Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012"

Transkriptio

1 Energiamarkkinaviraston sidosryhmälehti EMV tiedottaa 2/09 Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012 Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää

2 Pääkirjoitus Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää Ilman tietotekniikkaa nykyinen EU:n päästökauppajärjestelmä olisi toimimaton. Viraston päästökaupparyhmä hallinnoi, ylläpitää ja kehittää Suomen kansallista päästökaupparekisteriä. Lisäksi ryhmä vastaa päästölupien myöntämisestä ja lupaehtojen valvomisesta sekä hyväksyy päästökaupan todentajat. Kaikissa näissä tehtävissä hyödynnetään aktiivisesti tietotekniikkaa. Yksistään päästöoikeuksien kirjaaminen ja siirtäminen ilman sähköistä kirjanpitoa tyrehdyttäisi hitaudessaan ja monimutkaisuudessaan päästökaupan toiminnan ja synnyttäisi virheitä. Päästökauppajärjestelmää otettaessa käyttöön vuonna 2005 vaadittiin, että mailla tulee olla toimivat sähköiset päästökaupparekisterit. Rekisterien tehtävänä on pitää tarkkaa kirjaa päästöoikeuksista ja varmistaa päästökauppajärjestelmän läpinäkyvyys ja luotettavuus. EY:n komission päätöksellä luotiin markkinat rekisterijärjestelmien kehittämiselle, ja useita kaupallisia järjestelmiä otettiin samanaikaisesti käyttöön. Nyt kehitys kulkee kohti yhtä yhteistä rekisterijärjestelmää. Komission tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2012 yhteinen, EU:n laajuinen päästökaupparekisterijärjestelmä, jolloin kansalliset järjestelmät ja lisenssit poistuvat. Kuva: Neodes EU tarvitsee yhteisen kielen Tietotekniikan hyväksikäyttö etenee EU:n päästökaupassa kovaa vauhtia. EY:n komissio on käynnistänyt viime vuonna hankkeen, joka tähtää päästökaupassa käytettävien tietojen sähköiseen raportointiin. Jo nyt useat EU-maat hyödyntävät erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä päästöjen raportoinnissa, mutta ongelma on järjestelmien välisen tiedonsiirron puuttuminen. Komission hanke tähtää tämän ongelman poistamiseen. Tarkoituksena on luoda yhteinen kieli, ns. tiedonsiirtostandardi, jonka avulla päästökaupan raportointitietoa voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. Tämä avaa mahdollisuudet sekä viranomaisen toiminnan tehostamiseen että yritysten raportointitaakan keventämiseen. Yritykset voivat hyödyntää standardia omissa raportointijärjestelmissään ja siirtää niistä tiedot automaattisesti viranomaiselle. Järjestelmien ei tarvitse tällöin olla samoja tai samannäköisiä käyttäjille, riittää että ne käyttävät samaa kieltä välittäessään tietoja eteenpäin. EY:n komissio kannustaa jäsenmaiden päästökauppaviranomaisia ottamaan tämän standardin käyttöön ja on jopa maininnut, että tulevaisuudessa standardin käyttö olisi pakollista. Myös vuonna 2012 alkava päästöoikeuksien huutokauppa edellyttää, että jäsenmaat perustavat tai hyödyntävät toimivia sähköisiä huutokauppajärjestelmiä. Jäsenmaat voivat tehdä tämän yksin tai yhdessä. EY:n komissio ei kuitenkaan ole heti luomassa yhteistä järjestelmää, vaan komission toiminta näyttäisi noudattavan päästökaupparekisterin puolella tutuksi tullutta tapaa: komissio antaa ensin jäsenmaiden vapaasti kehittää omia järjestelmiään ja myöhemmin kun järjestelmien hyvät ja huonot puolet ovat tulleet selville ja järjestelmistä on opittu tarpeeksi, siirrytään yhteiseen ja EU:n laajuiseen järjestelmään. Suomi Euroopan ensimmäisenä Energiamarkkinavirasto on ennakoinut tulevan kehityksen. Virasto on toiminut edelläkävijänä EU:ssa luomalla ensimmäisenä maana internetissä toimivan sähköisen asiointijärjestelmän, jonka avulla yritykset voivat hakea päästölupaa ja tehdä siihen muutoksia. Lisäksi yritykset voivat järjestelmän avulla sekä todentaa, että raportoida vuosittain päästönsä. Tietotekniikan hyväksikäyttö nopeuttaa 2

3 Lyhyesti EU:n päästökauppa Kuva: Neodes Päästökauppakaudella sopeudutaan Kioton päästövelvoitteisiin. ja tehostaa palvelua. Virastossa otettiin käyttöön sähköisessä asiointijärjestelmässä viime vuonna ns. sähköinen lupa, jonka avulla voidaan laatia sähköinen lupapäätös liitteineen ja jonka avulla yritykset voivat vastaanottaa myönnettyjä päästölupapäätöksiä liitteineen. Päästökaupan sähköiseen asiointijärjestelmään lisätyn sähköinen lupa -sovelluksen avulla tehostetaan viraston toimintaa ja parannetaan tuottavuutta vähentämällä lupien myöntämiseen, arkistointiin, postitukseen ja laskutukseen kuluvaa aikaa. Energiamarkkinavirastossa on käsitelty viime vuosina noin 600 päästölupaa. Virasto onkin arvioinut, että sen käsittelemien lupien ja lupamuutoshakemusten määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tietotekniikka ei ole itsetarkoitus, mutta sitä ei voida jättää huomioimatta suunniteltaessa päästökaupan tulevaisuutta. Sähköisten järjestelmien rooli tässä tilanteessa on tärkeä päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamisessa. Tavoitteenamme on varmistaa, että järjestelmät ovat jatkossakin toimivia ja että niistä on hyötyä kaikille osapuolille. Toivotan hyvää kesää kaikille lukijoille, Jarno Ilme Päästökaupparyhmän ryhmäpäällikkö Suomessa jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä on 187,8 miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksia myönnetään 566 laitokselle. Päästöoikeuksien kokonaismäärästä jätetään 7 miljoonaa päästöoikeutta jaettavaksi päästökauppakauden aikana ns. uusille osallistujille. Päästökauppa laajenee lentoliikenteeseen kauden viimeisenä vuotena. Yritykset voivat kattaa päästönsä ilmaisilla EU:n päästöoikeuksilla sekä Kioton mekanismeilla hankkimillaan päästöyksiköillä. Seuraavalla kaudella päästökauppa laajenee ja syvenee. Päästökaupan piiriin tulee Suomessa viisi uutta toimialaa, mm. kemianteollisuus. Hiilidioksidin lisäksi mukaan tulevat N 2 0-päästöt (typpioksiduuli). Hiilidioksidin talteenotto (ns. CCS) otetaan mukaan päästökauppaan. Kansallisista päästökaupparekistereistä luovutaan. Päästöoikeuksien jakoperusteet muuttuvat merkittävästi. Ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrä pienenee. Päästöoikeuksien huutokauppa alkaa vuonna 2013, lentoliikenteen osalta huutokauppa tulee voimaan heti vuonna Huutokaupattava osuus päästöoikeuksista tulee olemaan 20 % vuoden 2013 alkujaosta.vuonna 2020 alkujaosta huutokaupataan jo 70 % ja vuonna 2027 kaikki 100 %. Kuva: Susa Junnola Lukema 36,2 miljoonaa tonnia Kuva: Neodes EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä hiilidioksiditonneina vuonna Päästöt tippuivat edellisvuodesta reilut kuusi tonnia. 3

4 Haastattelu Innofactor sähköistää päästökaupan Päästökauppainformaatio kulkee jo täysin sähköisesti Suomessa ja Unkarissa Innofactorin siivittämänä. Edelläkävijöiden lisäksi muutkin EU-maat ovat suomalaisyrityksen potentiaalista asiakaskuntaa vaikuttavan referenssilistan ansiosta. Teksti: Irja Nurmi-Rättö Kuvat: Nina Kaverinen Risto Linturi perusti Innofactor Oy:n jo vuonna 1983, mutta nykymuodossaan yritys on toiminut vuodesta Kehitys Suomen valtionhallinnon ainoaksi päästökaupan it-järjestelmien toimittajaksi ja varteenotettavaksi toimijaksi Euroopan laajuisesti on ollut nopeaa. Tänä vuonna liikevaihtomme arvioidaan kasvavan 30 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömme lisääntyy luonnollisesti vastaavasti. Toukokuuhun mennessä asiantuntijakaartimme on vahvistunut jo yli 10 työntekijällä, Innofactorin myynnistä ja toimituksista vastaava johtaja Tuomas Riski laskee. Tällä hetkellä Innofactorin palkkalistoilla on reilut 70 it-alan osaajaa, joita yhdistää kiinnostus työskennellä innovaatioiden ja uusimman teknologian eturintamassa. Suomessa yritys toimii Espoossa, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa. Euroopan valloitusta avittaa Lontoon toimipiste. Vuoden 2008 liikevaihto ylsi 5,5 miljoonaan euroon, josta liikevoittoa kertyi 22 %. EU:ssa on potentiaalia Innofactor toteuttaa yritysten ja yhteisöjen toimintaa tukevia vaativia internetpohjaisia ohjelmistoratkaisuja. Arviolta puolet suomalaisista käyttää arjen hallinnassaan jotain Innofactorin toimittamaa palvelua. Esimerkkinä vaikkapa Energiamarkkinaviraston sähkön hintavertailupalvelu, joka on osoittautunut erittäin suosituksi. Asiakaskunta koostuu valtionhallinnon toimijoista, yrityksistä, kunnista ja kaupungeista sekä seurakunnista ja erilaisista järjestöistä, kaikkiaan noin 500 oman alansa toimijasta. Innofactorin ydinosaamisaluetta on ohjelmistotuotanto, jossa päästökaupan erityisratkaisut ovat merkittävässä roolissa. Päästökaupan arvo-osuustilien sekä päästökaupan sähköisten asiointijärjestelmien lisäksi tarjoamme myös konsultointipalveluja, jotka usein liittyvät molempiin edellä mainittuihin. Kiinnostus sähköisiin asiointijärjestelmiin kasvaa voimakkaasti ja EU on meille iso markkina-alue, Riski toteaa. Hän nimeää EU:n komission ja Suomen valtion yrityksen päästökauppaliiketoiminnan tärkeimmiksi asiakkaiksi ja päästökauppaan liittyvien sähköisten asiakaspalvelujen kehittämisen tähän asti merkittävimmäksi saavutukseksi. Valtionhallinnon asiakkuuksista vastaava myyntija projektipäällikkö Jukka Katainen povaa myös meneillään olevasta kehitysprojektista sähköistä asiointia mullistavaa käännettä. Kehitämme parhaillaan EU:n komissiolle päästökaupan sähköistä asiointistandardia. Sen käyttöönotto kaikissa EUmaissa mahdollistaisi eri maiden tietojen vertailun, mikä vielä tällä hetkellä ei toteudu erityyppisten tiedonkeruujärjestelmien vuoksi, Katainen täsmentää. Asiointistandardin kehittämistarve perustuu EU:n asettamiin vaatimuksiin siitä, mitä tietoja kunkin jäsenmaan tulee kerätä päästökaupasta. Innofactorin toimittama kehitysprojekti käynnistyi tämän vuoden alussa ja valmistunee syys - lokakuussa. Standardin käyttöönotto tulee lisäämään merkittävästi sähköisten asiointipalvelujen kysyntää. 4

5 Päästökaupan piiriin on tulossa uusia toimialoja, esimerkkinä ilmailuala. Tämä merkitsee meille mahdollisuutta kasvattaa asiakaskuntaamme, Jukka Katainen (oik) ennakoi. 5

6 Haastattelu Niche-alue vaatii erityistaitoja Toistaiseksi vain Suomessa ja Unkarissa päästökauppainformaatio liikkuu kaupan piiriin kuuluvien yritysten ja viranomaisten välillä täysin sähköisesti. Muutamat muut EU-maat ovat siirtyneet osittaiseen sähköiseen asiakaspalvelujärjestelmään, mutta Tuomas Riski odottaa totaalisiirtyjien määrän kasvavan vauhdilla lähivuosina. Sähköinen asiointi on yksinkertaisesti päästökaupan osapuolille helppoa. Yritykset voivat esimerkiksi käyttää kertaalleen täyttämänsä lomakkeen tietoja yhä uudelleen seuraavien tiedonantojen lähetyksissä. Manuaalinen työ poistuu niin viranomaisilta kuin yrityksiltäkin, mikä merkitsee toiminnan tehostumista, Tuomas Riski valottaa hyötyjä. Viranomaiset ovat eri maissa myös huomanneet, että sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen on parantanut saatavan tiedon laatua, kun järjestelmä kerää tiedot määrämuodossa, eikä suostu lähettämään eteenpäin puutteellisesti täytettyjä lomakkeita. Tietojärjestelmät ovat päästökaupan kannalta elintärkeitä, ne mahdollistavat reaaliaikaisen kaupankäynnin. Tietojen julkistaminen myös helpottuu ja läpinäkyvyys paranee. Toki sähköinen asiointijärjestelmä asettaa suuret vaatimukset tietoturvalle. Suomen tilanne on sikäli hyvä, sillä voimme käyttää kirjautumiseen verkkopankkitunnuksia, mutta näin ei ole vielä kaikissa maissa, Jukka Katainen tähdentää. Päästökaupan tietojärjestelmien kehittäminen on it-osaajille kompleksinen alue. Työ vaatii oman alan tietotaidon lisäksi myös paljon substanssiosaamista päästökaupasta, joka voidaan saavuttaa ainoastaan tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi on pysyttävä EU:lta tulevien asetusten ja direktiivien tahdissa. Tuomas Riski kuvaakin päästökaupan ohjelmistotuotantoa haasteelliseksi niche-alueeksi. EU on meille iso ja tärkeä markkina-alue. Asiakkainamme on kymmenisen EU-maata, mm. Unkari, jonne toimitimme Suomen mallin mukaisen päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän, Tuomas Riski toteaa. Uusia aluevaltauksia odotettavissa Valtionhallinnossa sähköisen asioinnin lisääntyminen on ratkaisevasti muuttanut kansalaisten ja viranomaisten kanssakäymistä. Yksi etulinjassa edenneistä on Energiamarkkinavirasto, jonka päästökaupan raportointijärjestelmä FINETS on Innofactorin toimittama. Yhteistyömme on toiminut erinomaisesti ja ollut antoisaa vuoropuhelua. FI- NETS-järjestelmän esittely muissa EUmaissa on herättänyt ansaittua huomiota ja poiki mm. vastaavan järjestelmätoimituksen Unkariin, Riski kertoo. Hän pitää toimimista suomalaisasiakkaiden kanssa yleensä vaivattomana, mutta muiden maiden kanssa toimittaessa kulttuuri- ja toimintatapaerot saattavat heittää kapuloita rattaisiin. EU:n komissio on asiakkaista haasteellisin, sillä suuren organisaation tietohallintojärjestelmään sopeutumisen lisäksi on otettava huomioon komission sisäiset toimintatavat ja niiden mukanaan tuomat rajoitteet. Yli puolet EU-maista tulee lähiaikoina siirtymään päästökaupassa sähköiseen asiointiin. Tämän lisäksi uusia toimialoja, kuten ilmailuala, liitetään päästökaupan piiriin. Hiilidioksidin ohella muitakin päästöjä, kuten typen oksideja, aletaan mitata ja niiden määriä raportoida, mikä merkitsee meille asiakaskunnan laajentumismahdollisuutta, Jukka Katainen arvioi. Ohjelmistomarkkinoinnin tulevaisuus näyttää siis hyvältä. Innofactor aikoo kisata uusista asiakkaista eurooppalaisten kollegoidensa kanssa ja suhtautuu asiantuntijan tyyneydellä odotettavissa oleviin tarjouskilpailuihin. 6

7 Päästökauppa Taantuma pienensi päästökauppasektorin päästöjä Kuva: Esko Tuomisto EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli viime vuonna 36,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Laitoksille ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet riittivät kattamaan nämä päästöt. Ylimääräisiä päästöoikeuksia laitoksille jäi 0,4 miljoonalle päästötonnille. Teollisuustuotannon supistuminen vaikutti erityisesti teollisuuden päästöihin. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville yrityksille jaettiin päästöoikeuksia viime vuonna 36,5 miljoonalle päästötonnille. Yritysten tuli ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten hiilidioksidipäästöt päästökaupparekisteriin. Ylimääräiset, käyttämättä jääneet päästöoikeudet laitokset voivat myydä tai säästää seuraaville vuosille. Ylimääräisiä päästöoikeuksia jäi yrityksille erityisesti massa- ja paperiteollisuudessa, terästeollisuudessa sekä sementin ja kalkin tuotannossa, ylimäärä oli yhteensä noin 1,8 miljoonaa päästöoikeutta. Päästökauppasektorin päästöjä vähensivät teollisuustuotannon supistumisen lisäksi hiililauhteen korvautuminen vesivoimalla ja lämmin sää. Energiantuotannossa ja öljynjalostuksessa päästöoikeudet eivät riittäneet syntyneisiin päästöihin, vajeen ollessa noin 1,4 miljoonaa päästöoikeutta. Ns. Kioto-päästökauppakausi alkoi viime vuonna. Laitoskohtaiset tiedot vuodelle 2008 myönnetyistä päästöoikeuksista, päästöistä sekä niiden erotuksesta löytyvät osoitteesta: files/paastooikeustase2008.pdf. Yrityskohtaisesti tarkasteluna tiedot löytyvät osoitteesta: paastooikeustase_toiminnanharjoittajat 2008.pdf. EY:n komissio julkaisee EU-laajuiset päästötiedot osoitteessa eu/environment/climat/emission/citl_en.htm. 7

8 Päästökauppa Ajantasaiset päästölupatiedot netissä Kuva: Neodes Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän julkista sivustoa on jälleen kehitetty kevään aikana. Sivustolta on vapaasti haettavissa tietoa mm. päästökaupan piirissä olevien toiminnanharjoittajien päästöluvista, päästöselvityksistä sekä todentajan lausunnoista. Julkinen sivusto löytyy osoitteesta Julkisella sivustolla julkaistaan vuosittain huhtikuun alussa laitosten toteutuneet päästömäärät. Viimeisimmät tiedot päästöselvityksistä valmistuvat yleensä 31.3 ja tietojen julkaisu heti seuraavana päivänä on täysin automatisoitu. Vuonna 2009 tiedot julkaistiin EY:n komission toivomuksen mukaisesti 1.huhtikuuta. Myös toiminnanharjoittajien päästölupapäätökset julkaistaan nykyään FINET- Sin julkisella sivustolla. Julkaisu tapahtuu samalla hetkellä, kun uusi päästölupahakemus tai päästöluvan muutoshakemus hyväksytään virastossa. Tämän mahdollistaa FINETSissä käyttöön otettu sähköinen lupa -toiminto. Lupapäätökset liitteineen laaditaan toiminnon avulla täysin sähköisesti. Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa myös päätösten sähköisen toimittamisen toiminnanharjoittajille. Uusi toiminnallisuus tehostaa viraston toimintaa sekä yksinkertaistaa lupapäätösten arkistointia. Asiointijärjestelmälle on vihdoinkin keksitty myös toimiva lyhenne. Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän ohella ohjelmistosta käytetään nykyään nimeä FINETS (Finnish Emissions Trading System). Lentoliikenteen päästökauppa esillä keskustelupäivillä Kuva: Esko Tuomisto Energiamarkkinavirasto järjesti 22. huhtikuuta päästökaupan keskustelupäivän Messukeskuksessa Helsingissä. Tilaisuuden aamupäivän osiossa käytiin läpi EU:n päästökaupan tulevia muutoksia ja päästökauppadirektiivin vaikutuksia seuraavalle päästökauppakaudelle Aivan uutena asiana keskustelupäivillä oli lentoliikenne, jonka päästökauppajärjestelmä käynnistyy vuonna Suomessa lentoliikenteen päästökauppaviranomaisena toimii Ilmailuhallinto. Tilaisuudessa tiedotettiin päästöoikeuksien palauttamiseen liittyvistä asioista sekä muista ajankohtaisista asioista, jotka koskevat kaikkia EUA-päästöoikeuksilla tai Kioto-päästöyksiköillä kauppaa käyviä tahoja. GreenStream Networkin edustaja Juha Ruokonen kertoi EU- ja kansainvälisistä päästökauppamarkkinoista sekä talouden taantuman vaikutuksesta niihin. Katsaus ensimmäiseen Kioto-vuoteen Iltapäivän ohjelman teemana oli päästöjen tarkkailu ja todentaminen. Esityksissä pohdittiin miten Kioto-kauden ( ) ensimmäisen vuoden tarkkailuvelvoitteet toteutuivat laitoksilla, laboratorioissa ja todentajayhtiöissä sekä miten käytäntöjä tulisi kehittää jatkossa. Tyypillisesti keskustelupäivän aiheet keskittyvät EU:n päästökauppajärjestelmään ja erityisesti päästökaupan piiriin kuuluvien yritysten velvoitteisiin. Energiamarkkinaviraston ylläpitämä rekisterijärjestelmä on myös tärkeä aihe, joka koskee kaikkia päästökauppaa tekeviä tai päästöoikeuskauppoja välittäviä tahoja. Tilaisuuteen osallistui yhteensä runsaat 160 henkilöä. Osallistujat olivat päästökaupan piiriin kuuluvista yrityksistä, todentajayhtiöistä, lentoyhtiöistä ja muista päästökauppaan osallistuvista yrityksistä. Tilaisuuden puhujat olivat päästökaupan asiantuntijoita Energiamarkkinavirastosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä tietyistä yrityksistä. Tilaisuudessa käytettiin toistamiseen järjestelyä, jossa osanottajat voivat lähettää kysymyksiä puhelimellaan tekstiviestinä. Näin saatuja tekstiviestikysymyksiä purettiin aina jokaisen aihealueen lopussa. Tekstiviestien lähettäminen osoittautui suosituksi. Päästökaupan keskustelupäivien esitysaineisto on luettavissa Energiamarkkinaviraston sivuilta. Myös tilaisuudessa esitykset kysymykset ja niiden vastaukset löytyvät esitysaineistosta. 8

9 tojen tarkkailemiseksi ja niistä raportoimiseksi. Ilmailuhallinto hyväksyy suunnitelman vuoden loppuun mennessä. Ilma-aluksen käyttäjän on löydettävä todentaja tämän vuoden aikana päästöselvityksen todentamiseen. Ilman suunnitelmaa tai päästöselvitystä ei voi saada ilmaisia päästöoikeuksia. Tällä hetkellä Suomessa ei ole ilmailualalle pätevöitynyttä todentajaa. Viranomaistehtäviä hoitavat Suomessa Ilmailuhallinto ja Energiamarkkinavirasto. Suunnitelman mukaan Ilmailuhallinto hyväksyy tarkkailusuunnitelmat, jakaa päästöoikeudet, hyväksyy todentajat ja valvoo lain noudattamista yleisesti. Energiamarkkinavirasto toimii rekisteriviranomaisena. Päästökaupparekisterissä merkittäviä muutoksia kesällä 2009 EMV valmistautuu vaihtamaan Suomen päästökaupparekisterijärjestelmän kesällä Virasto ottaa tällöin käyttöön Euroopan komission CR -järjestelmän täydennettynä kansallisilla muutoksilla. Järjestelmän vaihtuminen on suunniteltu toteutettavaksi kesäkuussa juhannusta edeltävällä viikolla. Järjestelmäteknisistä seikoista johtuen aikataulu ei ole lopullinen. Vaihdoksen johdosta päästökaupparekisteri on suljettuna noin viikon ajan. Jo kesäkuun alusta lähtien rekisterissä voi ilmetä käyttökatkoksia ja niihin tulee varautua myös jatkossa. Vaihdoksesta johtuvan rekisterin sulkemisen tarkempi aikataulu tiedotetaan rekisterin kotisivuilla: Myös muista tiedossa olevista katkoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tilinhaltijoiden on syytä huomioida järjestelmän vaihdosta aiheutuvat katkokset kaupankäynnissä kesän ja alkusyksyn 2009 aikana. Vaihto pyritään suorittamaan siten, että sen vaikutukset kaupankäynnille olisivat mahdollisimman vähäiset. Käyttäjille tarjolla koulutusta Uuden rekisterijärjestelmän osalta järjestetään koulutusta tilinhaltijoille syksyllä Koulutusta on tarkoitus järjestää useammalla paikkakunnalla ympäri Suomea. Tilaisuuksien aikataulu ja paikkakunnat ilmoitetaan tarkemmin niiden varmistuttua. Mahdollista osallistumista koskevat yhteydenotot ja tiedustelut pyydetään EMV:n päästökaupparekisterin sähköpostiosoitteeseen: tai puhelimitse (rekisteriasiat). Lentoliikenne mukaan päästökauppaan 2012 Kuva: Esko Tuomisto Päästöoikeudet tullaan jakamaan tarkkailuvuoden 2010 päästöjen perusteella. Lentoliikenteen päästökauppaa ollaan toteuttamassa Kioto -kauden loppupuolella. Esitysasteella oleva laki asiasta tullee voimaan Laki tulee koskemaan kaikkia Suomen lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja, ellei niitä ole suljettu lain ulkopuolelle. Myös lentoliikenteessä yksi päästöoikeus oikeuttaa päästämään ilmaan yhden tonnin hiilidioksidia. Päästöoikeudet jaetaan ennen kunkin päästökauppavuoden alkua, ne ovat ilma-aluksen käyttäjän tilillä ja tämä voi käydä kauppaa niillä. Päästökauppavuotta seuraavana vuonna ilma-aluksen käyttäjän on palautettava mennessä todennettuja kokonaispäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Vain ilma-aluksen käyttäjät voivat käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia palautukseen. Vuosi 2010 on tarkkailuvuosi, jonka aikana lennettyjen tonnikilometrien perusteella jaetaan päästöoikeudet vuodelle 2012 ja kaudelle Päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan maksutta, vuonna 2014 maksuton määrä supistuu 82 prosenttiin. Kolme prosenttia jaetaan erityisvarannon kautta uusille ilma-alusten käyttäjille sekä niille ilmaalusten käyttäjille, joiden toiminta on kasvanut nopeasti. 15 prosenttia päästöoikeuksista huutokaupataan. Huutokaupan aikataulussa voi ilmetä ongelmia, EU:n säännösten ollessa tältä osin vasta tekeillä. Yhtiöiltä odotetaan suunnitelmia syksyksi Ilma-alusten käyttäjien on mennessä toimitettava Ilmailuhallinnolle tarkkailusuunnitelma tonnikilometritie- 9

10 Päästökauppa Hankeyksiköt päästöoikeuksien palautuksessa Kuva: Esko Tuomisto Hankeyksiköt syntyvät päästövähennyshankkeiden rahoittamisesta kehitys- tai teollisuusmaissa. Päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten tulee palauttaa joka kevät mennessä edellisvuoden todennettuja päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia päästökaupparekisterissä. EU:n päästöoikeuksien (EUA) lisäksi palautuksessa voi käyttää myös hankeyksiköitä, eli CDM- ja JIhankkeista saatavia CER- ja ERU-yksiköitä. Hankeyksiköitä voidaan kuitenkin käyttää vain päästöoikeuksien myöntämispäätöksessä mainitun enimmäismäärän verran kauden ( ) aikana. Toiminnanharjoittaja voi jakaa hankeyksiköiden enimmäismäärän haluamallaan tavalla vuosien välillä, kunhan koko kaudelle määritelty enimmäismäärä ei ylity. Hankeyksiköitä palautettaessa toiminnanharjoittajan velvollisuutena on varmistaa, etteivät kyseiset hankeyksiköt ole peräisin maankäytöstä, maankäytön muutoksesta tai metsätaloutta koskevista toiminnoista eivätkä ydinvoimahankkeista. Rekisterijärjestelmä ei automaattisesti tarkista hankeyksiköiden kelpoisuutta palautuksen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä toimitettava selvitys palautuksessa käyttämiensä hankeyksiköiden alkuperästä Energiamarkkinavirastolle. CER-yksikön kelpoisuuden voi tarkistaa yksikön tunnistenumeron avulla, joka voi olla esimerkiksi GT Jos tunnistenumeron viimeistä viivaa edeltävä numero on esimerkin tavoin 0, kyseinen CER-yksikkö ei ole peräisin maankäytöstä, maankäytön muutoksesta tai metsätaloutta koskevista toiminnoista ja se on tässä mielessä kelpoinen palautukseen käytettäväksi. Tunnistenumeron viimeisen viivan jälkeinen numero (esimerkissä 606) kertoo hankkeen tunnuksen. Sen avulla voi etsiä tarkempia tietoja hankkeesta (esim. mitkä maat ovat hyväksyneet hankkeen ja onko kyseessä ydinvoimahanke) UNFCCC:n internetsivuilta (http://cdm.unfccc.int/projects/projsearch.html). Jos Suomi tai joku muu EU-maa on hyväksynyt hankkeen, hankkeesta saatavat päästöyksiköt kelpaavat palautusvelvoitteen täyttämiseen. Toimenpiteen peruuttaminen päästökaupparekisterissä Jos päästöoikeustilin edustaja tekee vahingossa virheellisen tilisiirron (esim. päästöoikeuksien palautus) ja haluaa sen korjattavaksi, tulee tilinedustajan ilmoittaa asiasta välittömästi sähköpostitse Energiamarkkinavirastoon sekä toimittaa viiden päivän sisällä virheellisen siirron tekemisestä kirjallinen oikaisupyyntö Energiamarkkinavirastoon postitse tai faksilla. Oikaisupyynnössä tulee olla päiväys sekä organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoitukset. Siinä tulee ilmoittaa, mitä ja milloin tehtyä toimenpidettä peruutuspyyntö koskee sekä miltä tililtä toimenpide on suoritettu. Lisäksi tulee perustella, miksi toimenpidettä pyydetään peruutettavaksi. Oikaisupyynnön saatuaan Energiamarkkinavirasto lähettää asiasta pyynnön EY:n komissioon. Komission hyväksynnällä toimenpide voidaan peruuttaa päästökaupparekisterissä. 10

11 Sähkömarkkinat EMV ehdottaa pienimpien tuulivoimaloiden rajaamista tariffijärjestelmän ulkopuolelle. Kuva: Esko Tuomisto Syöttötariffijärjestelmän oltava läpinäkyvä Energiamarkkinavirasto antoi toukokuun alussa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ehdotuksesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmäksi. Lausunnossa virasto nosti esille seikkoja, joita olisi vielä selvitettävä, jotta järjestelmästä saataisiin mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas. Lausunnolla ollut ehdotus esitettiin ministeriön asettaman syöttötariffityöryhmän väliraportissa huhtikuussa. Energiamarkkinavirasto korosti lausunnossaan, että syöttötariffijärjestelmissä on aina kysymys tukijärjestelmistä sellaisille tuotantomuodoille, jotka puhtaasti markkinaehtoisesti toimimalla eivät olisi kannattavia. Avoimilla sähkömarkkinoilla syöttötariffit tai muut jollekin tuotantomuodolle annettavat tuet ovat erittäin hankalia. Ehdotuksen mukaan sähkönkäyttäjiltä kerätään maksuja, jotka siirretään tuulivoimatuottajille syöttötariffilla maksettavana tukena. Syöttötariffityöryhmän arvion mukaan sähkön käyttäjiltä kerättäisiin syöttötariffia varten alkuvaiheessa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, vuonna 2020 kerättävä summa olisi vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Energiamarkkinaviraston mielestä tuulivoiman syöttötariffin taso tulisi pyrkiä asettamaan sellaiseksi, että sillä saavutetaan ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoiman lisäämiselle asetetut tavoitteet. Järjestelmällä ei viraston mielestä kuitenkaan ole tarpeellista saada kaikkia mahdollisia tuulivoimahankkeita kannattaviksi. EMV valvomaan tukijärjestelmää Energiamarkkinavirastolle on ehdotettu syöttötariffijärjestelmään liittyen uusia tehtäviä. Näitä ovat syöttötariffijärjestelmän tiedotus ja neuvonta, seuranta ja raportointi sekä tuulivoiman syöttötariffilain noudattamisen valvonta. Lisäksi virasto vahvistaisi voimalaitosten saaman tariffitason ja tariffin keston sekä vahvistaisi sähkön käyttäjiltä perittävän maksun suuruuden. Näiden tehtävien tehokas hoitaminen vaatii kuitenkin, että virastolle järjestetään riittävät resurssit. Järjestelmästä aiheutuvien hallinnollisten kulujen kurissa pitämiseksi Energiamarkkinavirasto esitti myös harkittavaksi, voitaisiinko jotain kokoluokkaa pienemmät tuulivoimalat rajata täysin syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle. Virasto piti kustannustehokkuuden kannalta ongelmallisena, mikäli järjestelmään tulee mukaan paljon hyvin pieniä tuulivoimatuottajia. Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän toimivuutta ja vaikutuksia tulee viraston mukaan seurata ja analysoida huolellisesti. Seurannassa tulee tarkastella, onko järjestelmä johtanut haluttuihin investointeihin, millaisia hallinnollisia ja muita kustannuksia järjestelmä on aiheuttanut ja onko asetettu syöttötariffin taso ollut kohdallaan. Järjestelmän ja sen kautta tuottajille maksettujen tukien tulisi myös olla mahdollisimman läpinäkyviä. Kaikkiaan Energiamarkkinavirasto piti kaavailtua aikataulua saada tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä käyttöön jo vuoden 2010 alusta lähtien erittäin haasteellisena. 11

12 Sähkömarkkinat Yhteiset sähkön vähittäismarkkinat Pohjoismaihin vuonna 2015 Pohjoismaisten energiaviranomaisten yhteistyöelin NordREG ehdottaa, että vuoteen 2015 mennessä sähkönmyyjien tulisi kyetä tarjoamaan sähköä kaikille sähkönkäyttäjille missä tahansa Pohjoismaassa. Kuva: Esko Tuomisto NordREG julkaisi toukokuussa raportin konkreettisista toimenpiteistä yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden edistämiseksi. Energiaviranomaiset ovat toimittaneet raportin pohjoismaisille energiaministereille, jotka ottavat kantaa asiaan kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Energiaviranomaiset katsovat, että yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden muodostaminen on luonnollinen jatkoaskel yhteisille tukkumarkkinoille. Tavoitteena on, että sähkönmyyjät voisivat toimia yhdenmukaisilla säännöillä ja toimintatavoilla kaikissa Pohjoismaissa ja että myynnin aloittaminen loppukäyttäjille toisessa maassa olisi sähkönmyyjälle mahdollisimman vaivatonta. Yhtenäiset pelisäännöt houkuttelevat markkinoille uusia toimijoita, uskoo NordREG. Kilpailu lisääntyy - kuluttajat hyötyvät Viranomaiset vakuuttavat, että sähkönkäyttäjät hyötyvät yhteisistä vähittäismarkkinoista kilpailun lisääntymisenä. Harmonisoidut toimintatavat ja säännökset madaltavat kynnystä uusien toimijoiden tulolle. NordREGin raportti sisältää yksityiskohtaisia ehdotuksia siitä, miten eri maiden säännöksiä ja toimintatapoja pitäisi harmonisoida. Harmonisointiehdotukset koskevat muun muassa myyjänvaihtoa, muuttotilanteita sekä myyjän velvollisuutta ilmoittaa hinnan muutoksista asiakkaille. Yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden muodostaminen vaatii vielä useita toimenpiteitä sekä viranomaisilta että energiayrityksiltä. Kaikissa maissa täytyy tehdä muutoksia säädöksiin, toimintatapoihin sekä tietojärjestelmiin. Valmistelutyö yhdessä eri markkinaosapuolten kanssa on tässä erittäin keskeistä. Energiaviranomaiset sekä muut sidosryhmät ovat korostaneet, että hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää myös poliittista sitoutumista asiaan. Tästä syystä energiaviranomaiset ovat toimittaneet ehdotuksensa pohjoismaisten energiaministerien käsiteltäväksi. Energiamarkkinavirasto on osallistunut aktiivisesti ehdotuksen laadintaan toimiessaan sitä valmistelleen työryhmän puheenjohtajana. Pohjoismaisten energiaviranomaisten raportti pohjoismaisista sähkön vähittäismarkkinoista on saatavilla osoitteessa https://www.nordicenergyregulators.org/publications/. 12

13 Sähkönkäyttäjät vaihtoivat alkuvuonna ahkerasti sähkönmyyjää Myös pienistä kotitalouden puroista on säästettävä tuntuvat sähkönkäyttäjät tuumivan, sillä alkuvuonna sähkönmyyjää kilpailutettiin ja vaihdettiin ennätyksellisen runsaasti. Määräaikaisten yhden ja kahden vuoden sähkötarjousten hinnat ovat olleet edullisia. Sähkön hintamuutokset (snt/kwh, sis. verot) Kotitalous Sähkölämmitys 5000 kwh/vuosi kwh/vuosi Sähköenergian toimitusvelvollisuushinta ,33 5, ,90 6, ,73 6,11 Sähköenergian tarjoushinta Toist.voimassaoleva ,68 6,04 1-vuoden määräaikainen ,27 5,84 2-vuoden määräaikainen ,26 5,84 Siirtohinta ,37 3, ,55 3, ,66 4,07 Kuluttajat ovat etsineet Energiamarkkinaviraston kilpailuttamispalvelusta alkuvuoden aikana yli 1,7 miljoonaa kertaa edullisia sähkötarjouksia, eikä kilpailuttaminen ole ollut turhaa. Nyt ensimmäisellä vuosikolmanneksella tammi-huhtikuun aikana vaihtoaktiivisuus oli 2,8 % ( sähkönkäyttäjää), ja viimeisten 12 kuukauden aikana myyjää vaihtaneita on ollut yhteensä 5,3 % kaikista sähkönkäyttäjistä. Viime vuonna 4,4 Sentit talteen sahkonhinta.fi -palvelussa. prosenttia sähkönkäyttäjistä ( ) vaihtoi myyjää. Naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa vaihdettiin myyjää 8-9 % aktiivisuudella. Vuoteen 2015 mennessä sähkönmyyjien tulisi kyetä tarjoamaan sähköä kaikille sähkönkäyttäjille missä tahansa Pohjoismaassa. Näin linjaa Pohjoismaisten energiaviranomaisten (NordREG) yhteisraportti markkinoiden kehitystä. Pohjoismaiden energiaministerit käsittelevät ehdotusta kesäkuussa. Tämä lisännee sähkönkäyttäjien intoa vaihtaa myyjäänsä. Määräaikaiset sähkötarjoukset edullisia Kotitalouksien sähköenergian julkinen toimitusvelvollisuushinta on laskenut alkuvuoden aikana 2,4 %, ja toistaiseksi voimassaolevat tarjoushinnat noin 4,0 %. Määräaikaiset tuotteet ovat tällä hetkellä nimellishinnoiltaan muita tuotteita selkeästi edullisemmalla tasolla. Yhden ja kahden vuoden tarjoushinnat ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana tulleet % alaspäin, ja vuoden alusta lähtien noin 5-6 %. Noin 80 prosentissa eri verkkoalueista ulkopuolinen myyjä tarjosi kesäkuun alussa uutta sähkösopimusta paikallisen myyjän ns. toimitusvelvollista listahintaa halvemmalla. Kuva: Esko Tuomisto Siirtohinnat ovat nousseet vuoden alusta noin 2 % kotitalouksissa sekä sähkölämmityskohteissa. Sähkön kokonaishinta, jossa on mukana siirto- ja energiamaksut, on halventunut vajaan prosentin. Alueellisesti sähkön kokonaishinta on edullisinta Uudellamaalla sekä Länsi- Suomessa ja kalleinta Pohjois-Suomessa. 13

14 Sähkömarkkinat EMV puuttui tarpeettomiin mittarinvaihtoihin Yksiaikamittaus onnistuu myös 2-aikaisella mittarilla Energiamarkkinavirasto katsoi kolmen jakeluverkonhaltijan perineen asiakkailta aiheettomia maksuja mittauspalveluista. Toukokuussa annetuissa päätöksissä Kainuun Sähköverkko Oy:n, Fortum Espoo Distribution Oy:n ja Fortum Sähkönsiirto Oy:n todettiin toimineen sähkömarkkinalainsäädännön vastaisesti aikajaotuksen mukaisten mittauspalvelujen Kuva: Neodes Siirtotuotetta ei tule aiheetta sitoa mittauspalveluun. tarjoamisessa. Yhtiöt olivat vaihtaneet asiakkaan 2-aikamittarin 1-aikaiseksi asiakkaan siirtyessä 1-aikaiselle siirto- ja/tai myyntituotteelle, ilman asiakkaan erillistä tilausta mittauspalvelun muuttamisesta. Päätöksissä Energiamarkkinavirasto totesi, että jakeluverkonhaltijan asiakkaalla tulee olla aina mahdollisuus valita käyttöpaikalleen mikä tahansa yleisen aikajaotuksen mukainen mittauspalvelu, ellei se ole teknisesti mahdotonta. Teknisesti 1-aikaisen siirto- ja myyntituotteen mittaaminen on mahdollista myös 2-aikaisella mittalaitteella. Jakeluverkonhaltijalla ei ole myöskään oikeutta rajata asiakkaan valittavissa olevia mittauspalveluita siten, että asiakkaan valitessa tietyn sähkön siirtotuotteen hänen on valittava aina tietty mittauspalvelu. Energiamarkkinavirasto kielsi yhtiöitä jatkossa edellyttämästä asiakkaalla olevan 2-aikamittarin vaihtamista tai uudelleenohjelmointia asiakkaan siirtyessä 1-aikaiselle siirto- ja/tai myyntituotteelle. Yhtiöllä on oikeus periä asiakkaalta 2-aikaisen mittalaitteen ylläpitomaksua vain, jos asiakas 1-aikaista siirtotuotetta hankkiessaan haluaa säilyttää 2-aikaisen mittauksen. Lisäksi virasto katsoi Kainuun Sähköverkko Oy:tä koskevassa päätöksessä, että yhtiö oli menetellyt sähkömarkkinalainsäädännön vastaisesti myös periessään samansuuruisen, keskimääräisiin kustannuksiin perustuvan tariffinvaihtomaksun kaikilta siirtotariffia vaihtavilta asiakkailta riippumatta siitä, edellyttikö tariffinvaihto verkonhaltijan käyntiä sähkönkäyttöpaikalla vai ei. Päätökset ovat luettavissa Energiamarkkinaviraston internetsivuilla. Keskustelupäivillä runsaasti tiedotettavaa Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimijat kokoontuivat Energiamarkkinaviraston järjestämille keskustelupäiville maaliskuussa. Sähköalan keskustelupäivillä Energiamarkkinavirasto esitteli uudet, maaliskuussa voimaan tulleet valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin Tiekartta 2020-hankkeesta, uusiutuvan energian syöttötariffeista sekä regulaattoreiden työstä pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden harmonisoimiseksi. Maakaasualan tilaisuudessa keskityttiin maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun suuntaviivojen valmisteluun jaksolle Päivän lopuksi kuultiin kuulumiset kolmannen sisämarkkinapaketin etenemisestä Euroopan päättävissä toimielimissä. Keskustelupäivien esitykset ovat luettavissa viraston internetsivuilla. 14

15 Uutisia ja tapahtumia Internetsivujen päästökauppaosa uudistui Emvi-sivuston päästökauppaa koskevaa osaa on uudistunut. Päästölupa-asiat on nyt koottu yhden otsikon alle. Täältä löytyvät ohjeet niin päästöluvan hakemiseen, muuttamiseen kuin peruuttamiseenkin. Ensimmäistä päästökauppakautta koskevat päästölupapäätökset on poistettu sivuilta, sillä kaikki hyväksytyt päästöluvat löytyvät päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän FINETSin julkisesta osiosta osoitteessa Uutuutena sivuilla on päästötietoja koskeva osa, johon on koottu vuosittain julkaistut tiedotteet edellisen vuoden päästötiedoista. Täältä löytyvät myös linkit päästöoikeustasetaulukoihin, joista selviävät laitoskohtaiset ja yrityskohtaiset päästötiedot. Sivuilta löytyy nyt myös linkkiluettelo päästökauppaan liittyvistä tahoista sekä sanasto. Sanastossa on selitetty yleisiä päästökauppatermejä sekä päästöjen tarkkailuun ja päästökaupparekistereihin liittyviä termejä. Myöhemmin sivuille kootaan vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Kysymykset koskevat päästökaupparekisterin käyttöä sekä päästölupien hakemista ja tarkkailusuunnitelmien laatimista. Viraston vuosi 2008 Kuva: Neodes Energiamarkkinaviraston vuosikertomus julkaistiin toukokuussa. Yksi vuoden 2008 keskeistä tapahtumista oli syksyllä käynnistetty Tiekartta hanke. Hankkeessa määritellään yhteistyössä sidosryhmien kanssa verkkotoiminnan tavoitetila ja laaditaan tämän perusteella kehittämisstrategia sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontaan. Vuoden lopulla Energiamarkkinavirasto antoi päätökset jokaisen Suomessa toimivan sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuudesta vuosina Valvontajaksolla 11 verkkoyhtiötä kaikkiaan 91 valvottavasta keräsi ylituottoa. Sahkonhinta.fi -palvelussa rikottiin viiden miljoonan haun raja vuoden alkupuolella. Vuoden aikana 4,4 % sähköasiakkaista vaihtoi myyjäänsä. Päästökaupassa alkoi vuoden alussa viisivuotinen Kioto-velvoitekausi, jota varten kaikki lähes 600 päästökaupan piiriin kuuluvaa toiminnanharjoittajaa hakivat virastolta päästölupaa. Vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta: Kuva: Neodes Henkilöstö on voimavara Taloudellinen valvonta ja vähittäismarkkinat KTM Tiina Karppinen on nimitetty harjoittelijaksi ajalle Ylitarkastaja Kari Lavasteen virkavapaata on jatkettu saakka. Tekninen valvonta ja tukkumarkkinat YTM Anu Junnikkala on nimitetty tiedottajan virkaan alkaen. DI Suvi Lehtinen on nimitetty yli-insinöörin virkaan alkaen. Tekn. yo Lasse Simola on nimitetty harjoittelijaksi ajalle Päästökauppa Hall. yo Jouni Laitinen on nimitetty harjoittelijaksi ajalle

16 Sähköenergian hinta NordPool sähköpörssissä EUR/MWh Systeemin spot-hinta Seuraavan vuosineljänneksen forward-hinta Lähde: NordPool Päästöoikeuden hinta eur/co 2 t (30 vuorokautta) Lähde: Pointcarbon vko 21 vko 22 vko 23 vko 24 Energiamarkkinaviraston sidosryhmälehti Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012 EMV tiedottaa 2/09 Kansikuva: Esko Tuomisto Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää EMV tiedottaa Energiamarkkinaviraston asiakas- ja sidosryhmäjulkaisu sähkö- ja maakaasumarkkinoiden sekä päästökaupan ajankohtaisista asioista. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tilaukset ja osoitemuutokset: Palvelusihteeri Sirpa Rintala, p , Päätoimittaja: Tapio Silvennoinen Toimittaja: Anu Junnikkala Toimitus: Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkatu Helsinki Puh Fax (09) Ulkoasu: Neodes Oy Paino: Keili Oy

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista päästökauppamarkkinoilla. Anna-Maija Sinnemaa Hiilitieto ry:n talviseminaari

Ajankohtaista päästökauppamarkkinoilla. Anna-Maija Sinnemaa Hiilitieto ry:n talviseminaari Ajankohtaista päästökauppamarkkinoilla Anna-Maija Sinnemaa Hiilitieto ry:n talviseminaari 16.3.2016 2 Taustaa: päästökauppa ja viranomaiset EU Komissio Työ- ja elinkeinoministeriö Energiavirasto Päästöoikeuksien

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Pyyntö: Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää vain kohdat 1, 2, 5, 7 ja 12) Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 37/2015 Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU Lakimies Emilie Yliheljo Huutokauppa-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa Sovellettavat EU-säädökset 1/3 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA 2013-2020 Juha Rajala Työ- ja elinkeinoministeriö Päästökaupan ajankohtaispäivä Helsingissä Messukeskus Vuonna 2015 tapahtuneiden muutosten vaikutus

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Ajankohtaista unionin rekisterissä

Ajankohtaista unionin rekisterissä Ajankohtaista unionin rekisterissä Uusia käytäntöjä Varsinaiset rekisteriasetuksesta (389/2013) tulevat vaatimukset tilien avaukseen liittyen eivät ole muuttuneet. Kuitenkin Energiavirasto on tehnyt joukon

Lisätiedot

Hakeutuminen syöttötariffijärjestelmään ja asiointi SATU-järjestelmässä. Perämeren tuulivoima-alueen infopäivä 28.8.

Hakeutuminen syöttötariffijärjestelmään ja asiointi SATU-järjestelmässä. Perämeren tuulivoima-alueen infopäivä 28.8. Hakeutuminen syöttötariffijärjestelmään ja asiointi SATU-järjestelmässä Perämeren tuulivoima-alueen infopäivä 28.8.2014 Outi Vilén Esityksen sisältö Tukitasot Säädökset ja ohjeet Todentajan rooli Toiminnallisten

Lisätiedot

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009 Syöttötariffeista ja muista edistämiskeinoista Petteri Kuuva Finbion kevätpäivä 22.4.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiapolitiikalle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii?

Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii? Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii? Ville Niinistö Ympäristöministeri COP 19 -seminaari: Kohti maailmanlaajuista ilmastosopimusta vuonna 2015 28.10.2013 IPCC:n 5. arviointiraportin tulokset

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2012 590/2012 Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013 2020

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Päästöoikeuksien huutokauppa

Päästöoikeuksien huutokauppa Päästöoikeuksien huutokauppa EMV Energiamarkkinaviraston koulutustilaisuus päästöoikeuksien huutokaupasta 17-18.10.2012 Suvi Viljaranta etunimi.sukunimi@greenstream.net KATSAUS PÄÄSTÖKAUPPAMARKKINOIHIN

Lisätiedot

CCS:n rooli päästökaupassa

CCS:n rooli päästökaupassa CCS:n rooli päästökaupassa CCS-seminaari, 28.10.2009 Hanasaari, Espoo Ryhmäpäällikkö, TkT Jarno Ilme Päästökaupparyhmä Energiamarkkinavirasto Hiilidioksidin talteenoton vaiheet Laitos talteenotto siirto

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D031326/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 23.6.2015 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 245/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 245/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 245/2009 vp Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lentoliikenteen päästökaupasta (HE 209/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto 21.10.2014 Hanna Riski Energiavirasto Mitä tapahtuu kun kiintiöpäätös on saatu: Voimassaolo ja 2 v määräaika Muutoksenhaku ja lainvoima Muuttaminen Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Biopolttoaineiden kestävyys

Biopolttoaineiden kestävyys Biopolttoaineiden kestävyys Biopolttoaineiden kestävyyskriteeri-info, Energiamarkkinavirasto 30.8.2013 Pekka Ripatti Ohjelma Ajankohtaista EMV:sta Ylijohtaja Riku Huttunen Biopolttoaineiden kestävyys Ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Avauspuheenvuoro Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Paasitorni, Helsinki Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiavirasto energiapolitiikan toteuttajana Energiapolitiikan linjausten käytännön

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030: Tuet teollisen

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä 26.10.2016 Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Tanska julkishallinnon digitalisaation organisointi Vahva poliittinen mandaatti

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EEX: jäsenmaiden yhteinen huutokauppapaikka. Anna-Maija Sinnemaa Energiamarkkinavirasto

EEX: jäsenmaiden yhteinen huutokauppapaikka. Anna-Maija Sinnemaa Energiamarkkinavirasto EEX: jäsenmaiden yhteinen huutokauppapaikka Anna-Maija Sinnemaa Energiamarkkinavirasto European Energy Exchange Saksan Leipzigissä toimiva pörssi Asiointikielet englanti ja saksa Osallistuminen pääasiassa

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Matti Kahra / MMM Talousvaliokunnan asiantuntijakuuleminen

Matti Kahra / MMM Talousvaliokunnan asiantuntijakuuleminen U 53/2016 vp - valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF) Matti Kahra / MMM

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille Tukioikeuksien siirto IsoValkeinen 31.3.2016 Maaseutujohtaja Eero Pulkkinen Ylä-Savon maaseutupalvelut Kaleva; Jari 13.3.2016 MMM 29.3.2016: Tietojärjestelmien

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Lain täytäntöönpano Energiamarkkinavirastossa Nora Kankaanrinta Kestävyyskriteerit-hankevastaava Energiamarkkinavirasto 16.5.2013 OHJELMA Tilaisuuden avaus Ryhmäpäällikkö

Lisätiedot