Maksamisen ajankohtaista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksamisen ajankohtaista"

Transkriptio

1 Maksamisen ajankohtaista Itä-Suomen alueellinen maksatuskoulutus Joensuu Kirsi Murtomäki ylitarkastaja Varainhoito-osasto Esityksen sisältö Odotuksia Maksamisen tilanne Tulevia asioita Lomakkeet, ohjeet, tarkistuslistat jne. Parityö Lopuksi Kesällä 2010 ei ole maksukatkoa. Seuraava maksukatko on varainhoitovuoden vaihteessa lokakuussa

2 Odotuksia tulevilta kahdelta päivältä Mitä odotuksia sinulla on näiltä päiviltä? Keskustelkaa pöydässä minuutti, siitä millaisia odotuksia teillä on näiltä päiviltä. Odotuksia tulevilta kahdelta päivältä Osallistujien odotuksia: Kokemuksia Esimerkkejä Kontakteja Yhteistyötä Käsittelyajat lyhyeksi Hyvät käytännöt Asiakaslähtöisyys käytännössä Tietojärjestelmä-asiaa 2

3 Odotuksia tulevilta kahdelta päivältä Me odotamme hyviä keskusteluja ja vuorovaikutusta eri toimijoiden ja alueiden välillä. Kuulemme lisää hyviä käytäntöjä ja ideoita tehdä työtä yhdessä. Hyvät käytännöt syntyvät siinä yhteisössä, jossa töitä tehdään. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä asiat hyvin ja mukavalla tavalla. Kokoamme ideoita ja pyrimme omalta osaltamme tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat teitä työssänne. Hyviä käytäntöjä Porissa ja Hämeenlinnassa kuultua. Kaikki lähtee itsestä, eli oma asenne ratkaisee Fyysinen ja henkinen läheisyys Ongelmiin tartutaan, tehokas asioiden hallinta Tiivis yhteydenpito ELY-keskuksen ja toimintaryhmien välillä Tuen saajien kanssa aloituspalaveri, jossa käydään läpi toteuttava toimi. Mukaan on pyydetty myös kirjanpitäjä. Tätä on pidetty hyvänä käytäntönä. 3

4 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN SITOMISTILANNE Ohjelman kehys Sidottu Maksettu kumulatiivinen EU-rahoitus Toimenpide/Toimintalinja EU:n rahoitus EUn rahoitus % 111 Ammatillinen koulutus ja tiedotus, maa-, metsä- ja elintarviketalous , Nuorten viljelijöiden aloitustuki , Varhaiseläke 1) , Maatilojen nykyaikaistaminen (=investointituki) , Maa- ja metsätaloustuotteiden jalostus ja markkinointi , Maa-, metsä- ja elintarviketalouden innovatiivinen yhteistyö , Yhteensä toimintalinja , Luonnonhaittakorvaukset (vuoristoalueilla) 2) , Luonnonhaittakorvaukset (muilla alueilla) 2) , Maatalouden ympäristötuet 2) , Eläinten hyvinvointi , Ei tuotannolliset maa- ja metsätalousinvestoinnit , Maatalousmaan metsitys 1) , Yhteensä toimintalinja , Maatilojen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle , Mikroyritysten kehittäminen , Matkailuelinkeinojen edistäminen , Maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut , Kylien kunnostus ja kehittäminen , Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen , Linjan 3 toimijoiden ammatillinenkoulutus ja tiedotus , Yhteensä toimintalinja , Kilpailukyky , Ympäristä/Maankäyttö , Elämän laatu/monipuolistaminen , Yhteistyö , Toimintaryhmien toimintaraha , Yhteensä toimintalinja , Tekninen apu yhteensä , KOKO OHJELMA YHTEENSÄ ,

5 Lähde: Tike-raportti t_ ELY-keskus Vuosien yritys- ja hanketukien maksut ELY-keskuksissa Maksupäätökset, kpl Hanketuet Yritystuet Yhteensä Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi YHTEENSÄ Lähde: Tike-raportti t_ ELY-keskus Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi YHTEENSÄ EU+Valtio Yhteensä Vuosien yritys- ja hanketukien maksut ELY-keskuksissa Maksettu Hanketuet Yritystuet EU Valtio EU Valtio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 06 5

6 Manner-Suomi 2009 Lähde: Hanke pikaraportti-t_ Maksuhakemusten käsittelyajat (vrk, hakupvm - päätöspvm) Mediaani* TE-keskus Kaikki Yritystuet Hanketuet 1. Uusimaa 62,69 62,63 70,57 2. Varsinais-Suomi 85,00 82,42 110,67 3. Satakunta 19,50 19,36 21,43 4. Häme 21,73 24,84 20,87 5. Pirkanmaa 50,58 41,75 85,98 6. Kaakkois-Suomi 28,36 22,65 30,62 7. Etelä-Savo 27,48 19,15 43,37 8. Pohjois-Savo 54,65 53,60 83,55 9. Pohjois-Karjala 37,64 35,41 72, Keski-Suomi 63,39 64,42 55, Etelä-Pohjanmaa 52,47 51,61 55, Pohjanmaa 41,23 42,00 31, Pohjois-Pohjanmaa 79,60 77,64 84, Kainuu 57,56 59,48 42, Lappi 29,35 29,62 23,85 KOKO MAA 43,35 42,71 45,51 *Kun käsittelyajat laitetaan järjestykseen lyhimmästä pisimpään, viittaa mediaani tämän joukon keskimmäiseen arvoon. Puolet käsittelyajoista on mediaania lyhyempiä, puolet pidempiä. Mediaani kertoo enemmän tyypillisestä käsittelyajasta. Maksujen tilanteesta Maaseudun kehittämistukia on maksettu ohjelman kehyksen EUrahoitusosuudesta 10,6 % Sidonnoista on maksettu 29,3 % Käsittelyaikojen suhteen koko maan mediaani helmikuun lopussa oli n. 44 päivää. Mukana on myös toimintaryhmässä vireille tulleet hakemukset. Kuuden kuukauden sisällä oli tehty 96 % maksupäätöksistä. Kysymys: Tuleeko maksuhakemuksia tasaisesti? 6

7 Kehittämishankkeita Tällä hetkellä Maaseutuvirastossa on käynnissä useita kehittämishankkeita: Aitan kehitystyön esiselvitys on valmis kesäkuun loppuun mennessä. Hanketietojen tietovarasto (Yhtenäistä raportointitietoa myös julkisesti) Tietovarastot yleensä Palvelupyyntöjen käsittelyjärjestelmä (Helpottamaan yhteydenottojen seurantaa) Sähköisen asioinnin esiselvitystyö (Kohti sähköistä asiointia) Maksamisjärjestelmän uusiminen (Tehokkaampi järjestelmä) Viljelijätukien tietojärjestelmän esiselvitystyö Tietoturvasertifikaatti Määräykset ja ohjeet ym. Hallinnollisen tarkastuksen tarkastuskäynnin ohje on tarkoitus saattaa voimaan kesäkuun alussa Määräyksiä myös päivitetään. Ei-tuotannollista investointia kehitetään ja siihen liittyen myös ohjeistusta. YritysVna:n muutoksen myötä on yritystuissa poistunut hakeminen kerran vuodessa. Ainoa rajoite on, että loppumaksua on haettava 4 kk kuluessa toimenpiteen toteutusajan päättymisestä. Kysymys: Onko täällä olevilla toimintaryhmillä 412 toimenpiteitä käynnissä? 7

8 Lomakkeet, tarkistuslistat ym. Lomakkeita, niiden ohjeita, tarkastuslistoja ja päätöspohjia päivitetään parhaillaan. Ensin tulee logomuutokset ja sitten hieman lisää uudistettuna. Liitelomakkeita muutetaan myös. Tarkastuslistat päivitetään, kun saadaan lomakkeet päivitettyä, jottei tule useita versioita lyhyellä aikavälillä. ELY-keskusten käytössä olevia on jo kehitetty ja kehitetään edelleen. On tullut hyviä kehittämisideoita. Toimintaryhmille tulee tarkistuslista lausuntopohjalla kesäkuun alussa käyttöön. Kysymyksiä? Raportointi: Muutamia huomioita raporteista. Yleisesti käytetään raportteja, joissa on mukana myös ennakot. Vuosikertomuksessa ja kaikissa sellaisissa raporteissa, jotka tehdään menoilmoitusten mukaisina, käytetään tietoja, joissa ei ole ennakkomaksupäätökset mukana. Maksatusyksikkö tekee koosteita kuukausittaisen vakioraportin pohjalta. Tietovaraston tietoja tulee Mavin sivuille. Ensin sinne tulee hankelistaukset. 8

9 Kysymyksiä? Miten toimitaan ylimenevien rahoituserien kanssa, hankkeen kustannukset toteutuvat täysimääräisesti (yksityinen raha, kuntaraha ja muu julkinen) Kuntaraha ja muu julkinen toteutuneiden mukaan. Päästäänkö tällä ohjelmakaudella eroon muutospäätöksistä, jotka johtuvat yli tai alitoteutuneista rahoituseristä? Kyllä. Ennakoiden kuittaavat maksupäätökset? Päätöksiä voi tehdä. Kysymyksiä? Maaseutuohjelman hankkeissa tukikelpoisia eivät ole lainkaan ruokailukustannukset (asetus 829/2007, 36 1mom. 15-kohta), paitsi kv-hankkeeseen liittyvissä tilaisuuksissa, joissa osallistujina on pääosin muita kuin suomalaisia. Miten olette toimineet sellaisten seminaarien ja koulutustilaisuuksien osalta, joihin projektihenkilöstö on osallistunut ja joissa ohjelman mukaan sisältyy osallistujille tarjottuja lounaita, illallisia, aamiaistarjoilua? Monessa seminaaripaikassa (esim. laivayhtiöt) kokousjärjestelyt myydään tällä hetkellä kokouspakettina, jossa hintaan sisältyy tietty määrä aterioita ja jossa hinnassa ei mitenkään eritellä ruokailukustannusten osuutta. Vastaus: Kokouspaketit ovat kokonaisuuksia, jossa aterioilla ei ole erillistä hintaa. Ateriointi toimii monesti tilavuokana. Pakettien osalta on huomioitava, että matkalaskussa on huomioitu ateriat. Ateriat vähentävät päivärahan määrää. 9

10 Kysymyksiä? Miten maksamishakemuksia käsittelevät henkilöt voivat todeta kirjanpidon oikeellisuuden. Vastaus: Kirjanpidon pitäisi olla jatkumo, eli tositenumerointi on katkeamaton, kirjanpidosta löytyy vastatilit (kaksinkertainen kirjanpito), tilit täsmäävät, aikajana on kronologinen, toimitetut tositteet löytyvät kirjanpidosta. Hyvä kirjanpito toteuttaa hyvää kirjanpitotapaa, josta on antanut ohjeita Kirjanpitolautakunta (TEM:n alainen). Tilivelvollinen vastaa kirjanpidon oikeellisuudesta. Maksupäätösesittelijän ei tarvitse ryhtyä tilintarkastajaksi. Jos kirjanpitoasiakirjat näyttävät virheellisiltä, voi pääkirjan lisäksi pyytää pääkirjan tai käydä paikan päällä katsomassa koko kirjanpitoa. Kysymyksiä? Miksi ei pieniä maksueriä voi maksaa pienissä hankkeissa käteisellä? Vastaus: Kyllä esim. yhdistyksessä yhdistyksen jäsen voi tehdä hankinnan ostamalla esim. toimistotarvikkeita kaupasta käteisellä. Hän tekee yhdistykselle laskun, johon liittää laskun. Tästä syntyy tosite, joka viedään normaalisti kirjanpitoon ja yhdistys maksaa laskun normaaliin tapaan. Vrt. Lahjoitukset eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia hankkeissa, eli jos joku lahjoittaa toimistotarvikkeita hankkeelle, niin ei niitä voi viedä yhdistyksen kirjanpitoon. Yhdistys ei ole maksanut niistä mitään. Ainoa hyväksyttävä luontoissuoritus on vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ. 10

11 Kysymyksiä? Kysymyksiä: Miten lomarahojen kanssa menetellään, kun ennakkomaksu on maksettu? Vastaus: Ennakkomaksu kuitaan viimeistään normaalin loppumaksu yhteydessä. Tuen saajan pitää jättää haettavaa tukea riittävästi loppumaksuun ja loppumaksun jälkeiseen lomarahan maksamiserään. Miten lomarahaa maksetaan, kun loppumaksu on maksettu? Vastaus: Tehdään uusi loppumaksu, jossa maksetaan lomarahat ja HankeVna: muutoksen jälkeen myös lomapalkat ja korvaukset. Lopuksi Kevään ja syksyn aikana on käynnissä kehitystyötä. Odotettavissa vilkas maksuhakemusten vuosi. Yhtenäisten käytäntöjen luominen on tärkeää. Yhteistyöllä voimme selvitä kiireisestä vuodesta Laadukas kokonaisprosessi takaa asiakkaiden oikeusturvan sekä selkeän päätöksentekoprosessin. Tärkeitä sivuja ja sekä Sivuilta löytyy säädökset ja paljon hyödyllistä tietoa. 11

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 9.11.2012, Tampere Huomioitavia asioita toimeenpanon näkökulmasta

Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 9.11.2012, Tampere Huomioitavia asioita toimeenpanon näkökulmasta Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 9.11.2012, Tampere Huomioitavia asioita toimeenpanon näkökulmasta Tiina Laurila ja Noora Hakola, Maaseutuelinkeino-osasto/Maaseutu- ja rakenneyksikkö Maaseutuvirasto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE Tilaaja Toteuttaja Maaseutuverkostoyksikkö http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseutuverkosto.html Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi Kouluttajat Sinikka

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn opas

Hallitustyöskentelyn opas 2012 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s k e n t e l y n o pa s Hallitustyöskentelyn opas M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ajankohtaista tukien myöntämisestä

Ajankohtaista tukien myöntämisestä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaista tukien myöntämisestä Maksatuskoulutus Joensuu 25.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto/MELO/MaRa Manner-Suomen maaseutuohjelman alueellisen osion

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus 14.2.2011 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 1.10.2011 2/14 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. MAKSATUSHAKEMUKSEN LAATIMINEN... 3 3. PROJEKTIN KIRJANPITO... 4 4. PÄÄKIRJANOTE JA PÄÄKIRJAN AVAIN... 5 5. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot