Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 TOIMINTASUUNNITELMA YHDISTYSKOKOUS (syksy) 2015 ARVOSTUS- JA VAIKUTTAJAPÄÄMÄÄRÄT Vuosi 2014 on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 31. toimintavuosi. Teknisten järjestökentässä Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry on valtakunnallinen yhdistys. Siihen kuuluu henkilöjäseninä kuntien, kunnallisten liikelaitosten, kuntayhtymien ja muiden vastaavien yhteisöjen tai yhtiöiden palveluksessa olevia insinöörejä, teknikoita tai vastaavissa tehtävissä toimivia teknisiä toimihenkilöitä ja asiantuntijoita, jotka vastaavat kunnallisteknisistä ydintoiminnoista ja koko perusinfrastruktuurista. Alun perin näiden kunnallisina palveluina tuotettujen toimintojen yhä lisääntyvissä määrin tehtävät yhtiöittämiset ja yksityistämiset ovat pakottaneet myös KT ry:n reagoimaan vallitsevaan tilanteeseen ja niinpä syksyllä sääntöjä muutettiin muotoon: Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä tiede- tai ammattikorkeakoulun loppututkintoa opiskelevan ja kunnan, seurakunnan, yksityisen tai valtion sektorilla työskentelevän insinöörin, teknikon tai vastaavan koulutuksen omaavan ja vastaavissa tehtävissä toimivan ylemmän toimihenkilön, toimihenkilön tai viranhaltijan, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenen jo saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät. Tämä sääntömuutos olikin onnistunut ja meihin on liittynyt uusia jäseniä yhtiöistä, jotka ovat yksityistetty tai yhtiössä kunta on vain pienomistajana. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n tehtävänä on kerätä kaikki jäsenkelpoiset henkilöt yhteistoimintaan ja toimia heidän vaikutuskanavanaan edunvalvontatyössä ja se tarjoaa kauttaan mahdollisuuden järjestäytyä myös edullisesti: kokonaisjäsenmaksu on vain 1,1 % palkasta. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry kuuluu Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n jäsenyyden kautta KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:hyn. Varsinainen virka- ja työehtosopimusten tekeminen ja palkkauksesta sopiminen tapahtuu kunnallisen pääsopimusoikeuden omaavan neuvottelujärjestö Tekniikka ja Terveys KTN ry:n kautta, mihin Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry kuuluu SKT ry:n kautta. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee tehostamaan toimintaansa näissä järjestöissä niin, että tärkeisiin toimielimiin saadaan edustajat, jotka valvovat etujamme ja saattavat Koulutetut Tekniikan asiantuntijat ry:n tavoitteet esille yhdessä eteenpäin vietäviksi. Paikallisessa edunvalvonnassa tukeudutaan KTN ry:n paikallisyhdistyksiin, joissa jäsenistö toimii yhteistyössä muiden KTK ry:n jäsenjärjestöjen kanssa. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tukee järjestönä jäsentensä omaehtoista paikallista toimintaa ja osallistumista KTN ry:n paikallisyhdistysten edunvalvontatyöhön. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation kehittämiseksi ja ratkaisujen hakemiseksi siihen, missä toimintaympäristössä tulevaisuudessa on parhaat edellytykset toimia menestyksekkäästi. Tavoitteenamme on tulevalla toimikaudella yksinkertaistaa järjestörakennetta niin, että joko SKT muutetaan henkilöjäsenpohjaiseksi tai KT hakee suoraa jäsenyyttä niin KTK:sta kuin KTN:stä.

2 Sivu 2 / 5 PALVELUPÄÄMÄÄRÄT HALLINTO Hallitus: Käsittelee ja päättää sääntömääräisten yhdistysasioiden lisäksi isoimmista hankinnoista ja koulutus-/seminaaritilaisuuksista sekä muista laajakantoisemmista asioista, kuten tärkeistä edunvalvontatavoitteista ja - päämääristä ja esim. lausunnoista muille etujärjestöille ja julkisuuteen, yleensä työvaliokunnan valmistelemina esityksinä. Hallitus valitsee parhaaksi katsomallaan tavalla toimintakäsikirjaan kirjattuihin tehtävänkuvauksiin toimihenkilöt. PAIKALLISTOIMINNAN JÄSENHUOLTO Hallitus esittää, että paikallistoimintaan ja siihen liittyvään jäsenhuoltoon ja jäsenhankintaan panostetaan tukemalla toimintaa taloudellisesti ja aktivoimalla kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa sekä erilaisissa yhtiöissä jo toimivia luottamusmiehiä ja muita aktiiveja. Paikallisia KT- laisia luottamusmiehiä ja muita toiminnassa jo mukana olevia tullaan kannustamaan ja saamaan mukaan aktiiveiksi tähän järjestötoimintaan esim. koulutus- ja tietoiskutilaisuuksilla. Paikallisesti tehostetaan yhteistyötä SKT:n sisällä ja muiden KTN:n paikallisyhdistysten järjestöjen välillä/ kanssa. Osallistutaan aktiivisesti KTK:n toimintarenkaiden toimintaan ja toimitaan KTN:n paikallisyhdistyksissä yhteistyöhakuisena ja aktiivisina SKT:n edustajina. Jäsenhuoltoa tullaan tehostamaan edelleen ottaen huomioon erityisesti kunnallisten osakeyhtiöiden ja muiden kunnallistekniikan alueella toimivien yksityisten yritysten palveluksessa olevat tekniset, mukaan lukien atk-alalla olevat tekniset ja koulutusaloittain mm. laboratorio- ym. tekniset. EDUNVALVONTAPÄÄMÄÄRÄT YLEISTÄ SOPIMUSTOIMINTA Kunnissa on edelleenkin ja jo pitemmän aikaa ollut vallalla omien toimintojen ulkoistaminen, yhtiöittäminen ja kunnan omistamien yhtiöiden myyminen / yksityistäminen. Näissä muutoksissa on henkilöstön asema aina uhattuna ja ilman pätevää ja tarmokasta paikallista yhdistys- ja luottamusmiestoimintaa ei henkilöstölle ole sananvaltaa, eikä mahdollisuutta vaikuttaa tuleviin työolosuhteisiin. Kunnallisia päättäjiä on myös muistutettava, että kaikkien mahdollisten toimintojen ulkoistaminen ei ole toiminnallisesti, eikä taloudellisesti kuntalaisten kannalta perusteltua, eikä myöskään edes kannattavaa. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat ry vetoaa niihin jäseniinsä, jotka voivat vaikuttaa kuntien päätöksiin investoinneissa tai muista elvytysmäärärahoista, että he mahdollisuuksien mukaan edesauttaisivat kunnissa, vaikka pientenkin investointien käynnistämisessä.

3 EDUNVALVONTA Sivu 3 / 5 Sopimustoiminnan todelliseen kehittämiseen ja jalkauttamiseen itse käytännön toimenpiteiksi on edelleenkin lisäpanostettava merkittävästi tulevissa sopimuksissa. Erittäin tärkeää on varmistua KT/ SKT:n edunvalvontatavoitteiden eteenpäin ja perille viennistä itse varsinaisiin sopimus- neuvotteluihin saakka. KT/ SKT:n edustajan tulee huolehtia ja pitää niitä esillä mm. KTN:n TS-, KVTES- ja PTY- sekä ET- työryhmissä. KT/ SKT: n on panostettava toiminnassaan edelleen esim. TS- sopimuksen noudattamiseen tavalla, kuten on jo aiemmissa ja niin kuin on vuoden 2014 alkupuolelle voimassa olevan (TS-12) sopimuksen TS- oppaan filosofia osassa esitetty. Yhdistyskokousaikaan on voimassa ns. raamisopimuksen mukaiset virka- ja työehtosopimukset. Nämäkin sopimukset olivat edelleen ns. raharatkaisuja, ne eivät tuoneet sopimuksiin, varsinkaan TS- sopimukseen kehittäviä tekstimuutoksia, niin kuin ei tuonut sitä edellinenkään. Pettymyksenä on valitettavasti todettava, että KVTES/ TS- sopimuksessa on alkanut, jopa sopimuksen heikentäminen. Nakertamalla ammattialalisää 1% alaspäin (oli ennen 9% ja on nyt 8%), tämä ammattialalisän heikennys on jatkossa yksiselitteisesti estettävä. Näissä toimintasuunnitelmissa on pidetty tärkeänä, että paikallisesti keskitytään erityisesti TS- palkkajärjestelmän hiomiseen ja ennen kaikkea KT:n jäsenten osalta tehtäväkohtaisen palkan saamiseksi oikeaan arvostuskohtaan ja vastaamaan muiden vastaavia tehtäviä kunnassa hoitavien tasolle. Jäsenkuntaa koskevien edunvalvonta-asioiden tiedottamista suoraan yksittäiselle jäsenelle tulee voida edelleen lisätä käyttämällä sähköistä tiedonvälitystä, jota KTN on jo varsin hyvin toteuttanutkin. Voimassa olevalla sopimuskaudella on edelleenkin löydettävä keinoja, jolla palkkausjärjestelmä tuottaa myös lisäansioita teknisille. Jäsenten tulee varmistaa, että kaikki palkan osat ovat käytössä ja etenkin tehtävämuutokset sekä sijaisuudet tulee ottaa huomioon palkkauksessa. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:ssä edunvalvontatyön painopiste tulee olemaan uusien elementtien etsiminen ja vanhojen jo todettujen epäkohtien uudelleen todentaminen seuraaviin sopimuksiin. Tulevalle sopimuskaudelle tulee olla päätavoitteena estää varsinkin TS- sopimuksessa ammattialalisän heikentäminen ja vastaavasti KVTES- sopimuksessa työkokemuslisän heikentäminen sekä saatava sopimuksiin parantavia tekstimuutoksia, siis ei missään tapauksessa heikennyksiä, koska % korotukset tulevat olemaan tiukassa. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n edunvalvontatyöryhmällä (KT- Eva) on päävastuu Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n tärkeiden edunvalvontaasioiden ja -tavoitteiden kehittelystä ja laadinnasta. KT- Eva seuraa pääsopimuksien, yhteistoimintalain ja muun alaa koskevan lainsäädännön kehitystä. Erityisesti paneudutaan teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmän soveltamiseen ja sitä parantavien esitysten valmisteluun.

4 KOULUTUS Sivu 4 / 5 Onkin erittäin tärkeää ja korostettava asia, että kun jäsenistössä joku havaitsee epäkohtia tai parannusehdotuksia sopimukseen, niin he ottavat myös yhteyttä ja tiedottavat niistä ensisijaisesti KT:n Evalle ja/tai hallituksen jäsenille. Kunta-alan yhteistoimintalain perusteella tulee turvata KT- laisten edut monissa työsuojelua, koulutusta, tiedotusta, rationalisointia, paikallisia sopimuksia ja muita työelämän arvoja koskevissa asioissa. Ajankohtaisena asiana tulevalla sopimuskaudella on edelleenkin kuntaliitokset ja mm. seudullistamishankkeet, joiden yhteydessä on pidettävä huoli siitä, että YTmenettelyä noudatetaan ja sitä toteutetaan oikeaoppisesti. Vuosien 2014 ja 2015 koulutus: Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry järjestää yhden oman koulutustilaisuuden/vuosi. Koulutustilaisuudet suunnataan hallituksen varsinaisille jäsenille ja tilaisuuden/tarpeen mukaan kutsutaan varajäsenet sekä tarvittaessa asiantuntijajäseniä. Hallitus voi harkintansa mukaan järjestää myös koulutus- / opintomatkoja ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Vuoden 2014 koulutustilaisuus järjestetään keväällä. Koulutustilaisuuden aiheina on muun muassa: uusi sopimus ja sen käyttöönotto sekä ajankohtaiset asiat järjestökentässä mm. tuleva toiminta ja tavoitteet. Vuonna 2015 järjestetään toinen koulutustilaisuus. Koulutusaiheina on tuolloin ajankohtaiset järjestö- ja muut asiat. Lisäksi osallistutaan: Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin/-matkoihin. Rauma- ja Lappeenranta- seminaareihin budjetin sallimissa rajoissa. Tarpeen mukaan TJS:n koulutustilaisuuksiin. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Yleistä: Tiedotustoimintaa kehitetään kaikin tavoin. Tiedonkulku ja sen varmistaminen on olennainen sekä tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Paikallistoiminta ja jäsenhuolto tarvitsevat myös taloudellista lisäpanostusta tiedotukseen ja viestintään. Hallinto käyttää Sonera Tiimikeskus- palvelua kokonaisvaltaisesti yhdistyksen toiminnassa siten, että kaikki asiakirjat kokousten esityslistoista alkaen on tallennettu ja saatavissa em. tiimikeskuksesta. Hallinnolla on käytössään tunnukset, joilla se pääsee tutustumaan ja tulostamaan em. asiakirjoja. Laajemmat käyttö-oikeudet ovat puheenjohtajalla sekä sihteerillä. Onnittelusähkeet lähetetään 50- ja 60-vuotiaille jäsenillemme.

5 Sivu 5 / 5 Lisäksi sisäisessä että ulkoisessa tiedottamisessa käytetään sähköpostia ja yhdistyksen kotisivuja internetissä. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n Internet kotisivut löytyvät josta jäsenjärjestösivuilta löytyy Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n sivut, joista edelleen löytyy linkki KT:n kotisivuille. Sisäisen tiedonkulun onnistumisen tavoitteita yhdistyksen kannalta ovat mm: oikeasisältöinen ja -aikainen tiedon välittäminen ajan tasalla olevien tietojen antaminen yhdistyksen ajankohtaisista asioista niitä tarvitseville. toimintojen, tavoitteiden ja päämäärien tekeminen tunnetuksi jäsenistölle. toimintojen toteuttaminen yhdistyksessä toimintakäsikirjassa määritellyllä tavalla. Tiedotuksen painopistealueita ovat teknisen sopimuksen soveltaminen, paikallistoiminnan ja jäsenien aktivoiminen sekä ammattijärjestötoiminnan perusasioiden selvittäminen jäsenistöllemme mm. seuraavilla tavoilla: Järjestetään tarpeen mukaan alueellisia - / paikallisia tiedotustilaisuuksia, joissa tiedotetaan uudesta työehtosopimuksesta ja käsitellään paikallisen edunvalvontatoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä pulmatilanteita. Tiedotustilaisuuksissa tulee olla läsnä keskusjärjestöstämme edunvalvontaasioista tietävä ja vastuussa oleva henkilö. Kehitystavoitelistan kärjessä on vaikuttaa aktiivisesti keskusliittomme SKT ry:n kehittämiseen ja tavoitteena on toteuttaa hallittu organisaation madaltaminen. Yhdistyksen yleisestä tiedottamisesta vastaa tiedotusvastaava tehtäväkuvauksen edellyttämällä tavalla. TALOUS Vuosien talous on laadittu perustuen 0,06 %:n jäsenmaksuun. Yhdistyksen varat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti siten, että painopiste on pankkitalletuksissa. Varat sijoitetaan siten, että kassalla on aina riittävä määrä käteisvaroja toimintamenoihin. Yhdistyksen taloutta hoidetaan siten, että sen organisaatiossa ja työskentelyssä noudatetaan joustavia kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaisia menetelmiä, korostaen kevytrakenteisuutta ja taloudellisuutta. Taloudelliset toimintaedellytykset jäsenistön edunvalvonta- ja järjestötoiminnassa sekä paikallistoiminnan tukemisessa ovat hyvät. Yhdistyskokouksessa esitetään hallitukselle annettavaksi valtuudet päättää vuoden 2015 jäsenmaksusta. Talousarvioesitys on erillisenä liitteenä.

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2014 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 2 Maanmittausalan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

21.8.2015. Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset:

21.8.2015. Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset: TYÖRYHMÄN ESITYS 1 (7) JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ/ TYÖRYHMÄN ESITYS JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISEKSI Tässä esityksessä opetusalan toimijoista puhuttaessa tarkoitetaan koko OAJ:n jäsenkuntaa eli

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

50 vuotta Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry 1961-2011 Juhlajulkaisu

50 vuotta Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry 1961-2011 Juhlajulkaisu 50 vuotta Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry 1961-2011 Juhlajulkaisu 1 Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry on kaikkien julkisen sektorin osa-alueiden insinöörijärjestö ( piirros ei ole JIL:n logo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA EVP-YHDISTYS RY 1 (6)

TOIMINTASUUNNITELMA EVP-YHDISTYS RY 1 (6) 1 l PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTASUUNNITELMA EVP-YHDISTYS RY 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Toiminta-ajatus Yhdistyksen toiminnan tärkein toiminnanalue on olla jäsenistönsä edunvalvoja ja yhdysside ja tätä

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen opas

Paikallisen sopimisen opas TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 F MUUT Paikallisen sopimisen opas n (toim.) Jukka Maarianvaara n Sisällys Lukijalle 3 1 Tehyn paikallisen sopimisen linjaukset 5 Nykytila 5 Tulevaisuudennäkymät 5 Paikallisen sopimisen

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot