KOULUTIEDOTE Hamulan koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016"

Transkriptio

1 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu

2 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat leikkipaikat ovat juuri oikeassa paikassa. Lapset ja nuoret ovat ottaneet liikuntapaikat omikseen, eikä koulun tilojenkaan puoleen minulla ole mitään valittamista. Voisin jopa sanoa, että oppimisympäristö on nyt aivan kohdillaan. Koulumaailma on jälleen uudistumassa, kuten sen pitääkin syksyllä on edessä uuden opetussuunnitelman alkuhetki, johon me opettajien kanssa olemme aloittaneet valmistautumisen. Tulevan talven aikana otamme opetussuunnitelman kanssa pienen varaslähdön, ja koeajamme pieniä palasia siitä oppilaiden kanssa, kuten yli luokkarajojen menevät projektit ja laaja-alaisen osaaminen alueelta poimitut palaset. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Koulumenestys parhaimmillaan on riippuvainen oppilaan tahtotilasta ja oikeasta ohjauksesta, jota me koulussa yritämme toteuttaa parhaamme mukaan. Kaaviossa laaja-alaisen osaamisen eri alueet Lv painopistealueiksi koulun johtokunnalle esitämme: OPS 2016, yleisien osien (luvut 1-12) Luokkien ja opettajien välisen yhteistyön tiivistäminen Yhteisöllisyyden ja oman vastuun lisääminen arkityössä Esiintymis- ja yleisötaitojen kohentaminen Koulutyön onnistumisen yksi peruskivistä on kodin ja koulun välinen yhteistyö. Ilman kodin ja koulun välistä yhteistyötä on lasten kasvun tukeminen koulun näkökulmasta erittäin vaikeaa, siksi toivon, että yhteistyömme on avointa ja aktiivista koko lukuvuoden ajan. Nyt alkava syyslukukausi on minun viimeinen koulumaailmassa. Oman työurani aikana olen nähnyt ja saanut kokea oppilaiden kanssa paljon onnistumisia, ponnisteluja ja epäonnistumisiakin. Kaikkein huikeinta on ollut seurata sitä kasvua pienestä ekaluokkalaisesta alakoulunsa päättäväksi nuoreksi, jolla on halu ja kyky käyttää omia lahjojaan. Tämä on luonut vankkaa uskoa tulevaisuuteen, jolloin nämä nuoret ottavat vastuuta elinympäristöjensä toimijoina. Samalla me kaikki saamme olla ylpeitä teidän lapsistanne maailmasta tulee sittenkin parempi paikka olla ja elää. Tyytyväisenä ja ehkä hieman haikeallakin mielellä haluan kiittää Teitä kaikkia yhteistyöstä ja toivon turvallista ja innostavaa lukuvuotta Kari Rytivaara

3 KOULUN YHTEYSTIEDOT LUKUVUONNA HAMULAN KOULU Harjamäenraitti HARJAMÄKI PUHELIMET: REHTORI Kari Rytivaara APULAISREHTORI Jaana Sillanpää OPETTAJAT ERITYISOPETTAJA Saara Lehtola IP Tanja Hyötyläinen KEITTIÖ Jaana Neuvonen TERVEYDENHOITAJA Katja Myllynen TALONMIES Paavo Repo SÄHKÖPOSTI: https://fi-fi.facebook.com/pages/hamulan-koulu/ Rehtorit Rytivaara Kari rehtori Sillanpää Jaana apulaisrehtori Opettajat Luokat Heikkurinen Minna 1.a Makkonen Marika 1.b Kuoppala Tiina 1.c Leskinen Asta Luttinen Jonna 2.a Sillanpää Jaana 2.b Suhonen Päivi 3.a Karvonen Kaisa 3.b Leppäharju Johanna 4.a Elo Mika 4.b Niinikoski Pekka 5.a Mertanen Arja 5.b Ranta-Seppänen Rixi 6.a Ruotsalainen Harri 6.b Lehtola Saara erityisopetus Holmlund Tuula englanti / saksa Aamuvuori Sanna / Juhamatti Kalima englanti Muu henkilökunta Toimenkuva Hyötyläinen Tanja koulunkäynnin-/ip-ohjaaja Lukkarinen Terhi koulunkäynnin-/ip-ohjaaja Parviainen Auni koulunkäynnin-/ip-ohjaaja Rissanen Mika koulunkäynnin-/ip-ohjaaja

4 Tapaninaho Pirjo Repo Paavo Lipponen Anu Jyrkkärinne Merja Pellinen Saara Neuvonen Jaana Myllynen Katja koulunkäynnin-/ip-ohjaaja ip-ohjaaja talonmies siistijä siistijä oppilashuollonohjaaja ravitsemistyöntekijä terveydenhoitaja OPPILASMÄÄRÄT Luokka Luokka-aste a 16 1.b 17 1.c 16 2.a b 25 3.a 24 3.b a 26 4.b a 18 5.b a 23 6.b yht. 290 opp. JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Miettinen Hannu pj. Savinainen Antti vpj. Bolodin Kati Tiikkainen Solja Tuppurainen Jukka Neuvonen Jaana Heikkurinen Minna Henkilökohtainen varajäsen Sormunen Marko Tuovinen-Komu Heli Kellokumpu Jukka Meis Niina Kärkkäinen-Repo Leena Rissanen Mika Ranta-Seppänen Rixi Sivistyslautakunnan edustaja Hirvonen Heidi Johtokunnan esittelijä/sihteeri Kari Rytivaara

5 KOULUPÄIVÄT Oppitunnit alkavat ruokailuun asti tasatunnein ja ruokailun jälkeen olevilla oppitunneilla 15 minuuttia yli tasatunnin. Iltapäivän tunnit päättyvät tasatunnein. Oppitunnit klo 13 ja 15 välillä voivat olla kaksoistunteja, jolloin niiden pituus on 1 tunti 45 minuuttia (välituntia ei pidetä). Aamuisin oppilaiden toivotaan tulevan koululle sopivasti juuri ennen koulun alkua. Aamuisin ennen koulupäivän alkua oppilaille ei ole valvontaa. Kyyditysoppilaille, joilla on odotustunteja, valvonta on järjestetty. Jos oppilas jostain syystä ei jää koululle odottamaan kuljetuksen lähtöä, toivomme heidän ilmoittavan siitä odotustunnin valvojalle. Koulusta lähdetään kotiin / hoitopaikkaan heti koulun loputtua. Koulun piha on varattu koulun opetuskäyttöön klo 15 saakka, jonka jälkeen koulun pihalla toimii vielä ipkerho. Tällöin pihatelineissä pelikentillä leikkijöiden on annettava heille tarpeellinen tila. OPPITUNNIT JA VÄLITUNNIT Tunnin Oppitunti Välitunti Lisätietoa numero * 9.45 / / pitkä välitunti ruokailu liukuen vaihdellen eri luokilla * oppitunti alkaa Koulukuljetuksen saaneet oppilaat voivat tulla tulevat tunnille kuljetuksen saavuttua koulun pysäkille. Osalla luokista koulu alkaa klo 10 ja silloin heillä on myöhäisempi ruokailuvuoro ja tunnit normaalisti Ruokailuvuoron alkaminen vaihtelee porrastetusti eri luokilla eri viikonpäivinä. Pitkä välitunti antaa lisäaikaa koululaisten päivittäiseen välituntiliikkumiseen. Tällöin toivomme kaikkien koululaisten aktiivista liikkumista joko porukoissa tai välkkäreiden ohjaamina. Liikunta edistää viihtyvyyttä, oppimista sekä vaikuttaa myönteisesti työrauhaan. Pitkä välitunti on osa opetushallituksen suosittelemaa koulun toimintaa.

6 Koulun työpäivät lukuvuonna Syyslukukausi Kevätlukukausi Loma-ajat: Syysloma Joululoma Talviloma Vapaapäivä Työpäiväkalenteri takakannessa KOULUKUVAUS to-pe, Frendikuva oy Vanhempainillat Hamulan koulussa syyslukukaudella 2015 Luokat 1.a,b ja c viikolla 34 Koko koulun vanhempainilta viikolla 35 OPPILASTAPATURMAT Siilinjärven kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun ja lukion oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Voimassa Koululaisvakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta kotiin. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia. Koulun ulkopuolelle suuntautuville leirikouluille ym. voidaan koululla lisäksi ottaa matkavakuutus. Ohjeita ja tietoa Siilinjärven kunnan internet-sivuilta: ulutapaturmat/index.php Tilapäiset koulukuljetukset lääkärintodistuksen perusteella: Yhteys koulutoimistoon, toimistosihteeri Kaisa Sutinen puh , tai rehtoriin

7 KOULUMATKOJEN KORVAAMINEN JA JÄRJESTÄMINEN PERUSKOULUSSA Koulumatkojen korvaamisessa ja järjestämisessä noudatetaan perusopetuslakia, kunnanvaltuuston päätöstä, kunnan toimivaltasääntöä ja koululautakunnan hyväksymiä periaatteita. Oppilaan koulumatkat korvataan siihen kouluun, jonka koulunkäyntialueella hän asuu tai muuhun kunnan osoittamaan opiskelun vaatimaan kouluun, mikäli: 1. Oppilaan koulumatka on yli 3 km (1-2 luokat) tai yli 5 km (3-10 luokat) Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista väylää pitkin kotiportilta koulun portille. 2. Oppilaan koulumatka on vaarallinen Perusteena koululautakunnan päätös tien vaarallisuudesta ja koulutoimiston hankkimat poliisiviranomaisen lausunnot. 3. Oppilaan koulumatka on vaikea tai rasittava Perusteena huoltajan toimittama alkuperäinen lääkärintodistus, jossa on - yksiselitteisesti todettu kuljetuksen tarpeellisuus - mainittu, jos oppilas ei voi käyttää linja-autoa - mainittu aika, jona kuljetus tarvitaan. Koulukuljetusta matkan pituuden perusteella ei tarvitse hakea (kohta 1). Muissa tapauksissa (kohdat 2 ja 3) koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta. Hakemuslomakkeita saa kouluilta/koulutoimistosta/netistä. Jos oppilas huoltajan aloitteesta käy muuta kuin oman koulunkäyntialueensa koulua, huoltaja vastaa koulukuljetuksesta, myös vapaa-ajan tapaturmista aiheutuvista koulukuljetuksista. Koulukuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linjaliikenteessä. Ellei linjaliikennettä ole, kuljetus järjestetään tilausvuorolla/taksilla tai huoltajalle maksetaan saattoavustusta. Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla kuljetusta tunnin tai lähtemään aamuisin tuntia aikaisemmin. Oppilaan koulumatkaan voi sisältyä myös itse kuljettava matka linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, enintään 3 km. Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen voi olla - vuosiluokilla 1-6 2,5 tuntia - vuosiluokilla tuntia - erityisopetuksessa/erityiskoulussa 3 tuntia Jos taksia/tilausliikennettä käyttävä oppilas sairauden tai muun syyn takia ei tarvitse kuljetusta, on huoltajan ilmoitettava siitä ensisijaisesti suoraan liikennöitsijälle, koululle tai koulutoimistoon. Perumatta jätetyn kuljetuksen kustannus peritään huoltajalta. Kuljetusjärjestelyistä huolehtii koulutoimistossa Kaisa Sutinen Talouspäällikkö Pekka Kauhanen

8 Liikennöintisuositus henkilöautoille Harjamäenraitilla Jos huoltajat tuovat lapsensa kouluun tai hakevat ip:stä, heille on varattu oma parkkipaikka / kääntöpaikka (sisäänajo Harjamäenraitilta Pilvilinnaa vastapäätä). Harjamäenraittia ajaa linja-auto, joten toivomme, että sitä ajavat henkilöautot ajaisivat vain LÄNNESTÄ IDÄN suuntaan. KOULUMATKAT Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käytetään kevyenliikenteen väyliä, jos mahdollista. Tieliikennelain 90 :n mukaan pyöräilykypärää pitää käyttää pyöräillessä. Alle kilometrin koulumatkan toivomme oppilaiden tekevän jalkaisin, koska koulun pihalla on rajallinen määrä polkupyöräkatoksia. Heijastimien käyttö lisää oppilaan turvallisuutta koulumatkoilla. Koulubussit ja taksit LINJA-KARJALA OY/ Savonlinja Jukka Kuosmanen Marko Nokela Kari Roivainen Waltti- koululaiskortti Syyslukukauden 2015 alussa otetaan käyttöön Waltti-koululaisliput (etäluettava näyttökortti) Kuopion seudun joukkoliikenteessä Kaupunkiliikenne: Pohjolan Liikenne linjat Maaseutuliikenne: Linja-Karjala linjat 42-48, 61 Waltti-koululaiskortti on henkilökohtainen Kadonneen tilalle tilataan uusi kortti Kuopion palvelupisteestä Koulu ilmoittaa koulutoimistoon kortin katoamisesta. Koulutoimisto tilaa uuden kortin Kuopion palvelupisteestä Tarvittaessa koulutoimistosta saa varakortin. Kun uusi kortti saapuu, varakortti palautetaan koulutoimistoon. Huoltaja maksaa uuden kortin hinnan 5,00 Kuopion kaupungin pankkitilille FI merkillä oppilaan nimi/koulu/panttimaksu Huoltaja voi myös hakea itse palvelupisteestä uuden kortin (kun tilaus on tehty

9 koulutoimistosta) ja maksaa samalla uuden kortin hinnan 5,00 Palvelupiste: Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Suokatu 42 Aikataulu voimassa Siilinjärvi - Kumpunen - Väänälänranta - Kehvo - Toivala - Siilinjärvi Koulup Koulup Koulup Siilinjärvi Harjamäki X Hamulan koulu X Kumpunen X X X Arabia X Särkijärvi X X X Vehkasuo X X X Väänälänranta Autioranta T Monni X Kehvo 8.20Y 9.20Y X Räimä Toivala, koulu - Arabia X X - Kumpunen Hamulan koulu X - Harjamäki X - Siilinjärvi Koulup = koulupäivinä Y = Kehvon koulu T = Tarvittaessa X = Pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa tai - = ei pysähdy tai ajaa paikkakunnan kautta. Vuoroja liikennöi Linja-Karjala Oy. 42 Siilinjärvi - Toivala - Kehvo - Väänälänranta - Kumpunen - Siilinjärvi Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Siilinjärvi Harjamäki - - X X X Hamulan koulu - - X X X Kumpunen - - X X X Arabia - - X X X

10 Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Toivala, koulu Räimä X Kehvo X Y 12.30Y 13.30Y 14.30Y Monni Autioranta T T T Väänälänranta X X X Vehkasuo X - X X X Särkijärvi X - X X X Arabia X - X X X X Kumpunen X X X Hamulan koulu X X Harjamäki X X Siilinjärvi Y = Kehvon koulu Vuoroja liikennöi Linja-Karjala Oy. 46 Siilinjärvi - Koivusaari - Hökönen - Koivusaari - Siilinjärvi Reitti: Siilinjärvi las-maaningantie-luvelahdentie-hökösentie-keskimmäisentie-siilinjärventie-maaningantie-harjamäentie-siilinjärvi las Koulup Koulup Siilinjärvi Hamula Luvelahti X X Hökönen X X Keskimmäinen th Porkkilantie X X Koivusaari X X Hamula Hamulan koulu X X Harjamäki X X Siilinjärvi Reitti: Siilinjärvi las-harjamäentie-maaningantie-siilinjärventie-keskimmäisentie-hökösentie-luvelahdentie-maaningantie-harjamäentie- Siilinjärvi las Koulup Koulup Koulup Koulup Siilinjärvi Harjamäki X X X X Hamulan koulu X X X X Hamula Koivusaari Porkkilantie X X X X Keskimmäinen th T T T T Hökönen T T T T Luvelahti T T T T Hamula X X X X Siilinjärvi Vuoroja liikennöi Linja-Karjala Oy.

11 OPPILASHUOLTO Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulussa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollon palveluita ovat monialainen yksilökohtainen oppilashuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. KOULUKURAATTORIN PALVELUT Koulukuraattori Saara Pellinen puh Koulukuraattori on Hamulan koululla pääsääntöisesti maanantaisin - Koulukuraattorilta saa apua esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on huolia, pulmia koulunkäynnissä, käyttäytymisongelmia tai kun oppilaan elämässä tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia - Koulukuraattori tarjoaa oppilaille keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa - Koulukuraattorin tehtävät voivat liittyä yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen sekä konsultatiiviseen tukeen kouluyhteisössä - Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin PSYKOLOGIPALVELUT Aluepsykologi Satu Siekkinen p Aluepsykologin työ sisältää oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien sekä tunne-elämän arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla sekä lyhyitä tukikäyntijaksoja. Tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä seurata tukitoimien vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koulupsykologi on peruskoulun oppilashuoltoryhmän jäsen. - Aluepsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. - Vastaanotto sopimuksen mukaan Hamulan koululla tai Hyvinvointineuvolassa os. Isoharjantie 6, Siilinjärvi. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen järjestämää toimintaa ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Paras tulos saavutetaan oppilaan ja huoltajien, terveydenhoitajan, koululääkärin ja tarvittaessa opettajan, psykologin ja kuraattorin yhteistyöllä. Tarvittaessa kouluterveydenhuollon kautta saa myös lähetteen fysioterapiaan. Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus on vähintään kerran lukuvuodessa. Tapaamisessa keskustellaan terveystottumuksista, kaverisuhteista, vapaa-ajasta, kouluselviytymisestä, kehitysasioista, perheeseen liittyvistä asioista jne. Samalla tehdään ns. seulontatutkimuksia (esim.

12 pituuden ja painon mittaus). Ilmoitus alkavista terveystarkastuksista ja niiden sisällöstä tulee etukäteen Wilma-viestinä. Koululääkärin tarkastus on 1. ja 5. luokalla, kutsu tarkastukseen tulee kirjeenä oppilaan mukana kotiin tarkastusajankohdan lähentyessä. Oppilaat saavat tulla käymään myös muutoin terveydenhoitajan luona ilman ajanvarausta pienellä ja isommallakin asialla aina, kun terveydenhoitaja on paikalla. Syyslukukaudesta 2015 alkaen erityisruokavalioilmoitukset tehdään jatkossa vain kouluterveydenhuollon kautta keittiöille. Otamme käyttöön kansallisen allergiaohjelman lomakkeen, joka tulee syksyisin joka vuosi täyttää kotona ja toimittaa kouluterveydenhuoltoon. Pysyvistä erityisruokavalioista (esim. keliakia) riittää kertailmoitus. Lomakkeita saa paperiversiona terveydenhoitajalta ja koululta. Lomake löytyy myös osoitteesta: -> Kansallinen allergiaohjelma > Allergiaruokavalio-ohjeet ja kaavakkeet. Mahdolliset kysymykset ja muut yhteydenotot asiaan liittyen toivotaan suoraan kouluterveydenhoitajalle. Mukavaa lukuvuotta koululaisten perheille toivottaen terveydenhoitaja Katja Myllynen Minut tavoittaa p , Wilma-viestillä ja sähköpostilla Vastaanotto: Hamulan koululla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin Siilinjärven lukiolla tiistaisin ja keskiviikkoisin Sairausasiat hoitaa omalääkäri terveysasemalla. TIETOA KOULURUOKAILUSTA Hamulan koulun lounasateriat sekä iltapäiväkerholaisten välipalat toimitetaan Ahmon koulun keittiöltä. Ruokapalveluista vastaa Hamulan koulun palvelukeittiöllä ravitsemistyöntekijä Jaana Neuvonen. Raaka-ainevalinnoissa, hankinnoissa ja ruokalistasuunnittelussa meille on tärkeää kotimaiset ja lähialueen tuotteet sekä kestävä kehitys. Perunat ja sipulit tulevat Siilinjärveltä, marjat ja kalamurekkeen haukimassa lähialueelta. Leipätoimittajiamme ovat Pieksämäeltä Moilas Oy ja Kiurun Leipomo Oy. Ruokalistat löytyvät Siilinjärven kunnan nettisivuilta. Noudatamme kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Tasapainoinen kouluaterian malli kootaan nähtäväksi lautasmalliannoksena vähintään kerran viikossa. Valtakunnallisen uuden allergiaohjelman ja linjausten mukaan pyritään välttämään turhia allergiadieettejä. Erityisruokavalioilmoitukset tehdään jatkossa vain kouluterveydenhoitajan kautta keittiöille. Kouluterveydenhuollon kautta tulee lisäinformaatiota syksyn aikana. Ruokapalveluhenkilöstön työtä helpottaisi, jos yksilöllistä erikoisruokavaliota (mm. keliakia, maidoton, moniallerginen) tarvitseva ruokailija ilmoittaisi poissaolonsa keittiölle ennakoivasti, näin vältymme turhalta aterian valmistukselta. Lukuvuoden aikana järjestämme joitakin teemapäiviä sekä joulun ja pääsiäisen aikaan tarjoamme juhla-aterian.

13 SIILINJÄRVEN KUNNAN KOULUJEN RUOKALISTA / SYKSYLUKUKAUSI Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6 Ma Lihamureke Bolognesekastike Lihakeitto Jauhelihakastike Makkarakastike Lihapyörykät / perunat perunat/spagetti tuoretta perunat/spagetti perunat Broileripyörykät kastike raaste juusto salaatti tuoresalaatti perunat salaatti kastike salaatti Ti Ohrarouhepuuro Kalapihvit Kasvispastapaistos Kalapyörykät /pihvit Uunilohi marjakeitto Kirjolohipennepastavuoka perunat perunat perunat leikkele punajuurisalaatti salaatti vihannessalaatti kastike raaste juurespalat kermaviilikastike salaatti Ke Broilerikastike Uunimakkara Perunavelli Jauhemaksapihvit Broileripaistos Kasvisohukaiset riisi / peruna perunasose leikkele perunasose salaatti perunasose salaatti salaatti tuoretta salaatti salaatti mustaherukat Hedelmä (banaani) puolukkaa hillo To Makaronilaatikko Hernekeitto Porsassuikale- Kalamureke Jauhelihakeitto Laatikkoruoka salaatti juusto kastike peruna tuoretta lämmin kasvis tuore kurkku perunat raaste porkkana- hedelmä- Hedelmä raastesalaatti kastike Hedelmä raaste Pe Kalakeitto Kasvispihvit Kinkkukiusaus Broilerikeitto Juurestarhan Possu- Iloinen Nakkikeitto kurkku perunat tuoresalaatti tuoretta pata juustolevite leikkele sitruunakastike lämmin kasvis perunat juurespalat salaatti puolukkaa Hedelmä salaatti Lisäksi joka aterialla ruokajuoma, ravintorasva, pehmyt leipä ja näkkileipä Hyvää ruokahalua! Toivomme, että ruoka maistuu ja ruokailutilaisuus olisi virkistävä, viihtyisä ja mukava hetki ruokailijoille. Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! Ruokailuun liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä: Hamulan koulun keittiöön ravitsemistyöntekijä Jaana Neuvonen p Ahmon koulun keittiöön ruokapalveluesimies Liisa Laakkonen p Pirkko Markkanen ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja, puh

14 ILTAPÄIVÄKERHO Iltapäiväkerho on kunnan tarjoamaa palvelua pienille koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Iltapäiväkerho eli tuttavallisemmin IP aloittaa päivittäisen toimintansa siinä vaiheessa, kun 1-2 luokkalaisten koulupäivä päättyy. IP toimii iltapäivisin klo saakka. Välipala on tärkeä osa päivää ja se syödään n. klo 14. Toiminta tapahtuu uuden Hamulan koulun tiloissa ja pihapiirissä. Ip-kerhosta lapset saavat lähteä itsenäisesti kotiin, mikäli näin ollaan vanhempien kanssa sovittu. Jos lapsi haetaan, niin sisätiloista hakeminen tapahtuu J- tai K-oven kautta. J-ovi sijaitsee koulun ja päiväkoti Pilvilinnan välissä olevan parkkipaikan läheisyydessä. IP toiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat. Toiminta IP:ssä ei ole koulumaista, vaan tarkoituksena on antaa pienelle koululaiselle valvottu mukava yhdessäolo kavereiden kanssa, leikkien, ulkoillen, askarrellen ja pelaillen. Lapsilla on mahdollisuus myös levähtämiseen ja rentoutumiseen koulupäivän jälkeen. Läksyjä voi tehdä ohjatusti, mutta osa läksyistä pyritään jättämään kotiin, jotta vanhemmatkin pysyvät ajan tasalla siitä, missä mennään. Tavoitteena on taata koululaiselle turvallinen ja toiminnallinen iltapäivä, vähentää lasten yksinäistä iltapäivää ja auttaa vanhempia perheen ja työelämän yhteen sovittelussa. Ilmoittautuminen iltapäiväkerhoon tapahtuu sähköisesti kunnan nettisivujen kautta. Yhteistiedot Puhelin: s.posti: Yhteistyöterveisin IP kerho, Tanja Hyötyläinen KiVa Koulu ohjelma ja VERSO Kiusaamisen suhteen koulussamme noudatamme nollatoleranssia. Siksi toivomme myös kotiväen suhtautuvan kaikella vakavuudella kiusaamistapauksiin. Oppilaiden oma sovitteluelin VERSO toimii koulussamme edellisen vuoden tapaan. Toiminnasta kerrotaan myös osoitteessa: Opas vanhemmille sähköisessä muodossa

15 OPPILAAN OIKEUDET JA VASTUU Perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeuksista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja turvallisen opiskeluympäristön lisäksi oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Hänellä tulee olla myös oppimisen edellyttämät työtilat, työvälineet ja oppimateriaalit sekä terveellinen kouluateria. Oppilaalla on myös velvollisuuksia (perusopetuslaki 35): osallistuttava opetukseen suoritettava tehtävänsä tunnollisesti käyttäydyttävä asiallisesti Jotta opiskelu sujuu koulussa moitteettomasti, oppilaan on hyvä muistaa ottaa mukaansa KOULUTARVIKKEET. Tavallisilla oppitunneilla tarvitset yleensä näitä: - oppikirjat ja tehtäväkirjat - vihkot - kirjoitustarvikkeet: lyijykynä, kumi, viivoitin, teroitin, värikynät Liikuntatunneilla: Sisäliikunnassa: o vaihdettavat joustavat sisäliikuntavaatteet (ei farkut tms.) o muut erikoisvarusteet tarvittaessa Ulkoliikunnassa: o sopivat vaatteet ulkoliikuntaan sää huomioiden, myös päähine ja käsineet o liikuntavälineitä lajin mukaan sukset, luistimet ja kypärä (pakollinen, saa myös koululta), maila Pyyhe liikuntatunnin jälkeistä peseytymistä varten.

16 HAMULAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen ovat osa koulun arkipäivää. Yritän olla rehellinen, reipas ja avulias. Puhun kohteliaasti. Tervehdin tavatessa, käytän tarvittaessa sanoja kiitos ja ole hyvä. Välituntileikeissä ja peleissä otan aina huomioon toiset, otan kaikki mukaan. Käytän telineitä ja välineitä tarvittaessa vuorojärjestyksessä. Pidän hyvää huolta omista ja koulun tavaroista ja laitan ne niille tarkoitetuille paikoille, kun en enää käytä niitä. Pidän paikat siistinä ja pidän tavarat ehjinä, jotta ne pysyvät käytössä vielä pitkään. En kiusaa teoin, sanoin tai elein ketään. Jos huomaan, että jotain kiusataan, kerron siitä viipymättä opettajalle. En käytä väkivaltaa. Autan kaikkia. Kosken toisten tavaroihin, vaan jos saan siihen luvan. 2. Oman ja muiden työn arvostaminen on opiskelun ja työnteon perusta. Noudatan opettajan antamia ohjeita ja koulun ja luokan omia sääntöjä. Tulen oppitunnille ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. Kannan vastuuta omasta työskentelystä ja suoritan annetut tehtävät huolellisesti. Annan kaikille työrauhan. Muistan viitata, en möläyttele vastausta. Kannustan toisia. Ruokaillessa noudatan hyviä pöytätapoja, otan ruokaa kohtuullisen annoksen kerrallaan ja syön ruokapöydässä rauhallisesti istuen. 3. Koulumatkakin on koulua Kuljen koulumatkan noudattaen liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 4. Viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä koulutyö sujuu hyvin. Koulun alue on koulun tontti, kesken koulupäivän voin poistua alueelta vain opettajan luvalla. Pidän puhelimen ja av-laitteet äänettömänä tai suljettuna repussa koulupäivän ajan. En heittele lumipalloja, kiviä, käpyjä enkä muuta vastaavaa. Kiipeilen vain kiipeilytelineissä, kiipeilytelineessä kiipeillään, ei olla hippaa. En kiipeile puissa, aidoissa eikä rakennuksissa. Säilytän polkupyörän telineessä koulupäivän ajan. Luokkaan mennessäni jätän ulkovaatteet naulakkoon ja kengät kenkätelineeseen. Tunnin jälkeen menen viivyttelemättä välitunnille, sisällä voin olla vain opettajan luvalla. Jätän kotiin makeiset, rahat, arvoesineet tms. ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa opetussuunnitelmaan kuuluvassa toiminnassa, myös kerhossa, retkellä ja leirikoulussa. 5. Sääntöjen rikkominen voi johtaa seuraamuksiin. Seuraamuksia ovat luokasta poistaminen oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään. Hamulan koulun oppilaskunta ja henkilökunta

17 PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Perusopetuslain muutos KASVATUSKESKUSTELU (Perusopetuslaki 35a) Kasvatuskeskusteluun määrää opettaja tai rehtori. Ensisijainen toimi, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Kesto enintään 2 tuntia, voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata, Siilinjärven kunnan valmis lomake. Ilmoitus huoltajalle mahdollisimman pian esim. puhelimitse. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. LUOKASTA TAI MUUSTA OPETUSTILASTA POISTAMINEN Opettaja tai rehtori voi poistaa oppilaan luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, kun oppilaan käytös on häiritsevää. Ilmoitus huoltajalle kirjallisesti Oppilaalle järjestettävä valvonta Asia kirjataan muistiin. Hamulan koulun pysäkki Opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen eri oppiaineissa edellyttää oppitunneilla erilaisten työskentelytapojen hallintaa ja toisten työrauhan kunnioittamista, samoin tuloksellisen koulutyö edellyttää työrauhaa. Työrauhan häirintä kertoo sosiaalisten taitojen puutteesta, johon reagoidaan välittömästi. Häirintä pysäytetään ja kyseinen lapsi ohjataan ottamaan vastuu valinnoistaan (käytöksestään) ja tunnistamaan niiden takana olevia tunteitaan, jotta hän voi oppia ilmaisemaan niitä itseään ja toisia kunnioittavasti. Joskus oppilaan voi olla hankala opettajan toistuvista huomautuksista huolimatta oivaltaa oman toimintansa merkitystä luokan työrauhan säilymisessä. Silloin oppilas ohjataan PYSÄKILLE lopputunnin ajaksi miettimään omaa käyttäytymistään. Näin turvataan opetuksen ja työskentelyn jatkuminen luokassa. Pysäkillä valvojana toimii koulunkäynninohjaaja (joskus oppilashuollonohjaaja, rehtori). Oppilas ei tee pysäkillä koulutehtäviä, vaan hän saa oppitunnin aikaiset tai niitä korvaavat tehtävät kotitehtäviksi tai mahdollisesti suorittaa ne myöhemmin koulussa. Pysäkillä ollessaan oppilaan kanssa keskustellaan vaikeuksien syistä ja mietitään yhdessä keinoja tilanteen selvittämiseksi ja tekojen vaikutuksesta toisten ja omaan oppimiseen. Pysäkin yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa oppilasta ymmärtämään oman vastuunsa koko luokkayhteisön oikeudesta työskennellä ja opiskella rauhassa. Keskustelussa pyritään yhdessä löytämään rakentavia toimintamalleja, jotta vältyttäisiin vastaavanlaisilta tilanteilta. Pysäkille joutumisesta oppilas saa aina kotiin menevän tiedonannon, josta käy ilmi oppitunti, opettaja ja syy luokasta poistamiseen. Toivomme, että kotonakin keskusteltaisiin asiasta. Mikäli oppilaalle kertyy kolme tai enemmän pysäkkikäyntejä lukukauden aikana, kutsumme huoltajan/huoltajat koululle yhdessä oppilaan ja opettajien kanssa pohtimaan tilannetta. Toivomme, että tämä pysäkkitoiminta ohjaisi oppilaita tarkkailemaan omaa käyttäytymistään ja arvostamaan sekä omaa, luokkakavereiden että opettajan työtä.

18 JÄLKI-ISTUNTO Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon, jos hän häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti. Jälki-istunnon syy pitää yksilöidä. Oppilasta on kuultava ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Huoltajalle ilmoitettava / varattava tilaisuus tulla kuulluksi Enintään kaksi tuntia kerrallaan valvotussa tilassa Jälki-istunto kirjataan vihkoon, jossa on kurinpitoon liittyviä asioita. Voi istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta ja kehitystä, ovat oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopiva. Oppilas ei voi olla jälki-istunnossa muun opetuksen tai koulun toiminnan aikana. Tarvittaessa järjestettävä oppilashuoltoa. KOTITEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTI Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään. Opettaja määrää. Ilmoitus huoltajalle. Kirjataan ylös asiaan tarkoitettuun vihkoon. POISOTTO-OIKEUS Jos oppilaalla on kielletty tai vaarallinen esine tai aine, tai esine tai aine, jolla hän häiritsee opetusta tai oppimista, niin rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus pyytää työpäivän aikana haltuunsa oppilaalta em. kielletty esine tai aine. Jos oppilas ei anna esinettä tai ainetta vapaaehtoisesti pois, opettajalla tai rehtorilla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa em. esine tai aine pois. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian. Häirintään käytetyn esineen tai aineen luovuttaminen oppilaalle koulun tai tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä jatkuu oppitunnin jälkeen, voidaan luovuttaminen tehdä viimeistään työpäivän päättyessä. Pois ottaminen ja myös esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata asiaan laaditulle lomakkeelle

19 LÄKSYT Läksyt ovat tärkeä osa koulutyöskentelyä, niin oppimisen kuin vastuuntunnonkin kehittymisen kannalta. Oppilaiden tulisi mieltää kotitehtävät velvollisuudeksi, joka on hoidettava kunnolla. Niiden huolellinen tekeminen edistää oppimista huomattavasti ja jokainen kotitehtävien parissa vietetty hetki on lapsen oman tulevaisuuden rakennusmateriaalia. Vanhempien tuki läksyjen teossa on usein tarpeen, etenkin hankalien tehtävien tekemisessä. Vanhempien kannattaa myös silloin tällöin kontrolloida ovatko kotitehtävät tehty kunnolla.. Koululla toimii myös läksyparkki, jossa ohjaajan opastuksella tehdään tekemättä jääneitä kotitehtäviä koulupäivän jälkeen. Parkissa on myös mahdollista saada tukea kotiläksyjen tekemiseen, jos läksyt tuntuvat vaikeilta, tai kotiväki ei työaikojen tai -kiireiden takia ennätä paneutumaan lapsensa tukemiseen. Jos läksyt ovat usein tekemättä, kotiin otetaan yhteyttä.

20 OPPILASARVIOINTI 1. 3.luokat Väliarviointina arviointikeskustelu marras- joulukuussa Sanallinen lukuvuosiarviointi kevätlukukauden päätteeksi 4. luokka Väliarviointina arviointikeskustelu marras- joulukuussa. Lukuvuosiarviointi: Numeroarviointi lukuaineissa ja käytöksessä sekä sanallinen arviointi taito- ja taideaineissa. 5. luokka Väliarviointina arviointikeskustelu marras- joulukuussa. Numeroarviointi keväällä lukuvuosiarviointina. 6. luokka Numeroarviointi väli- ja lukuvuosiarviointina. Numeroarviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Oppilaan käyttäytymisen tavoitteiden perustana on valtioneuvoston asetuksen 2:n mukaisesti kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, missä lähtökohtana on mm: Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle koulussa ja koulumatkoilla sekä koulun ulkopuolisessa toiminnassa ovat: Toisen huomioiminen ja kunnioittaminen 1. yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen noudattaminen 2. koulun järjestyssääntöjen ja ym. ohjeiden sekä liikennesääntöjen noudattaminen, turvallinen kouluympäristö em. sääntöjä ja ohjeita noudattamalla 3. työrauhan ylläpitäminen 4. terveiden elintapojen noudattaminen Kouluympäristön viihtyisyys 5. kouluympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 6. koulun kaluston ja oppimisvälineiden/materiaalien asianmukainen ja vastuullinen käsittely Työn arvostaminen 7. oman ja muiden työn arvostaminen 8. vastuu omasta työnteosta ja työskentelyvälineistä Rehellisyys 9. rehellisesti ja luotettavasti toimiminen Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun arvopohja ja kasvatukselle asetut tavoitteet. Oppilasta arvioidaan oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Käyttäytymisen kriteerit: Arvosana 8 on käyttäytymisen perustaso. 10 erinomainen - on sisäistänyt hyvät tavat sekä koulun järjestyssäännöt ja noudattaa niitä - käyttäytyminen ja asenne koulutyöhön moitteetonta - luo yhteishenkeä ja yhteisvastuuta luokassa ja kouluympäristössä - käytöksellään ansaitsee työyhteisön luottamuksen 9 kiitettävä - noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä muita ohjeita ja

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2014-2015

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2014-2015 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2014-2015 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Uusi kouluvuosi on alkanut ja minusta tuntuu, että samalla tuli joulu. Uusi koulurakennus on paras mahdollinen joululahja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 KOULUN TERVEHDYS Tässä on koulun uusi lukuvuosiopas lv:lle 2015-2016. Opas sisältää tietopaketin tämän lukuvuoden toiminnasta. Löydät oppaasta muun muassa koulussa

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen.

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen. 1 SISÄLYSLUETTELO 1 Alkusanat 3 2 Koulun yhteystiedot 3 3 Koulun henkilökunta 3 4 Koulun työ- ja loma-ajat 4 5 Oppilashuolto 5 6 Lukuvuoden juhlat 5 7 Oppilasarvioinnista 5 8 Kansainvälisyystoiminta 5

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT Syyslukukausi: 11.8.2009-19.12.2009 (90 tp) syysloma 12.10. - 16.10.2009 (vko 42) joululoma 21.12.2009-6.1.2010 Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Koulutyön alkaessa Lähdemme uuteen lukuvuoteen poikkeuksellisen hyvästä tilanteesta, sillä kaikki viime lukuvuoden opettajat jatkavat työskentelyään Ojakkalassa.

Lisätiedot

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jokelan koulun opetushenkilökunta: 1A Mari Ursin 1B Essi Heiskanen 2A Mari Laukkanen 2B Heidi Norokorpi 3.lk Sirkka-Liisa Aalto 4A Leena Kousa 4B Kari Laine 5.lk

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI

Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI Koulun henkilökunta ja yhteystiedot Rehtori Jouko Heikkilä 044 787 1403 Apulaisjohtaja Eeva Katajamäki 044 787 1415 Koulusihteeri Taija Paussu 044 787

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2008-2009

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2008-2009 Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2008-2009 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT Syyslukukausi: 11.8.2008-20.12.2008 (93 tp) syysloma 15.10. - 17.10.2008 (vko 42) joululoma 21.12.2008-6.1.2009 Kevätlukukausi:

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Toivalan koulun lukuvuosi-tiedote 2015-2016

Toivalan koulun lukuvuosi-tiedote 2015-2016 Toivalan koulun lukuvuosi-tiedote 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta Toivalan koulussa. Tämän lukuvuoden painopistealueena on luokkien välisen yhteistyön lisääminen.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Oppilaiden lukumäärä Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulun oppilaat 2015-2016 40 35 30 25 20 15 10 eskari 23 pienryhmä 6 1lk 12 2lk 16 3lk 15 4lk 13 5lk 17 6lk 23 7lk 31 8lk 33 9lk 40 5 0 Luokat

Lisätiedot

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Pitkäjärven koulu Sisällys: Koulujen yhteystiedot:... - 2 - Opettajat:... - 2 - Avustaja/ kerhotoiminta:... - 2 - Keittäjä/siistijä:... - 2 - LUKUVUODEN TYÖAJAT:...

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin.

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin. Rautajärven koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Rautajärven koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. lk. 6 oppilasta 2. lk.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta 1 Koulun yhteystiedot ja henkilökunta Päntäneen koulu Keturinkyläntie 5 61980 Päntäne p. 040-5091333 Opettajien sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kauhajoki.fi Sähköpostia lähettäessä korvaa (at), @ -merkillä.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot