TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen"

Transkriptio

1 TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 1

2 Sisältö Esipuhe Työssäoppimisen oppimisprosessin suunnittelu ToPo Työpaikalla tapahtuvan (työ)oppimisprosessin suunnittelu ATTO -integraatio Työanalyysi Perehdytystyökalu Ohjauksen suunnittelu Erilaiset ohjaustyylit Video-ohjaus Työssäoppimispäiväkirja Näyteportfolio Arviointityökalut (ohjaus & oppimisen arviointi) Itsearviointi Reflektiotyökalu Yhteisöllinen reflektio Vertaisarviointi Jatkuva arviointi ja palautteen antaminen Palautteen antamisen muistilista Ammattiosaamisen näyttö osaamisen arviointi Liitteet 1. Opiskelijan työpaikalle antama palaute (Salpauksen mallilomakkeen pohjalta) 2. ATTO integraatio (esimerkki Ammattiopisto Nurmes) 3. ATTO integraation mahdollisuuksien visualisointi (esimerkki Ammattiopisto Nurmes) 2

3 Esipuhe Oppimaan oppiminen Jotta sähköisten työkalujen käyttö sujuisi työssäoppimisjaksolla hyvin, on niiden käyttöä harjoiteltava opintojen aikana. Niitä voi liittää osaksi orientoivia opintoja, jotka perinteisesti sisältävät muita hyödyllisiä oppimisessa tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita, kuten motivaatio, opiskelu itseä varten, sisäinen yrittäjyys, ohjeistus työssäoppimiseen ja työssäoppiminen työllistymisen apuna. Myös tavalliset oppimistilanteet voi valjastaa osin uusien menetelmien käyttöönottoon. Ammattiosaamisen näyttöön liittyvät ohjeistukset on syytä antaa erityisen tarkasti. Sähköisen oppimispäiväkirjan käyttöönotto on helpointa aivan opintojen alussa, mutta sopivat oppimistehtävät tai jakson vaihtuminen voi olla myöhemminkin oiva hetki luoda uutta oppimiskulttuuria. Opettaja ohjaa ja ryhmä tukee uuden opettelua. Kun olet valinnut mitä työkaluja käytät työssäoppimisen apuna, ota ne sopivassa tahdissa käyttöön opiskelijaryhmäsi kanssa. Saat opastusta alla oleviin aiheisiin tästä ohjeesta ja ToPon koulutuspäivistä. Halutessasi osallistu keskusteluun ToPo-kehittäjät Facebook-ryhmässä. Ohjeistus portfoliotyöskentelyyn: "käsityökalu" HOPS:n käyttö oppimisen tukena Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit oppimisen tukena "Näin otan kuvia työprosessin vaiheista ja vien niitä omaan oppimispäiväkirjaan" video työprosessista ja sen dokumentoinnista: bit.ly/kiltaesim videolla tehty blogipäivitys: santerinkilta.blogspot.fi/ pedagoginen malli työvaiheiden opettelusta: bit.ly/mobiiliprosessi Näin teen napakan videon Näin reflektoin itse ja ryhmässä Näin annan palautetta ja teen vertaisarviointia Näin reflektoin toimintaani saamani palautteen ja arvioinnin perusteella Näin osallistun videoneuvotteluun, voi olla esim. opettaja pitää etäopetuspäivän, johon opiskelijat osallistuvat etänä esim. tuottamalla sisältöä, hakemalla lisätietoa ja keskustelemalla pienryhmissä opettaja ohjaa työssäoppijaa siten, että lähiopetuksessa oleva ryhmä seuraa ohjaustilannetta luokan valkokankaalta ja kaiuttimista työssäoppimisen ohjauksen vastaanottaminen ja/tai arviointikeskustelu videon välityksellä Näin opin virtuaaliympäristössä Näin teen näyttösuunnitelman kuvallisena ja/tai videona Ekologiset tiedostokoot kuvissa ja videoissa = riittävän pieni resoluutio Mitä valitsen näyteportfolioon? 3

4 Työtehtävien / ammattitaitovaatimusten kartoitus nettilomakkeella Yksilöohjausta videopuheluin ja työpaikkakäynnein Työvaltaiset tehtävänannot Verkkokeskustelun harjoittelu Sähköiset välineet tutuksi työnantajalle Oppimis- ja ohjausprosessin suunnittelu => HOPS Ohjaustyylit, jatkuvan palautteen antaminen: Ryhmäkeskustelun ja viikkotehtävien ohjaus Arviointikeskustelu videoneuvottelun välityksellä Ryhmän kysymyksiä TOP:ssa olevalle opiskelijalle videoneuvottelussa Videon teko Sähköinen oppimistehtävissä oppimispäiväkirja käyttöön Itsearvioinnin harjoittelu Viikkotehtävät ja ryhmäkeskustelu: Yhteisöllinen reflektio ja vertaisarviointi Työ-, viikko- ja ryhmätehtävät + reflektointi työssäoppimispäiväkirjaan "Lähitapaaminen" videoneuvotteluna Näyttösuunnitelma videona Ammattiosaamisen näytön dokumentointi työssäoppimispäiväkirjaan Näyteportfolio Opintojen alku oppilaitoksessa Työssäoppiminen alkaa Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija voi lisäksi liittää oppimispäiväkirjaansa haluamillaan työkaluilla tekemiään käsitekarttoja, animaatioita, sarjakuvia, mallinnuksia jne. Näytön arvioija tutustuu koosteeseen ennakkoon 4

5 1. Työssäoppimisen oppimisprosessin suunnittelu Käsityökalua voidaan hyödyntää opiskelijan työssäoppimisessa. 1. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun 2. Opiskelijan ohjaukseen (työpaikkaohjaaja ja opettaja) 3. Työssäoppimispäiväkirjan ja portfolion pohjana 4. Opiskelijan itsereflektioon ja itsearviointiin 5. Opiskelijan arviointiin 5

6 1.1 ToPo Työpaikalla tapahtuvan (työ)oppimisprosessin suunnittelu Osaamistavoitteet tutkinnon perusteista muotoiltuna Osaamistavoite Työtehtävät, joissa tavoitteen mukainen osaaminen kehittyy Miten opiskelijaa ohjataan tavoitteen saavuttamiseksi? (esim. jos käytössä "osaamisen kehittymisen kartta" ja/tai opettajan oppimistehtävät, jotka työpaikkaohjaaja mahdollistaa) Oppimisympäristöt (työssäoppimispaikka, blogi, Facebook, wiki, WhatsApp yms.) Miten opiskelijan tavoitteen mukainen osaaminen tulee näkyväksi/arvioitavaksi? Mihin soveltuu? Opiskelijan oppimisprosessin suunnitteluun. Miksi? Taulukon avulla opiskelijan oppimisprosessi hahmottuu kokonaisuutena lähtien osaamistavoitteista ja päätyen osaamisen arviointiin. Osaamistavoitteiden avaaminen työtehtäviksi konkretisoi oppimista. Työpaikkaohjaajan on tärkeää miettiä, millaista ohjaamista opiskelija tarvitsee ja miten mahdollistetaan opiskelijan osaamistavoitteiden suuntainen oppiminen esim. työvuorojen sisältöjä ja vastuutehtäviä suunniteltaessa. Miten? Taulukon täyttäminen aloitetaan oppilaitoksessa ennen työssäoppimista opiskelijan kanssa. Taulukkoon kirjataan, missä eri oppimisympäristöissä oppimista tapahtuu työssäoppimisjakson aikana (mitä tehdään työpaikalla ja mitä sosiaalisessa mediassa). Työssäoppimisen alussa opiskelija ja työpaikkaohjaaja täydentävät taulukkoa. Taulukko käydään läpi opettajan ohjauskäynnillä tai videoneuvottelussa. 6

7 1.2 ATTO -integraatio perustutkinto Tutkinnon osa ja laajuus ov + Ammattitaitoa täydentävän aineen integrointi ammattiaineeseen Toteutussuunnitelma Ammattiaineiden osaamistavoitteet Ammattitaitoa täydentävän aineen osaamistavoitteet Käytännön työtehtävät, joilla ammatillinen osaaminen kehittyy ja joihin yhteiset aineet integroidaan. Oppimisympäristöt (työssäoppimispaikka, blogi, Facebook, wiki, WhatsApp yms.) Miten ja keneltä opiskelija saa palautetta ja ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten arvioinnissa ja ammattiosaamisen näytöissä huomioidaan integrointi? Mihin käytetään? Ammattitaitoa täydentävien aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin ja/tai työssäoppimiseen Miksi? Ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävän aineiden yhdistäminen mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset opintopolut sekä vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammattitaitoa täydentäviä aineita. Tällainen menetelmä soveltuu usein opiskelijalle, joka oppii asioita parhaiten itse tekemällä ja yhdistämällä opittavan asian käytännön työtehtäviin. Miten? Ammattitaitoa täydentävien aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin ja työssäoppimiseen edellyttää opetussuunnitelman avaamista ammatillisten aineiden ja ammattitaitoa täydentävien aineiden osalta. Se edellyttää myös opettajien yhteissuunnittelua ja yhteistä opetuksen toteutussuunnitelmaa tutkinnon osittain. Osa opetuksesta voidaan suorittaa oppilaitoksessa esim. samanaikaisopettajuuden avulla ja osa työssäoppimisen yhteydessä. Oppimisessa ja sen dokumentoinnissa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa. Työssäoppijoille teoriaosuudet tehtävien tueksi voivat olla esim. ammattialaan liittyvinä videoina. bit.ly/ammattipeda 7

8 1.3 Työanalyysi Mitä? Miksi? Miten? Esimerkki Tekniikka Työpaikalla opittavien taitojen ja tavoitteiden määrittäminen työanalyysin avulla Työtehtävien kuvauksen lisäksi työanalyysi sisältää yleiskuvauksen työssäoppimispaikasta, jossa on työssäoppimisjakson suunnittelun kannalta olennaiset asiat. Työanalyysin tarkoituksena on yksittäisen työpaikan työ- tai nimikekohtaisten työtehtävien avaaminen ja kuvaaminen, jotta työtehtäviä voidaan verrata opetussuunnitelman ammattitaitovaatimuksiin ja kartoittaa, mitä tutkinnon osia on mahdollista suorittaa ko. työpaikassa. Samalla määritellään opiskelijan oppimistavoitteet topjaksolle. Tehdyt työanalyysit voidaan tallentaa esimerkiksi oppilaitoksen työssäoppimispaikkarekisterin yhteyteen, jolloin ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. Työpaikka voi hyödyntää työanalyyseja esimerkiksi perehdytyksen tukena. Opettaja, ohjaaja tai työvalmentaja laatii työanalyysin haastattelemalla työpaikkaohjaajaa tai muuta työpaikan yhteyshenkilöä. Työtehtävät kuvataan sanallisesti työvaiheittain ja -vuoroittain sekä verrataan niitä ammattitaitovaatimuksiin. Säännöllisesti toistuvien työtehtävien lisäksi kuvataan sellaiset työtehtävät, jotka kuuluvat työnkuvaan, mutta eivät toistu säännöllisesti. Haastattelun lisäksi analyysin tekijän kannattaa havainnoida työympäristöä ja -tehtäviä. Tarvittaessa työanalyysin pohjalta voidaan laatia esimerkiksi erityisopiskelijoiden työssäoppimisen tueksi työohjekortteja sanallisesti ja/tai kuvallisesti. Työohjekortissa kuvataan yksittäinen työtehtävä vaihe vaiheelta, jolloin sitä voidaan hyödyntää muistin tukena. Toinen lähestymistapa työtehtävien analysointiin on määrittää työpaikalla suoritettavat työtehtävät jo valmiiksi työtehtävätasolle avatun opetussuunnitelman yhteyteen. Tällöin työtehtäviä ei tarvitse välttämättä kirjoittaa yksityiskohtaisesti auki, vaan yleiskuvaus työpaikasta riittää. 1. Uudessa työssäoppimispaikassa tehdään opiskelijan yksilöllisen opintopolun kannalta olennaisten työtehtävien kartoitus hyvissä ajoin ennen työssäoppimisen alkua. 2. Käytetään alla olevaa lomaketta ja päätetään, mitkä ammattitaitovaatimuksiin liittyvät osaamiset on mahdollista saavuttaa riittävällä tasolla ko. työpaikassa. 3. Samalla voidaan täyttää muutkin työssäoppimiseen liittyvät asiakirjat. Netti- tai paperilomake, (työpaikkarekisteri) 8

9 Päivämäärä: Laatija: Työpaikan yhteystiedot ja yhteyshenkilö: Työanalyysi Tehtävänimike: Taustatietoa Työpaikan toimiala Työntekijöiden määrä Päivittäinen työaika Tauot Työtahti Työtehtävästä suoriutumisen edellytykset Fyysinen kunto: hyvä kohtuullinen välttävä Psyykkinen kunto: hyvä kohtuullinen välttävä Asiakaspalvelutaidot: hyvät kohtuulliset välttävät Sosiaaliset taidot: hyvät kohtuulliset välttävät ATK-taidot: hyvät kohtuulliset välttävät lisätietoja 9

10 Työturvallisuudessa huomioitavat asiat Kuvaus työympäristöstä (esim. melu, lämpötila, fyysinen esteettömyys) Työtehtävässä tarvitaan hygieniapassi ajokortti tulityökortti työturvallisuuskortti ensiapukortti Työssä käytettävät koneet, laitteet ja välineet Työasu on/työpaikalta ei Ruokailumahdollisuus on ei Sosiaalitilat on ei lisätietoja Työssä käsitellään kemikaaleja/pesuaineita ym. kyllä ei Työpaikan tehtävänimikkeet ja tehtävien edellyttämä koulutus Työtehtävät (jos vuorotyö, niin työtehtävät vuoroittain) Muut työtehtävät päivittäisten rutiinien lisäksi Muuta huomioitavaa 10

11 1.4 Perehdytystyökalu Työpaikan tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelija saa riittävän perehdytyksen. Usein perehdyttäjänä toimii työpaikkaohjaaja. Työtehtävien lisäksi opiskelijan tulee saada riittävästi tietoa työn tekemiseen liittyvistä asioista. Työpaikkaohjaajan tulee olla tietoinen, että normaali perehdytys on vain osa opiskelijan työssäoppimisprosessia, lisäksi tarvitaan muuta ohjausta ja opastusta. Ensisijaisesti kannattaa hyödyntää työpaikkojen omia perehdytyskäytäntöjä ja -lomakkeita. Mikäli sellaisia ei ole, voi hyödyntää perehdytystyökalua, johon on listattu asiat, jotka perehdytyksessä tulee opiskelijan kanssa käydä läpi. Huomioitaviin asioihin voi lisätä myös ala- ja työpaikkakohtaisia erityiskysymyksiä. Ennen opiskelijan saapumista suunnitellaan toteutus 1. Perehdytettävät asiat. Ei kaikkea kerralla heti ensimmäisenä päivänä, vaan annetaan opiskelijalle aikaa oppimiseen ja kokonaisuuden hahmottamiseen. 2. Perehdyttämisvastuut - kuka perehdyttää mihinkin aihealueeseen? 3. Perehdyttämisen aikataulu - varataan riittävästi aikaa. Teema Aihe Perehdytyksen vastuuhenkilö Käyty läpi opiskelijan kanssa, pvm. Työyhteisöön ja työkulttuuriin tutustuminen työpaikkaohjaajan esittäytyminen, työtovereille esittely asiakkaat, muut sidosryhmät toimintatavat, henkilöstöön kohdistuvat odotukset ulkoinen olemus, käytös, työasu, jalkineet jne. vaitiolovelvollisuus työaika, tauot tupakointiin liittyvät säännöt poissaolot ja niistä ilmoittaminen 11

12 Työympäristöön liittyvät asiat oma työpiste kiinteistö kulkureitteineen poistumistiet, kokoontumispaikka hätätilanteessa tauko- ja sosiaalitilat avaimet, hälytykset ym. kiinteistössä liikkumiseen liittyvät asiat puhtaanapito, kierrätys työskentely muualla kuin työpaikan omissa tiloissa Työturvallisuuteen liittyvät asiat henkilökohtaiset suojaimet apuvälineiden käyttö koneet, laitteet ja välineet työasennot ja -liikkeet, kalusteiden säätö elpyminen, työn vastaliikkeet omaan tehtävään liittyvät riskitekijät, tapaturmien ehkäisy lisätiedon ja avun hankkiminen 12

13 toiminta hätätilanteessa, ensiapukaapin sijainti ja sisältö Työvälineet käytettävät työvälineet ja aineet työvälineiden säilytys ja huolto erilaiset laitteet ja niiden käyttö laitteiden huolto ja häiriötilanteet puhelimen, tietokoneen ja omien mobiililaitteiden käytön säännöt, kuvaus- ja julkaisulupa (esim. blogi, Facebook, Youtube) (työasiat/yksityisasiat, tietoturvallisuus) Organisaatioon tutustuminen toiminta-ajatus, visio, arvot muut yksiköt ja henkilöstö lisätietolähteet (www-sivut, intranet ym.) 13

14 2. Ohjauksen suunnittelu Osaamistavoitteet Työtehtävät Näkökulmat Miten ohjataan? Ammatillisuus Asiakaspalvelu Turvallisuus Yrittäjyys 14

15 Mihin käytetään? Miksi? Miten? Esimerkki Opiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen. Opiskelijan kirjaamat tavoitteet ja niiden pohjalta suunnitellut työtehtävät toimivat selkeästi työssäoppimisen pohjana ja ohjaajan on helppo tukea opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelijan on tärkeää saada oikea-aikaisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan, jotta hän kykenee hyödyntämään saamaansa palautetta esimerkiksi olemalla oma-aloitteisempi tai muuttamalla vääränlaisen työtavan. Opiskelija on kirjannut osaamistavoitteensa ja niiden pohjalta työtehtävät, jotka mahdollistavat ko. tavoitteen saavuttamisen. Osaamistavoitteiden laadinnassa opiskelija on käyttänyt pohjana tutkinnon perusteiden osaamisvaatimuksia. Lisäksi opiskelija on kirjannut, miten hänen työssään näkyy ammatillisuus, asiakaspalvelu, turvallisuus ja yrittäjyys. Ohjaaja hyödyntää ohjaamisessaan opiskelijan kirjaamia osaamistavoitteita. Ohjaaja vastaa omalta osaltaan siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa suunnittelemiaan työtehtäviä. Ohjaaja käy viikoittain keskustelua opiskelijan kanssa oppimisen etenemisestä ja antaa palautetta opiskelijalle hänen toiminnastaan. Ohjaaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelmaan tarvittavat muutokset. Ote opiskelijan suunnitelmasta Osaamistavoite: Toimin laatu- ja taloustavoitteiden mukaisesti ja kehitän omaa toimintaani laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Työtehtävät: Osallistun perehdytykseen. Tutustun työpaikan kirjallisiin laatu- ja taloustavoitteisiin. Keskustelen ohjaajan kanssa Toteutan... (kirjaa sovittu työtehtävä). Dokumentoin työtäni oppimispäiväkirjaan: kuvaan työvaiheet ja laadin työvaiheiden kuviin lyhyen tekstin/nauhoitan lyhyen selostuksen. Arvioin tekemääni työtä ohjaajan kanssa. Ammatillisuus: Työskentelen laatuprosessin mukaisesti. Asiakaspalvelu: Dokumentoin työvaiheet, jotta asiakas tietää, mitä on tehty. Turvallisuus: Käytän työvälineitä ohjeiden mukaisesti. En jätä työvälineitä lojumaan, vaan laitan ne niille kuuluville paikoilleen. Yrittäjyys: En haaskaa materiaaleja (kustannustietoisuus). Teen työn sovitun aikataulun mukaisesti. 15

16 2.1 Erilaiset ohjaustyylit Opiskelijan ohjaamisessa kannattaa käyttää tarpeen mukaan erilaisia ohjaustyylejä (hyväksyvä, neuvoja ja ohjeita antava, jäsentävä ja selkiyttävä, puheeksi ottava ja näkyväksi tekevä). Havaittu tilanne/tarve Tavoite Keinot Ohjaustyyli Opiskelijan tunteet ovat pinnassa Opiskelija ei luota itseensä Tavoitteena on rohkaista opiskelijaa kertomaan tunteistaan, auttaa hänen olonsa helpottamisessa sekä saada opiskelija toimintakykyiseksi. Kysy, mitä on tapahtunut ja rohkaise opiskelijaa kertomaan tunteistaan. Kuuntele ja pyydä mahdollisesti kertomaan tarkemmin asiasta. Anna opiskelijalle aikaa (hyödynnä tietoisesti hiljaisuutta ja taukoja). Hyväksyvä Opiskelijalla ei ole tilanteessa tarvittavaa tietoa tai taitoa. Opiskelijan toiminta on itselle tai asiakkaalle vaarallista. Opiskelijalla on kiireellinen ongelma, joka estää toiminnan/oppimisen etenemisen. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa ratkaisemaan ongelma tai ratkaista ratkaisua vaativa asia opiskelijan puolesta, jos hän ei siihen kykene, sekä puuttua ohjaajana mahdolliseen vaaratilanteeseen. Selvitä opiskelijan pulma ja tee ratkaisuehdotus. Mieleeni tulee pari mahdollisuutta, miten voisit toimia tässä tilanteessa Anna ohje tai määräys esimerkiksi: Ehdotan seuraavaa toimintatapaa Tee seuraavalla tavalla Neuvoja ja ohjeita antava Opiskelijan on vaikea ryhtyä työhön. Opiskelijalla on ongelma eikä hän osaa toimia. Opiskelija ei saa tehtyä ratkaisua. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan tilanne, löytämään ratkaisuja tilanteeseensa ja auttaa opiskelijaa ryhtymään toimintaan. Esitä tilanteeseen sopivia avoimia kysymyksiä (mitä, miten, milloin, missä, kuka jne.). Esimerkiksi pyydä kertomaan tilanteesta omin sanoin. Mitä voisit tehdä? Mistä aloitat? Miten etenet? Mitä vaihtoehtoja tässä olisi? Millaisia keinoja olet jo kokeillut? Jäsentävä ja selkiyttävä Opiskelija ei osaa hyödyntää omia mahdollisuuksiaan. Opiskelija ei ole tietoinen omasta toiminnastaan eikä tunnista omia kehittymiskohtiaan. Opiskelijalla on epärealistinen kuva tilanteesta. Opiskelijan puhe ja teot ovat ristiriidassa. Tavoitteena on pysäyttää opiskelija tarkastelemaan toimintansa eri puolia ja toiminnan vaikutuksia eri osapuoliin sekä esimerkiksi opiskelijan puheen ja tekojen välistä epäyhtenäisyyttä. Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tekemään ratkaisu ja löytämään uusi toimintatapa. Pyydä opiskelijaa pohtimaan omaa puhettaan toistamalla kuulemasi sanasta sanaan ja esittämällä kysymyksiä puheen ja toiminnan ristiriidasta. Käytä perusteluina tosiasioita opiskelijan toiminnasta esimerkiksi: "Olen havainnut, että saavut työhön myöhässä. Miten ajattelet sen vaikuttavan työyhteisön toimintaan?" Sanoit suunnitelmassasi, että teet näin. Nyt huomaan, että toimintasi ei vastaa sovittua suunnitelmaa. 16 Puheeksi ottava ja näkyväksi tekevä Lähteet Heron, J. (2001). Helping the Client. A Creative Practical Guide. SAGE publications. Romppanen, B Ohjaustyylit tavoitteellisen ohjauskeskustelun keinoina. Educa-Instituutti Oy. Kirjapaino Kyriiri Oy, Helsinki. Teoksessa Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. Frisk, T. (toim.) Vipuvoimaa EU:lta Educa-Projektit Oy.

17 2.2 Video-ohjaus Video-ohjauksessa opettaja ottaa videoyhteyden opiskelijaan ja/tai työpaikkaohjaajaan. Mihin soveltuu? Miksi? Miten? Esimerkki Tekniikka Opiskelijan työssäoppimisen ohjaus ja arviointi Video-ohjauksella on mahdollista ohjata opiskelijoiden oppimisprosessia työssäoppimisen aikana ja antaa reaaliaikaista palautetta opiskelijalle. Laadukas oppiminen edellyttää, että opiskelija pysähtyy tietoisesti pohtimaan ja arvioimaan kokemuksiaan ja hakemaan uusia näkökulmia omaan tapaansa toimia (vrt. kokemuksellinen oppiminen). Opettaja ja työpaikkaohjaaja auttavat opiskelijaa ymmärtämään ja kehittämään työtapojaan esimerkiksi käyttämällä erilaisia ohjaustyylejä (ks. 2.1). Opiskelijaa voidaan myös ohjata hänen kohtaamassaan ongelmatilanteessa oikeaaikaisesti. Opiskelijan jaksamisen tukeminen (oppimisen esteiden poistoa) psyko-sosiaalinen tuki. Opettaja ottaa videoyhteyden opiskelijaan ja/tai työpaikkaohjaajaan. Ohjaustilanteessa keskustellaan mm. opiskelijan tavoitteista ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta tai vaikkapa opiskelijan kohtaamasta ongelmatilanteesta. Myös arviointikeskustelu voidaan toteuttaa videoyhteyden avulla. Myös työpaikkaohjaaja saa tukea ohjaamiseensa. 1. Opettaja tutustuu opiskelijan oppimispäiväkirjaan ja tekee siitä havaintoja keskustelun pohjaksi. 2. Opettaja ottaa videoyhteyden opiskelijaan ja käyttää ohjaustyökalua. Opiskelija voi näyttää työtehtäviään ja tuotoksiaan mobiililaitteensa avulla ja välillä äänessä ja näyttämässä voi olla työpaikkaohjaaja. 3. Opiskelija voi näyttää kameralla mahdollista ongelmatilannetta. Hankalat tilanteet kannattaa pyrkiä hoitamaan paikan päällä kasvotusten. Työpaikalla riittää opiskelijan mobiililaite: kaiuttimen ja kameran avulla työpaikkaohjaaja voi osallistua ohjaus- ja/ tai arviointikeskusteluun. Ohjauskeskustelu ja/tai arviointikeskustelu voidaan toteuttaa myös tietokoneella (AC tai Skype) erityisesti silloin kun keskustelussa tutkitaan kirjallisia ohjeita, opiskelijan tavoitteita tai arviointia. Adobe Connect -ohjeita (Huom! soveltaen) bit.ly/acohjeet 17

18 Opiskelijaryhmän yhteinen ohjaus ja reflektio Työssäoppimisen aikana yhteys toisiin opiskelijoihin luo usein lisää motivaatiota. Yhteydenpito toisiin työssäoppijoihin laajentaa opiskelijan näkemystä ja toisten kokemuksia ja ideoita voi hyödyntää jo työssäoppimisen aikana omalla työssäoppimispaikallaan. Opettaja voi myös yhteisesti vastata opiskelijoiden kysymyksiin ja viestittää tarvittavia asioita. Video-ohjausta voidaan käyttää myös työssäoppimisen aikana ja sen jälkeen opettajien ja opiskelijoiden yhteiseen reflektioon, jossa työssäoppimisessa saatuja kokemuksia, tietoja ja taitoja esitellään ja pohditaan. Reflektiossa voi olla mukana erikokoisia ryhmiä. Työssäoppimisen puolivälissä pidetään yhteinen koko ryhmän AC-kokoontuminen verkossa. Video-ohjausta voi toteuttaa tietokoneen avulla (edellyttää Internetyhteyden, webkameran ja kaiuttimen/kuulokemikrofonin) käyttäen esimerkiksi Adobe Connect tai Skype ohjelmaa. Työpaikkaohjaajien info/koulutus Tutkinnon perusteiden tuntemuksen lisääntyminen. Tukea opiskelijan ohjaamiseen. Opettaja antaa työpaikkaohjaajille videoneuvotteluhuoneen web-osoitteen. Opiskelija opastaa ohjaajaansa AChuoneessa toimimiseen (peruskäyttö). Lisäksi työpaikkaohjaajille annetaan kirjallinen ohje. Opettaja toimii kokoontumisen koollekutsujana ja vetäjänä. Tutkinnon osan arviointikriteereistä keskustelu. Haasteelliset ohjaustilanteet. Erilaisten ohjaustyylien hyödyntäminen Adobe Connect -yhteys. Tietokone tai tabletti. 18

19 3. Työssäoppimispäiväkirja (Ammattiosaamisen näytön dokumentointi työssäoppimispäiväkirjaan) Osaamistavoitteet Miten olen edennyt tavoitteideni suunnassa? Olen tehnyt seuraavanlaisia työtehtäviä 19

20 Miten työssäni ovat näkyneet seuraavat asiat (ammatillisuus, asiakaspalvelu, turvallisuus ja yrittäjyys)? Missä asioissa olen onnistunut hyvin ja missä asioissa minun pitäisi vielä kehittää toimintaani? Ammatillisuus; ammatillinen kasvu Asiakaspalvelu Turvallisuus; työturvallisuus Yrittäjyys; kustannustietoisuus Mitä minä olen oppinut em. työtehtävissä ammatillisuudesta? Mitä minä olen oppinut em. työtehtävissä asiakaspalvelusta? Mitä minä olen oppinut em. työtehtävissä turvallisuudesta/ työturvallisuudesta? Mitä minä olen oppinut em. työtehtävissä asiakaspalvelusta? Mitä minun pitää vielä oppia ammatillisuudesta? Mitä minun pitää vielä oppia asiakaspalvelusta? Mitä minun pitää vielä oppia turvallisuudesta/ työturvallisuudesta? Mitä minun pitää vielä oppia yrittäjyydestä ja kustannustietoisuudesta? Mihin käytetään? Opiskelija tekee näkyväksi omaa oppimistaan ja osaamistaan itselleen, vertaisoppijoille, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle. Miksi? Opiskelijalle on tärkeää, että opettaja ja oma ryhmä on kiinnostunut siitä, mitä työssäoppimispäiväkirjaan kirjoitetaan. Saan peukkuja ja hymiöitä. Muilta opiskelijoilta ja opettajalta saatu palaute sekä toisten opiskelijoiden ideat auttavat oman työskentelyn jatkosuunnittelussa. Opettaja antaa positiivista palautetta julkisesti ja käsittelee negatiivisia asioita enemmän pikaviestein (esim. chat, kuvapuhelu). Miten? Työssäoppimispäiväkirjaan kirjataan työtehtävien ja -prosessien kuvauksia ja pohditaan niitä ammatillisen kasvun, asiakaspalvelun, työturvallisuuden ja yrittäjyyden näkökulmasta. Valmiudet tähän on kasvatettu opintojen alkuvaiheen aikana (ks. 1. Oppimaan oppiminen). 20

21 3.1 Näyteportfolio Tarkoitus / käyttö Sisältö Formaatti Milloin ja miten? Ohjaus Osaamisen osoittaminen ja näkyväksi tekeminen Opintojen aikana: Portfolio tukee opintojen jäsentämistä ja arviointia. Portfolion kokoaminen auttaa osaamisen kehittämisessä, arvioimisessa ja ammatillisessa kasvussa. Työnhaussa: Portfolion avulla opiskelija tekee näkyväksi osaamisensa ja voi markkinoida ammattitaitoaan. Siinä on esillä edustavimmat työnäytteet. Portfolio on käytettävissä ja täydennettävissä opiskelun jälkeen. Työprosessien ja valmiiden töiden esittely. Dokumentoidut oppimisja työtehtävät. PLE:hen (Personal Learning Environment) kuuluvat portfolioon liitetyt osat kuten käsitekartat, sarjakuvat ym. (upotuksina, kuvina ja linkkeinä) ja CV. Sähköinen portfolio esimerkiksi blogi Kuva Video / kuva & ääni Ääni Teksti CV kirjallinen tai video Kootaan koko opintojen ajan myös työssäoppiessa, haetaan vertaispalautetta ja jaetaan oppimiskokemuksia. Opintojen päätösvaiheessa valitaan edustavimmat työnäytteet näyteportfolioon. Opettaja ohjaa portfolion laatimista. 21

22 4. Arviointityökalut (ohjaus & oppimisen arviointi) Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan kehittymistä sekä ammatillista kasvua. Arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta opiskelijalle, opettajille ja työnantajille, sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat tutkinnon perusteissa. Tärkeää on selvittää mitä osaamistasoa opiskelija tavoittelee (T1-T3). Arviointityyppejä: Itsearviointi Vertaisarviointi (opiskelijoilta), vertaisohjaus Työpaikkaohjaaja ja muiden työpaikan edustajien arvioinnit Opettajatiimin arviointi (sekä atto- että ammatin opettajat) Strukturoidut kysymykset itsearvioinnin tueksi: Mitä tein? Arvioinnin jako: oppimisen ja osaamisen arviointi > Ammattiosaamisen näyttö Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arvioinnin dokumentointi Mikä meni hyvin? Mikä meni huonosti? (Mitä parannettavaa?) Mitä opin? Tutkinnon perusteiden arviointikriteereistä johdetut osaamisvaatimukset on koottu itsearvioinnin työkaluun Kirjautumalla ja tekemällä tunnukset ohjelmaa voi käyttää osaamisen arviointiin vaikka koko opintojen ajan. Rakentavan palautteen merkitys on arvokas ja keskeinen. Merkityksellistä on ohjauksen ja arvioinnin oikea-aikaisuus. Jatkuva arviointi ja monipuoliset arviointimenetelmät ovat tärkeitä ammatillisen osaamisen kehittymisen kannalta koko oppimisprosessin ajan. Video autenttisesta arvioinnista bit.ly/autarviointi 22

23 4.1 Itsearviointi Miten saavutin tavoitteeni? Millaisia työtehtäviä tekemällä tavoitteisiin pääsy mahdollistui? Miten työssäni näkyi ammatillisuus asiakaspalvelu turvallisuus yrittäjyys? Missä asioissa onnistuin hyvin? Mitkä ovat vahvuuteni? Millaiset asiat olivat minulle vaikeita ja missä asioissa minun pitää kehittää toimintaani? Mitä opin? Miten hyödynsin palautetta? 23

24 Mihin käytetään? Miten? Miksi? Opiskelijan itsearviointiin Opiskelijan itsearviointitaidon kehittymistä auttaa työssäoppimispaikan turvallinen ilmapiiri, jossa ei tarvitse pelätä epäonnistumista. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Arvioinnissa opiskelija käyttää pohjana laatimaansa suunnitelmaa (käsikuva). Opiskelija tekee näkyväksi oman oppimisensa. Opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan myös käyttämällä sivuston itsearvioinnin työkalua. Apukysymyksiä: Mitä tein? Mikä meni hyvin? Mitkä ovat vahvuuteni? Mitä minun pitäisi kehittää (Mitä parannettavaa)? Mitä opin? Miten saavutin osaamistavoitteet? Miten olen hyödyntänyt saamaani palautetta? Miten olen soveltanut oppimaani uusiin tilanteisiin? Millaisia kysymyksiä olen esittänyt? Itsearviointitaito on tärkeä taito työelämässä ja omassa ammatillisessa kehittymisessä. Arviointi on tärkeää ammatillisen osaamisen kehittymisen kannalta koko oppimisprosessin ajan. bit.ly/autarviointi Oman toimintansa ja sen vaikutusten tunteminen auttaa hahmottamaan työtä kokonaisuutena. Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Toisilta saatu palaute ja arviointi auttaa opiskelijaa tarkastelemaan omaa oppimistaan ja osaamistaan realistisesti. 24

25 4.2 Reflektiotyökalu Opiskelija pohtii omaa oppimistaan (reflektoi) kirjaamalla, mitä asioita on tehnyt, mitä on oppinut, missä asioissa on mielestään onnistunut ja miksi, mitä tekisi seuraavalla kerralla toisin. Osaamistavoite Tekemäni työtehtävät 25

26 Näkökulmat (opettajat voivat muokata ja keksiä omia alakohtaisia kysymyksiä ja konkretisoida) Ammatillisuus Miten ammatillisuus näkyi tekemässäni työssä? Ammatillinen kasvu Miten työtehtävät edistivät ammatillista kasvuani? Mitä minun pitäisi vielä oppia ammatillisuudesta? Asiakaspalvelu Miten asiakaspalvelu näkyi tekemässäni työssä? Asiakaspalvelu Mitkä ovat vahvuuteni asiakaspalvelussa? Mitä minun pitäisi vielä oppia asiakaspalvelusta? Turvallisuus, Työturvallisuus Miten olen ottanut turvallisuustekijät huomioon työssä? Turvallisuus, työturvallisuus Mitä minun pitäisi vielä oppia turvallisuudesta/työturvallisuudesta? Yrittäjyys Miten yrittäjyys näkyi tekemässäni työssä? Kustannustietoisuus Miten otin kustannustietoisuuden huomioon työssä? Mitä minun pitäisi vielä oppia yrittäjyydestä? 26

27 4.3 Yhteisöllinen reflektio Ks. myös 4.5 Vertaisarvionti, joka tehdään jostakin yhdessä reflektoitavasta opintojen osasta. Mitä? Miksi? Miten? Esimerkki Tekniikka Yhteisöllinen reflektio Yhteisöllinen reflektio tukee ammatillista kasvua tukee oppimista ja oppimisprosessia syventää omaa osaamista vahvistaa ryhmätyöskentelyä Yhteisöllinen reflektio on luonteva osa vertaiskeskustelua verkossa. Se koskee koko työssäoppimisen prosessia. Ennen työssäoppimista harjoitellaan rauhassa toisten tuotosten kommentointia osana verkkokeskustelua. Opiskelijat kommentoivat toisten tuotoksia (kuvat, videot, blogit, tekstit). Opettaja huolehtii, että on selkeät pelisäännöt, jotta kaikki saavat palautetta: miten ja kuinka montaa tuotosta kommentoidaan. Opettaja voi antaa tarkennettuja kysymyksiä, mitä asioita kommentoidaan. Yhdessä opiskelijoiden kanssa sovitaan, mitkä asiat ovat keskeisiä ja mitä kommentoidaan. Käytetään dialogisia menetelmiä, erityisesti lyhyt oma viesti, oman asian liittäminen toisen asiaan ja avoimet kysymykset muille. Opettaja ohjaa keskustelun alkuun ja ohjaa sitä tarkentavin kysymyksin ja yhteenvetoviestein. Opettaja tekee aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastuuttaa ryhmää siitä, että ryhmä vie keskustelua eteenpäin. Opettaja antaa viikoittain syötteitä (tämän viikon erityistehtävät, mihin kiinnittää huomiota), jotta oppimisprosessi etenee. 1. Annika on kohdannut erikoisen tilanteen työssäoppimispaikassaan. Hän kirjoittaa siitä omaan blogiinsa. 2. Jussi lukee blogin ja haluaa tietää lisää. Hän kirjoittaa avoimen kysymyksen Annikan blogin kommenttikenttään, johon Annika vastaa. 3. Opettaja huomaa hyvän oppimisen paikan koko ryhmälle ja kutsuu FBryhmässä kaikkia osallistumaan keskusteluun. 4. Keskustelun päätteeksi opettaja ohjaa synteesin teon. Kaikki linkittävät valmiin synteesin oppimispäiväkirjaansa ja pohtivat opittua oman osaamisen ja oppimisen kannalta. TAI 1. Kaikki opiskelijat ovat kertoneet blogissaan työpaikan kahvihuoneen ilmapiiristä ja keskustelunaiheista viikkotehtävässä. Opettaja ohjeistaa, kuka kommentoi kenenkin tekstiä. Välineenä esim. Suljettu Facebook ryhmä tai muu yhteinen verkkoalusta (ajasta riippumaton) Blogit Videoneuvottelu (reaaliaikainen) (Livetapaamiset] Lopuksi tehdään yhteenveto: Mitä opimme tästä kokonaisuudessaan: Mitä opimme? Mitä saavutimme, mitä emme ja miksi, mikä oli vaikeaa saavuttaa, miten siitä selvisimme? Jokainen kirjoittaa oppimastaan oppimispäiväkirjaan. 2. Alkuperäisistä merkinnöistä ja kommenteista keskustellaan ja tehdään synteesi. 3. Jokainen opiskelija pohtii oppimaansa oppimispäiväkirjassaan. 27

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Lehtori Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen arviointi Tavoite on, että opiskelija tietää, mitä osaa ja mitä hänen on vielä

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot