MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO NUR MIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO PERENNOJEN HOITO SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO NUR MIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO PERENNOJEN HOITO SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO"

Transkriptio

1 1 ( 31 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO B VIHERALUEET MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO NUR MIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO PERENNOJEN HOITO SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO PENSAIDEN HOITO PUIDEN HOITO 13 KIVITUHKA- JA SORAPÄÄLLYSTEISTEN ALUEIDEN, KENTTIEN JA KÄYTÄVIEN HOITO 15 KENTTIEN TURVATARKASTUKSET SIDOTTUJEN PÄÄLLYSTEIDEN HOITO RAKENTEIDEN, KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO 20 LEIKKIPUISTOT SEKÄ MUUT LEIKKI- JA KUNTOILUALUEET 21 LEIKKIPUISTOJEN TURVATARKASTUKSET 22 UIMARANTOJEN HOITO 25

2 2 ( 31 ) UIMARANTOJEN TURVATARKASTUKSET JA TIEDOTTEET MATONPESUPAIKKOJEN HOITO 27 30

3 3 ( 31 ) MÄÄRITELMIÄ Ylläpidolla tarkoitetaan tässä urakassa hoitoa ja kunnossapitoa. Jyväskylän kaupungin viheralueiden hoito ja puhtaanapito suoritetaan hoitoluokituksen vaatimassa laajuudessa Viherympäristöliitto ry:n Viheralueiden hoitoluokitus (julkaisu 36) ja Viheralueiden hoito VHT 05 (julkaisu 32), Opetusministeriön Liikuntapaikkajulkaisu 90 Uimarantaopas sekä näiden tehtäväkorttien täsmennysten mukaisesti. Näissä tehtäväkorteissa määriteltävät tehtävät ja siirtoajot kohteisiin sisältyvät kiinteään kokonaishintaan, ellei tehtäväkortissa toisin sanota. Puhtaanapitoluokka Viheralueiden ylläpito on jaettu viiteen puhtaanapitoluokkaan: A2 extra, A2, A3, B2 ja C1. Hoitoluokka Jyväskylän kaupungin viheralueiden ylläpito on jaettu kolmeen hoitoluokkaan: A2, A3 ja B2. Katuviheralueita hoidetaan puistojen hoitoluokassa seuraavasti: Katuluokka I ja II, Kevyen liikenteen väylät A, AA, ja B = A2 Katuluokka III, Kevyen liikenteen väylät C = A3 Tehtäväkohtaisissa laatuvaatimuksissa tarkennetaan hoidettavien kohteiden laatu heti tehtävien toimenpiteiden jälkeen, miten ja milloin työ suoritetaan, laadun mittaamisen perusteet sekä esitetään muita tarkentavia ohjeita. Määräluettelossa käytävän tai kadun pituus ilmoitetaan 0,1 km:n tarkkuudella ja alueen pinta-ala 1 m2:n tarkkuudella. Viljavuustutkimus Suurimmista yhtenäisistä ryhmistä otetaan kustakin oma näytteensä, joka koostuu useammasta osanäytteestä. Näyte otetaan maakairalla juuristokerroksen syvyydeltä. Osanäyte tarkastetaan silmämääräisesti ja siitä poistetaan roskat, kivet ja mahdollisesti mukana tullut jankko. Näytteenottoalueet numeroidaan ja merkitään karttaan sekä näyterasiaan/pussiin vedenpitävällä kynällä. Viljavuustutkimuksessa tulee määrittää vähintään maalaji, multavuus, ph, kalsium, kalium, fosfori, magnesium, boori, nitraattityppi ja johtoluku. Lannoitus ja mahdollinen kalkitus tehdään viljavuustutkimuksen yhteydessä tilatun maanparannus-, kalkitus- ja lannoitusohjeiden mukaan.

4 Kortti B1 4 ( 31 ) LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT Lumityöt on aloitettava ja tehdään työpäivinä klo 7-16 sateella tai sateen jälkeen, kun ajoratojen kunnossapitoluokan III lähtöraja on täyttynyt. Jos lähtöraja on täyttynyt ennen työpäivän alkua klo 7, työt tulee olla tehty samana päivänä klo 16 mennessä. Jos lähtöraja täyttyy työpäivän klo 7-16 aikana, tulee työt olla tehtynä seuraavana työpäivänä klo 16 mennessä. Iltaisin ja viikonloppuisin leikkipuistojen lumitöitä ei tehdä. Lumityöt aloitetaan toimintapuistoista. Lumityöt tehdään niin, että leikkipuisto rakenteineen, välineineen ja kalusteineen on saavutettavissa, mahdollisimman turvallinen ja käyttökuntoinen talvellakin. Leikkipuistoissa talvikunnossapidettäviä kohteita ovat leikkivälineiden lisäksi kuntoiluvälineet, grillipaikat ja oleskelualueet. Välittömästi lumitöiden jälkeen tulee leikkipuistoon johtavien ja leikkipuistossa olevien väylien, rakenteiden ja välineiden olla puhtaat irtolumesta ja lumityöt tehty käytön edellyttämällä tavalla. Rakenteista ja välineistä on poistettu tamppautunut lumi ja jää. Portit ovat esteettä käytettävissä ja liikuteltavissa koko toimintalaajuudessaan. Lumityöalueiden ja -kohteiden lumityö todennetaan mittaamalla lumimäärän paksuus ja/tai auratun väylän leveys. Laatua todennetaan myös silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta sekä sääasemien raporteista. m2 Kpl Määräluettelossa ilmoitettu leikkipuiston lumityöalueen pinta-ala. Sisältää myös välineille tehtävät käytävät. Määräluettelossa ilmoitettu talvihoidettavien porttien lukumäärä Leikkialueelle tehdään vähintään 100 cm leveät käytävät auratulta väylältä leikki- ja kuntoiluvälineille, penkeille ja roska-astioille ja muille alueen toimintapisteille. Tasot, leikkivälineet ja portaat puhdistetaan lumesta ja jäästä. Portit, polkupyörätelineet, penkit, pöydät, roska-astiat ja muut rakenteet pidetään käyttökuntoisina. Katoksien päältä poistetaan lumi joka lumityökerralla. Käyttöä häiritsevä lumi poistetaan myös käyttöalueilta. Muualle leikkialueella, myös putoamisalustoille, lumi saa jäädä tasaisena kerroksena.

5 5 ( 31 ) Välineiden ja kalusteiden alta, ympäriltä tai edestä poistetaan lunta ja jäätä, jos ne heikentävät käytettävyyttä tai turvallisuutta. Väline, jonka alta tulee poistaa liika lumi, on esimerkiksi keinu. Väline, jonka ympäriltä tulee poistaa lunta, on esimerkiksi jousieläin. Kalusteita, joiden edestä tulee poistaa lumi, on esimerkiksi roska-astia, polkupyöräteline ja penkki. Karusellien ja vastaavien ympärillä lunta saa olla 100 mm paksuudelta. Liukumäkien alastulokohtaan muodostuva kumpare poistetaan joka käyntikerralla ja alastulokohta tasoitetaan 1500 mm etäisyydelle liukumisosan päästä. Aidatuilla alueilla portin toiminta-alueelta poistetaan tamppautunut lumi ja jää lähelle maanrajaa niin, että portti säilyttää toimintakuntonsa mahdollisimman hyvin myös lumisateen aikana lähtörajojen täytyttyä. Muualle lumi voi jäädä tasaisena kerroksena. Lumityössä siirrettävä lumi ja jää kasataan turva-alueiden ulkopuolelle. Lunta ei kasata puiden, pensaiden tai perennojen päälle eikä aidan viereen.

6 Kortti B2 6 ( 31 ) PUISTOJEN PUHTAANAPITO Kevätsiivous tehdään ennen varsinaisen kasvukauden alkua alueiden vapauduttua lumesta. Ylläpitosiivous tehdään taulukon mukaisesti. Syyssiivous tehdään ennen lumen tuloa. Tammikuun ensimmäinen puhtaanapitokierros ajoitetaan tehtäväksi heti Uudenvuoden jälkeen, jolloin kerätään myös Uudenvuodenjuhlinnan roskat pois kaikista puistoista. Taulukko 1. puhtaanapito Hoitoluokka A2 extra A2 ajankohta 2 x viikossa (ma ja pe) Tammi-huhtikuu 2 vkon välein maanantaisin talvihoidettavilta alueilta Touko-syyskuu 1 vkon välein maanantaisin Loka-joulukuu 2 viikon välein maanantaisin talvihoidettavilta alueilta A3, B2. C1 Touko-syyskuu 2 vkon välein maanantaisin Vaaraa tai haittaa aiheuttavien roskien poisto on tehtävä oman havainnon tai saadun ilmoituksen perusteella välittömästi. Roska-astioiden kanssa menetellään niin, että ne tyhjennetään aina niiden täytyttyä, myös talvella. Alueet ovat siistit ja viihtyisät. Kierrosten välillä voi ajoittain esiintyä lievää roskaisuutta. Siisteys todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta. m2 Määräluettelossa ilmoitettu puhtaanapidon piiriin kuuluvien alueiden pinta-ala Työhön kuuluu kaikki roskien poiskuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.

7 7 ( 31 ) Erikseen tehtävillä kevät- ja syyssiivouksilla varmistetaan, että kohteet voidaan pitää laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa ylläpitosiivousten avulla. Roskat ja varisseet lehdet poistetaan kaikilta alueilta. Siivouksen jälkeen alueet ovat puhtaat ja yleisvaikutelmaltaan siistit. Ylläpitosiivouksessa kesän aikana roskat sekä lasinsirut ja pullonkorkit yms. poistetaan kaikilta pinnoilta ja roska-astiat tyhjennetään. Keskeisiltä leikki- ja toiminta-alueilta poistetaan myös tupakantumpit. Leikkialueilta poistetaan kaikki ylimääräinen materiaali. Uimarantojen vesirajasta ja hiekka-alueelta poistetaan sinne kuulumaton aines ja roskat. Mikäli kohteita töhritään tai sotketaan ilkivaltaisesti, sovitaan yhteisesti tarvittavat toimet, jotka tehdään tilaajan kustannuksella.

8 Kortti B3 8 ( 31 ) NURMIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO Kevätkunnostustyöt aloitetaan heti lumien sulamisen jälkeen ja keskeiset puistot (Säynätsalon kunnantalon ja sataman puistot, Neulaskankaan toimintapuisto, Kotalammen toimintapuisto) kunnostettu huhtikuun loppuun mennessä. Loputkin kevätkunnostustyöt on tehty viimeistään 15.5., ja syyskunnostustyöt ennen maan routaantumista. Katualueiden kertaniitto tehdään heinäkuun aikana. Yksittäisen hoito- tai siivouskerran kesto työkohteessa on enintään viikko. Hoitotoimenpiteet tulee suorittaa, kun hoitoluokkakohtaiset rajat täyttyvät. Nurmi- ja niittyalueiden yleisilme on siisti. Nurmi- ja niittyalueilla kasvavaa kasvillisuutta tai niihin liittyviä rakenteita ei saa vaurioittaa. Nurmikot ja niityt hoidetaan Viheralueiden hoito VHT 05 laatuvaatimusten ja Taulukon 1 täsmennysten mukaan. Taulukko 1 : hoitoluokkakohtaiset täsmennykset Hoitoluokka Hoitoluokkakohtaiset täsmennykset A2 katuluokka I ja II kevyen liikenteen väylät AA, A ja B Häiritseväksi leikkuujätteeksi katsotaan nurmikon päälle jäävä, kuivuva tai lahoava leikkuujäte. Häiritsevä leikkuujäte tulee kerätä pois 2 vuorokauden kuluessa nurmikonleikkuusta. Nurmialueet ovat siistit lumen tuloon saakka. Urakkaan ei sisälly nurmikon paikkauksia, lannoitusta, kalkitusta, kastelua eikä maanäytteen ottoa. Puistoissa oleellisesti käyttöä haittaavaksi tai rumentavaksi leikkuujätteeksi katsotaan nurmikon päälle jäävä, A3 Katuluokka III, kevyen liikenteen väylät C nurmikon kasvua estävä tai lahoava leikkuujäte. Tällainen leikkuujäte tulee kerätä pois 1 viikon kuluessa nurmikonleikkuusta. Katuluokka III ja kevyen liikenteen väylät C murskataan ja siimataan vain yhden kerran kesässä eikä leikkuujätettä poisteta nurmikolta. Kulkuväylille levinnyt leikkuujäte poistetaan välittömästi leikkuun jälkeen. B2 Niiton yhteydessä alue siistitään roskista ja sinne kuulumattomista esineistä. Niitty Tilaaja esittää aloituskatselmuksessa kuvalliset esimerkit hoitoluokkien laatutasosta.

9 9 ( 31 ) Laatu todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. M2 Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala Työhön kuuluu kaikki kuljetus- ja jätekustannukset. Kevät- ja syyskunnostus sekä kesäaikainen hoito VHT 05:n ohjeiden, hoitoluokkakohtaisten täsmennysten sekä alla olevien lisäysten mukaisesti. Nurmikon tulee olla leikattu hoitoluokkakohtaiseen mittaansa ennen syyskunnostustöitä. Nurmikon leikkuu on siten, etteivät ajolinjat erotu häiritsevinä kuvioina. Nurmialueiden rajaukset (reunakivet, päällysteen reunat, istutusalueiden reunat, puiden, kalusteiden ym. nurmikoilla sijaitsevien rakenteiden ympärykset) siistitään jokaisella leikkauskerralla. Katujen ja kevyen liikenteen väylien reunat hoitoluokassa A3 murskataan piennar- ja luiska-alueilla väylän reunasta murskaimen leveydeltä 1,80 m ja keskikaistalta koko alue. Esteiden ympärykset, reunakiveykset ja rajaukset siistitään nurmen murskauksen jälkeen (siimaleikkurilla tai vastaavalla) siten, että nurmialue on kauttaaltaan tasaiseksi leikattu. Kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti kiinteistölle kuuluu katualueen nurmialueen siistinä pitäminen 3 metrin etäisyydelle tontin rajalta mitattuna. Urakkaan kuuluu nurmialueiden hoito niiltä osin, kun viherkaista ylittää kolmen metrin leveyden tontin kohdalta mitattuna. Urakoitsijalle kuuluu lisäksi luiskien nurmialueiden hoito niiltä osin, kun katu rajoittuu puistoon tai muuhun yleiseen alueeseen. Niityn (B2) uudistumiskyky säilytetään niiton ajoituksella ja muilla hoitotöillä. Niitty niitetään, kun suurin osa kesällä kukkivista kasveista on ohittanut parhaan kukinnan, mutta ei ole vielä kuivunut. Niiton yhteydessä esteiden ympärykset viimeistellään niin, etteivät ne poikkea alueen yleisilmeestä. Puutarhakarkulaisten leviäminen niityille ehkäistään kulloinkin erikseen sovittavin toimin. Jos käytetään kemiallista rikkakasvien torjuntaa, on suunnitelma ja tekijän pätevyys hyväksytettävä tilaajalla ennen työhön ryhtymistä. Leikkipuistojen leikkialueilla ei saa käyttää kemiallista rikkakasvien torjuntaa. Ei talviaikaisia hoitotöitä.

10 Kortti B4 PERENNOJEN HOITO 10 ( 31 ) Kevätkunnostus tulee olla suoritettuna mennessä, ja syyskunnostuksen mennessä. Perennat lannoitetaan ensimmäisellä hoitokerralla Perennoille tehdään kolme kasvukauden aikaista hoitokertaa säännöllisin väliajoin 15.6., ja mennessä. Yksittäisen hoito- tai siivouskerran kesto työkohteessa on enintään viikko. Perennojen hoito tehdään VHT 05 A3-hoitoluokan mukaan tässä esitetyin poikkeuksin ja täsmennyksin. Istutukset ovat yleisilmeeltään siistejä, istutuksissa ei ole yleensä rikkakasveja. Laatu todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. m2 Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala Perennaryhmät hoidetaan niin, että ne pysyvät hyväkuntoisina, eikä niissä ole haittaavia aukkoja. Kunnostus-, hoito- ja siivouskerran jälkeen perennaryhmässä ei ole rikkakasveja tai kuivuneita kasvinosia. Kertojen välisenä aikana rikkakasveja tai kuivuneita kasvinosia ei esiinny häiritsevästi. Puistojen kevätkunnostuksen yhteydessä perennaistutuksista poistetaan lakastunut kasvusto ja muu istutukseen kuulumaton eloperäinen aines. Kausihoidossa rikkakasvit torjutaan (alusta kitketään), istutusalue rajataan ja kukkineet kukkavarret poistetaan. Ensimmäisellä hoitokerralla perennat lannoitetaan näyttävän kasvun ja kukinnan takaavalla, perennoille sopivalla lannoksella. Puistojen syyskunnostuksen yhteydessä perennaistutuksista poistetaan lakastunut kasvusto ja muu istutukseen kuulumaton eloperäinen aines vihreää perennakasvustoa ja talventörröttäjiä lukuun ottamatta. Jos käytetään kemiallista rikkakasvien torjuntaa, on suunnitelma ja tekijän pätevyys hyväksytettävä tilaajalla ennen työhön ryhtymistä. Ei talviaikaisia hoitotöitä.

11 Kortti B5 SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO 11 ( 31 ) Keväällä, kun kukinto on lakastunut ja kasvulehdet kellastuneet. Sipuli- ja mukulakasvien hoito tehdään VHT 05 A2-hoitoluokan mukaan tässä esitetyin poikkeuksin ja täsmennyksin. Istutukset ovat yleisilmeeltään siistejä, istutuksissa ei ole yleensä rikkakasveja. Laatu todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. Sipuli- ja mukulaistutusten alueilla ei saa käyttää kemiallista rikkaruohojen torjuntaa ja hoitotyöt tulee tehdä niin, että sipuli- ja mukulakasvit eivät vahingoitu. m2 Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala Katu- ja puistoalueille on istutettu sipuli- ja mukulakasveja pensasryhmien yhteyteen ja nurmikoille. Kasvukauden ensimmäisillä nurmikonleikkuukerroilla tulee huolehtia siitä, etteivät sipuli- ja mukulakasvit vahingoitu. Istutuksen alueelta ei leikata nurmikkoa ennen kasvustojen maanpäällisten osien kuihtumista. Pensas- ja perennaistutusten sekä puiden alle istutettujen sipulikukkien kuihtuneet varret poistetaan leikkaamalla kitkemisen ja siistimisen yhteydessä. Istutuksia ei lannoiteta.

12 Kortti B6 PENSAIDEN HOITO 12 ( 31 ) Kevätkunnostus tulee olla suoritettuna mennessä, ja syyskunnostuksen mennessä. Kasvukaudella rikkakasvit torjutaan kaksi kertaa kasvukaudessa: kesä- ja syyskuussa ja 15.9.mennessä. Yksittäisen hoito- tai siivouskerran kesto työkohteessa on enintään viikko. Pensaiden hoito tehdään VHT 05 A3-hoitoluokan mukaan tässä esitetyin poikkeuksin ja täsmennyksin. Istutukset ovat elinvoimaisia. Pensaiden oksat eivät saa ulottua häiritsevästi kulkuväylille. Kuivia ja sairaita kasvinosia ei juuri ilmene. Istutuksissa ei ole yleensä rikkakasveja eikä villiversoja. Pensasryhmien rajaukset ovat selkeät niiltä osin kuin ne on rakennettu. Kevät- ja syyskunnostuksen jälkeen pensaiden istutusalueella ei ole varisseita lehtiä tai muuta sinne kuulumatonta eloperäistä ainesta. Rikkakasvien torjuntakertojen jälkeen istutusalueella ei ole rikkakasveja, kuivuneita oksia, villiversoja tai häiritsevästi kulkuväylille ulottuvia oksia ja istutusalue on rajattu. Laatu todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan toimenpidepäiväkirjasta. m2 Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala Puistojen kevät- ja syyskunnostuksen yhteydessä pensasistutuksista poistetaan roskat sekä varisseet lehdet ja muu istutukseen kuulumaton eloperäinen aines. Rikkakasvien torjuntakerroilla pensaista poistetaan rikkakasvien lisäksi kuivat oksat ja villiversot jalontamiskohdan läheltä. Laajojen pensastuhojen osalta menetellään niin, että urakoitsija ottaa yhteyttä tilaajaan ja hoidosta sovitaan yhdessä. Jos käytetään kemiallista rikkakasvien torjuntaa, on suunnitelma ja tekijän pätevyys hyväksytettävä tilaajalla ennen työhön ryhtymistä. Leikkialueiden läheisyydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa. Ei talviaikaisia hoitotöitä.

13 Kortti B7 13 ( 31 ) PUIDEN HOITO Hoidetuilla nurmialueilla kasvavien puiden ympärykset kitketään kaksi kertaa kasvukaudessa. Puiden tyvi- ja runkoversot, sekä vesiversot poistetaan heinäkuussa. Puiden 2 istutuksen jälkeisen kasvukauden hoito ei kuulu tähän sopimukseen. Puut on tuettu 3 kasvukautta istutuksesta, jonka jälkeen tuenta poistetaan. Puiden tuennat ja sidokset tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa kaksi kertaa kasvukaudessa. Yksittäisen hoito- tai siivouskerran kesto työkohteessa on enintään viikko. Omena- ja kirsikkapuiden talvisuojaus puuta vaurioittamatta myyriä (runkosuojaus) ja jäniksiä (runko- ja latvussuojaus) vastaan syksyllä mennessä ja talvisuojien poisto keväällä mennessä. Poikkeuksellisen kylmänä keväänä suojauksen poistoa voidaan lykätä myöhäisemmäksi sovittaessa. Puut ovat elinvoimaisia. Puissa ei ole repeytyneitä tai häiritseviä kuivuneita oksia eikä ylivuotisia tyvi-, vesi- tai runkovesoja. Puiden oksat eivät ulotu häiritsevästi kulkureiteille. Puiden tukikepit ovat suorassa ja sidokset ehjät eivätkä kiristä runkoa. Omena- ja kirsikkapuissa ei ole jänisten ja myyrien aiheuttamia vioituksia. Puiden rungontyvestä mitattuna cm:n alue on mulloksella. Laatu todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. Määrämittaus peruste kpl kpl Määräluettelossa ilmoitettu määrä Määräluettelossa ilmoitettu omena- ja kirsikkapuiden määrä Puista poistetaan tyvi-, vesi- ja runkoversot kerran kasvukauden aikana. Liikennettä tai kulkua haittaavat oksat poistetaan puun lepokautena. Versojen ja oksien leikkausjäljet ovat siistejä, oksankaulus ehjä eikä tappeja tai rungonmyötäisiä leikkauksia esiinny. Puiden ympäriltä torjutaan rikkakasvit siten, että tyvestä mitattuna cm alue on mulloksella. Jos käytetään kemiallista rikkakasvien torjuntaa, on suunnitelma ja tekijän pätevyys hyväksytettävä tilaajalla ennen työhön ryhtymistä. Leikkipaikoilla

14 14 ( 31 ) tai niiden välittömässä läheisyydessä ei käytetä kemiallista rikkakasvien torjuntaa. Omena- ja kirsikkapuiden rungot suojataan syksyllä rungonsuojilla maan pinnasta lumirajan yläpuolelle asti. Runkojen ja latvuksen ympärille asennetaan suojaverkko 2 metrin korkeudelle asti. Suojaverkko tulee tukea seipäiden avulla niin, että se pysyy tukevasti paikallaan. Suojaverkon tulee olla niin laaja, että puun latvus mahtuu verkon sisälle oksia taivuttamatta. Suojaverkko tulee asentaa niin, että jänis ei pääse sen alta eikä saumakohdista verkon sisäpuolelle. Suojaukset poistetaan kesän ajaksi. Sisältää talviaikaisia hoitotöitä.

15 Kortti B8 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 15 ( 31 ) KIVITUHKA- JA SORAPÄÄLLYSTEISTEN ALUEIDEN, KENTTIEN JA KÄYTÄVIEN HOITO Päällysteiden tarkastus ja korjaus tehdään vuosittain kesä- ja syyskuussa. Syyskuun kierroksella tarkastetaan erityisesti aurattavilla alueilla olevat kansistot. Kansistojen korkeusasema on tarkistettava viimeistään viikolla 42. Turvallisuutta vaarantavat vauriot merkitään ja korjataan välittömästi. Kentät lanataan kerran kesäkuussa. Samaan hoitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Päällysteissä ei saa olla reikiä eikä vaaraa aiheuttavia halkeamia ja epätasaisuuksia. Pintavesien kerääntyminen estetään pitämällä pintakallistukset riittävinä ja sadevesijärjestelmät toimintakuntoisina. Välittömästi lanauksen jälkeen pinnan tulee olla tasainen. Kiviaineksen tulee olla raekooltaan ja materiaaliltaan alkuperäisen kulutuskerroksen mukaista. Rantalentopallokenttien kulutuskerroksen paksuus tulee olla vähintään 300 mm, kenttien vähintään 50 mm ja muiden vähintään 20 mm. Käytettävän kiviaineksen tulee täyttää tilaajan asettamat laatuvaatimukset. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä materiaalin tilaajalla. Laatutaso todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. m2 Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala Päällysteiden silmämääräinen tarkastus, vaurioiden merkitseminen ja korjaaminen kuuluvat urakkaan. Liian korkealla olevista kansista on raportoitava tilaajalle ja sovittava korjaavista toimista kansiston omistajan kanssa. Päällyste paikataan ja epätasaisuudet korjataan aina samalla materiaalilla, vastaavalla pintarakenteella ja kallistuksilla sekä tasaisuudella kuin mitä se on ollut aiemminkin. Hoitotyöt tehdään niin, ettei niiden aikana esiinny haittaavaa pölyämistä.

16 16 ( 31 ) Kevätkunnostuksessa tehdään: - käytävien näkemäalueiden tarkastus - käytävien pinnanmuotoilu koko leveydeltä niin, että sivukaltevuus on 5 % - käytävien padottavien reunapaltteiden poisto - kulutuskerroksen lisäys, kun sen vahvuus alittaa 20 mm. Kulutuskerrosta lisätään siten, että sen kokonaisvahvuus on 50 mm (ei koske kenttiä) - kenttien kulutuskerroksen lisäys, kun sen vahvuus alittaa 50 mm. Kulutuskerrosta lisätään siten, että sen kokonaisvahvuus on mm (ei koske rantalentopallokenttiä) - rantalentopallokenttien kulutuskerroksen lisäys, kun sen vahvuus alittaa 300 mm. Kulutuskerrosta lisätään siten, että sen kokonaisvahvuus on 400 mm. - kenttien lanaus ja pölynsidonta - epätasaisuuksien poisto kaikilta pinnoilta - A2- ja A3-hoitoluokissa orgaanisen aineksen poisto päällysteen pinnalta - kevätkunnostuksen jälkeen pinnat ovat siistit ja puhtaat Kasvukauden aikaiset hoitotyöt: - sateen tai muun kulutuksen aiheuttamien ja käyttöä haittaavien epätasaisuuksien poisto A2-alueilla kerran kuukaudessa sekä välittömästi rankempien vesisateiden jälkeen - A3- ja C-alueiden epätasaisuuksien poisto rankempien vesisateiden jälkeen - rikkakasvien torjunta A2-alueilla 2 kertaa kasvukaudessa ja A3- sekä C1-alueilla kerran kasvukaudessa - pölynsidonta Syyskunnostuksessa tehdään: - näkemäalueiden tarkastus - vaurioiden raportointi tilaajalle mahdollisia lisätyötilauksia varten - kasvijätteiden poisto ennen lumen tuloa Tässä kuvattu työ koskee kivituhkalla ja soralla päällystettyjen alueiden lisäksi muitakin sitomattomilla päällysteillä päällystettyjä alueita pois lukien leikkipuistojen pehmyt-, turva- ja leipomishiekka-alueet, joiden tehtävät kuvataan leikkipuistojen kunnossapidon tehtäväkortissa. Tehtäväkortissa kuvattujen töiden tekemiseen tarvittava materiaali ei kuulu kokonaisurakkaan. Lisätöinä maksetaan materiaalikustannukset yksikköhinnan mukaisesti /t sekä kuljetuskustannukset kohteeseen.

17 Kortti B9 17 ( 31 ) KENTTIEN TURVATARKASTUKSET Kenttien turvallisuus tarkastetaan seuraavan aikataulun mukaisesti: - vuositarkastus kevätkunnostuksen jälkeen ennen silmämääräinen tarkastus puhtaanapitokierrosten yhteydessä - toiminnallinen tarkastus kaksi kertaa kesässä: kesä- ja heinäkuussa Jos tarkastuksen aikana huomataan turvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tulee ne korjata välittömästi. Jos tämä ei ole mahdollista, on pääsy turvallisuutta vaarantavalle alueelle tai välineelle estettävä. Yleisilmettä haittaavat pintavauriot korjataan mahdollisuuksien mukaan viikon kuluessa. Työhön ryhtymisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Kenttien rakenteiden ja välineiden kunto tulee tarkastaa tarkastussuunnitelmaa ja valmistajan toimittamia huolto-ohjeita ja aikataulua noudattaen siten, että välineet ja kentän käyttö ovat jatkuvasti käyttäjilleen turvallisia. Kenttien rakenteiden ja välineiden sekä alueiden tarkastuksissa, huollossa ja ylläpidossa noudatetaan valmistajan ohjeita. Niiden puuttuessa noudatetaan Suomen standardisoimisliiton vahvistamia standardeja SFS-EN ja A1. Ohjeiston muuttuminen huomioidaan tarkastuksissa. Kenttien varusteista, välineistä ja rakenteista ei saa aiheutua vaaraa käyttäjien terveydelle tai omaisuudelle. Rakenteet ja välineet ympäristöineen pidetään siisteinä ja käyttökuntoisina. Tarkastuksissa tai muuten havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi ja yleisilmettä haittaavat vauriot kahden viikon kuluessa. Pintakäsittelystä huolehditaan tarvittaessa ja häiritsevät töhryt poistetaan viikon kuluessa. Tarkastuksen tekijän tulee olla tehtävään pätevä. Tarkastus on tehtävä tarkasti standardin ohjeita noudattaen. Laatu todetaan säännöllisin tarkastuksin ja silmämääräisesti. Kenttien välineiden, rakenteiden, pelialueen ja ympäristön kunnon tarkastuksesta pidetään tarkastuspäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt havainnot. Tarkistuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyn tarkastuksen.

18 18 ( 31 ) kpl Kenttien lukumäärä Kenttien pinnan epätasaisuuden poistaminen ja materiaalilisäykset tehdään kevätkunnostuksen yhteydessä, mutta kaikilla turvatarkastuskerroilla tarkastetaan myös kentän pinnan tasaisuus. Maalien kiinnikkeet pidetään aina ohjeen mukaisesti asennettuna. Kumimaton ja muiden materiaalien uusimisesta ja korjaamisesta sovitaan erikseen. Kentän rakenteiden ja välineiden tarkastukset toteutetaan seuraavasti: Vuositarkastus: - Selvitetään rakenteiden, välineiden, perustusten ja koko kentän alueen turvallisuuden kokonaistaso - Selvitetään esimerkiksi sään, lahoamisen, ruostumisen aiheuttamat muutokset ja tarkastetaan korjausten ja osien vaihdon jälkeinen välineen turvallisuustaso kiinnittäen erityistä huomiota kiinteästi asennettuihin osiin, verkkoihin ja niiden kiinnikkeisiin sekä aidan rakenneosiin Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus: - havaitaan selvät ilkivallasta, normaalista käytöstä tai säästä johtuvat vaaratekijät - tarkastetaan silmämääräisesti mm. puhtaus, välineen ja maan välinen tila, alustan kunto, näkyvät perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys - rikkoutuneista ja vaaraa aiheuttavista välineistä ja rakenteista raportoidaan tilaajalle työmaapäiväkirjassa. Toiminnallinen tarkastus: Edellistä yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineen ja rakenteen toiminta ja stabiliteetti - Tarkastetaan esimerkiksi osien välinen kuluminen, erityistä huomiota kiinnitettävä kiinteästi asennettuihin osiin - Raportointi tehdään käytössä olevalla kaavakkeella. Materiaalien uusiminen ja korjaus eivät sisälly kokonaisurakkaan, ja niistä on sovittava tilaajan kanssa ennen työhön ryhtymistä.

19 Kortti B10 SIDOTTUJEN PÄÄLLYSTEIDEN HOITO 19 ( 31 ) Hiekoitushiekan poisto ja talvikunnossapidettävien alueiden pesu/harjaus sisältyvät talvihoitotöihin ja tehdään katualueiden hoitokuvausten mukaan. Sidottujen päällysteiden hoito tehdään VHT 05:n ja alueen hoitoluokan mukaan tässä esitetyin poikkeuksin ja täsmennyksin. Muun materiaalin kuin hiekoitushiekan poisto päällysteiden päältä ja päällysteiden pesu ei-talvihoidossa olleilta alueilta kuuluvat sidottujen päällysteiden hoitoon. Laatu todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. m2 Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala Alueilta puhdistetaan orgaanisen aineksen lisäksi muut päällysteelle kuulumattomat ainekset. Sidottuja päällysteitä ovat myös kumilaatta- ja valukumialueet.

20 Kortti B11 20 ( 31 ) RAKENTEIDEN, KALUSTEIDEN JA VARUS- TEIDEN HOITO Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden kunto tarkistetaan puhtaanapitokierrosten yhteydessä. Turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi ja yleisilmettä haittaavat vauriot kahden viikon kuluessa. Häiritsevät töherrykset poistetaan viikon kuluessa. Rakenteet, kalusteet ja varusteet säilytetään turvallisina ja siisteinä sekä nykykuntoisina huomioiden kuitenkin käytön aiheuttama kuluminen. Samaan hoito- ja puhtaanapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. Laatu todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. kpl Määräluettelossa ilmoitettu määrä Tilaaja vastaa ilmoitustaulutarrojen teettämiskustannuksista. Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden kunto tarkistetaan, ja poikkeamista ilmoitetaan tilaajalle. Ilmoitustauluilla käytettyjen tarrojen liimaaminen kuuluu urakkaan. Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden korjaustoimenpiteissä käytetään samaa väriä tai materiaalia, muutokset on hyväksytettävä tilaajalla ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Rikkoutuneista ja vaurioituneista rakenteista, kalusteista ja varusteista informoidaan välittömästi tilaajaa. Jos rikkoutunut varuste tai laite on vaaraksi, tulee se poistaa tai estää pääsy sen luo. Talviaikainen tarkkailu sisältyy urakkaan. Rikkoutuneiden rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden uusiminen eivät sisälly kokonaisurakkaan.

21 Kortti B12 21 ( 31 ) LEIKKIPUISTOT SEKÄ MUUT LEIKKI- JA KUNTOILUALUEET Kevätkunnostus tehdään lumien sulamisen jälkeen ennen toukokuun puoliväliä. Syyskunnostus tehdään ennen maan routaantumista syyslokakuussa, kun lehdet ovat varisseet. Rikkakasvit torjutaan kaksi kertaa kasvukaudessa: kesä- ja elokuussa. Alueen hoidosta vastaavan vastuunalaisen työnjohtajan yhteystiedot on asetettava jokaiseen leikkipuistoon, leikki- ja kuntoilualueelle näkyvälle paikalle. Alueen kunto ja hoitotaso todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. kpl kohteiden lukumäärä Kevät ja syyskunnostuksessa varisseet lehdet ja muut alueille kuulumattomat eloperäiset ainekset poistetaan koko puiston alueelta lukuun ottamatta puiston luonnontilaisia alueita. Kevätkunnostuksen yhteydessä havainnoidaan turva-, pehmyt- ja leipomishiekan puhtaus ja määrä. Hiekan lisäyksestä ja uusimisesta sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Turva-, pehmyt- ja leipomishiekka-alueiden rikkakasvit torjutaan haraamalla ja poistamalla syntynyt kasvijäte kaksi kertaa kasvukaudessa. Kemiallista rikkakasvien torjuntaa ei saa käyttää leikkipuistoissa. Turva- ja pehmythiekka-alueen epätasaisuuden poistetaan kunnostusten ja rikkakasvien torjuntojen yhteydessä. Kasvillisuuden hoito tehdään leikkipuiston hoitoluokan mukaisesti noudattaen tuotekohtaisia tehtäväkortteja. Urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan alueita rajaavien metsien reunaa, ja ilmoittamaan vaaraa aiheuttavista puista. Kaatuneet tai kaatumassa olevat puut tulee poistaa heti, jos ne aiheuttavat välitöntä vaaraa.

22 Kortti B13 22 ( 31 ) LEIKKIPUISTOJEN TURVATARKASTUKSET Leikkipuistojen turvallisuus tarkastetaan seuraavan aikataulun mukaisesti: - toimintapuistoissa, kortteli- ja pienleikkipaikoilla tehdään rutiininomainen silmämääräinen tarkastus puhtaanapitokierrosten yhteydessä - toiminnallinen tarkastus tehdään toimintapuistoissa 5 kertaa kesässä (1 krt/kk), korttelileikkipaikoilla kaksi kertaa kesässä (touko- ja heinäkuussa) ja pienleikkipaikoilla sekä niissä oleskelupuistoissa, joissa on leikkivälineitä kerran kesässä (kesäkuussa) noudattaen valmistajan toimittamia ohjeita - talvihoidettavissa leikkipuistoissa tehdään lisäksi yksi toiminnallinen tarkastus tammi-helmikuussa - vuotuinen tarkastus vähintään 12 kk:n välein syys- lokakuun aikana. Jos tarkastuksen aikana huomataan turvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tulee ne korjata välittömästi. Jos tämä ei ole mahdollista, on pääsy leikkitai kuntoiluvälineeseen estettävä. Yleisilmettä haittaavat pintavauriot korjataan mahdollisuuksien mukaan viikon kuluessa. Työhön ryhtymisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Leikki- ja kuntoiluvälineen kunto tulee tarkastaa tarkastussuunnitelmaa ja valmistajan toimittamia huolto-ohjeita ja aikataulua noudattaen siten, että välineet ovat jatkuvasti käyttäjilleen turvallisia. Leikkiin ja kuntoiluun tarkoitettujen rakenteiden ja välineiden sekä turvaalustojen tarkastuksissa, huollossa ja ylläpidossa noudatetaan valmistajan ohjeita. Niiden puuttuessa noudatetaan Suomen standardisoimisliiton vahvistamia standardeja SFS-EN sekä standardia Ohjeiston muuttuminen huomioidaan tarkastuksissa. Leikki- ja kuntoilupaikan varusteista, välineistä ja rakenteista ei saa aiheutua vaaraa käyttäjien terveydelle tai omaisuudelle. Kohteet pidetään siisteinä ja käyttökuntoisina. Tarkastuksissa tai muuten havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi ja yleisilmettä haittaavat vauriot kahden viikon kuluessa. Pintakäsittelystä huolehditaan tarvittaessa ja häiritsevät töhryt poistetaan viikon kuluessa. Tarkastuksen tekijän tulee olla tehtävään pätevä, leikkialueiden turvallisuuskoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö, jolla on käytössään tarkastukseen tarvittavat mittavälineet eli sondit. Tarkastus on tehtävä tarkasti leikkivälineen valmistajan ohjeita noudattaen.

23 23 ( 31 ) Laatu todetaan säännöllisin tarkastuksin ja silmämääräisesti. Leikkivälineiden kunnon tarkistuksesta pidetään tarkastuspäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt havainnot. Tarkistuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyn tarkastuksen. kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu leikkivälineiden määrä Tilaaja laatii kullekin leikkipaikalle tarkastussuunnitelman standardin EN mukaisesti (Suomen standardisoimisliitto, SFS-käsikirja 143). Siitä tulee ilmetä, kuinka usein leikkivälineet tarkastetaan sekä millaisin menetelmin eri osat tarkastetaan. Leikkivälineiden turva-alueella käytetyn hiekan, soran tai muun materiaalin suojaominaisuuksista huolehditaan tarvittaessa lisäyksin tai pinnan epätasaisuudet tasaamalla. Leikkivälineiden anturat pidetään aina peitettynä noudattaen leikkivälinekohtaisia ohjeita. Jos turva-alueille on lisättävä turvahiekkaa tai -soraa, on urakoitsijan sovittava siitä tilaajan kanssa ennen työhön ryhtymistä. Myös turvamaton ja muiden materiaalien uusimisesta ja korjaamisesta sovitaan erikseen. Leikki- ja kuntoiluvälineiden tarkastukset toteutetaan seuraavasti: Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus (sisältyy urakan kokonaishintaiseen osaan): - havaitaan selvät ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista johtuvat vaaratekijät - tarkastetaan silmämääräisesti mm. puhtaus, välineen ja maan välinen tila, alustan kunto, näkyvät perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys - rikkoutuneista ja vaaraa aiheuttavista välineistä raportoidaan tilaajalle työmaapäiväkirjassa. Toiminnallinen tarkastus: Edellistä yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineen toiminta ja stabiliteetti (vakaus) - Tarkastetaan esimerkiksi osien välinen kuluminen, erityistä huomiota kiinnitettävä kiinteästi asennettuihin osiin - Raportointi tehdään käytössä olevalla kaavakkeella. Vuositarkastus: - Selvitetään leikkivälineen, perustusten ja turva-alustojen turvallisuuden kokonaistaso

24 24 ( 31 ) - Selvitetään esimerkiksi sään, lahoamisen, ruostumisen aiheuttamat muutokset ja tarkastetaan korjausten ja osien vaihdon jälkeinen välineen turvallisuustaso kiinnittäen erityistä huomiota kiinteästi asennettuihin osiin Materiaalien uusiminen ja korjaus eivät sisälly kokonaisurakkaan, ja niistä on sovittava tilaajan kanssa ennen työhön ryhtymistä.

25 Kortti B14 25 ( 31 ) UIMARANTOJEN HOITO Uimarantojen kevätkunnostus suoritetaan toukokuun 15. päivään mennessä. Alueiden hoito ja puhtaanapito tehdään hoitoluokkien laatukuvauksissa ilmenevien aikataulujen ja kertaisuuksien mukaisesti. Vessojen ja pukukoppien hoito toteutetaan puhtaanapitokierroksilla A2-hoitoluokan kertaisuuksin ja kevät- sekä syyskunnostuksen yhteydessä. Syyskunnostus tulee olla tehtynä lokakuun 15. päivään mennessä. Uimarantojen tulee olla käyttökuntoisia ja turvallisia. Uimarantojen viher- ja hiekka-alueiden hoito ja puhtaanapito tehdään hoitoluokan laatuvaatimusten mukaisesti tässä olevat lisäykset huomioiden. WC tilojen ja pukukoppien tulee olla ehjiä, siistejä ja käyttökuntoisia. WC:ssä on wc-paperia sekä vanhanmallisissa wc:ssä kuiviketta niin, että ne riittävät seuraavaan käyntikertaan asti. Laiturien, tikkaiden, kalusteiden ja rakenteiden tulee olla käytön edellyttämässä kunnossa eikä niissä saa olla turvallisuutta vaarantavia vikoja/puutteita. Pelastusrengas, heittoliina ja merkkipoijut ovat omilla paikoillaan ja ehjiä, heittoliina pakkauksessaan tai siististi vyyhdettynä. Käyttökuntoisuus, hoitotason toteutuminen ja turvallisuus todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. Kpl wc kpl pukukopit laiturit Määräluettelossa ilmoitettu wc:n määrä Uudet/vanhat Määräluettelossa ilmoitettu pukukoppien määrä Määräluettelossa ilmoitettu laiturien määrä Työhön kuuluu kaikki tässä kuvatut vessojen hoidosta aiheutuneet kustannukset. Kevät- ja syyskunnostus sekä kasvillisuuden, rakenteiden ja pinnoitteiden hoito tehdään uimapaikan hoitoluokan mukaisesti noudattaen kasvillisuuden, kalusteiden ja rakenteiden sekä pinnoitteiden tuotekohtaisia tehtäväkortteja sekä tässä kuvauksessa olevia lisäyksiä. Kaikilla kunnostus- ja puhtaanapitokerroilla poistetaan rantaan ajautunut aines, nuotionpohjat ja muut alueelle kuulumattomat ainekset.

26 26 ( 31 ) Lisäksi kevätkunnostuksessa tyhjennetään ja siivotaan vanhanmalliset vessat ja kaikki pukukopit. Urakoitsija uusii vanhanmallisten vessojen Makki-Pakki- säiliöt omana työnään kevätkunnostuksen yhteydessä, ja sen jälkeen 4 viikon välein vessojen sulkemiseen saakka, yhteensä 6 kertaa. Urakoitsija huolehtii, että kaikissa vessoissa on aina riittävästi vessapaperia ja vanhanmallisissa vessoissa myös kuiviketta. Puhtaanapitokierroksilla tarkistetaan pukukoppien ja vessojen yleissiisteys ja wc-tiloihin lisätään tarvittaessa paperia ja kuiviketta. Normaali lattioiden ja tasojen puhdistus (lakaisu ja roskien pois kerääminen) puhtaanapitokierroksilla sisältyy urakkaan, mutta ei ilkivaltaisesti tuhrittujen ja sotkettujen tilojen siivoaminen, pesu ja desinfiointi. Mahdollisesta ilkivallasta tai epäsiisteydestä ja sen vaatimasta siivouksesta raportoidaan tilaajaa, joka tilaa työn lisätyönä. Lisäksi tarkastetaan, että pelastusrengas ja heittoliina ovat paikoillaan, ja varusteet ja laitteet kunnossa. Rikkoutuneiden tai hävinneiden varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden osalta menetellään siten, että urakoitsija raportoi korjaustarpeesta tilaajaa, ja tehtävistä sovitaan yhdessä. Syyskunnostukseen kuuluu vessojen tyhjennyksen ja pesun lisäksi vanhanmallisten vessojen ja ovellisten pukukoppien lukitseminen. Uudenmalliset vessat ovat käytettävissä vuoden ympäri, joten talvikaudella vessojen täyttymistä tarkkaillaan puhtaanapitokierrosten yhteydessä, vessapaperia lisätään ja tyhjennys/puhdistustarpeesta ilmoitetaan tilaajalle. Uintialueen pohjan tarkistaminen ei kuulu tähän urakkaan, vaan sen hoitaa tilaaja. Tarkistus tehdään keväisin ennen uintikauden alkua. Urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan alueita rajaavien metsien reunaa, ja ilmoittamaan vaaraa aiheuttavista puista. Kaatuneet tai kaatumassa olevat puut tulee poistaa heti, jos ne aiheuttavat välitöntä vaaraa. Mikäli urakoitsija havaitsee uintikaudella järvessä uimareiden turvallisuutta vaarantavia esineitä, joita ei kohtuudella saa rannalta tai laiturilta noukittua, niistä tulee kertoa tilaajalle, joka järjestää esineiden poisnoutamisen järvestä. Uudenmallisten säiliövessojen tyhjennys/pesu ei sisälly tähän urakkaan.

27 Kortti B15 27 ( 31 ) UIMARANTOJEN TURVATARKASTUKSET JA TIEDOTTEET Uimarantojen turvallisuus ja hygienia tarkastetaan seuraavan aikataulun mukaisesti: - vuositarkastus keväällä ennen silmämääräinen tarkastus puhtaanapitokierrosten yhteydessä - toiminnallinen tarkastus 3 kertaa kesässä kesä- heinä- ja elokuun 15. päiviin mennessä - tiedotetaulujen kunto tarkastetaan joka käyntikerralla ja tarvittaessa taulun tarra uusitaan - uimavesitutkimusten tulokset viedään ilmoitustaululle välittömästi, kun ne on toimitettu urakoitsijalle - rannalle asennetaan uintikielto-kyltit välittömästi, jos sille on vesitutkimustulosten tai muiden syiden takia tarvetta ja haetaan pois, kun uintikielto kumotaan. Jos tarkastuksen aikana huomataan turvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tulee ne korjata välittömästi. Jos tämä ei ole mahdollista, on pääsy uimarannan välineeseen, uintialueelle tai rakennukseen estettävä. Yleisilmettä haittaavat pintavauriot korjataan mahdollisuuksien mukaan viikon kuluessa. Ilkivaltasotkut siivotaan välittömästi. Työhön ryhtymisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Pukukoppien, vessojen, laitureiden, portaiden, penkkien, ilmoitustaulujen ja muiden uimarannan rakennusten ja kalusteiden sekä uimarenkaiden, heittoliinojen ja muiden uimarannan välineiden kunto tulee tarkastaa ja huoltaa tai uusia siten, että ne ovat jatkuvasti käyttäjilleen turvallisia, toimintakuntoisia ja siistejä. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjien terveydelle tai omaisuudelle. Uima-alueen pohjan tulee olla puhdas roskista 2 metrin syvyyteen asti ja laiturin kohdalta sukellussyvyyteen asti. Pelastusvälineiden tulee olla käyttökunnossa ympäri vuoden. Uimarannan alueella ei saa olla lasinsiruja eikä ulosteita. Uimarannan rakenteiden ja välineiden sekä alueen tarkastuksissa, huollossa ja ylläpidossa noudatetaan valmistajan tai tilaajan toimittamia ohjeita. Niiden puuttuessa noudatetaan Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu 90: Uimarantaopas 2006 (ISBN-10: ) niiltä osin, kun se koskee valvomattomia uimarantoja. Tarkastuksen tekijän tulee olla tehtävään pätevä. Tarkastus on tehtävä tarkasti ohjeita noudattaen.

28 28 ( 31 ) Laatu todetaan säännöllisin tarkastuksin ja silmämääräisesti. Välineiden kunnon tarkastuksesta pidetään tarkastuspäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt havainnot. Tarkistuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyn tarkastuksen. Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus: - havaitaan selvät ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista johtuvat vaaratekijät - tarkastetaan uima-alue rannalta tai laiturilta käsin - tarkastetaan silmämääräisesti hiekan tasaisuus ja riittävä peittävyys, alueen kuoppaisuus, polkujen kunto - tarkastetaan, että pelastusvälineet ovat paikoillaan ja käyttökunnossa - rikkoutuneista, puuttuvista ja vaaraa aiheuttavista tekijöistä, rakenteista ja välineistä raportoidaan tilaajalle välittömästi ja muista työmaapäiväkirjassa. Kpl Uimarantojen lukumäärä Uimarannan alueella käytetyn hiekan tai soran määrästä huolehditaan tarvittaessa lisäyksin tai pinnan epätasaisuudet tasaamalla. Jos uimarannalle on lisättävä hiekkaa tai -soraa, on urakoitsijan sovittava siitä tilaajan kanssa ennen työhön ryhtymistä. Myös laiturin ja muiden rakenteiden uusimisesta ja korjaamisesta sovitaan erikseen. Uimarantojen tarkastukset toteutetaan seuraavasti: Vuositarkastus: - Selvitetään uimarannan rakennusten, rakenteiden ja välineiden sekä ympäristön turvallisuuden kokonaistaso - Selvitetään esimerkiksi sään, lahoamisen, murtumisen tai ruostumisen aiheuttamat muutokset ja tarkastetaan korjausten ja osien vaihdon jälkeinen välineen turvallisuustaso kiinnittäen erityistä huomiota kiinteästi asennettuihin osiin - tarkastetaan rakennusten ja laiturin puhtaus ja kunto, laiturin ja maan välinen tila, uimaportaiden kiinnityskohta laituriin, portaiden ja porraskaiteiden kunto, poijut, näkyvät perustukset, terävät reunat, ulkonevat naulan kannat, puuttuvat osat, liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys - tarkastetaan laiturin kunto ja vakaus, myös vedessä olevien rakenteiden osalta siinä laajuudessa, kun se on mahdollista laiturilta käsin - tarkastetaan hiekan riittävyys, puhtaus ja tasaisuus

29 29 ( 31 ) Toiminnallinen tarkastus: Edellistä yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan edellisten lisäksi rakennusten käyttökunto, välineiden ja rakenteiden toiminta ja stabiliteetti (vakaus) - Tarkastetaan esimerkiksi rakennusten ja niiden ovien kunto ja saranat, lattia- ja porrasrakenteet, vessojen lukot ja istuimet, laiturin ja sen osien kunto, osien välinen kuluminen, erityistä huomiota kiinnitettävä kiinteästi asennettuihin osiin - Raportointi tehdään käytössä olevalla kaavakkeella. Uimaveden laatua koskevat tiedotteet ja tutkimustulokset viedään ilmoitustaululle säänkestävässä muodossa. Rakenteiden ja välineiden uusiminen ja korjaus eivät sisälly kokonaisurakkaan, ja niistä on sovittava tilaajan kanssa ennen työhön ryhtymistä.

30 Kortti B16 30 ( 31 ) MATONPESUPAIKKOJEN HOITO Matonpesupaikkojen kevätkunnostus suoritetaan kevään aikana siten, että matonpesupaikat ovat käyttökunnossa kesäkuun 1. päivänä. Kesällä matonpesupaikkojen kunto tarkistetaan puhtaanapitokierrosten yhteydessä. Syyskunnostus tulee olla tehtynä lokakuun 7. päivään mennessä. Matonpesupaikkojen kasvillisuuden ja päällysteiden hoito suoritetaan tuotekohtaisten tehtäväkorttien aikataulun mukaisesti. Matonpesupaikat ovat moitteettomassa käyttökunnossa Matonpesupaikan vesipisteiden avaaminen ja sulkeminen tapahtuvat aikataulun mukaisesti. Matonpesupaikan talvisuojaus on paikallaan koko sen ajan, kun paikka ei ole käytössä. Matonpesualue on hoitoluokan mukaisessa kunnossa. Matonpesupaikkojen siisteys todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta. Urakoitsija huolehtii siitä, että vedet kytketään päälle keväällä 1.6. edeltävänä työpäivänä. Tilaajan nimeämä vesiurakoitsija laskuttaa suoraan tilaajaa. Kpl Määräluettelossa ilmoitettu matonpesupaikkojen määrä Keväällä urakoitsija huolehtii siitä, että tilaajan nimeämä vesiurakoitsija tarkastaa ja tarvittaessa kunnostaa vesijärjestelmän riittävän ajoissa ennen matonpesukauden alkua niin, että tarvittavat korjaukset on tehty ennen sitä. Matonpesualueen kevät- ja syyskunnostus sekä muut hoitotyöt tehdään hoitoluokan mukaisesti. Tämän lisäksi kevätkunnostuksessa matonpesupaikan rakenteet ja välineet laitetaan käyttökuntoon. Maalla olevien matonpesupaikkojen talvisuojukset poistetaan, välineet ja rakenteet puhdistetaan ja pestään ja pesupaikan kunto tarkistetaan. Mattomankelin rattaisto voidellaan.

31 31 ( 31 ) Kesän aikana matonpesupaikkojen käyttökuntoisuus sekä vesilaitteiden ja varusteiden kunto tarkistetaan puhtaanapitokierrosten yhteydessä. Erityisesti havainnoidaan tiputtavat hanat ja liitokset sekä puuttuvat vesiosat. Syyskunnostuksessa matonpesupaikat peitetään suojakoteloin, ja ne lukitaan. Urakoitsija huolehtii siitä, että tilaajan nimeämä vesiurakoitsija tarkastaa syksyllä vesijärjestelmän kunnon ja kytkee veden tulon pois päältä jälkeisenä työpäivänä. Vesiurakoitsija laskuttaa suoraan tilaajaa. Korjaustarpeista neuvotellaan tilaajan kanssa. Matonpesupaikkojen kasvillisuuden ja päällysteiden hoito tehdään paikan hoitoluokan mukaisesti noudattaen tuotekohtaisten tehtäväkorttien hoitoohjeita. Matonpesupaikan ympärillä kasvavista puista ja pensaista poistetaan paikan toimintoja haittaavat oksat. Urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan alueita rajaavien metsien reunaa, ja ilmoittamaan vaaraa aiheuttavista puista. Kaatuneet tai kaatumassa olevat puut tulee poistaa heti, jos ne aiheuttavat välitöntä vaaraa. Korjauksissa menetellään niin, että urakoitsija raportoi välittömästi tilaajalle, ja tarvittavista töistä sovitaan yhdessä. Ei talviaikaista hoitoa. Rakenteiden ja välineiden uusiminen ja korjaus eivät sisälly kokonaisurakkaan, ja niistä on sovittava tilaajan kanssa ennen työn tilaamista tai työhön ryhtymistä.

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS :n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 18.11.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Sivu 1 / 5 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Tämän työselostuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt käsittävät rakennusurakkaan kuuluvien viheralueiden hoitotyöt. Takuuajan hoito alkaa vastaanottokatselmuksessa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT MÄÄRITELMIÄ 2 LIIKUNTAPAIKKOJEN PUHTAANAPITO 3

ASIKKALAN KUNTA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT MÄÄRITELMIÄ 2 LIIKUNTAPAIKKOJEN PUHTAANAPITO 3 1 ( 19 ) ASKKALAN KUNTA LKUNTAPAKKOJEN SSÄLLYSLUETTELO MÄÄRTELMÄ 2 LKUNTAPAKKOJEN PUHTAANAPTO 3 KVTUHKAPNTASTEN PALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO 5 LENTOPALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO 8 BEACH VOLLEY KENTTEN KUNNOSSAPTO

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 ( 34 ) VIHERALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUET TELO MÄÄRITELMIÄ 3 KÄSILUMITYÖT 5 PUHTAANAPITO 7 NURMIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO 9 KAUSIKASVIEN HOITO 12 PERENNOJEN HOITO 13 RYHMÄRUUSUJEN

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS n isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 27.12.2012 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ASIKKALAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapito LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELOT 1. YLEISTÄ URAKKAAN

Lisätiedot

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010 1540 LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauh- tuminen, alijäähtynyt

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 9.3.2016 Viheralueiden puhtaanapito 9.3.2016 Nurmikoiden hoito 9.3.2016 Pensaiden ja puiden hoito 9.3.2016 Perennojen ja kevätkukkasipulien hoito 9.3.2016

Lisätiedot

Viherpalveluiden karsinnat

Viherpalveluiden karsinnat Viherpalveluiden karsinnat Talousarvio 2014: säästöjä etsittävä hoidettavien alueiden määrää vähentämällä Karsittavat kohteet sisällytettiin Jyväskylän viherpalveluohjelmaan 2013-2020 Viherpalveluverkon

Lisätiedot

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS 24.2.2015 Sivu 2/11 Sisällysluettelo sivu no Käsitteistä.. 3 Yleistä.. 4 4.1 Yleiset tehtävät.. 4 4.2 Viherrakenteet.. 4 4.2.1 Nurmikot

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 3726/00.06.00/2014 1(6) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikat ovat lasten ja koko perheen oppimiseen, leikkiin ja huolettomaan liikkumiseen tarkoitettuja

Lisätiedot

Sorapintaiset ajoradat (km) laji tyyppi rekisteri I II III Kaikki yht. Ajoradat kesähoito katu 0,1 2,4 7,0 9,5

Sorapintaiset ajoradat (km) laji tyyppi rekisteri I II III Kaikki yht. Ajoradat kesähoito katu 0,1 2,4 7,0 9,5 Jkl:n eteläinen urakka-alue Yhteenveto väylät, pysäköinti 14.3.2012 yhtveto_katu Ajoradat (km) Ajoradat kesähoito katu 10,5 28,4 55,0 93,9 Ajoradat kesähoito yhteensä 10,5 28,4 55,0 93,9 Ajoradat talvihoito

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä.

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä. PALVELUKUVAUS LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN 1176-1177. Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason

Lisätiedot

T Y Ö S E L O S T U S

T Y Ö S E L O S T U S 1(7) Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos Ylläpito TYÖSELOSTUS, YLEISET VIHERALUEET 24.3.2014 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDENHOITO 2014 2015

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa HaKoYki 2014-2017 Kadut Yleistä Yksityistiekäytännöt muuttuvat 30.4.2015 jälkeen, jolloin kaupunki avustaa yksityisteitä enää vain rahallisesti. Urakkaan voi jäädä

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 1 ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014 2015 VIHERHOIDON TYÖKORTIT 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 Yleistä huomioitavaa 4 1.1. Nurmikko A1 5 1.1.1 Vuosittaisten hoitotöiden

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Puistoalueet ovat yleisiä alueita, ne on tarkoitettu oleskeluun, leikkiin, liikuntaan ja lähiluonnon tarkkailuun Vantaan

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 1(6) Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 2(6) ESPOON KAUPUNKI tekninen keskus TYÖSELOSTUS Katu ja viherpalvelut TAPIOLAN YLEISTEN VIHERALUEIDEN HOITO

Lisätiedot

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Karttulan alueurakka 2017 2022 5.4.2017 Lisäkirje 1 Muutoksia ja tarkennuksia 2.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016 Tekninen toimi 14.11.2013 ULKOALUEIDEN HOITO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää seuraavien ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitopalveluista: Tori, Linja-autoasema,

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT TALVIHOITO, PUHTAANAPITO JA NURMIKOIDEN LEIKKAUS (tarjouslomake 4b) 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Tienvarsikalusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tielaitoksen ja muiden ylläpitämiä levähdys- ja pysäköimisalueiden sekä lauttapaikkojen pöytiä, istuimia, katoksia, käymälöitä,

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VIHERYLLÄPIDON TYÖKORTIT 2012

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VIHERYLLÄPIDON TYÖKORTIT 2012 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012-2017/19 VIHERYLLÄPIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA URAKASSA NOUDATETAAN ENSISIJAISESTI TÄMÄN TEHTÄVÄKORTIN LAATUTASON MÄÄRÄÄVIÄ OHJEITA.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa päivitetty 10.3.2015 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

Neljä vuoden aikaa Laadunvalvontaa asiakaskohteessa Osana Proworks palvelut Oy.n toimintaa

Neljä vuoden aikaa Laadunvalvontaa asiakaskohteessa Osana Proworks palvelut Oy.n toimintaa Neljä vuoden aikaa Laadunvalvontaa asiakaskohteessa Osana Proworks palvelut Oy.n toimintaa 2 Säännöllinen aikataulutettu kiertäminen Arviointi asteikko Laadunvalvontaa asiakaskohteessa tehdään tammi-,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Kuntametsien suunnittelun tiekarttahankkeen väliseminaari 30.5.2007 Bjarne Häggman 19.7.2007 1 Viheralueiden hoitoluokitus

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Metsä- ja Viherpäivät 2012 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus /ProAgria Keskukset B hoitoluokat Uudet hoidon laatuvaatimukset

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden ylläpidon tuotteistaminen VÄLIRAPORTTI

Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden ylläpidon tuotteistaminen VÄLIRAPORTTI Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden ylläpidon tuotteistaminen VÄLIRAPORTTI Työn sisältö Mukana Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Tavoitteena yhteinen tuoterakenne,

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

H O I T O T Y Ö S E L O S T U S

H O I T O T Y Ö S E L O S T U S Tarjouspyyntö: Viheralueiden hoitosopimus 2016 Viheralueiden hoitosopimus 2016 H O I T O T Y Ö S E L O S T U S 23.2.2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Käsitteitä... 2 1.2 Viheralueiden hoitoluokitus...

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS 1/7 MYLLYPURON, PUOTINHARJUN JA ROIHUPELLON ALUEIDEN LUMILOGISTIIKKA Lumenvastaanottopaikat Helsingissä on 8 vakituista lumenvastaanottopaikkaa, joista seitsemän sijaitsee maalla (Herttoniemi, Kyläsaari,

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Taloyhtiön pihatalkoo opas

Taloyhtiön pihatalkoo opas Taloyhtiön pihatalkoo opas TALKOOT PAKKOPULLAA VAI MUKAVAA YHDESSÄ TEKEMISTÄ Jotta talkoot olisivat menestys, pitää osallistujien viihtyä! Parhaimmillaan talkoot on tilaisuus, jossa taloyhtiöin yhteishenki

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 5046/05.10.01/2013 Tekninen lautakunta 142 18.12.2013 10 Valtuustokysymys leikkipuistojen ylläpidosta, kunnostamisesta sekä lakkauttamisesta (Kvasia) Valmistelijat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 SISÄLTÖ 1 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELLON ALUEELLA s. 3 1.1 Hoitoluokkien väliset

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO- OHJE LIITE

ASIKKALAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO- OHJE LIITE ASIKKALAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO- OHJE LIITE 15 23.3.2016 Sisältö 1. KUNNOSSAPIDETTÄVÄT KOHTEET 1 1.1 Alueurakkaan kuuluvat kiinteistöpihat 1 2. YLEISET TOIMINTAOHJEET 2 2.2 Yleistä 2 2.3 Kiinteistöpihojen

Lisätiedot

Saap. 22.2.2011 Dnro s65/2011 saap. 24.2.2011 Dnro s74/2011 SISÄLLYS

Saap. 22.2.2011 Dnro s65/2011 saap. 24.2.2011 Dnro s74/2011 SISÄLLYS O.Zacheus, THL UIMAVESIPROFIILI - 16.4.2010 Saap. 22.2.2011 Dnro s65/2011 saap. 24.2.2011 Dnro s74/2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ. Hakkarin alueen reitit

LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ. Hakkarin alueen reitit LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ Hakkarin alueen reitit Tasaisen pohjan leveys 4,0 5 m. Urheilukentän reunoilla ylläpidetään hiihtohalstereita (2 kpl) Pohjan epätasaisuus 5 cm Radat

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka 7.11.2016 Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka Taloyhtiön pihan pensaat ovat osittain varsin hyväkuntoisia, mutta osa alueista on pahoin rikkaruohottuneita, jolloin pensaat kasvavat kituliaasti.

Lisätiedot