Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla."

Transkriptio

1 ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT Raportti: TYTÄRYHTIÖ: KEMIJÄRVEN KAUKOLÄMPÖ OY Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Voimalaitos ja Pelkosenniemen, Pyhän sekä Suomun biolämpökeskukset ovat toimineet normaalisti, eikä käyttökeskeytyksiä ole juurikaan ollut. Käytännöllisesti katsottuna kaikki lämpö ja sähkö on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla. Lämmön myynti on n MWh ja sähkön myynti n MWh jäljessä budjetoitua (normivuotta). Tämä tarkoittaa nettona n vajausta tulopuolella. Edellä mainitut asiat johtuvat pelkästään poikkeuksellisen lämpimästä säästä talvella. Sähkön myyntihinta (spot-hinta) on ollut erittäin alhainen. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Tase

2 Investoinnit Henkilöstö lkm 8 8 Henkilöstökulut , Omavaraisuusaste 5,6 11,5 Lainakanta

3 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Asiakaspalvelu Yrityshallinto 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Verkko-omaisuuden hallinta toimitusvarmuusinvestoinnit aloitettu asemakaava-alueilla, painopiste Kemijärvellä Pelkosenniemen sähköaseman laajennus on tilattu tarjouskilpailun pohjalta, projekti on aloitettu verkon kuntotietojen keruu jatkuu Talous uusi taloushallintojärjestelmä on käyttöönotettu, viimeisiä kehitystöitä tehdään edelleen kustannusseurantaa ja raportointia tullaan kehittämään Qlik raportointityökalun pohjalta. Lisenssit on hankittu ja käyttöönotto suoritetaan syksyn aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kautta, yhdessä muiden osakkaiden kanssa Yrityshallinto strategian uusiminen toimintaympäristön muutosten mukaiseksi aloitetaan elokuussa yhtiön rahoitustilannetta saatiin parannettua toteutetulla siirtohinnankorotuksella 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate

4 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

5 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Säännöstely Rahoitus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Liikevaihto on jäämässä budjetista sähkön alhaisen markkinahinnan vuoksi Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen, lupa on käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt eivät ole toistaiseksi edenneet 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase

6 Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

7 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista. Hankitaan paras mahdollinen tuotto omistajille valitulla riskitasolla Uusien tuotanto-osuuksien hankinta 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Sähkön alhainen markkinahinta on pitänyt omistajien rahoitusjäämän alhaisena. Uusia tuotanto-osuuksia ei ole toistaiseksi hankittu, tarjonta on ollut hyvin rajallista 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut

8 Omavaraisuusaste Lainakanta

9 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Raportti: Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen. 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen v Asuntoja yhteensä 497 kpl. Tyhjien asuntojen määrä on 146 kpl. Viime vuonna myytiin 80 asuntoa ja silti käyttöaste on huhtikuun lopulla vain 70,62 % ja tästä johtuen yhtiö on erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Erityisryhmien asuttamisen ongelmien ratkaiseminen yhdessä kaupungin sote-osaston kanssa jatkuu. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Satunnaiset tuotot ja kulut Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Tase Investoinnit 5 15 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 4,2 8,5 Lainakanta

10 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Raportti: Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Asuntoja oli yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 25 kpl, joista 2 kpl on kaupungin erityisryhmille rakennuttamia asuntoja. Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Käyttöaste oli huhtikuussa 86,56 %. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Tase Investoinnit 2 0 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 6,9 9,7 Lainakanta

11

12 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Raportti: Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Talous Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Toim.tuotot Toim.menot Toim.kate/jäämä Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 0 0 Tuloverot 0 0 Poistot ja arv.alenn 0 0 Tilikauden tulos

13 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Raportti: Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla huonokuntoisia vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä ja purkamalla. Uusien kohteiden valmistelua jatketaan. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit 0 0 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 41,6 37,3 Lainakanta

14 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: KEMIJÄRVEN KEHITYS OY Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiölle on rakennettu strategiatyöryhmän voimin strategiaa, toiminta-ajatusta, visiota ja toimintaohjelmaa tuleville vuosille. Kaupungin markkinointi, matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa sekä tapahtumatuotanto. Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa, kaupungin omistamat toimitilat, muiden omistamat toimitilat, yhteismainonta yritysten kanssa. Kemijärven Kehitys Oy vastaa matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen henkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä matkailukoordinaattorin kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. Kehitysyhtiön on mukana myös tapahtumien kehittämisessä, avustaa niiden ammattimaisessa tuotannossa ja vastaa seuraavista tapahtumista: haukiviikko, Yöttömän Yön Soutu, Joulunavaus, uudenvuoden vastaanotto sekä osin Kemijärvi päivät. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Tavoitteena on toiminnan sekä sujuvan yhteistyön vakiinnuttaminen. Yrityksen sähköiset hallinnolliset (Palkka-, talous-, laskutus) palvelut otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Yhtiö on jo ottanut merkittävää roolia kesän tapahtumista ja niiden markkinoinnista. mm. haukiviikon tapahtumat toteutetaan kokonaan yhtiön toimesta / ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää tapahtumia entistä ammattimaisemaan suuntaan. Myös muiden Kemijärvelle merkittävien tapahtumien kanssa on jo käyty yhteistyöneuvotteluita niiden kehittämiseksi tulevina vuosina. Yhteistyötä matkailuyhdistyksen kanssa on entistä tiiviimpää ja roolit selkiytyneet. Kaupungin matkailusivut on tehty täysin uusiksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Niiden ja sähköisen markkinoinnin kehittäminen jatkuu. Myös verkkokaupan ulkoasu ja toiminnallisuus on uudistettu. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2013 Kausi 2014 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut

15 Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm 2 1 Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Ser tuotteiden purkukustannuksen tarkistus, Selvitys hallinilmastoinnin puhdistuksen tarve/puhdistuksen vaade ja selvitys ilmapumpun käyttö hallinlämmitykseen. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot ,1 800 Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut - - Vuosikate

16 Tase Investoinnit - Henkilöstö lkm Henkilöstökulut ,1 370 Omavaraisuusaste Lainakanta Kemijärvellä Reijo Kuvaja

17 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi Toteutuminen: Tavoite toteutui ja kemijärveläiset jääurheiluseurat (KeKi ry, Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry) pystyivät järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm 1 1 0,75 0,75 Henkilöstökulut ,

18 Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0

19 TYTÄRYHTIÖ: Kiint. Oy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2014 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 60495, ,40 Toimintakulut 40060, ,39 Toimintakate/jäämä 20435, ,01 Rah.tuotot ja kulut 0,44 0,44 Vuosikate 20435, ,45 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat 1 2.1. Tasekirja 1 2.2. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 1

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS KUNTA-ASUNNOT OY 20 14 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Kunta-asunnot Oy... 2 Toiminta-ajatus... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kunnan kumppani... 6 Vastuullisuus... 8 Organisaatio... 10 Asukastoiminta...10

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 (23.2.2015) Khkj 16.3.2015 oheismateriaali nro 2 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanvaltuusto 29.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSARVIO

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI

14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI 14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Kannen kuva: Satakunnansilta ja Tampella Kuvaaja: Susanna Lyly

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus 1/2007 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus s. 6 Espoon kaupungin projektijohtaja Matti Kokkinen:: Suurpellosta tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen TALOUS Sisältö Uutiset 02 04 06 09 10 11 Uutiset

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet): Yhtiö: Raahepolis Oy - omistajan asettamat tavoitteet v. 2015 - kiinteistöjen omistusjärjestelyt omistajan kanssa - tonttivarannon turvaaminen - tilojen vuokrausaste yli 90 % - BrainCenterin vuokraus tai

Lisätiedot

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 12 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 21 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kokonaistalouden tarkastelu... 3 Kunnan luottamusmiesorganisaatio... 7 Kunnan henkilöstöorganisaatio... 8 Kunnan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto 5 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot