RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu"

Transkriptio

1 RAJA MAHDOLLISUUKSIEN Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu

2 RAJAVARTIOLAITOS RAJAVARTIJAKSI Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäasiainministeriön johdolla. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen maamme rajoilla. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella. Euroopan Unioniin ja Schengenin sopimuksiin liittymisen myötä on toiminta keskitetty niin sanotulle ulkorajalle. Rajavartiolaitos johtaa meripelastustoimintaa ja suorittaa valvonta-alueellaan etsintöjä ja sairaankuljetuksia. Rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tullilaitos ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen käytössä on ajanmukainen kalusto öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan. Rajavartiolaitokselle on määritelty kuusi ydintoimintoa: Rajavartijat työskentelevät maalla, merellä ja ilmassa kaikissa olosuhteissa. Rajavartijan ammatissa tarvitaan monenlaisia taitoja. Menestyäkseen rajavartijana henkilön tulee olla sosiaalinen sekä fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa. Lisääntyvän kansainvälisen yhteistyön mukanaan tuomat kielitaitovaatimukset ovat tärkeä osa rajavartijan arkea. Rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaa Raja- ja merivartiokoulu. Lisätietoa koulutuksesta löydät tästä esitteestä. Hakuohjeet julkaistaan vuosittain hakuoppaassa ja Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla. Lähes kaikki vastavalmistuneet rajavartijat työskentelevät työuransa alkuvaiheessa rajatarkastustehtävissä. Kokemuksen myötä voi erikoistua esimerkiksi rikostorjuntaan, koiratoimintaan tai merelliseen toimintaan. rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän hallintoyksikköä. Ne ovat Rajavartiolaitoksen esikunta (joka toimii myös Sisäasiainministeriön rajavartio-osastona), Kaakkois-Suomen, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostot, Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu. Rajavartiolaitos lukuina (2011) Henkilöstöä Rajavartioasemia 25 Merivartioasemia 21 Vartiolaivoja 6 Helikoptereita 15 Lentokoneita 2 Rajakoiria 270 facebook.com/mahdollisuuksienraja

3 RAJAVARTIJA TYÖSKENTELEE MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA Rajavartiolaitoksessa palvelee noin rajavartijaa eri puolilla Suomea Rajavartijaan voi törmätä monenlaisissa paikoissa ja yhteyksissä. Rajavartijat muun muassa tarkastavat matkusasiakirjat ja maahantuloedellytykset rajanylityspaikoilla, valvovat maastorajaa sekä partioimalla että teknisillä valvontalaitteilla, torjuvat rajat ylittävää rikollisuutta, suorittavat pelastus- ja avustustehtäviä, huolehtivat merialueen turvallisuudesta ja suorittavat rajoitetusti tullivalvonta- ja poliisitehtäviä. Rajavartijat palvelevat sotilasvirassa, ja heidän on osallistuttava säännöllisin väliajoin fyysisen kunnon ja kenttäkelpoisuuden testeihin. Rajavartijat jäävät eläkkeelle 55 vuoden iässä. Rajavartijoiden kuukausipalkka muodostuu Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän mukaan tehtäväkohtaisesta palkasta, suoritusosasta, kokemusosasta ja mahdollisista virkaehtosopimuksen mukaisista lisistä. Vastavalmistuneen rajavartijan palkka on noin euroa kuukaudessa. rajavartijan peruskurssilla opiskellaan myös kieliä Tanja tarkastaa asiakirjoja ja tulkkaa Nuorempi rajavartija Tanja Timonen valmistui rajavartijan peruskurssilta helmikuussa Hän työskentelee Nuijamaan rajatarkastusasemalla Kaakkois-Suomessa. Tanjan työpäivät kuluvat pääasiassa rajan yli pyrkivien matkustusasiakirjoja tarkastaessa. Vaihtelua Nuijamaan rajatarkastusaseman arkeen tuovat Lappeenrannan lentokentän ulkorajalentojen rajatarkastukset ja kesällä laivatarkastukset Lappeenrannan satamassa. Välillä Tanja käy myös partioimassa maastorajalla. Sujuvasti venäjää puhuvan Tanjan töihin kuuluu myös avustavia tulkkaustehtäviä. Kielitaidon ansiosta pääsen hoitamaan paljon erilaisia kiinnostavia tehtäviä, esimerkiksi tapaamisia venäläisten kanssa, käännytyksiä ja haasteita, Tanja kertoo. Merivartijan työ on monipuolista ja haastavaa Vanhempi merivartija Juha Halonen on työskennellyt Rajavartiolaitoksessa vuodesta 2005 saakka. Rajavartijan peruskurssin merivartiolinjan opintojen jälkeen Juha siirtyi työelämään Länsi-Suomen merivartiostoon. Kemin merivartioasemalla partionjohtajana työskentelevä Juha tekee erittäin monipuolista työtä. Täällä on esillä merivartioston koko tehtäväkenttä, Juha kertoo. Tehtäviin kuuluu meripelastusta ja rajaturvallisuuden ylläpitoa. Meripelastustehtävien ohessa merivartijat tekevät kesällä vesiliikennevalvontaa. Kemin merivartioaseman vastuulle kuuluu merellisten tehtävien lisäksi Tornion ja Haaparannan välisellä rajanylityspaikalla tapahtuva ulkomaalaisvalvonta sekä Oulun ja Kemi-Tornion lentoasemien rajatarkastukset. Lisäksi alueella on satamia, joiden rahtilaivaliikenteeseen tehdään riskianalyysin perusteella laivatarkastuksia yhdessä poliisin ja tullin kanssa. Länsi-Suomen merivartijat tekevät myös yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa. Kemin merivartioasema osallistui kesällä 2012 isoon meripelastusharjoitukseen Ruotsissa. Työssäni parasta on monipuolisuus ja haastavuus, sekä se, että pääsee tekemään töitä ihmisten kanssa. Meillä on hyvä työporukka, Juha kehuu. Rajavartijoiden arvomerkit Merivartijoiden arvomerkit nuorempi rajavartija vanhempi rajavartija nuorempi merivartija vanhempi merivartija ylirajavartija rajavartiomestari ylimerivartija merivartiomestari

4 Vihreältä rajalta rikostorjuntayksikköön Sari Suomalainen on siirtynyt urallaan Kaakkois-Suomen maastorajalta Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikköön. Sari Suomalainen valmistui rajavartijan peruskurssilta vuonna 2008 ja sijoittui aluksi töihin Kaakkois-Suomen rajavartiostoon. Kolmikannan rajavartioasemalla hänen työkenttäänsä oli niin sanottu vihreä raja, eli käytännön maastopartiointi yhdessä koiranohjaajan kanssa. Partioitavaa rajaa Kolmikannan vastuualueella oli yli 60 kilometriä Kangaskoskelta Uukuniemelle. Sulan maan aikaan rajalla käveltiin ja talvella liikuttiin moottorikelkalla ja hiihtäen. Neljän vuoden työskentelyn jälkeen työmatka kotoa Helsingistä Kaakkois-Suomeen alkoi tuntua liian pitkältä, joten Sari hakeutui Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön valvontaryhmään. Liikkuvaa työtä Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö vastaa rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvistä tehtävistä. Sari Suomalainen aloitti vuoden 2012 alkupuolella työskentelyn rikostorjuntayksikön valvontaryhmässä. Valvontaryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa asiakkaiden kuljetuksia oikeudenistuntoihin, kuulusteluihin ja vastaanottokeskuksiin. Valvontaryhmä myös tukee ja turvaa muiden yksiköiden turvallisen työskentelyn esimerkiksi kotietsinnöissä. Valvontaryhmä tekee myös ulkomaalaisvalvontaa Helsinki-Vantaan lentokentällä ja satamissa. Jotta kohdehenkilöt eivät pystyisi tunnistamaan meitä virkamiehiksi, liikumme myös siviilivaatteissa, Sari kertoo. Työpäivien sisältö vaihtelee, ja rikostorjuntayksikössä on sopeuduttava nopeisiin muutoksiin. Koskaan ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Vaikka seinällä on runko partion tehtävistä työvuoron aikana, se saattaa sekunnissa kääntyä päälaelleen, kun vuoropäälliköltä tuleekin käsky tukemaan esimerkiksi tullia tai poliisia. Sari on viihtynyt monipuolisessa työssään erinomaisesti. Parasta työssäni on liikkuvuus ja se, että päivät hurahtavat nopeasti. Koen olevani oikeassa paikassa ja oikeassa ammatissa, Sari summaa. rajat ylittävän rikollisuuden torjunta on yksi Rajavartiolaitoksen ydintoiminnoista RAJAVARTIJAN PERUSKURSSILLE! Raja- tai merivartijaksi voi valmistua Suomessa vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta. Raja- ja merivartiokoulussa suoritetaan myös rajavartijan jatkokurssi sekä mestarikurssi. Jatko- ja mestarikursseille voi hakeutua, kun on työskennellyt rajavartijan ammatissa ja hankkinut kurssille vaadittavan työkokemuksen. Rajavartijan peruskurssi antaa valmiudet ja toimivallan rajavartijan virkaan. Peruskurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto, eikä se vastaa yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Peruskurssille hyväksytään vain hakija, joka on jo suorittanut lukion tai jonkin toisen asteen tutkinnon. Peruskurssi voidaan järjestää myös ruotsinkielisenä. Rajavartijan peruskurssi kestää noin vuoden. Peruskurssilla opiskellaan pääsääntöisesti kahdella opintolinjalla: rajavartiolinjalla ja lentoasemalinjalla. Käytännönläheisissä opinnoissa yhdistellään luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä ja itseopiskelua. Opintoihin kuuluu työssäoppimista, joka suoritetaan Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköissä vanhemman rajavartiomiehen ohjauksessa. Rajavartijoiden virkavaatteet uudistuvat Rajavartijat ovat viranomaisia, jotka pukeutuvat työtehtävissään pääsääntöisesti virka-asuun. Rajavartiolaitoksen virkavaatteet ovat uudistumassa asteittain. Uudet virkavaatteet otettiin käyttöön kansainvälisillä rajanylityspaikoilla Sarilla on yllä olevassa kuvassa päällään uusi vaatetus. Vanhoja, vihreitä virkavaatteita on edelleen käytössä uuden vaatetuksen rinnalla. Uusi virkavaatetus on sävyltään selvästi vanhaa tummempi ja tyyliltään nykyaikaisempi. Uuden vaatetuksen suunnittelussa ja hankinnassa on kiinnitetty huomiota nykyaikaisiin materiaali- ja valmistusteknisiin ratkaisuihin sekä pukineiden yhdisteltävyyteen ja monikäyttöisyyteen.

5 RAJAVARTIJOIDEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ MESTARIKURSSI (8 opintoviikkoa) Mitä rajavartijan peruskurssilla opiskellaan Rajavartijan peruskurssilla opiskellaan monenlaisia aiheita. Kaikkien linjojen yhteisiin opintoihin kuuluu muun muassa rajatarkastusten, rajojen valvonnan, oikeusopin, rikostorjunnan, kielten, liikunnan, johtamisen ja hallinnon, voimankäytön, asiakirjatutkinnan, ensiavun, rikostorjunnan sekä virka-ajon opiskelua. Eriytyvissä moduuliopinnoissa opiskelijat opiskelevat omien opintolinjojensa mukaisia aiheita. Alla on esimerkki rajavartiolinjan ja lentoasemalinjan moduuliopintojen yhden viikon viikko-ohjelmasta rajavartijan peruskurssin loppupuolella. n palvelusvuoden jälkeen MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI RAJAVARTIJAN JATKOKURSSI (8 opintoviikkoa) PÄÄSYKOE Oikeusoppi Oikeusopin omatoimisten tehtävien palaute Itseopiskelu Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Ihmiskaupan uhrien auttaminen Rajojen valvonta Partion johtamisen perusteet Rajojen valvonta Taktinen johtaminen Rajojen valvonta Harjoitus: partion johtaminen R2/L2-koe 2-moduulissa opetetut rajaturvallisuusaiheet: rajojen valvonta, rajatarkastukset ja rikostorjunta n palvelusvuoden jälkeen RAJAVARTIJAN PERUSKURSSI (n. 1 vuosi) YHTEISET OPINNOT 3 MODUULIOPINNOT 2 OHJATTU TYÖHARJOITTELU MODUULIOPINNOT 1 YHTEISET OPINNOT L O U N A S Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudellinen neuvonta Tutustuminen Joutsenon vastaanottokeskuksen toimintaan Maahanmuuttoviraston organisaatio OL-harkinta ja lupien myöntäminen TP-hakemusten käsittely Käännyttäminen ja karkottaminen Tietojärjestelmät Rajojen valvonta Johtokeskustoiminta Tutustuminen Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen Vapaaehtoinen paluu Yhteenveto turvapaikka- ja pakolaisasioista RAJATARKASTUSTEN PERUSTEIDEN HARJOITTELU YHTEISET OPINNOT 1 PÄÄSYKOE Varusmieskoulutus Siviilikoulutus (yo-tutkinto tai 2. asteen ammatillinen tutkinto) kurssin alussa hankitaan henkilökohtainen virkavaatetus, joka on oppilaille maksuton Opiskelua ja vapaa-aikaa Rajavartijan peruskurssilla opetusta on lähtökohtaisesti maanantaista perjantaihin klo 8 17 välisenä aikana. Kerran kuukaudessa on kurssivapaa (maanantai tai perjantai) henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten. Peruskurssilla kaikki oppilaat opiskelevat opintolinjoittain samaan tahtiin. Viikko-ohjelman mukaiseen lähiopetukseen on läsnäolovelvoite. Rajavartijan peruskurssilla olevat oppilaat majoittuvat yleensä Raja- ja merivartiokoululla. Majoitus on järjestetty mukavissa kahden neljän hengen huoneissa. Oleskelu-, ruokailu- ja pesutilat ovat yhteiset. Raja- ja merivartiokoululla on monipuoliset harraste- mahdollisuudet, joita opiskelijat voivat käyttää vapaaaikanaan. Käytössä on esimerkiksi liikuntasali, kuntosali, uimahalli ja kirjasto.

6 KURSSINJOHTAJAN TERVEISET Tervehdys, tuleva rajavartijan peruskurssilainen! Jos sinut hakemisen ja pääsykokeen jälkeen valitaan rajavartijan peruskurssille, yhteinen tavoitteemme on, että kurssin aikana saat hyvän koulutuksen ja valmiudet kehittyä ammattitaitoiseksi rajavartiomieheksi. Opinnoissa painottuvat rajavartiomiehen toimivaltuudet sekä rajavartijan perustietoja ja taitoja edellyttävät tehtävät, kielitaitoakaan unohtamatta. Parhaiten perehdyt opintoihin tutustumalla kurssin opetussuunnitelmaan ja läpivientisuunnitelmaan. Niiden avulla pääset sisälle siihen, mitä tulevana vuonna milloinkin tapahtuu. Muista joskus ankeidenkin teoriajaksojen aikana, että osataksesi vaikkapa asiakaspalveluun liittyvät asiat, sinun tulee ymmärtää Rajavartiolaitoksen ja rajavartijan rooli laajemminkin jopa Euroopan unionin näkökulmasta. Pyri heti kurssin alusta lähtien hoitamaan opintosi hyvin. Suunnittele oma ajankäyttösi kurssin aikana; näin vähennät mahdollisia opiskelu- ja siviiliasioiden aiheuttamia ajankäytön ongelmatilanteita. Mikäli sinulla on opinnoissasi tai muutoin vaikeaa, älä epäröi ottaa huolissasi yhteyttä kurssin johtoon. Raja- ja merivartiokoulu tarjoaa sinulle hyvän oppimisympäristön. Hyödynnä sen tarjoamat puitteet myös fyysisen kuntosi kehittämisessä. Ole toiminnassasi reilu ja asiallinen - kohtele muita, kuten haluat itseäsi kohdeltavan. Anna hyvän asenteesi näkyä joka päivä kohteliaana ja reippaana käytöksenä koulun henkilökuntaa, opettajia ja kurssikavereitasi kohtaan. Tervetuloa opiskelemaan! Kurssinjohtaja, Kapteeni Pasi Kylmämaa RAJALLA YHDISTYVÄT MONEN ALAN PARHAAT PUOLET Rajavartijan peruskurssilla opiskelevat Miia Sokka ja Ismo Jousenkylä ovat löytäneet oman alansa. Ismo Jousenkylä ja Miia Sokka opiskelevat rajavartijan peruskurssi 19:llä. Opintoihin kuuluu muun muassa rajojen valvontaa, rajatarkastuksia, oikeusoppia, voimankäyttöä, asiakirjatutkintaa, rikostorjuntaa ja kieliä. Koko kurssille yhteisten opintojen lisäksi eriytyvissä moduuliopinnoissa Miia opiskelee rajavalvontaan liittyviä aiheita ja Ismo merenkulkua ja meripelastusta. Peruskurssilaiset ovat myös viettäneet noin kymmenen viikkoa harjoittelemassa tulevaa työtään vanhemman rajavartiomiehen ohjauksessa. Jokaisessa päivässä on odotettavaa Vaikka Ismo ja Miia lukivat paljon rajavartijan työstä ennen kurssille hakemista, on koulutuksen monipuolisuus ja työnkuvan laajuus yllättänyt. Samalla on vahvistunut ajatus siitä, että oma ala on löytynyt. Ei tule ihan heti mieleen alaa, joka olisi näin monipuolinen, Ismo pohtii. Tässä yhdistyy monen alan parhaat puolet, Miia lisää. Alavalintaa ei ole tarvinnut katua. Välillä on huonoja päiviä, mutta kaikkina aamuina opiskelemaan on lähdetty mieluusti. Jokaisessa kurssipäivässä on jotain odotettavaa. Laadukasta koulutusta Noin vuoden kestävä rajavartijan peruskurssi on tiivis paketti, ja oppilaiden täytyy kyetä sisäistämään paljon asiaa lyhyessä ajassa. Laiskotella ei voi, jos opinnoista ja tulevasta työstä haluaa selvitä kunnialla. Kokeita varten saa kyllä illallakin ottaa kirjat käteen, Miia kertoo. Peruskurssin opinnoissa yhdistellään luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä ja itseopiskelua. Raja- ja merivartiokoulun opettajien lisäksi opettamassa käy muiden Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden ja yhteistyöviranomaisten asiantuntijoita. Jokaiseen asiaan on se paras osaaja kertomassa ja opettamassa, Miia kehuu. Opetuksen laadun lisäksi oppilaat arvostavat myös koulutusympäristöä. Imatran koulutuskeskuksessa on hienot puitteet muun muassa monipuoliseen kuntoiluun. Peruskurssilaisille opetetaan liikuntaa, ja heitä kannustetaan pitämään kuntoaan yllä myös vapaa-ajalla. Täällä saa tehdä monenlaista ja kannustetaan kokeilemaan uusia lajeja. Työelämään Kun rajavartijan peruskurssi 19 valmistuu, rajavartijoiden on aika siirtyä työelämään. Ismo sijoittuu Länsi-Suomen merivartiostoon Nauvon merivartioasemalle ja Miia Kaakkois- Suomen rajavartiostoon Vaalimaan rajatarkastusasemalle. Nuoret odottavat jo tulevaisuuttaan. Muutaman kuukauden koulutuksen perusteella rajavartijan työ vaikuttaa niin mielenkiintoiselta, että töihin on varmasti aina kiva lähteä. Rajavartijana pääsee tekemään jotain tärkeää, Miia toteaa.

7 Näin haet peruskurssille Täytä ja postita hakemus naiset voivat hakea rajavartijan peruskurssille jo ennen vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista Rajavartijan peruskurssi ei kuulu yhteishakuun. Hakijan tulee täyttää hakulomake ja postittaa se tarvittavine liitteineen Raja- ja merivartiokoululle. Hakulomake ja luettelo tarvittavista liitteistä löytyy osoitteesta Odota kutsua pääsykokeeseen Rajavartijan peruskurssin pääsykokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan hakupisteiden perusteella. Osallistu pääsykokeeseen Pääsykoe järjestetään yleensä kahden päivän mittaisena Raja- ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskuksessa Immolassa. Pääsykokeeseen kuuluu viisi eri osa-aluetta: kuntokoe, psykologinen testi, toisen kotimaisen kielen koe, englannin kielen koe ja haastattelu. 4. Odota valintapäätöstä Raja- ja merivartiokoulun johtaja hyväksyy oppilaat rajavartijan peruskurssille. Hakijat valitaan kursille paremmuusjärjestyksessä. Raja- ja merivartiokoulu kutsuu kurssille valitut hakijat palvelukseenottotarkastukseen, joka on läpäistävä ennen kurssin alkamista. Rajavartijan peruskurssin tarkemmat hakuohjeet julkaistaan vuosittain hakuoppaassa. MITÄ PÄÄSYKOKEESSA TESTATAAN Kuntokokeet Hakijan fyysinen kunto arvioidaan 12 minuutin juoksutesti (Cooperin testi) ja uimatestin perusteella. Psykologinen testi Rajavartijan ammatissa tarvitaan henkistä kestävyyttä ja sosiaalisia valmiuksia. Lisäksi rajavartijan on kyettävä johdonmukaiseen toimintaan vaikeissakin tilanteissa. Pääsykokeen psykologisella testillä arvioidaan hakijan persoonallisuutta, sosiaalisia taitoja ja motivaatiota. Lisäksi testillä mitataan hakijan oppimis-, ongelmanratkaisu- ja stressinsietokykyä. Testi sisältää kirjallisia tehtäviä, tilannetehtävän sekä haastattelun. Kielikokeet Rajavartijan ammatissa tarvitaan hyvää kielitaitoa. Pääsykokeissa testataan englannin kielen ja toisen kotimaisen kielen (ruotsin/suomen) hallintaa. Englannin kielen kokeen tarkoituksena on selvittää, kuinka hakija pärjää kielitaitoa edellyttävässä työympäristössä. Toisen kotimaisen kielen osalta tarkoitus on selvittää hakijan valmiudet suorittaa koulutukseen kuuluvat toisen kotimaisen kielen opinnot sekä virkamiehiltä vaadittava kielitutkinto. Haastattelu Haastattelun tarkoitus on saada tietoa hakijan motivaatiosta, asenteista ja arvomaailmasta. Myös hakijan olemus, käytös ja sosiaaliset taidot arvioidaan haastattelutilanteessa. Hakijalla on mahdollisuus esittää haastattelussa myös omia kysymyksiä. Haastattelijat ovat Rajavartiolaitoksen kokeneita virkamiehiä. RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN KELPOISUUSVAATIMUKSET Rajavartijan peruskurssille hyväksyttävän tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen (pl. henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus) Naiset voivat hakea peruskurssille ennen vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista. Kurssille valittujen naisten on kuitenkin suoritettava hyväksytysti vapaaehtoinen asepalvelus ennen kurssin alkamista. suorittanut vähintään lukion oppimäärän, yo-tutkinnon tai toisen asteen ammattitutkinnon terveydentilaltaan rajavartijan tehtäviin sopiva palveluskelpoisuusluokka A näön tarkkuus kummassakin silmässä vähintään 0,7 (ilman silmälaseja) normaali väriaisti (Ishiharan värinäkötestissä enintään 4 virhettä) normaali kuuloaisti ei kroonisia sairauksia tai työtä haittaavaa allergiaa ruumiilliselta kunnoltaan rajavartijan tehtäviin sopiva Cooperin testin tulos miehillä vähintään metriä ja naisilla metriä kyettävä uimaan 200 metriä kuuteen minuuttiin vähintään B-luokan ajo-oikeuden haltija nuhteeton ja luotettava suorittanut hyväksytysti pääsykokeen. HUOM! Jotta voi saada vakituisen viran rajavartijan peruskurssin jälkeen, on Cooperin testin tuloksen oltava miehillä vähintään metriä ja naisilla vähintään metriä. HUOM! Myöhemmin työelämässä merenkulkutehtäviin hakeuduttaessa on tiukemmat näkökyvyn, lähinäkökyvyn ja väriaistin vaatimukset. Merenkulkutehtävissä ei myöskään saa olla hämäräsokeutta, keliakiaa, helposti oireilevaa laktoosiintoleranssia tai meritautitaipumusta.

8 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ RAJAVARTIJAN PERUSKURSSISTA Minkä ikäisenä voi hakeutua koulutukseen Hakijan tulee olla täysi-ikäinen (18 vuotta), yläikärajaa ei ole. Hakijoiden keski-ikä on noin 24 vuotta. Tarvitseeko olla rajavartijan peruskurssille hakevan olla käynyt AUK:n tai RUK:n Ei tarvitse. Ennen kurssia oppilaalla tulee olla suorittanut asepalvelus hyväksytysti loppuun (palveluskelpoisuusluokka A). Myöskään koulutushaaralla tai aselajilla ei ole merkitystä. Ovatko silmälasit este Eivät ole, mutta näön tarkkuuden pitää olla ilman silmälaseja 0,7 molemmissa silmissä. Työllistyvätkö kaikki koulutuksesta valmistuneet Kyllä, kaikille rajavartijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneille ja virkaan nimittämisen kelpoisuusvaatimukset täyttäville on virka. Voinko itse vaikuttaa tulevaan opintolinjaan Kyllä, hakulomakkeessa voi ilmoittaa oman toiveensa. Toimeenpantaville opintolinjoille valinnat tehdään valintapisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä, joten pääsykokeissa menestymisellä on iso merkitys. Onko pääsykokeiden ruotsin kielen koe vaikea Ruotsin osuus pääsykokeessa on monelle peikko, mutta ihan turhaan. Siitä selviää, mikäli mukavasti hallitsee lukion B-kielen perussanaston. Jos on käynyt ammattikoulun, pääsykokeeseen pitää treenata tosissaan, mutta sitten siitä selviää kyllä. Mitään erityissanastoa ei tarvitse pääsykokeessa osata, mutta se auttaa, mikäli vähän on jyvällä siitä, mitä Rajavartiolaitoksessa tehdään. Kysymyksiin vastasivat henkilöstöupseeri, kapteeni Heikki Ojala, kieltenopettaja Anne Raulo ja liikunnanopettaja, vanhempi merivartija Jouni Kähkönen. Miten pääsykokeiden fyysisiin testeihin voi valmistautua Aloita mahdollisimman nopeasti monipuolinen kuntoharjoittelu. Jo puolen vuoden monipuolisella harjoittelulla voit nostaa omaa suorituskykyäsi noin 15 prosenttia. Muista, että kuntosi kohoaa, mikäli liikut 3 4 kertaa viikossa vähintään 30 minuutin ajan. Säännöllisellä, monipuolisella ja oikealla liikunnalla ehdit kohottaa riittävästi kuntoa ennen pääsykoetta. Muista kuitenkin, että kunnon kehittyminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä säännöllistä liikkumista. Kestävyys ja lihaskestävyys ovat tärkeimmät rajavartijan tehtävässä tarvittavat perusominaisuudet. Lisäksi tulet tarvitsemaan nopeutta, ketteryyttä sekä liikkuvuutta. Kestävyyttä voidaan helposti kehittää kävely-, sauvakävely-, juoksu-, uinti-, pyöräily-, soutu-, melonta-, rullaluistelu- tai hiihtolenkkien avulla. Kehittävä harjoittelu perustuu oikein suunniteltuun harjoituksen ja palautumisen väliseen suhteeseen. Jokaisella ihmisellä on erilainen lähtötaso harjoittelun alkaessa, ja harjoittelun tulisi aina perustua yksilöllisesti laadittuun suunnitelmaan ja harjoittelun rytmitykseen. Parhaiten oman lähtötasosi saat selville käymällä kuntotestissä. Kun alat harjoitella pääsykoetta varten, kokeile pystytkö juoksemaan 12 minuuttia tasaisella 2 minuutin (miehet) tai 2 minuutin ja 10 sekunnin (naiset) kierrosvauhdilla. Esimerkki harjoittelun rytmityksestä Kuntoharjoittelu tulee aloittaa nousujohteisesti ja varovasti. Ensimmäisten viikkojen aikana harjoitusten tulisi olla kevyitä ja lyhyitä (20 30 min). Rasitustasoa lisätään kunnon kohotessa nopeuttamalla harjoitusvauhtia ja siirtymällä vaativampaan harjoitusmaastoon, pidentämällä harjoituksen kestoa sekä lisäämällä liikuntasuoritusten määrää. Muista viikkojen rytmittäminen, jotta rasitus ei olisi liian tasapaksua. Monipuoliset ja erilaiset ärsykkeet kehittävät fyysistä kuntoa parhaiten. Helppo viikko, 2-3 harjoitusta 1 kestävyysharjoitus,1 lihaskuntoharjoitus ja 1 palloiluharjoitus viikossa Keskikova viikko, 3 4 harjoitusta 1-2 kestävyysharjoitusta, 1 2 lihaskuntoharjoitusta ja 1 palloiluharjoitus viikossa Kova viikko, 4 5 harjoitusta 2 kestävyysharjoitusta, 2 3 lihaskuntoharjoitusta ja 1 palloiluharjoitus viikossa Palauttava viikko, 1 2 harjoitusta 1 kevyt kestävyysharjoitus ja 1 lihaskuntoharjoitus tai 1 palloiluharjoitus viikossa (uintiharjoitus on hyvä palauttavan viikon kestävyysharjoitus) TULE VARUSMIESPALVELUKSEEN ERIKOISRAJAJÄÄKÄRIKSI ONKO SINUSTA ERIKOISRAJAJÄÄKÄRIKSI Lue QR-koodi älypuhelimellasi ja katso, mitä valintakokeiden fyysisissä testeissä testataan. HAKUAIKA RAJAVARTIOLAITOKSEN ERIKOISJOUKKOON PÄÄTTYY

9 facebook.com/mahdollisuuksienraja Raja- ja merivartiokoulu 2012

Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2016. Raja- ja merivartiokoulu

Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2016. Raja- ja merivartiokoulu RAJA MAHDOLLISUUKSIEN Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2016 Raja- ja merivartiokoulu RAJAVARTIOLAITOS RAJAVARTIJAKSI Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäasiainministeriön

Lisätiedot

RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS

RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS 2015 Raja- ja merivartiokoulu 2014 Rajavartijaksi! Rajavartiolaitos hakee palvelukseensa rajavartijoita, jotka koulutetaan tehtävään vuoden kestävällä rajavartijan peruskurssilla.

Lisätiedot

RAJAVARTIJAKSI. Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu 2017 RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS

RAJAVARTIJAKSI. Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu 2017 RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS RAJAVARTIJAKSI Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu 2017 RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS Raja- ja merivartiokoulu 2017 SISÄLTÖ Rajavartijoiden valtakunnallisesta

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennonjohtaja Lennonjohtaja johtaa siviili-ja/tai sotilaslentoliikennettä ja valvoo ilmatilaa. Lennonjohtajien vastuulla on lentoliikenteen sujuvuus. Työssä voi suuntautua

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA Ilkka Herranen Rajavartiolaitoksen organisaatio Rajavartiolaitoksen päällikkö ~230 esikunta rajavartioasema merivartioasema

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (1) Opintoasiainosasto Liite 2 ERILLISHAUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMA) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (1) Opintoasiainosasto Liite 2 ERILLISHAUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMA) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN MNPUOLUSTUSKORKEKOULU 1 (1) L20852 ERILLISHUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELM) VLINTPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN Lentoupseerin koulutusohjelman ohjaajaopintosuuntien erityisenä valintakriteerinä on, että hakija

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk YKSI POLIISI SATA URAA Kaikki Suomen poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) Tampereen Hervannasta. Poliisin peruskoulutus valmistaa sinut asiantuntijaammattiin, joka tarjoaa monipuolisempia

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013 999/2013 Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja-kielloista annetun

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön päätöksen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja - kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa

Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Ikkuna ilmailun maailmaan Ilmailun yleissivistystä osana lukio-opintoja Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseossa

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

S-Päällikkö - Tulevaisuuden esimies

S-Päällikkö - Tulevaisuuden esimies S-Päällikkö - Tulevaisuuden esimies 1 Valmennusohjelman tavoitteet 2 Tavoitteena on muodostaa syvällinen tuntemus S-Päällikkövalmennettavan päätoimialasta vahvasti käytäntöön nojaavan työkierron kautta.

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen MONIKONESIMULAATTORI Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen Ylänäkymä 20 Ajoneuvon kohdealue Törmäys 10 Simulaattoriharjoitusraportti 17.4.2016 14:47:47 Tulos: Hyväksytty [m] 0 Arvo Pisteet -10

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 ORGANISOINNIN PERUSTEET 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 HARJOITUS TEHTÄVÄ: Millainen on hyvin organisoitu harjoitus? HARJOITUSKERTAAN LIITTYVÄT ASIAT Harjoituksen suunnittelu Toiminta

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 12.2.2016 poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteet. Ne määrittelevät

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot