Korjaus- ja energia-avustukset sekä kotitalousvähennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaus- ja energia-avustukset sekä kotitalousvähennys"

Transkriptio

1 Korjaus- ja energia-avustukset sekä kotitalousvähennys Tutkimusjohtaja Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry Korjaus- ja energia-avustuksia koskeva lainsäädäntö Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista..005/84 - voimaan..006 VNA asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista /8 - voimaan VNA asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista annetun asetuksen muuttamisesta..008/5 (Valtionavustuslaki 688/00)

2 Korjausavustuslain pääperiaatteet Valtion varoista voidaan myöntää avustuksia asuntojen korjaamiseen ja kunnossapidon edistämiseen, energiataloutta edistäviin toimiin sekä asuntojen terveyshaittojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille Avustuksilla voidaan tukea mm: - hissien asentamista olemassa oleviin kerrostaloihin ja korjauksia, joilla poistetaan liikkumisesteitä - asuinrakennuskannan suunnitelmallisen korjaustoiminnan toteutumista kuntoarvion, kuntotutkimuksen tai huoltokirjan laatimisella taikka perusparannusten suunnittelulla - asuntojen energiatalouden parantamista ja energiankäytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämistä ml. uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto Avustusten käyttötarkoituksista voidaan säätää tarkemmin VNA:lla Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asumiskäytössä olevan rakennuksen kustannuksiin ja avustettavien toimenpiteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia rakennuksen odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja -tarve huomioon ottaen. Toimenpiteiden tulee olla myös energiataloudellisesti perusteltuja ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Avustusta voidaan myöntää vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen kuin valtionapuviranomainen on myöntänyt avustuksen tai hyväksynyt toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden. Muussa tapauksessa avustusta voidaan myöntää vain erityisestä syystä (esim. toimenpiteen kiireellisyys ja välttämättömyys). Samaan toimenpiteeseen ei voida myöntää useampia tässä laissa tarkoitettuja avustuksia, ellei kyse ole saman toimenpiteen eri vaiheitten avustaminen erikseen (esim. suunnitteluavustus ei estä samasta varsinaista korjausavustusta).

3 3 Kohteen sijaintikunta toimii yleensä valtionapuviranomaisena, hissiavustuksissa ARA. Avustuksen käytön tarkastamiseksi tarkastavalla virkamiehellä on oikeus päästä kohteeseen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä korjaustöiden lopputarkastuksen yhteydessä. ARA ohjaa ja valvoo kuntien toimintaa. Avustukset suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi 008 VNA 6 luku, 4, 5 ja 7 (viimeisimmän v. 008 käyttösuunnitelman mukaan) Kuntoarvioavustus - edellyttää, että avustettavan kuntoarvion taso vastaa alalla sovittua tasoa ja sisältää rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän, vesi- ja viemärilaitteiden, sähköjärjestelmän sekä piha-alueen kunnon arvioinnin (KH-kortiston mukaan) ml. PTSehdotus ja laajennettu energiataloudellinen selvitys - avustuksen enimmäismäärä on 50 % kuntoarvion laadinnan hyväksytyistä kustannuksista 3

4 Kuntotutkimusavustus - avustusta voidaan myöntää enintään 50 % betonijulkisivun, rapatun julkisivun, sisäilmaston, vesi- ja viemäriverkoston, sähköjärjestelmän tai kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuskustannuksiin Suunnitteluavustus - enintään 50 %:n avustusta perusparannustoimenpiteitten suunnitteluun voidaan myöntää vain jos arvioidut rakennuskustannukset ovat vähintään 50 euroa huoneistoalan neliötä kohden. Tämä rajoitus ei koske kuitenkaan hissin suunnitteluavustusta, jota voidaan käyttää myös hissin esisuunnittelun asiantuntijapalkkioihin. Suunnitteluavustuksen maksatus ei edellytä hissin rakentamista. Hissiavustukset 008 Valtion varoista voidaan avustaa (max 50 %) hissin rakentamista olemassa olevaan kerrostaloon, sen perusparantamista ja sellaisen liikuntaesteen poistamista, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai yhteistiloihin Hissin perusparantamisen osalta avustettavaksi tulevat vain sellaiset toimenpiteet, joilla nostetaan hissin käyttöarvoa olennaisesti alkuperäisestä tasostaan. Avustuksen myöntäminen edellyttää taloyhtiön sitoutumista toteuttamaan ko. perusparannus. Liikuntaesteen poistamiseksi avustetaan kulkuluiskien rakentamista, kynnysten madaltamista, askelmien poistamista, oviaukkojen leventämistä, kaiteiden asentamista ymv. Uusien hissien osalta ARA antaa varauspäätöksen hakijan esittämän kustannusarvion (alustavien hissitoimitus- / urakkatarjousten) pohjalta ja lopullinen avustuspäätös tehdään toimitus- tai urakkasopimusten perusteella 4

5 Energia-avustukset 008 Energia-avustusta myönnetään taloyhtiöille vain, jos niissä on vähintään kolme asuntoa. Kolmen vuoden aikana energia-avustusten yhteismäärä on enintään euroa Avustettavien toimenpiteiden on perustuttava energiakatselmukseen tai muuhun hyväksyttävään energiataloudelliseen tarkasteluun (kuntoarvion laajennettu energiaosio) Energiakatselmusavustus - avustuksen enimmäismäärä huoneistoalasta riippuen euroa, kuitenkin enintään 40 % katselmuskustannuksista Energia-avustus rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen -ikkunoiden ja parvekeovien parantamiseen / uusimiseen, ulkoseinän lisäeristämiseen ja yläpohjan yläpuoliseen lisäeristämiseen max. 0 % Energia-avustukset ilmanvaihtojärjestelmiin - ilmanvaihdon perussäätöön (ikkunoiden ja ovien parantamisen ja ulkoseinien lisäeristämisen yhteydessä), erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asentamiseen ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentamiseen max. 0 % Energia-avustukset lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin - liittymiseen kauko- tai aluelämmitykseen max. 0 %, lämmitysjärjestelmän muuttamiseen maalämpöpumpulla tai vähäpäästöisellä pellettejä tai muuta puuperäistä polttoainetta käyttävällä kattilalla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi (max. 5 %), lämmitysjärjestelmän perussäätö (ikkunoiden, ovien, ulkoseinien ja LTO:n yhteydessä), patteri- ja linjasäätöventtiilien uusimiseen (max. 0 %), aurinkolämpöjärjestelmän lisäämiseen käyttöveden tai tilojen lämmitysjärjestelmään (max. 5 %) 5

6 Korjausavustusjärjestelmän tulevaisuus VN:n periaatepäätöksen mukaan: Korjausavustusten taso säilytetään vuosina ennallaan. Energia-avustuksia arvioidaan laadittavana olevassa hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa. Edelleen: YM laatii selvityksen korjaus- ja muiden tukien kohdentumisesta ja kustannustehokkuudesta. Valtion vuoden 009 TMA: Energia-avustuksilla tuetaan ympäristöystävällisiä lämmitystapamuutoksia sekä energiatehokkuutta parantavia investointeja. Korjaus- ja energia-avustusjärjestelmän toimivuutta ja yksinkertaistamista selvitetään. Vuonna 009 ei edelleenkään myönnetä avustusta huoltokirjan laadintaan. Korjaus- ja energia-avustuksiin esitetystä 68,5 milj. euron määrärahasta milj. euroa käytettäisiin energia-avustuksiin, joista 0 milj. euroa krs- ja rivitaloille. (Huom! Korjaus- ja energia-avustusten käyttösuunnitelma vuodeksi 009 on toistaiseksi tekemättä!, ts. edellä kuvatut v. 008 käyttötarkoitukset voivat muuttua.) Korjausavustukset ja vuoden 009. lisätalousarvio YM on esittänyt, että ns. elvytyspaketin osana vuonna 009 otettaisiin käyttöön 990-luvun puolivälissä voimassa ollut 0 prosentin korjausavustus, jonka käyttöala olisi nykyistä laajempi kohdistuen mm. LVIS-teknisiin töihin lisätalousarvio annettaneen helmikuussa, joten VNA avustusten käyttötarkoituksista muuttuisi huomattavasti toivoa myös sopii, että avustusten hallinnointi yksinkertaistuu ja että siirryttäisiin ns. rullaavaan hakuun, jolloin päätöksenteko taloyhtiöissä helpottuisi 6

7 Kotitalousvähennys ja as.oy:n osakkaat as.oy:ssä kotitaloudet voivat saada kotitalousvähennystä kunnossapitovastuunsa piiriin kuuluvista kunnossapito- ja perusparannustöistä vuonna 009 vähennyksen enimmäismäärä nousi euroon tulonsaajaa kohti kun vähennys on 60 % työkorvauksesta, tulee maksimivähennys 00 euron omavastuun jälkeen noin 5 00 euron työkorvauksesta (puolisoilla noin euron työkorvauksesta) vähennys voi kohdistua yksinomaan asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen (myös tietotekniikkatöihin) verohallituksen uuden ohjeen mukaan työkorvauksen maksajan on tarkastettava, että työn tekevä yritys tai yrittäjä on ennakkoperintärekisterissä maksuhetkellä (ytj.fi) KHO..008 taltionro verovelvollinen oli oikeutettu kotitalousvähennykseen omistamaansa osakehuoneistoon kuuluvan parvekkeen parvekelasituksesta aiheutuneista työkustannuksista, kun as.oy ei ollut osallistunut kustannuksiin eikä niitä oltu veloitettu osana yhtiövastiketta - huoneistoon liittyvä parveke on tosiasiallisesti osakkeenomistajan hallinnassa siten, että sen on katsottava olevan osa asuntoa kotitalousvähennyksen myöntämisedellytyksiä arvioitaessa ja parvekelasien asentaminen on asunnon perusparannustyötä (-huom! Rakennuksessa ei alun perin ollut parvekelaseja, vaan ne asennettiin yhtiön suostumuksella) Kiinteistöliitto on esittänyt, että kotitalousvähennystä laajennettaisiin myös yhtiön vastuulla oleviin korjauksiin 7

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Sisällysluettelo 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 KOHTEET, HAKIJAT, MYÖNTÄJÄ, AVUSTUKSEN SUURUUS JA AVUSTETTAVAT

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Sisällysluettelo 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN 3 3 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 4 3.1 Yleiset

Lisätiedot

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 17.01.2013 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2013 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013

Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013 Ohje energia-avustusten hakemiseen 2013 17.1.2013 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN 4 3 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 4 3.1 Yleiset edellytykset 4 3.2 Avustuspäätös

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30.1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Hissin rakentaminen Energia-avustus; haetut toimenpiteet erilliselle liitteelle. Postinumero ja postitoimipaikka

Hissin rakentaminen Energia-avustus; haetut toimenpiteet erilliselle liitteelle. Postinumero ja postitoimipaikka VALTION ASUNTORAHASTO KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöyhtiö Muu, mikä Kunta Kunta Hakemus saapunut kuntaan, pvm Avustusmuoto Taloyhtiön tiedot Kuntoarvion laadinta Korjaustoimenpide asuntoosakeyhtiössä

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje

Korjaus- ja energia-avustusohje Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30. 1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia-

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Avustus asunto-osakeyhtiöille

Avustus asunto-osakeyhtiöille Tekninen lautakunta 36 17.06.2015 Vuoden 2015 korjausavustukset Tekninen lautakunta 36 Valtion asuntorahasto on osoittanut Pomarkun kunnalle korjaus-avustusten mää rä ra ha osuu dek si 5936. Kunnan on

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa Talvi 2013 Omataloyhtiö.fi KOrjaushankkeet tutuiksi onnistu taloyhtiösi hallituksessa Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Uutuus lattia- asennuksiin Mahdollisuus

Lisätiedot

Terveyshaitta-avustusohje 2014

Terveyshaitta-avustusohje 2014 Terveyshaitta-avustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 OHJE TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2014... 3 2 HAKUMENETTELY... 3 3 TERVEYSHAITAN TOTEAMINEN, KORJAUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO... 3 4 MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen Opastaja remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2012 Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille Kattoremontti keskellä talvea Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Lisätiedot

Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009

Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009 Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009 OHJE TERVEYSHAITTA AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2009 Vuoden 2009 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus, energia ja terveyshaitta avustuksista

Lisätiedot

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE)

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE) LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO Rakennukset (RA) RA 01 YM Energiatehokkuusmääräykset uudisrakentamiselle 2003, 2008, 2010 ja 2012 3 RA 02 YM Energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamiselle

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

As Oy Hatunpesä Hattulasta on yhdistyksen 500. jäsen

As Oy Hatunpesä Hattulasta on yhdistyksen 500. jäsen Helmikuu 1 2012 As Oy Hatunpesä Hattulasta on yhdistyksen 500. jäsen TÄ S S Ä N U M E R O S S A Kiinteistöliitto Kanta-Häme toiminnanjohtaja Mikko Rousi Sibeliuksenkatu 9 A 12, 13100 Hämeenlinna Puh 0400

Lisätiedot

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa.

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. 7.4.2009 Jorma Lauronen12.10.2007 Tekijän nimi Ylitarkastaja Hanna Koskela ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010 Mirja Suopanki, suunnittelija, KTM 1 Käsiteltävät asiat Vuoden 2009 suhdanneavustus Vuoden 2010 suhdanneluonteinen energia-avustus Pientalojen

Lisätiedot

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Asunto-osakeyhtiölaki 1.7.2010 Hissihankkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa! Hissipäätökseen riittää enemmistöpäätös

Lisätiedot

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2015-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 81 87 SISÄLLYS N:o Sivu 81 Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

ARA ja avustukset asumiseen

ARA ja avustukset asumiseen ARA ja avustukset asumiseen Sibeliustalo 4.11.2014 Johtava ylitarkastaja Hanna Koskela Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot