Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Vammaispalvelujen maakunnallinen kehittäminen Jyväskylä 1.12.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012. Vammaispalvelujen maakunnallinen kehittäminen Jyväskylä 1.12."

Transkriptio

1 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Vammaispalvelujen maakunnallinen kehittäminen Jyväskylä Tuija Anttila

2 3. joulukuuta Kansainvälinen vammaisten päivä International Day of Disabled Persons Tiesitkö, että Vammaiset ovat maailman suurin vähemmistö Maailman vammaisista 70-80% asuu kehitysmaissa 80% vammaisista elää köyhyysrajan alapuolella WHO:n mukaan vammaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa väestönkasvun, lääketieteen kehityksen ja väestön ikääntymisen seurauksena Maissa, joissa eliniän odote on yli 70 vuotta, yksilö viettää keskimäärin noin 11,5 % elämästään (noin 8 vuotta) jollain tavalla toimintarajoitteisena (Lähteet: Suomen YK-liitto, Fidida, Suomen ulkoasiainministeriö)

3 Kaste-ohjelma KAnsallinen Sosiaali- ja TErveydenhuollon kehittämisohjelma Kaste-ohjelmassa määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosille Kasteen päätavoitteena on lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä lisätä hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja parantaa palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä vähentää alueellisia eroja

4

5 Hanketietoa Hankeaika Hankkeen hallinnoija Eteva ky Kokonaisbudjetti 2,8 milj, valtionosuus 2,1 milj. Hankkeen toimijat: Eskoon sosiaalipalvelujen ky (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) Eteva ky (Uusimaa, Päijät- ja Kanta-Häme) Kainuun maakunta ky Keski-Suomen oske Kolpeneen palvelukeskuksen ky (Lappi) Kårkulla samkommun (Svenskfinland) Pirkanmaan shp Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Vaalijalan ky (Etelä- ja Pohjois-Savo)

6 Hankkeen organisointi Kehittämistyötä toteutetaan kolmella tasolla: 1.Alueellisesti 2.Hankkeen toimijoiden välisesti 3.Koko hankkeen yhteisenä toimintana

7 Hankkeen kehittämisteemat 1. Vammaispalvelujen rakenteiden uudistaminen 2. Palveluohjauksen ja suunnittelun kehittäminen 3. Yksilöllisen asumisen kehittäminen 4. Henkilökohtaisen avun kehittäminen 5. Vammaisalan osaamisen vahvistaminen

8 Alueellisesta näkökulmasta Mukana kaikkiaan 9 osahanketta 12 maakunnasta sekä ruotsinkieliset alueet Kuntia n. 220 (väestömäärä 3,5 milj.) Toteuttaa alueellisia kehittämistarpeita ja jatkaa alueilla tehtyä kehittämistyötä Kullakin alueella omat hankeverkostot, jotka hyödyntävät paikallista osaamista Alueelliset ohjausryhmät osahankkeiden tukena

9

10 Osaamisen kehittäminen / yhteiset koulutukset Etäteknologian hyödyntäminen Lapissa Henkilökohtaisen avun koulutus Rovaniemellä toteutettiin videoteitse (Kynnys ry:n lakimiehet Terhi Toikkanen ja Mika Välimaa kouluttivat Helsingistä käsin) Päivään osallistui videon välityksellä Rovaniemen, Sallan, Muonion, Posion, Tornion, Sodankylän Kemin, Pellon ja Kolarin kunnan työntekijöitä

11 Osaamisen kehittäminen / osaamisen siirtämisen uudet käytännöt Ketjulähettitoiminta kehitysvamma-alan osaamisen siirtämisen keinona Pirkanmaalla Ketjulähettijaksot toimivat avohuollon työntekijöiden käytännönläheisenä täydennyskoulutuksena Työntekijät saavat mahdollisuuden täydentää ja syventää osaamistaan työskentelemällä kehitysvammahuollon toimialueella etukäteen suunnitellun ohjelman mukaisesti Työntekijät voivat valita listalta oman työnsä ja oppimistarpeittensa kannalta kiinnostavimman kohdepaikan ja aiheet

12 Osaamisen kehittäminen / oppilaitosyhteistyö Vammaisalan koulutus ja tutkimusyhteistyön toimintamalli Pirkanmaalla (yhteistyössä Pirkanmaan oppilaitosten ja Pikassos Oy:n kanssa) Vammaisalan koulutustarjonta ja tutkintojen sisällöt Vammaisalan osaamisen lisääminen osaksi kaikkea sosiaali- ja terveysalan koulutusta Työelämän asiantuntijakouluttajapankki sekä kokemusasiantuntijapankki Tampereen yliopisto Eskoon (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) osahanke PIRKO tehnyt nuorille suunnatun filmin vammaisalan ammateista yhteistyössä paikallisen amk:n kanssa Sasky TAKK TAMK DIAK (Porin yksikkö)

13 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen kehittäminen Eskoon (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) osahankkeessa mallinnetaan Suupohjan kuntayhtymässä asiakaspolkua, jossa tavoitteena on löytää toimiva rakenne lähipalveluna järjestettävälle erityisneuvolalle Vaalijalassa (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) tilaajien ja tuottajien yhteisten laatukriteerien laadinta ja palvelupolkujen kuvaus muutos- ja kriisitilanteille (muutto)

14 Erityis- ja lähipalvelujen sisällön selkeyttäminen Etevan (Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme) osahankkeessa yhteisen kehitysvammapsykiatrisen palvelujärjestelmän luominen etenee Etevan ja HUS:n välillä Sopimuksella perustettiin HYKS:n psykiatrian tulosyksikön neuropsykiatrian poliklinikan yhteyteen kehitysvammapsykiatrinen yksikkö Psykiatrisen konsultoivan sairaanhoitajan toimintamallin pilotointi Etevan osahankkeessa (yhteistyön rakentaja asiakkaan ympärillä olevien henkilöiden kesken)

15 Erityis- ja lähipalvelujen sisällön selkeyttäminen Liikkuvan tukikeskuksen pilotointi Etevassa (tukikeskusjakson kaltainen palvelu asiakkaan omaan asuinympäristöön) Kolpeneen (Lappi) osahankkeessa on käynnistynyt yhteistyö kuntien kanssa jalkautuvasta työparikonsultaatiosta, jossa etsitään ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin Lapin hajaasutusalueilla Honkalampi-keskuksessa Pohjois-Karjalassa kehitetään ja testataan Jalkautuvien asiantuntijapalvelujen ja Kotiin vietävän hoidon toimintamalleja, jossa Honkalampi-keskuksen kehitysvammaneuvolan työntekijät tukevat aiempaa systemaattisemmin kuntien peruspalveluja erityiskysymyksissä

16 Yksilöllisten asumis- ja tukiratkaisujen mahdollistaminen Yksilöllisiä asumispalveluja kehitetään yhteistyössä Vaasan kanssa henkilöille, jotka eivät itse pysty toimimaan henkilökohtaisen avustajan työnantajina (Eskoo) Espoon vammaispalvelujen ja Aivovammaliiton kanssa on käynnistetty pilotti, missä tavoitteena on palveluohjauksen kokonaisprosessin kehittäminen (Eteva) Kainuussa perustettu asiakaskehittäjäryhmiä, joiden kanssa kehitetään henkilökohtaisen avun toimintamallia Kainuun haja-asutusalueille

17 Yksilöllisten asumis- ja tukiratkaisujen mahdollistaminen Kårkullan osahankkeessa on keskitytty asumispalvelujen kehittämiseen yksilöllisiä tarpeita korostaen Pohjois-Karjalassa Helli-liikelaitos kuntayhtymän Kiteen vammaispalvelujen kanssa kehitetään muuttovalmennusta Intensiivistä palveluohjausta ja palvelusuunnittelua juurrutetaan käytäntöön keskittyen siirtymävaiheessa oleviin asiakkaisiin Kurikassa ja koulunsa päättäviin kehitysvammaisiin nuoriin kuntayhtymä Kaksineuvoisessa (Eskoo)

18 Yksilöllinen elämän suunnittelu Pohjois-Karjalassa keskitytään yksilökeskeisen suunnittelun ajattelutavan ja palveluohjauksellisen työotteen jalkauttamiseen Palvelutarpeen arvioinnin työvälineistä kootaan työkalupakki helpottamaan ja yhtenäistämään palvelutarpeen arviointia ja ennakointia

19 Osallisuuden vahvistaminen / vammaisten kansalaisraati Osallisena omassa elämässä Vaasan ja Seinäjoen kansalaisraati 7.6. ja Eskoon osahankkeessa Vammaispalveluhankkeen toteuttama vammaisten henkilöiden vaikuttamisen keino Julkilausuma asioista mihin raati haluaa muutosta ja vaikuttaa Tarjoaa arvokasta tietoa kuntalaisten ajatuksista kuntien viranhaltijoille ja päättäjille

20 Osallisuuden vahvistaminen / peukkukyselyt

21 Peukkukyselyt

22 Peukkukyselyt TOIMII Palvelun käyttäjät On tekemistä, on ystäviä ja saa tukea Palveluja saa hyvin, kun osaa ja jaksaa vähän hakea Työntekijät/ammattilaiset Peruspalvelut toimii Olemme muuttumassa. Liikettä havaittavissa. Toivottavasti suunta pois järjestelmäkeskeisyydestä Muut Yhteiskunnallinen keskustelu on lisääntynyt Vammaispalvelut kehittyneet vuosien varrella hyvin

23 Peukkukyselyt EI TOIMI Palvelun käyttäjät Työstä saadaan liian pieni palkka ja vammaiset eivät saa vaikuttaa tarpeeksi omiin asioihin, mm. omaan asumiseen Avunsaanti kotiin Työntekijät/ammattilaiset Tarvitaan enemmän koulutettua työvoimaa ja hyvien arvojen kertaamista Resurssipula Muut Terveiden suhtautuminen vammaisiin Kuntien eroavaisuudet palvelujen tarjonnassa

24

25

26 Vaasan KANSALAISRAATI Kehittämisehdotus 18. Itsemääräämisoikeus itseä koskevissa asioissa tulee aina huomioida, jotta inhimillisyys ja yksilöllisyys toteutuisivat palvelujen saannissa.

27 Haluaisin asua pienessä kerrostalossa, josta näkisin ikkunasta liikennettä ja ihmisiä. Huoneistossani olisi pieni keittiö, jossa vedenkeittimellä keittäisin teetä pienellä sohvalla istuville vierailleni. Saisin käydä suihkussa silloin kun itse haluan ja jokaisella tavarallani olisi oma tärkeä paikkansa. Jouni Ryttyläinen Kiitos!

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012 Työparikonsultaatio Sari Mehtälä 7.8.2012 TIIVISTELMÄ... 2 1. Johdanto... 4 2. Hankkeen tavoitteet... 6 3. Työparikonsultaation kehittäminen... 9 3.1. Kehittämistyön aloittaminen... 9 3.2 Työparikonsultaatio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen RAPORTTEJA 15 VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖN JA VER- KOSTOITUNEEN ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN -HANKE V. 2006 2008 Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen loppuraportti MIRVA VESIMÄKI Julkaisija Keski-Suomen

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201 TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016 Kirsi Ruutala/31.5.201 28 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Avoterveydenhuollon palveluista puuttuu

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI Toimittanut Virpi Filppa Filppa, Virpi (toim.) & Järvinen, Ismo

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite Matarankatu 4, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot