Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Kaikki opettajat mukaan. vaikuttamaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Kaikki opettajat mukaan. vaikuttamaan. www.opettaja.fi"

Transkriptio

1 jäsen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kaikki opettajat mukaan vaikuttamaan

2 Nuorten opettajien aalto Tuore äidinkielenopettaja Suvi Lindfors onnistui saamaan työpaikan jo ennen valmistumistaan. Vaikuttamisen kipinä ajoi hänet pian mukaan myös OAJ:n paikalliseen toimintaan. Suvi oli viimeisenä opiskeluvuotenaan ison kirjankustantamon oppikirjaesittelyssä ja sattui ruokailun yhteydessä juttelemaan erään yläkoulun äidinkielenopettajan kanssa. Opettaja kertoi, että hänen koulullaan olisi syksystä alkaen määräaikaiselle tuntiopettajalle töitä. Suvi kyseli puhelimitse paikasta koulun rehtorilta ja kun se tuli avoimeen hakuun, hän lähetti hakemuksen ja tuli valituksi. Valmistumisensa jälkeen Suvi haki seuraavana keväänä paikkaa uudelleen, kun määräaikaisesta tehtiin toistaiseksi voimassa oleva päätoimisen tuntiopettajan virka. Valinta osui jälleen kohdalle ja sillä tiellään Suvi on edelleen. Tein koko opiskeluaikani töitä kaupan kassalla, joten työelämään siirtyminen ei ollut mikään shokki. Ja oikeastaan oli helpottavaa saada tehdä oman alan töitä niin, ettei tarvinnut samalla tehdä jotain muuta, Suvi muistelee. Tukea saa ja asiat selviävät Aluksi Suvi pelkäsi, miten hänet otettaisiin työpaikalla vastaan. Opettajankoulutuksessakin oli asiaa käsitelty ja sijaisuuksia tehdessään Suvi oli itse huomannut, ettei ainakaan nuoriin sijaisopettajiin suhtauduttu kovin kummoisesti työpaikoilla. Epäilykset haihtuivat kuitenkin jo ensimmäisenä vesopäivänä. Opettajakunta otti toisensa koulutuspaikalla vastaan halauksin, ja paripäiväinen veso-koulutus käytettiin koulun käytäntöjen kertaamiseen ja toisiin tutustumiseen. Asiaa helpotti myös, että samaan aikaan kanssani aloitti kolme muuta uutta ja nuorta opettajaa, Suvi kertoo. Lopulta Suville oli yllätys, kuinka helposti oma paikka työyhteisössä löytyi: rehtori huolehti jaksamisesta ja kannusti tekemään gradun loppuun, työtoverit kutsuivat vuorotellen kylään ja opettajanhuoneestakin tuli paikka, jossa tuntui mukavalta pitää taukoa. Vaikeita tilanteitakin voi nuorella opettajalla olla edessään. Suvin mukaan erityisesti vanhempien kanssa työskentely voi olla hankalaa, jos nuorta ja vastavalmistunutta opettajaa ei oteta vakavasti. Omaa koulutustaan Suvi kritisoi siitä, ettei sen aikana juurikaan perehdytty opettajan hallinnollisiin velvollisuuksiin, joiden opetteluun kuluu paljon aikaa. Viime keväänä Suvi osallistui OAJ:n järjestämälle nope-kurssille, jossa nuoret opettajat saavat tietoa muun muassa työssä jaksamisesta, opettajan työhön liittyvistä vastuukysymyksistä ja palkkauksen perusteista. Suvin mielestä kurssin ehdottomasti parasta antia oli kuitenkin kokemusten vaihto muiden nuorten opettajien kanssa. Hyvää oli myös palkka-asioiden käsittely. Saattaa ensin kuulostaa tylsältä, mutta luennoitsija osasi kertoa aiheesta kiinnostavasti ja niin, että nyt osaan lukea omaa palkkakuittiani oikein, Suvi toteaa tyytyväisenä. Omat asiat ovat yhteisiä Aika pian työelämään siirtymisen jälkeen Suvia alkoi kiinnostaa paikallisen opettajien ammattiyhdistyksen toiminta ja yhdistyksen järjestämiin vapaa-ajan aktiviteetteihin osallistuttuaan hän päätti lähteä mukaan myös syys- ja kevätkokouksiin. Pyrin sitten myös paikallisyhdistyksen hallitukseen ja pääsinkin varajäseneksi. Lisäksi olen nyt paikallisyhdistyksen koulutustoimikunnassa, johon minua pyydettiin hallitusvaalin jälkeen, Suvi kertoo. Yhteisten asioiden ajaminen on Suville äärimmäisen tärkeää ja hänen mielestään oma paikallisyhdistys on ollut tehokkaasti mukana paikallisissa sopimusneuvotteluissa. Yhdistyksessä on ideoitu myös nuorten opettajien omaa osastoa, joka voisi keskittyä järjestämään esimerkiksi koulutustilaisuuksia juuri nuorille tai uusille opettajille. Tällaista toimintaa Suvi kertoi myös monen nope-kurssilla tapaamansa kollegan kaivanneen. Suvi toivoisi myös panostusta työpaikkojen perehdytysohjelmien kehittämiseen ja ohjeiden laadintaan, jotta työelämään sopeutumista voitaisiin helpottaa. OAJ:lle haasteeksi hän heittää toiveen nopejatkokurssista, jossa voitaisiin käsitellä edelleen opettajan työn kannalta tärkeitä kysymyksiä ja vaihtaa kuulumisia eri kouluista tulevien opettajien kanssa. Tilaa nuorille Ammattijärjestön toiminta kiinnostaa Suvin mielestä useampia nuoria kuin annetaan ymmärtää. Kynnys mukaan lähtemiseen on kuitenkin suuri, koska työuran alussa aikaa kuluu niin paljon kaikkeen muuhunkin. Joillain voi jarruna olla myös tietynlaisen kuppikuntaisuuden pelko. Joskus paikallisyhdistysten toiminta rakentuu vain muutaman aktiivisen ihmisen varaan, ja he pyörittävät kaikkea toimintaa. Tällaiseen porukkaan voi olla vaikeaa päästä mukaan uutena ja nuorena opettajana, Suvi aprikoi. Hän uskoo, että nuoria kyllä saadaan paikallistoimintaan enemmän, kunhan vastaanotto on kannustavaa ja nuoret opettajat voivat tuntea itsensä tarpeellisiksi. Monesti tarvittaisiin vain yksi iso aalto nuoria opettajia paikallisyhdistyksiin. Sitten seuraavilla aalloilla olisi jo helpompaa, Suvi visioi. Rami Setälä Juha Sinisalo, kuva 2 3

3 OAJasiaa ajaa opettajien Tietopankki ja jäsenpalveluja verkossa OAJ vaikuttaa OAJ on kaikkien opetusalan ammattilaisten asianajaja ja edunvalvoja. Teemme jatkuvaa ja monialaista työtä kaikkien opettajaryhmien, rehtoreitten, päiväkotien johtajien ja sivistystoimen johdon työolosuhteiden ja palkkauksen sekä koko alamme kehittämiseksi ja arvostuksen vahvistamiseksi. OAJ:n jäsenkunta kattaa opetusalan ammattilaiset varhaiskasvatuksesta yliopisto-opetukseen. Työssäkäyvistä opettajista 95 prosenttia kuuluu OAJ:hin. On tärkeää, että myös uudet opettajat ja lastentarhanopettajat löytävät tiensä OAJ:hin. Laaja ja yhtenäinen jäsenkenttämme ja jäsenten aktiivisuus ovat toimintamme vankkoja tukipilareita. OAJ:n valttina neuvottelupöydissä ja työryhmissä on sen järjestövoima ja yhtenäisyys. Erityinen vahvuutemme on, että toimimme sekä sopimus- että koulutuspolitiikan alueilla suvereenina opetus- ja kasvatusalan toimijana. Meillä on painoarvoa ja kannanottojamme kuunnellaan. Olemme vahva neuvotteluosapuoli sekä valtakunnan että paikallis- ja aluetasolla. Puolustamme jäsentemme palkkatason, palvelussuhteen ehtojen ja työolojen kehittymistä sekä tuemme heidän työtään. OAJ on ainoa järjestö koko maassa, joka puhuu ja toimii koko opetus- ja kasvatusalan puolesta päiväkodista yliopistoon. Opettajuus yhdistää jäsenistöämme ja puolustamme koko painoarvollamme opetuksen asemaa ja toteuttamisedellytyksiä. Tärkein järjestön tehtävä on jäsentemme edunvalvonta. OAJ neuvottelee maan kaikkien opettajien ja muun opetushenkilöstön palkoista ja työehdoista. OAJ on myös mukana käytännössä kaikissa koulutuspolitiikan keskeisissä työryhmissä ja toimikunnissa. Jäsenkuntaa palvelee noin koulutettua luottamusmiestä, 300 paikallis- ja alueyhdistystä sekä toimisto asiantuntijoineen. OAJ:n toimisto on koko opetus- ja kasvatusalan merkittävin osaamiskeskittymä. Missään muussa järjestössä tai organisaatiossa ei samassa yhteisössä ole samalla tavalla yhdessä niin laajaa sopimus- ja koulutuspolitiikan asiantuntijajoukkoa kuin Pasilan toimistossamme. Tämän osaamisvoiman valjastamme koko jäsenistömme etujen ja oikeuksien puolustamiseksi. OAJ:llä on oma sopimus kunta-alalla, mikä tekee järjestöstä vahvan neuvotteluosapuolen. OAJ neuvottelee myös yksityisissä kouluissa, päiväkodeissa ja yliopistoissa sekä valtion oppilaitoksissa toimivien jäsentensä palvelussuhteen ehdoista. OAJ on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon ja keskusjärjestö Akavan suurin ja vaikutusvaltaisin jäsenliitto, mikä vahvistaa järjestömme merkitystä kansallisessa työmarkkina- ja koulutuspolitiikassa. OAJ:n jäsenyys tuo yksittäiselle opettajalle monia rahanarvoisia jäsenetuja, joista tarkemmin muualla tässä lehdessä. OAJ:n jäsenyys koetaan turvaa ja yhteisöllisyyttä tuottavaksi, tärkeäksi ammatilliseksi yhdyssiteeksi. Niin vanhojen kuin uusienkin opettajien kannattaa tutustua ja osallistua oman opettajayhdistyksensä toimintaan. Paikallisen ja yhä enemmän alueellisen edunvalvonnan merkitys kasvaa. Tilaa löytyy uusille ideoille ja aktiivisille vaikuttajille. Meillä kaikilla OAJ-toimijoilla on yhteisenä, suurena tehtävänä toimia opetuksen ja kasvatuksen puolesta. Se on erityisen tärkeää nyt, kun eduskuntavaalit ovat edessä. Jokaisen opetus- ja kasvatusalalla työskentelevän kannattaa ensi talven aikana nostaa esille alaamme liittyviä teemoja ja kysyä ehdokkaitten kantoja meille tärkeisiin kysymyksiin. Lisäksi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen voimavaroihin vaikuttaminen paikallistasolla on jatkuvasti erittäin tärkeää. Muun muassa leikkaukset ja lomautukset uhkaavat opetusta ja opettajien palkkatuloja. Työ koulutuksen puolesta on työtä tulevaisuuden eteen. Se on myös työtä opettajan työn ja ammatin arvostuksen puolesta. Tule mukaan vaikuttamaan! Olli Luukkainen OAJ:n puheenjohtaja OAJ palvelee jäseniään aktiivisesti myös internetissä. OAJ:n verkkosivuille on koottu ajankohtaista asiaa opetusalalta, opettajan työstä, edunvalvonnasta ja jäseneduista. OAJ:n kotisivut Kaikille avoimilla järjestön kotisivuilla julkaistaan OAJ:n ja opetusalan uutisia. Sivuilla on myös paljon tietoa OAJ:stä järjestönä: sivuilla esitellään OAJ:n jäsenryhmät, yhdistysrakenne ja päätöksentekoelimet. Sivujen kautta tavoittaa myös OAJ:n toimiston ja kaikkien OAJ:n jäsenyhdistysten toimihenkilöt. Jäsensivut extra.oaj.fi OAJ:n jäsenet (myös opiskelija- ja veteraanijäsenet) pääsevät kirjautumaan OAJ:n jäsensivuille ( Sivuilla julkaistaan OAJ:n asiantuntijoiden kokoamaa edunvalvontatietoa sekä yksityiskohtaiset tiedot OAJ:n jäseneduista ja OAJ:n järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista. Jokainen jäsen voi halutessaan luoda jäsensivuilla itselleen myös henkilökortin toisten jäsenten luettavaksi. OAJ:n uudet jäsenet saavat jäsensivujen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan automaattisesti kotiin postitettuna. Liity jäseneksi tai päivitä jäsentietojasi OAJ:n kotisivuilla ja jäsensivuilla voi myös hakea OAJ:n jäsenyyttä tai päivittää jäsenyystietojaan. Työnantajan vaihtuessa jäsensivuilla voi myös hakea uuden paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. Myös eläkkeelle jäämisestä sekä erilaisista palkattomista jäsenyysjaksoista ilmoittaminen hoituu jäsensivujen asiointilomakkeilla helposti ympäri vuorokauden. Verkkosivuilla täytetyt jäsenyyshakemukset pystytään käsittelemään huomattavasti perinteisiä paperilomakkeita nopeammin ja näin jäsen saa myös uudet jäsenedut käyttöönsä aiempaa nopeammin. Edunvalvontatietoa OAJ:n asiantuntijat ovat koonneet jäsensivuille paljon tietoa opettajan edunvalvonnasta kuten palkoista, virkavapaista, työajoista, eläkkeistä ja työhön liittyvistä juridisista kysymyksistä. Sivuilla on omat kokonaisuutensa myös työelämään tai eläkkeelle siirtyville. Jos omaan kysymykseen ei löydy sivuilta vastausta, jäsensivuilta löytyvät myös oman luottamusmiehen yhteystiedot ja mahdollisuus lähettää kysymyksensä OAJ:n asiantuntijoiden vastattavaksi. Jäsensähköposti Jäsensivuilla voi ottaa käyttöönsä OAJ:n jäsensähköpostin. Jäsen saa ilmaiseksi käyttöönsä etunimi. -tyyppisen sähköpostiosoitteen. Jäsensähköpostia voi käyttää joko jäsensivuilla tai erillisellä sähköpostiohjelmalla kuten Outlookilla tai Thunderbirdillä. Jäsenpostiosoitteeseen tulevat sähköpostit voi halutessaan ohjata suoraan toiseen käyttämäänsä sähköpostiosoitteeseen. Opettaja-lehti ja virkanetti, Opettajalla on ollut netissä näköislehti vuodesta 2006 alkaen osoitteessa www. opettaja.fi. Paperilehti saavuttaa lukijansa perjantaisin, näköislehti on luettavissa netissä jo tiistaisin. Verkkosivuilla voi lukea uusimman lehden tai etsiä tietoa aiemmista Opettaja-lehdistä. Sivuilla voi myös lähettää palautetta ja juttuideoita toimitukselle. Opettaja-lehden sivuilla on myös Opettajan virkanetti-palvelu, jonka kautta opettajat voivat entistä helpommin tutustua ja hakea avoinna oleviin virkoihin ja toimiin. Myös työnantajat pystyvät jättämään virkailmoituksensa aiempaa helpommin. OAJ:llä on keskeinen rooli kaikissa kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Sopimus- palvelussuhdeja palkka-asioiden lisäksi OAJ vaikuttaa muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen resursseihin sekä lainsäädäntötyöhön. Valtakunnan tasolla OAJ vaikuttaa eduskuntaan, valtioneuvostoon ja sen ministeriöihin sekä eri virastoihin siten, että valtion menokehyksiin, peruspalveluohjelmaan ja -budjettiin sekä vuosittaiseen talousarvioon varataan riittävästi voimavaroja varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämiseen. OAJ vaikuttaa opettajan työhön liittyviin lainsäädäntö- ja muihin hankkeisiin muun muassa erilaisissa työryhmissä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten muutokset vaikuttavat opettajan työtehtäviin, työkuvaan ja koulutuksen voimavaroihin. Lisäksi OAJ ottaa esiin lainsäädännön uudistustarpeita laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen turvaamiseksi. OAJ tukee opettajien alueellista ja paikallista edunvalvontaa ja vaikuttamista esimerkiksi kouluttamalla alueellisia ja paikallisia OAJ-aktiiveja. OAJ antaa paikallisille yhdistyksille apua, jos opettajia ollaan lomauttamassa tai jos koulutuksen järjestäjien pyrkimykset säästöihin aiheuttavat ongelmia. OAJ pitää kasvatus- ja koulutusasioita esillä keskusteluissa muun muassa tarjoamalla vaalien yhteydessä ehdokkaille kasvatus- ja koulutusaiheista materiaalia. Vuoden 2011 eduskuntavaaleihin OAJ on julkaissut omat eduskuntavaalitavoitteensa. Verkostoyhteistyö on merkittävä osa edunvalvontaa. OAJ:n toimisto, alueelliset ja paikalliset yhdistykset, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työpaikkojen opettajakunnat sekä yksittäiset jäsenet ja näiden yhteistyö varmistavat, että resurssit saadaan turvatuksi ja että lainsäädännön ja sopimusten noudattamista valvotaan ja epäkohtiin puututaan. Jäsen Perustietoa OAJ:stä uusille jäsenille ja paikallisyhdistyksille jäsenkoulutusta varten SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opettajan toimituksesta Päätoimittaja Hannu Laaksola, toimituspäällikkö Annu Somppi, toimitussihteeri Eeva Myyrä ja toimittaja Raila Rinne. OAJ:n toimistosta Ulla Siimes, Nina Lahtinen, Erkki Mustonen, Eila Urpilainen, Pasi Pesonen, Rauno Segersvärd ja Pekka Silkosuo. Ulkoasu: Yrjö Klippi, Piirroskuvitus: Pia Holm Painos: Opettajan 32/ osana noin kpl ja erillispainos kpl Julkaisija: Opetusalan ammattijärjestö OAJ Painopaikka: Forssan Kirjapaino Oy, Forssa 4 5

4 Raikas uudistajan Raikas uudistajan ilme pukisi OAJ:tä, sanoo järjestön toisen kauden valtuutettu Minna Markkanen Kuopiosta. Kasvojen kohotukseen tarvitaan nuorten opettajien puhtia. Varttuneetkin voisivat pyyhkiä pölyt prilleistään. Kaikki tuntevat Opetusalan ammattijärjestön lujana edunvalvojana. OAJ:llä on vahva imago, mutta monen mielestä järjestö on samalla kangistunut kaavoihinsa. Tätä mielikuvaa haluaisin muuttaa ja tehdä OAJ:stä fressimmän ja innovatiivisemman järjestön, Minna Markkanen sanoo. Kevään valtuustovaaleissa Minna sai vaalipiirinsä suurimman kannatuksen, 320 ääntä. Hänet siis tunnetaan ja häntä arvostetaan Kuopion takanakin. Luokanopettajana Kuopiossa työskentelevä Minna on kuitenkin vasta 32-vuotias. Pohjois-Savon piirissä oli ehdokkaana monta kovaa nimeä, ja valtuutettuja sieltä valittiin neljä. Toimen ihmisenä Minna odottaa OAJ:ltäkin tehoa ja tuloksia. Opettajien työnkuva rönsyilee projekteineen ja yhteistyökuvioineen kovin moneen suuntaan. Mielestäni meidän on saatava keskittyä varsinaiseen työhömme eli opettamiseen ja kasvattamiseen. Palkkausta tulee kehittää niin, että kaikesta tehdystä työstä maksetaan. Opettajien palkkaus on saatava vastaamaan työn vaativuutta ja lisääntynyttä vastuuta. Koulu- ja ay-tehtävissään Minna on oivaltanut, miten tärkeää työssä jaksaminen on. Hänestä kouluille on taattava sellaiset voimavarat, että niissä pystytään laadukkaaseen opetukseen. Lomautukset ja leikkaukset on estettävä. Hyvä keino vahvistaa työssä jaksamista on myös täydennyskoulutus. Totta kai jäseneksi Minna kertoo ammattijärjestöön liittymisen olleen hänelle itsestään selvää jo opiskelijana. Hän oli aktiivisesti mukana opettajaksi opiskelevien liiton Soolin toiminnassa, joten OAJ:n jäsenyys oli sitäkin kautta suora tie. Nuorelle jäsenelle työttömyysturva oli se tärkein asia. Yhden kesän olinkin työtön tehtyäni äitiysloman sijaisuuden ja silloin sain heti käteen tuntuvaa etua OAJ:ltä. Järjestötehtävät ovat tulleet Minnalle tutuiksi askel askeleelta. Hän on toiminut sekä Kuopion oay:n että paikallisyhdistyksen hallituksessa, Pohjois-Savon oay-piirin hallituksen jäsenenä ja koulutussihteerinä ja vielä Akavan Pohjois-Savon aluetoimikunnankin jäsenenä. OAJ:n valtuustoon hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna Oman porukan parhaaksi Mitä ammattiyhdistyksissä sitten tehdään, juodaan kahvia ja jutellaan mukavia? Jo vain, siellä vaikutetaan kunnan, maakunnan ja koko maankin kouluväen mitä erilaisimpiin asioihin. Kuopiossa olemme joutuneet keskittämään voimat lomautusten ja muiden leikkausten estämiseen. Olemme järjestäneet mielenilmauksia ja käyneet lukuisia keskusteluja kaupungin päättäjien ja koululaisten vanhempien kanssa. Keväällä pidettiin Päättäjien koulupäivä, jossa tutustutimme kuntapäättäjiä koulujen arkeen ja tällä kertaa erityisesti oppilaiden integraatioon. Kouluissa vierailleet päättäjät ja me opettajat kokoonnuimme sitten päivän päätteeksi purkutilaisuuteen, jossa OAJ:n kantaa erilaisten oppilaiden integraatioon selosti tuolloin vielä koulutusasiain päällikön tointa hoitanut Olli Luukkainen. Kun perään Minnalta jotain aivan konkreettista omaa aikaansaannosta, hän kertoo ajaneensa ainakin määräaikaisten sijaisten asiaa. Yhdistyksen hallituksessa vaadin määräaikaisuuksien laillisuuden tarkistamista ja pitkään sijaisena työskennelleiden opettajien siirtämistä virkaan. Luottamusmiehemme Kari Sutinen vei asiaa eteenpäin. Sinä vuonna lähes 60 määräaikaista opettajaa Kuopiossa siirrettiinkin virkoihin. ilme Nuoria kasvoja voisi näkyä täällä enemmän, tuumivat Minna Markkanen ja Petri Lindroos vaikuttamisen ytimessä eli OAJ:n valtuuston kokoustauolla. Vaikka en itse tuossa vaiheessa vielä virkaa saanutkaan, tunsin toisten puolesta oloni tosi hyväksi. OAJ:n valtuustossa Minna on tähän mennessä vaikuttanut muun muassa opettajien ateriaedun säilyttämiseen. Ponsiesitys kiteytyi lausumaan: "Valtuusto edellyttää, että lasten ja nuorten kanssa ruokailevien ateriaedusta sovitaan keskustasolla viimeistään tulevan sopimusratkaisun yhteydessä." Näin myös sovittiin ja nyt asia on kunnossa. Olen todella iloinen! Nuorille tilaa vaikuttaa Paikallisyhdistyksissä pitää tarjota kiinnostavia tehtäviä myös nuorille opettajille. Kun päätösvaltaa yhteiskunnassa on siirretty paikalliselle tasolle, ay-toiminta on entistä suorempi kanava kuntapäättäjiin ja muihin tärkeisiin vaikuttajiin, tähdentää OAJ:n järjestöpäällikkö Petri Lindroos. Yhdistyksissä tarvitaan sekä nuorten intoa että vanhempien jäsenten kokemuksen tuomaa osaamista. Kun paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä tai luottamusmiehenä näkee toiminnan vaikutuksen vaikka lomautusten torjumiseen tai opetusryhmien pienentämiseen, se antaa merkitystä elämään. Asiat eivät vain satu ja tapahdu, vaan me voimme vaikuttaa niihin. Tämä on kannustava oivallus. Vaikuttaminen ei ole tylsää kokoustamista ja papereita. Se on ihmisten välistä keskustelua, mielipiteiden vaihtoa joskus tiukassakin sävyssä, mutta asioihin löytyy yleensä aina ratkaisu. Parasta on, kun se löytyy yhteistyössä. Lindroos vakuuttaa ay-toiminnan antavan ja opettavan paljon. Koulun yhteysopettajasta Helsingin opettajayhdistyksen hallituksen ja luottamusmiestehtävien kautta OAJ:n toimiston työmarkkina-asiamieheksi ja 2010 alusta järjestöpäälliköksi edennyt Lindroos on itse esimerkki tarmokkaan ay-vaikuttajan menestymisestä. Toiminta näkyviin Opettajien yhdistystoiminta pitäisi saada näkyvämmäksi, jotta se houkuttelisi kaikenikäisiä. Valtuuston ja OAJ:n toimikuntien jäsenten on hyvä säännöllisesti olla yhteydessä kenttään ja kertoa, mitä asioita juuri nyt ajetaan. Alueyhdistykset kokoavat kaikki opettajaryhmät. Eri toimijoiden on tarpeen aika ajoin tarkastella toimintatapojaan. Ulos, esille, ääneen. Rohkeasti vaikuttamaan kunnan ja maakunnan kouluasioihin! Lindroos kehottaa nuoria opettajia reilusti mukaan ay-tehtäviin. Jokainen on joskus ollut noviisi, mutta yhdessä tekemällä oppii nopeasti. Yhteisellä toiminnalla me opettajat voimme varmistaa ammattikuntamme aseman ja tulevaisuuden. Yhdessä olemme vahvoja. Yksin emme sitä ole. Raila Rinne Kari Kuukka, kuva Opiskelijoille Sool OAJ:n opiskelijajärjestö Sool, Suomen opettajaksi opiskelevien liitto, kokoaa valtakunnalliseen yhteistyöjärjestöön eri alojen opettajaksi opiskelevat ja huolehtii opettajaopiskelijoiden edunvalvonnasta. Toimintaa ja etuja Sool seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti opettajankoulutusta koskeviin ajankohtaisiin asioihin sekä tiedottaa opetus- ja kasvatusalan ajankohtaisista asioista jäsenilleen. Lisäksi Sool neuvoo ja kouluttaa jäseniään sekä järjestää seminaareja aiheista, joita ei opettajankoulutuksessa ehditä riittävästi käsitellä. Nämä kaikki ja legendaariset Soolin Talvipäivät keräävät yhteen opettajaksi opiskelevat ympäri Suomea. Soolin jäsenet saavat omien jäsenetujen lisäksi myös OAJ:n jäsenedut työttömyysturvaa lukuun ottamatta. Opiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan erillisellä hakemuksella lyhyenkin opetusalan sijaisuuden perusteella. Jäseneksi Sool on paikallisten jäsenyhdistysten eli opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö. Sooliin kuulutaan jäsenyhdistysten kautta. Soolin jäseneksi pääsee liittymällä ensin paikalliseen jäsenyhdistykseen ja maksamalla lukuvuosittain Soolin jäsenmaksun. Ammattikorkeakouluopiskelijat ja muut sellaiset opettajaksi opiskelevat, jotka eivät voi kuulua mihinkään jäsenyhdistykseen, voivat liittyä suoraan Soolin henkilöjäseneksi. Sooliin kuuluu yli 7000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Soolin jäsenmaksu lukuvuodelta on 22 euroa. Jäseneksi liittyminen käy kätevästi verkossa: Verkkosivuilta löytyy myös lisätietoja Soolista, sen toiminnasta ja kaikkien jäsenyhdistysten yhteystiedot. 6 7

5 Mistä opettajalle Opettajan palkkaa ei enää nykyään voi katsoa pelkästään palkkataulukosta koulutuksen, nimikkeen ja työkokemuksen perusteella. Ota siis selvää uuteen työhön hakeutuessasi, millaista palkkausjärjestelmää työpaikassa noudatetaan ja mitä se tarkoittaa sinun lompakossasi! Opettajien palvelussuhteen ehdoista kuten palkkausjärjestelmästä, työajasta, vuosilomasta ja äitiysvapaan palkkauksesta sovitaan virka- ja työehtosopimuksissa. Opettajan palvelussuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä voi siis vaihdella koulumuodon lisäksi sen mukaan, onko hän töissä valtion, kunnan, vai yksityisen työnantajan palveluksessa. Tässä kuvattu palkkausjärjestelmä koskee erityisesti kuntien palveluksessa olevia opettajia, mutta se pitää pitkälti paikkansa myös valtiolla ja yksityisellä työnantajalla. Opetusalan nykyinen palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen osaamiseen. Tällaisen palkkausjärjestelmän tavoitteena ja tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä ja saattaa opetusalan palkat kilpailukykyisiksi muiden alojen palkkaukseen verrattuna. Tehtäväkohtainen palkka Jokaiselle opettajaryhmälle on määritelty peruspalkka. Peruspalkat ilmoitetaan hinnoittelutunnusten (hitu) mukaan palkkataulukossa ja eri hinnoittelutunnukset muodostuvat opettajan tutkinnon, kelpoisuuden ja nimikkeen mukaan. Hinnoittelutunnusten mukaiset taulukot ovat luettavissa mm. OAJ:n Jäsensivuilla. Perustehtävää vaativammassa tehtävässä maksetaan peruspalkkaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa on termien mukaisesti otettava huomioon opettajan tehtävät ja niiden vaativuus, työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet eivät siihen voi vaikuttaa. maksetaan? Tehtävien vaativuuden arviointi tva Tehtävien vaativuutta arvioidessa voidaan arvioida muun muassa sitä, millaista osaamista tehtävässä vaaditaan, millaista vastuuta kyseiseen tehtävään kuuluu, millaisia yhteistyötaitoja tehtävässä tarvitaan, ja millaiset ovat tehtävän asettamat työskentelyolosuhteet. Vaativuutta arvioitaessa on myös huomioitava tehtävän vaatima lisäkoulutus, mahdolliset lisätehtävät ja esimiesasema. Tva-neuvottelut käydään paikallisesti. Se tarkoittaa sitä, että valtakunnallisesti kukaan ei määrittele tarkkoja tva-kriteereitä, vaan ne tehdään työnantajakohtaisesti. Neuvotteluissa on työnantajan edustajia (esimerkiksi kuntahallinnon henkilöstöä) ja työntekijöiden puolelta pääluottamus- ja luottamusmiehiä sekä esim. paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Paikallisyhdistyksessäsi siis tiedetään parhaiten, mitkä ovat oman työnantajasi käyttämät tva-kriteerit. Muut lisät Tehtävän vaativuuteen perustuvan lisän lisäksi opettajalle voidaan maksaa henkilökohtaista lisää. Henkilökohtainen lisä voidaan jakaa työkokemukseen perustuvaan lisään (henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa) ja ammatinhallintaan ja työtuloksiin (harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä). Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakoperusteet neuvotellaan myös paikallisesti. Myös tulospalkkioita voidaan maksaa koko toimintayksikön tuloksen perusteella. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Nykyään jo opettajan työnhakuilmoituksessa voidaan pyytää esittämään palkkatoivomus. Sitä tehdessä on esitettävä myös perusteet omalle palkkatoivomukselleen. Näitä perusteita ovat muun muassa tulevan tehtävän vaativuustekijät sekä oman koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu erityisosaaminen. Opetusalan nykyinen palkkausjärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusien opettajien ei tarvitse enää automaattisesti tyytyä vähimmäisperuspalkkaan, vaan heidän täytyy pyytää tehtävän vaativuutta vastaavaa palkkaa sekä henkilökohtaista lisää aloittaessaan uudessa työpaikassa. Mahdollisuuteen vaikuttaa omaan palkkaansa kannattaa suhtautua vakavasti. Pysyttele siis ajan hermolla esimerkiksi osallistumalla oman yhdistyksesi järjestämiin tiedotustilaisuuksiin! OAJ, JUKO ja Akava Juko on Akavan julkisen sektorin neuvottelujärjestö. Sen suurin jäsenjärjestö on OAJ. Kunnallisella opetusalalla neuvottelut käydään Jukon mandaatilla, vaikka OAJ käytännössä käy sopimusneuvottelut itsenäisesti kunnallisen alan lastentarhanopettajia lukuun ottamatta. Akava on palkansaajakeskusjärjestö kuten SAK ja STTK:kin. Akava ei osallistu virka- ja työehtosopimuksista käytäviin neuvotteluihin. Akava on merkittävä yhteiskuntapoliittinen toimija, joka vaikuttaa mm. työelämälainsäädäntöön ja eläkeratkaisuihin. OAJ:llä on merkittävä rooli Akavassa ja Jukossa sekä niiden eri toimielimissä. Näin liityn OAJ:hin OAJ on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö Akavan suurin jäsenjärjestö. OAJ:n jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta. Opettajat ovat mm. lääkäreiden ja upseereiden lisäksi parhaiten järjestäytynyt ammattiryhmä. Yli 95 prosenttia opettajista kuuluu OAJ:hin. Jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opetus- tai kasvatusalalla palkansaaja-asemassa. Järjestäytyminen perustuu siis ammattikuntapohjaisuuteen. OAJ:hin voivat kuulua kaikki opetustyötä tekevät koulutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta. Opettajankelpoisuusehdot täyttävällä tulee olla jäsenyyden hakemishetkellä voimassa oleva työsuhde. Kelpoisuutta vailla olevalla täytyy olla jäsenyyden hakemishetkellä lukukauden kestävä työsuhde. Jäsenkelpoisia ovat tavanomaisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä kuten hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtäviä hoitavat, varsinkin, jos heillä on opettajankelpoisuus ja/tai opettajatausta. Miten liityt? Jäseneksi liittyt helpoimmin sähköisesti OAJ:n kotisivuilla (jäsenyys, jäseneksi liittyminen). Lähes jokaisessa koulussa, oppilaitoksessa ja päiväkodissa on oaj:läinen yhteysopettaja tai -henkilö, joka neuvoo liittymisasiassa. Häneltä on saatavissa myös perinteinen paperinen liittymislomake. OAJ:n jäseneksi liitytään työpaikan alueella toimivan paikallisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Opettajaksi opiskelevat liittyvät OAJ:hin opettajaksi opiskelevien liiton Soolin kautta. Jäsenmaksu Jäsenmaksu, joka sisältää myös Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksun, määräytyy opetusalan kokonaisansioiden perusteella. Se on keskimäärin 1,1 1,3 prosenttia. Vähimmäisjäsenmaksu on 6 euroa/kalenterikuukausi. Työttömänä, palkattomalla virkavapaalla, vuorotteluvapaalla tai työlomalla vailla ansiotuloja oleville jäsenmaksu on 6 euroa kalenterikuukautta kohden. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset valtakunnallisten yhdistysten omat vähimmäisjäsenmaksut. Rinnakkaisjäsenyys OAJ:n jäsen voi säilyttää koulutustutkintonsa mukaisen jäsenyyden toisessakin akavalaisessa liitossa ns. rinnakkaisjäsenyytenä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulussa opettajana toimivan diplomi-insinöörin, oikeustieteen maisterin tai ekonomin palvelussuhteet ovat opetusalan sopimusten mukaiset, joten ensisijaisen jäsenyyden paikka on OAJ:ssä. Halutessaan pitää kiinni myös koulutus-/tutkintopohjaisesta liitosta henkilö voi olla jäsenenä OAJ:n lisäksi myös Tekniikan Akateemisten Liitossa, Lakimiesliitossa tai Sefessä. Rinnakkaisjärjestön jäsenmaksu on tällöin alennettu. Rinnakkaisjäsenyysehdot kannattaa aina varmistaa ao. liitoista. OAJ:n jäsenyhdistykset OAJ:hin kuuluu sen jäsenyhdistysten kautta lastentarhanopettajia, päiväkodinjohtajia, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetus- ja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita sekä yliopistojen lehtoreita. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia sekä senioriopettajia. OAJ:n yleissivistävät opettajat (OAJ-YSI) OAJ:n yleissivistävät opettajat työskentelevät peruskouluissa, lukioissa ja yleissivistävässä aikuisopetuksessa (kansalais- ja työväenopistot ja kansanopistot) jäsentä. Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) FSL on OAJ-YSI:n ruotsinkielinen sisarjärjestö jäsentä. OAJ:n ammatilliset opettajat (OAO) Ammatilliset opettajat vastaavat monimuotoisesta ammatillisesta opetuksesta ja koulutuksesta eri oppilaitoksissa jäsentä. Lastentarhanopettajaliitto (LTOL) LTOL:n jäsenet työskentelevät varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja johtotehtävissä jäsentä. Yliopistonlehtorien liitto (YLL) YLL:n jäsenet hoitavat yliopistoissa ja korkeakouluissa annettavaa opetustyötä jäsentä. Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat ry (Opsia) Opsian jäsenet työskentelevät opetus- ja sivistystoimen itsenäisissä johto- ja asiantuntijatehtävissä. 67 jäsentä. Opiskelijat Suomen opettajaksi opiskelevien liitto Sool ry on kaikkien opettajaksi opiskelevien liitto. Ruotsinkieliset opettajaopiskelijat ovat FSL:n opiskelijajäseniä. Jäseniä yhteensä Eläkeläiset (Opetusalan Seniorijärjestö) Opetusalan Seniorijärjestö on OAJ:n eläkeläisjärjestö. Eläkeläisjäseniä

6 Jäsenetuina lomaosakkeita vakuutusturvaa Lomakohteet Holiday Club viikko-osakkeet OAJ:n 800 viikko-osaketta kohdentuvat opettajien loma-aikoihin. Saariselällä, Kuusamossa, Himoksella ja Åressa voi hiihtää ja vaeltaa, Tampereella viettää kaupunkilomaa ja Airistolla viihtyä meren hengessä. Vuokatin Katinkullassa mahdollisuuksia on vaikka mihin. 4 8 hengen loma-asuntojen vuokra vaihtelee sijainnin, koon ja ajankohdan mukaan euroa/viikko. Vuokrataso on alle puolet, hiihtokeskusten sesonkiviikoilla jopa alle neljännes markkinoiden tasosta. Varaus: RCI OAJ:n omistamat Holiday Clubin lomaviikot on kytketty kansainväliseen vaihtojärjestelmään. Kysy, onko OAJ:lta jäänyt käyttämättömiä lomaviikkoja. Jos on, voit varata viikon muualta maailmalta, yli kohteesta. RCI:n nettisivuille on linkki OAJ:n Holiday Club -sivuilta. Lomavaraukset s-postilla: tai p. (09) , arkisin klo Tirva OAJ:lla on Valkealan kunnan Tirvalla luonnonkauniissa ympäristössä yhdeksän modernia, erikokoista loma-asuntoa jäsenten lomatarpeita varten. Tirvan loma-asuntojen vuokra on koosta riippuen euroa/vrk. Varaus: Park Hotel OAJ:n omistama Park-hotelli Helsingin Käpylässä tarjoaa jäsenille rauhallisen yösijan. Yöpymisen jäsenetu on voimassa viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Suurten messujen tai kongressien aikana jäsenetua ei myönnetä. Seuraa ilmoittelua Opettaja-lehden takakannessa. Hotellin mainio ravintola tarjoaa OAJ:n jäsenille ja näiden seurueille 15 %:n alennuksen aterioiden ja juomien (ei alkoholi-) listahinnoista. Tarjolla on myös jäsenetuviinejä. Käy katsomassa ruokalista: Park Hotel, Pohjolankatu 38, Helsinki, p. (09) , s-posti Åressa ja Tukholmassa etuhintaan OAJ on sopinut Ruotsin suurimman opettajajärjestön Lärarförbundetin kanssa hotellietujen vastavuoroisuudesta. OAJ:n jäsenille on tullut tarjolle kaksi uutta majoituskohdetta, Hotelli Fjällgården Åressa sekä Forestan hotelli- ja kongressikeskus Tukholman Lidingössä. Kohteiden hinnat ja alennukset: www. lararforbundet.se>medlemskap>förmåner och erbjudanden>semester i Sverige Imatran Kylpylä OAJ:n jäsenet voivat varata Imatran Kylpylän hotelli- ja loma-asuntoja edulliseen jäsenhintaan. Kaikkiin hintoihin sisältyy aamiainen ja Kylpylä Taikametsän käyttö. Tarjous on saatavissa vain tietylle määrälle loma-asuntoja/viikko, eikä ole voimassa suurten tapahtumien aikana. Lisätiedot OAJ:n jäsenetusivuilta A-lomat OAJ on jäsenenä akavalaisten järjestöjen lomayhdistyksessä A-lomat ry:ssä. Se järjestää virkistys- ja kuntolomia useissa kymmenissä lomakohteissa eri puolilla Suomea. A-lomalaisille on tarjolla loman aikana ohjattua toimintaa sekä aikuisille että lapsille. A-lomat vuokraa akavalaisille perheille lomaosakkeitaan Himoksella, Muonion Jerisjärvellä, Nilsiän Tahkolla, Punkaharjulla, Vuokatissa, Rukalla, Levillä ja Vierumäellä. VVO:n vuokra-asunto Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan; asunnon saantiin vaikuttavat hakijan asunnontarve ja varallisuus. VVO:n vuokraasuntoja haetaan verkossa. Mainitse OAJ:n jäsenyydestä. Vakuutukset Ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus Työssäkin voi sattua sellaista, mistä joutuu vastuuseen tai ainakin puolustamaan oikeuksiaan joko työnantajaa tai muita tahoja vastaan. OAJ:n jäsenet ovat vakuutettuja opetustyöstä aiheutuvien riitojen varalta. Lue kirjoitus Oikeusturva tässä liitteessä! Jatkuva matkavakuutus Jäsenen vapaa-ajan matkavakuutus on voimassa ilman eri vahvistusta enintään 45 päivän pituisilla matkoilla. Jäsenkortti käy todisteeksi vakuutuksesta. Vakuutus kattaa myös mukana matkustavat vakuutetun alle 20-vuotiaat lapset. Lisänä on pienehkö matkatavaravakuutus. Tarkemmat tiedot Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vapaa-aikana sattuvan tapaturman hoitokulut, enintään euroa tapaturmaa kohden. Jatkuvan matkavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen voi ostaa edullisesti myös puolisolle ja lapsille. Ryhmäsampo Primus Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutus on OAJ:n jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen tarkoitettu jäseneturvavakuutus. Sen vakuutusturvista vastaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Ryhmäsampo Primuksen edut: l helppo ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen allekirjoittamalla terveydentilailmoituksen l voit vertailla eri turvien hintoja ja ostaa vakuutuksen netistä l järjestökohtainen alennus jopa 50 % l voit valita monipuolisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä itsellesi sopivimman l lapsen tapaturmavakuutus on voimassa 20-vuotiaaksi ilman urheilurajoitusta. Vakuutusalennuksia Järjestöalennuksia Ifin vakuutuksista OAJ:n jäsenenä saat Ifin vakuutuksista tuntuvia Järjestöasiakkaan If Keskittäjäetuja l Järjestöasiakkaan If Keskittäjäalennusta % l If Omavastuuetua jopa 160 euroon saakka l If Turvallisuusetuja l Kampanjaetuja Lisäksi voit saada S-ryhmän Bonusta. Lisätietoja Keskittäjän vakuutuksista ja eduista saat osoitteessa if.fi/oaj, numerosta (pvm/mpm) tai lähimmästä Ifistä. Muita jäsenetuja Teboil OAJ:n jäsenkortilla saat seuraavat edut kaikilta Suomen noin 300 Teboil-asemalta lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia: l 1,7 senttiä/litra alennusta bensiinistä l 1,7 senttiä/litra alennusta dieselöljystä Alennuksen saat näyttämällä jäsenkorttisi kassalla tai syöttämällä sen korttiseteliautomaattiin ennen maksua. Lisäksi saat Teboil-huoltamoilla 10 % alennusta voiteluaineista (koskee 10 litran ja sitä pienempiä astioita). Saat OAJ:n jäsenenä erikoisedut myös hankkiessasi Teboilin maksuaikakortin. Yhtyneet Kuvalehdet, alennusta lehtitilauksista Jäsenetuna on 30 %:n alennus kaikista Yhtyneiden Kuvalehtien julkaisemista lehdistä seuraavasti: Tilaus voi olla itselle tai lahjaksi, hinnoittelu normaali määräaikainen 12 kk:n tilaushinta 30 %. Tarkemmat ehdot ja rajoitukset: Scandia Rent Skandia Rent tarjoaa OAJ:n jäsenille autonvuokrausta listahintojaan edullisemmin. Toimipaikkaverkosto on maan laajuinen. Katso Scandia Rentin suljettujen sivujen osoite OAJ:n verkkosivuilta edut 10 11

7 Oikeusturva merkittävä jäsenetuus Mikä on vastuuni opettajana? Onko määräaikaisuuteni laiton? Mitä tehdä, kun huoltajat uhkaavat kannella minusta aluehallintovirastolle? Voinko puuttua minusta kirjoitettuihin herjauksiin internetissä? Miten saada työpaikkakiusaaminen loppumaan? Saiko työnantaja irtisanoa minut? Voiko minut siirtää toiselle koululle? OAJ:n jäsenenä saat vastauksen näihin ja muihin kysymyksiisi. Lisäksi OAJ on ottanut jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen. Vakuutuksesta voidaan maksaa omia ja vastapuolen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja työtai virkasuhteeseen opetusalalla liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Vakuutus mahdollistaa jäsenelle tarpeen mukaan asiaan erityisesti perehtyneen asianajajan palkkaamisen. Esimerkkejä oikeusturvasta Opettaja A on ollut saman työnantajan palveluksessa kolme vuotta peräkkäin lukuvuoden kestäneillä virkamääräyksillä. Työnantaja päättää laittaa paikan julkiseen hakuun eikä valitse enää A:ta. Huoltajat ovat tehneet opettaja B:stä kantelun aluehallintovirastolle. Työnantaja vaatii B:ltä selvitystä kantelussa esitetyistä asioista kirjallisesti. Opettaja C on juuri saanut viran. Hänellä on kuuden kuukauden koeaika. Hän tulee raskaaksi ja viiden kuukauden työnteon jälkeen työnantaja ilmoittaa purkavansa virkasuhteen koeajan perusteella. Mitä tehdä? Mistä apua? Opettajat A ja B ovat OAJ:n jäseniä. He kääntyvät heti asioista kuultuaan paikallisen luottamusmiehen puoleen. Luottamusmies selvittää A:n osalta määräaikaisuuden perusteet. Määräaikaisuuden perusteet osoittautuvat kyseenalaisiksi. Luottamusmies keskustelee asiasta työnantajan kanssa, mutta he eivät pääse yksimielisyyteen ratkaisusta. Luottamusmies neuvoo jäsentä kääntymään OAJ:n lakimiehen puoleen. A tekee näin. OAJ:n lakimies selvittää onko perusteita lähteä vaatimaan korvausta työnantajalta laittomista määräaikaisuuksista. Lisäksi A:lle kerrotaan mahdollisuudesta hakea muutosta virkavalintapäätökseen, koska A ei enää tullut valituksi hoitamaansa virkaan. Malleja virkavaaleja koskevaan muutoksenhakuun A löytää OAJ:n jäsensivuilta. Opettaja B:n osalta luottamusmies selvittää OAJ:n lakimiehiltä, kuinka selvitykseen tulisi vastata ja neuvoo B:tä kirjoittamaan selvityksen. Tarvittaessa B voi kysyä oikeudellisten seikkojen osalta neuvoa OAJ:n lakimieheltä ennen selvityksen antamista työnantajalle. Opettaja C ei ole OAJ:n jäsen. Hän joutuu toimimaan aivan yksin ilman luottamusmiehen tukea. Hänellä ei ole myöskään tahoa, jolta kysyä lainsäädännön tulkintaan apua. Kollegat toki kommentoivat, ettei koeaikapurku vaikuta reilulta. Järjestäytymättömänä opettajana hänen tulee palkata lakimies omin voimin ja varoin asioitaan hoitamaan. Kotivakuutuksesta ei asiassa ole apua, koska se ei korvaa työskentelyyn liittyvien riitaasioiden kuluja. Kuluriski jopa yli euroa Opettaja C ryhtyy selvittämään asiaansa. Hänelle selviää, että riitojen ratkaiseminen voi edellyttää sekä hallinto- että käräjäoikeusprosessia. Asiasta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut saattavat nousta useisiin tuhansiin euroihin asti. C ei uskalla ottaa riskiä eikä jaksa ja ehdi asiaa enempää selvittää. Hän tyytyy siihen, että hänen työnsä päättyy koeaikapurkuun, jota työnantaja ei sen kummemmin perustele. C itse pitää syynä raskauttaan. Kulujen takia ainoastaan OAJ:n jäsenellä on käytännössä mahdollisuus hakea työskentelyä koskevissa riita-asioissa oikeutta. Tämän mahdollistaa jäsenyyteen sisältyvä oikeus ottaa yhteyttä OAJ:n lakimiehiin ja heidän antamansa oikeusapu sekä oikeusturvavakuutus. OAJ hoitaa jäsenen oikeudelliset ongelmat tai suosittelee tarpeen mukaan kulloinkin kyseessä olevaan tapaukseen parhaat asianajajat jäsenen valittavaksi. Jos C olisi ollut OAJ:n jäsen, hän olisi voinut käyttää luottamusmiehen palveluja. C:llä olisi ollut oikeusturvavakuutuksen johdosta mahdollisuus hakea hyvitystä tasa-arvolain rikkomisesta käräjäoikeudessa sekä riitauttaa koeaikapurku hallintooikeudessa. Käräjäoikeus olisi tuominnut työnantajan maksamaan jäsenelle hyvitystä tasa-arvolain rikkomisesta sekä lisäksi vahingonkorvausta palkanmenetyksestä. Oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on euroa. Kuluriski oikeusturvavakuutuksessa on omavastuuosuus, joka on 10 prosenttia kuluista, mutta aina vähintään 200 euroa. Oikeusturvavakuutusta tarvittaessa tulee olla aina ennen lakimiehen hankkimista yhteydessä OAJ:n lakimiehiin, muussa tapauksessa omavastuun osuus nousee 20 prosenttiin. Miten A:n ja B:n asiat etenevät? Mikäli työnantaja hylkää A:n oikaisuvaatimuksen virkavalinnasta, A:lla on mahdollisuus jatkaa prosessia kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen. Laittoman määräaikaisuuden osalta OAJ:n lakimies tekee A:n puolesta korvausvaatimuksen hallinto-oikeuteen. Mikäli hallinto-oikeus katsoo, ettei määräaikaisuudelle perustetta ole ollut olemassa, velvoittaa se maksamaan A:lle korvausta 6 24 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Jos kunta valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä OAJ:n lakimies hoitaa vastineen kunnan valitukseen A:n puolesta ja hoitaa asian loppuun asti ilman kuluja. Toisessa tapauksessa jäsen B toimittaa OAJ:n avustuksella laatimansa selvityksen aluehallintovirastolle. Kantelussa on kysymys laillisuusvalvonnasta. Aluehallintovirasto antaa aikanaan päätöksen, josta ei voi valittaa. jos asia ei selviä Osallistu opettajatapahtumiin! Opettajat ovat aktiivisia järjestämään erilaisia koulutus- ja virkistystapahtumia. Niissä voi heittää hetkeksi arjen huolet syrjään, kohdata kollegoita, oppia uutta ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. OAJ on mukana järjestämässä mm. seuraavia tapahtumia: Educa Suomen laajin opetusalan koulutustapahtuma Educa järjestetään seuraavan kerran Tapahtuman järjestävät yhteistyössä OAJ ja Suomen Messut. Messupäiviin Helsingin Messukeskuksessa mahtuu huima määrä ajankohtaisia seminaareja ja luentoja, monipuolinen messunäyttely sekä lukuisia oheistapahtumia. Educan ohjelma täyttää laadukkaan veso-päivän kriteerit, joten tapahtumaan voi lähteä kouluttautumaan isollakin opettajaporukalla. Educaan osallistuminen on kaikille OAJ:n jäsenille maksutonta. Lisää tietoa tapahtumasta löydät osoitteesta OPI- ja ISO-päivät Pohjois-Suomen Opettajainpäivät eli OPI-tapahtuma kerää joka kolmas vuosi laadukkailla luennoillaan ja näyttelyllään Pohjois-Suomen opettajat Ouluun kouluttautumaan ja virkistymään. Seuraavat OPIpäivät järjestetään OPIpäivien ohjelman löydät osoitteesta www. opioulu.fi. Itä-Suomen opettajapäivät taas järjestetään Kuopiossa niin ikään joka kolmas vuosi. Seuraavan kerran ISO-päiville kokoonnutaan vuonna Opettajien kesäpäivät Koululiikuntaliitto kutsuu liikunnalliset opettajat vuosittain kesäpäiville tapaamaan tuttuja ja liikkumaan yhdessä. Kesäpäivillä on mahdollisuus osallistua sekä harrasteliikuntaan että eri lajien kilpailuihin. Koululiikuntaliitto järjestää myös lukuisia muita tapahtumia, kuten vaellusretkiä ja eri palloilulajien turnauksia OAJ:n jäsenille. Koululiikuntaliiton tapahtumakalenteriin pääset tutustumaan osoitteessa Uusi Jäsenedutpalvelu Alkusyksystä OAJ:n jäsenten käyttöön tulee uusi Jäsenedut-palvelu täydentämään olemassa olevia jäsenetuja entisestään. Jäsenetujen piiriin kuuluvat palveluun liittyneiden akateemisten ammattiliittojen jäsenet. Jo nyt etujen piirissä on noin jäsentä. Kiinteän jäsenetutarjonnan rinnalle tuodaan vaihtuvia ja määräaikaisia tarjouksia, tapahtumia ja jopa matkoja. Esimerkiksi kulttuuritarjonnan kasvattamiseksi Jäsenedutpalvelu hankkii kulttuuripalveluihin keskittyvän tuottajan. Tarjolla olevat jäsenedut julkaistaan www. jäsenedut.fi -sivulla, josta löytyvät ohjeet myös palvelun sosiaalisten medioiden sivuille. Esimerkiksi Facebook-sivujen kautta käyttäjä saa heti tiedon uudesta edusta. Jäseneduista pääsevät nauttimaan jäsenten lisäksi myös opiskelijat ja eläkeläiset. Maailman opettajien päivä Maailman opettajien päivän viettämisen on käynnistänyt maailmanlaajuinen opetusalan ammattijärjestö Education International yhdessä Unescon kanssa ja sitä vietetään vuosittain maailmanlaajuisesti. OAJ:n paikalliset ja alueelliset yhdistykset järjestävät Maailman opettajien päivänä upeita tapahtumia ja erilaisia tempauksia. Ja paljon muuta! OAJ:n yhdistykset järjestävät paljon omia tapahtumia, tilaisuuksia ja matkoja, joihin voit jäsenenä osallistua. Tapahtumissa tutustut oman alueesi kollegoihin ja pääset irtautumaan arjen opetustyöstä. Samalla saat uutta tietoa, taitoa, ideoita ja ajatuksia omaan opetustyöhösi. Kannattaa siis osallistua! 12 13

8 Opettajien työttömyyskassan jäseneksi heti ensimmäisenä työpäivänä Liittyessään OAJ:n jäseneksi opettaja hakee samalla hakemuksella myös Opettajien työttömyyskassan jäsenyyttä. Jäsenhakemus toimitetaan joko sähköisenä hakemuksena ( Jäseneksi liittyminen) suoraan OAJ:n jäsenrekisteriin tai perinteisenä paperilomakkeena OAJ:n paikallisyhdistyksen tai sen jäsenyhdistyksen jäsenasiainhoitajalle tai sihteerille. Kyseiset henkilöt toimivat myös työttömyyskassan asiamiehinä jäsenhakemuksia vastaanottaessaan. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa aikaisintaan jäsenhakemuksen allekirjoituspäivästä, ei kuitenkaan ennen kuin hakemus on toimitettu OAJ:n paikallisyhdistyksen tai sen jäsenyhdistyksen jäsenasiainhoitajalle/sihteerille. Koska ansiopäivärahan saaminen edellyttää 8 kuukauden jäsenyyttä ja 34:ää kalenteriviikkoa työtä, on tärkeää, että jäsenyyttä haetaan jo työ- tai virkasuhteen ensimmäisestä päivästä lukien. Työssäoloehto voi kertyä myös lukukautta tai lukuvuotta lyhyemmistä sijaisuuksista, joten liittyminen jo ensimmäisestä sijaisuudesta alkaen kannattaa selvittää. Kassan jäsenmaksu sisältyy ammattiliiton jäsenmaksuun. Työttömyyskassassa ei ole miltään ajalta jäsenmaksuvapautusta. Jäsenmaksu tuleekin hoitaa myös perhevapaiden, työttömyyden ja esimerkiksi vuorotteluvapaan ajalta maksamalla liiton alennettu jäsenmaksu. Työttömyyskassan maksamat etuudet Opettajien työttömyyskassa maksaa jäsenilleen vuosittain noin 55 miljoonaa euroa eri etuuksia. Etuuksia maksaessaan työttömyyskassa noudattaa lakeja, jotka ovat kaikkien palkansaajia vakuuttavien työttömyyskassojen jäsenille samanlaisia. Vuoden 2010 alusta lukien työttömyyskassa maksaa kahta etuutta: ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Aiemmin käytössä olleet koulutuspäiväraha ja koulutustuki eivät enää koske uusia hakijoita. Tilalle on tullut mahdollisuus ansiopäivärahaan omaehtoisen opiskelun tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta. Ansiopäiväraha Ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset l hakija on työtön l jäsenyys on jatkunut 8 kk l hakija on jäsenyyden aikana täyttänyt työssäoloehdon l hakija on ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon (jatkossa TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut 34 viikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia. Opetusalalla on säädetty erikseen asetuksella 8 tunnin viikoittaisesta työajasta. Jäsenen pyynnöstä voidaan työssäoloehtoon lukea neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa, joissa opetustunteja on yhteensä 34 edellyttäen, että jokaisella viikolla työtä on vähintään yksi tunti. Tämä neljän viikon tarkastelu voi olla tarpeen silloin, kun määräaikainen työ on kestänyt alle lukuvuoden. Työttömyyspäivärahaoikeuden (joko peruspäiväraha tai ansiopäiväraha) alkamisen jälkeen työssäoloehto täyttyy uudelleen 34 viikon työllä. Tällöin päivärahan taso määritellään uudelleen ja 500 päivän enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta. Ansiopäivärahan taso määräytyy työttömyyttä edeltäneestä työstä saadun palkan perusteella. Esimerkiksi henkilölle, joka jää työttömäksi euron kuukausipalkalta, maksetaan työttömyyspäivärahaa noin euroa kuukaudessa vuonna Ansiopäiväraha on verotettavaa tuloa. Työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Tämä tarkoittaa, että lomakorvaus jaetaan päiväpalkalla ja päiväraha hylätään niin monelta päivältä kuin osamäärä osoittaa. Lisäksi aina työssäoloehdon täytyttyä asetetaan seitsemän arkipäivän (kertyy ma pe) mittainen omavastuuaika, jolta ajalta ei ole oikeutta työttömyysturvaan. Lomakorvauksen jaksottamisen ja omavastuuajan asettamisen vuoksi kevätjuhlasta lähtien työttömiksi jääneiden opettajien päivärahaoikeus alkaa yleensä vasta juhannuksen jälkeen. Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivältä. Etuus työllistymistä edistävän palvelun ajalta Lainsäädännössä eräät TE-toimiston palvelut on määritelty työllistymistä edistäviksi palveluiksi. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työelämävalmennus. Palveluista ja mahdollisuudesta osallistua palveluun on ehdottoman tärkeä keskustella etukäteen TE-toimistossa, sillä etukäteen sopiminen voi oikeuttaa toimenpiteen ajalta tavanomaista korkeampaan päivärahaan. Toisaalta on tilanteita, joissa etukäteisen sopimisen laiminlyönti voi johtaa siihen, että työttömyyskassa ei voi lainkaan maksaa etuutta. Tällainen tilanne voi syntyä omaehtoisen opiskelun kohdalla. Lisätietoja palveluista saa omasta TE-toimistosta. Vuorottelukorvaus Työttömyyskassan jäsenellä, jolla on vähintään kymmenen vuoden työhistoria, on mahdollisuus lähteä vuorotteluvapaalle kalenteripäivän (ma su) ajaksi yhdessä tai useammassa jaksossa. Työttömyyskassa maksaa vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka suuruus on 70 tai 80 prosenttia henkilön teoreettisesta ansiopäivärahasta työhistorian pituudesta riippuen. Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut TE-toimistojen valikoimaan kuuluu laaja kirjo työnhakija-asiakkaille tarkoitettuja palveluita. Näistä on hyvä kysyä TE-toimistolta lisätietoja. Erityisen tärkeä osa palvelua on muutosturvaoikeuden tarkistaminen ja työllistymissuunnitelman laatiminen. Tutkittu muutosturvaoikeus ja laadittu työllistymissuunnitelma voi merkitä oikeutta tavanomaista korkeampaan ansiopäivärahaan, kun henkilö osallistuu työllistymistään edistävään palveluun. Asiakaspalvelu Opettajien työttömyyskassan toimisto sijaitsee Helsingin Länsi-Pasilassa, osoitteessa Pasilankatu 4 B. Kassan puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello Heinä- ja elokuussa puhelinpalvelua on kahtena päivänä viikossa, maanantaina ja torstaina. Puhelinpalvelunumero on (09) Lisätietoja työttömyyskassan kotisivuilta osoitteesta

9 Ota yhteyttä OAJ Toimisto on avoinna ma pe klo Katuosoite Rautatieläisenkatu 6, Helsinki Postiosoite PL 20, Helsinki Puhelin (vaihde) Jäsenrekisteri Medlemsregister OAJ:n jäsenpalvelunumerot löytyvät jäsensivuilta extra.oaj.fi Faksi (09) Faksi edunvalvontaan Sähköposti OAJ:n aluetoimistot OAJ:llä on aluetoimistoja eri puolilla Suomea. Aluetoimistot - neuvovat jäsenyys- ja jäsenmaksuasioissa - opastavat jäseneduissa - auttavat edunvalvonta-asioissa oikean henkilön puheille - tiedottavat alueen koulutuksista ja tapahtumista Aluetoimistojen sijaintipaikkakunnat ja yhteystiedot löydät OAJ:n www-sivuilta.

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Miksi kuulua Opetusalan ammattijärjestöön??

Miksi kuulua Opetusalan ammattijärjestöön?? Miksi kuulua Opetusalan ammattijärjestöön?? Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Kaikki opettajat mukaan VAIKUTTAMAAN. www.opettaja.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Kaikki opettajat mukaan VAIKUTTAMAAN. www.opettaja.fi jäsen+2011 2012 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kaikki opettajat mukaan VAIKUTTAMAAN www.opettaja.fi Hyvässä alkuvauhdissa Nuoret aineenopettajat Anna von Zansen ja Karri Paavola painottavat työkavereiden

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT OAJ PALVELEE OAJ:n Jäsenedut MUUT JÄSENEDUT APUA ONGELMATILANTEESSA OAJ palvelee 3 Neuvontaa palkka- ja palvelussuhde- sekä koulutuspoliittisissa asioissa 6 Muutokset palvelussuhteessa 6 OAJ:n toimiston

Lisätiedot

Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2.

Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2. Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2.2011 Mikä SOOL? Kaikkien opettajaksi opiskelevien järjestö Paikallisten ainejärjestöjen

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Mistä löydän tietoa?

Mistä löydän tietoa? OAJ:n jäsenedut Mistä löydän tietoa? Perustiedot www.oaj.fi -> Jäsenyys ja jäsenpalvelut -> jäsenedut Laajemmat tiedot + ajankohtaiset tarjoukset jäsenille www.oaj.fi -> Jäsensivuille -> Jäsenedut OAJ:n

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

OAJ palvelee. OAJ:n jäsenedut. Apua ongelmatilanteessa. Muut jäsenedut

OAJ palvelee. OAJ:n jäsenedut. Apua ongelmatilanteessa. Muut jäsenedut OAJ palvelee OAJ:n jäsenedut Muut jäsenedut Apua ongelmatilanteessa OAJ palvelee 3 Neuvontaa palkka- ja palvelussuhde- sekä koulutuspoliittisissa asioissa 6 Muutokset palvelussuhteessa 6 OAJ:n toimiston

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

OAJ palvelee. OAJ:n jäsenedut. Apua ongelmatilanteessa. Muut jäsenedut

OAJ palvelee. OAJ:n jäsenedut. Apua ongelmatilanteessa. Muut jäsenedut OAJ palvelee OAJ:n jäsenedut Muut jäsenedut Apua ongelmatilanteessa OAJ palvelee 3 Neuvontaa palkka- ja palvelussuhdeasioissa 6 Muutokset palvelussuhteessa 6 OAJ:n toimiston yhteystiedot Apua ongelmatilanteessa

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMINEN. Kevät 2017

JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMINEN. Kevät 2017 JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMINEN Kevät 2017 Kirsti Hietaranta järjestöasiamies, OAJ Tavoitteet Järjestörakenteen yksinkertaistaminen, kehittäminen ja tehostaminen palvelee entistä paremmin niin järjestön,

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Kortti käyttöön OAJ:n jäsenedut. Pasi Pesonen OAJ

Kortti käyttöön OAJ:n jäsenedut. Pasi Pesonen OAJ Kortti käyttöön OAJ:n jäsenedut Pasi Pesonen OAJ Mistä löydän tietoa jäseneduista? Perustiedot www.oaj.fi -> Jäsenyys ja jäsenpalvelut - > jäsenedut OAJ:n jäsenedut esite Laajemmat tiedot + ajankohtaiset

Lisätiedot

OAJ O P E T U S A L A N A M M A T T I J Ä R J E S T Ö

OAJ O P E T U S A L A N A M M A T T I J Ä R J E S T Ö OAJ O P E T U S A L A N A M M A T T I J Ä R J E S T Ö Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö,

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Erkki Mustonen, johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sopimuskorotukset 2014 2015 Sopimus: OVTES

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Tukea, turvaa, etuja

Tukea, turvaa, etuja jäsen+2014 2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukea, turvaa, etuja www.oaj.fi Nuorten opettajien asialla Tänä keväänä OAJ:n valtuustoon uusina jäseninä valitut Mervi Berg ja Katja Järvinen kannustavat

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.2 Jäsenmaksut 9 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 10 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT!

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! Hei opiskelija, onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa SuPerin jäseneksi! Olet valinnut tärkeän ammatin. Superilaiset ovat lähihoitajia

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Edunvalvonta- ja palkkaus

Edunvalvonta- ja palkkaus Edunvalvonta- ja palkkaus Valmistuvien ilta 3.5.2017 1 OAJ Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö,

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenopas Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenoppaaseen on koottu yleisiä asioita, joita Vakuutusväen Liiton ja Vakuutusväen Työttömyyskassan jäsenen on hyvä tietää. Jäsenyyteen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena pitää mahdollisimman kattava

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2. OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.2012 Jäsenyyskriteerit Järjestäytymisperuste: ammattikuntaisuus

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin... Työttömälle

Lisätiedot