HSEQ -kehittämisratkaisu teollisuuden verkostolle Barents Logistics 2 hanke, Kemin seminaari Seppo Väyrynen Oulun yliopisto,tuotantotalous Työtiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSEQ -kehittämisratkaisu teollisuuden verkostolle Barents Logistics 2 hanke, Kemin seminaari Seppo Väyrynen Oulun yliopisto,tuotantotalous Työtiede"

Transkriptio

1 HSEQ -kehittämisratkaisu teollisuuden verkostolle Barents Logistics 2 hanke, Kemin seminaari Seppo Väyrynen Oulun yliopisto,tuotantotalous Työtiede April 20, 2012 Seppo Väyrynen 1

2 Esitys 1. Prosessiteollisuuden HSEQ AP 2. HSEQ lähestymistapana 3. HSEQ ja satamat 4. Täydentävää asiaa printin liitteissä April 20, 2012 Seppo Väyrynen 2

3 Toimiva HSEQ -laatu- ja turvallisuusjohtaminen YKSILÖ osaa, ja samoin myös ORGANISAATIO Suoritettuja Työturvallisuuskortteja on ( ) Suomessa April 20, 2012 Seppo Väyrynen 3

4 Firmakortti Yksilökortin ohella tarve firma(hseq)korttiin 1. H->terveys 2. S->turvallisuus 3. E->ympäristö 4. Q->laatu, toimintajärjestelmä April 20, 2012 Seppo Väyrynen 4

5 HSEQ A(ssessment) P(rocedure) 1. Kehittyvän oman toiminnan ja kumppanuusyritysten verkoston avulla (tilaaja)yritys voi vastata kilpailukykyisellä ja kestävällä tavalla koko ajan kiristyviin asiakasvaatimuksiin. 2. Toimintaympäristö on entistä haasteellisempi: sisäisiin ja ulkoisiin, lähellä oleviin ja kaukaisiin sidosryhmähaasteisiin on kyettävä vastaamaan. 3. Toimintatapoja on virtaviivaistettava, jotta samalla turvataan henkilöstön aineellisen ja muun hyvinvoinnin sekä omistajien kannalta eteenpäinmeno. 4. Verkoston yhtenäisyys samassa toimintaympäristössä, liiketoimintakentässä, yhteisellä työpaikalla April 20, 2012 Seppo Väyrynen 5

6 Miksi HSEQ-arviointi - toimittajat? 1. Parantaa (toimittaja)yritysten osaamista ja suorituskykyä HSEQ-asioissa 2. Yhtenäistää kokonaisjohtamista 3. Lisälaatua ja pitkäjänteisyyttä kumppanuuteen 4. Kannustaa yrityksiä järjestelmällisten toimintatapojen kehittämiseen 5. Parantaa johtamisen tasoa ja kilpailukykyä toimittajayrityksissä 6. Tehostaa toimittaja-arviointitoimintaa ja siihen käytettävissä olevien resurssien käyttöä toimittajille aiheutuu runsaasti työtä ja kustannuksia tilaajayritysten tekemistä päällekkäisistä arvioinneista 7. Imagomerkitystä markkinoinnissa April 20, 2012 Seppo Väyrynen 6

7 Päätoimijat tilaajina, toimittajayritykset ja niiden toimittajayritykset (koko ketju, verkosto) (HSEQ AP:n mukaan; n kevät2012 = noin 120 arvioitu) April 20, 2012 Seppo Väyrynen 7

8 Tuotantoa tukeva alihankinta - HSEQ AP tukee kokonaisvaltaista johtamista 1. Prosessiteollisuus: tarvitaan usein palvelu(työ)valtaisia, paikkaan ja aikaan sidottuja toimituksia, esim. kunnossapitoa. 2. Kommunikointia, vuorovaikutustilanteita osapuolten kesken. 3. Turvallisuusjohtamista pyritään uudella tavalla integroimaan koko alihankintaprosessiin, alkaen suunnitteluvaiheesta ja päätyen tarjous- ja sopimus- ym. vaiheiden kautta jälkiarviointivaiheeseen. April 20, 2012 Seppo Väyrynen 8

9 Kehittämisessä laaja osallistuvuus verkostosta / sidosryhmistä 1. Tilaajat - toimittajat 2. Myös pk-näkökohdat 3. Johto, yrittäjät 4. Esimiehet 5. Henkilöstö: kaikki työhön osallistuvat avainasemassa 6. Asiantuntijat (Brauer 1994) A. Ajavat tekijät, kannustimet B. Hyödyt eri osapuolille, win-win C. Jokapäiväisiä arkihyötyjä omaan organisaatioon, alihankkijayhteistyöhön, kumppanuuksiin, sidosryhmätasoille April 20, 2012 Seppo Väyrynen 9

10 HSEQ -arvioinnin vaiheet, tukena Toimittajayritysten lisäys arviointirekisteriin tietojärjestelmä Poikkeamiin vastaaminen Toimittajayrityksen itsearviointi Korjaavien toimenpiteiden hyväksyntä HSEQ -arviointitilaisuus (arvioijaryhmä) (kysymykset, LIITE 1) Toimittajayrityksen pisteytys: hyväksyntä / (hylkäys) HSEQ-arviointi ei rajoita kilpailulainsäädännön tarkoittamaa avointa kilpailua Arvioijat eivät saa arvioida kilpailijoitaan, kyse on toimittaja-arvioinnista Kukin tilaajayritys tekee oman johtopäätöksen toimittajan kyvykkyydestä toimia ko. tilaajan yhteisellä työpaikalla April 20, 2012 Seppo Väyrynen 10

11 Johtamisen kokonaisuus - TQM - Ydinprosessit - palvelevat prosessit (Cecic & Membarsky 1999) April 20, 2012 Seppo Väyrynen 11

12 Integrated Management Systems (IMS) Yhtenäistetty johtaminen (vrt. Zülch et al. 1998) HS Yleinen hallinto- ja johtaminen E Q April 20, 2012 Seppo Väyrynen 12

13 HSEQ AP IMS - SR 1. Kehitetty IMS-tyylinen malli, HSEQ-arviointijärjestelmä sisältää monia ominaisuuksia, joita käytetään kuvaamaan liiketoiminnan Excellence - huippuosaamista ja -käytäntöä (Wilkinson ja Dale 2007) (LIITE 2) 2. Vrt. EFQM ja vastaavat 3. HSEQ < = > Sustainability: economic, environmental, social < = > Social Responsibility (LIITE 3) 4. Teollisuuden omat korostukset(esim. terästeoll.;liite4) April 20, 2012 Seppo Väyrynen 13

14 HS Myös työterveys ja työturvallisuus (HS) hallitaan tehokkaimmin, kun ne on integroitu osaksi organisaation toimintajärjestelmää. Lähtökohta on paljon esillä niin kansainvälisessä yritystoiminnassa kuin sen tutkimuksellisessa kehittämisessä. Mittaroidaan ja seurataan Johdetaan tavoitteellisesti Dale et al. ( 2007), (LIITE 2): to assure customers that products and services satisfy requirements for quality and excellence, responsible organisations have also to be concerned about the well-being of their employees, their working environment April 20, 2012 Seppo Väyrynen 14

15 E Enablers (toiminta) and Results (tulokset) EcoEfficiency Management The concept of creating more goods and services while using less resources and creating less pollution and waste. Environmental Performance Data (EPD) (kuten energian, materiaalien ja jätteiden laatu ja määrä) April 20, 2012 Seppo Väyrynen 15

16 Kemin Satama Kemin Satama toimii sille myönnettyjen ISO , ISO ja OHSAS sertifikaattien mukaisesti ja ylläpitää jatkuvasti vuorovaikutusta satamassa toimivien sidosryhmien välillä. Kemin satama panostaa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Helsingin Satama, kts. LIITE 5 April 20, 2012 Seppo Väyrynen 16

17 Helsingin satama, yritykset Hinaajat Huolinta- ja kuljetusliikkeet Huoltopalvelut rekoille ja perävaunuille Konttien korjaus, myynti, vuokraus Konttikuljetukset Kylmävarastot Laivakorjaamot Laivameklarit Laivamuonitus Laivatarvikkeet Lastitarkastukset ja valvonta Luokituslaitosten katsastajat Luotsit Lyhytaikainen varastointi Merikelpoisuuden katsastajat Sisämaan logistiikkakeskukset Säiliökuljetukset Varustamot ja markkinointiyhtiöt Viranomaiset HSEQ -korostuksilla kehitettävissä lisäarvoa tuovia ratkaisuja satamiinkin? April 20, 2012 Seppo Väyrynen 17

18 LIITE 1: HSEQ AP The questions are divided in nine main categories with different weight factors: leadership policy and strategy people partnerships and resources processes customer results people results society results key performance results Regulation driven & business driven April 20, 2012 Seppo Väyrynen 18

19 LIITE 2 : HSEQ <=> IMS? Integrated Management Systems (IMS) to assure customers that products and services satisfy requirements for quality and excellence, responsible organisations have also to be concerned about the well- being of their employees, their working environment, the impact of operations on the local community, and the long-term effects of their products while in use and after they have been discarded (cf., Dale et al. 2007) HSEQ-järjestelmät (Health, Safety, Environment, Quality) ja IMS ovat viime aikoina yleistyneitä termejä tarkastellessa yritysten turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmiä. Multiple Management System ( cf., ISO ) April 20, 2012 Seppo Väyrynen 19

20 LIITE 3: SR ISO 26000:2010, Guidance for social responsibility providing voluntary guidance on translating principles into effective actions, and refining best practices that have already evolved Suomessa kansalliseksi standardiksi SFS -ISO Yhteiskuntavastuuopas April 20, 2012 Seppo Väyrynen 20

21 LIITE 4: World Steel Association ( * ) "Employee safety and health is fundamental to sustainability" "Excellence in safety and health supports excellent business results "Safety and health must be integrated in all business management processes * /safety-and-health.html (18th March 2012) April 20, 2012 Seppo Väyrynen 21

22 LIITE 5: Helsingin Satama Satamaturvallisuustoimenpiteillä pyritään takaamaan matkustajien, rahdin ja satamissa työskentelevien henkilöiden turvallisuus. Niiden avulla voidaan torjua tehokkaasti niin terrorismia kuin arkipäiväistä rikollisuutta. Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet saattavat joiltain osin vaikeuttaa henkilöiden ja rahdin sujuvaa liikkumista satamissa. Tästä syystä vain kaikkien osapuolien saumattomalla yhteistyöllä voidaan turvatoimenpiteistä liikenteelle aiheutuvia vaikutuksia olennaisesti vähentää. April 20, 2012 Seppo Väyrynen 22

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Sami Pikkarainen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1. N O 1/10 20 vuotta jatkuvaa parantamista Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.1990 Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, sanoo Leena Niemistö, Dextran toimitusjohtaja N

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus Nettityöpapereita 21/2011 Barbro Marin Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus Kelan tutkimusosasto Kirjoittaja

Lisätiedot

Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa

Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa Maa- ja elintarviketalous 83 Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa Sari Forsman-Hugg, Jaana Paananen, Merja Isoniemi, Inkeri Pesonen, Johanna Mäkelä, Katri Jakosuo, Sirpa Kurppa Talous Maa- ja

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Jouni Sulkamoniemi ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.3.2009 Tekijä Jouni

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa ESPOO 2007 VTT PUBLICATIONS 632 Marinka Lanne Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa VTT PUBLICATIONS

Lisätiedot

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT Seppo Kainomaa Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

KOSKITUKKI OY:N TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA KEHITYSTARPEET

KOSKITUKKI OY:N TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA KEHITYSTARPEET Essi Laaksonen KOSKITUKKI OY:N TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA KEHITYSTARPEET Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.6.2009 Tekijä Essi Laaksonen

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska RE SEARCH 179 O HL I G H T S VI S I Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska G Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa HI NS SC I E N CE T HNOLOG

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS 56 YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS Merja Mynttinen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Joulukuu 2006 Tekniikka ja liikenne 1 Tekijä MYNTTINEN, Merja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristötekniikan osasto Turvallisuustekniikka Kristiina Hänninen HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja prof. Kaija

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä

Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2386 Torsti Loikkanen, Kirsi Hyytinen & Salla Koivusalo Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä Nykytila ja kehitysnäkymät VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2386

Lisätiedot