KOULUTIEDOTE Hamulan koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016"

Transkriptio

1 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu

2 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat leikkipaikat ovat juuri oikeassa paikassa. Lapset ja nuoret ovat ottaneet liikuntapaikat omikseen, eikä koulun tilojenkaan puoleen minulla ole mitään valittamista. Voisin jopa sanoa, että oppimisympäristö on nyt aivan kohdillaan. Koulumaailma on jälleen uudistumassa, kuten sen pitääkin syksyllä on edessä uuden opetussuunnitelman alkuhetki, johon me opettajien kanssa olemme aloittaneet valmistautumisen. Tulevan talven aikana otamme opetussuunnitelman kanssa pienen varaslähdön, ja koeajamme pieniä palasia siitä oppilaiden kanssa, kuten yli luokkarajojen menevät projektit ja laaja-alaisen osaaminen alueelta poimitut palaset. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Koulumenestys parhaimmillaan on riippuvainen oppilaan tahtotilasta ja oikeasta ohjauksesta, jota me koulussa yritämme toteuttaa parhaamme mukaan. Kaaviossa laaja-alaisen osaamisen eri alueet Lv painopistealueiksi koulun johtokunnalle esitämme: OPS 2016, yleisien osien (luvut 1-12) Luokkien ja opettajien välisen yhteistyön tiivistäminen Yhteisöllisyyden ja oman vastuun lisääminen arkityössä Esiintymis- ja yleisötaitojen kohentaminen Koulutyön onnistumisen yksi peruskivistä on kodin ja koulun välinen yhteistyö. Ilman kodin ja koulun välistä yhteistyötä on lasten kasvun tukeminen koulun näkökulmasta erittäin vaikeaa, siksi toivon, että yhteistyömme on avointa ja aktiivista koko lukuvuoden ajan. Nyt alkava syyslukukausi on minun viimeinen koulumaailmassa. Oman työurani aikana olen nähnyt ja saanut kokea oppilaiden kanssa paljon onnistumisia, ponnisteluja ja epäonnistumisiakin. Kaikkein huikeinta on ollut seurata sitä kasvua pienestä ekaluokkalaisesta alakoulunsa päättäväksi nuoreksi, jolla on halu ja kyky käyttää omia lahjojaan. Tämä on luonut vankkaa uskoa tulevaisuuteen, jolloin nämä nuoret ottavat vastuuta elinympäristöjensä toimijoina. Samalla me kaikki saamme olla ylpeitä teidän lapsistanne maailmasta tulee sittenkin parempi paikka olla ja elää. Tyytyväisenä ja ehkä hieman haikeallakin mielellä haluan kiittää Teitä kaikkia yhteistyöstä ja toivon turvallista ja innostavaa lukuvuotta Kari Rytivaara

3 KOULUN YHTEYSTIEDOT LUKUVUONNA HAMULAN KOULU Harjamäenraitti HARJAMÄKI PUHELIMET: REHTORI Kari Rytivaara APULAISREHTORI Jaana Sillanpää OPETTAJAT ERITYISOPETTAJA Saara Lehtola IP Tanja Hyötyläinen KEITTIÖ Jaana Neuvonen TERVEYDENHOITAJA Katja Myllynen TALONMIES Paavo Repo SÄHKÖPOSTI: https://fi-fi.facebook.com/pages/hamulan-koulu/ Rehtorit Rytivaara Kari rehtori Sillanpää Jaana apulaisrehtori Opettajat Luokat Heikkurinen Minna 1.a Makkonen Marika 1.b Kuoppala Tiina 1.c Leskinen Asta Luttinen Jonna 2.a Sillanpää Jaana 2.b Suhonen Päivi 3.a Karvonen Kaisa 3.b Leppäharju Johanna 4.a Elo Mika 4.b Niinikoski Pekka 5.a Mertanen Arja 5.b Ranta-Seppänen Rixi 6.a Ruotsalainen Harri 6.b Lehtola Saara erityisopetus Holmlund Tuula englanti / saksa Aamuvuori Sanna / Juhamatti Kalima englanti Muu henkilökunta Toimenkuva Hyötyläinen Tanja koulunkäynnin-/ip-ohjaaja Lukkarinen Terhi koulunkäynnin-/ip-ohjaaja Parviainen Auni koulunkäynnin-/ip-ohjaaja Rissanen Mika koulunkäynnin-/ip-ohjaaja

4 Tapaninaho Pirjo Repo Paavo Lipponen Anu Jyrkkärinne Merja Pellinen Saara Neuvonen Jaana Myllynen Katja koulunkäynnin-/ip-ohjaaja ip-ohjaaja talonmies siistijä siistijä oppilashuollonohjaaja ravitsemistyöntekijä terveydenhoitaja OPPILASMÄÄRÄT Luokka Luokka-aste a 16 1.b 17 1.c 16 2.a b 25 3.a 24 3.b a 26 4.b a 18 5.b a 23 6.b yht. 290 opp. JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Miettinen Hannu pj. Savinainen Antti vpj. Bolodin Kati Tiikkainen Solja Tuppurainen Jukka Neuvonen Jaana Heikkurinen Minna Henkilökohtainen varajäsen Sormunen Marko Tuovinen-Komu Heli Kellokumpu Jukka Meis Niina Kärkkäinen-Repo Leena Rissanen Mika Ranta-Seppänen Rixi Sivistyslautakunnan edustaja Hirvonen Heidi Johtokunnan esittelijä/sihteeri Kari Rytivaara

5 KOULUPÄIVÄT Oppitunnit alkavat ruokailuun asti tasatunnein ja ruokailun jälkeen olevilla oppitunneilla 15 minuuttia yli tasatunnin. Iltapäivän tunnit päättyvät tasatunnein. Oppitunnit klo 13 ja 15 välillä voivat olla kaksoistunteja, jolloin niiden pituus on 1 tunti 45 minuuttia (välituntia ei pidetä). Aamuisin oppilaiden toivotaan tulevan koululle sopivasti juuri ennen koulun alkua. Aamuisin ennen koulupäivän alkua oppilaille ei ole valvontaa. Kyyditysoppilaille, joilla on odotustunteja, valvonta on järjestetty. Jos oppilas jostain syystä ei jää koululle odottamaan kuljetuksen lähtöä, toivomme heidän ilmoittavan siitä odotustunnin valvojalle. Koulusta lähdetään kotiin / hoitopaikkaan heti koulun loputtua. Koulun piha on varattu koulun opetuskäyttöön klo 15 saakka, jonka jälkeen koulun pihalla toimii vielä ipkerho. Tällöin pihatelineissä pelikentillä leikkijöiden on annettava heille tarpeellinen tila. OPPITUNNIT JA VÄLITUNNIT Tunnin Oppitunti Välitunti Lisätietoa numero * 9.45 / / pitkä välitunti ruokailu liukuen vaihdellen eri luokilla * oppitunti alkaa Koulukuljetuksen saaneet oppilaat voivat tulla tulevat tunnille kuljetuksen saavuttua koulun pysäkille. Osalla luokista koulu alkaa klo 10 ja silloin heillä on myöhäisempi ruokailuvuoro ja tunnit normaalisti Ruokailuvuoron alkaminen vaihtelee porrastetusti eri luokilla eri viikonpäivinä. Pitkä välitunti antaa lisäaikaa koululaisten päivittäiseen välituntiliikkumiseen. Tällöin toivomme kaikkien koululaisten aktiivista liikkumista joko porukoissa tai välkkäreiden ohjaamina. Liikunta edistää viihtyvyyttä, oppimista sekä vaikuttaa myönteisesti työrauhaan. Pitkä välitunti on osa opetushallituksen suosittelemaa koulun toimintaa.

6 Koulun työpäivät lukuvuonna Syyslukukausi Kevätlukukausi Loma-ajat: Syysloma Joululoma Talviloma Vapaapäivä Työpäiväkalenteri takakannessa KOULUKUVAUS to-pe, Frendikuva oy Vanhempainillat Hamulan koulussa syyslukukaudella 2015 Luokat 1.a,b ja c viikolla 34 Koko koulun vanhempainilta viikolla 35 OPPILASTAPATURMAT Siilinjärven kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun ja lukion oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Voimassa Koululaisvakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta kotiin. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia. Koulun ulkopuolelle suuntautuville leirikouluille ym. voidaan koululla lisäksi ottaa matkavakuutus. Ohjeita ja tietoa Siilinjärven kunnan internet-sivuilta: ulutapaturmat/index.php Tilapäiset koulukuljetukset lääkärintodistuksen perusteella: Yhteys koulutoimistoon, toimistosihteeri Kaisa Sutinen puh , tai rehtoriin

7 KOULUMATKOJEN KORVAAMINEN JA JÄRJESTÄMINEN PERUSKOULUSSA Koulumatkojen korvaamisessa ja järjestämisessä noudatetaan perusopetuslakia, kunnanvaltuuston päätöstä, kunnan toimivaltasääntöä ja koululautakunnan hyväksymiä periaatteita. Oppilaan koulumatkat korvataan siihen kouluun, jonka koulunkäyntialueella hän asuu tai muuhun kunnan osoittamaan opiskelun vaatimaan kouluun, mikäli: 1. Oppilaan koulumatka on yli 3 km (1-2 luokat) tai yli 5 km (3-10 luokat) Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista väylää pitkin kotiportilta koulun portille. 2. Oppilaan koulumatka on vaarallinen Perusteena koululautakunnan päätös tien vaarallisuudesta ja koulutoimiston hankkimat poliisiviranomaisen lausunnot. 3. Oppilaan koulumatka on vaikea tai rasittava Perusteena huoltajan toimittama alkuperäinen lääkärintodistus, jossa on - yksiselitteisesti todettu kuljetuksen tarpeellisuus - mainittu, jos oppilas ei voi käyttää linja-autoa - mainittu aika, jona kuljetus tarvitaan. Koulukuljetusta matkan pituuden perusteella ei tarvitse hakea (kohta 1). Muissa tapauksissa (kohdat 2 ja 3) koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta. Hakemuslomakkeita saa kouluilta/koulutoimistosta/netistä. Jos oppilas huoltajan aloitteesta käy muuta kuin oman koulunkäyntialueensa koulua, huoltaja vastaa koulukuljetuksesta, myös vapaa-ajan tapaturmista aiheutuvista koulukuljetuksista. Koulukuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linjaliikenteessä. Ellei linjaliikennettä ole, kuljetus järjestetään tilausvuorolla/taksilla tai huoltajalle maksetaan saattoavustusta. Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla kuljetusta tunnin tai lähtemään aamuisin tuntia aikaisemmin. Oppilaan koulumatkaan voi sisältyä myös itse kuljettava matka linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, enintään 3 km. Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen voi olla - vuosiluokilla 1-6 2,5 tuntia - vuosiluokilla tuntia - erityisopetuksessa/erityiskoulussa 3 tuntia Jos taksia/tilausliikennettä käyttävä oppilas sairauden tai muun syyn takia ei tarvitse kuljetusta, on huoltajan ilmoitettava siitä ensisijaisesti suoraan liikennöitsijälle, koululle tai koulutoimistoon. Perumatta jätetyn kuljetuksen kustannus peritään huoltajalta. Kuljetusjärjestelyistä huolehtii koulutoimistossa Kaisa Sutinen Talouspäällikkö Pekka Kauhanen

8 Liikennöintisuositus henkilöautoille Harjamäenraitilla Jos huoltajat tuovat lapsensa kouluun tai hakevat ip:stä, heille on varattu oma parkkipaikka / kääntöpaikka (sisäänajo Harjamäenraitilta Pilvilinnaa vastapäätä). Harjamäenraittia ajaa linja-auto, joten toivomme, että sitä ajavat henkilöautot ajaisivat vain LÄNNESTÄ IDÄN suuntaan. KOULUMATKAT Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käytetään kevyenliikenteen väyliä, jos mahdollista. Tieliikennelain 90 :n mukaan pyöräilykypärää pitää käyttää pyöräillessä. Alle kilometrin koulumatkan toivomme oppilaiden tekevän jalkaisin, koska koulun pihalla on rajallinen määrä polkupyöräkatoksia. Heijastimien käyttö lisää oppilaan turvallisuutta koulumatkoilla. Koulubussit ja taksit LINJA-KARJALA OY/ Savonlinja Jukka Kuosmanen Marko Nokela Kari Roivainen Waltti- koululaiskortti Syyslukukauden 2015 alussa otetaan käyttöön Waltti-koululaisliput (etäluettava näyttökortti) Kuopion seudun joukkoliikenteessä Kaupunkiliikenne: Pohjolan Liikenne linjat Maaseutuliikenne: Linja-Karjala linjat 42-48, 61 Waltti-koululaiskortti on henkilökohtainen Kadonneen tilalle tilataan uusi kortti Kuopion palvelupisteestä Koulu ilmoittaa koulutoimistoon kortin katoamisesta. Koulutoimisto tilaa uuden kortin Kuopion palvelupisteestä Tarvittaessa koulutoimistosta saa varakortin. Kun uusi kortti saapuu, varakortti palautetaan koulutoimistoon. Huoltaja maksaa uuden kortin hinnan 5,00 Kuopion kaupungin pankkitilille FI merkillä oppilaan nimi/koulu/panttimaksu Huoltaja voi myös hakea itse palvelupisteestä uuden kortin (kun tilaus on tehty

9 koulutoimistosta) ja maksaa samalla uuden kortin hinnan 5,00 Palvelupiste: Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Suokatu 42 Aikataulu voimassa Siilinjärvi - Kumpunen - Väänälänranta - Kehvo - Toivala - Siilinjärvi Koulup Koulup Koulup Siilinjärvi Harjamäki X Hamulan koulu X Kumpunen X X X Arabia X Särkijärvi X X X Vehkasuo X X X Väänälänranta Autioranta T Monni X Kehvo 8.20Y 9.20Y X Räimä Toivala, koulu - Arabia X X - Kumpunen Hamulan koulu X - Harjamäki X - Siilinjärvi Koulup = koulupäivinä Y = Kehvon koulu T = Tarvittaessa X = Pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa tai - = ei pysähdy tai ajaa paikkakunnan kautta. Vuoroja liikennöi Linja-Karjala Oy. 42 Siilinjärvi - Toivala - Kehvo - Väänälänranta - Kumpunen - Siilinjärvi Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Siilinjärvi Harjamäki - - X X X Hamulan koulu - - X X X Kumpunen - - X X X Arabia - - X X X

10 Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Koulup Toivala, koulu Räimä X Kehvo X Y 12.30Y 13.30Y 14.30Y Monni Autioranta T T T Väänälänranta X X X Vehkasuo X - X X X Särkijärvi X - X X X Arabia X - X X X X Kumpunen X X X Hamulan koulu X X Harjamäki X X Siilinjärvi Y = Kehvon koulu Vuoroja liikennöi Linja-Karjala Oy. 46 Siilinjärvi - Koivusaari - Hökönen - Koivusaari - Siilinjärvi Reitti: Siilinjärvi las-maaningantie-luvelahdentie-hökösentie-keskimmäisentie-siilinjärventie-maaningantie-harjamäentie-siilinjärvi las Koulup Koulup Siilinjärvi Hamula Luvelahti X X Hökönen X X Keskimmäinen th Porkkilantie X X Koivusaari X X Hamula Hamulan koulu X X Harjamäki X X Siilinjärvi Reitti: Siilinjärvi las-harjamäentie-maaningantie-siilinjärventie-keskimmäisentie-hökösentie-luvelahdentie-maaningantie-harjamäentie- Siilinjärvi las Koulup Koulup Koulup Koulup Siilinjärvi Harjamäki X X X X Hamulan koulu X X X X Hamula Koivusaari Porkkilantie X X X X Keskimmäinen th T T T T Hökönen T T T T Luvelahti T T T T Hamula X X X X Siilinjärvi Vuoroja liikennöi Linja-Karjala Oy.

11 OPPILASHUOLTO Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulussa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollon palveluita ovat monialainen yksilökohtainen oppilashuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. KOULUKURAATTORIN PALVELUT Koulukuraattori Saara Pellinen puh Koulukuraattori on Hamulan koululla pääsääntöisesti maanantaisin - Koulukuraattorilta saa apua esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on huolia, pulmia koulunkäynnissä, käyttäytymisongelmia tai kun oppilaan elämässä tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia - Koulukuraattori tarjoaa oppilaille keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa - Koulukuraattorin tehtävät voivat liittyä yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen sekä konsultatiiviseen tukeen kouluyhteisössä - Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin PSYKOLOGIPALVELUT Aluepsykologi Satu Siekkinen p Aluepsykologin työ sisältää oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien sekä tunne-elämän arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla sekä lyhyitä tukikäyntijaksoja. Tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä seurata tukitoimien vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koulupsykologi on peruskoulun oppilashuoltoryhmän jäsen. - Aluepsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. - Vastaanotto sopimuksen mukaan Hamulan koululla tai Hyvinvointineuvolassa os. Isoharjantie 6, Siilinjärvi. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen järjestämää toimintaa ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Paras tulos saavutetaan oppilaan ja huoltajien, terveydenhoitajan, koululääkärin ja tarvittaessa opettajan, psykologin ja kuraattorin yhteistyöllä. Tarvittaessa kouluterveydenhuollon kautta saa myös lähetteen fysioterapiaan. Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus on vähintään kerran lukuvuodessa. Tapaamisessa keskustellaan terveystottumuksista, kaverisuhteista, vapaa-ajasta, kouluselviytymisestä, kehitysasioista, perheeseen liittyvistä asioista jne. Samalla tehdään ns. seulontatutkimuksia (esim.

12 pituuden ja painon mittaus). Ilmoitus alkavista terveystarkastuksista ja niiden sisällöstä tulee etukäteen Wilma-viestinä. Koululääkärin tarkastus on 1. ja 5. luokalla, kutsu tarkastukseen tulee kirjeenä oppilaan mukana kotiin tarkastusajankohdan lähentyessä. Oppilaat saavat tulla käymään myös muutoin terveydenhoitajan luona ilman ajanvarausta pienellä ja isommallakin asialla aina, kun terveydenhoitaja on paikalla. Syyslukukaudesta 2015 alkaen erityisruokavalioilmoitukset tehdään jatkossa vain kouluterveydenhuollon kautta keittiöille. Otamme käyttöön kansallisen allergiaohjelman lomakkeen, joka tulee syksyisin joka vuosi täyttää kotona ja toimittaa kouluterveydenhuoltoon. Pysyvistä erityisruokavalioista (esim. keliakia) riittää kertailmoitus. Lomakkeita saa paperiversiona terveydenhoitajalta ja koululta. Lomake löytyy myös osoitteesta: -> Kansallinen allergiaohjelma > Allergiaruokavalio-ohjeet ja kaavakkeet. Mahdolliset kysymykset ja muut yhteydenotot asiaan liittyen toivotaan suoraan kouluterveydenhoitajalle. Mukavaa lukuvuotta koululaisten perheille toivottaen terveydenhoitaja Katja Myllynen Minut tavoittaa p , Wilma-viestillä ja sähköpostilla Vastaanotto: Hamulan koululla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin Siilinjärven lukiolla tiistaisin ja keskiviikkoisin Sairausasiat hoitaa omalääkäri terveysasemalla. TIETOA KOULURUOKAILUSTA Hamulan koulun lounasateriat sekä iltapäiväkerholaisten välipalat toimitetaan Ahmon koulun keittiöltä. Ruokapalveluista vastaa Hamulan koulun palvelukeittiöllä ravitsemistyöntekijä Jaana Neuvonen. Raaka-ainevalinnoissa, hankinnoissa ja ruokalistasuunnittelussa meille on tärkeää kotimaiset ja lähialueen tuotteet sekä kestävä kehitys. Perunat ja sipulit tulevat Siilinjärveltä, marjat ja kalamurekkeen haukimassa lähialueelta. Leipätoimittajiamme ovat Pieksämäeltä Moilas Oy ja Kiurun Leipomo Oy. Ruokalistat löytyvät Siilinjärven kunnan nettisivuilta. Noudatamme kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Tasapainoinen kouluaterian malli kootaan nähtäväksi lautasmalliannoksena vähintään kerran viikossa. Valtakunnallisen uuden allergiaohjelman ja linjausten mukaan pyritään välttämään turhia allergiadieettejä. Erityisruokavalioilmoitukset tehdään jatkossa vain kouluterveydenhoitajan kautta keittiöille. Kouluterveydenhuollon kautta tulee lisäinformaatiota syksyn aikana. Ruokapalveluhenkilöstön työtä helpottaisi, jos yksilöllistä erikoisruokavaliota (mm. keliakia, maidoton, moniallerginen) tarvitseva ruokailija ilmoittaisi poissaolonsa keittiölle ennakoivasti, näin vältymme turhalta aterian valmistukselta. Lukuvuoden aikana järjestämme joitakin teemapäiviä sekä joulun ja pääsiäisen aikaan tarjoamme juhla-aterian.

13 SIILINJÄRVEN KUNNAN KOULUJEN RUOKALISTA / SYKSYLUKUKAUSI Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6 Ma Lihamureke Bolognesekastike Lihakeitto Jauhelihakastike Makkarakastike Lihapyörykät / perunat perunat/spagetti tuoretta perunat/spagetti perunat Broileripyörykät kastike raaste juusto salaatti tuoresalaatti perunat salaatti kastike salaatti Ti Ohrarouhepuuro Kalapihvit Kasvispastapaistos Kalapyörykät /pihvit Uunilohi marjakeitto Kirjolohipennepastavuoka perunat perunat perunat leikkele punajuurisalaatti salaatti vihannessalaatti kastike raaste juurespalat kermaviilikastike salaatti Ke Broilerikastike Uunimakkara Perunavelli Jauhemaksapihvit Broileripaistos Kasvisohukaiset riisi / peruna perunasose leikkele perunasose salaatti perunasose salaatti salaatti tuoretta salaatti salaatti mustaherukat Hedelmä (banaani) puolukkaa hillo To Makaronilaatikko Hernekeitto Porsassuikale- Kalamureke Jauhelihakeitto Laatikkoruoka salaatti juusto kastike peruna tuoretta lämmin kasvis tuore kurkku perunat raaste porkkana- hedelmä- Hedelmä raastesalaatti kastike Hedelmä raaste Pe Kalakeitto Kasvispihvit Kinkkukiusaus Broilerikeitto Juurestarhan Possu- Iloinen Nakkikeitto kurkku perunat tuoresalaatti tuoretta pata juustolevite leikkele sitruunakastike lämmin kasvis perunat juurespalat salaatti puolukkaa Hedelmä salaatti Lisäksi joka aterialla ruokajuoma, ravintorasva, pehmyt leipä ja näkkileipä Hyvää ruokahalua! Toivomme, että ruoka maistuu ja ruokailutilaisuus olisi virkistävä, viihtyisä ja mukava hetki ruokailijoille. Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! Ruokailuun liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä: Hamulan koulun keittiöön ravitsemistyöntekijä Jaana Neuvonen p Ahmon koulun keittiöön ruokapalveluesimies Liisa Laakkonen p Pirkko Markkanen ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja, puh

14 ILTAPÄIVÄKERHO Iltapäiväkerho on kunnan tarjoamaa palvelua pienille koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Iltapäiväkerho eli tuttavallisemmin IP aloittaa päivittäisen toimintansa siinä vaiheessa, kun 1-2 luokkalaisten koulupäivä päättyy. IP toimii iltapäivisin klo saakka. Välipala on tärkeä osa päivää ja se syödään n. klo 14. Toiminta tapahtuu uuden Hamulan koulun tiloissa ja pihapiirissä. Ip-kerhosta lapset saavat lähteä itsenäisesti kotiin, mikäli näin ollaan vanhempien kanssa sovittu. Jos lapsi haetaan, niin sisätiloista hakeminen tapahtuu J- tai K-oven kautta. J-ovi sijaitsee koulun ja päiväkoti Pilvilinnan välissä olevan parkkipaikan läheisyydessä. IP toiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat. Toiminta IP:ssä ei ole koulumaista, vaan tarkoituksena on antaa pienelle koululaiselle valvottu mukava yhdessäolo kavereiden kanssa, leikkien, ulkoillen, askarrellen ja pelaillen. Lapsilla on mahdollisuus myös levähtämiseen ja rentoutumiseen koulupäivän jälkeen. Läksyjä voi tehdä ohjatusti, mutta osa läksyistä pyritään jättämään kotiin, jotta vanhemmatkin pysyvät ajan tasalla siitä, missä mennään. Tavoitteena on taata koululaiselle turvallinen ja toiminnallinen iltapäivä, vähentää lasten yksinäistä iltapäivää ja auttaa vanhempia perheen ja työelämän yhteen sovittelussa. Ilmoittautuminen iltapäiväkerhoon tapahtuu sähköisesti kunnan nettisivujen kautta. Yhteistiedot Puhelin: s.posti: Yhteistyöterveisin IP kerho, Tanja Hyötyläinen KiVa Koulu ohjelma ja VERSO Kiusaamisen suhteen koulussamme noudatamme nollatoleranssia. Siksi toivomme myös kotiväen suhtautuvan kaikella vakavuudella kiusaamistapauksiin. Oppilaiden oma sovitteluelin VERSO toimii koulussamme edellisen vuoden tapaan. Toiminnasta kerrotaan myös osoitteessa: Opas vanhemmille sähköisessä muodossa

15 OPPILAAN OIKEUDET JA VASTUU Perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeuksista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja turvallisen opiskeluympäristön lisäksi oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Hänellä tulee olla myös oppimisen edellyttämät työtilat, työvälineet ja oppimateriaalit sekä terveellinen kouluateria. Oppilaalla on myös velvollisuuksia (perusopetuslaki 35): osallistuttava opetukseen suoritettava tehtävänsä tunnollisesti käyttäydyttävä asiallisesti Jotta opiskelu sujuu koulussa moitteettomasti, oppilaan on hyvä muistaa ottaa mukaansa KOULUTARVIKKEET. Tavallisilla oppitunneilla tarvitset yleensä näitä: - oppikirjat ja tehtäväkirjat - vihkot - kirjoitustarvikkeet: lyijykynä, kumi, viivoitin, teroitin, värikynät Liikuntatunneilla: Sisäliikunnassa: o vaihdettavat joustavat sisäliikuntavaatteet (ei farkut tms.) o muut erikoisvarusteet tarvittaessa Ulkoliikunnassa: o sopivat vaatteet ulkoliikuntaan sää huomioiden, myös päähine ja käsineet o liikuntavälineitä lajin mukaan sukset, luistimet ja kypärä (pakollinen, saa myös koululta), maila Pyyhe liikuntatunnin jälkeistä peseytymistä varten.

16 HAMULAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen ovat osa koulun arkipäivää. Yritän olla rehellinen, reipas ja avulias. Puhun kohteliaasti. Tervehdin tavatessa, käytän tarvittaessa sanoja kiitos ja ole hyvä. Välituntileikeissä ja peleissä otan aina huomioon toiset, otan kaikki mukaan. Käytän telineitä ja välineitä tarvittaessa vuorojärjestyksessä. Pidän hyvää huolta omista ja koulun tavaroista ja laitan ne niille tarkoitetuille paikoille, kun en enää käytä niitä. Pidän paikat siistinä ja pidän tavarat ehjinä, jotta ne pysyvät käytössä vielä pitkään. En kiusaa teoin, sanoin tai elein ketään. Jos huomaan, että jotain kiusataan, kerron siitä viipymättä opettajalle. En käytä väkivaltaa. Autan kaikkia. Kosken toisten tavaroihin, vaan jos saan siihen luvan. 2. Oman ja muiden työn arvostaminen on opiskelun ja työnteon perusta. Noudatan opettajan antamia ohjeita ja koulun ja luokan omia sääntöjä. Tulen oppitunnille ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. Kannan vastuuta omasta työskentelystä ja suoritan annetut tehtävät huolellisesti. Annan kaikille työrauhan. Muistan viitata, en möläyttele vastausta. Kannustan toisia. Ruokaillessa noudatan hyviä pöytätapoja, otan ruokaa kohtuullisen annoksen kerrallaan ja syön ruokapöydässä rauhallisesti istuen. 3. Koulumatkakin on koulua Kuljen koulumatkan noudattaen liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 4. Viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä koulutyö sujuu hyvin. Koulun alue on koulun tontti, kesken koulupäivän voin poistua alueelta vain opettajan luvalla. Pidän puhelimen ja av-laitteet äänettömänä tai suljettuna repussa koulupäivän ajan. En heittele lumipalloja, kiviä, käpyjä enkä muuta vastaavaa. Kiipeilen vain kiipeilytelineissä, kiipeilytelineessä kiipeillään, ei olla hippaa. En kiipeile puissa, aidoissa eikä rakennuksissa. Säilytän polkupyörän telineessä koulupäivän ajan. Luokkaan mennessäni jätän ulkovaatteet naulakkoon ja kengät kenkätelineeseen. Tunnin jälkeen menen viivyttelemättä välitunnille, sisällä voin olla vain opettajan luvalla. Jätän kotiin makeiset, rahat, arvoesineet tms. ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa opetussuunnitelmaan kuuluvassa toiminnassa, myös kerhossa, retkellä ja leirikoulussa. 5. Sääntöjen rikkominen voi johtaa seuraamuksiin. Seuraamuksia ovat luokasta poistaminen oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään. Hamulan koulun oppilaskunta ja henkilökunta

17 PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Perusopetuslain muutos KASVATUSKESKUSTELU (Perusopetuslaki 35a) Kasvatuskeskusteluun määrää opettaja tai rehtori. Ensisijainen toimi, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Kesto enintään 2 tuntia, voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata, Siilinjärven kunnan valmis lomake. Ilmoitus huoltajalle mahdollisimman pian esim. puhelimitse. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. LUOKASTA TAI MUUSTA OPETUSTILASTA POISTAMINEN Opettaja tai rehtori voi poistaa oppilaan luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, kun oppilaan käytös on häiritsevää. Ilmoitus huoltajalle kirjallisesti Oppilaalle järjestettävä valvonta Asia kirjataan muistiin. Hamulan koulun pysäkki Opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen eri oppiaineissa edellyttää oppitunneilla erilaisten työskentelytapojen hallintaa ja toisten työrauhan kunnioittamista, samoin tuloksellisen koulutyö edellyttää työrauhaa. Työrauhan häirintä kertoo sosiaalisten taitojen puutteesta, johon reagoidaan välittömästi. Häirintä pysäytetään ja kyseinen lapsi ohjataan ottamaan vastuu valinnoistaan (käytöksestään) ja tunnistamaan niiden takana olevia tunteitaan, jotta hän voi oppia ilmaisemaan niitä itseään ja toisia kunnioittavasti. Joskus oppilaan voi olla hankala opettajan toistuvista huomautuksista huolimatta oivaltaa oman toimintansa merkitystä luokan työrauhan säilymisessä. Silloin oppilas ohjataan PYSÄKILLE lopputunnin ajaksi miettimään omaa käyttäytymistään. Näin turvataan opetuksen ja työskentelyn jatkuminen luokassa. Pysäkillä valvojana toimii koulunkäynninohjaaja (joskus oppilashuollonohjaaja, rehtori). Oppilas ei tee pysäkillä koulutehtäviä, vaan hän saa oppitunnin aikaiset tai niitä korvaavat tehtävät kotitehtäviksi tai mahdollisesti suorittaa ne myöhemmin koulussa. Pysäkillä ollessaan oppilaan kanssa keskustellaan vaikeuksien syistä ja mietitään yhdessä keinoja tilanteen selvittämiseksi ja tekojen vaikutuksesta toisten ja omaan oppimiseen. Pysäkin yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa oppilasta ymmärtämään oman vastuunsa koko luokkayhteisön oikeudesta työskennellä ja opiskella rauhassa. Keskustelussa pyritään yhdessä löytämään rakentavia toimintamalleja, jotta vältyttäisiin vastaavanlaisilta tilanteilta. Pysäkille joutumisesta oppilas saa aina kotiin menevän tiedonannon, josta käy ilmi oppitunti, opettaja ja syy luokasta poistamiseen. Toivomme, että kotonakin keskusteltaisiin asiasta. Mikäli oppilaalle kertyy kolme tai enemmän pysäkkikäyntejä lukukauden aikana, kutsumme huoltajan/huoltajat koululle yhdessä oppilaan ja opettajien kanssa pohtimaan tilannetta. Toivomme, että tämä pysäkkitoiminta ohjaisi oppilaita tarkkailemaan omaa käyttäytymistään ja arvostamaan sekä omaa, luokkakavereiden että opettajan työtä.

18 JÄLKI-ISTUNTO Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon, jos hän häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti. Jälki-istunnon syy pitää yksilöidä. Oppilasta on kuultava ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Huoltajalle ilmoitettava / varattava tilaisuus tulla kuulluksi Enintään kaksi tuntia kerrallaan valvotussa tilassa Jälki-istunto kirjataan vihkoon, jossa on kurinpitoon liittyviä asioita. Voi istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta ja kehitystä, ovat oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopiva. Oppilas ei voi olla jälki-istunnossa muun opetuksen tai koulun toiminnan aikana. Tarvittaessa järjestettävä oppilashuoltoa. KOTITEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTI Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään. Opettaja määrää. Ilmoitus huoltajalle. Kirjataan ylös asiaan tarkoitettuun vihkoon. POISOTTO-OIKEUS Jos oppilaalla on kielletty tai vaarallinen esine tai aine, tai esine tai aine, jolla hän häiritsee opetusta tai oppimista, niin rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus pyytää työpäivän aikana haltuunsa oppilaalta em. kielletty esine tai aine. Jos oppilas ei anna esinettä tai ainetta vapaaehtoisesti pois, opettajalla tai rehtorilla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa em. esine tai aine pois. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian. Häirintään käytetyn esineen tai aineen luovuttaminen oppilaalle koulun tai tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä jatkuu oppitunnin jälkeen, voidaan luovuttaminen tehdä viimeistään työpäivän päättyessä. Pois ottaminen ja myös esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata asiaan laaditulle lomakkeelle

19 LÄKSYT Läksyt ovat tärkeä osa koulutyöskentelyä, niin oppimisen kuin vastuuntunnonkin kehittymisen kannalta. Oppilaiden tulisi mieltää kotitehtävät velvollisuudeksi, joka on hoidettava kunnolla. Niiden huolellinen tekeminen edistää oppimista huomattavasti ja jokainen kotitehtävien parissa vietetty hetki on lapsen oman tulevaisuuden rakennusmateriaalia. Vanhempien tuki läksyjen teossa on usein tarpeen, etenkin hankalien tehtävien tekemisessä. Vanhempien kannattaa myös silloin tällöin kontrolloida ovatko kotitehtävät tehty kunnolla.. Koululla toimii myös läksyparkki, jossa ohjaajan opastuksella tehdään tekemättä jääneitä kotitehtäviä koulupäivän jälkeen. Parkissa on myös mahdollista saada tukea kotiläksyjen tekemiseen, jos läksyt tuntuvat vaikeilta, tai kotiväki ei työaikojen tai -kiireiden takia ennätä paneutumaan lapsensa tukemiseen. Jos läksyt ovat usein tekemättä, kotiin otetaan yhteyttä.

20 OPPILASARVIOINTI 1. 3.luokat Väliarviointina arviointikeskustelu marras- joulukuussa Sanallinen lukuvuosiarviointi kevätlukukauden päätteeksi 4. luokka Väliarviointina arviointikeskustelu marras- joulukuussa. Lukuvuosiarviointi: Numeroarviointi lukuaineissa ja käytöksessä sekä sanallinen arviointi taito- ja taideaineissa. 5. luokka Väliarviointina arviointikeskustelu marras- joulukuussa. Numeroarviointi keväällä lukuvuosiarviointina. 6. luokka Numeroarviointi väli- ja lukuvuosiarviointina. Numeroarviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Oppilaan käyttäytymisen tavoitteiden perustana on valtioneuvoston asetuksen 2:n mukaisesti kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, missä lähtökohtana on mm: Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle koulussa ja koulumatkoilla sekä koulun ulkopuolisessa toiminnassa ovat: Toisen huomioiminen ja kunnioittaminen 1. yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen noudattaminen 2. koulun järjestyssääntöjen ja ym. ohjeiden sekä liikennesääntöjen noudattaminen, turvallinen kouluympäristö em. sääntöjä ja ohjeita noudattamalla 3. työrauhan ylläpitäminen 4. terveiden elintapojen noudattaminen Kouluympäristön viihtyisyys 5. kouluympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 6. koulun kaluston ja oppimisvälineiden/materiaalien asianmukainen ja vastuullinen käsittely Työn arvostaminen 7. oman ja muiden työn arvostaminen 8. vastuu omasta työnteosta ja työskentelyvälineistä Rehellisyys 9. rehellisesti ja luotettavasti toimiminen Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun arvopohja ja kasvatukselle asetut tavoitteet. Oppilasta arvioidaan oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Käyttäytymisen kriteerit: Arvosana 8 on käyttäytymisen perustaso. 10 erinomainen - on sisäistänyt hyvät tavat sekä koulun järjestyssäännöt ja noudattaa niitä - käyttäytyminen ja asenne koulutyöhön moitteetonta - luo yhteishenkeä ja yhteisvastuuta luokassa ja kouluympäristössä - käytöksellään ansaitsee työyhteisön luottamuksen 9 kiitettävä - noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä muita ohjeita ja

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot