ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1

2 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä. Hankesuunnitelma on hankkeen toteutuksen ensimmäinen ja tärkein työvaihe. Suunnitelmassa määritellään tilaajan tarpeet, toteutukselle asetettavat kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatu- ja palvelutasovaatimukset. Suunnitemassa esitetään myös vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat, johon liittyy mm. nykyisten rakennusten käyttökelpoisuuteen liittyvä arviointi. Hankesuunnitelma tarjoaa lähtökohdat arkkitehti-, rakenne- ja LVI suunnittelun ohjaukseen ja teettämiseen sekä urakoiden kilpailuttamiseen kaupunginjohtaja nimitti Alangon alueen päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnittelutyöryhmään seuraavat henkilöt (Liite 1): puheenjohtajaksi sivistysjohtaja Mika Kamusen, sihteeriksi suunnittelija Riina Rintamäen, perusturvajohtaja Piia Aron, päivähoidon johtaja Kirsi Rytkösen ja rehtori Seppo Smolanderin. Työryhmän toimintaan ovat asiantuntijajäseninä osallistuneet myös kaupungingeodeetti Tapio Moisio, kaavoittaja Heikki Joensuu, projektityöntekijä Markus Erkkilä, Hopearinteen ravitsemuspäällikkö Eija Pouhula, keskuskeittiön ravitsemuspäällikkö Leena Luomanen, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala, rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko, liikuntatoimenjohtaja Hannu Kankaanpää ja Heli Hyvärinen- Näykki toimiessaan viransijaisena liikuntatoimenjohtajana. Lähtökohta Alangon alueen päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnitelman tekemiseen pohjautuu seuraaviin seikkoihin: - Kevään 2012 aikana Liuhtarin koulun oppilaat/henkilöstö siirtyivät toimimaan väistötiloihin kiinteistössä ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. - Liuhtarin oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän voimakas kasvu Liuhtarin koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu alkoi Ritamäen koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän voimakas kasvu lähitulevaisuudessa lähinnä Ritavuoren asuntoalueen voimakkaan rakentumisen kautta. - Ritavuoren asuntoalueelle suunnitellun päiväkodin rakentaminen lähitulevaisuudessa. - Yleis- ja asemakaavan suunnittelu/tekeminen Alangon alueelle - Keväällä 2012 pidetyssä päiväkoti-koulu valtuustoseminaarissa päättäjiltä tuli voimakas viesti, että myös erityiskoulun, keskuskeittiöiden, kansalaisopiston teknisen työn tilojen ja liikuntatilojen huomioiminen suunnittelussa pitää ottaa keskeisesti huomioon. Lisäksi hankesuunnittelussa on huomioitu tehty valtuustoaloite, jossa esitetään selvitettäväksi Liuhtarin koulun saneerauskustannukset. (Liite 2) Eli uutena vaihtoehtona on korvata Liuhtarin koulu (peruskoululuokat 0-6), Ritamäen koulu (peruskoululuokat 3-6), Ritavuoren koulu (peruskoululuokat 0-2), Ritavuoren päiväkoti ja Hautasen erityiskoulu (peruskoululuokat 0-9) yhdellä päiväkoti-koulukeskuksella Alangon alueelle. Alangon päiväkoti-koulun yhteyteen rakennetaan iso liikuntasali ja keskuskeittiö. Uusilla kaavoitetuilla asuinalueilla oppilasmäärä lisääntyy voimakkaasti. Alangon päiväkotikoulukeskuksen keskeinen sijainti kaupungissa takaa oppilaiden riittävyyden koululle myös tulevaisuudessa. Päiväkoti-koulu rakennetaan Ritamäen koulun ja Liuhtarin koulun välimaastoon. Ritamäen koulun ja Liuhtarin koulun välimatka on noin 2,5 km. 2

3 Kuva 1 Keskusta-alueen kouluverkko vuodelta Keskusta-alueen päiväkotiverkko ja 0-6 vuotiaiden sijoittuminen liitteenä (Liite 3) 3

4 Kuva 2 Hajautettu ja keskitetty malli 4

5 SISÄLLYSLUETTELO ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA... 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA NYKYTILANTEEN ANALYYSI JA NYKYISTEN TOIMITILOJEN PUUTTEET Kohteen kuvaus Liuhtarin ja Ritamäen koulut Hautasen erityiskoulu Päivähoito Liikuntatilat Ruoanjakelu ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö (Perusturvan alainen) Asemakaavalliset tiedot Alangon suunnittelualue Liuhtarin koulu Ritamäen koulu Hautasen erityiskoulu Päivähoito Liikuntatilat Ruoanjakelu- ja valmistus Kuvaus käyttäjän toiminnasta Liuhtarin koulu Ritamäen koulu Hautasen erityiskoulu Päivähoito Ruoanjakelu ja valmistus Henkilökunta Nykyinen henkilöstörakenne Liuhtarin-, Ritamäen- ja Hautasen koulut (lv ) Päivähoidon henkilöstörakenne v Ruoanjakelu- ja valmistus henkilöstörakenne v VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU

6 2.1. Kuvaus käyttäjän toiminnasta Yleistä Päivähoito Liikuntatilat Ruoanjakelu- ja valmistus Henkilökunta Koulu Päivähoito TOIMINNAN KUVAUS (uudisrakennus) Kuvaus käyttäjän toiminnasta Henkilökunta Tilojen käyttö Tilojen yleiset perustelut HUONETILAOHJELMA Huonetilaohjelma SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Tonttialueen käyttösuunnitelma Maaperätutkimus Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Ympäristö/ kaupunkikuva Liikenne Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset TOTEUTTAMISAIKATAULU PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS Perustamiskustannukset Kustannukset Irtaimisto Rakennusten ylläpitokustannukset VAPAUTUVIEN RAKENNUSTEN JATKOKÄYTTÖ Valtuustoseminaari YHTEENVETO

7 1. NYKYTILANTEEN ANALYYSI JA NYKYISTEN TOIMITILOJEN PUUTTEET 1.1. Kohteen kuvaus Liuhtarin ja Ritamäen koulut Liuhtarin koulu on rakennettu 1954 ja Ritamäen koulu Molemmat rakennukset ovat lähes alkuperäisessä kunnossa. Koulurakennukset ovat samanlaisia, toistensa peilikuvia. Molemmat koulut ovat kivirakenteisia ja kerroksia on kellarin lisäksi kaksi. Koulut on suunnitellut arkkitehti Viljo Saarinen. Kummankaan koulun taso ei vastaa nykyhetken tarpeita ja molempien tekninen kunto on välttävä. Oppilasmäärä alueella on kasvussa. Liuhtarin koulu sijaitsee Lapualla Kuortaneentien varressa osoitteessa Ränkimäentie 2. Liuhtarin koulun hankesuunnittelu on tehty L2 tasolle asti. Hankesuunnittelun edettyä todettiin, että peruskorjausaste on niin korkea, ettei korjausrakentaminen ole järkevää. Oppilaiden ja henkilökunnan oireilun takia Liuhtarin koulussa tehtiin sisäilmatutkimuksia keväällä Tutkimustulokset ylittivät annetut ohjearvot ja Liuhtarin koulu suljettiin maaliskuussa Liuhtarin koulun oppilaat opiskelevat väliaikaisissa väistötiloissa. Ritamäen koulu sijaitsee Alajärventien tuntumassa osoitteessa Kaunistontie 10. Ritamäen koulun sisäilmatutkimuksissa ei ole todettu haitallisia arvoja. Ritamäen koulussa on tehty väliaikaisratkaisuja ilmanvaihdon parantamiseksi luokkakohtaisilla ilmanvaihtokoneilla. Liuhtarin koulu (oppilaita 155) Liuhtarin koulurakennuksessa todettujen mikrobi- ja sisäilmaongelmien takia koulu on määrätty käyttökieltoon. Maaliskuusta 2012 lähtien koulu on toiminut väistötiloissa. Lukuvuonna väistötiloina toimivat 0-2 luokkien osalta Liuhtarin koulun pihalla olevat parakit ja asuntolarakennuksen väliaikaistilat. Luokkien 3-6 väistötiloina lukuvuosina toimivat Vanhan Paukun alueella entisen työkalutehtaan 2. kerroksen tilat sekä päärakennuksessa kansalaisopiston ja musiikkiopiston tilat. Lisäksi ruokala on sijoitettu ns. vanhaan tehtaanjohtajan asuntoon. Ritamäen koulu (oppilaita 123) Ritamäen koulu, Liuhtarin koulun tapaan, on saavuttanut käyttöikänsä pään luvun pedagogisilla ajatuksilla rakennettu koulu ei täytä nykypäivän vaatimuksia. Tilat ovat ahtaat ja puutteelliset. Lisäksi Ritamäen koulun alueen oppilasmäärä kasvaa nopeasti ja vuodesta 2014 lähtien osa oppilaista joudutaan sijoittamaan koulun ulkopuolisiin väliaikaistiloihin. 7

8 Kuva 3 Liuhtarin ja Ritamäen koulut sekä suunniteltu Alangon päiväkoti-koulun sijoittuminen Hautasen erityiskoulu Hautasen erityiskoulussa on 28 oppilasta. Erityiskoulun tilat on saneerattu asuntorakennukseen. Tilat ovat erityiskoululle epäkäytännölliset ja oppilasmäärään nähden riittämättömät. Koulusta puuttuu muun muassa liikunta- ja käsityötilat kokonaan. Uudistuneen perusopetuslain mukaan kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus opiskella yleisopetuksen ryhmissä mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä tämä ei toteudu, sillä Hautasen erityiskoulun oppilaat ovat erillään muiden koulujen toiminnasta Päivähoito Lapualla on kuusi päiväkotia; päiväkoti Kissankello (105 paikkaa), Liuhtarin päiväkoti (42 paikkaa), Päivärannan päiväkoti (21 paikkaa), Jokilaakson päiväkoti (21 paikkaa), Mustikan päiväkoti (21 paikkaa) ja Myllypolun päiväkoti (28 paikkaa). Päiväkodit sijaitsevat noin 3,5 km säteellä toisistaan. Ryhmäperhepäiväkoteja, kunnan omia on 13, joista tilapäisiä ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä on kuusi. Ostopalveluna tuotettuja ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä on viisi. Perhepäivähoitajia on 55. Lapsia päiväkodeissa on n. 245, ryhmäperhepäivähoidossa n. 220 ja perhepäivähoidossa n

9 Lapuan kaupungin päiväkodit ovat Kissankellon- ja Liuhtarin päiväkotia lukuun ottamatta saneerattu vanhoista asuintiloista. Huoneistojen käyttötarkoituksen muuttaminen asuintilasta päiväkodiksi asettaa aina haasteita päiväkodin tilojen toimivuuden, ilmastoinnin ja tilamitoituksen suhteen. Myllypolun päiväkoti on siirtynyt 12/2012 väistötiloihin terveystarkastajan suosituksen mukaisesti. Myllypolun päiväkodin tilat vaativat laajempaa selvitystä sisäilmaongelmien aiheuttajista sekä tarvittavista korjauksista. Mustikan päiväkodin tilamitoitus päiväkodin erilaisiin toimintoihin tulee selvittää. Päivärannan päiväkodin tilat vaativat kokonaissuunnitelman kiinteistön käytöstä ja tarvittavista korjauksista. Liuhtarin päiväkodin tilat soveltuvat toimintaan mutta mitoitusperusteita tulee tarkastella vuosittain lapsiryhmään suhteuttaen. Päiväkoti Kissankellon ja Jokilaakson päiväkodin tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja tilamitoitukseltaan sopivat. Useiden tilapäisten ryhmäperhepäivähoito-yksiköiden tilat ovat epäkäytännölliset ja ahtaat, myös ilmanvaihdossa on ajoittaisia puutteita. Väestökehitys on Lapualla positiivinen. Päivähoitoikäisten lasten kasvu ja ennuste aikavälillä on n. 50 lasta (tilastokeskus). Päivähoidossa olevien lasten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Maaliskuussa 2008 päivähoidossa on ollut n. 610 lasta kun vuonna 2011 vastaavana ajankohtana päivähoidossa oli n. 710 lasta. Lapualla syntyvyys on kasvanut viime vuosina ennakoimattomasti ja merkittävästi, joka tulevaisuudessa vaikuttaa lisääntyneeseen päivähoitopaikkojen kysyntään. Lapuan päivähoidon tulee vastata näihin haasteisiin ja taata palvelujen saatavuus. Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä vaihtelee 60 65% välillä kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Päivähoitopaikkojen tarpeen vaihteluun vaikuttaa jonkin verran yhteiskunnallisen tilanteen muutokset. Päiväkotipaikkoja tarvitaan tulevaisuudessa väestönkehityksestä johtuviin tarpeisiin mutta myös tilapäisten ryhmäperhepäivähoitotilojen korvaamiseksi. Arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä tulemme tarvitsemaan n. 130 uutta päivähoitopaikkaa. Tämän lisäksi on huomioitava nykyisten päiväkotitilojen mahdolliset tilatarpeet. Myös ympärivuorokautisen päivähoidon mahdollisesti lisääntyvä tarve on huomioitava. Tällä hetkellä ympärivuorokautinen päivähoito toteutetaan ryhmäperhepäivähoidossa. Nykyisillä lapsimäärillä se on mahdollista ja taloudellisti järkevää mutta mikäli tarve ympärivuorokautiseen päivähoitoon lisääntyy, nykyiset tilat eivät mahdollista toiminnan toteuttamista lain ja säädösten puitteissa. Nykyisissä päiväkotitiloissa ei ole varausta ympärivuorokautisen hoidon toteuttamiseksi. Nykyisten toimitilojen osittaiset puutteet sekä taloudelliset, toiminnalliset ja määrälliset perusteet puoltavat päiväkotirakentamista. 9

10 Liikuntatilat Lapualla toimii tällä hetkellä 20 urheiluseuraa, joissa muutamissa toimii lisäksi useita alajaostoja. Jäseniä seuroissa on yhteensä lähes 4500, joista alle 18 v. jäseniä on noin Nykyisellään sekä Ritamäen että Liuhtarin koulujen liikuntatilat eivät vastaa enää käyttötarkoitustaan. Seurojen toiminnan kannalta edellä mainitut liikuntatilat ovat kooltaan liian pienet (99 m2) ja niiden ilmanvaihto puutteellinen. Urheiluseurat eivät voi järjestää kyseisissä tiloissa harjoituksia jäsenilleen. Viime vuosina seuroille ei ole ollut tarjolla riittävästi vuoroja, sillä urheilutalon ja seurojen iltakäyttöön soveltuvat koulujen liikuntasalien kaikki vuorot ovat varattuja. Tulevan päiväkoti-koulun liikuntasali on mitoitettu normaalia suuremmaksi, mitä myös seurat voivat hyödyntää. Yhä suositummat lajit Lapualla kuten koripallo, futsal ja salibandy voivat käyttää Alangon liikuntasalia harjoitus- ja pelitiloina. Tällä hetkellä Lapualla ei ole akustiikaltaan tilaa, joka soveltuisi voimisteluun, tanssiin ja muuhun musiikkiliikuntaan. Alangon päiväkotikoulun liikuntatila mahdollistaa voimistelu- ja tanssinäytösten sekä kilpailujen järjestämisen. Myös kansalaisopisto voi hyödyntää Alangon koulun liikuntatiloja Ruoanjakelu ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö (Perusturvan alainen) Palvelukeskus Hopearinteen keittiö on valmistunut Valmistumisen jälkeen tiloihin ei ole tehty saneerauksia, eikä kuntoselvityksiä. Suunnitelma kattavasta saneerauksesta on tehty 2007 mutta saneeraus jäi toteuttamatta. Laitekanta on pääosin ja 1990-luvuilta. Tuotantotilat on suunniteltu palvelemaan 120 asiakasta mutta tämän hetken asiakasmäärä on n Tuotantotilat on alun perin suunniteltu osastojen ateriapalveluun keskitetyllä jaolla eli pääosin lämpökärryillä kuljetettavien ateriapalvelujen toimittamiseen neljään pisteeseen. Nykyisin ruokaa tuotetaan noin 1500 annosta, jotka lähtevät 23:een eri pisteeseen: osastoille tasovaunuissa, eri toimipisteisiin lämpökuljetusastioissa/-laatikoissa ja muihin toimipisteisiin annospakattuina. Astiahuoltoon palautuu osalta asiakkaista kaikkia astiat, osalta ruoankuljetusastiat. Hopearinteen keittiön osalta on tehty saneeraussuunnitelma vuonna 2007, jossa saneerauksen perusteluiksi esitettiin mm. seuraavia seikkoja, jotka edelleen odottavat parannusta: -tuotantotilaa ei ole riittävästi ja laitekanta on osittain vanhentunutta -uloslähteville kuljetuslaatikoille ei ole pakkaustiloja, vaan työ joudutaan tekemään osittain patojen ja uunien edessä ja ahtaassa tavaran vastaanotossa, -työskentelyolosuhteiden puutteellisuudesta johtuen, työskentely tapahtuu ergonomisesti virheellisissä asennoissa ja henkilökunta joutuu tekemään hankalia nostoja -kylmävarastoja ei ole riittävästi 10

11 -astianpesutila sijaitsee keskellä keittiötä, josta se pitäisi siirtää erilliseen tilaan muun muassa häiritsevän metelin ja tilan ahtauden takia Saneeraussuunnitelma todettiin lopulta liian kattavaksi ja kustannukset liian korkeiksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan, , hankesuunnitelmaa ei hyväksytty. Saneerauksesta luovuttiin. Nykyisen toiminnan ongelmat: (osa jo vuonna 2007 esiin tuotuja) -keittiön tilat ovat jääneet nykyiselle toiminnalle selkeästi liian pieneksi, koska palvelutuotanto on muuttunut huomattavasti alkuperäisestä ja asiakasmäärä on moninkertaistunut -kuljetuslaatikoille ja pakkaamiselle ei ole asianmukaisia, riittäviä tiloja -tuotantotilat ovat ahtaat, laitteet on jouduttu sijoittamaan olemassa oleviin tiloihin ahtaasti -keittiön pinnat ja lattia ovat peruskorjauksen tarpeessa -ilmastointi ei ole riittävä -astiahuoltotila on liian pieni, tuotannon kasvamisen takia Tilojen ahtauden ongelmien korjaamisen välttämättömyyden viestii myös työsuojelutarkastuksen lausunto (4.1.). Valmeri kyselystä selvisi, että tiloissa koetaan olevan hankala työskennellä ilman häiritsevää etsimistä, keskeytyksiä tai odotusta, mikä koettiin psykososiaalisena kuormituksena. Kyselyssä erittäin huono arvosana saatiin myös ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja vetoisuudesta. Huonon arvosanan sai myös työympäristön ja kulkuväylien riittävyyteen liittyvät seikat ja kokonaisuudessaan keittiön tilat, jotka aikanaan on suunniteltu kolmannekseen nykyisestä ateriamäärästä. Ahtaus vaikuttaa suoraan työergonomiaan, aiheuttaa hankalia työasentoja ja lisää tapaturmariskiä. Liuhtarin keskuskeittiö (Sivistystoimen alainen) Liuhtarin keskuskeittiö on aloittanut toimintansa 1994 entisissä Liuhtarin sairaalan keittiötiloissa. Tilat on saneerattu 80- ja 90-luvun taitteessa, eikä sen jälkeen ole tehty kuin pakollisia pintojen korjaustöitä. Laitekanta on pääosin ja 1990-luvulta (Liite 4). Tuotantotilat on suunniteltu palvelemaan n. 200 asiakasta ja tämän hetkinen asiakasmäärä on n Tuotantotilat on alun perin suunniteltu talon sisäisen ruokahuollon toteuttamista varten, lähinnä vaunuilla kuljetettavaksi osastoille ja viereiseen ruokasaliin. Nykyisin tuotetaan n annosta, jotka lähtevät 15:sta eri toimipisteeseen lämpökuljetusastioissa/-laatikoissa. Astiahuoltoon palautuu kaikkien asiakkaiden ruoka-astiat sekä kuljetusastiat ja laatikot. Nykyisen toiminnan ongelmat: Liuhtarin keskuskeittiön tilat ovat tuotannon osalta riittävät nykyiselle asiakasmäärälle. Tuotantotilat on saatu muokattua palvelutuotannon muodon muuttumisesta huolimatta melko hyvin vastaamaan myös tämän päivän tarpeita. Tuotannon kasvattamiseen lounasruoan tuottamisen osalta, ei näillä resursseilla juurikaan ole mahdollista. 11

12 Laitekanta on vanhentunutta ja vähittäinen uusiminen on suotavaa, että vältytään ylettömiltä huoltokuluilta. Ehdotonta saneerausta kaipaa astiahuoltotila, joka on riittämätön nykyiseen astiahuoltomäärään, eikä vastaa työtiloiltaan työsuojelumääräyksiä. Työsuojelutarkastuskertomuksen (2.1.) mukaan keittiöstä puuttuu esipesupiste kokonaan ja suurten vuokien ja lämpöastioiden esipesu tehdään lattiatasolla siten, että työntekijöille tulee ergonomisesti hankalia ja väärin kuormittavia työasentoja. Astiahuoltotila on nykyisellään vain n. 8 m ², jolloin tilaan on ollut mahdollista asentaa vain kupukone, jonka kapasiteetti on 34 koria tunnissa. Nykyisten tilantarvemitoitusten mukaan asiakasmäärä vaatisi ainakin 20 m²:n tilan. 20 m² tilaan olisi mahdollista asentaa myös asianmukainen kuljetinastianpesukone, kapasiteetiltaan n. 100 koria tunnissa. Työsuojelutarkastuskertomuksen mukaan, myös ravitsemispäällikön työtilan työergonomia todetaan huonoksi, tila ahtaaksi, näyttöpäätetyöpiste ja työpöytä erittäin huonoksi työergonomian kannalta. Keittiön pinnat, etenkin lattia, on peruskorjauksen tarpeessa. Pakastetilaa tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Keittiölle johtava lastauslaiturialue ja luiska kaipaisivat saneerausta. Keittiön pinta-alan kasvattaminen nykyisissä tiloissa on todettu olevan hankalaa. Ilmastointi toimii hyvin Asemakaavalliset tiedot Alangon suunnittelualue Suunnittelualueella ei ole olemassa olevaa asemakaavaa. Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja vireille tulosta Kaava-alue on osoitettu ohjeellisena n. 9,0 ha suuruisena alueena. Asemakaavoitettava alue tulee olemaan esitettyä suurempi mm. tarvittavien kulkuyhteyksien määrittämisen vuoksi. Suunniteltu koulun alue rajoittuu pohjoisessa ja lännessä Teollisuustien, Yrittäjäntien ja Työpajantien varren teollisuuskortteleihin 703 ja 704. Teollisuusalueen asemakaava on vuodelta Koillisessa ja idässä suunnittelualue rajoittuu Teollisuuspolun, Santalanpolun ja Ränkimäentien varren omakotitaloalueen kortteleihin 446, 445, 819 ja 892. Kortteleita 446,445 ja 819 koskeva asemakaava on vuodelta 1988 ja korttelin 892 asemakaava vuodelta Asemakaavaote/maanomistuskartta ja yleiskaavaote liitteenä (Liitteet 5 ja 6) Liuhtarin koulu Liuhtarin koulu sijaitsee Kuortaneentien ja Ränkimäentien sekä Ränkimäen talomuseon ja Museopuiston rajaamalla alueella korttelissa 801. Koulun alue on osoitettu 12

13 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YO. Asemakaavassa osoitettu suurin sallittu kerrosluku on II ja rakennusoikeus määräytyy rakennustehokkuuden e=0,25 mukaan. Korttelialueen/ tontin pinta-ala on m² ja rakennusoikeus siten k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ritamäen koulu Ritamäen koulu sijaitsee Kaunistontien varrella korttelissa 760. Koulun alue on merkitty asemakaavaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena YO. Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus on ja suurin sallittu kerrosluku II. Korttelialueen/ tontin pinta-ala on m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hautasen erityiskoulu Siiriläntien varressa sijaitseva Hautasen koulu kuuluu Lapuan tuomiokirkon ympäristöön, joka on Valtioneuvoston päätöksellä mukana Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY (2009) -luettelossa. Korttelissa 1047 oleva koulu on entinen Hautasen talo, joka on rakennettu maatilan päärakennukseksi ja kauppiastaloksi Hautasen koulun alue on osoitettu asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi Y, korttelialueen rakennusoikeus on m² ja suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueen/ tontin pinta-ala on m². Hautasen koulurakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-1: Suojeltava rakennus. Rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikatteen, porrashuoneiden tai sisätilojen taiteellista tai historiallista arvoa. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Päivähoito Kissankellon päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee Kissankellonraitin Ilkanpellontien kulmauksessa korttelissa 610. Asemakaavassa julkisten lähipalvelujen korttelialueella YL on rakennusoikeutta k-m². Korttelin pinta-ala/ tontin pinta-ala on m². Päiväkodin alueen rakennusoikeus nostettiin 3 500:sta k-m²:een Ilkanpellon asemakaavalla/ asemakaavan muutoksella joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Liuhtarin päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee samalla alueella kuin Liuhtarin koulu (kts. kaavatiedot Liuhtarin koulun kohdalta). Päivärannan päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee Vanhan Paukun alueella korttelissa 843. Korttelialueen kaavamerkintänä on Y AL/s-1: Yleisten sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristöä kehitetään vanhat rakennukset säilyttäen. Lisäksi käyttötarkoitusalueen täsmennyksessä on annettu määräyksiä alueelle sopivista toiminnoista ja uudisrakentamisesta. Päivärinnan päiväkodin alueelle on osoitettuy rakennusoikeutta k-m² ja suurin sallittu kerrosluku on II. Lapuan Patruunatehdas 13

14 kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY (2009) joukkoon, mutta aluerajaus ei koske päiväkodin aluetta. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Jokilaakson päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee korttelissa 1047 Hautasen koulun, Lapuan hiippakunnan Tuomiokapitulin rakennusten ja Jokilaakson matkailupuutarhan läheisyydessä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella YO. Koko YO korttelin rakennusoikeus on k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Mustikan päiväkoti: Päiväkoti sijaitsee korttelissa 855 terveyskeskuksen ja Palvelukeskus Hopearinteen läheisyydessä Rauhanpolun varrella. Koko laaja kortteli on asemakaavassa osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YS, korttelialueen rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.35 mukaisesti.asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Myllypolun päiväkoti (ennen siirtymistä väistötiloihin): Päiväkoti sijaitsee Liuhtarinrinteenpuiston vieressä Tervarannanpolun/ Myllypolun varrella korttelissa 841 asuinpientalojen korttelialueella AP tontilla 3 (entinen eläinlääkärin talo). Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.20 mukaan ja kerrosluku on I-II. Tontin pinta-ala on noin m² ja rakennusoikeus noin 744 k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Liikuntatilat Urheilutalon nykyinen sijainti ja ympäristössä sijaitsevat muut rakennukset ja urheilualueet estävät kyseisellä alueella tehtävät kaavamuutokset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Urheilutaloa ei pystytä laajentamaan. Urheilutalo, jäähalli, virkistysuimala ja maauimala sijaitsevat urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella YU korttelissa Rakennusoikeutta korttelialueella on yhteensä k-m². Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ruoanjakelu- ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö sijaitsee Liuhtarissa (Sairaalantie 5), terveyskeskuksen yhteydessä käynti tunnelin kautta. Paikka on todettu sijainniltaan hyväksi, sopivien etäisyyksien takana asiakkaista ja kulku sinne on sujuvaa. Liuhtarin keskuskeittiö sijaitsee Liuhtarissa (Sairaalantie 7), ns. Liuhtarin kiinteistössä. Paikka on todettu sijainniltaan hyväksi, sopivien etäisyyksien takana asiakkaista ja kulku sinne on sujuvaa. Molemmat sijaitsevat korttelissa 855, joka on merkitty kaavamerkinnällä YS, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Asemakaava on vuodelta

15 1.3. Kuvaus käyttäjän toiminnasta Liuhtarin koulu Liuhtarin koulussa toimii esiopetus, perusopetus 1-6 luokat ja iltapäivätoiminta. Esiopetuksessa on 11 oppilasta, perusopetuksessa 144 oppilasta ja iltapäivätoiminnassa 16 lasta 1-2 luokilta. Vuosiviikkotunnit: esiopetus 19, perusopetus 207, erityisopetus 14, vieraankielen opetus 18 ja iltapäivätoiminta 20. Koululla toimii jakelukeittiö, joka on jalkautettu kahteen väistötilapaikkaan Ritamäen koulu Ritamäen koulussa toimii esiopetus, perusopetuksen 1-6 luokat ja iltapäivätoiminta. Esiopetuksessa on 14 oppilasta, perusopetuksessa 109 oppilasta ja iltapäivätoiminnassa 20 lasta 1-2 luokilta. Vuosiviikkotunnit: esiopetus 23, perusopetus 157, erityisopetus 9, vieraankielen opetus 14 ja iltapäivätoiminta 20. Koululla toimii jakelukeittiö Hautasen erityiskoulu Hautasen koulussa toimii perusopetuksen luokat 1-9 kolmessa perusopetusryhmässä. Koulussa oppivelvollisuuttaan suorittaa 28 erityisen tuen oppilasta, joilla jokaisella on yksilöllinen opetussuunnitelma. Vuosiviikkotunnit 84. Koululla jakelukeittiö Päivähoito Lapuan päivähoidon palvelurakenne on perhepäivähoitopainotteinen. Päivähoitopaikat jakautuvat siten, että päiväkotipaikkoja on 245, perhepäivähoitopaikkoja 236 ja ryhmäperhepäivähoitopaikkoja 198. Erityisesti ryhmäperhepäivähoitopaikkojen määrä suhteessa päivähoitopaikkojen kokonaisuuteen on poikkeuksellisen suuri. Vallitsevasta rakenteesta aiheutuu merkittävää kustannuspainetta. Lisääntyneeseen päivähoidon kysyntään on jouduttu vastaamaan ryhmäperhepäivähoitokodeilla, joita on voitu perustaa nopealla aikataululla. Vuodesta 2011 lukien tilapäisiä ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä on perustettu yhteensä viisi. Tilapäisiksi perustettujen ryhmäperhepäiväkotien toimintaa ei ole tähän mennessä voitu lakkauttaa päivähoitopaikkojen puuttuessa. Tilapäisissä ratkaisuissa toiminta ei pääse vakiintumaan aiheuttaen lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle turvattomuuden tunnetta. Pienet päivähoitoyksiköt ovat henkilöstörakenteen osalta haavoittuvia ja kustannukset hoitopaikkaa kohden keskihintaa korkeammat. Kustannusero ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välillä aiheutuu lakisääteisistä ryhmäkokovaatimuksista sekä lain ja asetuksen erilaisista vaatimuksista. Ryhmäperhepäivähoitoyksiköt ovat 2-3 työntekijän ja 8-12 lapsen ryhmiä. Ryhmäperhepäivähoidon lainsäädäntö asettaa ehdottomat ryhmäkokorajat, joita ei voi edes hetkellisesti ylittää. Ryhmäperhepäivähoidossa yksi ammatillinen kasvattaja voi hoitaa neljää lasta. Päiväkodissa vastaavasti ammatillinen kasvattaja voi hoitaa seitsemää yli 3-vuotiasta lasta. Alle 3-vuotiaat ovat päiväkodeissa laskennallisesti 1,75 lapsen paikalla eli yksi ammatillinen kasvattaja voi hoitaa neljää alle 3-vuotiasta lasta. 15

16 Päivähoidon kysynnän pysyessä 1.8. tasolla 105-paikkainen päiväkoti mahdollistaisi n. 5-6 tilapäisen ryhmäperhepäivähoitoyksikön lakkauttamisen. Päiväkotiryhmässä voidaan samalla henkilöstömäärällä hoitaa enintään 9 lasta enemmän, jolloin muutoksella on varovasti arvioituna käyttötalousmenoissa n /vuosi kustannuksia vähentävä vaikutus (laskelmassa käytetty 4,5 hoitopaikan lisäystä / ryhmä). Todellisen hoitopäivän hinnan mukaisesti laskettaessa kustannusvaikutus on merkittävästi suurempi mutta vuosittain vaihtuva, käytöstä ja lainsäädännöstä johtuen. Tämän vuoksi sen arvioiminen ennakkoon on mahdotonta. Ryhmäperhepäivähoito päivähoidon kokonaisuudessa on tärkeä vaihtoehto mutta vaatii mahdollisuuden tarkkaan suunnitteluun. Riittävän laaja päiväkotipaikkojen määrä mahdollistaa suunnitelmallisen ryhmäperhepäivähoidon. Tällöin henkilöstön ja lasten sijoittelu voidaan toteuttaa toiminnan kannalta järkevästi ja kustannustehokkaasti Ruoanjakelu ja valmistus Palvelukeskus Hopearinteen keittiö: Keittiö tuottaa ateriapalveluja seuraavasti: (asiakkaita yht. n. 530) Koko ravintopäivä (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) - yhteensä n. 900 annosta, vanhuksille, myös viikonloppuisin. Lauantaisin vanhusten ateriapalvelulounasta n. 60 annosta kotiin kuljetettuna. - ruokaa lähtee 13:een eri pisteeseen: terveyskeskuksen kolmeen osastoon, Päivärinteeseen, Mäntykotoon, Niittypuiston 2 osastoon, Eevankotiin, Matintupaan, Illansiniin, Hopeapajuun, Mansikka vuoroperhepäivähoitoon ja lauantaisin annospakattu ateria vanhuksille kotiin kuljetettuna. Osa ravintopäivä (aamupala, lounas, välipala) - n. 230 annosta lapsille, arkipäivisin, 10:een eri pisteeseen: Liuhtarin, Päivärannan, Myllypolun ja Mustikan päiväkodit sekä ryhmikset Mansikka, varahoitoryhmis, Päiväranta, Jokiranta ja Ritakallio Annospakatut ruoka-annokset vanhuksille - maanantai ja keskiviikko n. 125 annosta, perjantai n. 150 annosta, tiistai ja torstai 70 annosta, lauantai 60 annosta Lounas - arkipäivisin yhteensä n. 60 annosta (kehitysvammaisten päivätoiminta n. 10 annosta, henkilökunnan ruokailu n. 50 annosta) Annospakatut ateriat - viikonloppuisin henkilökunnalle tilausten mukaisesti 16

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS Orimattilan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 20.9.2016 TEKIJÄT Luhtikylän päiväkoti Luhtikin tarveselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen Palveluverkon kehittäminen 19.11.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset opetuksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot