Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa"

Transkriptio

1 partio-ohjelma

2

3 Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen Paino: K-Print 2002 Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. 1. painos 2002

4 mitä, miten, miksi? Partio-ohjelma on lippukunnan johtaminen on kokonaisuuden hallintaa Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa purjehtisi menestyksen satamasta toiseen. Realismia kuitenkin on, että lippukunnan toiminta on aaltoliikettä, nousuja ja laskuja. Miten pysyä aallonharjalla? Elinvoimaisen lippukunnan salaisuus lienee se, että muutamat yksinkertaiset asiat tehdään oikein. Tärkeää on myös aito innostus. Kun niin sanottuja hyviä lippukuntia on tutkittu, parhaiten niiden toimintaa ovat kuvanneet tasaisuus, vaihtelevuus ja varmuus. Näissä lippukunnissa on paljon erilaista toimintaa ja koko lippukunnan yhteisiä tapahtumia pitkin vuotta. Toimintaa pyritään aktiivisesti myös kehittämään. Tiedotukseen on satsattu, ja tärkeimmistä asioista tiedotetaan monien kanavien kautta. Menestyvä lippukunta ei ole synonyymi varakkaalle lippukunnalle. Hyvinvoivissa lippukunnissa on sen sijaan selkeä käsitys siitä, keitä me olemme ja mikä on meidän "juttu". Omaa lippukuntaidentiteettiä käytetään myös johtajien sitouttamiseen. Hyvässä lippukunnassa voidaan hyvin. Siellä on tilaa erilaisille johtajille sekä erilaisille lapsille ja nuorille. Viihtyminen on avainsana. 4

5 kokonaisuus " Kun eräs entinen lippukunnanjohtaja mainitsee lippukuntansa, hän puhuu yhä rinta kaarella "meidän tytöistä". Vaikka lippukunnanjohtamisaikoina oli jos jonkinmoista pulmaa, lippukunnasta kasvoi silti silloiselle johtajistolle "meidän juttu". Monesti kokoonnuttiin varsinaisen toiminnan lisäksi kämpälle saunomaan tai nuotiotulien ääreen. Lippukunta oli kuin laajennettu perhe, hyvässä ja pahassa. Nyt jälkeenpäin sama partiojohtaja kuvaa noita aikoja partiovuosistaan antoisimmiksi harva parikymppinen saa kokeilla siipiään kokonaisen yhdistyksen johdossa. " Lippukunnan johtaminen ei ole helppoa. Kokonaisuudenhallinta on haasteellista. Toivomme tämän vihkon omalta osaltaan auttavan Sinua tehtävässäsi. Tämä Partio-ohjelmavihko kuvaa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Näiltä sivuilta löydät lisäksi apuvälineitä, joilla voit analysoida oman lippukuntasi toimintaa. Oppaan loppuun on koottu lyhyet luonnehdinnat SP:n partio-ohjelmaa koskevista julkaisuista ja oppaista. 5

6 sisällys Partio-ohjelma on kokonaisuus Partio-ohjelma Mikä partio?... 8 Mitä partio-ohjelmalla tarkoitetaaan?... 9 Ikäkausiohjelmat Suomalaisessa partio-ohjelmassa on kolme ikäkautta Sudenpentujen seikkailuohjelma Vartio-ohjelma Vaeltajaohjelma Siirtymävaihe voi olla kova paikka Nousujohteisuus, mitä se on? Johtajat, pesti ja koulutus Johtajat lippukunnassa Aikuisten haastava tehtävä Miten teillä pestataan johtajia? Koulutus tukee ohjelmaa

7 Partio-ohjelma lippukunnassa Lippukunta pyörittää perustoimintaa Lippukunta ohjelman soveltajana Hyvä lippukunta Lippukunnan toiminnan arviointi Partio-ohjelman periaatteet ja tavoitteet Miten partio-ohjelma toimii meillä? Retket Leirit Lippukunnan tilaisuudet ja kurssit Ryhmien viikkotoiminta Ohjelma- ja koulutusmateriaalia Sudenpentuohjelma Vartio-ohjelma Vaeltajaohjelma Johtajat Lähteet Lähteet

8 Partio-ohjelma Mikä partio? Partio on vastavoima "Miks mun pitäis?" ja "Ei kuulu mulle!" -asenteille. Partiotoiminnan tarkoituksena on antaa nuorelle mahdollisuus kasvaa tasapainoiseksi, terveeksi, vastuuntuntoiseksi ja itsenäisesti ajattelevaksi yhteiskunnan jäseneksi. Tähän tavoitteeseen pyritään partio-ohjelman avulla. Yhteiskunnassa monen mielestä on tärkeää työskennellä lasten ja nuorten parissa. Partion kaltaisia tavoitteita löytyy monelta järjestöltä. Se, mikä nämä järjestöt erottaa toisistaan, on työskentelytavat eli menetelmät, joilla tavoitetta kohti pyritään. Partiomenetelmä on kasvatuskeinojen kokonaisuus, joka tekee partiosta partion. Partiomenetelmän viisi ominaispiirrettä ovat tekemällä oppiminen, toiminta luonnossa, elämykset ja seikkailut, henkilökohtainen kehitys sekä yhdessä päättäminen. Onnistuessaan hyvä partiotoiminta sisältää luontevasti nämä elementit. Partiotoimintaa on ympäri maailmaa: partiolaisia on kaikkiaan lähes 35 miljoonaa. Suomessa partiolaisia on noin Meillä toimitaan eri tavalla kuin Italiassa, Intiassa eri tavalla kuin Kanadassa. Toiminta vaihtelee, mutta perusperiaatteet ovat samat: partio on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaikille lapsille ja nuorille avoin kasvatusjärjestö, joka pyrkii tukemaan yksilön kasvua. Kaikki maailman partiolaiset antavat samansisältöisen partiolupauksen, ja heillä on samankaltaiset ihanteet tai lait. 8

9 Mitä partio-ohjelmalla tarkoitetaan? Partio-ohjelmalla tarkoitetaan kahta asiaa: yhtäältä pelkkää suoritusohjelmaa vaiheineen, luokkineen ja hankkeineen, siis sitä mitä suorituskirjaan on kuvattu, ja toisaalta partioohjelmalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä lapset ja nuoret tekevät partiossa, miten he sen tekevät ja miksi. Ohjelmalla ei silloin tarkoiteta pelkkää suoritusluetteloa, vaan käsite sisältää myös menetelmät ja tavoitteet. Vaikka sudenpennulle, vartiolaiselle ja vaeltajalle ohjelma näyttäytyy konkreettisesti suorituskirjana tai pelkkänä tekemisenä, johtajan tulisi ymmärtää partio-ohjelma laajassa merkityksessä. Toiminnan tulisi olla kokonaisvaltaisesti partio-ohjelman mukaista. Kaikella, mitä lippukunta tekee, on merkitystä pelkkä mitä (suoritusluettelo) ei riitä, täytyy myös ottaa huomioon, miten tehdään (menelmät) ja miksi (tavoitteet). Partio-ohjelma ei toteudu, vaikka toimittaisiin suorituskirjan mukaan, jos menetelmät sotivat partion periaatteita vastaan. Esimerkiksi sotkeminen ja roskaaminen eivät kuulu vartion kokouksiin, vaikka niiden välttämisestä ei suoritusta olisikaan. Yhtä väärillä jäljillä ollaan, kun johtaja tekee kaiken itse, koska omasta mielestään osaa kaiken kuitenkin paremmin. Partio-ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Myös sudenpentu tekee kykyjensä mukaan. Lupaus, ihanteet ja tunnus Partiolupaus Tahdon rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa toteuttaen elämässäni partioihanteita. Partioihanteet Partiolaisen ihanteena on kehittää itseään ihmisenä kunnioittaa toista ihmistä auttaa ja palvella tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa rakastaa ja suojella luontoa olla uskollinen ja luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen etsiä elämän totuutta. Partiolaisten tunnus Ole valmis! 9

10 Ikäkausiohjelmat Suomalaisessa partio-ohjelmassa on kolme ikäkautta Partio-ohjelma käsittää Suomessa kolme ikäkautta: sudenpentu-, vartio- ja vaeltajaohjelman. Näitä kolmea ikäkautta varten lippukunnille on tarjolla valmiit ikäkausiohjelmat ja ohjelmamateriaalia: sudenpentuohjelma (7 10-vuotiaat), vartio-ohjelma (10 14-vuotiaat) ja vaeltajaohjelma (yli 15-vuotiaat). Sudenpentujen ja vartiolaisten ohjelma on kirjoitettu suoritusluetteloiksi ja taitomerkeiksi. Vaeltajaohjelma perustuu ryhmän omaan tavoitteelliseen toimintaan, johon kuuluvat koulutuksellisuus, kaverit ja verkostoituminen. Vaeltajatoiminta on projektipainotteista. Sudenpentujen seikkailuohjelma Sudenpentujen seikkailuohjelman tavoitteena on, että jokaisen sudenpennun partiopolulla on onnistumisen hetkiä ja että jokaisen tytön ja pojan saavutukset huomataan. Säännöllisten lauman kokousten lisäksi sudenpennun partiotoiminta on retkiä, leirejä, kilpailuja ja muita partiotapahtumia. Sudenpentujen ohjelma koostuu viidestä eri vaiheesta sekä taitomerkeistä. Nimensä ohjelma on saanut suorituksia kehystävistä seikkailutarinoista, joiden avulla johtaja voi rakentaa tehtävistä ja tapahtumista houkuttelevia kokonaisuuksia. Sudenpentulaumaa johtaa yli 15-vuotias laumanjohtaja. Johtajien tukemista varten lippukunnassa voi toimia sudenpentujohtajien oma foorumi, laumanjohtajaneuvosto (ljn). Sitä johtaa lippukunnan sudenpentutoimintaa koordinoiva akela. Sudenpentujen seikkailuohjelman viisi vaihetta ovat: 1. Eväät reppuun (3 tehtävää), jonka aikana tutustutaan partioon ja omaan laumaan. 2. Pikkuhukka (15 vapaavalintaista tehtävää, jotka valitaan 86 tehtävästä). 3. Hukka (15 vapaavalintaista tehtävää). 4. Susi (15 vapaavalintaista tehtävää). 5. Siirtymävaihe laumasta vartioon. 10

11 Sudenpentujen ikäkausiohjelmasta kerrotaan Sudenpennun kirjassa (suorituskirja), Laumanjohtajan käsikirjassa (ohjelman perusteet, toteutusvinkkejä) ja Akelan opas -vihkosissa. Lisätietoja saa myös Partiojohtajan käsikirjasta sekä Partiolaisen puku- ja merkkioppaasta. Vartio-ohjelma Vartio-ohjelma on laadittu siten, että pieni ryhmä tyttöjä tai poikia, vartio, pystyy toimimaan keskenään. Vartiota johtaa vertaisjohtaja, 0 4 vuotta vartiolaisia vanhempi vartionjohtaja. Vartiojärjestelmään kuuluu, että nuoreen vartionjohtajaan ja vartiolaisiin luotetaan. Vartionjohtaja vastaa omasta vartiostaan, mutta lippukunnan vastuulla on tehdä mahdolliseksi tässä tehtävässä onnistuminen. Vartioikäkauden kohdalla lippukunnan johdon vastuu korostuu. Säännöllisten vartion kokousten lisäksi vartiolaisen partiotoiminta on retkiä, leirejä, kilpailuja ja muita tapahtumia. Vartio-ohjelmassa luokkia on kolme, ja ne suoritetaan järjestyksessä III, II ja I. Kunkin luokan jälkeen on riihitys, tilaisuus, jossa kerrataan ja harjoitellaan opittuja asioita. Lippukunta järjestää riihityksen haluamallaan tavalla, mutta tarkoituksena ei ole järjestää ankaraa koetta. Lippukunta voi koota vartion monella tapaa: Entisistä sudenpennuista voidaan muodostaa vartio tai vartio voi ottaa uusia jäseniä vuosittain pois siirtyvien tilalle. Kolmas tapa on, että vartio muodostuu luonnollisesta kaverijoukosta. Myös vartionjohtajuus voidaan ratkaista eri tavoin. Vartiolla voi olla kaksi vartionjohtajaa, tai yksi varsinainen vartionjohtaja ja hänelle apulaisjohtaja. Kaikissa tavoissa on hyvät ja huonot puolensa. Vartio-ohjelma on vaatimustasossaan etenevä, luokka- ja taitomerkein ryhmitelty kokonaisuus: Lupausmerkki (4 tehtävää ja partiolupaus) III luokka (16 tehtävää ja 1 taitomerkki) II luokka (16 tehtävää ja 2 taitomerkkiä) I luokka (11 tehtävää ja 3 taitomerkkiä) Meripartiolaiset tekevät luokkasuoritusten lisäksi omat merisuorituksensa. 11

12 Lippukunnan tehtävä on kouluttaa vartionjohtajia ja antaa tukea. Tärkein foorumi tälle toiminnalle on yleensä vartionjohtajaneuvosto (vjn), jota johtaa lippukunnan vartio-osaston toimintaa koordinoiva sampo. Suomalainen tapa antaa vartioiden toimia hyvin itsenäisesti on partiomaailmassa poikkeuksellinen. Vertaisjohtajuus erottaa partion myös useimmista muista nuorisotyötä tekevistä järjestöistä. Joskus kuulee puhuttavan, että nuorille kasataan liikaa vastuuta. Milloin vartionjohtaja on liian nuori? Minimi-ikä riippuu siitä, miten paljon tehtäviä ja tukea annetaan. On hyvä muistaa, että tuki ei ole yhtä kuin vartionjohtajakurssi, eikä kurssi ole rokote, josta nuori saa kyvyn johtaa vartiota. Tukea vartionjohtajalle on myös se, että vartio-osasto toimii aktiivisesti ja järjestää toimintaa, johon vartio voi osallistua vartionjohtajansa johdolla. Vartiolaisten ikäkausiohjelmasta kerrotaan Vartiolaisen kirjassa (suorituskirja), Vartionjohtajan käsikirjassa (ohjelman perusteet, toteutusvinkkejä), Sammon oppaassa ja Taitomerkki-vihkossa. Lisätietoja saa myös Partiojohtajan käsikirjasta sekä Partiolaisen pukuja merkkioppaasta. Vaeltajaohjelma Vaeltajaohjelman perusajatuksena on, että vaeltajat tekevät ja kehittävät sitä itse, he asettavat itse tavoitteet omalle toiminnalleen. Tarkkoja suorituksia ei ole olemassa. Ryhmä luo itse toimintansa sisällöt. Ohjelmalle luonteenomaisia ovat projektit. Vaeltajien kanssa toimivat hankeohjaaja sekä lippukunnan vaeltajatoiminnasta vastaava valtermanni. Vaeltajatoiminta haluaa tarjota nuorille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä vertaistensa parissa. Nuorille, jotka eivät toimi johtajina, vaeltajatoiminta on ainoa mahdollisuus harrastaa partiota. Siksi on huolehdittava erityisesti heidän oikeuksistaan. Kuinka usein käykään niin, että kun vartio kasvaa vaeltajaikään, ne joista ei tule vartionjohtajia, putoavat yksi toisensa jälkeen toiminnasta pois? Vaikka vaeltajat kantavat vastuuta omasta toiminnastaan, lippukunnan tehtävä on luoda puitteet, jotka tekevät vaeltajatoiminnan mahdolliseksi myös niille vaeltajaikäisille, jotka toimivat jossain johtajapestissä. Jokaisen vaeltajaikäisen tulee voida ensisijaisesti toimia vaeltajana. Toimintaa tukevat Vaeltajan kortti, Vaeltajan toimintakansio ja JOIN eli vaeltajien toimintaverkosto, jonka löytää Internetistä (www.partio.fi) sekä partiolehdistä. Vaeltajan toimintakansio ei ole valmis vaeltajaohjelma eikä käsikirja, vaan pikemmin- 12

13 kin työkalupakki ryhmän oman ohjelman rakenteluun. Vaeltajan kortti tukee siirtymistä vaeltajaksi. Se auttaa vaeltajuuden ensiaskeleissa ja sitä voi käyttää yksin tai ryhmässä. Lippukunta voi käyttää korttia pykältämisessä tai muussa vaeltajaksi siirtymiseen ja ottamiseen liittyvässä tapahtumassa. Siirtymävaihe voi olla kova paikka Sudenpennulle voi laumasta vartioon siirtyminen olla kova paikka. Samoin voi olla vartiolaiselle vaeltajaksi nouseminen. Ihmissuhteet muuttuvat, ja uusi toiminta on erilaista. Sudenpennun tuttu ja turvallinen, usein aikuinen laumanjohtaja vaihtuu nuorempaan vertaisjohtajaan. Vartiolainen taas siirtyy järjestelmällisestä vartio-ohjelmasta "epämääräisemmän" vaeltajaohjelman pariin, jossa pitäisi tehdä ja päättää itse jo paljon enemmän. Lippukunnan on syytä kiinnittää siirtymiseen huomiota ja varmistaa, että se tapahtuu Kun ikää karttuu, tehtävät syventyvät ja monipuolistuvat Sudenpentu: Tunnistan kuusi minulle uutta kasvia. Vartiolainen: Vartiolainen tuntee jokamiehenoikeudet ja vastuut sekä retkeilijän, uimarin ja vesillä liikkujan turvallisuusohjeet. Vaeltaja: Osallistuu piirin erätaitokurssille. suunnitelmallisesti. On tärkeää, että siirtyjä kokee heti alussa olonsa turvalliseksi ja itsensä tervetulleeksi uuteen ryhmään. Nousujohteisuus, mitä se on? Partiolaisuus on jatkuva oppimisprosessi. Partiossa on nousujohteinen ohjelma, jonka tehtävät monipuolistuvat ja syventyvät iän myötä. Nousujohteisuuden käsitteellä on kuvattu myös henkilökohtaista kehitystä, joka on partiossa sekä tavoite että menetelmä. Nousujohteisuutta täytyy olla myös ikäkauden ja lippukunnan sisällä: Ensimmäisenä talvenaan vartion ei kannata lähteä laavuretkelle, vaan tehdä ensin esimerkiksi kämppäretki. Samoin on pidettävä huolta siitä, etteivät laumanjohtajat tee sudenpentujen kanssa asioita, joita vartionjohtajat ovat valmistautuneet tekemään samojen lasten kanssa myöhemmin. Vaeltajia voi jo sparrata kunnon haasteilla. Partio-ohjelman nousujohteisuus ei tarkoita, että kaikilla olisi automaattisesti samanlaiset valmiudet johtajatehtäviin. Partio-ohjelma ei ole automaatti, joka takaa, että partiojohtaja, joka on toiminut lippukunnan kesäleirin johtajana, pystyy hoitamaan piirileirin. Partiojohtajalle tehtävien ja ohjelmien mitoittaminen yksilön kehityksen kannalta sopivalle tasolle on haaste. Minkälaisia tehtäviä voi antaa 15-vuotiaalle vartionjohtajalle, entä 18-vuotiaalle vaeltajalle? Liian helppo tehtävä on usein epäkiinnostava, liian vaikea johtaa epäonnistumiseen, eikä kummassakaan tapauksessa synny onnistumisen elämyksiä ja myönteistä kehitystä. 13

14 Johtajat, pesti ja Johtajat lippukunnassa Lippukunnassa on paljon eriasteisia johtajatehtäviä. Vastuuseen kasvaminen on eräs partion tavoitteista, tämän vuoksi nuorilla, erityisesti vaeltajilla voi hyvin olla erilaisia johtajatehtäviä. Mitä nuorempi johtaja on, sitä enemmän hänellä pitää olla mahdollisuuksia omaan kasvuun ja kehittymiseen. Vastaavasti mitä nuoremmasta johtajasta on kyse, sitä enemmän häntä tulee tukea. Partiojohtajan käsikirja on johtajan opas, johon on koottu partiotoiminnan perusteet. Aikuisten haastava tehtävä Mitä vanhempi johtaja on, sitä enemmän hänen pitää muuttaa rooliaan osallistujasta osallistajaksi. Aikuisten päätehtävä partiossa on tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa partiota ja toteuttaa partio-ohjelmaa. Lapsi ja nuori tarvitsee kasvulleen suunnan sekä rajat. On tärkeää että johtaja asettaa rajat, koska välittää, ei kasvatusvimman tai vallankäyttöhalun vuoksi. Aikuiselle johtajalle partiomenetelmän yhdessä päättäminen on haaste. Miten jättää tilaa nuorille, niin että samalla turvaa toiminnan, josta on vastuussa? Ristiriitaa voi aiheuttaa se, että liikkeen tavoitteena on tukea yksilön kehitystä, mutta organisaation kannalta on hyvä hoitaa tehtävät mahdollisimman tehokkaasti. Vanhan sanonnan mukaan partiojohtajan ei kuitenkaan pitäisi tehdä mitään, minkä lapset ja nuoret kykenevät tekemään itse. Mikä ei ole yhdessä päättämistä? Asiat on lyöty lukkoon etukäteen, johtajistossa tehdään päätös vain muodollisesti. Asia esitetään niin viime tingassa, etteivät osallistujat ehdi siihen paneutua. Näin käy esimerkiksi, kun vasta kokouksessa jaetaan paksu monistenippu ja sanotaan, että asia on kiireellinen, päätös pitää tehdä heti. Pyritään tekemään nopeita päätöksiä, jolloin aikaa ei jää aiheeseen perehtymiselle tai keskustelulle. 14

15 koulutus Partiotoiminnassa tulee miettiä jatkuvasti, mistä asioista on päätettävä yhdessä. Tarkoitus ei silti ole, että sudenpennut kantavat vastuun lippukunnan taloudesta tai ettei asioita tarvitse valmistella, koska "ne kuitenkin päätetään yhdessä". Ihmisiä ei pidä laittaa päättämään asioista, joista heillä ei ole tarpeeksi tietoa. Yhdessä päättäminen on mahdotonta, jos organisaation johtajat eivät anna siihen mahdollisuutta. Vastuu lippukunnan nuorten mukaan ottamisesta on vanhemmilla johtajilla. Aikuinen voi olla myös "taukotuvassa", jolloin hän ei tiettynä ajanhetkenä toimi missään partiopestissä. Taukotuvassa olleessaan aikuinen on kuitenkin koko ajan mahdollinen partiopestin vastaanottaja. Taukotuvasta takaisin pesteihin, vaikkapa lyhyisiinkin, tulee rakentaa toimivia väyliä. 15

16 Miten teillä pestataan johtajia? " Johtajapulaa pidetään lippukuntien ykkösongelmana, ja mitä kehnommin johtajarekrytoinnit hoidetaan, sitä pahemmaksi pula käy. Pieleen mennyt rekrytointi noudattaa yleensä samaa kaavaa: ensin värvätään joku epäröivä puhumalla hänet pyörryksiin. Värväys tapahtuu viime tingassa, koska johtajaneuvosto ei ole herännyt ajoissa kartoittamaan johtajatarpeita. Kun värvätty on luvannut ryhtyä hommaan, muut ajattelevat asian olevan kunnossa ja unohtavat jutun. Värvätty laitetaan kurssille, jonka käytyään hän huomaa käytännön eroavan opitusta. Lippukunnasta ei myöskään löydy foorumia, jossa eteen tulevia ongelmia voisi puida. Tukea ja apua pitää metsästää, se on hajanaista ja laadultaan vaihtelevaa. Tuore johtaja väsyy nopeasti ja lyö hanskat tiskiin. Syntyy yleistä nahinaa ja marmatusta, ja johtajapula pahenee. " Lähde: Vaeltajan toimintakansio Kun uusi johtaja pestataan lippukuntaan, on hyvä käydä läpi itse tehtävän lisäksi se, mitä resursseja lippukunnalla on tarjota ja mitä pestattava toivoisi lisää. Entä kenelle johtaja vastaa tekemisistään? Kuka on tukihenkilö ongelmatilanteissa? Kuka tuuraa? Kuinka kauan pesti kestää? Uuden johtajan kanssa kannattaa puhua myös hänen motiiveistaan: miksi hän haluaa tehtävään, mitä hän haluaa oppia ja miten oppimista voitaisiin auttaa? Pelkkä asiapitoinen tuki ei yksin riitä. Tarvitaan myös johtajien huoltoa ja kiitosta, ilman niitä tuki ei motivoi. Pestiajattelun mukaista on, että johtaja saa toimia sellaisessa tehtävässä, jossa hänellä on mahdollisuus onnistua. Osoitus lippukunnan laadukkaasta toiminnasta on, että tehtäviin nimittäminen hoidetaan tyylikkäästi ja johtajatovereista huolehditaan. Orjakontrahdit eivät kanna pitkälle. 16

17 Koulutus tukee ohjelmaa Partiokoulutus tukee partio-ohjelmaa ja on tärkeä osa partion kasvatustoimintaa. Koulutus tukee kaikenikäisten partiolaisten henkilökohtaista kasvua ja edistää toiminnan päämäärän saavuttamista. Pestauksen yhteydessä on syytä sopia, miten tehtävään tarvittava koulutus järjestetään. Tarjolla on piirien ja keskusjärjestön koulutustoimintaa. SP:n koulutusjärjestelmän rakenne ja periaatteet on kuvattu Koulutusjärjestelmä-vihkossa. Koulutus kehittää niitä arvoja, asenteita, tietoja ja taitoja, joita kaikki johtajat vartionja laumanjohtajista alkaen tarvitsevat tehtävänsä menestykselliseen hoitamiseen. Kun mietitään, mitä koulutusta ja tukea esimerkiksi lippukunnan uusi laumanjohtaja tarvitsisi, määrittelyssä auttavat kouluttautumiskortit, jotka kertovat, mitä osaamista kyseisessä pestissä tarvitaan ja miten omaa osaamistaan voi kehittää. Kouluttautumiskortteja oli keväällä 2002 saatavilla laumanjohtajan, vartionjohtajan, hankeohjaajan, akelan, sammon ja valtermannin pesteihin. Lisää on tulossa. Oma kouluttautumiskortti kuuluu jokaiselle partiopestissä toimivalle henkilölle. Kortit ovat SP:n koulutusryhmän tekemiä. Partiopiirit ja SP tarjoavat eri ikäkausiohjelmia varten koulutusta seuraavasti: Sudenpentuohjelma laumanjohtajan peruskurssi laumanjohtajan jatkokurssi akelakurssi (akelakoulutus) Vartio-ohjelma vartionjohtajan peruskurssi (ensisijaisesti lippukunnan tai alueen järjestämä) vartionjohtajan jatkokurssi sampokurssi sammon jatkokurssi (sampokoulutus) Vaeltajaohjelma hankeohjaajakurssi valtermannin valtuutus valtermannikoulutus hankeohjaajakouluttajakoulutus Lisäksi tarjolla on mm. partiojohtajan peruskurssi, partiojohtajan jatkokurssi (Ko-Gi), partiokouluttajakoulutusta sekä erilaisia taitokursseja. 17

18 Partio-ohjelma Lippukunta pyörittää perustoimintaa Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, sen paikallisyhdistys. Keväällä 2002 Suomessa oli 834 toimivaa lippukuntaa, joista lähes kaksi kolmasosaa on yhteislippukuntia, yksi kuudesosa poikalippukuntia ja toinen kuudesosa tyttölippukuntia. Vartioista kuitenkin vain yksi kymmenestä on yhteisvartio. Suurimmassa osassa lippukuntia on jäsentä, joskin lippukuntien koko vaihtelee jäseneen. Vaikka kaikki lippukunnat toteuttavat samaa partio-ohjelmaa, ne tekevät sen eri tavalla. Toimintaan vaikuttavat lippukunnan koon, jäsenistön koostumuksen, toimintaympäristön ja taustayhteisön lisäksi perinteet. Lippukuntien toimintaa tukevat partiopiirit sekä keskusjärjestö, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Partiopiirin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Piirien järjestämä toiminta täydentää lippukunnan tapahtumakirjoa. Piirit järjestävät muun muassa koulutusta, partiotaitokilpailuja ja leirejä. Piiri voi myös tukea ja auttaa lippukuntia hyvän partiotoiminnan järjestämisessä etenkin silloin, jos paikallinen partiotoiminta on joutumassa vaikeuksiin. Lippukunta ohjelman soveltajana Partio-ohjelma on tarkoitettu työkaluksi koko lippukunnalle ja sen jokaiselle johtajalle. Suoritusohjelmat, kirjat ja merkkijärjestelmä muodostavat partiotoiminnan rungon. Vastuu ohjelmien käytöstä ja soveltamisesta paikallisiin olosuhteisiin on lippukunnilla. 18

19 lippukunnassa Jotkin lippukunnat käyttävät myös omia suoritusohjelmiaan. Kun lippukunta tekee oman ohjelman, se tarkoittaa oman suorituslistan tekemistä eli ohjelmaa suppeassa mielessä. Partiomenetelmä ja tavoitteet ovat yhteisiä kaikille suomalaiselle lippukunnille. Ohjelmiin on jätetty liikkumavaraa. Lippukunta voi monessa kohtaa valita, mitä se tekee ja mitä toiminnassa painotetaan. Useimmiten paikalliset olot ja omat tarpeensa tuntee parhaiten juuri lippukunta itse. Kun ohjelmaa sovelletaan tai suorituskirjojen vaatimuksista poiketaan, kannattaa päätös asiasta tehdä lippukunnan johtajistossa. Näin kaikki ikäkaudet tietävät, missä mennään. Vaikka ohjelman muokkaaminen ei yksin vie toimintaa parempaan suuntaan, sitä ei pidä pelätä. Lippukunta voi esimerkiksi laatia lisävaatimuksia riihitykseen tai muokata taitomerkkejä oman retkeilyalueensa erityispiirteiden mukaan. "Hyvä" lippukunta Lippukunnan partiotoiminnan laadulla tarkoitetaan yleensä sitä, miten partion kasvatustavoitteet toiminnan kautta toteutuvat sekä sitä, miten mielekkääksi ja houkuttelevaksi paikallinen nuoriso, erityisesti lippukunnan jäsenet, toiminnan kokevat. Hyvä toiminta on monien tekijöiden summa kaikkia on vaikea edes tunnistaa. Osaavat, motivoituneet johtajat ja tehokkaat toimintatavat sekä kyky toteuttaa laadukasta ohjelmaa ovat joka tapauksessa tärkeitä. Aktiivisesti toimivien lippukuntien johtajien haastatteluissa on havaittu, ettei ole olemassa yhtä ainoaa hyvää tapaa organisoida toimintaa. Tiettyjä yhteisiä ominaispiirteitä kuitenkin löytyi. Ikäkausiohjelmat tukeutuivat yleensä järjestön ohjelmamateriaaleihin. 19

20 Koko lippukunnan yhteistä toimintaa tutkituissa lippukunnissa oli paljon. Yksi tärkeimmistä havainnoista oli, että otoslippukunnat pyrkivät tietoisesti kehittämään toimintaansa. Tiedotus oli lippukunnissa erittäin monipuolista. Tapahtumista tiedotettiin jäsenille monia eri kanavia pitkin: lippukuntalehdessä, sähköpostilistalla tai puhelinketjulla. Näissä lippukunnissa sekä arvostettiin perinteitä että pyrittiin aktiivisesti luomaan niitä. Yhteisissä tapahtumissa pidettiin yllä lippukuntahenkeä omilla perinteisillä menoilla. Omaa lippukuntaidentiteettiä käytettiin myös johtajien sitouttamiseen. Lippukunnissa oli selkeä käsitys siitä, keitä me olemme ja mikä on meidän lippukunnan "juttu". Aineelliset resurssit olivat kunnossa, mutta ihmeellisiä ne eivät useinkaan olleet. Varojen keruuseen ei haluttu käyttää enempää vapaaehtoisresursseja kuin on järkevää. Yksi menestyksen salaisuuksista tuntuu olevan, että toimintaa on paljon ja ympäri vuoden. Tasaisuus, vaihtelevuus ja varmuus kuvaavat hyvin tutkittuja lippukuntia. Jokaiselle on tarjolla jotakin, oman ryhmän toiminnan lisäksi. Lippukunnan yhteisten ta- Esimerkiksi näin voit ottaa huomioon lippukuntasi partiovuodessa kaikki ikäkaudet. Taulukon tapahtumien lisäksi ryhmillä on oma viikkotoiminsa. syksy talvi kevät kesä suden- laumojen retket, joulujuhla, sudenpentu-kisat, piirin supeleirille pennut yhteisiä lauluiltoja laskiaismäki kaikki laumat vartiolaiset osaston retki, vartioretket pt-kisat lippukunta-leiri vartioretket, lupauksenanto vaeltajat osaston retket hiihtovaellus lähilippukuntien vapaamuotoiset vaeltajakisa "keikat" kesäleirin pyörittäminen, 20

21 pahtumien ja toimintojen on siis rullattava tasaisesti siinä missä pienryhmienkin. Yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä kaikenikäisille, mutta ovat elintärkeitä vaeltajille ja johtajille. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että toiminnassa on kaikille ikäkausille yhteisiä tapahtumia niin talvella, keväällä, kesällä kuin syksylläkin. Lippukunnan on hyvä rakentaa tärkeysjärjestys: mitä tehdään, kuka tekee ja mitä ei tehdä. Liika tekeminen kostautuu. Usein on myös parempi tehdä yksinkertaista perustoimintaa kuin olla tekemättä ja haaveilla. Toiminnan suunnittelussa kannattaa tosin myös muistaa, että se mikä tänään tuntuu turhalta, saattaa kantaa hedelmää viiden vuoden kuluttua. Voiko lippukunnan toiminnasta olla ylpeä? Kokeeko jokainen kuuluvansa joukkoon? Onko johtajatehtävä mielekkäällä tavalla vaativa vai jatkuvasti hiertävä taakka? Nämä ovat kysymyksiä, joita lippukunnan johdon tulee miettiä. Partiojohtajan käsikirjassa sivuilla on esimerkki lippukunta-analyysista, jota voi käyttää apuna oman lippukunnan toimintaa pohdittaessa. 21

22 Lippukunnan toimi Partio-ohjelman periaatteet ja tavoitteet Jokainen on varmasti joskus arvioinut naapurilippukuntaa tyyliin: "Meillä on kyllä partiomaisempaa toimintaa" tai "Niiden toiminta muistuttaa askartelukerhoa". Muuan isä valitsi tyttärelleen lippukunnan sillä perusteella, että toinen paikkakunnan tyttölippukunnista oli hänen mielestään partiomaisempi. Partiomaisuudesta puhutaan paljon, mutta käsitteenä termi on epämääräinen ja subjektiivinen. Mikä on partio-ohjelman mukaista toimintaa? Suomalaisen partiotoiminnan periaatteet ja kasvatustavoitteet on määritelty Suomen Partiolaisten peruskirjassa (vuodelta 1977). Partio-ohjelman mukaisuutta voi arvioida kahdesta näkökulmasta, peruskirjan ja partiomenetelmän pohjalta: Käytetäänkö kaikkia menetelmän keinoja säännöllisesti? Miten hyvin partion kasvatustavoitteet toteutuvat? Miten säännöllisesti lippukunta edistää näitä pyrkimyksiä? Lippukunnan toiminnan tulisi olla kokonaisvaltaisesti partio-ohjelman mukaista. Tarkoituksena ei silti ole, että jokaisessa lippukunnan tapahtumassa otetaan huomioon kaikki partio-ohjelman ydinasiat ne huomioidaan yhteyksissä, joihin ne luonnollisesti sopivat. Jokaisen lippukunnan jäsenen sudenpennusta johtajaan tulisi omalla jokaisen partiovuotensa aikana kohdata kaikki partio-ohjelman ydinasiat. Syksyllä lippukunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehdessä kannattaa miettiä, miten partion eri muodot näkyvät toiminnassa koko lippukunnalla ja eri ikäkausilla. Partio on kasvatusjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää (Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n peruskirja) myönteistä asennetta uskontoon uskollisuutta omaa maata kohtaan kansainvälistä yhteisymmärrystä palvelemista toisen vakaumuksen kunnioittamista vastuuta itsestä ja elinympäristöstä yhteiskunnallista aktiivisuutta terveitä elämäntapoja luovuutta 22

23 nnan arviointi Lippukunnan toimintaa voi tarkastella oheisen mallin mukaan. Taulukkoon on valittu kolme erilaista partion osa-aluetta: hengellinen kasvatus, erätaidot ja johtajuus. Niiden huomioiminen kaikilla tasoilla on tärkeää, mutta tärkeintä on, että mitään osaaluetta ei ohiteta kokonaan. Jos jokin alue on vaikea toteuttaa vartion toiminnassa, voidaan asiasta huolehtia osaston tai koko lippukunnan tapahtumissa. Perusajatus kuitenkin on, että se mikä voidaan tehdä laumassa, vartiossa tai vaeltajaryhmässä, tehdään siellä. Näin kasvatustavoitteet voi huomioida lippukunnan toiminnassa vartio osasto lippukunta hengellinen veljes- tai hiljainen polku, lupauksenanto, kasvatus sisaruspiiri, hautausmaan siivous, joulujuhla, leirikirkko, askartelut pj-keskustelut yrjönpäivä erätaidot perustaidot, pj-suoritukset, leiritaidot, vartion retket osaston retket, rakentaminen, kilpailut kaluston käyttö johtajuus oma vastuutehtävä, apulaisen tehtävät, lpk:n tilaisuuksien vartionjohtajuus pienet tilaisuudet johtaminen, retkien vetäminen, apusammot, osastonjohtajan tehtävä 23

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot