Käyttöohje Astianpesukone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Astianpesukone"

Transkriptio

1 Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr

2 2

3 Sisältö Koneen kuvaus... 6 Koneen osat... 6 Ohjaustaulu... 7 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 8 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Vanhan koneen käytöstä poistaminen Säästövihjeitä Ensimmäinen käyttökerta Luukun avaaminen Luukun sulkeminen Lapsilukko Vedenpehmennin Vedenkovuuden tarkistaminen ja säätäminen Ensimmäistä käyttökertaa varten tarvitset: Astianpesukonesuola Suolasäiliön täyttäminen Suolasäiliön täyttöilmoitus Kirkaste Kirkastesäiliön täyttö Kirkastesäiliön täyttöilmoitus Huuhtelukirkasteen annostimen säätö Astioiden asetteluohjeita Kun asetat astioita astianpesukoneeseen Yläkori Yläkorin säätäminen Alakori Ruokailuvälineet Ruokailuvälinelaatikko Esimerkkejä astioiden asettelusta Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinelaatikko Käyttö Pesuaine Pesuaineen annostus Käynnistys Valitse ohjelma Käynnistä ohjelma Ajan näyttö Energiansäästö

4 Sisältö Ohjelman päättyminen Koneen kytkeminen pois päältä Koneen tyhjentäminen Ohjelman keskeyttäminen Ohjelman vaihtaminen Lisätoiminnot Lyhyt Pesuainetunnistin Täyttöilmoitusten kytkeminen pois päältä Ajastin Mukauta Automatic Muisti Valmiustilan optimointi Tehdasasetukset Ohjelman valinta Puhdistus ja hoito Pesualtaan puhdistus Luukun tiivisteiden ja luukun puhdistus Astianpesukoneen etulevyn puhdistus Pesualtaan siivilöiden tarkistaminen Siivilöiden puhdistus Suihkuvarsien puhdistus Mitä tehdä, jos Tekniset häiriöt Häiriö veden tulossa Häiriö vedenpoistossa Yleisiä häiriötilanteita Epätavalliset äänet Epätyydyttävä pesutulos Häiriöiden korjaaminen Tulovesisihdin puhdistus Poistopumpun ja takaiskuventtiilin puhdistus Miele-huolto Korjaukset Takuuaika ja takuuehdot Vertailutestien tekijöille Erikseen ostettavat lisävarusteet

5 Sisältö Sähköliitäntä Vesiliitännät Mielen vesiturvajärjestelmä Tulovesiliitäntä Poistovesiliitäntä Tekniset tiedot

6 Koneen kuvaus Koneen osat a Ylin suihkuvarsi (ei kuvassa) b Ruokailuvälinelaatikko (ei kaikissa malleissa) c Yläkori d Keskimmäinen suihkuvarsi e Ilmantuloaukko kuivausta varten (ei kaikissa malleissa) f Alin suihkuvarsi g Siivilät h Arvokilpi i Huuhtelukirkastesäiliö j Kaksilokeroinen pesuainekotelo k Astianpesukonesuolasäiliö 6

7 Koneen kuvaus Ohjaustaulu a Valittavat ohjelmat b Ajan näyttö c Tarkistusmerkkivalot d Käynnistyspainike Start ja merkkivalo e Lisätoimintopainike (Lyhyt) ja merkkivalo f Ajastinpainike ja merkkivalo g Ohjelmanvalintapainike h Virtakytkin (päälle/pois päältä) 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä astianpesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue astianpesukoneen asennuskaavio ja käyttöohje huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Ne antavat sinulle tärkeitä tietoja astianpesukoneen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi vahingoittumisen. Säilytä asennuskaavio ja käyttöohje vastaisen varalle! Jos luovutat astianpesukoneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttö- ja asennusohjeet koneen mukana. Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 8

9 Määräystenmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä astianpesukone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Tätä astianpesukonetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain kotitalouksissa käytettävien astioiden pesemiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään astianpesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä koneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä astianpesukonetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten astianpesukonetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita astianpesukoneen käyttöön saattaa liittyä. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kotonasi on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla astianpesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten konetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita astianpesukoneen väärä käyttö voi aiheuttaa. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa astianpesukonetta ilman valvontaa. Valvo lapsia, jotka oleskelevat koneen läheisyydessä. Älä anna pienten lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Lapset voivat vahingossa esim. sulkea itsensä astianpesukoneen sisään! Kun luukun automaattinen avaustoiminto (ei kaikissa malleissa) on käytössä, pidä pikkulapset loitolla luukun avautumisalueelta. Jos avausmekanismiin sattuisi tulemaan vikaa, mikä sinänsä on erittäin epätodennäköistä, tästä saattaisi syntyä loukkaantumisvaara. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. Estä lapsia pääsemästä kosketuksiin astianpesuaineen kanssa! Astianpesuaineet ovat syövyttäviä ja tukehduttavia suuhun ja nieluun joutuessaan. Pidä lapset loitolla myös konetta tyhjentäessäsi, sillä pesuainelokeroihin on voinut jäädä pesuainetta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsesi on pannut suuhunsa astianpesuainetta. 10

11 Tekninen turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Koneen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa asiattomista korjauksista aiheutuneista vahingoista. Vahingoittunut astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista kone näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota vahingoittunutta astianpesukonetta käyttöön. Astianpesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun kone on liitetty määräysten mukaiseen suojamaadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on ehdottoman tärkeä. Pyydä tarvittaessa sähköasentajaa tarkistamaan maadoitus. Miele ei vastaa vahingoista (esim. sähköiskuista), jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Astianpesukoneen luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan silloin, kun kone on liitetty julkiseen sähköverkkoon. Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan suojakoskettimella varustetun 3-napaisen pistotulpan kautta (ei kiinteää liitäntää). Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi astianpesukoneen asentamisen jälkeen. Astianpesukoneen taakse ei saa jäädä minkään muun sähkölaitteen pistorasialiitäntää, sillä työtason alle sijoitetun koneen taakse jää hyvin vähän tilaa ja pistotulppaan kiinni ottaessaan kone voi aiheuttaa pistorasian ylikuumenemisen (tulipalon vaara). Astianpesukonetta ei saa asentaa keittotason alle. Keittotasosta säteilevä lämpö voi vahingoittaa astianpesukonetta. Samasta syystä astianpesukonetta ei saa asentaa puulieden, kamiinan tai muun vastaavan lämmönlähteen viereen (poikkeuksena tavanomaiset kodinkoneet). 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Ennen kuin kytket astianpesukoneen sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että koneen arvokilvessä ilmoitettu jännite, taajuus ja sulakekoko vastaavat sähköverkon tietoja. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan. Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon vasta kun kaikki asennus- ja liitäntätyöt on tehty, mukaan lukien luukun jousituksen säätö. Astianpesukonetta saa käyttää vain, kun luukun avausmekanismi toimii moitteettomasti. Muussa tapauksessa luukun automaattinen avaustoiminto (ei kaikissa malleissa) saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Luukun avausmekanismi toimii moitteettomasti, kun seuraavat säädöt ovat kunnossa: Luukun jousitus on säädettävä samanlaiseksi molemmilta puolilta. Jousitus on säädetty oikein, kun puoliksi avattu luukku (avauskulma noin 45 ) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta irti. Lisäksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista. Luukun lukituskiskot painuvat takaisin sisään, kun avaat luukun kuivausvaiheen jälkeen. Älä liitä astianpesukonetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus vaarannu (palovaara). Tätä astianpesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Älä sijoita astianpesukonetta tilaan, jossa se on alttiina jäätymiselle. Astianpesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden jäätyessä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa koneen elektronisiin toimintoihin. Käytä astianpesukonetta vain, jos on liitetty täysin ilmattomaan vesijohtoverkkoon, jotta vältyt astianpesukoneen vahingoittumiselta. 12

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä upota vesiturvajärjestelmän muovikoteloa veteen, sillä siinä on sähköisiä osia! Vesiturvajärjestelmään kuuluvassa tulovesiletkussa on sähköä johtavia osia. Älä koskaan katkaise letkua, esimerkiksi lyhentääksesi sitä. Mielen vesiturvajärjestelmä (Miele Waterproof System) on varma suoja vesivahinkoja vastaan, mikäli noudatat seuraavia ohjeita: tee liitännät asianmukaisesti, tarkista säännöllisesti astianpesukoneen kunto ja vaihda kuluneet osat uusiin, sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Vesiturvajärjestelmä toimii myös silloin, kun itse astianpesukone on pois päältä. Astianpesukoneen on kuitenkin oltava liitettynä sähköverkkoon. Vesijohtoveden paineen on oltava väliltä kpa (0,3-10 bar). Viallinen astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi! Ota viallinen kone heti pois käytöstä ja käänny Miele-huollon puoleen. Astianpesukoneen takuu raukeaa, jos konetta korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Asennus-, huolto- ja korjaustöiden aikana astianpesukoneen on oltava irrotettuna sähköverkosta (kytke astianpesukone pois päältä ja vedä sitten pistotulppa pistorasiasta). Jos astianpesukoneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan samanlaiseen erikoisliitäntäjohtoon (saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu Miele-huoltoliike. 13

14 Tärkeitä turvallisuusohjeita Asianmukainen asennus Noudata astianpesukoneen asennus- ja liitäntätöissä aina koneen mukana toimitettua asennuskaaviota. Ole varovainen astianpesukonetta asentaessasi. Jotkin metalliset osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen ja viiltohaavan vaaran. Käytä siksi suojakäsineitä. Astianpesukone on asennettava vaakasuoraan, jotta se voisi toimia moitteettomasti. Työtason alle sijoitettava ja kalusteisiin integroitava astianpesukone on asennettava yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin. Näin kone ei pääse liikkumaan. Jos haluat muuntaa vapaasti sijoitettavan astianpesukoneen työtason alle sijoitettavaksi ja poistat tätä varten koneen jalustalistan, sinun on asennettava sen tilalle työtason alle sijoitettavan koneen jalustalista. Käytä tätä varten suunniteltua asennussarjaa. Muussa tapauksessa voit loukata itsesi jalustasta esiin työntyviin metalliosiin! Luukun jousitus on säädettävä samanlaiseksi molemmilta puolilta. Jousitus on säädetty oikein, kun puoliksi avattu luukku (avauskulma noin 45 ) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta irti. Lisäksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista. Astianpesukonetta saa käyttää vain, kun luukun jousitus on säädetty asianmukaisesti. 14

15 Asianmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä missään tapauksessa käytä liuottimia astioiden pesuun, sillä liuottimet ovat herkästi räjähtäviä! Kun käytät jauhemaista koneastianpesuainetta, varo ettet hengitä tai niele aineesta syntyvää pölyä! Astianpesuaine on syövyttävää ja tukehduttavaa suuhun ja nieluun joutuessaan. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos olet niellyt tai hengittänyt koneastianpesuainetta. Avoin astianpesukoneen luukku aiheuttaa loukkaantumis- ja kompastumisvaaran. Älä siksi pidä luukkua turhaan auki. Älä astu äläkä istu avatun luukun päälle, sillä astianpesukone voi kaatua tai luukku mennä rikki. Voit loukata itsesi tai vahingoittaa astianpesukonetta. Astiat voivat olla erittäin kuumia heti pesuohjelman päätyttyä! Anna siksi astioiden jäähtyä koneessa niin kauan, etteivät ne enää tunnu kuumilta. Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita ja huuhtelukirkasteita. Älä käytä tavallista käsiastianpesuainetta! Älä käytä suurtalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitettuja astianpesuaineita, sillä materiaalit voivat vahingoittua. Tällaiset pesuaineet voivat myös aiheuttaa voimakkaan kemiallisen reaktion (ns. räjähdyskaasureaktion). Älä missään tapauksessa kaada huuhtelukirkastesäiliöön astianpesuainetta (edes nestemäistä), sillä se rikkoo kirkasteen annostimen käyttökelvottomaksi! Älä missään tapauksessa kaada astianpesukonesuolan säiliöön astianpesuainetta (edes nestemäistä), sillä se rikkoo vedenpehmentimen käyttökelvottomaksi! 15

16 Tärkeitä turvallisuusohjeita Käytä astianpesukonesuolana mahdollisimman puhdasta, joditonta suolaa tai puhdasta astianpesukonesuolaa. Muut suolalaadut voivat sisältää veteen liukenemattomia osia, jotka heikentävät vedenpehmentimen toimintaa. Malleissa, joissa on ruokailuvälinekori, ruokailuvälineet kannattaa asettaa koriin turvallisuuden vuoksi teräosa alaspäin. Ylöspäin asetetut veitsenterät ja haarukanpiikit voivat aiheuttaa loukkaantumisen vaaran. Toisaalta ruokailuvälineet puhdistuvat ja kuivuvat paremmin, kun asetat ne koriin teräosa ylöspäin. Älä pese astianpesukoneessa lämpöarkoja muoviastioita, kuten kertakäyttöisiä astioita tai ruokailuvälineitä. Kuumuutta kestämättömästä muovista valmistetut astiat voivat menettää muotonsa. Jos käytät lisätoimintoa FlexiTimer/Ajastin (ei kaikissa malleissa), tarkista että pesuainelokero on kuiva ennen kuin laitat siihen pesuainetta. Kuivaa lokero tarvittaessa. Pesuaine voi paakkuuntua kosteaan pesuainelokeroon eikä se huuhtoudu kokonaan ohjelman aikana. Tarkista astianpesukoneen enimmäistäyttömäärä kappaleesta "Tekniset tiedot". Lisävarusteet Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/tai tuotevastuu raukeavat. Astianpesukoneen käytöstä poistaminen Riko luukun salpalaite, jotteivät koneella mahdollisesti leikkivät lapset joutuisi vahingossa teljetyiksi koneen sisään. Irrota tai riko luukun lukkopesä. 16

17 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa astianpesukonetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Pakkauksessa on käytetty seuraavia materiaaleja: Kuljetuspakkaus: aaltopahvi, 100 % kierrätysmateriaalia, vaihtoehtoisesti: kutistekalvo, polyeteeniä (PE) muoviset kiristysnauhat, polypropeenia (PP) Sisäpakkaus: solupolystyreeni (EPS), johon ei ole lisätty klooria eikä fluoria alusta, kannen suojakehys ja tukilistat talousmetsistä kaadettua käsittelemätöntä puuta suojakalvo, polyeteeniä (PE) Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan koneen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä koneiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia koneita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja koneen toimittajalta. Muista pitää kone poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet sen keräyspisteeseen. Kaikki koneen muoviosat on merkitty kansainvälisten normien mukaisin lyhentein. Siten vanhojen koneiden muoviosat voidaan erottaa toisistaan ja kierrättää kullekin muovilaadulle sopivalla tavalla. 17

18 Pidä huolta ympäristöstäsi Säästövihjeitä Tämä astianpesukone on suunniteltu kuluttamaan mahdollisimman vähän vettä ja energiaa. Kun noudatat seuraavia ohjeita, peset astiat vieläkin taloudellisemmin: Taloudellisimmin käytät astianpesukonettasi, kun täytät siihen enimmäistäyttömäärän verran astioita. Älä kuitenkaan täytä konetta liiaksi. Valitse pesuohjelma pestävien astioiden laadun ja likaisuuden mukaan. Käytä ECO-ohjelmaa, jos sellainen on, sillä se on energiataloudellisesti tehokkain ohjelma. Tämä ohjelma on energian- ja vedenkulutukseltaan taloudellisin, kun käytät sitä normaalilikaisten astioiden pesemiseen. Noudata pesuainepakkauksen annostusohjeita. Jos astiakorit ovat vain puoliksi täynnä: kun käytät jauhemaisia tai nestemäisiä pesuaineita, vähennä pesuainepakkauksen ilmoittamaa pesuainemäärää noin 1 / 3. Voit liittää astianpesukoneen lämminvesiliitäntään. Erityisen taloudellista lämminvesiliitännän käyttö on silloin, kun talosi vesi lämmitetään puu-, maalämpö- tai aurinkoenergian avulla. Jos talosi vesi lämmitetään sähkön avulla, suosittelemme kuitenkin astianpesukoneen liittämistä kylmään veteen. 18

19 Ensimmäinen käyttökerta Luukun avaaminen Luukun sulkeminen Työnnä astiakorit perille pesutilaan. Paina luukkua, kunnes se napsahtaa kiinni. Puristuksiin jäämisen vaara! Älä työnnä sormiasi luukun sulkeutumisalueelle. Tartu luukun kahvaan ja avaa luukku vetämällä kahvasta. Jos avaat luukun ohjelman aikana, kone keskeyttää ohjelman automaattisesti. Lapsilukko Kun haluat estää lapsia avaamasta astianpesukoneen luukkua, käytä luukun lapsilukkoa. Pesutilassa oleva vesi ja sen muodostama höyry voivat olla polttavan kuumia! Avaa siksi luukku hyvin varovasti, jos sinun yleensä on pakko avata se kesken ohjelman. Lukitse luukku työntämällä luukun kahvan alapuolella olevaa työnnintä oikealle. Avaa luukun lukitus työntämällä työnnintä vasemmalle. 19

20 Ensimmäinen käyttökerta Vedenpehmennin Parhaan mahdollisen pesutuloksen saamiseksi kone tarvitsee pehmeää (vähäkalkkista) vettä. Jos vesi on kovaa, astioihin ja astianpesukoneen sisäseiniin alkaa kertyä valkoisia kalkkikertymiä. Jos vesijohtoveden kovuus ylittää 4 dh (0,7 mmol/l), vettä on pehmennettävä. Astianpesukoneen vedenpehmennin tekee tämän automaattisesti. Vedenpehmennin pystyy pehmentämään vettä, joka on kovuusasteeltaan enintään 70 dh (12,6 mmol/l). Toimiakseen moitteettomasti vedenpehmennin tarvitsee astianpesukonesuolaa. Jos käytät valmiiksi suolaa sisältäviä yhdistelmäpesuaineita ja jos vedenkovuus on samalla riittävän alhainen (< 21 dh), sinun ei tarvitse käyttää astianpesukonesuolaa (ks. kappaletta "Käyttö, Pesuaine"). Astianpesukoneen vedenpehmennin on ohjelmoitava vastaamaan tarkasti vesijohtoveden kovuusastetta. Vedenkovuuden saat tietää paikkakuntasi vesilaitokselta. Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee (esim dh), säädä vedenpehmennin toimimaan aina suurimman kovuusasteen mukaan (tässä esimerkissä 15 dh). Säädetty vedenkovuus on hyvä pitää muistissa myöhempiä huoltotarpeita varten. Kirjoita siksi säätämäsi vesijohtoveden kovuusaste tähän: dh Vedenkovuudeksi on ohjelmoitu valmiiksi tehtaalla 15 dh (2,7 mmol/l). Jos tämä vastaa oman vesijohtovetesi kovuutta, sinun ei tarvitse lukea asiasta tätä enempää. Jos tämä lukema ei vastaa oman vesijohtovetesi kovuutta, sinun on säädettävä vedenpehmennin oikeaa vedenkovuutta varten. 20

21 Ensimmäinen käyttökerta Vedenkovuuden tarkistaminen ja säätäminen Kytke astianpesukone pois päältä painamalla virtakytkintä, jos kone on vielä päällä. Pidä painiketta Start painettuna ja kytke samanaikaisesti astianpesukone päälle virtakytkimellä. Pidä vielä painiketta Start painettuna vähintään neljän sekunnin ajan, kunnes merkkivalo Start syttyy. Jos näin ei käy, aloita uudelleen alusta. Paina kaksi kertaa painiketta. Merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa lyhyesti jaksoittain. Asetettu arvo näkyy peräkkäisinä numeroina ajan näyttöruudussa kirjaimen jälkeen (ks. taulukkoa). Ajan näyttöruudussa vilkkuu nyt kirjaimia ja numeroita seuraavassa järjestyksessä:. Vedenkovuudeksi on tällöin ohjelmoitu 15 dh (tehdasasetus). Valitse painikkeella Start lukema. joka vastaa käyttämäsi veden kovuutta. Jokaisella painikkeen painalluksella siirryt yhdeltä kovuustasolta toiselle. Kun olet saavuttanut ylimmän kovuustason, tasot alkavat uudelleen alusta. Asetus tallentuu heti laitteen muistiin. Kytke astianpesukone pois päältä painamalla virtakytkintä. 21

22 Ensimmäinen käyttökerta dh mmol/l f Ajan näyttö 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dh mmol/l f Ajan näyttö 21 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,6-8, ,2-10, ,9-12,

23 Ensimmäinen käyttökerta Ensimmäistä käyttökertaa varten tarvitset: noin 1 l vettä, noin 1 kg astianpesukonesuolaa, koneelliseen astianpesuun tarkoitettua astianpesuainetta, huuhtelukirkastetta. Jokaisen astianpesukoneen toiminta testataan ennen tehtaalta lähtemistä. Koneessa olevat vesijäämät ovat peräisin testikäytöstä eivätkä ne merkitse sitä, että kone olisi ollut käytössä aiemmin. Astianpesukonesuola Parhaan mahdollisen pesutuloksen saamiseksi kone tarvitsee pehmeää (vähäkalkkista) vettä. Jos vesi on kovaa, astioihin ja astianpesukoneen sisäseiniin alkaa kertyä valkoisia kalkkikertymiä. Jos vesijohtoveden kovuus ylittää 4 dh (0,7 mmol/l), vettä on pehmennettävä. Astianpesukoneen vedenpehmennin tekee tämän automaattisesti. Vedenpehmennin pystyy pehmentämään vettä, joka on kovuusasteeltaan enintään 70 dh (12,6 mmol/l). Toimiakseen moitteettomasti vedenpehmennin tarvitsee astianpesukonesuolaa. Jos käytät valmiiksi suolaa sisältäviä yhdistelmäpesuaineita ja jos vedenkovuus on samalla riittävän alhainen (< 21 dh), sinun ei tarvitse käyttää astianpesukonesuolaa (ks. kappaletta "Käyttö, Pesuaine"). Jos veden kovuus on jatkuvasti alle 5 dh (= 0,9 mmol/l), suolasäiliöön ei tarvitse laittaa suolaa. Suolasäiliön täyttöilmoitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Astianpesuaine rikkoo vedenpehmentimen käyttökelvottomaksi. Älä missään tapauksessa kaada suolasäiliöön astianpesuainetta (edes nestemäistä). Käytä mieluiten mahdollisimman karkearakeista astianpesukonesuolaa. Muut suolalaadut voivat sisältää veteen liukenemattomia osasia, jotka heikentävät vedenpehmentimen toimintaa. 23

24 Ensimmäinen käyttökerta Suolasäiliön täyttäminen Tärkeää! Ennen ensimmäistä täyttökertaa suolasäiliöön on kaadettava noin 1 l vettä, jotta suola voisi liueta. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen säiliössä on aina tarpeeksi vettä. Ota alakori pois astianpesukoneesta ja kierrä pesualtaan pohjassa oleva suolasäiliön kansi auki. Aina kun avaat suolasäiliön kannen, säiliöstä pursuaa vettä tai suolaliuosta. Avaa siksi suolasäiliö vain silloin, kun haluat lisätä säiliöön suolaa. Kaada suolasäiliöön ensin noin 1 l vettä. Aseta täyttösuppilo suolasäiliön aukkoon ja täytä säiliö suolalla. Säiliöön mahtuu käytettävän suolalaadun mukaan noin 1 kg. Puhdista suolasäiliön kierteet ylipursunneesta suolaliuoksesta ja sulje suolasäiliön kansi tiukasti. Käynnistä aina säiliön täyttämisen jälkeen ohjelma Pika ilman pestäviä astioita ja valitse lisätoiminto Lyhyt. Näin ylipursunnut suolaliuos liukenee veteen ja huuhtoutuu pois. 24

25 Ensimmäinen käyttökerta Suolasäiliön täyttöilmoitus Kun ohjaustaulun merkkivalo Astianpesukonesuola syttyy, suolasäiliöön on lisättävä suolaa. Korroosion vaara! Käynnistä aina säiliön täyttämisen jälkeen ohjelma Pika ilman pestäviä astioita ja valitse lisätoiminto Lyhyt. Näin ylipursunnut suolaliuos liukenee veteen ja huuhtoutuu pois. Suolasäiliön täyttöilmoitus voi näkyä vielä hetken myös säiliön täyttämisen jälkeen. Täyttöilmoitus sammuu, kun suolasäiliöön on muodostunut tarpeeksi voimakas suolaliuos. Suolasäiliön täyttöilmoitus ei ole toiminnassa, jos olet ohjelmoinut astianpesukoneen vedenkovuudeksi alle 5 dh (=0,9 mmol/l). Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta ja astianpesukonesuolaa, näitä aineita sisältäviä säiliöitä ei tarvitse täyttää, mutta niiden täyttöilmoitukset tulevat jatkuvasti näkyviin. Jos ne häiritsevät, voit poistaa ne käytöstä (ks. kappaletta "Lisätoiminnot, Täyttöilmoitusten kytkeminen pois päältä"). Muista kuitenkin: jos lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön, sinun on täytettävä kirkaste- ja suolasäiliö entiseen tapaan ja otettava säiliöiden täyttöilmoitukset takaisin käyttöön. 25

26 Ensimmäinen käyttökerta Kirkaste Huuhtelukirkasteen ansiosta vesi valuu astioista tasaisesti pois ja astiat kuivuvat niin, ettei niihin jää vesitahroja. Kun täytät kirkastesäiliön kirkasteella, automaattinen annostin annostelee valitsemasi määrän kirkastetta viimeiseen huuhteluveteen. Jos käytät pelkästään yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta, sinun ei tarvitse täyttää kirkastesäiliötä. Kirkastesäiliön täyttö Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin tarkoitettuja huuhtelukirkasteita. Älä koskaan kaada huuhtelukirkastesäiliöön nestemäistä astianpesuainetta tai tavallista käsiastianpesuainetta. Pesuaineet rikkovat huuhtelukirkastesäiliön käyttökelvottomaksi! Huuhtelukirkasteen sijaan voit käyttää myös kotitalousetikkaa, jonka happopitoisuus on enintään 5 % tai nestemäistä sitruunahappoa, jonka happopitoisuus on enintään 10 %. Tällöin astiat jäävät kuitenkin tavallista kosteammiksi ja niihin voi tulla vesitahroja. Paina kirkastesäiliön aukaisinta nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes säiliön kansi avautuu. Älä koskaan käytä etikkaa, joka sisältää enemmän kuin 5 % happoa (esim. 25-prosenttinen etikkaesanssi), sillä se voi vahingoittaa astianpesukonetta. 26

27 Ensimmäinen käyttökerta Kirkastesäiliön täyttöilmoitus Kun tarkistusmerkkivalo Huuhtelukirkaste syttyy, säiliössä oleva kirkastemäärä riittää vielä 2-3 huuhtelukertaan. Täytä kirkastesäiliö ajoissa. Kaada säiliöön kirkastetta vain siihen saakka, kun ainetta alkaa näkyä täyttöaukossa. Kirkastesäiliöön mahtuu noin 110 ml. Sulje kirkastesäiliön kansi kunnes se selvästi napsahtaa kiinni. Muuten säiliöön voi päästä vettä pesun aikana. Pyyhi yliroiskunut kirkaste tarkoin pois, jottei se muodosta vaahtoa seuraavan pesukerran aikana. Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta ja astianpesukonesuolaa, näitä aineita sisältäviä säiliöitä ei tarvitse täyttää, mutta niiden täyttöilmoitukset tulevat jatkuvasti näkyviin. Jos ne häiritsevät, voit poistaa ne käytöstä (ks. kappaletta "Lisätoiminnot, Täyttöilmoitusten kytkeminen pois päältä"). Muista kuitenkin: jos lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön, sinun on täytettävä kirkaste- ja suolasäiliö entiseen tapaan ja otettava säiliöiden täyttöilmoitukset takaisin käyttöön. 27

28 Ensimmäinen käyttökerta Huuhtelukirkasteen annostimen säätö Voit säätää annosteltavan huuhtelukirkasteen määrää saadaksesi parhaan mahdollisen huuhtelutuloksen. Voit säätää huuhtelukirkasteen määrää portaittain väliltä 0-6. Annostusmääräksi on säädetty valmiiksi tehtaalla 3. Tämä on suositeltu annostusmäärä. Annosteltu kirkasteen määrä voi olla säätämääsi määrää suurempi ohjelmassa Automatic (jos sellainen on), joka sopeuttaa ohjelman kulkua automaattisesti. Jos astioihin jää harmaita vesitahroja: säädä huuhtelukirkasteen määrää suuremmaksi. Jos astioihin jää juovia tai laikkuja: säädä huuhtelukirkasteen määrää pienemmäksi. Kytke astianpesukone pois päältä painamalla virtakytkintä, jos kone on vielä päällä. Pidä painiketta Start painettuna ja kytke samanaikaisesti astianpesukone päälle virtakytkimellä. Pidä vielä painiketta Start painettuna vähintään neljän sekunnin ajan, kunnes merkkivalo Start syttyy. Jos näin ei käy, aloita uudelleen alusta. Paina painiketta kolme kertaa. Merkkivalo vilkkuu kolme kertaa lyhyesti jaksoittain. Asetettu arvo näkyy numerona ajan näytössä kirjaimen jälkeen. Ajan näytössä vilkkuu kirjaimia ja numeroita seuraavassa järjestyksessä:. Huuhtelukirkasteen määräksi on tällöin ohjelmoitu 3 (tehdasasetus). Valitse painikkeella Start haluamasi lukema. Jokaisella painikkeen painalluksella siirryt lukemasta toiseen. Kun olet saavuttanut suurimman lukeman, lukemat alkavat uudelleen alusta. Asetus tallentuu heti laitteen muistiin. Kytke astianpesukone pois päältä virtakytkimestä. 28

29 Astioiden asetteluohjeita Kun asetat astioita astianpesukoneeseen Poista astioista suurimmat ruuantähteet. Astioita ei tarvitse esihuuhdella vedellä! Älä pese astianpesukoneessa astioita, joissa on tuhkaa, hiekkaa, vahaa, voitelurasvoja, väriaineita tai maaleja. Tällaiset aineet vahingoittavat astianpesukonetta. Voit sijoittaa astiat mihin tahansa osaan astiakoreja. Noudata kuitenkin seuraavia ohjeita: Tarkista etteivät astiat ja ruokailuvälineet ole sisäkkäin eivätkä peitä toisiaan. Asettele pestävät astiat siten, että vesi pääsee niihin joka puolelta - vain näin astiat puhdistuvat kunnolla! Tarkista että kaikki astiat pysyvät paikoillaan. Aseta kahvikupit, lasit, kulhot, kattilat jne. alassuin astiakoreihin. Korkeat, kapeat astiat tulee asettaa mahdollisimman keskelle koreja, koska näissä paikoissa vesisuihkut saavuttavat ne parhaiten. Aseta koverapohjaiset astiat mahdollisimman vinoon, jotta vesi pääsee valumaan pois pohjasta. Sijoita astiat siten, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti. Voit tarkistaa asian helposti pyöräyttämällä suihkuvarsia käsin ennen luukun sulkemista. Varo etteivät pienet astiat ja keittiövälineet pääse putoamaan alas astiakorien ritilöiden välistä. Aseta siksi pienet osat, esim. lasipurkkien kannet, ruokailuvälinetasolle tai ruokailuvälinekoriin (astianpesukonemallin mukaan). Jotkut ruokalajit, kuten porkkanat, tomaatit ja paprikat sisältävät luontaisesti värjääviä aineita. Mikäli näitä ruoka-aineita joutuu astianpesukoneeseen suuria määriä, ne voivat värjätä muoviastioita ja pesutilan muovisia osia. Värjäytymistä ei kuitenkaan ole mitään haittaa astioiden tai astianpesukoneen käytön kannalta. Myös hopeisten välineiden pesu voi värjätä muoviosia. 29

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje. Astianpesukone. fi-fi. Lue ehdottomasti käyttöohje ja asennuskaavio

Käyttöohje. Astianpesukone. fi-fi. Lue ehdottomasti käyttöohje ja asennuskaavio Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti käyttöohje ja asennuskaavio fi-fi ennen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja koneen käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen. M.-Nr.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG03 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Käyttöohje. Astianpesukone. fi-fi. Lue ehdottomasti käyttöohje ja asennuskaavio

Käyttöohje. Astianpesukone. fi-fi. Lue ehdottomasti käyttöohje ja asennuskaavio Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti käyttöohje ja asennuskaavio fi-fi ennen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja koneen käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen. M.-Nr.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Astianpesukone Käyttöokjeet Arvoisa asiakas, Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen astianpesukoneen asentamista ja sen ensimmäistä käyttöä. Nämä tiedot annetaan tapaturmariskien ja/tai

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

ASKO Astianpesukoneet

ASKO Astianpesukoneet ASKO Astianpesukoneet Täyttömäärä ja joustavuus maailman parhaimpia Tavoitteenamme on, että tuotteemme helpottavat arkea. Olemme sen vuoksi tehneet vuosien ajan kovaa työtä markkinoiden suurimpiin ja joustavimpiin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG05 M.-Nr. 09

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

. Astianpesuaine... 16. / Pesuohjelmataulukko... 19. 1 Koneen käyttö... 21

. Astianpesuaine... 16. / Pesuohjelmataulukko... 19. 1 Koneen käyttö... 21 SN SX fi Sisällysluettelo 8 Määräystenmukainen käyttö.. 4 ( Turvallisuusohjeita.......... 4 Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön....................... 4 Toimituksen yhteydessä........... 5 Asennuksen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT Suomi Käyttöohje Tämä yksinomaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suunniteltu astioiden pesuun. Erittäin tärkeää: Lue koko tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina painiketta P (useamman kerran), kunnes näytössä näkyy valitun ohjelman numero

Lisätiedot

Suurtalousastianpesukone G 8050 / G 8051

Suurtalousastianpesukone G 8050 / G 8051 Käyttöohje Suurtalousastianpesukone G 8050 / G 8051 Lue ehdottomasti käyttöohje ja asennuskaavio fi-fi ennen koneen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja koneen käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöohje. Astianpesukone

Käyttöohje. Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti mukana toimitettu asennus- ja käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. f M.-Nr.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2.9.2015 Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 4 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4 2. Laitteen

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön.

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. Käyttöohjeet Maidonvaahdotin 423008 FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. g SUOMI SUOMI g TURVAMÄÄRÄYKSET Perehdy huolellisesti

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA! ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI KÄYTTÖPANEELI POISTUU KÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI 30 SEKUNNIN KULUTTUA, JOS MITÄÄN

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina painiketta P (useamman kerran), kunnes näytössä näkyy valitun ohjelman numero

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Astioiden pesu... 15 Ylimääräiset toiminnot... 17 Huolto ja hoito... 17 Vianetsintä... 20 Soita huoltoon... 22. Kierrätysohjeita...

Astioiden pesu... 15 Ylimääräiset toiminnot... 17 Huolto ja hoito... 17 Vianetsintä... 20 Soita huoltoon... 22. Kierrätysohjeita... Sisältö Turvallisuusohjeita............. 4 Tutustuminen laitteeseen....... 5 Vedenpehmennin.............. 6 Erikoissuolan täyttö............ 7 Huuhtelukirkasteen täyttäminen. 8 Astiat........................

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

ELEKTRO HELIOS KS3719

ELEKTRO HELIOS KS3719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 käyttöoppaasta

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 27 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot