RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu"

Transkriptio

1 RAJA MAHDOLLISUUKSIEN Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu

2 RAJAVARTIOLAITOS RAJAVARTIJAKSI Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäasiainministeriön johdolla. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen maamme rajoilla. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella. Euroopan Unioniin ja Schengenin sopimuksiin liittymisen myötä on toiminta keskitetty niin sanotulle ulkorajalle. Rajavartiolaitos johtaa meripelastustoimintaa ja suorittaa valvonta-alueellaan etsintöjä ja sairaankuljetuksia. Rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tullilaitos ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen käytössä on ajanmukainen kalusto öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan. Rajavartiolaitokselle on määritelty kuusi ydintoimintoa: Rajavartijat työskentelevät maalla, merellä ja ilmassa kaikissa olosuhteissa. Rajavartijan ammatissa tarvitaan monenlaisia taitoja. Menestyäkseen rajavartijana henkilön tulee olla sosiaalinen sekä fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa. Lisääntyvän kansainvälisen yhteistyön mukanaan tuomat kielitaitovaatimukset ovat tärkeä osa rajavartijan arkea. Rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaa Raja- ja merivartiokoulu. Lisätietoa koulutuksesta löydät tästä esitteestä. Hakuohjeet julkaistaan vuosittain hakuoppaassa ja Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla. Lähes kaikki vastavalmistuneet rajavartijat työskentelevät työuransa alkuvaiheessa rajatarkastustehtävissä. Kokemuksen myötä voi erikoistua esimerkiksi rikostorjuntaan, koiratoimintaan tai merelliseen toimintaan. rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän hallintoyksikköä. Ne ovat Rajavartiolaitoksen esikunta (joka toimii myös Sisäasiainministeriön rajavartio-osastona), Kaakkois-Suomen, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostot, Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu. Rajavartiolaitos lukuina (2011) Henkilöstöä Rajavartioasemia 25 Merivartioasemia 21 Vartiolaivoja 6 Helikoptereita 15 Lentokoneita 2 Rajakoiria 270 facebook.com/mahdollisuuksienraja

3 RAJAVARTIJA TYÖSKENTELEE MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA Rajavartiolaitoksessa palvelee noin rajavartijaa eri puolilla Suomea Rajavartijaan voi törmätä monenlaisissa paikoissa ja yhteyksissä. Rajavartijat muun muassa tarkastavat matkusasiakirjat ja maahantuloedellytykset rajanylityspaikoilla, valvovat maastorajaa sekä partioimalla että teknisillä valvontalaitteilla, torjuvat rajat ylittävää rikollisuutta, suorittavat pelastus- ja avustustehtäviä, huolehtivat merialueen turvallisuudesta ja suorittavat rajoitetusti tullivalvonta- ja poliisitehtäviä. Rajavartijat palvelevat sotilasvirassa, ja heidän on osallistuttava säännöllisin väliajoin fyysisen kunnon ja kenttäkelpoisuuden testeihin. Rajavartijat jäävät eläkkeelle 55 vuoden iässä. Rajavartijoiden kuukausipalkka muodostuu Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän mukaan tehtäväkohtaisesta palkasta, suoritusosasta, kokemusosasta ja mahdollisista virkaehtosopimuksen mukaisista lisistä. Vastavalmistuneen rajavartijan palkka on noin euroa kuukaudessa. rajavartijan peruskurssilla opiskellaan myös kieliä Tanja tarkastaa asiakirjoja ja tulkkaa Nuorempi rajavartija Tanja Timonen valmistui rajavartijan peruskurssilta helmikuussa Hän työskentelee Nuijamaan rajatarkastusasemalla Kaakkois-Suomessa. Tanjan työpäivät kuluvat pääasiassa rajan yli pyrkivien matkustusasiakirjoja tarkastaessa. Vaihtelua Nuijamaan rajatarkastusaseman arkeen tuovat Lappeenrannan lentokentän ulkorajalentojen rajatarkastukset ja kesällä laivatarkastukset Lappeenrannan satamassa. Välillä Tanja käy myös partioimassa maastorajalla. Sujuvasti venäjää puhuvan Tanjan töihin kuuluu myös avustavia tulkkaustehtäviä. Kielitaidon ansiosta pääsen hoitamaan paljon erilaisia kiinnostavia tehtäviä, esimerkiksi tapaamisia venäläisten kanssa, käännytyksiä ja haasteita, Tanja kertoo. Merivartijan työ on monipuolista ja haastavaa Vanhempi merivartija Juha Halonen on työskennellyt Rajavartiolaitoksessa vuodesta 2005 saakka. Rajavartijan peruskurssin merivartiolinjan opintojen jälkeen Juha siirtyi työelämään Länsi-Suomen merivartiostoon. Kemin merivartioasemalla partionjohtajana työskentelevä Juha tekee erittäin monipuolista työtä. Täällä on esillä merivartioston koko tehtäväkenttä, Juha kertoo. Tehtäviin kuuluu meripelastusta ja rajaturvallisuuden ylläpitoa. Meripelastustehtävien ohessa merivartijat tekevät kesällä vesiliikennevalvontaa. Kemin merivartioaseman vastuulle kuuluu merellisten tehtävien lisäksi Tornion ja Haaparannan välisellä rajanylityspaikalla tapahtuva ulkomaalaisvalvonta sekä Oulun ja Kemi-Tornion lentoasemien rajatarkastukset. Lisäksi alueella on satamia, joiden rahtilaivaliikenteeseen tehdään riskianalyysin perusteella laivatarkastuksia yhdessä poliisin ja tullin kanssa. Länsi-Suomen merivartijat tekevät myös yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa. Kemin merivartioasema osallistui kesällä 2012 isoon meripelastusharjoitukseen Ruotsissa. Työssäni parasta on monipuolisuus ja haastavuus, sekä se, että pääsee tekemään töitä ihmisten kanssa. Meillä on hyvä työporukka, Juha kehuu. Rajavartijoiden arvomerkit Merivartijoiden arvomerkit nuorempi rajavartija vanhempi rajavartija nuorempi merivartija vanhempi merivartija ylirajavartija rajavartiomestari ylimerivartija merivartiomestari

4 Vihreältä rajalta rikostorjuntayksikköön Sari Suomalainen on siirtynyt urallaan Kaakkois-Suomen maastorajalta Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikköön. Sari Suomalainen valmistui rajavartijan peruskurssilta vuonna 2008 ja sijoittui aluksi töihin Kaakkois-Suomen rajavartiostoon. Kolmikannan rajavartioasemalla hänen työkenttäänsä oli niin sanottu vihreä raja, eli käytännön maastopartiointi yhdessä koiranohjaajan kanssa. Partioitavaa rajaa Kolmikannan vastuualueella oli yli 60 kilometriä Kangaskoskelta Uukuniemelle. Sulan maan aikaan rajalla käveltiin ja talvella liikuttiin moottorikelkalla ja hiihtäen. Neljän vuoden työskentelyn jälkeen työmatka kotoa Helsingistä Kaakkois-Suomeen alkoi tuntua liian pitkältä, joten Sari hakeutui Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön valvontaryhmään. Liikkuvaa työtä Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö vastaa rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvistä tehtävistä. Sari Suomalainen aloitti vuoden 2012 alkupuolella työskentelyn rikostorjuntayksikön valvontaryhmässä. Valvontaryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa asiakkaiden kuljetuksia oikeudenistuntoihin, kuulusteluihin ja vastaanottokeskuksiin. Valvontaryhmä myös tukee ja turvaa muiden yksiköiden turvallisen työskentelyn esimerkiksi kotietsinnöissä. Valvontaryhmä tekee myös ulkomaalaisvalvontaa Helsinki-Vantaan lentokentällä ja satamissa. Jotta kohdehenkilöt eivät pystyisi tunnistamaan meitä virkamiehiksi, liikumme myös siviilivaatteissa, Sari kertoo. Työpäivien sisältö vaihtelee, ja rikostorjuntayksikössä on sopeuduttava nopeisiin muutoksiin. Koskaan ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Vaikka seinällä on runko partion tehtävistä työvuoron aikana, se saattaa sekunnissa kääntyä päälaelleen, kun vuoropäälliköltä tuleekin käsky tukemaan esimerkiksi tullia tai poliisia. Sari on viihtynyt monipuolisessa työssään erinomaisesti. Parasta työssäni on liikkuvuus ja se, että päivät hurahtavat nopeasti. Koen olevani oikeassa paikassa ja oikeassa ammatissa, Sari summaa. rajat ylittävän rikollisuuden torjunta on yksi Rajavartiolaitoksen ydintoiminnoista RAJAVARTIJAN PERUSKURSSILLE! Raja- tai merivartijaksi voi valmistua Suomessa vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta. Raja- ja merivartiokoulussa suoritetaan myös rajavartijan jatkokurssi sekä mestarikurssi. Jatko- ja mestarikursseille voi hakeutua, kun on työskennellyt rajavartijan ammatissa ja hankkinut kurssille vaadittavan työkokemuksen. Rajavartijan peruskurssi antaa valmiudet ja toimivallan rajavartijan virkaan. Peruskurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto, eikä se vastaa yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Peruskurssille hyväksytään vain hakija, joka on jo suorittanut lukion tai jonkin toisen asteen tutkinnon. Peruskurssi voidaan järjestää myös ruotsinkielisenä. Rajavartijan peruskurssi kestää noin vuoden. Peruskurssilla opiskellaan pääsääntöisesti kahdella opintolinjalla: rajavartiolinjalla ja lentoasemalinjalla. Käytännönläheisissä opinnoissa yhdistellään luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä ja itseopiskelua. Opintoihin kuuluu työssäoppimista, joka suoritetaan Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköissä vanhemman rajavartiomiehen ohjauksessa. Rajavartijoiden virkavaatteet uudistuvat Rajavartijat ovat viranomaisia, jotka pukeutuvat työtehtävissään pääsääntöisesti virka-asuun. Rajavartiolaitoksen virkavaatteet ovat uudistumassa asteittain. Uudet virkavaatteet otettiin käyttöön kansainvälisillä rajanylityspaikoilla Sarilla on yllä olevassa kuvassa päällään uusi vaatetus. Vanhoja, vihreitä virkavaatteita on edelleen käytössä uuden vaatetuksen rinnalla. Uusi virkavaatetus on sävyltään selvästi vanhaa tummempi ja tyyliltään nykyaikaisempi. Uuden vaatetuksen suunnittelussa ja hankinnassa on kiinnitetty huomiota nykyaikaisiin materiaali- ja valmistusteknisiin ratkaisuihin sekä pukineiden yhdisteltävyyteen ja monikäyttöisyyteen.

5 RAJAVARTIJOIDEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ MESTARIKURSSI (8 opintoviikkoa) Mitä rajavartijan peruskurssilla opiskellaan Rajavartijan peruskurssilla opiskellaan monenlaisia aiheita. Kaikkien linjojen yhteisiin opintoihin kuuluu muun muassa rajatarkastusten, rajojen valvonnan, oikeusopin, rikostorjunnan, kielten, liikunnan, johtamisen ja hallinnon, voimankäytön, asiakirjatutkinnan, ensiavun, rikostorjunnan sekä virka-ajon opiskelua. Eriytyvissä moduuliopinnoissa opiskelijat opiskelevat omien opintolinjojensa mukaisia aiheita. Alla on esimerkki rajavartiolinjan ja lentoasemalinjan moduuliopintojen yhden viikon viikko-ohjelmasta rajavartijan peruskurssin loppupuolella. n palvelusvuoden jälkeen MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI RAJAVARTIJAN JATKOKURSSI (8 opintoviikkoa) PÄÄSYKOE Oikeusoppi Oikeusopin omatoimisten tehtävien palaute Itseopiskelu Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Ihmiskaupan uhrien auttaminen Rajojen valvonta Partion johtamisen perusteet Rajojen valvonta Taktinen johtaminen Rajojen valvonta Harjoitus: partion johtaminen R2/L2-koe 2-moduulissa opetetut rajaturvallisuusaiheet: rajojen valvonta, rajatarkastukset ja rikostorjunta n palvelusvuoden jälkeen RAJAVARTIJAN PERUSKURSSI (n. 1 vuosi) YHTEISET OPINNOT 3 MODUULIOPINNOT 2 OHJATTU TYÖHARJOITTELU MODUULIOPINNOT 1 YHTEISET OPINNOT L O U N A S Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudellinen neuvonta Tutustuminen Joutsenon vastaanottokeskuksen toimintaan Maahanmuuttoviraston organisaatio OL-harkinta ja lupien myöntäminen TP-hakemusten käsittely Käännyttäminen ja karkottaminen Tietojärjestelmät Rajojen valvonta Johtokeskustoiminta Tutustuminen Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen Vapaaehtoinen paluu Yhteenveto turvapaikka- ja pakolaisasioista RAJATARKASTUSTEN PERUSTEIDEN HARJOITTELU YHTEISET OPINNOT 1 PÄÄSYKOE Varusmieskoulutus Siviilikoulutus (yo-tutkinto tai 2. asteen ammatillinen tutkinto) kurssin alussa hankitaan henkilökohtainen virkavaatetus, joka on oppilaille maksuton Opiskelua ja vapaa-aikaa Rajavartijan peruskurssilla opetusta on lähtökohtaisesti maanantaista perjantaihin klo 8 17 välisenä aikana. Kerran kuukaudessa on kurssivapaa (maanantai tai perjantai) henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten. Peruskurssilla kaikki oppilaat opiskelevat opintolinjoittain samaan tahtiin. Viikko-ohjelman mukaiseen lähiopetukseen on läsnäolovelvoite. Rajavartijan peruskurssilla olevat oppilaat majoittuvat yleensä Raja- ja merivartiokoululla. Majoitus on järjestetty mukavissa kahden neljän hengen huoneissa. Oleskelu-, ruokailu- ja pesutilat ovat yhteiset. Raja- ja merivartiokoululla on monipuoliset harraste- mahdollisuudet, joita opiskelijat voivat käyttää vapaaaikanaan. Käytössä on esimerkiksi liikuntasali, kuntosali, uimahalli ja kirjasto.

6 KURSSINJOHTAJAN TERVEISET Tervehdys, tuleva rajavartijan peruskurssilainen! Jos sinut hakemisen ja pääsykokeen jälkeen valitaan rajavartijan peruskurssille, yhteinen tavoitteemme on, että kurssin aikana saat hyvän koulutuksen ja valmiudet kehittyä ammattitaitoiseksi rajavartiomieheksi. Opinnoissa painottuvat rajavartiomiehen toimivaltuudet sekä rajavartijan perustietoja ja taitoja edellyttävät tehtävät, kielitaitoakaan unohtamatta. Parhaiten perehdyt opintoihin tutustumalla kurssin opetussuunnitelmaan ja läpivientisuunnitelmaan. Niiden avulla pääset sisälle siihen, mitä tulevana vuonna milloinkin tapahtuu. Muista joskus ankeidenkin teoriajaksojen aikana, että osataksesi vaikkapa asiakaspalveluun liittyvät asiat, sinun tulee ymmärtää Rajavartiolaitoksen ja rajavartijan rooli laajemminkin jopa Euroopan unionin näkökulmasta. Pyri heti kurssin alusta lähtien hoitamaan opintosi hyvin. Suunnittele oma ajankäyttösi kurssin aikana; näin vähennät mahdollisia opiskelu- ja siviiliasioiden aiheuttamia ajankäytön ongelmatilanteita. Mikäli sinulla on opinnoissasi tai muutoin vaikeaa, älä epäröi ottaa huolissasi yhteyttä kurssin johtoon. Raja- ja merivartiokoulu tarjoaa sinulle hyvän oppimisympäristön. Hyödynnä sen tarjoamat puitteet myös fyysisen kuntosi kehittämisessä. Ole toiminnassasi reilu ja asiallinen - kohtele muita, kuten haluat itseäsi kohdeltavan. Anna hyvän asenteesi näkyä joka päivä kohteliaana ja reippaana käytöksenä koulun henkilökuntaa, opettajia ja kurssikavereitasi kohtaan. Tervetuloa opiskelemaan! Kurssinjohtaja, Kapteeni Pasi Kylmämaa RAJALLA YHDISTYVÄT MONEN ALAN PARHAAT PUOLET Rajavartijan peruskurssilla opiskelevat Miia Sokka ja Ismo Jousenkylä ovat löytäneet oman alansa. Ismo Jousenkylä ja Miia Sokka opiskelevat rajavartijan peruskurssi 19:llä. Opintoihin kuuluu muun muassa rajojen valvontaa, rajatarkastuksia, oikeusoppia, voimankäyttöä, asiakirjatutkintaa, rikostorjuntaa ja kieliä. Koko kurssille yhteisten opintojen lisäksi eriytyvissä moduuliopinnoissa Miia opiskelee rajavalvontaan liittyviä aiheita ja Ismo merenkulkua ja meripelastusta. Peruskurssilaiset ovat myös viettäneet noin kymmenen viikkoa harjoittelemassa tulevaa työtään vanhemman rajavartiomiehen ohjauksessa. Jokaisessa päivässä on odotettavaa Vaikka Ismo ja Miia lukivat paljon rajavartijan työstä ennen kurssille hakemista, on koulutuksen monipuolisuus ja työnkuvan laajuus yllättänyt. Samalla on vahvistunut ajatus siitä, että oma ala on löytynyt. Ei tule ihan heti mieleen alaa, joka olisi näin monipuolinen, Ismo pohtii. Tässä yhdistyy monen alan parhaat puolet, Miia lisää. Alavalintaa ei ole tarvinnut katua. Välillä on huonoja päiviä, mutta kaikkina aamuina opiskelemaan on lähdetty mieluusti. Jokaisessa kurssipäivässä on jotain odotettavaa. Laadukasta koulutusta Noin vuoden kestävä rajavartijan peruskurssi on tiivis paketti, ja oppilaiden täytyy kyetä sisäistämään paljon asiaa lyhyessä ajassa. Laiskotella ei voi, jos opinnoista ja tulevasta työstä haluaa selvitä kunnialla. Kokeita varten saa kyllä illallakin ottaa kirjat käteen, Miia kertoo. Peruskurssin opinnoissa yhdistellään luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä ja itseopiskelua. Raja- ja merivartiokoulun opettajien lisäksi opettamassa käy muiden Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden ja yhteistyöviranomaisten asiantuntijoita. Jokaiseen asiaan on se paras osaaja kertomassa ja opettamassa, Miia kehuu. Opetuksen laadun lisäksi oppilaat arvostavat myös koulutusympäristöä. Imatran koulutuskeskuksessa on hienot puitteet muun muassa monipuoliseen kuntoiluun. Peruskurssilaisille opetetaan liikuntaa, ja heitä kannustetaan pitämään kuntoaan yllä myös vapaa-ajalla. Täällä saa tehdä monenlaista ja kannustetaan kokeilemaan uusia lajeja. Työelämään Kun rajavartijan peruskurssi 19 valmistuu, rajavartijoiden on aika siirtyä työelämään. Ismo sijoittuu Länsi-Suomen merivartiostoon Nauvon merivartioasemalle ja Miia Kaakkois- Suomen rajavartiostoon Vaalimaan rajatarkastusasemalle. Nuoret odottavat jo tulevaisuuttaan. Muutaman kuukauden koulutuksen perusteella rajavartijan työ vaikuttaa niin mielenkiintoiselta, että töihin on varmasti aina kiva lähteä. Rajavartijana pääsee tekemään jotain tärkeää, Miia toteaa.

7 Näin haet peruskurssille Täytä ja postita hakemus naiset voivat hakea rajavartijan peruskurssille jo ennen vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista Rajavartijan peruskurssi ei kuulu yhteishakuun. Hakijan tulee täyttää hakulomake ja postittaa se tarvittavine liitteineen Raja- ja merivartiokoululle. Hakulomake ja luettelo tarvittavista liitteistä löytyy osoitteesta Odota kutsua pääsykokeeseen Rajavartijan peruskurssin pääsykokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan hakupisteiden perusteella. Osallistu pääsykokeeseen Pääsykoe järjestetään yleensä kahden päivän mittaisena Raja- ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskuksessa Immolassa. Pääsykokeeseen kuuluu viisi eri osa-aluetta: kuntokoe, psykologinen testi, toisen kotimaisen kielen koe, englannin kielen koe ja haastattelu. 4. Odota valintapäätöstä Raja- ja merivartiokoulun johtaja hyväksyy oppilaat rajavartijan peruskurssille. Hakijat valitaan kursille paremmuusjärjestyksessä. Raja- ja merivartiokoulu kutsuu kurssille valitut hakijat palvelukseenottotarkastukseen, joka on läpäistävä ennen kurssin alkamista. Rajavartijan peruskurssin tarkemmat hakuohjeet julkaistaan vuosittain hakuoppaassa. MITÄ PÄÄSYKOKEESSA TESTATAAN Kuntokokeet Hakijan fyysinen kunto arvioidaan 12 minuutin juoksutesti (Cooperin testi) ja uimatestin perusteella. Psykologinen testi Rajavartijan ammatissa tarvitaan henkistä kestävyyttä ja sosiaalisia valmiuksia. Lisäksi rajavartijan on kyettävä johdonmukaiseen toimintaan vaikeissakin tilanteissa. Pääsykokeen psykologisella testillä arvioidaan hakijan persoonallisuutta, sosiaalisia taitoja ja motivaatiota. Lisäksi testillä mitataan hakijan oppimis-, ongelmanratkaisu- ja stressinsietokykyä. Testi sisältää kirjallisia tehtäviä, tilannetehtävän sekä haastattelun. Kielikokeet Rajavartijan ammatissa tarvitaan hyvää kielitaitoa. Pääsykokeissa testataan englannin kielen ja toisen kotimaisen kielen (ruotsin/suomen) hallintaa. Englannin kielen kokeen tarkoituksena on selvittää, kuinka hakija pärjää kielitaitoa edellyttävässä työympäristössä. Toisen kotimaisen kielen osalta tarkoitus on selvittää hakijan valmiudet suorittaa koulutukseen kuuluvat toisen kotimaisen kielen opinnot sekä virkamiehiltä vaadittava kielitutkinto. Haastattelu Haastattelun tarkoitus on saada tietoa hakijan motivaatiosta, asenteista ja arvomaailmasta. Myös hakijan olemus, käytös ja sosiaaliset taidot arvioidaan haastattelutilanteessa. Hakijalla on mahdollisuus esittää haastattelussa myös omia kysymyksiä. Haastattelijat ovat Rajavartiolaitoksen kokeneita virkamiehiä. RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN KELPOISUUSVAATIMUKSET Rajavartijan peruskurssille hyväksyttävän tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen (pl. henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus) Naiset voivat hakea peruskurssille ennen vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista. Kurssille valittujen naisten on kuitenkin suoritettava hyväksytysti vapaaehtoinen asepalvelus ennen kurssin alkamista. suorittanut vähintään lukion oppimäärän, yo-tutkinnon tai toisen asteen ammattitutkinnon terveydentilaltaan rajavartijan tehtäviin sopiva palveluskelpoisuusluokka A näön tarkkuus kummassakin silmässä vähintään 0,7 (ilman silmälaseja) normaali väriaisti (Ishiharan värinäkötestissä enintään 4 virhettä) normaali kuuloaisti ei kroonisia sairauksia tai työtä haittaavaa allergiaa ruumiilliselta kunnoltaan rajavartijan tehtäviin sopiva Cooperin testin tulos miehillä vähintään metriä ja naisilla metriä kyettävä uimaan 200 metriä kuuteen minuuttiin vähintään B-luokan ajo-oikeuden haltija nuhteeton ja luotettava suorittanut hyväksytysti pääsykokeen. HUOM! Jotta voi saada vakituisen viran rajavartijan peruskurssin jälkeen, on Cooperin testin tuloksen oltava miehillä vähintään metriä ja naisilla vähintään metriä. HUOM! Myöhemmin työelämässä merenkulkutehtäviin hakeuduttaessa on tiukemmat näkökyvyn, lähinäkökyvyn ja väriaistin vaatimukset. Merenkulkutehtävissä ei myöskään saa olla hämäräsokeutta, keliakiaa, helposti oireilevaa laktoosiintoleranssia tai meritautitaipumusta.

8 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ RAJAVARTIJAN PERUSKURSSISTA Minkä ikäisenä voi hakeutua koulutukseen Hakijan tulee olla täysi-ikäinen (18 vuotta), yläikärajaa ei ole. Hakijoiden keski-ikä on noin 24 vuotta. Tarvitseeko olla rajavartijan peruskurssille hakevan olla käynyt AUK:n tai RUK:n Ei tarvitse. Ennen kurssia oppilaalla tulee olla suorittanut asepalvelus hyväksytysti loppuun (palveluskelpoisuusluokka A). Myöskään koulutushaaralla tai aselajilla ei ole merkitystä. Ovatko silmälasit este Eivät ole, mutta näön tarkkuuden pitää olla ilman silmälaseja 0,7 molemmissa silmissä. Työllistyvätkö kaikki koulutuksesta valmistuneet Kyllä, kaikille rajavartijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneille ja virkaan nimittämisen kelpoisuusvaatimukset täyttäville on virka. Voinko itse vaikuttaa tulevaan opintolinjaan Kyllä, hakulomakkeessa voi ilmoittaa oman toiveensa. Toimeenpantaville opintolinjoille valinnat tehdään valintapisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä, joten pääsykokeissa menestymisellä on iso merkitys. Onko pääsykokeiden ruotsin kielen koe vaikea Ruotsin osuus pääsykokeessa on monelle peikko, mutta ihan turhaan. Siitä selviää, mikäli mukavasti hallitsee lukion B-kielen perussanaston. Jos on käynyt ammattikoulun, pääsykokeeseen pitää treenata tosissaan, mutta sitten siitä selviää kyllä. Mitään erityissanastoa ei tarvitse pääsykokeessa osata, mutta se auttaa, mikäli vähän on jyvällä siitä, mitä Rajavartiolaitoksessa tehdään. Kysymyksiin vastasivat henkilöstöupseeri, kapteeni Heikki Ojala, kieltenopettaja Anne Raulo ja liikunnanopettaja, vanhempi merivartija Jouni Kähkönen. Miten pääsykokeiden fyysisiin testeihin voi valmistautua Aloita mahdollisimman nopeasti monipuolinen kuntoharjoittelu. Jo puolen vuoden monipuolisella harjoittelulla voit nostaa omaa suorituskykyäsi noin 15 prosenttia. Muista, että kuntosi kohoaa, mikäli liikut 3 4 kertaa viikossa vähintään 30 minuutin ajan. Säännöllisellä, monipuolisella ja oikealla liikunnalla ehdit kohottaa riittävästi kuntoa ennen pääsykoetta. Muista kuitenkin, että kunnon kehittyminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä säännöllistä liikkumista. Kestävyys ja lihaskestävyys ovat tärkeimmät rajavartijan tehtävässä tarvittavat perusominaisuudet. Lisäksi tulet tarvitsemaan nopeutta, ketteryyttä sekä liikkuvuutta. Kestävyyttä voidaan helposti kehittää kävely-, sauvakävely-, juoksu-, uinti-, pyöräily-, soutu-, melonta-, rullaluistelu- tai hiihtolenkkien avulla. Kehittävä harjoittelu perustuu oikein suunniteltuun harjoituksen ja palautumisen väliseen suhteeseen. Jokaisella ihmisellä on erilainen lähtötaso harjoittelun alkaessa, ja harjoittelun tulisi aina perustua yksilöllisesti laadittuun suunnitelmaan ja harjoittelun rytmitykseen. Parhaiten oman lähtötasosi saat selville käymällä kuntotestissä. Kun alat harjoitella pääsykoetta varten, kokeile pystytkö juoksemaan 12 minuuttia tasaisella 2 minuutin (miehet) tai 2 minuutin ja 10 sekunnin (naiset) kierrosvauhdilla. Esimerkki harjoittelun rytmityksestä Kuntoharjoittelu tulee aloittaa nousujohteisesti ja varovasti. Ensimmäisten viikkojen aikana harjoitusten tulisi olla kevyitä ja lyhyitä (20 30 min). Rasitustasoa lisätään kunnon kohotessa nopeuttamalla harjoitusvauhtia ja siirtymällä vaativampaan harjoitusmaastoon, pidentämällä harjoituksen kestoa sekä lisäämällä liikuntasuoritusten määrää. Muista viikkojen rytmittäminen, jotta rasitus ei olisi liian tasapaksua. Monipuoliset ja erilaiset ärsykkeet kehittävät fyysistä kuntoa parhaiten. Helppo viikko, 2-3 harjoitusta 1 kestävyysharjoitus,1 lihaskuntoharjoitus ja 1 palloiluharjoitus viikossa Keskikova viikko, 3 4 harjoitusta 1-2 kestävyysharjoitusta, 1 2 lihaskuntoharjoitusta ja 1 palloiluharjoitus viikossa Kova viikko, 4 5 harjoitusta 2 kestävyysharjoitusta, 2 3 lihaskuntoharjoitusta ja 1 palloiluharjoitus viikossa Palauttava viikko, 1 2 harjoitusta 1 kevyt kestävyysharjoitus ja 1 lihaskuntoharjoitus tai 1 palloiluharjoitus viikossa (uintiharjoitus on hyvä palauttavan viikon kestävyysharjoitus) TULE VARUSMIESPALVELUKSEEN ERIKOISRAJAJÄÄKÄRIKSI ONKO SINUSTA ERIKOISRAJAJÄÄKÄRIKSI Lue QR-koodi älypuhelimellasi ja katso, mitä valintakokeiden fyysisissä testeissä testataan. HAKUAIKA RAJAVARTIOLAITOKSEN ERIKOISJOUKKOON PÄÄTTYY

9 facebook.com/mahdollisuuksienraja Raja- ja merivartiokoulu 2012

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2011 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2151-7 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2011 Ilman ennakkoluuloja palvelukseen... 6 Tuleva varusmies... 10 Suomen turvallisuus

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu. Valintaopas 2014. Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot

Maanpuolustuskorkeakoulu. Valintaopas 2014. Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot Maanpuolustuskorkeakoulu Valintaopas 2014 Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot Maanpuolustuskorkeakoulu Valintaopas 2014 LISÄTIETOJA Maanpuolustuskorkeakoulu Opintoasiainosasto

Lisätiedot

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä 1 2 Outoa niuhotusta Meneillään oleva lukuvuosi tullaan opinto-ohjaajien keskuudessa muistamaan. Paineet ohjausta kohtaan on kasvanut joka suunnalta. Valintajärjestelmiä

Lisätiedot

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

Varusmies 2013. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2013. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2013 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2013 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2013 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 2 Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2064-0 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2010 Ilman ennakkoluuloja

Lisätiedot

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Varusmies 2015 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja. Tutustu myös puolustusvoimien nettisivuihin osoitteessa

Lisätiedot

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 Sisällys 04 Kyamk ja Mamk Suomen huippuja Sinulla on unelma 4 Hakuaikataulu 5 Kymenlaakson

Lisätiedot

Alokasinfo 2/12. HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä. kirjekuoressa pe 15.6. mennessä.

Alokasinfo 2/12. HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä. kirjekuoressa pe 15.6. mennessä. Alokasinfo 2/12 HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä varustetussa kirjekuoressa pe 15.6. mennessä. 1 Tämä Alokasinfo löytyy myös: www.puolustusvoimat.fi/tykpr Nettisivuillamme lisätietoja palveluksesta.

Lisätiedot

Kuulostaa varmasti kliseiseltä

Kuulostaa varmasti kliseiseltä Kutsuntaliite 2013 Tuottajan tervehdys Ota kaikki hyöty irti intistä Kuulostaa varmasti kliseiseltä sanoa, mutta kutsuntoihin ja varusmiespalvelukseen ylipäänsä kannattaa suhtautua mahdollisuutena ja haasteena

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Länsi-Suomi 2/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Etelä-Suomi 2 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Levikki Länsi-Suomi 2/2010 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

rajaviesti Niiralassa tehdään kokeeksi toisin Rajaviestimaratonissa ennätysosanotto Tuomo Heikkinen ja spn Utu vuolivat kultaa

rajaviesti Niiralassa tehdään kokeeksi toisin Rajaviestimaratonissa ennätysosanotto Tuomo Heikkinen ja spn Utu vuolivat kultaa Rajaturvallisuusunionin jäsenlehti nro 3 / 2012 rajaviesti rajanylityspaikoilla - maastossa - merellä - ilmassa - tukitoiminnoissa Niiralassa tehdään kokeeksi toisin Rajaviestimaratonissa ennätysosanotto

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Itä-Suomi 4/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus TEEMA 2008: TYÖHYVINVOINTI osa 2 RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI NRO 2/2008 rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

Lisätiedot

KOULUTUSN:o 3 / Tammikuu 2010

KOULUTUSN:o 3 / Tammikuu 2010 5ASKELTA Nuorisotyöttömyys Ehkäistään kaikin keinoin syrjäytymistä TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Kielimatkasta kokemusta Lentävä lähtösi maailmalle odottaa Akku ja Sata Koulutushankkeet

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Pohjois-Suomi 5 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus Lukioon valmistava koulutus (LUVA) OPISKELIJAN OPAS Kuusitie 3 67200 Kokkola Tämän oppaan omistaa: Oppaan työryhmä: Nina Aro, Eeva-Liisa Kiiskilä, Eija Varis (Kiviniityn lukio ja koulu) Kuvitus: Athena

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

rajaviesti Mika Kukkonen on Vuoden Rajamies 2009 Työnantajalla arvot pahasti hukassa! Neuvottelutulos hyväksyttiin pitkin hampain nro 2/2010

rajaviesti Mika Kukkonen on Vuoden Rajamies 2009 Työnantajalla arvot pahasti hukassa! Neuvottelutulos hyväksyttiin pitkin hampain nro 2/2010 Rajavartioliiton jäsenlehti nro 2/2010 rajaviesti rajanylityspaikoilla - maastossa - merellä - ilmassa - tukitoiminnoissa Mika Kukkonen on Vuoden Rajamies 2009 Työnantajalla arvot pahasti hukassa! Neuvottelutulos

Lisätiedot

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan 1 www.solmukohdassa.fi Sis llys 3 Mene pidemmälle valitse teknillistieteellinen 4 Valitse oma huippualasi 8 8 syytä opiskella

Lisätiedot