ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1

2 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä. Hankesuunnitelma on hankkeen toteutuksen ensimmäinen ja tärkein työvaihe. Suunnitelmassa määritellään tilaajan tarpeet, toteutukselle asetettavat kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatu- ja palvelutasovaatimukset. Suunnitemassa esitetään myös vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat, johon liittyy mm. nykyisten rakennusten käyttökelpoisuuteen liittyvä arviointi. Hankesuunnitelma tarjoaa lähtökohdat arkkitehti-, rakenne- ja LVI suunnittelun ohjaukseen ja teettämiseen sekä urakoiden kilpailuttamiseen kaupunginjohtaja nimitti Alangon alueen päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnittelutyöryhmään seuraavat henkilöt (Liite 1): puheenjohtajaksi sivistysjohtaja Mika Kamusen, sihteeriksi suunnittelija Riina Rintamäen, perusturvajohtaja Piia Aron, päivähoidon johtaja Kirsi Rytkösen ja rehtori Seppo Smolanderin. Työryhmän toimintaan ovat asiantuntijajäseninä osallistuneet myös kaupungingeodeetti Tapio Moisio, kaavoittaja Heikki Joensuu, projektityöntekijä Markus Erkkilä, Hopearinteen ravitsemuspäällikkö Eija Pouhula, keskuskeittiön ravitsemuspäällikkö Leena Luomanen, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala, rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko, liikuntatoimenjohtaja Hannu Kankaanpää ja Heli Hyvärinen- Näykki toimiessaan viransijaisena liikuntatoimenjohtajana. Lähtökohta Alangon alueen päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnitelman tekemiseen pohjautuu seuraaviin seikkoihin: - Kevään 2012 aikana Liuhtarin koulun oppilaat/henkilöstö siirtyivät toimimaan väistötiloihin kiinteistössä ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. - Liuhtarin oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän voimakas kasvu Liuhtarin koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu alkoi Ritamäen koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän voimakas kasvu lähitulevaisuudessa lähinnä Ritavuoren asuntoalueen voimakkaan rakentumisen kautta. - Ritavuoren asuntoalueelle suunnitellun päiväkodin rakentaminen lähitulevaisuudessa. - Yleis- ja asemakaavan suunnittelu/tekeminen Alangon alueelle - Keväällä 2012 pidetyssä päiväkoti-koulu valtuustoseminaarissa päättäjiltä tuli voimakas viesti, että myös erityiskoulun, keskuskeittiöiden, kansalaisopiston teknisen työn tilojen ja liikuntatilojen huomioiminen suunnittelussa pitää ottaa keskeisesti huomioon. Lisäksi hankesuunnittelussa on huomioitu tehty valtuustoaloite, jossa esitetään selvitettäväksi Liuhtarin koulun saneerauskustannukset. (Liite 2) Eli uutena vaihtoehtona on korvata Liuhtarin koulu (peruskoululuokat 0-6), Ritamäen koulu (peruskoululuokat 3-6), Ritavuoren koulu (peruskoululuokat 0-2), Ritavuoren päiväkoti ja Hautasen erityiskoulu (peruskoululuokat 0-9) yhdellä päiväkoti-koulukeskuksella Alangon alueelle. Alangon päiväkoti-koulun yhteyteen rakennetaan iso liikuntasali ja keskuskeittiö. Uusilla kaavoitetuilla asuinalueilla oppilasmäärä lisääntyy voimakkaasti. Alangon päiväkotikoulukeskuksen keskeinen sijainti kaupungissa takaa oppilaiden riittävyyden koululle myös tulevaisuudessa. Päiväkoti-koulu rakennetaan Ritamäen koulun ja Liuhtarin koulun välimaastoon. Ritamäen koulun ja Liuhtarin koulun välimatka on noin 2,5 km. 2

3 Kuva 1 Keskusta-alueen kouluverkko vuodelta Keskusta-alueen päiväkotiverkko ja 0-6 vuotiaiden sijoittuminen liitteenä (Liite 3) 3

4 Kuva 2 Hajautettu ja keskitetty malli 4

5 SISÄLLYSLUETTELO ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA... 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA NYKYTILANTEEN ANALYYSI JA NYKYISTEN TOIMITILOJEN PUUTTEET Kohteen kuvaus Liuhtarin ja Ritamäen koulut Hautasen erityiskoulu Päivähoito Liikuntatilat Ruoanjakelu ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö (Perusturvan alainen) Asemakaavalliset tiedot Alangon suunnittelualue Liuhtarin koulu Ritamäen koulu Hautasen erityiskoulu Päivähoito Liikuntatilat Ruoanjakelu- ja valmistus Kuvaus käyttäjän toiminnasta Liuhtarin koulu Ritamäen koulu Hautasen erityiskoulu Päivähoito Ruoanjakelu ja valmistus Henkilökunta Nykyinen henkilöstörakenne Liuhtarin-, Ritamäen- ja Hautasen koulut (lv ) Päivähoidon henkilöstörakenne v Ruoanjakelu- ja valmistus henkilöstörakenne v VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU

6 2.1. Kuvaus käyttäjän toiminnasta Yleistä Päivähoito Liikuntatilat Ruoanjakelu- ja valmistus Henkilökunta Koulu Päivähoito TOIMINNAN KUVAUS (uudisrakennus) Kuvaus käyttäjän toiminnasta Henkilökunta Tilojen käyttö Tilojen yleiset perustelut HUONETILAOHJELMA Huonetilaohjelma SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Tonttialueen käyttösuunnitelma Maaperätutkimus Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Ympäristö/ kaupunkikuva Liikenne Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset TOTEUTTAMISAIKATAULU PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS Perustamiskustannukset Kustannukset Irtaimisto Rakennusten ylläpitokustannukset VAPAUTUVIEN RAKENNUSTEN JATKOKÄYTTÖ Valtuustoseminaari YHTEENVETO

7 1. NYKYTILANTEEN ANALYYSI JA NYKYISTEN TOIMITILOJEN PUUTTEET 1.1. Kohteen kuvaus Liuhtarin ja Ritamäen koulut Liuhtarin koulu on rakennettu 1954 ja Ritamäen koulu Molemmat rakennukset ovat lähes alkuperäisessä kunnossa. Koulurakennukset ovat samanlaisia, toistensa peilikuvia. Molemmat koulut ovat kivirakenteisia ja kerroksia on kellarin lisäksi kaksi. Koulut on suunnitellut arkkitehti Viljo Saarinen. Kummankaan koulun taso ei vastaa nykyhetken tarpeita ja molempien tekninen kunto on välttävä. Oppilasmäärä alueella on kasvussa. Liuhtarin koulu sijaitsee Lapualla Kuortaneentien varressa osoitteessa Ränkimäentie 2. Liuhtarin koulun hankesuunnittelu on tehty L2 tasolle asti. Hankesuunnittelun edettyä todettiin, että peruskorjausaste on niin korkea, ettei korjausrakentaminen ole järkevää. Oppilaiden ja henkilökunnan oireilun takia Liuhtarin koulussa tehtiin sisäilmatutkimuksia keväällä Tutkimustulokset ylittivät annetut ohjearvot ja Liuhtarin koulu suljettiin maaliskuussa Liuhtarin koulun oppilaat opiskelevat väliaikaisissa väistötiloissa. Ritamäen koulu sijaitsee Alajärventien tuntumassa osoitteessa Kaunistontie 10. Ritamäen koulun sisäilmatutkimuksissa ei ole todettu haitallisia arvoja. Ritamäen koulussa on tehty väliaikaisratkaisuja ilmanvaihdon parantamiseksi luokkakohtaisilla ilmanvaihtokoneilla. Liuhtarin koulu (oppilaita 155) Liuhtarin koulurakennuksessa todettujen mikrobi- ja sisäilmaongelmien takia koulu on määrätty käyttökieltoon. Maaliskuusta 2012 lähtien koulu on toiminut väistötiloissa. Lukuvuonna väistötiloina toimivat 0-2 luokkien osalta Liuhtarin koulun pihalla olevat parakit ja asuntolarakennuksen väliaikaistilat. Luokkien 3-6 väistötiloina lukuvuosina toimivat Vanhan Paukun alueella entisen työkalutehtaan 2. kerroksen tilat sekä päärakennuksessa kansalaisopiston ja musiikkiopiston tilat. Lisäksi ruokala on sijoitettu ns. vanhaan tehtaanjohtajan asuntoon. Ritamäen koulu (oppilaita 123) Ritamäen koulu, Liuhtarin koulun tapaan, on saavuttanut käyttöikänsä pään luvun pedagogisilla ajatuksilla rakennettu koulu ei täytä nykypäivän vaatimuksia. Tilat ovat ahtaat ja puutteelliset. Lisäksi Ritamäen koulun alueen oppilasmäärä kasvaa nopeasti ja vuodesta 2014 lähtien osa oppilaista joudutaan sijoittamaan koulun ulkopuolisiin väliaikaistiloihin. 7

8 Kuva 3 Liuhtarin ja Ritamäen koulut sekä suunniteltu Alangon päiväkoti-koulun sijoittuminen Hautasen erityiskoulu Hautasen erityiskoulussa on 28 oppilasta. Erityiskoulun tilat on saneerattu asuntorakennukseen. Tilat ovat erityiskoululle epäkäytännölliset ja oppilasmäärään nähden riittämättömät. Koulusta puuttuu muun muassa liikunta- ja käsityötilat kokonaan. Uudistuneen perusopetuslain mukaan kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus opiskella yleisopetuksen ryhmissä mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä tämä ei toteudu, sillä Hautasen erityiskoulun oppilaat ovat erillään muiden koulujen toiminnasta Päivähoito Lapualla on kuusi päiväkotia; päiväkoti Kissankello (105 paikkaa), Liuhtarin päiväkoti (42 paikkaa), Päivärannan päiväkoti (21 paikkaa), Jokilaakson päiväkoti (21 paikkaa), Mustikan päiväkoti (21 paikkaa) ja Myllypolun päiväkoti (28 paikkaa). Päiväkodit sijaitsevat noin 3,5 km säteellä toisistaan. Ryhmäperhepäiväkoteja, kunnan omia on 13, joista tilapäisiä ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä on kuusi. Ostopalveluna tuotettuja ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä on viisi. Perhepäivähoitajia on 55. Lapsia päiväkodeissa on n. 245, ryhmäperhepäivähoidossa n. 220 ja perhepäivähoidossa n

9 Lapuan kaupungin päiväkodit ovat Kissankellon- ja Liuhtarin päiväkotia lukuun ottamatta saneerattu vanhoista asuintiloista. Huoneistojen käyttötarkoituksen muuttaminen asuintilasta päiväkodiksi asettaa aina haasteita päiväkodin tilojen toimivuuden, ilmastoinnin ja tilamitoituksen suhteen. Myllypolun päiväkoti on siirtynyt 12/2012 väistötiloihin terveystarkastajan suosituksen mukaisesti. Myllypolun päiväkodin tilat vaativat laajempaa selvitystä sisäilmaongelmien aiheuttajista sekä tarvittavista korjauksista. Mustikan päiväkodin tilamitoitus päiväkodin erilaisiin toimintoihin tulee selvittää. Päivärannan päiväkodin tilat vaativat kokonaissuunnitelman kiinteistön käytöstä ja tarvittavista korjauksista. Liuhtarin päiväkodin tilat soveltuvat toimintaan mutta mitoitusperusteita tulee tarkastella vuosittain lapsiryhmään suhteuttaen. Päiväkoti Kissankellon ja Jokilaakson päiväkodin tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja tilamitoitukseltaan sopivat. Useiden tilapäisten ryhmäperhepäivähoito-yksiköiden tilat ovat epäkäytännölliset ja ahtaat, myös ilmanvaihdossa on ajoittaisia puutteita. Väestökehitys on Lapualla positiivinen. Päivähoitoikäisten lasten kasvu ja ennuste aikavälillä on n. 50 lasta (tilastokeskus). Päivähoidossa olevien lasten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Maaliskuussa 2008 päivähoidossa on ollut n. 610 lasta kun vuonna 2011 vastaavana ajankohtana päivähoidossa oli n. 710 lasta. Lapualla syntyvyys on kasvanut viime vuosina ennakoimattomasti ja merkittävästi, joka tulevaisuudessa vaikuttaa lisääntyneeseen päivähoitopaikkojen kysyntään. Lapuan päivähoidon tulee vastata näihin haasteisiin ja taata palvelujen saatavuus. Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä vaihtelee 60 65% välillä kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Päivähoitopaikkojen tarpeen vaihteluun vaikuttaa jonkin verran yhteiskunnallisen tilanteen muutokset. Päiväkotipaikkoja tarvitaan tulevaisuudessa väestönkehityksestä johtuviin tarpeisiin mutta myös tilapäisten ryhmäperhepäivähoitotilojen korvaamiseksi. Arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä tulemme tarvitsemaan n. 130 uutta päivähoitopaikkaa. Tämän lisäksi on huomioitava nykyisten päiväkotitilojen mahdolliset tilatarpeet. Myös ympärivuorokautisen päivähoidon mahdollisesti lisääntyvä tarve on huomioitava. Tällä hetkellä ympärivuorokautinen päivähoito toteutetaan ryhmäperhepäivähoidossa. Nykyisillä lapsimäärillä se on mahdollista ja taloudellisti järkevää mutta mikäli tarve ympärivuorokautiseen päivähoitoon lisääntyy, nykyiset tilat eivät mahdollista toiminnan toteuttamista lain ja säädösten puitteissa. Nykyisissä päiväkotitiloissa ei ole varausta ympärivuorokautisen hoidon toteuttamiseksi. Nykyisten toimitilojen osittaiset puutteet sekä taloudelliset, toiminnalliset ja määrälliset perusteet puoltavat päiväkotirakentamista. 9

10 Liikuntatilat Lapualla toimii tällä hetkellä 20 urheiluseuraa, joissa muutamissa toimii lisäksi useita alajaostoja. Jäseniä seuroissa on yhteensä lähes 4500, joista alle 18 v. jäseniä on noin Nykyisellään sekä Ritamäen että Liuhtarin koulujen liikuntatilat eivät vastaa enää käyttötarkoitustaan. Seurojen toiminnan kannalta edellä mainitut liikuntatilat ovat kooltaan liian pienet (99 m2) ja niiden ilmanvaihto puutteellinen. Urheiluseurat eivät voi järjestää kyseisissä tiloissa harjoituksia jäsenilleen. Viime vuosina seuroille ei ole ollut tarjolla riittävästi vuoroja, sillä urheilutalon ja seurojen iltakäyttöön soveltuvat koulujen liikuntasalien kaikki vuorot ovat varattuja. Tulevan päiväkoti-koulun liikuntasali on mitoitettu normaalia suuremmaksi, mitä myös seurat voivat hyödyntää. Yhä suositummat lajit Lapualla kuten koripallo, futsal ja salibandy voivat käyttää Alangon liikuntasalia harjoitus- ja pelitiloina. Tällä hetkellä Lapualla ei ole akustiikaltaan tilaa, joka soveltuisi voimisteluun, tanssiin ja muuhun musiikkiliikuntaan. Alangon päiväkotikoulun liikuntatila mahdollistaa voimistelu- ja tanssinäytösten sekä kilpailujen järjestämisen. Myös kansalaisopisto voi hyödyntää Alangon koulun liikuntatiloja Ruoanjakelu ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö (Perusturvan alainen) Palvelukeskus Hopearinteen keittiö on valmistunut Valmistumisen jälkeen tiloihin ei ole tehty saneerauksia, eikä kuntoselvityksiä. Suunnitelma kattavasta saneerauksesta on tehty 2007 mutta saneeraus jäi toteuttamatta. Laitekanta on pääosin ja 1990-luvuilta. Tuotantotilat on suunniteltu palvelemaan 120 asiakasta mutta tämän hetken asiakasmäärä on n Tuotantotilat on alun perin suunniteltu osastojen ateriapalveluun keskitetyllä jaolla eli pääosin lämpökärryillä kuljetettavien ateriapalvelujen toimittamiseen neljään pisteeseen. Nykyisin ruokaa tuotetaan noin 1500 annosta, jotka lähtevät 23:een eri pisteeseen: osastoille tasovaunuissa, eri toimipisteisiin lämpökuljetusastioissa/-laatikoissa ja muihin toimipisteisiin annospakattuina. Astiahuoltoon palautuu osalta asiakkaista kaikkia astiat, osalta ruoankuljetusastiat. Hopearinteen keittiön osalta on tehty saneeraussuunnitelma vuonna 2007, jossa saneerauksen perusteluiksi esitettiin mm. seuraavia seikkoja, jotka edelleen odottavat parannusta: -tuotantotilaa ei ole riittävästi ja laitekanta on osittain vanhentunutta -uloslähteville kuljetuslaatikoille ei ole pakkaustiloja, vaan työ joudutaan tekemään osittain patojen ja uunien edessä ja ahtaassa tavaran vastaanotossa, -työskentelyolosuhteiden puutteellisuudesta johtuen, työskentely tapahtuu ergonomisesti virheellisissä asennoissa ja henkilökunta joutuu tekemään hankalia nostoja -kylmävarastoja ei ole riittävästi 10

11 -astianpesutila sijaitsee keskellä keittiötä, josta se pitäisi siirtää erilliseen tilaan muun muassa häiritsevän metelin ja tilan ahtauden takia Saneeraussuunnitelma todettiin lopulta liian kattavaksi ja kustannukset liian korkeiksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan, , hankesuunnitelmaa ei hyväksytty. Saneerauksesta luovuttiin. Nykyisen toiminnan ongelmat: (osa jo vuonna 2007 esiin tuotuja) -keittiön tilat ovat jääneet nykyiselle toiminnalle selkeästi liian pieneksi, koska palvelutuotanto on muuttunut huomattavasti alkuperäisestä ja asiakasmäärä on moninkertaistunut -kuljetuslaatikoille ja pakkaamiselle ei ole asianmukaisia, riittäviä tiloja -tuotantotilat ovat ahtaat, laitteet on jouduttu sijoittamaan olemassa oleviin tiloihin ahtaasti -keittiön pinnat ja lattia ovat peruskorjauksen tarpeessa -ilmastointi ei ole riittävä -astiahuoltotila on liian pieni, tuotannon kasvamisen takia Tilojen ahtauden ongelmien korjaamisen välttämättömyyden viestii myös työsuojelutarkastuksen lausunto (4.1.). Valmeri kyselystä selvisi, että tiloissa koetaan olevan hankala työskennellä ilman häiritsevää etsimistä, keskeytyksiä tai odotusta, mikä koettiin psykososiaalisena kuormituksena. Kyselyssä erittäin huono arvosana saatiin myös ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja vetoisuudesta. Huonon arvosanan sai myös työympäristön ja kulkuväylien riittävyyteen liittyvät seikat ja kokonaisuudessaan keittiön tilat, jotka aikanaan on suunniteltu kolmannekseen nykyisestä ateriamäärästä. Ahtaus vaikuttaa suoraan työergonomiaan, aiheuttaa hankalia työasentoja ja lisää tapaturmariskiä. Liuhtarin keskuskeittiö (Sivistystoimen alainen) Liuhtarin keskuskeittiö on aloittanut toimintansa 1994 entisissä Liuhtarin sairaalan keittiötiloissa. Tilat on saneerattu 80- ja 90-luvun taitteessa, eikä sen jälkeen ole tehty kuin pakollisia pintojen korjaustöitä. Laitekanta on pääosin ja 1990-luvulta (Liite 4). Tuotantotilat on suunniteltu palvelemaan n. 200 asiakasta ja tämän hetkinen asiakasmäärä on n Tuotantotilat on alun perin suunniteltu talon sisäisen ruokahuollon toteuttamista varten, lähinnä vaunuilla kuljetettavaksi osastoille ja viereiseen ruokasaliin. Nykyisin tuotetaan n annosta, jotka lähtevät 15:sta eri toimipisteeseen lämpökuljetusastioissa/-laatikoissa. Astiahuoltoon palautuu kaikkien asiakkaiden ruoka-astiat sekä kuljetusastiat ja laatikot. Nykyisen toiminnan ongelmat: Liuhtarin keskuskeittiön tilat ovat tuotannon osalta riittävät nykyiselle asiakasmäärälle. Tuotantotilat on saatu muokattua palvelutuotannon muodon muuttumisesta huolimatta melko hyvin vastaamaan myös tämän päivän tarpeita. Tuotannon kasvattamiseen lounasruoan tuottamisen osalta, ei näillä resursseilla juurikaan ole mahdollista. 11

12 Laitekanta on vanhentunutta ja vähittäinen uusiminen on suotavaa, että vältytään ylettömiltä huoltokuluilta. Ehdotonta saneerausta kaipaa astiahuoltotila, joka on riittämätön nykyiseen astiahuoltomäärään, eikä vastaa työtiloiltaan työsuojelumääräyksiä. Työsuojelutarkastuskertomuksen (2.1.) mukaan keittiöstä puuttuu esipesupiste kokonaan ja suurten vuokien ja lämpöastioiden esipesu tehdään lattiatasolla siten, että työntekijöille tulee ergonomisesti hankalia ja väärin kuormittavia työasentoja. Astiahuoltotila on nykyisellään vain n. 8 m ², jolloin tilaan on ollut mahdollista asentaa vain kupukone, jonka kapasiteetti on 34 koria tunnissa. Nykyisten tilantarvemitoitusten mukaan asiakasmäärä vaatisi ainakin 20 m²:n tilan. 20 m² tilaan olisi mahdollista asentaa myös asianmukainen kuljetinastianpesukone, kapasiteetiltaan n. 100 koria tunnissa. Työsuojelutarkastuskertomuksen mukaan, myös ravitsemispäällikön työtilan työergonomia todetaan huonoksi, tila ahtaaksi, näyttöpäätetyöpiste ja työpöytä erittäin huonoksi työergonomian kannalta. Keittiön pinnat, etenkin lattia, on peruskorjauksen tarpeessa. Pakastetilaa tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Keittiölle johtava lastauslaiturialue ja luiska kaipaisivat saneerausta. Keittiön pinta-alan kasvattaminen nykyisissä tiloissa on todettu olevan hankalaa. Ilmastointi toimii hyvin Asemakaavalliset tiedot Alangon suunnittelualue Suunnittelualueella ei ole olemassa olevaa asemakaavaa. Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja vireille tulosta Kaava-alue on osoitettu ohjeellisena n. 9,0 ha suuruisena alueena. Asemakaavoitettava alue tulee olemaan esitettyä suurempi mm. tarvittavien kulkuyhteyksien määrittämisen vuoksi. Suunniteltu koulun alue rajoittuu pohjoisessa ja lännessä Teollisuustien, Yrittäjäntien ja Työpajantien varren teollisuuskortteleihin 703 ja 704. Teollisuusalueen asemakaava on vuodelta Koillisessa ja idässä suunnittelualue rajoittuu Teollisuuspolun, Santalanpolun ja Ränkimäentien varren omakotitaloalueen kortteleihin 446, 445, 819 ja 892. Kortteleita 446,445 ja 819 koskeva asemakaava on vuodelta 1988 ja korttelin 892 asemakaava vuodelta Asemakaavaote/maanomistuskartta ja yleiskaavaote liitteenä (Liitteet 5 ja 6) Liuhtarin koulu Liuhtarin koulu sijaitsee Kuortaneentien ja Ränkimäentien sekä Ränkimäen talomuseon ja Museopuiston rajaamalla alueella korttelissa 801. Koulun alue on osoitettu 12

13 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YO. Asemakaavassa osoitettu suurin sallittu kerrosluku on II ja rakennusoikeus määräytyy rakennustehokkuuden e=0,25 mukaan. Korttelialueen/ tontin pinta-ala on m² ja rakennusoikeus siten k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ritamäen koulu Ritamäen koulu sijaitsee Kaunistontien varrella korttelissa 760. Koulun alue on merkitty asemakaavaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena YO. Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus on ja suurin sallittu kerrosluku II. Korttelialueen/ tontin pinta-ala on m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hautasen erityiskoulu Siiriläntien varressa sijaitseva Hautasen koulu kuuluu Lapuan tuomiokirkon ympäristöön, joka on Valtioneuvoston päätöksellä mukana Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY (2009) -luettelossa. Korttelissa 1047 oleva koulu on entinen Hautasen talo, joka on rakennettu maatilan päärakennukseksi ja kauppiastaloksi Hautasen koulun alue on osoitettu asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi Y, korttelialueen rakennusoikeus on m² ja suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueen/ tontin pinta-ala on m². Hautasen koulurakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-1: Suojeltava rakennus. Rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikatteen, porrashuoneiden tai sisätilojen taiteellista tai historiallista arvoa. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Päivähoito Kissankellon päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee Kissankellonraitin Ilkanpellontien kulmauksessa korttelissa 610. Asemakaavassa julkisten lähipalvelujen korttelialueella YL on rakennusoikeutta k-m². Korttelin pinta-ala/ tontin pinta-ala on m². Päiväkodin alueen rakennusoikeus nostettiin 3 500:sta k-m²:een Ilkanpellon asemakaavalla/ asemakaavan muutoksella joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Liuhtarin päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee samalla alueella kuin Liuhtarin koulu (kts. kaavatiedot Liuhtarin koulun kohdalta). Päivärannan päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee Vanhan Paukun alueella korttelissa 843. Korttelialueen kaavamerkintänä on Y AL/s-1: Yleisten sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristöä kehitetään vanhat rakennukset säilyttäen. Lisäksi käyttötarkoitusalueen täsmennyksessä on annettu määräyksiä alueelle sopivista toiminnoista ja uudisrakentamisesta. Päivärinnan päiväkodin alueelle on osoitettuy rakennusoikeutta k-m² ja suurin sallittu kerrosluku on II. Lapuan Patruunatehdas 13

14 kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY (2009) joukkoon, mutta aluerajaus ei koske päiväkodin aluetta. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Jokilaakson päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee korttelissa 1047 Hautasen koulun, Lapuan hiippakunnan Tuomiokapitulin rakennusten ja Jokilaakson matkailupuutarhan läheisyydessä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella YO. Koko YO korttelin rakennusoikeus on k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Mustikan päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee korttelissa 855 terveyskeskuksen ja Palvelukeskus Hopearinteen läheisyydessä Rauhanpolun varrella. Koko laaja kortteli on asemakaavassa osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YS, korttelialueen rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.35 mukaisesti.asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Myllypolun päiväkoti (ennen siirtymistä väistötiloihin): Päiväkoti sijaitsee Liuhtarinrinteenpuiston vieressä Tervarannanpolun/ Myllypolun varrella korttelissa 841 asuinpientalojen korttelialueella AP tontilla 3 (entinen eläinlääkärin talo). Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.20 mukaan ja kerrosluku on I-II. Tontin pinta-ala on noin m² ja rakennusoikeus noin 744 k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Liikuntatilat Urheilutalon nykyinen sijainti ja ympäristössä sijaitsevat muut rakennukset ja urheilualueet estävät kyseisellä alueella tehtävät kaavamuutokset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Urheilutaloa ei pystytä laajentamaan. Urheilutalo, jäähalli, virkistysuimala ja maauimala sijaitsevat urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella YU korttelissa Rakennusoikeutta korttelialueella on yhteensä k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ruoanjakelu- ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö sijaitsee Liuhtarissa (Sairaalantie 5), terveyskeskuksen yhteydessä käynti tunnelin kautta. Paikka on todettu sijainniltaan hyväksi, sopivien etäisyyksien takana asiakkaista ja kulku sinne on sujuvaa. Liuhtarin keskuskeittiö sijaitsee Liuhtarissa (Sairaalantie 7), ns. Liuhtarin kiinteistössä. Paikka on todettu sijainniltaan hyväksi, sopivien etäisyyksien takana asiakkaista ja kulku sinne on sujuvaa. Molemmat sijaitsevat korttelissa 855, joka on merkitty kaavamerkinnällä YS, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Asemakaava on vuodelta

15 1.3. Kuvaus käyttäjän toiminnasta Liuhtarin koulu Liuhtarin koulussa toimii esiopetus, perusopetus 1-6 luokat ja iltapäivätoiminta. Esiopetuksessa on 11 oppilasta, perusopetuksessa 144 oppilasta ja iltapäivätoiminnassa 16 lasta 1-2 luokilta. Vuosiviikkotunnit: esiopetus 19, perusopetus 207, erityisopetus 14, vieraankielen opetus 18 ja iltapäivätoiminta 20. Koululla toimii jakelukeittiö, joka on jalkautettu kahteen väistötilapaikkaan Ritamäen koulu Ritamäen koulussa toimii esiopetus, perusopetuksen 1-6 luokat ja iltapäivätoiminta. Esiopetuksessa on 14 oppilasta, perusopetuksessa 109 oppilasta ja iltapäivätoiminnassa 20 lasta 1-2 luokilta. Vuosiviikkotunnit: esiopetus 23, perusopetus 157, erityisopetus 9, vieraankielen opetus 14 ja iltapäivätoiminta 20. Koululla toimii jakelukeittiö Hautasen erityiskoulu Hautasen koulussa toimii perusopetuksen luokat 1-9 kolmessa perusopetusryhmässä. Koulussa oppivelvollisuuttaan suorittaa 28 erityisen tuen oppilasta, joilla jokaisella on yksilöllinen opetussuunnitelma. Vuosiviikkotunnit 84. Koululla jakelukeittiö Päivähoito Lapuan päivähoidon palvelurakenne on perhepäivähoitopainotteinen. Päivähoitopaikat jakautuvat siten, että päiväkotipaikkoja on 245, perhepäivähoitopaikkoja 236 ja ryhmäperhepäivähoitopaikkoja 198. Erityisesti ryhmäperhepäivähoitopaikkojen määrä suhteessa päivähoitopaikkojen kokonaisuuteen on poikkeuksellisen suuri. Vallitsevasta rakenteesta aiheutuu merkittävää kustannuspainetta. Lisääntyneeseen päivähoidon kysyntään on jouduttu vastaamaan ryhmäperhepäivähoitokodeilla, joita on voitu perustaa nopealla aikataululla. Vuodesta 2011 lukien tilapäisiä ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä on perustettu yhteensä viisi. Tilapäisiksi perustettujen ryhmäperhepäiväkotien toimintaa ei ole tähän mennessä voitu lakkauttaa päivähoitopaikkojen puuttuessa. Tilapäisissä ratkaisuissa toiminta ei pääse vakiintumaan aiheuttaen lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle turvattomuuden tunnetta. Pienet päivähoitoyksiköt ovat henkilöstörakenteen osalta haavoittuvia ja kustannukset hoitopaikkaa kohden keskihintaa korkeammat. Kustannusero ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välillä aiheutuu lakisääteisistä ryhmäkokovaatimuksista sekä lain ja asetuksen erilaisista vaatimuksista. Ryhmäperhepäivähoitoyksiköt ovat 2-3 työntekijän ja 8-12 lapsen ryhmiä. Ryhmäperhepäivähoidon lainsäädäntö asettaa ehdottomat ryhmäkokorajat, joita ei voi edes hetkellisesti ylittää. Ryhmäperhepäivähoidossa yksi ammatillinen kasvattaja voi hoitaa neljää lasta. Päiväkodissa vastaavasti ammatillinen kasvattaja voi hoitaa seitsemää yli 3-vuotiasta lasta. Alle 3-vuotiaat ovat päiväkodeissa laskennallisesti 1,75 lapsen paikalla eli yksi ammatillinen kasvattaja voi hoitaa neljää alle 3-vuotiasta lasta. 15

16 Päivähoidon kysynnän pysyessä 1.8. tasolla 105-paikkainen päiväkoti mahdollistaisi n. 5-6 tilapäisen ryhmäperhepäivähoitoyksikön lakkauttamisen. Päiväkotiryhmässä voidaan samalla henkilöstömäärällä hoitaa enintään 9 lasta enemmän, jolloin muutoksella on varovasti arvioituna käyttötalousmenoissa n /vuosi kustannuksia vähentävä vaikutus (laskelmassa käytetty 4,5 hoitopaikan lisäystä / ryhmä). Todellisen hoitopäivän hinnan mukaisesti laskettaessa kustannusvaikutus on merkittävästi suurempi mutta vuosittain vaihtuva, käytöstä ja lainsäädännöstä johtuen. Tämän vuoksi sen arvioiminen ennakkoon on mahdotonta. Ryhmäperhepäivähoito päivähoidon kokonaisuudessa on tärkeä vaihtoehto mutta vaatii mahdollisuuden tarkkaan suunnitteluun. Riittävän laaja päiväkotipaikkojen määrä mahdollistaa suunnitelmallisen ryhmäperhepäivähoidon. Tällöin henkilöstön ja lasten sijoittelu voidaan toteuttaa toiminnan kannalta järkevästi ja kustannustehokkaasti Ruoanjakelu ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö: Keittiö tuottaa ateriapalveluja seuraavasti: (asiakkaita yht. n. 530) Koko ravintopäivä (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) - yhteensä n. 900 annosta, vanhuksille, myös viikonloppuisin. Lauantaisin vanhusten ateriapalvelulounasta n. 60 annosta kotiin kuljetettuna. - ruokaa lähtee 13:een eri pisteeseen: terveyskeskuksen kolmeen osastoon, Päivärinteeseen, Mäntykotoon, Niittypuiston 2 osastoon, Eevankotiin, Matintupaan, Illansiniin, Hopeapajuun, Mansikka vuoroperhepäivähoitoon ja lauantaisin annospakattu ateria vanhuksille kotiin kuljetettuna. Osa ravintopäivä (aamupala, lounas, välipala) - n. 230 annosta lapsille, arkipäivisin, 10:een eri pisteeseen: Liuhtarin, Päivärannan, Myllypolun ja Mustikan päiväkodit sekä ryhmikset Mansikka, varahoitoryhmis, Päiväranta, Jokiranta ja Ritakallio Annospakatut ruoka-annokset vanhuksille - maanantai ja keskiviikko n. 125 annosta, perjantai n. 150 annosta, tiistai ja torstai 70 annosta, lauantai 60 annosta Lounas - arkipäivisin yhteensä n. 60 annosta (kehitysvammaisten päivätoiminta n. 10 annosta, henkilökunnan ruokailu n. 50 annosta) Annospakatut ateriat - viikonloppuisin henkilökunnalle tilausten mukaisesti 16

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Luonnos rakennuksen massoittelusta alueelle vuodelta 2013 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA 8.10.2012 kaupunginjohtaja nimitti Alangon alueen

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS Orimattilan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 20.9.2016 TEKIJÄT Luhtikylän päiväkoti Luhtikin tarveselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 KOKONAISTILANNE Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun piiriin

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Koulutilojen vertailua 17.4.2015

Koulutilojen vertailua 17.4.2015 Koulutilojen vertailua 17.4.2015 Hajautettu malli (hankesuunnitelma 2013) Valtuustoaloitteen hajautettu malli Alangon päiväkoti-koulu, ehdotus "Syli" Keskitetty malli, lukion uudisrakennus Kiviristille

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen Palveluverkon kehittäminen 19.11.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset opetuksen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot