MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto"

Transkriptio

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto

2 Upseerin työ on haastava ja monipuolinen Upseerit toimivat mielenkiintoisissa ja vastuullisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutus-, johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä Tehtävät vaihtelevat puolustushaarasta ja aselajista riippuen Upseeri työskentelee aluksi varusmiesten kouluttajana Virkauran edetessä tehtäväkirjo laajenee ja mahdollisuudet ovat monipuoliset

3 Upseerien koulutusjärjestelmä 2015 saakka Kadetti Luutnantti SK Yliluutnantti SK Kapteeni SM Majuri EUK Majuri YEK Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Kouluttaja Sotatieteiden maisterin tutkinto (120 op) Yksikön päällikkö Yleisesikuntaupseerin tutkinto ( op) EUK + YEK Opiskelee Töissä 3 vuotta 7 vuotta 9 vuotta 11 vuotta 14 vuotta

4 Sotatieteiden perustutkinnot Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa sotatieteiden maisterin tutkinto Maisterivaiheen jälkeen voi itse hakeutua kiinnostaviin tehtäviin Yhtään samanlaista sotilasuraa ei ole, vaan jokainen rakentaa itse oman uransa Kouluttajatehtävät, esikunta- ja toimistotyöt, opetus- ja opettajatehtävät, kansainvälinen ura, asiantuntijatehtävät ja tutkijaupseereiden tehtävät

5 Upseerikoulutuksen kokonaisuus muodostuu akateemisista ja ammatillisista opinnoista

6 Sotatieteiden pääoppiaineet JOHTAMINEN SOTATAITO Operaatiotaito ja taktiikka Strategia Sotahistoria SOTILASPEDAGOGIIKKA SOTATEKNIIKKA

7 Sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinnon tavoitteet SK-tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle Tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen Valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin Edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen Edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä Riittävä viestintä- ja kielitaito Tavoitteet konkretisoituvat käytännön valmiutena toimia puolustusvoimien sodan ajan joukkojen perusyksikön päällikkötehtävissä sekä valmiutena toimia rauhan ajan perusyksikön kouluttaja- ja asiantuntijatehtävissä sekä perusyksikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä

8 Opintoetuudet kandidaattivaiheessa Kadetin päiväraha 1. vuosi 46 % virkamiehen päivärahasta = 17,46 /pv (2013) vuosi 55 % virkamiehen päivärahasta = 20,90 /pv (2013) Kaksi kotimatkaa / opiskelukuukausi rahana Maksuton opetus materiaaleineen Maksuton majoitus kampusalueella Maksuton ruoka (neljä ateriaa / päivä) Maksuton terveydenhuolto Palvelus- ja suojavaatetus käytössä Muita opiskeluun liittyviä etuja, kuten ajokortit, tietokoneet ja pätevyyskirjat

9 Opintolinjat ja -suunnat Sotatieteiden kandidaattiopintojen aikana opiskellaan puolustushaaralinjoilla maasotalinjalla merisotalinjalla ja ilmasotalinjalla

10 Maasotalinja Maavoimat muodostaa pääosan sodanajan puolustusvoimien vahvuudesta Jalkaväki Jääkäri- ja panssarintorjuntaopintosuunta Kranaatinheitinopintosuunta Panssariopintosuunta Tiedusteluopintosuunta Kenttätykistöopintosuunta Pioneeri- ja suojeluopintosuunta Maavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta Huolto-opintosuunta Ilmatorjuntaopintosuunta Helikopteritekninen opintosuunta (toimeenpannaan parittomina vuosina) Helikopteriohjaajaopintosuunta Rajavartio-opintosuunta

11 Merisotalinja Merivoimat on tekninen ja kansainvälinen puolustushaara joka vastaa puolustusvoimien tehtävien toteuttamisesta merialueella ja saaristossa Laivasto-opintosuunta Rannikkojoukko-opintosuunta (toimeenpannaan parillisina vuosina) Merivoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta (toimeenpannaan parittomina vuosina) Merivartio-opintosuunta

12 Ilmasotalinja Ilmavoimat vastaa maamme ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista Ohjaajaopintosuunta Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta (toimeenpannaan parillisina vuosina) Lentotekninen opintosuunta (toimeenpannaan parittomina vuosina) Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta Rajavartiolaitoksen ilma-alustekniikan opintosuunta (toimeenpannaan parittomina vuosina)

13 Sotatieteiden maisterin (SM) tutkinnon tavoitteet SM-tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle Pääaineen hyvä tuntemus ja sivuaineen perusteiden tuntemus Valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen Valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä Valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä Hyvä viestintä- ja kielitaito Tavoitteet konkretisoituvat käytännön valmiutena toimia puolustusvoimien sodan ajan joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä sekä valmiutena toimia rauhan ajan perusyksikön päällikkötehtävissä ja perusyksikkö- joukkoyksikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä

14 Opintoetuudet maisterivaiheessa Kaikilla kandidaateilla oikeus tulla jatkamaan opintojaan Opiskelu tapahtuu palkallisena 1. vuosi 2 881,52 /kk (2013) 2. vuosi 3 210,71 /kk (2013) Palkat tarkistetaan vuosittain yleiskorotuksilla Lisäksi virkamiehen päiväraha sopimuksen mukaisesti Muut edut pääpiirteittäin kuten kandidaattivaiheessa Ruoka on maksullista

15 Upseerien koulutusjärjestelmä 2015

16 Uudistuva upseerien koulutusjärjestelmä YJK Selite: Tutkintoon johtava Täydennyskoulutus Eversti Muu täydennyskoulutus TOIMIALAPÄÄLLIKKÖ- KURSSI/VAST EUK (30 OP) YPK SL/ST YEK (140 OP) Tekniikan Lisäopinnot Everstiluutnantti Majuri PÄÄSYKOE SOTATIETEEN MAISTERIOPINNOT 120 OP Kapteeni SOTATIETEEN KANDIDAATIN OPINNOT 210 OP Luutnantti VALINTAKOKEET Varusmieskoulutus; upseeri tai aliupseeri,12 kuukautta 15

17 YEK ja EUK rytmitys Selite: EUK Pääsykoe Lisävalinta HAKEUTUMINEN YEK 61 YEK 60 YEK 59 YEK 58 HAKEUTUMINEN YEK 57 YEK 56 KOMENTAMINEN EUK 64 EUK 65 EUK 66 EUK 67 EUK 68 EUK 69 EUK 70 EUK 71 EUK 72 EUK

18 Yleisesikuntaupseerin tutkinto YEK (140 OP) PÄÄSYKOE SOTATIETEIDEN MAISTERIOPINNOT 120 OP Upseerin ylimpiin tehtäviin valmistava sotatieteellinen jatkotutkinto Opintojen laajuus vähintään 140 opintopistettä Opinnot kestävät noin kaksi vuotta Opintojen painopiste on sotataidossa ja siinä edelleen operaatiotaidossa ja taktiikassa (noin 75% kaikista opinnoista) Sekä yhteisiä että linjoittain eriytyviä opintoja (maa-, meri-, ja ilmasotasekä rajavartiolinjat)

19 Esiupseerikurssi Puolustushaarojen yhtymien sekä joukkoyksiköiden esikuntaupseerien valmiuksiin tähtäävä, tehtävätasokohtaisen täydennyskoulutuksen kurssi Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ajallinen kesto noin 5 kuukautta Pakollinen niille upseereille, jotka eivät ole hakeutuneet ja tulleet valituiksi yleisesikuntaupseerikurssille Upseeri komennetaan esiupseerikurssille noin vuotta sotatieteiden maisteriksi valmistumisesta Opintojen painopiste on sotataidossa painottuen edelleen operaatiotaitoon ja taktiikkaan Esiupseerikurssin opintoihin ei sisälly tutkijakoulutusta eikä kurssin aikana laadita tutkielmaa Toteutetaan ensisijaisesti monimuotoisena lähiopetuksena, jossa korostuu esikuntatyöskentelyn periaatteet Ennen kurssin alkamista suoritetaan valmistavat etäopinnot, joiden tavoitteena on ajantasaistaa ja yhtenäistää opiskelijoiden lähtötasoa kurssilla opiskeltavista asioista Lähde MPKK:n ak AH11135/ /29/52.09/2011

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN Täydennyskoulutuskalenteri 2010 SISÄLLYS Lukijalle 2 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta. 3 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta 3 1.2 Kustannukset 4 1.3 Koulutuksen

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005. Atte Löytönen

Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005. Atte Löytönen Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005 Atte Löytönen Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005 Kirjoittaja: Yliluutnantti Atte Löytönen Kansi: Kapteeniluutnantti Marko Varama Kansikuva:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu Maasotakoulun tiedotuslehti 2015 4 Maasotakoulu maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? 14 22 32 Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa 2015 MAASOTAKOULUN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja. Versio 1.6 (1.10.2012)

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja. Versio 1.6 (1.10.2012) Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja (1.10.2012) Version numero Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja Muutokset Tekijät Hyväksynyt/ hyväksytty 1.1 Alkuperäinen sisällysluettelo Johanna Lautala,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelutehtäviin.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle

Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Rannikkoprikaati Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Jos et kykene aloittamaan palvelusta terveydellisistä tai muista syistä, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi Muista vastata ennakkokyselyyn (katso

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KOULUTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN AMMATTIALIUPSEEREIDEN JA HEI- DÄN ESIMIESTENSÄ KÄSITYKSIÄ TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISESTÄ Pro gradu -tutkielma Yliluutnantti Juha Leppänen Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kemian tekniikan korkeakoulu BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011 2012 Toimittanut:

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden Opetussuunnitelma 1 (9) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS Liiketalouden koulutusohjelma 210 op KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Valintaopas 2015. Urvalsguide

Valintaopas 2015. Urvalsguide Valintaopas 2015 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 2015... 10 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...10

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 210 op Palvelujen tuottamisen ja johtamisen

Lisätiedot