PÖYTÄKIRJA Komatsu Forest Oy:n Pirkkalan metsäkonekeskus, Tuottotie 2, Pirkkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 15.12.2009. Komatsu Forest Oy:n Pirkkalan metsäkonekeskus, Tuottotie 2, 33960 Pirkkala"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA TEKNOLOGIKLUBIN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 10:05 16:45 Paikka: Läsnä: Komatsu Forest Oy:n Pirkkalan metsäkonekeskus, Tuottotie 2, Pirkkala Esko Mikkonen, Helsingin yliopisto (puh.joht.) Jari Ala-Ilomäki, Metla Jukka Hyytiäinen, Helsingin yliopisto Teijo Palander, Joensuun yliopisto Antero Siuro, Komatsu Forest Oy (1 ja 2 ) Vesa Tanttu, TTS Tutkimus Hannu Tapola, STM Työsuojeluosasto Timo Ylänen, Komatsu Forest Oy (1 ja 2 ) Veli-Pekka Kivinen, Helsingin yliopisto (siht.) 1 Kokouksen avaaminen Teknologiklubin puheenjohtaja prof. Esko Mikkonen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi ja kiittäen Komatsu Forest Oy:tä kokouksen isäntänä toimimisesta. 2 Komatsu Forest Oy:n esittely ja metsäkonealan markkinakatsaus Aluksi kokouksen jokainen osanottaja esitteli lyhyesti itsensä ja edustamansa organisaation. Toimitusjohtaja Timo Ylänen esitteli aluksi emoyhtiö Komatsun ja sen jälkeen Komatsun koko tuotepaletin mukaan lukien metsäkoneet. Valmet-metsäkoneryhmä on ollut vuodesta 2004 lähtien osa kansainvälistä Komatsu-konsernia, joka toimii 44 maassa ja jonka palveluksessa työskentelee n ihmistä. Komatsu on perustettu v Metsäkoneryhmän emoyhtiö toimii Ruotsissa, josta käsin hoidetaan myös Euroopan markkinointi. Suomessa Komatsu Forestin markkinaosuus metsäkoneissa v oli 21 %. Suomen yhtiön palveluksessa on 35 työntekijää. Keskusteltiin metsäkonealan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Vuosi 2009 tulee olemaan Suomessa myynnillisesti ennätyshuono vuosi kokonaismyynnin jäädessä n. 150 koneeseen (hakkuukoneet ja kuormatraktorit yhteensä). Vuosi 2008 oli poikkeuksellisen hyvä kokonaismyynnin yltäessä 590 konekappaleeseen. Ponsse on markkinajohtaja sekä hakkuukone- että kuormatraktoripuolella markkinaosuuden ollessa n %. John Deeren markkinaosuus on Komatsun luokkaa. Alan tämän hetken suurimpana ongelmana ovat suuret vaihtokonevarastot, joissa saattaa olla iso joukko aivan äskettäin ostettuja uusia koneita (ns. takaisin otetut koneet). Velkasaneerauksia (esim. LogSet) ja konkurssejakin ( Nokka Profi) on jo nähty.

2 2 3 Teknologiklubin/SMS:n toiminta vuonna 2009 ja 2010 Veli-Pekka Kivinen kertasi Teknologiklubin v järjestämät tapahtumat, joita oli yhteensä kaksi: - Metsäteknologian muuttuvat haasteet seminaari Helsingissä osana SMS:n 100-vuotisjuhlaviikkoa. Tilaisuudessa oli 8 alustusta, joista jokaiseen oli myös kommenttipuheenvuoro. Ilmoittautuneita oli viitisenkymmentä ja salissa paikan päällä oli nelisenkymmentä kuuntelijaa. - Metsätieteen päivä otsikolla Näkökulmia puunkorjuun kehitykseen ja kehittämiseen. Tilaisuudessa oli neljä alustusta. Yleisöä oli esiintyjät mukaan lukien henkeä. Vuodelle 2010 on suunnitteilla kaksi tapahtumaa: - Perinteinen Metsätieteen päivä Metsäviikon aikana syksyllä Kevätseminaari (viikko 15 tai 16) yhdessä muiden SMS:n alaklubien kanssa eri-ikäismetsätalouden (jatkuva kasvatus) teemasta. Keskusteltiin osallistumisesta kevätseminaariin ja etenkin siitä, onko eriikäismetsätalouden teema sellainen, johon teknologit voivat osallistua. Puheenjohtaja Mikkosen mukaan eri-ikäismetsätalous ei aiheena mitenkään rajaa teknologeja lähtökohtaisesti ulos vaan sopii myös teknologiklubin aihepiiriin. Päätettiin osallistua yhteiseminaarin järjestämiseen ja valtuutettiin sihteeri olemaan asiasta yhteydessä muiden klubien suuntaan. 4 Teknologiklubin jäsenorganisaatioiden toiminta vuonna 2010 Joensuun yliopisto (Palander): Toiminnan painopiste on maisterin opinnäytetöiden ohjauksessa ja opetuksessa. Metsäteknologiassa on vuositasolla parikymmentä uutta pääaineopiskelijaa. Prof. Palanderilla on tällä hetkellä ohjattavanaan 41 pro gradu työtä ja prof. Sikasella, joka vastaa puuenergialan opetuksesta, 9 pro gradua. Gradujen aiheita ovat mm. seuraavat: - Hakkuukoneen hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen (4 gradua) - Pihi puunkorjuu (Metsähallitus) - Konekylvöön ja istutukseen liittyvät selvitykset - Hakekuormien tiivistämisen mahdollisuudet (Jyväskylän energia) - Puustamaksukyky energiapuukaupassa (Savonlinnan energia) - Kannonnoston tonnitaksan määrittäminen (UPM) Väitöskirjahankkeita on menossa muutamia eikä niitä toistaiseks ole pyritty hankkimaan kovin aktiivisesti lisää. TTS (Tanttu): TTS Tutkimus jakautuu neljään tiimiin. Käynnissä olevista hankkeista mainittakoon seuraavat: - METKA-energiapuun kehittämishanke yhteistyösssä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistysten kanssa: kehitetään korjuumenetelmiä harvennuspuun talteenottoon energiapuuna - Metsäkonealan ja puutavaran kaukokuljetusalan kuljettajien tarveselvitys + koulutuksen kehittäminen - Kasvun eväät hanke (TTS koordinaattorina)

3 - Lämpöyrittäjyys (TTS koordinaattorina) - PISA-hanke: sahaajien ja puualan pienyrittäjien koulutus- ja kehittämishanke - Metsäkulttuurihanke yhteistyössä Metsähallituksen, Viron metsähallituksen ja Tapion kanssa - Metsäsertifioinnin sihteeristönä toimiminen (Auvo Kaivola) - Työntutkimuspalveluiden myynti ulkopuolisille (TTS:llä 8 työntutkijaa) 3 Vireillä olevia hankkeita: - Hankintahakkuuselvitys: menetelmät, liiketoimintamallit, jne. - Maisemanhoitoon ja käsittelyyn liittyvä hanke Koulutukset: - Metsäkoneenkuljettajien ammattitutkintokoulutus (6 kk) jatkuu v Metsäenergiantuottajien koulutus (perustutkinto) - Metsäkoneasentajien koulutus (perustutkinto) METLA (Ala-Ilomäki): Metlassa metsäteknologista tutkimusta tehdään ensi sijassa osana kolmea laajaa tutkimusohjelmakokonaisuutta: - Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelma tukee metsäenergian tuotantoa ja käyttöä metsikön perustamisesta lähtien siihen saakka, kun puu tai hake toimitetaan asiakkaille. Tutkimusohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: 1) Puubiomassan tuotanto ja bioenergiavarat 2) Biomassan talteenoton seurannaisvaikutukset 3) Biomassan hankinta, liiketoimintamallit ja poliittiset ohjauskeinot 4) Metsäbiomassa biojalostamoiden raaka-aineena - PUU-ohjelma tarkastelee puun kulkua kokonaisvaltaisesti, raakaaineesta loppukäyttöön. Teema-alueita on kolme: 1) Puuraaka-ainepotentiaalit ja puukaupan toiminta 2) Puunhankinta ja yritysten kilpailukyky 3) Puutuotteet ja asiakasratkaisut - SUOMETSÄTALOUS-tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa metsätalouden toimijoiden käyttöön tieto, jonka perusteella metsänkasvatuksen, puun korjuun, metsänuudistamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan ohjeistot voidaan kehittää vastaamaan käytännön metsätalouden tarpeita turv la. Ala-Ilomäki korosti erityisesti seuraavia kolmea hanketeemaa lähitulevaisuuden metsäteknologisessa tutkimuksessa: - Kantavuuden ennustaminen - Herkkien luontokohteiden korjuu (liittyy myös edelliseen) - Älykäs ja oppiva puuhuolto niukoilla resursseilla (Less Is More)

4 4 Helsingin yliopisto (Mikkonen): Ei isoja hankekokonaisuuksia menossa. Parhaillaan metsäteknologiassa on 6-7 pro gradu työtä tekeillä. Aktiivisia väitöskirjahankkeita on menossa 6 kpl. STM (Tapola): STM:n Työsuojeluosasto on ollut toteuttamassa mm. seuraavia metsäteknologiaan liittyvät hankkeita: - Työturvallisuus-CD - Metsäkoneen ergonomia hanke - Metsäkoneen tärinätutkimus - Henkilöriskien arviointi (turvallisuus- ja terveysriskit) - Parhaat käytännöt sivusto (http:// /paja/parhaat/) 5 Ruotsi-Suomi tohtorikoulutusohjelma (FIRST): tilannekatsaus FIRST-tutkijakoulu käynnistyi puolitoista vuotta sitten. Aloite metsäteknologisen tohtorikoulutuksen vahvistamisesta tuli Ruotsista, jossa oli havahduttu metsäteknologian tohtorien vähäisiin valmistumismääriin viime vuosina. Ohjelman tavoitteena on saada 5-8 uutta tohtoria metsäteknologian alalle molemmissa maissa. Ruotsissa FIRSTiin valittiin 8 koulutettavaa, joita ohjelman yrityskumppanit rahoittavat. Tavoitteena on, että koulutettavat työskentelevät rahoittajaorganisaatioissa osan koulutusajastaan ja mahdollisesti myös sijoittuvat valmistuttuaan näiden organisaatioiden palvelukseen. Suomessa FIRST-tutkijakoulun rahoitus tulee ensi sijassa Metsätieteiden tutkijakoulusta, jota koordinoi Joensuun yliopisto. Suomessa FIRST-ohjelmassa on kolme opiskelijaa: Tikkanen ja Siren Joensuussa ja Petty Helsingissä (Metsäteho Oy ja yliopisto). FIRSTin tieteellisenä koordinaattorina jatkaa prof. Teijo Palander Joensuun yliopistosta. FIRST-opiskelijoille tarjotaan jatko-opintokursseja mm. NOVA-yhteistyön kautta. Tammikussa (viikko 2) on ensimmäinen tällainen jatko-opintokurssi Ruotsissa. 6 Metsäalan työturvallisuuskortti -koulutus Hannu Tapola esitteli Työturvallisuuskortti-koulutuksen keskeisen sisällön ja toimintamallit. Työturvallisuuskortti tultaneen jatkossa vaatimaan kaikilta puunkorjuuja -kuljetusalalla työskenteleviltä. Tähän mennessä koulutuksen (kaikki alat yhteensä) on läpäissyt työntekijää. 7 Ideapaja/hankeriihi Jukka Hyytiäinen alusti ideapaja/hankeriihen aluksi aiheesta "Metsäteknologisen tutkimuksen visio", joka esitys löytyy tämän pöytäkirjan liitteenä. Tarkoitus oli luoda pohjaa yhteiselle mietinnälle metsäteknologisen tutkimustoiminnnan lähitulevaisuuden suuntaamisesta tarpeiden ja ympäröivän yhteiskunnan muutoksen seurauksena. Mietinnän tulokset eli mahdolliset tulevaisuuden tutkimuskohteet ja - ideat kootaan yhteen ja käsitellään seuraavassa klubin tapaamisessa.

5 8 Muut esille tulevat asiat 5 Muita asioita ei ollut. 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:45 kiittäen läsnäolleita ja Komatsu Forest Oy:tä hyvästä ja tuloksellisesta päivästä. Pöytäkirjan vakuudeksi Esko Mikkonen puheenjohtaja Veli-Pekka Kivinen sihteeri

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 ITÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT Sisältö 1. Taustaksi... 3 2. Bioenergiaohjelman sisältö... 4 2.1 Kestävä energiantuotanto ja -käyttö Itä-Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 1 BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 Bioenergiasta elinvoimaa Keski-Suomeen!! Uuden rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistyminen toi uusia toimintatapoja elinkeinojen kehittämiseen. EU -rahoituksen vähentyminen

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2011 Aika: tiistai 22.11.2011 kello 13-16 Paikka: OKM, kokoushuoneet Aapo ja Tuomas B237, Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja,

Lisätiedot

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 ISBN 951-40-1960-1 ISSN 1795-150X Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 Antti Asikainen, Antti Ala-Fossi, Arto Visala ja Päivi Pulkkinen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

Liite 1: YH 25.4.2007 asia 6 50

Liite 1: YH 25.4.2007 asia 6 50 Liite 1: YH 25.4.2007 asia 6 50 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUONNONVARA-ALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 14 LUONNONVARA-ALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht.

Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht. Aika ja paikka: Läsnä: ke 23.3.2011 klo 17.30, FiskarsForum Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht.

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 15.1.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 16.3.2010 nro 5 Metsähallitus panostaa puuenergian tuotantoon Sivu 2 Jari Kemppainen bioenergianeuvoja Kainuun metsäkeskus Kuolinpesän osakas

Lisätiedot

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2014 6 Tukea AIKUISOPISKELIJALLE 24 JÄSENEDUT.FI Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta 26 MENTOROINTI Oppimismatka 32 minuuteen ANDERS PORTIN Pappi, maanviljelijä

Lisätiedot

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanke 2011 2012

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanke 2011 2012 Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanke 2011 2012 Matkaraportti Belgia 16 20.5.2011 Kuvia Matkan teemat: nuorten vaikuttaminen lehtitoimituksen ja sosiaalisen median kautta, nuorisotyöntekijöiden

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote Ruoka-Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2003 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1700 kpl. Jakelulistalla on

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 26.3.2015. Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Perjantaina 29.5.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola,

Lisätiedot

BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009

BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009 BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009 Tässä numerossa: Tässä uutiskirjeessämme Bioenergiasta elinvoimaa-klusteriohjelman kehittämispäällikkö Markku Paananen pohtii Metsät ja tulevaisuus -seminaarissa pitämäsään

Lisätiedot

mittari Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu 01/2013 4 Mittaustekniikkaa Kajaanissa Kekkosen ajasta tähän päivään 10 Tieto-Oskarin AKKE valvoo ja varoittaa

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry PitkynPiiri 2/2007 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot