H O I T O T Y Ö S E L O S T U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H O I T O T Y Ö S E L O S T U S"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö: Viheralueiden hoitosopimus 2016 Viheralueiden hoitosopimus 2016 H O I T O T Y Ö S E L O S T U S

2 Sisällys 1. YLEISTÄ Käsitteitä Viheralueiden hoitoluokitus Rakennetut viheralueet (A) Muut erikseen määritellyt hoitoluokat Puhtaanapidon jätelajit VIHERRAKENTEET Nurmikot Kevätkunnostus Leikkuu Puut Kevätkunnostus Hoitoleikkuu Rikkakasvien torjunta Pensaat Kevätkunnostus Hoitoleikkuu Rikkakasvien torjunta ja kasvuston siistiminen PÄÄLLYSRAKENTEET Sidotut päällysteet Rikkakasvien torjunta Sitomattomat päällysteet Rikkakasvien torjunta PUHTAANAPITO Puhtaanapidon tavoitetaso Nurmi-, istutus- ja päällysrakennealueet Aluevarusteet ERIKSEEN SOVITTAVAT MAHDOLLISET LISÄ- JA MUUTOSTYÖT RAPORTOINTI, VALVONTA JA LASKUTUS Hoitosopimuspalaverit Laskutusaikataulu

3 1. YLEISTÄ 1.1 Käsitteitä Hoito on säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään viheralueen ja sen eri elementtien käytettävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavat olosuhteet. Hoidolla turvataan viheralueen kehittyminen asetettujen laatuvaatimusten mukaisena. Toimenpiteet kohdistuvat viherrakenteisiin, päällysrakenteisiin ja aluevarusteisiin. Hoito sisältää myös kohteiden kunnon tarkkailun ja vioista raportoimisen tilaajalle. Hoito-käsitettä käytetään kun viheralueen rakennetta ei muuteta. Hoitoon liitetyt tehtävät ovat hoitourakkaan sisällytettyjä tehtäviä, ellei hoitotyöselostuksessa toisin määrätä. Hoitoluokka kuvaa viheralueen yleisilmettä, käyttöä ja laatutasoa. Hoitoluokituksen avulla viheralueet saadaan yleisilmeen, laadun ja kustannustekijöiden puolesta vertailukelpoisiksi. Käytännön hoitotyö tehdään hoitoluokkiin perustuvan hoitotyöselostuksen mukaan. Viheralueiden hoitoluokituksesta ja tähän urakkaan sisältyvistä hoitoluokista on tarkempi kuvaus kappaleessa 1.2 Viheralueiden hoitoluokitus. Kunnossapito on toimintaa, jolla säilytetään kohteen ominaisuudet ja laatutaso, kun normaalit hoitotoimenpiteet eivät ole riittäviä kohteen ja sen eri elementtien ylläpitoon. Kunnossapitotoimet käsittävät lähtökohtaisesti aina materiaalien poistamista ja vaihtamista. Kunnossapitoon liittyvät tehtävät ovat aina erikseen sovittavia töitä, ellei hoitotyöselostuksessa toisin määrätä. Puhtaanapito on osa viheralueiden hoitoa ja käsittää alueiden puhtaanapitotyöt siten, että alueet ovat käyttötarkoituksensa mukaisesti turvallisia, siistejä, liattomia, hajuttomia ja hygieenisiä. Puhtaanapidon tason tulee noudattaa hoitoluokituksen mukaisia tavoitteita alueen yleisilmeestä. Puhtaanapitotehtäviin sisältyy roskien, lian ja töhryjen poisto päällysteiltä, istutusalueilta ja nurmikolta sekä aluevarusteista (poislukien yleisen tien liikennemerkit). Tehtävään sisältyy myös roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus sekä roskien kuljettaminen jätelaitokseen. Puhtaanapidon jätelajit on eritelty tarkemmin kappaleessa 1.3. Puhtaanapidon jätelajit. 1.2 Viheralueiden hoitoluokitus Suomessa viheralueiden hoito perustuu sekä julkisilla että yksityisillä alueilla yleisesti käytössä olevaan hoitoluokitusjärjestelmään sekä luokitusta täydentäviin hoidon laatuvaatimuksiin ja hoitotyöselostuksiin. Taajamien viheralueet on jaettu kolmeen hoitoluokkaan: Rakennetut viheralueet (A) sijaitsevat taajamassa keskeisillä ja näkyvillä paikoilla ja edustavat puistomaista viheraluetyyppiä. 2

4 Avoimet viheralueet (B) ovat asutuksen reuna-alueilla sijaitsevia avoimena pidettäviä maisemapeltoja tai niittyalueita. Taajamametsät (C) ovat erityyppisiä metsäalueita, jotka sijoittuvat taajaman välittömään läheisyyteen tai sen sisälle. Näiden alueiden hoito tapahtuu pääosin metsänhoidollisin työmenetelmin. Em. luokat (A, B ja C) on jaettu edelleen alaluokkiin, jotka erottuvat toisistaan mm. alueen käyttötarkoituksen ja sijainnin, rakentamisasteen, luonnonominaisuuksien ja hoidon laatutavoitteiden ja intensiivisyyden osalta. Alaluokkien sisällä voi olla myös kohdekohtaisia lisäohjeita. Kaikki tähän hoitourakkaan sisältyvät alueet kuuluvat A-hoitoluokkaan (Rakennetut viheralueet). Lisäksi yleisen tien alueella sijaitseville hoitokohteille on tässä hoitotyöselostuksessa määritelty erikseen oma hoitoluokkansa, jota kuitenkin hoidetaan pääsääntöisesti kuten A- hoitoluokan alaluokkia Rakennetut viheralueet (A) Edustusviheralueet (A1) rakennetaan ja ylläpidetään korkeatasoisesti. Niissä on usein myös paljon huoltoa vaativia rakenteita. Edustusviheralueiden hoidon tavoitteena on ylläpitää alueen omaleimaista arkkitehtonista ja puutarhataiteellista ilmettä jatkuvasti edustuskelpoisena. Tämä vaatii usein päivittäistä hoitoa. Havaitut puutteet korjataan välittömästi. Tähän urakkaan ei kuulu A1-luokan kohteita Käyttöviheralueet (A2) ovat viihtyisiä, turvallisia ja toimivia käyttöympäristöjä, jotka rakennetaan viheralueen käytön ja toiminnan ehdoilla. Näille alueille kohdistuu runsasta kulutusta. Kasvillisuuden, rakenteiden ja varusteiden turvallisuutta sekä alueen siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti. Hoidon tavoitteena on viihtyisän ja toimivan käyttöviheralueen ylläpito. Turvallisuutta vaarantavat vauriot on korjattava välittömästi ja muutkin havaitut puutteet kohtuullisen ajan kuluessa. Katualueiden A2-nurmikot ovat taajaman katualueiden säännöllisesti leikattavia nurmikoita, joiden tavoite on antaa hoidettu ja viimeistelty ilme. Käyttö- ja suojaviheralueet (A3) ovat puistomaisia alueita rakennetun ja rakentamattoman ympäristön välissä. Kasvillisuus on yleensä luonnonkasvillisuutta ja rakenteita on vähän. Hoidon tavoitteena on turvata kasvillisuuden monimuotoisuus ja elinvoimaisuus sekä pitää mm. kulkureitit turvallisina. Alueen yleisilme on siisti ja yhtenäinen. Katuviheralueita, jotka eivät sijaitse taajaman keskeisimmillä paikoilla, hoidetaan usein A3-hoitoluokan mukaisesti Muut erikseen määritellyt hoitoluokat Yleisen tien alueella sijaitseville viheralueille on määritelty tässä hoitourakassa oma hoitoluokkansa, Yleisen tien liikenneviheralue (L). Hoitoluokka käsittää katuviheralueita Sysmäntien, Särkilahdentien ja Leppäkorventien ympäristössä. L-hoitoluokan alueita hoidetaan pääosin joko A2- tai A3-luokan mukaisesti, mutta tehtäviin ei sisälly puiden hoitoleikkuita. Lisäksi alueella työskenneltäessä tulee soveltuvin osin noudattaa Destian alueurakan turvallisuusopasta ja -sääntöjä. 3

5 1.3 Puhtaanapidon jätelajit KiinteistöRYL 2009:n mukaisesti jätelajit jaotellaan a) kasvijätteisiin, b) kulttuuriroskiin, c) eritteisiin ja d) muihin alueelle kuulumattomiin esineisiin. Kasvijätteisiin luetaan ruohosilppu, lehdet, oksat, risut ja muut kasviperäiset jätteet. Kulttuuriroskilla tarkoitetaan ihmisen alueelle jättämiä roskia kuten paperiroskia, pulloja, tölkkejä, tumppeja ja pahvilaatikoita ym. Pieniä kulttuuriroskia ovat mm. karkkipaperit, tupakantumpit, pienet tölkit ja pullonkorkit. Häiritseviä kulttuuriroskia ovat pullot, tölkit, pahvilaatikot, muovipussit yms. Myös pienistä roskista voi muodostua häiritseviä, jos niitä on alueella paljon. Vaarallisia roskia ovat esimerkiksi huumeruiskut ja lasinsirut. Ongelmajätettä ovat paristot, akut ja öljyt. Eritteitä ovat ihmisten ja eläinten ulosteet, veri, sylki ja oksennus. Muita alueelle kuulumattomia esineitä ovat mm. kodinkoneet, huonekalut, polkupyörät ja autonrenkaat. Jätteet mukaan lukien keväisin poistettava hiekoitushiekka toimitetaan pienerissä Sysmän jäteasemalle osoitteeseen Koskueentie 7 C, Sysmä. Jätteiden vastaanottamisesta laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja lasku osoitetaan Tilaajalle. 2. VIHERRAKENTEET 2.1 Nurmikot Hoitourakkaan sisältyy nurmikon kevätkunnostus ja leikkuu. Mahdollisista paikkaus-, lannoitus-, kalkitus- ja kastelutöistä sekä syyskunnostuksesta sovitaan aina erikseen Kevätkunnostus A2-hoitoluokassa nurmikolta poistetaan hoitoa ja kasvua haittaava kasvijäte, hiekoitushiekka sekä muut roskat ja alueelle kuulumattomat esineet ja ainekset. Kevätkunnostus tulee olla tehtynä mennessä. Hiekoitushiekat voi kasata väliaikaisesti kohteeseen, mutta kasat tulee poistaa 1 viikon kuluessa kasauksesta. A3-hoitoluokkassa nurmikolta poistetaan hoitoa ja kasvua oleellisesti haittaava kasvijäte, hiekoitushiekka sekä alueelle kuulumattomat esineet ja ainekset. Kevätkunnostus tulee olla tehtynä mennessä. Hiekoitushiekat voi kasata väliaikaisesti kohteeseen, mutta kasat tulee poistaa 1 viikon kuluessa kasauksesta. L-hoitoluokan nurmikolla kevätkunnostus tehdään seuraavasti: - ALUE 15 Sysmäntie - Särkilahdentie A2-hoitoluokan mukaisesti - ALUE 16 Leppäkorventie A3-hoitoluokan mukaisesti. 4

6 Kaikkia hoitoluokkia koskevat ohjeet: - Ennen hoitokoneiden käyttöä varmistetaan, että nurmikko kestää niiden aiheuttaman tallauksen painumatta. - Havaituista paikkaustarpeista ja muista vaurioista raportoidaan tilaajalle Leikkuu Nurmikon roskaisuus tarkistetaan ennen leikkuuta ja vaaraa aiheuttava materiaali poistetaan. Leikkuujäljen tulee olla huolellista ja tasaista. Urakoitsijan tulee huomioida, että hoidettavalla alueella on jyrkkiä rinteitä. Urakkaan kuuluu myös ne nurmialueet, jotka ovat kiinteistön/tilan rajojen ulkopuolella, mutta vakiintuneet osaksi viheraluetta. Nurmikon leikkuu alkaa viikolla 21 ( ) ja päättyy viikolla 41 ( ). Nurmikolla ei tehdä rikkakasvien torjuntaa. A2-hoitoluokassa nurmikolta poistetaan kaikki roskat aina ennen leikkuuta. Nurmikkoa leikataan niin, että sen pituus on 4 12 cm. Nurmikkoa leikataan kerrallaan enintään 1/3 sen pituudesta. Leikkuussa huomioidaan, että leikkuurajat limittyvät riittävästi. Nurmikolle ei saa jäädä alueen käyttöä häiritsevää tai nurmikon kasvua haittaavaa leikkuujätettä. Sitomattomiin päällysteisiin (käytävät, turvasorapintaiset alueet jne.) tai istutusalueisiin rajautuvat nurmialueet rajataan tarvittaessa (kun rajauslinja poikkeaa yli 5 cm) kanttaamalla ja kanttausjäte kerätään pois. Esteiden ympärykset ja rakenteiden reunat eivät saa poiketa nurmikon yleisilmeestä, minkä vuoksi nämä alueet on aina tarvittaessa viimeisteltävä siimaleikkurilla tai muulla soveltuvalla välineellä. Leikkauksen yhteydessä nurmikon viereisille päällysrakennealueille levinnyt leikkuujäte tulee poistaa välittömästi. A3-hoitoluokassa nurmikolta poistetaan leikkuria vaurioittavat roskat ja esineet aina ennen leikkuuta. Nurmikkoa leikataan niin, että sen pituus on 4-20 cm (huom. VHT 14:sta poikkeava määrittely). Nurmikkoa leikataan kerrallaan enintään puolet nurmikon pituudesta. Nurmikon kasvua haittaavaa leikkuujäte poistetaan. Esteiden (mm. puiden rungot) ympärykset ja rakenteiden reunat viimeistellään kahdesti kasvukauden aikana siimaleikkurilla tai muulla soveltuvalla välineellä. L-hoitoluokassa nurmikot leikataan seuraavasti: - ALUE 15 Sysmäntie - Särkilahdentie A2-hoitoluokan mukaisesti - ALUE 16 Leppäkorventie A3-hoitoluokan mukaisesti 2.2 Puut Hoitourakkaan sisältyy vain välttämättömät puiden hoitoleikkaukset sekä erikseen määritellyt kohdekohtaiset tehtävät. Mahdollisista kurottajia tai nostimia vaativista leikkauksista sovitaan aina erikseen. 5

7 2.2.1 Kevätkunnostus Puiden alustoja ei kevätkunnosteta lukuun ottamatta seuraavaa lisäohjetta: Kasvukaudella 2015 istutettujen puiden kasvualusta- ja katepinnoille kerääntynyt hiekoitushiekka ja muut sinne kuulumattomat ainekset poistetaan. Myös eloperäinen kasvijäte poistetaan. Puiden kasvualustoille lisätään tarvittaessa multaa ja katetta. Kuolleet kasvit poistetaan. Kasvukaudella 2015 istutettujen puiden tyvet pidetään nurmikosta ja rikkakasveista vapaana alueelta, joka ulottuu vähintään 30 cm päähän puun rungosta. Kasvukaudella 2015 istutettujen puiden tuennat tarkistetaan niin, että sidokset eivät hankaa tai vioita puun runkoa tai oksia Hoitoleikkuu Hoitoluokissa A2 ja A3 puista leikataan rakennusten rakenteisiin kiinni ottavat oksat, kulkuväylien käyttöä tai hoitoa haittaavat oksat sekä valaisimien, liikennemerkkien ja opasteiden edessä olevat oksat poistetaan. Myös kuolleet oksat poistetaan. Urakkaan kuuluvat automaattisesti kaikki ne em. leikkaukset, jotka voidaan tehdä maasta käsin esim. oksasahalla. Lisäohje leikkuutarpeen arviointia koskien (A2- ja A3-hoitoluokat) Ajoradan yläpuolella oleva vapaa korkeus ajoradalta reunakiven vierestä yläpuolella olevaan esteen on oltava vähintään 4,8 metriä ja jalankulku- ja pyöräteillä vähintään 3 metriä. L-hoitoluokassa ei toimenpiteitä Rikkakasvien torjunta Puiden alustoja ei kitketä lukuun ottamatta seuraavaa lisäohjetta: Kasvukaudella 2015 istutettujen puiden alustat pidetään rikkakasvittomina. Rikkakasvien torjunta suoritetaan mekaanisesti, jolloin rikkakasvi poistetaan juurineen. Työ tehdään niin usein, että alueen yleisilme pysyy siistinä. Kaudella 2015 istutettujen puiden kasvualustoille lisätään tarvittaessa katetta. 2.3 Pensaat Kevätkunnostus A2-hoitoluokassa pensasistutusalueilta poistetaan hoitoa ja kasvua haittaava kasvimassa, edellisen talven aikana kerääntynyt hiekoitushiekka sekä muut roskat ja alueelle kuulumattomat esineet. Kevätkunnostus tehdään nurmikon kevätkunnostuksen yhteydessä, jonka tulee olla tehtynä mennessä. 6

8 A3-hoitoluokassa pensasistutusalueilta poistetaan vain hoitoa ja kasvua oleellisesti haittaava hiekoitushiekka, kasvijäte ja roskat sekä alueelle kuulumattomat esineet. L-hoitoluokassa pensaiden kevätkunnostus tehdään seuraavasti: - ALUE 15 Sysmäntie-Särkilahdentie A2-hoitoluokan mukaisesti - ALUE 16 Leppäkorventie A3-hoitoluokan mukaisesti Hoitoleikkuu A2-hoitoluokassa pensaista poistetaan: - kuolleet ja vahingoittuneet oksat - muodosta uloskasvavat versot ja oksat - kulkuväylille tai muille käyttöalueille kasvavat versot ja oksat - rakenteisiin kiinni ottavat oksat - valaisimia tai opasteita peittävät oksat - istutusalueen ulkopuolelle levinneet juurivesat Kaudella 2015 istutetuista vuorimännyistä ja kääpiövuorimännyistä typistetään vuosikasvaimet. A3-hoitoluokassa pensaista leikataan kulkuväylien tai alueiden käyttöä haittaavat versot ja oksat sekä valaisimia tai liikennemerkkejä peittävät oksat. L-hoitoluokassa pensaiden leikkuu suoritetaan A3-hoitoluokan mukaisesti. Lisäksi pensaista voidaan poistaa sellaiset kasvustot, jotka muodostavat selkeän liikenneturvallisuutta heikentävän näkemäesteen Rikkakasvien torjunta ja kasvuston siistiminen A2-hoitoluokan pensasistutusalueilla rikkakasveja tulee torjua niin, ettei pensaiden reunoilla, alla eikä kasvuston läpi kasva siistiä yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Rikkakasvien torjunta tehdään säännöllisin väliajoin kerran kuukaudessa. Itsekseen kylväytyneet puuntaimet poistetaan. Rikkakasveista puhdistetun kasvualustan pinnan tulee olla siisti. Poistetut rikkakasvit korjataan aina pois, niitä ei saa jättää maastoon. Kasvukaudella 2015 istutetut pensasalueet pidetään rikkakasvittomina. Rikkakasvien torjunta suoritetaan mekaanisesti, jolloin rikkakasvi poistetaan juurineen. Työ tehdään niin usein, että alueen yleisilme pysyy siistinä. Kaudella 2015 istutettujen pensaiden kasvualustoille lisätään tarvittaessa katetta. A3-hoitoluokassa pensaiden lomasta poistetaan pensaskasvuston yli kasvaneet tai pensaskasvua muutoin häiritsevät rikkakasvit sekä itsekseen kylväytyneet puuntaimet. Rikkakasvien 7

9 torjunta tehdään säännöllisin väliajoin kaksi kertaa kasvukauden aikana. Poistetut rikkakasvit korjataan aina pois, niitä ei saa jättää maastoon. L-hoitoluokassa toimitaan A3-hoitoluokan mukaisesti. Kaikkia hoitoluokkia koskeva ohje: Mikäli hoidon yhteydessä havaitaan kuolleita kasveja, tulee niistä raportoida tilaajalle ennen kasvien poistoa. Vas.: Esimerkki pensasistutusalueesta, joka kaipaa kipeästi rikkakasvien torjuntaa ja roskien poistoa. 3. PÄÄLLYSRAKENTEET 3.1 Sidotut päällysteet Sidottuja päällysteitä ovat betonikiveykset ja -laatoitukset, nupu- ja noppakiveykset, kenttäkiveykset, liuskekiveykset, asfaltti ja puupäällysteet. Hoitourakkaan sisältyy sidottujen päällysteiden osalta rikkakasvien torjunta sekä tarvittaessa pesu ja orgaanisen aineksen poisto. Mahdollisia erikseen sovittavia töitä ovat sidottujen päällysteiden korjaukset (esim. laattojen vaihto tai oikaisu) Rikkakasvien torjunta A2-hoitoluokassa päällystealueilta (saumat) tai niiden reunoilta poistetaan siistiä yleisilmettä häiritsevä rikkakasvillisuus kahdesti kasvukauden aikana. Rikkakasvit poistetaan pääosin mekaanisesti juurineen. Rikkakasvit poistetaan myös rakennusten seinustoilta, sokkelin vierustoilta sekä seinustojen ja asfaltin rajapinnasta. Rikkakasvien torjunnasta ei saa jäädä havaittavaa kasvijätettä. Muistomerkkiä ympäröivä noppakiveys pidetään jatkuvasti rikkakasvittomina. Tilannetta seurataan muun hoidon yhteydessä ja työ tehdään niin usein, että kiveys säilyy rikkakasvittomana. 8

10 A3-hoitoluokassa päällystealueilta (saumat) tai niiden reunoilta poistetaan siistiä yleisilmettä häiritsevä rikkakasvillisuus kerran kasvukauden aikana. Rikkakasvit poistetaan pääosin mekaanisesti juurineen. Rikkakasvit poistetaan myös rakennusten seinustoilta, sokkelin vierustoilta sekä seinustojen ja asfaltin rajapinnasta. Rikkakasvien torjunnasta ei saa jäädä havaittavaa kasvijätettä. L-hoitoluokassa sidottujen päällysteiden rikkakasvin torjunta tehdään seuraavasti: - ALUE 15 Sysmäntie - Särkilahdentie A2-hoitoluokan mukaisesti - ALUE 16 Leppäkorventie A3-hoitoluokan mukaisesti. 3.2 Sitomattomat päällysteet Sitomattomia päällysteitä ovat sora-, sepeli- ja murskepinnat. Hoitourakkaan sisältyy sitomattomien päällysteiden osalta rikkakasvien torjunta sekä tarvittaessa eloperäisen jätteen poisto sekä sitomattomien päällysteiden rajaus ja tasaus. Erikseen sovittavia lisätöitä ovat kulutuskerroksen lisääminen mm. rankkasateiden jälkeen Rikkakasvien torjunta A2-hoitoluokassa päällystealueilta poistetaan ruoho- ja puuvartiset rikkakasvit (kuten puiden taimet) ja muu eloperäinen aines kahdesti kasvukauden aikana. Rikkakasvit poistetaan myös rakennusten sokkelin vierustoilta kuten seinustasepelialueilta. Rikkakasvien torjunnasta ei saa jäädä havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasvientorjunta tehdään mekaanisesti ja vain erikseen kemiallisesti. Kemiallista torjuntaa ei saa suorittaa leikkipaikoilla ja niiden läheisyydessä. Muistomerkkiä ympäröivät kivituhkapolut sekä leikkipuiston kivituhka- ja turvasoraalueet pidetään rikkakasvittomina. Työ tehdään niin usein, että polut ja leikkipuiston pohja säilyvät rikkakasveista vapaana. Polkujen rajaus poikkeaa päälinjasta max. 5 cm. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös, että kivituhka- ja turvasora-alueet ovat kauttaaltaan tasaiset ja tarvittaessa kulutuskerros tasoitetaan haraamalla. A3-hoitoluokassa päällystealueilta poistetaan ruoho- ja puuvartiset rikkakasvit (kuten puiden taimet) ja muu eloperäinen aines kerran kasvukauden aikana. Rikkakasvit poistetaan myös rakennusten sokkelin vierustoilta kuten seinustasepelialueilta. Rikkakasvien torjunnasta ei saa jäädä havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasvientorjunta tehdään mekaanisesti ja vain erikseen kemiallisesti. Kemiallista torjuntaa ei saa suorittaa leikkipaikoilla ja niiden läheisyydessä. L-hoitoluokassa ei toimenpiteitä (ei sitomattomia päällysteitä) 9

11 4. PUHTAANAPITO Viheralueiden puhtaanapidon tehtäväkokonaisuuteen sisältyy: Irtoroskien ja muiden satunnaisten jätteiden poisto hoitosopimukseen rajatuilta ulkoalueilta. Aluevarusteiden puhtaanapito ja kunnon seuranta Roska-astioiden tyhjennys sekä tarvittaessa puhdistus ja pesu (poislukien kiinteistö-/ toimija-kohtaiset jäteastiat) Roskien kuljettaminen jätelaitokseen (Sysmän Jäteasema, Koskueentie 7 C) Irtonaisten penkkien kuljetus tilaajan osoittamaan varastoon ennen lumentuloa Aluevarusteiksi luetaan kaikki urakka-alueella ulkotiloissa sijaitsevat kadunkalusteet (penkit, roskakorit, valaisinpylväät jne.), leikkivälineet sekä aidat, kaiteet, opastetaulut ja tienviitat poislukien yksityisten toimijoiden aluevarusteet sekä L-hoitoluokan alueella olevat liikennemerkit ja opasteet. Nurmialueiden roskien poisto koordinoidaan nurmikon leikkauksen kanssa; roskat poistetaan aina ennen nurmikon leikkuuta (kts. kohta 2.1.2). Istutus- ja päällysrakennealueiden roskien poisto on suositeltavaa suorittaa samassa yhteydessä. Ihmisen terveydelle vaaraa aiheuttavat roskat, kuten huumeneulat ja lasi, on poistettava alueelta välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. Hoitosopimusalueella sijaitsevien roskakorien tilaa tarkkaillaan muun hoidon yhteydessä ja korit tyhjennetään ja puhdistetaan aina tarpeen mukaan. Leikkivälineiden turvallisuustarkastukset eivät kuulu tähän urakkaan. Urakoitsijalla on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaurioista niin leikkivälineiden kuin muiden aluevarusteiden osalta. 4.1 Puhtaanapidon tavoitetaso Kaikki hoitourakkaan rajatut alueet aluevarusteineen pidetään puhtaana siten, että ne ovat käyttötarkoituksensa mukaisesti turvallisia, siistejä, liattomia, hajuttomia ja hygieenisiä. Puhtaanapidon taso noudattaa hoitoluokituksen mukaisia tavoitteita alueen yleisilmeestä Nurmi-, istutus- ja päällysrakennealueet A2-hoitoluokkaan kuuluvilla nurmi-, istutus- ja päällysrakennealueilla voi olla satunnaisesti vähän pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä ja eritteitä. Alueelle kuulumattomat esineet ja vaaralliset roskat poistetaan ensi tilassa. Kohteen roskaisuus tarkistetaan viikoittain. Muistomerkkiä ympäröivä nurmi, noppakiveys ja kivituhkapolut sekä alueella sijaitseva leikkipuisto pidetään lähtökohtaisesti kulttuuriroskista, kasvijätteestä, 10

12 eritteistä ja alueelle kuulumattomista esineistä vapaana. Kohteen roskaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti alueen muun hoidon yhteydessä. A3-hoitoluokan nurmi-, istutus- ja päällysrakennealueille voi kertyä satunnaisesti jonkin verran kulttuuriroskia, kasvijätettä ja eritteitä. Alueelle kuulumattomat esineet poistetaan mahdollisimman pian. Alueen käyttöä häiritsevät tai vaarallisiksi luokiteltavat roskat poistetaan ensi tilassa. Kohteen roskaisuus tarkistetaan joka toinen viikko. L-hoitoluokassa nurmi-, istutus- ja päällysrakennealueilla puhtaanapito suoritetaan seuraavasti: - ALUE 15 Sysmäntie-Särkilahdentie A2-hoitoluokan mukaisesti - ALUE 16 Leppäkorventie A3-hoitoluokan mukaisesti Aluevarusteet A2-hoitoluokassa aluevarusteiden yleisilme on siisti. Pieniä kulttuuriroskia voi esiintyä satunnaisesti vähäisiä määriä. Häiritsevät ja vaaralliset kulttuuriroskat sekä eritteet ja aluevarusteisiin kuulumattomat esineet tulee poistaa ensi tilassa. Aluevarusteiden puhtaus tarkistetaan silmämääräisesti viikoittain muun hoidon yhteydessä. Aluevarusteet pestään keväällä, jos ne eivät ole puhtaat. Muistomerkki alustakivineen pestään keväisin ja sen jälkeen aina tarvittaessa niin, että muistomerkki on jatkuvasti kulttuuriroskista, kasvijätteestä, eritteistä ja alueelle kuulumattomista esineistä vapaana. Kohteen roskaisuus tarkistetaan kerran viikossa. n leikkikenttä ja ALUE 13 Ulpukkapuisto Leikkipuistoissa sijaitsevien aluevarusteiden tulee olla jatkuvasti puhtaita. Aidoissa, porteissa, puomeissa ja kaiteissa sallitaan vähäinen kasvillisuudesta tai sadeveden roiskeista aiheutuvat lika. Muut töhryt ja lika poistetaan mahdollisimman pian. A3-hoitoluokassa aluevarusteissa voi satunnaisesti esiintyä kulttuuriroskia jonkin verran, niin että ne eivät häiritse alueen yleisilmettä tai aluevarusteiden käyttöä. Vaaralliset roskat poistetaan ensitilassa. L-hoitoluokassa aluevarusteiden puhtaanapito tehdään seuraavasti: - ALUE 15 Sysmäntie-Särkilahdentie A2-hoitoluokan mukaisesti - ALUE 16 Leppäkorventie A3-hoitoluokan mukaisesti. 11

13 5. ERIKSEEN SOVITTAVAT MAHDOLLISET LISÄ- JA MUUTOSTYÖT Mahdollisten lisä- ja muutostöiden osalta on tarjouslomakkeessa (tarjouspyynnön liite 3) pyydetty yksikköhintoja ( /h, alv 0%) huolto-/aputyön, työnjohdon sekä erilaisten konetöiden osalta. Mahdolliset lisätyöt voivat käsittää mm. seuraavia tehtäviä: Istutus- ja kylvötyöt Istutustyöt käsittävät uusien kasvien istuttamisen poistettujen kasvien tilalle. Kylvötyöt käsittävät nurmikon paikkauksen kylvönurmikolla. Paikkauksessa kuollut kasviaines poistetaan, pintamaa kuohkeutetaan ja tasataan, sekä lisätään tarvittava määrä kasvualustaa. Paikattavalle alalle kylvetään sopivaa siemenseosta, kylvös peitetään, tiivistetään ja kastellaan. Kylvös pidetään kosteana itämiseen asti. Raivaustyöt Kaavateiden liittymien ja risteysten näkemäalueiden raivaus Näkymien avaus vesistöön ja muille avoimille alueille Taimikon harvennus Sitomattomien päällysrakenteiden kulumisen paikkaus Kulutuskerroksen lisääminen tehdään kohtiin, joissa kulutuskerros on kulunut tai syöpynyt. Periaatteena on, että kulutuskerroksen paksuus on vähintään 40 mm. Materiaalin tulee olla väriltään ja laadultaan yhtenäistä. Yksittäisten laattojen vaihto tai oikaisu Yksittäisten laattojen tai laatoituksen osien oikaisu tai vaihto niin että päällyste on mitoiltaan, väreiltään ja ladontakuvioltaan vastaavaa kuin paikalla oleva päällyste. Päällyste asennetaan vastaavalle pohjalle kuin olemassa oleva päällyste on asennettu. Kastelutyöt Kastelutyöt tulevat kyseeseen mm. nurmikon paikkauksen yhteydessä, jolloin kylvöstä kastellaan säännöllisesti, kunnes se alkaa itää. Kastelua vaativat myös paikkausistutukset ja muu kasvillisuus pitkinä poutakausina. Urakoitsijalla tulee olla kasteluun tarvittava välineistö (kasteluletkut ja -kannut) Pensaiden hoito-/alasleikkuut Muut kuin tässä hoitotyöselostuksessa määritellyt hoitoleikkuut sekä alasleikkuut. Pensaiden alasleikkauksella uudistetaan kasvien ränsistynyt versosto kerralla. Alasleikkuu parantaa versoston tiheyttä ja kukintaa sekä kasvien ulkonäköä yleensä. Alasleikkauksessa katkaistaan kaikki kasvustohaarat mm korkuisiksi. Puiden hoitoleikkuut Muut, kuin tässä hoitotyöselostuksessa määritellyt hoitoleikkuut esim. leikkuut, joihin tarvitaan kurotinta. Huom! Tarvittaviin materiaalihankintoihin mahdollisuus lisätä 12% yleiskulua. 12

14 6. RAPORTOINTI, VALVONTA JA LASKUTUS 6.1 Hoitosopimuspalaverit Työn toteutus tarkastetaan ja todetaan hyväksytysti tehdyksi ja laskutuskelpoiseksi hoitosopimuspalaverissa, joka järjestetään sopimuskauden aikana viidesti seuraavan aikataulun mukaisesti: Aloituspalaveri mennessä käytännön järjestelyistä sopiminen tarvittavien lähtötietojen (mm. yksityiskohtaisemmat kartat) toimittaminen alueiden esittely Työpalaveri I mennessä todetaan kevätkunnostukset tehdyiksi (15.5 mennessä) todetaan viheralueet hoitoluokan tavoitteen mukaisessa kunnossa oleviksi / todetaan havaitut puutteet keskustellaan ajankohtaisista toimista mm. rikkakasvien torjunta todetaan 1. erän laskutuskelpoisuudesta keskustellaan mahdollisista lisä- muutostyötarpeista mm. kastelun tarve Työpalaveri II mennessä todetaan viheralueet hoitoluokan tavoitteen mukaisessa kunnossa oleviksi / todetaan havaitut puutteet keskustellaan ajankohtaisista toimista mm. rikkakasvien torjunta keskustellaan mahdollisista lisä- muutostyötarpeista mm. kastelun tarve Työpalaveri III mennessä todetaan viheralueet hoitoluokan tavoitteen mukaisessa kunnossa oleviksi / todetaan havaitut puutteet keskustellaan ajankohtaisista toimista mm. rikkakasvien torjunta todetaan 2. erän laskutuskelpoisuudesta keskustellaan mahdollisista lisä- muutostyötarpeista mm. kastelun tarve Päätöspalaveri mennessä todetaan viheralueet hoitoluokan tavoitteen mukaisessa kunnossa oleviksi / todetaan havaitut puutteet todetaan 3. erän laskutuskelpoisuudesta keskustellaan kaudesta kokonaisuutena: risut ja ruusut, muutokset hoitotyöselostukseen Palavereissa käydään läpi hoitosopimuksen mukaiset ajankohtaiset toimenpiteet ja sovitaan mahdollisista lisätöistä. Palaverien yhteydessä tehdään tarvittaessa myös maastotarkastuksia. Työpalaverit ja maastotarkastukset ovat osa hoitosopimusta ja niistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää tarjouksessa ilmoitettuun hoitourakkahintaan. 13

15 6.2 Laskutusaikataulu Hoitourakka laskutetaan kolmessa tasasuuressa maksuerässä, joiden laskutuskelpoisuus todetaan edellä kuvatun mukaisesti hoitosopimuspalavereiden yhteydessä. Mikäli työssä todetaan merkittäviä puutteita, on puutteet korjattava ennen erän laskuttamista. 1.ERÄ 1/3 hoitourakkahinnasta Laskutuskelpoinen kun työpalaveri I pidetty ja erän laskutuskelpoisuus todettu 2.ERÄ 1/3 hoitourakkahinnasta Laskutuskelpoinen kun työpalaveri III pidetty ja erän laskutuskelpoisuus todettu 3. ERÄ 1/3 hoitourakkahinnasta Laskutuskelpoinen kun päätöspalaveri pidetty ja erän laskutuskelpoisuus todettu Mahdolliset lisätyöt veloitetaan erikseen tuntityöperusteisesti kuukausittain tai sopimuksen mukaan. Sysmässä SYSMÄN KUNTA Tekninen palvelukeskus 14

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS :n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 18.11.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS n isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 27.12.2012 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS 24.2.2015 Sivu 2/11 Sisällysluettelo sivu no Käsitteistä.. 3 Yleistä.. 4 4.1 Yleiset tehtävät.. 4 4.2 Viherrakenteet.. 4 4.2.1 Nurmikot

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Sivu 1 / 5 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Tämän työselostuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt käsittävät rakennusurakkaan kuuluvien viheralueiden hoitotyöt. Takuuajan hoito alkaa vastaanottokatselmuksessa

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 9.3.2016 Viheralueiden puhtaanapito 9.3.2016 Nurmikoiden hoito 9.3.2016 Pensaiden ja puiden hoito 9.3.2016 Perennojen ja kevätkukkasipulien hoito 9.3.2016

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

T Y Ö S E L O S T U S

T Y Ö S E L O S T U S 1(7) Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos Ylläpito TYÖSELOSTUS, YLEISET VIHERALUEET 24.3.2014 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDENHOITO 2014 2015

Lisätiedot

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Kuntametsien suunnittelun tiekarttahankkeen väliseminaari 30.5.2007 Bjarne Häggman 19.7.2007 1 Viheralueiden hoitoluokitus

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 SISÄLTÖ 1 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELLON ALUEELLA s. 3 1.1 Hoitoluokkien väliset

Lisätiedot

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Metsä- ja Viherpäivät 2012 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus /ProAgria Keskukset B hoitoluokat Uudet hoidon laatuvaatimukset

Lisätiedot

ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 1 ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014 2015 VIHERHOIDON TYÖKORTIT 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 Yleistä huomioitavaa 4 1.1. Nurmikko A1 5 1.1.1 Vuosittaisten hoitotöiden

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa HaKoYki 2014-2017 Kadut Yleistä Yksityistiekäytännöt muuttuvat 30.4.2015 jälkeen, jolloin kaupunki avustaa yksityisteitä enää vain rahallisesti. Urakkaan voi jäädä

Lisätiedot

Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi

Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi Luennon sisältö Yleistä Hoitoluokitus Kevätkunnostus Paikkaus Lannoitus ja kalkitus Leikkaus ja niitto Rajaus Rikkakasvitorjunta Kastelu ja kastelujärjestelmien

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 1(6) Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 2(6) ESPOON KAUPUNKI tekninen keskus TYÖSELOSTUS Katu ja viherpalvelut TAPIOLAN YLEISTEN VIHERALUEIDEN HOITO

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VIHERYLLÄPIDON TYÖKORTIT 2012

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VIHERYLLÄPIDON TYÖKORTIT 2012 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012-2017/19 VIHERYLLÄPIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA URAKASSA NOUDATETAAN ENSISIJAISESTI TÄMÄN TEHTÄVÄKORTIN LAATUTASON MÄÄRÄÄVIÄ OHJEITA.

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka 7.11.2016 Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka Taloyhtiön pihan pensaat ovat osittain varsin hyväkuntoisia, mutta osa alueista on pahoin rikkaruohottuneita, jolloin pensaat kasvavat kituliaasti.

Lisätiedot

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016 Tekninen toimi 14.11.2013 ULKOALUEIDEN HOITO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää seuraavien ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitopalveluista: Tori, Linja-autoasema,

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24%

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% Alue Kustannuslaji kuvaus määrä yksikkö hinta/yks kokonaishin ta Kunnanvirasto Puiden/pensaiden hoitoleikkaus

Lisätiedot

Viheralueiden hoitoluokat. Akaan puistoalueiden tulevat hoitoluokat

Viheralueiden hoitoluokat. Akaan puistoalueiden tulevat hoitoluokat Viheralueiden hoitoluokat Akaan puistoalueiden tulevat hoitoluokat Mikä on viheralue? Taajaman viheralueita ovat virkistysalueet, puistot, ulkoiluun ja urheiluun liittyvät viheralueet, avoimet niityt,

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa päivitetty 10.3.2015 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Tampereen keskusta-alue. Puhtaanapitoluokitus 2013

Tampereen keskusta-alue. Puhtaanapitoluokitus 2013 Tampereen keskusta-alue Puhtaanapitoluokitus 2013 Työn tausta, tavoitteet ja rajaukset Keväällä 2010 luotiin Tampereen Keskustan yleisille alueille puhtaanapitoluokitus Kadut Viheralueet Puistot Torit

Lisätiedot

ULKOALUEIDEN HOIDON PALVELUKUVAUS

ULKOALUEIDEN HOIDON PALVELUKUVAUS KOSKELANTALOT OY 1 PL 69 LIITE 1 35801 MÄNTTÄ LY 0529095-9 ULKOALUEIDEN HOIDON PALVELUKUVAUS 1 ULKOALUEIDEN HOITO 1.1 Yleistä Ulkoalueiden hoito on kiinteistönhoitoa, joka kohdistuu rakennuksen ulkopuolisiin

Lisätiedot

ULKOALUEIDEN HOIDON TYÖSELOSTUS

ULKOALUEIDEN HOIDON TYÖSELOSTUS AS. OY TINAKARTANO Parivaljakonkuja 2, 00410 Helsinki ULKOALUEIDEN HOIDON TYÖSELOSTUS 19.6.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Heta Seppälä Sivu 2/11 SISÄLLYSLUETTELO Käsitteistä... 3

Lisätiedot

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Karttulan alueurakka 2017 2022 5.4.2017 Lisäkirje 1 Muutoksia ja tarkennuksia 2.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Tienvarsikalusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tielaitoksen ja muiden ylläpitämiä levähdys- ja pysäköimisalueiden sekä lauttapaikkojen pöytiä, istuimia, katoksia, käymälöitä,

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010 1540 LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauh- tuminen, alijäähtynyt

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT TALVIHOITO, PUHTAANAPITO JA NURMIKOIDEN LEIKKAUS (tarjouslomake 4b) 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Kunnossapidon laatu. Tielaitos. Tienvarsikalusteiden kuntoluokitus 1'. Kunnossapidon ohjaus. Tuotannon palvelukeskus

Kunnossapidon laatu. Tielaitos. Tienvarsikalusteiden kuntoluokitus 1'. Kunnossapidon ohjaus. Tuotannon palvelukeskus Kunnossapidon laatu Tielaitos Tienvarsikalusteiden kuntoluokitus : 1'. Kunnossapidon ohjaus Helsinki 1994 Tuotannon palvelukeskus Kunnossapidon laatu Tienvarsikalusteiden kuntoluokitus Tielaitos Tuotannon

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITO-OHJEET

VIHERALUEIDEN HOITO-OHJEET 1 (7) VIHERALUEIDEN HOITO-OHJEET KEVÄT HOITO Lannoita puut ja pensaat kevätlannoitteella (Kemiran puutarhan yleislannos 1 dl / pensas (5-10 kg / aari) tai Biolanin lannoiteaineet 20 30 l/ aari) annosteluohjeet

Lisätiedot

3521.1 Nurmikoiden materiaalit Vaatimukset Kukin siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset.

3521.1 Nurmikoiden materiaalit Vaatimukset Kukin siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset. 1 35 Viherrakentaminen 3521 Kylvönurmikon tekeminen 3521.1 Nurmikoiden materiaalit Kukin siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset. Siemenkauppiaiden liiton siemenseosluokituksen

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

TILAAJA TUOTTAJA päivä Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen

TILAAJA TUOTTAJA päivä Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen TILAAJA TUOTTAJA päivä 11.12.2012 Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen Ritva Keko / Rakennusvirasto Helsingin kaupunki LUENNON SISÄLTÖ: Takuuajan hoito kuinka

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS Postiosoite/Postadress Käyntiosoite/Besöksadress Puhelin/Telefon Fax Sähköposti/E-post Kotisivu/Hemsida PL 185, 00101 Helsinki Keskuskatu 8, 7 krs. (09) 5840

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS. Tyrnävän kunta, Tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2013

TYRNÄVÄN KUNTA VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS. Tyrnävän kunta, Tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2013 TYRNÄVÄN KUNTA VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS Tyrnävän kunta, Tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2013 SISÄLTÖ 1 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT s. 3 1.1 Hoitoluokkien väliset erot s. 4 1.2 A Rakennetut viheralueet

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 3726/00.06.00/2014 1(6) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti

Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti Maija Elo, Aino-Kaisa Nuotio Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: Aino-Kaisa Nuotio, Turun moottoritie ISBN 951-803-016-2 TIEH 2200018-03

Lisätiedot

KH 85-00420 PIHA-ALUEIDEN KASVILLISUUDEN HOITO SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 KÄSITTEITÄ

KH 85-00420 PIHA-ALUEIDEN KASVILLISUUDEN HOITO SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 KÄSITTEITÄ KH 85-00420 OHJEET maaliskuu 2009 1 (22) korvaa KH 85-00271 PIHA-ALUEIDEN KASVILLISUUDEN HOITO Tässä ohjekortissa esitettyjä ohjeita käytetään kiinteistöjen piha-alueiden kasvillisuuden hoidossa viherrakentamisen

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO NUR MIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO PERENNOJEN HOITO SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO

MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO NUR MIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO PERENNOJEN HOITO SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO 1 ( 31 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO B VIHERALUEET MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot