Käyttöohje Astianpesukone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Astianpesukone"

Transkriptio

1 Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr

2 2

3 Sisältö Koneen kuvaus... 6 Koneen osat... 6 Ohjaustaulu... 7 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 8 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Vanhan koneen käytöstä poistaminen Säästövihjeitä Ensimmäinen käyttökerta Luukun avaaminen Luukun sulkeminen Lapsilukko Vedenpehmennin Vedenkovuuden tarkistaminen ja säätäminen Ensimmäistä käyttökertaa varten tarvitset: Astianpesukonesuola Suolasäiliön täyttäminen Suolasäiliön täyttöilmoitus Kirkaste Kirkastesäiliön täyttö Kirkastesäiliön täyttöilmoitus Huuhtelukirkasteen annostimen säätö Astioiden asetteluohjeita Kun asetat astioita astianpesukoneeseen Yläkori Yläkorin säätäminen Alakori Ruokailuvälineet Ruokailuvälinelaatikko Esimerkkejä astioiden asettelusta Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinelaatikko Käyttö Pesuaine Pesuaineen annostus Käynnistys Valitse ohjelma Käynnistä ohjelma Ajan näyttö Energiansäästö

4 Sisältö Ohjelman päättyminen Koneen kytkeminen pois päältä Koneen tyhjentäminen Ohjelman keskeyttäminen Ohjelman vaihtaminen Lisätoiminnot Lyhyt Pesuainetunnistin Täyttöilmoitusten kytkeminen pois päältä Ajastin Mukauta Automatic Muisti Valmiustilan optimointi Tehdasasetukset Ohjelman valinta Puhdistus ja hoito Pesualtaan puhdistus Luukun tiivisteiden ja luukun puhdistus Astianpesukoneen etulevyn puhdistus Pesualtaan siivilöiden tarkistaminen Siivilöiden puhdistus Suihkuvarsien puhdistus Mitä tehdä, jos Tekniset häiriöt Häiriö veden tulossa Häiriö vedenpoistossa Yleisiä häiriötilanteita Epätavalliset äänet Epätyydyttävä pesutulos Häiriöiden korjaaminen Tulovesisihdin puhdistus Poistopumpun ja takaiskuventtiilin puhdistus Miele-huolto Korjaukset Takuuaika ja takuuehdot Vertailutestien tekijöille Erikseen ostettavat lisävarusteet

5 Sisältö Sähköliitäntä Vesiliitännät Mielen vesiturvajärjestelmä Tulovesiliitäntä Poistovesiliitäntä Tekniset tiedot

6 Koneen kuvaus Koneen osat a Ylin suihkuvarsi (ei kuvassa) b Ruokailuvälinelaatikko (ei kaikissa malleissa) c Yläkori d Keskimmäinen suihkuvarsi e Ilmantuloaukko kuivausta varten (ei kaikissa malleissa) f Alin suihkuvarsi g Siivilät h Arvokilpi i Huuhtelukirkastesäiliö j Kaksilokeroinen pesuainekotelo k Astianpesukonesuolasäiliö 6

7 Koneen kuvaus Ohjaustaulu a Valittavat ohjelmat b Ajan näyttö c Tarkistusmerkkivalot d Käynnistyspainike Start ja merkkivalo e Lisätoimintopainike (Lyhyt) ja merkkivalo f Ajastinpainike ja merkkivalo g Ohjelmanvalintapainike h Virtakytkin (päälle/pois päältä) 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä astianpesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue astianpesukoneen asennuskaavio ja käyttöohje huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Ne antavat sinulle tärkeitä tietoja astianpesukoneen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi vahingoittumisen. Säilytä asennuskaavio ja käyttöohje vastaisen varalle! Jos luovutat astianpesukoneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttö- ja asennusohjeet koneen mukana. Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 8

9 Määräystenmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä astianpesukone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Tätä astianpesukonetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain kotitalouksissa käytettävien astioiden pesemiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään astianpesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä koneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä astianpesukonetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten astianpesukonetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita astianpesukoneen käyttöön saattaa liittyä. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kotonasi on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla astianpesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten konetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita astianpesukoneen väärä käyttö voi aiheuttaa. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa astianpesukonetta ilman valvontaa. Valvo lapsia, jotka oleskelevat koneen läheisyydessä. Älä anna pienten lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Lapset voivat vahingossa esim. sulkea itsensä astianpesukoneen sisään! Kun luukun automaattinen avaustoiminto (ei kaikissa malleissa) on käytössä, pidä pikkulapset loitolla luukun avautumisalueelta. Jos avausmekanismiin sattuisi tulemaan vikaa, mikä sinänsä on erittäin epätodennäköistä, tästä saattaisi syntyä loukkaantumisvaara. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. Estä lapsia pääsemästä kosketuksiin astianpesuaineen kanssa! Astianpesuaineet ovat syövyttäviä ja tukehduttavia suuhun ja nieluun joutuessaan. Pidä lapset loitolla myös konetta tyhjentäessäsi, sillä pesuainelokeroihin on voinut jäädä pesuainetta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsesi on pannut suuhunsa astianpesuainetta. 10

11 Tekninen turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Koneen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa asiattomista korjauksista aiheutuneista vahingoista. Vahingoittunut astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista kone näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota vahingoittunutta astianpesukonetta käyttöön. Astianpesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun kone on liitetty määräysten mukaiseen suojamaadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on ehdottoman tärkeä. Pyydä tarvittaessa sähköasentajaa tarkistamaan maadoitus. Miele ei vastaa vahingoista (esim. sähköiskuista), jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Astianpesukoneen luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan silloin, kun kone on liitetty julkiseen sähköverkkoon. Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan suojakoskettimella varustetun 3-napaisen pistotulpan kautta (ei kiinteää liitäntää). Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi astianpesukoneen asentamisen jälkeen. Astianpesukoneen taakse ei saa jäädä minkään muun sähkölaitteen pistorasialiitäntää, sillä työtason alle sijoitetun koneen taakse jää hyvin vähän tilaa ja pistotulppaan kiinni ottaessaan kone voi aiheuttaa pistorasian ylikuumenemisen (tulipalon vaara). Astianpesukonetta ei saa asentaa keittotason alle. Keittotasosta säteilevä lämpö voi vahingoittaa astianpesukonetta. Samasta syystä astianpesukonetta ei saa asentaa puulieden, kamiinan tai muun vastaavan lämmönlähteen viereen (poikkeuksena tavanomaiset kodinkoneet). 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Ennen kuin kytket astianpesukoneen sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että koneen arvokilvessä ilmoitettu jännite, taajuus ja sulakekoko vastaavat sähköverkon tietoja. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan. Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon vasta kun kaikki asennus- ja liitäntätyöt on tehty, mukaan lukien luukun jousituksen säätö. Astianpesukonetta saa käyttää vain, kun luukun avausmekanismi toimii moitteettomasti. Muussa tapauksessa luukun automaattinen avaustoiminto (ei kaikissa malleissa) saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Luukun avausmekanismi toimii moitteettomasti, kun seuraavat säädöt ovat kunnossa: Luukun jousitus on säädettävä samanlaiseksi molemmilta puolilta. Jousitus on säädetty oikein, kun puoliksi avattu luukku (avauskulma noin 45 ) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta irti. Lisäksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista. Luukun lukituskiskot painuvat takaisin sisään, kun avaat luukun kuivausvaiheen jälkeen. Älä liitä astianpesukonetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus vaarannu (palovaara). Tätä astianpesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Älä sijoita astianpesukonetta tilaan, jossa se on alttiina jäätymiselle. Astianpesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden jäätyessä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa koneen elektronisiin toimintoihin. Käytä astianpesukonetta vain, jos on liitetty täysin ilmattomaan vesijohtoverkkoon, jotta vältyt astianpesukoneen vahingoittumiselta. 12

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä upota vesiturvajärjestelmän muovikoteloa veteen, sillä siinä on sähköisiä osia! Vesiturvajärjestelmään kuuluvassa tulovesiletkussa on sähköä johtavia osia. Älä koskaan katkaise letkua, esimerkiksi lyhentääksesi sitä. Mielen vesiturvajärjestelmä (Miele Waterproof System) on varma suoja vesivahinkoja vastaan, mikäli noudatat seuraavia ohjeita: tee liitännät asianmukaisesti, tarkista säännöllisesti astianpesukoneen kunto ja vaihda kuluneet osat uusiin, sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Vesiturvajärjestelmä toimii myös silloin, kun itse astianpesukone on pois päältä. Astianpesukoneen on kuitenkin oltava liitettynä sähköverkkoon. Vesijohtoveden paineen on oltava väliltä kpa (0,3-10 bar). Viallinen astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi! Ota viallinen kone heti pois käytöstä ja käänny Miele-huollon puoleen. Astianpesukoneen takuu raukeaa, jos konetta korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Asennus-, huolto- ja korjaustöiden aikana astianpesukoneen on oltava irrotettuna sähköverkosta (kytke astianpesukone pois päältä ja vedä sitten pistotulppa pistorasiasta). Jos astianpesukoneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan samanlaiseen erikoisliitäntäjohtoon (saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu Miele-huoltoliike. 13

14 Tärkeitä turvallisuusohjeita Asianmukainen asennus Noudata astianpesukoneen asennus- ja liitäntätöissä aina koneen mukana toimitettua asennuskaaviota. Ole varovainen astianpesukonetta asentaessasi. Jotkin metalliset osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen ja viiltohaavan vaaran. Käytä siksi suojakäsineitä. Astianpesukone on asennettava vaakasuoraan, jotta se voisi toimia moitteettomasti. Työtason alle sijoitettava ja kalusteisiin integroitava astianpesukone on asennettava yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin. Näin kone ei pääse liikkumaan. Jos haluat muuntaa vapaasti sijoitettavan astianpesukoneen työtason alle sijoitettavaksi ja poistat tätä varten koneen jalustalistan, sinun on asennettava sen tilalle työtason alle sijoitettavan koneen jalustalista. Käytä tätä varten suunniteltua asennussarjaa. Muussa tapauksessa voit loukata itsesi jalustasta esiin työntyviin metalliosiin! Luukun jousitus on säädettävä samanlaiseksi molemmilta puolilta. Jousitus on säädetty oikein, kun puoliksi avattu luukku (avauskulma noin 45 ) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta irti. Lisäksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista. Astianpesukonetta saa käyttää vain, kun luukun jousitus on säädetty asianmukaisesti. 14

15 Asianmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä missään tapauksessa käytä liuottimia astioiden pesuun, sillä liuottimet ovat herkästi räjähtäviä! Kun käytät jauhemaista koneastianpesuainetta, varo ettet hengitä tai niele aineesta syntyvää pölyä! Astianpesuaine on syövyttävää ja tukehduttavaa suuhun ja nieluun joutuessaan. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos olet niellyt tai hengittänyt koneastianpesuainetta. Avoin astianpesukoneen luukku aiheuttaa loukkaantumis- ja kompastumisvaaran. Älä siksi pidä luukkua turhaan auki. Älä astu äläkä istu avatun luukun päälle, sillä astianpesukone voi kaatua tai luukku mennä rikki. Voit loukata itsesi tai vahingoittaa astianpesukonetta. Astiat voivat olla erittäin kuumia heti pesuohjelman päätyttyä! Anna siksi astioiden jäähtyä koneessa niin kauan, etteivät ne enää tunnu kuumilta. Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita ja huuhtelukirkasteita. Älä käytä tavallista käsiastianpesuainetta! Älä käytä suurtalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitettuja astianpesuaineita, sillä materiaalit voivat vahingoittua. Tällaiset pesuaineet voivat myös aiheuttaa voimakkaan kemiallisen reaktion (ns. räjähdyskaasureaktion). Älä missään tapauksessa kaada huuhtelukirkastesäiliöön astianpesuainetta (edes nestemäistä), sillä se rikkoo kirkasteen annostimen käyttökelvottomaksi! Älä missään tapauksessa kaada astianpesukonesuolan säiliöön astianpesuainetta (edes nestemäistä), sillä se rikkoo vedenpehmentimen käyttökelvottomaksi! 15

16 Tärkeitä turvallisuusohjeita Käytä astianpesukonesuolana mahdollisimman puhdasta, joditonta suolaa tai puhdasta astianpesukonesuolaa. Muut suolalaadut voivat sisältää veteen liukenemattomia osia, jotka heikentävät vedenpehmentimen toimintaa. Malleissa, joissa on ruokailuvälinekori, ruokailuvälineet kannattaa asettaa koriin turvallisuuden vuoksi teräosa alaspäin. Ylöspäin asetetut veitsenterät ja haarukanpiikit voivat aiheuttaa loukkaantumisen vaaran. Toisaalta ruokailuvälineet puhdistuvat ja kuivuvat paremmin, kun asetat ne koriin teräosa ylöspäin. Älä pese astianpesukoneessa lämpöarkoja muoviastioita, kuten kertakäyttöisiä astioita tai ruokailuvälineitä. Kuumuutta kestämättömästä muovista valmistetut astiat voivat menettää muotonsa. Jos käytät lisätoimintoa FlexiTimer/Ajastin (ei kaikissa malleissa), tarkista että pesuainelokero on kuiva ennen kuin laitat siihen pesuainetta. Kuivaa lokero tarvittaessa. Pesuaine voi paakkuuntua kosteaan pesuainelokeroon eikä se huuhtoudu kokonaan ohjelman aikana. Tarkista astianpesukoneen enimmäistäyttömäärä kappaleesta "Tekniset tiedot". Lisävarusteet Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/tai tuotevastuu raukeavat. Astianpesukoneen käytöstä poistaminen Riko luukun salpalaite, jotteivät koneella mahdollisesti leikkivät lapset joutuisi vahingossa teljetyiksi koneen sisään. Irrota tai riko luukun lukkopesä. 16

17 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa astianpesukonetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Pakkauksessa on käytetty seuraavia materiaaleja: Kuljetuspakkaus: aaltopahvi, 100 % kierrätysmateriaalia, vaihtoehtoisesti: kutistekalvo, polyeteeniä (PE) muoviset kiristysnauhat, polypropeenia (PP) Sisäpakkaus: solupolystyreeni (EPS), johon ei ole lisätty klooria eikä fluoria alusta, kannen suojakehys ja tukilistat talousmetsistä kaadettua käsittelemätöntä puuta suojakalvo, polyeteeniä (PE) Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan koneen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä koneiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia koneita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja koneen toimittajalta. Muista pitää kone poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet sen keräyspisteeseen. Kaikki koneen muoviosat on merkitty kansainvälisten normien mukaisin lyhentein. Siten vanhojen koneiden muoviosat voidaan erottaa toisistaan ja kierrättää kullekin muovilaadulle sopivalla tavalla. 17

18 Pidä huolta ympäristöstäsi Säästövihjeitä Tämä astianpesukone on suunniteltu kuluttamaan mahdollisimman vähän vettä ja energiaa. Kun noudatat seuraavia ohjeita, peset astiat vieläkin taloudellisemmin: Taloudellisimmin käytät astianpesukonettasi, kun täytät siihen enimmäistäyttömäärän verran astioita. Älä kuitenkaan täytä konetta liiaksi. Valitse pesuohjelma pestävien astioiden laadun ja likaisuuden mukaan. Käytä ECO-ohjelmaa, jos sellainen on, sillä se on energiataloudellisesti tehokkain ohjelma. Tämä ohjelma on energian- ja vedenkulutukseltaan taloudellisin, kun käytät sitä normaalilikaisten astioiden pesemiseen. Noudata pesuainepakkauksen annostusohjeita. Jos astiakorit ovat vain puoliksi täynnä: kun käytät jauhemaisia tai nestemäisiä pesuaineita, vähennä pesuainepakkauksen ilmoittamaa pesuainemäärää noin 1 / 3. Voit liittää astianpesukoneen lämminvesiliitäntään. Erityisen taloudellista lämminvesiliitännän käyttö on silloin, kun talosi vesi lämmitetään puu-, maalämpö- tai aurinkoenergian avulla. Jos talosi vesi lämmitetään sähkön avulla, suosittelemme kuitenkin astianpesukoneen liittämistä kylmään veteen. 18

19 Ensimmäinen käyttökerta Luukun avaaminen Luukun sulkeminen Työnnä astiakorit perille pesutilaan. Paina luukkua, kunnes se napsahtaa kiinni. Puristuksiin jäämisen vaara! Älä työnnä sormiasi luukun sulkeutumisalueelle. Tartu luukun kahvaan ja avaa luukku vetämällä kahvasta. Jos avaat luukun ohjelman aikana, kone keskeyttää ohjelman automaattisesti. Lapsilukko Kun haluat estää lapsia avaamasta astianpesukoneen luukkua, käytä luukun lapsilukkoa. Pesutilassa oleva vesi ja sen muodostama höyry voivat olla polttavan kuumia! Avaa siksi luukku hyvin varovasti, jos sinun yleensä on pakko avata se kesken ohjelman. Lukitse luukku työntämällä luukun kahvan alapuolella olevaa työnnintä oikealle. Avaa luukun lukitus työntämällä työnnintä vasemmalle. 19

20 Ensimmäinen käyttökerta Vedenpehmennin Parhaan mahdollisen pesutuloksen saamiseksi kone tarvitsee pehmeää (vähäkalkkista) vettä. Jos vesi on kovaa, astioihin ja astianpesukoneen sisäseiniin alkaa kertyä valkoisia kalkkikertymiä. Jos vesijohtoveden kovuus ylittää 4 dh (0,7 mmol/l), vettä on pehmennettävä. Astianpesukoneen vedenpehmennin tekee tämän automaattisesti. Vedenpehmennin pystyy pehmentämään vettä, joka on kovuusasteeltaan enintään 70 dh (12,6 mmol/l). Toimiakseen moitteettomasti vedenpehmennin tarvitsee astianpesukonesuolaa. Jos käytät valmiiksi suolaa sisältäviä yhdistelmäpesuaineita ja jos vedenkovuus on samalla riittävän alhainen (< 21 dh), sinun ei tarvitse käyttää astianpesukonesuolaa (ks. kappaletta "Käyttö, Pesuaine"). Astianpesukoneen vedenpehmennin on ohjelmoitava vastaamaan tarkasti vesijohtoveden kovuusastetta. Vedenkovuuden saat tietää paikkakuntasi vesilaitokselta. Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee (esim dh), säädä vedenpehmennin toimimaan aina suurimman kovuusasteen mukaan (tässä esimerkissä 15 dh). Säädetty vedenkovuus on hyvä pitää muistissa myöhempiä huoltotarpeita varten. Kirjoita siksi säätämäsi vesijohtoveden kovuusaste tähän: dh Vedenkovuudeksi on ohjelmoitu valmiiksi tehtaalla 15 dh (2,7 mmol/l). Jos tämä vastaa oman vesijohtovetesi kovuutta, sinun ei tarvitse lukea asiasta tätä enempää. Jos tämä lukema ei vastaa oman vesijohtovetesi kovuutta, sinun on säädettävä vedenpehmennin oikeaa vedenkovuutta varten. 20

21 Ensimmäinen käyttökerta Vedenkovuuden tarkistaminen ja säätäminen Kytke astianpesukone pois päältä painamalla virtakytkintä, jos kone on vielä päällä. Pidä painiketta Start painettuna ja kytke samanaikaisesti astianpesukone päälle virtakytkimellä. Pidä vielä painiketta Start painettuna vähintään neljän sekunnin ajan, kunnes merkkivalo Start syttyy. Jos näin ei käy, aloita uudelleen alusta. Paina kaksi kertaa painiketta. Merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa lyhyesti jaksoittain. Asetettu arvo näkyy peräkkäisinä numeroina ajan näyttöruudussa kirjaimen jälkeen (ks. taulukkoa). Ajan näyttöruudussa vilkkuu nyt kirjaimia ja numeroita seuraavassa järjestyksessä:. Vedenkovuudeksi on tällöin ohjelmoitu 15 dh (tehdasasetus). Valitse painikkeella Start lukema. joka vastaa käyttämäsi veden kovuutta. Jokaisella painikkeen painalluksella siirryt yhdeltä kovuustasolta toiselle. Kun olet saavuttanut ylimmän kovuustason, tasot alkavat uudelleen alusta. Asetus tallentuu heti laitteen muistiin. Kytke astianpesukone pois päältä painamalla virtakytkintä. 21

22 Ensimmäinen käyttökerta dh mmol/l f Ajan näyttö 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dh mmol/l f Ajan näyttö 21 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,6-8, ,2-10, ,9-12,

23 Ensimmäinen käyttökerta Ensimmäistä käyttökertaa varten tarvitset: noin 1 l vettä, noin 1 kg astianpesukonesuolaa, koneelliseen astianpesuun tarkoitettua astianpesuainetta, huuhtelukirkastetta. Jokaisen astianpesukoneen toiminta testataan ennen tehtaalta lähtemistä. Koneessa olevat vesijäämät ovat peräisin testikäytöstä eivätkä ne merkitse sitä, että kone olisi ollut käytössä aiemmin. Astianpesukonesuola Parhaan mahdollisen pesutuloksen saamiseksi kone tarvitsee pehmeää (vähäkalkkista) vettä. Jos vesi on kovaa, astioihin ja astianpesukoneen sisäseiniin alkaa kertyä valkoisia kalkkikertymiä. Jos vesijohtoveden kovuus ylittää 4 dh (0,7 mmol/l), vettä on pehmennettävä. Astianpesukoneen vedenpehmennin tekee tämän automaattisesti. Vedenpehmennin pystyy pehmentämään vettä, joka on kovuusasteeltaan enintään 70 dh (12,6 mmol/l). Toimiakseen moitteettomasti vedenpehmennin tarvitsee astianpesukonesuolaa. Jos käytät valmiiksi suolaa sisältäviä yhdistelmäpesuaineita ja jos vedenkovuus on samalla riittävän alhainen (< 21 dh), sinun ei tarvitse käyttää astianpesukonesuolaa (ks. kappaletta "Käyttö, Pesuaine"). Jos veden kovuus on jatkuvasti alle 5 dh (= 0,9 mmol/l), suolasäiliöön ei tarvitse laittaa suolaa. Suolasäiliön täyttöilmoitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Astianpesuaine rikkoo vedenpehmentimen käyttökelvottomaksi. Älä missään tapauksessa kaada suolasäiliöön astianpesuainetta (edes nestemäistä). Käytä mieluiten mahdollisimman karkearakeista astianpesukonesuolaa. Muut suolalaadut voivat sisältää veteen liukenemattomia osasia, jotka heikentävät vedenpehmentimen toimintaa. 23

24 Ensimmäinen käyttökerta Suolasäiliön täyttäminen Tärkeää! Ennen ensimmäistä täyttökertaa suolasäiliöön on kaadettava noin 1 l vettä, jotta suola voisi liueta. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen säiliössä on aina tarpeeksi vettä. Ota alakori pois astianpesukoneesta ja kierrä pesualtaan pohjassa oleva suolasäiliön kansi auki. Aina kun avaat suolasäiliön kannen, säiliöstä pursuaa vettä tai suolaliuosta. Avaa siksi suolasäiliö vain silloin, kun haluat lisätä säiliöön suolaa. Kaada suolasäiliöön ensin noin 1 l vettä. Aseta täyttösuppilo suolasäiliön aukkoon ja täytä säiliö suolalla. Säiliöön mahtuu käytettävän suolalaadun mukaan noin 1 kg. Puhdista suolasäiliön kierteet ylipursunneesta suolaliuoksesta ja sulje suolasäiliön kansi tiukasti. Käynnistä aina säiliön täyttämisen jälkeen ohjelma Pika ilman pestäviä astioita ja valitse lisätoiminto Lyhyt. Näin ylipursunnut suolaliuos liukenee veteen ja huuhtoutuu pois. 24

25 Ensimmäinen käyttökerta Suolasäiliön täyttöilmoitus Kun ohjaustaulun merkkivalo Astianpesukonesuola syttyy, suolasäiliöön on lisättävä suolaa. Korroosion vaara! Käynnistä aina säiliön täyttämisen jälkeen ohjelma Pika ilman pestäviä astioita ja valitse lisätoiminto Lyhyt. Näin ylipursunnut suolaliuos liukenee veteen ja huuhtoutuu pois. Suolasäiliön täyttöilmoitus voi näkyä vielä hetken myös säiliön täyttämisen jälkeen. Täyttöilmoitus sammuu, kun suolasäiliöön on muodostunut tarpeeksi voimakas suolaliuos. Suolasäiliön täyttöilmoitus ei ole toiminnassa, jos olet ohjelmoinut astianpesukoneen vedenkovuudeksi alle 5 dh (=0,9 mmol/l). Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta ja astianpesukonesuolaa, näitä aineita sisältäviä säiliöitä ei tarvitse täyttää, mutta niiden täyttöilmoitukset tulevat jatkuvasti näkyviin. Jos ne häiritsevät, voit poistaa ne käytöstä (ks. kappaletta "Lisätoiminnot, Täyttöilmoitusten kytkeminen pois päältä"). Muista kuitenkin: jos lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön, sinun on täytettävä kirkaste- ja suolasäiliö entiseen tapaan ja otettava säiliöiden täyttöilmoitukset takaisin käyttöön. 25

26 Ensimmäinen käyttökerta Kirkaste Huuhtelukirkasteen ansiosta vesi valuu astioista tasaisesti pois ja astiat kuivuvat niin, ettei niihin jää vesitahroja. Kun täytät kirkastesäiliön kirkasteella, automaattinen annostin annostelee valitsemasi määrän kirkastetta viimeiseen huuhteluveteen. Jos käytät pelkästään yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta, sinun ei tarvitse täyttää kirkastesäiliötä. Kirkastesäiliön täyttö Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin tarkoitettuja huuhtelukirkasteita. Älä koskaan kaada huuhtelukirkastesäiliöön nestemäistä astianpesuainetta tai tavallista käsiastianpesuainetta. Pesuaineet rikkovat huuhtelukirkastesäiliön käyttökelvottomaksi! Huuhtelukirkasteen sijaan voit käyttää myös kotitalousetikkaa, jonka happopitoisuus on enintään 5 % tai nestemäistä sitruunahappoa, jonka happopitoisuus on enintään 10 %. Tällöin astiat jäävät kuitenkin tavallista kosteammiksi ja niihin voi tulla vesitahroja. Paina kirkastesäiliön aukaisinta nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes säiliön kansi avautuu. Älä koskaan käytä etikkaa, joka sisältää enemmän kuin 5 % happoa (esim. 25-prosenttinen etikkaesanssi), sillä se voi vahingoittaa astianpesukonetta. 26

27 Ensimmäinen käyttökerta Kirkastesäiliön täyttöilmoitus Kun tarkistusmerkkivalo Huuhtelukirkaste syttyy, säiliössä oleva kirkastemäärä riittää vielä 2-3 huuhtelukertaan. Täytä kirkastesäiliö ajoissa. Kaada säiliöön kirkastetta vain siihen saakka, kun ainetta alkaa näkyä täyttöaukossa. Kirkastesäiliöön mahtuu noin 110 ml. Sulje kirkastesäiliön kansi kunnes se selvästi napsahtaa kiinni. Muuten säiliöön voi päästä vettä pesun aikana. Pyyhi yliroiskunut kirkaste tarkoin pois, jottei se muodosta vaahtoa seuraavan pesukerran aikana. Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta ja astianpesukonesuolaa, näitä aineita sisältäviä säiliöitä ei tarvitse täyttää, mutta niiden täyttöilmoitukset tulevat jatkuvasti näkyviin. Jos ne häiritsevät, voit poistaa ne käytöstä (ks. kappaletta "Lisätoiminnot, Täyttöilmoitusten kytkeminen pois päältä"). Muista kuitenkin: jos lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön, sinun on täytettävä kirkaste- ja suolasäiliö entiseen tapaan ja otettava säiliöiden täyttöilmoitukset takaisin käyttöön. 27

28 Ensimmäinen käyttökerta Huuhtelukirkasteen annostimen säätö Voit säätää annosteltavan huuhtelukirkasteen määrää saadaksesi parhaan mahdollisen huuhtelutuloksen. Voit säätää huuhtelukirkasteen määrää portaittain väliltä 0-6. Annostusmääräksi on säädetty valmiiksi tehtaalla 3. Tämä on suositeltu annostusmäärä. Annosteltu kirkasteen määrä voi olla säätämääsi määrää suurempi ohjelmassa Automatic (jos sellainen on), joka sopeuttaa ohjelman kulkua automaattisesti. Jos astioihin jää harmaita vesitahroja: säädä huuhtelukirkasteen määrää suuremmaksi. Jos astioihin jää juovia tai laikkuja: säädä huuhtelukirkasteen määrää pienemmäksi. Kytke astianpesukone pois päältä painamalla virtakytkintä, jos kone on vielä päällä. Pidä painiketta Start painettuna ja kytke samanaikaisesti astianpesukone päälle virtakytkimellä. Pidä vielä painiketta Start painettuna vähintään neljän sekunnin ajan, kunnes merkkivalo Start syttyy. Jos näin ei käy, aloita uudelleen alusta. Paina painiketta kolme kertaa. Merkkivalo vilkkuu kolme kertaa lyhyesti jaksoittain. Asetettu arvo näkyy numerona ajan näytössä kirjaimen jälkeen. Ajan näytössä vilkkuu kirjaimia ja numeroita seuraavassa järjestyksessä:. Huuhtelukirkasteen määräksi on tällöin ohjelmoitu 3 (tehdasasetus). Valitse painikkeella Start haluamasi lukema. Jokaisella painikkeen painalluksella siirryt lukemasta toiseen. Kun olet saavuttanut suurimman lukeman, lukemat alkavat uudelleen alusta. Asetus tallentuu heti laitteen muistiin. Kytke astianpesukone pois päältä virtakytkimestä. 28

29 Astioiden asetteluohjeita Kun asetat astioita astianpesukoneeseen Poista astioista suurimmat ruuantähteet. Astioita ei tarvitse esihuuhdella vedellä! Älä pese astianpesukoneessa astioita, joissa on tuhkaa, hiekkaa, vahaa, voitelurasvoja, väriaineita tai maaleja. Tällaiset aineet vahingoittavat astianpesukonetta. Voit sijoittaa astiat mihin tahansa osaan astiakoreja. Noudata kuitenkin seuraavia ohjeita: Tarkista etteivät astiat ja ruokailuvälineet ole sisäkkäin eivätkä peitä toisiaan. Asettele pestävät astiat siten, että vesi pääsee niihin joka puolelta - vain näin astiat puhdistuvat kunnolla! Tarkista että kaikki astiat pysyvät paikoillaan. Aseta kahvikupit, lasit, kulhot, kattilat jne. alassuin astiakoreihin. Korkeat, kapeat astiat tulee asettaa mahdollisimman keskelle koreja, koska näissä paikoissa vesisuihkut saavuttavat ne parhaiten. Aseta koverapohjaiset astiat mahdollisimman vinoon, jotta vesi pääsee valumaan pois pohjasta. Sijoita astiat siten, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti. Voit tarkistaa asian helposti pyöräyttämällä suihkuvarsia käsin ennen luukun sulkemista. Varo etteivät pienet astiat ja keittiövälineet pääse putoamaan alas astiakorien ritilöiden välistä. Aseta siksi pienet osat, esim. lasipurkkien kannet, ruokailuvälinetasolle tai ruokailuvälinekoriin (astianpesukonemallin mukaan). Jotkut ruokalajit, kuten porkkanat, tomaatit ja paprikat sisältävät luontaisesti värjääviä aineita. Mikäli näitä ruoka-aineita joutuu astianpesukoneeseen suuria määriä, ne voivat värjätä muoviastioita ja pesutilan muovisia osia. Värjäytymistä ei kuitenkaan ole mitään haittaa astioiden tai astianpesukoneen käytön kannalta. Myös hopeisten välineiden pesu voi värjätä muoviosia. 29

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 09 696 090 Pidä huolta ympäristöstäsi

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen astianpesukoneen käyttämistä. Säilytä opas tulevia tarpeita varten. 1 SISÄLTÖ ASTIANPESUKONE TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot