taakkeli Nou Hätä! -loppukilpailu testasi kasiluokkalaisten taidot Paloturvallisuusviikko tulee! Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taakkeli Nou Hätä! -loppukilpailu testasi kasiluokkalaisten taidot Paloturvallisuusviikko tulee! Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu"

Transkriptio

1 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsenlehti taakkeli Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu Nou Hätä! -loppukilpailu testasi kasiluokkalaisten taidot Paloturvallisuusviikko tulee! Kotitalouksien omatoimista varautumista tehostetaan Paloturvallisuus.info tuo eväitä työpaikkojen paloturvallisuuteen SPEK on mukana Turvallisuus ja Puolustus -messuilla Lahdessa

2 taakkeli SISÄLLYS Kulmahuoneen kynä... 3 Ajankohtaista... 4 Hallituksen ja valtuuston päätöksiä... 5 Kotitalouksien omatoimista varautumista tehostetaan... 6 Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu... 8 Nou Hätä! -kampanja päättyi Kuopion voittoon Paloturvallisuusviikko tulee! Turvallisuus ja puolustus esillä Lahdessa Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Paloturvallisuus.info avattiin Väestönsuojeluseminaari kokosi asiantuntijat yhteen Palokuntanuorisotyö Palokuntanaistyö CTIF-toiminta tutuksi: Nuorisokomissio SPEKin jäsenet esittäytyvät Iloisia SPEKkiläisiä På svenska Kuva: Eevi-Kaisa Yrjölä Kuva: Jyrki Vesa 15 taakkeli Päätoimittaja: Helena Grönstrand Toimittajat: Juha Hassila, Eevi-Kaisa Yrjölä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsenlehti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Ratamestarinkatu 11, Helsinki Puh Ulkoasu ja taitto: Luminar Solar / Terhi Kannisto Kannen kuva: Eevi-Kaisa Yrjölä ISSN: SPEKtaakkeli ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 2 SPEKtaakkeli

3 Kulmahuoneen kynä Tutkimus ja kansainvälisyys ovat osa tulevaisuuden turvallisuustyötä Turvallisuustyöskentelyn haasteista keskustellaan turvallisuusalalla jatkuvasti. Tutkimus, tiedonkeruu ja analysointi ovat ainoita keinoja tehdä jatkuvasti parempaa turvallisuustyötä. Toimintaympäristömme muutos on kiihtyvää. Kun tavoitteenamme on, että turvallisuus on hyvinvoinnissamme kaiken toiminnan ominaisuus, turvallisuuden, sen tuotannon ja tuottajien on osattava muuttua kiihtyvässä tahdissa. Valtiontalouden ahdingossa on huolta herättänyt tutkimustoimintaan varattavien voimavarojen riittävyys. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan jo valmiiksi niukoista voimavaroista ei tule säästää. Oikein suunnattu ja vaikuttava toiminta on tärkeintä kustannussäästöä. Täsmätieto on tarpeen Turvallisuuden kehittäminen tarvitsee täsmätietoa. Alallamme on totuttu käyttämään painavia asiantuntijapuheenvuoroja ja monta kertaa päätöksentekoa hidastaa tai sen estää useampi näkemys oikeasta toimintatavasta. Paras perustelu toimintalinjan valinnalle löydetään tutkimuksella. Turvallisuusviestinnällisesti on tarpeen usein selkeyttää ja yksinkertaistaa viestiä. SPEKissä lomaillaan heinäkuussa! Toimisto on kiinni Tieteellinen tai tutkittu totuus on toisaalta kyettävä ilmaisemaan täsmällisesti. Jälkimmäistä harrastamme turvallisuusalalla liian vähän. Kaikkien uskottavien toimijoiden on ollut jo kauan pakko seurata alansa tapahtumia koko maailmassa. Oma maanosakaan ei riitä, koska esimerkiksi teknologisen innovaation voi nykyisin odottaa ensisijaisesti ilmaantuvan Kaukoidässä. SPEK on kansallisena keskusjärjestönä aktiivinen. SPEK Strategiassa 2025 linjataan, että tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee asiantuntijuutta ja kansainvälisyys on mukana kaikessa toiminnassamme. Tavoitteena on tukea kansallisia turvallisuustyön tavoitteitamme toimimalla kansainvälisissä yhteisöissä, erityisenä painopistealueena eurooppalaisen turvallisuuden edistäminen. Eurooppalaista turvallisuustyötä Saimme tuoreeltaan merkittävän tunnustuksen eurooppalaisesta turvallisuustyöstämme. SPEKin ja suomalaisen palontorjunta-alan peruskivi, johtaja Matti Orrainen valittiin Euroopan palontorjuntaliittojen järjestön, CFPA-Europen hallituksen jäseneksi järjestön yleiskokouksessa Milanossa. Orraisesta tuli samalla järjestön Ohjeistokomission puheenjohtaja. Yleiskokouksen nimitys oli yksimielinen, ja se kuvastaa Orraisen vahvaa asemaa eurooppalaisena asiantuntijana. Se on myös merkittävä huomionosoitus suomalaiselle alan osaamiselle. SPEK on ollut nimenomaan Orraisen työn avulla erittäin aktiivinen yhteiseurooppalaisten paloturvallisuutta edistävien CFPA-E:n ohjeistojen tuottaja. SPEK on vaikuttanut voimakkaasti siihenkin, että tämä eurooppalainen järjestö sai uuden tutkimuskomission. SPEKin tutkimus- ja kehittämispäällikkö ja Palotutkimusraadin puheenjohtaja Teija Mankkinen edustaa komissiossa suomalaista asiantuntemusta. Tavoitteena on muodostaa tilannekuvaa alan eurooppalaisesta tutkimuksesta ja kehittämistoiminnasta. Edelleen on tavoitteena löytää järjestölle sen työtä tukevia ja toisaalta sopivia eurooppalaisia turvallisuushankkeita edistettäväksi ja toteutettavaksi. Turvallista ja rentouttavaa kesää kaikille lukijoillemme! Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja SPEKtaakkeli

4 Ajankohtaista Matti Orrainen valittiin CFPA- Europen hallitukseen Uusi strategia ohjaa turvallisuusviestintätyötä Johtaja Matti Orrainen SPEKistä valittiin ensimmäisenä suomalaisena Euroopan palontorjuntaliittojen järjestön, CFPA-E:n hallituksen eli Management Committeen jäseneksi. Valinta tehtiin toukokuun lopussa Milanossa CFPA-E:n yleiskokouksessa. Orrainen valittiin myös puheenjohtajaksi Guidelines Commissioniin, jonka varapuheenjohtajana hän toimi aiemmin. Orraisen lisäksi CFPA-E:ssa toimivat myös SPEKin Riitta Piironen Training Commissionin, Heli Hätönen Security Commissionin ja Teija Mankkinen Research Commissionin jäseninä. Management Committee arvioi kaikkien Commissionien toimintaa ja antaa niille tarvittaessa tehtäviä hoidettaviksi. Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia on valmistunut. Strategian avulla ohjataan turvallisuusviestinnän suunnittelua, arviointia ja kehittämistä ja parannetaan näin turvallisuusviestintätyön vaikuttavuutta. Tarkoitus on, että tämän koko pelastustointa koskevan strategian pohjalta sisäasiainministeriö, aluehallintovirastot, pelastuslaitokset ja alan järjestöt laativat omat strategiansa osana onnettomuuksien ehkäisytyötään. Turvallisuusviestinnän strategiaan kirjattuja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan usean vuoden aikana ( ). Turvallisuusviestintä koostuu turvallisuusneuvonnasta, -koulutuksesta ja -valistuksesta. Tutustu turvallisuusviestinnän strategiaan. Opas asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelun tueksi Sisäasiainministeriön asuinkiinteistöjen pelastussuunnitteluohjeen rinnalle laaditaan parhaillaan opasta. Opas on jatkumoa sisäasiainministeriön keväällä 2012 julkaisemalle Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta -ohjeelle. Opas ohjaa pelastussuunnitelman laatijoita omaehtoiseen ajatteluun lähtökohtanaan taloyhtiön erityispiirteet, ympäristö ja asukkaat. Viestinä on, että pelastussuunnittelu tehdään parhaimmillaan aidossa yhteistyössä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden ja sen toiminnanharjoittajien kanssa juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen. Tällöin vältytään virheellisiltä ratkaisuilta, jotka eivät sovellu kiinteistöön. Pelastussuunnitelmaa käsitellään oppaassa vaiheistuksen kautta, jolloin turvallisuuden suunnittelu muodostuu osaksi taloyhtiön normaaleja prosesseja. Oppaassa kuvattuja vaiheita ja tehtäviä voidaan hyödyntää itsenäisinä, kokonaisuudesta irrotettuina toimenpiteinä tai prosessin osina. Tehtävät ovat käytännön esimerkkejä erilaisista toimintatavoista pelastussuunnitelman laatimiseksi. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opas julkaistaan alkusyksystä. Suomen suurin poistumisharjoitus tyhjentää messuhallin Suomen suurin poistumisharjoitus järjestetään Tampereen Turvallisuusmessujen avajaispäivänä. Harjoituksessa Messuja Urheilukeskuksen C-halli tyhjennetään ihmisistä 5.9. klo Tarkoituksena on testata käytännössä, kuinka suuri messuhalli saadaan tyhjennettyä ihmisistä nopeasti ison tapahtuman aikana. Poistumisharjoituksen toteuttavat yhteistyössä Tampereen Messut Oy ja SPEK. Turvallisuusmessut järjestetään , ja SPEKin osasto on C 500. Historiikkia kirjoitetaan väestönsuojelun 85. vuoden kunniaksi Väestönsuojelun 85-vuotisjuhlavuoden historiikki on valmisteilla. Historiantutkija Samu Nyströmin toimittamassa historiikkityössä on mukana noin 20 kirjoittajaa. Historiikki julkaistaan 20. marraskuuta varautumisen juhlaseminaarissa Helsingissä. Se on Väestönsuojelusäätiön julkaisu. 4 SPEKtaakkeli

5 Valtuuston päätöksiä Kokous Hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hyväksyttiin SPEK-ryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma seminaarissa tehdyin korjauksin. Hyväksyttiin sääntöjen tarkistus ja siirrettiin se toisen kerran hyväksyttäväksi valtuuston syyskokouksessa. Suomen Kuntaliitto on eronnut SPEKin jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Asetettiin valtuustokaudelle vaalitoimikunta, jossa on neljä valtuutettua. Puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Tenhunen ja jäseniksi Seppo Jänkälä, Esko Hätinen ja Veijo Nuppola. Hallituksen päätöksiä Kokous Esitettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja vuosikertomus valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitettiin SPEK-ryhmän TTS valtuuston hyväksyttäväksi kokouksessa tehdyin korjauksin. Esitettiin vaalitoimikunnan asettaminen valtuuston hyväksyttäväksi. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n valtuutetuksi on nimetty Reijo Karisaari ja varavaltuutetuksi Mikko Siljander. Paloturvallisuusliikkeiden liiton valtuutetuksi on nimetty Tarja Vilmi ja varavaltuutetuksi Anna Helminen. Pohjanmaan Pelastusalan Liiton valtuutetuksi on nimetty Janne Sankelo ja varavaltuutetuksi Keijo Kangastie. Suomen Pelastuskoiraliiton valtuutetuksi on nimetty Mika Soininen ja varavaltuutetuksi Minna Löfman. Vakuutusalan Teknisten Tarkastajien valtuutetuksi on nimetty Kai Huurre ja varavaltuutetuksi Antti Kuparinen. Päätettiin jakaa RAY:n yleisavustusta Uudenmaan, Helsingin, Pohjois-Savon ja Hämeen pelastusliitoille yhteensä euroa. Kokous Hyväksyttiin Kattoliitto ry SPEKin jäseneksi. Ansiomerkkisäännön luonnos hyväksyttiin ja päätettiin pyytää siitä toimikuntien lausunnot mennessä. Päätettiin antaa lausunto Turun VPK:lle palokuntaneuvos-arvonimen perustamiseksi, pyytää tasavallan presidenttiä Palokuntatoiminnan 175-vuotisjuhlavuoden suojelijaksi ja nimetä työryhmä asiaa valmistelemaan. Päätettiin pyytää lausunnot pelastustoimen sivutoimista, vapaaehtoista ja sopimushenkilöstöä koskevan koulutusjärjestelmän osalta mennessä. RAY:n jakoperusteiden osalta päätettiin valtuuttaa SPEKin toimisto valmistelemaan alueittaiset sopimukset alueellisen koulutustoiminnan toteuttamisesta. Alueellista toimintaa koskevat suunnittelutiedot toimitetaan toimistolle mennessä. Toimisto toimittaa pelastusliitoille tarkennetut suunnittelupohjat kesäkuussa. Hyväksyttiin Suomen Kuntaliiton ja SPEKin yhteinen strategia-asiakirja. SPEKtaakkeli

6 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa toteutetaan tehostamalla kotitalouksien omatoimista varautumista Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnan tavoitteena on turvata ja kehittää laajasti kotitalouksien toimintakykyä häiriötilanteissa sekä erityisesti kannustaa niitä omatoimisuuteen ja -omavaraisuuteen. KOVA-toimikunta perustettiin Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivan elintarvikehuoltosektorin päätöksellä, ja SPEK toimii sen koordinaatiojärjestönä. Järjestöjen ja elinkeinoelämän rooli yhteiskunnan turvallisuustyössä ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn parantamisessa on nostettu keskeisesti esille eri linjauksissa. Tämä näkyy mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja kolmannessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Suomessa järjestöjen rooli kotitalouksien omatoimisen varautumisen ja erityisesti ruokahuollon tukemisessa on ollut merkittävä menneinä vuosikymmeninä, joten järjestötoimikunnassa ei ole kyse mistään uudesta asiasta, toteaa toimikunnan puheenjohtajana toimiva SPEKin varautumisjohtaja Karim Peltonen. KOVA-toimikunta on kuitenkin ensimmäinen tämän tasoinen järjestöt ja viranomaiset yhdistävä yhteistyöelin ja sellaisenaan erinomainen esimerkki yhteiskunnan turvallisuusstrategian linjausten toteuttamisesta. Huoltovarmuuskeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön panos toimikunnan perustamisessa on ollut keskeinen, Peltonen jatkaa. Häiriötilanteet yllättävät Kotitaloudet ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä. Kotitalouksien varautumiseen vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan yhteiskuntarakenteen muutos, ruoan tuotanto- ja jalostusketjujen monimutkaistuminen sekä vähittäiskaupan palveluiden kehittyminen. Nämä muutokset eivät välttämättä näy ihmisten arjessa, mutta toiminnan häiriintyessä seuraukset voivat yllättää. Äkilliset onnettomuus- ja häiriötilanteet kotimaassa tai lähialueilla voivat vaarantaa vähittäiskaupan ja jakeluketjujen toiminnan tai estää elintarvikkeiden saannin kaupasta. Esimerkiksi sähkön, lämmön ja veden jakeluhäiriöillä on välitön vaikutus vähittäiskaupan ja sen jakeluketjujen sekä ruokapalveluiden toimintaan. Veden ja ravinnon hygienian heikkeneminen tai saastuminen voivat myös olla uhka. Puhdas ja juomakelpoinen vesi on kriittinen tekijä koko yhteiskunnan toimivuudelle. Ravinnontuotannon globalisoituminen liittää suomalaisetkin kotitaloudet tiiviisti maailmanlaajuisiin tuotantoketjuihin. Näin myös kaukana tapahtuvilla äkillisillä sekä hitaasti kehittyvillä globaaleilla kriiseillä voi olla vaikutusta suomalaisten kotitalouksien arkeen. Kriisitilanteissa ravinnon psykologiset ja kulttuuriset merkitykset korostuvat turvallisuuden tunteen vahvistajina. Ruoan ravintoarvon merkitys kasvaa vasta häiriön pitkittyessä, toteaa Peltonen. Tavoitteena on verkostomainen toimintatapa KOVA-toimikunnan tehtävänä on kotitalouksien huoltovarmuuden ja omatoimisen varautumisen edistäminen. Toimikunta ylläpitää ja vah- 6 SPEKtaakkeli

7 KOVA-toimikunnan tehtävänä on kotitalouksien huoltovarmuuden ja omatoimisen varautumisen edistäminen. vistaa järjestöjen tietoja ja osaamista sekä keskinäistä työnjakoa huoltovarmuuden turvaamisessa erilaisissa kriisitilanteissa. Toimikunta edistää myös järjestöjen yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten kanssa. Lisäksi toimikunnalla on mahdollisuus edistää ja tukea omatoimiseen varautumiseen liittyvää tiedontuotantoa. Toimikunta muodostuu pääasiassa kolmannen sektorin toimijoista, eikä siinä lähtökohtaisesti ole ammattituottajia tai huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita. Toimikuntaan kutsutaan sekä valmistelutyössä mukana olleet järjestöt että muita toimikunnan tehtävän ja tarkoituksen mukaisia toimijoita. Toimikunnan toiminta on verkostomainen ja se käynnistyy syksyllä. Teksti: Ilona Hatakka Raportti Tapanin myrskyistä valmistui Aluehallintoviraston raportti tapaninpäivän myrskyjen ja sähkökatkojen vaikutuksista on valmistunut. Raportin mukaan ongelmia ilmeni mm. kuntien teknisen infrastruktuurin toimivuudessa ja terveysasemien varavoimajärjestelmissä. Terveydenhuollon suurimmat ongelmat syntyivät potilastietoihin liittyvien tietoliikennejärjestelmien toimimattomuudesta. Viranomais- ja matkapuhelinverkon toimimattomuus aiheutti laajoja ongelmia. Pahimmillaan 50 % Varsinais-Suomen viranomaisverkon tukiasemista lakkasi toimimasta. Matkapuhelinverkon häiriöt vaikeuttivat tai estivät sopimuspalokuntien hälyttämisen. Myöskään turvapuhelinten toimivuuteen ei voida luottaa, jos matkapuhelinverkossa on häiriöitä. Hätäkeskus ruuhkautui sähkökatkoilmoituksista, koska energiayhtiöiden vikapalvelut olivat ruuhkautuneet. Tämä vaaransi avun hälyttämisen ja saamisen. Hätäkeskusten tilannekuvaa ei voitu siirtää pelastuslaitosten johtokeskuksiin, eivätkä hätäkeskukset pystyneet välittämään myrskytehtäviä pelastuslaitoksille ilman hätäkeskukseen sijoitettuja pelastuslaitoksen asiantuntijoita. Pelastuslaitosten on tarkastettava hälytysohjeet uudelleen siten, että hätäkeskukset pystyvät itsenäisesti hälyttämään oikeat yksiköt. Yleisradion tiedotus toimi pääsääntöisesti tilanteen aikana. Ongelmana oli, että ihmiset ovat unohtaneet paristoradioiden käytön. Yleistä vaaramerkkiä ei käytetty tilanteessa, vaikka vaaramerkin yleisenä ohjeena on hakeutua sisätiloihin, avata radio, välttää puhelimen käyttöä ja odottaa viranomaisten ohjeita. Raportti perustuu kunnille, energiayhtiöille, matkapuhelinoperaattoreille, sairaanhoitopiireille, terveyskeskuksille, hätäkeskuksille ja pelastuslaitoksille tehtyyn kyselyyn. SPEKtaakkeli

8 Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö uudistaa parhaillaan omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmäänsä. Tavoitteena on vastata yhteiskunnan tarpeeseen vahvistaa kansalaisten oman toiminnan merkitystä niin riskien ja vaarojen tunnistamisessa, onnettomuuksien ehkäisyssä kuin vaaratilanteissa toimimisessa. Varautumiskoulutuksen kaksi pääkohderyhmää ovat taloyhtiöiden turvallisuudesta vastaavat ja siitä kiinnostuneet henkilöt sekä sisäisen turvallisuuden valmiusjärjestöjen vapaaehtoiset. Koulutusjärjestelmän uudistamisen myötä uudistuvat kurssien nimet, sisällöt ja uusiakin kokonaisuuksia lisätään järjestelmään. Uudistettu koulutusjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain syksystä alkaen. Kolmiportainen koulutustarjonta Koulutusjärjestelmä rakentuu jatkossa kolmiportaisesti. Tarjoamme perustason ja jatkotason kursseja sekä erikoistason koulutusta. Tavoitteena on, että SPEK-ryhmässä tarjotaan jatkossa kattavasti ja koko maassa tasalaatuista omatoimisen varautumisen koulutusta. Koulutustoiminnan pääpaino tulee olemaan jatkossakin asumisen turvallisuuden parantamisessa. Vastuu asuinkiinteistön turvallisuusasioista on taloyhtiön hallituksella eikä uusi pelastuslainsäädäntö velvoita enää nimeämään turvallisuushenkilöstöä taloyhtiöihin. Uusi koulutusjärjestelmä lähtee kuitenkin siitä, että turvallisuusasiat kuuluvat taloyhtiössä kaikille. Parhaimmillaan taloyhtiön turvallisuuden kehittäminen on yhtiön hallituksen ja asukkaiden tiivistä yhteistyötä. Uudistetut perustason kurssit tarjoavat kattavan perehdytyksen taloyhtiön ja asumisen turvallisuuteen. Kursseilla käsitellään niin normaaliolojen turvallisuutta, häiriötilanteita kuin poikkeusolojakin. Koulutukset antava myös valmiudet laatia ja päivittää pelastussuunnitelmaa taloyhtiöön. Aikaisemmat talon turvallisuuspäällikön ja väestönsuojan hoitajan kurssien nimet muuttuvat taloyhtiön turvallisuustehtäviin sekä väestönsuojan hoitoon ja käyttöön viittaaviksi. Kursseja myös pientaloasukkaille Omatoimisen varautumisen ja asumisen turvallisuuden parantaminen on tärkeää myös pelastussuunnitteluvelvollisten asunkiinteistöjen ulkopuolisille asujille ja asuinyhteisöille. Koulutusjärjestelmässä tarjotaan jatkossa kaksi kurssia myös pientaloasukkaille: Pientalon turvallisuus ja Selviydy sähköttä. Toisena kohderyhmänä ovat sisäisen turvallisuuden alalla toimivat valmiusjärjestöt. Opintokokonaisuus tarjoaa järjestöille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden kehittää varautumiseen liittyviä tietoja ja taitoja. h Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmästä tulee kolmiportainen. Myös kouluttajakoulutus uudistuu Koulutusjärjestelmän uudistuksen myötä myös kouluttajien koulutus 8 SPEKtaakkeli

9 uudistuu. Tavoitteena on varmistaa entistä paremmin kouluttajien mahdollisuus osaamisen ja motivaation ylläpitämiseen. Jatkossa omatoimisen varautumisen kouluttajakoulutus sisältää sekä yleisen osuuden omatoimisen varautumisen toimintaympäristöstä ja tavoitteista että osuudet kouluttajataidoista ja kurssikohtaiset kurssinjohtajakoulutukset. Lisäksi kouluttajille järjestetään entistä tiiviimmin jatkokoulutusta. Kouluttajakoulutuksen tavoitteena on, että kouluttajilla on mahdollisuus ylläpitää ja kasvattaa osaamistaan kouluttajana. Jo toiminnassa mukana olevat kouluttajat perehdytetään uuteen järjestelmään täydennyskoulutusten kautta. Uusi järjestelmä käyttöön syksyllä Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmän uudistustyö etenee vaiheittain. Järjestelmäkuvauksesta on kesän alussa pyydetty kommentit keskeisimmiltä sidosryhmiltä. Syksyllä on ensimmäinen mahdollisuus toiminnassa jo mukana olevilla kouluttajilla päivittää tietonsa ja taitonsa uuteen järjestelmään. Ja syksyn mittaan on tarkoitus siirtyä vaiheittain uuteen järjestelmään. Uusi sisäisen turvallisuuden ohjelma julkistettiin Kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma tarkastelee arjen ja asumisen turvallisuutta laajasti. Kehittämistarpeita liittyy erityisesti onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Nopean avun saannin turvaamiseksi esitetään, että sopimuspalokuntien tilanne kartoitetaan koko maan osalta. Huolena on, että työssäkäyntialueiden laajuus ja työnantajien suhtautuminen saattavat vaikuttaa sopimuspalokuntalaisten osallistumiseen. Kokonaiskuvaa tilanteesta ei kuitenkaan ole ja asia on esitetty selvitettäväksi. Uutena ulottuvuutena STO III nostaa esille kansalaisten ja eri yhteisöjen osallisuuden. Miten eri osapuolet saadaan paremmin mukaan paikalliseen turvallisuustyöhön ja kuinka kansalaiset sitoutetaan yhteiseen asiaan? Ohjelmassa ehdotetaan, että ihmisten osallisuutta oman asuinympäristön turvallisuuden parantamiseen tuetaan edistämällä naapuritiimi- tai apujärjestelmän käyttöönottoa. Käytännön toimenpiteinä esitetään myös paikallisia, viranomaisten ja järjestöjen keskinäisiä toimintamalleja. Lisäksi esitetään, että turvallisuutta koskeva tilannetieto tehtäisiin nykyistä helpommin saavutettavaksi. Asiaa tullaan testaamaan erillisellä pilotilla. STO III perustuu huomattavan laaja-alaiseen valmistelutyöhön, ja siihen on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita eri aloilta; viranomaisista, kansalaisjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. SPEKin asiantuntijana oli varautumisjohtaja Karim Peltonen. Teksti: Ilona Hatakka SPEKtaakkeli

10 Nou Hätä! kampanja päättyi Kuopion voittoon Nou Hätä! -pelastustaitokampanja käynnistyi vuoden alussa jo 16. kerran. Kampanjassa oli tänä vuonna mukana 407 yläkoulua, mikä on vähemmän kuin viime vuoden ennätykselliset 462 koulua. Turvallisuustaitoja opiskeli kevään aikana noin yläkoululaista. Tänä vuonna kilpailuvoitto meni ensimmäisen kerran Pohjois-Savoon. Kuva: Pelastusopisto Pelastuslaitokset ja palokunnat tarjosivat tänäkin vuonna yläkouluissa ahkerasti Nou Hätä! -opetusta pitkin kevättä. Jotkut yläkoululaiset opiskelivat turvallisuusasioita myös itsenäisesti. Kampanjaan kuuluu olennaisena osana kahdeksasluokkalaisten pelastustaitokilpailu, joka alkoi tammi-helmikuussa kuntien alkukarsinnoilla. Näihin saivat osallistua kaikki halukkaat kolmen hengen joukkueina. Pelastuslaitosten ja palokuntien valistusvastaavat karsivat kuntien parhaat joukkueet edelleen aluekilpailuihin. Pelastuslaitokset, -liitot ja palokunnat järjestivät huhtikuussa yhteisvoimin aluekilpailut 12 paikkakunnalla ympäri Suomen. Aluekilpailuihin osallistui noin 240 joukkuetta, joista loppukilpailuihin selvitti tiensä yksi joukkue kultakin pelastustoimen alueelta. Opetuksen ja oppimisen onnistunut lopputulos näkyi aluekilpailukokeiden korkeina pistemäärinä. Pohjois-Savon ensimmäinen loppukilpailuvoitto Kampanja huipentui loppukilpailuihin Kuopion Pelastusopistolle. Kilpailujärjestelyt kuuluvat päällystökurssin toisen vuoden opiskelijoiden opintoihin. Avajaisten päätyttyä joukkueet kokoontuivat tarkasti laadittuun teoriakokeeseen, jonka jälkeen heidät kuljetettiin Pelastusopiston harjoitusalueelle suorittamaan tehtävärasteja. Loppukilpailuvoiton nappasi lopulta kuopiolainen Minna Canthin koulu. Voittajajoukkueessa kilpailivat Annika Kovanen, Rosariina Suhonen ja Emmiroosa Sipponen. Upean kokemuksen ja palkintojen lisäksi voittajien mieleen jää varmasti myös hetki parrasvaloissa. Ei mennyt tuntiakaan, kun tieto voitosta oli saavuttanut paikalliset tiedotusvälineet. Voittajajoukkueen kuva komeili ainakin Yle Savon ja Savon Sanomien etusivuilla. Paikallislehdet olivat huomioineet kilpailun muillakin paikkakunnilla, joilla pelastuslaitokset saivat kiitettävästi huomiota lehtikirjoittelussa. h Kampanjan yhteistyökumppani vakuutusyhtiö Tapiola lahjoitti voittajajoukkueen koululle euron pelastustaitopalkinnon. Sen luovutti palkintojenjakotilaisuudessa riskipäällikkö Sampo Martiskainen. Kuvassa takana Kimmo Kohvakka, Mervi Parviainen, Pekka Iivonen ja Sampo Martiskainen. Teksti: Eevi-Kaisa Yrjölä Kuvat: Eevi-Kaisa Yrjölä, Pelastusopisto 10 SPEKtaakkeli

11 h Toisella rastilla kilpailijoita odotti liikenneonnettomuudessa loukkaantunut mopoilija. 2 h Ensimmäisellä tehtävärastilla kilpailijat elvyttivät sähköiskun saanutta henkilöä. 1 h Kolmas rasti oli lavastettu rannalle. Siellä kilpailijoiden täytyi pelastaa hukkumisvaarassa oleva uimari vain pelastusrengasta käyttäen. 3 h Neljännellä rastilla kilpailijoiden täytyi koota huoneiston kaapeista kotivara. Kuvassa on voittajajoukkue. 4 h Viimeisellä rastilla täytyi pelastaa savua hengittänyt henkilö palavasta rivitalorakennuksesta ja hoitaa tarvittavat pelastustoimet. 5 SPEKtaakkeli

12 Paloturvallisuusviikko Päivä Paloasemalla, Pohjoismainen palovaroitinpäivä ja Joka kodin palontorjuntatalkoot kampanjoivat yhdessä paloturvallisuuden puolesta Paloturvallisuusviikko tulee! Syksyn kampanjoita ollaan yhdistämässä kampanjakokonaisuudeksi, joka muodostaa valtakunnallisen paloturvallisuusviikon. Paloturvallisuudesta puhutaan viikon aikana paloasemilla, mediassa ja toivottavasti niiden myötä myös kahvipöytäkeskusteluissa turvallisuushan on turvallisuutta vasta, kun se on ihmisten mielessä. Pohjoismaiden pelastustoimesta vastaavat ministerit päättivät viime marraskuussa, että Pohjoismaissa järjestetään tästä vuodesta lähtien 1. joulukuuta vuosittain yhteinen palovaroitinpäivä. Suomessa on samoihin aikoihin kaksi muutakin suurta paloturvallisuuskampanjaa, Päivä Paloasemalla ja Joka kodin palontorjuntatalkoot. Päällekkäisyyksien karsimiseksi ja ennen kaikkea vaikuttavuuden lisäämiseksi kampanjat kootaan paloturvallisuusviikoksi. Päivä Paloasemalla aloittaa viikon Päivä Paloasemalla on paloturvallisuusviikon alkuhuipentuma. Sitä vietetään lauantaina Teemapäivä on vakiinnuttanut asemansa yhtenä merkittävimmistä turvallisuusviestinnän kampanjoista Suomessa. Viime vuonna tapahtuman järjesti 317 paloasemaa ja noin palokuntalaista. Tapahtumissa vieraili yhteensä lähes ihmistä. Tämä on huikea määrä Suomen kokoisessa maassa. Mikä tärkeintä, tapahtumissa ihmiset pääsivät harjoittelemaan konkreettisesti paloturvallisuutta edistäviä asioita. Lisäksi palokunnat lisäsivät tunnettuuttaan omilla alueillaan ja toivat ihmisten tietoisuuteen sitä tärkeää työtä, jota palokuntalaiset kautta maan tekevät. Joka kodin palontorjuntatalkoot jatkuu marras-joulukuun vaihteessa. Konsepti on entinen, eli talkoot ovat mediakampanja. Käytettyjä tiedotusvälineitä säädetään tänä vuonna niin, että painotus on entistä enemmän radiossa ja netissä. Toki muutkin mediat tulevat kysymykseen. Paloturvallisuusviikon loppuhuipentuma on Pohjoismainen palovaroitinpäivä. Myös se on ainakin tänä ensimmäisenä vuonna viestinnällinen kampanja. Palovaroitinpäivää vietetään samaan aikaan kuin muissakin pohjoismaissa. Kampanjan viestinnän yhteydessä on hyvä tuoda esiin paloturvallisuuden eroja ja yhtäläisyyksiä eri Pohjoismaissa. Pohjoismainen palovaroitinpäivä saa varmasti tulevina vuosina lisää elementtejä; suunnittelu on kovaa vauhtia käynnissä. Turvallisuusviestintä yhteisvoimin tuo vahvuuksia Yhteistyö pelastustoimen eri toimijoiden kesken on vahvuus, jolla rakennetaan tänäkin vuonna hyvä kampanjakokonaisuus. Kampanjoiden koordinointia helpottaa 12 SPEKtaakkeli

13 Yhteistyö pelastustoimen eri toimijoiden kesken on vahvuus. Täysin uudistettu opas automaattisista sammutuslaitteistoista h Joka kodin palontorjuntatalkoot muistuttaa paloturvallisuusasioista yksinkertaisten ja helposti muistettavien tekojen muodossa. se, että Palontorjuntatalkoiden ja Päivä Paloasemalla -kampanjan ohjausryhmät yhdistyvät. Pohjoismaisella palovaroitinpäivällä on oma sisäasiainministeriön vahvistama ohjausryhmänsä. Siinäkin on muutama yhteinen henkilö muiden kampanjoiden kanssa. Kummassakin ohjausryhmässä on edustajat SM:stä, pelastuslaitoksilta, palokunnissa ja eri järjestöistä. Näin eri sektoreiden ja tasojen osaaminen tulee monipuolisesti kampanjoiden käyttöön. Loppuvuodesta Suomessa vietetään pitkästä aikaa komeaa, koko kansan paloturvallisuusviikkoa. Teksti: Juha Hassila Kuva: Joonas Malinen f Päivä Paloasemalla -tapahtumissa perheen pienimmätkin pääsevät kokeilemaan sammutustaitojaan. Kuva on viime vuodelta Pitkäjärven VPK:n Päivä Paloasemalla -tapahtumasta. Automaattinen sammutuslaitteisto asunnoissa ja hoitolaitoksissa Oppaan tarkoituksena on helpottaa sammutuslaitteiston toteuttamista erityyppisissä asunto-, majoitus- ja hoitolaitosrakennuksissa. Oppaassa selvennetään osapuolten rooleja ja annetaan toteutusesimerkkien avulla perustietoa oikeiden suunnitteluperusteiden määrittämiseksi. Opas antaa tulkintaohjeita asuntosprinklerilaitteistojen suunnittelua, asentamista ja huoltoa koskevan standardin SFS 5980 sekä automaattisten sprinklerilaitteistojen suunnittelua, asennusta ja huoltoa koskevan standardin SFS-EN sekä A2 käytöstä. Kirjan liitteenä on muistikortilla Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimukseen Asuntosprinklaus 3 liittyvä video. Videossa selvennetään automaattisen sammutuslaitteiston merkitystä asuntopaloissa, erityisesti ihmisen pelastamisen näkökulmasta. Muistikortilla lisäksi lomakepohja: Selvitys sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista. SPEK opastaa 26, sivua Hinta 20 (sis. alv) Tilaa: verkkokauppa.spek.fi Puh Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK SPEKtaakkeli

14 Turvallisuus ja Puolustus messut Lahden Urheilu- ja Messukeskuksessa SPEKin osaston löydät C-hallista. Tervetuloa! Turvallisuus ja puolustus näkyvät syyskuussa Lahdessa Kuudennet kansainväliset Turvallisuus ja Puolustus -messut kokoavat Lahteen syyskuuta arviolta yli kaksikymmentätuhatta messuvierasta. Tapahtuma antaa kokonaiskuvan siitä, miten Suomen turvallisuutta rakennetaan ja miten kansalainen voi olla mukana edistämässä sekä omaa että yhteistä turvallisuuttaan. Messuilla ovat näytteilleasettajina kaikki tärkeimmät yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta näkyvät messuilla tänä vuonna entistä vahvemmin. Turvallisuus ja Puolustus messut ovat interaktiivinen tapahtuma, jossa jokainen vierailija voi myös itse testata osaamistaan turvallisessa ympäristössä. Messujen teemana on Yhdessä turvalliseen arkeen. Laaja ohjelmatarjonta Ohjelma on monipuolinen ja runsas, esimerkiksi tietoiskuja ja toimintanäytöksiä on tulossa yli 150. Lisäksi Puolustusvoimat on esillä ensi-iltaelokuvallaan, jota esitetään puolen tunnin välein Puolustusvoimien elokuvateatterissa, Lahden Messut Oy:n projektipäällikkö Olli Patja kertoo. Ulkoalueilla on lukuisia toimintanäytöksiä, esimerkkeinä palosimulaattorinäytökset sekä koiranäytökset. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta esiintyy messualueella joka päivä. Lauantaina ulkoalueella järjestetään kolmiosainen viranomaiskilpailu ja samana päivänä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alaiset vapaapalokunnat kisaavat paremmuudestaan. Seminaareista esimerkkeinä ovat ulkoasianministeriön järjestämä Kriisinhallintaa ja rauhanvälitystä pohjoismaisin opein -seminaari Lahden Sibeliustalossa torstaina 27. syyskuuta sekä Yhteiskunnan turvallisuusfoorumi 2012, joka järjestetään perjantaina Messukeskuksessa. Turvallisuusteknologiahallissa esittäytyvät suomalaisen puolustus- ja ilmailuteollisuuden huippuyritykset. Mukana on Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, ja yrityksistä mm. Cassidian Finland esittelee suomalaista huipputeknologiaa, joka näkyy ja kuuluu myös yleisölle tutuissa Poliisit-, Pelastajat- ja Lainvalvojat-televisiosarjoissa. Aktiivinen ja elämyksellinen tapahtuma Turvallisuus ja Puolustus -messut tarjoavat näkemistä ja tekemistä sekä yleisölle että ammattilaisille. Toiminnallisista pisteistä esimerkkeinä ovat savusukellusteltta ja turvavyösimulaattori. Uutta on Survival Track -turvallisuuskisa, joka on tarkoitettu perheille ja lukiolaisryhmille. Survival Track -turvallisuusradan toteuttavat yhteistyössä Lahden Messut Oy, Lahden alueen partiolaiset, Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, poliisi, Liikenneturva, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tiirismaan Latu, urheilu- ja terveysjärjestöt sekä yritykset. Teksti: Petra Ruonakoski Kuva: Lahden Messut 14 SPEKtaakkeli f Palosimulaattori Turvallisuus ja Puolustus -messuilla vuonna 2008.

15 2012 Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Järjestöt ja yritykset ovat osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä Turvallisuus ja Puolustus -messujen yhteydessä järjestetään Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Opintopäivien teemana on Kaikki yhteiskunnan voimavarat mukaan. Opintopäivien sisällössä keskeinen rooli on järjestöillä, vapaaehtoisilla ja elinkeinoelämällä. Suomalainen yhteiskunta on kokenut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Tärkeimpiä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen ja varautumiseen vaikuttavia muutoksia ovat olleet väestö- ja aluerakenteen muutokset sekä keskinäisriippuvuuksien lisääntyminen eri järjestelmien ja toimintojen välillä. Nämä ovat yhdessä julkisen sektorin muutosten kanssa lisänneet järjestöjen ja elinkeinoelämän roolia yhteiskunnan varautumisessa ja turvallisuuden tuottamisessa. Viimeaikaiset laajat myrskytuhot ja niiden aiheuttamat alueelliset ja paikalliset häiriötilanteet ovat osoittaneet, että suomalainen yhteiskunta on haavoittuva ja että myös normaalioloissa saatetaan tarvita laajamittaista resurssien käyttöä sekä kohotettua valmiutta ilman ennakkovaroitusta. Kuten kokemukset Hannu- ja Tapanimyrskyistä vuonna 2011 osoittivat, viranomaisjärjestelmä pystyy vastaamaan lyhytaikaiseen laajamittaiseen resurssien käyttöön, mutta tilanteissa tarvitaan sekä vapaaehtoisten että yritysten panosta. Kaikkia toimijoita tarvitaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön varautumisen valtakunnallisten opintopäivien 2012 teemana ovat järjestöt ja elinkeinoelämä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Opintopäivillä käydään läpi yleisiä linjauksia sekä pohditaan yhteistyön toimivuutta ja haasteita käytännön esimerkkien kautta. Opintopäivien toinen päivä on varattu kansainvälisten kokemusten kuulemiseen. Opintopäivät järjestetään yhteistyössä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean, sisäisen turvallisuuden sihteeristön sekä SPR:n, Vapepan ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Opintopäivät on suunnattu kuntien ja aluehallinnon, yritysten ja järjestöjen valmiudesta ja varautumisesta vastaaville. Tilaisuutta tukee RAY. Teksti: Karim Peltonen Ilmoittaudu opintopäiville SPEKin koulutuskalenterin kautta. Paloturvallisuus.info-sivusto on avattu Uusi on nyt avattu. Sivustolta on saatavissa runsaasti materiaalia työpaikkojen paloturvallisuusperehdytyksen tueksi; yli 80 diaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Sivustolla on perehdyttäjällekin oma oppaansa, joka antaa taustatietoa ja kuvallista ohjeistusta koulutusmateriaalin käyttöön. Sivusto toimii porttina myös muuhun paloturvallisuusaiheiseen materiaaliin. Esimerkiksi tulitöiden flash-aineistoa voidaan käyttää työntekijöiden tai opiskelijoiden koulutuksessa palauttamaan mieleen, mitä kaikkea erilaisissa työympäristöissä tehtävien tulitöiden yhteydessä pitikään muistaa. Sivustolla on myös tietoa ja materiaalia asumisen paloturvallisuuden parantamiseen. Lisäksi Paloturvallisuus.info-sivustolta voi tulevaisuudessa hakea omiin ammatti- tai turvallisuustehtäviin soveltuvaa paloturvallisuuskoulutusta erityisen hakujärjestelmän avulla. Koulutusta voidaan etsiä joko ennakkokriteereiden tai hakusanojen perusteella. SPEKtaakkeli

16 Yllätysisku vaarantaa yhteiskunnan välttämättömät toiminnot Jotta kunnat ja pelastuslaitokset voisivat toteuttaa velvollisuutensa, viranomaisten täytyy tunnistaa uhkat, joilta ihmisiä suojellaan. Miten viranomaiset voivat varautua yllättäviin uhkiin? SPEK järjesti toukokuun lopussa Tampereella väestönsuojeluseminaarin, jossa esiintyjät ottivat kantaa väestönsuojelun nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kapteeni Olli Teirilä Maanpuolustuskorkeakoulusta esitteli erilaisia uhkamalleja, joista kerrotaan tarkemmin Puolustusministeriön tuottamassa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Yksi sotilaallisen voimankäytön uhkamalleista on yllätykseen pyrkivä eli strateginen isku, joka kohdistuu esimerkiksi infrastruktuuria vastaan. Yllätykseen pyrkivä isku voi vaarantaa muun muassa energian, veden, lämmön tai elintarvikkeiden jakelun. Teirilän mukaan nykyajan verkottuneessa maailmassa esimerkiksi sotilaallisen voimankäytön yhteiskunnallisia vaikutuksia on usein vaikeaa tai joissakin tapauksissa jopa mahdotonta ennustaa. Viranomaisten tulee yhteistoimin valmistautua uhkiin ja tätä kautta pyrkiä minimoimaan niiden jälkiseuraukset. Tällä saralla tarvittaneen entistä tiiviimpää ja laajempaa yhteistyötä, uhka-arvioiden analysointia ja tiedonvaihtoa alueiden kesken sekä vertailuja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Sisäministeriö ohjaa valmiussuunnittelua Jokainen pelastustoimen alue laatii kuntiensa viranomaisten kanssa suunnitelmat väestön suojaamiseksi. Alueen viranomaiset huolehtivat myös siitä, että väestönsuojelusta vastaavat organisaatiot tuntevat vastuunsa ja velvollisuutensa poikkeusolojen varalta. Sisäministeriön pelastusosasto antaa ohjeet valmiussuunnitteluun ja ohjaa sitä yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. 16 SPEKtaakkeli Pelastusopiston yliopettaja Jussi Korhonen kertoi omassa puheenvuorossaan, mitä kuntien valmiussuunnittelu tarkoittaa käytännössä. Vaikka asiakirjoissa väestönsuojelun määritelmät ja tehtävien jakaminen eri viranomaisten kesken näyttävät selkeiltä, todellisuus on toinen. Varautumisesta voidaan erottaa eri ulottuvuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tarvittavien toimintojen varmistaminen, häiriötilanteiden hallinta tai vaikkapa normaalista poikkeavat tehtävät. Edellä mainitut väestönsuojelutehtävät jakaantuvat monien eri viranomaisten kesken, mikä tekee asiasta vieläkin vaikeampaa. Yhteiskunnan tulee suojata väestöään Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa selvensi, mitä h Väestönsuojelutunnuksen alkuperäinen tarkoitus on suojata väestönsuojelutoimintaa aseellisen selkkauksen aikana. Sisäministeriön luvalla sitä kuitenkin voidaan käyttää rauhan aikana väestönsuojelutoiminnassa. Viimeksi ministeriö on antanut luvan käyttää tunnusta kansainvälisessä pelastustoiminnassa. väestönsuojelulla sen nykyisessä muodossa pelastuslaissa tarkoitetaan. Väestönsuojelulla tarkoitetaan ihmisten suojaamista sekä pelastustoimintaa poikkeusoloissa. Tällä saralla tarvittaneen entistä tiiviimpää ja laajempaa yhteistyötä. Vastuu väestönsuojelusta jakautuu useille viranomaisille, ja kunnilla on velvollisuus turvata asukkaansa jo normaalioloissa. Velvollisuus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi ennalta tehtävää suunnittelua sekä väestön tiedottamista ja kouluttamista. Seminaari päättyi paneelikeskusteluun. Osallistujat ottivat kantaa mm. siihen, pitäisikö väestönsuojelun tilalle kehittää uusi kansallinen termi. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että termistä riippumatta yhteiskunnalla tulee olla kyky suojata väestöään sekä normaaliolojen onnettomuuksissa että mahdollisten poikkeusolojen vallitessa. Vaikka kuntien väestönsuojelussa on vielä kehitettävää, pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Tarvitaan ajantasaista ohjeistusta sekä yhtenäisiä suunnitteluperusteita. Myös koordinaatiota eri viranomaisten välillä on syytä kehittää. Kun perustukset ovat kunnossa, niiden päälle on helppo rakentaa uutta. Teksti: Eevi-Kaisa Yrjölä

17 Palokuntanuorisotyö Järjestöpäällikkö Valtteri Tervala Puh Ilmoittaudu nuorten ja naisten juhlaseminaariin Valtakunnallisen palokuntanuoriso- ja naistyön 60-vuotisjuhlaseminaari järjestetään Tampereella. Ilmoittautuminen on käynnissä, varmista paikkasi ilmoittautumalla mennessä Webropolin kautta. Ehdota vuoden palokuntanuorisotyöntekijää Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä julkaistaan syyskuussa juhlaseminaarin yhteydessä. Esitykset tulee lähettää SPEKiin elokuun 15. päivään mennessä! Esityslomake löytyy SPEKin nettisivuilta. Laita kehittämispäivät kalenteriin Lokakuussa järjestetään palokuntanuorisotyön ohjaajakoulutuksen kehittämispäivät Padasjoella suunnitellaan ja kehitetään palokuntanuorten ohjaajien koulutusjärjestelmää, joten kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kutsu lähtee palokuntiin alkusyksystä. FSB avaa leirikesän Heinäkuu on palokuntanuorten leiriaikaa. Yhdeksällä eri paikkakunnalla järjestetään pelastusliittojen alueleirejä. FSB avaa leirikesän jo Syndalenissa ruotsinkielisille palokuntanuorille, ja suomenkielisten leirit alkavat Vahdon ja Utin leireillä 1.7. Viimeisin leiri päättyy Mikkelissä Palokuntanaistyö Pukuohjetta valmistellaan vielä Palokuntanaisten pukuohje on työn alla, mutta edelleen pätee yleisohje, että pukukokonaisuuksien osia ei saa yhdistellä toisiinsa. Eli uusi puku sellaisenaan ja vanhat entisine liitteineen paitsi sukat eivät saa enää olla siniset. Pääperiaate on, että ennen klo 18 alkavissa tilaisuuksissa on ihonväriset sukat ja klo 18 jälkeen mustat. Uusia pukuja on tilattavissa UPL:n ja FSB:n kautta ottakaa reilusti yhteyttä toimistoihin! Koulutuspaketit kuntoon syksyksi Koulutusaineistoja on edelleen työn alla, ja valitettavasti resurssipulan takia valmistuminen on viivästynyt. Syksyksi paketit saadaan käyttökelpoiseen muotoon kursseja varten. Kouluttajien opintopäivillä Jyväskylässä käydään materiaaleja läpi. Samalla järjestetään kouluttajakoulutusta. Asiasta tiedotetaan vielä erikseen, mutta laita päivät jo kalenteriisi. Heli Haverinen Puh SM-Iines kisat elokuussa 4.8. pidettäviin SM-Iines kisoihin Nummelaan on ilmoittautunut 14 joukkuetta. Mukava kisa on siis tulossa. Tervetuloa seuraamaan Leidien kilpailua kuin myös samaan aikaan pidettäviä CTIF-kisoja! Palokuntanaiset ympäri maan valmistautuvat kovaa vauhtia kesän leiritehtäviin, ja tietysti myös muonituksia on lisää kesän aikana. Tsemppiä kaikille näihin tehtäviin! SPEKtaakkeli

18 Kansainvälistä palo- ja pelastusalan toimintaa Youth Leaders -toiminta tutuksi CTIF (Comité Technique International de Préventionet d Extinction du Feu) on palo- ja pelastusalan kansainvälinen kattojärjestö, joka on perustettu Pariisissa vuonna Järjestö edistää palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Nykyisin toiminnassa on mukana 39 jäsenmaata ja 56 jäsenjärjestöä. CTIF:ssä on yhdeksän eri aihealueisiin keskittynyttä komissiota. Myös suomalaiset ovat aktiivisia toimijoita lähes kaikissa komissioissa. Esittelemme SPEKtaakkelin sarjassa CTIF:n komissioiden toimintaa. > Lisätiedot: CTIF:n nuorisokomissio (Youth Leaders) on kaikille palokuntanuorisotyötä seuraaville ainakin välillisesti tuttu, sillä komissio vastaa Nuorisosymposiumin, Nuorisofoorumin ja kansainvälisten palokuntakuntanuorten kilpailujen suunnittelusta ja järjestämisestä. Monet palokuntanuoret ja heidän ohjaajansa ovat päässeet maailmalla liikkumisen makuun näiden tapahtumien kautta. Komission tarkoitus on myös kehittää ja markkinoida nuorisotoimintaa Euroopassa. Seuraavat kansainväliset kilpailut järjestetään Ranskassa ensi vuonna ja Suomesta kilpailuihin osallistuu nuorten ja aikuisten joukkueiden lisäksi myös tuomareita. Suomen kilpailumenestys ei ole ollut Itävallan tai Tshekin kaltaisten todellisten kilpailumaiden luokkaa, mutta sitä kompensoi aktiivisuus tuomarityöskentelyssä sekä kansainvälisen illan ja muiden oheistapahtumien järjestämisessä. Komissiotyöskentely on joskus haasteellistakin mutta palkitsevaa, kertoo komission Suomen edustaja Torbjörn Lindström ja jatkaa, että tänä vuonna komissio tapasi toukokuussa Saksan Ambergissa Symposiumin yhteydessä. Symposiumin aiheina olivat sosiaalinen media ja siinä toimiminen, päihteet ja eri maiden erilaiset lainsäädännöt. Nuoriso-ohjaajat osallistuivat symposiumiin omana workshopryhmänään. Kannattaa ehdottomasti tutustua toimintaan, sanoo komission toinen Suomen edustaja, järjestöpäällikkö Valtteri Tervala ja vinkkaa, että tutustumaan pääsee vaikkapa kansallisissa kilpailuissa Nummelassa 4.8. Tervala kertoo, että tulevaisuuden tavoitteissa on saada kansainvälisiä tapahtumia Suomeen: ensin ainakin komission kokous ja ehkäpä myöhemmin Symposium. Teksti: Mia Kunnaskari Kuva: Aappo Iisakka h Kansalliset nuorten CTIF-kilpailut järjestettiin vuonna 2010 Posiolla. 18 SPEKtaakkeli

19 Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 2012 Kaikki yhteiskunnan voimavarat mukaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää yhdessä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean, sisäisen turvallisuuden sihteeristön sekä Punaisen Ristin, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Lahdessa, Turvallisuus ja Puolustusmessujen yhteydessä Päivien teemana on Kaikki yhteiskunnan voimavarat mukaan. Teemassa keskitytään erityisesti siviiliyhteiskunnan järjestöjen, elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyöhön. Lisätietoja: varautumisjohtaja Karim Peltonen (puh , Ilmoittaudu: koulutus.spek.fi > Seminaarit ja opintopäivät Turvalliseen huomiseen Tykkää Survival Trackista! Survival Track on lukiolaisten ja perheiden turvallisuuskisa, joka järjestetään Turvallisuus ja Puolustus messujen yhteydessä Lahdessa Survival Track sisältää rasteja, jotka suoritetaan 2 3 -hengen joukkueissa. Joukkueet voivat haastaa mukaan toisiaan kilpailuun. Lukiolaisten päivä on perjantai ja perheiden sekä perjantai että lauantai Kaikki 11 rastia selvittäneet joukkueet saavat turvallisuusasioista kertovan info- ja tuotepaketin sekä parhaat joukkueet palkitaan. Rasteilla tehtävien aiheina voivat olla mm. paloturvallisuus, luonnossa selviäminen ja terveellinen ravinto ja elintavat. Toimintaradalla ovat mukana Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Partiolaiset, poliisi, Liikenneturva, Tiirismaan Latu, urheilu- ja terveysjärjestöt. Survival Trackia voit seurata verkkosivuilla: ja Facebookissa. Käy tykkäämässä :) SPEKtaakkeli

20 SPEKin jäsenet esittäytyvät Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL toimii rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomiinsinöörejä ja teekkareita yhdistävänä ja palvelevana henkilöjärjestönä. Liitto ylläpitää monipuolista toiminta-alustaa, jossa asiantuntijat voivat verkottua laajasti, kehittyä ammatillisesti ja virkistyä sosiaalisesti. RIL tarjoaa jäsenilleen hyödyllisiä etuja ja palveluja uran ja arjen tarpeisiin. RIL haluaa myös kehittää rakennusalan toimintaympäristöä ja jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Julkaisu- ja koulutustoiminta muodostavat RILin asiantuntijuustoiminnan ytimen. Niiden rinnalla RIL palkitsee säännöllisesti toimialan esimerkillisiä kohteita ja henkilöitä sekä tarjoaa tilaajien käyttöön insinööritaitokilpailut-konseptin. Lisäksi RIL vaikuttaa alan kehityssuuntiin aloittein ja kannanotoin sekä kehitysprojektein. Muiden alan organisaatioiden johtamia kehityshankkeita tuetaan lausunnoin ja osallistumisin. Paloturvallisuuden edistäminen keskeinen osa toimintaa RILilla on laaja kokoelma paloturvallisuuteen ja palotekniseen suunnitteluun liittyviä julkaisuja. Tällä hetkellä ajankohtaisin tuote on elokuussa ilmestyvä Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito. RIL järjestää myös koulutusta julkaisuihin liittyen. RILin palotekninen toimikunta koostuu alan asiantuntijoista. Toimikunta seuraa paloturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, esimerkiksi laki- ja määräysuudistuksia ja julkaisujen uusimistarvetta. Toimikunta osallistuu myös RILin vaikuttamistoimintaan. RIL toimii FISE Oy:n paloturvallisuussuunnittelijoiden pätevyystoiminnan sihteerijärjestönä. Lautakunta myöntää aaja a-tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden. RIL on myös ollut mukana kehittämässä rakenteellista turvallisuutta alan toimijoiden kanssa. Kehitystyön tuloksena RILin laatima ohje RIL Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen on RakMK A1:n määrittelemän erityismenettelyn soveltamisohje, jota myös on käytetty vaativassa paloturvallisuussuunnittelussa. RIL perustettiin vuonna RILin jäsenistö koostuu yli rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista. g Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Perustettu vuonna 1934 Jäseniä yli SPEKtaakkeli

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2014... 3 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja

Lisätiedot

VSS-Etsi! Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012. Kokouskutsu s.

VSS-Etsi! Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012. Kokouskutsu s. VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012 Kokouskutsu s. 5 Pelastuskoirasivut s. 27-43 Suomen pelastuskoirajoukkue voitti MM-kultaa raunioilla s. 36 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin

Lisätiedot

VSS-Etsi! 70 vuotta Helsingin turvana. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2010. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! 70 vuotta Helsingin turvana. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2010. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2010 70 vuotta Helsingin turvana Pelastuskoirasivut s. 36-59 Suomen joukkue voitti Maailmanmestaruuden Kokouskutsu ja sääntömuutos s. 4-5 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys

Lisätiedot

Koulutus. Ammattikirjat

Koulutus. Ammattikirjat Koulutus 2013 Ammattikirjat SPEKin järjestämä turvallisuuskoulutus 2013 Helmikuu Turvallinen kiinteistö paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet 12.2. Helsinki Paloilmoittimen hoitajakurssi 21.2. Mikkeli

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2011 Kokouskutsu s. 4 Ajankohtaista talosuojelussa s. 11 Pelastuskoirasivut 24-30 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat HELSINGIN

Lisätiedot

Turvallinen kylä. Opas kylien turvallisuustyöhön. Turvalliseen huomiseen

Turvallinen kylä. Opas kylien turvallisuustyöhön. Turvalliseen huomiseen Turvallinen kylä Opas kylien turvallisuustyöhön Turvalliseen huomiseen Turvallinen kylä www.spek.fi 2 Lukijalle Tämä julkaisu on kehitetty kylien omatoimisen varautumisen oppaaksi ja kylillä toimivien

Lisätiedot

Suurjakelu! Irtonumero 8 31.7.2012. Messuille! Kärkiyritykset Tapaus Eskelinen

Suurjakelu! Irtonumero 8 31.7.2012. Messuille! Kärkiyritykset Tapaus Eskelinen 47 Suurjakelu! Irtonumero 8 31.7.2012 Messuille! Kärkiyritykset Tapaus Eskelinen palokuntalainen Palokuntalainen on seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä pelastusalan ilmiöihin, tapahtumiin, henkilöihin

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi Helmikuu 2009 Paul Paukku FCG:n vetäjäksi FCG on monipuolinen kouluttaja FCG Consulting People 1/2009 1 3 Pääkirjoitus 4 Laiva on lastattu tuottavuudella 6 Uusi valtuustokausi, uudet koulutustarpeet 7

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

KALUSTOKULMA 46 Liikennepelastamisen uudet haasteet Luovutukset. BRANDKÅRISTEN 56 Ledare Brandkåristens julefrid Vildmannen EROON SILMÄLASEISTA!

KALUSTOKULMA 46 Liikennepelastamisen uudet haasteet Luovutukset. BRANDKÅRISTEN 56 Ledare Brandkåristens julefrid Vildmannen EROON SILMÄLASEISTA! palokuntalainen Palokuntalainen on seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä pelastusalan ilmiöihin, tapahtumiin, henkilöihin ja uutisiin keskittyvä erikoislehti. Tilaa painava lukupaketti ja tiedä mitä alalla

Lisätiedot

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI 1 Tässä lehdessä: Millainen on turvallinen joulu -- -- -- -- -- -- -sivu 3 Eläkejuhlia ja nimityksiä --

Lisätiedot

Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät

Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät D-sarja: Muut julkaisut [6/2015] Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät Esa Kokki (toim.) Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät Esa Kokki (toim.) Pelastusopisto

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Lapin nuija. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus. Hannu Peurasaari tutustui West Pointin sotilasakatemiaan

Lapin nuija. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus. Hannu Peurasaari tutustui West Pointin sotilasakatemiaan Lapin nuija Lapin Reservipiirien, LAPIN ALUETOIMISTON ja maanpuolustusväen lehti 2 12 52. VSK Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus SIVU 4 Lapin Lottaperinneyhdistyksen 10-vuotisjuhla Rovaniemen

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä?

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? lahjus ja asiakas s.2 työn ulkopuolella s.16 sanojen takana s.18 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 2 Kuntien johtajat muutospaineessa Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? säätieteilijöiden

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

LETKU LAASTARI. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2010 / Kevät LETKU & LAASTARI

LETKU LAASTARI. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2010 / Kevät LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2010 / Kevät LETKU & LAASTARI 1 Tässä lehdessä Päätoimittajan palsta. 3 Onnitteluja. 4 Hälytysmäärien kasvua. 5 Apua elvytykseen. 6

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin Muuntautumiskyky takaa työnsaannin 42015 Työturvallisuus ydinvoimalassa Inssikerhossa lapsikin oppii Lavan parketilla kesätansseissa 22 10 Sisällys 4/2015 10 Kiinalaisia kaivinkoneita 14 Työturvallisuus

Lisätiedot

Pääesikunnan Viestintäosasto ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 Vuosikertomus 2010

Pääesikunnan Viestintäosasto ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 Vuosikertomus 2010 Puolustusvoimat Vuosikertomus 2010 Pääesikunnan viestintäosasto 2011 ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 ( PDF ) Painopaikka Edita Prima Oy, 2011 Kuvat SA-Kuva Paperi Kansi: Galerie

Lisätiedot