Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012"

Transkriptio

1 Energiamarkkinaviraston sidosryhmälehti EMV tiedottaa 2/09 Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012 Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää

2 Pääkirjoitus Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää Ilman tietotekniikkaa nykyinen EU:n päästökauppajärjestelmä olisi toimimaton. Viraston päästökaupparyhmä hallinnoi, ylläpitää ja kehittää Suomen kansallista päästökaupparekisteriä. Lisäksi ryhmä vastaa päästölupien myöntämisestä ja lupaehtojen valvomisesta sekä hyväksyy päästökaupan todentajat. Kaikissa näissä tehtävissä hyödynnetään aktiivisesti tietotekniikkaa. Yksistään päästöoikeuksien kirjaaminen ja siirtäminen ilman sähköistä kirjanpitoa tyrehdyttäisi hitaudessaan ja monimutkaisuudessaan päästökaupan toiminnan ja synnyttäisi virheitä. Päästökauppajärjestelmää otettaessa käyttöön vuonna 2005 vaadittiin, että mailla tulee olla toimivat sähköiset päästökaupparekisterit. Rekisterien tehtävänä on pitää tarkkaa kirjaa päästöoikeuksista ja varmistaa päästökauppajärjestelmän läpinäkyvyys ja luotettavuus. EY:n komission päätöksellä luotiin markkinat rekisterijärjestelmien kehittämiselle, ja useita kaupallisia järjestelmiä otettiin samanaikaisesti käyttöön. Nyt kehitys kulkee kohti yhtä yhteistä rekisterijärjestelmää. Komission tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2012 yhteinen, EU:n laajuinen päästökaupparekisterijärjestelmä, jolloin kansalliset järjestelmät ja lisenssit poistuvat. Kuva: Neodes EU tarvitsee yhteisen kielen Tietotekniikan hyväksikäyttö etenee EU:n päästökaupassa kovaa vauhtia. EY:n komissio on käynnistänyt viime vuonna hankkeen, joka tähtää päästökaupassa käytettävien tietojen sähköiseen raportointiin. Jo nyt useat EU-maat hyödyntävät erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä päästöjen raportoinnissa, mutta ongelma on järjestelmien välisen tiedonsiirron puuttuminen. Komission hanke tähtää tämän ongelman poistamiseen. Tarkoituksena on luoda yhteinen kieli, ns. tiedonsiirtostandardi, jonka avulla päästökaupan raportointitietoa voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. Tämä avaa mahdollisuudet sekä viranomaisen toiminnan tehostamiseen että yritysten raportointitaakan keventämiseen. Yritykset voivat hyödyntää standardia omissa raportointijärjestelmissään ja siirtää niistä tiedot automaattisesti viranomaiselle. Järjestelmien ei tarvitse tällöin olla samoja tai samannäköisiä käyttäjille, riittää että ne käyttävät samaa kieltä välittäessään tietoja eteenpäin. EY:n komissio kannustaa jäsenmaiden päästökauppaviranomaisia ottamaan tämän standardin käyttöön ja on jopa maininnut, että tulevaisuudessa standardin käyttö olisi pakollista. Myös vuonna 2012 alkava päästöoikeuksien huutokauppa edellyttää, että jäsenmaat perustavat tai hyödyntävät toimivia sähköisiä huutokauppajärjestelmiä. Jäsenmaat voivat tehdä tämän yksin tai yhdessä. EY:n komissio ei kuitenkaan ole heti luomassa yhteistä järjestelmää, vaan komission toiminta näyttäisi noudattavan päästökaupparekisterin puolella tutuksi tullutta tapaa: komissio antaa ensin jäsenmaiden vapaasti kehittää omia järjestelmiään ja myöhemmin kun järjestelmien hyvät ja huonot puolet ovat tulleet selville ja järjestelmistä on opittu tarpeeksi, siirrytään yhteiseen ja EU:n laajuiseen järjestelmään. Suomi Euroopan ensimmäisenä Energiamarkkinavirasto on ennakoinut tulevan kehityksen. Virasto on toiminut edelläkävijänä EU:ssa luomalla ensimmäisenä maana internetissä toimivan sähköisen asiointijärjestelmän, jonka avulla yritykset voivat hakea päästölupaa ja tehdä siihen muutoksia. Lisäksi yritykset voivat järjestelmän avulla sekä todentaa, että raportoida vuosittain päästönsä. Tietotekniikan hyväksikäyttö nopeuttaa 2

3 Lyhyesti EU:n päästökauppa Kuva: Neodes Päästökauppakaudella sopeudutaan Kioton päästövelvoitteisiin. ja tehostaa palvelua. Virastossa otettiin käyttöön sähköisessä asiointijärjestelmässä viime vuonna ns. sähköinen lupa, jonka avulla voidaan laatia sähköinen lupapäätös liitteineen ja jonka avulla yritykset voivat vastaanottaa myönnettyjä päästölupapäätöksiä liitteineen. Päästökaupan sähköiseen asiointijärjestelmään lisätyn sähköinen lupa -sovelluksen avulla tehostetaan viraston toimintaa ja parannetaan tuottavuutta vähentämällä lupien myöntämiseen, arkistointiin, postitukseen ja laskutukseen kuluvaa aikaa. Energiamarkkinavirastossa on käsitelty viime vuosina noin 600 päästölupaa. Virasto onkin arvioinut, että sen käsittelemien lupien ja lupamuutoshakemusten määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tietotekniikka ei ole itsetarkoitus, mutta sitä ei voida jättää huomioimatta suunniteltaessa päästökaupan tulevaisuutta. Sähköisten järjestelmien rooli tässä tilanteessa on tärkeä päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamisessa. Tavoitteenamme on varmistaa, että järjestelmät ovat jatkossakin toimivia ja että niistä on hyötyä kaikille osapuolille. Toivotan hyvää kesää kaikille lukijoille, Jarno Ilme Päästökaupparyhmän ryhmäpäällikkö Suomessa jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä on 187,8 miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksia myönnetään 566 laitokselle. Päästöoikeuksien kokonaismäärästä jätetään 7 miljoonaa päästöoikeutta jaettavaksi päästökauppakauden aikana ns. uusille osallistujille. Päästökauppa laajenee lentoliikenteeseen kauden viimeisenä vuotena. Yritykset voivat kattaa päästönsä ilmaisilla EU:n päästöoikeuksilla sekä Kioton mekanismeilla hankkimillaan päästöyksiköillä. Seuraavalla kaudella päästökauppa laajenee ja syvenee. Päästökaupan piiriin tulee Suomessa viisi uutta toimialaa, mm. kemianteollisuus. Hiilidioksidin lisäksi mukaan tulevat N 2 0-päästöt (typpioksiduuli). Hiilidioksidin talteenotto (ns. CCS) otetaan mukaan päästökauppaan. Kansallisista päästökaupparekistereistä luovutaan. Päästöoikeuksien jakoperusteet muuttuvat merkittävästi. Ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrä pienenee. Päästöoikeuksien huutokauppa alkaa vuonna 2013, lentoliikenteen osalta huutokauppa tulee voimaan heti vuonna Huutokaupattava osuus päästöoikeuksista tulee olemaan 20 % vuoden 2013 alkujaosta.vuonna 2020 alkujaosta huutokaupataan jo 70 % ja vuonna 2027 kaikki 100 %. Kuva: Susa Junnola Lukema 36,2 miljoonaa tonnia Kuva: Neodes EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä hiilidioksiditonneina vuonna Päästöt tippuivat edellisvuodesta reilut kuusi tonnia. 3

4 Haastattelu Innofactor sähköistää päästökaupan Päästökauppainformaatio kulkee jo täysin sähköisesti Suomessa ja Unkarissa Innofactorin siivittämänä. Edelläkävijöiden lisäksi muutkin EU-maat ovat suomalaisyrityksen potentiaalista asiakaskuntaa vaikuttavan referenssilistan ansiosta. Teksti: Irja Nurmi-Rättö Kuvat: Nina Kaverinen Risto Linturi perusti Innofactor Oy:n jo vuonna 1983, mutta nykymuodossaan yritys on toiminut vuodesta Kehitys Suomen valtionhallinnon ainoaksi päästökaupan it-järjestelmien toimittajaksi ja varteenotettavaksi toimijaksi Euroopan laajuisesti on ollut nopeaa. Tänä vuonna liikevaihtomme arvioidaan kasvavan 30 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömme lisääntyy luonnollisesti vastaavasti. Toukokuuhun mennessä asiantuntijakaartimme on vahvistunut jo yli 10 työntekijällä, Innofactorin myynnistä ja toimituksista vastaava johtaja Tuomas Riski laskee. Tällä hetkellä Innofactorin palkkalistoilla on reilut 70 it-alan osaajaa, joita yhdistää kiinnostus työskennellä innovaatioiden ja uusimman teknologian eturintamassa. Suomessa yritys toimii Espoossa, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa. Euroopan valloitusta avittaa Lontoon toimipiste. Vuoden 2008 liikevaihto ylsi 5,5 miljoonaan euroon, josta liikevoittoa kertyi 22 %. EU:ssa on potentiaalia Innofactor toteuttaa yritysten ja yhteisöjen toimintaa tukevia vaativia internetpohjaisia ohjelmistoratkaisuja. Arviolta puolet suomalaisista käyttää arjen hallinnassaan jotain Innofactorin toimittamaa palvelua. Esimerkkinä vaikkapa Energiamarkkinaviraston sähkön hintavertailupalvelu, joka on osoittautunut erittäin suosituksi. Asiakaskunta koostuu valtionhallinnon toimijoista, yrityksistä, kunnista ja kaupungeista sekä seurakunnista ja erilaisista järjestöistä, kaikkiaan noin 500 oman alansa toimijasta. Innofactorin ydinosaamisaluetta on ohjelmistotuotanto, jossa päästökaupan erityisratkaisut ovat merkittävässä roolissa. Päästökaupan arvo-osuustilien sekä päästökaupan sähköisten asiointijärjestelmien lisäksi tarjoamme myös konsultointipalveluja, jotka usein liittyvät molempiin edellä mainittuihin. Kiinnostus sähköisiin asiointijärjestelmiin kasvaa voimakkaasti ja EU on meille iso markkina-alue, Riski toteaa. Hän nimeää EU:n komission ja Suomen valtion yrityksen päästökauppaliiketoiminnan tärkeimmiksi asiakkaiksi ja päästökauppaan liittyvien sähköisten asiakaspalvelujen kehittämisen tähän asti merkittävimmäksi saavutukseksi. Valtionhallinnon asiakkuuksista vastaava myyntija projektipäällikkö Jukka Katainen povaa myös meneillään olevasta kehitysprojektista sähköistä asiointia mullistavaa käännettä. Kehitämme parhaillaan EU:n komissiolle päästökaupan sähköistä asiointistandardia. Sen käyttöönotto kaikissa EUmaissa mahdollistaisi eri maiden tietojen vertailun, mikä vielä tällä hetkellä ei toteudu erityyppisten tiedonkeruujärjestelmien vuoksi, Katainen täsmentää. Asiointistandardin kehittämistarve perustuu EU:n asettamiin vaatimuksiin siitä, mitä tietoja kunkin jäsenmaan tulee kerätä päästökaupasta. Innofactorin toimittama kehitysprojekti käynnistyi tämän vuoden alussa ja valmistunee syys - lokakuussa. Standardin käyttöönotto tulee lisäämään merkittävästi sähköisten asiointipalvelujen kysyntää. 4

5 Päästökaupan piiriin on tulossa uusia toimialoja, esimerkkinä ilmailuala. Tämä merkitsee meille mahdollisuutta kasvattaa asiakaskuntaamme, Jukka Katainen (oik) ennakoi. 5

6 Haastattelu Niche-alue vaatii erityistaitoja Toistaiseksi vain Suomessa ja Unkarissa päästökauppainformaatio liikkuu kaupan piiriin kuuluvien yritysten ja viranomaisten välillä täysin sähköisesti. Muutamat muut EU-maat ovat siirtyneet osittaiseen sähköiseen asiakaspalvelujärjestelmään, mutta Tuomas Riski odottaa totaalisiirtyjien määrän kasvavan vauhdilla lähivuosina. Sähköinen asiointi on yksinkertaisesti päästökaupan osapuolille helppoa. Yritykset voivat esimerkiksi käyttää kertaalleen täyttämänsä lomakkeen tietoja yhä uudelleen seuraavien tiedonantojen lähetyksissä. Manuaalinen työ poistuu niin viranomaisilta kuin yrityksiltäkin, mikä merkitsee toiminnan tehostumista, Tuomas Riski valottaa hyötyjä. Viranomaiset ovat eri maissa myös huomanneet, että sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen on parantanut saatavan tiedon laatua, kun järjestelmä kerää tiedot määrämuodossa, eikä suostu lähettämään eteenpäin puutteellisesti täytettyjä lomakkeita. Tietojärjestelmät ovat päästökaupan kannalta elintärkeitä, ne mahdollistavat reaaliaikaisen kaupankäynnin. Tietojen julkistaminen myös helpottuu ja läpinäkyvyys paranee. Toki sähköinen asiointijärjestelmä asettaa suuret vaatimukset tietoturvalle. Suomen tilanne on sikäli hyvä, sillä voimme käyttää kirjautumiseen verkkopankkitunnuksia, mutta näin ei ole vielä kaikissa maissa, Jukka Katainen tähdentää. Päästökaupan tietojärjestelmien kehittäminen on it-osaajille kompleksinen alue. Työ vaatii oman alan tietotaidon lisäksi myös paljon substanssiosaamista päästökaupasta, joka voidaan saavuttaa ainoastaan tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi on pysyttävä EU:lta tulevien asetusten ja direktiivien tahdissa. Tuomas Riski kuvaakin päästökaupan ohjelmistotuotantoa haasteelliseksi niche-alueeksi. EU on meille iso ja tärkeä markkina-alue. Asiakkainamme on kymmenisen EU-maata, mm. Unkari, jonne toimitimme Suomen mallin mukaisen päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän, Tuomas Riski toteaa. Uusia aluevaltauksia odotettavissa Valtionhallinnossa sähköisen asioinnin lisääntyminen on ratkaisevasti muuttanut kansalaisten ja viranomaisten kanssakäymistä. Yksi etulinjassa edenneistä on Energiamarkkinavirasto, jonka päästökaupan raportointijärjestelmä FINETS on Innofactorin toimittama. Yhteistyömme on toiminut erinomaisesti ja ollut antoisaa vuoropuhelua. FI- NETS-järjestelmän esittely muissa EUmaissa on herättänyt ansaittua huomiota ja poiki mm. vastaavan järjestelmätoimituksen Unkariin, Riski kertoo. Hän pitää toimimista suomalaisasiakkaiden kanssa yleensä vaivattomana, mutta muiden maiden kanssa toimittaessa kulttuuri- ja toimintatapaerot saattavat heittää kapuloita rattaisiin. EU:n komissio on asiakkaista haasteellisin, sillä suuren organisaation tietohallintojärjestelmään sopeutumisen lisäksi on otettava huomioon komission sisäiset toimintatavat ja niiden mukanaan tuomat rajoitteet. Yli puolet EU-maista tulee lähiaikoina siirtymään päästökaupassa sähköiseen asiointiin. Tämän lisäksi uusia toimialoja, kuten ilmailuala, liitetään päästökaupan piiriin. Hiilidioksidin ohella muitakin päästöjä, kuten typen oksideja, aletaan mitata ja niiden määriä raportoida, mikä merkitsee meille asiakaskunnan laajentumismahdollisuutta, Jukka Katainen arvioi. Ohjelmistomarkkinoinnin tulevaisuus näyttää siis hyvältä. Innofactor aikoo kisata uusista asiakkaista eurooppalaisten kollegoidensa kanssa ja suhtautuu asiantuntijan tyyneydellä odotettavissa oleviin tarjouskilpailuihin. 6

7 Päästökauppa Taantuma pienensi päästökauppasektorin päästöjä Kuva: Esko Tuomisto EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli viime vuonna 36,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Laitoksille ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet riittivät kattamaan nämä päästöt. Ylimääräisiä päästöoikeuksia laitoksille jäi 0,4 miljoonalle päästötonnille. Teollisuustuotannon supistuminen vaikutti erityisesti teollisuuden päästöihin. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville yrityksille jaettiin päästöoikeuksia viime vuonna 36,5 miljoonalle päästötonnille. Yritysten tuli ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten hiilidioksidipäästöt päästökaupparekisteriin. Ylimääräiset, käyttämättä jääneet päästöoikeudet laitokset voivat myydä tai säästää seuraaville vuosille. Ylimääräisiä päästöoikeuksia jäi yrityksille erityisesti massa- ja paperiteollisuudessa, terästeollisuudessa sekä sementin ja kalkin tuotannossa, ylimäärä oli yhteensä noin 1,8 miljoonaa päästöoikeutta. Päästökauppasektorin päästöjä vähensivät teollisuustuotannon supistumisen lisäksi hiililauhteen korvautuminen vesivoimalla ja lämmin sää. Energiantuotannossa ja öljynjalostuksessa päästöoikeudet eivät riittäneet syntyneisiin päästöihin, vajeen ollessa noin 1,4 miljoonaa päästöoikeutta. Ns. Kioto-päästökauppakausi alkoi viime vuonna. Laitoskohtaiset tiedot vuodelle 2008 myönnetyistä päästöoikeuksista, päästöistä sekä niiden erotuksesta löytyvät osoitteesta: files/paastooikeustase2008.pdf. Yrityskohtaisesti tarkasteluna tiedot löytyvät osoitteesta: paastooikeustase_toiminnanharjoittajat 2008.pdf. EY:n komissio julkaisee EU-laajuiset päästötiedot osoitteessa eu/environment/climat/emission/citl_en.htm. 7

8 Päästökauppa Ajantasaiset päästölupatiedot netissä Kuva: Neodes Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän julkista sivustoa on jälleen kehitetty kevään aikana. Sivustolta on vapaasti haettavissa tietoa mm. päästökaupan piirissä olevien toiminnanharjoittajien päästöluvista, päästöselvityksistä sekä todentajan lausunnoista. Julkinen sivusto löytyy osoitteesta Julkisella sivustolla julkaistaan vuosittain huhtikuun alussa laitosten toteutuneet päästömäärät. Viimeisimmät tiedot päästöselvityksistä valmistuvat yleensä 31.3 ja tietojen julkaisu heti seuraavana päivänä on täysin automatisoitu. Vuonna 2009 tiedot julkaistiin EY:n komission toivomuksen mukaisesti 1.huhtikuuta. Myös toiminnanharjoittajien päästölupapäätökset julkaistaan nykyään FINET- Sin julkisella sivustolla. Julkaisu tapahtuu samalla hetkellä, kun uusi päästölupahakemus tai päästöluvan muutoshakemus hyväksytään virastossa. Tämän mahdollistaa FINETSissä käyttöön otettu sähköinen lupa -toiminto. Lupapäätökset liitteineen laaditaan toiminnon avulla täysin sähköisesti. Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa myös päätösten sähköisen toimittamisen toiminnanharjoittajille. Uusi toiminnallisuus tehostaa viraston toimintaa sekä yksinkertaistaa lupapäätösten arkistointia. Asiointijärjestelmälle on vihdoinkin keksitty myös toimiva lyhenne. Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän ohella ohjelmistosta käytetään nykyään nimeä FINETS (Finnish Emissions Trading System). Lentoliikenteen päästökauppa esillä keskustelupäivillä Kuva: Esko Tuomisto Energiamarkkinavirasto järjesti 22. huhtikuuta päästökaupan keskustelupäivän Messukeskuksessa Helsingissä. Tilaisuuden aamupäivän osiossa käytiin läpi EU:n päästökaupan tulevia muutoksia ja päästökauppadirektiivin vaikutuksia seuraavalle päästökauppakaudelle Aivan uutena asiana keskustelupäivillä oli lentoliikenne, jonka päästökauppajärjestelmä käynnistyy vuonna Suomessa lentoliikenteen päästökauppaviranomaisena toimii Ilmailuhallinto. Tilaisuudessa tiedotettiin päästöoikeuksien palauttamiseen liittyvistä asioista sekä muista ajankohtaisista asioista, jotka koskevat kaikkia EUA-päästöoikeuksilla tai Kioto-päästöyksiköillä kauppaa käyviä tahoja. GreenStream Networkin edustaja Juha Ruokonen kertoi EU- ja kansainvälisistä päästökauppamarkkinoista sekä talouden taantuman vaikutuksesta niihin. Katsaus ensimmäiseen Kioto-vuoteen Iltapäivän ohjelman teemana oli päästöjen tarkkailu ja todentaminen. Esityksissä pohdittiin miten Kioto-kauden ( ) ensimmäisen vuoden tarkkailuvelvoitteet toteutuivat laitoksilla, laboratorioissa ja todentajayhtiöissä sekä miten käytäntöjä tulisi kehittää jatkossa. Tyypillisesti keskustelupäivän aiheet keskittyvät EU:n päästökauppajärjestelmään ja erityisesti päästökaupan piiriin kuuluvien yritysten velvoitteisiin. Energiamarkkinaviraston ylläpitämä rekisterijärjestelmä on myös tärkeä aihe, joka koskee kaikkia päästökauppaa tekeviä tai päästöoikeuskauppoja välittäviä tahoja. Tilaisuuteen osallistui yhteensä runsaat 160 henkilöä. Osallistujat olivat päästökaupan piiriin kuuluvista yrityksistä, todentajayhtiöistä, lentoyhtiöistä ja muista päästökauppaan osallistuvista yrityksistä. Tilaisuuden puhujat olivat päästökaupan asiantuntijoita Energiamarkkinavirastosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä tietyistä yrityksistä. Tilaisuudessa käytettiin toistamiseen järjestelyä, jossa osanottajat voivat lähettää kysymyksiä puhelimellaan tekstiviestinä. Näin saatuja tekstiviestikysymyksiä purettiin aina jokaisen aihealueen lopussa. Tekstiviestien lähettäminen osoittautui suosituksi. Päästökaupan keskustelupäivien esitysaineisto on luettavissa Energiamarkkinaviraston sivuilta. Myös tilaisuudessa esitykset kysymykset ja niiden vastaukset löytyvät esitysaineistosta. 8

9 tojen tarkkailemiseksi ja niistä raportoimiseksi. Ilmailuhallinto hyväksyy suunnitelman vuoden loppuun mennessä. Ilma-aluksen käyttäjän on löydettävä todentaja tämän vuoden aikana päästöselvityksen todentamiseen. Ilman suunnitelmaa tai päästöselvitystä ei voi saada ilmaisia päästöoikeuksia. Tällä hetkellä Suomessa ei ole ilmailualalle pätevöitynyttä todentajaa. Viranomaistehtäviä hoitavat Suomessa Ilmailuhallinto ja Energiamarkkinavirasto. Suunnitelman mukaan Ilmailuhallinto hyväksyy tarkkailusuunnitelmat, jakaa päästöoikeudet, hyväksyy todentajat ja valvoo lain noudattamista yleisesti. Energiamarkkinavirasto toimii rekisteriviranomaisena. Päästökaupparekisterissä merkittäviä muutoksia kesällä 2009 EMV valmistautuu vaihtamaan Suomen päästökaupparekisterijärjestelmän kesällä Virasto ottaa tällöin käyttöön Euroopan komission CR -järjestelmän täydennettynä kansallisilla muutoksilla. Järjestelmän vaihtuminen on suunniteltu toteutettavaksi kesäkuussa juhannusta edeltävällä viikolla. Järjestelmäteknisistä seikoista johtuen aikataulu ei ole lopullinen. Vaihdoksen johdosta päästökaupparekisteri on suljettuna noin viikon ajan. Jo kesäkuun alusta lähtien rekisterissä voi ilmetä käyttökatkoksia ja niihin tulee varautua myös jatkossa. Vaihdoksesta johtuvan rekisterin sulkemisen tarkempi aikataulu tiedotetaan rekisterin kotisivuilla: Myös muista tiedossa olevista katkoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tilinhaltijoiden on syytä huomioida järjestelmän vaihdosta aiheutuvat katkokset kaupankäynnissä kesän ja alkusyksyn 2009 aikana. Vaihto pyritään suorittamaan siten, että sen vaikutukset kaupankäynnille olisivat mahdollisimman vähäiset. Käyttäjille tarjolla koulutusta Uuden rekisterijärjestelmän osalta järjestetään koulutusta tilinhaltijoille syksyllä Koulutusta on tarkoitus järjestää useammalla paikkakunnalla ympäri Suomea. Tilaisuuksien aikataulu ja paikkakunnat ilmoitetaan tarkemmin niiden varmistuttua. Mahdollista osallistumista koskevat yhteydenotot ja tiedustelut pyydetään EMV:n päästökaupparekisterin sähköpostiosoitteeseen: tai puhelimitse (rekisteriasiat). Lentoliikenne mukaan päästökauppaan 2012 Kuva: Esko Tuomisto Päästöoikeudet tullaan jakamaan tarkkailuvuoden 2010 päästöjen perusteella. Lentoliikenteen päästökauppaa ollaan toteuttamassa Kioto -kauden loppupuolella. Esitysasteella oleva laki asiasta tullee voimaan Laki tulee koskemaan kaikkia Suomen lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja, ellei niitä ole suljettu lain ulkopuolelle. Myös lentoliikenteessä yksi päästöoikeus oikeuttaa päästämään ilmaan yhden tonnin hiilidioksidia. Päästöoikeudet jaetaan ennen kunkin päästökauppavuoden alkua, ne ovat ilma-aluksen käyttäjän tilillä ja tämä voi käydä kauppaa niillä. Päästökauppavuotta seuraavana vuonna ilma-aluksen käyttäjän on palautettava mennessä todennettuja kokonaispäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Vain ilma-aluksen käyttäjät voivat käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia palautukseen. Vuosi 2010 on tarkkailuvuosi, jonka aikana lennettyjen tonnikilometrien perusteella jaetaan päästöoikeudet vuodelle 2012 ja kaudelle Päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan maksutta, vuonna 2014 maksuton määrä supistuu 82 prosenttiin. Kolme prosenttia jaetaan erityisvarannon kautta uusille ilma-alusten käyttäjille sekä niille ilmaalusten käyttäjille, joiden toiminta on kasvanut nopeasti. 15 prosenttia päästöoikeuksista huutokaupataan. Huutokaupan aikataulussa voi ilmetä ongelmia, EU:n säännösten ollessa tältä osin vasta tekeillä. Yhtiöiltä odotetaan suunnitelmia syksyksi Ilma-alusten käyttäjien on mennessä toimitettava Ilmailuhallinnolle tarkkailusuunnitelma tonnikilometritie- 9

10 Päästökauppa Hankeyksiköt päästöoikeuksien palautuksessa Kuva: Esko Tuomisto Hankeyksiköt syntyvät päästövähennyshankkeiden rahoittamisesta kehitys- tai teollisuusmaissa. Päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten tulee palauttaa joka kevät mennessä edellisvuoden todennettuja päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia päästökaupparekisterissä. EU:n päästöoikeuksien (EUA) lisäksi palautuksessa voi käyttää myös hankeyksiköitä, eli CDM- ja JIhankkeista saatavia CER- ja ERU-yksiköitä. Hankeyksiköitä voidaan kuitenkin käyttää vain päästöoikeuksien myöntämispäätöksessä mainitun enimmäismäärän verran kauden ( ) aikana. Toiminnanharjoittaja voi jakaa hankeyksiköiden enimmäismäärän haluamallaan tavalla vuosien välillä, kunhan koko kaudelle määritelty enimmäismäärä ei ylity. Hankeyksiköitä palautettaessa toiminnanharjoittajan velvollisuutena on varmistaa, etteivät kyseiset hankeyksiköt ole peräisin maankäytöstä, maankäytön muutoksesta tai metsätaloutta koskevista toiminnoista eivätkä ydinvoimahankkeista. Rekisterijärjestelmä ei automaattisesti tarkista hankeyksiköiden kelpoisuutta palautuksen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä toimitettava selvitys palautuksessa käyttämiensä hankeyksiköiden alkuperästä Energiamarkkinavirastolle. CER-yksikön kelpoisuuden voi tarkistaa yksikön tunnistenumeron avulla, joka voi olla esimerkiksi GT Jos tunnistenumeron viimeistä viivaa edeltävä numero on esimerkin tavoin 0, kyseinen CER-yksikkö ei ole peräisin maankäytöstä, maankäytön muutoksesta tai metsätaloutta koskevista toiminnoista ja se on tässä mielessä kelpoinen palautukseen käytettäväksi. Tunnistenumeron viimeisen viivan jälkeinen numero (esimerkissä 606) kertoo hankkeen tunnuksen. Sen avulla voi etsiä tarkempia tietoja hankkeesta (esim. mitkä maat ovat hyväksyneet hankkeen ja onko kyseessä ydinvoimahanke) UNFCCC:n internetsivuilta (http://cdm.unfccc.int/projects/projsearch.html). Jos Suomi tai joku muu EU-maa on hyväksynyt hankkeen, hankkeesta saatavat päästöyksiköt kelpaavat palautusvelvoitteen täyttämiseen. Toimenpiteen peruuttaminen päästökaupparekisterissä Jos päästöoikeustilin edustaja tekee vahingossa virheellisen tilisiirron (esim. päästöoikeuksien palautus) ja haluaa sen korjattavaksi, tulee tilinedustajan ilmoittaa asiasta välittömästi sähköpostitse Energiamarkkinavirastoon sekä toimittaa viiden päivän sisällä virheellisen siirron tekemisestä kirjallinen oikaisupyyntö Energiamarkkinavirastoon postitse tai faksilla. Oikaisupyynnössä tulee olla päiväys sekä organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoitukset. Siinä tulee ilmoittaa, mitä ja milloin tehtyä toimenpidettä peruutuspyyntö koskee sekä miltä tililtä toimenpide on suoritettu. Lisäksi tulee perustella, miksi toimenpidettä pyydetään peruutettavaksi. Oikaisupyynnön saatuaan Energiamarkkinavirasto lähettää asiasta pyynnön EY:n komissioon. Komission hyväksynnällä toimenpide voidaan peruuttaa päästökaupparekisterissä. 10

11 Sähkömarkkinat EMV ehdottaa pienimpien tuulivoimaloiden rajaamista tariffijärjestelmän ulkopuolelle. Kuva: Esko Tuomisto Syöttötariffijärjestelmän oltava läpinäkyvä Energiamarkkinavirasto antoi toukokuun alussa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ehdotuksesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmäksi. Lausunnossa virasto nosti esille seikkoja, joita olisi vielä selvitettävä, jotta järjestelmästä saataisiin mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas. Lausunnolla ollut ehdotus esitettiin ministeriön asettaman syöttötariffityöryhmän väliraportissa huhtikuussa. Energiamarkkinavirasto korosti lausunnossaan, että syöttötariffijärjestelmissä on aina kysymys tukijärjestelmistä sellaisille tuotantomuodoille, jotka puhtaasti markkinaehtoisesti toimimalla eivät olisi kannattavia. Avoimilla sähkömarkkinoilla syöttötariffit tai muut jollekin tuotantomuodolle annettavat tuet ovat erittäin hankalia. Ehdotuksen mukaan sähkönkäyttäjiltä kerätään maksuja, jotka siirretään tuulivoimatuottajille syöttötariffilla maksettavana tukena. Syöttötariffityöryhmän arvion mukaan sähkön käyttäjiltä kerättäisiin syöttötariffia varten alkuvaiheessa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, vuonna 2020 kerättävä summa olisi vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Energiamarkkinaviraston mielestä tuulivoiman syöttötariffin taso tulisi pyrkiä asettamaan sellaiseksi, että sillä saavutetaan ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoiman lisäämiselle asetetut tavoitteet. Järjestelmällä ei viraston mielestä kuitenkaan ole tarpeellista saada kaikkia mahdollisia tuulivoimahankkeita kannattaviksi. EMV valvomaan tukijärjestelmää Energiamarkkinavirastolle on ehdotettu syöttötariffijärjestelmään liittyen uusia tehtäviä. Näitä ovat syöttötariffijärjestelmän tiedotus ja neuvonta, seuranta ja raportointi sekä tuulivoiman syöttötariffilain noudattamisen valvonta. Lisäksi virasto vahvistaisi voimalaitosten saaman tariffitason ja tariffin keston sekä vahvistaisi sähkön käyttäjiltä perittävän maksun suuruuden. Näiden tehtävien tehokas hoitaminen vaatii kuitenkin, että virastolle järjestetään riittävät resurssit. Järjestelmästä aiheutuvien hallinnollisten kulujen kurissa pitämiseksi Energiamarkkinavirasto esitti myös harkittavaksi, voitaisiinko jotain kokoluokkaa pienemmät tuulivoimalat rajata täysin syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle. Virasto piti kustannustehokkuuden kannalta ongelmallisena, mikäli järjestelmään tulee mukaan paljon hyvin pieniä tuulivoimatuottajia. Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän toimivuutta ja vaikutuksia tulee viraston mukaan seurata ja analysoida huolellisesti. Seurannassa tulee tarkastella, onko järjestelmä johtanut haluttuihin investointeihin, millaisia hallinnollisia ja muita kustannuksia järjestelmä on aiheuttanut ja onko asetettu syöttötariffin taso ollut kohdallaan. Järjestelmän ja sen kautta tuottajille maksettujen tukien tulisi myös olla mahdollisimman läpinäkyviä. Kaikkiaan Energiamarkkinavirasto piti kaavailtua aikataulua saada tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä käyttöön jo vuoden 2010 alusta lähtien erittäin haasteellisena. 11

12 Sähkömarkkinat Yhteiset sähkön vähittäismarkkinat Pohjoismaihin vuonna 2015 Pohjoismaisten energiaviranomaisten yhteistyöelin NordREG ehdottaa, että vuoteen 2015 mennessä sähkönmyyjien tulisi kyetä tarjoamaan sähköä kaikille sähkönkäyttäjille missä tahansa Pohjoismaassa. Kuva: Esko Tuomisto NordREG julkaisi toukokuussa raportin konkreettisista toimenpiteistä yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden edistämiseksi. Energiaviranomaiset ovat toimittaneet raportin pohjoismaisille energiaministereille, jotka ottavat kantaa asiaan kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Energiaviranomaiset katsovat, että yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden muodostaminen on luonnollinen jatkoaskel yhteisille tukkumarkkinoille. Tavoitteena on, että sähkönmyyjät voisivat toimia yhdenmukaisilla säännöillä ja toimintatavoilla kaikissa Pohjoismaissa ja että myynnin aloittaminen loppukäyttäjille toisessa maassa olisi sähkönmyyjälle mahdollisimman vaivatonta. Yhtenäiset pelisäännöt houkuttelevat markkinoille uusia toimijoita, uskoo NordREG. Kilpailu lisääntyy - kuluttajat hyötyvät Viranomaiset vakuuttavat, että sähkönkäyttäjät hyötyvät yhteisistä vähittäismarkkinoista kilpailun lisääntymisenä. Harmonisoidut toimintatavat ja säännökset madaltavat kynnystä uusien toimijoiden tulolle. NordREGin raportti sisältää yksityiskohtaisia ehdotuksia siitä, miten eri maiden säännöksiä ja toimintatapoja pitäisi harmonisoida. Harmonisointiehdotukset koskevat muun muassa myyjänvaihtoa, muuttotilanteita sekä myyjän velvollisuutta ilmoittaa hinnan muutoksista asiakkaille. Yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden muodostaminen vaatii vielä useita toimenpiteitä sekä viranomaisilta että energiayrityksiltä. Kaikissa maissa täytyy tehdä muutoksia säädöksiin, toimintatapoihin sekä tietojärjestelmiin. Valmistelutyö yhdessä eri markkinaosapuolten kanssa on tässä erittäin keskeistä. Energiaviranomaiset sekä muut sidosryhmät ovat korostaneet, että hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää myös poliittista sitoutumista asiaan. Tästä syystä energiaviranomaiset ovat toimittaneet ehdotuksensa pohjoismaisten energiaministerien käsiteltäväksi. Energiamarkkinavirasto on osallistunut aktiivisesti ehdotuksen laadintaan toimiessaan sitä valmistelleen työryhmän puheenjohtajana. Pohjoismaisten energiaviranomaisten raportti pohjoismaisista sähkön vähittäismarkkinoista on saatavilla osoitteessa https://www.nordicenergyregulators.org/publications/. 12

13 Sähkönkäyttäjät vaihtoivat alkuvuonna ahkerasti sähkönmyyjää Myös pienistä kotitalouden puroista on säästettävä tuntuvat sähkönkäyttäjät tuumivan, sillä alkuvuonna sähkönmyyjää kilpailutettiin ja vaihdettiin ennätyksellisen runsaasti. Määräaikaisten yhden ja kahden vuoden sähkötarjousten hinnat ovat olleet edullisia. Sähkön hintamuutokset (snt/kwh, sis. verot) Kotitalous Sähkölämmitys 5000 kwh/vuosi kwh/vuosi Sähköenergian toimitusvelvollisuushinta ,33 5, ,90 6, ,73 6,11 Sähköenergian tarjoushinta Toist.voimassaoleva ,68 6,04 1-vuoden määräaikainen ,27 5,84 2-vuoden määräaikainen ,26 5,84 Siirtohinta ,37 3, ,55 3, ,66 4,07 Kuluttajat ovat etsineet Energiamarkkinaviraston kilpailuttamispalvelusta alkuvuoden aikana yli 1,7 miljoonaa kertaa edullisia sähkötarjouksia, eikä kilpailuttaminen ole ollut turhaa. Nyt ensimmäisellä vuosikolmanneksella tammi-huhtikuun aikana vaihtoaktiivisuus oli 2,8 % ( sähkönkäyttäjää), ja viimeisten 12 kuukauden aikana myyjää vaihtaneita on ollut yhteensä 5,3 % kaikista sähkönkäyttäjistä. Viime vuonna 4,4 Sentit talteen sahkonhinta.fi -palvelussa. prosenttia sähkönkäyttäjistä ( ) vaihtoi myyjää. Naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa vaihdettiin myyjää 8-9 % aktiivisuudella. Vuoteen 2015 mennessä sähkönmyyjien tulisi kyetä tarjoamaan sähköä kaikille sähkönkäyttäjille missä tahansa Pohjoismaassa. Näin linjaa Pohjoismaisten energiaviranomaisten (NordREG) yhteisraportti markkinoiden kehitystä. Pohjoismaiden energiaministerit käsittelevät ehdotusta kesäkuussa. Tämä lisännee sähkönkäyttäjien intoa vaihtaa myyjäänsä. Määräaikaiset sähkötarjoukset edullisia Kotitalouksien sähköenergian julkinen toimitusvelvollisuushinta on laskenut alkuvuoden aikana 2,4 %, ja toistaiseksi voimassaolevat tarjoushinnat noin 4,0 %. Määräaikaiset tuotteet ovat tällä hetkellä nimellishinnoiltaan muita tuotteita selkeästi edullisemmalla tasolla. Yhden ja kahden vuoden tarjoushinnat ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana tulleet % alaspäin, ja vuoden alusta lähtien noin 5-6 %. Noin 80 prosentissa eri verkkoalueista ulkopuolinen myyjä tarjosi kesäkuun alussa uutta sähkösopimusta paikallisen myyjän ns. toimitusvelvollista listahintaa halvemmalla. Kuva: Esko Tuomisto Siirtohinnat ovat nousseet vuoden alusta noin 2 % kotitalouksissa sekä sähkölämmityskohteissa. Sähkön kokonaishinta, jossa on mukana siirto- ja energiamaksut, on halventunut vajaan prosentin. Alueellisesti sähkön kokonaishinta on edullisinta Uudellamaalla sekä Länsi- Suomessa ja kalleinta Pohjois-Suomessa. 13

14 Sähkömarkkinat EMV puuttui tarpeettomiin mittarinvaihtoihin Yksiaikamittaus onnistuu myös 2-aikaisella mittarilla Energiamarkkinavirasto katsoi kolmen jakeluverkonhaltijan perineen asiakkailta aiheettomia maksuja mittauspalveluista. Toukokuussa annetuissa päätöksissä Kainuun Sähköverkko Oy:n, Fortum Espoo Distribution Oy:n ja Fortum Sähkönsiirto Oy:n todettiin toimineen sähkömarkkinalainsäädännön vastaisesti aikajaotuksen mukaisten mittauspalvelujen Kuva: Neodes Siirtotuotetta ei tule aiheetta sitoa mittauspalveluun. tarjoamisessa. Yhtiöt olivat vaihtaneet asiakkaan 2-aikamittarin 1-aikaiseksi asiakkaan siirtyessä 1-aikaiselle siirto- ja/tai myyntituotteelle, ilman asiakkaan erillistä tilausta mittauspalvelun muuttamisesta. Päätöksissä Energiamarkkinavirasto totesi, että jakeluverkonhaltijan asiakkaalla tulee olla aina mahdollisuus valita käyttöpaikalleen mikä tahansa yleisen aikajaotuksen mukainen mittauspalvelu, ellei se ole teknisesti mahdotonta. Teknisesti 1-aikaisen siirto- ja myyntituotteen mittaaminen on mahdollista myös 2-aikaisella mittalaitteella. Jakeluverkonhaltijalla ei ole myöskään oikeutta rajata asiakkaan valittavissa olevia mittauspalveluita siten, että asiakkaan valitessa tietyn sähkön siirtotuotteen hänen on valittava aina tietty mittauspalvelu. Energiamarkkinavirasto kielsi yhtiöitä jatkossa edellyttämästä asiakkaalla olevan 2-aikamittarin vaihtamista tai uudelleenohjelmointia asiakkaan siirtyessä 1-aikaiselle siirto- ja/tai myyntituotteelle. Yhtiöllä on oikeus periä asiakkaalta 2-aikaisen mittalaitteen ylläpitomaksua vain, jos asiakas 1-aikaista siirtotuotetta hankkiessaan haluaa säilyttää 2-aikaisen mittauksen. Lisäksi virasto katsoi Kainuun Sähköverkko Oy:tä koskevassa päätöksessä, että yhtiö oli menetellyt sähkömarkkinalainsäädännön vastaisesti myös periessään samansuuruisen, keskimääräisiin kustannuksiin perustuvan tariffinvaihtomaksun kaikilta siirtotariffia vaihtavilta asiakkailta riippumatta siitä, edellyttikö tariffinvaihto verkonhaltijan käyntiä sähkönkäyttöpaikalla vai ei. Päätökset ovat luettavissa Energiamarkkinaviraston internetsivuilla. Keskustelupäivillä runsaasti tiedotettavaa Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimijat kokoontuivat Energiamarkkinaviraston järjestämille keskustelupäiville maaliskuussa. Sähköalan keskustelupäivillä Energiamarkkinavirasto esitteli uudet, maaliskuussa voimaan tulleet valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin Tiekartta 2020-hankkeesta, uusiutuvan energian syöttötariffeista sekä regulaattoreiden työstä pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden harmonisoimiseksi. Maakaasualan tilaisuudessa keskityttiin maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun suuntaviivojen valmisteluun jaksolle Päivän lopuksi kuultiin kuulumiset kolmannen sisämarkkinapaketin etenemisestä Euroopan päättävissä toimielimissä. Keskustelupäivien esitykset ovat luettavissa viraston internetsivuilla. 14

15 Uutisia ja tapahtumia Internetsivujen päästökauppaosa uudistui Emvi-sivuston päästökauppaa koskevaa osaa on uudistunut. Päästölupa-asiat on nyt koottu yhden otsikon alle. Täältä löytyvät ohjeet niin päästöluvan hakemiseen, muuttamiseen kuin peruuttamiseenkin. Ensimmäistä päästökauppakautta koskevat päästölupapäätökset on poistettu sivuilta, sillä kaikki hyväksytyt päästöluvat löytyvät päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän FINETSin julkisesta osiosta osoitteessa Uutuutena sivuilla on päästötietoja koskeva osa, johon on koottu vuosittain julkaistut tiedotteet edellisen vuoden päästötiedoista. Täältä löytyvät myös linkit päästöoikeustasetaulukoihin, joista selviävät laitoskohtaiset ja yrityskohtaiset päästötiedot. Sivuilta löytyy nyt myös linkkiluettelo päästökauppaan liittyvistä tahoista sekä sanasto. Sanastossa on selitetty yleisiä päästökauppatermejä sekä päästöjen tarkkailuun ja päästökaupparekistereihin liittyviä termejä. Myöhemmin sivuille kootaan vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Kysymykset koskevat päästökaupparekisterin käyttöä sekä päästölupien hakemista ja tarkkailusuunnitelmien laatimista. Viraston vuosi 2008 Kuva: Neodes Energiamarkkinaviraston vuosikertomus julkaistiin toukokuussa. Yksi vuoden 2008 keskeistä tapahtumista oli syksyllä käynnistetty Tiekartta hanke. Hankkeessa määritellään yhteistyössä sidosryhmien kanssa verkkotoiminnan tavoitetila ja laaditaan tämän perusteella kehittämisstrategia sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontaan. Vuoden lopulla Energiamarkkinavirasto antoi päätökset jokaisen Suomessa toimivan sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuudesta vuosina Valvontajaksolla 11 verkkoyhtiötä kaikkiaan 91 valvottavasta keräsi ylituottoa. Sahkonhinta.fi -palvelussa rikottiin viiden miljoonan haun raja vuoden alkupuolella. Vuoden aikana 4,4 % sähköasiakkaista vaihtoi myyjäänsä. Päästökaupassa alkoi vuoden alussa viisivuotinen Kioto-velvoitekausi, jota varten kaikki lähes 600 päästökaupan piiriin kuuluvaa toiminnanharjoittajaa hakivat virastolta päästölupaa. Vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta: Kuva: Neodes Henkilöstö on voimavara Taloudellinen valvonta ja vähittäismarkkinat KTM Tiina Karppinen on nimitetty harjoittelijaksi ajalle Ylitarkastaja Kari Lavasteen virkavapaata on jatkettu saakka. Tekninen valvonta ja tukkumarkkinat YTM Anu Junnikkala on nimitetty tiedottajan virkaan alkaen. DI Suvi Lehtinen on nimitetty yli-insinöörin virkaan alkaen. Tekn. yo Lasse Simola on nimitetty harjoittelijaksi ajalle Päästökauppa Hall. yo Jouni Laitinen on nimitetty harjoittelijaksi ajalle

16 Sähköenergian hinta NordPool sähköpörssissä EUR/MWh Systeemin spot-hinta Seuraavan vuosineljänneksen forward-hinta Lähde: NordPool Päästöoikeuden hinta eur/co 2 t (30 vuorokautta) Lähde: Pointcarbon vko 21 vko 22 vko 23 vko 24 Energiamarkkinaviraston sidosryhmälehti Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012 EMV tiedottaa 2/09 Kansikuva: Esko Tuomisto Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää EMV tiedottaa Energiamarkkinaviraston asiakas- ja sidosryhmäjulkaisu sähkö- ja maakaasumarkkinoiden sekä päästökaupan ajankohtaisista asioista. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tilaukset ja osoitemuutokset: Palvelusihteeri Sirpa Rintala, p , Päätoimittaja: Tapio Silvennoinen Toimittaja: Anu Junnikkala Toimitus: Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkatu Helsinki Puh Fax (09) Ulkoasu: Neodes Oy Paino: Keili Oy

Päästökaupan käytännön järjestelyt Suomessa

Päästökaupan käytännön järjestelyt Suomessa Päästökaupan käytännön järjestelyt Suomessa YJY:n seminaari 14.11.2006 Ryhmäpäällikkö, TkT Jarno Ilme Energiamarkkinavirasto Energiamarkkinavirasto 1 Energiamarkkinavirasto Energiamarkkinavirasto on vuonna

Lisätiedot

Mikä muuttuu todentamisessa?

Mikä muuttuu todentamisessa? Mikä muuttuu todentamisessa? Päästökaupan keskustelupäivä 18.4.2013 Anne Backman Energiamarkkinavirasto Säädökset todentamisesta Komission asetus (EU) n:o 600/2012 todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista päästökauppamarkkinoilla. Anna-Maija Sinnemaa Hiilitieto ry:n talviseminaari

Ajankohtaista päästökauppamarkkinoilla. Anna-Maija Sinnemaa Hiilitieto ry:n talviseminaari Ajankohtaista päästökauppamarkkinoilla Anna-Maija Sinnemaa Hiilitieto ry:n talviseminaari 16.3.2016 2 Taustaa: päästökauppa ja viranomaiset EU Komissio Työ- ja elinkeinoministeriö Energiavirasto Päästöoikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Lentoliikenteen päästökauppa ETS. Komission asetusehdotus jatkokaudeksi Janne Mänttäri

Lentoliikenteen päästökauppa ETS. Komission asetusehdotus jatkokaudeksi Janne Mänttäri Lentoliikenteen päästökauppa ETS Komission asetusehdotus jatkokaudeksi 2017-2020 Janne Mänttäri 28.3.2017 Lentoliikenteen ETS - Tausta Lentoliikenteen ETS alkoi 1.1.2012 kattaen kaikki ETA-alueen lentoasemille

Lisätiedot

Euroopan komission tiedonannot:

Euroopan komission tiedonannot: Euroopan komission tiedonannot: Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä ja Energian kuluttajien aseman vahvistaminen Talousvaliokunta 25.9.2015 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Päästökaupan nykytila ja muutokset 2020-luvulla

Päästökaupan nykytila ja muutokset 2020-luvulla 1 Päästökaupan nykytila ja muutokset 2020-luvulla Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä sitä kautta, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu.

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Uuden sähkömarkkinamallin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 37/2015 Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä

Lisätiedot

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Pyyntö: Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää vain kohdat 1, 2, 5, 7 ja 12) Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 11/2014 Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 11/2014 Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 11/2014 Laki päästökauppalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA 2013-2020 Juha Rajala Työ- ja elinkeinoministeriö Päästökaupan ajankohtaispäivä Helsingissä Messukeskus Vuonna 2015 tapahtuneiden muutosten vaikutus

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Päästökaupan kehitysnäkymät vuoteen 2030. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Joona Poukka

Päästökaupan kehitysnäkymät vuoteen 2030. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Joona Poukka . Päästökaupan kehitysnäkymät vuoteen 2030 EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Joona Poukka Päästökaupan kehitysnäkymät vuoteen 2030 Sisältö Päästökaupan haasteet Markkinavakausvaranto Seuraavat vaiheet EU:n

Lisätiedot

Unionin rekisteriä koskeva hakemus

Unionin rekisteriä koskeva hakemus Unionin rekisteriä koskeva hakemus Hakemus: Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen (täyttäkää vain kohdat 1, 2, 4, 6 ja 9) Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen (täyttäkää vain

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Päästökaupan uudistuksista ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa. SYS Ympäristöoikeuspäivät 8.9.2011, Robert Utter

Päästökaupan uudistuksista ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa. SYS Ympäristöoikeuspäivät 8.9.2011, Robert Utter Päästökaupan uudistuksista ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa SYS Ympäristöoikeuspäivät 8.9.2011, Robert Utter 1 Esityksen rakenne Pikakertaus päästökaupasta Päämuutokset EU ETS:ssä vuoden 2012 jälkeen

Lisätiedot

Kansainväliset hyvitykset päästökaupassa

Kansainväliset hyvitykset päästökaupassa Kansainväliset hyvitykset päästökaupassa Päästökauppadirektiivi (2003/87/EY) mahdollistaa kansainvälisten hyvitysten käytön: CERit puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista ERUt yhteistoteutushankkeista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata?

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Ryhmäpäällikkö, Jarno Ilme Energiamarkkinavirasto Tarkkailun lähtötilanne pk-sektorilla

Lisätiedot

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU Lakimies Emilie Yliheljo Huutokauppa-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa Sovellettavat EU-säädökset 1/3 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Päästökaupan uudistaminen

Päästökaupan uudistaminen Päästökaupan uudistaminen 21.8.2015 Palace Avaus Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Puheenvuorot Kati Ruohomäki, EK Ismo Ulvila, Euroopan komissio Karoliina Anttonen, TEM Kysymyksiä ja keskustelua Päästökaupan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Kansainväliset hyvitykset päästökaupassa

Kansainväliset hyvitykset päästökaupassa Kansainväliset hyvitykset päästökaupassa Päästökauppadirektiivi (2003/87/EY) mahdollistaa kansainvälisten hyvitysten käytön: CERit puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista ERUt yhteistoteutushankkeista

Lisätiedot

Palvelusopimuksen esittely. Pentti Säynätjoki Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014

Palvelusopimuksen esittely. Pentti Säynätjoki Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 Palvelusopimuksen esittely Pentti Säynätjoki Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 2 Palvelusopimus luonnosvaiheessa Lähetetään Energiavirastolle vahvistettavaksi helmikuun alkuun mennessä Energiavirasto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Päästöoikeuksien huutokauppa

Päästöoikeuksien huutokauppa Päästöoikeuksien huutokauppa EMV Energiamarkkinaviraston koulutustilaisuus päästöoikeuksien huutokaupasta 17-18.10.2012 Suvi Viljaranta etunimi.sukunimi@greenstream.net KATSAUS PÄÄSTÖKAUPPAMARKKINOIHIN

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Päästökauppa selkokielellä

Päästökauppa selkokielellä Päästökauppa selkokielellä Päästökaupan alkeisoppimäärä 28.5.2015 Ilmastoslangia suomentamassa Karoliina Anttonen, TEM ja Kati Ruohomäki, EK Minkälaisia kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita on EU:ssa

Lisätiedot

Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014

Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 2 Tilanne ennen alkuperätakuulain muutosta 1.7.2013 Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen Eduskunnan talousvaliokokunta 7.3.2017 Pekka Ripatti Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energian hankinnan omavaraisuus Uusiutuvan

Lisätiedot

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Lain täytäntöönpanon tilanne Energiamarkkinavirastossa Nora Kankaanrinta Kestävyyskriteerit-hankevastaava Energiamarkkinavirasto 30.8.2013 Sisältö Laki biopolttoaineista

Lisätiedot

CCS:n rooli päästökaupassa

CCS:n rooli päästökaupassa CCS:n rooli päästökaupassa CCS-seminaari, 28.10.2009 Hanasaari, Espoo Ryhmäpäällikkö, TkT Jarno Ilme Päästökaupparyhmä Energiamarkkinavirasto Hiilidioksidin talteenoton vaiheet Laitos talteenotto siirto

Lisätiedot

Ajankohtaista unionin rekisterissä

Ajankohtaista unionin rekisterissä Ajankohtaista unionin rekisterissä Uusia käytäntöjä Varsinaiset rekisteriasetuksesta (389/2013) tulevat vaatimukset tilien avaukseen liittyen eivät ole muuttuneet. Kuitenkin Energiavirasto on tehnyt joukon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2012 590/2012 Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013 2020

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii?

Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii? Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii? Ville Niinistö Ympäristöministeri COP 19 -seminaari: Kohti maailmanlaajuista ilmastosopimusta vuonna 2015 28.10.2013 IPCC:n 5. arviointiraportin tulokset

Lisätiedot

Hakeutuminen syöttötariffijärjestelmään ja asiointi SATU-järjestelmässä. Perämeren tuulivoima-alueen infopäivä 28.8.

Hakeutuminen syöttötariffijärjestelmään ja asiointi SATU-järjestelmässä. Perämeren tuulivoima-alueen infopäivä 28.8. Hakeutuminen syöttötariffijärjestelmään ja asiointi SATU-järjestelmässä Perämeren tuulivoima-alueen infopäivä 28.8.2014 Outi Vilén Esityksen sisältö Tukitasot Säädökset ja ohjeet Todentajan rooli Toiminnallisten

Lisätiedot

Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008

Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008 Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008 Taisto Turunen Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Päästöoikeuden hinnan kehitys vuosina 2007 2008 sekä päästöoikeuksien forwardhinnat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 245/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 245/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 245/2009 vp Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lentoliikenteen päästökaupasta (HE 209/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 23.6.2015 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009 Syöttötariffeista ja muista edistämiskeinoista Petteri Kuuva Finbion kevätpäivä 22.4.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiapolitiikalle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto TransEco-seminaari 4.12.2012 Nykyinen biopolttoaineita koskeva lainsäädäntö EU-säädökset RES-direktiivi (2009/28/EY) Vaatimus

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota

Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota EU:n päästökauppa aiheuttaa suoraa kustannusrasitetta päästöoikeuden hintana, minkä lisäksi päästökauppa nostaa epäsuorasti sähkön markkinahintaa. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan 20.11.2008 Kuopio Johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry Sähkömarkkinoiden uusi toimintamalli Sähkön hinta alenee. Elinkustannukset alenevat.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D031326/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle 22.3.2017 Pasi Kuokkanen Suomen ElFi Oy ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry Esityksen sisältö 1. Direktiivi: 1. Sähkön fyysiset markkinapaikat

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Sähkön kokonaishinnasto alkaen.

Sähkön kokonaishinnasto alkaen. www.porienergia.fi Sähkön kokonaishinnasto 1.8.2017 alkaen TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET YLEISSÄHKÖ Perusmaksu /kk Myynti Siirto Yhteensä Pääsulake /kk /kk /kk 1 x 35 A 2,50 5,16 7,66 3 x 25

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinnan muodostuminen Sähkön hinnan muodostuminen ATS-Energiakanavan seminaari 22.9.2003 Ritva Hirvonen Sähkömarkkinat Suomessa sähkömarkkinat avattiin kilpailulle 1995. Sähkönkäyttäjät voivat vapaasti ostaa sähköenergiansa

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008 1 (6) KOMISSION ILMASTO- JA ENERGIAPAKETTI MERKITTÄVIMMÄT PÄÄKOHDAT Ehdotus päästökaupan muutosdirektiiviksi vuosille 2013 2020 Päästöoikeuksien maakohtaisesta taakanjaosta ja kansallisista päästöoikeuksien

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

Todentamisraportti. Energiaviraston todentajapäivä

Todentamisraportti. Energiaviraston todentajapäivä Todentamisraportti Energiaviraston todentajapäivä 11.9.2015 Todentamisraportin tarkoitus 1. Sisältää todentamisen tulos 2. Kuvata väärintulkintoja ja poikkeamia riittävän yksityiskohtaisesti, jotta sekä

Lisätiedot

Suomi ja EU kohti uusia energiavaihtoehtoja miten polttokennot sopivat tähän kehitykseen

Suomi ja EU kohti uusia energiavaihtoehtoja miten polttokennot sopivat tähän kehitykseen Suomi ja EU kohti uusia energiavaihtoehtoja miten polttokennot sopivat tähän kehitykseen Tekes Polttokennot vuosiseminaari 2011 13.9.2011 Hanasaari Petteri Kuuva Agenda Suomen ilmasto- ja energiastrategiat

Lisätiedot