RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu"

Transkriptio

1 RAJA MAHDOLLISUUKSIEN Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2013 Raja- ja merivartiokoulu

2 RAJAVARTIOLAITOS RAJAVARTIJAKSI Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäasiainministeriön johdolla. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen maamme rajoilla. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella. Euroopan Unioniin ja Schengenin sopimuksiin liittymisen myötä on toiminta keskitetty niin sanotulle ulkorajalle. Rajavartiolaitos johtaa meripelastustoimintaa ja suorittaa valvonta-alueellaan etsintöjä ja sairaankuljetuksia. Rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tullilaitos ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen käytössä on ajanmukainen kalusto öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan. Rajavartiolaitokselle on määritelty kuusi ydintoimintoa: Rajavartijat työskentelevät maalla, merellä ja ilmassa kaikissa olosuhteissa. Rajavartijan ammatissa tarvitaan monenlaisia taitoja. Menestyäkseen rajavartijana henkilön tulee olla sosiaalinen sekä fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa. Lisääntyvän kansainvälisen yhteistyön mukanaan tuomat kielitaitovaatimukset ovat tärkeä osa rajavartijan arkea. Rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaa Raja- ja merivartiokoulu. Lisätietoa koulutuksesta löydät tästä esitteestä. Hakuohjeet julkaistaan vuosittain hakuoppaassa ja Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla. Lähes kaikki vastavalmistuneet rajavartijat työskentelevät työuransa alkuvaiheessa rajatarkastustehtävissä. Kokemuksen myötä voi erikoistua esimerkiksi rikostorjuntaan, koiratoimintaan tai merelliseen toimintaan. rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän hallintoyksikköä. Ne ovat Rajavartiolaitoksen esikunta (joka toimii myös Sisäasiainministeriön rajavartio-osastona), Kaakkois-Suomen, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostot, Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu. Rajavartiolaitos lukuina (2011) Henkilöstöä Rajavartioasemia 25 Merivartioasemia 21 Vartiolaivoja 6 Helikoptereita 15 Lentokoneita 2 Rajakoiria 270 facebook.com/mahdollisuuksienraja

3 RAJAVARTIJA TYÖSKENTELEE MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA Rajavartiolaitoksessa palvelee noin rajavartijaa eri puolilla Suomea Rajavartijaan voi törmätä monenlaisissa paikoissa ja yhteyksissä. Rajavartijat muun muassa tarkastavat matkusasiakirjat ja maahantuloedellytykset rajanylityspaikoilla, valvovat maastorajaa sekä partioimalla että teknisillä valvontalaitteilla, torjuvat rajat ylittävää rikollisuutta, suorittavat pelastus- ja avustustehtäviä, huolehtivat merialueen turvallisuudesta ja suorittavat rajoitetusti tullivalvonta- ja poliisitehtäviä. Rajavartijat palvelevat sotilasvirassa, ja heidän on osallistuttava säännöllisin väliajoin fyysisen kunnon ja kenttäkelpoisuuden testeihin. Rajavartijat jäävät eläkkeelle 55 vuoden iässä. Rajavartijoiden kuukausipalkka muodostuu Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän mukaan tehtäväkohtaisesta palkasta, suoritusosasta, kokemusosasta ja mahdollisista virkaehtosopimuksen mukaisista lisistä. Vastavalmistuneen rajavartijan palkka on noin euroa kuukaudessa. rajavartijan peruskurssilla opiskellaan myös kieliä Tanja tarkastaa asiakirjoja ja tulkkaa Nuorempi rajavartija Tanja Timonen valmistui rajavartijan peruskurssilta helmikuussa Hän työskentelee Nuijamaan rajatarkastusasemalla Kaakkois-Suomessa. Tanjan työpäivät kuluvat pääasiassa rajan yli pyrkivien matkustusasiakirjoja tarkastaessa. Vaihtelua Nuijamaan rajatarkastusaseman arkeen tuovat Lappeenrannan lentokentän ulkorajalentojen rajatarkastukset ja kesällä laivatarkastukset Lappeenrannan satamassa. Välillä Tanja käy myös partioimassa maastorajalla. Sujuvasti venäjää puhuvan Tanjan töihin kuuluu myös avustavia tulkkaustehtäviä. Kielitaidon ansiosta pääsen hoitamaan paljon erilaisia kiinnostavia tehtäviä, esimerkiksi tapaamisia venäläisten kanssa, käännytyksiä ja haasteita, Tanja kertoo. Merivartijan työ on monipuolista ja haastavaa Vanhempi merivartija Juha Halonen on työskennellyt Rajavartiolaitoksessa vuodesta 2005 saakka. Rajavartijan peruskurssin merivartiolinjan opintojen jälkeen Juha siirtyi työelämään Länsi-Suomen merivartiostoon. Kemin merivartioasemalla partionjohtajana työskentelevä Juha tekee erittäin monipuolista työtä. Täällä on esillä merivartioston koko tehtäväkenttä, Juha kertoo. Tehtäviin kuuluu meripelastusta ja rajaturvallisuuden ylläpitoa. Meripelastustehtävien ohessa merivartijat tekevät kesällä vesiliikennevalvontaa. Kemin merivartioaseman vastuulle kuuluu merellisten tehtävien lisäksi Tornion ja Haaparannan välisellä rajanylityspaikalla tapahtuva ulkomaalaisvalvonta sekä Oulun ja Kemi-Tornion lentoasemien rajatarkastukset. Lisäksi alueella on satamia, joiden rahtilaivaliikenteeseen tehdään riskianalyysin perusteella laivatarkastuksia yhdessä poliisin ja tullin kanssa. Länsi-Suomen merivartijat tekevät myös yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa. Kemin merivartioasema osallistui kesällä 2012 isoon meripelastusharjoitukseen Ruotsissa. Työssäni parasta on monipuolisuus ja haastavuus, sekä se, että pääsee tekemään töitä ihmisten kanssa. Meillä on hyvä työporukka, Juha kehuu. Rajavartijoiden arvomerkit Merivartijoiden arvomerkit nuorempi rajavartija vanhempi rajavartija nuorempi merivartija vanhempi merivartija ylirajavartija rajavartiomestari ylimerivartija merivartiomestari

4 Vihreältä rajalta rikostorjuntayksikköön Sari Suomalainen on siirtynyt urallaan Kaakkois-Suomen maastorajalta Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikköön. Sari Suomalainen valmistui rajavartijan peruskurssilta vuonna 2008 ja sijoittui aluksi töihin Kaakkois-Suomen rajavartiostoon. Kolmikannan rajavartioasemalla hänen työkenttäänsä oli niin sanottu vihreä raja, eli käytännön maastopartiointi yhdessä koiranohjaajan kanssa. Partioitavaa rajaa Kolmikannan vastuualueella oli yli 60 kilometriä Kangaskoskelta Uukuniemelle. Sulan maan aikaan rajalla käveltiin ja talvella liikuttiin moottorikelkalla ja hiihtäen. Neljän vuoden työskentelyn jälkeen työmatka kotoa Helsingistä Kaakkois-Suomeen alkoi tuntua liian pitkältä, joten Sari hakeutui Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön valvontaryhmään. Liikkuvaa työtä Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö vastaa rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvistä tehtävistä. Sari Suomalainen aloitti vuoden 2012 alkupuolella työskentelyn rikostorjuntayksikön valvontaryhmässä. Valvontaryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa asiakkaiden kuljetuksia oikeudenistuntoihin, kuulusteluihin ja vastaanottokeskuksiin. Valvontaryhmä myös tukee ja turvaa muiden yksiköiden turvallisen työskentelyn esimerkiksi kotietsinnöissä. Valvontaryhmä tekee myös ulkomaalaisvalvontaa Helsinki-Vantaan lentokentällä ja satamissa. Jotta kohdehenkilöt eivät pystyisi tunnistamaan meitä virkamiehiksi, liikumme myös siviilivaatteissa, Sari kertoo. Työpäivien sisältö vaihtelee, ja rikostorjuntayksikössä on sopeuduttava nopeisiin muutoksiin. Koskaan ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Vaikka seinällä on runko partion tehtävistä työvuoron aikana, se saattaa sekunnissa kääntyä päälaelleen, kun vuoropäälliköltä tuleekin käsky tukemaan esimerkiksi tullia tai poliisia. Sari on viihtynyt monipuolisessa työssään erinomaisesti. Parasta työssäni on liikkuvuus ja se, että päivät hurahtavat nopeasti. Koen olevani oikeassa paikassa ja oikeassa ammatissa, Sari summaa. rajat ylittävän rikollisuuden torjunta on yksi Rajavartiolaitoksen ydintoiminnoista RAJAVARTIJAN PERUSKURSSILLE! Raja- tai merivartijaksi voi valmistua Suomessa vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta. Raja- ja merivartiokoulussa suoritetaan myös rajavartijan jatkokurssi sekä mestarikurssi. Jatko- ja mestarikursseille voi hakeutua, kun on työskennellyt rajavartijan ammatissa ja hankkinut kurssille vaadittavan työkokemuksen. Rajavartijan peruskurssi antaa valmiudet ja toimivallan rajavartijan virkaan. Peruskurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto, eikä se vastaa yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Peruskurssille hyväksytään vain hakija, joka on jo suorittanut lukion tai jonkin toisen asteen tutkinnon. Peruskurssi voidaan järjestää myös ruotsinkielisenä. Rajavartijan peruskurssi kestää noin vuoden. Peruskurssilla opiskellaan pääsääntöisesti kahdella opintolinjalla: rajavartiolinjalla ja lentoasemalinjalla. Käytännönläheisissä opinnoissa yhdistellään luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä ja itseopiskelua. Opintoihin kuuluu työssäoppimista, joka suoritetaan Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköissä vanhemman rajavartiomiehen ohjauksessa. Rajavartijoiden virkavaatteet uudistuvat Rajavartijat ovat viranomaisia, jotka pukeutuvat työtehtävissään pääsääntöisesti virka-asuun. Rajavartiolaitoksen virkavaatteet ovat uudistumassa asteittain. Uudet virkavaatteet otettiin käyttöön kansainvälisillä rajanylityspaikoilla Sarilla on yllä olevassa kuvassa päällään uusi vaatetus. Vanhoja, vihreitä virkavaatteita on edelleen käytössä uuden vaatetuksen rinnalla. Uusi virkavaatetus on sävyltään selvästi vanhaa tummempi ja tyyliltään nykyaikaisempi. Uuden vaatetuksen suunnittelussa ja hankinnassa on kiinnitetty huomiota nykyaikaisiin materiaali- ja valmistusteknisiin ratkaisuihin sekä pukineiden yhdisteltävyyteen ja monikäyttöisyyteen.

5 RAJAVARTIJOIDEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ MESTARIKURSSI (8 opintoviikkoa) Mitä rajavartijan peruskurssilla opiskellaan Rajavartijan peruskurssilla opiskellaan monenlaisia aiheita. Kaikkien linjojen yhteisiin opintoihin kuuluu muun muassa rajatarkastusten, rajojen valvonnan, oikeusopin, rikostorjunnan, kielten, liikunnan, johtamisen ja hallinnon, voimankäytön, asiakirjatutkinnan, ensiavun, rikostorjunnan sekä virka-ajon opiskelua. Eriytyvissä moduuliopinnoissa opiskelijat opiskelevat omien opintolinjojensa mukaisia aiheita. Alla on esimerkki rajavartiolinjan ja lentoasemalinjan moduuliopintojen yhden viikon viikko-ohjelmasta rajavartijan peruskurssin loppupuolella. n palvelusvuoden jälkeen MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI RAJAVARTIJAN JATKOKURSSI (8 opintoviikkoa) PÄÄSYKOE Oikeusoppi Oikeusopin omatoimisten tehtävien palaute Itseopiskelu Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Ihmiskaupan uhrien auttaminen Rajojen valvonta Partion johtamisen perusteet Rajojen valvonta Taktinen johtaminen Rajojen valvonta Harjoitus: partion johtaminen R2/L2-koe 2-moduulissa opetetut rajaturvallisuusaiheet: rajojen valvonta, rajatarkastukset ja rikostorjunta n palvelusvuoden jälkeen RAJAVARTIJAN PERUSKURSSI (n. 1 vuosi) YHTEISET OPINNOT 3 MODUULIOPINNOT 2 OHJATTU TYÖHARJOITTELU MODUULIOPINNOT 1 YHTEISET OPINNOT L O U N A S Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudellinen neuvonta Tutustuminen Joutsenon vastaanottokeskuksen toimintaan Maahanmuuttoviraston organisaatio OL-harkinta ja lupien myöntäminen TP-hakemusten käsittely Käännyttäminen ja karkottaminen Tietojärjestelmät Rajojen valvonta Johtokeskustoiminta Tutustuminen Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen Vapaaehtoinen paluu Yhteenveto turvapaikka- ja pakolaisasioista RAJATARKASTUSTEN PERUSTEIDEN HARJOITTELU YHTEISET OPINNOT 1 PÄÄSYKOE Varusmieskoulutus Siviilikoulutus (yo-tutkinto tai 2. asteen ammatillinen tutkinto) kurssin alussa hankitaan henkilökohtainen virkavaatetus, joka on oppilaille maksuton Opiskelua ja vapaa-aikaa Rajavartijan peruskurssilla opetusta on lähtökohtaisesti maanantaista perjantaihin klo 8 17 välisenä aikana. Kerran kuukaudessa on kurssivapaa (maanantai tai perjantai) henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten. Peruskurssilla kaikki oppilaat opiskelevat opintolinjoittain samaan tahtiin. Viikko-ohjelman mukaiseen lähiopetukseen on läsnäolovelvoite. Rajavartijan peruskurssilla olevat oppilaat majoittuvat yleensä Raja- ja merivartiokoululla. Majoitus on järjestetty mukavissa kahden neljän hengen huoneissa. Oleskelu-, ruokailu- ja pesutilat ovat yhteiset. Raja- ja merivartiokoululla on monipuoliset harraste- mahdollisuudet, joita opiskelijat voivat käyttää vapaaaikanaan. Käytössä on esimerkiksi liikuntasali, kuntosali, uimahalli ja kirjasto.

6 KURSSINJOHTAJAN TERVEISET Tervehdys, tuleva rajavartijan peruskurssilainen! Jos sinut hakemisen ja pääsykokeen jälkeen valitaan rajavartijan peruskurssille, yhteinen tavoitteemme on, että kurssin aikana saat hyvän koulutuksen ja valmiudet kehittyä ammattitaitoiseksi rajavartiomieheksi. Opinnoissa painottuvat rajavartiomiehen toimivaltuudet sekä rajavartijan perustietoja ja taitoja edellyttävät tehtävät, kielitaitoakaan unohtamatta. Parhaiten perehdyt opintoihin tutustumalla kurssin opetussuunnitelmaan ja läpivientisuunnitelmaan. Niiden avulla pääset sisälle siihen, mitä tulevana vuonna milloinkin tapahtuu. Muista joskus ankeidenkin teoriajaksojen aikana, että osataksesi vaikkapa asiakaspalveluun liittyvät asiat, sinun tulee ymmärtää Rajavartiolaitoksen ja rajavartijan rooli laajemminkin jopa Euroopan unionin näkökulmasta. Pyri heti kurssin alusta lähtien hoitamaan opintosi hyvin. Suunnittele oma ajankäyttösi kurssin aikana; näin vähennät mahdollisia opiskelu- ja siviiliasioiden aiheuttamia ajankäytön ongelmatilanteita. Mikäli sinulla on opinnoissasi tai muutoin vaikeaa, älä epäröi ottaa huolissasi yhteyttä kurssin johtoon. Raja- ja merivartiokoulu tarjoaa sinulle hyvän oppimisympäristön. Hyödynnä sen tarjoamat puitteet myös fyysisen kuntosi kehittämisessä. Ole toiminnassasi reilu ja asiallinen - kohtele muita, kuten haluat itseäsi kohdeltavan. Anna hyvän asenteesi näkyä joka päivä kohteliaana ja reippaana käytöksenä koulun henkilökuntaa, opettajia ja kurssikavereitasi kohtaan. Tervetuloa opiskelemaan! Kurssinjohtaja, Kapteeni Pasi Kylmämaa RAJALLA YHDISTYVÄT MONEN ALAN PARHAAT PUOLET Rajavartijan peruskurssilla opiskelevat Miia Sokka ja Ismo Jousenkylä ovat löytäneet oman alansa. Ismo Jousenkylä ja Miia Sokka opiskelevat rajavartijan peruskurssi 19:llä. Opintoihin kuuluu muun muassa rajojen valvontaa, rajatarkastuksia, oikeusoppia, voimankäyttöä, asiakirjatutkintaa, rikostorjuntaa ja kieliä. Koko kurssille yhteisten opintojen lisäksi eriytyvissä moduuliopinnoissa Miia opiskelee rajavalvontaan liittyviä aiheita ja Ismo merenkulkua ja meripelastusta. Peruskurssilaiset ovat myös viettäneet noin kymmenen viikkoa harjoittelemassa tulevaa työtään vanhemman rajavartiomiehen ohjauksessa. Jokaisessa päivässä on odotettavaa Vaikka Ismo ja Miia lukivat paljon rajavartijan työstä ennen kurssille hakemista, on koulutuksen monipuolisuus ja työnkuvan laajuus yllättänyt. Samalla on vahvistunut ajatus siitä, että oma ala on löytynyt. Ei tule ihan heti mieleen alaa, joka olisi näin monipuolinen, Ismo pohtii. Tässä yhdistyy monen alan parhaat puolet, Miia lisää. Alavalintaa ei ole tarvinnut katua. Välillä on huonoja päiviä, mutta kaikkina aamuina opiskelemaan on lähdetty mieluusti. Jokaisessa kurssipäivässä on jotain odotettavaa. Laadukasta koulutusta Noin vuoden kestävä rajavartijan peruskurssi on tiivis paketti, ja oppilaiden täytyy kyetä sisäistämään paljon asiaa lyhyessä ajassa. Laiskotella ei voi, jos opinnoista ja tulevasta työstä haluaa selvitä kunnialla. Kokeita varten saa kyllä illallakin ottaa kirjat käteen, Miia kertoo. Peruskurssin opinnoissa yhdistellään luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä ja itseopiskelua. Raja- ja merivartiokoulun opettajien lisäksi opettamassa käy muiden Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden ja yhteistyöviranomaisten asiantuntijoita. Jokaiseen asiaan on se paras osaaja kertomassa ja opettamassa, Miia kehuu. Opetuksen laadun lisäksi oppilaat arvostavat myös koulutusympäristöä. Imatran koulutuskeskuksessa on hienot puitteet muun muassa monipuoliseen kuntoiluun. Peruskurssilaisille opetetaan liikuntaa, ja heitä kannustetaan pitämään kuntoaan yllä myös vapaa-ajalla. Täällä saa tehdä monenlaista ja kannustetaan kokeilemaan uusia lajeja. Työelämään Kun rajavartijan peruskurssi 19 valmistuu, rajavartijoiden on aika siirtyä työelämään. Ismo sijoittuu Länsi-Suomen merivartiostoon Nauvon merivartioasemalle ja Miia Kaakkois- Suomen rajavartiostoon Vaalimaan rajatarkastusasemalle. Nuoret odottavat jo tulevaisuuttaan. Muutaman kuukauden koulutuksen perusteella rajavartijan työ vaikuttaa niin mielenkiintoiselta, että töihin on varmasti aina kiva lähteä. Rajavartijana pääsee tekemään jotain tärkeää, Miia toteaa.

7 Näin haet peruskurssille Täytä ja postita hakemus naiset voivat hakea rajavartijan peruskurssille jo ennen vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista Rajavartijan peruskurssi ei kuulu yhteishakuun. Hakijan tulee täyttää hakulomake ja postittaa se tarvittavine liitteineen Raja- ja merivartiokoululle. Hakulomake ja luettelo tarvittavista liitteistä löytyy osoitteesta Odota kutsua pääsykokeeseen Rajavartijan peruskurssin pääsykokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan hakupisteiden perusteella. Osallistu pääsykokeeseen Pääsykoe järjestetään yleensä kahden päivän mittaisena Raja- ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskuksessa Immolassa. Pääsykokeeseen kuuluu viisi eri osa-aluetta: kuntokoe, psykologinen testi, toisen kotimaisen kielen koe, englannin kielen koe ja haastattelu. 4. Odota valintapäätöstä Raja- ja merivartiokoulun johtaja hyväksyy oppilaat rajavartijan peruskurssille. Hakijat valitaan kursille paremmuusjärjestyksessä. Raja- ja merivartiokoulu kutsuu kurssille valitut hakijat palvelukseenottotarkastukseen, joka on läpäistävä ennen kurssin alkamista. Rajavartijan peruskurssin tarkemmat hakuohjeet julkaistaan vuosittain hakuoppaassa. MITÄ PÄÄSYKOKEESSA TESTATAAN Kuntokokeet Hakijan fyysinen kunto arvioidaan 12 minuutin juoksutesti (Cooperin testi) ja uimatestin perusteella. Psykologinen testi Rajavartijan ammatissa tarvitaan henkistä kestävyyttä ja sosiaalisia valmiuksia. Lisäksi rajavartijan on kyettävä johdonmukaiseen toimintaan vaikeissakin tilanteissa. Pääsykokeen psykologisella testillä arvioidaan hakijan persoonallisuutta, sosiaalisia taitoja ja motivaatiota. Lisäksi testillä mitataan hakijan oppimis-, ongelmanratkaisu- ja stressinsietokykyä. Testi sisältää kirjallisia tehtäviä, tilannetehtävän sekä haastattelun. Kielikokeet Rajavartijan ammatissa tarvitaan hyvää kielitaitoa. Pääsykokeissa testataan englannin kielen ja toisen kotimaisen kielen (ruotsin/suomen) hallintaa. Englannin kielen kokeen tarkoituksena on selvittää, kuinka hakija pärjää kielitaitoa edellyttävässä työympäristössä. Toisen kotimaisen kielen osalta tarkoitus on selvittää hakijan valmiudet suorittaa koulutukseen kuuluvat toisen kotimaisen kielen opinnot sekä virkamiehiltä vaadittava kielitutkinto. Haastattelu Haastattelun tarkoitus on saada tietoa hakijan motivaatiosta, asenteista ja arvomaailmasta. Myös hakijan olemus, käytös ja sosiaaliset taidot arvioidaan haastattelutilanteessa. Hakijalla on mahdollisuus esittää haastattelussa myös omia kysymyksiä. Haastattelijat ovat Rajavartiolaitoksen kokeneita virkamiehiä. RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN KELPOISUUSVAATIMUKSET Rajavartijan peruskurssille hyväksyttävän tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen (pl. henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus) Naiset voivat hakea peruskurssille ennen vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista. Kurssille valittujen naisten on kuitenkin suoritettava hyväksytysti vapaaehtoinen asepalvelus ennen kurssin alkamista. suorittanut vähintään lukion oppimäärän, yo-tutkinnon tai toisen asteen ammattitutkinnon terveydentilaltaan rajavartijan tehtäviin sopiva palveluskelpoisuusluokka A näön tarkkuus kummassakin silmässä vähintään 0,7 (ilman silmälaseja) normaali väriaisti (Ishiharan värinäkötestissä enintään 4 virhettä) normaali kuuloaisti ei kroonisia sairauksia tai työtä haittaavaa allergiaa ruumiilliselta kunnoltaan rajavartijan tehtäviin sopiva Cooperin testin tulos miehillä vähintään metriä ja naisilla metriä kyettävä uimaan 200 metriä kuuteen minuuttiin vähintään B-luokan ajo-oikeuden haltija nuhteeton ja luotettava suorittanut hyväksytysti pääsykokeen. HUOM! Jotta voi saada vakituisen viran rajavartijan peruskurssin jälkeen, on Cooperin testin tuloksen oltava miehillä vähintään metriä ja naisilla vähintään metriä. HUOM! Myöhemmin työelämässä merenkulkutehtäviin hakeuduttaessa on tiukemmat näkökyvyn, lähinäkökyvyn ja väriaistin vaatimukset. Merenkulkutehtävissä ei myöskään saa olla hämäräsokeutta, keliakiaa, helposti oireilevaa laktoosiintoleranssia tai meritautitaipumusta.

8 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ RAJAVARTIJAN PERUSKURSSISTA Minkä ikäisenä voi hakeutua koulutukseen Hakijan tulee olla täysi-ikäinen (18 vuotta), yläikärajaa ei ole. Hakijoiden keski-ikä on noin 24 vuotta. Tarvitseeko olla rajavartijan peruskurssille hakevan olla käynyt AUK:n tai RUK:n Ei tarvitse. Ennen kurssia oppilaalla tulee olla suorittanut asepalvelus hyväksytysti loppuun (palveluskelpoisuusluokka A). Myöskään koulutushaaralla tai aselajilla ei ole merkitystä. Ovatko silmälasit este Eivät ole, mutta näön tarkkuuden pitää olla ilman silmälaseja 0,7 molemmissa silmissä. Työllistyvätkö kaikki koulutuksesta valmistuneet Kyllä, kaikille rajavartijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneille ja virkaan nimittämisen kelpoisuusvaatimukset täyttäville on virka. Voinko itse vaikuttaa tulevaan opintolinjaan Kyllä, hakulomakkeessa voi ilmoittaa oman toiveensa. Toimeenpantaville opintolinjoille valinnat tehdään valintapisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä, joten pääsykokeissa menestymisellä on iso merkitys. Onko pääsykokeiden ruotsin kielen koe vaikea Ruotsin osuus pääsykokeessa on monelle peikko, mutta ihan turhaan. Siitä selviää, mikäli mukavasti hallitsee lukion B-kielen perussanaston. Jos on käynyt ammattikoulun, pääsykokeeseen pitää treenata tosissaan, mutta sitten siitä selviää kyllä. Mitään erityissanastoa ei tarvitse pääsykokeessa osata, mutta se auttaa, mikäli vähän on jyvällä siitä, mitä Rajavartiolaitoksessa tehdään. Kysymyksiin vastasivat henkilöstöupseeri, kapteeni Heikki Ojala, kieltenopettaja Anne Raulo ja liikunnanopettaja, vanhempi merivartija Jouni Kähkönen. Miten pääsykokeiden fyysisiin testeihin voi valmistautua Aloita mahdollisimman nopeasti monipuolinen kuntoharjoittelu. Jo puolen vuoden monipuolisella harjoittelulla voit nostaa omaa suorituskykyäsi noin 15 prosenttia. Muista, että kuntosi kohoaa, mikäli liikut 3 4 kertaa viikossa vähintään 30 minuutin ajan. Säännöllisellä, monipuolisella ja oikealla liikunnalla ehdit kohottaa riittävästi kuntoa ennen pääsykoetta. Muista kuitenkin, että kunnon kehittyminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä säännöllistä liikkumista. Kestävyys ja lihaskestävyys ovat tärkeimmät rajavartijan tehtävässä tarvittavat perusominaisuudet. Lisäksi tulet tarvitsemaan nopeutta, ketteryyttä sekä liikkuvuutta. Kestävyyttä voidaan helposti kehittää kävely-, sauvakävely-, juoksu-, uinti-, pyöräily-, soutu-, melonta-, rullaluistelu- tai hiihtolenkkien avulla. Kehittävä harjoittelu perustuu oikein suunniteltuun harjoituksen ja palautumisen väliseen suhteeseen. Jokaisella ihmisellä on erilainen lähtötaso harjoittelun alkaessa, ja harjoittelun tulisi aina perustua yksilöllisesti laadittuun suunnitelmaan ja harjoittelun rytmitykseen. Parhaiten oman lähtötasosi saat selville käymällä kuntotestissä. Kun alat harjoitella pääsykoetta varten, kokeile pystytkö juoksemaan 12 minuuttia tasaisella 2 minuutin (miehet) tai 2 minuutin ja 10 sekunnin (naiset) kierrosvauhdilla. Esimerkki harjoittelun rytmityksestä Kuntoharjoittelu tulee aloittaa nousujohteisesti ja varovasti. Ensimmäisten viikkojen aikana harjoitusten tulisi olla kevyitä ja lyhyitä (20 30 min). Rasitustasoa lisätään kunnon kohotessa nopeuttamalla harjoitusvauhtia ja siirtymällä vaativampaan harjoitusmaastoon, pidentämällä harjoituksen kestoa sekä lisäämällä liikuntasuoritusten määrää. Muista viikkojen rytmittäminen, jotta rasitus ei olisi liian tasapaksua. Monipuoliset ja erilaiset ärsykkeet kehittävät fyysistä kuntoa parhaiten. Helppo viikko, 2-3 harjoitusta 1 kestävyysharjoitus,1 lihaskuntoharjoitus ja 1 palloiluharjoitus viikossa Keskikova viikko, 3 4 harjoitusta 1-2 kestävyysharjoitusta, 1 2 lihaskuntoharjoitusta ja 1 palloiluharjoitus viikossa Kova viikko, 4 5 harjoitusta 2 kestävyysharjoitusta, 2 3 lihaskuntoharjoitusta ja 1 palloiluharjoitus viikossa Palauttava viikko, 1 2 harjoitusta 1 kevyt kestävyysharjoitus ja 1 lihaskuntoharjoitus tai 1 palloiluharjoitus viikossa (uintiharjoitus on hyvä palauttavan viikon kestävyysharjoitus) TULE VARUSMIESPALVELUKSEEN ERIKOISRAJAJÄÄKÄRIKSI ONKO SINUSTA ERIKOISRAJAJÄÄKÄRIKSI Lue QR-koodi älypuhelimellasi ja katso, mitä valintakokeiden fyysisissä testeissä testataan. HAKUAIKA RAJAVARTIOLAITOKSEN ERIKOISJOUKKOON PÄÄTTYY

9 facebook.com/mahdollisuuksienraja Raja- ja merivartiokoulu 2012

Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2016. Raja- ja merivartiokoulu

Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2016. Raja- ja merivartiokoulu RAJA MAHDOLLISUUKSIEN Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2016 Raja- ja merivartiokoulu RAJAVARTIOLAITOS RAJAVARTIJAKSI Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäasiainministeriön

Lisätiedot

RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2015 Raja- ja merivartiokoulu

RAJA MAHDOLLISUUKSIEN. Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2015 Raja- ja merivartiokoulu RAJA MAHDOLLISUUKSIEN Rajavartijan peruskurssin hakuesite 2015 Raja- ja merivartiokoulu RAJAVARTIOLAITOS Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäasiainministeriön johdolla.

Lisätiedot

RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS

RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS 2015 Raja- ja merivartiokoulu 2014 Rajavartijaksi! Rajavartiolaitos hakee palvelukseensa rajavartijoita, jotka koulutetaan tehtävään vuoden kestävällä rajavartijan peruskurssilla.

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

RAJAVARTIJAKSI. Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu 2017 RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS

RAJAVARTIJAKSI. Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu 2017 RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS RAJAVARTIJAKSI Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu 2017 RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS Raja- ja merivartiokoulu 2017 SISÄLTÖ Rajavartijoiden valtakunnallisesta

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Valintapisteiden

Lisätiedot

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi Ilmavoimien erikoisjoukkokoulutus Intistä ammattiin! Velvollisuudesta ammatti? Palveluspaikka voi olla tuleva työpaikkasi. Varusmiespalvelus on väylä aliupseerin ja upseerin ammattiin. Hakeutumalla erikoisjoukkoihin

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN määräytyvät alkupisteiden ja pääsykoepisteiden perusteella. Valintapisteiden enimmäismäärä on 165. 1 ALKUPISTEET Alkupisteet muodostuvat

Lisätiedot

Teoria kohtaa käytännön Polamk-kampuksella

Teoria kohtaa käytännön Polamk-kampuksella Teoria kohtaa käytännön Polamk-kampuksella Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa poliisioppilaitos poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja. Polamk sijaitsee Tampereella Hervannan

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan rajavartiolaitoksesta annetun

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennonjohtaja Lennonjohtaja johtaa siviili-ja/tai sotilaslentoliikennettä ja valvoo ilmatilaa. Lennonjohtajien vastuulla on lentoliikenteen sujuvuus. Työssä voi suuntautua

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 49/2015 Sisäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 49/2015 Sisäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 49/2015 Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja-kielloista annetun

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013 999/2013 Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja-kielloista annetun

Lisätiedot

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA!

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! Yhteishaku 1.-19.3.2010 HALUATKO HUIPPU-URHEILIJAKSI? Kuortaneen lukio ja Kuortaneen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja - kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön päätöksen

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä Mikko Koivu Työhyvinvoinnin johtaminen TYÖ: sisältö, menetelmät, välineet, ergonomia TYÖYHTEISÖ: yhteistyö, tiedonkulku, pelisäännöt

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin

Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin Kirje 1 (3) Hallintopalvelut Lappeenranta 30.10.2014 Ossi Värri Dnro Suojaustaso Valitse taso Julk (621/1999) 24.1 :n k Viite Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin Itäiseen tullipiiriin

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Kuntotestit puolustusvoimissa Kuntotestit antavat yhdessä terveystarkastusten kanssa hyvän kuvan henkilön terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta sekä

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto Upseerin työ on haastava ja monipuolinen Upseerit toimivat mielenkiintoisissa ja vastuullisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutus-, johto-,

Lisätiedot

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua 1 Lähtömaakoulutus ja Suomessa alkava kielikoulutus rekrytoidulle Mitä koulutus on: Suomen kielen koulutusta, usein työtehtävään liittyvää, perustietoa työelämästä

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (1) Opintoasiainosasto Liite 2 ERILLISHAUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMA) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (1) Opintoasiainosasto Liite 2 ERILLISHAUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMA) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN MNPUOLUSTUSKORKEKOULU 1 (1) L20852 ERILLISHUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELM) VLINTPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN Lentoupseerin koulutusohjelman ohjaajaopintosuuntien erityisenä valintakriteerinä on, että hakija

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk YKSI POLIISI SATA URAA Kaikki Suomen poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) Tampereen Hervannasta. Poliisin peruskoulutus valmistaa sinut asiantuntijaammattiin, joka tarjoaa monipuolisempia

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö id3742639 1 (2) 00 RVLDno/2015/1700 Sisäministeriö Rajavartio-osasto 07.09.2015

Lausuntopyyntö id3742639 1 (2) 00 RVLDno/2015/1700 Sisäministeriö Rajavartio-osasto 07.09.2015 Lausuntopyyntö id3742639 1 (2) 00 RVLDno/2015/1700 Sisäministeriö Rajavartio-osasto 07.09.2015 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö; Rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015 Anne Ihanus Luonnos RAJANYLITYSPAIKOISTA SEKÄ RAJATARKASTUSTEHTÄVIEN JAKAMISESTA NIILLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN Johdanto Ehdotetut

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö id4753782 1 (2) 00 RVLDno/2016/931 Sisäministeriö Rajavartio--osasto 21.04.2016 SM015:00/2016

Lausuntopyyntö id4753782 1 (2) 00 RVLDno/2016/931 Sisäministeriö Rajavartio--osasto 21.04.2016 SM015:00/2016 Lausuntopyyntö id4753782 1 (2) 00 RVLDno/2016/931 Sisäministeriö Rajavartio--osasto 21.04.2016 SM015:00/2016 Jakelussa mainitut Rajavartiolaitoksen tilaa tai aluetta koskevia liikkumisrajoituksia tai kieltoja

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010:

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Leirit: Pro-Sporttileiri Kulho 14.-16.7. Kolme vuorokautta mukavaa toimintaa liikunnan parissa. Hinta: 60 Sisältää: ruokailut, majoituksen, vakuutuksen ja

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - 8 kuukauden maraton-ohjelma

FITLANDIA-TREENIOPAS. - 8 kuukauden maraton-ohjelma FITLANDIA-TREENIOPAS - 8 kuukauden maraton-ohjelma ASIANTUNTIJA Maija Oravamäki Maija Oravamäki on liikuntalahjakkuus, joka on voittanut useita Suomen mestaruuksia eri lajeissa, edustanut Suomea arvokisoissa

Lisätiedot

Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua

Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua Luku 4 Nuoruus päämäärätietoista harjoittelua 155 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi NUORUUS Vahvuutesi

Lisätiedot

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO www.kvlakk.fi Motorsport-mekaanikon koulutus Moottoriurheiluun painottuvassa automekaanikon koulutuksessa yhdistyvät kaksi vahvaa suomalaista osaamisalaa, autourheilu ja

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa

Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Ikkuna ilmailun maailmaan Ilmailun yleissivistystä osana lukio-opintoja Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseossa

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA)

RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA) RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA) 16.12.2005 JOUNI TOMMILA Rajavartiolaitos Turvana kaikissa oloissa TUNNUSLAUSE Rajavartiolaitos - Turvana kaikissa oloissa VISIO Suomessa

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Natiivi apuna kielten opetuksessa

Natiivi apuna kielten opetuksessa Natiivi apuna kielten opetuksessa Seija Blomberg Oulun yliopisto Kajaanin normaalikoulu Cordula Tröster-Blomberg Musiikkileikkikoulu Laulava Lohikäärme Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsingissä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Lupauksen taustalla on vuosien valmennuskokemus sekä erilaisista harjoittelumuodoista koostettu tehokas ja kokonaisvaltainen valmennusohjelma.

Lupauksen taustalla on vuosien valmennuskokemus sekä erilaisista harjoittelumuodoista koostettu tehokas ja kokonaisvaltainen valmennusohjelma. X-Method ryhmäliikuntaohjelma sopii kaikille, jotka haluavat päästä hyvään kuntoon. Annamme kunnon kehittymiselle tulostakuun. Elleivät kestävyys- ja lihaskuntosi ole kehittyneet harjoittelujakson päätteeksi,

Lisätiedot