Haku HELBUSin Higher National Diploma- ja Bachelor s ohjelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haku HELBUSin Higher National Diploma- ja Bachelor s ohjelmiin"

Transkriptio

1 Haku HELBUSin Higher National Diploma- ja Bachelor s ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Etu- ja sukunimi: Katuosoite: Postinumero ja toimipaikka: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Ylioppilastutkinnon vuosi ja lukio: Muu aiempi koulutus: Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi (enintään 200 sanaa kuhunkin vastaukseen). What would you want to accomplish in five years? Describe a significant event in your life, in which you had to take responsibility or step outside your comfort zone. 1

2 Why are you interested in studying in HELBUS? Describe an experience or person that has inspired you strongly. Describe your level of English skills and any experience you might have in using it. If you don t have an high school diploma, describe some other aspects of your background that will help you succeed in your studies. HELBUSIN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT HELBUSin tutkinto HELBUSin kautta voi suorittaa kauppatieteen kandidaattia vastaavan ulkomaisen Bachelor of Arts in Business (BA) -tutkinnon seuraavasti: Opiskelija suorittaa ensin HELBUSissa kaksivuotisen Englannissa tunnustetun BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business (HND)- tutkinnon, joka käsittää englantilaisen Bachelor of Arts - tutkinnon kaksi ensimmäistä vuotta. Tämä HND-tutkinto suoritetaan HELBUSissa tyypillisesti 1,5 vuodessa, jos opinnot alkavat syksyllä. Opiskelija saavuttaa HND-tutkinnon kun on suorittanut hyväksytysti opintosuunnitelman mukaiset 16 pakollista kurssia. HND-tutkinnon saatuaan opiskelijan on mahdollista hakea yli 40 ulkomaisen yliopiston ns. Top up ohjelmaan suorittamaan kauppatieteen kandidaatin (BA) tutkinto loppuun yleensä 8-12 kuukaudessa. Top up -ohjelman pituus määräytyy vastaanottavan yliopiston käytäntöjen mukaan; nopeimmillaan ohjelman voi suorittaa alle vuodessa. Englannissa top up -ohjelmat kestävät yleensä vuoden. Vastaanottavat yliopistot suorittavat opiskelijavalinnat omien kriteereidensä perusteella, 2

3 ja opintomenestys voi vaikuttaa valintoihin. (Kaikki HELBUSin aiemmat opiskelijat, jotka ovat hakeneet ulkomaisiin kouluihin kolmannelle vuodelle, ovat saaneet paikkatarjouksia.) Ohjelman lukukausi- ja muut maksut HELBUS ei saa valtion tukea ja rahoittaa toimintansa lukukausimaksuilla. Lukukausimaksut peritään aina ennen kunkin neljän lukukauden alkua. Yhteensä HELBUSin HND-ohjelman lukukausimaksut vuonna 2015 syksyllä alkavassa ryhmässä aloittavilta ovat kokopäiväisessä ohjelmassa (sis ALV). Etäopiskeluohjelmassa lukukausimaksut vuonna 2015 aloittavilta ovat yhteensä (sis ALV). Lukukausimaksun maksaminen oikeuttaa opiskelijan osallistumaan opetukseen ja suorittamaan kurssin kyseisen lukukauden aikana. Opiskelijan tulee varautua ostamaan oppikirjoja 350 eurolla lukukaudessa ja hänellä tulee olla kannettava tietokone sekä MS Office paketti. Jos opiskelija ei palauta kurssitehtäviään määräaikaan (submission date) tai sen jälkeen annettavaan jatkoaikaan mennessä (resubmission date) hyväksytysti, HELBUS laskuttaa 250/kurssimoduli myöhässä tulevien suoritusten hallinnollisista ja arviointikuluista (late submission fee). Hinnasto ja arvioitu maksuaikataulu HELBUS pidättää oikeuden maksuaikataulun muutoksiin. ALV sisältyy hintoihin. Hinnasto on voimassa niille opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2014 ja 2015 käynnistyvässä HND-ohjelmassa. Maksu Kokopäiväinen ohjelma, euroa Etäopiskeluohjelma, euroa Maksuaikataulu Lisätietoja Opiskelupaikan vahvistaminen Hyväksymisp äätöksen jälkeen Hyvitetään ensimmäisessä lukukausimaksussa. Maksua ei palauteta. Syyslukukausimaksu Elokuu Jos 300 vahvistusmaksua ei ole maksettu, lukukausimaksu on 3.950/

4 Kevätlukukausimaksu Tammikuu Kesälukukausimaksu Maalishuhtikuu Syyslukukausimaksu Elokuu Kirjalaskut noin 350 per lukukausi noin 350 per lukukausi Noin 1-2 kertaa/ lukukausi Maksu määräytyy kirjojen toteutuneiden hankintakulujen perusteella. Late submission fee 250 per kurssimoduli 250 per kurssimoduli Tarvittaessa Resubmissionpäivämäärän jälkeen palautettujen tehtävien käsittely ja arviointi Opiskelijan peruutusoikeus Opiskelijan maksamaa opiskelupaikan vahvistamismaksua ei palauteta, vaikka opiskelija ei aloittaisikaan opintojaan. Opiskelijan on mahdollista peruuttaa osallistumisensa tiettyyn lukukauteen tai koko ohjelmaan aina ennen uuden lukukauden alkua ilmoittamalla siitä sähköpostilla HELBUSiin. Lukukausimaksua ei palauteta lukukauden jo käynnistyttyä. Jos opiskelija on ennen peruutusta suorittanut hyväksytysti kurssimoduleja, ja Edexcelin laadunvarmistus on ne hyväksynyt, hänen suorituksensa on voimassa viisi vuotta opintojen aloittamisesta. Yksittäiset tehtäväpalautukset ovat voimassa vain siihen asti, kunnes kurssi tarjotaan uudelleen, jonka jälkeen kurssin tehtävät on yleensä tehtävä kokonaan uuden kurssisuunnitelman mukaan. Opiskelijan oikeus vaihtaa kokopäiväisen ja etäopiskeluohjelman välillä Opiskelijan on mahdollista siirtyä ohjelmatyypistä toiseen. Jos kokopäiväisessä ohjelmassa opiskeleva ei pysty olemaan läsnä tietyn kurssin tunneilla, hän voi suorittaa saman kurssin etäopiskeluohjelmassa. 4

5 Kyseisessä tapauksessa hän maksaa lisämaksuna 250 yhdestä kurssista tai 500 useammasta lukukauden aikana suoritetusta kurssista, eli lukukausimaksun erotuksen. Jos opiskelija aloittaa esim. kokopäiväisen työn ja estyy siten pysyvästi osallistumasta kokopäiväiseen ohjelmaan, hän voi siirtyä etäopiskeluohjelmaan maksamalla erotuksen lukukausimaksussa (500 ) ja jatkossa maksamalla etäopiskeluohjelman lukukausimaksun. Jos opiskelija haluaa siirtyä etäopiskeluohjelmasta kokopäiväiseen ohjelmaan, hän voi tehdä sen aina uuden kurssin alkaessa. Maksettua lukukausimaksua ei hyvitetä, mutta jatkossa hän maksaa kokopäiväisen ohjelman lukukausimaksun. Puuttuvat ja hylätyt kurssisuoritukset Jos opiskelija ei osallistu tietylle kurssille, mutta on maksanut kyseisen lukukausimaksun, hänen mahdollisuutensa suorittaa kurssi ilman lisämaksua on, kun se kurssikalenterin mukaan seuraavan kerran tarjotaan (yleensä vuoden kuluttua). Vain poikkeustapauksissa on mahdollisuus suorittaa puuttuvia kursseja itseopiskeluna (edellyttää että asiasta on sovittu ennen opintojen alkua ja että opiskelijalla on hyvät arvosanat). Jos opiskelija aloittaa opintonsa kevätlukukaudella 2016, hän voi yleensä suorittaa ensimmäisen syyslukukauden kurssit seuraavana syksynä uuden ryhmän kanssa. Tällöin viimeisen syyslukukauden kurssien suorittaminen siirtyy syksyyn Tällaisessa tapauksessa kurssien suorittaminen voi poikkeustapauksessa olla mahdollista esim. itseopiskeluna kesälomalla. Siitä peritään lukukausimaksu samaan tapaan kuin jos opiskelija osallistuisi oppitunnille. Maksamalla lukukausimaksun opiskelijalla on oikeus suorittaa kurssi säädettyjen määräaikojen puitteissa, jos läsnäolovaatimukset täyttyvät (ks alla). Määräajan jälkeen on vielä kuuden viikon jatkoaika, jolloin opiskelija voi suorittaa kurssin Late Submission Fee:tä vastaan. Jos kurssi on suorittamatta vielä tämänkin jälkeen, opiskelijan tulee osallistua kurssille uudelleen sitten kun se tarjotaan seuraavan kerran, yleensä vuoden kuluttua, 250 hintaan per kurssi. Läsnäolo ja määräajat HELBUSin kokopäiväiseen HND-ohjelmaan kuuluu lähiopetusta yleensä viitenä päivänä viikossa neljän tunnin ajan klo (HELBUS pidättää oikeuden luentoaikojen muuttamiseen.) Oppimistulosten varmistamiseksi oppitunneilla on läsnäolopakko. Vain yksi selvittämätön poissaolo on sallittu kolmen viikon kurssimodulin aikana. Jos poissaoloja on yli viisi yhden kurssimodulin aikana, opiskelija saa arvosanan hylätty, syystä riippumatta. Sairaudesta ja työstä johtuvat poissaolot tulee selvittää lääkärin tai työnantajan todistuksella ja puuttuvat työt sopia professorin kanssa. Matkat eivät yleensä ole hyväksyttäviä syitä poissaololle. Läsnäolopakko parantaa opiskelijan mahdollisuuksia pysyä mukana tiiviissä opiskelutahdissa, ja hän saa koulutukseen tekemästään investoinnista parhaan mahdollisen arvon. 5

6 Etäopiskeluohjelmassa HELBUS suosittelee osallistumaan jokaiselle virtuaaliselle oppitunnille ja monitoroi läsnäoloa. Jos läsnäolo on mahdotonta, opiskelijan tulee ilmoittaa esteestä professorille etukäteen ja katsoa omalla ajallaan oppitunnista tehty nauhoitus, ennen seuraavaa oppituntia. Kuten työelämässä, HELBUSissa painotetaan määräaikojen noudattamista. Kukin professori antaa kurssien aikana ja jälkeen riittävästi aikaa tehtävien suorittamiseen ja niille viimeisen palautuspäivän (submission date). Palautteen jälkeen tehtäviä on mahdollisuus täydentää ja korjailla professorin ohjeiden mukaisesti hyväksyttyyn suoritukseen pääsemiseksi tiettyyn päivämäärään mennessä (resubmission date). Jos opiskelijan palautukset viivästyvät viimeisestä määräajasta ilman hyväksyttävää syytä, lankeaa maksettavaksi 250 suuruinen late submission fee per kurssi. Hyväksyttävä syy on todistuksella varmennettu sairaus. HELBUS varaa oikeuden tehdä muutoksia käytäntöihin, jotka liittyvät läsnäoloon, määräaikoihin ja muihin opinto-oppaassa selostettuihin käytäntöihin, ilmoittaen siitä sähköpostitse opiskelijoille ennen uuden käytännön voimaanastumista. HELBUSin tutkintojen asema Suomen koulutusjärjestelmässä Yksityinen korkeakoulutus on maailmalla vallitseva toimintatapa. Maailman kymmenestä parhaasta yliopistosta 7-9 on laskutavasta riippuen yksityisiä. Suomen korkeakoululainsäädäntö ei kuitenkaan tällä hetkellä määrittele yksityisten korkeakoulujen asemaa millään tavalla, ja siitä seuraa muutamia alla lueteltuja asioita, jotka hakijan on hyvä tietää. HELBUSin tutkinnon rinnastaminen suomalaiseen tutkintoon haettaessa valtion tai kunnan virkaan: Opiskeltuaan kaksi vuotta HELBUSin HND tutkintoa ja siihen päälle vuoden mittaisen Top up -ohjelman, opiskelija saavuttaa esim. englantilaisen kauppatieteen kandidaatin tutkinnon. Tällä tutkinnolla voi sellaisenaan hakea jatkamaan opintoja suomalaisissa tai ulkomaisissa maisterinohjelmissa. Kandidaatintutkinnolla voi myös mainiosti hakea jo työelämään. Haettaessa sellaiseen valtion tai kunnan virkaan, jossa on vaatimuksena alempi korkeakoulututkinto, englantilaisen kandidaatin tutkinnon omaava hakija joutuu hakemaan Suomen opetushallitukselta ns. rinnastuspäätöksen. Siinä opetushallitus arvioi, vastaako mainittu tutkinto suomalaista tutkintoa. Opetushallitus ei anna asiasta ennakkopäätöksiä eikä kukaan HELBUSin opiskelijoista ole vielä hakenut tällaista päätöstä, joten täyttä varmuutta rinnastuspäätöksestä ei ole, vaikka uskommekin sen olevan myönteinen. Yksityiselle sektorille töihin haettaessa rinnastuspäätöstä ei tarvita, vaan ulkomainen kandidaatin tutkinto kelpaa sellaisenaan. (Jos opetushallituksen päätös olisi jostain syystä kielteinen opiskelija voi saavuttaa kelpoisuuden valtion tai kunnan virkaan opiskelemalla maisterin tutkinnon suomalaisessa yliopistossa englantilaisen kandidaatin tutkinnon päälle.) Jatko-opiskelu muissa korkeakouluissa: 6

7 HELBUSiin hakevan on hyvä ottaa huomioon, että kaikki suomalaiset korkeakoulut eivät välttämättä hyväksy HELBUSissa suoritettuja opintoja osaksi omaa tutkintoaan, joten siirtyminen esimerkiksi kahden vuoden opintojen jälkeen suomalaiseen korkeakouluun ei todennäköisesti onnistu. Jos opiskelija haluaa jossain vaiheessa siirtyä suomalaiseen korkeakouluun, paras tapa siihen on suorittaa kandidaatin tutkinto ulkomaisessa yliopistossa loppuun ja hakea sillä suomalaiseen maisterin ohjelmaan. Tällä hetkellä HELBUSilla on tiedossa yli 40 ulkomaista yliopistoa, joihin HELBUSin opiskelijat voivat hakea suoraan kolmannelle vuodelle. Esim. Englannissa kandidaatin tutkinnon voi sitten suorittaa vuodessa loppuun. HELBUSiin hakevan on hyvä ottaa huomioon, että pääsy HELBUSiin ei automaattisesti takaa pääsyä kolmannelle vuodelle em. yliopistoihin, vaan ne tekevät valintapäätökset opiskelijakohtaisesti mm. opiskelumenestykseen perustuen. Opintotuki ja muut Kelan edut: HELBUSin opiskelijat eivät tällä hetkellä ole oikeutettuja opintotukeen. Kela on tulkinnut voimassaolevaa opintotukilakia niin, että se ei saisi myöntää opintotukia yksityisten kolmannen asteen opetusta tarjoavien oppilaitosten ( =yksityisten suomalaisten korkeakoulujen) opiskelijoille. HELBUS on valittanut Kelan päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja päätös sieltä on odotettavissa vuonna HELBUSiin hakevan on hyvä ottaa huomioon, että valitus ei ehkä mene läpi. Opiskelija-asunnot, opiskelijakortti ja jotkin opiskelija-alennukset: HOAS on ilmoittanut, että HELBUSin opiskelijat voivat hakea opiskelija-asuntoa sitten, jos HELBUS saa Kelalta positiivisen rinnastuspäätöksen. Suomessa yleisesti käytössä olevaa opiskelijakorttia hallinnoi Lyyra Oy:n, joka on ilmoittanut, että se ei myönnä HELBUSin opiskelijoille opiskelijakorttia, koska opiskelu HELBUSissa ei kuulu Kela tuen piiriin. Näin ollen HELBUSin opiskelijat eivät tällä hetkellä saa kaikkia Suomessa käytössä olevia opiskelija-alennuksia. Muut ehdot Ohjelman muutokset HELBUSilla on oikeus vaihtaa ohjelmaan sisältyvä kurssi, opettaja tai pitoajankohta toiseksi. Jos HELBUS peruuttaa kokonaan jonkin kurssina, se toimii parhaan kykynsä mukaisesti (best efforts) tarjotakseen osanottajille mahdollisuuden suorittaa toinen opintokokonaisuus erityisjärjestelyillä kuten itsenäisellä opiskelulla. Arvostelun suorittaa HELBUSin hankkima arvioija, jolla on tehtävään riittävä akateeminen asiantuntemus. Ylivoimainen este (Force majeure-tapahtumat) Ylivoimainen este tarkoittaa mitä tahansa HELBUSista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää HELBUSia toteuttamasta ohjelmaa ilmoitetussa muodossa tai aikataulussa. 7

8 Esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä ovat luonnonkatastrofit, sään ääri-ilmiöt ja niiden aiheuttamat energiansaannin keskeytykset, epidemiat, viranomaisten asettamat matkustuskiellot, yleisen liikenteen keskeytykset ja rahaliikenteen keskeytykset. Jos HELBUSia kohtaa ylivoimainen este, pyrkii HELBUS ilmoittamaan siitä mahdollisimman nopeasti osanottajille. Ylivoimaisen esteen sattuessa HELBUSilla on oikeus oman harkintansa perusteella muuttaa tai peruuttaa ohjelman osia. HELBUS pyrkii tällöin mahdollisuuksiensa mukaan (best efforts) tarjoamaan osanottajille vaihtoehtoisen tavan alkuperäisen ohjelman peruutetun osan suorittamiseksi. 8

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Matkaraportti Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Yhteenveto Vietin syksyllä 2010 noin 2,5 kk Kanadassa perheeni kanssa tutustuen paikalliseen elämänmenoon ja koulukulttuuriin.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot