Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS"

Transkriptio

1 :n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Marko Pirttijärvi

2 Sivu 2/7 Käsitteistä... 3 Yleistä Yleiset tehtävät Viherrakenteet Nurmikot Niityt Puut Metsiköt Pensaat ja köynnökset Perennat, ryhmäruusut, sipuli- ja mukulakasvit, ryhmäkasvit Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Sitomattomat päällysteet Aluevarusteet Urheilu- ja leikkikenttävarusteet Ulkopuoliset rakenteet... 7

3 Sivu 3/7 Käsitteistä Ulkoalueiden hoito on kiinteistönhoitoa, joka kohdistuu viherrakenteisiin, päällysrakenteisiin, aluevarusteisiin ja ulkopuolisiin rakenteisiin. Hoito sisältää myös kohteiden kunnon tarkkailun ja vioista raportoimisen esimerkiksi huoltokirjaan tai työmaapäiväkirjaan. Ulkoalueiden kunnossapito on toimintaa, jolla kohteen ominaisuudet säilytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen laatutaso olennaisesti muuttuu. Hoitoluokitus Ulkoalueet jaetaan hoitoluokkiin alueen laatutavoitteen mukaan. Hoitoluokka kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Samaan hoitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. KiinteistöRYL 2009 käyttää ulkoalueiden hoitoluokituspohjana julkisilla ulkoalueilla käytössä olevaa Viheralueiden hoitoluokitusta (Viherympäristöliitto ry, julkaisu ) A Rakennetut viheralueet B Avoimet viheralueet C Taajamametsät. Rakennetut viheralueet (A-hoitoluokka) on tarkoitettu jatkuvaan edustus- tai käyttötoimintaan. Ei tässä urakassa. Avoimet viheralueet (B-hoitoluokka) ovat maisemapeltoja tai niittyalueita. Taajamametsät (C-hoitoluokka) ovat asutuksen lähellä käytön ja kulutuksen kohteena olevia pieniä metsiköitä. A- hoitoluokka jaetaan kolmeen alaluokkaan: A1 Edustusviheralueet A2 Käyttöviheralueet A3 Käyttö- ja suojaviheralueet A1-hoitoluokan alueita ovat esimerkiksi yritysten pääkonttorien ulkoalueet, yritysten pääsisäänkäyntien yhteydessä olevat ulkoalueet ja edustuskiinteistöjen sekä tärkeiden julkisten rakennusten piha-alueet. Hoidon tavoitteena on paikan omaleimaisen arkkitehtonisen, historiallisen ja puutarhataiteellisen ilmeen ylläpitäminen jatkuvasti edustuskelpoisena. Ylläpito on intensiivistä ja hoitotoimia tehdään alueella päivittäin. Havaitut puutteet korjataan välittömästi. Alueen yleisilme pyritään säilyttämään tasaisena hoitotoimien välillä. A2-hoitoluokan alueita ovat tavallisten toimitila-, liike- ja asuinkiinteistöjen sekä koulujen ja päiväkotien pihat paikoitusalueineen ja kulkuväylineen. Hoidon tavoitteena on monipuolisen, viihtyisän, turvallisen ja hyvin toimivan pihaalueen ylläpitäminen hyvässä kunnossa. Kasvillisuuden, rakenteiden ja varusteiden turvallisuutta ja alueen siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti. Havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian. Turvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan välittömästi. Alueen yleisilme voi vaihdella hieman hoitotoimien välillä. A3-hoitoluokan alueita ovat piha-alueiden luonnonmukaisemmin hoidettavat alueet ja tonttien reunalla olevat vaihettumisvyöhykkeet, joissa rakennettu piha-alue muuttuu vähitellen luonnonmukaiseksi alueeksi. Vaihettumisvyöhyke yhdistää tontin ympäröivään luonnonympäristöön. Teollisuuskiinteistöjen piha-alueet ovat yleensä A3-hoitoluokan alueita. Hoidon tavoitteena on pihamaisen yleisilmeen säilyttäminen, turvallisuuden ja suojavaikutuksen ylläpitäminen sekä kasvillisuuden, kulkureittien, rakenteiden ja varusteiden kunnon ja turvallisuuden ylläpito. Alueen yleisilme voi vaihdella runsaasti hoitotoimien välillä.

4 Sivu 4/7 Yleistä Tämän urakan tehtävät on kuvattu KiinteistöRYL -09:ssä. Tässä työselostuksessa on esitetty poikkeamat ja tarkennukset edellä mainittuun asiakirjaan. Otsikoiden numerointi viittaa KiinteistöRYL -09 kohtaan 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito. 4.1 Yleiset tehtävät Noudatetaan KiinteistöRYL-09 vihertöiden osalta soveltuvin osin. 4.2 Viherrakenteet Nurmikot Nurmikoiden kevätkunnostus A2-hoitoluokan mukaan. Lisätyöohje kevätkunnostukselle Kevätsiivouksessa nurmikolta poistetaan edelliseltä syksyltä maahan jääneet lehdet, talven aikana kerääntynyt hiekoitushiekka sekä muut asiaan kuulumattomat roskat ja esineet. Tontille kasatut roskat tulee poistaa vuorokauden kuluessa kasauksesta. Kevätkunnostus tulee olla tehtynä 1.5.mennessä. Hiekoitushiekat tulee olla poistettuina viheralueilta ennen kasvun alkua. Hiekoitushiekan saa kasata väliaikaisesti kohteeseen. Kasa tulee poistaa 1 vrk:n kuluessa kasauksesta Nurmikoiden mahdolliset maa-analyysit ja lannoitukset erillisveloituksella. Nurmikoiden leikkaus. Nurmikoiden leikkaaminen KiinteistöRYL:n kohdan leikkuuvaatimusten mukaan A2- hoitoluokassa. Sillä poikkeuksella, että sallittu maksimipituus nurmikolle on 10 cm:ä. Erityisesti tulee huomioida, ettei leikkuujäte leviä asfalttialueille leikkauksen yhteydessä eikä leikkurin pyörien mukana. Asfaltille levinnyt leikkuujäte tulee poistaa välittömästi. Rajaus A2-hoitoluokan mukaan. Mahdolliset mullan / kivituhkan lisäykset erillisveloituksella. Nurmikoilla ei tehdä rikkakasvien torjuntaa. Kastelu erillisveloituksella.

5 Sivu 5/7 Nurmikoiden syyskunnostus A2-hoitoluokan mukaan. Lisätyöohje syyskunnostukselle: Syyskunnostukseen kuuluu pudonneiden lehtien ja muun kasvijätteen poisto. Ylimääräinen kasviaines poistetaan kertaalleen 1.11 mennessä ja toisen kerran, kun ympäröivät kasvit ovat lehtensä tiputtaneet. Mikäli lumi peittää kasviroskat ja niitä ei lumen pysyvyyden vuoksi syksyllä pystytä poistamaan, niin roskat poistetaan kevätkunnostuksen yhteydessä. Sopimuskauden viimeisenä syksynä kaikki lehdet tulee olla siivottuna mennessä. Mikäli puiden lehtiä on vähän tai kohtalaisesti, voidaan lehdet murskata ruohonleikkurilla. Vaahteran lehdet poistetaan kokonaan. Tontille kasatut kasviroskat tulee poistaa vuorokauden kuluessa kasauksesta. Huom! Sitomattomien tie- ja käytäväalueiden syyskunnostus kuuluu tähän urakkaan ks. kohta 4.3. Nurmikoilla ei talvikunnossapitoa. Nurmikoilla ei puhtaanapitoa. Kasvukauden aikana kerääntyvät kasviroskat tulee poistaa tarvittaessa 1 x viikossa Kunnossapitotehtävät erillisveloituksella Niityt Karttoihin merkityt luonnontilaiset alueet niitetään 1 x kasvukaudessa elokuun aikana. Kasvijäte poistetaan Puut Tyvi- ja juurivesojen lisäksi leikataan haittaavat oksat. Haittaavia oksia ovat mm. rakennusten rakenteisiin kiinni ottavat oksat, kylttien, opastaulujen ja lamppujen edessä olevien oksien poisto, kulkuväylien käyttöä ja hoitoa haittaavat oksat. Rakenneleikkaukset erillisveloituksella. Puiden mahdolliset lannoitukset erillisveloituksella. Urakkaan kuuluu maasta käsin tapahtuva leikkaus (myös tankosahalla). Nosturiauton käyttö erillisveloituksella. Mahdollisten olevien puiden katealueiden hoito kuuluu hoitourakkaan Metsiköt Kunnossapitotehtävät erillisveloituksella. Talvi- ja kevätsuojaukset erillisveloituksella Rakenne- ja muotoleikkaukset erillisveloituksella. Uudet kattamiset erillisveloituksella. Metsiköiden hoito ei kuulu tähän hoitourakkaan Pensaat ja köynnökset Pensaiden ja köynnösten hoitovaatimus A2-hoitoluokan mukaan seuraavin poikkeuksin: Asukkaiden omat istutukset eivät kuulu tähän urakkaan.

6 Sivu 6/7 Huoneistopihat ja niiden rajalla oleva kasvillisuus huoneistopihan sisäpuolelta ei kuulu tähän urakkaan. Ei maa-analyysejä, ei lannoituksia. Mahdolliset analyysit ja lannoitukset erillisveloituksella. Rikkakasvien torjunta ja kasvuston siistiminen KiinteistöRYL:n kohdan vaatimusten mukaan A2-hoitoluokassa. Istutusalueen reunoilla, alla eikä kasvuston läpi kasva siistiä yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. Kemiallisen torjunnan jälkeen kuihtuneet rikkakasvit tulee poistaa 2 viikon kuluessa käsittelystä. Leikkipaikoilla ei saa käyttää kemiallisia torjunta-aineita. Kasvitautien ja tuholaisten torjunta erillisveloituksella. Rajaus A2-hoitoluokan mukaan. KiinteistöRYL:n kohdan vaatimusten mukaan A2-hoitoluokassa. Hoito-, harvennus-, ja muotoonleikkaus KiinteistöRYL:n kohdan vaatimusten mukaan A2-hoitoluokassa. Muotoleikkauskohteet mainittu pihakartoissa. Lisäohje pensaiden leikkaukselle: Pensaiden ja köynnösten hoitoleikkaukseen kuuluvat: - harvennusleikkaukset pensaille, joita ei voi alasleikata - kuolleiden ja vahingoittuneiden osien poistaminen - muodosta uloskasvavien haarojen lyhentäminen, kulkuväylille tai muille käyttöalueille kasvavien versojen lyhentäminen. Pensaat pidetään leikkaamalla irti seinistä väh. 50 cm etäisyydellä. - opasteiden, valaisimien ym. eteen kasvavien versojen leikkaus - heikkojen versojen poistaminen - juuri- ja villiversojen poistaminen - alasleikkauksen jälkeen syntyneiden liiallisten versojen harvennusta - kuihtuneiden kukintojen poistaminen - vuorimännyn vuosikasvainten typistys - istutusalueen ulkopuolelle levinneet juurivesat - mikäli kohteessa pensaita on pidetty aikaisemmin muodossa, tulee muotoleikkaus tehdä 1 x kasvukaudessa. Pensaiden ja köynnösten alasleikkauksella (mahdollinen lisätyö) uudistetaan eräiden pensaiden ja köynnösten ränsistynyt versosto kerralla. Leikkauksella parannetaan versoston tiheyttä ja kukintaa sekä siistitään kasvien ulkonäköä yleensä. Alasleikkauksessa katkaistaan kaikki haarat mm pitkiksi. Jos leikkauksen aiheuttamaa ulkonäköhaittaa halutaan lieventää, voidaan kasvin keskelle jättää muutama hyvä haara niitä noin puolet lyhentäen. Alasleikkaukset erillisveloituksella. Kastelu erillisveloituksella. Tuentojen (köynnösten) tarkastus ja korjaus A2-hoitoluokan mukaan Kunnossapitotehtävät erillisveloituksella Perennat, ryhmäruusut, sipuli- ja mukulakasvit, ryhmäkasvit Perennojen hoitovaatimus sama kuin pensailla. Ryhmäruusujen, sipuli- ja mukulakasvien ja ryhmäkasvien hoito erillisveloituksella.

7 Sivu 7/7 Ryhmäkasvien mahdollinen suunnittelu ja perustaminen erillisveloituksella Kunnossapitotehtävät erillisveloituksella. 4.3 Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Rikkakasvien torjunta A2-hoitoluokan mukaan. Myös seinustojen mahdolliset kiveysalueet sekä seinustojen ja asfaltin rajapinnat. Sammalen poisto ei kuulu urakkaan. Sidottujen päällystealueiden syyskunnostus (lakaisut) eivät kuulu tähän urakkaan Sitomattomat päällysteet Rikkakasvien torjunta A2-hoitoluokan mukaan. Myös seinustasepelialueet. Rajaukset ja rikkakasvien torjunta A2-hoitoluokan mukaan. Leikkipaikoilla rikkakasvit poistetaan mekaanisesti. Sitomattomien päällystealueiden syyskunnostus A2-hoitoluokan mukaan. 4.4 Aluevarusteet Urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaurioista Urheilu- ja leikkikenttävarusteet Leikkihiekkojen vaihto kuuluu tähän hoitourakkaan. Leikkihiekat on vaihdettava jokaisena hoitovuotena 15.5 mennessä. Vanha leikkihiekka poistetaan kokonaan. Vanhan hiekan levittämistä laatikon ulkopuolelle tulee välttää. Leikkihiekan tulee olla puhdasta ja hiekkaleikeissä leipoutuvaa leikkihiekkaa. Leikkivälineiden tarkastukset eivät kuulu tähän urakkaan. Urakoitsijalla on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaurioista. 4.5 Ulkopuoliset rakenteet Urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaurioista. Urakoitsijalle kuuluu sadevesikaivojen toiminnan seuraaminen, sekä kansistojen (myös hiekkasihdit) pitäminen puhtaana. Rännikaivot tulee puhdistaa vähintään kerran kuukaudessa. Sadevesikaivojen tyhjennys tilaajan hankintana.

Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi

Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi Luennon sisältö Yleistä Hoitoluokitus Kevätkunnostus Paikkaus Lannoitus ja kalkitus Leikkaus ja niitto Rajaus Rikkakasvitorjunta Kastelu ja kastelujärjestelmien

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS Postiosoite/Postadress Käyntiosoite/Besöksadress Puhelin/Telefon Fax Sähköposti/E-post Kotisivu/Hemsida PL 185, 00101 Helsinki Keskuskatu 8, 7 krs. (09) 5840

Lisätiedot

LIFE09 ENV FI 000570 LCA

LIFE09 ENV FI 000570 LCA LIFE09 ENV FI 000570 LCA in Landscaping Elinkaarianalyysin soveltaminen kesta va a n, kierra tysmateriaaleja hyo dynta va a n viherrakentamiseen Työpaketti 1: Erilaisten koristenurmikoiden rakentamisen

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8

Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8 Sisältö Esipuhe...7 Lukijalle...8 Osa 1 Viheralueiden suunnittelu Johdanto... 10 1 Suunnitelmapiirustukset ja piirustusmerkinnät 11 1.1 Pihan yleissuunnitelma... 11 1.2 Pihan toteutusasiakirjat... 12 1.3

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus... 2 1.2 Kiinteistöt... 4 1.2.2 Uimahallin laajuustiedot,

Lisätiedot

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI Hämeen ammattikorkeakoulu/mustialan maatalousoppilaitos Alkuperäinen suunnitelma Tarja Jaakkola 2003 Päivitetty 28.1.2011 MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI YLEISTÄ SUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 SISÄLLYS 1. PALSTA... 6 2. KASVILLISUUS PALSTALLA... 7 3. RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA... 8 3.1 RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE TARJOUSLOMAKE KOHDE KAUSTISEN KEHITYS OY / AS OY KAUSTISEN FUNKKIS PL 10 69600 KAUSTINEN TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE YRITYKSEN KOKO työntekijää 1. HINTA Hinnoittelun tulee

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Ympäristöjärjestelmä. Irmeli Vilenius. St. Laurence Golf Oy

Ympäristöjärjestelmä. Irmeli Vilenius. St. Laurence Golf Oy St. Laurence Golf Oy, Ympäristöjärjestelmä Irmeli Vilenius St. Laurence Golf Oy Päivitys 21.3.2011 2 1. JOHDANTO St. Laurence Golf Oy henkilöstöineen sekä ravintolayrittäjä ja St. Laurence Golf Ry:n jäsenistö

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

Yhteystiedot: Viherympäristöliitto ry www. vyl.fi Viljatie 4 B, 00700 Helsinki

Yhteystiedot: Viherympäristöliitto ry www. vyl.fi Viljatie 4 B, 00700 Helsinki Yhteystiedot: Viherympäristöliitto ry www. vyl.fi Viljatie 4 B, 00700 Helsinki Viheraluerakentajat ry www. viheraluerakentajat.fi www.puutarhaunelma.fi Viljatie 4 C, 00700 Helsinki Viheraluesuunnittelijat

Lisätiedot

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Sisällys Hulevesien synnyn vähentäminen... 3 Läpäisevät päällysteet... 5 Kasvillisuuden käyttö... 7 Viherkatot... 9 Pieniä ratkaisuja tontille... 11

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Nurmijärven kunta Liikuntatoimi Nuori Suomi ry NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Pirjo Suhonen 2007 NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO SISÄLTÖ JOHDANTO 5 1. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASUUNNITELMA 7 Länsi- ja luoteisosa (Lokintaival) 7 Pohjoisosa (Iidesranta)

Lisätiedot

ICOPAL GREEN Viherkattojen suunnitteluohjeet loiville katoille Icopal Oy

ICOPAL GREEN Viherkattojen suunnitteluohjeet loiville katoille Icopal Oy 10.11.2010 ICOPAL GREEN Viherkattojen suunnitteluohjeet loiville katoille Icopal Oy Sivu 1/28 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 2 Viherkattotyypit... 3 2.1 Luonnonmukainen Icopal Green-viherkatto... 3 2.2

Lisätiedot

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 1/2012. Mestarikohde Saunaniittyyn sivu 3. Piha-asiaa sivut 6-7

MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 1/2012. Mestarikohde Saunaniittyyn sivu 3. Piha-asiaa sivut 6-7 KESÄ 2012 MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 1/2012 Mestarikohde Saunaniittyyn sivu 3 Piha-asiaa sivut 6-7 Energiansäästökilpailun tulokset sivu 12 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY KODIKASTA

Lisätiedot

PIHASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN OPAS. Viherympäristöliitto ry Viheraluerakentajat ry Viheraluesuunnittelijat ry

PIHASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN OPAS. Viherympäristöliitto ry Viheraluerakentajat ry Viheraluesuunnittelijat ry PIHASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN OPAS Viherympäristöliitto ry Viheraluerakentajat ry Viheraluesuunnittelijat ry HYVÄ PIHA SYNTYY PIHASUUNNITELMASTA 1. MIKSI PIHASUUNNITELMA KANNATTAA TEHDÄ? hyvä suunnitelma

Lisätiedot

Asiakas- tyytyväisyys- kysely

Asiakas- tyytyväisyys- kysely Asiakas- tyytyväisyys- kysely YLÖJÄRVEN KAUPUNKI/Tekninen osasto ja Vesiliikelaitos 2014 Kyselyjä on lähetetty yhteensä 1 000 kappaletta eri kaupunginosiin asukasluvun suhteessa. Vastauksia saatiin 306

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Kylä kahden tien välissä Aurajoen syleilyssä AUVAISTEN KYLÄN MAISEMASUUNNITELMA KATRI SALMINEN KYLÄMAISEMA KUNTOON

Kylä kahden tien välissä Aurajoen syleilyssä AUVAISTEN KYLÄN MAISEMASUUNNITELMA KATRI SALMINEN KYLÄMAISEMA KUNTOON 1 Kylä kahden tien välissä Aurajoen syleilyssä AUVAISTEN KYLÄN MAISEMASUUNNITELMA KATRI SALMINEN KYLÄMAISEMA KUNTOON 2 Kylämaisema kuntoon hanke ProAgria Länsi-Suomi ry / MKN Maisemapalvelut Katri Salminen,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot