ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Luonnos rakennuksen massoittelusta alueelle vuodelta

2 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA kaupunginjohtaja nimitti Alangon alueen päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnittelutyöryhmään seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi sivistysjohtaja Mika Kamusen, sihteeriksi suunnittelija Riina Rintamäen, perusturvajohtaja Piia Aron, päivähoidon johtaja Kirsi Rytkösen ja rehtori Seppo Smolanderin. Työryhmän toimintaan ovat asiantuntijajäseninä osallistuneet myös kaupungingeodeetti Tapio Moisio, kaavoittaja Heikki Joensuu, projektityöntekijä Markus Erkkilä, Hopearinteen ravitsemuspäällikkö Eija Pouhula, keskuskeittiön ravitsemuspäällikkö Leena Luomanen, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala, rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko, liikuntatoimenjohtaja Hannu Kankaanpää ja Heli Hyvärinen-Näykki toimiessaan viransijaisena liikuntatoimenjohtajana. Lukiohankkeen hankesuunnittelua on loppukeväästä 2013 alkaen vienyt eteenpäin ryhmä, johon viran puolesta kuuluvat sivistysjohtaja Mika Kamunen (puheenjohtaja), suunnittelija Riina Rintamäki (sihteeri), tekninen johtaja Ahti Latvala, rakennuspäällikkö Rami Luoma-Nirva, kaupungingeodeetti Tapio Moisio, kaavoittaja Heikki Joensuu ja lukion rehtori Kaisa Piiparinen. Hankkeessa on kuultu myös seuraavia asiantuntijoita: ravitsemuspäällikkö Leena Luomanen, kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala, yläkoulun rehtori Petri Saunamäki, alakoulun rehtori Seppo Smolander ja liikuntatoimen johtaja Hannu Kankaanpää. Lähtökohta Alangon alueen päiväkoti-koulu hankkeen hankesuunnitelman tekemiseen pohjautuu seuraaviin seikkoihin: - Kevään 2012 aikana Liuhtarin koulun oppilaat/henkilöstö siirtyivät toimimaan väistötiloihin kiinteistössä ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. - Liuhtarin oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän voimakas kasvu Liuhtarin koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu alkoi Ritamäen koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän voimakas kasvu lähitulevaisuudessa lähinnä Ritavuoren asuntoalueen voimakkaan rakentumisen kautta. - Ritavuoren asuntoalueelle suunnitellun päiväkodin rakentaminen lähitulevaisuudessa. - Yleis- ja asemakaavan suunnittelu/tekeminen Alangon alueelle - Keväällä 2012 pidetyssä päiväkoti-koulu valtuustoseminaarissa päättäjiltä tuli voimakas viesti, että myös erityiskoulun, keskuskeittiöiden, kansalaisopiston teknisen työn tilojen ja liikuntatilojen huomioiminen suunnittelussa pitää ottaa keskeisesti huomioon. Lisäksi hankesuunnittelussa on huomioitu tehty valtuustoaloite, jossa esitetään selvitettäväksi Liuhtarin koulun saneerauskustannukset. Eli uutena vaihtoehtona on korvata Liuhtarin koulu (peruskoululuokat 0-6), Ritamäen koulu (peruskoululuokat 3-6), Ritavuoren koulu (peruskoululuokat 0-2), Ritavuoren päiväkoti ja Hautasen erityiskoulu (peruskoululuokat 0-9) yhdellä päiväkoti-koulukeskuksella Alangon alueelle. Alangon päiväkoti-koulun yhteyteen rakennetaan iso liikuntasali ja keskuskeittiö. Lapuan lukio toimii entisen Kiviristin yhteiskoulun rakennuksessa, joka on suunniteltu yhteiskoulun tarpeiden pohjalta ja otettu käyttöön vuonna Valmistumisen jälkeen rakennuksessa ei ole 2

3 tehty mitään rakenteellisia muutostöitä ja peruskorjauksen tarve on ollut tiedossa jo yli 20 vuoden ajan. Lukion hankesuunnittelussa ja sen aikatauluttamisessa on erityisesti huomattava, että ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseksi ja ylioppilaskokeita suoritetaan tietotekniikan avulla syksystä 2016 alkaen. Sähköistäminen tapahtuu asteittain. Kaikki kokeet suoritetaan tietotekniikan avulla keväällä Sähköinen yo-tutkinto asettaa erityisvaatimuksia mm. koetiloille. Ylioppilastutkintolautakunta on tuottanut ja julkistanut ohjeistuksen koskien koetilan/-tilojen sähköja tietoliikennetekniikkaa sekä koetilan/-tilojen sähkö- ja tietoliikennejärjestelyjä. Nämä ohjeistukset on otettava huomioon lukion hankesuunnittelussa. Samoin on otettava huomioon, että koetilojen tulisi olla valmiit riittävän ajoissa, jotta yo-kokelailla on mahdollisuus tutustua etukäteen niihin ja jotta koetilan testaamiseen ennen varsinaista koetta jää riittävästi aikaa. Uusilla kaavoitetuilla asuinalueilla oppilasmäärä lisääntyy voimakkaasti. Alangon päiväkotikoulukeskuksen keskeinen sijainti kaupungissa takaa oppilaiden riittävyyden koululle myös tulevaisuudessa. Päiväkoti-koulu rakennetaan Ritamäen koulun ja Liuhtarin koulun välimaastoon. Ritamäen koulun ja Liuhtarin koulun välimatka on noin 2,5 km. Keväällä 2013 Etelä-Pohjanmaan liitto ja maakuntahallitus nosti Lapuan lukion peruskorjaushankkeen ykköshankkeeksi oppilaitosten perustamishankkeiden hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksessä. Kesäkuussa 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen tarkastaja Erja Metsäranta vieraili Lapualla tutustumassa meneillään oleviin ja suunniteltuihin kouluhankkeisiin, mukaan lukien lukion peruskorjaushanke. Yhdessä kaupungin edustajien kanssa tarkastaja Metsäranta pohti lukion hankesuunnittelun vaihtoehtoja ja käytyjen keskustelujen pohjalta todettiin, että peruskorjaushankkeen luotettavan kustannusarvion tekemiseksi on välttämätöntä viipymättä teettää lukiokiinteistössä perusteellinen kuntotutkimus. Tarkastajan näkemyksen mukaan koulutuksen järjestäjän on järkevämpää toteuttaa lukiohanke uudisrakennuksena mikäli kuntotutkimuksen perusteella peruskorjauksen kustannukset nousevat liian suuriksi. Joulukuussa 2013 valtuusto teki päätöksen, että lukion tilat sijoitetaan Alangon päiväkoti-koulun yhteyteen. 3

4 Kuva 1 Hajautettu ja keskitetty malli vaihtoehtojen vertailu. 4

5 SISÄLLYSLUETTELO ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA... 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA TOIMINNAN KUVAUS (uudisrakennus) Kuvaus käyttäjän toiminnasta Yleistä Ruokapalvelu Piha-alueet ja liikuntatilat Henkilökunta HUONETILAOHJELMA Huonetilaohjelma SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Alangon alue Tontti Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Ympäristö- ja kaupunkikuva Liikenne ja liikenneselvitys Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys YHTEENVETO

6 Kuva 2 Liuhtarin ja Ritamäen koulut sekä suunniteltu Alangon päiväkoti-koulun sijoittuminen 1. TOIMINNAN KUVAUS 1.1. Kuvaus käyttäjän toiminnasta Yleistä Alangon päiväkoti koulukeskus yhdistää Liuhtarin, Ritamäen, Hautasen koulut ja Lapuan lukion sekä Liuhtarin keskuskeittiön. Alangon päiväkoti-koulu mahdollistaa myös n.5-6 tilapäisen ryhmäperhepäivähoitoyksikön lakkauttamisen. Lisäksi keskuksen yhteyteen tulisi 1000 m²:n liikuntasali, joka on mahdollista laajentaa myöhemmin tarvittaessa 2000 m² kokoiseksi. Alangon päiväkoti-koulukeskuksesta tulisi noin 900 lapsen ja nuoren oppimisympäristö. Keskitetyssä mallissa tuotettaisiin varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluita yhteisellä alueella ja tiloissa. Myös vapaa-ajanpalvelut ja järjestöt/kolmannen sektorin toimijat käyttäisivät tiloja päiväkodin ja koulun käytön ulkopuolella. Tilojen ja ulkoalueiden monikäyttöisyys ja muunneltavuus mahdollistavat moninaisen toiminnan ohjatusta omaehtoiseen. 6

7 Yhteinen Alangon keskus luo luontevan tilaisuuden kehittää yhdistyneitä lapsiperhepalveluja uudella tavalla. Päiväkodin ja koulun muodostaessa luonnollisen jatkumon ilman nivelvaihetta oppimisympäristöstä voidaan rakentaa monipuolinen, joustava ja nykypäivän teknologiaa hyödyntävä. Erityis- ja tukipalveluiden tarjonnassa voidaan hyödyntää laajemmin yhteisiä tiloja, välineitä, materiaalia ja opetushenkilöstöä. Esi- ja alkuopetuksessa voidaan kokeilla esimerkiksi joustavaa koulunaloitusta, jolloin oppilaiden yksilölliset edellytykset tulevat huomioiduksi luokkarajoista huolimatta. Oppilaiden ikäjakauma keskuksessa on varhaiskasvatusikäisistä lukioikäisiin, mikä muodostaa monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön. Ulkoaluetta voidaan rajata pienemmille lapsille sopivilla piha-alueilla ja välineillä. Koulurakennuksen suunnitteluratkaisuilla voidaan edistää keskuksen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kaikkien hyvinvointia. Opetusjärjestelyissä ja oppilashuollon palveluissa voidaan keskittää poikkihallinnollista yhteistyötä ja tiloja tehokkaammin ennaltaehkäisten oppilaiden koulunkäynnin vaikeuksia. Kaikki toiminta toteuttaisi uudistuneen perusopetuslain henkeä ja tavoitteita ja helpottaisi tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain käyttöönottoa kunnassa. Alangon päiväkoti-koulussa on myös harjaantumiskoulun (luokkamuotoinen) oppilasta. Erityistä tukea saavilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös yleisopetuksen yhteydessä. Alangon päiväkoti-koulu keskuksessa erityistä tukea saavien oppilaiden opetusta voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös muun opetuksen yhteydessä. Suuremmassa yksikössä oppilaiden erityis- ja tukipalveluja voidaan tuottaa joustavilla ratkaisuilla ja ajanmukaisilla välineillä. Samalla kehitetään muun opetuksen valmiutta huomioida tukea tarvitsevat oppilaat opetuksessa Ruokapalvelu Alangon koulussa toimii iso keskuskeittiö (n. 600 m ²), joka tuottaa yhteensä annosta/päivä. Koulun n. 700 asiakkaalle ateriapalvelut tarjotaan koulun ruokasalissa (n. 200 m²), jonka lisäksi keittiö tuottaa keskuskoulun, Alanurmon, Poutun, Haapakosken ja Männikön koulun ja Jokialaakson esikoulun sekä tarpeen mukaan päiväkotien, ryhmisten ja Jukantuvan ateriapalvelut. Tämän vaihtoehdon etuna on synergia. Tuotanto- ja henkilöstöresurssien käyttö on tehokasta ja taloudellista Ruokailu tapahtuu lähellä tuotantoa, jolloin mm. lukion vaihteleviin ruokailijamääriin varautuminen. Uudisrakentamisen ajan ruokapalvelut toteutetaan nykyisenkaltaisena. Ruokasalin kalustuksessa on huomioitava eri-ikäisten lasten ja oppilaiden ruokailu. Päiväkotilasten reitti ruokasaliin on oltava mahdollisimman sujuva ja lyhyt. Ruokapalveluja tuottaa kaksi yksikköä, Palvelukeskus Hopearinteen keittiö ja Liuhtarin keskuskeittiö. Tuotantotilaa tarvitaan lisää ja tilat on saneerattava tehokkaan 7

8 ja taloudellisen toiminnan varmistamiseksi. Nykyiset tuotantotilat ovat n. 230 m². Tilantarvearvioiden mukaan tuotantotilojen pitää olla vähintään 500 m² nykyisellä tuotannolla. Asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuperäisestä n. 400:stä asiakkaasta 2000:een. Tuotantotapa on muuttunut vuosien varrella huomattavasti. Hopearinteen keittiöstä on tehty hankesuunnitelma vuonna 2007, kustannusarvio oli koneineen ja kalustoineen 1,9 milj.. Liuhtarin keittiön saneeraussuunnitelmaa ei ole tehty mutta nykyisten tilojen laajentaminen on hankalaa ja kallista Piha-alueet ja liikuntatilat Alangon päiväkoti-koulun liikuntahallin 1000m² on jaettavissa neljään toimivaan osaan, joista yksi osa on äänieristyksellinen ja varustettu peileillä. Liikuntasaliin varaus laajentaa 2000 m² kokoiseksi. Liikuntasali toimii myös juhlasalina näyttämöineen. Liikuntasalin yhteen osaan voidaan harkita toteutettavaksi myös ns. teleskooppiauditoriota. Liikuntasalin edellä mainittu osa on äänieristetty ja toimii erityisesti päiväkotilasten pienliikuntatilana. Kokoon taittuva auditorio tekee liikuntasalista yhä monikäyttöisemmän. Opetustoiminnan lisäksi Alangon päiväkoti-koulun liikuntatiloja hyödyntää liikuntatoimi ja kansalaisopisto. Koulun käytössä tilat ovat klo ja iltakäyttäjillä klo asti. Viime vuosina seuroille ei ole ollut tarjolla riittävästi vuoroja, sillä urheilutalon ja seurojen iltakäyttöön soveltuvat koulujen liikuntasalien kaikki vuorot ovat varattuja. Tulevan päiväkoti-koulun liikuntasali on mitoitettu normaalia suuremmaksi, mitä myös seurat voivat hyödyntää. Yhä suositummat lajit Lapualla kuten koripallo, futsal ja salibandy voivat käyttää Alangon liikuntasalia harjoitus- ja pelitiloina. Tällä hetkellä Lapualla ei ole akustiikaltaan tilaa, joka soveltuisi voimisteluun, tanssiin ja muuhun musiikkiliikuntaan. Alangon päiväkoti-koulun liikuntatila mahdollistaa voimistelu- ja tanssinäytösten sekä kilpailujen järjestämisen. Myös kansalaisopisto voi hyödyntää Alangon koulun liikuntatiloja. Alangon päiväkoti koulukeskuksella on merkittävä tehtävä alueensa sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden luomisessa eri-ikäisten asukkaiden kohtaamispaikkana. Päiväkoti- koulu suunnitellaan niin, että tiloissa ja alueella mahdollistuu tehokas ja monipuolinen toiminta-ajan ulkopuolinen käyttö. Tilojen ja ulkoalueiden monikäyttöisyys ja muunneltavuus mahdollistavat moninaisen toiminnan ohjatusta omaehtoiseen. Koulun piha-alueet rakennetaan palvelemaan liikunnallista aktiivisuutta ja viihtyisyyttä välitunneilla sekä hyödyntämään opetusta, mm. liikuntaa. Ulkoalueiden ja niiden tukitoimintojen suunnittelussa huomioidaan riittävän isot paikoitusalueet, pukuhuoneiden ulkokäyttömahdollisuus ja riittävät varastotilat. Alueelle on kaavattu kaksi pelikenttää, sillä suunnitelmissa on luopua Liuhtarin kentistä kokonaan. Paikoitusalueet jäsennetään selkeiksi omiksi, turvallisiksi ja helposti saavutettaviksi alueikseen. Liikuntatilojen on tarkoitus myös palvella mahdollisimman paljon iltakäyttöä ja vahvistaa seurojen toimintaa, siksi näiden tilojen on oltava helposti saavutettavissa ja erillään muusta koulusta. 8

9 Kokonaisuutena ulkoalueet tulevat palvelemaan kaikkia lähialueiden asukkaita moninaisine liikuntaharrastusmahdollisuuksineen myös ilta ja viikonloppukäytössä. Alueelle tulee sijoittumaan leikkipiha varusteineen, pelikentät, kaukalot, luistelualueet, ym. liikunnalliseen aktiviteettiin houkuttelevat ja koulun liikuntatuntikäyttöön soveltuvat ulkoilu- /urheilualueet Henkilökunta Alangon päiväkoti-koulun henkilöstö Tehtävä Alangon koulu Rehtori 2 Apulaisrehtori 2 Päiväkodin johtaja 1 Koulusihteeri 1 Opinto-ohjauksen lehtori 1 Luokanopettaja 17 Lukion lehtori 18 Erityisopettaja 6 Tuntiopettaja 1-2 Kieltenopettaja 2 Esiopetus 3 Koulunkäynninohjaaja 10 Apip-ohjaaja 4 Kasvatushenkilökunta 16 Kasvatus, avustava henkilökunta 3-5 Siivous 6-7 Terveydenhoitaja 1 Kuraattori 1 Kiinteistönhuolto ½ Ravitsemispäällikkö 2 Keittäjät 6-10 Vahtimestari 1 Tilatehokkuutta sekä kustannusten säästöä saadaan muiden tilojen yhteiskäytöllä sekä henkilökunta- ja huoltotiloja keskittämällä. Alangon päiväkoti-koulun yhteistiloja ovat henkilökunnan tilat, joihin lukeutuu henkilökunnan tauko- ja työtilat sekä sosiaalitilat, neuvottelu- ja kokoustila, keittiö, ruokasali, liikuntasali ja huoltotilat. Esikoululaisille voidaan suunnitella yhteiset tilat, eikä erillisiä tiloja koulun ja päiväkodin puolelle rakenneta. Esiopetustiloja voi käyttää kaksi esiopetusryhmää vuoroperiaatteella (aamupäivä / iltapäivä). Yhteiskäyttöisten tilojen kokonaisuus erillisessä päiväkotirakentamisessa (ns. hajautettu malli) olisi n. 350 m 9

10 2. HUONETILAOHJELMA 2.1. Huonetilaohjelma Alangon päiväkoti-koulun tilaohjelma liitteenä (Liite 1) Voidaan laskea, että peruskoulusta lukioon jatkaa noin 50 % oppilaista. Yläasteen oppilasmäärän noustessa 550 lukion oppilasennuste on noin 275, jonka lisäksi kaksoistutkinnon opiskelijoita noin 50. Jos kaksoistutkinnon opiskelijat vievät puoli oppilaspaikkaa, lukiossa on varattava tilat vähintään 300 oppilaalle. Opetushallituksen sivuilla olevan lukion tilatarpeen tunnusluku-taulukon mukaan on lukiossa oltava vähintään 2280 hym². 10

11 Nykyisin ryhmätilat suunnitellaan siten, että eri-ikäisten lasten ryhmät käyttävät samoja tiloja. Tilasuunnittelussa pyritään ratkaisuihin, jotka mahdollistavat toiminnan monimuotoisuuden, erilaiset pedagogiset näkemykset sekä rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuvat mahdolliset muutokset. Kotialueet (lepo- ja leikkihuoneet sekä eteistilat ja wcpesutilat) ovat omia rauhallisia kokonaisuuksia, joissa mahdollistuu pienen lapsen turvallinen kasvuympäristö. 11

12 3. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 3.1. Alangon alue Kuva 3. Asemakaavaote Alangon alueesta 12

13 Kuva 4. Ote Keskusta-alueen II osayleiskaavaehdotuksesta Tontti Aikaisemmat alustavat alueluonnokset Alangon alueelle on tehty vuonna 2013 kaksi erilaista luonnosta Alangon lähipalvelukeskuksen alueen asemakaavoitukseni pohjaksi. Alustavassa lähipalvelukeskuksenhankesuunnitelmassa (päiväkoti, alakoulu, keskuskeittiö ja 13

14 liikuntatilat) ja Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyn sekä Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oyn laatimissa alueluonnoksissa ei huomioitu mahdollista lukion sijoittumista suunnittelualueelle. Lukion hankesuunnitelman yhteydessä syksyllä 2013 esitettiin koulu-päiväkodin sijoittumista lähemmäksi uutta tulevaa liikerakentamista. Kuva 5. Lukion hankesuunnitelmassa esitetty luonnos Alangon päiväkoti-koulun sijoittumisesta alueelle Koulu-päiväkodin alueen rajaus on tarkentunut suunnittelun edetessä. Käytettävissä oleva alue näkyy esim. osayleiskaavaehdotuksessa sekä hulevesisuunnitelman taustakartalla P-alueena (palvelujen alue). Lisäksi viereistä VL aluetta voidaan hyödyntää myös koulualueen toimintoihin. 14

15 Pohja- ja perustamisolosuhteet Alangon alueelle on tehty alueellinen pohjatutkimus Pohjatutkimuksen on laatinut Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy. Tutkimus on tehty mahdollisten perustamistapojen selvittämiseksi. Suunniteltu rakentaminen sijoittuu selvityksen mukaan alueelle, joka on hyvin kantavaa ja soveltuu hyvin rakentamiseen. Hyvin tiivis pohjamaa on noin 0,4 2,0 metrin syvyydellä maanpinnasta ja maanvarainen perustaminen tiiviiseen pohjamaahan ulottuvan massanvaihdon varaan on edullista. Tarkempaa rakennuksen suunnittelua varten on tarpeen tehdä yksityiskohtainen pohjatutkimus. Alangon alueellinen pohjatutkimus/ pohjatutkimusselostus on hankesuunnitelman liitteenä. (Liite 2) Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Asemakaavan laadinnassa koulualueen lisäksi samanaikaisesti on tarkasteltavana uusien kaupan suuryksikköjen sijoittuminen Kuortaneentien varteen, työ-/ teollisuusalueen eräiden toimijoiden laajennustavoitteiden huomioiminen sekä alueen katuverkon uudelleenjärjestelyt. Lisäksi Alangon alueelle osoitetaan mm. maakauppoihin liittyvien sopimusten mukaisesti uusia rakennuspaikkoja rivitalo- ja pientalorakentamiseen. Asemakaavan suunnittelu-/tarkastelualueena on Simpsiöntien, Kuortaneentien, Isorintalantien (ja sen jatkeen), Ränkikujan ja Ränkimäentien rajaama yhteensä n. 44 ha suuruinen alue. Alangon koulu-päiväkoti sijoittuu Alangon työpaikka-alueen/ teollisuusalueen sekä tulevan liikerakentamisen naapurustoon. Koulun suunnittelussa tulee huomioida mm. viereinen Kumi-Kone yritys, jossa varastoidaan suuria määriä ajoneuvojen renkaita. Ko yrityksen ja koulurakennuksen väliin tulee varata tarvittavat pelastustiet sekä mahdollisesti maisemallista suojaa muodostavat istutusalueet Ympäristö- ja kaupunkikuva Alangon koulu-päiväkoti sijoittuu alueelle, jonka lähiympäristö on ympäristöltään poikkeuksellisen vaihtelevaa: luoteessa työpaikka-aluetta/ teollisuusaluetta, etelässä tulevaa kaupan aluetta sekä koillisesta etelään omakotialuetta. Idässä koulun lähettyvillä on maatilakeskus hevosten laidunmaineen. Koulualueen ja Ränkimäentien välinen puustoinen rinne sekä hakamaametsä ovat lähimaisemassa merkittäviä ja ne tulisikin hyödyntää virkistysalueina (esim. pulkkamäki ja seikkailumetsä). Koulun koillispuolelle jäävä lähes puolen kilometrin pituinen ja n m leveä avoin pelikenttien ja urheilun/ ulkoilun alue erottaa toisistaan yksityisen pienimittakaavaisen asuntoalueen ja julkisen suurimittakaavaisen koulun sekä kaupan ja työpaikkojen alueen. Koululiikuntapaikkojen lisäksi ulkoalueelle voitaisiin sijoittaa mahdollisesti myös muita liikkumista ja vapaa-ajan viettoa tukevia toimintoja. Uudisrakennus tulisi sijoittaa siten, että osa rakennusmassasta (esim. liikunta- ja huoltotilat) toimisi luonnollisena näkymäesteenä työpaikka-/ teollisuusalueen 15

16 suuntaan. Koulurakennus sijoittuu Kuortaneentieltä ja keskustasta Kustaa Tiitun tien suunnasta tultaessa merkittävänä maisemallisena päätepisteenä ja maamerkkinä. Tämä tulee huomioida myös rakennuksen arkkitehtuurissa. Myös lähiympäristön nykyisen ja tulevan rakennuskannan mittasuhteet tulee huomioida suunnittelussa, siten, että koulu-päiväkodin uudisrakennus on rakennusmassana riittävän suuri. Koulurakennus voisi olla Kuortaneentien puolelta ainakin osin vähintään 2 kerroksinen Liikenne ja liikenneselvitys Kevyenliikenteen pääreitti tulee Simpsiöntien suunnasta. Kevyen liikenteen sekä muun koulualueen liikenteen (saatto-, huolto- ja henkilökunnan liikenne) reittien risteämäkohdat ovat liikenneturvallisuusriskejä ja siksi ne olisi pidettävä toisistaan erillään. Kevyenliikenteen reiteille tulee Kuortaneentielle tulevan uuden kiertoliittymänyhteyteen alikulkuyhteydet. Henkilöliikenne lukion alueelle tulisi Kuortaneentien ja Kustaa Tiitun tien risteykseen suunnitellun uuden kiertoliittymän kautta. Lukion ja muun Alangon lähipalvelukeskuksen henkilökunnan ja oppilaiden parkkipaikat sijoittuvat koulun eteläpuolelle koulun ja kaupan yksikön yhteiselle paikoitusalueelle. Paikoitusalueelle on järjestettävissä riittävät n. 260 autopaikkaa. Paikoitusalueen tehokkaaseen käyttöön pyritään koulu-päiväkodin ja kaupan alueen yhteiskäytöllä. Aluetta tulee jäsentää puu-/pensasistutuksin ja mahdollisesti korotetuin jalankulkureitein. Kulku paikoitusalueelle tulisi myös kauppaa palvelevan kiertoliittymän kautta tai vaihtoehtoisesti erillisestä omasta liittymästä. Huoltoliikenne järjestetään siten, ettei se häiritse piha- ja urheilualueiden käyttöä eikä jalankulkua ja pyöräilyä. Huoltoliikenteeseen tulee käyttää Yrittäjäntietä ja Työpajantietä. Työpajantieltä rakennetaan yhteys Simpsiöntielle. Alueen suunnittelun taustaksi on laadittu mm. Alangon Kelikon alueen liikenneselvitys (luonnos, Pöyry 2014). Selvityksessä on mm. tutkittu keskeisimpien liikennettä koskevien muutostoimenpiteiden toimivuutta. Selvitykseen/ suunnitelmaan tehdään syksyn 2014 aikana eräitä täydennyksiä ja tarkennuksia, mm. koulunkaupanalueen paikoitusalueen liittymäjärjestelyiden suhteen sekä Alangon alueelle Simpsiöntieltä tulevan ajoneuvoliittymän siirtämisen suhteen, ko liittymää siirretään länteen nykyisen purettavan varastorakennuksen kohdalle. Liitteenä Pöyryn laatima liikenneselvitysluonnos (Liite 3) 16

17 Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys Alangon alueelle on laaditussa hulevesiselvityksessä osoitettu koulun alueelle hulevesien tasausallas, jonka vesitilavuus on noin 400 m3. Suunnitelmassa on osoitettu altaan alustava sijaintipaikka, mutta altaan lopulliseen pinta-alaan, muotoon ja syvyyteen ei ole otettu kantaa. Hulevesiallas tulee ottaa luontevaksi osaksi koulunpäiväkodin pihajärjestelyjä. Hulevesisuunnitelmakartan taustalla näkyvä urheilukenttä ei ole osoitettu koulualuetta ohjaavana. Liitteenä Pöyryn laatima hulevesiselvitys (Liite 4) 3. YHTEENVETO Alangon päiväkoti koulu yhteishanke mahdollistaa monipuolisen ja innovatiivisen oppimisympäristön luomisen, jossa päiväkodin, koulun ja mahdollisesti muiden lapsiperhepalvelujen oppimisympäristöt toimivat toisiaan täydentävinä ja tukevat johdonmukaisena jatkumona lapsen kehitystä. Päiväkoti- koulu yhteishanke mahdollistaa onnistuneiden yhteyksien rakentamisen eri oppimisympäristöjen välille yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistaen. Monipuolinen, joustava ja nykypäivän teknologiaa luontevasti hyödyntävä oppimisympäristö herättää lapsessa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta sekä kannustaa lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään monin tavoin. Tilojen ja ulkoalueiden monikäyttöisyys ja muunneltavuus mahdollistavat moninaisen toiminnan ohjatusta omaehtoiseen. Alangon päiväkoti-koulurakennuksen monikäyttöisyyttä muunneltavuutta, oppimista edesauttavia uusia menetelmiä sekä teknologioiden ja tilaratkaisujen innovatiivisuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta, energiatehokkuutta sekä kestävää kehitystä toteutetaan hankkeessa soveltaen muun muassa RT-korttia RT Koulurakennus, yleissuunnittelu (Liite 5) 17

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA 21.11.2013 Tilaaja: Lapuan kaupunki Valtuustontie 8 62100 Lapua 2 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä

Lisätiedot

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS Selostus 13.1.2015 SELOSTUS 28.1.2013 13.1.2015 Lapuan kaupunki

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. 7.4.2010 Palkintolautakunta

KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. 7.4.2010 Palkintolautakunta K K K K K K K K KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA K 7.4.2010 Palkintolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN...3 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

A N T I N K A N K A A N M O N I T O I M I T A L O - U U D I S R A K E N N U S

A N T I N K A N K A A N M O N I T O I M I T A L O - U U D I S R A K E N N U S A N T I N K A N K A A N M O N I T O I M I T A L O - U U D I S R A K E N N U S RAAHEN KAUPUNKI ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA 14.8.2015 RAAHEN KAUPUNGIN TEKNINEN KESKUS PL 62 92101 RAAHE Käyntiosoite: Ruskatie

Lisätiedot

VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOT

VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOT RAPORTTI 18.09.2006 1 VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN SISÄLTÖ ESIPUHE...3 TIIVISTELMÄ...4 1. JOHDANTO...5 1.1. ALUEEN SIJAINTI...5 1.2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA AIKATAULUTUS...5 2. JULKISTEN

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMARAPORTTI

HANKESUUNNITELMARAPORTTI Keuruun kaupunki PL 65 42701 Keuruu JUKOJÄRVEN ALA-ASTE HANKESUUNNITELMARAPORTTI 29.1.2014 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4 1.1. YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 4 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 materiaalin valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen opetuspäällikkö Tuija Kauppinen koulusuunnittelija Marja-Liisa

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 VV Hankesuunnitelma Kuntoutuksen uudisrakennus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 S i v u 1 Yhteenveto 2 1. Hankkeen tausta ja perustelut 2 2. Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 1(28) 2.10.12 TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 2(28) Sisällysluettelo 0 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Hankkeen lähtökohdat... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3

Lisätiedot

22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki

22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki 22.9.2010 Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma Loviisan kaupunki Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. Hanke...3 1.1. Hankesuunnitelman laatijat...4

Lisätiedot