Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2015

2 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus Kuntastrategia Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Kunnallistalouden kehitys Oman talousalueen kehitys Perustietoja Mäntsälästä Väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne Kunnan organisaatio ja henkilöstö Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio Kunnan henkilöstö Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Konsernin rakenne ja omaisuusosuudet Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Tytäryhtiöiden talous tilikaudella Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tase ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Kuntakonsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

3 Mäntsälän kunta Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittely Eriytetyt tilinpäätökset Mäntsälän Vesi -liikelaitos Mäntsälän Vesi -liikelaitoksen toimintakertomus Liikelaitos kunnan kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositelajit Allekirjoitukset

4 4 Mäntsälän kunta 1. Kunnanjohtajan katsaus Mäntsälän väestö kasvoi 0,5 % (87 henkeä) asukkaaseen vuonna Väestömuutos perustui edellisvuoden tapaan syntyvyyteen. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on noussut vuoden 2012 seurantatiedon mukaan 61,8 %:iin ja Kuuma alueella keskimäärin 67,9 %:iin. Kansantalouden heikentynyt suhdannetilanne heijastui koko maan työllisyyskehitykseen työttömyyden noustessa koko maassa vuoden lopussa keskimäärin 8,9 %:iin. Mäntsälässä työttömyys kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin ja Uudellamaalla 1,4 % 10,1 prosenttiin. Mäntsälän kunnassa on panostettu jo useita vuosia elinkeinotoimen kilpailukyvyn kehittämiseen. Mäntsälän kuntakonserni on kokonaisuutena sitoutunut yritysten toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen. Palvelukonsepti kattaa maanhankinnan, kaavoituksen, markkinoinnin, teknisen toimen sekä sähkö- ja vesiliiketoiminnot. Panostus Kapulin teollisuusalueen kehittämiseen on osoittautunut onnistuneeksi sijoitukseksi kilpailtaessa kansainvälisten yritysten sijoittumisesta paikkakunnalle. Kunta panosti erityisesti maapolitiikkaan ja seutuyhteistyöhön Kuuma alueella sekä Helsingin seudulla. Palveluiden osalta kehitimme palvelurakenteita ja asiakaslähtöisyyttä ennen kaikkea sosiaali- ja terveystoimessa. Valtuuston päätös Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n konsernijärjestelystä saatettiin täytäntöön. Mäntsälän toimintakulujen kasvu hidastui 2,4 prosenttiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakulujen menopaine on selkeästi hidastunut vuosina Verotulot ja valtionosuudet supistuivat tilikaudella "yllättäen" -1,5 prosenttia. Kunnan investoinnit (pl. konsernijärjestely) olivat 8,6 milj. euroa, josta mm. maanosto 2,4 milj. euroa, Kaunismäen hyvinvointineuvolan ja päiväkodin rakentaminen 2 milj. euroa ja erilaiset kunnallistekniset hankkeet 1,8 milj. euroa. Vuosikate puolittui 4,6 milj. euroon (221 euroa/as; 2013: 451 euroa/as) alittaen kuntastrategiassa asetetun tavoitteen. Kunnan velkamäärä aleni euroon asukasta kohden. Suhteellinen velkaantuneisuus 49 % ja omavaraisuusaste 65 % paranivat hieman edellisvuodesta. Vuonna 2014 valmistui Keski-Uudenmaan kaupunkiselvityksen loppuraportti ja kuntarakenteen valmistelutyö jatkuu edelleen vuonna Selvitystä ohjaa poliittisista päätöksentekijöistä muodostuva ohjausryhmä ja toteutuksesta vastaa kunnanjohtajista koostuva ohjausryhmä. Olennaista selvitystyön edetessä on kuulla kuntalaisia, yrityselämää ja muita sidosryhmiä aktiivisesti. Sote- ja metropoliuudistukset eivät toteutuneet ja erityisesti sote-uudistuksen eteenpäin vieminen tulee olemaan tärkeää jatkossa. Edellä mainituilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus kunnan tulevaisuuteen ja kuntalaisten asemaan. Lähivuosina kuntien kykyä palvelujen järjestämisessä heikentää teollisen rakennemuutoksen ja kestävyysvajeen ohella nykyistä alhaisemmaksi jäävä talous- ja verotulokasvu. Kuntatalouden haasteet edellyttävät kunnilta innovatiivisia rakenteellisia uudistuksia ja jatkuvaa palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista. Kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi on kuntarakenneuudistuksessa kuntien joka tapauksessa kehitettävä palvelurakennetta. Esitän päätöksentekijöille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille parhaat kiitokset työstä mäntsäläläisten hyväksi. Mäntsälässä Esko Kairesalo kunnanjohtaja

5 Mäntsälän kunta 5 2. Kuntastrategia

6 6 Mäntsälän kunta

7 Mäntsälän kunta 7

8 8 Mäntsälän kunta

9 Mäntsälän kunta 9

10 10 Mäntsälän kunta 3. Yleinen taloudellinen kehitys 3.1. Kansantalous Maailmantalouden kasvu on vuoden 2015 alkaessa hieman vahvempaa mutta edelleen haavoittuvainen. Euroalueen elpyminen kiihtyi vuoden 2014 lopussa ja vuoden 2015 alussa. Euroalueen nousu on edelleen vaatimatonta finanssikriisin vaikutusten pitkittyessä verrattuna Yhdysvaltoihin mutta ylitti vuoden lopulla alueen matalan potentiaalisen kasvuvauhdin. Euroalueella kokonaistuotanto vuonna 2014 kasvoi 0,9 % ja kuluttajahinnat nousivat 0,4 %. Suomen julkinen talous tulee hyötymään Euroopan keskuspankin valtionlainojen osto-ohjelmasta kun ostot tehdään talouden eikä lainakannan perusteella. Se ei kuitenkaan riitä nostamaan Suomea historiansa pitkäaikaisimmasta laskusuhdanteesta. Suomessa talous supistui vuonna 2014 kolmatta vuotta peräkkäin. BKT laski -0,1 %. Kokonaistuotanto pysynee vielä vuonna 2016 alempana kuin ennen finanssikriisiä edeltänyttä suhdannehuippua vuonna Vuoden 2014 kasvua alensi Venäjän kaupan hyytyminen. Tavaroiden ja palveluluiden viennin volyymi supistui 0,4 %. Tavaraviennissä kasvu oli länsimarkkinoiden varassa. Viennissä osuutta kasvatti kone- ja kulkuneuvoteollisuus sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kääntyminen nousuun Nokian romahduksen jälkeen. Metsäteollisuuden vienti pysytteli edellisvuoden tasolla. Euron heikentyminen suhteessa dollariin on myös parantanut vientinäkymiä. Investoinnit laskivat -5,1 prosenttia, asuinrakennusinvestoinnit -5,5 %, kone-, laite- ja kuljetusinvestoinnit peräti -10,7 %. Yksityinen kulutus laski -0,2 % ja julkinen nousi 0,2 %. Vuodesta 2015 on tulossa neljäs vuosi, kun investoinnit supistuvat. Ukrainan tilanne ja euroalueen heikko kasvu heijastuvat yritysten investointipäätöksiin. Vaihtotase oli Suomessa ylijäämäinen aina vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vuonna 2014 kirjattaneen Suomen Pankin ennakkotietojen mukaan 3,8 miljardin alijäämä. Alijäämä aiheutuu etenkin tulonsiirroista mm. nettomaksuista EU:lle. Alijäämää supisti osaltaan kauppataseen ylijäämä. Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, 0,5 % edellisvuotta korkeampi. Työllisyyden heikentymisen ja kokonaistuotannon heikentymisen vuoksi näkymät ovat vaisut myös vuonna Työllisyysaste laski 67,3 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat vuonna 2014 kansallisella hintaindeksillä mitattuna 1,0 %. Asuntojen hinnat laskivat 0,6 prosenttia kun kasvava työttömyys, heikentynyt ostovoima ja kuluttajien varovaiset tunnelmat hyydyttivät asuntomarkkinoita. Julkisyhteisöjen bruttovelka nousi 59,5 prosenttiin vuonna 2014 ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2015 mennessä 61,5 prosenttiin, eikä käänny laskuun ennusteen mukaan vielä vuonna Luvut ovat kansainvälisesti vertaillen vielä tyydyttäviä. Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi 1,4 % ja reaaliansiot 0,4 %. Muut tulot ja verotuksen kiristyminen huomioiden kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat nimellisesti 0,4 prosenttia, mutta alenivat reaalisesti 1,1 prosenttia. (Lähde: Danske Bank, Talousnäkymät, maaliskuu 2015; Nordea, Talousnäkymät, maaliskuu 2015)

11 Mäntsälän kunta Kunnallistalouden kehitys Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisien tuomia kertaluontoisia tuottoja. Maltillinen tuloratkaisu ja kuntien toimintojen tehostaminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat maltillisesti, alle 0,5 %. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketusta 1,86 mrd. euron tuloksesta yhtiöittämisien osuus oli 1,4 mrd. euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan. Kunnallisverotuotto kasvoi ainoastaan 1,3 % ja kiinteistö- ja yhteisöverotuotto yli 10 %. Kiinteistöverotuoton kasvua selittää kiinteistöverouudistus. Mäntsälässä vastaavasti verotulojen muutos oli vain 0,4 %. Kuntien valtionosuuksiin tehtiin vuonna 2014 noin 360 milj. euron leikkaukset, minkä johdosta mm. Mäntsälän valtionosuudet supistuivat 1,7 milj. euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2.74 mrd. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 2 %. Kuntien vuosikate oli keskimäärin 373 euroa asukasta kohden. Negatiivisten vuosikatteiden kuntien lukumäärä aleni 28:sta 14:een. Kuntien keskimääräinen vuosikate kattoi poistoista 101 %. Vuosikate jää poistoja pienemmäksi 113 kunnassa. Uudellamaalla vuosikate supistui 515 euroon ja Mäntsälässä 221 euroon per asukas. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen. Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, 7,7 mrd. euroa, jota tästä selittää 2,5 mrd. kuntien yhtiöittämisistä johtuvat osakkeiden ja osuuksien hankinta. Vuoden 2014 lopussa kuntien lainakanta asukasta kohden oli keskimäärin euroa ja Mäntsälässä euroa, jossa kasvua 440 euroa (-15,7 %). Kuntaliitto ennakoi, että valtion toimet tehtävien ja velvoitteiden keventämiseksi eivät vastaa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita vaan ne ovat jäämässä kolmannekseen tavoitellusta miljardista eurosta. Kuntien on tehostettava edelleen toimintaansa ja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Ilman kuntien tulopohjan laajentamista ja tehtävien velvoitteiden vähentämistä kuntatalous ei ole kestävällä pohjalla.

12 12 Mäntsälän kunta 4. Oman talousalueen kehitys 4.1. Perustietoja Mäntsälästä Mäntsälän kunta perustettiin vuonna 1585, kun siitä muodostettiin Porvoon kappeliseurakunta. Itsenäiseksi seurakunnaksi Mäntsälä tuli vuonna Mäntsälän kunta sijaitsee Etelä-Suomen läänissä Helsinki-Lahti moottoritien ja Porvoo- Hyvinkää- valtateiden risteyskohdassa. Mäntsälä rajoittuu Hausjärven ja Kärkölän, Askolan, Pukkilan, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntiin sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Orimattilan kaupunkeihin. Kunnan pinta-ala on 596 km², josta vettä on 15 km². Etäisyydet Mäntsälästä pääliikenneyhteyksiä pitkin eräisiin kaupunkikeskuksiin ovat seuraavat: Helsinki Riihimäki Lahti Porvoo Hyvinkää Järvenpää 59 km 45 km 44 km 39 km 26 km 24 km Mäntsälän kunta kuuluu: Etelä-Suomen lääniin Hyvinkään maistraattiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvalvontaan Uudenmaan liittoon Uudenmaan verotoimistoon Uudenmaan ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) keskukseen Uudenmaan, Uudenmaan Helsinki ja Hämeen telealueisiin Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiiriin Kansaneläkelaitoksen Mäntsälän toimistoon Keski-Uudenmaan kihlakuntaan Tuusulan käräjäoikeuteen, maaoikeusasiat käsittelee Vantaan käräjäoikeus Helsingin hovi- ja hallinto-oikeuteen Kanta-Hämeen syyttäjänvirastoon Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastoon Uudenmaan hätäkeskusalueeseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen Etelä-Suomen sotilaslääniin, Itä-Uudenmaan aluetoimistoon Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon, Porvoon toimipisteeseen

13 Mäntsälän kunta Väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne Väestö Kunnan asukasluku oli vuoden 2014 lopussa henkilöä, kasvun ollessa 87 (2013; 56) henkilöä. Tulo- ja lähtömuutto säilyi korkealla. Kuntaan muutti henkilöä ja kunnasta muutti pois henkilöä, netto -23 (2012; 32). Syntyneiden määrä nousi 23 lapsella 240 lapseen. Mäntsälän kunnan asukasmäärät vuosina 2014 ja Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2013 Vuosi 2014 Työllisyys Vuoden 2014 lopussa työttömiä työnhakijoita Mäntsälässä oli 782, jolloin työttömyysaste oli 7,8 %. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,6 % ja työttömien määrä 662. Vuoden 2014 keskimääräinen työttömyys nousi 1,1 %, 6,7 prosenttiin. Uudenmaan ELY- keskuksen alueen kunnissa keskimääräinen työttömyys oli 10,1 %. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste vuoden lopussa oli 8,9 %. Alla olevassa kuviossa on esitetty Mäntsälän kunnan työttömyysaste vuosiarvona verrattuna Uudenmaan ELY- keskuksen alueeseen vuosina Lähde: Uudenmaan ELY-keskus. Työttömyysaste v Mäntsälä ja Uusimaa (vuosikeskiarvot) 12,0 10,1 10,0 8,0 6,0 7,6 7,6 6,6 5,7 5,0 6,8 7,2 6,7 6,8 8,7 4,0 2,0 6,1 5,9 5,2 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 0, Mäntsälä Uusimaa

14 14 Mäntsälän kunta Elinkeinorakenne Mäntsälän kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvoi vuodesta 2008 vuoteen 2012 yhteensä 0,5 %. Vuonna 2011 työpaikkaomavaraisuus pieneni 0,5 % ja vuonna 2012 kasvoi 0,8 %. KUUMA- kuntien kehitys on ollut samansuuntainen. Vuosina työpaikat Mäntsälässä kasvoivat 189 työpaikalla. Muualla työssäkäyvien netto-osuus (pendeli) vuosina kasvoi 2,6 %, mutta vuonna 2012 pendelöinti aleni 0,9 %. Työllinen työvoima TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa-, metsä-, kalatalous ,5 B, C, D, E Teollisuus ,5 F Rakentaminen ,5 G, H, I Kauppa,kuljetus ,5 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut ,1 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut ,9 X Tuntematon ,9 Yhteensä Työvoiman määrä Työttömien määrä Työpaikat Mäntsälässä TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa, metsä, kala ,8 B, C, D, E Teollisuus ,7 F Rakentaminen ,8 G, H, I Kauppa,kuljetus ,5 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut ,6 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut ,1 josta yhteiskunnalliset palvelut X Tuntematon ,6 Yhteensä Työpaikkojen kasvu v (10 v.): 917 työpaikkaa - josta yhteiskunnallisten palvelujen työpaikkojen kasvu 173 työpaikkaa Pendeli Työpaikkaomavaraisuus Omavaraisuus Mäntsälä 61,7 61,4 61,4 59,1 58,6 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 61,8 KUUMA-kunnat 63,8 63,4 63,9 63,2 63,5 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 67,9 v lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen A M aatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palvelutoiminta, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X Toimiala tuntematon

15 Mäntsälän kunta Kunnan organisaatio ja henkilöstö Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, niiden jaostot ja johtokunnat. Toimielin (jäsenmäärä) Kunnanvaltuusto (43) Kunnanhallitus (9) Tarkastuslautakunta (5) Keskusvaalilautakunta (5) Vaalilautakunnat (kussakin 5) Vaalitoimikunta (3) Maankäyttölautakunta (9) Perusturvalautakunta (12, joista 3 Pornaisten kunnasta) Sivistyslautakunta (11, joista 1 Pornaisista ja 1 Pukkilasta) Tekninen lautakunta (9) Mäntsälän Veden johtokunta (5)

16 16 Mäntsälän kunta Virasto-organisaatio Kunnan operatiivista toimintaa johtaa kunnanjohtaja. Operatiivista toimintaa varten kunnan organisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat: Hallintopalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut ja Tekniset palvelut. Toimialoja johtavat toimialajohtajina hallintojohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Kunnan maaseutuhallinnon yksikössä työskentelevät viranhaltijat toimivat maaseutuelinkeinoviranomaisena yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kunnassa toimii johtoryhmä, johon jäsenet nimeää kunnanjohtaja. Johtoryhmä työskentelee kunnan strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnan henkilöstön kanssa. Toimialoilla toimii toimialajohtajan nimeämä johtoryhmä.

17 Mäntsälän kunta Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio Valtuusto Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää koko kunnan kehittämis- ja painopistelinjoista valtuuston strategiatyöskentelyllä sekä päättää kunnan toiminnan tavoitteet palvelujen tuottamisesta kuntalaisille vuosittain talousarvion yhteydessä. Valtuusto seuraa toimielimittäin ja tulosalueittain toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista osavuosikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä sekä mahdolliset muutostarpeet. Tärkeimpinä tehtävinä ovat: kunnan hallinnon järjestäminen kunnan taloudellinen vallankäyttö kunnallisten sääntöjen antaminen kunnan kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa kunnan toimielinten ja johtotason virkojen täyttäminen päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista päättää hallinnon järjestämisen perusteista päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Valtuuston kokouksia oli toimintavuonna 10. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 122. Valtuuston kyselytunneilla valtuusto sai tietoa kokouksiin tulevista ja esillä olevista ajankohtaisista asioista. Valtuusto on valittu toimikaudeksi Kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava: Puheenjohtajisto: pj Helin Anna KOK I vpj Havula Tapio KESK II vpj Laaksonen Tapio SDP

18 18 Mäntsälän kunta Valtuutetut: Allonen Ilkka KESK Eerola Asko KOK Elomaa Jarna KOK Hallikainen Heli SDP Heikkilä Jussi KOK Heikkilä Teuvo SDP Heinonen Kalevi KESK Herttuainen Auli VAS Hägglund Antton KESK Kalenius Christina SDP Kanerva Hans KOK Keto-Huovinen Pihla KOK Kosonen Jyrki KESK Kuisma Kari PS Laine Leena SDP Laukkanen Erkki VAS Leino Timo SDP Liinamaa Reijo SDP Liljavirta Eija KOK Lindqvist Rami MäPu Manninen Marjaana KOK Martniku Sari PS Mäkipää Marja- KESK Leena Niinimäki Markku SDP Norro Soili KD Orre Kari KESK Peltola Veijo KESK Peussa Kari MäPu Päivinen Mitja MäPu Ravolainen- Heta SDP Rinne Repo Sirpa VIHR Rinne Antti SDP Salmi Petri KOK Sillanpää Jari KOK Suontama Sami MäPu Teppinen Marja KESK Tilvis Reijo KESK Warras-Stjernvall Annika KOK Virolainen Kari KESK Ylimartimo Lauri KESK KOK 11 KESK 12 SDP 10 KD 1 MäPu 4 VAS 2 PS 2 VIHR 1 Kunnanhallitus Hallituksen kokouksia oli toimintavuonna 28. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 357. Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: pj KESK Peltola Veijo hvj KESK Virolainen Kari 1. vpj KOK Salmi Petri hvj KOK Eerola Asko 2. vpj SDP Ravolainen-Rinne Heta hvj SDP Nyfors Hannele jäsen KOK Elomaa Jarna hvj KOK Warras-Stjernvall Annika jäsen VAS Herttuainen Auli hvj VIHR Repo Sirpa jäsen PS Martniku Sari hvj PS Kuisma Kari jäsen KESK Mäkipää Marja-Leena hvj KESK Ekonen Sinikka jäsen KESK Tilvis Reijo hvj KESK Allonen Ilkka jäsen SDP Laine Markku hvj SDP Liinamaa Reijo KESK 3 KOK 2 SDP 2 VAS 1 PS 1

19 Mäntsälän kunta Kunnan henkilöstö Kunnan henkilömäärä on viime vuosina kehittynyt seuraavasti: Palkattu henkilöstö siitä liikelaitoksen henkilöstö Vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat siitä liikelaitoksen henkilöstö Palkattu henkilöstö sisältää kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat (vuonna 2014 yhteensä 45) Palkattu henkilöstö sisältää kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat (vuonna 2014 yhteensä 45) Vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat Palkattu henkilöstö Kunnan henkilöstö eriteltyinä toimialoittain ja palvelusuhteen laadun mukaisesti ja Taulukko kuvaa läpileikkaustilannetta tosiasiallisesti palvelusuhteessa olleita henkilöitä. Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut ,4 % 29,8 % Tekniset palvelut ,2 % 14,7 % Yhteensä ,4 % 21,9 % Mäntsälän Vesi ,0 % 7,1 % Kaikki yhteensä ,9 % 17,8 % Kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat ym. kuuluvat sivistyspalveluihin. Kunnassa on laadittu erillinen henkilötilinpäätös, joka antaa mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta yksityiskohtaisempaa tietoa.

20 20 Mäntsälän kunta 5. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Valtuuston vuonna 2012 hyväksymä konsernijärjestely Mäntsälän Vesi liikelaitoksen myynnistä 20,4 milj. euron kauppahintaan Mäntsälän Vesi Oy:lle ja Mäntsälän Sähkö Oy:n myynnistä 51,9 milj. euron -hintaan Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:lle toteutettiin tilikauden lopussa. Päätöksen täytäntöönpano oli siirtynyt verottajan ennakkopäätöksen viipymisen vuoksi, lisäksi päätöksestä tehty kunnallisvalitus hylättiin hallinto-oikeudessa. Mäntsälän toimintakulut tilikaudella 2014 kasvoivat 3 milj. euroa ja olivat 127,8 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 2,4 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat 0,7 milj. euroa (1,4 %) 53,5 milj. euroon. Valtakunnallista kehitystä seuraten toimintakulujen kasvu hidastui jo toista vuotta peräkkäin. Mustijoen perusturvan perusturvapalvelut -toimialan ulkoiset bruttokulut kasvoivat 1,7 milj. euroa (2,1 %) ja nettokulut 1,4 milj. euroa (2,5 %). Sivistyspalveluiden toimialalla toimintakulut kasvoivat 2,3 % ja teknisissä palveluissa 1,6 %. Hallintopalveluissa menoja kasvatti erityisesti tietohallintomenojen kasvu. Toimintatuotot supistuivat 0,2 milj. euroa 32,6 milj. euroon. Toimintakate heikkeni tilikaudella 3,2 milj. euroa (3,5 %) 95,1 milj. euroon ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja 2,4 milj. euroa (2,6 %) 96,3 milj. euroon. Toimintakate asukasta kohden oli euroa (3 %) ja ilman myyntivoittoja euroa (2,1 %; vrt. v %). Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 1,2 milj. euroa mikä on 0,8 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Verotulot kasvoivat vajaa 0,3 miljoonaa (0,4 %) ja valtionosuudet supistuivat 1,7 milj. euroa. Koko verorahoitus supistui -1,5 milj. euroa eli -1,5 % (2013; 7,1 milj. euroa, 7,6 %). Käyttötalouden liikkumavara supistui näin oleellisesti toimintakatteen muutoksen ylittäessä verorahoituksen kasvun 4,7 milj. euroa ja ilman myyntivoittoja 3,9 milj. euroa. Vuosikate puolittui 4,6 milj. euroon, 221 euroon per asukas (vrt. 2013: 451 euroa, 2012: 234 euroa, 2011: 392 euroa, 2010; 547 euroa). Tilikauden 2014 päättymisen jälkeen määrärahaylityksiä kirjattiin kaikkiaan 1,6 milj. euroa, josta mm. käyttötalouteen 0,8 milj. euroa, investointeihin 0,1 milj. euroa ja rahoitukseen 0,7 milj. euroa. Valtuusto käsitteli määrärahaylitykset kokouksessa. Suunnitelmapoistoja lisäsi merkittävästi sisäilmaongelmien vuoksi käyttökieltoon asetetun Enroosin koulurakennuksen kertapoisto 8,2 milj. euroa. Rakennuksen jälkirahoitteinen 1 milj. euron valtionosuussaatava on poistettu kirjanpidosta. Kunta on kuitenkin reklamoinut erillisellä kirjelmällä valtionosuusviranomaisia valtionosuuden säilyttämisen puolesta keväällä Tilikauden tulos oli 43,4 milj. euroa ja toteutui konsernijärjestelyn osalta talousarvioennusteen mukaisena. Ylijäämää kirjattiin tilikaudelta 43,5 milj. euroa. Investointimenot pysyivät edellisvuosien tapaan korkealla tasolla ja olivat brutto 44,3 milj. euroa. Tilikauden lopussa kunnan velkamäärä oli 48,6 milj. euroa sekä rahavarat ja sijoitukset 0,02 milj. euroa. Kunnan velkamäärä supistui 8,8 miljoonaa euroa ja oli asukasta kohden euroa.

21 Mäntsälän kunta 21 Tulevaa kehitystä Kunnan omavelkaiset takausvastuut kasvoivat 25 milj. euroa 63 milj. euroon. Tilikauden lopussa Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:lle myönnetyt takaukset olivat 27,8 milj. euroa (uusi), Mäntsälän Sähkö Oy:lle myönnetyt takaukset 18,7 milj. euroa, Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:lle 8,8 milj. euroa ja vesiosuuskunnille 4 milj. euroa. Mäntsälän kunnan velkamäärä ja takausvastuut tilikauden lopussa olivat yhteensä 111,6 milj. euroa miljoonaa euroa, lisäys edellisvuoteen 16,3 milj. euroa. Kunnan velkaantumisen hallinta ja talouden pitkäntähtäyksen tasapaino ovat olleet pitkään kunnalle tärkeitä strategisia tavoitteita. Kunnan investointien tulorahoitusprosentti laski edellisvuodesta 79,4 %:sta 10,3 %:iin. Omavaraisuusaste nousi 65 %:iin ja suhteellinen velkaantuneisuus laski 48,6 prosenttiin. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kriisikuntamittariston tunnusluvuista ei ylittynyt yksikään raja-arvo. Mäntsälän kunnan talous tiukkenee vuonna 2015 edelleen, samalla kun tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja jouduttiin korottamaan talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy 1,5 milj. euron henkilöstösäästöt. Tilikauden 2014 ennakoitua parempi tulos antaa jonkun verran liikkumavaraa käyttötalouteen. Kunnanhallitus on päättänyt 1,5 milj. euron henkilöstösäästöjen kohdentamisesta toimialoille. Alustavien helmikuussa julkaistujen Kuntaliiton verokehitystilastojen mukaan kunnallisverotuottoarviota joudutaan mahdollisesti alentamaan arviolta noin miljoona euroa ja hakemaan vastaavan suuruisia lisäsäästöjä kevään osavuosikatsauksen yhteydessä. Kunnan lainakantaa kasvattaa investointien kasvu 4,3 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta 10,7 milj. euroon. Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan taloudellista kannattavuutta ja omistajakuntien sitoutumista sairaalatoiminnan jatkosuunnitelmiin selvitettiin vuonna Kunta maksaa pääomaosuutta sairaalalle vuoden 2015 loppuun saakka. Mäntsälän kunnan takausvastuut ja sijoitetut pääomat Kiljavan sairaalaan olivat tilikauden 2014 lopussa yht. 1,3 milj. euroa. Apposen suunniteltu kiinteistökauppa purkautui vuonna 2014 ja mahdolliset jatkotoimenpiteet ovat edelleen auki. Sälinkään koululle joudutaan hankkimaan kuluvalla lukukaudella väistötilat ja aikaistamaan uuden koulurakennuksen suunnittelua sekä investointiaikataulua; syynä sisäilmaongelmat.

22 22 Mäntsälän kunta 5.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisest ä Kuntalain 73 :n ( /517 ja /325) 4. kohdan mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tähän liittyen on kirjanpitolautakunta ohjeistanut yleisohjeella, että kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessa tehdä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä Sisäinen valvonta toteutuu käytännössä kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella ja valvonnasta vastaa kunnan toimialajohto. Selonteossa käydään läpi sisäisen valvonnan kohdealueet. Jos puutteita on havaittu, tulee niistä tehdä selkoa ja laatia esitys puutteiden korjaamiseksi. Sisäinen valvonta on Mäntsälän voimassa olevassa sisäisen valvonnan ohjeessa ( ) määritelty tilivelvollisten johtavien viranhaltijoiden tehtäväksi. He vastaavat oman alueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Mäntsälän kunnan selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2014 perustuu toimialojen antamaan lautakuntakohtaiseen selontekoon ja erilliseen riskienhallinnan arviointiin. Arvioinnit sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on toteutettu toimialoilla itsearviointina. Lautakunnat ovat käsitelleet selonteot seuraavasti sivistyslautakunta tekninen lautakunta maankäyttölautakunta: ei erillistä käsittelyä perusturvalautakunta Säännösten ja määräysten noudattaminen Kunnan on noudatettava toiminnassaan useita eri lakeja, asetuksia ja normeja. Keskeisiä, toimintaa ohjaavia normeja ovat mm. kuntalaki, useat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen eri erityislait ja viranomaisohjeet. Edellisten lisäksi kunnan toimintaa ohjaavat hallintosääntö sekä muut toimintaohjeet. Eri viran- ja toimenhaltijoiden päätösvaltuudet on määritelty hallintosäännössä. Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Hallintosääntö on hyväksytty , päivitetty lukien ja uusin päivitys on tulossa valtuustokäsittelyyn keväällä Hallintosääntöä täydentävät toimialasäännöt. Mäntsälän kunnan valmiussuunnitelmat yhteiskunnan kriisinsietokyvyn varalle tehtäviä ennakkovalmisteluja varten on laadittu ja vss -harjoituksia on pidetty säännöllisesti. Sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelma päivitys suunnitelmaan on toimialalla tehty ja teknisen toimen valmiussuunnitelma on hyväksytty Koko kuntakonsernin valmiussuunnitelmien kokoava yleinen osa on hyväksytty vuonna Kouluille on käytössä päivitetyt turvallisuussuunnitelmat. Mäntsälän Vedellä on varautumissuunnitelma erityistilanteita varten sekä valmiussuunnitelma. Varautumissuunnitelmassa annetaan toimintaohjeet mahdollisia normaaliajan erityistilanteita varten ja valmiussuunnitelmassa annettaan toimintaohjeet poikkeusajan tilanteita varten.

23 Mäntsälän kunta 23 Perusturvalautakunta käsitteli toimintavuonna yksilöasioihin kuuluvina 48 (2013; 47) oikaisuvaatimusta ja aluehallintovirasto 1 (2) valitusta sekä hallinto-oikeus 6 (9) muutoksenhakua. Sivistyspalveluissa tehtiin koulukuljetuksista 5 hallintovalitusta, joista yksi johti päätöksen tarkistamiseen. Teknisen lautakunnan käsittelyssä olleet pari oikaisuvaatimusta koskivat tieasioita, yksi valitus hankinta-asiaa markkinaoikeuteen. Kunnanvaltuuston päätöksistä edellisvuonna tehty yksi kaavavalitusasia on edelleen käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisen valvonta kuuluu toimielinten tilivelvollisten viranhaltijoiden tehtäviin. Talousraportoinnissa on ollut käytössä päivittäin Fakta Web raportointi, johdon kuukausiraportointi ja osavuosikatsausraportointi. Lautakuntia on ohjeistettu talousarviossa että talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa siten, että talousarvion toteutumista tulee seurata oman hallinnonalan osalta raportoinnilla. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta laatimalla tilinpäätösennuste huhtikuun ja elokuun osavuosikatsauksissa. Lautakuntien on tullut tehdä talousarviota koskevat muutosesitykset valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä, kuitenkin viimeistään tilikauden loppuun mennessä. Haasteena valtuuston myöntämien määrärahojen kustannustehokkuuden seurannassa, että talousarvion tulosalueilta puuttuvat tarkat, mitattavissa olevat suorite- ja tunnusluvut, joiden perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen käytön tehokkuutta ja taloudellisuutta voidaan seurata. Mustijoen perusturva käytti vuosina Kuntamaisema - työkalua tavoitteena prosessoida ja tuotteistaa palvelut kustannuslaskentaa hyödyntämällä. Talouden raportointia yhdenmukaistettiin taloudellisuutta ja vaikuttavuutta paremmin palvelevaksi. Kunta uusii parhaillaan talouden suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmät yhteistyössä Kunta Pron kanssa ottamalla uudet taloushallinnon ohjelmat (Kuntax, FPM) käyttöön alkaen. Vuoden 2014 tilinpäätökseen syntyi määrärahaylityksiä 1,6 milj. euroa, josta käyttötalouteen 0,8 milj. euroa (0,8 %). Tilikauden aikana valtuusto vähensi tulosalueilta määrärahoja netto 0,06 milj. euroa. Poikkeama käyttötalouden alkuperäisen sekä muutetun talousarvion toimintakatteen ja lopullisen tilinpäätöksen välillä oli säästö 3,3 milj. euroa (3,2 %). Investointeihin määrärahaylityksiä syntyi 0,1 milj. euroa ja rahoitusosaan 0,7 milj. euroa. Riskienhallinnan järjestäminen Mäntsälän kunnalla ei ole käytössä systemaattista kokonaisvaltaista riskien tunnistamisen arviointijärjestelmää työsuojelua ja koulujen turvallisuussuunnittelua lukuun ottamatta, joilla tunnistetaan toimintaan, investointeihin, rahoitukseen, vahinkoihin, tietoturvaan jne. liittyviä riskejä. Kunnan vakuutusturvaa seurataan vuosittain vahinkotapahtumien, vakuutusmaksujen ja omavastuuosuuksien osalta. Vahinkokehitys on ollut suhteellisen stabiili ja kustannuskehitys vakaa. Mäntsälän Vesi liikelaitoksella talousveden laadun ja jätevesien käsittelyssä on systemaattinen järjestelmä varmistua laitosten ja verkostojen toiminnasta. Verkostoja ja laitoksia tutkitaan tarkkailuohjelman ja valvontatutkimusohjelman edellyttämällä tavalla. Laitoksella on käytössä varallaolojärjestelmä, jonka avulla voidaan mahdolliset

24 24 Mäntsälän kunta huoltotyöt käynnistää välittömästi vian sattuessa. Erityistilanteiden vedenjakelun varmistamiseksi laitokselle on liikuteltava vesisäiliö. Päävedenottamon sähkökatkosten turvallisuutta lisää sähkökatkosten aikana mahdollisuus pitää päävedenottamo käytössä varavoimakoneella. Kiinteäkorkoisia koronvaihtosopimuksia on käytetty pitkäaikaisen vaihtuvakorkoisen lainakannan korkosuojauksessa. Tilikauden lopussa, tilanteessa kunnan lainakannan 48,6 milj. euroa keskikorko oli 1,2 prosenttia. Lainakannan suojausaste oli 41 %. Arvonlisäveron käsittelystä vuosilta tehtiin keväällä 2014 ulkopuolinen verotarkastus, josta ei ollut löytynyt erityistä huomautettavaa.. Tietohallinnossa on eri toimialoilla käytössä henkilöstön tietosuojakoulutuksen oppimisympäristö, jota mm. perusturva käyttää suunnitellusti ja muut vaihtelevammin. Kunnan johtoryhmän johdolla aloitettiin vuonna 2013 toimialoilla riskienhallinnan kehittäminen tarkoituksena saada riskienhallinta paremmin kytkettyä osaksi johtamista sekä toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus-, seuranta ja raportointiprosesseja sekä vastuita. Alustavat arviointiraportit koottiin toimialoittain ja työtä jatketaan ja syvennetään vuonna Tavoitteena on vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa painottaa riskienhallinnan merkitystä osana normaalia toiminnan ja talouden tavoitteiden asettamista ja arviointia. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnan hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Kansallisen kynnysarvon alittaville hankinnoille on kunnanhallitus hyväksynyt pienhankintaohjeet Kunnan hankintaosaamisen kehittämistä pidetään tärkeänä mm työnjaon, vastuiden ja resursoinnin näkökulmasta. Sopimustoiminta Kunnan sopimushallinta ja -seuranta sisältäen kaikkien sopimusten viennin sähköiseen sopimushallintajärjestelmään on kunkin palvelukeskuksen vastuulla. Sopimusten seuranta hoidetaan Dynastia asiakirjahallinto-ohjelmalla, joka mahdollistaa palvelukeskuksittain reaaliaikaisen sopimusseurannan ja vastuutuksen. Sopimusten koko elinkaari on osa hankintojen kilpailuttamista ja sopimusten aktiivista hallintaa ja seurantaa. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Mäntsälässä ei ollut käytössä sisäisen tarkastuksen yksikköä tai muuta erillistä toimijaa. Kaudella kunnalla mahdollisuus ostaa sisäisen tarkastuksen palveluja KPMG Oy:ltä. Lopuksi Johtamisjärjestelmä tulee varmistaa siten, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat tilivelvollisten, esimiesten ja henkilöstön toimesta osana hallinnon tarkoituksenmukaisia ydin- ja tukiprosesseja. Valvonnan rakenteet ja menettelyt perustuvat valtuuston kuntakonsernille hyväksymään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin (kunnanvaltuusto ), johtosääntöihin, toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä seurannan menettelyihin, prosessikuvauksiin ja työ- ja tehtäväkuvauksiin.

25 Mäntsälän kunta 25 Kunnan johtoryhmässä on tehty alustava kokonaisvaltainen riskien kartoitustyö kokoamalla ja dokumentoimalla aineistoa toimialoilta ja tytäryhteisöistä riskien analysointiin. Tavoitteena on tunnistaa ja priorisoida kunkin toimialan strategian, toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmät riskit. Kunnanhallitus esittää toteutettavaksi kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteenä riskienhallinnan systematisointia, vastuuttamista ja raportointia osana talousarvion, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen laadintaa sisäisen valvonnan toimialojen sisäisen valvonnan ohjeistuksen, koordinoinnin ja dokumentoinnin parantamista sekä sisäisen tarkastuksen hyödyntämistä toimialoilla osana objektiivista arviointija varmistustoimintaa. Tarkastuskohteina voivat olla mm. kunnan tietoturvan auditointi, kunnan ja kuntakonsernin hankintojen kustannustehokkuus ja sopimushallinnan tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus

26 26 Mäntsälän kunta 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen 6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ULKOINEN TP 2013 TA 2014 KS 2014 TA-M KS + M TP 2014 TA 2015 (1000 ) *) *) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä muutos-% 3,7 3,9 3,9 3,6 2,4 1,6 TOIMINTAKATE muutos-% 2,8 8,6 8,6 8,6 3,5 4,9 Verotulot muutos-% 10,4-0,5-0,5 0,8 0,4 5,5 Valtionosuudet muutos-% 0,5-7,0-7,0-6,4-6,6 5,4 Verorahoitus yhteensä muutos-% 7,6-2,2-2,2-1,1-1,5 5,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) *) sis. Mäntsälän Vesi-liikelaitos Tunnusluvut: Toimintatuotot/Toimintakulut, -% 26,3 23,0 23,0 22,9 25,5 23,1 Vuosikate / Poistot, % 135,1-14,5-14,5 9,1 30,4 95,6 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintakate /asukas muutos-% 2,6 7,0 7,0 6,9 3,1 3,6 Verotulot /asukas muutos-% 10,1-2,0-2,0-0,8-0,1 4,2 Vertailu tp-12 tp-13 tp-13 tp-13 tp-13 tp-14 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot

27 Mäntsälän kunta Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, (5 vuotta) Investointien tulorahoitus, % 10,3 79,4 31,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 5,8 52,6 23,4 Lainanhoitokate 0,8 1,5 0,98 Kassan riittävyys, pv 0,4 1,9 0,2 Asukasmäärä Toiminnan ja investointien rahavirta/ 5 v..= Tilinpäätösvuoden ja 4 edellisen vuoden toiminnan ja investointien kertymä - Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus : =100* Vuosikate / Investointien hankintameno Lainanhoitokate : =(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv): = 365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudella

28 28 Mäntsälän kunta MÄNTSÄLÄN TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS ASUKASTA KOHDEN TP2003 TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Vuosikate/as. Nettoinvestoinnit/as. Lainakanta MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KOKO MAAN LAINAKANTA / ASUKAS TP2003 TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Lainakanta Koko maa

29 Mäntsälän kunta Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden yli-/alijäämä Aineettomat hyödykkeet OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Kiinteät rakenteet ja laitteet VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset PAKOLLISET VARAUKSET Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen pääomat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saamiset Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikainen Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lyhytaikainen Muut saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Siirtosaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset saamiset Lainat muilta luotonantajilta Saamiset Saadut ennakot 7 41 Ostovelat Rahat ja pankkisaamiset Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen VASTAAVAA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, %: =100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ TASEEN TUNNUSLUVUT: (Koko pääoma - Saadut ennakot) Omavaraisuusaste, % 65,0 50,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 48,6 56,5 = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt yli-/alijäämä, tuhat Lainakanta Kertynyt yli-/alijäämä, /as = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta , Lainasaamiset Lainakanta , /asukas = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamiset , Asukasmäärä

30 30 Mäntsälän kunta 6.4. Kokonaistulot ja menot (1000 ) (1000 ) TULOT % TULOT % Toiminta Investoinnit Rahoitustoiminta Toiminta Toimintatuotot ,4 Toimintatuotot ,3 Verotulot ,2 Verotulot ,2 Valtionosuudet ,7 Valtionosuudet ,0 Korkotuotot 80 0,0 Korkotuotot 85 0,1 Muut rahoitustuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,8 Satunnaiset tuotot ,0 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,6 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,4 luovutusvoitot Investoinnit luovutusvoitot Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 0,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,6 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 244 0,1 Antolainasaamisten vähennykset 62 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,8 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT % Toiminta MENOT % Investoinnit Toimintakulut ,3 Toiminta - Valmistus omaan käyttöön -83 0,0 Toimintakulut ,7 Korkokulut 678 0,3 - Valmistus omaan käyttöön -83-0,1 Muut rahoituskulut 43 0,0 Korkokulut 704 0,5 Satunnaiset kulut ,5 Muut rahoituskulut 8 0,0 Satunnaiset kulut Investointimenot ,9 Tulorahoituksen korjauserät Rahoitustoiminta +/- Pakollisten varausten muutos 343 0,2 Antolainasaamisten lisäykset ,9 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,8 luovutustappiot Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,4 Investoinnit Oman pääoman vähennys 0,0 Investointimenot ,5 Rahoitustoiminta Kokonaismenot yhteensä ,0 Antolainasaamisten lisäykset 68 0,0 Täsmäytys: Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,1 Kokonaistulot - kokonaismenot -670 Kokonaismenot yhteensä ,0 Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos 670 Täsmäytys: Kokonaistulot - kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos

31 Mäntsälän kunta Konsernin toiminta ja talous 7.1. Konsernin rakenne ja omaisuusosuudet 70 % 30 % 48,58 % Mäntsälän kunta 100 % 2,43 % 100 % 100 % 52,12 % 100 % 37,5 % 29,6 % 100 % Mäntsälän Kuntayhtiöt -konserni

32 32 Mäntsälän kunta 7.2. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lainsäännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Konsernivalvonnasta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä toimialajohtajat. Toimivallan ja vastuunjako konserniohjauksessa Konserniohjeessa (kv ) on linjattu kunnan toimielinten toimivalta kuntakonsernia koskevissa asioissa mm. seuraavasti: valtuusto: määrittelee kunnan omistajapolitiikan ja on ylin valvoja asettaa vuosittain kuntakonsernille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä kunnanhallitus: nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin antaa kunnan edustajille ohjeita hallituksissa ja yhtymäkokouksissa käsiteltäviin asioihin kunnanjohtaja: johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan konsernipolitiikkaa seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle sekä seuraa kuntakonsernin toimivuutta ja konserniohjeen toimivuutta toimialajohtajat: seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernirakenteen ja ohjeiden kehittämiseksi kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle Valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen alkaen. Merkittäviin muutos uudessa ohjeessa koskee valtuuston oikeutta nimetä ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusjäseniksi ja edustajiksi näiden yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin. Ohjeiden anto edustajille tytäryhteisöissä Hyvä hallintotapa ja ohjeistus edellyttävät, että toimielimeen valittu edustaja on ennen varsinaista päätöksentekoa yhteydessä kunnan johtoon (kunnanjohtajaan tai palvelukeskuspäällikköön) esityslistalla käsiteltävistä (merkittävistä) asioista voidakseen muodostaa kunnan kokonaisetua puoltavan kannan ja/tai sopiakseen tarvittavista menettelytavoista tai ohjeista asian valmistelun ja päätöksenteon suhteen Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta tapahtuu kahdesti vuodessa huhtikuun ja heinäkuun osavuosikatsausten yhteydessä sekä tilinpäätöksessä koko vuoden osalta. Raportointi on perustunut talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoiteasetantaa ja raportointia tullaan jatkossa kehittämään talousarvion valmistelun osalta. Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toimielinten edustajille järjestetään palaveri, jossa keskustellaan

33 Mäntsälän kunta 33 yhteisöjen taloussuunnitelman ja talousarvion valmisteluun liittyvistä tavoitteista. Raportointia tulee kehittää siten, että tunnuslukuvertailuilla saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta, joilla kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin. Keskitettyjen toimintojen käyttö Keskitettyjen toimintojen käyttöä konserniohjeessa on ohjeistettu koskien mm. hankintoja, rahoitusta, sijoituksia, henkilöstöpolitiikkaa, riskienhallintaa, takauksen ja vakuuden antamista. Nykyisellä valtuustokaudella kuntakonsernin tilintarkastuksesta on vastannut BDO Audiator Oy. Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä Konserniohjeessa on ohjeistettu, että yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa ja yhteneväisiä toimintaperiaatteita tulee noudattaa soveltuvin osin konsernissa. Vakuutuspalvelut kilpailutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä emokunnan kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisvastuu on yhtiön hallituksella. Varsinaista riskienkartoitusta ei ole tytäryhteisöissä tehty Mäntsälän Sähköä lukuun ottamatta. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy teki alustavan riskienkartoitustyön vuoden loppupuolella Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Konsernirakenteessa tapahtui merkittävä muutos vuoden lopussa kun valtuuston päätös konsernijärjestelystä pantiin täytäntöön. Mäntsälän Sähkö Oy myytiin Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:lle ja Mäntsälän vesi -liikelaitos Mäntsälän Vesi Oy:lle Päätöksen täytäntöönpano kaupan osalta oli verottajan ennakkopäätöksen saannin johdosta viivästynyt. Mäntsälän Vesi jatkoi toimintaansa kunnan liikelaitoksena vuoden loppuun.

34 34 Mäntsälän kunta 7.4. Tytäryhtiöiden talous tilikaudella Mäntsälän Kuntayhtiöt konserni Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy on rekisteröity kaupparekisteriin Mäntsälän kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten mukaan Mäntsälän Kuntayhtiöt osti tilikauden 2014 lopussa Mäntsälän Sähkö Oy:n kauppahintaan 51,9 milj. euroa ja Mäntsälän Vesi Oy osti Mäntsälän Vesi -liikelaitoksen liiketoiminnan kauppahintaan 20,4 milj. euroa, yhteensä 72,3 milj. euroa. Mäntsälän kunta sijoitti 35 milj. euroa Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n osakepääomaan. Lisäksi Mäntsälän kunta myöntää kuntayhtiölle 27,3 milj. euron pääomalainan. Ao. päätösten täytäntöönpano suoritettu Tunnusluvut / konserni 2014 Liikevaihto, milj. euroa 0,0 milj. Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % 0,0 % Liikevoitto, milj. euroa -0,1 milj. Liiketulos / Poistot % 0,0 % Taseen loppusumma, milj. euroa 140,2 milj. Omavaraisuusaste % 25,4 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 0,0 % Lainakanta, milj. euroa 43,6 milj. Lainakanta / asukas Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy (emo) Tunnusluvut 2014 Liikevaihto, milj. euroa 0,0 milj. Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % 0,0 % Liikevoitto, milj. euroa 0,0 milj. Liiketulos / Poistot % 0,0 % Taseen loppusumma, milj. euroa 90,1 milj. Omavaraisuusaste % 38,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 0,0 % Lainakanta, milj. euroa 27,8 milj. Lainakanta / asukas Mäntsälän Vesi Oy Tunnusluvut 2014 Liikevaihto, milj. euroa Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % -0,020 Liikevoitto, milj. euroa milj. Liiketulos / Poistot % Taseen loppusumma, milj. euroa 27,4 milj. Omavaraisuusaste % 36,4 % Suhteellinen velkaantuneisuus % Lainakanta, milj. euroa 17,42 milj. Lainakanta / asukas 844

35 Mäntsälän kunta Mäntsälän Sähkö Oy Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 22,9 milj. 24,4 milj. 26,0 milj. 25,6 milj Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % 117,4 % 121,8 % 121,8 % 130,1 % Liikevoitto, milj. euroa 0,4 milj. 1,6 milj. 1,9 milj. 2,6 milj. Liiketulos / Poistot % 14,4 % 52,9 % 51,6 % 64,7 % Taseen loppusumma, milj. euroa 38,8 milj. 44,8 milj. 44,3 milj. 56,4 milj. Omavaraisuusaste % 16,7 % 13,9 % 13,6 % 12,3 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 140,0 % 158,0 % 159,1 % 190,1 % Lainakanta, milj. euroa 15,0 milj. 20,3 milj. 22,6 milj. 29,8 milj. Lainakanta / asukas Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tavoitteena on vastata Mäntsälän kunnan asunto-ohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Vuonna 2012 laaditun ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti huomioidaan ikääntyvien asumistarpeet lisäämällä esteetöntä asumista ja tekemällä eläviä pihapiirejä eri asukasryhmille. Uudistuotantoa rakennetaan hyvien liikenneyhteyksien päähän ja keskustan tuntumaan. Perusparannuksia ja kiinteistöjen korjausta jatketaan pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan. Yhtiö omistaa asuntoja 555 kpl, yht ,9 m2 (2013: 580, m2. Asuntojen käyttöaste oli 97,06 % (2013: 95,25 %). Asuntojen vaihtuvuus on ollut 26,09 % (2013: 27,8 %). Asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 133 ruokakuntaa. Keskimääräinen vuokra oli 10,97 (2013; 10,55, ,62 ), josta pääomavuokra 8,06 ja hoitovuokra 2,91. Yhtiön luottotappioiksi kirjattiin euroa (2013; euroa). Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 3,2 milj. 3,3 milj. 3,7 milj. 3,8 milj. Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % 154,6 % 137,8 % 139,1 % 137,0 % Liikevoitto, milj. euroa 0,7 milj. 0,5 milj. 0,6 milj. -0,4 milj. Liiketulos / Poistot % 64,4 % 13,4 % 13,7 % -18,9 % Taseen loppusumma, milj. euroa 11,5 milj. 11,2 milj. 15,2 milj. 18,6 milj. Omavaraisuusaste % 6,2 % 6,9 % 6,4 % 3,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 334,2 % 313,2 % 405,6 % 469,8 % Lainakanta, milj. euroa 10,2 milj. 9,8 milj. 13,5 milj. 17,9 milj. Lainakanta / asukas

36 36 Mäntsälän kunta Mäntsälän Jäähalli Oy Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 0,31 milj. 0,33 milj. 0,34 milj. 0,34 milj. Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % 130,1 % 126,0 % 131,2 % 138,4 % Liikevoitto, milj. euroa 0,024 milj. 0,021 milj. 0,035 milj. 0,019 milj. Liiketulos / Poistot % 49,4 % 45,9 % 48,2 % 13,5 % Taseen loppusumma, milj. euroa 1,0 milj. 1,0 milj. 0,9 milj. 0,9 milj. Omavaraisuusaste % 17,3 % 18,6 % 21,1 % 22,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 260,3 % 210,0 % 213,0 % 198,7 % Lainakanta, milj. euroa 0,7 milj. 0,7 milj. 0,7 milj. 0,7 milj. Lainakanta / asukas käyntikertaa Jääajan myynti h (ei sisällä kunnan käyttöä) h h h h h h Mainospaikan myynti Jäähallin muu käyttö Tilikauden tulos (voitto)

37 Mäntsälän kunta Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Kiinteistöyhtiön toimialana on maanvuokrasopimukseen perustuen hallita sillä sijaitsevia rakennuksia tai sille rakennettavia rakennuksia. Toimistotalon bruttoala on 3648 m², josta kunnan vuokraama tila 1020,5 m² ja yhteistilat 298,1 m². Yhtiön lainakanta oli tilikauden lopussa 5,7 milj. euroa. Mäntsälän kunnan takausvastuu kiinteistöyhtiöstä oli 3 milj. euroa Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 0,20 milj. 0,47 milj. 0,46 milj. Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % 285,0 % 314,4 % 283,7 % Liikevoitto, milj. euroa 0,050 milj. 0,141 milj. 0,065 milj. Liiketulos / Poistot % -11,8 % 25,4 % -4,5 % Taseen loppusumma, milj. euroa 2,1 milj. 6,2 milj. 6,3 milj. 5,9 milj. Omavaraisuusaste % 9,3 % 2,7 % 3,3 % 3,4 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 3063,6 % 1304,9 % 1241,5 % Lainakanta, milj. euroa 2,0 milj. 6,0 milj. 5,9 milj. 5,7 milj. Lainakanta / asukas Mäntsälän Yrityskehitys Oy Kunnan elinkeinopalveluista vastaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Mäntsälän yritystoimintaa yhteistyössä kunnan, yritysten ja seudullisten organisaatioiden kanssa kunnan elinkeinostrategiassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan. Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 0,30 milj. 0,30 milj. 0,36 milj. 0,36 milj. Yhtiön toiminnan tuotot / toiminnankulut % 101,4 % 102,1 % 103,9 % 104,3 % Liikevoitto, milj. euroa 0,001 milj. 0,002 milj. 0,005 milj. 0,008 milj. Liiketulos / Poistot % 23,6 % 55,6 % 88,3 % 139,3 % Taseen loppusumma, milj. euroa 0,2 milj. 0,2 milj. 0,2 milj. 0,21 milj. Omavaraisuusaste % 73,9 % 78,1 % 82,0 % 79,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 16,9 % 14,7 % 10,2 % 9,9 % Lainakanta, milj. euroa 0,0 milj. 0,0 milj. 0,0 milj. 0,0 milj. Lainakanta / asukas

38 38 Mäntsälän kunta Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n sitovat tavoitteet Elinkeinotoimen sitovat tavoitteet on esitetty kunnan elinkeinostrategiassa. Mäntsälän kunnan strateginen tavoite : Mäntsälä on kilpailukykyinen ja elinvoimainen yritysten toimintaympäristö. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Uudet yritykset Suuret yritykset: 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yandex Oy aloitti toiminnan 2014, 20 työpaikkaa. Torsti Koskinen(Koskisen Betoni Oy) teki sijoittaumispäätöksen , 10 työpaikkaa Uusia yrityksiä rekisteröitiin Mäntsälään 97 kpl ja nettolisäys 53 kpl. Kunnan yrityspalvelut Olemassa olevat yritykset: yrityskonsultointien määrä vähintään 100 kpl/vuosi painopisteenä kasvuhakuiset yritykset Yrityskonsultoinnit 153 kpl vuonna Movenor Oy vuokrannut tontin Linnalasta,Lihta Oy kalanjalostamo vuokrannut tilat Poikkitieltä, Pasi-Robot Oy vuokrannut tontin Linnalasta,Ekholm Palvelut Oy vuokrannut tonttin Veturista, E-Ville.com Oy kiinalainen verkkokauppa aloittanut toiminnan, 4 henkilöä,pluslogistic Oy vuokrannut tontin Marjalasta. Toiminta ja olennaiset muutokset tilikauden aikana Markkinoinnin tehostamisen myötä asiakasmäärät ovat kasvaneet. Markkinointisuunnitelma on tehty ja toteutettu suunnitelmien mukaan. Kansainvälistä markkinointia on tehty suoraan asiakkaille tai yhdessä Invest in Finlandin kanssa. Seurataan tehostetusti yritysvaikutuksen arvioinnin toteutumista. Jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä rakennusalan suurten yritysten kanssa. Kaikkien suurten rakennusalan yritysten kanssa on käyty yhteisiä suunnittelupalavereita. Yhteistyötä syvennetään Keski-Uudenmaan elinkeinotoimijoiden kanssa (ns. Seutu Yp-hanke). Yhteistyö on selkeytetty seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa. Vuoden 2013 alusta MYK aloitti olemassa olevien ja aloittavien yritysten neuvontapalvelut sekä toiminnan Silmu ry yhteistyöelimenä. Silmu ry on maaseudun kehittämisyhdistys.. Yrityksen neuvontapalvelut toteutetaan MYK toimesta. Seutu Yp - sopimus on allekirjoitettu ja sopimuksessa on selkeytetty toiminnat. Vahvistetaan edelleen moottoritien ja Kehä V:n solmukohtaa yritysten sijoittautumisalueena. Kapulin ja Veturin alueelle on sijoittautunut uusia yrityksiä sekä Kapuli 3 kaava vahvistettiin. Kaavoitustyö on edennyt suunnitelmien mukaan Kapulin alueella. Vahvistetaan päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan sijoittautumismahdollisuuksia Mäntsälään.

39 Mäntsälän kunta 39 Asemanseudun päivittäistavarakaupan sijoittautumismahdollisuuksia selvitettiin. Uusia päivittäistavarakauppoja ei ole kaupan keskusliikkeillä suunnitteilla, mutta alueet, joihin tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa, on selvitetty. Erikoistavarakauppojen sijoittautuminen tulee keskustan alueella ajankohtaiseksi kun keskustan uudet kerrostalot valmistuvat. Tilikaudella 2014 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa vuonna 2014 voidaan edelleen ilmaista sanalla; taantuma. Mäntsälässä on selvitty taantumasta muuta Suomea paremmin. Suomen Yrittäjät teki tutkimuksen kuntien elinkeinopoliittisesta ympäristöstä. Tutkimus oli nimeltään Elinkeinopoliittinen Mittaristo Mäntsälä sijoittui Uudenmaan alueella parhaaksi kunnaksi. Tutkimuksessa todettiin että Mäntsälä on paras kunta yrittää Yandex Oy datakeskus aloitti ensimmäisen vaiheen toiminnan 2014 lopussa ja henkilökuntaa on palkattu noin 20 kpl ja välillisiä työpaikkoja on noin 30 (vartiointi jne.). Movenor Oy vuokrannut tontin Linnalasta, Lihta Oy kalanjalostamo vuokrannut tilat Poikkitieltä, toiminta käynnistyy vuonna Pasi-Robot Oy vuokrannut tontin Linnalasta ja rakentaminen on aloittettu, työllistää muutaman henkilön. Ekholm Palvelut Oy vuokrannut tonttin Veturista ja rakentaminen on käynnistynyt. E- Ville.com Oy kiinalainen verkkokauppa aloittanut toiminnan ja työllistää 4 henkilöä. Pluslogistic Oy vuokrannut tontin Marjalasta biopolttoaineiden varastointiavarten. Edellä mainittujen yrityksen myötä seurannaisvaikutukset paikkakunnalle ja alueelle on merkittävät. Mäntsälän työttömyysaste oli vuoden lopussa 7,6 % ja koko Uudenmaan 11,1 %. Kesäkadun avajaiset toteutettiin keväällä yhdessä Laurea AMK:n ja Mäntsälän Yrittäjät ry:n sekä Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n kanssa. Kansainväliseen markkinointiin keskityttiin Yhteistyötä Invest in Finlandin kanssa tehostettiin käymällä yhteisillä kansainvälisillä investointimessuilla. Ulkomaalaisia investoijia tavattiin vuoden aikana useita. Mäntsälän Yrityskehitys Oy, yhdessä kunnan kanssa oli vuoden aikana tiiviissä yhteistyössä Mäntsälän Yrittäjien, Yrittäjänaisten ja Nuorkauppakamarin kanssa kumppanuustapaamisissa, kehitysryhmässä, yrityskasvatusprojektissa, elinkeinoasianneuvottelukunnassa jne.. Osallistuttiin Kehä V projektiin jota hallinnoi Novago Yrityskehitys Oy. Jatkettiin hyvin sujunutta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja TE -toimiston kanssa (säännöllinen yhteydenpito). Osallistuttiin Moskovan Duuman, Baltic Rail hankkeen vierailun järjestämiseen. Yrittäjille järjestettiin hankintainfoja yhdessä kunnan kanssa ja kunnan omistamien yhtiöiden kanssa. Rahoitusinfoja pidettiin yhdessä ELY keskuksen ja Silmu ry:n kanssa. Alkaville yrittäjille järjestettiin keväällä ja syksyllä Minustako yrittäjä -ilta. Teimme hyvää yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa. Laurea AMK:n opiskelijat tekivät useita opinnäytetöitä toimeksiannostamme.

40 40 Mäntsälän kunta 7.5. Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tase ja sen tunnusluvut Mäntsälän kuntakonsernin toimintakate oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä -89,3 milj. euroa, jossa kasvua -3,0 milj. euroa, 3,5 % (2013; 1,1 %, 2012; 9,0 %). Toimintakulut kasvoivat 9,0 milj. euroa, 5,2 % ja -tuotot 6 milj. euroa, 7 %. Rahoituskulut kasvoivat netto 1,6 milj. euroon, jossa kasvua 0,06 milj. euroa. Vuosikate aleni 10,9 milj. euroon, asukasta kohden 531 euroon (2013; 755 euroa). Suunnitelmapoistoja kirjattiin 20,7 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 7 milj. euroa. Tilikauden tulos oli -10,2 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämää kirjattiin -12,2 milj. euroa. Kuntakonsernin tuloslaskelma sisältyy tilinpäätökseen. Investoinnit kasvoivat 53,6 milj. euroon, lisäys 29 milj. euroa. Investointien tulorahoitus -prosentti heikkeni edellisvuodesta 70,4 %:sta ja 20,5 %:iin. Mäntsälän kuntakonsernin taseen loppusumma oli ,35 euroa. Kuntakonsernin omavaraisuus laski 29,8 prosenttiin (2013; 35,2 %, 2012; 35,8 %, 2011; 39,4 %). Luku mittaa konsernin vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus nousi 82,8 prosenttiin (2013; 78,5 %, 2012; 76,1 %, 2011; 68 %). Konsernin lainakanta kasvoi 14,4 milj. euroa 116,2 milj. euroon ja asukasta kohden euroon. Vuonna 2013 konsernin lainakanta oli koko maassa keskimäärin 5 544/asukas ja Mäntsälässä euroa Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta , /asukas Koko maa Uusimaa Mäntsälä TPE 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

41 Mäntsälän kunta Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 22 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli-ja alipariarvot 1 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 50,3 49,5 Vuosikate/Poistot, % 52,9 113,3 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

42 42 Mäntsälän kunta KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 24,9 70,4 Lainanhoitokate 1,3 1,5 Kassan riittävyys, pv 15,0 10,6 Asukasmäärä

43 Mäntsälän kunta 43 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Koneet ja kalusto VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Ennakkomaksut ja kesken- Vapaaehtoiset varaukset eräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Sijoitukset Eläkevaraukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut pakolliset varaukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen pääomat 3 7 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat 3 7 Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta Aineet ja tarvikkeet Saadut ennakot Keskeneräiset tuotteet Ostovelat 3 Muu vaihto-omaisuus 1 Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainasaamiset 223 Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Lainat muilta luotonantajilta 253 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Muut saamiset Liittymismaksut ja muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Rahoitusarvopaperit VASTATTAVAA YHTEENSÄ Osakkeet ja osuudet 3 3 Sijoitukset rahamarkkina KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT instrumentteihin Omavaraisuusaste, % 29,8 35,2 Muut arvopaperit Suhteellinen velkaantuneisuus, % 82,8 75,8 Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas 298,8 768,7 VASTAAVAA YHTEENSÄ Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä

44 44 Mäntsälän kunta 8. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Mäntsälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos on ,92 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ,92 euron ylijäämäisestä tuloksesta kirjataan poistoeron vähennyksenä ,08 euroa sekä loput euroa taseeseen tilikauden ylijäämäksi. todeta, että kunnan velkamäärä oli tilikauden 2014 lopussa 48,6 milj. euroa, euroa/asukas ja kunnan takausvastuut yhteensä 63 milj. euroa. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus aleni 48,6 % ja omavaraisuusaste nousi 65 %:iin. Konsernivelka kasvoi 14,4 milj. euroa yhteensä 116,2 milj. euroon, euroon / asukas. Kuntakonsernissa suhteellinen velkaantuneisuus oli 82,8 % omavaraisuusasteen ollessa 29,8 %.

45 Mäntsälän kunta Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Toimintavuoden aikana oli menossa useita selvityshankkeita, joiden valmistelussa oltiin mukana tai valmisteltiin kunnan lausuntoja. Keski-Uusimaa kuntaselvityksessä tehtiin loppuraportti ja kunta päätti olla myös jatkoselvityksessä mukana. Valtakunnallinen Sote-uudistus sekä metropolihallintosuunnitelma teetättivät useita lausuntoja ja kunnanvaltuusto ja -hallitus käsittelivät asioita useita kertaa. Muutoin valtuuston ja hallituksen työskentely sujui edellisvuosien merkeissä; edellä mainitut hankkeet sekä erityisesti toimintavuonna päätökseen saatu kunnan konserniyhtiöjärjestely tarkoittivat huomattavaa kokousmäärää, joka näkyi myös lisääntyneinä kustannuksina. Talouspalvelukokonaisuuden siirtyminen Tuusulan talouspalvelukeskukselta KuntaPro Oy: lle oli merkittävä muutos toiminnallisesti. Uusien ohjelmistojen käyttöönotto sekä toimintatapojen muutokset jatkuvat tämän vuoden puolelle. Hinnoitteluperiaatteiden muutos muun muassa merkitsee, että sähköisiä toimintaprosesseja pitää edelleen kehittää ja esimerkiksi laskupostien määrää kyetä vähentämään. Myös konsernin sisäisten talousprosessien kehittäminen korostuu. Hankintatoimessa on edelleen kehitetty sopimushallintaa sekä tehty sisäistä analyysiä kunnan ostoista, sopimusten noudattamisista sekä prosesseista. Sähköistä hankintajärjestelmää ei vielä päätetty Tulosalueista maaseutu ja elinkeinotoimi pääsivät hyvin taloudellisiin sekä toiminnallisiin tavoitteisiin. Samoin maankäytön toimintatulot toteutuivat suunnitellusti, vaikka riskinä oli ja on edelleen huono suhdannetila, joka vaikuttaa rakentamisen määrään. Hallintopalvelut toimialan budjettiylitys oli merkittävä. Ylityksestä liki puolet tuli toimintatuottojen jäätyä arvioidusta; käyttöomaisuuden myyntitavoitteesta jäätiin n.0,25 milj. euroa. Toimintakulujen n.0,3 milj. euron ylitys koostui henkilöstökuluista sekä sivukuluista (ml. luottamushenkilöpalkkiot) sekä palveluiden ostosta (tietohallinto sekä työterveyshuolto). Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu ja osin toimeenpantu kunnan henkilöstöpaketin toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan myös kustannustenkasvua tässä haastavassa taloustilanteessa. Lisäksi edelleen on uusittu ja lisätty ohjeistusta, tiedotusta sekä erityisesti esimiestilaisuuksia, mm. esimiesten aamukoulutilaisuuksilla. Kaiken kaikkiaan toimialan toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu; riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta työtä on vielä edessä. Toimialan sairauspoissaolot olivat edelleen alhaisella tasolla, joka on myönteinen asia. Eläköitymiset on pyritty hyödyntämään lähes kokonaan: määräaikaisuuksia ja sisäisiä siirtoja on käytetty. Kovin pitkiä väliaikaisratkaisuja ei kuitenkaan voi tehdä, vaan hallinnon tukipalvelutkin tulee järjestää kestävällä tavalla ja yhteisellä mallilla kaikkia toimialoja koskien. Esa Siikaluoma hallintojohtaja

46 46 Mäntsälän kunta 10 Hallintopalvelut - toimiala Hallintopalvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,6 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,9 % Toimintamenot ,3 % ulkoinen ,4 % sisäinen ,7 % Toimintakate ,8 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,2 % Vyörytysmenot ,6 % Tilikauden tulos ,0 % Yleishallinto - tulosalue Yleishallinto Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,6 % ulkoinen ,0 % sisäinen ,7 % Toimintamenot ,8 % ulkoinen ,4 % sisäinen ,8 % 694 Toimintakate ,7 % Suunnitelmapoistot ,8 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot ,4 % Vyörytysmenot ,6 % Tilikauden tulos ,7 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun avoimuuden lisääminen Arviointi kunnan viestinnän onnistumisesta Tp ennuste: Arviointi tehty viestintäryhmässä ja päivitys kunnan viestintäsuunnitelmaan. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne / sote uudistukseen liittyen Toteuma: Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tilaisuuksia pidetty kolme, Sote lausunto annettu sekä Kuuma-kuntien sisällä vaikutettu.

47 Mäntsälän kunta 47 Aktiivinen työllistämispolitiikka käytännössä Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) Toteuma: Kunta työllistänyt vuoden aikana 14 työtöntä henkilöä nuorten työllistäminen erityiskohteena (mm.duunitreffit), perusturvan toimialalla työnsuunnittelija palkattu. Kunnan työttömyysaste noussut, mutta mailtillisemmin kuin lähikunnissa. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / parannus Toteuma: Hyvinvointikertomus laadittu ja hyväksytty. Täytöönpano osana muuta kunnan raportointia sekä johtoryhmän seurantaa. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Toteuma: Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Erillistä arviota ei toimintavuoden aikana tehty; hallinnon uudistus kesken ja arviokeskustelut hankkeen yhteydessä. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Hankintaprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Hankintaryhmän kysely Toteuma: Kysely toteutettu 10/14. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Toteuma: Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Tehtynä tilinpäätökseen 2015 mennessä. Sähköisiä palveluja otettu käyttöön Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Toteuma: Asiointitili käyttöön 10/14 Eterveys 2014, Mantra (intra) otettu käyttöön viestikanavana ja työryhmätöihin, vuoden loppuun mennessä kunta siirtyi sähköisen kokouskäytäntöön, lukuun ottamatta viimeistä ryhmää (8 kpl) valtuustosta. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Toteuma: Palautteiden säännönmukainen läpikäynti Riskienarviointi suoritettu, toimialajohtoryhmät palautearvioijina jatkossa. Sisäisten koulutusten arvioinnin käyttöönotto 2015 puolella.

48 48 Mäntsälän kunta Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä Arviointien kattavuus esimiehistä Toteuma: Kaikille esimiehille tehty Deep lead johtamisarviointi alkuvuodesta 2014 Henkilöstön työilmapiirikysely toteuttaminen 12/2014, palaute ja toimenpiteet vuoden aikana Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Mallitoimenkuvat tehtynä, TVA-järjestelmä käytössä Toteuma: TVA-työ perusturvan osalta edistynyt, tavoitteena saada valmiiksi alkusyksystä 2015 Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus 90 % Toteuma: Loppuvuodesta erilliskyselyllä esimiehiltä selvitettävä asia Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Toteuma: Konserniohjeen tarkistus tehtiin 12/2014., valtuustoarvio/puoliväliarvio 2015 alkuvuonna. Konserniyhtiöjärjestely on laitettu toimeen. Sisäistä tiedonkulkua on parannettu mm. tytäryhtiöiden asioiden informoinnissa kunnanhallitukselle. Sairauspoissaolojen vähentyminen Toteuma: Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolot ovat vähentymässä kuluvan vuoden aikana, tämän hetkinen tieto 13,1 pv. Vuonna ,7 pv Koulutustapahtumien määrä ja laatu Toteuma: Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Selvitys osana vuoden 2014 henkilöstökertomusta Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Toteuma: Kysely Tehdään 2015 vuoden puolella osana Talouden tasapainotusohjelmaa. Konserniyhteistyö Toteuma: Konsernijohtoryhmän itsearviointi Ei ole tehty erillistä kyselyä. Kuukausittaiset keskustelut konsernijohtoryhmässä.

49 Mäntsälän kunta Elinkeinotoimi tulosalue Elinkeinotoimi Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ,8 % ulkoinen ,8 % sisäinen -4 Toimintakate ,8 % Suunnitelmapoistot ,5 % -695 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,6 % -591 Tilikauden tulos ,0 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Toteuma: Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Toteuma: Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 153 kpl Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Toteuma: Kappaleet 7 kpl. Myyty 2 kpl ja vuokrattu 1 kpl

50 50 Mäntsälän kunta 12 Pelastus -tulosalue Pelastus Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ,8 % ulkoinen ,9 % sisäinen ,0 % Toimintakate ,8 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,8 % Tulosalueelle sisältyy euron määrärahan pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle (v. 2013; euroa). 13 Maaseututoimi -tulosalue Maaseututoimi Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,4 % ulkoinen ,4 % sisäinen Toimintamenot ,6 % ulkoinen ,9 % sisäinen ,7 % Toimintakate ,5 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,9 % Tilikauden tulos ,6 % -764

51 Mäntsälän kunta Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosalue Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,8 % ulkoinen ,8 % sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate ,8 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,7 % Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. 19 Tarkastustoimi - toimielin 19 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ,9 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,6 % Toimintakate ,9 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,6 % Vyörytysmenot ,9 % -150 Tilikauden tulos ,0 % 502 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu euron määräraha.

52 52 Mäntsälän kunta 18 Maankäyttölautakunta - toimiala Toimialajohtajan katsaus Rakennusalalla vallitsevan hiljaisen kauden johdosta maankäyttöpalvelujen tulonmuodostus jäi huomattavasti arvioidusta. Tämä tosin oli kyllä arvioitavissakin jo syksyllä. Esimerkiksi maankäyttösopimuksien kautta saatiin tuloja vain 15 % arvioidusta. Toisaalta rakennusvalvonnan tulot ylittyivät 20 %:lla. Kokonaisuutena tulosalueen tulot ylittyivät ja menot alittuivat. Menopuolella on suurin menoperä palkkakustannukset ja ne pysyivät arvioidun rajoissa. Ulkopuolisia konsultteja käytettiin hyvin vähän ja siinä muodostui säästöä. Maankäyttölautakunta kokoontui 12 kertaa ja vuoden viimeisessä lautakunnassa myönnettiin luvat mm. 200 asunnolle yhteensä kerrosneliömetrille. Suunnittelutarveratkaisuja haettiin hieman vähemmän kuin edellisvuosina. Vuonna 2014 ei tehty ainoatakaan merkittävää maankäyttösopimusta, koska entisiä vielä toteutetaan ja uudet eivät ole kysynnän puutteen vuoksi lähteneet edes suunnitteluasteelle saati laskutusvaiheeseen. Vuonna 2014 oli voimassa tilapäinen maan myyntivoiton verovapaus ja se johti siihen, että kunta teki ennätysmäärän maakauppoja hehtaareissa mitaten. Maata hankittiin sekä Hyökännummelta, että keskustasta pääasiassa asumisen tarpeisiin, mutta myös tuotantotoimintaan. Alueiden suunnittelu käynnistyy välittömästi. Osa alueista on jo asemakaavoitettua, mutta osa myös ns. raakamaata, kuitenkin aivan nykyiseen asemakaavaan rajoittuen. Maankäyttöpalveluissa tehdään koko ajan kiinteistöomaisuuden jatkojalostussuunnittelua tulevia vuosia ja noususuhdanteita varten ja uskotaan nyt tehtävän kehitys- ja jalostustyön tuovan tuloja noususuhdanteen aikana. Kehitystyötä kuitenkin hidastaa kaavoitusresurssien vähäisyys ja "haavoittuvuus" niin taloudellisesti kuin henkilöstön määränkin suhteen. Henkilökunnasta on vuoden aikana vähentynyt yksi työntekijä, jonka työpanosta korvaa osittain yksi hallintopalveluiden työntekijä loppujen tehtävien jakautuessa muille maankäyttöpalveluiden työntekijöille. Henkilöstön terveydentila on ollut kiitettävä. Myös ergonomiaa on parannettu kalustomuutoksilla joidenkin työntekijöiden osalta. Kaavoituksessa merkittävin saavutus oli Kapuli III alueen asemakaavan laillistuminen. Sillä saatiin uutta yritystonttivarantoa yli kerrosneliömetriä. Lisäksi valtuusto hyväksyi vuoden aikana kolme muuta asemakaavan muutosta, joista yhdestä on valitus vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa. Samoin valitus Taruman asemakaavasta on edelleen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana.

53 Mäntsälän kunta 53 Keskustassa on vireillä kolme merkittävää rakentamiseen liittyvää kehittämishanketta (Apponen, Kivistöntie 2 ja Keskuskatu 2), joissa maankäyttöpalveluilla on roolinsa, mutta niiden kaikkien lopullinen toteutuminen on kiinni ulkopuolisista tahoista ja täten myös tulonmuodostus riippuu tästä päätöksenteosta. Lauri Pouru kaavoitusjohtaja 18 Maankäyttöpalvelut -tulosalue Maankäyttötoimi Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,9 % ulkoinen ,1 % sisäinen Toimintamenot ,9 % ulkoinen ,4 % sisäinen ,5 % Toimintakate ,7 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,4 % Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Ts 2015 Ts 2016 Muutos % Tp 14/Tp 13 Muutos % Tp 14/Ta 14 Maankäyttö ltk kokoukset ,1 % 9,1 % Rakennusluvat - lupia kpl ,6 % -35,7 % - huoneistoja ,7 % 66,1 % - katselmuksia ,3 % 44,4 % Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut ,8 % 11,1 % Luovutettuja kunnan tontteja (myynti / vuokraus) -AO-tontit ,2 % -65,0 % -AP / AR AK-tontit ,3 % -T / K-tontit ,0 % -AO-vuokratonttien myynti ,0 % -muut kaupat /vuokrasopimukset ,0 % Maankäyttö-sopimukset ,3 % 250,0 %

54 54 Mäntsälän kunta Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tärkeiden keskustahankkeiden käynnistyminen: Apponen, Kivistöntie 2, Tiimarin kortteli, Sepäntie 3-5 Vähintään kohteiden rakentamisen käynnistyminen, mieluimmin valmistuminen Toteutuminen: Tiimarin korttelissa yksi talo valmistui syksyllä ja seuraavien talojen rakennusluvat on myönnetty 12/2014. Sepäntie 3-5 hanke on käynnistynyt ja valmistuu syksyllä Apposen ja KIvistöntien suunnittelut ovat vielä kesken ja myös riippuvaisia suhdanteista. Kapulin yritysalueen rakentamisvalmiuden parantaminen vaiheiden IIc ja III asemakaavojen valmistuminen, mahdollisesti osayleiskaavatyön käynnistys edellytysten parantamiseksi. Toteutuminen: Em. asemakaavat ovat vahvistuneet ja alueen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistyneet. Yleiskaavatyötä ei ole käynnistetty. Raakamaan hankinta eri tarkoituksiin hyödyntäen mahdollista luovutusvoiton verohelpotusta. Raakamaata noin 50 ha. Asunto-ohjelman päivitys ja toteuttaminen Toteutuminen: Raakamaata hankittiin noin 65 ha Vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantaminen Toteutuminen: Ei ole toteutunut. Sähköisten palveluiden kehittäminen. Toteutuminen: Valmistellaan sähköistä arkistointia rakennusvalvonnassa ja uudistetaan paikkatietojen hallintaympäristöä Paikkatieto-ohjelman uudempi versio on jo käytössä ja kunta ilmoitti siirtyvänsä Lupapiste.fi -järjestelmään loppuvuodesta 2015.

55 Mäntsälän kunta Perusturvapalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Vuoden 2013 hyvän tilinpäätöksen ja kunnan talouden niukkenemisen vuoksi toimialalle asetettiin kunnanhallituksen päätöksellä toimintavuoden alussa tiukat säästövelvoitteet sen lisäksi, että alkuperäistä talousarviota muutettiin ja määrärahoja karsittiin. Muutetun talousarvion ja asetettujen säästövelvoitteiden mukaisesti toimialalla toimittiin kaikilla organisaation tasoilla. Tämä näkyy toimialatason talousarvion merkittävänä alittumisena. Talousarviomäärärahojen ylitystä syntyi tulosalueista vain Hoito- ja hoivapalveluissa, jonka kasvu edelliseen vuoteen on kuitenkin maltillinen. Tulosalueiden sisäiset toteumat ja poikkeamat on analysoitu tässä asiakirjassa tulosalueiden omissa osioissa. Toimialan perustehtävä ja asetut tavoitteet ohjasivat toimintaa, asetettuihin tavoitteisiin päästiin pääsääntöisesti. Tavoitteiden toteumasta, toimintavuoden sisällöstä, talousarvion toteumasta ja siitä poikkeamista, asiakkuuksista ja palveluista on tässä toimintakertomuksessa kuvausta tulosalueittain (valtuustotaso). Toimialan käyttötalousosan toimintakate oli tilinpäätöksessä yhteensä Toimintakate alitti talousarvion 3,1 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 miljoonaa euroa (+2,3 %). Toimintamenot olivat noin 93 miljoonaa euroa. Ne alittivat talousarvion 3,5 miljoonalla eurolla. Toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 miljoonaa euroa (+2,1 %). Toimintatuottoja syntyi noin 26 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion tulo-odotus alittui noin euroa. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden noin euroa (+1,6 %). Pornaisten yhteistoimintaosuus oli noin 14,2 miljoonaa euroa. Se laski edellisestä vuodesta noin eurolla. Investointimenoissa talousarvio alittui noin eurolla. Osa tietojärjestelmien käyttöönotoista ei toteutunut vaan ne siirtyivät vuodelle 2015 johtuen osin toimittajan kyvystä toimittaa järjestelmiä ja että kansalliset käyttöönotot eivät mahdollistaneet yhtäaikaista investointia. Pegasos-tietovarasto jätettiin toteuttamatta sekä sähköisten kokouskäytännön laitteet hankittiin leasingillä säästövelvoitteen vuoksi. Kaunismäen päiväkodin ensikertainen kalustaminen toteutettiin suunniteltua vähäisemmillä kalusteilla. Vanhat kalusteet hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan. Perusturvan kaksi päätearkistoa kalustettiin investointimäärärahoista säästyneillä rahoilla. Vuosia ellei kymmeniä rästissä ollut toimialan arkistoinnin päivitys saatiin käyntiin. Eija Rintala perusturvajohtaja

56 56 Mäntsälän kunta 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveys-palvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,4 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht ,1 % sisäinen ,6 % Toimintamenot ,3 % ulkoinen ,8 % sisäinen ,0 % Toimintakate ,6 % Suunnitelmapoistot ,2 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ,7 % Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen).

57 Mäntsälän kunta Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: kuntatalouden tiukkeneminen kunta- ja palvelurakennemuutokset valinnanvapauden mukanaan tuoma terveydenhuollon palvelujen kysynnän mahdollinen muutos ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) alle kouluikäisten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tiloihin liittyvät investointitarpeet sekä lasten ja perheiden muiden palveluiden tarpeen kasvu (esim. hyvinvointineuvola)

58 58 Mäntsälän kunta 31 Perusturvan johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat perusturva-palvelujen perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto sekä kunnan päättäjille että mahdollisille riskiryhmille. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat työntekijäresurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyssektorilla lainsäädäntöuudistukset ovat merkittäviä toimintaympäristön muutokset vuosina Terveydenhuoltolaki astui voimaan Laki toi muutoksia mm. potilaiden mahdollisuuksiin valita hoitopaikka ja hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö sekä antoi oikeuden käyttää hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon kotikunnan ulkopuolista terveyskeskusta pitempiaikaisen oleskelun vuoksi. Potilaan valinnanvapaus laajenee siten, että henkilö voi valita perus-terveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman koko maan alueelta. Kotikuntalain muutos tuli lukien, jolloin laitoshoidossa olevat, asumispalveluissa ja perhehoidossa asuvat henkilöt voivat valita vapaasti kotikuntansa. Muutokseen sisältyy kuntien välinen kustannusten korvausjärjestelmä. Kotikuntalain muutos sekä potilaan valinnan vapaus lisää kuntien välistä laskutusta. Käynnissä on myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevan lainsäädännön valmistelu sekä sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus. Uuden sosiaalihuollon yleislain voimaantulon ajankohdaksi on kaavalitu vuotta Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva laki tuli voimaan Lakia sovelletaan kaikkiin sosiaalihuoltolain 17 :ssä lueteltuihin sosiaalipalveluihin ja varhaiskasvatus-palveluihin, joita on mahdollisesti tuottaa yksityisesti. Kunnalla on valvontavelvollisuus, jota varten Valvira on laatinut erilliset valvonta-ohjelmat.

59 Mäntsälän kunta 59 Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan kansallista omaishoidontuen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteen on mm yhtenäistää omaishoidontuen perusteita. Nämä muutokset ovat tulossa suunnitelmakaudella. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista on tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi keväällä Tavoitteena on, että uusi laki astuu voimaan Koko toimialaa koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuuma-organisoitumista koskevat muutokset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Kansallisen sähköisen arkiston käyttöönottoon liittyvä toimeenpano. Talousarvio ei sisällä varausta palkankorotuksiin. Tästä johtuen toimipisteiden sulkuja joudutaan todennäköisesti pidentämään aikaisempiin loma-ajan aikaisiin sulkuihin nähden. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun nyt arvioitua päivähoitopaikkojen kasvua lukuun ottamatta. Toimintavuoden aikana arvioidaan asiakas- ja palvelukriteerien tiukentamisen tarve. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta määräaikaisen laskentasihteerin tehtävien jatkamiseen talousarviovuonna. Mikäli kunnan hallinnon keskittäminen ei toteudu, toimiala tarvitsee tämän resurssin, jotta kaikki tehtävät pystytään hoitamaan. 31 Perusturvan johto ja hallinto tulosalue Perusturvan johto ja hallinto Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,6 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht ,5 % sisäinen ,8 % Toimintamenot ,9 % ulkoinen ,6 % sisäinen ,5 % Toimintakate ,2 % Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot ,6 % Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos ,2 %

60 60 Mäntsälän kunta Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteuma: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Kuntaliitos- ja sote-selvitystyöhön osallistuttiin aktiivisesti ja etenemisestä raportoitiin päätöksentekijöille ja tiedotettiin toimialan sisällä. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Toteuma: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen ekuura-hanke kansallisen sähköisen arkiston käyttöönotossa toteutettiin kumppanuusyhteistyönä Järvenpään ja Hyvinkään kanssa THL:n ja osin kuntien omalla rahoituksella. Seudun kuntien ja muiden sote-toimijoiden kanssa yhteistyötä toteutettiin usein eri muodoin (hoito- ja palveluketjut, palveluiden sisällöllinen arviointi ja kehittäminen, yhteiset määrittelyt, yhteiset kilpailutukset). Kunnan sisällä toimialojen yhteistyötä tiivistettiin perustehtävän edellyttämästi. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Toteuma: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Kuntatason hyvinvointikertomuksen laadintaprosessia ohjattiin toimialalta. Prosessi toi esiin tarpeet kunnan hyvinvointijohtamisen roolien ja vastuiden selkeyttämiselle ja toimialojen yhteistyön edelleen kehittämiselle. Tämä tulee valtakunnallisten sote-muutosten myötä korostumaan. Talouden Forecast-raporttipohjiin lisättiin talousarvion toteutumisen arviointia helpottavia sarakkeita (mm. laskennallinen ennuste). Talouden toteumaraportointia lautakunnalle kehitettiin havainnollisempaan suuntaan. Kehittämistyö jatkuu tältä osin Toimintatiedon ajantasaisuus ja käytettävyys johtamisessa ja päätöksenteossa edellyttää lisäpanostusta. Talouden ennustettavuutta heikensi toimintatiedon puutteellisuus. Tämä heikkous muodosti ja on edelleen yksi merkittävimmistä riskeistä talouden johtamisessa. Asiakas- ja potilastietojärjestelmistä saatu toimintatieto ei ollut riittävästi hyödynnettävissä. Tiedolla johtaminen ja talouden nykyistä luotettavampi ennustaminen edellyttävät lisäpanostusta toimintatiedon dokumentointiin ja raportointiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietovarastot tulevat omalta osaltaan mahdollistamaan raportoinnin parantamista. Koko toimintavuoden suureksi puutteeksi todettiin sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän sovellusasiantuntijan puuttuminen. Asiantuntemuksen lisäämistä on toimialan talousarvioon esitetty muutamat edelliset vuodet. Resurssia ei ilmeisestä tarpeesta huolimatta saatu. Talouden luotettava ennakointi ei ollut ajantasaista eikä mahdollista ilman ajantasaista tietoa toiminnasta. Toiminnan ollessa nykyisen laajuista, manuaalinen toimintatietojen seuranta ei enää ollut mahdollista. Tukipalveluhenkilöstön vähenemisen myötä manuaalinen seuranta vaikeutui entisestään. Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Toteuma: Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Yksilökohtaiset toimisto- ja tietohallintotiimin ja taloustiimin henkilöstön työnkuvat tarkistettiin vastaamaan prosesseja. Kirjaamis- ja tiliöintiohjeita päivitettiin. Kuntatason ohjeissa todettiin edelleen kehittämistarvetta.

61 Mäntsälän kunta 61 Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Toteuma: earkiston käyttöönotto suunnitellusti. earkisto otettiin käyttöön. Seudullinen yhteishanke tuki käyttöönottoa. earkiston kakkosvaiheelle ei saatu haettua THL:n rahoitusta. Toisen vaiheen käyttöönotolle on valtakunnalliset aikataulut. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Toteuma: Oman työn kehittäminen toteutui yksiköittäin. Henkilöstö otti lisääntyvässä määrin vastuuta oman työn kehittämisestä työhyvinvointia lisäten (omaan työhön vaikuttaminen). Yksiköittäin, tulosalueittain ja toimialatasolla kokouskäytännöt toimivat. Kunnassa toteutettiin työhyvinvointikysely joulukuussa. Tulokset saatiin 2015 puolelle ja niiden käsittely on menossa. Edelliseen kyselyyn nähden toimialan tulos parani edelleen ja oli toimialavertailujen ykkönen. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana ja perustelut poikkeamille: Laskentasihteerin (vähennettiin säästönä määräaikainen toimi) töiden hoito olemassa olevan henkilöstön toimesta aiheutti työpaineita sekä runsaita saldokertymiä. Vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtävät hoidettiin vuoden aikana osittain palkkatukityöntekijän toimesta, loppuvuonna tehtävän hoitaminen ratkaistiin toimialan sisäisin henkilösiirroin. Atk-palveluista jäi käyttämättä n euroa, mikä johtuu siitä, että useita käyttöönottoja siirrettiin vuodelle Toimittaja ei kyennyt toimittamaan kyseistä tuotetta sovittuna ajankohtana. Lisäksi earkistosta ei pystytty myöskään toteuttamaan kaikkia osa-alueita suunnitelman mukaisesti johtuen puutteellisista kansallisista määräyksistä. Nämä on suunniteltu toteutettavaksi vuosien aikana. Lisäksi asiantuntijapalveluista säästettiin, koska kyseiset kustannukset maksettiin ekuura-hankkeesta (THL:n rahoitus Mäntsälälle, Hyvinkäälle ja Järvenpäälle). Investointiosa: Osa tietojärjestelmien käyttöönotoista ei toteutunut vaan siirtyivät vuodelle 2015 johtuen osin toimittajan kyvystä toimittaa järjestelmiä ja että kansalliset käyttöönotot eivät mahdollistaneet yhtäaikaista investointia. Tämän vuoksi Kanta-arkistohankkeestä jäi säästöä n euroa. Perusturvan sähköinen kokouskäytäntö ja Pegasos tietovarasto jätettiin investoinneista toteuttamatta säästövelvoitteiden vuoksi. Vuoden 2014 aikana kalustettiin perusturvan kaksi päätearkistotilaa ( euroa). Aiheutuneet kustannukset katettiin säästyneistä investointimäärärahoista. Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ensikertaisen kalustamisen kustannuksista jäi lisäksi säästöä n euroa. ProConsona asiakasjärjestelmän sovellustuen puute ei mahdollistanut järjestelmää käyttävien henkilöiden koulutusta ja kirjaamisen taustatietojen päivittämistä vaikeuttaen toimintatiedon raportointia ja tilastointia. Tästä johtuen talousarvion laadinnassa, osavuosikatsauksissa ja muussa raportoinnissa ei ollut käytössä sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatuksen ajantasaisia eikä aina oikeitakaan toimintatietoja. Käyttäjille ei ole ollut tarjota käyttäjätukea, jotta edellä mainitut ongelmat saataisiin ratkaistua. Järjestelmän kehitystyö myös kansallisten ratkaisujen osalta on jäänyt heikoksi. Nämä puutteet ovat osasyy talouden ennustamisen haasteisiin (toimintatieto oleellinen).

62 62 Mäntsälän kunta 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalue Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto, Psykiatrinen sairaanhoitaja Lapsi- ja koulupsykologit sekä koulukuraattorit Nuorten tukipiste Puheterapeutit Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen (Välivuokrausasunnot) Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, Ehkäisevä toimeentulotuki, Täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tue Hyvinvointineuvola: Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Ennalta ehkäisevä perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu Terveyskeskuspsykologi Puheterapia Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Päihdehuolto: Laitoshoito, Avohoito, Ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, Ylläpito- ja korvaushoito, Katkaisuhoito, Kuntoutushoito, Asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrinen sairaanhoitaja, Asumispalvelut, Muu mielenterveystyö, esim. avustukset Työllistämistoiminta: Kuntouttava työtoiminta, Muu työtoiminta

63 Mäntsälän kunta 63 Vammaispalvelut: Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, Asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, Ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, Tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, Asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Uusi sosiaalihuollon yleislaki tullee voimaan vuotta Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Valmistelussa on esitys uudeksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi, mikä koskee esi- ja perusopetusta ja toisen asteen lukio-opetusta ja ammatillista koulutusta. Esityksen mukaan jokaisella opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä tulee olla käytettävissä koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä mm. opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Nämä palvelut tulee järjestää laissa säädetyssä määräajassa. Talousarvioon ei sisälly em. toiminnan turvaavaa lisäresurssia. Riskinä on lapsen/nuoren palveluprosessin käynnistymisen viivästyminen ja sitä kautta tarve tulevaisuudessa raskaammalle ja kalliimmalle palvelulle. Valvira ja Aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien resurssien riittävyyttä. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Perhepalveluiden haasteet liittyvät edelleen perheiden monimutkaistuneisiin ongelmiin, syrjäytymiseen, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin, nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä on huomioitava perheiden elämäntilanteiden ja perherakenteiden monimuotoistumien. Muutokset edellyttävät entistä enemmän moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

64 64 Mäntsälän kunta Hyvinvointisuunnitelmaa varten tehdyn kyselyn mukaan peruskouluikäisten lasten vanhempien huolenaiheita ovat nuorten tekemisen puute (mm. tilapuutteet), päihteet sekä lasten ja nuorten käyttäytyminen. Vanhemmat toivovat panostusta mm. kouluterveydenhuollon lääkäripalveluihin, kodinhoitajapalveluihin, nuorisotyöhön ja matalan kynnyksen palveluihin. Tulosalueen johto ja asiantuntijat esittivät kuntastrategian mukaisesti matalan kynnyksen palvelujen ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamista. Tehdyt resurssiesitykset tukisivat perusturvan strategisia tavoitteita ja suuntaisivat palvelua voimakkaammin korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn. Valtuuston antama talousarvioraami ei mahdollistanut esitettyjen lisäasiantuntijoiden esittämistä. Talousarvioehdotus sisältää kuvauksen (pykälän liitteenä) siitä, mitä toiminnallisia, laadullisia ja taloudellisia riskejä tehty karsinta sisältää. Alkuperäinen tulosalueen esitys sisälsi seuraavat suunnitelmat: Matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan ja parannetaan edelleen aikuissosiaalityön perhetiimin, hyvinvointineuvolan lapsiperheiden kotipalvelun, koulupsykologipalvelun ja kouluterveydenhuollon saatavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä kehittämällä ryhmätoimintaa (esim. murrosikäisten vanhempien vertaisryhmät) ja aloittamalla yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa perhekummi- ja kaveritoimintaa. Vuodelle 2014 esitettään perustettavaksi seuraavat vakanssit: lapsiperheiden kodinhoitaja, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja (eläköitymisen mahdollistama toimen nimikemuutos). Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tullee voimaan lukien. Laissa on lakisääteiset rajat koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelujen saatavuudelle. Vuoden 2013 aikana on kartoitettu kotona asuvien kehitysvammaisten asuminen ja siihen liittyvä palvelutarve laaditaan kehitysvammaisten asumisen järjestelyä koskeva toimenpideohjelma. Nuorten yhteiskuntatakuu astui voimaan lukien. Tästä velvoitteet ohjaavat edelleen toimintavuotta Jokaisella alle 25-vuotiaalle on tarjottava työharjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen, nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvien tekijöiden tunnistaminen sekä varhainen puuttumien nuorten syrjäytymiskehitykseen. Suurin haaste toiminnalle on edelleen nuorisotoimen starttipajan asianmukaisten tilojen puute sekä henkilöstöresurssivaje. Nuorisotoimi on perusturvan keskeinen kumppani nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Moniammatillisuutta ja kumppanuuksia hyödynnetään palvelujen tuottamisessa. Kumppaneilta odotetaan yhteistyötä myös palvelujen kehittämiseen.

65 Mäntsälän kunta 65 Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Hyvinvointineuvolan uudet toimitilat valmistuvat Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,7 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht ,5 % sisäinen ,3 % Toimintamenot ,1 % ulkoinen ,4 % sisäinen ,0 % Toimintamenot ,4 % Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ,4 % Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Toteuma: Aikuissosiaalityössä aikuistiimissä asiakassuunnitelmien kattavuus toteutui 100 % muutostyön asiakkaille. Suunnitelmat sisältävät myös aktivointisuunnitelmat, joita tehtiin 100 asiakkaalle. Päättyneitä asiakkuuksia oli toimintavuonna vähän. Asiakkuudet ovat pitkäkestoisia johtuen asiakkaiden tilanteista (mm. pitkäaikaistyöttömyys). Aikuissosiaalityön nuorten ja perhetiimissä asiakassuunnitelmien kattavuus toteutui 100 % muutostyön asiakkaille. Päättyneitä asiakkuuksia oli 35 % asiakkaista. Vammaispalvelussa palvelusuunnitelmien kattavuus 100 %. Asiakkuudet ovat pitkäkestoiset. Asiakaspalautekyselyä ei järjestetty Aikuisten psykososiaalisen yksikön toiminnoissa Asiakassuunnitelmien kattavuus 100 %. Kuntouttavassa työtoiminnassa päättyneet asiakkuudet 32 % kaikista asiakkuuksista. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa asiakastietojärjestelmä ei tilastoi asiakassuhteen päättymistä. Manuaalista laskentaa ei tehty. Työntekijöiden arvion mukaan 60 % alkaneista asiakkuuksista päättyi. Päivätoiminnassa päättyneitä asiakkuuksia alle 1 %. Asiakkuussuhteet tulevat olemaan pitkäkestoisia. Kuntouttava työtoiminnassa 90 % asiakkaista oli tyytyväisiä ja kokivat toiminnan vaikuttaneen positiivisesti elämäntilanteeseensa.

66 66 Mäntsälän kunta Päihde- ja mielenterveystyössä asiakaspalautetta ei ole systemaattisesti kerätty. Suullisesti saatiin positiivista palautetta mm. psykiatristen hoitajien toiminnasta ja tavoitettavuudesta. Lasten ja perheiden tukipalvelujen yksikössä Asiakassuunnitelmien kattavuus 100 % lukuun ottamatta Nuorten tukipistettä, jossa suunnitelmien kirjaaminen aloitettiin elokuussa Kuraattorien osalta siirryttiin käyttämään asiakastietojärjestelmää alkaen kuraattorien siirryttyä perusturvaan. Asiakasjärjestelmä ei tilastoi asiakassuhteen päättymistä. Manuaalista laskentaa ei tehty. Asiakkuuden kesto vaihtelee palvelujen mukaan, esim. perheneuvolassa asiakkuuksista vuoden aikana päättyy arviolta 35 %. Asiakkuuden päättyessä käytiin systemaattisesti palautekeskustelu palvelun vaikuttavuudesta ja asiakkaan palvelukokemuksista. Yleisesti palveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Myönteisin palaute koski sitä, että palveluihin ei tarvitse jonottaa useita viikkoja ja asiakas on tullut kuulluksi. Palautekeskusteluissa esiin tulleet kielteiset palvelukokemukset johtuivat pääosin siitä, että tarjottu apu ei ole olut riittävää. Tällöin esimerkiksi asiakas olisi toivonut perheneuvolalta konkreettisempaa ohjausta perheen arkeen, jolloin perheneuvolan työparina esimerkiksi perhetyö olisi tukenut perhettä enemmän. Hyvinvointineuvolassa Lapsiperheiden kodinhoidossa asiakassuunnitelmien kattavuus 100 %. Palvelun käyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja palvelun koettiin vastaavan perheitten tarvetta. Hyvinvointineuvolassa yksilöllisen tarpeen mukaisiin terveystarkastuksiin tehtiin asiakassuunnitelmat 100 %. Moniammatilliset tiimit kokoontuneet säännöllisesti ja asiakkaalta saatiin kouluarvosana Perheet kokivat saaneensa tarvitsevansa avun. Kouluterveydenhuollossa Yksilöllisen tarpeen mukaisiin terveystarkastuksiin liittyvien asiakassuunnitelmien kattavuus 100 %. Huoltajien osallistuminen 1-5 luokan oppilaiden osalta lähes 100 %, 8-luokan vanhempien osallistuminen noin 80 %. Lastensuojelussa Lapsikohtaisten asiasuunnitelmien kattavuus 86 %. 7 % asiakkaista suunnitelman tekeminen tammikuussa % asiakkaista suunnitelma tekemättä. Laki edellyttää, että kaikille asiakkuudessa oleville on tehtävä lapsikohtaiset asiakassuunnitelmat. Tilannetta seurattava. Sijoitettavia lapsia oli toimintavuoden aikana Mäntsälässä 59 ja tilanteessa 31. Vastaavat luvut Pornaisissa 9 ja tilanne 7 Erillistä asiakaspalautekyselyä ei järjestetty Perhetyössä asiakassuunnitelmien kattavuus 100 %. Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät). Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Toteuma: Maestro-ryhmät nuorten stressin hallintaan olivat toiminnassa. Perheneuvolassa käynnistyi omien ryhmien toteutuksen arviointi ja suunnittelu. Nuorten tukipisteessä aloitettiin poikien ryhmä sekä vanhempien ryhmä. Palaute ryhmätoiminnasta oli hyvää. Ryhmään osallistuneiden hyvinvointi lisääntyi (esim. maestro-ryhmässä mielialakysely ennen ja jälkeen ryhmän todentaa ryhmämuotoisen toiminnan vaikuttavuuden nuoren hyvinvointia edistävänä toimintana). Tyttöjen tilan toimintasuunnitelma valmistui. Toiminta käynnistyy tammikuussa 2015.

67 Mäntsälän kunta 67 Hyvinvointineuvolassa perhevalmennus ja sen jatkoryhmä olivat toiminnassa. Saadun asiakaspalautteen myötä toimintaa kehitettiin. Kaksi kertaa vuodessa toteutettiin 1-3 -vuotiaiden lasten perheille Rajoja ja rakkautta -luento. Aikuisten psykososiaalisen yksikössä Päivätoiminnan toimintapäiviä lisättiin. Päivätoimintaryhmän avulla ylläpidetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintakykyä ja ennaltaehkäistään sairaala- tai laitoshoidon tarvetta. Toiminnasta saatu palaute oli myönteistä. Toteutettiin vertaistukiryhmät päihdekuntoutujille sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Saatu palaute oli myönteistä. Toiminnallisesta toteutetuista ryhmistä esimerkkejä ovat sählyryhmä ja kierrätyskeskusryhmä. Toiminnalla tuettiin osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä ja sitä kautta ennaltaehkäistiin syrjäytymistä. Toiminnasta saatiin myönteistä palautetta. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luoto (arviointimittari: sijoitusten kesto). Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvasta yhteistoimintamalli oli työstämisen alla. Hanke viivästyi työntekijävaihdoksen vuoksi. Teatterihanke ei saanut rahoitusta, joten hanke ei toteutunut. Kuntakumppanuusopimukset allekirjoitettiin maaliskuussa Green Care -hanke päättyi ja jatkuu omana toiminta. Vuonna 2014 Green Care -hankkeen toimintaa oli biodynaamisella maatilalla ja Mäntsälän retki ry:n virkistysalueella kesäkuusta vuoden loppuun. Kuntouttavan työtoiminnan Green Care -ryhmä kokoontui 1 3 kertaa viikossa noin neljän tunnin ajan. Asiakkaita oli yhdellä toimintakerralla 3 8. Asiakkailta kerätyn palautteen perusteella toiminta on lisännyt asiakkaiden innostusta, onnistumisen kokemuksia ja voimaatumista. Kiinnostavan tekemisen myötä monien päihteiden käyttö on vähentynyt ja aktiivinen ote omaan elämään lisääntynyt. Toiminta on lisännyt motivaatiota hakeutua opiskelemaan tai työhön. Mielenterveyskuntoutujat pitivät toiminnasta ja kokivat mielialansa kohentuneen luonnon ja eläinten parissa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden palautteen sekä omien kokemusten pohjalta. Yhteistyötahoja kartoitetaan tarpeiden mukaan edelleen. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma valmistui valtuustojen käsiteltäväksi. Suunnitelmat hyväksyttiin molemmissa kunnissa.

68 68 Mäntsälän kunta Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjetta ei ehditty päivittää. Mäntsälän kunnan päihdestrategian ( ) päivitys ja laajentaminen päihde- ja mielenterveysstrategiaksi ( ) aloitettiin Tätä varten järjestettiin valtakunnallisen Päihdetyön viikon yhteydessä kuntalaiskysely, jota hyödynnetään strategian päivityksessä. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana ja perustelut poikkeamille Tulosalueen talousarvion ulkoinen toimintakate toteutui 92.9 %. Ulkoisten tulojen toteuma oli 102,1 %. Ulkoinen toimintakate alittui yhteensä Henkilöstökulut alittuivat , josta palkkojen osuus oli Vuoden 2013 hyvän tilinpäätöksen ja kunnan talouden niukkenemisen vuoksi toimialalle asetettiin kunnanhallituksen päätöksellä toimintavuoden alussa säästövelvoitteet. Henkilöstö otti palkatonta vapaata ja vakansseja jätettiin määräaikaisesti täyttämättä. Palveluiden ostoissa talousarvion alitusta syntyi yhteensä Suurimmat alitukset tapahtuivat vammais- ja kehitysvammapalveluissa yht johtuen toimintavuoden aikana tapahtuneista ennakoimattomista asiakasmäärän muutoksista. Hyvinvointineuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ulkoisen toimintakatteen toteuma oli 92,1 % budjetoidusta. Palkkojen toteuma oli 93,7 %. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostojen toteuma oli 91 %. Terveysaseman vapaan valinnan aiheuttamat kustannukset olivat yhteensä ylittäen jonkin verran yhden terveydenhoitajan henkilöstökulut. Tilanteen pysyvyyttä seurataan. Aikuissosiaalityön ulkoinen toimintakate toteutui 108,8 %. Katetta heikensi ulkoisten toimintatuottojen toteuma, mikä oli 76,3 % arvioidusta. Tästä perustoimeentulotuen valtionosuuden toteuma oli 82 %. Pornaisten vastaava valtionosuus menee suoraan Pornaisten kunnalle. Tämä vääristää toimintakatetta. Asuntojen vuokratulot oli kirjattu toiseen laskentayksikköön, mikä heikensi myös toimintakatetta. Palkkojen toteuma oli 102,2 %. Ylitys johtuu jaksotetuista palkoista 8 403, joihin ei kunnan ohjeen mukaan varata talousarviossa määrärahaa. Asiakaspalvelujen ostoissa toteuma oli 11,6 %. Tukiperhetoiminta ei käynnistynyt suunnitellusti. Avustukset kotitalouksille toteuma oli 97 %. Tähän sisältyvät toimeentulotukikustannukset Mäntsälässä. Toimeentulotukiasiakasmäärässä perustoimeentulotuen osalta kasvua oli edellisestä vuodesta 3,2 % ja täydentävän tuen osalta kasvua 41,5 %. Pornaisten osalta ei juuri muutosta vuodesta Avustukset yhteisöille toteuma oli 109,4 % suhteessa budjetoituun. Ylitys johtuu, kuten vuonna 2013, työmarkkinatuen kuntalisän kasvusta. Kunnan aktiivisista toimenpiteistä huolimatta, kustannukset nousivat. Ilman aktiivista otetta kustannukset olisivat suuremmat. TE-toimistosta tuli kuukausittain uusia pitkäaikaistyöttömiä. Mäntsälän työmarkkinatukikustannukset olivat toimintavuonna yhteensä (2013: ja 2012: ) ja Pornaisten (2013: ja 2012: ). Toimintavuoden aikana työmarkkinatuen määrärahoihin lisättiin sisäisenä määrärahasiirtona Mäntsälän osalta ja Pornaisten osalta Toimintavuoden aikana Mäntsälän työmarkkinalistalla oli 122 asiakasta. Tammikuussa 58 asiakasta ja joulukuussa 76 asiasta. Vastaavasti Pornaisissa oli toimintavuoden aikana 35 asiakasta (tammikuussa 27 asiakasta ja joulukuussa 19 asiakasta). TE-toimisto viestitti omasta resurssipulasta. Työsuunnittelija palkattiin palkkatuella toukokuussa työllisyyden edistämiseen. Työntekijän tehtäviin kuuluvat mm. pitkäaikaistyöttömien avustaminen työnhaussa, työ- ja koulutuspolkujen etsi-

69 Mäntsälän kunta 69 minen ja työllisyysasioista tiedottaminen, työnantajien neuvonta palkkatuki- ja työkokeiluasioissa. Painopiste aikuissosiaalityössä kohdistettiin työmarkkinatukilistalla oleviin ja toimeentulotuen piirissä oleviin asiakkaisiin. Yhteistoiminta Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa aloitettiin elokuussa yhteisellä palaverilla ja MYK:in asiakkaita tiedotettiin toiminnan aloittamisesta. Työnsuunnittelijalle tuli useita asiakkuuksia suoraan ohi TE-toimiston palveluiden. Työnsuunnittelijan henkilökohtaisessa asiakkuudessa oli vuoden 2014 aikana 38 asiakasta. Kehitysvammapalvelujen ulkoinen toimintakate toteutui 90,8 %. Palkkatoteuma oli 114,4 %. Ylitystä edesauttoivat mm. jaksotetut palkat. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa toteuma oli 90,8 %. Alitus yhteensä Mäntsälän päivätoiminta alittui ja Pornaisten , koska usealla asiakkaalla oli toimintavuonna sairaalajaksoja (jolloin ei päivätoiminnasta veloiteta) ja lisäksi kolmen asiakkuus päättyi. Asumispalveluiden ohjattu asuminen Mäntsälä alitti talousarvion , tehostettu asuminen alittui Yksi asiakas pääsi asumispalvelujen piiriin vasta tammikuussa 2015 ja toinen marraskuussa Lisäksi oli 4 asiakasta, jotka opiskelujen jatkumisen vuoksi eivät tarvinneetkaan toimintavuonna asumispalveluita. Opiskelun johdosta asumispalvelutarpeen toteutuminen siirtyi vuosille Laitoshoito alittui 7 400, koska asiakas siirtyi kalliimpaan hoitoluokkaan myöhemmin. Mäntsälän perhehoito alittui ja Pornaisten alittui Perheet hakivat palveluita, mutta käyttivät vain osan myönnetyistä hoitopäivistä. Kyseessä pysyvät asiakassuhteet. Yksilön palvelut ja niihin määrärahoin varautuminen perustuvat viranhaltijapäätöksiin. Voimakkain kustannuspaine tulee seuraavina vuosina kohdistumaan asumispalveluihin ja henkilökohtaiseen apuun. Etevan vuoden 2015 uusien palveluhintojen ja palveluluokittelun vaikutus kustannuksiin on auki. Avustusten toteuma 81,3 % sisältäen mm. vammaisavustukset, omaishoidontuen ja henkilökohtaisen avun. Vammaispalvelujen talousarvion ulkoinen toimintakate toteutui 88,6 %. Tulojen toteuma 132,4 % johtuen vakuutusyhtiöiltä saaduista korvauksista. Palkkatoteuma oli 83 %. Asiakaspalvelujen ja muiden palveluiden ostoissa toteuma oli 89,5 %. Alitus yhteensä Vammaispalvelulain (VPL) mukaisissa asumispalveluissa alitusta , josta Pornaisten osuus Kolmen asiakkuus päättyi vuoden aikana. VPL:n mukaiset kuljetukset alittuivat , josta Pornainen Useita asiakkuuksia päättyi, opiskelu/työmatkoja oli vähemmän. Avustusten toteuma oli 95,1 %. Alitusta syntyi mm. asunnonmuutostöissä ja viittomaopetuksessa. Viittomaopetuksen opettajista on pulaa. Vastaavasti talousarvion ylitystä syntyi apuvälineissä ja laitteissa. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) ulkoinen toimintakate oli 84,2%. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 181,9%, johtuen työllistämistuista ja muiden avustusten kasvusta. Palkkatoteuma oli 105,9 %. Ylitystä selittää työllisyyspalkat ja jaksotetut palkat Ilman näitä palkkatoteuma oli 94, 7 %. Elokuusta lukien yksi vakanssi jätettiin täyttämättä. Asiakaspalvelujen ostoissa toteuma oli 77,9 %. Mäntsälän osalta syntyi alitusta ja Pornaisten osalta mielenterveysasumispalveluiden ostoissa. Asumispalveluissa hoitopäivämäärät vähenivät, koska suunniteltuja ostopalveluja ei tarvinnut toteuttaa. Asiakkaan tilanteen mukaan kotiutettiin ostopalveluista, siirrettiin erikoissairaanhoidosta kunnan omiin tukiasuntoihin tai vuokra-asuntoihin tarjoten asiakkaalle omaa päivätoimintaa ja kotiohjausta. Yhteistyö Mäntsälän Vuokraasunto Oy:n kanssa tiivistyi mm. yhteisillä viikoittaisilla tapaamisilla. Asumispalveluiden palveluketju asiakasohjauksineen toimii yksikön valvonnassa, kuten talousluvut osoittavat jo pidemmältä ajalta. Päihdehuollon laitoshoidossa syntyi budjetin

70 70 Mäntsälän kunta ylitystä Mäntsälän osalta johtuen hoitopäivämäärän kasvusta. Pornaisissa ei laitoshoitopalvelulle ollut tarvetta. Ostopalveluihin sisältyy myös kriisipalvelu, jossa alitusta yhteensä (Pornainen ja Mäntsälä ). Kriisipalvelun tarvetta on mahdotonta ennustaa etukäteen. Muiden palvelujen ostoissa toteuma oli 89,6 % budjetoidusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa syntyi alitusta lääkäripalvelun osalta. Palvelun saatavuudessa oli katkos. Perhepalveluihin sisältyy lastensuojelupalvelut, perheneuvolapalvelut, nuorten tukipistepalvelut, koulupsykologi- ja ennaltaehkäisevän perhetyön palvelut. Perhepalveluissa toimintakatteen toteuma oli 98,3 %. Palkkojen toteuma oli 98,9 %. Jaksotettuja palkkoja, joihin ei ohjeen mukaisesti varausta, maksettiin Asiakaspalveluiden ja muiden palvelujen ostojen toteuma oli 99,1 % Tileittäin ylitystä tuli mm. lastensuojelun laitosten ostopalveluissa Lastensuojelun sijoituskustannukset Mäntsälässä oli eli edellisestä vuodesta kasvua Pornaisissa vastaava kustannus oli ja vähennystä edellisestä vuodesta Sijoituksessa oli vuoden aikana 59 lasta (2013: 47) ja vuoden lopulla 30 (2013: 30). Pornaisissa sijoituksessa oli vuoden aikana 9 lasta (2013: 14) ja vuoden lopulla 7 lasta (2013: 7). Toimintavuoden aikana lapsia on saatu kotiutettua sijoituksista. Perhekuntoutusta ei tarvinnut ostaa. Tehostettiin omaa perhetyötä mm. siirtämällä vakanssi Nuorten tukipisteeseen. Ostopalveluja siirrettiin toimintavuoden aikana tuotettavaksi omana toimintana, kuten esim. kotipalvelu, tukihenkilöpalvelut, nuorten tukiasuntopalvelut. Avustukset kotitalouksille toteuma 222,8 % eli ylitystä johtuen mm. jälkihuoltonuorten toimeentulotukimenojen kasvusta. Mäntsälässä ylitys oli ja Pornaisissa Näihin tulee kunnalle tulona 50 % valtionosuus, mikä on kirjattu aikuissosiaalityön valtionosuuksiin. Pornaisten valtionosuus menee Pornaisten kunnalle. 33 Varhaiskasvatus tulosalue Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Nummisten ja Saaren päiväkotien toiminta käynnistyi elokuussa 2013 valmistuneissa koulu-päiväkotiyksiköissä. Kaunismäen päiväkodin laajennus käynnistyi yhdessä hyvinvointineuvolan tilojen rakentamisen kanssa elokuussa 2013 ja suunnitelman mukaan se otetaan käyttöön elokuussa Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkaa Kaunismäen päiväkodin laajennuksen valmistuttua. Toimialan talousarvioesitys si-

71 Mäntsälän kunta 71 sältää laajentuneen toiminnan edellyttämät asetuksen määrittelemät työntekijä-resurssit. Valtuuston antama talousarvioraami ei mahdollistanut tulosalueen esittämää yhden päiväkodinjohtajan lisäpanostusta, mistä johtuen toimialalla tulee varautua siihen, että asiakas- ja henkilöstöohjaus ei optimaalisesti toimi. Esimiehellä on oleellinen rooli siinä, että henkilöstöä käytetään koko varhaiskasvatuksen alueella optimaalisesti yli yksikkörajojen. Yksikkömäärät päiväkodinjohtajaa kohden kasvavat aikaisemmasta. Oikean ja riittävän päivähoitopalvelun löytäminen perheelle on perheen ja päivähoidon yksi tärkeistä yhteistyömuodoista. Kaikkia suunniteltuja arviointi- ja kehittämistoimia ei käynnistetä toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön Tapahtuneen siirron jälkeen päivähoito ei enää ole sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Poikkeuksena tästä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät säilyvät hallinnonalasiirrosta (mm. yksityisen palvelutuotannon valvontavelvollisuus) huolimatta ennallaan. Siirto ei koske lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Tukia koskeva lain-säädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus jäivät edelleen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Muutoksia ei myöskään tullut päivähoito- oikeuteen tai kuntien päivä-hoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen. Päivähoidon hallinnonalansiirtoa koskevat päivähoitolain ja siihen liittyvien muiden lakien muutokset, jotka astuivat voimaan , on tarkoitettu väliaikaisiksi kunnes laki varhaiskasvatuksesta säädetään. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella varhaiskasvatusta koskevat säädökset sekä arvioida lainsäädännön uudistamisen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Työryhmän toimikausi on Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista on tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella Tavoitteena on, että uusi laki astuu voimaan Samassa rakennuksessa Saarella ja Nummisissa toimivien päiväkotien ja koulujen kanssa on tavoitteena luoda yhteistyötavat ja toiminnalliset käytännöt. Yhteiset toimintatilat mahdollistavat erityisesti lasten kasvun kehityksen ja oppimisen jatkumon saumattoman toteuttamisen, kasvatuskumppanuuden vanhempien kanssa sekä tilojen monipuolisen käytön. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma laaditaan yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön Vuonna 2014 kartoitetaan luontoesiopetuksen laajentamismahdollisuudet muihin päiväkotiyksiköihin. Mahdolliset uudet kohteet esitetään päätettäväksi talousarviossa.

72 72 Mäntsälän kunta Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Kaunismäen päiväkodin laajennuksen käyttöönotto Varhaiskasvatus Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,9 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht ,1 % sisäinen ,0 % Toimintamenot ,2 % ulkoinen ,2 % sisäinen ,2 % Toimintakate ,9 % Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ,0 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Toteuma: Esiopetussuunnitelmatyö eteni suunnitellusti ja on valmis käyttöönotettavaksi valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti 2/2016. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille tehtiin kysely esiopetussuunnitelmasta kevätkaudella ja vastaavasti syyskaudella uusien esioppilaiden vanhemmille. Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmista osa valmistui vuoden loppuun mennessä ja osa valmistuu koko ajan muuttuneista työolosuhteista johtuen mennessä. Vanhemmat osallistuivat eri tavoin eri yksiköissä suunnitelman laadintaan mm. toiminnallisissa vanhempainilloissa, erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumissa ja lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluissa. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä

73 Mäntsälän kunta 73 Toteuma: Kerhotoimintaa lisättiin suunnitellusti syksystä 2014 alkaen. Lisäksi on olemassa valmius (tilat ja toistaiseksi täyttämättä olevat henkilöstövakanssit) yhteen lisäosapäiväryhmään. Mäntsälän keskustassa käynnistyi avoin toiminta syyskuussa. Näiden toimintojen tavoite toimia perheille kokopäivähoitoa kevyempänä vaihtoehtona näyttää toteutuvan sekä määrällisesti että vanhemmilta saadun palautteen perusteella. Avoin toiminta sai perheiltä erittäin myönteisen vastaanoton. Syys-joulukuussa (pois lukien koulujen loma-ajat) lapsikäyntejä oli neljänä päivänä viikossa yhteensä 1330 ja aikuisia lastensa kanssa 795 eli yhteensä Kotihoidon tuen kuntalisällä oli Pornaisissa 62 eri lasta, Mäntsälässä 222 eri lasta. Sisaruksia jäi pois päivähoidosta Pornaisissa 6 ja Mäntsälässä perhettä keskeytti kotihoidon tuen kuntalisän käytön useimmiten vanhemman töihin menosta johtuen. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa -kyselyä siirrettiin huhtikuuhun 2015 siitä syystä, että mm. Kaunismäen ja Asemanraitin päiväkodit olivat poikkeuksellisesti suljettuina rakentamisesta ja muutoista johtuen sekä valtakunnallisen perhepaketin hyväksymisen siirtymisestä johtuen. Päätös siitä, ettei perhepakettia viedä eduskunnan käsittelyyn, tehtiin hallituksessa tammikuussa Perhepakettiin liittyi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osapäiväiseksi ns. perhevapailla olevien osalta sekä kotihoidon tuen jakaminen molempien vanhempien kesken. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa Kotikäynnit yksityisten perhepäivähoitajien luona toteutuivat suunnitellusti. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin Toteuma: Yksityisen päivähoidon henkilöstö osallistui mm. kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämään kasvattajailtaan, johon osallistui yli 300 henkilöä, lauantaina toimintasisältöjä tukevaan koulutuspäivään ja opiskelijoiden näytönvastaanottokoulutukseen. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelma valmistui uuden voimaan astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kaunismäen päiväkodin laajennus (4 kokopäivähoitoryhmää ja tila osapäivähoitoryhmälle sekä kerholle aiemman neljän (4) kokopäivähoitoryhmän lisäksi, otettiin käyttöön elokuun alusta alkaen. Tämä edellytti päiväkodin toiminnan siirtämistä väliaikaisesti kesäkuun alusta Anttilan päiväkotiin, jotta uusi keittiö saatiin kalustettua ja vanha keittiö muunnettua ryhmätilaksi sekä piha viimeisteltyä vaarantamatta lasten ja henkilökunnan turvallisuutta. Asemanraitin päiväkodin toiminta siirtyi elokuusta laajentuneeseen Kaunismäkeen, mutta sekin piti sulkea juhannuksesta alkaen ja päivähoitoa tarvitsevat lapset ohjattiin Anttilan päiväkotiin, joka lisäksi toimi alueen päivystävänä päiväkotina heinäkuussa.

74 74 Mäntsälän kunta Perustelut poikkeamille Anttilan päiväkodin ns. Vanamo rakennuksen peruskorjaus ryhmä kerrallaan, jolloin neljästä ryhmätilasta kolme remontoitiin, jatkui koko vuoden 2014 ja edellytti lapsilta ja vanhemmilta sekä henkilöstöltä kykyä toimia joustavasti remontin keskellä. Vuoden aikana Anttilassa henkilöstö toteutti neljä muuttoa ja muuttofirma kaksi muuttoa. Kevätkaudella ns. Alatalon tila toimi yhden ryhmän väistötilana. Elokuussa 2013 käyttöönotetut Saaren ja Nummisten päiväkodit toimivat ensimmäisen kokonaisen vuoden. Syyskaudella 2013 alkanut päivähoidon tarpeen lasku, jota ei ole tapahtunut koko 2000-luvulla, jatkui. Mäntsälän keskustassa toimintaa supistettiin kysyntää vastaavasti välittömästi jo syksyllä Elokuusta 2014 alkaen lakkautettiin Mustamäen päiväkodin yksi ryhmä, joka toimi kerrostalon toisessa kerroksessa. Lisäksi perhepäivähoidon varakoti Tammenterhon toiminta lopetettiin. Syynä tähän oli terveystarkastajan edellyttämät mittavat muutokset rivitalohuoneistoon, jossa Tammenterho toimi. Perhepäivähoidon varahoidolle varattiin paikkoja sekä Mustamäen että Kaunismäen päiväkodista. Anttilan päiväkodissa yhdistettiin kaksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmää. Etelä-Mäntsälässä Ohkolan ryhmis suljettiin toistaiseksi elokuusta 2014 alkaen ja sinne sijoitetuille neljälle lapselle osoitettiin paikat Hyökännummen alueen päiväkodeista. Pornaisissa Aurinkolinnassa ryhmiä yhdistettiin ja toimintaa keskitettiin talossa. Lakkautetuista yksiköistä ja toiminnan supistuksesta vapautuva vakituinen henkilöstö siirrettiin tekemään pitkäaikaisia sijaisuuksia ja avoimeksi tulleisiin tehtäviin. Marraskuussa Ehnroosin päiväkodin toiminta jouduttiin siirtämään täysin yllättäen Anttilan päiväkodin tiloihin. Anttilassa oli ns. Alatalon erillinen tila syyskauden tyhjänä ja kerhotoiminta siirrettiin väliaikaistiloihin, jotta Ehnroosin kahdelle ryhmälle saatiin tilat. Ehnroosin muutto aiheuttaa kuljetuskustannuksia, koska osa lapsista osallistuu vain esiopetukseen. Vuosina toteutetut lakkautukset keskitettiin yksiköihin, jotka olivat pieniä tai jotka toimivat kiinteistöissä, joihin terveysvalvonta edellytti mittavia peruskorjauksia. Näillä toimenpiteillä siirryttiin osaltaan strategian mukaisesti isompiin yksiköihin ja se näkyy osaltaan säästönä ja vahvistaa taloudellisella tuloksellaan valitun strategian oikeellisuutta. Edellä mainitut asiat vaikuttavat myös varhaiskasvatuksen tukipalveluihin eli ruokahuollon, tilapalvelun sekä toimistopalveluiden toimintaan. Talousarvio sisälsi valtuustoaloitteen mukaisen lasten kotihoidon tuen kuntalisän kokeilun ajalla Kotihoidon tuen kuntalisää maksettiin kriteerit täyttävässä perheen tilanteessa alle 2-vuotiaasta kotona hoidettavasta lapsesta 140 kuukaudessa ja kotona hoidettavasta sisaruksesta 50 kuukaudessa kotiin jäävän vanhemman/huoltajan työssäkäynti- tai opiskeluehdolla. Kuntatalouden tilanteesta ja heti toimintavuoden alussa asetetusta säästövelvoitteesta johtuen laadittiin alkuvuodesta 2014 varhaiskasvatuksessa säästösuunnitelma mm. seuraavin keinoin: Painopiste asetettiin kunkin työntekijän perustehtävän hoitamiseen, suunnitelmallisuuteen, ajankäytön tehostamiseen, sovittujen linjausten mukaiseen toimintaan ja talouden seurantaan kaikilla tasoilla. Tavoitteeksi asetettiin toiminnan ja resurssien suhteuttaminen asiakasmäärään, jolloin yksiköitä lakkautettiin tai toimintaa supistettiin. Ulkopuolisten sijaisten käyttö minimoitiin sekä sijoittamalla vapautunut henkilöstö pitkiin sijaisuuksiin että avoimiin tehtäviin ja tehostamalla edelleen työvuorosuunnittelua, huomioiden koko ajan päivähoitolain ja -asetuksen mukaiset lasten ja kasvattajien suhdeluvut. Vakanssit täytettiin vain lapsimäärän tarpeista eli osa vakansseista oli kokoajan täyttämättä. Sama toimintamalli jatkuu edelleen 2015.Tämä

75 Mäntsälän kunta 75 toteutettu toimintamalli näkyy tulosalueen merkittävänä talousarvion alituksena. Tulosalueen ulkoinen toimintakate alittui noin miljoonalla eurolla. Lasten valintatilanteessa keväällä 2014 minimoitiin avustajien määrää ennakoimalla moniammatillisena yhteistyönä perheiden kertomien lasten erityistarpeiden vaikutukset lapsiryhmissä. Kehitettiin edelleen kevyempiä ja samalla kunnan kannalta kokopäivähoitoa edullisempia palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman monipuolisesti perheiden tarpeisiin mm. kerhotoimintaa lisättiin ja avoin toiminta aloitettiin Mäntsälän keskustassa. Päiväkotien päivittäisten aukioloaikoja keskittettiin, jolloin kaikki talot eivät toimi yhtä laajalla aukioloajalla. Hankinnat minimoitiin hyödyntämällä lakkautetuista yksiköistä vapautuvat materiaalit ja välineet sekä kalusteet. Henkilöstö sitoutui erittäin hyvin asetettuihin säästösuunnitelman tavoitteisiin ja teki myös omia ehdotuksiaan siihen. Yhteinen päivähoidon henkilöstö koko tulosalueella oli todella arkea ja yksiköstä toiseen siirtymistä toteutettiin tarpeen mukaan vaikka kesken päivän. Palkattomia vapaita pidettiin jopa "päivän varoitusajalla" lapsitilanteen niin salliessa. Vain mahdollisuuksien mukaan ennakoivan, perustehtävänsä toteuttavan, sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön turvin pystyttiin vuoden 2014 kaltaiseen taloudelliseen tulokseen. Varhaiskasvatuksessa hoitopäivämaksutulot alittuivat n Tästä alituksesta Pornaisten alitus on noin ja Mäntsälän alitus Asiakasmaksujen tarkistus elokuun alussa alensi miltei kautta linjan asiakasperheiden kuukausimaksuja. Osaltaan asiakasmaksukertymään vaikutti myös se, että osaviikkohoidossa, joka on asiakasmaksulain mukaan huomioitava päivähoitomaksussa, olevien lasten määrä oli suuri. Asiakasmaksutuotto oli talousarviossa arvioitu liian suureksi. Ulkoisissa menoissa henkilöstömenot alittuivat n Tästä Pornaisten määrärahan alitus on noin ja Mäntsälän alitus noin Alituksen taustalla ovat aiemmin mainitut yksiköiden lakkautukset, toiminnan supistukset, pienemmistä yksiköistä luopumiset sekä käyttösuunnitelmassa arvioitua vähäisempi asiakasmäärä (Mäntsälässä -87 ja Pornaisissa -30). Asiakasmäärä oli kuitenkin päiväkotihoidossa tp 2013 verrattuna Mäntsälässä hieman suurempi (18) ja Pornaisissa pienempi (-9) ja perhepäivähoidossa Mäntsälässä pienempi (-12) ja Pornaisissa pienempi (-10) ja Mäntsälässä ryhmäperhepäivähoidossa pienempi (-30). Sairauspäivien määrä aleni vuodesta 2013 merkittävät 785 päivää eli 13 %. Tämä selittää myös sairausvakuutuskorvausten :n alituksen. Sairauspoissaolojen vähenemä selittää henkilöstökulujen alitusta, koska sijaisia tarvittiin vähemmän. Asetus määrittelee henkilökuntamitoituksen. Yksityisen hoidon tuet alittuivat n , josta Mäntsälän alitus oli n , yksityisen perhepäivähoidon määrän kasvusta edullisempana hoitomuotona ja Pornaisten ylitys oli noin lisääntyneestä lapsimäärästä lapsen omassa kodissa tapahtuvan perhepäivähoidon osalta. Kotihoidon tuen menot ylittyivät noin , josta Pornaisten menot ylittyivät noin ja Mäntsälän menot ylittyivät noin Toisaalta kotihoidon tuella olevien lasten määrä laski Mäntsälässä 30 lapsella vuodesta 2013 ja Pornaisissa 17 lapsella. Kotihoidon tuen kuntalisä ylittyi n , josta Pornaisten menot ylittyivät n ja Mäntsälän menot ylittyivät n Kotihoidon tuen kuntalisän piirissä oli vuoden aikana Mäntsälässä yhteensä alle 2-vuotias ja sisaruksensa huomioiden 222 lasta sekä Pornaisissa 62 lasta.

76 76 Mäntsälän kunta Ostot tilikauden aikana (sis. toimistotarvikkeet, opetusvälineet ja -tarvikkeet, askartelumateriaalit, siivous- ja puhdistusaineet ja kalusteet sekä muun materiaalin) alittui n , josta Pornaisten menot alittuivat n ja Mäntsälän menot alittuivat n Muiden palvelujen ostot (sis, mm. posti ja telepalvelut, matkakorvaukset, henkilöstön koulutuspalvelut, perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset) alittui n , josta Pornaisten menot alittuivat ja Mäntsälän menot alittuivat noin n Arvio tulevasta kehityksestä Muuta huomioitavaa Tulevaisuuden haasteita ovat edelleen koulutettujen lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien rekrytointi kuntaan sekä uuden pienryhmän perustaminen keskustan alueelle. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin on edelleen kiinnitettävä huomiota ja loppuvuodesta 2014 toteutetun työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta laadittava yksiköihin kehittämissuunnitelmat ja niiden toteutumista on seurattava. Riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6 8 (9) -ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa lomaaikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa. Tavoitteena on siis tulevaisuudessa taata lapselle mahdollisimman ehyt ja vähän siirtoja edellyttävä kasvatus- ja oppimispolku. Päiväkodin tarjotessa sekä koko että osapäivähoitoa ja avointa ja kerhotoimintaa se palvelee hyvin lapsiperheitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Varhaiskasvatuslain uudistus vuonna 2015 saattaa uudistaa lapsiryhmäkokoa, henkilöstömitoitusta ja koulutusvaatimuksia. Kunnan strategian mukaisesti henkilöstön osaamista arvioitiin järjestelmällisesti mm. kehityskeskustelujen avulla. Arviointien pohjalta osaamisen vahvistamisen takaamiseksi koko varhaiskasvatuksen yli 300 kasvattajan muodostama henkilöstö osallistui yhtenä lauantaipäivänä Mäntsälässä toteutettuun koulutukseen, jonka sisältö oli kiusaamisen ehkäisy sekä musiikin ja liikunnan keinot varhaiskasvatuksen arjessa. Kasvatuskumppanuuskoulutukseen sekä sen siihen liittyvään menetelmäohjaukseen, joka jatkuu vuonna 2015, osallistui 15 kasvattajaa eri yksiköistä. Kouluttajana toimivat aiempien vuosien tapaan sisäiset kasvatuskumppanuuskouluttajat lastentarhanopettaja Leena Haapatalo ja päiväkodin johtaja Maarit Mäkinen. Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen Orientaation lähteillä -hankkeessa julkaistiin keväällä kirja, jossa on Mäntsälän ja Pornaisten päivähoidosta artikkeli Miten rakentaa monisävyinen oppimisympäristö?" Orientaation lähteillä -jatkohankkeen osalta käynnistyivät uudet lapsihavainnointikoulutukset ja Valon Liikuntahankkeen tiimoilta erilaiset liikuntakoulutukset. Lisäksi Mäntsälässä järjestettiin varhaiskasvatukselle kohdennettu näytön vastaanottajakoulutus, jota edellytetään opiskelijoiden ohjauksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö kehittää ja arvioi suunnitelmallisesti toimintaansa hyödyntäen edellä mainittuja hankkeita ja koulutuksia, jotta lapsen sujuva ja turvallinen arki toteutuu. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui lain edellyttämän ensiapuvalmiuden varmistamiseksi ea-koulutuksiin sekä sisäisenä koulutuksena vuosittain järjestettävään lasten ja perheiden kanssa työskentelyn työtapojen kehittämistä tukevaan huolen puheeksiotto -koulutukseen. Lisäksi henkilöstö osallistui sisäisenä koulutuksena järjestettyihin tietoturva-, Titania-työvuorosuunnittelu ja ProConsona päivähoito-ohjelman koulutuksiin sekä kunnan turvallisuusvuoteen liittyen Tuli-

77 Mäntsälän kunta 77 kukko-koulutukseen ja mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten kouluttajien järjestämiin varhaiskasvatuksen toiminnan sisältöä ja toimintamalleja kehittäviin koulutuksiin lapsista nousevien tarpeiden mukaisesti. Kunnan strategian mukaisesti henkilöstökoulutuksessa painotettiin myös esimieskoulutusta. Kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet osallistuivat kunnan esimiehille kohdennettuun syväjohtamisen koulutukseen ja kolme päiväkodin johtajaa aloitti syksyllä JET-koulutuksen, joka toteutetaan Kuuma-kuntien yhteistyönä. Lisäksi loppuvuodesta varmistui, että kuusi päiväkodin johtajaa pääsee osallistumaan Pedagogisen johtamisen koulutukseen, jonka toteuttaa Hämeen Kesäyliopisto ja osallistujia on useasta lähiseudun kunnasta. Tukea tarvitsevien lasten päivähoitoon ja esiopetukseen sijoittumisen toimintamallia kehitettiin edelleen vuoden 2014 aikana yhtä aikaa ops-työskentelyn uuden oppilashuoltolain juurruttamisen kanssa. Päivähoidossa pystyttiin antamaan varhaista tukea, tarttumalla mahdollisiin huolen aiheisiin sekä käynnistämällä tarvittavia tukitoimia jo lapsen ollessa yleisessä tuessa tai tarjoamalla tehostettua tukea. Näin päästiin käynnistämään keskustelut lapsen tilanteesta mahdollisimman varhain jopa ennaltaehkäisevästi sekä vanhempien että kasvattajien kanssa ja miettimään, millaiset asiat päivähoidon arjessa tukevat lasta parhaiten. Valtakunnallisen esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman uudistamistyö jatkui Mäntsälässä. Esiopetuksen opetussuunnitelman prosessivastuu on varhaiskasvatuksella. Työskentely etenee vastuuryhmän johdolla. Ryhmään kuuluu sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa tarjottavan esiopetuksen edustajia ja prosessista vastaa yksi päiväkodin johtaja, jonka JET:n kehittämistehtävänä on Mäntsälän esiopetuksen opetussuunnitelman laadintaprosessi. Näin yhdistetään meneillään oleva koulutus arjen tarpeisiin. Kunnan strategisen työhyvinvointiohjelman mukaisen varhaisen tuen ja puuttumisen mallin juurruttamiseksi alkoi vuonna 2013 varhaiskasvatuksen ja teknisen toimen esimiehille työterveyshuollon ja kunnan henkilöstöhallintoyksikön toimesta pilottihankkeena esimiesvalmennus, joka jatkui helmikuulle Varhaiskasvatuksen edustajat ovat osallistuneet kunnan Elinkaari hankkeeseen Hyökännummen päiväkodin laajennuksen osalta. Yksityisten palveluntuottajien valvonnasta vastaa yksi päiväkodin johtajista. Uusia yksityisiä omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia aloitti vuoden aikana 5 ja 1 lopetti. Yhteensä yksityisiä omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia oli vuoden lopussa 32. Perheiden palkkaamia hoitajia työskenteli vuoden aikana 51. Uusia kotikäyntejä ja hoitajan haastatteluja oli vuoden aikana 43. Yksi yksityinen päiväkoti vaihtoi omistajaa vuonna Yksityisissä päiväkodeissa käyntejä oli 1/päiväkoti (5 päiväkotia) ja ryhmiksissä 1-2/ ryhmis (3 ryhmistä). Vuodelle 2014 oli leimallista valtakunnan tasolla odotus sekä hallituksen rakennepoliittisiin ratkaisuihin liittyvän perhepaketin että varhaiskasvatuslain laatimisen etenemisen hitaus, joka osaltaan vaikeutti ennakointia kuntatasolla. Ratkaisut siirtyivät vuodelle Paikallisella tasolla leimallista oli yhdessä toimiminen yhteisen varhaiskasvatuksen perustehtävän toteuttamiseksi ja kehittämiseksi laajan verkoston toimivana osana.

78 78 Mäntsälän kunta 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja, tehostettua palveluasumista, vuorohoitoa sekä akuutti- ja pitkäaikaishoitoa. Tavoitteena on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palvelun tuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: avopalvelut (kotihoito, kotipalvelun tukipalvelut, kotihoidon ryhmäasuminen, muistihoito, omaishoidon tuki, palveluohjaus, tehostettu palveluasuminen) laitospalvelut (pitkäaikainen laitoshoito, akuuttihoito, vuorohoito) Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä, monen ikäisistä päihdeja mielenterveysasiakkaita ja pitkäaikaissairaista. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden määrä Hoito- ja hoivapalveluissa kasvaa. Haasteena on se, että tämän ryhmän hoitoajat ovat huomattavasti pidemmät kuin esimerkiksi ikäihmisillä vastaavissa palveluissa. Tulosalueen johdon ja asiantuntijoiden esittämää mielenterveystyön vahvistamista kotihoidossa ei valtuuston antama talousarvioraami mahdollistanut. Vanhuspalvelulaki ( ) velvoittaa kuntia järjestämään ohjausta ja neuvontaa ikääntyneille ja muille palveluja tarvitseville. Laki myös velvoittaa järjestämään palvelut 3 kuukauden sisällä siitä, kun palvelutarve on todettu. STM:n laatusuositus (Laatusuositus 2013:11) ohjaa kuntia seuraamaan kotihoidon henkilöstömitoitusta mittaamalla asiakkaalla tehdyn välillisen ja välittömän työajan osuutta Investointiesitys ei sisällä kotihoidon mobiilihanketta, joka olisi luotettavan seurannan mahdollistanut. Tiukan talousarvioraamin lisäksi toimialan rajallinen tieto-hallintotuki pakotti siirtämään hanketta vuodelle. Asiakkaan konkreettisen palveluajan ja kotihoidon työpanoksen optimaalisen ohjaamisen käyttöönotto siirtyy vuodelle Valtakunnallisessa muistiohjelmassa ( ) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Suunnitelmakaudella jatkohoidon turvaamiseksi tarvitaan erillinen muistikoordinaattoriresurssi. Palo- ja pelastuslaitos velvoittaa kuntaa siirtämään vanhustentaloilta asukkaat, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut, nykyisten säädösten mukaisiin paloturvallisiin asuntoihin. Ikärakenteen muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä (jonka jälkeen Kotokartanon peruskorjaus). Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan.

79 Mäntsälän kunta 79 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Ikäihmisten palvelut (hoito- ja hoiva) Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitopaikkatarpeen määrä kasvaa edellisestä vuodesta kasvavan asiakasmäärän johdosta. Kaikilta osin hoitopaikkatarpeeseen ei pystytä vastaamaan, koska ostopalvelupaikkoihin esitetystä tulosalueen määrärahasta karsittiin toimintavuodelta yhteensä 5 paikan verran. Päihde- ja mielenterveystiimin perustaminen kotihoitoon, joka käsittää psykiatrisen sairaanhoitajan ja päihde-mielenterveyssuuntautuneen lähihoitajan, ei toteudu. Neuvontapisteen kehittäminen (Ikäpoliittinen ohjelma ) toimintavuoden aikana ei toteudu suunnitellusti. Palvelujen järjestäminen 3 kuukauden sisällä niiden tarpeen toteamisesta (Vanhuspalvelulaki ) tarkoittaa mahdollisia lisähoitopaikkoja ostoja. Lisähoito-paikkojen ostoon ei talousarviossa ole varauduttu tulosalueen esityksestä poiketen. Kotihoidon mobiilihankkeen käynnistäminen ja toiminnanmuutosten valmistelu siirtyy vuoteen Mobiilihanke olisi mahdollistanut asiakastietojen kirjaamisen asiakkaan kotona, parantaisi asiakkaan osallistumista omaan hoitoonsa ja on lainsäädännön nykyhengen mukaista. Mobiilijärjestelmällä parannetaan henkilöstöresurssien käyttöä optimoimalla käytettävää työaikaa, tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää. Tämä toteutus siirtyy siis vuoteen Hoito- ja hoivapalvelut on mukana vanhustenasuntojen rakentamisen suunnittelussa muiden hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Palvelualueella kehitetään systemaattisesti potilasturvallisuutta laatimalla potilasturvallisuutta lisäävää ohjeistusta ja tarkastelemalla käytäntöjä ja päivittämällä niitä yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen palveluasumisessa. Toimintavuoden aikana Mäntsälän palvelutaloyhdistyksen ja kunnan vastaavan oman toiminnan kokonaisuuden rahoitukseen haetaan kuntatasolla toimiva malli. Toimintavuonna etsitään ratkaisu, miten kunnan omat pitkäaikaispaikat sopeutetaan Kiljavan pitkäaikaispaikkojen ostoihin. Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,2 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht ,1 % sisäinen ,4 % Toimintamenot ,5 % ulkoinen ,6 % sisäinen ,9 % Toimintakate ,0 % Suunnitelmapoistot ,2 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ,2 %

80 80 Mäntsälän kunta Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Oikeat palvelut oikeaan aikaan: valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Toteuma: Ikäryhmästä 75 vuotta täyttäneet oli vuoden aikana - palveluasumisessa 6,2 % Mäntsälässä ja 1,6 % Pornaisissa. - pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 3,9 % Mäntsälässä ja 6,5 % Pornaisissa. - säännöllisen kotihoidon piirissä 15,8 % Mäntsälässä ja 17,4 % Pornaisissa Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Kumppanuusyhteistyön kehittäminen toimialan sisällä Järjestetyt koulutukset Toteuma: Palvelualue ei saanut esittämäänsä lisäresurssia talousarviossa. Yhteistyötä kehitettiin käytettävissä olevilla resursseilla. 3. Asiakkaiden ja omaisten omien voimavarojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen Vanhuspalvelulain velvoittaman ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen Toteuma: Hanke ei käynnistynyt rekrytointihaasteiden takia vuonna 2014, aloitus siirtyi vuodelle 2015 Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Jonotusaika jatkohoitopaikkoihin (tavoite max 3 kk, vanhuspalvelulaki) Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Säännöllisten palvelutarpeen arviointien toteutuminen Toteuma: Jonotusaika alle 3 kk toteutui. Jonotusaika oli 11 vrk 17 vrk ajanjaksolla siirtoviivepäivää maksuun, joista 11 Mäntsälässä ja 3 Pornaisissa. Ennalta ehkäiseviä palvelutarpeenarviointeja ei hankkeen lykkääntymisen myötä aloitettu. Palvelutarpeenarvioinnit tehtiin 7 vrk:n kuluessa pyynnön saapumisesta. 4. Ikääntyvien ja laitoshoidon asiakkaiden tarvitseman sosiaalityön saatavuuden parantaminen Toteuma: Palvelun turvaamisen järjestelyt Ei uudistuksia, palvelu toteutui aikuissosiaalityön tuottamaa. Tulevaisuuden kehittämiskohde.

81 Mäntsälän kunta 81 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana ja perustelut poikkeamille Muutetussa talousarviossa 2014 karsittiin tulosalueen menoja säästötavoitteena ja lisättiin tuloja , joten nettovaikutus talousarvioon oli Tilinpäätöksessä toimintakate ylittyi Tuloalituksista keskeisimpiä: Sotavammalain mukaisia palveluja saavia ei ollut arvioidusti ja tulot alittuivat tästä syystä Vuonna 2014 voimaan tullutta terveysaseman vapaanvalinnan tuomia tuloja arvioitiin ensimmäistä kertaa. Tästä muutoksesta odotettu tuloarvio alittui Mäntsälän ja Pornaisten suoritteiden suhteen muutokset (Pornaisille palautusta noin eli vähentää Pornaisilta tulona saatavaa yhteistoimintaosuutta) Menoylityksistä keskeisimpiä: Kotihoidon käynnit lisääntyivät 15 % edellisestä vuodesta. Vuosilomasijaisia ei pystytty jättää täyttämättä edellisen vuoden tapaan käyntitarpeesta johtuen. Palveluasumisen hoitopäivät kasvoivat edellisestä vuodesta 3 %:lla eli noin 3,2 hoitopaikan verran. Palveluasumismenot ylittyivät johtuen mm. kahdesta sosiaalihuoltolain mukaisesta kotikunnan muutoksesta ja lisäpaikkojen ostoista. Lisäpaikat oli tulosalueen talousarvion laadinnassa budjetoitu, koska tarve oli havaittavissa silloin. Talousarviosta poistettiin kuitenkin palveluasumisen ostoista säästönä. Vanhuspalvelulaki edellyttää palvelun järjestämisen määräajassa todetusta tarpeesta. Varhe-maksut ylittyivät (arviointi haasteellista). Hoitotarvikeostot ylittyivät Sisäisistä menoista: Atk-palvelut ylittyivät Summan ylitys ei liity työasemien määrään. Sisäiset ruokahuoltomenot ylittyivät ja kasvoivat v 2013 verrattuna (8 %). Edelliseen vuoteen verrattuna kotihoidon asiakaskäynnit kasvoivat Mäntsälässä käynnillä (15 %) ja Pornaisissa (11 %). Mäntsälässä käyntejä oli yhteensä ja Pornaisissa Vuodenaikana oli käytössä keskimäärin 104 paikkaa. Palveluasumista tuotettiin 3,2 paikkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu oli 3 % edellisestä vuodesta. Laitospaikkoja oli käytössä keskimäärin 106. Laitoshoidon hoitopäivät vähenivät hoitopäivällä (3 %) eli 3,4 potilaspaikalla. Paikkatilanne on muuttunut vuosittain avohoitopainotteisemmaksi. Omaishoidontuen määrärahat alittuivat molemmissa kunnissa. Omaishoidon tuen jonotusaika oli 0 vrk. Palvelualueella toteutettiin kotihoidon johtamismuutos ja kotihoidon tehtäväalueen selkiyttäminen. Aiemmin kotihoidossa oli kolme esimiestä, irtisanoutumisen myötä rakenne muutettiin siten, että kotihoito jaettiin kahteen vastuualueeseen, joita kumpaakin johtaa esimies. Kotihoidon esimiehen alaisuudessa ollut Pellava-koti siirrettiin Aurinkomäen vanhainkodin esimiehen alaisuuteen. Pellava-koti ja Aurinkomäki tuottavat molemmat kodinomaista pitkäaikaista asumista. Kotihoidon esimiehen alaisuudessa ollut kotiuttamistiimi siirrettiin 10/2014 vuodeosaston esimiehen alaisuuteen, tavoitteena tehostaa kotiuttamista sairaalaloista ja vuodeosastolta kotiin. Kotihoito kasvaa ja siellä tehdään jatkossa paljon uudistuksia, joten kotihoidon tehtäväaluetta selkiytettiin tulevia muutoksia ajatellen.

82 82 Mäntsälän kunta Avopalvelut Tulot: Avopalvelujen maksutuotot ylittivät noin arvioidun. Asiakasmaksutuotot kasvoivat n vuodesta Maksutuottoja saatiin arvioitua enemmän myös siksi, että asiakasmäärä kasvoi tehostetussa palveluasumisessa. Menot: Avopalvelujen ulkoiset menot ylittyivät noin Avopuolella palkat ylittyivät n Tämä ylitys johtuu siitä, että laitospalveluista siirrettiin 3 lähihoitajaa vuoden aikana kotihoitoon, jossa asiakaskäynnit kasvoivat n käynnillä (15 %). Lisäksi kotihoitoon palkattiin aikaisempia vuosia enemmän vuosiloman sijaisia, aiemmin oli pystytty jättämään jonkin verran palkkaamatta. Yhteensä henkilöstömenot ylittyivät Varhe-maksut ylittyivät Varhe-maksuihin ei budjetissa varauduttu. Palveluasumista tuotettiin 3,2 paikkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksi sosiaalihuoltolain 16 b mukaista kotikuntamuuttajaa siirsi kirjansa kuntaan vuoden aikana. Kyseisiä kotikuntamuuttoja ei voi ennustaa ennakolta, muutto perustuu asiakkaan oikeuteen vaihtaa kotikunnaksi kunta, johon on sijoitettu hoitoon. Mäntsälässä oli kolme kotikuntamuuttajaa Pornaisissa oli yksi kotikuntaa siirtänyt, josta kustannusvastuu on Pornaisilla. Mäntsälän kunta vei hallinto-oikeuteen Helsingin maksamattomat kotikuntamaksut vuodelta , saatavia on noin vuositasolla. Ratkaisua ei vielä saatu. Laitospalvelut Laitospalvelussa hoitopäivät vähenivät yhteensä 1252 hoitopäivää eli 3,4 potilaspaikkaa. Käytössä oli 4 potilaspaikkaa vähemmän kuin Osastoilla hoidettiin potilaita ylipaikoilla: hoivaosastolla 1-2 ylipaikkaa, Aurinkomäessä 1-2 ylipaikkaa ja vuodeosastolla vaihteleva määrä. Henkilöstöä oli resursoituna käytössä oleviin paikkoihin molemmissa yksiköissä. Vuodeosaston paikkaluku on 35 ja keskimääräinen toteuma oli 35. Hoivaosaston paikkaluku on 38 ja keskimääräinen paikkalukutoteuma oli noin 40. Tuotot: Laitoshoidon tuotot jäivät arvioidusta n Laitospalvelujen maksutuotot ylittyivät arvioidusta , vaikka hoitovuorokaudet hieman laskivat. Pitkäaikaismaksukäytäntöä selkiytettiin ja hoidon pitkittyessä siirtyy asiakas pitkäaikaismaksulle. Vuonna 2014 voimaan tullutta terveysaseman vapaanvalinnan tuomia tuloja arvioitiin ensimmäistä kertaa, ja tulot alittuivat Uusi kotikunta -korvaukset alittuivat noin Menot: Palkkamenot alittuivat n johtuen vakanssien siirroista avopalveluihin. Henkilöstönmäärää vähennettiin vuodeosastolla suhteessa potilaspaikkojen vähennykseen alkuvuonna. Hoitotarvikekustannukset ovat kasvaneet vuosittain ja ne ylittyivät nytkin n Kuljetuskustannukset kasvoivat edelleen kuten muinakin vuosina, mutta alittivat hieman budjetoidun. Henkilöstöstä: Hoito- ja hoivapalveluissa tapahtui myönteistä kehitystä sairauspoissaoloissa. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 vähenivät sairauspoissaolot 10 %. Vuosina sairauspoissaolot kasvoivat 8 %. Erityisesti alle 4 päivän poissaolot vähenivät 25 %. Pornainen Mäntsälän ja Pornaisten välinen myynti kasvoi Pornainen tuotti Mäntsälälle hoitopäiviä arvioitua enemmän. Hoitopäiviä tuotettiin Mäntsälälle 930 vuorokautta enemmän kuin vuonna Pornaisille tuotetut oman tuotannon hoitopäivät (laitoshoito + palveluasuminen) laskivat 1150 hoitopäivällä edellisestä vuodesta. Tämä myös

83 Mäntsälän kunta 83 näkyi Mäntsälässä yhteistoiminta-alueen vähentyneinä tuottoina toimintakatetta heikentäen. Pornaisten kokonaishoitopäivät laskivat edellisestä vuodesta 846 vuorokaudella, vaikka Pornaisten palveluasumisen ostot kasvoivat 304 hoitopäivällä. 35 Perusterveydenhuolto tulosalue Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) välinehuolto työterveyshuolto suun terveydenhuolto lääkekeskus Lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu). Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkaen. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulko-paikkakuntalaisilta. earkistoinnin (ekanta) käyttöönottoon liittyvä valmistelu ja toimeenpano (kuntalaisille omien tietojen katselumahdollisuus). ekanta-hankkeeseen liittyvä sähköinen potilastietojärjestelmätietojen arkistointi ns. earkistointi muuttaa toimintaprosesseja ja edellyttää laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastieto-järjestelmä muuttuu lääkintälaitteeksi, mikä tuo uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Päivystysasetus (vuonna 2015) tuo vaatimuksia päivystyspalveluiden järjestämiseen, ammattihenkilöiden pätevyyteen sekä hoidon ohjaukseen. Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvien vaatimusten kasvu ja sähköisen asioinnin voimakas lisääntyminen Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvät muutokset Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon muutokset potilaan hoitoprosessin sujuvoittamiseksi ja resurssien käytön optimoimiseksi. Apuvälinepalvelun alueellinen järjestäminen Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Vapaan liikkuvuuden tuomat muutokset toiminnan järjestämisessä Sähköinen asiointi earkistointiin liittyvä toimeenpano ja toiminnalliset muutokset Työnjaon kehittäminen eri ammattiryhmien välillä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta optimaaliseen työnjakoon ei toimintavuonna kokonaan päästä, koska tulosalueen esittämää lisäresursointia fysioterapiaan ei esityksestä huolimatta voitu tehdä toimialalle annetun raamin rajoissa. Työterveyshuollon järjestämistapa

84 84 Mäntsälän kunta Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Perusterveydenhuolto Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,2 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht ,9 % sisäinen ,3 % Toimintamenot ,6 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,3 % Toimintakate ,4 % Suunnitelmapoistot ,9 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ,9 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 1. Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu 2. Käynnistyneet ryhmätoiminnot Toteuma: 1. Vastaanotolla interventioita integroitiin hoitoprosesseihin ja Pornaisissa osallistuttiin liikuntatoimen koordinoimaan hankkeeseen. Työterveyshuollossa mini-interventioita otettiin käyttöön kaikissa terveystarkastuksissa. 2. Kuntoutuksessa toimi yhteensä 19 eri ryhmää, joista uusia oli neljä. Vastaanotolla toimi kaksi diabeteksen ensitietoryhmää. Työterveyshuollossa toimi kaksi ryhmää. 3. Suun terveydenhuolto piti ensimmäistä lasta odottaville perheille suunnatut perhevalmennukset (2). Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Toteuma: 1. Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu 1. Hoito- ja kuntoutusprosessissa jouduttiin tekemään kompromisseja, koska talousarvioon suunniteltu henkilöstön lisäys ei toteutunut. Suunniteltua selkäfysioterapeutin kouluttamista ei toteutettu. Ryhmätoimintoja kohdennettiin vuoden aikana selkäpotilaisiin. Polven ja lonkan sekä nivelrikon kuntoutusprosessi määriteltiin, mutta hoitoprosessin kirjaaminen yhteistyössä lääkäreiden kanssa jäi kesken (jatkuu 2015). 1. Suun terveydenhuoltoa koskevat järjestelyt yhteistyökumppaneiden kanssa tehty 2. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehty

85 Mäntsälän kunta 85 Toteuma: 1. Suun terveydenhuollon tarveainehankinta Kuuma-yhteistyönä kilpailutettiin ja sopimukset tehtiin. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusseuranta vakiintui ja tapahtui kaksi kertaa vuodessa.. 2. Sydänhoitaja osallistui sydänyhdistyksen tapaamisiin. Diabeteshoitajat ja sydänhoitaja osallistuivat Maailman diabetespäivän tempaukseen pitämällä tietoiskuja terveysasemalla Mäntsälän diabetesyhdistyksen kanssa. Suun terveydenhuolto koulutti eri toimijoita luona Mäntsälässä 7 kertaa ja Pornaisissa 2 kertaa. Diabeteksen ensitietoryhmä pidettiin kaksi kertaa. Ryhmässä oli luennoimassa fysioterapeutti, suuhygienisti, yksityinen palveluntuottaja ja Mäntsälän diabetesyhdistyksen henkilö. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Toteuma: 1. Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 1. Vuoden 2015 aikana otetaan vastaanotolla käyttöön pitkäaikaissairaiden paljon palveluita käyttävien asiakkaiden omahoitajuusmalli, johon kuuluu prosessoitu hoitosuunnitelman tekeminen. Vuoden 2014 prosessia ei aloitettu. 2. Työterveyshuollossa asiakaskysely tehtiin huhtikuussa (tulosten analysointi siirtyi vuoteen 2015) ja suun terveydenhuollossa marraskuussa (tulokset analysoidaan alkuvuonna 2015). Vastaanotolla ja kuntoutuksessa asiakaskyselyä valmisteltiin ja se toteutetaan alkuvuodesta Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen lain mukaisesti Toteuma: 1. Ajalla palvelutasoprosentti oli vastaanotolla 83,2 % ja päivystyksessä 85,5 % ja suun terveydenhuollossa 94,02 % 2. Yhteydensaanti ja hoitoon pääsy toteutui lain mukaisesti. Potilasturvallisuuden kehittäminen 1. Haipro-ilmoitusten määrä nousee vuosittain 2. Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Toteuma: 1. HaiPro-ilmoituksia tehtiin vuoden aikana enenevästi. 2. Potilasturvallisuussuunnitelma valmistui ja jalkautettiin. Toukokuussa järjestettiin potilasturvallisuustapahtuma. Potilasturvallisuutta parantavia ohjeita valmistui. Työterveyshuollon järjestämistavan valinta Toteuma: 1. Työterveyshuollon järjestämistapa valittu ja toteutettu 1. Seudun kunnanjohtajien nimeämä selvitysryhmä päätyi suosittamaan kuntien työterveysyksiköiden yhdistymistä. Selvityksen mukainen yhdistymisen tavoiteaikataulu on kesä Muutosprosessi ei edennyt toivotulla tavalla.

86 86 Mäntsälän kunta Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen 1. Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Toteuma: 1. Noin 50 % Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana ja perustelut poikkeamille Vastaanotto Myyntituotot jäivät budjetoidusta Henkilöstökuluista ja lääkäreiden ostoista tuli vuoden 2014 aikana säästöä yhteensä , joista Pornaisiin kohdistui Merkittävimmän säästön toi lääkäreiden ostojen onnistunut vähentäminen. Hyvinkään yhteispäivystystä käytettiin arvioitua vähemmän, Porvoon yhteispäivystystä sen sijaan aivan arvioidun mukaisesti. Laboratorio- ja röntgenpalveluista pyrittiin käyttösuunnitelman muutoksella säästämään , mutta säästöä saatiin vain , joten käyttösuunnitelma ylittyi näiden palveluiden osalta lopulta Silmäpohjakuvaukset ylittyivät noin , koska seulontojen aloitusvuoden mukaisesti kolmen vuoden välein toteutuu tavallista suurempi seulontamäärä, jota ei osattu ennakoida. Diabeetikoiden jalkahoidon maksusitoumusten kriteereitä tarkennettiin ja kilpailutettiin palveluntuottaja, mikä tuotti säästöä Hoitotarvikkeissa ja lääkkeissä säästettiin , mikä johtuu henkilökunnan tarkasta tavaroiden kulutuksen seurannasta. Terveysaseman vapaan valinnanoikeuden aiheuttamat kustannukset osattiin arvioida Mäntsälän osalta varsin hyvin, kustannuksia syntyi vähemmän kuin oli arvioitu. Pornaisissa ei ollut budjetoitu muualle siirtyviä, mistä tuli vuoden aikana ylitystä Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Lääkekeskuksen osalta ei syntynyt merkittäviä ylityksiä tai alituksia. Välinehuollossa säästyi yhteensä , joista henkilöstökuluista. Syynä oli työntekijän osittainen työaika ja tarkka harkinta ulkopuolisen sijaisten hankintaan. Vastaanotolta koulutettiin yksi lähihoitaja äkilliseen apuun välinehuoltoon. Laitehuoltokustannuksista säästyi Hoitotarvikkeiden kuljetuspalveluihin kului arvioitua vähemmän. Kuntoutus Fysioterapiapalveluiden osalta säästöä syntyi henkilöstökulujen vähennyksillä käyttösuunnitelman muutoksessa tehdyn ( ) lisäksi. Tästä johtuen asiakasmaksutuotot vähenivät 7 500, joten nettosäästö oli vain , jonka lisäksi jouduttiin ostamaan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita korvaamaan kiireellistä fysioterapiaa. Henkilöstösäästö kohdistui suurelta osin Pornaisiin, missä fysioterapiapalvelut olivat vuoden aikana hyvin niukat. Myös Mäntsälässä kuntoutuspalveluihin pääsyn odotusaika oli usein vuoden aikana kohtuuttoman pitkä. Yksikkö työllisti yhden henkilön työllistämistuella, mistä koitui kustannuksia yksikölle Koulutuskuluista säästettiin selkäkoulutukseen varatut 4 000, joita ei voitu käyttää koska fysioterapian lisäresurssia ei saatu vielä vuodelle Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälinelainaamon kuluissa säästettiin tarkalla harkinnalla ja terapiapalveluiden kilpailutuksella käyttösuunnitelman muutoksessa tehdyn lisäksi.

87 Mäntsälän kunta 87 Yhteistyön suunnittelu päivystyksen ja kuntoutusyksikön välillä aloitettiin. Tarkoituksena on luoda yhteistyömalli kaatumisten ehkäisyyn ja murtumapotilaiden kuntoutukseen. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti lasten toimintaterapeutti osallistui varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjeistamiseen lasten kehityksen tukemisessa, lasten fysioterapeutti piti koulutustilaisuuden hyvinvointineuvolan terveydenhoitajille neuvolaikäisen lapsen liikkumisen kehityksestä ja fysioterapeutti osallistui perhevalmennukseen ja sen jatkoryhmään yhdeksän kertaa. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toimintaa on yritetty viime vuosina viedä siihen, että toimintakate saataisiin lähelle nollaa. Vuonna 2013 päivitettiin asiakasmaksut ja vuonna 2014 tehostettiin erityisesti asiakaslaskutusta. Työterveyshuollon toimintakate ennen vyörytyksiä oli v , v ja 2014 noin 0. Suun terveydenhuolto Toimintakate alittui noin , mikä saavutettiin toimien täyttöjä myöhäistämällä ja henkilökunnan palkattomien virkavapaiden käytöllä sekä Pornaisten suun terveydenhuollon ulkoistuksen hintaan vaikuttaneista lainsäädännön muutoksista. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti suun terveydenhuollosta osallistuttiin ensimmäistä lasta odottaville perheille suunnattuun perhevalmennukseen. 36 Erikoissairaanhoito tulosalue Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Erikoissairaanhoito Hoitopaikan valinnanvapauteen liittyvät prosessit ja vaikutukset Sote-rakennemuutokset Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,8 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht ,8 % sisäinen Toimintamenot ,6 % ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintakate ,9 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ,9 %

88 88 Mäntsälän kunta Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Toteuma: 1. 15,3 % vastaanottokäyneistä ajalla 1-12/ Nuorisopsykiatrian hoitoketju valmistui. Nilkka- ja rannemurtuman hoitoketju valmistui. Levottoman lapsen hoitoketjun päivitys käynnistyi sekä Hyvinkään että Porvoon sairaaloiden kanssa. Päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoketjun laatiminen käynnistyi. Päivystyksen päihdehanke valmistui maksuun mennyttä siirtoviivepäivää vuoden 2014 aikana, joista 13 tuli helmikuussa Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Toteuma: Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt Ensihoitokoulutukset erikoissairaanhoidon toimesta aloitettiin terveyskeskuksessa marraskuussa Sovittiin malli palveluketjujen luomisesta ja päivittämisestä ja niitä luotiin ja päivitettiin suunnitelman mukaisesti. Osallistuttiin kuntoutuksen yhteistyöpalaveriin (HYS ja alueen kunnat) ja kuntoutuksen alueellinen koordinaatiotyöryhmä käynnistyi. Akuuttipalveluketjua kehittäminen käynnistyi systemaattisesti yli organisaatiorajojen. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteuma: 1. Toteutunut raportointi 1. HUS-Total-koulutus pidettiin Mustijoen perusturvassa Raportoinnin kehittäminen päätöksentekijöille vaatii edelleen kehittämistä. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana ja perustelut poikkeamille Kiljavan sairaala otettiin vuoden 2014 aikana tehokkaasti käyttöön. Kiljavalla oli vuoden aikana keskimäärin viisi kuntoutuspotilasta koko ajan. Hyviä tuloksia saatiin erityisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutuksesta. Koko toimialan talousarviototeumaan vaikutti merkittävästi erikoissairaanhoidosta saatu palautus. Toimintakate alittui koko erikoissairaanhoidossa vajaalla miljoonalla eurolla. Mäntsälän HUS-laskutus alittui 1,3 miljoonalla eurolla. Pornaisten HUS-laskutus ylittyi

89 Mäntsälän kunta 89 Pornaisten - Perusturvapalvelut Pornainen Perusturvapalvelut yht. Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,5 % ulkoinen ,2 % ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,4 % sisäinen ,1 % Toimintamenot ,1 % ulkoinen ,3 % sisäinen ,2 % Toimintakate ,5 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos ,0 % Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,2 % ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ,2 % ulkoinen yht ,2 % sisäinen Toimintamenot ,3 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,8 % Toimintakate ,0 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos

90 90 Mäntsälän kunta Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,7 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,8 % sisäinen Toimintamenot ,7 % ulkoinen ,8 % sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Varhaiskasvatus Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,3 % ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,5 % ulkoinen yht ,3 % sisäinen Toimintamenot ,3 % ulkoinen ,7 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Perusterveydenhuolto Tp 2012 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,6 % ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,0 % ulkoinen yht ,1 % sisäinen ,9 % Toimintamenot ,6 % ulkoinen ,8 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

91 Mäntsälän kunta 91 Pornainen Erikoissairaanhoito - ulkoinen Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama ,0 % ulk./yht.toim.korv ,0 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen Toimintamenot ,0 % ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos

92 92 Mäntsälän kunta 40 Sivistyspalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistyspalvelut -toimialalla saavutettiin tilikaudella erinomainen tulos toimintakatteen ollessa 100,2 %. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että sivistyspalvelut -toimiala on jo usean toimintavuoden ajan kasvattanut menojaan muita toimialoja maltillisemmin. Tiukasta taloudesta huolimatta toimialan toiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Kaikilla tulosalueilla toteutettu tavoitteiden mukainen työhyvinvointikysely antoi hyvää tietoa henkilöstön kokemuksista ja toimii siten osaltaan toimintojen kehittämisen pohjana. Kaikilla tulosalueilla on otettu myös itsearviointiin perustuva CAF -arviointijärjestelmä käyttöön. Perusopetuksessa toiminnan laatu on saatu toteutettua tavoitteiden mukaisena. Tämän ovat saaneet aikaan mm. kelpoisen opetushenkilöstön määrän pysyminen tavoitteen mukaisena, oppilasryhmäkoon pysyminen pääsääntöisesti alle 28 oppilaassa ja käyttömenoissa opetukseen käytetyn osuuden toteutuminen 54,4 %:ssa. Lukiossa ja kansalaisopistossa muut kuin toiminnan laajuuteen liittyvät tavoitteet toteutuivat hyvin. Lukion oppilasmäärä ja kansalaisopiston kurssi/opiskelijamäärä jäivät hieman tavoiteltua pienemmiksi. Sen sijaan nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvoi. Tilikauden hyvä tulos on saavutettu henkilöstön määrätietoisella ja sitoutuneella työskentelyllä. Henkilöstön erinomaista työskentelyä on syytä korostaa myös sen vuoksi, että toimintaympäristö on tilikauden aikana ollut varsin haasteellinen. Tämä on johtunut mm. laajoista ja vaikeasti hallittavista koulujen sisäilmaongelmista ja runsaasti ylimääräistä työtä aiheuttaneesta kuntaselvityksestä. Pekka Lintonen sivistysjohtaja 40 Sivistyspalvelut - tulosalue Sivistyspalvelut edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Sivistyspalvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,3 % ulkoinen ,1 % sisäinen #JAKO/0! Toimintamenot ,9 % ulkoinen ,8 % sisäinen ,2 % Toimintakate ,2 % Suunnitelmapoistot ,2 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,4 % Tilikauden tulos ,4 %

93 Mäntsälän kunta Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue Toimielimen sitovat tavoitteet Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Toteuma: Työhyvinvointikysely toteutetaan kaikilla sivistyspalveluiden tulosalueilla keväällä Saatuja tuloksia hyödynnetään talousarvion 2015 valmistelussa. Tavoite toteutui. Organisaation muutosvalmius. Arvioidaan työhyvinvointikyselyjen yhteydessä; arvosana vähintään 4,0 asteikolla 1-5. Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Perusopetuksen osalta muutosvalmiudesta saatu arvosana 3,6 asteikolla 1-5. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Toteuma: Laatua arvioidaan asiakkaille (kuntalaiset, oppilaat, huoltajat, jne.) tehdyillä kyselyillä. Kyselyt toteutetaan kullakin tulosalueella siten, että niiden tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Tavoite toteutui. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen (taiteen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta. Kehittämis- ja hallintopalvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,0 % ulkoinen ,2 % sisäinen ,4 % Toimintakate ,3 % Suunnitelmapoistot ,2 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,4 % Tilikauden tulos ,9 % Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Toteuma: Työhyvinvointikysely toteutetaan kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueella keväällä 2014, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely toteutettiin osana kunnan riskienarviointia. Toiminnan kehittäminen tulosten pohjalta aloitettu.

94 94 Mäntsälän kunta Vertailutietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Toteuma: Kouluikkuna-tietokannan tietoja ylläpidetään ja vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Tavoite toteutui. Kouluikkuna-tietokantaa ylläpidetään ja päivitetään. Vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Talous- ja hallintopäällikön eroaminen virastaan ja täyttöluvan epääminen supisti toimialan henkilöstöresurssia merkittävästi. Toiminnallisia muutoksia ei viran täyttämättä jättämisestä huolimatta tehty, vaan henkilöstön tehtävän kuvia muokattiin vastaamaan tulosalueen tarpeita. Perustelut poikkeamille Talous- ja hallintopalveluiden budjetin nettototeuma vuonna 2014 oli , joka oli 105,3 % budjetoiduista nettomenoista ( ). Euromääräisenä ylitys oli Ylityksestä oli seurausta kokouspalkkioiden kasvusta. Musiikkiopiston asiakasmaksujen kasvusta aiheutui tulosalueelle ylitys budjettiin. Vakuutus-, ATKlaitteiden leasing- sekä sisäisistä ATK-palvelumaksuista aiheutui ylitys. Eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista sekä sairausvakuutusmaksuista aiheutui yhteensä ylitys. Arvio tulevasta kehityksestä Tulosalueen toiminta jatkuu edelleen tiukalla henkilöstöresurssilla. Henkilöstömuutokset aiheuttavat myös jatkossa tarpeen toimenkuvien muutoksiin ja tehtävien uudelleen organisointiin. Taloudellisesti tulosalue jatkaa vuoden 2014 tasolla. 43 Perusopetus - tulosalue Perusopetus tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä. Perusopetus Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,3 % ulkoinen ,3 % sisäinen Toimintamenot ,6 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,6 % Toimintakate ,6 % Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,1 %

95 Mäntsälän kunta 95 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Toteuma: Työhyvinvointikysely toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2014, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutunut. Työhyvinvointikysely on toteutettu. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Toteuma: Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa (vuonna 2012 Mäntsälä 53,1 %, keskitaso 54,3 %). Tavoite toteutunut. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2013 Mäntsälässä 54,4%, keskitason ollessa 54,2%. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Toteuma: Tavoite toteutunut (9,3%). Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Kuuma-kuntien TVT-hanke toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Toteuma: Tavoite toteutunut. Kuuma-kuntien hanke sai lisäksi jatkoa vuoden 2015 loppuun. Mediatiimi-hanke toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Toteuma: Tavoite toteutui osittain. Mediatiimihankkeen käyttöaikaa on jatkettu lukuvuodeksi Mediatiimihankkeen ja ICT -hankkeen tavoitteet tukevat osaltaan perusopetuksen tvt -tarpeita. Kokonaisuuden kehittäminen edellyttää em. ja muiden osatavoitteiden yhteensovittamista vuosina 2015 ja Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Toteuma: 0 %. Tavoite toteutunut. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Toteuma: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana sekä huoltajille että oppilaille. Tavoite toteutunut. Oppilas- ja huoltajakyselyt on toteutettu keväällä Laatua arvioidaan analysoimalla kyselyjen tuloksia. Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään aktiivisesti. Toteuma: Turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin (Tutor) arvosana on yksiköittäin vähintään 3. Tavoite toteutui osittain. Ka. 2,94 (9 arviointiin osallistunutta koulua).

96 96 Mäntsälän kunta Aluetyöskentelyä syvennetään. Strategiatyöskentely toteutetaan alueellisesti kaikki opettajat osallistaen. Toteuma: Tavoite toteutunut. Strategiatyöskentelyä on toteutettu koulu, alue ja tulosaluetasolla osana opetussuunnitelmatyöskentelyä. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Poikkeama Perusopetuksen oppilaita joista erityisoppilaita pienryhmissä integroituna Tehostetussa tuessa Esiopetusoppilaita joista päivähoidossa Vieraskuntalaisia Mäntsälässä Mäntsäläläisiä muualla Koulujen määrä Arola Hepola pienryhmät Hirvihaara Hyökännummi pienryhmät Kirkonkylä pienryhmät Saaren koulu Lukko Myllymäki pienryhmät Nummisten koulu Ohkola Sälinkää Sääksjärvi Alakoulut yhteensä Ehnroos Riihenmäki Yläkoulut yhteensä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Opetukselle ja kasvatukselle asetettujen velvoittavien tavoitteiden mukainen kehittäminen opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaisesti. Hyvinvoinnin tuen prosessien ja luokkamuotoisen erityisopetuksen suunnitelman mukainen kehittäminen. Kouluverkon laaja kehittämistarve ja Ehnroosin koulun pitkäaikainen ja kompleksinen tilanne sekä niistä seuranneilla suunnittelu- ja toimenpidetarpeilla on ollut merkittävää toimintakykyä heikentävää vaikutusta henkilöstöresurssin tehokkaaseen ja perustehtävän mukaiseen käyttöön. Perustelut poikkeamille Perusopetuksen tulosalueen talouden nettototeuma vuonna 2014 oli , joka oli 100,6 % budjetoidusta nettototeumasta ( ). Tulosalueen ylitys oli euroissa Ylitys koostui opetussuunnitelma uudistuksesta aiheutuneista asiantuntijapalveluiden kasvusta , opetuksen edellyttämien ATK-palveluiden sekä ATK-kaluston ja tarvikkeiden kasvusta sekä kotikuntakorvausmenojen kasvusta

97 Mäntsälän kunta 97 Arvio tulevasta kehityksestä Opetukselle ja kasvatukselle asetetut valtakunnalliset ja paikalliset, tulevaisuusorientoituneet tavoitteet saavat aikaan tarpeen koulutuspoliittisille ratkaisuille, joilla turvataan koulurakennusten ja niiden mukaisten oppimisympäristöjen laatu ja soveltuvuus tehtäväänsä. Keskeisinä sisältöinä korostuvat oppimisympäristöjen turvallisuuden-, sisäilman laadun, tieto- ja viestintäteknologian sekä yhteisöjen ja toimintakäytänteiden pedagogista kehittämistä edistävät vaatimukset. Oppilaiden kasvava oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarve asettaa paineita vastata tarpeeseen mikäli oppilasmäärän suhteessa oleva resurssi pienenee. Painetta kasvattaa kunnassa sijaitsevien perhekotien runsas lukumäärä (16). Ryhmäkokojen pienentämiseen kohdistettua valtionavustusta joudutaan kohdentamaan osin ryhmien jakamiseen, joka vääristää käytössä olevaa resurssointia opetukseen. Hankerahan mahdollinen pieneneminen/loppuminen tulisi kyetä ennakoimaan perusopetuksen resurssoinnissa ja/tai koulujen yksikkökoossa, jolloin tuetaan taloudellisesti tehokkaiden ryhmien muodostamisvaihtoehtojen lisääntymistä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue Elinik. oppiminen ja tiedonhallinta Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,7 % ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintamenot ,1 % ulkoinen ,4 % sisäinen ,8 % Toimintakate ,1 % Suunnitelmapoistot ,4 % -103 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,6 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Toteuma: Lukuvuonna on vähintään 280 oppilasta. Tavoite ei toteutunut. Oppilasmäärä lukuvuoden alussa 253 opiskelijaa.

98 98 Mäntsälän kunta Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. CAF-itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä. Toteuma: Toteuma: Toteuma: Tavoite toteutui, CAF-arviointi on otettu käyttöön kaikilla arviointialueilla. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Tavoite toteutui. Mäntsälän lukiosta kirjoittaneiden ylioppilaiden keskiarvo oli 4,1. Valtakunnallinen ylioppilaiden keskiarvo oli 4,1. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutui. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Kursseille osallistui 12.6 % toiminta-alueen asukkaista (yht ). Toteutuneiden kurssien määrän kasvu vuodesta Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Vuoteen 2013 verrattuna kurssien määrä väheni - 4,3 %. Opiskelijoiden määrän kasvu vuodesta Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Vuoteen 2013 verrattuna opiskelijamäärä laski -2,8 %. Kirjasto edistää kuntalaisten yhteiskunnallista ja sosiaalista suoriutumista. Toteuma: Tiedonhallinta- ja mediataitojen opastus tavoittaa kuntalaiset: erityisesti esikouluikäiset, peruskoulun ja lukion oppilaat, opetus- ja kasvatushenkilöstön, aikuisopiskelijat ja seniorit. Tavoite toteutui. Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Toteuma: Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Toteuma: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Tavoite toteutui. Asiakaspalautteen pohjalta on lähdetty kehittämään toiminnan laatua lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa.

99 Mäntsälän kunta 99 Kysyntä- ja Tp Ks Muutos KsM Toteuma Poikkeama laajuustiedot Lukion opiskelijoita Kansalaisopisto -opetustunteja opiskeijoita kursseja Kirjasto -lainat lainat / asukas lainaajat Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kansalaisopistossa vuodelle 2014 asetetut tavoitteet kurssien ja opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi eivät toteutuneet. CAF -itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla ja itsearviointi toteutettiin. Kurssipalautetta saatiin opiskelijoilta säännöllisten arviointikyselyiden kautta. Tietoa käytettiin opetuksen ja toiminnan kehittämiseen. Opisto järjesti saamallaan laatu- ja kehittämisavustuksella henkilökunnalle kansalaisopiston toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa kehittävän pitkäkestoisen koulutuksen. Kirjasto ei saanut täyttölupaa kirjastoauton virkailijan tehtävään eläkkeelle siirtyneen virkailijan tilalle. Kirjastovirkailijan tekemä työ siirtyi pääkirjaston työntekijöiden tehtäväksi. Kuljettaja ajoi auton reitit keväällä yksin, jolloin koulureiteillä oppilaiden kirjallisuutta ja tiedonhakua koskeviin kysymyksiin ei jäänyt aikaa. Kirjastoauton varasto ja lehtilukusali remontoitiin kesällä Tavoitteena oli toiminnan ja palvelun parantaminen sekä puuttuvien opastus- ja kokoustilojen mahdollistaminen. Lukion vetovoimaisuuden mittarina käytetty opiskelijamäärä jäi tavoitteesta, vaikka syksyllä 2014 alittavien opiskelijoiden määrä oli edellisiä vuosia suurempi. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistamisen osalta CAF -itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla ja itsearviointi toteutettiin. Kokelaiden suoritustaso ylioppilastutkinnon kokeissa on valtakunnallista keskitasoa. Mäntsälän lukiossa kirjoittaneiden keskiarvo ja valtakunnallinen keskiarvo oli 4,1. Vuonna 2014 kaksitoista opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa ja kolme opiskelijaa keskeytti opintonsa niin, ettei heidän jatko-opiskelustaan ole tietoa. Perustelut poikkeamille Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueella ei ollut merkittäviä poikkeamia. Arvio tulevasta kehityksestä Taiteen perusopetuksen yleinen, oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma hyväksytään ja otetaan käyttöön. Vapaan sivistystyön uusi rahoitusmalli tulee voimaan Toimintaa sopeutetaan vähenevien resurssien mukaisesti. Opiskelijoille järjestetään ideafoorumit taito- ja taideaineiden sekä musiikin ainealueilta. Järjestetään opiston 50-vuotisjuhlat vuonna 2016 Keskeistä on kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän/verkkokirjaston hankinnan selvitys- ja suunnittelutyö. Järjestelmäuudistuksen tavoitteena ovat nykyaikaiset ja tehokkaasti tuotetut palvelut kunnan asukkaille. Selvitystyötä tehdään Kirkes-kirjastojen kesken. Järjestelmäuudistus vaikuttaa työrutiineihin, toimintoihin ja palvelutuotantoon. Teknologian kehitys muuttaa työn sisältöjä, asiantuntijatyö korostuu entisestään. Alueellinen ja valtakunnallinen kirjastojen yhteistyö lisääntyy. Kirjaston palautus- ja lainausautomaatti uusitaan syksyllä. Henkilöstösäästöä automatisointi ei tuo, mutta uudet

100 100 Mäntsälän kunta automaatit mahdollistavat rutiininomaiseen työhön käytetyn ajan kohdentamisen asiantuntijatyöhön. Kirjastolaki uudistuu ja uusi laki astuu voimaan Lukion opetuksen määrää ja laatua tulee sopeuttaa resurssien mukaiseksi. Vuonna 2016 jatketaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyviä laitehankintoja ja opettajien koulutusta. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ja valitaan opiskelijat suuntautumisvaihtoehtoihin. Vetovoimaisuutta ja opiskelijoiden määrää lisätään tehostamalla vuonna 2015 aloitettuja toimenpiteitä. Toimintaa sopeutetaan resurssien mukaisesti. 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalue Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikallisidentiteetin vahvistajana. Se koordinoi ja luo edellytyksiä liikunta- ja nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, museo- ja kulttuuritoimen palveluihin ja vastaa järjestämiensä palvelujen laatutasosta yhteistyössä kunnan muiden toimielinten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,8 % ulkoinen ,8 % sisäinen Toimintamenot ,7 % ulkoinen ,0 % sisäinen ,8 % Toimintakate ,2 % Suunnitelmapoistot ,8 % -276 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,5 % Toteuma: Vapaa-aikapalvelut toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely toteutettiin osana kunnan riskienarviointia. Toimintaa on alettu kehittämään tulosten pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Toteuma: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana eri asiakasryhmille. Tavoite toteutui. Kysely eri asiakasryhmille toteutettiin. Tulosten pohjalta toiminnan laatua arvioidaan ja kehitetään.

101 Mäntsälän kunta 101 Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa lisätään. Toteuma: Nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvaa. Tavoite toteutui. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteuma: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tavoite toteutui. Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa on käynnistetty. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Vuoden 2014 syksyllä vapaa-ajanohjaaja irtisanoutui tehtävästään eikä tilalle palkattu uutta henkilökuntaa täyttöluvan puuttuessa. Tämä näkyi toiminnassa erityisliikunnan ohjauksen puuttumisena starttipajalta, liikunnan kehittämishankkeiden osalta uusia ei pystytty hakemaan, iltapäivätoiminnan ohjaajien ja ryhmissä olevien lasten liikunta jäi ohjaamatta, nuorisotila oli useammin kiinni eikä terveysliikuntaneuvontaa järjestetty. Perustelut poikkeamille Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueella ei ollut tilikaudella merkittäviä poikkeamia. Arvio tulevasta kehityksestä Kuntakokeiluhanke on erittäin työllistävä alkukauden Nuorisolain uudistus 2016 edellyttää nuorisovaltuuston perustamista, johon täytyy varautua siten, että henkilökuntaresurssia ohjataan vuoden 2016 alusta nuorisovaltuuston vetämiseen. Liikuntalain uudistus 2015 edellyttää kunnilta terveysliikuntaneuvonnan järjestämistä. Vapaaaikaohjaajalle haettu täyttölupa ja rekrytointi aloitetaan maaliskuussa Kulttuurisektorilla tapahtuu paljon. Iltapäivätoiminnan sähköinen haku toteutuu huhtikuussa 2015 sähköisesti, joka vähentää toimistotyötarvetta. Yhteistoimintatyöryhmän mukaiset tiimit aloittavat toimintansa joka lisää palveluiden laatua. Pyrkimys säilyttää olemassa olevat palvelut kuten starttipajatoiminta, kohdennettu nuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö.

102 102 Mäntsälän kunta 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty. Elinkaarihanke on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Hanke on merkittävä Mäntsälän kunnan mittakaavassa. Elinkaarimallissa on kyse julkisesta hankinnasta, jossa palveluntoteuttaja kantaa rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. Hankkeen tavoitteena on löytää investoinneille optimaalinen toteuttamismalli ja suunnitteluratkaisu sekä sitoutuneet yhteistyökumppanit ottaen huomioon investoinnin koko elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus ja käyttäjien elinkaaren kuluessa muuttuvat tarpeet. Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen Kuntaliitosselvitystyö on vienyt myös paljon työaikaa, mutta selvitystyöstä on ollut myös merkittävää hyötyä, kun on voitu vertailla eri kuntien toimintatapoja ja organisoitumista. Selvitystyön yhteydessä on valmistunut kaikkia kuntia koskeva palveluverkkoselvitys, jossa pääpaino on ollut kouluissa ja päiväkodeissa. Teknisten palvelujen muutetun talousarvion sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat Sisäiset ja ulkoiset toimintakulut olivat Toimintakate oli Ulkoiset toimintamenot olivat ja ulkoiset toimintatuotot Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma oli talousarvioon verrattuna 11,6 %. Toimintamenot alittuivat vastaavasti 5,2 %. Teknisten palvelujen valtuuston sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat erinomaisesti kaikilla tulosalueilla. Vyörytysmenot ja suunnitelmapoistot ovat tilikauden aikana merkittävät. Poistot rakennuksista on johtuen Ehnroosin koulun poistosta. Nämä vaikuttavat teknisten palvelujen ja koko kunnan tilikauden tulokseen. Toimialan säännöllinen taloudellinen seuranta sekä taloudelliset säästötoimet omalta osaltaan edistivät sitä, että toimialalla pystyttiin toteuttamaan toimialan investointi- ja kehittämishankkeet ja strategiset tavoitteet sekä saatiin vielä taloudellista säästöä. Vuoden 2014 aikana karsittiin toimialan toimintamenoja Teknisten palvelujen henkilöstö on ansiokkaasti ja tehokkaasti pystynyt omalla toiminnallaan saavuttamaan yhteistyössä nämä vaativat taloudelliset ja strategiset tavoitteet. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti. Vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille.

103 Mäntsälän kunta 103 Toimialan jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa. Vuonna 2013 kehityskeskustelussa kävi 87 % henkilöstöstä. Vuoden 2014 kehityskeskustelujen toteutuma oli 83 %. Tulosta voidaan pitää erinomaisena. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään ovat kuuluneet säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina on ollut hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Lisäksi toimialalla on järjestetty erillisiä infotilaisuuksia ajankohtaisista ja keskeisistä asioista. Tekniset palvelut on järjestänyt myös tekniselle lautakunnalle yhteisen kehittämisseminaarin, jossa on käsitelty ajankohtaisia hankkeita, toimialan taloutta sekä tulevan vuoden strategisia tavoitteita. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke hyväksyttiin aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti heinäkuussa Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakka on viety hankintalain mukaisesti kilpailutukseen. Alueen tasaus- ja kuntatekniikan rakentamistöiden käynnistymisen aloitus siirtyi, koska maa-ainestenotto-, murskaus-, ympäristöluvan saanti viivästyi. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämissuunnitelman Mäntsälän kuntaan. Fyysisen liikenneympäristön liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtiin runsaasti toimenpide-esityksiä. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty keskustan kevyen liikenteen verkoston täydentämistä useilla yhteystarpeilla. Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Hankkeen laajuus on kasvanut ja hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 15,4 M. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on käynnistetty ja suunnitelma valmistui aikataulun mukaisesti. Tekniset palvelut ja vuokra-asunnot on yhteistyössä käynnistänyt kiinteistönhoidon ulkoistamisselvityksen. Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana. Toimialalle on laadittu riskienarviointisuunnitelma ja tehty koko kuntaa koskeva riskienarviointikysely, jonka perusteella toimialalle tehdään toimintasuunnitelma. Teknisten palvelujen sairauspoissaolot ovat edelliseen vuoteen verrattuna pienentyneet merkittävästi. Tuki ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmaluvut ovat kuitenkin edelleen korkeita. Pitkät sairauspoissaolot ovat olleet selittävänä tekijänä. Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty teknisissä palveluissa erityistä huomiota ja yhteistyötä on tehty henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin kanssa. Teknisten palvelujen esimiehet olivat 2013 ja 2014 mukana pilottihankkeessa, jossa keskeisenä päätarkoituksena on ollut kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairauspoissaoloja on ollut kuukaudessa keskimäärin 15 % henkilöstöstä. Sairauspoissaoloja on ollut päivinä mitattuna keskimäärin 200 päivää kuukaudessa. Vuonna 2014 oli 392 sairauspoissaolopäivää vähemmän kuin vuonna Vuonna 2013 sairauspoissaolopäiviä oli 2786 päivää (23,64 päivää/henkilö). Vuonna 2014 sairauspoissaolopäivien määrä oli 2394 päivää (20,64 päivää/henkilö).

104 104 Mäntsälän kunta Vuoden 2015 aikana tullaan käynnistämään teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä tekninen johtaja 70 Tekniset palvelut - toimiala Tekniset palvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,5 % ulkoinen ,6 % sisäinen ,7 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,1 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,9 % Toimintakate ,4 % Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,7 % Tilikauden tulos ,1 % Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot.

105 Mäntsälän kunta Keskitetyt palvelut tulosalue Keskitetyt palvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,5 % ulkoinen ,5 % sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,8 % ulkoinen ,1 % sisäinen ,0 % Toimintakate ,8 % Suunnitelmapoistot ,5 % -777 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,9 % Tilikauden tulos ,3 % Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Hallinnon tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Hallinnon olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on odotettua pienempi. Kustannukset syntyvät kuitenkin loppuvuonna, koska kaikki hankkeet eivät ole vielä käynnistyneet. Toimintamenoja on karsittu tilinpäätöskaudella :lla. Hallinnon toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Toteutuma Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Kehityskeskustelut on käynnistetty ja toimialan esimiehet ovat aloittaneet 1,5 vuotta kestävän esimieskoulutuksen (oppisopimus). Johtamiskoulutuksen ensimmäinen vaihe on toteutunut. Toiseen vaiheen koulutus jatkuu Toimialan kehityskeskusteluja on pidetty 83 % Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön Selvitystyön valmistuminen

106 106 Mäntsälän kunta Toteutuma Toimialalla on kerätty tietoa kuntaliitosselvitystä varten. Tekniset palvelut on luonut paljon hyödyllistä aineistoa kuntaliitosselvitystä varten. Loppuraportti teknisten palvelujen osalta valmistui toukokuussa Kuntien yhteinen palveluverkkoselvitys on valmistunut. Selvityksiä hyödynnetään toimialan kehittämisessä. Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje Hyväksytty tilahankkeiden toteuttamisohje Toteutuma Tilahankkeiden käsittelyohje on toteutunut. Eri kuntien vastaavia ohjeita on vertailtu, ja niistä ohjeista on huomioitu hyvät käytänteet. Toteuttamisohjeesta pyydetään lausunnot hallintokunnilta. Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti Laaditut tarveselvitykset Toteutuma Koulu - ja päiväkotiverkkoselvitys on päivitetty hyödyntäen Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelmaa ja kuntaliitosselvityksen yhteydessä laadittua palveluverkkoselvitystä. Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti Toteutuma Palveluverkkosuunnitelma on käynnistetty Kuntaliitosselvitystyön yhteydessä on laadittu palveluverkkoselvitys, joka koskee selvitystyössä mukana olleita kuntia. Selvitystyö on valmistunut. Tarkempi yksityiskohtainen suunnittelu tarkentuu kuntaliitospäätösten jälkeen. Tyytyväiset asiakkaat Toteutuma Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu on käynnistetty. Kysely on tarkoitus toteuttaa ensin koskien koko toimialaa, ja hyödyntää sitä myös muissa tulosyksikköjä koskevissa asiakastyytyväisyyskyselyissä. Vuoden 2015 keväällä tulosalueet toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyt keskitetyn hallinnon koordinoimana. Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) Toteutuma Päätös valittujen toimitilainvestointien toteutusmuodosta Investointien rahoitusselvitys ja rakennusliikkeiden kanssa tehdyt alustavat neuvottelut on toteutettu. Kunnanhallitus päätti, että kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oy-konsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen yhtenäiskoulu, Hyökännummen koulu ja päiväkoti. Ehnroosin koulukokonaisuus oli mukana neuvotteluissa optiona. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen pyydetään valituilta palveluntuottajilta tarjoukset, ja lopullisen hankintapäätöksen tekee saatujen tarjousten perusteella kunnanvaltuusto keväällä Hanke on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Toteutuma Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Alustava toteutussuunnittelu on laadittu. Työ on käynnistetty yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Suunnittelu jatkuu vuoden 2015 aikana

107 Mäntsälän kunta 107 Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt Toteutuma Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Teknisten palvelujen ja vuokra-asuntojen välinen yhteistyö on edennyt ja palvelusopimusluonnos valmistui. Tavoitteena oli, että vuokra-asuntojen kiinteistönhoito siirtyy teknisten palvelujen alaisuuteen palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti vuoden 2015 alussa. Tekniset palvelut ja vuokraasunnot käynnistivät kiinteistönhoidon ulkoistamisselvityksen. Selvityksen perusteella on toteutettu toimialan organisaatiomuutos. Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut Toteutuma Laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto Hankesuunnitelman yhteydessä on erityistä huomiota kiinnitetty tarkoituksen mukaisiin toimitiloihin. Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut tulosyksikkö on muodostettu. Tulosyksikön tavoitteena on parantaa tarveselvitystä ja hankesuunnittelua sekä yhteen sovittaa ja ajoittaa suunnittelua ja sitä kautta hankkeiden laadunhallintaa. Toimialalle palkataan 2015 hankesuunnittelija, jonka yhtenä päätehtävänä on toimitilahankkeiden ohjelmointi ja suunnittelu Tilahankkeiden käsittelyohje on toteutunut, joka edistää laadunarviointia. 73 Toimitilapalvelut tulosalue Toimitilapalvelut Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,7 % ulkoinen ,6 % sisäinen ,4 % Toimintamenot ,2 % ulkoinen ,2 % sisäinen ,9 % Toimintakate ,9 % Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko Tilikauden tulos ,3 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot

108 108 Mäntsälän kunta Toimitilapalvelut -tulosalue, josta Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö kiinteistöpalvelut, osa toimitilapalveluita Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,3 % ulkoinen ,5 % sisäinen ,7 % Toimintamenot ,1 % ulkoinen ,9 % sisäinen ,0 % Toimintakate ,0 % Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,7 % Toimitilapalveluiden palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet. Investointimuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu määräraha vuodelle Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt päätöksen asettaa Ehnroosin koulu käyttökieltoon. Käyttökiellon laajuus koskee kaikkia koulun oppilaiden käytössä olevia rakennuksia ja rakennuksen osia. Koulurakennukset tuli poistaa käytöstä viimeistään Tämä päätöksen osalta hankittiin lisäväistötiloja koulun käytössä olleille erikoistiloille: tekninen työ ja kotitalousluokat sekä ruokala ja jakelukeittiö, mikäli näitä tiloja ei saada järjestettyä muulla tavalla. Ehnroosin lisäväistötilojen osalta 2. krs väistötilojen asennus ja kuljetuskustannukset maksettiin vuoden 2014 aikana. Lisäksi väistötilojen hankinta aiheutti lisä- kustannuksia noin edestä. Nuorten työpajaan on varattu vuodelle 2014 määrärahaa ja vuodelle 2015 yhteensä Tästä ei kuitenkaan ole tehty käyttäjien puolelta kunnollista tarveselvitystä, jonka perusteella voisi aloittaa hankesuunnittelua. Tämän hankkeen määrärahat siirrettiin vuosille 2019 ja Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle 2014 Ehnroosin koulujen sisäilmakorjauksiin yhteensä Kyseisen määrärahan käyttötarkoitus on KV päätöksellä muutettu käytettäväksi Ehnroosin koulun lisäväistötilojen perustus-, kuljetus- ja asennus- kustannuksiin sekä jo tehtyihin sisäilmatutkimuksiin ja sisäilmalaitteiden vuokrauksiin. Toteutuneet kustannukset vuoden 2014 aikana olivat yhteensä

109 Mäntsälän kunta 109 Teletalon sisäilmakorjauksiin käytettiin ja Anttilan sisäilmakorjauksiin käytettiin vuoden 2014 aikana. Ryhmis Mikkosenhaan korjauksiin varattu määräraha ei toteutettu, koska toiminta tiloissa on loppunut ja tilat laitetaan myyntiin. Ehnroosin salaojituksen uusimiseen on varattu vuodelle 2014 suunnitteluun osalta määrärahaa ja vuodelle 2015 toteutukseen määrärahaa. Näitä ei toteuteta koulun käyttökieltoon asentamisen johdosta. Vuoden 2015 varattu määräraha poistetaan kokonaisuudessaan investoinneista ja vuodelle 2014 varatun määrärahan käyttötarkoitus muutetaan. Hepolan koulun talonmiehen asunto muutettiin pienryhmätiloiksi. Hankkeeseen oli varattu investointeihin Hanke toteutettiin kuitenkin käyttötaloudesta. Nummisten koulun rakentamisen valtionavustusta kirjautui tälle vuodelle Avustusta ei oltu budjetoitu investointeihin. Irtain omaisuus: Varavoimakoneisiin oli varattu Vuoden 2014 aikana ei hankittu varavoimakoneita. Mäntsälän Sähkö Oy:n kanssa on yhteistyössä neuvoteltu varavoimakoneiden hankinnasta. Varavoimakoneiden hankinnat kohdistuvat vuodelle Yhdistelmäuuniin varattu investointimääräraha toteutettiin käyttötalouspuolelta. Kustannus oli Kunnantalon keittiön tiskikoneeseen varattu investointimääräraha toteutettiin käyttötalouspuolelta. Kustannus oli Käyttötalousmuutokset: Hyökännummen koulun lisätiloja on vuokrattu Temporent yhtiöltä. Vuokra-aika alkoi ja päättyy KV on myöntänyt lisämäärä rahaa muiden palveluiden ostoihin yhteensä sekä vuokriin Ehnroosin koulun väistötilojen vuokraukseen on myönnetty lisämäärärahaa , ylläpitokustannuksiin ja siivouskustannuksiin Parmaco Oy:ltä. Vuokrasopimus päättyy Ehnroosin väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuvat vasta 2015 puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Vuodelle 2014 budjetoitiin kaikkien väistötilojen valmistuminen sekä väistötilojen vuokrat ajalle Ehnroosin uuden koulun suunnittelun käynnistämiseen on saatu lisämääräraha Hankesuunnitelma on valmistunut. Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt ja muut tilajärjestelyt. Keittiösiiven ilmanvaihtokanavisto ja -laitteet eivät täyttäneet määräyksiä ja päivittäminen lisäsi kustannuksia noin (iv-koneet, taajuusmuuttajat, kanavat ja työt), lisäksi rakenteita jouduttiin uusimaan osin laajemmalti kuin alkujaan oli suunniteltu niiden huonon kunnon vuoksi, jolloin kustannukset ylittyivät näiden osalta noin Toimintamenoja on karsittu tilinpäätöskaudella :lla (hallinnosta ja suunnittelusta on karsittu muiden palvelujen ostoja sekä palkoista ja palkkiosta , joka piti sisällään hankesuunnittelijan palkkaamisen, vuosikorjauksista on karsittu palkoista, ruokapalveluista palkkakuluja sekä palvelujen ostoja )

110 110 Mäntsälän kunta Kiinteistöpalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet Toteutuma Kustannusten säästö ja pitkän tähtäimen suunnittelun työkalu Vuodelle 2014 on määritelty kohteet joihin tehdään riskiarviot eli Kotokartano, terveyskeskuksen vanhempi osa (ei laajennusta) sekä Anttilan päiväkoti (Ratamo ja Vanamo). Nämä riskikartoitukset on tehty loppuvuodesta. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) Toteutuma Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on laadittu maaliskuussa 2014 ja uusiutuvan energian kuntakatselmus toteutui suunnitelman mukaisesti. Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden 2014 aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toteutuma Valmistuneet ohjeet, jotka liitetään uudistettavaan tilahankkeiden toteuttamisohjeeseen Mäntsälän kunnan tilahankkeiden käsittelyohje on valmistunut joulukuussa. Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemistä varten laadittavan ohje ei valmistunut. Vuodelle 2014 varattiin hankesuunnittelijaa varten määräraha, mutta säästösyistä tämä määräraha leikattiin pois ja ohje jäi tekemättä. Tehdään vuoden 2014 aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä. Toteutuma Valmis ylläpitosuunnitelma hoito- ja huoltotoiminnalle ja huoltokirjaohjelman käyttö on tehostunut Nykyisen toimitilapalveluiden käytössä oleva Facilityinfo ohjelma ei sovellu hyvään kiinteistöhallintaan. Hankittiin uusi kiinteistönhallinnan Tampuuri ohjelma, jonka varsinainen käyttö ja koulutus tapahtuvat 2015 aikana. Uuden ohjelman myötä saadaan huoltokirjaohjelma paremmin käyttöön ja huoltojen seuranta ja budjetointi tehostuu.

111 Mäntsälän kunta 111 Toimitilapalvelut-tulosalue, josta Ruokapalvelut tulosyksikkö ruokapalvelut, osa toimitilapalveluita Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,7 % ulkoinen ,7 % sisäinen ,1 % Toimintamenot ,3 % ulkoinen ,7 % sisäinen ,3 % Toimintakate ,5 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ruokapalvelujen palveluajatus Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemussuositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Henkilökunnan palkkarahoja on säästetty Palkkoihin oli varattu rahaa toimistohenkilön sekä puolipäiväisen ruokapalveluhenkilön palkkaamiseen. Näitä toimia ei täytetty. Lisäksi Mustanmäen päiväkodissa on ollut vähän lapsia, joten ruokapalveluvastaava on tehnyt osan vuodesta osa-aikaista työtä kokopäivätyön sijasta. Sijaisia on ollut vaikea saada riittävää määrää, joten olemme joutuneet tekemään erilaisia sisäisiä järjestelyjä, josta myös on säästynyt palkkarahaa. Toimintamenoja on karsittu tilinpäätöskaudella :lla Fazer Food Servicen majoitus- ja ravitsemuspalveluiden hinnannousu 1,33 % alkaen Ruokapalvelujen toimintamenojen alittuminen johtuu siitä, että ruokailijamäärä on ollut arvioitua pienempi. Terveyskeskuksessa ja kouluilla suoritemäärä on lähellä arvioitua, mutta päiväkodeissa huomattavasti alhaisempi. Asemanraitin päiväkoti on loppunut 2014 ja osassa päiväkoteja on ollut arvioitua vähemmän lapsia. Ruokapalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Työhyvinvointikoulutus vuoden 2014 aikana Toteutuma Työhyvinvointikoulutus toteutunut

112 112 Mäntsälän kunta Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen Toteutuma Henkilökunnan ergonomia-ohjaus sekä tarvittavien työturvallisuuteen liittyvien välineiden hankkiminen Ruokapalveluhenkilökunnalle on pidetty ergonomiakoulutusta vuoden alussa kolmessa eri ryhmässä. Lisäksi työterveyshuolto on lähettänyt kuukausittain erilaisia ergonomiaohjeita henkilökunnalle. Turvajalkineita on hankittu, sekä muuta työergonomiaa parantavaa materiaalia. Tavoite on toteutunut. Toimitilapalvelut -tulosalue, josta Siivouspalvelut tulosyksikkö siivouspalvelut, osa toimitilapalveluita Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,3 % ulkoinen ,4 % sisäinen ,0 % 5 Toimintamenot ,5 % ulkoinen ,5 % sisäinen Toimintakate ,7 % Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Siivouspalvelujen palveluajatus Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Muiden palvelujen ostoihin on kirjattu Ehnroosin väistötilojen siivouskustannukset, vaikka raha on varattu tulosyksikköön toimitilat. Muiden palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttaa myös Lassila & Tikanojan kustannusten nousu alkaen. Nousu oli 4,2 %. Hintojen nousu tehtiin vasta vuoden vaihteessa. Ylitykseen loppuvuoden osalta vaikuttaa myös Fazer Food Servicen siivouspalveluiden hinnan korotus alkaen 1,4 % ja Minjacon siivouspalveluiden hinnan korotus alkaen 3,5 %. Suunnitellut työvaate- ja konehankinnat toteutettiin syksyn 2014 aikana. Siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen Toteutettavissa olevat kehitysehdotukset toteutetaan Toteutuma Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistämistä on viety eteenpäin ja asia on huomioitu tulosalueen organisaation kehittämisessä ja mm. uutta tilikarttaa suunniteltaessa. Uusi tulosalue aloitti toimintansa Asiakastyytyväisyyden parantaminen

113 Mäntsälän kunta 113 Toteutuma Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely ei toteutunut. Palvelun laadusta ja asiakastyytyväisyydestä kertoo se, että negatiivisen palautteen määrä on ollut vuoden 2014 aikana aiempaa vähäisempää. Asiakastyytyväisyys ostopalveluissa on parantunut pitkien sopimusten myötä. 74 Kuntatekniikka -tulosalue Kuntatekniikka Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,9 % ulkoinen ,0 % sisäinen ,1 % Toimintamenot ,1 % ulkoinen ,5 % sisäinen ,4 % Toimintakate ,3 % Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,6 % Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 3. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Vähälumisuudesta johtuen ja maanrakentamisen vähentymisestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksujen on aiempiin vuosiin verrattuna pienempi. Laajentuvan katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Toimintamenoja on karsittu tilinpäätöskaudella :lla Katuvalaistuksen uusimisen valtion investointiavustus ei ole vielä kirjautunut investointeihin

114 114 Mäntsälän kunta Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Katujen kuntokartoituksen valmistuminen, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva korjaustyöohjelma. Yllättävien katuvaurioiden sekä materiaali- ja henkilövahinkojen väheneminen. Toteutuma Katujen kuntokartoitus on tehty keväällä ja kesällä vuonna 2014 kartoittamattomien katuosuuksien osalle. Itse kartoituksella ei ole vaikutusta tilinpäätösennusteeseen. Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen Katuvalojen energiankulutus vähenee 10 % Toteutuma Kesällä ja syksyllä 2014 toteutetaan katuvalaistuksen peruskorjauksen osa 3/3, missä ovat mukana myös leikkipuistot, puistokäytävät sekä kuntoradat. Urakkaan varattu määräraha alittui. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Toteutuma Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin tulleiden epäkohtien ja puutteiden korjaus. Pienten toimenpiteiden vaatimia korjauksia on toteutettu kesän 2014 aikana. Kustannukset on katettu käyttötalousmenoista. Suurien kevytliikenneväylätarpeiden ja rakentamisaikataulun laadinta muiden hallintokuntien kanssa v aikana toteutui eikä sillä ollut vaikutusta taloudellisesti. Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa Leikkipuistot täyttävät turvastandardien vaatimukset Toteutuma Kartoitusta ja kuntotutkimusta jatketaan leikkipuistojen osalta. Vaadittavat pienet korjaustoimenpiteet katetaan käyttötalousmenoista. Suurimpana peruskorjauskohteena oli Mustamäen asukaspuiston peruskorjaus. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma Toteutuma Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys Sisältyy osaltaan Mäntsälänjoen peruskunnostukseen. Alkukesällä 2014 on suoritettu vuollejokisimpukan esiintymiskartoitus ja syksyllä on laadittu kunnostussuunnitelman esisuunnitelma. Hanke jatkuu vuoden 2015 aikana. Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto Täsmälliset ja luotettavat tunnusluvut Toteutuma Fakta-karttaohjelman 1. koulutus pidettiin ja 2-osa Kuntatekniikalle ei aiheutunut kustannuksia itse ohjelmasta. Tietojen syöttäminen ohjelmaan on toteutettu syksyn 2014 ja talven aikana.

115 Mäntsälän kunta Tuloslaskelman toteutuminen Ohessa esitellään Mäntsälän kunnan tuloslaskelman toteutuminen vuodelta 2014 sisältäen ulkoiset ja sisäiset menot ja -tulot valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla TULOSLASKELMA TP TA KS TA-M KS+M TP POIKKEAMA (1000 ) TP - TAM Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta Korkotulot liikelaitoksilta Muut rahoitustulot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lukuihin ei sisälly Mäntsälän veden osuutta.

116 116 Mäntsälän kunta Kunnan toimintakate aleni -96,4 miljoonaan euroon ja alitti muutetun talousarvion 3,2 milj. euroa poikkeaman ollessa 3,3 %. Toimintatuotot ylittyivät tilinpäätöksessä 0,1 milj. euroa ja -kulut alittuivat 3,1 milj. euroa, netto 3,2 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kunnan toimintakate alittui 3,3 milj. euroa, josta toimintakulut alittuivat 3,3 milj. euroa ja tulot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostomäärärahat alittuivat 1,3 milj. euroa. Henkilöstökuluihin varatut määrärahat alittuivat 0,7 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot 0,7 milj. euroa ja henkilöstösivukulut +/- 0 milj. euroa. Toimintakate ylittyi -0,8 milj. euroa seuraavilla tulosalueilla: Pelastus ,016 milj. Maaseututoimi ,002 milj. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,258 milj. Hoito- ja hoivapalvelut ,323 milj. Kehittämis- ja hallintopalvelut (sivistys) ,030 milj. Perusopetus ,138 milj. Yhteensä ,767 milj. Toimintakate alittui 4 milj. euroa seuraavilla tulosalueilla: Yleishallinto ,010 milj. Elinkeinotoimi ,012 milj. Maankäyttöpalvelut ,073 milj. Tarkastustoimi ,002 milj. Perusturvan johto ja hallinto ,273 milj. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ,568 milj. Varhaiskasvatuspalvelut ,061 milj. Perusterveydenhuoltopalvelut ,620 milj. Erikoisairaanhoito ,923 milj. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinto ,031 milj. Vapaa-aikapalvelut ,077 milj. Hallinto (tekninen) ,017 milj. Toimitilapalvelut ,242 milj. Kuntatekniikka ,124 milj. Yhteensä ,034 milj. Toimintakate alittui netto ,267 milj. Kunta sai kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotuloja yhteensä 74,2 milj. euroa. Kertymä alitti muutetun talousarvion 0,3 milj. euroa. Kunnallisverotuottoa kirjattiin 0,35 milj. euroa alle arvion ja yhteisöveroa 0,06 milj. euroa yli budjetoidun arvion. Verotulojen poikkeama alkuperäiseen talousarvioon oli yhteensä 0,75 milj. euroa. VEROTULOT Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama (1000 ) talousarvio muutokset muutosten jälkeen Kunnantulovero Osuus yhteisöverotuotosta Kiinteistövero Yhteensä

117 Mäntsälän kunta 117 Mäntsälän kunnallisverotettavat ansio- ja pääomatulot ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: Verotettava Muutos Tulovero- Verotulo tulo % prosentti Verovuosi ,55 18, Verovuosi ,00 18, Verovuosi ,60 19, Verovuosi ,50 19, Verovuosi ,20 19, Verovuosi ,37 19, Verovuosi ,65 19, Verovuosi ,90 19, Vuoden 2013 kunnallisverotettavat tulot viimeksi valmistuneessa verotuksessa kasvoivat 4,9 prosenttia ja olivat asukasta kohden euroa, kasvua edelliseen vuoteen 3,2 % (2009: 0,1 %, 2010: 3,2 %, 2011: 4,3 %, 2012: 3,8 %). Koko maassa kunnallisverotettavat tulot kasvoivat keskimäärin asukasta kohden euroon, 2,6 % ja Uudellamaalla 2,2 prosenttia euroon. Mäntsälän vuoden 2013 kunnallisverotettavat tulot olivat 96 prosenttia (2010: 95 %, 2011: 94 %, 2012: 95 %) kuntien keskimääräisestä tasosta ja 77 prosenttia Uudenmaan tasosta. Kunnallisveroa asukasta kohden kertyi vuonna 2013 Mäntsälässä euroa (veroprosentilla 19,75 %), Uudellamaalla euroa (18,66 %) ja koko maassa euroa (19,38 %). Mäntsälässä yhteisöveroa kertyi vuonna 2013 asukasta kohden 102 euroa, koko maassa keskimäärin 241 euroa ja Uudellamaalla 341 euroa. Yhteisöveron osuus koko maan keskimääräisestä tasosta on 42 %. Kiinteistöveroa saatiin 263 euroa ja koko maassa 250 euroa sekä Uudellamaalla keskimäärin 285 euroa asukasta kohden. Vuonna 2014 vastaava asukaskohtainen tuotto oli Mäntsälässä: yhteisövero 109 euroa ja kiinteistövero 284 euroa. Kunnalle tilitettiin yleiskatteista, kohdentamatonta valtionosuutta 0,05 milj. euroa budjetoitua vähemmän, yhteensä 24,8 milj. euroa. Verotulotasausta valtionosuuksiin sisältyy 0,2 milj. euroa. Valtionosuudet supistuivat edellisvuodesta 1,7 milj. euroa. VALTIONOSUUDET 2014 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama (1000 ) talousarvio muutokset muutosten jälkeen Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kultt.toimen v.o Yhteensä Kunnan rahoitustuottojen ja -kulujen erotus 1,0 milj. euroa oli 0,2 milj. euroa ennakoitua parempi. Korkokulut jäivät 0,1 milj. euroa alle muutetun talousarvion 0,6 milj. euroon alhaisten markkinakorkojen ansiosta. Mäntsälän Sähkö Oy maksoi kunnalle osinkoa 1,0 milj. euroa vuodelta Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä maksoi peruspääomalle korkotuottoa 0,145 milj. euroa ja Mäntsälän Vesi Oy 0,364 milj. euroa. Korkotuotot kunnan sijoituksista olivat 90 euroa (2013; 67 euroa, 2012: 81 euroa), antolainoista euroa (2013: euroa, 2012; euroa). Viivästyskorkotuloa kunta sai kassaan euroa (2013; euroa, 2012; euroa). Viivästyskorkoja kunta maksoi euroa (2013; euroa, 2012: euroa).

118 118 Mäntsälän kunta Kunnan vuosikate 3,6 milj. euroa oli 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota ja 4,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Suunnitelmapoistoja kirjattiin 14 milj. euroa, mikä on 8,7 milj. euroa yli talousarvion. Mäntsälän tilikauden tulos oli 43,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen poikkeama on -10,2 milj. euroa talousarvioennustetta heikompi, josta toimintakatteen osuus 3,2 milj. euroa, verorahoituksen osuus -0,3 milj. euroa, rahoituskulujen ja tuottojen erotus 0,2 milj. euroa, suunnitelmapoistot -8,7 milj. euroa sekä satunnaiset erät -4,6 milj. euroa. Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi kirjattiin ,92 euroa.

119 Mäntsälän kunta Investointien toteutuminen

120 120 Mäntsälän kunta

121 Mäntsälän kunta 121

122 122 Mäntsälän kunta

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 10 3.1. Kansantalous... 10

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 30.3.2016 73 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

Tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 30.3.2016 73 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 Kunnanhallitus 30.3.2016 73 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 10 Kansantalous... 10

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot