Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä"

Transkriptio

1 ArchiCAD 17 ALK. - 1 Vanhojen projektien siirtäminen ArchiCAD 17 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on kerrottu tarkemmin KIR.YLE-vihkossa. Yksinkertaisimmillaan projekti tuodaan uusimpaan versioon avaamalla se uudemmalla versiolla ja tallentamalla uudestaan PLN-muotoon. Siirrossa tulee kuitenkin huomioida monia yksityiskohtia. Niitä on käyty läpi tässä vihkossa. Vanhemmilla versioilla aloitetut projektit voidaan viedä loppuun aiemmilla ArchiCAD-versioilla, vaikka suojausmoduuli olisi päivitetty uudempaan ArchiCADiin. Useimmissa tilanteissa aiempia versioita voi käyttää koneella yhtäaikaisesti version 17 kanssa. Siirtämisen uuteen versioon voi tehdä sitten, kun hetki on otollinen. ArchiCAD 17 on taaksepäin yhteensopiva rajoitetusti: uusiin ominaisuuksiin pohjautuvaa tietoa häviää tai tiedon sisältö muuttuu tallennettaessa versioon 16. HUOMAA Tallennettaessa taaksepäin versioon 16 kirjastojen objektit vaihtuvat alkuperäisiin vastineisiinsa, mikäli ne on yhdistetty versiossa 17 oleviin ArchiCAD 16 -tuontikirjastoversioihin. Tuotaessa aiempien versioiden tiedostoja versioon 17 on suositeltavaa käyttää kirjastojenhallinnan Yhdistä-toimintoa, joka korvaa aiemmat ArchiCAD-kirjastot niiden tuontikirjastoversioilla ja ottaa automaattisesti käyttöön ArchiCAD 17 -kirjaston. Yhdistäminen toimii Graphisoftin toimittamien kirjastojen kanssa (ArchiCAD-kirjasto, joka on nimetty version mukaan, esimerkiksi ArchiCAD-kirjasto 10). 1 Projektien siirtäminen versiosta 16 versioon 17 ArchiCADin vanhemmilla versioilla tehtyjen PLN-muotoisten projektien (versiosta 8.1 alkaen) avaaminen suoraan versiolla 17 on mahdollista. Koska ominaisuudet kehittyvät ja muuttuvat versiosta toiseen, saattaa projekti muuttua tuotaessa se uudempaan versioon. Tämän vihkon tarkoitus on käydä läpi siirtymisprosessiin liittyvät asiat. Muutokset on käyty läpi versioittain siten, että ne voi käydä läpi tarkistuslistana lähtöversiosta alkaen. 1.1 Rakennusaineet: Attribuuttien siirtoon liittyviä asioita Rakennusaine: ArchiCAD 17:n uusi "superattribuutti" ArchiCAD 17 esittelee uuden konseptin elementtien attribuuttien kiinnittämiseen. Versiossa 16 ja sitä aiemmissa attribuuttien kiin- nittäminen yksittäin oli käytetty tapa. Nyt useat näistä on liitetty yhteen Rakennusaineen avulla. HUOMAA Asioiden nimien sekaantumisen välttämiseksi, aiemmin "materiaaliksi" kutsuttua ominaisuutta eli attribuuttia kutsutaan nyt "pintamateriaaliksi". Versiosta 17 alkaen mallinnustyökalut käyttävät rakennusaineita leikkaustäytteiden asemesta. Rakennusaineeseen tehdyt muutokset tulevat käyttöön koko malliin Rakennusaineet luodaan ja otetaan käyttöön automaattisesti Avattaessa vanha tiedosto versiolla 17 luo ohjelma automaattisesti tarpeelliset rakennusaineet ja ottaa ne käyttöön mallin elementteihin säilyttääkseen mallin alkuperäisen graafisen ilmeen kaikissa mallinäkymissä. Siirtoautomatiikka käy läpi asetukset koko mallin elementeistä, oletuksista, muistista, käyttämättömistä rakennetyypeistä/poikkileikkauksista ja niin edelleen ja ottaa huomioon niiden prioriteetit, leikkaustäyttteet, täytteiden suunnat, pinnat ja kynäasetukset. Niistä tilanteista, joissa asetukset ovat samanlaiset, luodaan uusi Rakennusaine. Erot leikkaustäytteiden kynissä ja pinnoissa käsitellään elementtikohtaisina eroina syntyvien attribuuttien määrän vähentämiseksi. Uusien rakennusaineiden nimet luodaan alkuperäisen leikkaustäytteen nimestä, johon lisätään yhdeksänmerkkinen tunniste. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa "Työskentely viitteiden kanssa: Mitä tapahtuu attribuuteille?" ArchiCAD 17:n automaattinen muunnos on teknisesti paras vaihtoehto, kun analysoidaan mallia vanhoja tiedostoja avattaessa. Tämän avulla saadaan oikea esitys elementeille projektissa käytettyjen asetusten mukaisesti ja selvitetään asetukset, joista tarvittavat rakennusaineet tehdään. Kuitenkin koska tämä on uusi logiikka ArchiCADissä, on käyttäjän ltarkistettava ja viimeisteltävä luodut. Katso myös kohta "Mitä tehdä attribuuteille tuodussa projektissa" Uusia rakennetyyppejä sekä poikkileikkauksia syntyy Jotkut elementtikohtaiset rakennetyyppien ja poikkileikkausten asetukset, kuten leikkauksen viiva ja kynä, erotinviiva ja sen kynä ja täytekohtaiset prioriteetit, eivät ole enää käytössä. Nämä asetukset tehdään tästä eteenpäin niiden rakenteisiin. Jos aiemman version tiedostossa on mallinnettu rakenteita elementeillä, joiden rakennetyyppi tai poikkileikkausasetuksissa Käytä rakenteen asetuksia on valitsematta, syntyy näistä uusia rakennetyyppejä versiossa 17.

2 ALK Ennen siirtoa 1. Tee varmuuskopio. Tallenna varmuuskopio projektista. Jos myöhemmin epähuomiossa poistat jotain tarpeellista, se löytyy täältä. Attribuutit voi tuoda Attribuuttien hallinnan avulla arkistoidusta kappaleesta. 2. Poista tarpeettomat attribuutit. Poista tai vähennä tarpeettomien attribuuttien (erityisesti täytteiden) määrää attribuuttien hallinnan välilehtien avulla. Tarkista kaikkien osalta, käytätkö tai tarvitsetko niitä. Kunkin attribuuttityypin välilehdellä poista tarpeettomat eli valitse ja paina "Poista". Jos et ole varma, käytetäänkö jotain tiettyä, se on mahdollista nimetä väliaikaisesti esimerkiksi _POISTA-jälkiliitteellä. Tämän jälkeen voit käydä projektissa tarkistamassa asian ja suorittaa poiston tarvittaessa. Älä käytä attribuuttien hallinnan Tiivistä-käskyä, jollet ole varma, käyttääkö projekti jotain tiivistettävää attribuuttia. Jos elementtien oletusarvoina tai muistissa on käytössä joku attribuutti, joka ei ole malliin sijoitetussa elementissä, tiivistäminen poistaa sen käyttämättömänä. Tiivistäminen poistaa attribuutit, joihin mahdolliset kirjastojen sisältämien objektien GDL-ohjelmat viittaavat. poikkileikkauksille, joilla arvo oli oletuksena nolla. Tämän vuoksi nämä täytyy tarkistaa ja korjata tarvittaessa Vinkkejä attribuuttien syntymisen vähentämiseksi Käytä uutta Poista ja korvaa -ominaisuutta attribuutin asetuksissa (valinta poistamisen jälkeen). Määritä, mikä korvaa poistuvan attribuutin koko mallissasi (käytössä rakennusaineille, viivatyypeille, täytetyypeille, rakennetyypeille, poikkileikkauksille, pinnoille sekä vyöhyketyypeille). Jos siirretään useita projekteja: Jos versioon 17 siirretään useita samanlaisia projekteja, on käytössä myös Korvaa attribuutteja tiedoston mukaisesti -käsky, joka on kuvattu ArchiCADWikissä (englanniksi). 4. Tarkista elementtien oletukset ja Muisti. Siirrettäessä projekti versioon 17 elementtien oletusarvoista ja muistin asetuksista saattaa syntyä uusia attribuutteja. Ennen siirtoa on siksi varmistuttava, ovatko ne tarpeellisia ja ajan tasalla projektin sisältämien kanssa. ArchiCAD 17 luo uusia attribuutteja siitä huolimatta, että näitä ei ole sijoitettu projektiin Siirron jälkeen 1. Poista ylimääräiset attribuutit (taas). Tarkista Rakennusaineet niiden asetuksissa varmistaaksesi, mitkä voi poistaa ja korvata toisella. Jos tarvitset lisää rakennusaineita, jotka eivät ole projektissa mukana, voit tuoda niitä toisista projekteista attribuuttien hallinnan avulla tai luoda uusia Rakennusaineen asetuksissa. Poista päällekkäiset leikkaustäytteet: monissa vanhoissa projekteissa on useita samaa kuviota käyttäviä täytteitä, jotka on luotu esimerkiksi niiden käyttötapausten eri lämpöominaisuuksien vuoksi. ArchiCADin 17-versiossa sama leikkaustäyte voi olla käytössä useassa rakennusaineessa. 2. Tarkista ja muokkaa rakennusaineiden nimet. Tarkista ja muokkaa nimet tarpeen mukaan. Nimet periytyvät leikkaustäytteiden eri nimistä. Jos leikkaustäyte puuttuu, sen nimeksi tulee "Puuttuu / Missing Fill". HUOMAA On suositeltavaa, ettei viitetiedostoina ja viitetiedostoissa käytettävien rakennusaineiden nimiä muutella, ennen kuin kaikki linkittyneet tiedostot on päivitetty. Nimimuutokset tulee tehdä ennen linkkien päivittämistä. 3. Tarkista elementtien yhdistymisprioriteetit. Joillakin tuoduilla rakennusaineilla voi olla yhdistymisprioriteettina 0=nolla. Tämä ongelma syntyy elementeille, joilla ominaisuutta ei ennen ollut, kuten pilareille tai laatoille tai Käytä Etsi & valitse -ominaisuutta attribuuttien etsimiseen 3Dikkunassa kaikki tasot auki ja näkyvissä sekä niin, että kaikki elementit esitetään 3D-ikkunassa. Käytä Elementtiluetteloita projektin elementtien asetusten korjaamiseen eli attribuuttien vaihtamiseen Työskentely viitteiden kanssa: Mitä tapahtuu attribuuteille? Kun viitetiedosto ladataan tai päivitetään, tekee ArchiCAD seuraavasti, jos projektien attribuutit ovat erilaiset: Viitteen (moduuli eli.mod tai projekti eli.pln) attribuutit kiinnitetään emotiedoston attribuutteihin niiden nimiin ja samaan attribuuttityyppiin perustuen. Esimerkiksi:

3 ALK. - 3 Jos sama nimi on olemassa: "Attribuutti A" viitteessä linkittyy "Attribuuttiin A" emossa. Jos samaa nimeä ei ole olemassa: "Attribuutti A" viitteessä luo nimen uudestaan emossa. Jos "Attribuutti A" nimetään uudelleen "Attribuutiksi B" emossa ja viite päivitetään, luodaan uusi "Attribuutti A" (kuten yllä) Siirron oletusarvo: Elementtien liitokset säilytetään "vanhoina" Siirrettäessä vanhemman version projektia versioon 17 tulee oletuksena käyttöön "vanhempien versioiden asetukset", jotka säilyttävät alkuperäisen ulkoasun. Tämä tarkoittaa, ettei mallissa näy liitosmuutoksia. Asetus löytyy kohdasta Vaihtoehdot Projektin asetukset Rakenne-elementit. Siirrettäessä viitteitä versiosta toiseen on käytössä sama yllä kuvattu "käytä attribuutin nimeä" -logiikka mallien ulkoasun säilyttämiseksi. Kuten aiemmin todettiin, ArchiCAD 17 -versiossa rakennusaineiden attribuutit vanhemmasta versiosta tuotuun projektiin perustuvat leikkaustäytteen nimeen ja yhdeksännumeroiseen yksilölliseen tunnisteeseen. Tämä tunnus esittää luodun rakennusaineen sisältöä ja asetuksia. Tämän vuoksi samalla yksilöllisellä attribuuttinumerolla varustetuilla on identtiset asetukset. Jos rakennusaineen nimeä (mukaan lukien tunnusnumero) muutetaan, tällaisten attribuuttien linkki viitetiedostojen sisällä oleviin vastineihinsa katkeaa ja viitteen päivittyessä syntyy emoon uusia attribuutteja Suosituksia viitetiedostoihin liittyen Kun viitetiedostoja käytetään, olisi tärkeää käyttää samoja attribuutteja viitteissä ja emossa. Päivitettäessä kannattaa kaikki linkittyneet tiedostot päivittää samalla yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Jos siirretään yhtaikaa emo ja sen viitteet versioon 17: Ensin yhdistetään ja päivitetään attribuutit emossa. Sitten käydään läpi kaikki viitteet ennen linkkien päivitystä jotta vältytään ylimääräisten attribuuttien syntymiseltä. On suositeltavaa, ettei rakennusaineiden nimiä muuteta tiedostoissa, joita aiotaan käyttää viitteinä tai viitteiden emoina, ennen kuin kaikki on päivitetty. Tällainen nimien vaihto tulee tehdä ennen viitteiden päivitystä. Jos nimiä kuitenkin muutetaan, tulee varmistua, että ne ovat samoja kaikissa tiedostoissa. Joissain tilanteissa ei mahdollisesti haluta siirtää viitteitä versioon 17 (koska niitä voidaan haluta vielä käyttää aiemmalla versiolla). Automaattisen attribuuttien luonnin ja nimeämisen vuoksi on silti edelleen suositus, ettei 17-version emossa muutella näiden nimiä. Jos näin kuitenkin tehdään, syntyy seuraavan viitteiden päivityksen yhteydessä emoon uusia. 1.2 Muuttuneet liitostoiminnot Version 17 paremmat liitokset Uusi parempi liitosprioriteetti toimii nyt rakennusaineen kautta kaikille rakennuselementeille mukaan lukien peruselementit (yksiaineiset), rakennetyypit ja poikkileikkauselementit. HUOMAA Luotaessa Uusi aloituspohjasta on asetus pois päältä eli uudet liitokset käytössä Kuinka säilyttää aiemmat risteämien esitystavat: Oletusasetus siirretyille tiedostoille Kun projekti on siirretty versioon 17 ja sen attribuutit optimoitu, käyttää projekti edelleen oletuksena vanhaa 3D-risteämien esitystapaa säilyttäen version 16 ja aiempien liitokset. Tällä tavoin version 17 tapa ei tule käyttöön 3D-ikkunassa. Vanhoja käytetään. Tämä voi olla parempi ratkaisu vanhalle projektille liitosten säilyttämiseksi. Asetukset löytyvät tarvittaessa aina kohdasta Vaihtoehdot Projektin asetukset Rakenne-elementit. HUOMAA Vanhempien versioiden asetuksilla: Rakennusaine on käytössä, mutta uudet prioriteetit eivät toimi 3D-ikkunassa. Poikkeus tähän on seinät, jotka toimivat näin jo 16-versiossa ja aiemmin. Rakennusaineisiin kiinnitetyt pintamateriaalit eivät ole käytössä. Vain elementin asetuksien 3D-välilehden pintamateriaalit näkyvät. Asetuksien merkityksestä löytyy tarkempi kuvaus sinisestä infopainikkeesta. Parempien liitosten hyötyjä: Toisiinsa leikkauksissa ja 3D-ikkunassa törmäävät elementit, kuten seinät ja laatat, yhdistyvät automaattisesti rakennekerrosten rakennusaineiden prioriteettien mukaan. Rakennekerrosten näkyminen esittää rakennusaineiden pinnat oikein. Valinta-alueen ja 3D-leikkaustasojen käyttö esittää oikein rakennetyyppien ja poikkileikkausten ainekerrokset.

4 ALK Kuinka uudet liitokset saadaan käyttöön Version 17 uusi tapa vaihdetaan päälle ottamalla ruksi pois "Käytä aikaisempia 3D-risteämien esitystapoja" -ruudusta. Tämän jälkeen liitokset muuttuvat ja voivat näyttää erilaisilta. On tärkeää tarkistaa malli ja tehdä siihen mahdollisia muutoksia. Esimerkiksi aiemmin tehdyt Boolen toimenpiteet ja 2D-detaljien avulla tehdyt korjaukset saattavat olla nyt tarpeettomia. Olemassa olevat liitokset, joissa elementit eivät törmää toisiinsa, eivät muutu automaattisesti. Jos näiden halutaan liittyvän uudella tavalla, on versiossa 17 lukuisa määrä uusia toimenpiteitä niiden tekemiseen. Uudet mallinnetut elementit, joiden liitokset tehdään uusilla tavoilla, siistiytyvät versiossa 17 kuten pitääkin. Kohdista ikkunat ja ovet kerrokseen Sijoitettaessa uusia ovia ja ikkunoita suositellaan tästä lähtien, että ne kohdistetaan kerrokseen. Näin ne pysyvät paikallaan kerroksien korkeuksien muuttuessa. Täsmäyskäsky osaa kuitenkin säilyttää sijainnit Vinkkejä liitoksien parantamiseen versioon 17 tuoduissa vanhoissa projekteissa Versioon 17 tuodun projektin muuntaminen käyttämään uusia tekniikoita on käyty läpi seuraavissa kappaleissa: Kuinka varmistaa elementtien törmääminen parhaan liitoksen aikaansaamiseksi Elementtien liitokset Kuinka varmistua, että elementtien liitokset on hyvin mallinnettu Seuraavat asiat kannattaa ottaa käyttöön aiemmalla versiolla aloitetun projektin liitosten parantamiseksi. Määritä seinän emäviiva / laatan viitetaso Sijoita laatan viitetaso rungon yläpintaan. Sijoita seinän emäviiva rungon sisä- tai ulkopinnan mukaan. Tällä tavoin muokattaessa laatan tai seinän rakennetyyppejä säilyy rungon liitos paikallaan emäviivan/viitetason pysyessä niin ikään paikallaan. Kytke Seinän/Pilarin/Vyöhykkeen yläpinta kerrokseen Kytkemällä elementit varmistutaan siitä, että tulevissa kerroskorkeuksien muokkauksissa malli pysyy yhtenäisenä. Täsmää elementit laattoihin Muokkaus Muokkaa muotoa Täsmää elementit laattoihin asettaa Seinät, Pilarit ja vaakasuorat palkit kiinni niiden ylä- tai alapuolisiin laattoihin. Esimerkiksi vanhemmassa malleissa tyypillisesti seinät on mallinnettu laatan päälle. Versiosta 17 alkaen seinä voi mennä pintalaatasta läpi ja yhdistyä välipohjalaatan kantavaan osaan. Valitsemalla kerralla kaikki täsmättävät seinät voi tämän suorittaa yhdellä käskyllä. Mikäli rakennusaineet on määritelty oikein, yhdistyvät elementit siististi. Elementin (tai sen rakennekerroksen) korkeampi prioriteetti leikkaa ne, joilla on alhaisempi prioriteetti. HUOMAA Jos ovia tai ikkunoita on linkitetty seinän alapintaan, osaa käsky huomioida ja muuttaa niiden korkeusasemat oikein. Luota älykkääseen osoittimeen Rakenteita ja niihin liittyviä elementtejä muokattaessa osoitin tarttuu kaikkiin kerroksiin ja osiin kaikissa malli-ikkunoissa. Näin voi varmistua elementtien yhdistymisestä toistensa runkoihin Elementtien liitosten yhdistymisessä huomioitavia asioita Seinä-Seinä-liitokset yhdistyvät vain, jos niiden emäviivat yhdistyvät (törmäystä ei tueta). Pilari-Pilari-liitokset eivät yhdisty niiden törmätessä toisiinsa. Pilari-poikkileikkauksen käyttö on suositeltavaa erikoisissa liitoksissa. Sijoitettaessa pilaria, joka risteää rakennetyyppistä seinää, vaikuttavat sen kiertotavat pohjan esitykseen. Laatta-Laatta-risteykset eivät yhdisty. Pinta-työkalua ei tueta. Objekteja ei tueta. 1.3 EcoDesigner- tai Energia-arvion tietojen tuominen Siirtyminen version 16 Energia-arviosta Kaikki tiedot ovat käytössä sellaisenaan versiossa 17. Siirtyminen version 15 EcoDesigner-laajennuksesta (projekti, jossa on käytetty sitä) Jos EcoDesigner-laajennusta on käytetty jo ArchiCAD-versiossa 15, jotkut asetukset ovat tallentuneet valmiiksi. Jos projekti avataan versiolla 17 ja käynnistetään Energia-arvio, nähdään asetusten säilyneen, jos samat ovat käytössä Energiaarviossa.

5 ALK. - 5 Sää- ja sijaintitiedot ovat kopioituneet kohtaan Suunnittelu Energia-arvio. Tiedot EcoDesignerin LVI-järjestelmät ja energia- sekä Vihreä energia -välilehdiltä ovat siirtyneet sellaisinaan. Lämpöominaisuudet, jotka aiemmassa EcoDesignerissa määriteltiin Energia-mallin tarkasteluikkunan Rakenteet-osan U-arvoissa, ovat siirtyneet kohtaan Vaihtoehdot Rakennusaineet Lämpöominaisuudet. EcoDesignerin oletusarvoiset Sijainti & käyttö -kohdan käyttötarkoitukset ovat siirtyneet Toiminto-kohtaan käyttötarkoituksiksi. Käyttäjän määrittämät käyttöprofiilit eivät muunnu. Vyöhykepohjainen analysointi energialaskennassa Mallin analysointitapa on perusteellisesti muuttunut verrattuna aiempaan EcoDesigneriin. ArchiCAD 17:ssä laskenta pohjautuu vyöhykkeisiin, kun taas aiemmin laskenta tehtiin elementtipohjaisesti. Tämän vuoksi laskentatulokset todennäköisesti eroavat toisistaan ja ovat nyt tarkempia kuin vanhemmalla versiolla. Eron suuruus riippuu luonnollisesti myös mallinnustavasta. HUOMAA Siirrettäessä malli versioon 17 riippuu energialaskennan tulos vyöhykkeiden geometrian oikeellisuudesta. Vyöhykkeiden geometria on tämän vuoksi päivitettävä ja tarvittaessa korjattava! 1.4 Kirjastojen ja objektien tuominen ArchiCAD 17 -versioon Uusi ArchiCAD-versio toimii vanhempien versioiden ArchiCADkirjastojen kanssa. Kuitenkin mikäli käytetään edelleen vanhaa, esimerkiksi ArchiCAD-kirjaston 10-versiota, eivät version 17 uudet ominaisuudet ja kirjastojen korjaukset ole käytössä. Uusimman ArchiCAD-kirjastoversion käyttöönotto päivityksen yhteydessä on suositeltavaa. Helpoiten tämä tapahtuu Yhdistämällä kirjastot Kirjastojenhallinnan automaattisen toiminnon avulla. HUOMAA Yhdistäminen on käytössä vain ArchiCAD 10 -version ja sitä uudempien sisältämiin ArchiCAD-kirjastoihin Kirjastojen automaattinen yhdistäminen versioon 17 siirryttäessä Jos projektiin, jossa on jo yksi ArchiCAD-kirjasto, lisätään toinen, tunnistaa ArchiCAD vanhempien versioiden (10 tai uudempi) kirjastojen olemassaolon ja ehdottaa automaattisen kirjastopäivitysprosessin käyttöä. Tällöin Kirjastojenhallinta-ikkunaan ilmestyy Yhdistä-painike (keltainen varoituskolmio), josta prosessi käynnistetään. Yhdistäminen on suositeltavaa, koska se korvaa vanhentuneet kirjastot uusimmalla sekä lataa täydennykseksi tuontikirjastot. Tuontikirjastoihin on siirretty vanhat ei- edelleen kehitetyt objektit, joita yhteensopivuussyistä tarvitaan. Prosessi varmistaa samalla, ettei näistä kirjastoista ole käytössä päällekkäisiä objekteja, ja vähentää ladattavien kirjastojen määrää. Automaattinen prosessi lataa käyttöön uuden version ArchiCAD-kirjaston lataa tarvittavat tuontikirjastot (ne ovat asentuneet koneelle ArchiCADin asennuksen yhteydessä) poistaa käytöstä vanhemmat ArchiCAD-kirjastot vaihtaa objekteista käyttöön uusimman version (17) (vain kirjastoista päivitettäessä). Esimerkiksi siirrettäessä projektia versiosta 10 versioon 17 ottaa prosessi automaattisesti käyttöön tuontikirjastot 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. Prosessi on valmis. HUOMAA Jos kirjastoja halutaan käyttää myös normaaleissa projekteissa Palvelinkirjastoina suoraan mallipalvelimelta ja linkitettyjen kirjastojen asemesta, on tärkeää tietää, ettei ArchiCAD osaa paikallistaa tuontikirjastoja automaattisesti. Tällöin kovalevyn ArchiCAD-kansiossa sijaitsevat Tuontikirjastot pitää ladata mallipalvelimen kirjastojen hallinnan avulla mallipalvelimelle käsin ja valita käyttöön projektiin. Jos tässä vaiheessa ei valita käyttöön tuontikirjastoja tai muusta syystä projektissa on käytössä useampi ArchiCAD-kirjasto (tai vanhempi ArchiCAD-kirjasto), näkyy kirjastojenhallinnassa Yhdistäpainike. Se aloittaa automaattisen prosessin Kirjastojen yhdistäminen tiimiprojektissa versioon 17 siirryttäessä Siirrettäessä Tiimiprojektia 17 -versioon on kirjastojen Siirrä ArchiCAD-kirjastot -ruksi valittavissa. Tämä valinta tekee siirron automaattisesti. HUOMAA Tästä huolimatta voivat jotkut Tiimiprojektin objektit näyttää Kirjastojenhallinnassa ja kirjastoraportissa tilakseen Puuttuu väliaikaisesti. Kun kaikki käyttäjät ovat vieneet ja hakeneet muutokset, tämä korjaantuu.

6 ALK Mikä on tuontikirjasto? Jokaisessa uudessa ArchiCAD-kirjastossa on lukuisa määrä ominaisuuksiltaan päivitettyjä objekteja. Suurimmaksi osaksi nämä objektit ovat yhteensopivia projektiin sijoitettujen, objektien vanhempien versioiden kanssa, jolloin vanhemmat objektit korvautuvat automaattisesti uusilla. Kaikkia vanhoja objekteja ei ole päivitetty (objektin jatkokehitys on lopetettu), mutta vanhat projektit käyttävät niitä, siksi niitä saatetaan silti tarvita myös uusimmassa ArchiCADissä (vanhalla versiolla aloitetuissa projekteissa). Tuontikirjastot on tarkoitettu avuksi tähän ongelmaan. Tuontikirjastoja on versiosta 10 alkaen. Niihin on koottu ne aiemman version objektit, jotka eivät ole sellaisenaan yhteensopivia uudempien objektiversioiden kanssa. Tuontikirjasto on paljon pienempi kuin kokonainen ArchiCAD-kirjasto. Tämän takia on suositeltavaa käyttää uusinta ArchiCAD-kirjastoa ja tarvittavia tuontikirjastoja. Tähän on tehty avuksi edellisessä kappaleessa kuvattu tuontiprosessi. Näin tehtäessä yhteensopivat vanhat objektit korvataan Kirjasto 17:n elementeillä. Ei-yhteensopivat vanhat objektit jäävät paikoilleen ja ne ladataan Tuontikirjastosta eikä päällekkäisyyksiä Archi- CAD 17 -kirjaston kanssa synny. Jos tuontikirjastoa EI käytetä, jotkut sijoitetut objektit jäävät puuttumaan. Tämä siksi, ettei niille löydy vastinetta version 17 kirjastoista. Tässä tapauksessa: Ei-yhteensopivat vanhat objektit puuttuvat ArchiCAD 17 -versiossa, jos vanhat kirjastot on poistettu käytöstä. Tällöin puuttuvat objektit on korvattava uudemmilla ArchiCAD 17 -kirjaston objekteilla ja tarvittaessa muuttaa niiden parametriasetuksia käsin. Vanhojen ja uusien kirjastojen yhtäaikainen käyttäminen projektissa ei ole suositeltavaa, koska tällöin on käytössä paljon päällekkäisiä ja turhia objekteja. Kirjastojen latausaika kasvaa, ja ohjelma saattaa toimia epävakaasti. Yhdistäminen on siksi aina suositeltavaa Tuontikirjastojen sijainti Tuontikirjastot, joita on tehty versiosta 10 alkaen, asentuvat Archi- CADin asennuksen yhteydessä ArchiCAD-kansioon. Yhdistämisprosessi huolehtii niiden löytymisestä projektiin Kirjastojen ja objektien tuominen versiosta 12 tai sitä vanhemmasta Seuraavat muutokset täytyy huomioida tuotaessa projekteja 12-versiosta tai sitä vanhemmasta: Aktiiviset kirjastot Linkitetyt kirjastot Linkin nimi on muuttunut Muut objektit Sisäisen kirjaston objektit Muut objektit -osan objektit siirtyvät sisäisen kirjaston objekteiksi. Muut objektit Viitetiedostoissa Mikäli sijoitetaan versiossa 12 oleva viitetiedosto, sen Muut objektit -kansion objektit puuttuvat versiossa 17. Ratkaisu on sisällyttää objektit ArchiCAD 17 -projektin sisäiseen kirjastoon tai lisätä ne Mallipalvelimen kirjastoihin, jotka sitten valitaan projektin kirjastoihin. Puuttuvat kirjastot Ei käytössä olevat Puuttuvat kirjastot listataan Ei-käytössä-olevina kirjastoina. Kirjasto etsitään ja lisätään projektiin Kirjastojenhallinnan avulla. Puuttuvat objektit Puuttuvat objektit luetellaan Kirjastoraportissa ja ne etsitään ja lisätään projektin kirjastoihin Kirjastojenhallinnan avulla. 1.5 Kytke kerrokseen Alkaen versiosta 17 seinät, vyöhykkeet ja pilarit on mahdollista kytkeä yläpäästään projektin kerrokseen. Tämä tarkoittaa, että niiden korkeus seuraa kerroskorkeuden muutoksia. Vaihtoehtona on "Ei kytketty", jolloin niissä on kiinteä korkeus. Vanhemmista versioista tuodut elementit eivät ole kytkettyjä. 1.6 Aukon upotussyvyys Alkaen versiosta 17 ikkunat ja ovet ovat kohdistettavissa vaihtoehtoisesti seinän runkoon (aiemmin seinän pintaan). Vanhemmista versioista tuodut on oletuksena kohdistettu seinän pinnasta. 1.7 Runkoon pohjautuva emäviiva Elementtien yhdistymisen ja sijainnin hallinnan yhtenäistämiseksi on versiossa 17 seinän piirteet (vasemmalla, keskellä, oikealla) nimetty uudelleen ja samalla lisätty niihin vaihtoehtoja. Uudet nimet ovat ulkopinta, keskellä ja sisäpinta. Uudet runkoon liittyvät vaihtoehdot ovat nimeltään rungon ulkoreuna, keskellä ja sisäreuna. Kiertämisen tila tarkoittaa sitä, onko seinä kierretty (tai peilattu) emäviivansa suhteen. Emäviiva säilyy paikallaan, ja seinä kiertyy sen toiselle puolelle. Kun projekti siirretään versioon 17, sen emäviiva määritellään uudestaan seuraavasti: ArchiCAD 16 vasen tai oikea = ArchiCAD 17 ulkopinta ArchiCAD 16 vasen tai oikea + positiivinen siirto = ArchiCAD 17 ulkopinta + positiivinen siirto. ArchiCAD 16 keskellä = ArchiCAD 17 keskellä Tiimityötä tai mallipalvelimen kirjastoja projekteille käytettäessä täytyy tuontikirjastot ladata käsin mallipalvelimelle. Tämä tehdään kohdasta Arkisto Kirjastot ja objektit Mallipalvelimen kirjastojenhallinta. Tämän jälkeen ne on mahdollista valita kirjastojenhallinnassa käsin suoraan tai Yhdistä kirjastot -käskyllä tiimiprojektin kirjastoiksi. Valittaessa tuontikirjastoja käsin valitaan alkuperäisen version tuontikirjasto ja sitä uudemmat käytettyyn versioon saakka. Esimerkiksi versiolla 10 aloitetulle projektille tuontikirjastot ja ArchiCAD kirjasto 17. Tuontikirjastot löytyvät myös Graphisoftin sivuilta. HUOMAA Versioon 17 siirretty seinä käyttää sisäistä kiertoa säilyttääkseen sen vasemman tai oikean puolen. 1.8 Runkoon pohjautuva viitetaso laatoilla Uusi mahdollisuus versiossa 17 mahdollistaa laatan rungon (ylä tai ala) tai sen ylä- tai alapinnan määrittämisen sen viitetasoksi. Versioon 17 siirretty laatta käyttää sen yläpuolta oletuksena.

7 ALK Rakenneasetuksia käyttävien rakennetyyppien siirto Kun tuodaan vanhemman version rakennetyyppiä käyttäviä elementtejä, joissa ei ole valittu "Käytä rakenteen asetuksia" ja leikkausviivatyypiksi on valittu epäyhtenäinen viiva: Versiossa 17 päätyviivat muuttuvat yhtenäisiksi. Väri ja reunaviivatyyppi säilyvät. Tämä johtuu rakennusaineen käyttöönotosta, tarkemmin sen aiheuttamasta rakenneasetusten poistumisesta Projektin siirron valmistelu versiosta 13, 14, 15 tai 16 versioon 17 Tässä tilanteessa on käytössä yksi mallipalvelin, jossa joku versioista sekä 17-versiot ovat asennettuina. Tähän tarvitaan: 1. sekä joku tai jotkut versiot väliltä että 17 asennettuna käyttäjäkoneelle 2. pääsy Mallipalvelimen versioihin sekä 17. Tämä vaatimus voi täyttyä kahdella tavalla. a) on käytössä Mallipalvelin 17, jossa on (aimmin asennettuina) moduuleina 13, 14, 15 ja 16 (tällöin projekti siirretään versiosta toiseen samalla palvelimella, mikä on yksinkertaisin tapa) b) 13, 14, 15 tai 16 on toisella koneella kuin 17 tämä on monivaiheisempi tapa, koska muut asetukset täytyy siirtää erikseen Mallipalvelimen päivittäminen versioista versioon 17 HUOMAA Päivitettäessä mallipalvelin versiosta 13 täytyy se ennen siirtoa päivittää viimeiseen korjauspäivitykseensä. Palvelinkoneella, jossa on asennettuna Mallipalvelin versioiden 13 ja16 väliltä, voidaan suoraan käynnistää Mallipalvelinversion 17 asennus. Mallipalvelimen asentaja havaitsee aiemman asennetun version ja päivittää sen versioon 17. Asennuksen loputtua on käytössä mallipalvelin 17, joka sisältää version 17 lisäksi aiemmin asennetut osat väliltä Näin palvelin voi tukea version 17 projektien lisäksi aiempien versioiden projekteja. Käyttäjät, Roolit, Lisätiedot sekä Palvelinkirjastot hallinnoidaan yhteisesti kaikille versioille. Siirtyminen ei vaadi muita toimenpiteitä. HUOMAA Mikäli projektissa on viitteitä tai piirustuksia toisesta tiimiprojektista, täytyy molempien olla samassa versiossa. Ne täytyy siksi päivittää samanaikaisesti. Työ tehdään kahdessa vaiheessa: Valmistele siirto versiossa Tämä tehdään joko versiolla 13, 14, 15 tai 16. Siirrä projekti versioon 17, käytä version 17 Siirrä valmistellut projektit -käskyä. Valmistelut: 1. Käynnistä versio 13, 14, 15 tai Liity Tiimiprojektiin. 3. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat lähettäneet muutoksensa ja sulkeneet projektin. Päivittämättömät muutokset menetetään. 4. Valitse Tiimi-valikon Projekti-kohdan käsky Valmistele siirtoa. 5. Siirtoikkuna tulee esiin, osoita Valmistele Tiimiprojektin siirto versioista versioon 17 Tiimiprojektin siirtoon versioista tarvitaan: 1. ArchiCAD ja 17 asennettuna työasemalle 2. Pääsy sekä version mallipalvelimelle että version 17 mallipalvelimelle, joka voi tapahtua kahdella tavalla: a) Modulaarinen version 17 mallipalvelin, jonka sisällä on/ovat versio/versiot 13 16, tämä päivitystapa on yksinkertaisin. b) Mallipalvelin yhdellä koneella ja mallipalvelin 17 toisella. Projektin siirtäminen palvelimelta toiselle vie enemmän aikaa ja vaatii useamman vaiheen. HUOMAA Viitteiden ja piirustusten lähde- ja kohdeprojektien on aina oltava samassa versiossa. Tuotaessa projekti tai tiimiprojekti versioon 17 täytyy siihen linkitetyt projektit tai tiimiprojektit päivittää samalla. 6. Projekti on valmis siirtoon. 7. Kaksi jatkovaihtoehtoa ovat toisen projektin valmistelu tai siirron päättäminen. Ikkuna suljetaan, jos siirretään vain yksi projekti. Useampi projekti kannattaa kuitenkin siirtää kerralla, jottei tarvitse vaihtaa useampaa kertaa ohjelmasta toiseen. 8. Kun tarvittavat siirrot on tehty, mennään seuraavaan vaiheeseen. ArchiCAD projekti sulkeutuu automaattisesti.

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 16.10.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Vanhempien ArchiCAD-projektien siirtäminen ArchiCAD 16 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

AC12. AC12 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet. 1 Verhorakenne

AC12. AC12 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet. 1 Verhorakenne 2.5.2008 ArchiCAD 12 UO. - 1 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet 1 Verhorakenne Uusi Verhorakenne-työkalu, mahdollistaa verhorakenteiden luomisen Pohjassa, Leikkauksissa ja 3D-ikkunassa. Verhorakenne esittelee

Lisätiedot

ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet. ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin

ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet. ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin 1.9.2009 ArchiCAD 13 UO. - 1 ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet 1 Yhteistyö - uuden sukupolven Tiimityö ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin projekteihin. Tiimityöskentelyn

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 6.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA AINA Laajakaistaliittymä Käyttäjän opas UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVETULOA... 3 1.1. Mitä tarvitaan?...3 1.2. Perustietoja yhteydestä...3 2. AVAUSPAKETIN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa PHOTOSHOP kuvankäsittelyn perusteet Lauri Tolppa Tavalliset digitaalikuvat voivat olla usein sellaisenaan kovin tylsiä. Oikeaa ohjelmaa käyttäessä kuvankäsittelyssä mahdollisuudet ovat melkein rajattomat.

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Lumia 625

Käyttöohje Nokia Lumia 625 Käyttöohje Nokia Lumia 625 4.0. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Puhelimessa on käyttöohje, joka on aina mukanasi ja käytettävissä, kun sitä tarvitset. Löydä vastauksia kysymyksiin

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot