taakkeli Nou Hätä! -loppukilpailu testasi kasiluokkalaisten taidot Paloturvallisuusviikko tulee! Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taakkeli Nou Hätä! -loppukilpailu testasi kasiluokkalaisten taidot Paloturvallisuusviikko tulee! Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu"

Transkriptio

1 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsenlehti taakkeli Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu Nou Hätä! -loppukilpailu testasi kasiluokkalaisten taidot Paloturvallisuusviikko tulee! Kotitalouksien omatoimista varautumista tehostetaan Paloturvallisuus.info tuo eväitä työpaikkojen paloturvallisuuteen SPEK on mukana Turvallisuus ja Puolustus -messuilla Lahdessa

2 taakkeli SISÄLLYS Kulmahuoneen kynä... 3 Ajankohtaista... 4 Hallituksen ja valtuuston päätöksiä... 5 Kotitalouksien omatoimista varautumista tehostetaan... 6 Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu... 8 Nou Hätä! -kampanja päättyi Kuopion voittoon Paloturvallisuusviikko tulee! Turvallisuus ja puolustus esillä Lahdessa Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Paloturvallisuus.info avattiin Väestönsuojeluseminaari kokosi asiantuntijat yhteen Palokuntanuorisotyö Palokuntanaistyö CTIF-toiminta tutuksi: Nuorisokomissio SPEKin jäsenet esittäytyvät Iloisia SPEKkiläisiä På svenska Kuva: Eevi-Kaisa Yrjölä Kuva: Jyrki Vesa 15 taakkeli Päätoimittaja: Helena Grönstrand Toimittajat: Juha Hassila, Eevi-Kaisa Yrjölä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsenlehti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Ratamestarinkatu 11, Helsinki Puh Ulkoasu ja taitto: Luminar Solar / Terhi Kannisto Kannen kuva: Eevi-Kaisa Yrjölä ISSN: SPEKtaakkeli ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 2 SPEKtaakkeli

3 Kulmahuoneen kynä Tutkimus ja kansainvälisyys ovat osa tulevaisuuden turvallisuustyötä Turvallisuustyöskentelyn haasteista keskustellaan turvallisuusalalla jatkuvasti. Tutkimus, tiedonkeruu ja analysointi ovat ainoita keinoja tehdä jatkuvasti parempaa turvallisuustyötä. Toimintaympäristömme muutos on kiihtyvää. Kun tavoitteenamme on, että turvallisuus on hyvinvoinnissamme kaiken toiminnan ominaisuus, turvallisuuden, sen tuotannon ja tuottajien on osattava muuttua kiihtyvässä tahdissa. Valtiontalouden ahdingossa on huolta herättänyt tutkimustoimintaan varattavien voimavarojen riittävyys. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan jo valmiiksi niukoista voimavaroista ei tule säästää. Oikein suunnattu ja vaikuttava toiminta on tärkeintä kustannussäästöä. Täsmätieto on tarpeen Turvallisuuden kehittäminen tarvitsee täsmätietoa. Alallamme on totuttu käyttämään painavia asiantuntijapuheenvuoroja ja monta kertaa päätöksentekoa hidastaa tai sen estää useampi näkemys oikeasta toimintatavasta. Paras perustelu toimintalinjan valinnalle löydetään tutkimuksella. Turvallisuusviestinnällisesti on tarpeen usein selkeyttää ja yksinkertaistaa viestiä. SPEKissä lomaillaan heinäkuussa! Toimisto on kiinni Tieteellinen tai tutkittu totuus on toisaalta kyettävä ilmaisemaan täsmällisesti. Jälkimmäistä harrastamme turvallisuusalalla liian vähän. Kaikkien uskottavien toimijoiden on ollut jo kauan pakko seurata alansa tapahtumia koko maailmassa. Oma maanosakaan ei riitä, koska esimerkiksi teknologisen innovaation voi nykyisin odottaa ensisijaisesti ilmaantuvan Kaukoidässä. SPEK on kansallisena keskusjärjestönä aktiivinen. SPEK Strategiassa 2025 linjataan, että tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee asiantuntijuutta ja kansainvälisyys on mukana kaikessa toiminnassamme. Tavoitteena on tukea kansallisia turvallisuustyön tavoitteitamme toimimalla kansainvälisissä yhteisöissä, erityisenä painopistealueena eurooppalaisen turvallisuuden edistäminen. Eurooppalaista turvallisuustyötä Saimme tuoreeltaan merkittävän tunnustuksen eurooppalaisesta turvallisuustyöstämme. SPEKin ja suomalaisen palontorjunta-alan peruskivi, johtaja Matti Orrainen valittiin Euroopan palontorjuntaliittojen järjestön, CFPA-Europen hallituksen jäseneksi järjestön yleiskokouksessa Milanossa. Orraisesta tuli samalla järjestön Ohjeistokomission puheenjohtaja. Yleiskokouksen nimitys oli yksimielinen, ja se kuvastaa Orraisen vahvaa asemaa eurooppalaisena asiantuntijana. Se on myös merkittävä huomionosoitus suomalaiselle alan osaamiselle. SPEK on ollut nimenomaan Orraisen työn avulla erittäin aktiivinen yhteiseurooppalaisten paloturvallisuutta edistävien CFPA-E:n ohjeistojen tuottaja. SPEK on vaikuttanut voimakkaasti siihenkin, että tämä eurooppalainen järjestö sai uuden tutkimuskomission. SPEKin tutkimus- ja kehittämispäällikkö ja Palotutkimusraadin puheenjohtaja Teija Mankkinen edustaa komissiossa suomalaista asiantuntemusta. Tavoitteena on muodostaa tilannekuvaa alan eurooppalaisesta tutkimuksesta ja kehittämistoiminnasta. Edelleen on tavoitteena löytää järjestölle sen työtä tukevia ja toisaalta sopivia eurooppalaisia turvallisuushankkeita edistettäväksi ja toteutettavaksi. Turvallista ja rentouttavaa kesää kaikille lukijoillemme! Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja SPEKtaakkeli

4 Ajankohtaista Matti Orrainen valittiin CFPA- Europen hallitukseen Uusi strategia ohjaa turvallisuusviestintätyötä Johtaja Matti Orrainen SPEKistä valittiin ensimmäisenä suomalaisena Euroopan palontorjuntaliittojen järjestön, CFPA-E:n hallituksen eli Management Committeen jäseneksi. Valinta tehtiin toukokuun lopussa Milanossa CFPA-E:n yleiskokouksessa. Orrainen valittiin myös puheenjohtajaksi Guidelines Commissioniin, jonka varapuheenjohtajana hän toimi aiemmin. Orraisen lisäksi CFPA-E:ssa toimivat myös SPEKin Riitta Piironen Training Commissionin, Heli Hätönen Security Commissionin ja Teija Mankkinen Research Commissionin jäseninä. Management Committee arvioi kaikkien Commissionien toimintaa ja antaa niille tarvittaessa tehtäviä hoidettaviksi. Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia on valmistunut. Strategian avulla ohjataan turvallisuusviestinnän suunnittelua, arviointia ja kehittämistä ja parannetaan näin turvallisuusviestintätyön vaikuttavuutta. Tarkoitus on, että tämän koko pelastustointa koskevan strategian pohjalta sisäasiainministeriö, aluehallintovirastot, pelastuslaitokset ja alan järjestöt laativat omat strategiansa osana onnettomuuksien ehkäisytyötään. Turvallisuusviestinnän strategiaan kirjattuja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan usean vuoden aikana ( ). Turvallisuusviestintä koostuu turvallisuusneuvonnasta, -koulutuksesta ja -valistuksesta. Tutustu turvallisuusviestinnän strategiaan. Opas asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelun tueksi Sisäasiainministeriön asuinkiinteistöjen pelastussuunnitteluohjeen rinnalle laaditaan parhaillaan opasta. Opas on jatkumoa sisäasiainministeriön keväällä 2012 julkaisemalle Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta -ohjeelle. Opas ohjaa pelastussuunnitelman laatijoita omaehtoiseen ajatteluun lähtökohtanaan taloyhtiön erityispiirteet, ympäristö ja asukkaat. Viestinä on, että pelastussuunnittelu tehdään parhaimmillaan aidossa yhteistyössä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden ja sen toiminnanharjoittajien kanssa juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen. Tällöin vältytään virheellisiltä ratkaisuilta, jotka eivät sovellu kiinteistöön. Pelastussuunnitelmaa käsitellään oppaassa vaiheistuksen kautta, jolloin turvallisuuden suunnittelu muodostuu osaksi taloyhtiön normaaleja prosesseja. Oppaassa kuvattuja vaiheita ja tehtäviä voidaan hyödyntää itsenäisinä, kokonaisuudesta irrotettuina toimenpiteinä tai prosessin osina. Tehtävät ovat käytännön esimerkkejä erilaisista toimintatavoista pelastussuunnitelman laatimiseksi. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opas julkaistaan alkusyksystä. Suomen suurin poistumisharjoitus tyhjentää messuhallin Suomen suurin poistumisharjoitus järjestetään Tampereen Turvallisuusmessujen avajaispäivänä. Harjoituksessa Messuja Urheilukeskuksen C-halli tyhjennetään ihmisistä 5.9. klo Tarkoituksena on testata käytännössä, kuinka suuri messuhalli saadaan tyhjennettyä ihmisistä nopeasti ison tapahtuman aikana. Poistumisharjoituksen toteuttavat yhteistyössä Tampereen Messut Oy ja SPEK. Turvallisuusmessut järjestetään , ja SPEKin osasto on C 500. Historiikkia kirjoitetaan väestönsuojelun 85. vuoden kunniaksi Väestönsuojelun 85-vuotisjuhlavuoden historiikki on valmisteilla. Historiantutkija Samu Nyströmin toimittamassa historiikkityössä on mukana noin 20 kirjoittajaa. Historiikki julkaistaan 20. marraskuuta varautumisen juhlaseminaarissa Helsingissä. Se on Väestönsuojelusäätiön julkaisu. 4 SPEKtaakkeli

5 Valtuuston päätöksiä Kokous Hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hyväksyttiin SPEK-ryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma seminaarissa tehdyin korjauksin. Hyväksyttiin sääntöjen tarkistus ja siirrettiin se toisen kerran hyväksyttäväksi valtuuston syyskokouksessa. Suomen Kuntaliitto on eronnut SPEKin jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Asetettiin valtuustokaudelle vaalitoimikunta, jossa on neljä valtuutettua. Puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Tenhunen ja jäseniksi Seppo Jänkälä, Esko Hätinen ja Veijo Nuppola. Hallituksen päätöksiä Kokous Esitettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja vuosikertomus valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitettiin SPEK-ryhmän TTS valtuuston hyväksyttäväksi kokouksessa tehdyin korjauksin. Esitettiin vaalitoimikunnan asettaminen valtuuston hyväksyttäväksi. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n valtuutetuksi on nimetty Reijo Karisaari ja varavaltuutetuksi Mikko Siljander. Paloturvallisuusliikkeiden liiton valtuutetuksi on nimetty Tarja Vilmi ja varavaltuutetuksi Anna Helminen. Pohjanmaan Pelastusalan Liiton valtuutetuksi on nimetty Janne Sankelo ja varavaltuutetuksi Keijo Kangastie. Suomen Pelastuskoiraliiton valtuutetuksi on nimetty Mika Soininen ja varavaltuutetuksi Minna Löfman. Vakuutusalan Teknisten Tarkastajien valtuutetuksi on nimetty Kai Huurre ja varavaltuutetuksi Antti Kuparinen. Päätettiin jakaa RAY:n yleisavustusta Uudenmaan, Helsingin, Pohjois-Savon ja Hämeen pelastusliitoille yhteensä euroa. Kokous Hyväksyttiin Kattoliitto ry SPEKin jäseneksi. Ansiomerkkisäännön luonnos hyväksyttiin ja päätettiin pyytää siitä toimikuntien lausunnot mennessä. Päätettiin antaa lausunto Turun VPK:lle palokuntaneuvos-arvonimen perustamiseksi, pyytää tasavallan presidenttiä Palokuntatoiminnan 175-vuotisjuhlavuoden suojelijaksi ja nimetä työryhmä asiaa valmistelemaan. Päätettiin pyytää lausunnot pelastustoimen sivutoimista, vapaaehtoista ja sopimushenkilöstöä koskevan koulutusjärjestelmän osalta mennessä. RAY:n jakoperusteiden osalta päätettiin valtuuttaa SPEKin toimisto valmistelemaan alueittaiset sopimukset alueellisen koulutustoiminnan toteuttamisesta. Alueellista toimintaa koskevat suunnittelutiedot toimitetaan toimistolle mennessä. Toimisto toimittaa pelastusliitoille tarkennetut suunnittelupohjat kesäkuussa. Hyväksyttiin Suomen Kuntaliiton ja SPEKin yhteinen strategia-asiakirja. SPEKtaakkeli

6 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa toteutetaan tehostamalla kotitalouksien omatoimista varautumista Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnan tavoitteena on turvata ja kehittää laajasti kotitalouksien toimintakykyä häiriötilanteissa sekä erityisesti kannustaa niitä omatoimisuuteen ja -omavaraisuuteen. KOVA-toimikunta perustettiin Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivan elintarvikehuoltosektorin päätöksellä, ja SPEK toimii sen koordinaatiojärjestönä. Järjestöjen ja elinkeinoelämän rooli yhteiskunnan turvallisuustyössä ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn parantamisessa on nostettu keskeisesti esille eri linjauksissa. Tämä näkyy mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja kolmannessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Suomessa järjestöjen rooli kotitalouksien omatoimisen varautumisen ja erityisesti ruokahuollon tukemisessa on ollut merkittävä menneinä vuosikymmeninä, joten järjestötoimikunnassa ei ole kyse mistään uudesta asiasta, toteaa toimikunnan puheenjohtajana toimiva SPEKin varautumisjohtaja Karim Peltonen. KOVA-toimikunta on kuitenkin ensimmäinen tämän tasoinen järjestöt ja viranomaiset yhdistävä yhteistyöelin ja sellaisenaan erinomainen esimerkki yhteiskunnan turvallisuusstrategian linjausten toteuttamisesta. Huoltovarmuuskeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön panos toimikunnan perustamisessa on ollut keskeinen, Peltonen jatkaa. Häiriötilanteet yllättävät Kotitaloudet ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä. Kotitalouksien varautumiseen vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan yhteiskuntarakenteen muutos, ruoan tuotanto- ja jalostusketjujen monimutkaistuminen sekä vähittäiskaupan palveluiden kehittyminen. Nämä muutokset eivät välttämättä näy ihmisten arjessa, mutta toiminnan häiriintyessä seuraukset voivat yllättää. Äkilliset onnettomuus- ja häiriötilanteet kotimaassa tai lähialueilla voivat vaarantaa vähittäiskaupan ja jakeluketjujen toiminnan tai estää elintarvikkeiden saannin kaupasta. Esimerkiksi sähkön, lämmön ja veden jakeluhäiriöillä on välitön vaikutus vähittäiskaupan ja sen jakeluketjujen sekä ruokapalveluiden toimintaan. Veden ja ravinnon hygienian heikkeneminen tai saastuminen voivat myös olla uhka. Puhdas ja juomakelpoinen vesi on kriittinen tekijä koko yhteiskunnan toimivuudelle. Ravinnontuotannon globalisoituminen liittää suomalaisetkin kotitaloudet tiiviisti maailmanlaajuisiin tuotantoketjuihin. Näin myös kaukana tapahtuvilla äkillisillä sekä hitaasti kehittyvillä globaaleilla kriiseillä voi olla vaikutusta suomalaisten kotitalouksien arkeen. Kriisitilanteissa ravinnon psykologiset ja kulttuuriset merkitykset korostuvat turvallisuuden tunteen vahvistajina. Ruoan ravintoarvon merkitys kasvaa vasta häiriön pitkittyessä, toteaa Peltonen. Tavoitteena on verkostomainen toimintatapa KOVA-toimikunnan tehtävänä on kotitalouksien huoltovarmuuden ja omatoimisen varautumisen edistäminen. Toimikunta ylläpitää ja vah- 6 SPEKtaakkeli

7 KOVA-toimikunnan tehtävänä on kotitalouksien huoltovarmuuden ja omatoimisen varautumisen edistäminen. vistaa järjestöjen tietoja ja osaamista sekä keskinäistä työnjakoa huoltovarmuuden turvaamisessa erilaisissa kriisitilanteissa. Toimikunta edistää myös järjestöjen yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten kanssa. Lisäksi toimikunnalla on mahdollisuus edistää ja tukea omatoimiseen varautumiseen liittyvää tiedontuotantoa. Toimikunta muodostuu pääasiassa kolmannen sektorin toimijoista, eikä siinä lähtökohtaisesti ole ammattituottajia tai huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita. Toimikuntaan kutsutaan sekä valmistelutyössä mukana olleet järjestöt että muita toimikunnan tehtävän ja tarkoituksen mukaisia toimijoita. Toimikunnan toiminta on verkostomainen ja se käynnistyy syksyllä. Teksti: Ilona Hatakka Raportti Tapanin myrskyistä valmistui Aluehallintoviraston raportti tapaninpäivän myrskyjen ja sähkökatkojen vaikutuksista on valmistunut. Raportin mukaan ongelmia ilmeni mm. kuntien teknisen infrastruktuurin toimivuudessa ja terveysasemien varavoimajärjestelmissä. Terveydenhuollon suurimmat ongelmat syntyivät potilastietoihin liittyvien tietoliikennejärjestelmien toimimattomuudesta. Viranomais- ja matkapuhelinverkon toimimattomuus aiheutti laajoja ongelmia. Pahimmillaan 50 % Varsinais-Suomen viranomaisverkon tukiasemista lakkasi toimimasta. Matkapuhelinverkon häiriöt vaikeuttivat tai estivät sopimuspalokuntien hälyttämisen. Myöskään turvapuhelinten toimivuuteen ei voida luottaa, jos matkapuhelinverkossa on häiriöitä. Hätäkeskus ruuhkautui sähkökatkoilmoituksista, koska energiayhtiöiden vikapalvelut olivat ruuhkautuneet. Tämä vaaransi avun hälyttämisen ja saamisen. Hätäkeskusten tilannekuvaa ei voitu siirtää pelastuslaitosten johtokeskuksiin, eivätkä hätäkeskukset pystyneet välittämään myrskytehtäviä pelastuslaitoksille ilman hätäkeskukseen sijoitettuja pelastuslaitoksen asiantuntijoita. Pelastuslaitosten on tarkastettava hälytysohjeet uudelleen siten, että hätäkeskukset pystyvät itsenäisesti hälyttämään oikeat yksiköt. Yleisradion tiedotus toimi pääsääntöisesti tilanteen aikana. Ongelmana oli, että ihmiset ovat unohtaneet paristoradioiden käytön. Yleistä vaaramerkkiä ei käytetty tilanteessa, vaikka vaaramerkin yleisenä ohjeena on hakeutua sisätiloihin, avata radio, välttää puhelimen käyttöä ja odottaa viranomaisten ohjeita. Raportti perustuu kunnille, energiayhtiöille, matkapuhelinoperaattoreille, sairaanhoitopiireille, terveyskeskuksille, hätäkeskuksille ja pelastuslaitoksille tehtyyn kyselyyn. SPEKtaakkeli

8 Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä uudistuu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö uudistaa parhaillaan omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmäänsä. Tavoitteena on vastata yhteiskunnan tarpeeseen vahvistaa kansalaisten oman toiminnan merkitystä niin riskien ja vaarojen tunnistamisessa, onnettomuuksien ehkäisyssä kuin vaaratilanteissa toimimisessa. Varautumiskoulutuksen kaksi pääkohderyhmää ovat taloyhtiöiden turvallisuudesta vastaavat ja siitä kiinnostuneet henkilöt sekä sisäisen turvallisuuden valmiusjärjestöjen vapaaehtoiset. Koulutusjärjestelmän uudistamisen myötä uudistuvat kurssien nimet, sisällöt ja uusiakin kokonaisuuksia lisätään järjestelmään. Uudistettu koulutusjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain syksystä alkaen. Kolmiportainen koulutustarjonta Koulutusjärjestelmä rakentuu jatkossa kolmiportaisesti. Tarjoamme perustason ja jatkotason kursseja sekä erikoistason koulutusta. Tavoitteena on, että SPEK-ryhmässä tarjotaan jatkossa kattavasti ja koko maassa tasalaatuista omatoimisen varautumisen koulutusta. Koulutustoiminnan pääpaino tulee olemaan jatkossakin asumisen turvallisuuden parantamisessa. Vastuu asuinkiinteistön turvallisuusasioista on taloyhtiön hallituksella eikä uusi pelastuslainsäädäntö velvoita enää nimeämään turvallisuushenkilöstöä taloyhtiöihin. Uusi koulutusjärjestelmä lähtee kuitenkin siitä, että turvallisuusasiat kuuluvat taloyhtiössä kaikille. Parhaimmillaan taloyhtiön turvallisuuden kehittäminen on yhtiön hallituksen ja asukkaiden tiivistä yhteistyötä. Uudistetut perustason kurssit tarjoavat kattavan perehdytyksen taloyhtiön ja asumisen turvallisuuteen. Kursseilla käsitellään niin normaaliolojen turvallisuutta, häiriötilanteita kuin poikkeusolojakin. Koulutukset antava myös valmiudet laatia ja päivittää pelastussuunnitelmaa taloyhtiöön. Aikaisemmat talon turvallisuuspäällikön ja väestönsuojan hoitajan kurssien nimet muuttuvat taloyhtiön turvallisuustehtäviin sekä väestönsuojan hoitoon ja käyttöön viittaaviksi. Kursseja myös pientaloasukkaille Omatoimisen varautumisen ja asumisen turvallisuuden parantaminen on tärkeää myös pelastussuunnitteluvelvollisten asunkiinteistöjen ulkopuolisille asujille ja asuinyhteisöille. Koulutusjärjestelmässä tarjotaan jatkossa kaksi kurssia myös pientaloasukkaille: Pientalon turvallisuus ja Selviydy sähköttä. Toisena kohderyhmänä ovat sisäisen turvallisuuden alalla toimivat valmiusjärjestöt. Opintokokonaisuus tarjoaa järjestöille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden kehittää varautumiseen liittyviä tietoja ja taitoja. h Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmästä tulee kolmiportainen. Myös kouluttajakoulutus uudistuu Koulutusjärjestelmän uudistuksen myötä myös kouluttajien koulutus 8 SPEKtaakkeli

9 uudistuu. Tavoitteena on varmistaa entistä paremmin kouluttajien mahdollisuus osaamisen ja motivaation ylläpitämiseen. Jatkossa omatoimisen varautumisen kouluttajakoulutus sisältää sekä yleisen osuuden omatoimisen varautumisen toimintaympäristöstä ja tavoitteista että osuudet kouluttajataidoista ja kurssikohtaiset kurssinjohtajakoulutukset. Lisäksi kouluttajille järjestetään entistä tiiviimmin jatkokoulutusta. Kouluttajakoulutuksen tavoitteena on, että kouluttajilla on mahdollisuus ylläpitää ja kasvattaa osaamistaan kouluttajana. Jo toiminnassa mukana olevat kouluttajat perehdytetään uuteen järjestelmään täydennyskoulutusten kautta. Uusi järjestelmä käyttöön syksyllä Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmän uudistustyö etenee vaiheittain. Järjestelmäkuvauksesta on kesän alussa pyydetty kommentit keskeisimmiltä sidosryhmiltä. Syksyllä on ensimmäinen mahdollisuus toiminnassa jo mukana olevilla kouluttajilla päivittää tietonsa ja taitonsa uuteen järjestelmään. Ja syksyn mittaan on tarkoitus siirtyä vaiheittain uuteen järjestelmään. Uusi sisäisen turvallisuuden ohjelma julkistettiin Kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma tarkastelee arjen ja asumisen turvallisuutta laajasti. Kehittämistarpeita liittyy erityisesti onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Nopean avun saannin turvaamiseksi esitetään, että sopimuspalokuntien tilanne kartoitetaan koko maan osalta. Huolena on, että työssäkäyntialueiden laajuus ja työnantajien suhtautuminen saattavat vaikuttaa sopimuspalokuntalaisten osallistumiseen. Kokonaiskuvaa tilanteesta ei kuitenkaan ole ja asia on esitetty selvitettäväksi. Uutena ulottuvuutena STO III nostaa esille kansalaisten ja eri yhteisöjen osallisuuden. Miten eri osapuolet saadaan paremmin mukaan paikalliseen turvallisuustyöhön ja kuinka kansalaiset sitoutetaan yhteiseen asiaan? Ohjelmassa ehdotetaan, että ihmisten osallisuutta oman asuinympäristön turvallisuuden parantamiseen tuetaan edistämällä naapuritiimi- tai apujärjestelmän käyttöönottoa. Käytännön toimenpiteinä esitetään myös paikallisia, viranomaisten ja järjestöjen keskinäisiä toimintamalleja. Lisäksi esitetään, että turvallisuutta koskeva tilannetieto tehtäisiin nykyistä helpommin saavutettavaksi. Asiaa tullaan testaamaan erillisellä pilotilla. STO III perustuu huomattavan laaja-alaiseen valmistelutyöhön, ja siihen on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita eri aloilta; viranomaisista, kansalaisjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. SPEKin asiantuntijana oli varautumisjohtaja Karim Peltonen. Teksti: Ilona Hatakka SPEKtaakkeli

10 Nou Hätä! kampanja päättyi Kuopion voittoon Nou Hätä! -pelastustaitokampanja käynnistyi vuoden alussa jo 16. kerran. Kampanjassa oli tänä vuonna mukana 407 yläkoulua, mikä on vähemmän kuin viime vuoden ennätykselliset 462 koulua. Turvallisuustaitoja opiskeli kevään aikana noin yläkoululaista. Tänä vuonna kilpailuvoitto meni ensimmäisen kerran Pohjois-Savoon. Kuva: Pelastusopisto Pelastuslaitokset ja palokunnat tarjosivat tänäkin vuonna yläkouluissa ahkerasti Nou Hätä! -opetusta pitkin kevättä. Jotkut yläkoululaiset opiskelivat turvallisuusasioita myös itsenäisesti. Kampanjaan kuuluu olennaisena osana kahdeksasluokkalaisten pelastustaitokilpailu, joka alkoi tammi-helmikuussa kuntien alkukarsinnoilla. Näihin saivat osallistua kaikki halukkaat kolmen hengen joukkueina. Pelastuslaitosten ja palokuntien valistusvastaavat karsivat kuntien parhaat joukkueet edelleen aluekilpailuihin. Pelastuslaitokset, -liitot ja palokunnat järjestivät huhtikuussa yhteisvoimin aluekilpailut 12 paikkakunnalla ympäri Suomen. Aluekilpailuihin osallistui noin 240 joukkuetta, joista loppukilpailuihin selvitti tiensä yksi joukkue kultakin pelastustoimen alueelta. Opetuksen ja oppimisen onnistunut lopputulos näkyi aluekilpailukokeiden korkeina pistemäärinä. Pohjois-Savon ensimmäinen loppukilpailuvoitto Kampanja huipentui loppukilpailuihin Kuopion Pelastusopistolle. Kilpailujärjestelyt kuuluvat päällystökurssin toisen vuoden opiskelijoiden opintoihin. Avajaisten päätyttyä joukkueet kokoontuivat tarkasti laadittuun teoriakokeeseen, jonka jälkeen heidät kuljetettiin Pelastusopiston harjoitusalueelle suorittamaan tehtävärasteja. Loppukilpailuvoiton nappasi lopulta kuopiolainen Minna Canthin koulu. Voittajajoukkueessa kilpailivat Annika Kovanen, Rosariina Suhonen ja Emmiroosa Sipponen. Upean kokemuksen ja palkintojen lisäksi voittajien mieleen jää varmasti myös hetki parrasvaloissa. Ei mennyt tuntiakaan, kun tieto voitosta oli saavuttanut paikalliset tiedotusvälineet. Voittajajoukkueen kuva komeili ainakin Yle Savon ja Savon Sanomien etusivuilla. Paikallislehdet olivat huomioineet kilpailun muillakin paikkakunnilla, joilla pelastuslaitokset saivat kiitettävästi huomiota lehtikirjoittelussa. h Kampanjan yhteistyökumppani vakuutusyhtiö Tapiola lahjoitti voittajajoukkueen koululle euron pelastustaitopalkinnon. Sen luovutti palkintojenjakotilaisuudessa riskipäällikkö Sampo Martiskainen. Kuvassa takana Kimmo Kohvakka, Mervi Parviainen, Pekka Iivonen ja Sampo Martiskainen. Teksti: Eevi-Kaisa Yrjölä Kuvat: Eevi-Kaisa Yrjölä, Pelastusopisto 10 SPEKtaakkeli

11 h Toisella rastilla kilpailijoita odotti liikenneonnettomuudessa loukkaantunut mopoilija. 2 h Ensimmäisellä tehtävärastilla kilpailijat elvyttivät sähköiskun saanutta henkilöä. 1 h Kolmas rasti oli lavastettu rannalle. Siellä kilpailijoiden täytyi pelastaa hukkumisvaarassa oleva uimari vain pelastusrengasta käyttäen. 3 h Neljännellä rastilla kilpailijoiden täytyi koota huoneiston kaapeista kotivara. Kuvassa on voittajajoukkue. 4 h Viimeisellä rastilla täytyi pelastaa savua hengittänyt henkilö palavasta rivitalorakennuksesta ja hoitaa tarvittavat pelastustoimet. 5 SPEKtaakkeli

12 Paloturvallisuusviikko Päivä Paloasemalla, Pohjoismainen palovaroitinpäivä ja Joka kodin palontorjuntatalkoot kampanjoivat yhdessä paloturvallisuuden puolesta Paloturvallisuusviikko tulee! Syksyn kampanjoita ollaan yhdistämässä kampanjakokonaisuudeksi, joka muodostaa valtakunnallisen paloturvallisuusviikon. Paloturvallisuudesta puhutaan viikon aikana paloasemilla, mediassa ja toivottavasti niiden myötä myös kahvipöytäkeskusteluissa turvallisuushan on turvallisuutta vasta, kun se on ihmisten mielessä. Pohjoismaiden pelastustoimesta vastaavat ministerit päättivät viime marraskuussa, että Pohjoismaissa järjestetään tästä vuodesta lähtien 1. joulukuuta vuosittain yhteinen palovaroitinpäivä. Suomessa on samoihin aikoihin kaksi muutakin suurta paloturvallisuuskampanjaa, Päivä Paloasemalla ja Joka kodin palontorjuntatalkoot. Päällekkäisyyksien karsimiseksi ja ennen kaikkea vaikuttavuuden lisäämiseksi kampanjat kootaan paloturvallisuusviikoksi. Päivä Paloasemalla aloittaa viikon Päivä Paloasemalla on paloturvallisuusviikon alkuhuipentuma. Sitä vietetään lauantaina Teemapäivä on vakiinnuttanut asemansa yhtenä merkittävimmistä turvallisuusviestinnän kampanjoista Suomessa. Viime vuonna tapahtuman järjesti 317 paloasemaa ja noin palokuntalaista. Tapahtumissa vieraili yhteensä lähes ihmistä. Tämä on huikea määrä Suomen kokoisessa maassa. Mikä tärkeintä, tapahtumissa ihmiset pääsivät harjoittelemaan konkreettisesti paloturvallisuutta edistäviä asioita. Lisäksi palokunnat lisäsivät tunnettuuttaan omilla alueillaan ja toivat ihmisten tietoisuuteen sitä tärkeää työtä, jota palokuntalaiset kautta maan tekevät. Joka kodin palontorjuntatalkoot jatkuu marras-joulukuun vaihteessa. Konsepti on entinen, eli talkoot ovat mediakampanja. Käytettyjä tiedotusvälineitä säädetään tänä vuonna niin, että painotus on entistä enemmän radiossa ja netissä. Toki muutkin mediat tulevat kysymykseen. Paloturvallisuusviikon loppuhuipentuma on Pohjoismainen palovaroitinpäivä. Myös se on ainakin tänä ensimmäisenä vuonna viestinnällinen kampanja. Palovaroitinpäivää vietetään samaan aikaan kuin muissakin pohjoismaissa. Kampanjan viestinnän yhteydessä on hyvä tuoda esiin paloturvallisuuden eroja ja yhtäläisyyksiä eri Pohjoismaissa. Pohjoismainen palovaroitinpäivä saa varmasti tulevina vuosina lisää elementtejä; suunnittelu on kovaa vauhtia käynnissä. Turvallisuusviestintä yhteisvoimin tuo vahvuuksia Yhteistyö pelastustoimen eri toimijoiden kesken on vahvuus, jolla rakennetaan tänäkin vuonna hyvä kampanjakokonaisuus. Kampanjoiden koordinointia helpottaa 12 SPEKtaakkeli

13 Yhteistyö pelastustoimen eri toimijoiden kesken on vahvuus. Täysin uudistettu opas automaattisista sammutuslaitteistoista h Joka kodin palontorjuntatalkoot muistuttaa paloturvallisuusasioista yksinkertaisten ja helposti muistettavien tekojen muodossa. se, että Palontorjuntatalkoiden ja Päivä Paloasemalla -kampanjan ohjausryhmät yhdistyvät. Pohjoismaisella palovaroitinpäivällä on oma sisäasiainministeriön vahvistama ohjausryhmänsä. Siinäkin on muutama yhteinen henkilö muiden kampanjoiden kanssa. Kummassakin ohjausryhmässä on edustajat SM:stä, pelastuslaitoksilta, palokunnissa ja eri järjestöistä. Näin eri sektoreiden ja tasojen osaaminen tulee monipuolisesti kampanjoiden käyttöön. Loppuvuodesta Suomessa vietetään pitkästä aikaa komeaa, koko kansan paloturvallisuusviikkoa. Teksti: Juha Hassila Kuva: Joonas Malinen f Päivä Paloasemalla -tapahtumissa perheen pienimmätkin pääsevät kokeilemaan sammutustaitojaan. Kuva on viime vuodelta Pitkäjärven VPK:n Päivä Paloasemalla -tapahtumasta. Automaattinen sammutuslaitteisto asunnoissa ja hoitolaitoksissa Oppaan tarkoituksena on helpottaa sammutuslaitteiston toteuttamista erityyppisissä asunto-, majoitus- ja hoitolaitosrakennuksissa. Oppaassa selvennetään osapuolten rooleja ja annetaan toteutusesimerkkien avulla perustietoa oikeiden suunnitteluperusteiden määrittämiseksi. Opas antaa tulkintaohjeita asuntosprinklerilaitteistojen suunnittelua, asentamista ja huoltoa koskevan standardin SFS 5980 sekä automaattisten sprinklerilaitteistojen suunnittelua, asennusta ja huoltoa koskevan standardin SFS-EN sekä A2 käytöstä. Kirjan liitteenä on muistikortilla Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimukseen Asuntosprinklaus 3 liittyvä video. Videossa selvennetään automaattisen sammutuslaitteiston merkitystä asuntopaloissa, erityisesti ihmisen pelastamisen näkökulmasta. Muistikortilla lisäksi lomakepohja: Selvitys sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista. SPEK opastaa 26, sivua Hinta 20 (sis. alv) Tilaa: verkkokauppa.spek.fi Puh Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK SPEKtaakkeli

14 Turvallisuus ja Puolustus messut Lahden Urheilu- ja Messukeskuksessa SPEKin osaston löydät C-hallista. Tervetuloa! Turvallisuus ja puolustus näkyvät syyskuussa Lahdessa Kuudennet kansainväliset Turvallisuus ja Puolustus -messut kokoavat Lahteen syyskuuta arviolta yli kaksikymmentätuhatta messuvierasta. Tapahtuma antaa kokonaiskuvan siitä, miten Suomen turvallisuutta rakennetaan ja miten kansalainen voi olla mukana edistämässä sekä omaa että yhteistä turvallisuuttaan. Messuilla ovat näytteilleasettajina kaikki tärkeimmät yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta näkyvät messuilla tänä vuonna entistä vahvemmin. Turvallisuus ja Puolustus messut ovat interaktiivinen tapahtuma, jossa jokainen vierailija voi myös itse testata osaamistaan turvallisessa ympäristössä. Messujen teemana on Yhdessä turvalliseen arkeen. Laaja ohjelmatarjonta Ohjelma on monipuolinen ja runsas, esimerkiksi tietoiskuja ja toimintanäytöksiä on tulossa yli 150. Lisäksi Puolustusvoimat on esillä ensi-iltaelokuvallaan, jota esitetään puolen tunnin välein Puolustusvoimien elokuvateatterissa, Lahden Messut Oy:n projektipäällikkö Olli Patja kertoo. Ulkoalueilla on lukuisia toimintanäytöksiä, esimerkkeinä palosimulaattorinäytökset sekä koiranäytökset. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta esiintyy messualueella joka päivä. Lauantaina ulkoalueella järjestetään kolmiosainen viranomaiskilpailu ja samana päivänä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alaiset vapaapalokunnat kisaavat paremmuudestaan. Seminaareista esimerkkeinä ovat ulkoasianministeriön järjestämä Kriisinhallintaa ja rauhanvälitystä pohjoismaisin opein -seminaari Lahden Sibeliustalossa torstaina 27. syyskuuta sekä Yhteiskunnan turvallisuusfoorumi 2012, joka järjestetään perjantaina Messukeskuksessa. Turvallisuusteknologiahallissa esittäytyvät suomalaisen puolustus- ja ilmailuteollisuuden huippuyritykset. Mukana on Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, ja yrityksistä mm. Cassidian Finland esittelee suomalaista huipputeknologiaa, joka näkyy ja kuuluu myös yleisölle tutuissa Poliisit-, Pelastajat- ja Lainvalvojat-televisiosarjoissa. Aktiivinen ja elämyksellinen tapahtuma Turvallisuus ja Puolustus -messut tarjoavat näkemistä ja tekemistä sekä yleisölle että ammattilaisille. Toiminnallisista pisteistä esimerkkeinä ovat savusukellusteltta ja turvavyösimulaattori. Uutta on Survival Track -turvallisuuskisa, joka on tarkoitettu perheille ja lukiolaisryhmille. Survival Track -turvallisuusradan toteuttavat yhteistyössä Lahden Messut Oy, Lahden alueen partiolaiset, Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, poliisi, Liikenneturva, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tiirismaan Latu, urheilu- ja terveysjärjestöt sekä yritykset. Teksti: Petra Ruonakoski Kuva: Lahden Messut 14 SPEKtaakkeli f Palosimulaattori Turvallisuus ja Puolustus -messuilla vuonna 2008.

15 2012 Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Järjestöt ja yritykset ovat osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä Turvallisuus ja Puolustus -messujen yhteydessä järjestetään Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Opintopäivien teemana on Kaikki yhteiskunnan voimavarat mukaan. Opintopäivien sisällössä keskeinen rooli on järjestöillä, vapaaehtoisilla ja elinkeinoelämällä. Suomalainen yhteiskunta on kokenut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Tärkeimpiä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen ja varautumiseen vaikuttavia muutoksia ovat olleet väestö- ja aluerakenteen muutokset sekä keskinäisriippuvuuksien lisääntyminen eri järjestelmien ja toimintojen välillä. Nämä ovat yhdessä julkisen sektorin muutosten kanssa lisänneet järjestöjen ja elinkeinoelämän roolia yhteiskunnan varautumisessa ja turvallisuuden tuottamisessa. Viimeaikaiset laajat myrskytuhot ja niiden aiheuttamat alueelliset ja paikalliset häiriötilanteet ovat osoittaneet, että suomalainen yhteiskunta on haavoittuva ja että myös normaalioloissa saatetaan tarvita laajamittaista resurssien käyttöä sekä kohotettua valmiutta ilman ennakkovaroitusta. Kuten kokemukset Hannu- ja Tapanimyrskyistä vuonna 2011 osoittivat, viranomaisjärjestelmä pystyy vastaamaan lyhytaikaiseen laajamittaiseen resurssien käyttöön, mutta tilanteissa tarvitaan sekä vapaaehtoisten että yritysten panosta. Kaikkia toimijoita tarvitaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön varautumisen valtakunnallisten opintopäivien 2012 teemana ovat järjestöt ja elinkeinoelämä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Opintopäivillä käydään läpi yleisiä linjauksia sekä pohditaan yhteistyön toimivuutta ja haasteita käytännön esimerkkien kautta. Opintopäivien toinen päivä on varattu kansainvälisten kokemusten kuulemiseen. Opintopäivät järjestetään yhteistyössä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean, sisäisen turvallisuuden sihteeristön sekä SPR:n, Vapepan ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Opintopäivät on suunnattu kuntien ja aluehallinnon, yritysten ja järjestöjen valmiudesta ja varautumisesta vastaaville. Tilaisuutta tukee RAY. Teksti: Karim Peltonen Ilmoittaudu opintopäiville SPEKin koulutuskalenterin kautta. Paloturvallisuus.info-sivusto on avattu Uusi on nyt avattu. Sivustolta on saatavissa runsaasti materiaalia työpaikkojen paloturvallisuusperehdytyksen tueksi; yli 80 diaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Sivustolla on perehdyttäjällekin oma oppaansa, joka antaa taustatietoa ja kuvallista ohjeistusta koulutusmateriaalin käyttöön. Sivusto toimii porttina myös muuhun paloturvallisuusaiheiseen materiaaliin. Esimerkiksi tulitöiden flash-aineistoa voidaan käyttää työntekijöiden tai opiskelijoiden koulutuksessa palauttamaan mieleen, mitä kaikkea erilaisissa työympäristöissä tehtävien tulitöiden yhteydessä pitikään muistaa. Sivustolla on myös tietoa ja materiaalia asumisen paloturvallisuuden parantamiseen. Lisäksi Paloturvallisuus.info-sivustolta voi tulevaisuudessa hakea omiin ammatti- tai turvallisuustehtäviin soveltuvaa paloturvallisuuskoulutusta erityisen hakujärjestelmän avulla. Koulutusta voidaan etsiä joko ennakkokriteereiden tai hakusanojen perusteella. SPEKtaakkeli

16 Yllätysisku vaarantaa yhteiskunnan välttämättömät toiminnot Jotta kunnat ja pelastuslaitokset voisivat toteuttaa velvollisuutensa, viranomaisten täytyy tunnistaa uhkat, joilta ihmisiä suojellaan. Miten viranomaiset voivat varautua yllättäviin uhkiin? SPEK järjesti toukokuun lopussa Tampereella väestönsuojeluseminaarin, jossa esiintyjät ottivat kantaa väestönsuojelun nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kapteeni Olli Teirilä Maanpuolustuskorkeakoulusta esitteli erilaisia uhkamalleja, joista kerrotaan tarkemmin Puolustusministeriön tuottamassa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Yksi sotilaallisen voimankäytön uhkamalleista on yllätykseen pyrkivä eli strateginen isku, joka kohdistuu esimerkiksi infrastruktuuria vastaan. Yllätykseen pyrkivä isku voi vaarantaa muun muassa energian, veden, lämmön tai elintarvikkeiden jakelun. Teirilän mukaan nykyajan verkottuneessa maailmassa esimerkiksi sotilaallisen voimankäytön yhteiskunnallisia vaikutuksia on usein vaikeaa tai joissakin tapauksissa jopa mahdotonta ennustaa. Viranomaisten tulee yhteistoimin valmistautua uhkiin ja tätä kautta pyrkiä minimoimaan niiden jälkiseuraukset. Tällä saralla tarvittaneen entistä tiiviimpää ja laajempaa yhteistyötä, uhka-arvioiden analysointia ja tiedonvaihtoa alueiden kesken sekä vertailuja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Sisäministeriö ohjaa valmiussuunnittelua Jokainen pelastustoimen alue laatii kuntiensa viranomaisten kanssa suunnitelmat väestön suojaamiseksi. Alueen viranomaiset huolehtivat myös siitä, että väestönsuojelusta vastaavat organisaatiot tuntevat vastuunsa ja velvollisuutensa poikkeusolojen varalta. Sisäministeriön pelastusosasto antaa ohjeet valmiussuunnitteluun ja ohjaa sitä yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. 16 SPEKtaakkeli Pelastusopiston yliopettaja Jussi Korhonen kertoi omassa puheenvuorossaan, mitä kuntien valmiussuunnittelu tarkoittaa käytännössä. Vaikka asiakirjoissa väestönsuojelun määritelmät ja tehtävien jakaminen eri viranomaisten kesken näyttävät selkeiltä, todellisuus on toinen. Varautumisesta voidaan erottaa eri ulottuvuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tarvittavien toimintojen varmistaminen, häiriötilanteiden hallinta tai vaikkapa normaalista poikkeavat tehtävät. Edellä mainitut väestönsuojelutehtävät jakaantuvat monien eri viranomaisten kesken, mikä tekee asiasta vieläkin vaikeampaa. Yhteiskunnan tulee suojata väestöään Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa selvensi, mitä h Väestönsuojelutunnuksen alkuperäinen tarkoitus on suojata väestönsuojelutoimintaa aseellisen selkkauksen aikana. Sisäministeriön luvalla sitä kuitenkin voidaan käyttää rauhan aikana väestönsuojelutoiminnassa. Viimeksi ministeriö on antanut luvan käyttää tunnusta kansainvälisessä pelastustoiminnassa. väestönsuojelulla sen nykyisessä muodossa pelastuslaissa tarkoitetaan. Väestönsuojelulla tarkoitetaan ihmisten suojaamista sekä pelastustoimintaa poikkeusoloissa. Tällä saralla tarvittaneen entistä tiiviimpää ja laajempaa yhteistyötä. Vastuu väestönsuojelusta jakautuu useille viranomaisille, ja kunnilla on velvollisuus turvata asukkaansa jo normaalioloissa. Velvollisuus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi ennalta tehtävää suunnittelua sekä väestön tiedottamista ja kouluttamista. Seminaari päättyi paneelikeskusteluun. Osallistujat ottivat kantaa mm. siihen, pitäisikö väestönsuojelun tilalle kehittää uusi kansallinen termi. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että termistä riippumatta yhteiskunnalla tulee olla kyky suojata väestöään sekä normaaliolojen onnettomuuksissa että mahdollisten poikkeusolojen vallitessa. Vaikka kuntien väestönsuojelussa on vielä kehitettävää, pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Tarvitaan ajantasaista ohjeistusta sekä yhtenäisiä suunnitteluperusteita. Myös koordinaatiota eri viranomaisten välillä on syytä kehittää. Kun perustukset ovat kunnossa, niiden päälle on helppo rakentaa uutta. Teksti: Eevi-Kaisa Yrjölä

17 Palokuntanuorisotyö Järjestöpäällikkö Valtteri Tervala Puh Ilmoittaudu nuorten ja naisten juhlaseminaariin Valtakunnallisen palokuntanuoriso- ja naistyön 60-vuotisjuhlaseminaari järjestetään Tampereella. Ilmoittautuminen on käynnissä, varmista paikkasi ilmoittautumalla mennessä Webropolin kautta. Ehdota vuoden palokuntanuorisotyöntekijää Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä julkaistaan syyskuussa juhlaseminaarin yhteydessä. Esitykset tulee lähettää SPEKiin elokuun 15. päivään mennessä! Esityslomake löytyy SPEKin nettisivuilta. Laita kehittämispäivät kalenteriin Lokakuussa järjestetään palokuntanuorisotyön ohjaajakoulutuksen kehittämispäivät Padasjoella suunnitellaan ja kehitetään palokuntanuorten ohjaajien koulutusjärjestelmää, joten kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kutsu lähtee palokuntiin alkusyksystä. FSB avaa leirikesän Heinäkuu on palokuntanuorten leiriaikaa. Yhdeksällä eri paikkakunnalla järjestetään pelastusliittojen alueleirejä. FSB avaa leirikesän jo Syndalenissa ruotsinkielisille palokuntanuorille, ja suomenkielisten leirit alkavat Vahdon ja Utin leireillä 1.7. Viimeisin leiri päättyy Mikkelissä Palokuntanaistyö Pukuohjetta valmistellaan vielä Palokuntanaisten pukuohje on työn alla, mutta edelleen pätee yleisohje, että pukukokonaisuuksien osia ei saa yhdistellä toisiinsa. Eli uusi puku sellaisenaan ja vanhat entisine liitteineen paitsi sukat eivät saa enää olla siniset. Pääperiaate on, että ennen klo 18 alkavissa tilaisuuksissa on ihonväriset sukat ja klo 18 jälkeen mustat. Uusia pukuja on tilattavissa UPL:n ja FSB:n kautta ottakaa reilusti yhteyttä toimistoihin! Koulutuspaketit kuntoon syksyksi Koulutusaineistoja on edelleen työn alla, ja valitettavasti resurssipulan takia valmistuminen on viivästynyt. Syksyksi paketit saadaan käyttökelpoiseen muotoon kursseja varten. Kouluttajien opintopäivillä Jyväskylässä käydään materiaaleja läpi. Samalla järjestetään kouluttajakoulutusta. Asiasta tiedotetaan vielä erikseen, mutta laita päivät jo kalenteriisi. Heli Haverinen Puh SM-Iines kisat elokuussa 4.8. pidettäviin SM-Iines kisoihin Nummelaan on ilmoittautunut 14 joukkuetta. Mukava kisa on siis tulossa. Tervetuloa seuraamaan Leidien kilpailua kuin myös samaan aikaan pidettäviä CTIF-kisoja! Palokuntanaiset ympäri maan valmistautuvat kovaa vauhtia kesän leiritehtäviin, ja tietysti myös muonituksia on lisää kesän aikana. Tsemppiä kaikille näihin tehtäviin! SPEKtaakkeli

18 Kansainvälistä palo- ja pelastusalan toimintaa Youth Leaders -toiminta tutuksi CTIF (Comité Technique International de Préventionet d Extinction du Feu) on palo- ja pelastusalan kansainvälinen kattojärjestö, joka on perustettu Pariisissa vuonna Järjestö edistää palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Nykyisin toiminnassa on mukana 39 jäsenmaata ja 56 jäsenjärjestöä. CTIF:ssä on yhdeksän eri aihealueisiin keskittynyttä komissiota. Myös suomalaiset ovat aktiivisia toimijoita lähes kaikissa komissioissa. Esittelemme SPEKtaakkelin sarjassa CTIF:n komissioiden toimintaa. > Lisätiedot: CTIF:n nuorisokomissio (Youth Leaders) on kaikille palokuntanuorisotyötä seuraaville ainakin välillisesti tuttu, sillä komissio vastaa Nuorisosymposiumin, Nuorisofoorumin ja kansainvälisten palokuntakuntanuorten kilpailujen suunnittelusta ja järjestämisestä. Monet palokuntanuoret ja heidän ohjaajansa ovat päässeet maailmalla liikkumisen makuun näiden tapahtumien kautta. Komission tarkoitus on myös kehittää ja markkinoida nuorisotoimintaa Euroopassa. Seuraavat kansainväliset kilpailut järjestetään Ranskassa ensi vuonna ja Suomesta kilpailuihin osallistuu nuorten ja aikuisten joukkueiden lisäksi myös tuomareita. Suomen kilpailumenestys ei ole ollut Itävallan tai Tshekin kaltaisten todellisten kilpailumaiden luokkaa, mutta sitä kompensoi aktiivisuus tuomarityöskentelyssä sekä kansainvälisen illan ja muiden oheistapahtumien järjestämisessä. Komissiotyöskentely on joskus haasteellistakin mutta palkitsevaa, kertoo komission Suomen edustaja Torbjörn Lindström ja jatkaa, että tänä vuonna komissio tapasi toukokuussa Saksan Ambergissa Symposiumin yhteydessä. Symposiumin aiheina olivat sosiaalinen media ja siinä toimiminen, päihteet ja eri maiden erilaiset lainsäädännöt. Nuoriso-ohjaajat osallistuivat symposiumiin omana workshopryhmänään. Kannattaa ehdottomasti tutustua toimintaan, sanoo komission toinen Suomen edustaja, järjestöpäällikkö Valtteri Tervala ja vinkkaa, että tutustumaan pääsee vaikkapa kansallisissa kilpailuissa Nummelassa 4.8. Tervala kertoo, että tulevaisuuden tavoitteissa on saada kansainvälisiä tapahtumia Suomeen: ensin ainakin komission kokous ja ehkäpä myöhemmin Symposium. Teksti: Mia Kunnaskari Kuva: Aappo Iisakka h Kansalliset nuorten CTIF-kilpailut järjestettiin vuonna 2010 Posiolla. 18 SPEKtaakkeli

19 Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 2012 Kaikki yhteiskunnan voimavarat mukaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää yhdessä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean, sisäisen turvallisuuden sihteeristön sekä Punaisen Ristin, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Lahdessa, Turvallisuus ja Puolustusmessujen yhteydessä Päivien teemana on Kaikki yhteiskunnan voimavarat mukaan. Teemassa keskitytään erityisesti siviiliyhteiskunnan järjestöjen, elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyöhön. Lisätietoja: varautumisjohtaja Karim Peltonen (puh , Ilmoittaudu: koulutus.spek.fi > Seminaarit ja opintopäivät Turvalliseen huomiseen Tykkää Survival Trackista! Survival Track on lukiolaisten ja perheiden turvallisuuskisa, joka järjestetään Turvallisuus ja Puolustus messujen yhteydessä Lahdessa Survival Track sisältää rasteja, jotka suoritetaan 2 3 -hengen joukkueissa. Joukkueet voivat haastaa mukaan toisiaan kilpailuun. Lukiolaisten päivä on perjantai ja perheiden sekä perjantai että lauantai Kaikki 11 rastia selvittäneet joukkueet saavat turvallisuusasioista kertovan info- ja tuotepaketin sekä parhaat joukkueet palkitaan. Rasteilla tehtävien aiheina voivat olla mm. paloturvallisuus, luonnossa selviäminen ja terveellinen ravinto ja elintavat. Toimintaradalla ovat mukana Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Partiolaiset, poliisi, Liikenneturva, Tiirismaan Latu, urheilu- ja terveysjärjestöt. Survival Trackia voit seurata verkkosivuilla: ja Facebookissa. Käy tykkäämässä :) SPEKtaakkeli

20 SPEKin jäsenet esittäytyvät Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL toimii rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomiinsinöörejä ja teekkareita yhdistävänä ja palvelevana henkilöjärjestönä. Liitto ylläpitää monipuolista toiminta-alustaa, jossa asiantuntijat voivat verkottua laajasti, kehittyä ammatillisesti ja virkistyä sosiaalisesti. RIL tarjoaa jäsenilleen hyödyllisiä etuja ja palveluja uran ja arjen tarpeisiin. RIL haluaa myös kehittää rakennusalan toimintaympäristöä ja jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Julkaisu- ja koulutustoiminta muodostavat RILin asiantuntijuustoiminnan ytimen. Niiden rinnalla RIL palkitsee säännöllisesti toimialan esimerkillisiä kohteita ja henkilöitä sekä tarjoaa tilaajien käyttöön insinööritaitokilpailut-konseptin. Lisäksi RIL vaikuttaa alan kehityssuuntiin aloittein ja kannanotoin sekä kehitysprojektein. Muiden alan organisaatioiden johtamia kehityshankkeita tuetaan lausunnoin ja osallistumisin. Paloturvallisuuden edistäminen keskeinen osa toimintaa RILilla on laaja kokoelma paloturvallisuuteen ja palotekniseen suunnitteluun liittyviä julkaisuja. Tällä hetkellä ajankohtaisin tuote on elokuussa ilmestyvä Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito. RIL järjestää myös koulutusta julkaisuihin liittyen. RILin palotekninen toimikunta koostuu alan asiantuntijoista. Toimikunta seuraa paloturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, esimerkiksi laki- ja määräysuudistuksia ja julkaisujen uusimistarvetta. Toimikunta osallistuu myös RILin vaikuttamistoimintaan. RIL toimii FISE Oy:n paloturvallisuussuunnittelijoiden pätevyystoiminnan sihteerijärjestönä. Lautakunta myöntää aaja a-tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden. RIL on myös ollut mukana kehittämässä rakenteellista turvallisuutta alan toimijoiden kanssa. Kehitystyön tuloksena RILin laatima ohje RIL Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen on RakMK A1:n määrittelemän erityismenettelyn soveltamisohje, jota myös on käytetty vaativassa paloturvallisuussuunnittelussa. RIL perustettiin vuonna RILin jäsenistö koostuu yli rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista. g Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Perustettu vuonna 1934 Jäseniä yli SPEKtaakkeli

22.1.2015. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

22.1.2015. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 22.1.2015 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK yleishyödyllinen asiantuntija Päätoimintamuodot asiantuntija- ja koulutuspalvelut Turvallisuusalan vapaaehtoisten toimintaedellytysten edistämiseen järjestöpalveluita

Lisätiedot

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Turvalliseen huomiseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Kimmo Kohvakka TURVALLISUUS? Palokuolemat

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO SUH SUH perustettiin 20.11.1956 perustajajärjestöt: SUiL, MLL, SPR, SVUL,TUL,SFI,FH ja KLL. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton missio on uimataidon ja

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 Paloturvallisuusviikko 2012 Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 SM026:00/2012 Paloturvallisuusviikko keksitään Pohjoismaisen pelastustoimesta vastaavat

Lisätiedot

Jälkivahinkojen torjuntavalmiusryhmä malli tulevaisuudelle

Jälkivahinkojen torjuntavalmiusryhmä malli tulevaisuudelle Jälkivahinkojen torjuntavalmiusryhmä malli tulevaisuudelle Johtaja Matti Orrainen SPEK 1.5.013 1 SPEKin tulosalueet 1.5.013 Valtakunnalliset jäsenet Finanssialan Keskusliitto Finnsecurity ry Julkisten

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiö 2013 Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013 Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari Miksi pelastussuunnitelma? Pelastussuunnitelman tarkoituksena parantaa arjen turvallisuutta

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT Tästä esitteestä löydät Suomen Palopäällystöliiton laadukkaat ja tehokkaat turvallisuusaineistot koulutuskäyttöön ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 19.11.2015 Ikääntyminen Urbanisoituminen Myrskyt,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9.

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9. KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9.2015 Järjestäjä: Tampereen Messut Oy, Turvallisuuskomitea,

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Esityksen sisältö Faktaa ja taustaa Kampanjasta yleistä Toiminta

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Tavoitteena ennaltaehkäistä turvallisuusongelmia Sisäministeriössä Selkokielinen turvallisuusviestintä -hanke 2013

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Suomen kansallinen komitea

Suomen kansallinen komitea TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 YLEISTÄ CTIF Suomen kansallinen komitea 2011 oli Suomen kansallisen komitean 43. toimintavuosi. Suomen kansallinen komitea koordinoi Suomessa tapahtuvaa toimintaa ja Suomen edustajien

Lisätiedot

Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014

Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014 Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014 SPR Satakunnan piiri Yhdessä muutamme maailmaa 1 Ensimmäinen askel: Keskustele vierustoverisi kanssa hetki ja vaihda ajatuksia seuraavista kysymyksistä:

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto Turvalliseen huomiseen: Suomessa toimivat turvallisuustietoiset ja taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä (SPEK-ryhmän TTS 2013-2017) Liitto pyrkii omalta

Lisätiedot

16.1.2015. haasteet ja toimintaymp. Pelastustoimen

16.1.2015. haasteet ja toimintaymp. Pelastustoimen Tiina Männikkö&Jouni Pousi Hankesuunnitelma 16.1.2015 LUONNOS 1 (7) SM044: 00/2014 SMDno-2014-2718 PELASTUSTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2025 -HANKE 1. Pelastustoimen strategiahankkeen ja tehtävä Sisäministeriö

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten?

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntatalo B3.3, 11.9.2013 Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittämispäällikkö Suunnitelmallinen turvallisuusyhteistyö

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

SPEK strategia 2025 SPEK-r TTS

SPEK strategia 2025 SPEK-r TTS Turvalliseen huomiseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry SPEK SPEK strategia 2025 SPEK-r TTS 2013-2017 Seminaari 19.9.2011 Kotka XXVI Yleinen Palokuntalaiskokous Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja TURVALLISUUS?

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit?

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? 8.9.2014 Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? SPPL Sivutoimisen ja vapaaehtoispäällystön opintopäivä 6.9.2014 Sokos Hotel Alexandra Markku Savolainen Koulutuspäällikkö Taustaa Pelastustoimintaan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Muuttuva maailma luo uusia toimintamahdollisuuksia Pelastusalan naisverkosto 14.11.2015 Tampere Sirpa Suomalainen Aluejohtaja Tulevaisuus pelastustoiminnan kannalta?

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN VAPAAEHTOIS- JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN OPETUSSUNNITELMAN UUDISTAMINEN PROJEKTISUUNNITELMA. Tekijä: Sanni Korpiaho

PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN VAPAAEHTOIS- JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN OPETUSSUNNITELMAN UUDISTAMINEN PROJEKTISUUNNITELMA. Tekijä: Sanni Korpiaho PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN VAPAAEHTOIS- JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN OPETUSSUNNITELMAN UUDISTAMINEN PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä: Sanni Korpiaho Päiväys: 5.12.2013 Sisällys 1 Taustaa... 3 2 Projektin tavoitteet...

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Aika. Paikka. Kohdeyleisö. Tausta. 22.4.2015 klo 12-18

Aika. Paikka. Kohdeyleisö. Tausta. 22.4.2015 klo 12-18 Aika 22.4.2015 klo 12-18 Paikka Lasipalatsin aukiolla tapahtumapisteet Laiturin sisätiloissa näyttely, tietoiskuja sekä esitykset Kohdeyleisö Kaikki pääkaupunkiseudun asukkaat Tausta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Jäseniä yli 2.000 Aatteellinen yhdistys pelastustoimen päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen Elintarvikehuoltosektorin poolit Alkutuotanto pooli Kauppa- ja jakelupooli Elintarviketeollisuuspooli KOVAtoimikunta 14 aluetta Toimikunta

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Aatteellinen yhdistys Jäseniä yli 2.000 pelastustoimen päällystö, alipäällystö ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5)

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5) 24.3.2013 1(5) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2013 Aika 24.3.2013 klo 11:25 12:01, 12:47 14:02 Paikka Läsnä Holiday Club Tampereen kylpylä Mika Jäntti, pj Pauli Riikonen, vpj., Etelä-Suomi

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Palomies turvallisuusviestijänä kohdennettua viestintää yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi

Palomies turvallisuusviestijänä kohdennettua viestintää yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi Palomies turvallisuusviestijänä kohdennettua viestintää yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi Matti Waitinen Rehtori, FT, KM, MofS Helsingin Pelastuskoulu Mikä ihmeen turvallisuusviestintä? Turvallisuusviestintää

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu

Toimiva lastensuojelu Toimiva lastensuojelu - selvitysryhmän keskeiset tulokset ja päätelmät 27.2.2014 Lastensuojelun tila Useita lastensuojelun tilaa arvioivia selvityksiä, mm: Lastensuojelun tarkastuskertomus, Valtiontalouden

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Esityksen sisältö Historiaa Sopimuspalokuntalaiset Tunnuslukuja Palokuntien hälytystehtävät

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Maaseudun turvallisuus Viranomaispalveluista omatoimiseen varautumiseen

Maaseudun turvallisuus Viranomaispalveluista omatoimiseen varautumiseen Maaseudun turvallisuus Viranomaispalveluista omatoimiseen varautumiseen Heikki Laurikainen Omatoiminen varautuminen nouseva trendi Demografiset muutokset Urbanisoituminen Julkisen talouden ongelmat Resilienssi

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA TIIVISTELMÄ ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA Kati Tillander, Kaisa Belloni, Tuomo Rinne, Jukka Vaari ja Tuomas Paloposki VTT PL 1000, 02044 VTT Asuntosprinklaus Suomessa on kaksivaiheinen asuntosprinklauksen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Toimintoja harvaan asutulla alueella. Jorma Parviainen pelastusjohtaja. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Toimintoja harvaan asutulla alueella. Jorma Parviainen pelastusjohtaja. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Toimintoja harvaan asutulla alueella Jorma Parviainen pelastusjohtaja HARVA-hankkeen tavoitteista ja järjestelyistä (1) Sisäasiainministeriö asetti 16.6.2009 ns HARVA-työryhmän. Toimikausi 2009-2010. Tavoitteena

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

Ilkka Horelli Turun VPK, kilpailun puuhamies

Ilkka Horelli Turun VPK, kilpailun puuhamies 10.3.2012 Naantali Hyvät kilpailijat, Turun VPK:lla on mieluisa tehtävä järjestää palokuntien SM- Pilkki -kilpailut. Kilpailu järjestetään Naantalin merialueella aivan Naantalin vanhan kaupungin tuntumassa.

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot