TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004"

Transkriptio

1 TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004

2 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 16 ISBN ISSN

3 TYÖTEHOSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2004 Sisällys Työtehoseuran 81. toimintavuosi Työtehoseuran organisaatio Henkilöstö, toimintayksiköt ja toimitilat Maatalousosasto Metsäosasto Kotitalousosasto Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Lönnrot Opisto Julkaisu- ja tiedotustoiminta Talous Jäsenet Jäsenyys ja yhteistoiminta Henkilökunta Työtehoseuran säännöt KUTSU TYÖTEHOSEURAN JÄSENKOKOUKSEEN Työtehoseuran varsinainen jäsenkokous pidetään tiistaina, toukokuun 24. päivänä 2005 alkaen klo Työtehoseuran päätoimistossa Helsingin Lauttasaaressa, Melkonkatu 16 A. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 edellyttämät asiat. Työtehoseuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.

4 TYÖTEHOSEURAN 81. TOIMINTAVUOSI TYÖTEHOSEURA 80 VUOTTA työtä tehokkuutta hyvinvointia Toimitusjohtaja Tarmo Luoma Vuoden 2004 aikana Suomen kuten koko Euroopan talouskasvu oli edelleen suhteellisen verkkaista vilkastuen loppuvuotta kohden. Sähköenergian hinta putosi edellisvuoden voimakkaan nousun jälkeen, mutta jäi selvästi edellisvuosia korkeammalle tasolle. Vuoden 2004 aikana polttoöljyn hinta kohosi voimakkaasti lokakuun loppuun asti laskien jälleen, mutta sekin jäi edellisvuodesta selvästi kohonneelle tasolle. Kiinnostus Työtehoseuran vahvojen osaamisten alueisiin energian säästöön ja kotimaisen energian käyttöön lämmityksessä säilyi ja lisääntyi entisestään sekä kuluttajien, pienteollisuuden että maatilojen piirissä. Työvoiman osaamisen tarve yrityksissä lisääntyi, jolloin kiinnostus sekä Aikuiskoulutuskeskuksen että Lönnrot Opiston ammatillisiin tutkintoihin johtavaan koulutukseen kasvoi edelleen voimakkaasti. Kertomusvuonna tuli kuluneeksi 80 vuotta Työtehoseuran perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa seminaari teemalla Työtä, tehokkuutta, hyvinvointia 80 vuotta, jonne saapui runsaat 400 kutsuvierasta. Tilaisuuden pääpuhujana oli Työtehoseuran valtuuskunnan pitkäaikainen jäsen pääministeri Matti Vanhanen. Lisäksi TEHO-lehti ilmestyi erityisenä juhlanumerona. Henkilöstö juhlisti 80-vuotistaivalta yhteisellä koulutusristeilypäivällä marraskuun lopulla. Henkilöstön kokonaismäärä kasvoi hieman 177 henkilöön. Tutkimustoiminnoissa henkilöstömäärä väheni, kun taas koulutustoiminnoissa henkilöstömäärä vähän kasvoi lisääntyneestä toimintavolyymistä johtuen. Kehityskeskusteluissa arvioitiin ja haettiin kaikille omakohtaisia koulutustarpeita ja kannustettiin ammatillisen koulutuksen lisäämiseen. Opetushenkilöstö osallistui edelleenkin aktiivisesti sekä pedagogisen pätevyyden saavuttamisen edellyttämään koulutukseen että valtakunnallisiin opetustoiminnan kehittämiskoulutuksiin. Koulutustustoiminnan johtohenkilöt samoin kuin osa tutkimustoiminnan johtohenkilöstöstä aloittivat johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen. Henkilöstön määräaikaisia työsuhteita muutettiin edelleen mahdollisuuksien mukaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Koulutustoiminnan toimitiloja kehitettiin ja uudistettiin paremmin käyttöön sopiviksi. Lönnrot Opistossa saneerattiin entinen kotitalousopetuskeittiö vastaamaan nykyajan ravintolaopetuksen vaatimuksia. Vantaan Nuolikujalla sijaitsevassa kiinteistössä saatiin valmiiksi rakennuksen saneeraus. Siellä kunnostettin myös piha-alueita ja rakennettiin lisää pysäköintipaikkoja. Tutkimustoiminnassa kansainväliset yhteisprojektit ovat luonnollinen osa toimintaa. Samoin tutkijoiden osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin ja seminaareihin samoin kuin erilaisiin työryhmiin liittyy kiinteästi yksiköiden tehtäväkenttään. Lisäksi osallistuttiin Työtehoseuran strategian mukaisesti aktiivisesti erilaisten kotimaisten toimialayhdistysten toimintaan. Työtehoseuran vahva tiedottaminen näkyi tutkijoiden aktiivisena luennointina erilaisissa tilaisuuksissa ja kirjoituksina sekä omiin julkaisuihin että erilaisiin ammattilehtiin. Maatalousosaston tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteet ovat maatalouden ja sitä lähellä olevien elinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa. Kertomusvuonna tehdyssä maatalousosaston stratgiatyössä painotettiin edelleen vahvaa työntutkimusosaamista. Metsäosasto on erikoistunut yksityismetsätalouden, metsä- ja puutuotealan pienyrittäjyyden sekä metsäalan pienteknologian ja bioenergian käyttöön. Toiminta on jäsennelty neljälle tulos- 4 Työtehoseuran vuosikirja 2004

5 Työtehoseuran perustamisesta on 80 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa seminaari kutsuvieraille ja henkilökunnalle. Seminaariesitelmien teema oli sama kuin juhlavuodenkin - Työtä, tehokkuutta, hyvinvointia 80 vuotta. Tilaisuuden pääpuhujana oli Työtehoseuran valtuuskunnan pitkäaikainen jäsen pääministeri Matti Vanhanen. Kuva: Pertti Hourunranta alueelle: yksityismetsätalouden ja metsäalan pienyritystoiminta, bioenergia, metsäalan pienteknologia ja TTS Wood puutuotealan pienyritystoiminnan edistäminen. Erityisen vahvana säilyi edelleen puuperäisen bionergian käytön tutkimus. Kotitalousosaston työ tähtää työmenetelmien tehokkuuden ja tuottavuuden sekä työympäristöjen ja -välineiden toimivuuden edistämiseen kotitalouksissa ja kotitalouksien tehtäviä hoitavissa yrityksissä ja organisaatioissa. Erityisesti ikäihmisten asumisen edellytykset olivat kertomusvuonna vahvan tutkimuspanostuksen kohteena. Kotitalousosaston tutkimustulosten hyvä käyttökelpoisuus samoin kuin oman tiedotustoiminnan aktiivisuus näkyi edelleenkin hyvässä näkyvyydessä erilaisissa tiedotusvälineissä. Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen tavoitteena on tuottaa sellaista ammatillista osaamista, joka edistää sekä yritysten että yhteiskunnan menestymistä. Työvoiman kokonaismäärä on Suomessa saavuttanut huippunsa ja alkaa ennusteiden mukaan laskea. Työvoiman määrällisen vähenemisen ja ammatillisen osaamisen vaatimusten kasvu korostavat ammatillisen koulutuksen merkitystä. Kertomusvuonna koulutustoiminnan volyymi kasvoi kaikilla koulutusaloilla. Koulutuksen korkea laatu näkyi sekä suoritettujen tutkintojen määrän kasvuna että koulutuksensa päättäneiden erittäin hyvänä työllistymisenä. Opetustoimintaa kehitettiin vielä aiempaa vahvemmalla koulutuksen henkilökohtaistamisella. Opiskelijan taidot ja kyvyt pyritään entistä tarkemmin selvittämään laadittaessa jokaiselle hyvinkin yksilötasoinen oppimissuunnitelma. Myös opetuksen toimintaympäristöä kehitettiin, mistä esimerkkinä on ajosimulaattori linja-auton kuljettajakoulutuksessa. Lönnrot Opiston toiminnassa haettiin uusia toimintamalleja opetuksen kehittämisessä erityisesti kansainvälisellä alueella. Lisäksi kehitettiin uusia alueellisia yhteistyömuotoja sekä alan yritysten että muiden toimijoiden kesken. Oppilaitos profiloitui kertomusvuonna yhä voimakkaammin suomalaisen kulttuuriperinteen tuotteistajana. Koulutuspaikkatavoitteet täyttyivät sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa perustutkinnoissa ja pääosin myös yrityskoulutuksessa. Työtehoseuran vuosikirja

6 TYÖTEHOSEURAN ORGANISAATIO JA HALLINTO 2004 JÄSENKOKOUS VALTUUSKUNTA JOHTOKUNTA JOHTORYHMÄ TOIMITUSJOHTAJA KOULUTUSJOHTOKUNTA TALOUSHALLINTO MAATALOUS- TOIMIKUNTA METSÄTALOUS- TOIMIKUNTA KOTITALOUS- JA KULUTTAJATOIMIKUNTA AMMATILLISET NEUVOTTELUKUNNAT TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN KOULUTUS MAATALOUS Maataloustuotanto Työntutkimus ja ergonomia Puutarhatuotanto Maatalousrakentaminen METSÄTALOUS Yksityismetsätalous ja metsäalan pienyritystoiminta Bioenergia Metsäalan pienteknologia TTS Wood - puutuotealan pienyritystoiminnan edistäminen KOTITALOUS Asuminen, asunnon ja kiinteistön toimivuus Kodintekniikka Kotitalouden palvelut ja yritystoiminta AIKUISKOULU- TUSKESKUS Auto Kuljetus ja logistiikka Maarakennus Puu ja verhoilu Puutarha Yrityspalvelu LÖNNROT OPISTO Matkailu Ravintola-ala Kuluttajapalvelut Kotitalous 6 Työtehoseuran vuosikirja 2004

7 VALTUUSKUNTA PUHEENJOHTAJA SAILAS, RAIMO, valtiosihteeri VARAPUHEENJOHTAJAT HEINO, JAN, pääjohtaja WILSKA, MARITA, johtaja JÄSENET ERIKSSON, BO GÖRAN, ylijohtaja HAUTOJÄRVI, SIRKKA, kansliapäällikkö HUSMAN, KAJ, professori KEMPPAINEN, ERKKI, ylijohtaja KILPIÖ, EILA, professori LÄHDESMÄKI, TIMO, ylijohtaja MELA, KARI, maanviljelijä (25.5. saakka) METSOLA, PEKKA, toiminnanjohtaja MÄKINEN, PAAVO, toiminnanjohtaja NISSILÄ, KIMMO, johtaja NORDLING, KIM, toimitusjohtaja OKSANEN, ANTTI, vuorineuvos PALOJÄRVI, LAURI, johtaja PEHKONEN, AARNE, professori PELTOLA, OLAVI, maanviljelijä PERHO, MAIJA, kansanedustaja POHTILA, ELJAS, ylijohtaja (25.5. saakka) PULLIAINEN, ERKKI, kansanedustaja PURHONEN, KARI, johtaja RAHKONEN, SUSANNA, kansanedustaja RAITIO, HANNU, ylijohtaja (25.5. alkaen) RAJAMÄKI, KARI, sisäministeri (25.5. saakka) REHNSTRÖM, PETER, toimitusjohtaja REUNALA, AARNE, ylijohtaja RUSKA, ILKKA, ylijohtaja SAARIMÄKI, PENTTI, eläkevakuutusjohtaja SETÄLÄ, JOUKO, toimitusjohtaja (25.5. alkaen) SUIHKONEN, MATTI, metsäneuvos VAINIO, HANNU, metsäpäällikkö VAITTINEN, JARMO, kansliapäällikkö VANHANEN, MATTI, pääministeri VIHRIÄLÄ, JUKKA, kansanedustaja JOHTOKUNTA PUHEENJOHTAJA TARASTI, LAURI, hallintoneuvos VARAPUHEENJOHTAJA PEKKALA, ELISE, hallitusneuvos JÄSENET LOUEKOSKI, MATTI, pankinjohtaja LUOMA, TARMO, toimitusjohtaja VALTANEN, HANNU, johtaja WALLIN, JYRKI, toiminnanjohtaja SIHTEERI MALMI, ANTERO, talouspäällikkö JOHTORYHMÄ PUHEENJOHTAJA LUOMA, TARMO, toimitusjohtaja, maatalousosaston päällikkö oto VARAPUHEENJOHTAJA KASANEN, PIRKKO, kotitaloustutkimuksen tutkimusjohtaja JÄSENET LOUHIKOSKI-ALASUUTARI, TERTTU, Lönnrot Opiston rehtori MALMI, ANTERO, talousosaston päällikkö MÄENPÄÄ, KEIJO, koulutusjohtaja RIPATTI, PEKKA, metsätutkimuksen tutkimusjohtaja SIHTEERI BACKMAN, RIITTA, johdon sihteeri TILINTARKASTAJAT JOHNSSON, CARL ERIK, kauppat. maist., KHT, ERNST & YOUNG OY VARATILINTARKASTAJAT HALLBÄCK, KRISTIAN, dipl. ekonomi, KHT, ERNST & YOUNG OY VALVONTATARKASTUS ERNST & YOUNG OY Työtehoseuran vuosikirja

8 KOKOUKSET JÄSENKOKOUKSET Työtehoseuran varsinainen jäsenkokous pidettiin toukokuun 25. päivänä Työtehoseuran päätoimistossa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin maat. ja metsät. toht. Jouko Mäkelä. Jäsenkokous käsitteli ja hyväksyi johtokunnan toimintakertomuksen vuodelta Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti ja johtokunnalle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta Jäsenkokous päätti myös valtuuskunnan esitykseen perustuen Työtehoseuran jäsenmaksujen suuruuden vuodeksi Työtehoseuran tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2005 hallintoa ja tilejä valittiin Carl Erik Johnsson, KHT ja Ernst & Young Oy. Varatilintarkastajiksi valittiin Kristian Hallbäck, KHT ja Ernst & Young Oy. Valvontatarkastuksen suorittaa edelleen Ernst & Young Oy. Valtuuskunnan jäsenmääräksi päätettiin 29 henkilöä. Erovuorossa olleista valtuuskunnan jäsenistä valittiin kokouksesta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi uudelleen: Sirkka Hautojärvi, Erkki Kemppainen, Pekka Metsola, Kimmo Nissilä, Lauri Palojärvi, Aarne Reunala ja Matti Vanhanen. Uusiksi jäseniksi valittiin Jouko Setälä ja Hannu Raitio. Lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä jäsenkokousta syyskuun 16. ja lokakuun 25. päivänä Työtehoseuran päätoimistossa. Kokouksissa päätettiin sääntömuutoksesta, joka mahdollistaa Työtehoseuran Lönnrot Opiston koulutustoiminnan kehittämisen niin, että koulutukseen voidaan sisällyttää muun muassa anniskeluun liittyviä opintokokonaisuuksia, asiakastilaisuuksien järjestämistä sekä aikuiskoulutuksena annettavaa tarjoilijan ammattiin liittyvää koulutusta. VALTUUSKUNNAN KOKOUKSET Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin huhtikuun 16. päivänä Työtehoseuran Vantaan toimipisteessä. Valtuuskunta käsitteli Työtehoseuran toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vuodelta 2003, jotka päätettiin esittää jäsenkokoukselle hyväksyttäviksi. Valtuuskunnan syyskokous pidettiin marraskuun 24. päivä Työtehoseuran päätoimistossa. Valtuuskunta vahvisti johtokunnan päätöksen siirtää Työtehoseuran päätoimisto Helsingin Lauttasaaresta Nurmijärven Rajamäkeen syksyllä Valtuuskunta hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Johtokunnan jäsenten lukumääräksi vuonna 2005 vahvistettiin kuusi. Johtokunnan jäseniksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet hallitusneuvos Elise Pekkala kolmivuotiskaudeksi ja toiminnanjohtaja Jyrki Wallin kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi ajaksi. Koska pankinjohtaja Matti Louekoski ei ollut enää käytettävissä, valittiin hänen tilalleen uutena jäsenenä maakuntainsinööri Hannu Haukkasalo kolmivuotiskaudeksi Täyttämättä olleeseen johtokunnan paikkaan valittiin jaostopäällikkö Ilpo Mattila kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi ajaksi. JOHTOKUNNAN KOKOUKSET Johtokunta johti Työtehoseuran toimintaa toimeenpanevana elimenä sääntöjen edellyttämällä tavalla. Johtokunta kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa. 8 Työtehoseuran vuosikirja 2004

9 HENKILÖSTÖ, TOIMINTAYKSIKÖT JA TOIMITILAT HENKILÖSTÖ Henkilöstörakenne oli toimintavuoden lopussa taulukon mukainen. Yhteensä Työtehoseurassa oli henkilöstöä 177. Taulukossa ei ole mukana opinnäytteentekijöitä, sivutoimisia opettajia eikä muuta sivutoimista henkilöstöä. Henkilöstöluettelo alkaa vuosikirjan sivulta 82. PÄÄTOIMISTO Päätoimistossa Helsingin Lauttasaaressa työskentelevät toimitusjohtajan lisäksi seuraavat yksiköt: metsäosaston tutkimusjohtaja ja osa osaston tulosalueista talousosaston henkilöstö- ja taloushallinto sekä tiedotus. Työtehoseuran omistamat 525 neliömetrin toimistotilat Tehotalossa Kiinteistö Oy Melkonkatu 16:ssa olivat kokonaan omassa käytössä. Lisäksi samasta kiinteistöstä oli vuokrattuna lisätilaa 66 neliömetriä metsäosaston käyttöön. TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SEKÄ MUUT TOIMIPISTEET Tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Nurmijärven Rajamäellä toimivat seuraavat Työtehoseuran yksiköt: maatalousosasto metsäosasto, osa tulosalueista kotitalousosasto talousosaston kiinteistö- ja huoltopalvelu ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Altia Oyj:ltä vuokratulla 15,9 hehtaarin tutkimusja koulutuskeskuksen alueella Työtehoseura omisti kertomusvuoden lopussa kiinteistöjä neliömetriä. Lisäksi tutkimus- ja koulutuskeskuksen käytössä oli Työtehoseuran omistaman Kiinteistö Oy Kurssirinteen opiskelija-asuntola neliömetriä. Autoalan käytössä olevan rakennuksen n:o 17 katto uusittiin. Puutarha-alan koulutuksen käytössä olleessa rakennuksessa n:o 8 tehtiin kuntotarkastus, jonka tulosten seurauksena rakennuk- Työtehoseuran henkilöstörakenne oli toimintavuoden lopussa seuraava (lukuunottamatta opinnäytteentekijöitä, sivutoimisia opettajia ja muuta sivutoimista henkilöstöä): Sukupuoli Ikä Ikäryhmät Työkok. TTS:ssa M N yht. k.a k.a v Yli 10 v hlö hlö hlö v hlö hlö hlö v hlö hlö Tutkimus Hallinto ja palvelut Lönnrot Opisto - opettajat muut Aikuiskoulutuskeskus - kouluttajat muut Yhteensä Työtehoseuran vuosikirja

10 AJO- JA TYÖ- HARJOITTELUALUE Vihtijärvi AIKUISKOULUTUS Työtehoseuran toimipisteet. Kotisivuilla on luettavissa ja tulostettavissa ajo-ohjeet kaikkiin toimipisteisiin. sen käytöstä luovuttiin vuoden 2005 alussa. Vuoden aikana uusittiin tutkimus- ja koulutuskeskuksen pääväylien asvaltointia. Vuoden lopussa päättyi tutkimus- ja koulutuskeskuksen läheisyydessä sijaitsevien Altia Oyj:ltä vuokrattujen Impivaaran rakennusten käyttö. Rakennukset purettiin sopimuksen mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Vantaalla toimi aikuiskoulutuskeskuksen sivutoimipiste Työtehoseuran omistamassa Kiinteistö Oy Vantaan Nuolikuja 6:ssa ja Vihdissä aikuiskoulustuskeskuksen ajo- ja työharjoittelualue. Vuoden aikana Kiinteistö Oy Vantaan Nuolikuja 6:een rakennettiin paikoitusalue. Työtehoseuran Lönnrot Opisto toimi edelleen Sammatissa sijaitsevissa toimitiloissa, joissa peruskorjattiin Silmu-opetuskeittiö ja sosiaalitiloja. Lisäksi Työtehoseura omistaa Rajamäellä tutkimus- ja koulutuskeskuksen tonttialueeseen liittyvän 5,1 hehtaarin teollisuustontin ja puistoalueen sekä Rajamäen asuntoalueeseen liittyvän 3,7 hehtaarin kerrostalo-, rivitalo- ja puistotonttialueen. Sammatissa Työtehoseura omistaa 55,4 hehtaarin pelto- ja metsäalueet. Pellot olivat vuokrattuina ulkopuoliselle. Toimitilojen käyttö (kerros-m2) vuoden 2004 lopussa: Toimi- Maa- Metsä- Koti- Ammat. Lönnrot Muu Yht. tilat talous- osasto talous- aikuis- Opisto oma osasto osasto koul.keskus käyttö TTS:n omistamat tilat: - Helsingissä Rajamäellä Vantaalla Vihdissä Sammatissa Muut tilat: - Helsingissä Rajamäellä Yhteensä Työtehoseuran vuosikirja 2004

11 MAATALOUSOSASTO tutkii ja kehittää työ- ja tuotantomenetelmiä, tuotantorakennuksia sekä maatalouskoneita ja -laitteita. TOIMINTAA OHJANNUT MAATALOUSTOIMI- KUNTA ( ): SETÄLÄ, JOUKO, toimitusjohtaja, puheenjohtaja AHOKAS, JUKKA, professori ESKOLA, ERKKI, toimistopäällikkö HAAPALA, HANNU, professori HELMINEN, JAAKKO, neuvontapäällikkö HIMANEN, MARKKU, ylitarkastaja LATOSTENMAA, HEIKKI, ympäristöneuvos LUOMA, TARMO, toimitusjohtaja RAEVUORI, MARKKU, toimitusjohtaja PUURUNEN, MAIJA, professori RAUMA, SAMPO, johtaja SALONIEMI, HANNU, dekaani TAULAVUORI, TIMO, toimitusjohtaja TERTSUNEN, VEIKKO, toimitusjohtaja TIAINEN, SIMO, tutkimuspäällikkö VÄYRYNEN, LEENA, koulutuspäällikkö KIRKKARI, ANNA-MAIJA, johtava tutkija, sihteeri Toimikunta kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. TOIMINNAN YLEISLINJAT Työtehoseuran maatalousosasto edistää maataloutta ja sitä lähellä olevia elinkeinoja harjoittavien yritysten kannattavuutta, kilpailukykyä ja tuotantoon liittyviä inhimillisiä arvoja. Tutkimus- ja kehittämistyön kohteina ovat työ- ja tuotantomenetelmät, tuotantorakennukset sekä maatalouskoneet ja -laitteet. Toimintamme tavoitteina ovat työtä ja työntekijää säästävät ratkaisut; tuotannollisina tavoitteina ovat tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen ja inhimillisinä tavoitteina turvallisuuden, terveellisyyden, tyytyväisyyden ja ekologisuuden parantaminen. Maatalousosastolla tehtävissä hankkeissa pyritään välittömästi soveltamiskelpoisiin tuloksiin. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme palvelevat lähinnä maatalousyrittäjiä sekä muita puutarhaja maaseutuyrittäjiä, mutta myös alan neuvontaa, hallintoa, opetusta ja kauppaa. Tutkimus- ja kehittämistyön lisäksi maatalousosasto tiedottaa, antaa neuvontaa ja tarjoaa suunnittelupalveluja. Toiminta rahoitetaan pääosin ulkopuolisella projektirahoituksella sekä julkisista että yksityisistä rahoituslähteistä. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää lisäksi maatalouden rationalisointiin tukea, jolla päivitetään muun muassa maatalouden työnormeja ja maatalouskoneiden kustannus- ja urakointihintatietoja. Kertomusvuonna tehdyssä maatalousosaston strategian tarkennustyössä painotettiin edelleen perinteisesti vahvaa työntutkimusaluetta ja tätä aluetta tullaan vielä jatkossa vahvistamaan muun muassa koulutuksen keinoin. MAATALOUSOSASTON TULOSALUEET Maataloustuotannon tulosalueen tavoitteena on tuottaa tietoa töiden organisoinnista, yksittäisten työ- ja tuotantomenetelmien kehittämisestä, tuotannon tehostamisesta sekä maatilayritysten johtamisesta ja verkottumisesta. Tulosalueen avaintehtävät ovat maatalouden tuotantopanosten käytön tehostaminen ja maaseutuyrityksen toimintojen ja töiden organisoinnin sekä maatilojen johtamisen kehittäminen. Työntutkimuksen ja ergonomian tutkimusalueen tehtävät liittyvät useisiin tutkimushankkeisiin Työtehoseuran jokaisella tutkimusosastolla joko keskeisenä näkökulmana tai pienemmällä painoarvolla. Työntutkimuksessa ja ergonomiassa sovelletaan käytäntöön työtiedettä, joka puolestaan tarkastelee koko työsysteemin toimintaa. Tavoitteena on kehittää työsysteemin toimintaa samalla tehokkaaksi ja inhimillisesti miellyttäväksi parantamalla työsysteemin osien yhteensopivuutta. Tulosalueen piiriin kuuluu myös työympäristötutkimus, jonka tavoitteena on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Puutarhatuotannon tulosalueen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota soveltamalla avomaan viljelysten ja kasvihuoneiden yritystoimintaa voidaan tehostaa ja niiden tuottavuutta ja kilpailukykyä parantaa. Tulosalue ulottuu yksittäisten työ- ja tuotantomenetelmien kehittämisestä puutarhayrityksen johtamiseen ja yritysten verkottumiseen. Tulosalueen kohderyhmänä ovat pääasiassa puutarha- ja elintarviketalouden yritykset, mutta myös muut yritykset, joille osaston ydinosaamista voidaan tarjota. Maatalousrakentamisen tulosalueen tavoitteena on tuottaa tietoa turvallisesta, terveellisestä ja taloudellisesta rakentamisesta sekä tilatason energiantuotannosta. Maatalousrakennusten taloudellisuutta ja toiminnallisuutta edistetään kehittämällä suunnittelukäytäntöä ja koko rakennuttamisprosessia. Turvallista ja terveellistä työympäristöä kehitetään esimerkiksi seuraavilla osaalueilla: tuotantorakennusten työturvallisuus ja Työtehoseuran vuosikirja

12 hygienia, ilmanvaihto sekä toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen kehittäminen eri tuotantosuuntien rakennushankkeissa. Maatalousosaston tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on välittää maatalouden ja maaseutuelinkeinojen rationalisointiin liittyvää tutkimustietoa sen tarvitsijoille. Osasto tiedottaa tutkimustuloksista tutkimusraportin lisäksi Teho-lehdessä ja tiedotteissa sekä laitoksen ulkopuolisissa kanavissa. Lisäksi osaston tutkijat käyvät aktiivisesti pitämässä esitelmiä ja luentoja niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin seminaareissa. Osaston tutkimushankkeiden referaatit löytyvät myös Työtehoseuran kotisivulta Internetissä (www.tts.fi). Kansainvälistä yhteistoimintaa hoidettiin muun muassa Pohjoismaiden Maataloustutkijain Yhdistyksen (PMY-NJF), Kansainvälisen maataloustekniikan yhdistyksen (CIGR), Eurooppalaisen maatalousteknologiayhdistyksen (EurAgEng), Kansainvälisen maatalouden työntutkimusjärjestön (CIOSTA), YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestön (FAO) ja Suomen Ergonomiayhdistyksen (ERY) kautta sekä suoraan ulkomaisten tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kesken. Maatalousosasto vastaa tällä hetkellä muun muassa NJF:n Suomen osaston sihteerin tehtävistä, FinAgEng:n puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä, EurAg- Engin hallituksen Suomen edustuksesta, CIGR:n työtieteen jaoston johdosta, ERYn varapuheenjohtajan tehtävistä, Maaseudun yhteistyörenkaiden liiton (YTY) puheenjohtajuudesta sekä syksyllä 2003 perustetun Maatilarakentamisen asiantuntijat ry:n puheenjohtajuudesta. MAATALOUSTUOTANNON TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA KASVINVILJELYKONEIDEN AUTOMAATIO- JÄRJESTELMÄT (AGRIX) (2003 ) Kasvinviljelykoneiden automaatiojärjestelmät -hankkeen Työtehoseuran osahankkeessa tarkastellaan ajolinjojen optimointia peltoviljelytöissä. Ajolinjojen optimointia tehdään työnkäytöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta ottaen huomioon muun muassa tehtävä työ, pellolla olevat esteet ja pellon muoto. Etenkin urakoitsijoille ja vuokrapeltojen viljelijöille ensimmäisillä työkerroilla tuntemattomille pelloille vaihtoehtoisten ajolinjojen selville saaminen edesauttaa työn loppuunsaattamista. Hankkeessa ovat mukana Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) maatalousteknologian tutkimus, Helsingin yliopiston (HY) maa- ja kotitalousteknologian laitos, Valtra Oy, Kemira GrowHow Oy, Nokka-Tume Oy, Junkkari Oy, Vieskan Metalli Oy, Mitron Oy, Bitcomp Oy ja ProAgria Maaseutukeskusten Liitto. Hankkeen päärahoittaja on TEKES. Seppo Pentti Mahdollisuus kääntää ajosuunta taaksepäin helpottaa tarkkaa ajoa etenkin leveillä koneilla. Työntutkimusta tehtiin 8,5 metrin niittomurskausyhdistelmällä Agrixhankkeessa. Kuva: Markku Lätti KEVÄTVILJAN SUORAKYLVÖ ( ) MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ympäristötutkimuksen koordinoima ja maaja metsätalousministeriön sekä MTT:n rahoittama tutkimus muodostui kahdesta eri hankkeesta. Hankkeen Kevätviljan suorakylvö hienojakoisilla mailla kylvön ajoitus, sadon laatu ja kasvinsuojelu tavoitteena oli selvittää, miten kevätviljan suorakylvössä voidaan varmistaa tasainen kasvuunlähtö. Lisäksi tavoitteena oli ohjeistaa kylvön ajoitus hienojakoisilla mailla ja kasvinsuojelu. Hankkeen Suorakylvön teknologia ja talous tavoitteena oli selvittää suorakylvökoneiden tekninen toimivuus, menetelmän soveltuvuus Suomen oloissa sekä laskea teknis-biologisen tutkimustiedon perusteella, miten suorakylvöön siirtyminen vaikuttaa kevätviljan viljelyn talouteen. Työtehoseura oli mukana Suorakylvön teknologia ja talous -hankkeessa yhteistyössä MTT:n maatalousteknologian tutkimuksen (Vakola) kanssa. Työtehoseuran osuutena hankkeessa oli koota viljelijöiden kokemuksia suorakylvöstä kirjekyselyllä ja haastatteluilla sekä selvittää työntutkimuksin ja talouslaskelmin menetelmän soveltuvuutta viljantuotantoketjun osana. Viljelijöiden kokemukset suorakylvöstä on koottu Työtehoseuran maataloustiedotteeseen 548. Suorakylvön työnmenekkiä ja taloudellisuutta on käsitelty Työtehoseuran maataloustiedotteessa 567. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa olivat Vieskan Metalli Ky ja Kemira GrowHow Oy. Ohjausryhmä: Markku Järvenpää, maa- ja metsätalousministeriö (puheenjohtaja), Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen TE-keskus, Kyösti Pietola, Maa- 12 Työtehoseuran vuosikirja 2004

13 Tutkimus on osa MTT Pohjois-Savon tutkimusaseman vetämää Laajentavien karjatilojen kesäruokintavaihtoehdot -tutkimusta, jossa mukana ovat myös Kuopion yliopiston soveltavan biotekniikan instituutti sekä MTT taloustutkimus, MTT eläinravitsemus sekä Seinäjoen ja Pohjois- Savon ammattikorkeakoulut. Päähanke jatkuu vuoden 2005 loppuun ja yhteinen julkaisu hankkeen tuloksista valmistuu vuoden 2006 aikana. Ohjausryhmä: Markku Järvenpää, maa- ja metsätalousministeriö (puheenjohtaja), Antti Jaakkola, Helsingin yliopisto, Juha Nousiainen, Valio Oy, Hannu Saloniemi, Helsingin yliopisto, Mikko Tuori, Helsingin yliopisto, Veli-Matti Tuure, Työtehoseura ry. Reetta Palva - Mika Peltonen Kustannuksiltaan suorakylvö on prosenttia edullisempaa kuin kyntöä perusmuokkauksena käyttävät kylvömenetelmät. Alle 100 hehtaarin kylvöpinta-aloilla suorakylvö kannattaa kuitenkin yleensä teettää urakoitsijalla, jolloin se tulee omaa konetta edullisemmaksi. Kuva: Markku Lätti ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jukka Ahokas, Helsingin yliopisto, Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Soile Hänninen, ProAgria Farma, Tapio Tarkkinen, Junkkari Oy. Markku Lätti LEHMIEN LAIDUNTAMINEN LAAJENEVILLA TILOILLA TYÖNMENEKKI JA LAIDUNALAN RIITTÄVYYS (2003 ) Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten karjakoon kasvattaminen vaikuttaa laiduntamisen järjestämiseen, kesäajan työnmenekkiin ja laidunnuksen ruokinnalliseen onnistumiseen. Samalla tutkittiin myös karjatilojen tilusrakenteita niiden merkityksen selvittämiseksi laiduntamisessa. Tavoitteena oli myös selvittää, onko laiduntamattomuudelle muita syitä mahdollisten laajentumisen mukanaan tuomien ongelmien ohella. Vuosina 2003 ja 2004 tehtiin laidunkaudella tilakäyntejä yhteensä 16 laiduntavalle tilalle, joista puolet sijaitsi Pohjanmaalla ja puolet Savossa. Tiloilla mitattiin peltolohkojen etäisyydet navettarakennuksesta ja tehtiin työntutkimuksia lehmien kuljetuksesta laitumelle ja laitumelta navettaan. Koko- ja osa-aikaisen laiduntamisen ja kesäajan sisäruokinnan kokonaistyönmenekin vertailuun sekä talouslaskelmien pohjaksi laadittiin laskelmia eri tilakokoluokissa sekä parsi- ja pihattonavetoissa. Tilusrakenteita tutkimusalueilla selvitettiin maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämästä maaseutuelinkeinorekisteristä saatujen lohkokohtaisten etäisyystietojen perusteella. Laiduntamattomuuden syitä selvitettiin kyselytutkimuksella Pohjanmaan alueelta, missä laiduntamattomuus on yleistä. Tuloksista julkaistaan vuoden 2005 keväällä maataloustiedote. KATETTA TILASEKOITUKSELLA KATI (2003 ) Katetta tilasekoituksella on Etelä-Pohjanmaalla, Seinäjoella toimiva TE-keskuksen rahoittama alueellinen kehittämishanke. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa maidontuotannon kannattavuutta rehukustannusta alentamalla. Tähän pyritään edistämällä väkirehun tilasekoitusta ja luomalla toimintamalleja myös tilojen väliseen viljakauppaan. Keskeisessä osassa on tiedon jakaminen tilasekoituksen toteutusvaihtoehdoista ja viljan käytöstä nautakarjan ruokinnassa. Hankkeen puitteissa on järjestetty työnäytöksiä, luentotilaisuuksia, tupailtatyyppisiä tilaisuuksia ja pienryhmätoimintaa. Tilaisuuksissa on esitelty viljan ja rehun käsittelyn ja jaon tekniikkaa, rahtisekoitusta, viljan säilöntätapoja, viljaruokinnan mahdollisuuksia ja ruokintakustannusten merkitystä tilakokonaisuudessa. Yhteistyö maitotilaneuvojien ja muiden hankkeiden kanssa on ollut tiivistä koulutuksissa ja tilakohtaisessa ruokintaneuvonnassa. Tilakohtaisessa työssä suunnitellaan muun muassa erilaisia ruokintastrategisia vaihtoehtoja tai rehun käsittelyketjuja navetan rakennusvaiheessa. Hankkeelle avattiin kotisivut Internetissä osoitteessa: Kertomusvuonna julkaistiin väkirehuteknologiaa käsittelevä maataloustiedote (571). Yhteistyötahoina ja rahoittajina hankkeessa ovat myös Osuuskunta Maitojaloste, Rehumelica Oy, Pellonpaja Oy, Aimo Kortteen Konepaja Oy ja Nipere Oy. Ohjausryhmä: Pekka Huhtanen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (puheenjohtaja), Olavi Koskimäki, Osuuskunta Maitojaloste (vpj), Juha Nousiainen, Valio Oy, Arto Huhtala, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Merja Keisala, Keisalan tila, Juha Takala, Pellonpaja Oy, Tarmo Luoma, Työtehoseura ry, Mikko Mustakallio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Asko Ranta-aho, Rehumelica Oy, Ismo Rintala, alueen kunnat, Matti Rättyä, Aimo Kortteen Konepaja Oy, Arja Talvilahti, ProAgria Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus, Pekka Viirimäki, Nipere Oy, Mauri Volama, TE-keskus. Lea Puumala - Reetta Palva - Anna-Maija Kirkkari Työtehoseuran vuosikirja

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Työvoiman ja työmäärän hallinta maatalousyrittäjän jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina

Työvoiman ja työmäärän hallinta maatalousyrittäjän jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina 117 Työvoiman ja työmäärän hallinta maatalousyrittäjän jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina 2. korjattu painos Jarkko Leppälä, Markku Lätti, Pia Smeds, Minna Väre (toim.) 117 Työvoiman ja työmäärän hallinta

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020. Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset

ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020. Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2011 Juha Marttila haluaa pitää tuntuman maatilan töihin Luomumaitoon laskien ja suunnitellen Huvi ja hyöty irti arjen askelista! Laskelma on silloin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Etelä-Pohjanmaa. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Vuosikertomus 2013. Etelä-Pohjanmaa. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Vuosikertomus 2013 Etelä-Pohjanmaa ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Missio, visio, arvot Missio: ProAgria Etelä-Pohjanmaan missio on

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. ProAgria Farma. Vuoden 2013 alusta ProAgria Länsi-Suomi

Vuosikertomus 2012. ProAgria Farma. Vuoden 2013 alusta ProAgria Länsi-Suomi Vuosikertomus 2012 ProAgria Farma Vuoden 2013 alusta ProAgria Länsi-Suomi Sisältö Toimintaperiaatteet 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 2012 6 Hallinto ja organisaatio 2013 10 Talouden

Lisätiedot

ProAgria Länsi-Suomi. Vuosikertomus 2014

ProAgria Länsi-Suomi. Vuosikertomus 2014 ProAgria Länsi-Suomi Vuosikertomus 2014 Sisältö Avaintiedot 2014 3 Toimintaperiaatteet 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 6 Palveluryhmäkatsaukset ProAgria Maito ja Liha 10 ProAgria

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään

Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään M-Suomen Posti Oyj MTK-Uusimaan tiedotuslehti 2005 Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään Alihankintakumppanuus kiinnostaa: ensimmäiset metallisopimukset tehty Sivuansiot kasvussa Uudellamaalla

Lisätiedot

MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS Julkaisun kuvat: MTK-Varsinais-Suomen kuva-arkisto Painotyössä käytetylle paperille on myönnetty Euroopan Unionin ympäristömerkki FI/11/1 Taitto: TM-suunnittelu Painopaikka:

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 192 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 192 AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Lisätiedot

maaviesti Bisnestä ja pehmoilua neljännellä Laatuklubilla Välitilinpäätös säästää veroyllätyksiltä Karpalosta ja puolukasta jouluisia jälkiruokia

maaviesti Bisnestä ja pehmoilua neljännellä Laatuklubilla Välitilinpäätös säästää veroyllätyksiltä Karpalosta ja puolukasta jouluisia jälkiruokia maaviesti ProAgria Oulun ja Kainuun Maaseutukeskusten asiakaslehti 4/2004 Bisnestä ja pehmoilua neljännellä Laatuklubilla Välitilinpäätös säästää veroyllätyksiltä Karpalosta ja puolukasta jouluisia jälkiruokia

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n julkaisuja n:o 175 ISSN-L 1798-1344 ISSN 1798-1344. Vuosikertomus

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n julkaisuja n:o 175 ISSN-L 1798-1344 ISSN 1798-1344. Vuosikertomus Vuosikertomus 2009 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n julkaisuja n:o 175 ISSN-L 1798-1344 ISSN 1798-1344 Vuosikertomus 2009 sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 8 MTK:N TOIMINTA

Lisätiedot

Pellervo-Seura. 1 0 7. t o i m i n t a v u o s i

Pellervo-Seura. 1 0 7. t o i m i n t a v u o s i Pellervo-Seura 2006 1 0 7. t o i m i n t a v u o s i Pellervo-Seura 2006 Pellervo-Seura ja osakkuusyhteisöt (1.1.2007) JÄSENYHTEISÖT (386) VUOSIKOKOUS VALTUUSKUNTA (25) Pj. Erkki Vähämaa Vpj. Tiina Linnainmaa

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

MTK Keski-Suomi Vuosikertomus 2014

MTK Keski-Suomi Vuosikertomus 2014 MTK Keski-Suomi Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014...3 Maataloustuottajain Keski-Suomen Liitto MTK Keski-Suomi ry....4 Liiton toiminta 2014...5 Liiton johtokunnan ja

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011. MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki

Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011. MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki Hankesuunnitelma InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011 MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki Maarit Kärki 17.2.2009 SISÄLTÖ 1. Hankkeen tiedot ja hakija.....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK-Kaakkois-Suomi

Toimintakertomus 2013. Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK-Kaakkois-Suomi Toimintakertomus 2013 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK-Kaakkois-Suomi Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 2. MTK-Kaakkois-Suomi 2.1 Arvot ja toiminta-ajatus 2.2 Tietoja toimialueesta

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot