Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon myyminen Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Vanhan palokalustovaraston vuokraaminen Martin koulun varastorakennuksesta Autojen hankinta kunnalle Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Koillis-Lapin musiikkiopiston sopimuksen päivitys Vanhusneuvoston asettaminen Kunnan maaomaisuuden ja metsän myynti Kaivoslain mukainen lausunto valtaushakemuksista Kaulus 1-5 Muut asiat

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 15/2013 sivu 397 KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) POISSA Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Halonen Jouni Harju Irja Peltoniemi Helena Pääkkö Mervi Kuosku Sari Haapakoski Raimo Posti Hannu Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen, vpj Varajäsen (Haapakoski Raimo) jäsen jäsen Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Kilpelä Reijo Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Valtuuston puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä :t Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Peltoniemi ja Mervi Pääkkö. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Helena Peltoniemi Aika ja paikka Savukoski, Mervi Pääkkö Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 3 Pöydälle oli jaettu talousarvion korjatut sivut, pykälän 224 esitys sekä lisäasiana pykälä 225 Kaivoslain mukainen lausunto valtaushakemuksista Kaulus 1-5. päätti yksimielisesti käsitellä lisäasian tässä kokouksessa

4 4 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 215 Saapuneet pöytäkirjat, kokouskutsut: 1. Sivistyslautakunnan ptk Lapin Jätehuolto ky:n hallituksen ptk yhtymäkokouskutsu Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen ptk Itä-Lapin ky:n tarkastuslautakunnan ptk Savukosken kunnan tarkastuslautakunnan ptk Verohallinto: 6. Verojen tilityserittely marraskuulta 2013 Opetushallitus: 7. Opetus- ja kulttuuritoimen muun valtionosuuden yksikköhinta- ja suoritepäätökset Lapin ELY-keskus: 8. Päätös tunturialueiden jätehuollon edistämistä koskevan avustuksen myöntämisestä 9. Päätös ympäristösuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 10. Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Aluehallintovirasto: 11. Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2014 Muut: 12. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus valtion erityisavustuksesta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi 13. Koillis-Lapin musiikkiopiston toimintakertomus Sokli ja Savukoski hankkeen jatkoaikahakemus 15. Vuokrasopimuksen irtisanominen kunnanvirastolta / Lapin maistraatti 16. Sosiaalilautakunnan vahvistamat keskuskeittiön ateriahinnat alkaen Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi

5 5 NEILIKÖNTIEN OMAKOTITALON MYYMINEN Khall 216 Rakennusmestari Neiliköntiellä sijaitsevasta ns. Marjahallin talonmiehen asunnon ostamisesta on tullut tiedusteluita. Kyseinen omakotitalo on rakennettu vuonna Taloon on tehty keittiökalusteiden remontti, uusittu sisäpinnat ja asennettu ilmalämpöpumppu vuonna Talo siirtyi kunnan omistukseen vuonna Omakotitalon asuntopuolen huoneistoala on 73,5 m 2 ja taloustilojen 23 m 2. Tällä hetkellä kiinteistöstä on vielä poistamatonta pääomaa. Huoneisto on nyt vuokrattuna ja siitä saadaan vuokratuloja noin euroa vuodessa. Menot ovat vuosittain noin euroa, joten nettotuotto kiinteistöltä on euroa/vuosi. Talonmiehen asuntona toiminut omakotitalo on lohkottu omaksi Talkkari-tilaksi, jonka pinta-ala on m 2. Tila sijaitsee Kirkonkylän asemakaavan alueella korttelissa T 81, joka on teollisuuskortteli. Asemakaavan ajantasaistuksessa Talkkari-tila on tarkoitus muuttaa omakotiasumiseen tarkoitetuksi AO-kortteliksi. Kiinteistökaupoissa on yleensä tapana varmistaa myyjän ja ostajan oikeusturvan kannalta kiinteistön kunto ulkopuolisen arvioijan toimesta. Samoin pitää myytävästä kohteesta olla energiatodistus. Myytävä kohde tulee olla vapaasti kaikkien tarjottavissa julkisen tarjouskilpailun perusteella. Tarjousten pohjahinnaksi tulee määrittää sellainen hintataso, että kiinteistön myyminen on järkevää, kun huomioidaan nykyiset tulot, menot ja poistamaton pääoma. Kunnanjohtaja: päättää järjestää julkisen tarjouskilpailun Neiliköntien omakotitalon ja Talkkari-tilan myynnistä. Myytävän kohteen pohjahinnaksi määritetään euroa. Jos kauppa toteutuu, niin omakotitaloon tilataan kuntotarkastus. Kunnalla on oikeus hylätä kaikki jätetyt tarjoukset. : Päätösehdotus hyväksyttiin

6 6 TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMINEN Khall 217 Lapin aluehallintovirasto pyytää kuntaa nimeämään mennessä edustajansa terveyden edistämisen koordinaatioryhmään. Työryhmä asetetaan Lapin alueelle lukien suunnittelemaan ja linjaamaan terveyttä ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön ja valtakunnallisten terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmien sekä suositusten toimeenpanoa. Lisäksi ryhmä seuraa ja arvioi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminnan toteutusta Lapin alueella sekä tukee toiminnallaan Lapin kuntia ja kunnissa toimivien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien työryhmien ja yhdyshenkilöiden toimintaa. Koordinaatioryhmään toivotaan johtavia viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta. Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa Lapin aluehallintoviraston kutsumana. Kunnanjohtaja: esittää johtava hoitaja Hanna Haapasta työryhmään edustamaan sekä Savukosken että Pelkosenniemen kuntia. : Päätösehdotus hyväksyttiin

7 7 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 218 Kuntalain 25 :n mukaan hallituksen asiana on vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Käsiteltävä on valtuuston kokouksen päätökset. Kunnanjohtaja: toteaa valtuuston kokouksen päätökset lainvoimaisiksi, lukuun ottamatta :ää 51 (Soklin osayleiskaava) ja päättää panna ne täytäntöön. : Päätösehdotus hyväksyttiin

8 8 VANHAN PALOKALUSTOVARASTON VUOKRAAMINEN MARTIN KOULUN VARASTO- RAKENNUKSESTA Khall 219 Rakennusmestari Keli-Kuljetus Oy / Keijo Kuula on esittänyt kiinnostuksensa vuokrata kunnalta Martin koulun varastorakennuksesta olevan ns. palokalustovaraston sekä varaston ja Värriöjoentien väliin jäävän maa-alueen. Varaston huoneistoala on noin 9 m 2 ja maa-alueen m 2. Yrityksellä on työmaana Savukoskella Metsähallituksen teiden talvinen kunnossapito ja siten tarve kuorma-autojen säilyttämiseen vuokraalueella. Varastossa on sähkövirran liitäntä, joka mahdollistaa talviaikana auton moottorien lämmittämisen pakkasilla. Sähkö tulee Korvatunturin Lomakeitaan naapurikiinteistöltä sen mittarista. Metsähallitus edellyttää omilta koneurakoitsijoiltaan ympäristösyistä mm. öljyn imeytysmattojen tai turpeen saatavilla pitämistä konehuoltojen ja tankkausten aikana, jotta vältytään maan saastumiselta mahdollisissa vahinkotapauksissa. Kunnanjohtaja: päättää vuokrata lukien Keli-Kuljetus Oy:lle vanhan palokalustovaraston ja sen edessä olevan maa-alueen 100 euron kuukausivuokralla. Varastosta otettavan sähkön käytöstä tulee sopia suoraan Korvatunturin Lomakeitaan omistajan kanssa. Konekaluston huoltotöissä ja polttoaineen tankkauksessa tulee käyttää Metsähallituksen antaman ympäristön suojaustason mukaisia välineitä ja tarvikkeita mahdollisten öljyvahinkojen estämiseen. : Päätösehdotus hyväksyttiin

9 9 AUTOJEN HANKINTA KUNNALLE Khall 220 Liite päätti kokouksessaan , että kunnassa selvitetään omien autojen käyttöön siirtymistä virka-, virantoimitus- ja työmatkoilla. Valmistelussa on päädytty esittämään viiden auton hankintaa seuraavasti: hallintotoimen ja sivistystoimen käyttöön yksi auto, sosiaalitoimelle kaksi autoa lähinnä kotipalveluun ja tekniselle toimelle kaksi autoa. Kilometrikorvauksista ei voida kokonaan luopua, mutta pääsääntönä on, että kunnan autoa käytetään aina ensisijaisesti etenkin pitemmillä virkamatkoilla. Vaikka autot ovat eri hallintokunnille osoitettuja, käytetään niitä myös hallintokuntarajojen yli auton ollessa vapaana. Omien autojen hankinnasta syntyviä säästöjä on mahdotonta selvittää etukäteen, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, joista ei ole tarkkoja tietoja saatavilla. Näitä ovat mm. hankintahinta, pääomakulut, jälleenmyyntiarvo, autojen koko, käyttökilometrit, huolto- ja korjauskustannukset, vakuutuskulut, verot ja alv-vähennykset ja mahdolliset ylimääräiset kulut. Omien autojen käyttöön siirtymisestä muissa kunnissa on kuitenkin saatu tietoa, että hankinnoista on selvästi ollut kustannushyötyjä kunnalle. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti muun muassa se, kuinka hyvin hankinnassa onnistutaan ja autojen käyttöaste. Kustannussäästöt eivät myöskään tule heti, vaan autojen käyttöaikojen kuluessa. Ensi vuoden talousarviossa on esitys euron varaamisesta viiden auton hankintaa varten. Koska hankinnan arvo on pienhankintarajan ylittävä, tulee hankinta kilpailuttaa julkaisemalla hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa. Liitteenä autojen hankintaselvityksestä tehty muistio sekä tarjouspyyntö. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää käynnistää hankinnan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvioon esitetyn määrärahan. Tarjousten perusteella tehdään lopullinen hankintapäätös. : Asiasta käydyn keskustelun aikana Helena Peltoniemi esitti, ettei kunnan heikon taloustilanteen vuoksi lähdetä hankkimaan kunnalle autoja ja pyysi oman laskelmansa liittämistä pöytäkirjaan. Irja Harju kannatti Helena Peltoniemen esitystä. Jäsenille jaettiin Enontekiön kunnasta saatu selvitys siellä muodostuneista kunnan autojen käyttökustannuksista vuodelta /..

10 10 AUTOJEN HANKINTA KUNNALLE Khall 220./.. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Helena Peltoniemen tehneen kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta tuli äänestää. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Helena Peltoniemen esitystä, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Ahvenainen, Halonen, Pääkkö, Kuosku) 2 EI ääntä (Harju, Peltoniemi), joten päätökseksi tuli kunnanjohtajan päätösesitys. Helena Peltoniemi ja Irja Harju ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipiteensä

11 11 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 221 Liite Taloussihteeri Kunnan vaikean taloudellisen tilanteen takia kunnanvaltuusto on hyväksynyt toimenpideohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi. on hyväksynyt talousarviovalmisteluun liittyviä sopeuttamistoimenpiteitä sekä korostanut, että lautakuntien tulee toimia säästötoimia edistävästi ja talousarviovalmisteluissaan hakea vielä muitakin säästökohteita. Lautakunnat ovat valmistelleet omat esityksensä kunnan talousarvioksi vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmiksi vuosille Liitteenä on hallintokuntien esitykset talousarvioksi vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaksi vuosille on käsitellyt alustavasti talousarvioehdotukset kokouksessaan Kokouksen jälkeen talousarvioon on tehty kunnanhallituksen käsittelemät tarkennukset. Lisäksi on tehty tarkennuksia erikoissairaanhoidon määrärahoihin ja huomioitu omien autojen hankinnan vaikutus arviomäärärahoihin. Tuloslaskelma-arvio vuodelle 2014 osoittaa euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi euroa. Suunnitelmavuosina alijäämää ei enää kertyisi, vaan talous kääntyisi hitaaseen nousuun. Toimintakate laskee hieman tämänvuotisen budjetin tasosta (0,2 %). Käyttömenot nousevat hieman (0,1 %) kuluvan vuoden tasosta ja käyttötuloarvio nousee 2,2 %. Toimintamenoissa henkilöstökulut nousevat edellisvuoden toteumaan verrattuna 1,5 % ja tämän vuoden budjetista 0,6 %. Palvelujen ostomenot vähenevät 1,5 % tämänvuotisesta arviosta, palveluissa asiakaspalvelut vähenevät 0,7 % ja muut palvelut 4,2 %. Aine- ja tarvikehankinnat lisääntyvät 1,2 %. Avustusmenot nousevat 14,4 % ja muut toimintamenot 12,1 %. Muissa toimintamenoissa vuokramenot nousevat 22,8 %. Verotulot on budjetoitu nostetun veroprosentin ja nostettujen kiinteistöveroprosenttien perusteella ja niiden arvioidaan kokonaisuudessaan nousevan 9,9 % tämän vuoden arviosta ja 11,7 % viime vuoden toteutuneista verotuloista. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennusteen perusteella. Valtionosuudet nousevat 12,3 %. Verotulotasauksen nousu noin euroon viime vuoden maksuvelvoitteesta vaikuttaa valtionosuuden määrän muutokseen huomattavasti. Investoinnit on suunniteltu varovaisuutta noudattaen. Investoinneista on erillinen investointisuunnitelma vuosille Lainanottoa tämän talousarvioehdotuksen pohjalta joudutaan ensi vuonna nostamaan euroa. Lainalyhennyksiä kertyy euroa, joten nettolainanotto on euroa../..

12 12 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 221./.. Näin menetellen lainakanta vuoden 2014 lopussa olisi noin 3,8 milj. euroa eli noin euroa/asukas. Käyttötalouden talousarvioesityksessä sosiaali- ja teknisen lautakunnan nettomenot kasvavat tämän vuoden budjetista, sivistyslautakunnan nettomenot ovat tämän vuoden budjetin tasolla sekä kunnanhallituksen ja maaseutulautakunnan nettomenot vähenevät tämän vuoden budjetista. Sosiaalilautakunnan nettomenot kasvavat euroa eli 6,1 % ja teknisen lautakunnan euroa eli 4,7 % (asuntoosakeyhtiöiden fuusioselvitys ja Ämmälän yksityistien peruskorjausavustus). Kunnanjohtaja: Hallitus käsittelee vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. : Todettiin, että pöydälle oli jaettu talousarvioon tehdyt muutokset. Kuultiin kunnanjohtajan yleisesittely talousarviosta. Talous on kehittynyt parempaan suuntaan, mutta talousarviota ei saada vielä ensi vuonnakaan ylijäämäiseksi. Tämän vuoksi talouden sopeutusta tulee jatkaa päivittämällä toimenpideohjelma vuoden 2014 alussa. Puheenjohtajan esityksestä talousarviosta käytiin ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen se käsiteltiin tulosalueittain. Kunnanhallituksen käsitellessä talousarviota hallintokunnittain, Mervi Pääkkö teki muutosesityksen opetustoimen talousarvioon siten, että lukion majoitukseen ja kuljetukseen varataan euron määräraha. Sama määräraha siirretään teknisessä toimessa sisäiseksi tuloksi. Lisäksi Mervi Pääkkö esitti, että opetustoimen johtokuntaa ei tässä vaiheessa lakkauteta vaan johtokunnalle varataan euron määräraha sivistystoimen hallintoon. Sivistyslautakunnan talousarvion tekstiosuuteen tehdään muutokset näiltä osin. Keskustelun jälkeen talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle edellä tehdyin muutoksin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

13 13 KOILLIS-LAPIN MUSIIKKIOPISTON SOPIMUKSEN PÄIVITYS Khall 222 Sivistyslautakunta Liite Opetusministeriö on antamallaan päätöksellä määrännyt, että Koillis-Lapin musiikkiopiston (ent. Kemijärven musiikkikoulu) toimintaalueena on Kemijärven kaupungin lisäksi Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat. Musiikkiopiston toiminta-alueen laajentamisesta Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntiin on näiden kuntien kesken tehty sopimus Musiikkioppilaitosten valtionosuuksien perusteet ovat opetustuntikohtaiset (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 705/1992 ja 1705/2009; Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998). Liitteenä oleva sopimus korvaa edellä mainitun kuntien kesken laaditun sopimuksen. Muutoskohdat on kirjoitettu punaisella tekstillä. Tärkein muutos: Vuosittaisista musiikkiopiston hallinnollisista menoista sekä mahdollisista varhaiseläke- ja eläkemenoperustaisista KuELmaksuista (ennen vuotta 2005 tehdystä työstä) lasketaan kuntien osuus opetustuntimäärän mukaisessa suhteessa. Vuoden 2012 tilinpäätöstiedoilla tehty koelaskelma osoittaa, että Savukosken kunta säästää hallintomenoissa mutta eläkemaksuissa tulee kunnalle uusia jakoperusteita (Kemijärvi on aiemmin maksanut yksin). Kokonaisvaikutus on Savukoskelle suunnilleen +/- 0 euron tasoa. Hallintosäännön mukaan kuntien väliset sopimukset vahvistaa kunnanhallitus. Sopimuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja ja ao. toimiston päällikkö. Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy uuden sopimuksen Koillis-Lapin musiikkiopiston toiminnasta. Sivistyslautakunta: Uusi sopimus käytiin läpi oleellisempien muutosten osalta, joiden taustoja esittelijä tarkenteli ja vastaili kysymyksiin. Khall 222 Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti Kunnanjohtaja: hyväksyy kunnan puolesta uuden Koillis-Lapin musiikkiopiston yhteistyösopimuksen liitteen mukaisena. : Päätösehdotus hyväksyttiin

14 14 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN Khall 223 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut voimaan 1. heinäkuuta :n mukaan lain tarkoituksena on: 1. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista; 2. parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa 3. parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää; sekä 4. vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista. Kunnan velvollisuuksista on säädetty mm. seuraavaa: Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. (4 ) Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. (5 ) Laissa on myös määräyksiä mm. kunnan yhteistyövelvollisuudesta, palvelutarpeiden selvittämisestä, palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, niiden riittävyydestä ja laadun arvioinnista, hoidon ja huolenpidon toteuttamisen periaatteista. Lain 11 :n mukaan on kunnan asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyvää väestöä koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin../..

15 15 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN Khall 223./.. Neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka liittyvät ikääntyneen väestön hyvinvointiin, olosuhteisiin ja palveluihin. Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta on esittänyt kunnille, että vanhusneuvoston jäsenistä vähintään puolet olisi eläkeläisjärjestöjen esittämiä henkilöitä. Luottamus- ja virkamiesportaiden edustajia voidaan tarvittaessa käyttää kokouksissa asiantuntijoina. Puoluepoliittiset valinnat on syytä unohtaa kokonaan. Lisäksi neuvottelukunta on lähettänyt vanhusneuvostojoen toimintasäännön mallin, jota kunnat voivat käyttää ohjeena. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa viisijäsenisen vanhusneuvoston Savukosken kuntaan. Valtuusto valitsee jäsenet niin, että siinä on kolme jäsentä Eläkeliiton Savukosken yhdistys ry:stä ja yksi jäsen sosiaalilautakunnasta sekä teknisestä lautakunnasta. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävät tulevat vanhuspalvelulaista. Neuvosto laatii ehdotuksen toimintasäännöksi, jonka kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy. Neuvoston kokouskulut katetaan toimikuntien määrärahoista. : hyväksyi päätösehdotuksen muutoin, mutta neuvoston jäsenmääräksi esitetään seitsemää. Jäsenet esitetään valittavaksi niin, että siinä on Eläkeliiton Savukosken yhdistys ry:stä kaksi jäsentä, SPR:stä yksi jäsen, Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:stä yksi jäsen sekä sivistyslautakunnasta, teknisestä lautakunnasta ja sosiaalilautakunnasta kustakin yksi jäsen. Sihteeriksi nimetään sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski. Yhdistykset nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

16 16 KUNNAN MAAOMAISUUDEN JA METSÄN MYYNTI Khall Kunnalla on myytävissä olevaa maaomaisuutta, joista voi pyytää julkisia ostotarjouksia. Näitä ovat etenkin Vuotospalsta RN:o 30:32 (7,403 ha) Pelkosenniemen puolella ja Oinola RN:o 16:6 (21,35 ha) käsittäen n. 200 m jokirantaa Mukkavaaran laidalla. Näissä kohteissa on myös hakkaamatonta metsää. Maa-omaisuuden myynnin tulee perustua julkiseen tarjouspyyntöön ja kaupoista päätettäisiin lopullisesti saatujen ostotarjousten mukaan. Kunnalle jää oikeus hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Lisäksi kunnalla on eri kohteissa hakkuukelpoista puustoa. Näistä kohteista on olemassa Lapin Metsäkeskuksen tiloittain tehdyt metsäsuunnitelmat. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että edellä mainitut tilat laitetaan julkiseen myyntiin. Sen lisäksi selvitetään perusteet hakkuiden käynnistämiselle muissa kohteissa. : Päätösehdotus hyväksyttiin Kvalt 38 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto: Mervi Pääkkö esitti lisäyksenä, että myyntivalmistelut tuodaan kunnanhallituksen kautta käsittelyyn. Markus Mustajärvi toivoi, että jatkossa vastaavien asioiden käsittelyn yhteydessä tulisi olla liitteenä karttatulosteet. Osmo Kammosen mielestä olisi hyvä myös sivukylien osalta arvioida kunnan metsäpalstat ja teettää metsäsuunnitelmat. Raimo Haapakoski kannatti Mervi Pääkön tekemää lisäystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli onko valtuusto yksimielinen Mervi Pääkön tekemästä lisäesityksestä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen Mervi Pääkön tekemällä lisäyksellä Khall Vuotospalsta RN:o 30:32 tilalla on hakkuukelpoista puuta noin 500 m 3../..

17 17 KUNNAN MAAOMAISUUDEN JA METSÄN MYYNTI Khall 156./.. Oinola RN:o 16:6 tilasta on tehty metsäsuunnitelma v Tila sijaitse Savukosken kirkonkylän läheisyydessä. Kohteessa on kuitupuuvaltaista metsää n. 600 m 3. Lisäksi tilalla on ranta-arvoa. Tilan läpi kulkee kunnan valaistu latu. Liitteenä tilakartta. Lisätietoja kohteista annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää pyytää tarjouksia edellä mainituista tiloista laittamalla oheisen myynti-ilmoituksen Lapin Kansaan ja etuovi.com sivulle. Jos tarjoushinnat jäävät alle käypien hinta-arvioiden, luovutaan myynnistä. : Lisämateriaalina jaettiin Vuotospalsta tilan työmaakartta. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin muutoin, mutta myynti-ilmoitus laitetaan kunnan viralliseen ilmoituslehteen, kunnan internet-sivuille ja muihin ilmaisiin myyntikanaviin Khall Kunnan metsätiloja koskeva myynti-ilmoitus julkaistiin kunnan ilmoituslehti Koti-Lapissa, kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä tori.fi ja nettiasunto.com myyntikanavilla. Tarjoukset tuli jättää klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 5 ostotarjousta, jotka kaikki koskivat Oinola RN:o 16:6 tilaa. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: päättää vielä jatkaa myytävien metsätilojen tarjousaikaa edellä mainituissa ja myös muilla ilmoituspaikoilla, mikäli löytyy sopivia ilmoituskanavia. Jatkoajan tarjoukset tulee jättää klo 15 mennessä. Nyt jätetyt tarjoukset pidetään voimassa. : Raimo Haapakoski katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta klo Päätösehdotus hyväksyttiin /..

18 18 KUNNAN MAAOMAISUUDEN JA METSÄN MYYNTI Khall 224./.. Kunnan metsätiloja koskeva jatkoajan myynti-ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoituslehti Koti-Lapissa, kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä tori.fi ja nettiasunto.com myyntikanavilla. Tarjousten jättöaika päättyi klo 15. Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) uusi Oinola RN:o 16:6 tilaa koskeva tarjous, joka liitteenä. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirjat sekä Kunnanjohtaja: esittää valtuustolle, että saatujen tarjousten perusteella Oinola RN:o 16:6 niminen metsätila myydään Olivia Issakaiselle euron kauppahinnalla päivätyn tarjouksen mukaisesti. Kauppakirjassa pidätetään ilman eri korvausta kunnan erityisenä käyttöoikeutena tilan läpi kulkeva nykyinen hiihtolatu ja valolinja. Hiihtoladun käyttöoikeudessa sovelletaan samoja ehtoja kuin muittenkin maanomistajien kanssa. Valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen sopimaan yksityiskohtaiset kauppakirjan ehdot. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

19 19 KAIVOSLAIN MUKAINEN LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA KAULUS 1-5 Khall 225 Liite Rakennusmestari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kunnalta lausuntoa kaivoslain (503/1965) mukaisesta valtaushakemuksesta, joka on jätetty työ- ja elinkeinoministeriöön. Kaivoslaki (503/1965) on kumottu voimaan tulleella kaivoslailla (621/2011), jonka mukaan kumotun kaivos lain nojalla työ- ja elinkeinoministeriössä vireillä olleet asiat siirtyivät kaivosviranomaisena toimivaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Ennen vireille tulleet hakemukset ratkaistaan kaivoslain (503/1965) mukaisesti ottaen huomioon uuden kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännökset. Tukes on laatinut hakemuksesta liitteenä olevan yhteenvedon, josta käy ilmi hakijan suunnittelemat tutkimukset ja niiden aikataulu. Kaivoslain (503/1965) 12 :n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Kaivoslain (503/1965) 12 :n 2 momentin mukaan tutkimus työ ja alueiden käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. Osana hakemuksen käsittelyä Tukes selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain (503/1965) 6 :n mukaisia valtauksen esteitä tai muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä. Tukes tulee päättämään valtaushakemuksen jatkotoimenpiteistä vasta saatuaan asianosaisten mielipiteet sekä eri viranomaisilta pyydetyt lausunnot. Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia. Tukes varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseen liittyviä seikkoja, esimerkiksi onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia yms. Lausunnossa pyydetään kuntaa antamaan selvitys siitä, onko haetulla valtausalueella kaivoslain (503/1965) 6 :n mukaisia valtauksen esteitä. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa kaivoslain (503/1965) 6 :n 1 momentin 8 kohtaan: sijoittuuko kunnan alueelle haettu valtausalue asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Mikäli kunta vastustaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella valtausta, kuntaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan alueiden käyttöön liittyvä pätevä syy../..

20 20 KAIVOSLAIN MUKAINEN LAUSUNTO VALTAUSHAKEMUKSISTA KAULUS 1-5 Khall 225./.. Geologian tutkimuskeskuksen hakemus koskee tutkimuslupaa (valtausoikeus) malmin etsimiseksi. Hakemus käsittää viisi vierekkäistä aluetta Kyörtesselässä. Valtausalueiden pinta-ala on yhteensä 498,4 hehtaaria. Valtausalueelle on laadittu Soklin osayleiskaava, jonka Savukosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Hyväksymispäätöksestä on jätetty kolme valitusta Rovaniemen hallintooikeudelle, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen. Valtausalueet sijoittuvat Soklin osayleiskaavan alueelle, jossa on kaavamerkinnät MP (metsä- ja porotalousvaltainen alue) ja MPY (metsä- ja porotalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Valtausalueella ei ole rakennuksia eikä muitakaan Kaivoslain 6 mukaisia esteitä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: antaa lausunnon, jossa todetaan, ettei Soklin osayleiskaavan alueelle tulevalle valtaukselle ole kaivoslain mukaisia esteitä, eikä kunta vastusta valtauksen myöntämistä. : Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot