetäjien jatkuva vaihtuminen varmasti toiminnassa mukana olevien nuorten määrää. Nuorteniltoja Osallistuneita yhteensä kpl 5 kpl 66 kpl kpl kpl kpl Bändikämppä valmistui vuoden 007 aikana, mutta mitään säännöllistä toimintaa sinne ei ole pystytty järjestämään. Joitakin jumalanpalveluselämään liittyviä yksittäisiä projekteja on kämpässä harjoiteltu. Tulevaisuudessa kämpän hyödyntäminen tulee olemaan suuri haaste, sillä musiikkityön voimavarat eivät riitä sen toiminnan pyörittämiseen. Yhteiskoulun kaiutinjärjestelmän hajoaminen vuoden 008 helmikuussa lopetti seurakunnan päivänavaustoiminnan kyseisessä koulussa. Vuoden loppuun mennessä järjestelmää ei ollut korjattu, joten vierailukertoja koululla oli paljon vähemmän kuin vuonna 007.

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto..00 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 009 Kirkkoneuvosto..00 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan olemus ja tehtävä.... Taloudellinen

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 19:30 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 21 N:o 03/2017 Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 26.01.2017 1 N:o 01/2017 Kokousaika: Torstaina 26.1.2017 klo 18:00 19:20 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 1 7 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 00 Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 N:o 03/2017 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 12.01.2017 aika torstaina 19.01.2017 kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Tiistai 11.5.2016

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto

ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto 10.1.2017 Kokousaika: keskiviikkona 18.1.2017 klo 18.30- (kahvit klo 18.00 alkaen) Kokouspaikka: Seurakuntakodin yläsali, Kirkkopuisto 1, Orimattila

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot