Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012"

Transkriptio

1 Energiamarkkinaviraston sidosryhmälehti EMV tiedottaa 2/09 Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012 Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää

2 Pääkirjoitus Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää Ilman tietotekniikkaa nykyinen EU:n päästökauppajärjestelmä olisi toimimaton. Viraston päästökaupparyhmä hallinnoi, ylläpitää ja kehittää Suomen kansallista päästökaupparekisteriä. Lisäksi ryhmä vastaa päästölupien myöntämisestä ja lupaehtojen valvomisesta sekä hyväksyy päästökaupan todentajat. Kaikissa näissä tehtävissä hyödynnetään aktiivisesti tietotekniikkaa. Yksistään päästöoikeuksien kirjaaminen ja siirtäminen ilman sähköistä kirjanpitoa tyrehdyttäisi hitaudessaan ja monimutkaisuudessaan päästökaupan toiminnan ja synnyttäisi virheitä. Päästökauppajärjestelmää otettaessa käyttöön vuonna 2005 vaadittiin, että mailla tulee olla toimivat sähköiset päästökaupparekisterit. Rekisterien tehtävänä on pitää tarkkaa kirjaa päästöoikeuksista ja varmistaa päästökauppajärjestelmän läpinäkyvyys ja luotettavuus. EY:n komission päätöksellä luotiin markkinat rekisterijärjestelmien kehittämiselle, ja useita kaupallisia järjestelmiä otettiin samanaikaisesti käyttöön. Nyt kehitys kulkee kohti yhtä yhteistä rekisterijärjestelmää. Komission tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2012 yhteinen, EU:n laajuinen päästökaupparekisterijärjestelmä, jolloin kansalliset järjestelmät ja lisenssit poistuvat. Kuva: Neodes EU tarvitsee yhteisen kielen Tietotekniikan hyväksikäyttö etenee EU:n päästökaupassa kovaa vauhtia. EY:n komissio on käynnistänyt viime vuonna hankkeen, joka tähtää päästökaupassa käytettävien tietojen sähköiseen raportointiin. Jo nyt useat EU-maat hyödyntävät erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä päästöjen raportoinnissa, mutta ongelma on järjestelmien välisen tiedonsiirron puuttuminen. Komission hanke tähtää tämän ongelman poistamiseen. Tarkoituksena on luoda yhteinen kieli, ns. tiedonsiirtostandardi, jonka avulla päästökaupan raportointitietoa voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. Tämä avaa mahdollisuudet sekä viranomaisen toiminnan tehostamiseen että yritysten raportointitaakan keventämiseen. Yritykset voivat hyödyntää standardia omissa raportointijärjestelmissään ja siirtää niistä tiedot automaattisesti viranomaiselle. Järjestelmien ei tarvitse tällöin olla samoja tai samannäköisiä käyttäjille, riittää että ne käyttävät samaa kieltä välittäessään tietoja eteenpäin. EY:n komissio kannustaa jäsenmaiden päästökauppaviranomaisia ottamaan tämän standardin käyttöön ja on jopa maininnut, että tulevaisuudessa standardin käyttö olisi pakollista. Myös vuonna 2012 alkava päästöoikeuksien huutokauppa edellyttää, että jäsenmaat perustavat tai hyödyntävät toimivia sähköisiä huutokauppajärjestelmiä. Jäsenmaat voivat tehdä tämän yksin tai yhdessä. EY:n komissio ei kuitenkaan ole heti luomassa yhteistä järjestelmää, vaan komission toiminta näyttäisi noudattavan päästökaupparekisterin puolella tutuksi tullutta tapaa: komissio antaa ensin jäsenmaiden vapaasti kehittää omia järjestelmiään ja myöhemmin kun järjestelmien hyvät ja huonot puolet ovat tulleet selville ja järjestelmistä on opittu tarpeeksi, siirrytään yhteiseen ja EU:n laajuiseen järjestelmään. Suomi Euroopan ensimmäisenä Energiamarkkinavirasto on ennakoinut tulevan kehityksen. Virasto on toiminut edelläkävijänä EU:ssa luomalla ensimmäisenä maana internetissä toimivan sähköisen asiointijärjestelmän, jonka avulla yritykset voivat hakea päästölupaa ja tehdä siihen muutoksia. Lisäksi yritykset voivat järjestelmän avulla sekä todentaa, että raportoida vuosittain päästönsä. Tietotekniikan hyväksikäyttö nopeuttaa 2

3 Lyhyesti EU:n päästökauppa Kuva: Neodes Päästökauppakaudella sopeudutaan Kioton päästövelvoitteisiin. ja tehostaa palvelua. Virastossa otettiin käyttöön sähköisessä asiointijärjestelmässä viime vuonna ns. sähköinen lupa, jonka avulla voidaan laatia sähköinen lupapäätös liitteineen ja jonka avulla yritykset voivat vastaanottaa myönnettyjä päästölupapäätöksiä liitteineen. Päästökaupan sähköiseen asiointijärjestelmään lisätyn sähköinen lupa -sovelluksen avulla tehostetaan viraston toimintaa ja parannetaan tuottavuutta vähentämällä lupien myöntämiseen, arkistointiin, postitukseen ja laskutukseen kuluvaa aikaa. Energiamarkkinavirastossa on käsitelty viime vuosina noin 600 päästölupaa. Virasto onkin arvioinut, että sen käsittelemien lupien ja lupamuutoshakemusten määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tietotekniikka ei ole itsetarkoitus, mutta sitä ei voida jättää huomioimatta suunniteltaessa päästökaupan tulevaisuutta. Sähköisten järjestelmien rooli tässä tilanteessa on tärkeä päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamisessa. Tavoitteenamme on varmistaa, että järjestelmät ovat jatkossakin toimivia ja että niistä on hyötyä kaikille osapuolille. Toivotan hyvää kesää kaikille lukijoille, Jarno Ilme Päästökaupparyhmän ryhmäpäällikkö Suomessa jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä on 187,8 miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksia myönnetään 566 laitokselle. Päästöoikeuksien kokonaismäärästä jätetään 7 miljoonaa päästöoikeutta jaettavaksi päästökauppakauden aikana ns. uusille osallistujille. Päästökauppa laajenee lentoliikenteeseen kauden viimeisenä vuotena. Yritykset voivat kattaa päästönsä ilmaisilla EU:n päästöoikeuksilla sekä Kioton mekanismeilla hankkimillaan päästöyksiköillä. Seuraavalla kaudella päästökauppa laajenee ja syvenee. Päästökaupan piiriin tulee Suomessa viisi uutta toimialaa, mm. kemianteollisuus. Hiilidioksidin lisäksi mukaan tulevat N 2 0-päästöt (typpioksiduuli). Hiilidioksidin talteenotto (ns. CCS) otetaan mukaan päästökauppaan. Kansallisista päästökaupparekistereistä luovutaan. Päästöoikeuksien jakoperusteet muuttuvat merkittävästi. Ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrä pienenee. Päästöoikeuksien huutokauppa alkaa vuonna 2013, lentoliikenteen osalta huutokauppa tulee voimaan heti vuonna Huutokaupattava osuus päästöoikeuksista tulee olemaan 20 % vuoden 2013 alkujaosta.vuonna 2020 alkujaosta huutokaupataan jo 70 % ja vuonna 2027 kaikki 100 %. Kuva: Susa Junnola Lukema 36,2 miljoonaa tonnia Kuva: Neodes EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä hiilidioksiditonneina vuonna Päästöt tippuivat edellisvuodesta reilut kuusi tonnia. 3

4 Haastattelu Innofactor sähköistää päästökaupan Päästökauppainformaatio kulkee jo täysin sähköisesti Suomessa ja Unkarissa Innofactorin siivittämänä. Edelläkävijöiden lisäksi muutkin EU-maat ovat suomalaisyrityksen potentiaalista asiakaskuntaa vaikuttavan referenssilistan ansiosta. Teksti: Irja Nurmi-Rättö Kuvat: Nina Kaverinen Risto Linturi perusti Innofactor Oy:n jo vuonna 1983, mutta nykymuodossaan yritys on toiminut vuodesta Kehitys Suomen valtionhallinnon ainoaksi päästökaupan it-järjestelmien toimittajaksi ja varteenotettavaksi toimijaksi Euroopan laajuisesti on ollut nopeaa. Tänä vuonna liikevaihtomme arvioidaan kasvavan 30 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömme lisääntyy luonnollisesti vastaavasti. Toukokuuhun mennessä asiantuntijakaartimme on vahvistunut jo yli 10 työntekijällä, Innofactorin myynnistä ja toimituksista vastaava johtaja Tuomas Riski laskee. Tällä hetkellä Innofactorin palkkalistoilla on reilut 70 it-alan osaajaa, joita yhdistää kiinnostus työskennellä innovaatioiden ja uusimman teknologian eturintamassa. Suomessa yritys toimii Espoossa, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa. Euroopan valloitusta avittaa Lontoon toimipiste. Vuoden 2008 liikevaihto ylsi 5,5 miljoonaan euroon, josta liikevoittoa kertyi 22 %. EU:ssa on potentiaalia Innofactor toteuttaa yritysten ja yhteisöjen toimintaa tukevia vaativia internetpohjaisia ohjelmistoratkaisuja. Arviolta puolet suomalaisista käyttää arjen hallinnassaan jotain Innofactorin toimittamaa palvelua. Esimerkkinä vaikkapa Energiamarkkinaviraston sähkön hintavertailupalvelu, joka on osoittautunut erittäin suosituksi. Asiakaskunta koostuu valtionhallinnon toimijoista, yrityksistä, kunnista ja kaupungeista sekä seurakunnista ja erilaisista järjestöistä, kaikkiaan noin 500 oman alansa toimijasta. Innofactorin ydinosaamisaluetta on ohjelmistotuotanto, jossa päästökaupan erityisratkaisut ovat merkittävässä roolissa. Päästökaupan arvo-osuustilien sekä päästökaupan sähköisten asiointijärjestelmien lisäksi tarjoamme myös konsultointipalveluja, jotka usein liittyvät molempiin edellä mainittuihin. Kiinnostus sähköisiin asiointijärjestelmiin kasvaa voimakkaasti ja EU on meille iso markkina-alue, Riski toteaa. Hän nimeää EU:n komission ja Suomen valtion yrityksen päästökauppaliiketoiminnan tärkeimmiksi asiakkaiksi ja päästökauppaan liittyvien sähköisten asiakaspalvelujen kehittämisen tähän asti merkittävimmäksi saavutukseksi. Valtionhallinnon asiakkuuksista vastaava myyntija projektipäällikkö Jukka Katainen povaa myös meneillään olevasta kehitysprojektista sähköistä asiointia mullistavaa käännettä. Kehitämme parhaillaan EU:n komissiolle päästökaupan sähköistä asiointistandardia. Sen käyttöönotto kaikissa EUmaissa mahdollistaisi eri maiden tietojen vertailun, mikä vielä tällä hetkellä ei toteudu erityyppisten tiedonkeruujärjestelmien vuoksi, Katainen täsmentää. Asiointistandardin kehittämistarve perustuu EU:n asettamiin vaatimuksiin siitä, mitä tietoja kunkin jäsenmaan tulee kerätä päästökaupasta. Innofactorin toimittama kehitysprojekti käynnistyi tämän vuoden alussa ja valmistunee syys - lokakuussa. Standardin käyttöönotto tulee lisäämään merkittävästi sähköisten asiointipalvelujen kysyntää. 4

5 Päästökaupan piiriin on tulossa uusia toimialoja, esimerkkinä ilmailuala. Tämä merkitsee meille mahdollisuutta kasvattaa asiakaskuntaamme, Jukka Katainen (oik) ennakoi. 5

6 Haastattelu Niche-alue vaatii erityistaitoja Toistaiseksi vain Suomessa ja Unkarissa päästökauppainformaatio liikkuu kaupan piiriin kuuluvien yritysten ja viranomaisten välillä täysin sähköisesti. Muutamat muut EU-maat ovat siirtyneet osittaiseen sähköiseen asiakaspalvelujärjestelmään, mutta Tuomas Riski odottaa totaalisiirtyjien määrän kasvavan vauhdilla lähivuosina. Sähköinen asiointi on yksinkertaisesti päästökaupan osapuolille helppoa. Yritykset voivat esimerkiksi käyttää kertaalleen täyttämänsä lomakkeen tietoja yhä uudelleen seuraavien tiedonantojen lähetyksissä. Manuaalinen työ poistuu niin viranomaisilta kuin yrityksiltäkin, mikä merkitsee toiminnan tehostumista, Tuomas Riski valottaa hyötyjä. Viranomaiset ovat eri maissa myös huomanneet, että sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen on parantanut saatavan tiedon laatua, kun järjestelmä kerää tiedot määrämuodossa, eikä suostu lähettämään eteenpäin puutteellisesti täytettyjä lomakkeita. Tietojärjestelmät ovat päästökaupan kannalta elintärkeitä, ne mahdollistavat reaaliaikaisen kaupankäynnin. Tietojen julkistaminen myös helpottuu ja läpinäkyvyys paranee. Toki sähköinen asiointijärjestelmä asettaa suuret vaatimukset tietoturvalle. Suomen tilanne on sikäli hyvä, sillä voimme käyttää kirjautumiseen verkkopankkitunnuksia, mutta näin ei ole vielä kaikissa maissa, Jukka Katainen tähdentää. Päästökaupan tietojärjestelmien kehittäminen on it-osaajille kompleksinen alue. Työ vaatii oman alan tietotaidon lisäksi myös paljon substanssiosaamista päästökaupasta, joka voidaan saavuttaa ainoastaan tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi on pysyttävä EU:lta tulevien asetusten ja direktiivien tahdissa. Tuomas Riski kuvaakin päästökaupan ohjelmistotuotantoa haasteelliseksi niche-alueeksi. EU on meille iso ja tärkeä markkina-alue. Asiakkainamme on kymmenisen EU-maata, mm. Unkari, jonne toimitimme Suomen mallin mukaisen päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän, Tuomas Riski toteaa. Uusia aluevaltauksia odotettavissa Valtionhallinnossa sähköisen asioinnin lisääntyminen on ratkaisevasti muuttanut kansalaisten ja viranomaisten kanssakäymistä. Yksi etulinjassa edenneistä on Energiamarkkinavirasto, jonka päästökaupan raportointijärjestelmä FINETS on Innofactorin toimittama. Yhteistyömme on toiminut erinomaisesti ja ollut antoisaa vuoropuhelua. FI- NETS-järjestelmän esittely muissa EUmaissa on herättänyt ansaittua huomiota ja poiki mm. vastaavan järjestelmätoimituksen Unkariin, Riski kertoo. Hän pitää toimimista suomalaisasiakkaiden kanssa yleensä vaivattomana, mutta muiden maiden kanssa toimittaessa kulttuuri- ja toimintatapaerot saattavat heittää kapuloita rattaisiin. EU:n komissio on asiakkaista haasteellisin, sillä suuren organisaation tietohallintojärjestelmään sopeutumisen lisäksi on otettava huomioon komission sisäiset toimintatavat ja niiden mukanaan tuomat rajoitteet. Yli puolet EU-maista tulee lähiaikoina siirtymään päästökaupassa sähköiseen asiointiin. Tämän lisäksi uusia toimialoja, kuten ilmailuala, liitetään päästökaupan piiriin. Hiilidioksidin ohella muitakin päästöjä, kuten typen oksideja, aletaan mitata ja niiden määriä raportoida, mikä merkitsee meille asiakaskunnan laajentumismahdollisuutta, Jukka Katainen arvioi. Ohjelmistomarkkinoinnin tulevaisuus näyttää siis hyvältä. Innofactor aikoo kisata uusista asiakkaista eurooppalaisten kollegoidensa kanssa ja suhtautuu asiantuntijan tyyneydellä odotettavissa oleviin tarjouskilpailuihin. 6

7 Päästökauppa Taantuma pienensi päästökauppasektorin päästöjä Kuva: Esko Tuomisto EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli viime vuonna 36,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Laitoksille ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet riittivät kattamaan nämä päästöt. Ylimääräisiä päästöoikeuksia laitoksille jäi 0,4 miljoonalle päästötonnille. Teollisuustuotannon supistuminen vaikutti erityisesti teollisuuden päästöihin. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville yrityksille jaettiin päästöoikeuksia viime vuonna 36,5 miljoonalle päästötonnille. Yritysten tuli ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten hiilidioksidipäästöt päästökaupparekisteriin. Ylimääräiset, käyttämättä jääneet päästöoikeudet laitokset voivat myydä tai säästää seuraaville vuosille. Ylimääräisiä päästöoikeuksia jäi yrityksille erityisesti massa- ja paperiteollisuudessa, terästeollisuudessa sekä sementin ja kalkin tuotannossa, ylimäärä oli yhteensä noin 1,8 miljoonaa päästöoikeutta. Päästökauppasektorin päästöjä vähensivät teollisuustuotannon supistumisen lisäksi hiililauhteen korvautuminen vesivoimalla ja lämmin sää. Energiantuotannossa ja öljynjalostuksessa päästöoikeudet eivät riittäneet syntyneisiin päästöihin, vajeen ollessa noin 1,4 miljoonaa päästöoikeutta. Ns. Kioto-päästökauppakausi alkoi viime vuonna. Laitoskohtaiset tiedot vuodelle 2008 myönnetyistä päästöoikeuksista, päästöistä sekä niiden erotuksesta löytyvät osoitteesta: files/paastooikeustase2008.pdf. Yrityskohtaisesti tarkasteluna tiedot löytyvät osoitteesta: paastooikeustase_toiminnanharjoittajat 2008.pdf. EY:n komissio julkaisee EU-laajuiset päästötiedot osoitteessa eu/environment/climat/emission/citl_en.htm. 7

8 Päästökauppa Ajantasaiset päästölupatiedot netissä Kuva: Neodes Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän julkista sivustoa on jälleen kehitetty kevään aikana. Sivustolta on vapaasti haettavissa tietoa mm. päästökaupan piirissä olevien toiminnanharjoittajien päästöluvista, päästöselvityksistä sekä todentajan lausunnoista. Julkinen sivusto löytyy osoitteesta Julkisella sivustolla julkaistaan vuosittain huhtikuun alussa laitosten toteutuneet päästömäärät. Viimeisimmät tiedot päästöselvityksistä valmistuvat yleensä 31.3 ja tietojen julkaisu heti seuraavana päivänä on täysin automatisoitu. Vuonna 2009 tiedot julkaistiin EY:n komission toivomuksen mukaisesti 1.huhtikuuta. Myös toiminnanharjoittajien päästölupapäätökset julkaistaan nykyään FINET- Sin julkisella sivustolla. Julkaisu tapahtuu samalla hetkellä, kun uusi päästölupahakemus tai päästöluvan muutoshakemus hyväksytään virastossa. Tämän mahdollistaa FINETSissä käyttöön otettu sähköinen lupa -toiminto. Lupapäätökset liitteineen laaditaan toiminnon avulla täysin sähköisesti. Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa myös päätösten sähköisen toimittamisen toiminnanharjoittajille. Uusi toiminnallisuus tehostaa viraston toimintaa sekä yksinkertaistaa lupapäätösten arkistointia. Asiointijärjestelmälle on vihdoinkin keksitty myös toimiva lyhenne. Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän ohella ohjelmistosta käytetään nykyään nimeä FINETS (Finnish Emissions Trading System). Lentoliikenteen päästökauppa esillä keskustelupäivillä Kuva: Esko Tuomisto Energiamarkkinavirasto järjesti 22. huhtikuuta päästökaupan keskustelupäivän Messukeskuksessa Helsingissä. Tilaisuuden aamupäivän osiossa käytiin läpi EU:n päästökaupan tulevia muutoksia ja päästökauppadirektiivin vaikutuksia seuraavalle päästökauppakaudelle Aivan uutena asiana keskustelupäivillä oli lentoliikenne, jonka päästökauppajärjestelmä käynnistyy vuonna Suomessa lentoliikenteen päästökauppaviranomaisena toimii Ilmailuhallinto. Tilaisuudessa tiedotettiin päästöoikeuksien palauttamiseen liittyvistä asioista sekä muista ajankohtaisista asioista, jotka koskevat kaikkia EUA-päästöoikeuksilla tai Kioto-päästöyksiköillä kauppaa käyviä tahoja. GreenStream Networkin edustaja Juha Ruokonen kertoi EU- ja kansainvälisistä päästökauppamarkkinoista sekä talouden taantuman vaikutuksesta niihin. Katsaus ensimmäiseen Kioto-vuoteen Iltapäivän ohjelman teemana oli päästöjen tarkkailu ja todentaminen. Esityksissä pohdittiin miten Kioto-kauden ( ) ensimmäisen vuoden tarkkailuvelvoitteet toteutuivat laitoksilla, laboratorioissa ja todentajayhtiöissä sekä miten käytäntöjä tulisi kehittää jatkossa. Tyypillisesti keskustelupäivän aiheet keskittyvät EU:n päästökauppajärjestelmään ja erityisesti päästökaupan piiriin kuuluvien yritysten velvoitteisiin. Energiamarkkinaviraston ylläpitämä rekisterijärjestelmä on myös tärkeä aihe, joka koskee kaikkia päästökauppaa tekeviä tai päästöoikeuskauppoja välittäviä tahoja. Tilaisuuteen osallistui yhteensä runsaat 160 henkilöä. Osallistujat olivat päästökaupan piiriin kuuluvista yrityksistä, todentajayhtiöistä, lentoyhtiöistä ja muista päästökauppaan osallistuvista yrityksistä. Tilaisuuden puhujat olivat päästökaupan asiantuntijoita Energiamarkkinavirastosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä tietyistä yrityksistä. Tilaisuudessa käytettiin toistamiseen järjestelyä, jossa osanottajat voivat lähettää kysymyksiä puhelimellaan tekstiviestinä. Näin saatuja tekstiviestikysymyksiä purettiin aina jokaisen aihealueen lopussa. Tekstiviestien lähettäminen osoittautui suosituksi. Päästökaupan keskustelupäivien esitysaineisto on luettavissa Energiamarkkinaviraston sivuilta. Myös tilaisuudessa esitykset kysymykset ja niiden vastaukset löytyvät esitysaineistosta. 8

9 tojen tarkkailemiseksi ja niistä raportoimiseksi. Ilmailuhallinto hyväksyy suunnitelman vuoden loppuun mennessä. Ilma-aluksen käyttäjän on löydettävä todentaja tämän vuoden aikana päästöselvityksen todentamiseen. Ilman suunnitelmaa tai päästöselvitystä ei voi saada ilmaisia päästöoikeuksia. Tällä hetkellä Suomessa ei ole ilmailualalle pätevöitynyttä todentajaa. Viranomaistehtäviä hoitavat Suomessa Ilmailuhallinto ja Energiamarkkinavirasto. Suunnitelman mukaan Ilmailuhallinto hyväksyy tarkkailusuunnitelmat, jakaa päästöoikeudet, hyväksyy todentajat ja valvoo lain noudattamista yleisesti. Energiamarkkinavirasto toimii rekisteriviranomaisena. Päästökaupparekisterissä merkittäviä muutoksia kesällä 2009 EMV valmistautuu vaihtamaan Suomen päästökaupparekisterijärjestelmän kesällä Virasto ottaa tällöin käyttöön Euroopan komission CR -järjestelmän täydennettynä kansallisilla muutoksilla. Järjestelmän vaihtuminen on suunniteltu toteutettavaksi kesäkuussa juhannusta edeltävällä viikolla. Järjestelmäteknisistä seikoista johtuen aikataulu ei ole lopullinen. Vaihdoksen johdosta päästökaupparekisteri on suljettuna noin viikon ajan. Jo kesäkuun alusta lähtien rekisterissä voi ilmetä käyttökatkoksia ja niihin tulee varautua myös jatkossa. Vaihdoksesta johtuvan rekisterin sulkemisen tarkempi aikataulu tiedotetaan rekisterin kotisivuilla: Myös muista tiedossa olevista katkoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tilinhaltijoiden on syytä huomioida järjestelmän vaihdosta aiheutuvat katkokset kaupankäynnissä kesän ja alkusyksyn 2009 aikana. Vaihto pyritään suorittamaan siten, että sen vaikutukset kaupankäynnille olisivat mahdollisimman vähäiset. Käyttäjille tarjolla koulutusta Uuden rekisterijärjestelmän osalta järjestetään koulutusta tilinhaltijoille syksyllä Koulutusta on tarkoitus järjestää useammalla paikkakunnalla ympäri Suomea. Tilaisuuksien aikataulu ja paikkakunnat ilmoitetaan tarkemmin niiden varmistuttua. Mahdollista osallistumista koskevat yhteydenotot ja tiedustelut pyydetään EMV:n päästökaupparekisterin sähköpostiosoitteeseen: tai puhelimitse (rekisteriasiat). Lentoliikenne mukaan päästökauppaan 2012 Kuva: Esko Tuomisto Päästöoikeudet tullaan jakamaan tarkkailuvuoden 2010 päästöjen perusteella. Lentoliikenteen päästökauppaa ollaan toteuttamassa Kioto -kauden loppupuolella. Esitysasteella oleva laki asiasta tullee voimaan Laki tulee koskemaan kaikkia Suomen lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja, ellei niitä ole suljettu lain ulkopuolelle. Myös lentoliikenteessä yksi päästöoikeus oikeuttaa päästämään ilmaan yhden tonnin hiilidioksidia. Päästöoikeudet jaetaan ennen kunkin päästökauppavuoden alkua, ne ovat ilma-aluksen käyttäjän tilillä ja tämä voi käydä kauppaa niillä. Päästökauppavuotta seuraavana vuonna ilma-aluksen käyttäjän on palautettava mennessä todennettuja kokonaispäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Vain ilma-aluksen käyttäjät voivat käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia palautukseen. Vuosi 2010 on tarkkailuvuosi, jonka aikana lennettyjen tonnikilometrien perusteella jaetaan päästöoikeudet vuodelle 2012 ja kaudelle Päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan maksutta, vuonna 2014 maksuton määrä supistuu 82 prosenttiin. Kolme prosenttia jaetaan erityisvarannon kautta uusille ilma-alusten käyttäjille sekä niille ilmaalusten käyttäjille, joiden toiminta on kasvanut nopeasti. 15 prosenttia päästöoikeuksista huutokaupataan. Huutokaupan aikataulussa voi ilmetä ongelmia, EU:n säännösten ollessa tältä osin vasta tekeillä. Yhtiöiltä odotetaan suunnitelmia syksyksi Ilma-alusten käyttäjien on mennessä toimitettava Ilmailuhallinnolle tarkkailusuunnitelma tonnikilometritie- 9

10 Päästökauppa Hankeyksiköt päästöoikeuksien palautuksessa Kuva: Esko Tuomisto Hankeyksiköt syntyvät päästövähennyshankkeiden rahoittamisesta kehitys- tai teollisuusmaissa. Päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten tulee palauttaa joka kevät mennessä edellisvuoden todennettuja päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia päästökaupparekisterissä. EU:n päästöoikeuksien (EUA) lisäksi palautuksessa voi käyttää myös hankeyksiköitä, eli CDM- ja JIhankkeista saatavia CER- ja ERU-yksiköitä. Hankeyksiköitä voidaan kuitenkin käyttää vain päästöoikeuksien myöntämispäätöksessä mainitun enimmäismäärän verran kauden ( ) aikana. Toiminnanharjoittaja voi jakaa hankeyksiköiden enimmäismäärän haluamallaan tavalla vuosien välillä, kunhan koko kaudelle määritelty enimmäismäärä ei ylity. Hankeyksiköitä palautettaessa toiminnanharjoittajan velvollisuutena on varmistaa, etteivät kyseiset hankeyksiköt ole peräisin maankäytöstä, maankäytön muutoksesta tai metsätaloutta koskevista toiminnoista eivätkä ydinvoimahankkeista. Rekisterijärjestelmä ei automaattisesti tarkista hankeyksiköiden kelpoisuutta palautuksen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä toimitettava selvitys palautuksessa käyttämiensä hankeyksiköiden alkuperästä Energiamarkkinavirastolle. CER-yksikön kelpoisuuden voi tarkistaa yksikön tunnistenumeron avulla, joka voi olla esimerkiksi GT Jos tunnistenumeron viimeistä viivaa edeltävä numero on esimerkin tavoin 0, kyseinen CER-yksikkö ei ole peräisin maankäytöstä, maankäytön muutoksesta tai metsätaloutta koskevista toiminnoista ja se on tässä mielessä kelpoinen palautukseen käytettäväksi. Tunnistenumeron viimeisen viivan jälkeinen numero (esimerkissä 606) kertoo hankkeen tunnuksen. Sen avulla voi etsiä tarkempia tietoja hankkeesta (esim. mitkä maat ovat hyväksyneet hankkeen ja onko kyseessä ydinvoimahanke) UNFCCC:n internetsivuilta (http://cdm.unfccc.int/projects/projsearch.html). Jos Suomi tai joku muu EU-maa on hyväksynyt hankkeen, hankkeesta saatavat päästöyksiköt kelpaavat palautusvelvoitteen täyttämiseen. Toimenpiteen peruuttaminen päästökaupparekisterissä Jos päästöoikeustilin edustaja tekee vahingossa virheellisen tilisiirron (esim. päästöoikeuksien palautus) ja haluaa sen korjattavaksi, tulee tilinedustajan ilmoittaa asiasta välittömästi sähköpostitse Energiamarkkinavirastoon sekä toimittaa viiden päivän sisällä virheellisen siirron tekemisestä kirjallinen oikaisupyyntö Energiamarkkinavirastoon postitse tai faksilla. Oikaisupyynnössä tulee olla päiväys sekä organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoitukset. Siinä tulee ilmoittaa, mitä ja milloin tehtyä toimenpidettä peruutuspyyntö koskee sekä miltä tililtä toimenpide on suoritettu. Lisäksi tulee perustella, miksi toimenpidettä pyydetään peruutettavaksi. Oikaisupyynnön saatuaan Energiamarkkinavirasto lähettää asiasta pyynnön EY:n komissioon. Komission hyväksynnällä toimenpide voidaan peruuttaa päästökaupparekisterissä. 10

11 Sähkömarkkinat EMV ehdottaa pienimpien tuulivoimaloiden rajaamista tariffijärjestelmän ulkopuolelle. Kuva: Esko Tuomisto Syöttötariffijärjestelmän oltava läpinäkyvä Energiamarkkinavirasto antoi toukokuun alussa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ehdotuksesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmäksi. Lausunnossa virasto nosti esille seikkoja, joita olisi vielä selvitettävä, jotta järjestelmästä saataisiin mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas. Lausunnolla ollut ehdotus esitettiin ministeriön asettaman syöttötariffityöryhmän väliraportissa huhtikuussa. Energiamarkkinavirasto korosti lausunnossaan, että syöttötariffijärjestelmissä on aina kysymys tukijärjestelmistä sellaisille tuotantomuodoille, jotka puhtaasti markkinaehtoisesti toimimalla eivät olisi kannattavia. Avoimilla sähkömarkkinoilla syöttötariffit tai muut jollekin tuotantomuodolle annettavat tuet ovat erittäin hankalia. Ehdotuksen mukaan sähkönkäyttäjiltä kerätään maksuja, jotka siirretään tuulivoimatuottajille syöttötariffilla maksettavana tukena. Syöttötariffityöryhmän arvion mukaan sähkön käyttäjiltä kerättäisiin syöttötariffia varten alkuvaiheessa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, vuonna 2020 kerättävä summa olisi vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Energiamarkkinaviraston mielestä tuulivoiman syöttötariffin taso tulisi pyrkiä asettamaan sellaiseksi, että sillä saavutetaan ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoiman lisäämiselle asetetut tavoitteet. Järjestelmällä ei viraston mielestä kuitenkaan ole tarpeellista saada kaikkia mahdollisia tuulivoimahankkeita kannattaviksi. EMV valvomaan tukijärjestelmää Energiamarkkinavirastolle on ehdotettu syöttötariffijärjestelmään liittyen uusia tehtäviä. Näitä ovat syöttötariffijärjestelmän tiedotus ja neuvonta, seuranta ja raportointi sekä tuulivoiman syöttötariffilain noudattamisen valvonta. Lisäksi virasto vahvistaisi voimalaitosten saaman tariffitason ja tariffin keston sekä vahvistaisi sähkön käyttäjiltä perittävän maksun suuruuden. Näiden tehtävien tehokas hoitaminen vaatii kuitenkin, että virastolle järjestetään riittävät resurssit. Järjestelmästä aiheutuvien hallinnollisten kulujen kurissa pitämiseksi Energiamarkkinavirasto esitti myös harkittavaksi, voitaisiinko jotain kokoluokkaa pienemmät tuulivoimalat rajata täysin syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle. Virasto piti kustannustehokkuuden kannalta ongelmallisena, mikäli järjestelmään tulee mukaan paljon hyvin pieniä tuulivoimatuottajia. Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän toimivuutta ja vaikutuksia tulee viraston mukaan seurata ja analysoida huolellisesti. Seurannassa tulee tarkastella, onko järjestelmä johtanut haluttuihin investointeihin, millaisia hallinnollisia ja muita kustannuksia järjestelmä on aiheuttanut ja onko asetettu syöttötariffin taso ollut kohdallaan. Järjestelmän ja sen kautta tuottajille maksettujen tukien tulisi myös olla mahdollisimman läpinäkyviä. Kaikkiaan Energiamarkkinavirasto piti kaavailtua aikataulua saada tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä käyttöön jo vuoden 2010 alusta lähtien erittäin haasteellisena. 11

12 Sähkömarkkinat Yhteiset sähkön vähittäismarkkinat Pohjoismaihin vuonna 2015 Pohjoismaisten energiaviranomaisten yhteistyöelin NordREG ehdottaa, että vuoteen 2015 mennessä sähkönmyyjien tulisi kyetä tarjoamaan sähköä kaikille sähkönkäyttäjille missä tahansa Pohjoismaassa. Kuva: Esko Tuomisto NordREG julkaisi toukokuussa raportin konkreettisista toimenpiteistä yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden edistämiseksi. Energiaviranomaiset ovat toimittaneet raportin pohjoismaisille energiaministereille, jotka ottavat kantaa asiaan kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Energiaviranomaiset katsovat, että yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden muodostaminen on luonnollinen jatkoaskel yhteisille tukkumarkkinoille. Tavoitteena on, että sähkönmyyjät voisivat toimia yhdenmukaisilla säännöillä ja toimintatavoilla kaikissa Pohjoismaissa ja että myynnin aloittaminen loppukäyttäjille toisessa maassa olisi sähkönmyyjälle mahdollisimman vaivatonta. Yhtenäiset pelisäännöt houkuttelevat markkinoille uusia toimijoita, uskoo NordREG. Kilpailu lisääntyy - kuluttajat hyötyvät Viranomaiset vakuuttavat, että sähkönkäyttäjät hyötyvät yhteisistä vähittäismarkkinoista kilpailun lisääntymisenä. Harmonisoidut toimintatavat ja säännökset madaltavat kynnystä uusien toimijoiden tulolle. NordREGin raportti sisältää yksityiskohtaisia ehdotuksia siitä, miten eri maiden säännöksiä ja toimintatapoja pitäisi harmonisoida. Harmonisointiehdotukset koskevat muun muassa myyjänvaihtoa, muuttotilanteita sekä myyjän velvollisuutta ilmoittaa hinnan muutoksista asiakkaille. Yhteisten sähkön vähittäismarkkinoiden muodostaminen vaatii vielä useita toimenpiteitä sekä viranomaisilta että energiayrityksiltä. Kaikissa maissa täytyy tehdä muutoksia säädöksiin, toimintatapoihin sekä tietojärjestelmiin. Valmistelutyö yhdessä eri markkinaosapuolten kanssa on tässä erittäin keskeistä. Energiaviranomaiset sekä muut sidosryhmät ovat korostaneet, että hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää myös poliittista sitoutumista asiaan. Tästä syystä energiaviranomaiset ovat toimittaneet ehdotuksensa pohjoismaisten energiaministerien käsiteltäväksi. Energiamarkkinavirasto on osallistunut aktiivisesti ehdotuksen laadintaan toimiessaan sitä valmistelleen työryhmän puheenjohtajana. Pohjoismaisten energiaviranomaisten raportti pohjoismaisista sähkön vähittäismarkkinoista on saatavilla osoitteessa https://www.nordicenergyregulators.org/publications/. 12

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s.

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 1/2006 Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9 Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12 Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 23 Sisältö 1 12 16 Energia-alalla tapahtuu Vuoden ensimmäisen uutisosion

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

Energiasanomat 1/13.1.2011

Energiasanomat 1/13.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 1/13.1.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu - Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta - Skagerrak IV - NordBalt-yhteys Baltiasta

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

EU-vaihde 4/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA

EU-vaihde 4/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA 4/2005 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Hallitusneuvos Minna Kivimäki: Komissiolta uusia suunnitelmia tieturvallisuuden parantamiseen...s. 4 Liikkumisesteisten matkustaminen helpottuu...s.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2008. Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4. Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8

Fingrid Oyj:n lehti 1/2008. Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4. Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8 Fingrid Oyj:n lehti 1/2008 Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4 Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 11. vuosikerta 1/2008 Toimitus Puhelin:

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot