KYLIEN YHDISTYSTEN VIESTINTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLIEN YHDISTYSTEN VIESTINTÄ"

Transkriptio

1 KYLIEN YHDISTYSTEN VIESTINTÄ

2 VIESTINNÄN KAKSI KENTTÄÄ Sisäinen viestintä Lisää luottamusta, motivoi myös muita kuin aktiivisimpia osallistumaan Vahvistaa jäsenistölle näkemystä siitä, mitä ollaan tekemässä Lisää hallinnon ja toiminnan läpinäkyvyyttä Muodostaa vuoropuhelua jäsenistön keskuudessa, sekä hallinnon ja jäsenistön välille Ulkoinen viestintä Lisää yhdistyksen näkyvyyttä toimialueella, innostaa mukaan uusia jäseniä Yhteistyötahojen sitouttaminen, uusien yhteistyökumppanien etsiminen Yhdistystä, joka ei viesti, ei ole olemassa

3 VIESTINTÄSUUNNITELMA Ensimmäisenä täytyy selvittää tavoitteet ja arvot Viestintäsuunnitelma on yhdessä päätetyt viestinnän pelisäännöt Kuka? Milloin? Kenelle? Miksi? Miten? Tärkeintä on viestinnän vastuunjako Mikä tieto laitetaan minnekkin: kotisivut, sähköposti, kokoukset Yksinkertaisimmillaan viestintäsuunnitelma määrittelee viestinnän vastuuhenkilöt: muista viestiä myös yhteistyötahoillesi ketkä nämä vastuuhenkilöt ovat Viestintäsuunnitelman avuksi valmis, lyhyt tietopaketti yhdistyksestä, sen ydintoiminnasta, historiasta, henkilöistä, jne. joka on helposti saatavissa Myös seuranta ja arviointi seuraavaa suunnitelmaa varten

4 SISÄISEN VIESTINNÄN KEINOJA Henkilökohtainen yhteydenpito, suullinen viestintä, kokoukset, palaverit Tiedotteet, esitteet Sähköposti Verkkoviestintä: intra- ja extranet, sosiaalinen media... Sisäisen viestinnän paras keino on se mikä tuntuu yhdistykselle helpoimmalta ja yksinkertaisimmilta uusia keinoja ei kannata keksiä vain keksimisen takia Muista kuitenkin toiminnan avoimuus ja kaikkien jäsenten tasavertaisuus kerro sama viesti kaikille

5 ULKOISEN VIESTINNÄN KEINOJA Henkilökohtainen yhteydenpito, suullinen viestintä Tiedotteet, esitteet Lehti-ilmoitukset, verkkojulkaisut, radio, televisio, sosiaalinen media Artikkelit, raportit, esitelmät Avoimet ovet, seminaarit Tiedotustilaisuudet...

6 TIEDOTTEESTA UUTISEKSI (1/4) Mikä tekee tiedotteesta uutisen? Uutisarvot: Toistuvuus (yhtiön kaksi lentokonetta putoavat peräkkäin) Voimakkuus (ihmisiä kuolee vs. loukkaantuu) Yksiselitteisyys (toimijoiden selkeät roolit) Kulttuurinen merkittävyys (suomalainen uhri ulkomaisessa onnettomuudessa) Odotettavuus (vallankaappaus maassa jossa se on yleistä) Yllätyksellisyys (presidentti eroaa) Jatkuvuus (keskustelu poliittisesta asiasta jatkuu) Päivän valikoima (tänään ei muuta merkittävää kotimaassa) Kohde kuuluu eliittiin (julkkiksista/eliittimaista helpommin juttuja) Henkilöitävyys (ihmisten teoista helpommin uutisia kuin prosesseista) Negatiivisuus (lisää uutisarvoja) (Kunelius Risto: Viestinnän vallassa, 1999, viitaten Galtung & Ruge)

7 TIEDOTTEESTA UUTISEKSI (2/4) Toimittajia ei kiinnosta organisaatio Juttua tehdessä täytyy tarjota toimintaa, ihmisiä, liikettä, tapahtumaa, ei joukkoa organisaation edustajia kertomassa asiasta Avoimuus, rehellisyys ja tasapuolisuus vaikuttavat tuleviin yhteydenpitoihin Kirjoitettu juttu ei välttämättä aina anna täysin oikeaa kuvaa, älä kuitenkaan reagoi turhiin asioihin, mutta muista oikaisu- ja vastineoikeus Muista että toimittajalla on yksityisoikeus itse keksimäänsä aiheeseen, älä tarjoa samaa näkökulmaa kilpailevan median toimittajalle!

8 TIEDOTTEESTA UUTISEKSI (3/4) Lehdistötiedote Lehdistötiedote on keino lähestyä mediaa jos henkilökohtaista kontaktia ei ole, paikallislehdissä henkilökohtainen kontakti on aina parempi, laajempilevikkisissä kontaktin hyöty on pienempi kun yksittäisten toimittajien vaikutusvalta julkaisuun vähenee Lähetetään toimituksen frontdeskiin, esim. josta vuoron uutispäällikkö valitsee sopivia uutisaiheita, kaikki lähetetyt tiedotteet käsitellään, vain sopivat saavat vastakaikua Kirjoitetaan sähköpostin viestikenttään, ei liitteenä, jos lähetetään kuvia, täytyy olla varma niiden julkaisuoikeuksista

9 TIEDOTTEESTA UUTISEKSI (4/4) Lehdistötiedote Tiedotteen otsikko (jutun otsikko) Ensimmäinen kappale on tiiviste koko asian sisällöstä (usein se osa joka menee suoraan julkaisuun pienemmissä medioissa) Toinen kappale lisää tietoa, kolmas vielä lisää, jne. Tiedotetta on pystyttävä typistämään perästä, ole siis tarkka että sisällytät kaiken tärkeimmän jo ensimmäiseen kappaleeseen 1000 merkkiä on yleensä maksimipituus, pidemmät jutut toimittajat kirjoittavat itse Pienemmissä medioissa tiedote menee monesti suoraan julkaisuun, joko sellaisenaan tai muokattuna, ole tarkka, koska kirjoittamasi virheet monesti päätyvät sellaisenaan julkaisuun

10 VALOKUVIIN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ (1/2) Periaatteet: ei käytetä toisten omia, kysy lupa kuvattavalta Vastoin tahtoa saa kuvata: julkinen henkilö julkista tehtävää suorittaessaan (missä rajaviiva?) Kotirauha on ehdoton: asunnot ja niiden piha-alueet, hotellihuoneet, vanhainkodit, asuntovaunut jne. nukkumiseen tarkoitetut paikat Julkiset paikat ja esim. auto ei kuulu kotirauhan piiriin tapahtumissa saa kuvata, jos tapahtuman järjestäjä ei ole sitä kieltänyt - pääsymaksu ei muuta tilannetta - kysy kuitenkin lupa Kuvan käyttökohde määrittelee sen onko joka tapauksessa kysyttävä käyttölupa: mainonnan ja markkinoinnin yhteydessä on kysyttävä tiedotuskäytössä yleensä ei muitakin vaikuttavia tekijöitä on: esim. kansikuva vs. ilmaisjulkaisun pieni sisäsivun kuva

11 VALOKUVIIN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ (2/2) Tekijänoikeudet: Kuuluvat sille, joka kuvan on ottanut, ei esim. yhdistykselle Taloudellisen tekijänoikeuden omistaja voi myydä tai luovuttaa muiden käyttöön, mutta moraalinen oikeus säilyy, esim. kuvaajan nimi on laitettava kuvan yhteyteen hänen halutessaan Kaikki muutokset, mm. digitaalinen editointi on kiellettyä, jos siitä ei ole erikseen sovittu, myös kopioiden ottaminen Sovi aina kuvaajan kanssa ja kirjoita se myös ylös!

12 SOSIAALINEN MEDIA (1/2) Sosiaalinen media ei ole vain yksi tietty työkalu, vaan joukko erilaisia verkkopalveluita, jotka toimivat käyttäjien sosiaalisen verkoston apuvälineinä Esim. twitter-blogit-facebook-youtube-flickr joissa yksi aihe leviää ja sitä syvennetään videoilla, kuvilla, teksteillä, yms. Jos yhdistys päättää hyödyntää sosiaalista mediaa, on luotava läsnäolo ja verkosto, ei vain perustettava tiliä ja odottaa mitä tapahtuu... Erilaisia asioita varten on käytettävä erilaisia työkaluja, on kuitenkin tärkeää että viestinnän ydin on jossain tietyssä palvelussa, tai yhdistyksen omilla kotisivuilla Onko oikein käyttää toimijoiden henkilökohtaisia verkostoja? Osallistuminen on oltava aina vapaaehtoista, jo käyttäjien yksityisyydensuojan takia, yhdistyksen käyttämien palveluiden on hyvä olla avoimia

13 SOSIAALINEN MEDIA (2/2) Yleisimpiä sosiaalisen median työkaluja: Sovelluksia Käyttäjämäärät Facebook (suurin) 850+ miljoonaa Twitter (arvostettu mikroblogisivu) 400+ miljoonaa Habbo (suomalainen, nuorille) 230+ miljoonaa Google+ (kasvava) 100+ miljoonaa MySpace (kuihtumassa) enää n. 30 miljoonaa Skype (pikaviestin) 200+ miljoonaa LinkedIn (business-orientoitunut) 100+ miljoonaa Badoo 120+ miljoonaa Bebo (musiikkia ja videoita) 120+ miljoonaa Youtube (videoita, yhteisöliitäntöjä) ~500+ miljoonaa

14 YHDISTYKSEN ULKOISEN (VERKKO)VIESTINNÄN KENTTÄ

15 KYLÄSIVUT VIESTINNÄN VÄLINEENÄ Kyläsivujen viestinnällinen arvo perustuu sisältöön Sivustot toimivat myös toiminnan arkistona muu viestintä tuottaa liikennettä sivuille, se on paikka josta tarkistaa mitä, milloin, missä, jne. Mitä haluamme tuoda julki? Mikälainen yhdistys olemme? Nimi, logo, muut imagoa julki tuovat asiat, mm. julkaisujen tyyli. Apuvälineinä: tekstiä, kertomuksia, kuvia, karttoja, video- tai audioesittelyitä, tietoja ja hinnastoja, jne

16 SIVUJEN VISUAALINEN ILME

17 KYLÄSIVUT VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN VÄLINEENÄ Kyläsivumme toimivat hyvin, mutta mistä sinne saadaan kävijöitä?

18 MUITA VIESTINNÄN KEINOJA Sähköpostiviestintä viestinnän keinona Voidaan olettaa että kaikilla on mahdollisuus käyttää sähköpostia Jos yhdistyksellä ei ole kotisivuja ja sähköpostiosoitetta, sitä ei ulkopuolisten silmin ole olemassa Ei koskaan osoitteita julki, jos ei ole erikseen kysytty lupaa Ei koskaan osoitteita julki, jos ei ole erikseen kysytty lupaa siihen, käsittää myös sisäisten sähköpostilistojen ja vastaavien kautta lähetetyt viestit ja viestien osoitekentät Sähköpostiviestintä on kuitenkin hyvä ja halpa viestinnän keino, mutta muista pärstäkerroin, eli suuri osa viestin ymmärtämisestä tulee nonverbaalisesta viestinnästä, kirjoitettaessa asia kärjistyy ja väärinymmärtämisen vaara on suurempi, ongelma on myös muissa verkkoviestinnän välineissä, kuten keskustelupalstoilla

19 MUITA VIESTINNÄN KEINOJA Jäsenlehti Tutkitusti hyvä keino sisäisen viestinnän avuksi, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, mahdollistaa monipuolisen viestinnän ja suurienkin kokonaisuuksien tiedottamisen Ei saa olla kuitenkaan pääasiallinen tietolähde, vaan toimii taustoittavana tiedonsaantivälineenä Ongelmana on työn määrä, lehden tulee näyttää ammattimaisesti toimitetulta, että se päätyy luettavaksi Pienille yhdistyksille resurssien tarve on liian suuri Muista jäsenlehtien painamisen verohelpoitukset Muista kuitenkin että jäsenlehtien myynti muille kuin varsinaisille jäsenille on elinkeinotoimintaa ja siitä verotetaan tuloverotuksessa

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Eteläpohjalaiset Kylät ry. TIETOA JA TAITOA MAASEUDUN YHDISTYKSILLE

Eteläpohjalaiset Kylät ry. TIETOA JA TAITOA MAASEUDUN YHDISTYKSILLE Eteläpohjalaiset Kylät ry. TIETOA JA TAITOA MAASEUDUN YHDISTYKSILLE Ohjelma: YHDISTYSTEN KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media Miksi? Millä välineillä? Hyötyjä ja haittoja Kotisivut Vaihtoehdot

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Viestintäohjeita Porvoon kaupunki

Viestintäohjeita Porvoon kaupunki Viestintäohjeita Porvoon kaupunki Kokoustiedottamisen ohje Mediaviestinnän ohje Malli viestintäsuunnitelmalle Kriisiviestinnän periaatteet Poikkeusolojen tiedotussunnitelma KOKOUSTIEDOTTAMISEN OHJE Kuntalaki

Lisätiedot

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin Hankeviestinnän opas Laatua EMOTR -hankkeisiin HANKE- VIESTINNÄN OPAS Laatua EMOTR -hankkeisiin Sisällysluettelo Johdanto 1. Mitä viestintä, yhteisöviestintä ja tiedotus ovat? 2. Miksi hankkeesta tiedotetaan

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Auli Lepistö, 050 531 5093 Digiteekki Oy Säkylä Lännen kyläyhdistys 1 Sisältö Mitä on sosiaalinen media Sosiaalisen median työkaluja

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11)

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: Kolme välilehteä: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus

Lisätiedot

Jalkapalloseura FC Hertta Strategia sosiaaliseen mediaan

Jalkapalloseura FC Hertta Strategia sosiaaliseen mediaan Jalkapalloseura FC Hertta Strategia sosiaaliseen mediaan Ohjeistus seuran sosiaalisen median toimintaan Jalkapalloseura FC Hertta ry Huhtikuu 201 Versio 1.0 2 Mitä sosiaalinen media on FC Hertalle? Sanastoa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma. Ville Miettinen / Jussi Front 2015

Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma. Ville Miettinen / Jussi Front 2015 + Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma Ville Miettinen / Jussi Front 2015 + Perusteita yrityksen sosiaalisessa mediassa mukana ololle Sosiaalinen media tarjoaa periaatteessa ilmaiseksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot